Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS BEVEZETÉS Az intézmény adatai... 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6"

Átírás

1 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor Bilingual Technical Secondary School of Economics 9024 Győr, Bem tér Internet: OM-azonosító: A BAROSS GÁBOR KÖZGAZDASÁGI ÉS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010

2 Tartalomjegyzék 1. KÜLDETÉS BEVEZETÉS Az intézmény adatai Az intézmény rövid története Az iskolaépület, az oktatás tárgyi feltételei Arculati jegyeink AZ IMIP ELKÉSZÍTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Jogszabályi háttér ÖMIP: a fenntartó minőségpolitikája, az intézményre vonatkozó fejezete Az intézményi minőségirányítási program elkészítésének alapjai MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A KÖZOKTATÁSBAN Alapfogalmak, minőségpolitikánk elemei A minőség kérdése az oktatásban Az emberi tényező szerepe a minőségpolitikában A vezetés elkötelezettsége AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségpolitikánk megvalósítandó céljai Sikerkritériumok AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Jogszerű működés, az IMIP és egyéb tanügyi dokumentumok kapcsolata Intézményünk jogi dokumentumainak kidolgozásáért és módosításáért felelős személyek A vezetési modell Az IMIP jelenlegi szervezeti rendszere A minőségbiztosítási vezető feladatai, hatásköre Tervezés Stratégiai tervezés

3 Éves tervezés Vezetői ellenőrzés, mérés és értékelés A mérési elemzési folyamat legfontosabb területei A vezetői ellenőrzés és értékelés célcsoportok szerint Partnerkapcsolatok irányítása Partnerazonosítás, partneri elégedettség mérése Tanulói elégedettségmérés kérdőíve Szülői elégedettségmérés kérdőíve Tanulói-szülői kérdőívek kitöltésének és értékelésének menete A partneri kommunikáció szabályozása Pedagógusok Nem pedagógus dolgozók Diákok Szülők Fenntartó Kollégium Közvetett partnereink A minőségügyi dokumentáció és dokumentálás folyamatának bemutatása Szervezetfejlesztés, intézkedési terv TANULÓI ÉRTÉKELÉS A teljesítményértékelés alapelvei Teljesítményértékelés AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGÉNEK, NEVELŐTESTÜLETÉNEK ÉS ADMINISZTRATÍV-TECHNIKAI DOLGOZÓINAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE Az intézményi teljesítményértékelés célrendszere Alapelvek Elvárások Értékelés szempontrendszere Az értékelési feladatok meghatározása Lebonyolítás Az értékelés módszerei Dokumentáció, selejtezési szabályzat A vezetőség teljesítményértékelése Kérdőívek, összesítő értékelés A pedagógusok teljesítményértékelése Kérdőívek, összesítő értékelés Adatgyűjtés a vezetők és pedagógusok teljesítményértékeléséhez

4 8.12. Adminisztratív és technikai feladatokat ellátó, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése Értékelés menete, hatáskörök, határidők A teljesítményértékelés célja Folyamat szabályozása, értékelő lapok, dokumentáció Kérdőívek, összesítő értékelés Indikátorok Külső indikátorok Belső indikátorok Adatelemzés Visszacsatolás INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Összetevők Az intézményi önértékelés eljárásrendje Az intézményi önértékelés előkészítése, levezénylése Az intézmény önértékeléséről készített jelentés felépítése Intézményi önértékelő kérdőívek Az intézményvezetés értékelése Stratégiai és operatív tervezés A dolgozók irányításának értékelése Erőforrások értékelése A folyamatok és szabályozottságok értékelése A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje A szervezeti kultúra értékelése HUMÁN ERŐFORRÁS Pedagógus továbbképzések Jogszabályi háttér A beiskolázási terv elkészítésének elvei Finanszírozás Helyettesítésre vonatkozó alprogram A nevelőtestület dokumentációs és sajátos feladatai Szaktanárok dokumentációs feladatai A munkaközösség-vezetők feladatai Az osztályfőnökök kiválasztásának szempontjai Az iskolai könyvtáros tanár feladatai a minőségbiztosítás területén Az iskolai honlap szerkesztőjének feladatai a minőségbiztosítás területén Munkaköri leírások Gyakornoki szabályzat, mentori rendszer AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK MÓDJAI LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

5 1. KÜLDETÉS Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. (Szent-Györgyi Albert) A Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Győr városának egyik legrégibb, évszázados múlttal rendelkező, biztos alapokon álló szakképző intézménye. Olyan iskola, mely a hagyomány és innováció egyensúlyára épít: büszke a múltjára, s annak vívmányaira alapozva mindig nyitott az újra, alakul, formálódik, fejlődik, választ ad a kihívásokra, befogadni képes. A klasszikus pedagógiai módszereket az új kompetencia-alapú oktatással s a modern technikai vívmányokkal ötvözve országosan elismert, a szűkebb régióban megbecsült gyakorlatorientált szakképzést, valamint az érettségire magas színvonalú felkészítést biztosít tanulóinak. Névadójának, Baross Gábornak szellemiségét szem előtt tartva diákjait a magyar állam tevékeny, hasznos állampolgáraivá szeretné nevelni, akik toleránsak, nyitottak, ugyanakkor kritikusak a társadalmi folyamatokra. Az idegen nyelvek és kultúrák megismerésével tudatos európai, ill. világpolgárrá válhatnak anélkül, hogy elfelejtenék múltjukat, gyökereiket. Napjaink információs társadalmának rendkívüli ütemben bővülő ismeretanyaga elengedhetetlenné teszi az egész életen át tartó tanulásra, a folyamatos képzésre való képesség kialakítását. Az iskola olyan tudás és értékrend közvetítését szorgalmazza, amely hatékonyan szolgálja tanulói személyes fejlődését, mindazon készségek erősítését, melyek révén képessé válnak új ismeretek befogadására és alkotó alkalmazására. Ily módon - a családdal közösen - fontos szerepet vállal abban, hogy a rá bízott diákok sikeresen állják meg helyüket az életben, a munka világában. Az iskola egyik legfőbb értéke a diákok és tanárok összetartozása. Ennek szellemében őszinte, becsületes, művelt, dolgos embereket szeretne nevelni, akik hosszú évek múlva is büszkék lesznek arra, hogy egykor barossos diákok voltak. 5

