Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz"

Átírás

1 Ezt az útmutatót a használat és szerelés el tt el kell olvasni! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz... Általános felhívások... CE jelölés... Biztonsági felhívások... Használati célok...8 Ápolási tippek és felhívások...9 A konzolok felszerelése... Fali-/mennyezeti felszerelés és szerel lemez... Fali-/mennyezeti felszerelés és szerel lemez... Üregi szerelés...6 Felszerelés tet szarura...7 Konzolok felszerelése csatlakoztatott berendezések esetén...9 Konzolok utólagos felszerelése...0 Napellenz k felszerelése... A csatlakoztatott napellenz k felszerelése... Lezáró munkálatok... Borítások... A m anyag borítás felszerelése...6 D lésszög állítás...7 A kies pálca korrigálása...0 A kies pálca korrigálása... Drapéria... Meghajtás... Végs ellen rzések...6 Üzembe helyezés / A m ködés ellen rzése...7 Vezérlési irányelvek elektromos berendezésekhez...8 Szétszerelés és ártalmatlanítás...9 Átadási jegyz könyv (a szerel számára)...0 Átadási jegyz könyv (a felhasználó számára)... Discus kazettás napellenz Használati útmutató EREDETI összeszerelési útmutató A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz Jelen HELLA termékkel egy min ségi terméket vásárolt, mely a legmodernebb technika alkalmazásával készült, kezelése és összeszerelése mégis egyszer. Jelen útmutatóban az elvi összeszerelés menetér l, az üzembe helyezésr l és a kezelésr l olvashat. A munkálatokra jogosult szakmai személyzet részére A vásárló részére Az összeszerelés, vagy kezelés során az alábbi szimbólumok segítik munkáját, így hozzájárulva a biztonságos munkálatokhoz: Figyelem! Ez a szimbólum olyan felhívásokat jelöl, melyek figyelmen kívül hagyása a felhasználó veszélyeztetésével jár. Figyelem! Ez a szimbólum olyan felhívásokat jelöl, melyek figyelmen kívül hagyása a termék károsodását okozhatja. Ez a szimbólum alkalmazási felhívásokat, vagy hasznos információkat jelöl Általános felhívások Kérdések Amennyiben a termék összeszerelésére, vagy használatára vonatkozóan kérdései merülnek fel, keresse fel szakkereskedelmünket. Tartozékok / Javítások Ezeket a HELLA szakkereskedelemben szerezheti be. Kizárólag a HELLA által jóváhagyott tartozékokat használhat. Felel sségvállalás Az útmutató felhívásainak és a benne foglalt információk figyelmen kívül hagyása, nem rendeltetésszer használat, vagy az el írottól eltér használat a gyártói garanciavállalás megsz nését vonja maga után. Nem vállalunk felel sséget az ebb l következ anyagi károkért és személyi sérülésekért sem. Jogi nyilatkozat Jelen útmutató grafikai és szöveges részeit a legnagyobb gondossággal állítottuk el. Esetlegesen el forduló pontatlanságokért és azok hatásaiért nem vállalunk felel sséget! Fenntartjuk a terméken végzett m szaki változtatások, valamint az útmutató tartalmi változtatásainak jogát! Jelen útmutató szerz i jogvédelem alatt álló információkat tartalmaz. Minden jog fenntartva! A bemutatott termékek megnevezései, valamint a márkanevek ipari oltalom alatt állnak. Ez a szimbólum bizonyos cselekedetek elvégzésére szólítja fel. Figyelem! Ez a szimbólum áramütés által okozott sérülések veszélyére, vagy életveszélyre hívja fel figyelmét. Ez a szimbólum a termék olyan területeit jelöli, melyekr l részletes információkat talál az összeszerelési útmutatóban. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

2 CE jelölés A Discus kazettás napellenz CE jelöléssel rendelkezik és rendeltetésszer használat esetén megfelel a 89/06/EGK gépészeti irányelv Különösen az alábbi normák kerülnek alkalmazásra: HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-99 Abfaltersbach, Nr. DIN EN 6 Napellenző kültéri használatra Szélellenállási osztály:. osztály Minden napellenz rendelkezik CE min sítéssel és alkalmasak a Beaufort skála szerinti - ös széler sséghez (8-0,7 m/s) és megfelelnek a DIN EN6 szerinti -es széler sségi osztálynak. A napellenz k csak összeszerelt állapotban felelnek meg a DIN EN6 szerint megadott széler sségi osztály követelményeinek, ha a napellenz a javasolt számú konzolokkal az ajánlott módon került felszerelésre. a napellenz t a megadott peckes vonóer k figyelembe vételével szerelték fel. az összeszerelés során ügyeljen a gyártói útmutatásokban foglaltak betartására. Biztonsági felhívások A berendezés használatának megkezdése el tt kérjük, olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót. - Tartsa be az összeszerelés leírt lépéseit és ügyeljen javaslataink és felhívásaink betartására. - Gondosan rizze meg jelen üzemeltetési útmutatót. - A berendezés m ködtetése alatt ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. - Tegyen meg biztonsági óvintézkedéseket a becsíp dések elkerülése érdekében - különösen akkor, ha a berendezést automatikával üzemelteti. A napellenz kihajtásának területén ne legyenek akadályok. - Ügyeljen rá, hogy a berendezés ne csípjen be ruhadarabokat, vagy testrészeket. - Ügyeljen a vonatkozó balesetvédelmi el írások betartására! - A berendezést kizárólag rendeltetésének megfelel en használhatja! Ett l eltér célokra történ használat esetén személyi sérülésveszély áll fenn és anyagi károk keletkezhetnek. A nem rendeltetésszer használat a garancia megsz nését vonja maga után. - A berendezés használatának megkezdése el tt ellen rizze, hogy a berendezés nem károsodott-e. Ha károsodásokat észlel a berendezésen, nem használhatja azt. Ilyenkor azonnal lépjen kapcsolatba m szaki szakszemélyzetünkkel. - A kezel kapcsolót úgy helyezze el, hogy az jól látható legyen a berendezést l, azonban ne helyezze azt a mozgatható alkatrészek útjába. - Ne hagyja, hogy gyermekek, vagy olyan személyek kezeljék a berendezést, akik a hibás használat veszélyeit nem képesek megfelel en felbecsülni. - A termék súlya veszélyeket rejt magában! - A nem szakszer használat a garancia megsz nését vonja maga után! A berendezésen nem hajthat végre a jelen útmutatóban leírtakon kívüli változtatásokat, átépítéseket, azokra szerelvényeket nem szerelhet. Mindennem változtatás, átépítés, vagy szerelvények felszerelése a CE jelölés érvénytelenné válását vonja maga után. A gyárilag részben telepített napellenz k esetén, pl. kend nélküli csatlakoztatott berendezések, a rugós feszítés alkatrészek (lásd a jelöléseket) véletlen felnyitás ellen biztosítottak. Ezt a biztosítást csak az összeszerelés befejezésekor lehet eltávolítani. A rugós feszítés, eszerint jelölt alkatrészek sérülésveszélyesek! Rugós feszítés alkatrészek: Napellenz kar, melyet egy matrica jelöl. Az elektromos meghajtással rendelkez napfényvédelem áram nélkül nem m ködtethet. Javasoljuk ezért, hogy olyan területeken, ahol gyakoriak az áramkimaradások, azok káros hatásait vészhelyzeti áramellátással kerülje el. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Biztonsági felhívások Fulladásveszély! Ne engedje a gyermekeket a fóliával játszani. A fóliát biztonságos helyen tárolja. A csomagolóanyag ártalmatlanításakor biztosítsa annak újrahasznosíthatóságát. Figyelem! Áramütés veszélye, vagy életveszély! - A berendezés felállítását, ellen rzését, üzembe helyezését és hibajavítását kizárólag hivatalosan elismert szakember végezheti. - A berendezésen való munkálatok megkezdése el tt áramtalanítsa a berendezést! Életveszély! Tegyen óvintézkedéseket a berendezés nem szándékolt bekapcsolása ellen! - Ellen rizze az elektromos vezetékek épségét. Ne használja a berendezést, ha hibákat észlel. - Elektromos meghajtású berendezéseink megfelelnek a VDE 00 szerinti er m vekre vonatkozó rendelkezéseknek. Nem engedélyezett változtatások esetén nem tudjuk a berendezés üzemi biztonságát garantálni. - Az elektromos készülékekre vonatkozó mellékelt telepítési felhívásokat be kell tartania. A beépített meghajtó AC 0V/0Hz feszültséggel üzemel. A berendezés csatlakoztatása el tt ellen rizze a hálózati üzemeltet je által megadott feszültségi adatokat. A megadottaktól eltér feszültség használata a berendezés tönkremenetelét okozhatja. Biztonsági felhívások Ha a napellenz s berendezést magasabb területre húzzák kötelek használatával, akkor a napellenz t - ki kell csomagolni, - úgy kell összekötni a a vonóköteleket, hogy azok ne csúszhassanak ki, - húzza fel azt vízszintes helyzetben, egyenletes er vel. Ugyanez vonatkozik a napellenz szétszerelésére A mászási segédeszközöket ne támassza, vagy rögzítse a napellenz höz. A segédeszközök stabilan álljanak és megfelel támasztékkal rendelkezzenek. Csak olyan mászási segédeszközöket használjon, amelyek megfelel tartóer vel rendelkeznek. Ha a magasban dolgozik, leesés veszélye áll fenn. Használjon leeséselleni biztosító felszereléseket. A napellenz ket csak az üzemeltetési útmutatóban meghatározott módon használhatja, rendeltetésüknek megfelel en. Olyan változtatások és átépítések, melyeket nem a gyártó végez, kizárólag a gyártó el zetes írásos engedélyével végezhet k. A napellenz túlzott terhelése tárgyak ráakasztásával, vagy kötélfeszítésekkel a berendezés károsodását, vagy leszakadását okozhatja, ezért nem engedélyezett. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

