Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U- csatorna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U- csatorna"

Átírás

1 Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék ELL el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U-csatorna... Általános felhívások... CE jelölés... Biztonsági felhívások... z összeszerelés el tt... Áttekintés: Szerszámok a felszereléshez... Áttekintés: U csatornák és borítások... Áttekintés: Kombi fedéltartó... 8 Áttekintés: U-csatorna tartó... Oldallezárás szerelése... Kombinált fedéltartó szerelése... vízszintes rögzítés... U csatorna szerelése homlokzatra Sarokkötés szerelése... Csatlakozás szerelése... Kábelátvezetés szerelése... Üzembe helyezés / m ködés ellen rzése... 8 Szétszerelés... Átadási jegyz könyv (a szerel számára)... 0 Átadási jegyz könyv (a felhasználó számára)... Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U-csatorna asználati útmutató Szerelési útmutató ELL el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U- csatorna Jelen ELL termékkel egy min ségi terméket vásárolt, mely a legmodernebb technika alkalmazásával készült, kezelése és összeszerelése mégis egyszer. Jelen útmutatóban az elvi összeszerelés menetér l, az üzembe helyezésr l és a kezelésr l olvashat. munkálatokra jogosult szakmai személyzet részére vásárló (felhasználó) részére Általános felhívások Kérdések mennyiben a termék összeszerelésére, vagy kezelésére vonatkozóan kérdései merülnek fel, keresse fel szakkereskedelmünket. Tartozékok / Javítások Ezeket a ELL szakkereskedelemben szerezheti be. Kizárólag a ELL által jóváhagyott tartozékokat használhat. Kiegészít információkat és felhívásokat a ELL raffstore-okkal / küls zsaluziákkal kapcsolatban, a raffstore-ok / küls zsaluziák mellékelt szerelési- és kezelési útmutatójában találhat. z összeszerelés, vagy kezelés során az alábbi szimbólumok segítik munkáját, így hozzájárulva a biztonságos munkálatokhoz: Ez a szimbólum olyan felhívásokat jelöl, melyek figyelmen kívül hagyása a felhasználó veszélyeztetésével jár. Ez a szimbólum olyan felhívásokat jelöl, melyek figyelmen kívül hagyása a termék károsodását okozhatja. Ez a szimbólum alkalmazási felhívásokat, vagy hasznos információkat jelöl Ez a szimbólum bizonyos cselekedetek elvégzésére szólítja fel. Felel sségvállalás z útmutató felhívásainak és a benne foglalt információk figyelmen kívül hagyása, nem szabályszer használat, vagy az el írottól eltér használat a gyártói garanciavállalás megsz nését vonja maga után. Nem vállalunk felel sséget az ebb l következ anyagi károkért és személyi sérülésekért sem. Jogi nyilatkozat Jelen útmutató grafikai és szöveges részeit a legnagyobb gondossággal állítottuk el. Esetlegesen el forduló pontatlanságokért és azok hatásaiért nem vállalunk felel sséget! Fenntartjuk a terméken végzett m szaki változtatások, valamint az útmutató tartalmi változtatásainak jogát! Jelen útmutató szerz i jogvédelem alatt álló információkat tartalmaz. Minden jog fenntartva! bemutatott termékek megnevezései, valamint a márkanevek ipari oltalom alatt állnak. Ez a szimbólum áramütés által okozott sérülések veszélyére, vagy életveszélyre hívja fel figyelmét. Ez a szimbólum a termék olyan területeit jelöli, melyekr l részletes információkat talál az összeszerelési útmutatóban.