6 2. Bevezetés Iskolánk, a Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 2007-ben ünnepelte fennállásának 110. évfordulóját. A városnak és vonzáskörzetének minden időben egyik meghatározó intézménye volt, ami adódik a képzés jellegéből, de az itt folyó munka minőségéből is. Intézményünk lényegében egy tiszta profilú közgazdasági középfokú szakképzést folytató iskola. A változások az országos képzési rendszer átalakulásából, valamint abból adódtak, hogy az oktatóközösség mindig igyekezett a kihívásoknak megfelelni, elsőként lépni azokban a folyamatokban, amelyeket a gazdasági-társadalmi változások megköveteltek. Jelenleg a kétszintű érettségi vizsga és a szakmacsoportos képzés időszakában a közgazdasági és az ügyviteli szakmacsoportba tartozó közép és emelt szintű szakmákra készítjük fel az tanulóinkat. Így lehetőségük van az érettségi után magyar vagy külföldi egyetemi, főiskolai továbbtanulásra, vagy tanulmányaik folytatására intézményünkben szakképző évfolyamon Az intézmény adatai Az intézmény neve: Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor Bilingual Technical Secondary School of Economics Az alapítás éve: 1897 OM-azonosító: Az intézmény székhelye: 9024 Győr, Bem tér Az intézmény honlapja: Jogszabályban meghatározott közfeladata, típusa: közoktatási intézmény, szakközépiskola Szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás Az intézmény fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Képzés: Az intézmény nappali tagozaton szakközépiskolai oktatást-képzést folytat. 6

7 szakközépiskolai érettségire felkészítő általános műveltséget megalapozó képzés 2 osztályban négy évfolyamon ügyviteli és közgazdasági szakmacsoportos területen 9. évfolyamon nyelvi előkészítő képzés egy osztályban, mely a 13. évfolyamon érettségi vizsgával zárul évfolyamon egy osztályban két tanítási nyelvű képzés, fél csoportban Magyarnémet speciális közgazdasági, fél csoportban Magyar-angol általános tantervű közgazdasági szakközépiskolai képzés, mely a 13. évfolyamon érettségi vizsgával zárul a szakképzés 13. évfolyamon kezdődik és az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) által meghatározott évfolyamon fejeződik be 2 éves akkreditált felsőfokú szakképzés a Széchenyi István Egyetemmel kötött szerződés alapján, melynek kimenete Számviteli szakügyintéző (OKJ: Üzleti ügyintéző, Számviteli szakügyintéző elágazással) Szakközépiskolai, szakmai képzés, nevelés és oktatás felnőttoktatás keretében szervezhető esti és levelező tagozatos képzés formájában Működő alapítvány: Baross Gábor Középiskolai Közhasznú Alapítvány címe: 9024 Győr, Bem tér adószáma: bankszámlaszáma: OTP Az intézmény képviselője: az iskola igazgatója 2.2. Az intézmény rövid története április 23.: Győr város közgyűlése elhatározza az iskola jogelődjének, a Felső Kereskedelmi Iskolának a megalapítását 1900: az első érettségi vizsga 1919: miniszteri rendelet négy évre emeli az képzés tanulmányi idejét 1952: a felnőttoktatás kezdete 1952: az addig tiszta fiúiskolában beindul az első lányosztály 1964: az iskola megkapja a Bem téren felépült új épületet 1969: kereskedelmi szakközépiskolai osztállyal bővül a képzés 7

8 1982: a kereskedelmi osztályokat átveszi a Kereskedelmi Szakiskola, ezzel iskolánk lényegében egy tiszta profilú közgazdasági középfokú szakképzést folytató iskola lett és maradt máig 1990: az intézmény felveszi az egykori győri képviselő és gazdasági kérdésekkel intenzíven foglalkozó közlekedési miniszter, Baross Gábor nevét 1993: létrejön a Baross Gábor Középiskolai Alapítvány 1996: a Győri Öreg Keristák Egyesületének (GYÖKERE) megalapítása 1997: az iskolaalapítás 100. évfordulójának megünneplése 2001: akkreditált felsőfokú szakképzés keretében kétéves felsőfokú számviteli szakügyintéző osztály indítása 2001: egyetlen magyar iskolaként bekapcsolódás egy osztrák-magyar iskolakísérletbe, ezzel megkezdődik a két tanítási nyelvű üzleti képzés 2004: a nyelvi előkésztő évfolyam indítása német és angol csoporttal 2007: az intézmény neve módosul: Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 2010: a magyar-angol két tanítási nyelvű közgazdasági képzés indulása 2.3. Az iskolaépület, az oktatás tárgyi feltételei Az új iskolaépület 1964-ben került átadásra. Azóta a szakképzésben mennyiségi és minőségi fejlődés történt, ami messze túlhaladta azokat az igényeket, amelyek kielégítésére az alapépület megfelelő volt mintegy negyven évvel ezelőtt. Az osztályok számának emelkedése, 1 a szakmai képzés teljes átalakulása szükségessé tette az épület bővítését. A 70-es években egy udvar felőli új szárny jött létre négy nagy tanterem kialakítását biztosítva. A 90-es években egy aulával (Baross-terem) bővült iskolánk, ami közösségi rendezvényeinknek nyújt otthont ben edzőterem kialakítására került sor ben lezajlott egy emeletráépítés, ami 3 tanteremmel, egy igényes, multimédiás eszközökkel is felszerelt könyvtárral és olvasóteremmel gazdagította iskolánkat, bővítette lehetőségeinket. A diákok által használt termek, helységek: Osztálytermek száma: 19 Számítógépes termek száma: 5 Multimédia-terem (nyelvi labor): 1 1 A es tanévben 17 érettségire felkészítő, 3 érettségi utáni szakképzésben részt vevő és 2 levelező tagozatos osztállyal (érettségi utáni szakképzés, pénzügyi-számviteli ügyintéző) működik az intézmény. Nappali tagozatos tanulóink száma meghaladja a 600 főt, a levelező képzésben több mint 60 fő vesz részt. 8