3 Biztonsági felhívások Használati célok A napellenz megfelel a CE megfelel ségi nyilatkozat által meghatározott - es szélellenállási osztály el írásainak. Az összeszerelés után elért szélellenállási osztály a rögzít elemek számától és a rögzítés módjától függ, valamint a meglév rögzítési alapzat tulajdonságaitól. A napellenz ket húzza be es, hóesés, vagy er s szél esetén. Így elkerülhet a termék károsodása. Automatikus vezérlések esetén a szélfelügyeletet a napellenz szélvédelmi osztályának megfelel en állítsa be. Napvédelem H védelem Belátás elleni védelem Fényvédelem Szélellenállási osztály 0 = széler sség < (Beaufort), nem szükséges, vagy nem mérhet teljesítmény (DIN 6 szerint), vagy olyan termék, mely nem felel meg az -es szélellenállási osztály követelményeinek. Szélellenállási osztály = széler sség (Beaufort), enyhe szell, enyhe szél, vékonyabb ágak mozognak, por és papír száll. Sebesség 0 7 km/h =, 7, m/s Szélellenállási osztály = széler sség (Beaufort), friss szell k és szelek. Kisebb lombos fák mozognak, a tenger habosodik. Sebesség 8 7 km/h = 7, 0, m/s Téli üzem A h és jég tönkreteheti a berendezést. A berendezést csak akkor m ködtetheti, ha meggy z dött róla, hogy sem hó, sem jég nincs a szöveten. Ilyenkor az automatikus vezérlésr l át kell állni kézi vezérlésre. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 7 8 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Ápolási tippek és felhívások A napellenz megvásárolásával csúcsmin ség terméket vásárolt. Hogy a napellenz ben nagy örömét lelje, kérjük, tartsa be az alábbi felhívásokat: Felhívások a márkás akrilszövetes napellenz palástra vonatkozóan A márkás akrilszövet - ahogy azokat a napellenz kbe bedolgoztuk - min ségi anyagok napellenz palástokban való használathoz. Mivel a tekerési peckek színezettek, valódi fény- és színhatással rendelkeznek. Ezen felül rendkívüli szakítószilárdsággal rendelkeznek és ellenállnak az id járás viszontagságainak, a környezet behatásainak és nem rozsdásodnak. A különleges szövetnemesítés ezen felül távol tartja a szennyez déseket, a vizet, az olajat és a zsírt az anyagtól. A napellenz palástját számos vizsgálatnak vetjük alá. A szabónál, a tervez nél és a naperny elkészítése során. Mint minden szövet esetén, a napellenz vászon esetében is jelentkezhetnek különbségek a felület egyenletességében. Így a kisebb csomók, elszínez dések, egyenetlen szövetrészek, vagy kisebb eltolódások a desszinben, valamint a színhatás különbségei rátekintéssel, illetve áttekintéssel megállapíthatók. Ennek során ügyeljen arra, hogy a napellenz napfényben más színhatással rendelkezik, mint árnyékban. A színek optikai érzékelése természetéb l adódóan az anyagra es fény összetételét l és intenzitásától függ. A színtónus mélyülésével az anyag több fényt nyel el és kevesebb fényt ver vissza. A sötét anyagú palást kevesebb fényt enged át, míg a vilásos szín ek többet. Az áteresztett fény összetételét azonban a részleges elnyel dés megváltoztatja, így egy optikailag eltér színhatás keletkezik. A rostokba gyártott színpigmenseken és lenyomatokon a meghajlítások és gy r dés következtében árnyalatok keletkezhetnek, melyek különösen világos színek esetén árnyékcsíkokként t nnek fel. Ez azonban nem korlátozza az anyag funkcióját, szakítószilárdságát, vagy szigetelését. Az egyes anyagmeneteken jelentkez csekélyebb színbeli eltérések, vagy a mintakollekcióhoz viszonyított színeltérések nem kizárhatóak. Több, akár különböz szélesség menet feldolgozása a markiz teljes széleségét l függ. A kend n a varrat helyein hullámok, vagy ráncok képz dhetnek, mivel a varrati helyeken az anyag kett sen hajtott. A feszítés varrataira hat a legnagyobb terhelés. A palást feltekerésekor a varratok egymás felett helyzekednek el, mely tovább növeli a terhelést. A varratok ilyenkor lapos nyomásnak vannak kitéve. Így hosszuk megnyúlhat. Ez ahhoz vezethet, hogy a palást oldalsó szegélyei enyhén lelóghatnak. A saját súlyából adódóan el fordulhat, hogy a napellenz anyaga lóg a rögzítések között. A napellenz kend jének ezen tulajdonságai azonban nem hibákra utalnak, melyeket az ellen rzés során nem vettek volna észre, hanem m szaki és anyagi tulajdonságokból adódnak és a fizikai törvények miatt elkerülhetetlenek. Ezen jelenségek így nem jogosítják fel a vev t az átvétel megtagadására, vagy a vételár csökkentésének igénylésére. Ennek megfelel en a német "Bundesverband Konfektion Technischer Textilien e.v." konfekcionált napellenz kre vonatkozó irányelvek a mi értékesítési és szállítási feltételeink részét is képezik. Ápolási tippek és felhívások Tisztítás A kívülr l felhelyezett napfényvédelemmel a berendezésen id vel szennyez dések jelenhetnek meg. Ez a berendezés használhatóságát nem befolyásolja. Természetesen cseréltetheti az er sen szennyezett napellenz t egy szakember által. A porfestett alkatrészek látványa tovább tart, ha rendszeresen áttörli ket egy lágy gyapjúkend vel. Ne használjon oldószereket, alkoholt (spiritusz), és habzó tisztítószereket! Ujjlenyomatok, enyhe zsíros foltok, vagy olajfoltok esetén az alábbiak szerint járjon el: A berendezés rétegelt fém alkatrészeit enyhe háztartási tisztítóval, lágy törl kend használatával mossa le. Tiszta vízzel törölje át az alkatrészeket és szintén lágy rongy használatával törölje szárazra azokat. A kend finom szennyez déseit szárazon kefélheti. A kemény víz vízk nyomokat hagyhat maga után. Ez a hatás meggátolható, ha kis ecetet kever a tisztításhoz használt vízbe. A HELLA szaküzletb l megfelel tisztítószereket szerezhet be, melyek durvább szennyez dések eltávolításához is használhatók. Azonnal távolítsa el a napellenz tokjában a naperny palástjára került faleveleket és egyéb idegen testeket. Fennáll a napellenz károsodásának veszélye, illetve leesés veszély! Megel z védelem Ha a palástot nedvesen vonja be, a legels alkalommal vezesse ismét ki azt, hogy megszáradhasson. Így elkerülhet a szöveten lév foltok kialakulása. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 9 0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