2 CE jelölés ELL raffstore-ok /küls zsaluziák, hajtogatott U-csatornákkal, Blitzraffer-rel és anélkül, valamint szélálló kivitelben, az építési termékek el írása alapján teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek és ezen felül motoros meghajtás esetén a gép irányelv ill. az elektromágneses összeférhet ség irányelv alapján megfelel ségi nyilatkozattal rendelkeznek és rendeltetésszer használat esetén teljesítik a harmonizált EN szabvány alapvet követelményeit. megfelel nyilatkozatok a gyártónál találhatók. További információt err l, különösen a CE jelöléssel kapcsolatban, a raffstore / küls zsaluzia mellékelt szerelési- és kezelési útmutatójában találhat. Felszerelt állapotban a termék csak akkor teljesíti a követelményeket, ha az összeszerelés során betartották ezen útmutató ill. a csavar gyártójának útmutatásait. a terméket az ajánlott módon és a javasolt számú rögzítéssel / csavarral szerelték fel. Biztonsági felhívások szerelési útmutató olyan kész elemekre vonatkozik, amelyek 00%-ban az általunk meghatározott részekb l a megfelel és általunk meghatározott gyártási eljárásban készültek, egyéb esetben a garancia minden fajtája érvényét veszti! Felszerelés és kezelés el tt a biztonsági utasításokat, valamint a megfelel útmutatót gondosan végig kell olvasni. z útmutató felhívásainak és a benne foglalt információk figyelmen kívül hagyása, nem szabályszer használat, vagy az el írottól eltér használat a gyártói garanciavállalás megsz nését vonja maga után. Nem vállalunk felel sséget az ebb l következ anyagi károkért és személyi sérülésekért sem. - Tartsa be az összeszerelés leírt lépéseit és ügyeljen javaslataink és felhívásaink betartására. - Gondosan rizze meg jelen üzemeltetési útmutatót. - Mindenfajta szerelési és szétszerelési, valamint karbantartási és javítási munkát csak felhatalmazott ill. erre kiképzett szakszemélyzetnek szabad végezni. - berendezés kezeléséhez használt kapcsoló ill. automatika ill. rádiós távirányító készülékek esetén figyelembe kell venni az adott gyártó mellékelt útmutatóját. - berendezés m ködtetése alatt ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. - Ügyeljen rá, hogy a berendezés ne csípjen be ruhadarabokat, vagy testrészeket. - Ügyeljen a vonatkozó balesetvédelmi el írások betartására! - berendezés használatának megkezdése el tt ellen rizze, hogy a berendezés nem károsodott-e. a károsodásokat észlel a berendezésen, nem használhatja azt. Ilyenkor azonnal lépjen kapcsolatba m szaki szakszemélyzetünkkel. - Sérülés- és balesetveszély a termék súlya miatt! - Tegyen meg biztonsági óvintézkedéseket a becsíp dések elkerülése érdekében - különösen akkor, ha a berendezést automatikával üzemelteti. Fulladásveszély! Ne engedje a gyermekeket a fóliával játszani. fóliát biztonságos helyen tárolja. Szélterhelés: Nagyobb csatornaterhelés er s szél esetén. szerelési csavarokat megfelel er vel szorítsa rá. További információkat és felhívásokat, különösen a berendezés biztonságos kezelésével és használatával kapcsolatosan, a raffstore-ok / küls zsaluziák mellékelt szerelési- és kezelési útmutatójában találhat. z összeszerelés el tt Áttekintés: Szerszámok a felszereléshez Ellen rizze az árut megérkezése után azonnal a szállítás során esetlegesen keletkezett hibákra, valamint az alkatrészek a szállítólevélen feltüntetett teljességére vonatkozóan. a alkatrészek hiányoznak, vagy károsodtak, forduljon azonnal a szállítóhoz. Ellen rizze a rögzítési alapzatot. Gy z djön meg róla, hogy a használt rögzítési anyag megfelel a rögzítési alapzat adottságainak és így a szakszer rögzítés biztosítható. a kétségei vannak, kérjen tanácsot egy rögzítéstechnikai vállalattól. csomagolókartont ne tegye ki nedvességnek. szállítás során fóliával óvja a csomagolást a csapadéktól. Nagyobb berendezések emelését és rakodását két személy végezze. csomagolással óvatosan járjon el a károsodások elkerülése érdekében. kkumulátoros fúrógép rögzítési alapzattól függ en (W 0, W bit betét) Bit hosszabbítás Fúró Fúró készlet a következ nek megfelel en: lapozás Bittartó SW /8 hüvelyk Óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot. Kés használata során különösen ügyeljen arra, hogy a csomagolás tartalma ne károsodjon. Vízmérték Mér szalag Ceruza csomagolóanyag ártalmatlanításakor biztosítsa annak újrahasznosíthatóságát. Figyelmeztetés! helytelen felszerelés komoly sérüléseket okozhat. Tartsa be az összeszerelési útmutatóban leírtakat. Biztosítsa a szerelés helyszínét. a a magasban dolgozik, leesés veszélye áll fenn. asználjon fellépési segédeszközöket, állványokat és leesés elleni biztosító felszereléseket. Ügyeljen a fellépési segédeszközöknél arra, hogy biztosan álljanak és elegend támaszfelületet nyújtsanak. Torx csavarhúzó TX - W0 is lehetséges Franciakulcs SW (vagy dugókulcs dugófejjel) SW SW0 Imbuszkulcs mm, mm Vakszegecs fogó ø, mm szegecsekhez

3 Áttekintés: U csatornák és borítások Áttekintés: Kombi fedéltartó Formák áttekintése PN T U-csatorna, -as forma PN Vakolóorr U-csatorna, -PT. forma Tokmagasság U-csatorna, 8-as forma T Fedélmélység U-csatorna, -as forma lsó fedél U-csatorákhoz, 0-. forma Tartó modell KBT 8 KBT KBT 0 KBT távolság mérete Tokmagasság Tokmélység Megfelel U csatornák. forma 8. forma. forma -PT. forma 8 Áttekintés: U-csatorna tartó Áttekintés: U-csatorna tartó U csatorna a homlokzaton U-csatorna,. forma, konzolos U (nagy alaptartó) 0 U (Z tartó egyedi) 0 U (Z tartó, összeköt ) UKFT (U csatorna -es, -es forma, bels vezet síneken, egyedi) UKFT (U csatorna. forma, bels vezet síneken, oldallezárás nélkül, egyedi) UKFT (U csatorna -es forma, bels vezet síneken, összeköt ) U-csatorna,. forma, konzolos UKFT (U csatorna a belül lév vezet sínhez, egyedi oldallezárás nélkül) UKFT (U csatorna a belül lév vezet sínhez, összeköt ) UKFT (U csatorna a vezet sínek között) 0