9 Baross-terem (aula, közös iskolai ünnepélyek, diákprogramok helyszíne 448 m 2 ) Multimédiás könyvtár internet-lehetőséggel 10 számítógépen, külön klubteremmel, fénymásolási lehetőséggel Tornaterem, sportpályák Konditerem Ebédlő Büfé Diákönkormányzat irodája Orvosi szoba A szülőkkel, diákokkal történő osztályfőnöki, ifjúságvédelmi felelősi beszélgetésekre kialakítottuk 2007 őszén a tárgyalótermet, mely tanítási óra alatt is igénybe vehető (II. emelet) Az oktatás tárgyi feltételei kiválóak. Technikai felszereltségünk: 188 számítógép internet-hozzáféréssel Mobil internet, mely lefedi az egész épületet (2009 ősze) számítógépes termekben beépített projektor, laptop 5 nagyteremben beépített projektor, laptop, vetítővászon ( ) több garnitúra hordozható projektor laptoppal, ill. vetítővászon interaktív tábla (2009) televízió, DVD-, ill. videó-lejátszók flipchart-tábla a Baross-teremben beépített vetítővászon, innen indulva 2009-ben teljesen felújított hangosító-rendszer, minden teremben, ill. a folyosókon kialakított hangosítás CD-s magnók 2.4. Arculati jegyeink Képzési struktúránkból, az oktatott szakmák jellegéből adódóan iskolánkban kiemelt helyet kap - három osztálytípusban idegen nyelven is - az informatika elméleti és gyakorlati képzése, valamint a tanulók idegen nyelv-tudási színvonalának emelése, hiszen ezek nálunk képzési követelményként is megjelennek. Minden diákunk két idegen nyelvet tanul, az angolt és a németet. A beiskolázás színvonalát és a kompetencia-alapú oktatást figyelembe véve folyamatos módszerbeli megújulást igényel, hogy eredményesek maradhassunk. Ennek érdekében az elmúlt években jelentős lépéseket tettünk a technikai feltételek továbbfejlesztésére, emellett tanáraink 9

10 rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, tankönyvbemutatókon, de szervezünk iskolai informatikai tanfolyamokat is. A tanulók szocializáltsága évről-évre egyre nagyobb hiányosságokkal jellemezhető. E tény is igazolja tantestületi közösségünk azon véleményét, hogy a nevelési feladatokat előtérbe kell helyeznünk, hiszen csak ez alapozhatja meg az eredményes szakmai tudást, valamint önmagában is fontos kritériuma a kvalifikált munkaerő elhelyezkedésének. Jó kapcsolat kiépítésére törekszünk a szülőkkel és a gyermekvédelemi intézményekkel a hatékony ifjúságvédelmi munka érdekében. A diákjainkat veszélyeztető negatív társadalmi folyamatok tudatosítása, a megelőzés az egészséges ifjúság felnevelésének záloga. A közgazdasági-ügyviteli szakma pontos munkavégzést, precizitást, a team-munka ismeretét, folyamatos önképzést, az emberekkel való jó kapcsolattartási képességet igényel a magas színvonalú naprakész szakmai ismeretek mellett. A szakmai tudás elsajátítatása és a személyiségjegyek kialakítása kell, hogy áthassa oktatónevelő munkánk mindennapjait. A közösséggé formálódásában az elkötelezett vezetésnek és a tantestületnek nagy szerepe van, hiszen ez napjainkban alapvető hatékonysági kritériummá is válik. Ennek érdekében több programot szervezünk, év eleji csapatépítő kirándulások elmaradhatatlanok, csakúgy, mint a pedagógusnap közös megünneplése, a nyugdíjas kollégákkal és az öregdiákokkal való folyamatos kapcsolattartás, a karácsonyi ebédek. Küldetésnyilatkozatunknak megfelelően igyekszünk a nyitottságot, az innovációt és emellett a hagyományőrzést, az alapvető erkölcsi értékek megtartását egyszerre biztosítani munkákban. Ebben a munkaközösség-vezetőknek szakmai oldalról, az osztályfőnököknek nevelési oldalról szánunk kiemelt szerepet. Az egyre növekvő versenyhelyzet motiválta az iskolavezetést arra, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzen az iskola partnereivel való kapcsolattartásra, véleményükre az intézmény működésének hatékonyabbá tételére. Különösen a két legfontosabb iskola felhasználó, a szülők és a tanulók esetében végzünk rendszeresen felméréseket. Ezek eredményeit mindig figyelembe vesszük a következő tanév feladatainak kijelölésében. Az intézményben folyó munkáról, eredményeinkről, programjainkról az érdeklődők tájékozódhatnak iskolánk naprakész információkat adó, folyamatosan bővített és aktualizált híreket adó honlapjáról: 10

11 3. Az IMIP elkészítését befolyásoló tényezők 3.1. Jogszabályi háttér Az évi LXXIX törvény a közoktatásról 40. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői 11

12 szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. 2 A 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 4. (1) A közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak. A közoktatási intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez. 5. A nevelési-oktatási intézménynek a minőségirányítási program végrehajtásának értékelése során vizsgálnia kell azt, hogy az intézményi minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer betöltötte-e a célját. Vizsgálni és értékelni kell továbbá a nevelési-oktatási intézmény eredményességét, így különösen a nevelési, illetve pedagógiai programban megfogalmazottak teljesülését, az intézményi nevelési, tanítási és tanulásirányítási módszerek, az alkalmazott tankönyvek, taneszközök, fejlesztő eszközök beválását, a teljesítményértékelés gyakorlatát, a szülők, a tanulók elégedettségét. 3 2 Pedagógusok jogi értesítője szeptember-október-november