4 Ápolási tippek és felhívások Karbantartás A berendezés technikája nem igényel karbantartást! Rendszeresen ellen rizze elektromos meghajtású napellenz k esetén az elektromos vezetékek károsodását. Ellen rizze napellenz jének mechanikai alkatrészeinek látható károsodásait. Ne használja a napellenz t, ha károsodásokat észlel! Az elektromos meghajtású napellenz k véletlenül is beindulhatnak. Biztosítsa, hogy a tisztítási és karbantartási munkálatokhoz (pl. takarítók által) a berendezést áramtalanították. A napellenz mozgásának területén ki kell kapcsolni az automatikus vezérlést. Beszorulás, vagy leesés veszélye áll fenn. Ezen felül biztosítsa, hogy a berendezést senki nem kapcsolhatja be véletlenül. Ehhez szakítsa meg az áramellátást, vagy válassza le a motoron lév csatolt kuplungot. Kézi vezérlés esetén akassza ki a kezel kart és azt helyezze el biztos helyen. Zavarok Esetleges zavarok esetén értesítse a HELLA szaküzletet. Saját érdekében ne kísérelje meg a hibák saját kez javítását. A hibás kezelés és nem szakszer használat a garancia megsz nését vonja maga után! A konzolok felszerelése A konzolok száma A konzolok száma a napellenz szélességét l és kialakításától, valamint az adott szerelési alapzattól függ. Ügyeljen arra, hogy a peckek tartóereje során a furat geometriája dönt jelent séggel bír. A konzolok pozicionálása A konzolokat az adott kari tartóktól 0- cm távolságban kell elhelyezni. Ennek során ügyeljen arra, hogy a választott "Z" távolság mindig egyenletes legyen. Három, vagy öt konzol esetén az egyik konzolt középen kell elhelyezni (erre csekély er k hatnak és f leg a stabilitást, vagy a tet zeti felszerelést biztosítja). Ha a berendezés egy harmadik karral is rendelkezik, legalább az egyik konzolt ett l 0- cm távolságban kell elhelyeznie. Lásd a leírást konzol konzol konzol, vagy több konzol Konzol Kartartó Z távolság Ábra M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 A konzolok felszerelése Ábra : Fali konzolok Ábra : széles fali konzolok - Ellen rizze a szerelési alapzatot - szerezzen be alkalmas rögzít anyagot - kérdés esetén kérdezzen egy építészeti sztatikust - a konzolok részb l állnak - amennyiben az gyárilag nem adott, szerelje össze a két részt. Finoman szorítsa rá a csavarokat (a fali konzoroknak illeszkedniük kell a szerelési alapzatra) - Állapítsa meg a rögzít csavarok furatainak helyzetét (méréssel, igazítással, felrajzolással) - Fúrja fel a furatokat - Egyenlítse ki a szerelési alapzat egyenetlenségeit (lásd "Egyenetlenségek kiegyenlítése") - Igazítsa a konzolokat a falra és rögzítse azokat - Szorítson rá minden csavart Fali-/mennyezeti felszerelés és szerel lemez A szerel lemez a kedvez tlen rögzítési alapokra való rögzítésre szolgál. Ügyeljen arra, hogy a szerel lemezt a +, illetve a. furatok felett rögzítse (lásd az ábrán ). - Miel tt rögzíti a szerel lemezt a falra, rögzítse a fali-/mennyezeti konzolokat arra. - Vezesse át a mellékelt zárócsavart hátulról a szerel lemezen - a két középs hosszanti furaton át. A falra rögzíteni kívánt oldal a hosszanti furatok mentén szabaddá tett területekkel rendelkezik. - Amennyiben napellenz jét a három fenti rögzít elemmel használja, úgy a zárócsavart a fels és a középs hosszanti furatokon át kell a szerel lemezen átvezetni. Ebben azt esetben a harmadik rögzít elem szintén a konzolok szerel lemezre történ rögzítésére szolgál. - Helyezze a kívánt konzolt a csavarra és rögzítse mindkét alkatrészt a mellékelt U- alátétek és anyák használatával - Igazítsa ki a konzolokat a szerel lemezen és a falon és rögzítse azokat. - Szorítsa rá az összes csavart. Ügyeljen a peckek és csavarok gyártói által megadott forgatónyomatékok értékeinek betartására. Rögzítési lehet ségek A különböz konzolokkal felszerelt szerel lemez két, vagy három fels rögzít elemmel szerelhet fel. A fels rögzít elemeknek (,, furatok) napellenz k esetén a teljes nyomatékot tartaniuk kell, melyet a napellenz saját súlya és a szél ereje alakít ki. Ezen nyomatékból adódik - a szerel lemez emel karjának figyelembe vételével - az egyes rögzít elemekre ható vonóer, melyet speciális, a beépítési alapzattól függ peckekkel kell elvezetni. A speciális napellenz höz és szerelési alapzathoz szükséges peckek számáról a megbízási visszaigazolásban, számítási programunkban, az "ENFix"-ben, vagy a termékre vonatkozó számítási táblázatokban olvashat. Ábra : Fali konzolok üregi beszereléshez M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