4 Oldallezárás szerelése Kombinált fedéltartó szerelése Áttekintés Laza oldallezárás.. tartók számát (lásd a táblázatot alul) felosztani. Konzolos szerelés esetén a kombi fedéltartók száma a konzolos tartók számával csökken (UKFT). Levonási méretek z összeszerelés menete.. Oldallezárásos U csatorna esetén a csatorna hosszúsága az oldallezárás küls peremére vonatkozik. oldallezárás U-tok Oldallemez mélység U csatorna kivágás Vakszegecs ø,x8 mm L/L Tokhosszúság z oldallezárás peremezett éllel, ponthegesztetten (a csatorna és az oldallemez egy darabból) vagy szabadon (külön alkatrész) lehet mellékelve. z oldallemezt illessze be a fedélbe, majd felül és elöl szegecselje össze. = /. Belül távolság mérete Tokmélység. tartó bevezetése az U csatornába. rögzít kengyelt el re tolni, hogy a tartó elöl és hátul ráfeküdjön az U csatornában.. füleket tolja alul a felálló részbe. távolságnak a függ leges tartó és a váltócsapágy között nem szabad 0 mmnél kevesebbnek lennie. függ leges tartókat pontosan kell egymáshoz illeszteni függ legesen és vízszintesen! ( = / ) berendezés összeszerelése során mértéktartó er vel szorítsa rá a rögzít csavarokat, hogy javítás esetén azok kiszerelése egyszer legyen. Kombinált fedéltartó szerelése tartók számát és helyzetét Szélességi méret [mm] tartók számát és helyzetét, a következ táblázat alapján, feltétlenül be kell tartani. kiegészít tartókat középen felosztani. kombi fedéltartók száma < vízszintes rögzítés U-tok vakolólappal D PN PT BM BO egyes tárgy (szög,...) D Szigetelés Sarokfúrógép Tokmagasság BM Rögzítési furat középen Tokmélység BO Rögzítési furat fent PT Vakolólap Rögzítési furat alul PN Vakolóorr U-csatorna látható elüls fedéllel BO BM..... fúrógépet dugja át a vakolólapon és készítse el a szerelési alapzatnak megfelel furatokat. csatornát a vakolólapon keresztül a szerelési alapzattal összecsavarozni.. Tartsa az U-csatornát a felszerelend pozícióba.. Szúrjon át egy hegyes tárgyat (szög, csavar,...) a stancolásokon és a szigetelésen az U-csatorna hátoldalán.. Üssön rá a tárgyra, hogy a furathelyek a rögzítési alapon láthatóvá váljanak.. Készítse el a rögzítési furatokat (az alapzatnak megfelel fúrógép). Egy sarokfúrógép segítségével csavarozza össze az U-csatornát a rögzítési alapzattal. (lapzatnak megfelel csavarok), BO, BM, a megrendelésnek megfelel en