13 3.2. ÖMIP: a fenntartó minőségpolitikája, az intézményre vonatkozó fejezete Iskolánk fenntartója a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiakban fogalmazta meg általános elvárásait intézményünkkel kapcsolatban: Az oktatás minőségének megóvása mellett az iskolázottsági, a képzettségi szint emelése, kvalifikált, korszerű, piacképes szakemberképzés. Humánus, tanulásközpontú, képességfejlesztő iskolai oktatás. A tananyag hatékony tevékenységorientált módszerekkel történő feldolgozása. A nevelési-oktatási intézményekben biztosítani kell a lehetőséget a rendszeres sportolás iránti igény kielégítésére az egészséges életmód s a szabadidő eltöltésének fontos részeként. Szükséges, hogy a testmozgás különböző formáira fordított idő a jövőben sem csökkenjen. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek megelőzésére, a magatartás- és környezetkultúra, a kommunikáció, az identitástudat műveltségelemeinek fejlesztésére. Középiskola (Gimnáziumok, Szakközépiskolák) Szorgalmazzuk a változásokra gyorsan reagáló, könnyen konvertálható, tudásigényes általános képzést, mely alapjául szolgálhat az életen át tartó tanulás folyamatának. Az érettségiző tanulók esetében emelkedjen a középszintű nyelvvizsgát eredménnyel teljesítők száma. Az eredménnyel működő speciális (emelt óraszámmal tanító, pl.: testnevelés, idegen nyelvi stb. osztályok) osztályok működését az Önkormányzat továbbra is támogatja. Emelni szükséges azon tanulók számát, akik a középiskolai tanulmányaik alatt informatikai lehetőség szerint elsősorban ECDL Start, illetve ECDL végzettséget szereznek. Szorgalmazzuk, hogy a tanulók középiskolai tanulmányaik alatt B kategóriás autóvezetői jogosítványt szerezhessenek. Az intézmények biztosítsák az önkormányzati célkitűzéssel összhangban az általánosan képző szakaszban az átjárhatóságot, valamint a szakközépiskolai és szakiskolai szakirány közötti átlépés lehetőségét, s a gyakorlatban is dolgozzák ki annak feltételeit. Emelkedjen az OKTV és az OSZTV versenyeken résztvevők száma. 13

14 A gimnázium elsődlegesen a felsőoktatásban való eredményes továbbtanulásra készítsen fel, ugyanakkor adjon biztos alapot a sikeres karriertervezés érdekében a szakképzésbe való bekapcsolódásra. Szakképző iskolák (szakiskola, érettségi utáni szakképzés) A szakközépiskola adjon széles körű kimeneti kínálatot az érettségivel rendelkező tanulók számára piacképes szaktudás megszerzésére. Szorgalmazzuk a modul rendszerben történő szakmai oktatást, mely lehetővé teszi a másodszakma rövidebb idő alatti eredményes elsajátítását. Továbbra is támogatjuk az akkreditált felsőfokú szakmai képzés különböző formáit, a felsőoktatási intézményekkel közös szakmai műhelyben kidolgozott projektek alapján. Felnőttoktatás A felnőttoktatás továbbra is segítse hozzá a speciális élethelyzetben lévő iskolahasználókat a magasabb általános műveltség, az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez. A felnőttképzés vállaljon szerepet a munkaerő-piaci igények rugalmas kielégítésében, a munkanélküliség csökkentésében Az intézményi minőségirányítási program elkészítésének alapjai A Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola a törvényi rendelkezéseknek és az ÖMPI elvárásainak megfelelően megalkotta minőségirányítási programját, mely tartalmazza az intézmény minőségfilozófiáját, minőségpolitikáját és a minőségfejlesztési rendszert, az alapinformációkat, módszereket, elvárásokat, terveket, amelyek alapján a minőségirányítás célkitűzései, feladatai, folyamatai minden érdekelt számára érthetőek, nyomon követhetőek, ellenőrizhetőek, az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és az azok megvalósítását szolgáló elképzeléseket, az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, a tervezési, az ellenőrzési, a mérési és az értékelési feladatok végrehajtását. 4 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó Önkormányzati Minőségirányítási program 14

15 4. Minőség és minőségbiztosítás a közoktatásban 4.1. Alapfogalmak, minőségpolitikánk elemei A minőség elvárást, igényt jelent az intézmény szolgáltatásaival szemben. Az iskolahasználó a minőséggel a szolgáltatás megfelelőségéről, igényességéről alkot véleményt. A minőség négy összetevője: az előírásoknak való megfelelés, használatra való alkalmasság, megfelelés az iskolahasználók megnyilvánuló igényeinek, megfelelés az iskolahasználók várható igényeinek. A minőség kialakítása három fokozatban lehetséges: 1. A valós igények felmérése. 2. A követelmények szükséges mértékű megfogalmazása. 3. A hibátlan megvalósítás. Elemek: Minőségpolitika: az intézménynek a minőségre vonatkozó, a vezetés által hivatalosan megfogalmazott és kinyilvánított általános szándékai és irányvonala. Minőségbiztosítás: a minőségügyi rendszer tevékenysége, amellyel bizalmat kelt arra, hogy az intézmény teljesíti a minőségi követelményeket. Minőségtervezés: célok kitűzése, erőforrás biztosítása. Minőségszabályozás: olyan operatív módszerek és tevékenységek összessége, amelyek a minőségi követelmények teljesítését szolgálják. Minőségfelügyelet: a folyamatok, feltételek állapotának folyamatos figyelése és igazoló ellenőrzése, a feljegyzések ellenőrzése és előírásokkal való összehasonlítása a minőségi követelmények teljesítése végett. Minőségfejlesztés: A minőségirányítás azon része, amely a minőségi követelmények teljesítésére vonatkozó képesség növelésére összpontosít. Tevékenységek, folyamatok hatásosságának és hatékonyságának növelése. Minőségellenőrzés: valamely termék, szolgáltatás egy vagy több jellemzőjének mérése és a mérési eredmények összehasonlítása az előírt követelményekkel, az előírásoknak való megfelelőség biztosítása céljából. 15