5 Fali-/mennyezeti felszerelés és szerel lemez Ábra : Szerel lemez A két fels rögzít elem Ha az "ENFix" számítási programban, vagy a számítási táblázatokban megtalálta a két fels rögzít elemre vonatkozó adatokat, használja a képen ábrázolt és számú furatokat. A három fels rögzít elem Ha az "ENFix" számítási programban, vagy a számítási táblázatokban megtalálta a két fels rögzít elemre vonatkozó adatokat, használja a képen ábrázolt és számú furatokat és ezen túlmen en a középs, és az alsó hosszanti furatokon található furatot (), mely szintén a napellenz rögzítésére szolgál (lásd az ábrán ). Alsó rögzít elemek A két "alsó rögzítési furat / rögzít elem (+) arra szolgál, hogy a napellenz saját súlyát tartsa és ellensúlyozza a szél által kifejtett, a forgatópontra keresztirányban ható er ket. Ezeket a szerelvényeket kötelez felszerelni. Üregi szerelés Ábra 6 Hajlásszög fokban megadva Maximális beépítési mélység mmben megadva Megjegyzés: 0 fokos hajlásszög esetén () a maximális beépítési mélység értéke 7 mm A napellenz szerkezetének üregi szerelése a konzolokon Ábra 7 Rögzítési tömb Rugós lemez Hatlapfej csavar Konzolok az üregi szereléshez Az üreget úgy kell el készíteni (szükség esetén szereljen fel segédszerkezeteket), hogy a konzolok az el írt, maximális beépítési mélységbe legyenek rögzíthet ek. A felszerelés menetér l lásd a "fali konzolok felszerelése" cím fejezetet. A maximális beépítési mélység értékei a táblázatban olvashatók. A napellenz t fel kell szerelni üregi szerelésre alkalmas konzolokkal. Kösse össze a rögzít elemeket a központi sínekben lév rögzítési tömbökkel a csavarokat használva, azokat finoman ráhúzva. Állítsa be a rögzít tömbbel rendelkez rögzít elemek helyzetét. Helyezze fel a napellenz szerkezetét a konzolokra. Csavarozza a rögzítési elemeket a konzolokra. Húzza rá a rögzít elemek és rögzít tömbök között található csavarokat. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Felszerelés tet szarura Ábra 8: Mennyezeti konzolok A mennyezeti konzolok használata A felszerelés menetér l lásd a "fali konzolok felszerelése" cím fejezetet. Igazítsa a konzolokat a falra és mennyezetre, majd rögzítse azokat. Szorítson rá minden csavart. Felszerelés tet szarura Fára történ szereléshez jelenleg nem áll rendelkezésre számítási dokumentáció. Ebb l az okból jelenleg a 0. szélellenállási csoport értékei vannak érvényben. Ábra 9 Tet szaru konzolok Mennyezeti konzolok Ellen rizze a tet szaruk állapotát! Tet szarus felszerelés esetén megfelel távolságot kell tartani a tet szaru konzolok és a tet szaru vége között. Így elkerülhet, hogy repedések jelenjenek meg a tet szarun. Szerezzen be megfelel szerel anyagot. Használjon olyan csavarokat, melyek áthaladnak az alapon. Használjon nagy méret alátéteket. Csavarozza egymáshoz a tet szaru- és mennyezeti konzolokat, amennyiben azok gyárilag nincsenek egymáshoz rögzítve. A csavarokat csak finoman szorítsa rá, hogy a tet szaru konzolokat illeszteni lehessen. Jelölje ki a rögzít csavarok furatainak helyzetét (méréssel, igazítással, bejelöléssel), majd rögzítse a konzolokat a tet szarura. A tet szarukonzolokat három/négy csavarral rögzítse, ellenkez esetben a gyártó nem vállal felel sséget az ebb l esetlegesen adódó károkért. Egyenlítse ki az egyenetlenségeket, majd szorítson rá minden csavart. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 7 8 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