5 U csatorna szerelése homlokzatra U szerelése (nagy alaptartó) 0 00 ø, F TP TP TP tartók számát és helyzetét, a következ táblázat alapján, feltétlenül be kell tartani Szélességi méret U száma [mm] < z alaptartó helyzetét az U csatorna bels oldalán található négyszögletes stancolások szerint megállapítani. mennyiben az U csatornában nincs gyárilag kialakított stancolás, akkor a stancolást a mellékelt ábra alapján létre kell hozni. Készítsen a rögzít anyaghoz illeszked furatokat. Csavarozza a tartót a hosszanti lyukakon át a rögzítési alapzatba. (lapzatnak megfelel csavarok). z U csatornát a stancolásokon keresztül a tartóra tolni. Igazítsa ki az U csatornát. Távolság az U csatornától a rögzítési alapzatig a megbízásnak megfelel en. (Távolság és mm között). z U csatornát a tartóval összecsavarozni. F TP, TP, TP U Peremes lencsefej csavar Mx Tömít alátét ø mm M alátét M rögzít anya Rendelési magasság Tartó pozíciója U csatorna szerelése homlokzatra U-csatorna szerelése hátsó oldali szigeteléssel ø0 0 ø0 >0 < ø0. W... 0 WP szerelési szeglet oldalt szabadon mellékelve.. z alaptartót ill. a szerelési szegletet fent a rögzítési alapzattal összecsavarozni. (lapzatnak megfelel csavarok). szerelési szegletet oldalt az U- csatornával összeszegecselni vagy az U-csatornát 00 mm-enként rögzítési furatokkal alul a rögzítési alapzattal összecsavarozni. (lásd a Vízszintes rögzítésfejezetet) W WP a a szerelési szegletet oldalt szerelték fel, akkor az U-csatornát továbbá még egyszer vízszintesen középen a rögzítési alapzattal össze kell csavarozni. Nagy alaptartó Szerelési szeglet fent Szerelési szeglet oldalt Vakszegecsek L/L Rögzítési furat alul Szög magasság Szög helyzete Sérülés- vagy életveszély lees U-csatornák által. z U-csatornákat szakszer en kell felszerelni! U csatorna szerelése homlokzatra U szerelése (rögzítés Z tartóval, egyedi) >0 <00 ø, ø TP < TP. >0 <00 TP F tartók számát és helyzetét, a következ táblázat alapján, feltétlenül be kell tartani Szélességi méret U száma [mm] < kombi fedéltartó eltolása az U csatornában, úgy hogy minden stancolás mögött egy kombi fedéltartó legyen.. Z tartó helyzetét az U csatorna furatai alapján megállapítani. mennyiben az U csatornában nincs gyárilag kialakított furat, akkor a furatokat a mellékelt ábra alapján létre kell hozni. Csavarozza a tartót a hosszanti lyukakon át a rögzítési alapzatba. kész magasság meghatározása a kombi fedéltartó fels pereméig z U csatornát a tartóra tolni.. Csavarkötést (csatorna kombi fedéltartóval és Z tartóval) létrehozni. F TP, TP, TP U Peremes lencsefej csavar, Mx Tömít alátét ø mm M alátét M rögzít anya M8 biztosítóanya M8-as alátét Rendelési magasság Tartó pozíciója U csatorna szerelése homlokzatra U szerelése (rögzítés Z tartóval, összeköt ) F z U csatornák szerelése belülr l nézve balról jobbra.. U csatorna szerelése (ügyeljen a Z tartó - U helyes kiigazítására).. toldólemezt a felszerelt U csatornába tolni.. z U csatornát a toldólemezzel egy oldalon elöl, fent és hátul összeszegecselni. Csak egy U csatornát szegecseljen össze a toldólemezzel, hogy a h tágulás miatt a csatornák el tudjanak mozdulni.. második U csatornát befordítani, amint az a mellékelt ábrán látható. z U csatornák távolság egymástól az összeépítés után mm.. Csavarkötést (csatorna kombi fedéltartóval és Z tartóval) létrehozni. 8 U Toldólemez Vakszegecsek L/L Peremes lencsefej csavar, Mx Tömít alátét ø mm M alátét M rögzít anya atszöglet csavar M8x0 M8-as alátét

6 Szerelési méretek Vezet sínek áttekintése Egyedi vezet sínek Kett s vezet sínek Konzolos U-csatorna a bels vezet síneken 0 ø ø,, ÜL FB ÜR FE0 FER kerek ø FD FDR kerek ø Konzolos U-csatorna a vezet sínek között Távtartók áttekintése ~ 00 F FB távolság mérete FB Kész szélesség F Rendelési magasság Tokhosszúság FD0 Meger sített távtartó FCx Fix távtartó nagy alaplemezzel ~ 00 ÜL ÜR Túlnyúlás balra Túlnyúlás jobbra x angszigetel lemez x = 0: zajszigetel lemez nélkül x = : zajszigetel lemezzel csak a fent felsorolt vezet sínekkel és távtartókkal lehetséges. kész magasság meghatározása a tartó fels pereméig 0 UKFT szerelése (U csatorna, -es forma a belül lév vezet sínen, egyedi) UKFT szerelése (U csatorna, -es forma a belül lév vezet sínen, egyedi) küls fedéltartók helyetta konzolos tartókat (UKFT) használják raffstore- zsaluzia tartókként..... vezet sínek szerelése a mellékelt raffstore / küls zsaluzia szerelési útmutató meghatározása alapján.. z U csatornát a stancolásokon keresztül a tartóra tolni. Igazítsa ki az U csatornát. Távolság az U csatornától a rögzítési alapzatig a megbízásnak megfelel en. (Távolság és mm között). tartót az U csatornával összecsavarozni. mennyiben az U csatornában nincs gyárilag kialakított furat, akkor a furatokat (ø, mm) a tartó helyzete alapján kell létrehozni.. z U csatornát a tartóval a vezet sínre felhelyezni.. UKFT balra (a bels bal oldalról nézve) UKFT jobbra (a bels bal oldalról nézve) Peremes lencsefej csavar Mx Tömít alátét ø mm M alátét M rögzít anya