16 Minőségirányítás: a vezetés olyan irányító tevékenysége, amely meghatározza a minőségpolitikát, a minőségre vonatkozó célokat, feladatköröket, és biztosítja ezek végrehajtásának eszközeit (kiépíti a minőségügyi rendszert). Magában foglalja: o a minőségpolitika és a minőségcélok kialakítását, o a minőségtervezést, o a minőségszabályozást, o a minőségbiztosítást o és a minőségfejlesztést. Teljes körű minőségirányítás (TQM): a szervezet olyan irányítási elgondolása, amelynek középpontjában a minőség áll, és amely az összes tagjának részvételén alapul a hosszú távú sikerek elérése céljából A minőség kérdése az oktatásban A minőség és az értékelés témája a hetvenes évek közepe óta a legtöbb fejlett országban folyamatosan az állami oktatáspolitika figyelmének előterében van. Az oktatás értékelése és minőségének javítása kiemelt oktatáspolitikai prioritássá vált. Az oktatás minőségét a középpontba helyező gondolkodás mögött meghúzódik egy olyan szemlélet, amely az oktatás szolgáltatás jellegét hangsúlyozza különösen fontos célnak tekintve a szolgáltatás igénybevevőinek (azaz az iskolahasználóknak : szülőknek és diákoknak) elégedettségét. Ez a szemlélet nem csupán a nemzeti és egyetemes kultúra továbbadását vagy a gyermekekben rejlő képességek kibontakoztatását várja az iskoláktól, hanem azt is, hogy az iskola használója, azaz a fogyasztó elégedett legyen. Mit is vár az iskolától a fogyasztó, például a szülő? Azt, hogy a gyermeke örömmel menjen oda, azt hogy szellemben, testben és lélekben, erkölcsben és ízlésben gyarapodva lépjen ki onnan. A fogyasztó nem vár mást, mint amit a pedagógusok maguk is fontosnak tartanak. Ezért módot kell adni arra, hogy igényeit megfogalmazza és érvényesítse, ezáltal intézményünk hatékony eszközt állítunk azoknak a céloknak a szolgálatába, amelyeket el szeretnénk érni Halász Gábor: Minőség és minőségbiztosítás a közoktatásban: oktatáspolitikai megfontolások c. tanulmánya alapján 16

17 4.3. Az emberi tényező szerepe a minőségpolitikában Egyetlen tökéletesen felépített, zavarok nélkül működő minőségirányítási rendszer sem képes önmagában a minőséget biztosítani. A vezetőség, a tantestület, az adminisztratív és technikai dolgozók szemléletmódja, motiváltsága, elkötelezettsége nélkül a rendszer működésképtelen. A minőségirányítási rendszer folyamatainak beépítése a napi gyakorlatba sok munkát és a szemlélet megváltoztatását kívánja az összes érintettől. Alapvető elem a csapatmunka: Több ember Együttes Akarata Messzebbre visz. Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kicsi ugrással nem jutunk át a szakadékon. (David Lloyd George) 4.4. A vezetés elkötelezettsége A minőség elérésében az iskolavezetésnek kulcsszerepe van. Ha nem alkalmazza, nem sajátítja el a vezetőkkel szemben támasztott új követelményeket, a szervezetnek nincs esélye eredményes, hatékony minőségirányítási folyamat kiépítésére és napi alkalmazására. A minőségfejlesztési munka során a vezetés felelőssége, hogy nevelési, év végi és munkaközösségi értekezleteken, a Közalkalmazotti Tanáccsal (melyben jelenleg az adminisztratív-technikai munkatársak képviselője is helyet kapott) és a Szakszervezet képviselőjével folytatott személyes beszélgetéseken rámutasson a problémás területekre, láthatóvá tegye az esetleges kudarcok, illetve a sikerek okait. Ezért a minőségfejlesztési rendszer elsőszámú működtetője az intézmény vezetője. Példamutatása és az a tény, hogy kiemelten kezeli ezt a kérdést, különös súlyt ad az ehhez kapcsolódó munkáknak. Tudatosítja, hogy a folyamatok javítása az intézmény közös érdeke, ezért ebben a tevékenységben mindenkinek részt kell vennie. Intézményünk vezetése elkötelezett a minőség és a minőségfejlesztési rendszer működtetése iránt. Ennek megvalósulása érdekében: a partneri igényeket és elvárásokat tudatosítja az intézmény minden szintjén; az intézményt jogszerűen működteti, 17

18 beépíti a minőségfejlesztést tervezési folyamataiba, elkészíti az intézményi és munkatársi értékeléseket, a szervezeti minőségcélok alapján értékeli a szervezet minőségügyi helyzetét, biztosítja és menedzseli a rendszer működtetéséhez szükséges humán erőforrásokat, rendszeresen ellenőrzi a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározását, betartását, elérését; kezdeményezi a szükséges beavatkozásokat. Ezen feladatokat intézményünk éves munkatervei, az intézkedési tervek és az intézményi szabályzatok tartalmazzák. 18

19 5. Az intézmény minőségpolitikája 5.1. Minőségpolitikai nyilatkozat Intézményünk minőségirányítási rendszerének alapjait az előző pontokban megfogalmazott filozófia határozza meg. Alapvető szempont az iskolahasználók elégedettsége. Elsősorban a tanulók igényeinek kívánunk megfelelni, de ez hosszú távon összekapcsolódik a társadalmi-, gazdasági- és munkaerő-piaci elvárásokkal. Minőségpolitikánk megvalósításával küldetésnyilatkozatunknak megfelelően - azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak. Ez egyben feltételezi a szülőkkel és külső partnereinkkel való jó együttműködést is. Mind belső, mind külső tevékenységünkben partnereink elvárásait minél teljesebb körben törekszünk kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az iskolát érintő kihívásokhoz. Ennek elérése érdekében a lehető leghatékonyabb módon használjuk fel a rendelkezésre álló emberi és anyagi erőforrásokat. Az oktató-nevelő munka érdekében meghatározó a szervezet működésének folyamatos fejlesztése. A minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a tárgyi feltételek megteremtésén túl a tanári önképzés és a képzés. Az iskolavezetés elkötelezett minőségirányítási rendszerünk működtetésében, és biztosítja a hatékony megvalósítás feltételeit. Fontos az oktatott szakmastruktúra rugalmas illesztése az elvárásokhoz. Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy képzési profilunkon belül a közgazdasági-ügyviteli szakképzés palettáján megtaláljuk a számunkra versenyelőnyt jelentő különbözőségeket, amely egyben jövőnk záloga. Iskolai közösségünk vállalja, hogy a kiépített és működtetett minőségirányítási rendszert fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és újabb partnerek megnyerése céljából. Kinyilvánítjuk, hogy tevékenységünk minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége. Az intézmény munkatársai - a minőségfejlesztési munkával megbízottak kiemelten felelősséget vállalnak a minőségpolitika megvalósításáért, a minőségi cél eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. 19