6 Konzolok felszerelése csatlakoztatott berendezések esetén Csatlakoztatott napellenz k esetén a csatlakozószerelvényen lév kiegészít konzol, melyen a szövetpalást áthalad, közvetlenül a csatlakoztatási hely alatt rögzítend, résborításos berendezések esetén pedig a csatlakoztatás helye mellett közvetlenül a bal, vagy a jobb oldalon. Egyenletességek kiegyenlítése Ábra 0 -részes konzol Kiegyenlítési lemez A berendezést mélységében az egyes fali és mennyezeti elemek alátételezésével lehet kisebb mértékben kiegyenlíteni. A magasságban, max mm értékig történ kiegyenlítés két mm-es kiegyenlít lemez beépítésével érhet el. Nagyobb különbségeket ne a kétrészes konzolok alátételezésével egyenlítse ki. Ehhez a konzolokat (a fali és mennyezeti konzolok között) és a szerelési alapzatot alátételezze. Szükség esetén javítsa ki a beépítési alapzat egyenetlenségeit. Húzza rá a konzolok csavarjait a javítások elvégzése után. Konzolok utólagos felszerelése Ábra Rögzítési tömb Konzol Rögzítse a fali-, mennyezeti konzolokat a szerelési alapzaton. Helyezze fel a napellenz szerkezetét a konzolokra. Tolja a központi sínprofil "rugóját" a konzolok hornyába. Tolja be az "utólagos felszereléshez szükséges rögzít tömböket" a központi sínekbe. Döntse meg a rögzítési tömböket, helyezze azokat a konzolok fölé és rögzítse azokat két csavarral. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 9 0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Napellenz k felszerelése egyrészes napellenz k a konzolokon Fali-, mennyezeti-, vagy tet szarus felszerelés Ábra Ábra Helyezze fel a napellenz szerkezetét a konzolokra. Tolja a központi sínprofil "rugóját" a konzolok hornyába. Helyezze a rögzít tömböt a központi sínekbe és rögzítse azt két csavarral Konzol A napellenz szerkezete Rögzítési tömb Rögzítési tömb Rugós lemez Hatlapfej csavar Konzolok az üregi szereléshez Az üregi szerelés rögzítési elemei M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 A csatlakoztatott napellenz k felszerelése Helyezze a napellenz szerkezetét a konzolokba és rögzítse azt. Ha a napellenz t két részben szállították ki a felszerelés helyszínére, annak elemeit egymáshoz kell rögzíteni a csatlakozószerelvény használatával. Ennek során ügyeljen arra, hogy a két palásttengely hornya fedésben legyen. Csatlakoztatott napellenz résborítással Ábra Ábra Csatlakoztató négyszög Csatlakozóprofil Kies pálca fele Helyezze be a meghajtási oldalt a konzolokba és rögzítse azt. A napellenz második (küls ) oldalán forgassa addig a szerszámkulcsot (SW) a "négyszögletes csapszeges tartócsapon", míg a palást ki nem feszül. A napellenz másik oldalát helyezze a konzolokba és tolja össze a napellenz két oldalát. Ennek során a "nögyszögletes csonkok csatlakozócsapjainak" és a "csatlakozáshoz használt m anyag csapok" rovátkáinak egy vonalban kell lennie. Ezen felül a csatlakozóprofilnak a kies pálca egyik felében kell lennie. Gyárilag a csatlakozóprofil a kies pálca egyik feléhez rögzített, a másik oldalon a csatlakozás el van készítve. A napellenz másik oldalát rögzítse a rögzítítési tömbökkel a konzolokra. Vezesse ki a napellenz t kb. 70 cm hosszan. A kerek pálcákat és a csatlakozóprofilt helyezze a kies pálca két oldala közé, középre, és rögzítse azt a menetes peckekkel. Csavarozza fel az oldalsó csatlakozási tartót. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

7 A csatlakoztatott napellenz k felszerelése A rés borításának fel szerelése Ábra 6 Ábra 7 Helyezze az els rugós tengelytartót a megfelel helyzetbe (a csatlakozás helyét l kb. 0 cm-re) és rögzítse azt. Ha a résborító kend még nincs rögzítve, rögzítse azt ragasztószalaggal a rugós tengelyre és görgesse ki azt feszesre. Vezesse a rugós tengelyt a rögzített tartóba, tolja fel a másik rugós tengelytartót és rögzítse azt is. Feszítse meg kissé a rugós tengelyt három-négy forgatással. Rögzítse a résborító kend t a kies pálcában. A résborító kend rögzítése a kies pálcában Tolja oldalra a Ø mm-es VA-pálcát. Forgassa ki a csatlakozási oldalon található menetes pecket. Helyezze az üreges szegélyt (a résborító kend vége) abba a kamrába, mely a VA pálcán található. Vezesse át a VA pálcát az üreges szegélyen és igazítsa ki azt központi helyzetbe. Szorítsa rá a két menetes pálcát. Vezérelje ki a napellenz t és ezzel egyidej leg ellen rizze a résborító kend egyenletes menetét a szövettel. Vezérelje be a napellenz t. Szükség esetén szorítsa rá a résborító kend t, vagy igazítsa ki a VA pálcát. A csatlakoztatott napellenz k üregi szerelése A résborítással felszerelt, vagy anélküli csatlakoztatott napellenz t az eddigiekben ismertetett pontok szem el tt tartásával a fali felszereléssel azonos módon szerelje fel. Lezáró munkálatok Fali csatlakozás a tet zeti profilon Ábra 8 Szilikon Alumínium lamella Fal Cserélje a napellenz szövetanyagát Ábra 9 Egy alumínium lamella használatával lehet sége van fali csatlakozás kialakítására a napellenz és a fal között. Az alábbiak szerint járjon el: - Vágja az alumínium lamellát a megfelel hosszra (a tet szélességének megfelel en). - Helyezze a lamella egyik oldalát a tet profil hornyába, és fúgázza ki a fal és lamella, valamint a tet profil és lamella közötti réseket. Mindenképpen ügyeljen arra, hogy a napellenz szövetanyagát a rendszer helyesen húzza be a megfelel horonyba. Figyelmeztetés: Fennáll a napellenz, vagy a szövetanyag károsodásának veszélye, illetve hogy a berendezés leesik. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a napellenz karjai felugorhatnak és komoly személyi sérüléseket okozhatnak. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Borítások Az központi sínekben lév alsó csatornák borítása Ábra 0 méretre szabott alumínium lamella Központi sínek Alumínium lamella Illeszked színek csak a "szögletes" kies pálca esetén Ábra Kies pálca Alumínium lamella Vágja a kiszállított alumínium síneket a megfelel hosszra (a konzolok közötti távolság hosszára). A méretre szabott lamella egyik oldalát helyezze teljes hosszában a megfelel horonyba. A lamella másik oldalát helyezze a szembüls horonyba és kattintsa be azt hüvelykujjával. A "szögletes" kies pálca színeinek illesztése érdekében további alumínium lamellák használhatók. Ennek során az alábbiak szerint járjon el: Vágja az alumínium lamellát a megfelel hosszra (a kies pálca hosszának megfelel en). A lamella egyik oldalát helyezze teljes hosszában a megfelel horonyba. A lamella másik oldalát helyezze a szembüls horonyba és kattintsa be azt hüvelykujjával. A m anyag borítás felszerelése Ábra A kend szegélye A kend varrata Kend M anyag borítás Ábra Központi sínek M anyag borítás A mellékelt m anyag borítást az oldalsó szegélyek és a varratok alatt kell elhelyezni! Ha kevesebb a borítás, mint a varrat, el ször mindenképp az oldalsó szegélyeket és a középs varratot alátételezze! A m anyag borítást az alábbiak szerint helyezze fel: Kattintsa el ször a borítást a központi sínek megfelel helyeinél az els szegletbe. Végezetül egy gumikalapács, vagy hasonló szerszám használatával helyezze fel a borítás hátsó stégjét a központi sínek csavarozási csatornájába. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