7 UKFT szerelése (U csatorna, -es forma a belül lév vezet sínen, összeköt ) UKFT szerelése (U csatorna, -es forma a vezet sínek között) vezet sínek szerelése a mellékelt raffstore / küls zsaluzia szerelési útmutató meghatározása szerint. Készmagasság meghatározása a tartók fels pereméig a vezet sínek eltér szerelési magassága Kett s vezet sín (FD, FD) mm-rel mélyebbre felszerelni az UKFT-ban található könyök miatt.. tartót az U csatornával összecsavarozni. mennyiben az U csatornában nincs gyárilag kialakított furat, akkor a furatokat (ø, mm) a tartó helyzete alapján kell létrehozni. z összeköt konzolt (UKFT) a bal oldali U csatornába szerelni. (belülr l nézve). toldólemezt az összeköt konzolon keresztül az U csatornába tolni.. toldólemezt az egyik oldalon az U csatornával elöl, fent és hátul összeszegecselni.. bal oldali U csatornát a vezet sínre helyezni és megszorítani.. második U csatornát befordítani és megszorítani, amint az a mellékelt ábrán látható. UKFT.. X X... vezet sínek szerelése a mellékelt raffstore / küls zsaluzia szerelési útmutató meghatározása szerint. mm távolság az U-csatorna és a vezet sín között.. tartót az U csatornával összecsavarozni. mennyiben az U csatornában nincs gyárilag kialakított furat, akkor a furatokat (ø, mm) a tartó helyzete szerint létre kell hozni. Szögletes vezet sínek (FE0, FD) esetén horonycsap horonnyal oldalt. horonycsap kiigazítására ügyelni (a horony el re mutat).. csatornát a vezet sínbe helyezni, amíg a gyárilag felszerelt lencsefej önfúró csavarra ráfekszik.. csatornát megszorítani. vezet sínek takarókupakjainak felszerelése UKFT oronycsap szögletes vezet sínekhez oronycsap kerek vezet sínekhez Peremes lencsefej csavar Mx Tömít alátét ø mm. Toldólemez Peremes lencsefej csavar Mx Tömít alátét ø mm M alátét M rögzít anya Vakszegecsek ø,x0 mm L/L 8. 8 X M alátét M rögzít anya Lencsefej önfúró csavar ø,x, mm vezet sín fed sapkája Takarókupak fels pereme az U csatorna fels pereméig Sarokkötés szerelése Csatlakozás szerelése U csatornák sarokkötést a bels - vagy küls sarkon lehet felszerelni. z U csatornákat a sarokkötés lemezekkel egy vonalban összetolni (ne legyen távolság a fedelek között). Mindkét U csatornát a sarokkötésekkel elöl, felül és hátul összeszegecselni. ø... mennyiben gyárilag nincsenek kialakítva a csatlakozási furatok, akkor a ø mm-es csatlakozási furatokat a kereszttengely helyzetének megfelel en létrehozni.. csatlakozóelemet a hatszög csatlakozóról leválasztani és a meghajtott palást kereszttengelyére felszerelni.. Mindkét palástot a csatornába szerelni és a függ leges tartókkal rögzíteni.. hatszög csatlakozót a csatlakozási furaton és a rátét konzolon át a csatlakozóelembe tolni és megszorítani. Vakszegecs ø,x0m L/L Sarokkötés belül Sarokkötés kívül csatlakozás felszerelése után mindkét palást alsó sínének egy magasságban kell lenni. berendezés üzembevételénél ügyelni kell a hatszög csatlakozó könny járására. mennyiben er s vibráció keletkezne, akkor a berendezéseket újra kell igazítani... Csatlakozóelem atszög csatlakozó meghajtandó palást