20 Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni. Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola vezetősége, tantestülete és dolgozói 5.2. Minőségpolitikánk megvalósítandó céljai A Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola elsődleges célja az iskola tanulóinak fizikai, szellemi, valamint szakmai felkészítése annak érdekében, hogy mind iskolai idejük alatt, mind későbbi munkájuk során felhasználható ismeretanyaggal gyarapítsák tudásukat, felkészültségüket. Közvetítjük a felelős cselekvés képességét, megtanítjuk diákjainkat a józan, kritikus és önálló gondolkodásra. Fontosnak tartjuk, hogy értékeink közvetítése a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül történjen. A fent meghatározott célokat oktatási tevékenységeinkre vonatkozó belső szabályozórendszer kialakításával és minden pedagógus általi következetes működtetésével kívánjuk elérni. Ennek érdekében az alábbiak megvalósítását határozzuk meg: Teljes körűen bevezetjük és működtetjük az oktatási tevékenységeinkre vonatkozó belső szabályozórendszert. Az iskolaélet minden területén az eddigi gyakorlatnak megfelelően a törvényességi keretek maradéktalan betartását, a jogszabályokban meghatározott kritériumoknak megfelelő működést alapvető feladatnak tekintjük. Az intézmény dokumentációs rendszerét, iratait a törvényeknek és a fenntartói elvárásoknak megfelelően aktualizáljuk, kiegészítjük, módosítjuk. Oktatási tevékenységeink színvonalának folyamatos emelése érdekében az oktatás megfelelő személyi- és tárgyi feltételeit megteremtjük, folyamatosan fejlesztjük. Szaktárgyi tanmenetek alapján színvonalas képzésre törekszünk, melynek eredményeként a tanulók tudásszintje legyen alkalmas a felsőfokú intézmények (magyar és külföldi egyetemek, főiskolák) követelményeinek teljesítésére. Az intézményi munka minden fázisában érvényesüljön a gyermek-középpontúság elve. Az esélyegyenlőség biztosítására törekszünk, kizárjuk a hátrányos megkülönböztetés, vagy az elvtelen kedvezés minden formáját. 20

21 Az intézmény működését meghatározó kulcsfolyamatok mindegyikénél érvényesíteni kívánjuk a partnerközpontúság elvét. Az iskola a diákok és szüleik, a pedagógusok véleményfelmérésével és annak elemzésével igyekszik feltárni a számukra lényeges igényeket, majd az ezeknek megfelelő tevékenységekkel igyekszünk elérni elégedettségüket és folyamatosan figyeljük a hatékony működés további lehetőségeit. A régió munkáltatóival olyan folyamatos kapcsolattartásra, véleménygyűjtésre törekszünk, amely alapján szakmai képzésünk folyamatos fejlesztésével tanulóink képesek lesznek a munkáltatói igényeknek megfelelni. Az önkormányzattal, szakmai felügyeleti szerveinkkel, partner intézményekkel kiegyensúlyozott, hosszú távú kapcsolat kiépítésére törekszünk, rögzítjük véleményeiket, észrevételeiket, vizsgáljuk megelégedettségüket. A Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola vezetése és minden alkalmazottja, pedagógusa felelős saját munkája minőségéért és szakmai megfelelőségéért, a belső szabályozások előírásainak betartásáért. Az iskola vezetése a pedagógusok folyamatos szakmai és egyéb képzéséről gondoskodik, hosszú távú továbbképzési tervet készít, melyet évente felülvizsgál. Nyomon követjük tanulóink elhelyezkedését és továbbtanulását, arról minden évben statisztika készül. Továbbra is tartjuk színvonalas szereplésünket az ügyviteli és közgazdasági szakmacsoportos (SZÉTV) versenyeken. Az OKTV-n egyre több diákot szeretnénk indítani, különös tekintettel az idegen nyelvekre, a matematikára. Az érettségi utáni szakképzés OKJ-s versenyein évről-évre kimagasló eredményeket értünk el. Fontos cél e hagyomány továbbvitele, országos versenyek döntőjének megrendezési jogának kivívása. Külföldi kapcsolataink (Kladnó - Csehország, Krumbach - Németország, Róma - Olaszország), valamint partneriskoláink (Eisenstadt, Wiener Neustadt - Ausztria) révén nyelvgyakorlási lehetőséget biztosítunk tanulóink számára. Célunk e kapcsolatok elmélyítése, további partneriskolák felkutatása. Ösztönözzük tanulóinkat, hogy minden évben legalább egy diákvállalkozással vegyenek részt a Young Achievement programban. Fejlesztési és működési költségeink kiegészítésére pályázatok útján kívánunk anyagi forrásokhoz jutni. 21