8 D lésszög állítás Discus A kari tartók m ködésének területe A billen s kari tartó alapvet en hüvelyes és kazettás napellenz k esetén használandó. Ennek során garantált, hogy a kies profil a beállított d lésszög ellenére bevezérlés el tt visszaleng az eredeti helyzetébe. A kies profil csak ilyenkor zárul megfelel en illeszkedve a hüvellyel / kazettával. Az excenter további átállításával nehezebb szerelési helyzetekkel is nehézségek nélkül meg lehet bírkózni és a karok az összeszerelés után párhuzamosan beállíthatók. Ez helytakarékos kazettás rendszerek esetén, mint amilyen a Discus, különös fontossággal bír, az akadálymentes be- és kivezetés biztosításához. Felhívások a d lésszög beállítására vonatkozóan - A csuklós karok szegletének egymáshoz viszonyított eltérései nem haladhatják meg a kb. 0 értéket. A beállítás folyamatát így minden csuklós kar esetén többször meg kell ismételni, míg be nem állították a kívánt d lésszöget. - A beállítás menetének lezártával állítsa be a kies pálca vízszintes / függ leges helyzetét, ill. szükség szerint korrigálja azt, vagy a végfelhasználó kívánt helyzetét kell beállítani. Beállítási munkálatok régebbi kivitelezések (max. beállítandó d lésszög ) Vezesse ki a napellenz t kb. 0 cm hosszan. D lésszög állítás Beállítási munkálatok új kivitelezések (max. beállítandó d lésszög ) Ábra Imbuszcsavar Az excenter hüvely beállítócsavarja Vezesse ki a napellenz t kb. 0 cm hosszan. Emelje meg a napellenz beállítani kívánt csuklós karját, míg az imbuszcsavar csavar () könnyedén nem forgatható. A beállítás folyamatát a továbbiakban a fentiekben leírt módon végezze el. A beállítások elvégzése után nem szükséges biztosítás elvégzése. Ábra Kerekfej csavar Menetes pecek Fed lemez Egy imbuszkulcs (, mm) használatával oldja ki a menetes pecket () a borítólemez nyílásán keresztül. Emelje meg a napellenz beállítani kívánt csuklós karját, míg a kerekfej csavar () könnyedén nem forgatható. Az óramutató járásával megegyez forgatási irány növeli a d lésszöget (a csuklós kar lefelé mozog). Az óramutató járásával ellentétes forgatási irány csökkenti a d lésszöget. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot a többi csuklós karon is. A beállítás befejeztével szorítsa rá a menetes pecket () a borítólemez () nyílásán keresztül. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 7 8 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 D lésszög állítás A csuklós karok magassági eltéréseinek kiegyenlítése Ábra 6 Ábra 7 Napellenz kar Menetes pecek Az excenter hüvely beállítócsavarja Imbuszcsavar Az excenter hüvely beállítócsavarja A kartartók új/régi kivitelezéseinek oldalán egy excenter hüvely található, melyekkel a magasságbéli különbségeket egyenlítheti ki. Az excenter hüvelyeket egy menetes pecek biztosítja. Ha nem észlel magasságbéli eltéréseket, ne végezzen semmilyen átállítási munkálatot. Ellenkez esetben az alábbiak szerint járjon el: Oldja ki a menetes pecket. Állítsa be a magasságot egy SW7/ szorítókulccsal (a legtöbb esetben elegend az egyik oldalon beállításokat végezni). Szorítsa vissza a menetes pecket az excenter hüvely biztosítsához elfordulás ellen. A kies pálca korrigálása Ábra 8 A kies pálca központi tengelye A kies pálca feszessége által meghatározott kifelé hajló ív I A kies pálca feszessége által meghatározott befelé hajló ív A kies pálca rögzítése Kies pálca I - Vezérelje ki teljesen a napellenz t. - Ellen rizze hogy a kies pálca és a napellenz egymással párhuzamosak-e. - Ellen rizze, hogy a kies pálca befelé, vagy kifelé ível. - Vezérelje be teljesen a napellenz t. - Ellen rizze, hogy a kies pálca megfelel en zár-e és hogy motorral meghajtott napellenz k esetén a motor kikapcsol-e. - Vezesse ki a napellenz t kb. 00 mm hosszan. - Oldja ki enyhén a csavarokat (9. ábra) a szorítókulccsal (- forgatással). Ne forgassa ki teljesen a csavarokat. Fennáll a napellenz károsodásának veszélye, illetve leesés veszély! Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a napellenz károsodhat és a közelben álló személyek megsérülhetnek. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 9 0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

9 A kies pálca korrigálása Ábra 9 Hatlapfej csavar A kies pálca rögzítésének mindkét bejelölt helyzetét pontosan azonosan helyezze át a megfelel irányba. Szorítsa rá a hatlapfej csavarokat (). Szükség esetén ismételje meg a fenti folyamatot. Megjegyzés: A kies pálca feszültségét a szövetanyag egyenetlenségei is kiválthatják. Amennyiben a szövetanyagban túl nagyok az egyenetlenségek, a kies pálca feszültségeit ne annak rögzítéseinek áthelyezésével egyenlítse ki. Drapéria A drapéria bevonása Ábra 0 Ábra A kies pálca lezárósapkája A szövetfeszít menetes pecke A kies pálca lezárósapkájának menetes pecke Forgassa ki a menetes peckeket () a kies pálca () alsó és fels oldalain. Vegye le a kies pálcáról annak lezárósapjáit és a PVC élrámát. Tolja a PVC élrámát a drapériába.. Tolja a szövet feszít jét a lapos oldallal el re a kies pálca megfelel hornyába. Húzza be a drapériát a kies pálca hornyába (Ügyeljen a sávok menetére).. Tolja be a szövetanyag feszít jét a heggyel el re, és rögzítse mindkét feszít t a menetes peckekkel. Helyezze vissza a kies pálcák lezárósapkáit és rögzítse azokat a menetes peckekkel. Helyezze be a drapériát úgy, hogy a varratok érintkezései ne el re nézzenek. Példa: Bal oldali ütközési hely = A drapériát a nyíl irányába (balról jobbra) kell bevonnia. A drapériát bevonását két személy végezze. Ügyeljen arra, hogy a drapéria bevonásakor sem maga a drapéria, sem annak varratai ne károsodjanak. Varratérintkezési hely M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Drapéria A drapéria eltávolítása - Csavarja ki a típustól függ rögzít csavarokat alul, ill. belülr l, a kies pálca egyik lezárósapkájánál. - Húzza le a kies pálca lezárósapkáját. - Oldja ki mindkét oldalon a szövet feszít jét és húzza ki azt a drapériával. - Helyezze fel a kies pálca lezárósapkáját és forgassa be a rögzít csavar (-csavarokat). A drapéria meg rzése - Ügyeljen a gyártó ápolási el írásainak betartására. - A drapériát lehet leg feltekerve tárolja (ne törje meg, ne hajtsa). Meghajtás - A meghajtás igény szerint a kerekes meghajtókkal történik,,: áttétellel, vagy egy csöves motor alkalmazásával. A meghajtók gyári hozzárendelése a napellenz méretét l függ. Az ügyfél egyéni kéréseit lehet ség szerint figyelembe vesszük. - Cs motorként a legtöbb ismert gyártmány használható, mely megfelel adapterrel rendelkezik a horonycs höz. - Mindenképpen tartsa be a kiszállított elektromos alkatrészek szerelési és beállítási útmutatásait a motor telepítésekor és beállításakor. Az el írások megsértése a garancia megsz nését vonja maga után. A Discus napellenz k meghajtója ütköz vel is rendelkezik. Ügyeljen a napellenz szövetének megfelel bevonására (a szövettengelyen keresztül) Ábra - Teker karos meghajtás esetén a napellenz a jobb oldalon lév kar balra forgatásával vezérelhet ki. Ha a teker kar a bal oldalon található, akkor jobbra forgassa azt. A napellenz bevezérlése az ellenkez irányba történ forgatással történik. A fentiekben leírtak szerint a Discus meghajtók ütköz vel rendelkeznek. Kérjük, az alábbiak szerint járjon el: M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