8 Kábelátvezetés szerelése Üzembe helyezés / m ködés ellen rzése. ø. mennyiben nincs gyárilag kialakított furat, a ø mm-es kábelátvezetési furatot létre kell hozni és a kábelátvezetést be kell helyezni.. kengyelt a irschmann dugaszról eltávolítani.. kábelt a kábelátvezetésen átdugni.. irschmann csatlakozó kengyelét ismét felszerelni. Kábelátvezetés, ø mm berendezést legalább egyszer vezesse teljesen fel és le. kivezérlés során senki nem tartózkodhat a berendezés alatt, vagy annak mozgási területén. Gy z djön meg arról a kés bbi üzemeltetés során is, hogy a berendezés szabadon mozog és nincsenek akadályok az útjában. berendezést ne vezérelje ki, ha annak útjában tárgyak vannak, vagy személyek tartózkodnak. Ügyeljen a biztonsági felhívások betartására. z els kivezérlés után ellen rizze a rögzít anyagok és építési elemek stabilitását. Motoros meghajtóval rendelkez berendezések esetén a próbamenetekhez soha ne használja az automatikus vezérlést, vagy kapcsolót, ha a berendezésre nem lát rá közvetlenül. Javasoljuk a próbakábel használatát az átmeneti motorkezeléshez... Ellen rizze az összes beállítást. Ellen rizze a csavaros rögzítések feszességét.. Ellen rizze még egyszer a zsaluziák tartójának tartását a szerelési alapzaton. szerelési tartó nem megfelel rögzítése a berendezés leeséséhez vezethet. Ilyenkor sérülés- és életveszély áll fenn! Tisztítsa az elemeket (lásd az ápolási tippeket). dja át jelen útmutatót, valamint a motor, a kapcsolók és a vezérl k gyártóinak útmutatásait a felhasználónak. Tájékoztassa a felhasználót a berendezés használatáról, különös tekintettel a biztonsági és használati útmutatásaira. Igazoltassa írásban a berendezés korrekt telepítését, kivitelezését és a biztonsági tudnivalók átadását (lásd az átadási protokollt). 8 Szétszerelés Átadási jegyz könyv (a szerel számára) berendezést feszültségmentessé tenni és az újrabekapcsolás ellen biztosítani. szétszerelés során az összeszerelés lépéseit kell megismételnie fordított sorrendben. Tisztelt Ügyfél! Nagy örömünkre szolgál, hogy a ELL termékét vásárolta. Berendezéseinket a legnagyobb körültekintéssel gyártottuk hosszú éves tapasztalataink alapján. z Ön termékét, Raffstore-ok/ külső zsaluziák - peremezett U-csatorna...án/-én szakszerűen felszerelték és átadták. szerelési és kezelési útmutatót átadtuk. Ezeket a termék használatának megkezdése el tt át kell olvasnia. termék használatáról tájékoztattuk. Felhívtuk figyelmét a biztonsági tudnivalókra. Szakszerviz Vevő Családi név Keresztnév Utca ázszám Név Dátum Ir.sz. elyiség elyiség láírás Dátum láírás 0

9 Átadási jegyz könyv (a felhasználó számára) Tisztelt Ügyfél! Nagy örömünkre szolgál, hogy a ELL termékét vásárolta. Berendezéseinket a legnagyobb körültekintéssel gyártottuk hosszú éves tapasztalataink alapján. z Ön termékét, Raffstore-ok/ külső zsaluziák - peremezett U-csatorna...án/-én szakszerűen felszerelték és átadták. ELL bels zsaluziák kellemesen szabályozzák a fény bejutását a szobába, melynek légköre ezáltal hangulatosabbá válik. ELL szúnyoghálók és Ön szabja meg, ki jöhet be és ki marad kint. ELL plisszék egészen kicsire csukható és kiválóan véd a napfény és a kíváncsi tekintetek ellen ott is, ahol a védelemre csak kevés hely áll rendelkezésre. szerelési és kezelési útmutatót átadtuk. Ezeket a termék használatának megkezdése el tt át kell olvasnia. termék használatáról tájékoztattuk. Felhívtuk figyelmét a biztonsági tudnivalókra. Szakszerviz Vevő ELL raffstore-ok a fény bejutását szabályozzák, belátás és h ellen védenek és árnyékolnak. ELL el tétred nyök a nagyobb fokú biztonságért és védelemért es, szél, h ség, hideg, zaj, fény és kíváncsi tekintetek ellen - utólagos beépítéshez. ELL homlokzati napellenz Kiállítómechanikával a homlokzat szép formálásához, tökéletes védelemmel h és er s fény ellen. Családi név Keresztnév Kérdések és kívánságok esetén forduljon hozzánk: ELL Infoline +/(0)8/-0 Név elyiség Dátum láírás Utca Ir.sz. Dátum ázszám elyiség láírás ELL ÁNR Árnyékolástechnika Kft. - bfaltersbach, Nr. Tel.: +/(0)8/-0 Fax: +/(0)8/- Internet:

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - préselt csatornák... Általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései TOP PSI Basic tokfeltét red nnyel ill. raffstoreral/zsaluziával

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései TOP PSI Basic tokfeltét red nnyel ill. raffstoreral/zsaluziával Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései TOP PSI Basic tokfeltét red nnyel ill. raffstoreral/zsaluziával...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Beépített red nyök... Általános felhívások... CE jelölés... Biztonsági

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz Ezt az útmutatót a használat és szerelés el tt el kell olvasni! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz... Általános felhívások... CE jelölés... Biztonsági felhívások...

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz!

Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz! Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz! Lóerő ugyan nincs benne, de szenvedély annál több: a ládaderbi-járgány megdobogtatja a kis autóversenyzők szívét. 1. Bevezetés Ugyan

Részletesebben

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A HU MAGYAR törzsfájl g60 TEN, TEL K085109A 0814 Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék klalakitésa és épitési módja alapján, valamint az általunk forgalmezott kivitelben megfelel az idevágó,

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-2.6PA; JS-2.6PB 2.65 m 2 -ES SÍKKOLLEKTOROK FERDE TETİRE TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSÉHEZ 02/2009 A szerelés megkezdése elıtt kérjük elolvasni! 1 1. Bevezetı információk: Villámvédelem Amennyiben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett könyökfedelek

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett könyökfedelek Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék HELL el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett könyökfedelek... Általános