22 5.3. Sikerkritériumok Az intézményben folyó oktató-nevelő, valamint irányító tevékenységek és beiskolázási programunk eredményeképpen a 9. évfolyamra megfelelő számú jelentkező legyen. A bukott diákok aránya iskolai szinten ne haladja meg az 5%-ot. A sikertelenül érettségiző diákok aránya iskolai szinten ne haladja meg a 3%-ot. A sikertelen szakmai vizsgát tevők aránya ne haladja meg a 15%-ot. Az országos kompetencia mérések eredményei mindkét területen múlják felül az adott szakmacsoport eredményeinek országos átlagát. Az iskolánkban töltött tanulmányi idő alatt minden diák magas szintű számítástechnikai ismeretszerzésének eredményeképpen a tanulmányaik befejezéséig a tanulók legalább 25%-a tegyen ECDL Start vagy ECDL-vizsgát. Szorgalmazzuk a nyelvi előkészítő osztályunkban is, hogy egyre több diák tegyen idegen nyelven érettségi vizsgát informatikából, elméleti gazdaságtanból. Így lesz a nyelv eszköz, a szakmai alapok idegen nyelven való elsajátítása előnyévé válhat minden továbbtanulni szándékozó diákunknak. Érettségizett tanulóink 95%-a szakképzési évfolyamokon szerezzen OKJ-s vizsgát, vagy tanuljon tovább felsőfokú oktatási intézményben. A továbbtanulásra jelentkezett tanulók legalább 50%-át vegyék fel valamelyik felsőoktatási intézménybe. Az iskola vezetése szerezzen költségvetésen felüli forrást az intézmény számára (szakképzési hozzájárulás, saját bevételek, alapítványi támogatások, pályázatok). A szülői elégedettségmérés minden kérdésben legalább 3,75 értéket mutasson iskolaátlagban. A tanulói elégedettségmérés minden kérdésben legalább 3,75 értéket mutasson iskolaátlagban. A vezetőség teljesítményértékelése érje el az alkalmas 4,00 szintet. A pedagógusok teljesítményértékelése érje el az alkalmas 4,00 szintet. Az adminisztratív-technikai dolgozók teljesítményértékelése érje le az alkalmas 4,00 szintet. Az 1 főre jutó igazolatlan hiányzások száma ne emelkedjen, átlagosan az 1 főre jutó ne haladja meg az 3 órát. Az 1 főre jutó hiányzások ne növekedjenek, mértékük átlagosan ne haladja meg a két tanítási hét óraszámát. 22

23 A két tannyelvű képzésben részt vevő tanulók érettségi teljesítménye érje el a felsőfokú nyelvvizsga követelményszintjét. A nyelvi előkészítő osztályokban a tanulók legalább 70%-a tegyen emelt szintű érettségi vizsgát a választott idegen nyelvből. A hagyományos 4 évfolyamos osztályainkban a tanulók legalább 80%-a válassza a szakmacsoportos szakmai előkészítő tantárgyakat 5. szabadon választott érettségi tantárgyként. 23

24 6. Az intézményi minőségirányítási rendszer 6.1. Jogszerű működés, az IMIP és egyéb tanügyi dokumentumok kapcsolata Az iskola tevékenysége szempontjából kulcsfontosságú folyamatok azonosításával és részleges szabályozásával rendelkezünk. Az Intézményi Minőségirányítási Program az egyéb oktatásügyi dokumentumokkal való kapcsolódási pontokra egyértelmű utasításokat tartalmaz, de nem törekszik azok befoglalására, helyettesítésére. Intézményünk jogszerű működését a következő dokumentumok biztosítják: Alapvető általános dokumentumok 1. Alapító okirat 2. Szervezeti és Működési Szabályzat 3. Házirend Alapvető szakmai dokumentumok 1. Nevelési-pedagógiai program a törvény szerinti kiegészítésekkel 2. Továbbképzési program és beiskolázási terv 3. Intézményi éves munkaterv, beszámolók 4. A felnőtt tagozat működésére vonatkozó szabályok Az intézményi ügyintézés dokumentumai 1. Ügyintézési, iratkezelési szabályzat 2. Jegyzőkönyvek, határozatok, értesítések 3. Tanügyi nyomtatványok Munkaügyi dokumentumok 1. Munkaköri leírás 2. Közalkalmazotti szabályzat 3. Kollektív szerződés A gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok 1. Számviteli szabályzat 2. Leltározási szabályzat 3. Selejtezési szabályzat 4. Bizonylati szabályzat 5. Pénzkezelési szabályzat 24

25 6. Belsőellenőrzési szabályzat 7. Gazdasági szervezet ügyrendje Védelmi jellegű szabályzatok 1. Munkavédelmi szabályzat 2. Tűzvédelmi szabályzat 3. Számítástechnikai és szoftver-védelmi szabályzat Az érdekvédelmi szabályzatok 1. Kollektív szerződés 2. Közalkalmazotti szabályzat 3. A Diákönkormányzat működéséről szóló szabályzat 4. Fegyelmi szabályzat 5. Szülői szervezetek működéséről szóló szabályzat Az intézmény minden alapdokumentuma az irattárban megtalálható. Az iskola könyvtárában kerülnek elhelyezésre: A. Alapvető általános dokumentumok (mindhárom) B. Alapvető szakmai dokumentumok közül a Pedagógiai program egy példánya C. Érdekvédelmi szabályzatokból: kollektív szerződés, diákönkormányzat működéséről szóló szabályzat A gazdasági iroda irattárában: A. Alapvető általános dokumentumok B. Alapvető szakmai dokumentumokból a továbbképzési program és beiskolázási terv C. Munkaügyi dokumentumok D. A gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok E. Védelmi jellegű szabályzatok F. Érdekvédelmi szabályzatokból: Kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat Iskolatitkárnál: A. Intézményi ügyintézés dokumentumai (mindhárom) az irattártól függetlenül is Az iskola adminisztrátoránál: A. Alapvető általános dokumentumok (mindhárom) B. Alapvető szakmai dokumentumokból: a) Nevelési-pedagógiai program a törvény szerinti kiegészítésekkel b) Továbbképzési program és beiskolázási terv A szakszervezeti bizalminál: kollektív szerződés 25