10 Meghajtás Végs ellen rzések Az ütközési pont beállítása A küls ütközési pont kijavítása: Oldja ki a szorítócsavarokat. Vezérelje a napellenz t a kívánt helyzetbe. Szorítsa rá a szorítócsavarokat. Ábra Ellen rizze az alábbi fontos rögzít elemek megfelel illeszkedését: A konzolokban, oldalsó tartókban és lezárósapkákban, valamint a meghajtáshoz használt lév csavarok (-). Ábra Rögzít csavar Ábra Rögzít csavar Ütközés az orsón keresztül A bels ütközési pont kijavítása: Oldja ki a szorítócsavarokat. Vezérelje a napellenz t a kívánt helyzetbe. Állítsa be az az orsón keresztüli ütközési pontot (homlokzati oldali feltét az imbuszcsavar számára) Szorítsa rá a szorítócsavarokat. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Üzembe helyezés / A m ködés ellen rzése A berendezést legalább egyszer vezesse teljesen fel és le. A kivezérlés során senki nem tartózkodhat a berendezés alatt, vagy annak mozgási területén. Gy z djön meg arról a kés bbi üzemeltetés során is, hogy a berendezés szabadon mozog és nincsenek akadályok az útjában. A berendezést ne vezérelje ki, ha annak útjában tárgyak vannak, vagy személyek tartózkodnak. Tartsa be továbbá a biztonsági tanácsokat. Ellen rizze az els kinyitás után a rögzít anyagok és az épít elemek rögzítettségét. Elektromos meghajtású berendezések esetén a próbaüzemnél soha nem szabad automatikus vezérlést vagy olyan kapcsolót használni, amelyt l a berendezés nem látható. A napellenz a napfény elleni védelemre szolgáló berendezés. Kizárólag rendeltetésének megfelel en használható. A nem rendeltetésszer használat komoly veszélyeket hordoz magában. A napellenz túlzott terhelése tárgyak ráakasztásával, vagy kötélfeszítésekkel a berendezés károsodását, vagy leszakadását okozhatja, ezért nem engedélyezett. Tisztítsa az elemeket (lásd az ápolási tippeket). Adja át jelen útmutatót, valamint a motor-, a kapcsoló- és a vezérl gyártóinak útmutatóit a felhasználónak. Végezze el a felhasználó betanítását, eközben átfogóan világosítsa fel a biztonsági- és használati utasításokról. Írásban hagyassa jóvá a berendezés helyes kivitelezését, valamint a felszerelést és a betanítást a biztonsági utasításokról (lásd az átadási protokollt). Javasoljuk a próbakábel használatát az átmeneti motorcsatlakoztatáshoz. Ellen rizze az összes beállítást. Ellen rizze a csavaros rögzítések feszességét. Vezérlési irányelvek elektromos berendezésekhez A beépített motorok olyan meghajtók, melyek integrált bolygóm vel, fékkel, alsó és fels végkapcsolókkal és h védelmi kapcsolóval rendelkeznek. Ez tehát nem egy egyszer elektromos motor, hanem egy teljes meghajtórendszer. A használt meghajtások bizonyos szempontból NEM felelnek meg más, a kereskedelmi forgalomban kapható, elektromos fogyasztóknak. Ezért mindenképp ügyeljen az alábbi felhívások és biztonsági utasítások betartására. A berendezés felállítását, üzembe helyezését és hibaelhárítását kizárólag (VDE 000 szerint) képzett szakember végezheti. Szakszer tlen csatlakoztatás esetén a berendezés jelent s veszélyeket hordozhat magában a felhasználóra nézve. - Kövesse a kapcsolási ábra útmutatását! - Olyan károkért, melyek a nem rendeltetésszer használatból erednek, nem vállalunk felel sséget. - A motorokat soha ne kapcsolja párhuzamosan! - A motorokat soha ne vezérelje egyidej leg FEL és LE jeladással! - Tartsa be a FEL- és LE parancs közötti kb. 0, másodperces átkapcsolási szüneteket (Instabus EIB-rendszerek esetén gyakran elhanyagolják). Rádiós zavarmentesítés A meghajtók a VDE 087 /.8 része, valamint a 8/99/EGK irányelvek szerint zavarmentesítettek. Egyéb készülékekkel történ üzemeltetés esetén, melyek zavarjeleket bocsátanak ki, a rádiós zavarmentesítési kötelezettségb l adódóan a telepítést végz szerel nek gondoskodnia kell arról, hogy a berendezés megfeleljen a vonatkozó rendeletek el írásainak. Üzemeltetés nedves helyiségekben A meghajtók védettek vízcseppek behatásától. Nedves terekben történ használat esetén be kell tartani a VDE 000/70, 70 részének, a helyi EVU által szabott, és a TÜV rendelkezéseit. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 7 8 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