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

Global Gym kézikönyv

Global Gym kézikönyv Global Gym kézikönyv Összeszerelési instrukciók: Távolítsa el a doboz tartalmát és győződjön meg arról, hogy minden elem kifogástalan állapotban a rendelkezésre áll! Az összeszereléshez két személy munkája

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez HU VFK 900 S Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók Tartalomjegyzék

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

D Felépítési útmutató a 2-3 mezős alumínium melegházhoz

D Felépítési útmutató a 2-3 mezős alumínium melegházhoz D Felépítési útmutató a 2-3 mezős alumínium melegházhoz GB TUV Rheinland Product Safety 1 Melegház típusterv 2-mezős 3-mezős Felépítés Hátsó fal Tető Ablak 2-részes ajtó előszerelve Oldalfal Első fal Profilok

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 hu Szerelési és használati útmutató Redőny és napellenzőmozgatás mechanikus végkikapcsolással Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Használati útmutató (HU) 0558008706 BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000 Ütve csavarhúzó gép TW1000 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1 Tartalom 1 Biztonságtechnikai javaslatok 2 A készlet tartalma 3 Beszerelés előtt ellenőrizendő 4 Összeszerelés

Részletesebben

Kérjük a készülék üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el ezt a Vevőtájékoztatót.

Kérjük a készülék üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el ezt a Vevőtájékoztatót. GARDENA Cikksz 7851, 7857 Vevőtájékoztató WP 700 S Cikksz. 7851 WP 1500 S Cikksz. 7857 Napelemes vízjáték-szivattyú készlet Kérjük a készülék üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el ezt a Vevőtájékoztatót.

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Termosztátok, Ex-termosztátok

Termosztátok, Ex-termosztátok Összeszerelési és használati útmutató Termosztátok, Ex-termosztátok FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ! Olvassa el a beszerelés és az első használat előtt! Alapmodellek TAM TRM TX Ex-TAM Ex-TRM Ex-TX További

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

502333-95 H DW716 2 3 4 5 I2 7 52 51 J1 14 54 53 55 48 14 20 J2 54 55 J3 57 56 58 48 57 59 56 J4 58 J5 61 1 12 1 60 2 3 5 4 53 J6 K 6 45 30 38 L M 7 3 N O1 O2 P1 A P2 Q1 7 Q2 Q3 8 GÉRFŰRÉSZ Szívből gratulálunk

Részletesebben

MŰSZAKI ADATOK GARANCIA

MŰSZAKI ADATOK GARANCIA MŰSZAKI ADATOK Modell száma:...885-ck1 Pontosság:... 0,25mm/M(±6,25mm 25 méteren) Hatótávolság:...50 méter Ideális távolság:...15-25 méter Jelzőpont mérete 20 méteren:... Ø 6mm Lézer dióda:... II. osztály

Részletesebben

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Ez a Beépítési útmutató a hűtő-fagyasztószekrények bútorzatba való beépítésére vonatkozik és a szakemberek számára készült. A készülék beépítését az

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás MAKITA LAPOSTIPLIMARÓ 3901 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

XL 3 4000. Álló elosztószekrények SZERELÉSI SEGÉDLET. www.legrand.hu

XL 3 4000. Álló elosztószekrények SZERELÉSI SEGÉDLET. www.legrand.hu XL 3 4000 Álló elosztószekrények SZERELÉSI SEGÉDLET www.legrand.hu A Legrand széles termék kínálata képes megfelelni az Ön minôségi követelményeinek az elismert megbízhatóság, az üzembe helyezés egyszerûsége

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Telepítési és karbantartási utasítás

Telepítési és karbantartási utasítás Telepítési és karbantartási utasítás a TopSon F3-1 / F3-1Q / F3-Q típusú napkollektorokhoz Tetõ feletti szereléshez alu-plus rendszerrel Egysoros tetőbe építéshez P 9 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251 AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP Használati utasítás BTW250 BTW251 Normál csavarok Nagy szakítószilárdságú csavarok 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Piros rész 2. Gomb 3. Blokkakkumulátor

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Napkollektorok SRD. H Vízszntes elhelyezés teraszon és ferde tetőn, karbantartás TRTLOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Műszak leírás.... dokumentácó....... készülék

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Általános felhívások... 8. DIN EN 13659 szerinti szélellenállási- és teljesít képességi osztályok... 9. nova el tétred nyök standard színekben...

Általános felhívások... 8. DIN EN 13659 szerinti szélellenállási- és teljesít képességi osztályok... 9. nova el tétred nyök standard színekben... Tartalomjegyzék Általános felhívások... 8 DIN EN 659 szerinti szélellenállási- és teljesít képességi osztályok... 9 nova el tétred nyök standard színekben... A tokméretek táblázatainak áttekintése... 4

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú HU Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

Beltéri egység Használati útmutató

Beltéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA1D/I TWH12QB-K3DNA1D/I Beltéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 4 Kijelző/Működési útmutató Gombok a távirányítón...

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató EB 8331-1 HU. Villamos állítómű Típus 3374. Kiadás: 2006. augusztus

Beépítési és kezelési útmutató EB 8331-1 HU. Villamos állítómű Típus 3374. Kiadás: 2006. augusztus Villamos állítómű Típus 3374 1. ábra Típus 3374 állítómű, Típus 3535 háromjáratú szelepre szerelve Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2006. augusztus Tartalomjegyzék Tartalom Oldal 1 Felépítés és működés...

Részletesebben

DT9541. Környezeti hőmérséklet érzékelő. Kezelési útmutató

DT9541. Környezeti hőmérséklet érzékelő. Kezelési útmutató Környezeti hőmérséklet érzékelő Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200 Ütve csavarhúzó gép TW0200 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a Használati Utasítást.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL UA PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de în urubat cu impact cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Schlagschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 1. ábra Típus 3274 Beépítési- és kezelési utasítás EB 8340 HU Kiadás 2001. június Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Biztonsági el írások 3 M szaki adatok 4 1. Felépítés

Részletesebben

Lexan Thermoclear Plus

Lexan Thermoclear Plus Lexan Thermoclear Plus Üregkamrás polikarbonát lemezek Szerelési útmutató A Lexan Thermoclear üregkamrás polikarbonát lemez könnyű, ütésálló, kétoldali UV védelemmel ellátott és kiemelkedő hőszigetelési

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

Mover H SE R / H TE R

Mover H SE R / H TE R Mover H SE R / H TE R Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Kényelem útközben Mover H SE R / H TE R Biztonsági utasítások Az H SE R / H TE R vezérlések kizárólag a Mover H

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

devireg 850 Szerelési utasítások

devireg 850 Szerelési utasítások HU devireg 850 Szerelési utasítások Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Tartalom: 1. Szerelési utasítások.................................... 1.a. Az érzékelőket tartó tokok elhelyezése............... 1.b. Az érzékelő

Részletesebben

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 FIGYELEM! Fontos telepítési és biztonsági utasítások! Olvassa el gondosan! Az AXO kapunyitó automatika feladata, hogy automatizáljon

Részletesebben

Rozsdamentes acél (KO33) Kikészítés: 37.5kg. 250x80 Víz csatlakozás: C1/2 Lefolyó csatlakozás: 32 Kútfej típus: BK01412 Beépített nyomógomb típus:

Rozsdamentes acél (KO33) Kikészítés: 37.5kg. 250x80 Víz csatlakozás: C1/2 Lefolyó csatlakozás: 32 Kútfej típus: BK01412 Beépített nyomógomb típus: MŰSZAKI LEÍRÁS Falra szerelhető hegesztett körmedencés ivókút zárt szűrőtakarással Típus: BK01451 Medence belméret: Mélység: 80 mm Átmérő: 250 mm Befoglaló méret (MxSZxM): 542x300x360mm Anyag: Rozsdamentes

Részletesebben

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL UA PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Trennschleifmaschine BEDIENUNGSANLEITUNG HU Hordozható gyorsdaraboló

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T OLATÓRADAR 3 DB RENDSZÁMTÁBLA KERETBE INTEGRÁLT SZENZORRAL, LED KIJELZŐ VEL B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A doboz tartalma 1 db rendszámtábla keret 3 db integrált szenzorral 1 db központi egység

Részletesebben

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Szerelési útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

HYUNDAI FÚRÓ KÖSZÖRŰ HYD-836 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HYUNDAI FÚRÓ KÖSZÖRŰ HYD-836 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HYUNDAI FÚRÓ KÖSZÖRŰ HYD-836 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt használja ezt az eszközt 3 Bevezetés A használat el tt kérjük, ismerje meg a leírás alapján, hogy ez az elektromos

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04 83266012 1/2014-04 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4802000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: szolár síkkollektor WTS-F2 K3, WTS-F2 K4 A fent nevezett

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó READY (Készenlét) SD/RD OCC ERROR (Hiba) SW1 SW2 Többcsatornás teljesítményszabályozó G3ZA Optimális, nagypontosságú ciklusszabályozás alacsony zajszint mellett Az általános teljesítményszabályozóknál

Részletesebben

KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ BP01-HU CIKKSZÁM EH54-A EN54 HM5467 LM5467 RM54-A RMG54 RMW54 VL5467 WL54 717710515 Raktár: 16 Sq. Ft. 98 Cu. Ft. méretei 1,5 m 2 2,8 m 3 FIGYELEM: AZ EGYES RÉSZEK ÉLESEK.

Részletesebben

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung AL-KO Schneefräse Snowline 46E Betriebsanleitung 474 90_b I 0 / 0 D D...5 EN... FR...9 IT...6 SL... HR...40 SR...47 PL...54 CS...6 SK...68 HU...75 DA...8 SV...89 NO...96 FI...0 ET...0 LT...7 LV...4 RO...

Részletesebben