11 Szétszerelés és ártalmatlanítás A berendezés szétszerelésekor és ártalmatlanításakor a feszültség alatt álló alkatrészeket (pl. csuklós karok, ellenvonó rendszerek) feszültségmentesítse és biztosítsa véletlen újrakapcsolás ellen. Ezen munkálatokat arra speciálizálódott szakvállalat végezze. Átadási jegyz könyv (a szerel számára) Tisztelt Ügyfél! Nagy örömünkre szolgál, hogy a HELLA termékét vásárolta. Berendezéseinket a legnagyobb körültekintéssel gyártottuk hosszú éves tapasztalataink alapján. Az Ön terméke, Discus kazettás napellenző DIN EN 6 szerint készült, és szélosztályú Kiesés... Szélesség én/-án szakszerűen felszerelték és átadták. A használati és szerelési útmutatót átadtuk. Ezeket a termék használatának megkezdése el tt át kell olvasnia. A termék használatáról tájékoztattuk. Felhívtuk figyelmét a biztonsági tudnivalókra. Szakszerviz Vevő Családi név Keresztnév Utca Házszám Név Dátum Ir.sz. Helyiség Helyiség Aláírás Dátum Aláírás M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 9 0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Átadási jegyz könyv (a felhasználó számára) Tisztelt Ügyfél! Nagy örömünkre szolgál, hogy a HELLA termékét vásárolta. Berendezéseinket a legnagyobb körültekintéssel gyártottuk hosszú éves tapasztalataink alapján. Az Ön terméke, Discus kazettás napellenző DIN EN 6 szerint készült, és szélosztályú Kiesés... HELLA bels zsaluziák kellemesen szabályozzák a fény bejutását a szobába, melynek légköre ezáltal hangulatosabbá válik. HELLA szúnyoghálók és Ön szabja meg, ki jöhet be és ki marad kint. HELLA plisszék egészen kicsire csukható és kiválóan véd a napfény és a kíváncsi tekintetek ellen ott is, ahol a védelemre csak kevés hely áll rendelkezésre. Szélesség én/-án szakszerűen felszerelték és átadták. A használati és szerelési útmutatót átadtuk. Ezeket a termék használatának megkezdése el tt át kell olvasnia. A termék használatáról tájékoztattuk. Felhívtuk figyelmét a biztonsági tudnivalókra. HELLA raffstore-ok a fény bejutását szabályozzák, belátás és h ellen védenek és árnyékolnak. HELLA el tétred nyök a nagyobb fokú biztonságért és védelemért es, szél, h ség, hideg, zaj, fény és kíváncsi tekintetek ellen - utólagos beépítéshez. HELLA homlokzati napellenz Kiállítómechanikával a homlokzat szép formálásához, tökéletes védelemmel h és er s fény ellen. Szakszerviz Vevő Kérdések és kívánságok esetén forduljon hozzánk: HELLA Infoline +/(0)86/6-0 Név Dátum Családi név Utca Ir.sz. Keresztnév Házszám Helyiség HELLA ÁNR Árnyékolástechnika Kft. A-99 Abfaltersbach, Nr. Tel.: +/(0)86/6-0 Fax: +/(0)86/6- Internet: Helyiség Aláírás Dátum Aláírás 000 / 0. / Fenntartjuk a m szaki változtatások jogát! M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - préselt csatornák... Általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U- csatorna

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U- csatorna Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék ELL el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U-csatorna... Általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései TOP PSI Basic tokfeltét red nnyel ill. raffstoreral/zsaluziával

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései TOP PSI Basic tokfeltét red nnyel ill. raffstoreral/zsaluziával Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései TOP PSI Basic tokfeltét red nnyel ill. raffstoreral/zsaluziával...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Beépített red nyök... Általános felhívások... CE jelölés... Biztonsági

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

502333-95 H DW716 2 3 4 5 I2 7 52 51 J1 14 54 53 55 48 14 20 J2 54 55 J3 57 56 58 48 57 59 56 J4 58 J5 61 1 12 1 60 2 3 5 4 53 J6 K 6 45 30 38 L M 7 3 N O1 O2 P1 A P2 Q1 7 Q2 Q3 8 GÉRFŰRÉSZ Szívből gratulálunk

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás MAKITA LAPOSTIPLIMARÓ 3901 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A HU MAGYAR törzsfájl g60 TEN, TEL K085109A 0814 Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék klalakitésa és épitési módja alapján, valamint az általunk forgalmezott kivitelben megfelel az idevágó,

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez HU VFK 900 S Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók Tartalomjegyzék

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FŰTÉS/USZODAVÍZ (QWT, WTI) SOLAR-BERENDEZÉS/USZODAVÍZ (SWT) Tartalomjegyzék 1 Biztonság 2 1.1 Ezen hőcserélővel történő bánásmód veszélyei 2 1.2 Biztonsági útmutató

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

TR70 70T TR. Szerelési útmutató

TR70 70T TR. Szerelési útmutató 70T TR TR70 Szerelési útmutató Sanotechnik Hungária Kft. 1222 Budapest Nagytétényi út 112. Tel.: +36 1 424-0670 Fax. +36 1 424-0679 E-mail: info@sanotechnik.hu www.sanotechnik.hu 01/2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás { STIHL SG 5, 7 Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. Ehhez

Részletesebben

Napfénylámpa Használati utasítás

Napfénylámpa Használati utasítás TL60 H Napfénylámpa Használati utasítás Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de email: kd@beurer.de Tartalom 1 megismerése...

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 FIGYELEM! Fontos telepítési és biztonsági utasítások! Olvassa el gondosan! Az AXO kapunyitó automatika feladata, hogy automatizáljon

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL UA PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Trennschleifmaschine BEDIENUNGSANLEITUNG HU Hordozható gyorsdaraboló

Részletesebben

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás MAKITA FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus LC1230 A fűrészlap átmérője 305 mm Furat (főtengely) átmérője 25,4 mm Üresjárati sebesség (percenkénti fordulatszám)

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 hu Szerelési és használati útmutató Redőny és napellenzőmozgatás mechanikus végkikapcsolással Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük

Részletesebben

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

D Felépítési útmutató a 2-3 mezős alumínium melegházhoz

D Felépítési útmutató a 2-3 mezős alumínium melegházhoz D Felépítési útmutató a 2-3 mezős alumínium melegházhoz GB TUV Rheinland Product Safety 1 Melegház típusterv 2-mezős 3-mezős Felépítés Hátsó fal Tető Ablak 2-részes ajtó előszerelve Oldalfal Első fal Profilok

Részletesebben

Vasaló gőzállomással. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02

Vasaló gőzállomással. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02 Vasaló gőzállomással Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02 Kedves Vásárlónk! Új, gőzállomással rendelkező vasalójának köszönhetően könnyen megy majd a vasalás.

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

Global Gym kézikönyv

Global Gym kézikönyv Global Gym kézikönyv Összeszerelési instrukciók: Távolítsa el a doboz tartalmát és győződjön meg arról, hogy minden elem kifogástalan állapotban a rendelkezésre áll! Az összeszereléshez két személy munkája

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SP100 sorozat HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mielőtt használatba venné a varrógépet, figyelmesen olvassa át ezt az útmutatót, és mindig tartsa be az utasításokat. Tartsa kéznél ezt az útmutatót,

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

Mover H SE R / H TE R

Mover H SE R / H TE R Mover H SE R / H TE R Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Kényelem útközben Mover H SE R / H TE R Biztonsági utasítások Az H SE R / H TE R vezérlések kizárólag a Mover H

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

H Összeszerelési és üzemeltetési útmutató

H Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Version: Stand: Ausgabe: 3134hu #340_2010 01/10ut H Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Munkakezdés előtt, kérjük, olvassa el!..a jelen útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása kedvezőtlenül befolyásolhatja

Részletesebben

Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót! Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót! Ez a használati útmutató fontos információkat tartalmaz az eszköz biztonságos

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm 633079A Műszaki adatok NRP 90 NRP 90 Névleges feszültség 230V 400V A merőlegesen mért marási ék mélység Max. 85mm Max. 85mm Lapozófej marás mélység terjedelem max. 90 mm max. 90 mm Elfordítási tartomány

Részletesebben