26 6.2. Intézményünk jogi dokumentumainak kidolgozásáért és módosításáért felelős személyek Minden dokumentumért alapvetően az intézmény igazgatója felelős. Az alapvető általános és alapvető szakmai dokumentumok jogszerűségéért, felülvizsgálatáért és átdolgozásáért felelnek: az igazgatóhelyettesek saját területükre vonatkozóan Az intézményi ügyintézés dokumentumaiért felelős: az iskolatitkár. A munkaügyi dokumentumokért, a gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumokért, a védelmi jellegű szabályzatokért jogszerűség, átdolgozás felelős az intézmény gazdasági vezetője. Az érdekvédelmi szabályzatok jogszerűségéért, módosításáért, nyilvántartásba vételéért felelős a szakszervezeti bizalmi, DÖK tanárfelelőse, valamint az ifjúságvédelmi felelős(ök). Az Intézményi Minőségirányítási Program kidolgozásáért, felülvizsgálatáért a minőségbiztosítási vezető felel, munkáját az igazgató felügyeli. Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, különböző szintű rendeletek, továbbá a fenntartó önkormányzat és az intézmény belső szabályozói hozzáférhetőek legyenek, Azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és tartsák be. A szabályzatok ismerete és betartása minden pedagógus és dolgozó felelőssége A vezetési modell A hatáskörök és felelősségi körök pontos elhatárolását összegzi az iskola szervezeti rajza. 26

27 IGAZGATÓ Szakmai igazgatóhelyettes Általános igazgatóhelyettes Iskolatitkár Adminisztrátor Gazdasági vezető Gyakorlati oktatásvezető, minőségbiztosítási felelős Könyvtáros Munkaközösség-vezetők: Szakmai alapozó tárgyak, szakmai tárgyak (szakképző évfolyam), matematika-fizika, számítástechnika munkaközösség Felnőttoktatás beosztott pedagógusai Oktatás technikus Rendszergazda A munkaközösségekbe beosztott tanárok + a munkaközösségbe nem tartozó tanárok Ifjúságvédelmi felelős Szabadidő szervező Közismereti Munkaközösség-vezetők: nunkaközösségek magyar, történelem, idegen nyelvek, két tannyelvű, vezetői osztályfőnöki munkaközösség vezetői Iskolaorvos Diákönkormányzatot segítő tanár Beosztott pedagógusok Védőnő Házfelügyelő Takarítók Könyvelő Gazdasági ügyintéző Konyhai alkalmazott Hivatalsegédek Portás Karbantartó 27

28 6.4. Az IMIP jelenlegi szervezeti rendszere A as tanév nagy változásokat hozott mind az iskolavezetésben, mind a minőségirányítás területén. A korábbi igazgató nyugdíjazásával új vezetőség állt fel, a minőségbiztosításért felelős személyek is távoztak iskolánkból. A tanévkezdéskor indított új folyamat célja a személyi és tárgyi előfeltételek a megteremtése volt. Az igazgató leválasztotta a minőségbiztosításról az egyik kulcsterületet, a kompetenciamérést és értékelést. Így az iskolavezetőségen belül külön kézbe került a tényleges minőségbiztosítási program, ill. a kompetenciamérés irányítása. IGAZGATÓ minőségbiztosítási vezető kompetenciamérés és értékelés vezetője minőségbiztosítási felelős kompetenciamérések felelőse A kompetenciamérés és értékelés leválasztásának helyességét, a vezetőség intenzívebb bevonását a minőségirányítás átdolgozásának rendszerébe igazolták az eltelt tanévek. Fontos feladat volt, hogy minőségirányítás és a kompetenciamérés megbízott vezetői és felelősei továbbképzéseken bővítsék ismereteiket, a megbízottak a MPI által szervezett órás tanfolyamokon vettek részt. Emellett minőségirányítási szakkönyvekkel bővítettük könyvtárunk, valamint több konferencián is részt vettünk. Munkamegosztás a minőségfejlesztésért felelősök között A minőségpolitika végrehajtásával, a minőségfejlesztési rendszer működtetésével kapcsolatos minden feladatban a kijelölt személyek hatáskörrel, megfelelő kompetenciával rendelkeznek. Utasításukat a kollégák kötelesek betartani. Szervezeti kommunikáció belső kapcsolattartás A vezetőség heti egy alkalommal az igazgató irányításával vezetőségi ülést tart, melyek biztosítják az információcserét minden, a minőségirányítási rendszert érintő kérdésben. Az ülések tantestületi tagokat közvetlenül érintő kérdéseiről feljegyzés készül, melyet tantestületi megbeszéléseken (heti gyakorisággal) kerülnek nyilvánosságra. A munkatársak közötti, illetve a

29 munkatársak és a felső vezetés közötti kapcsolattartás napi formája a szóbeli közlés, valamint a legfontosabb kérdésekről előre kiírt nagyszüneti megbeszélés. Havi programunk ismerete és betartása mindenkire nézve kötelező. A munkatársak joga és kötelessége a felmerült problémák azonnali jelzése a munkaköri leírásban szabályozott módon. A megfelelő hatáskörrel rendelkező vezető intézkedik a megoldás érdekében. Elismerés, támogatás Az intézmény kialakította és működteti a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak ösztönzésére szolgáló rendszerét, anyagi és erkölcsi elismerésük intézményi alapelveit (minőségi bérpótlék kiosztása, Baross-érem, pedagógus teljesítményértékelés) és rendjének szabályozását. A döntés a vezetőség hatásköre. Véleményezési joggal bír a gazdasági vezető; a Közalkalmazotti Tanács elnöke és tagjai; a szakszervezeti bizalmi. Az adatokkal is alátámasztott objektívabb döntés érdekében szeptember közepére elkészül tanári leterheltséget mérő adatlap, melynek kitöltéséért a minőségbiztosítási vezető és az összes munkatárs felelős. TANÁRI MEGBÍZATÁSOK ISKOLAI LETERHELTSÉG MÉRÉSE - -s tanév Név Tanított tantárgyak Osztályai Óraszám Megbízások, továbbképzések Érettségi, OKJ-vizsga Megjegyzések A táblázatban jelölni kell a csoportbontásos órákat, az idegen nyelven tanított tantárgyakat, iskolai megbízatásokat (pl. pályaválasztási felelős, Vöröskereszt-tanárelnök), az adott tanévben érettségi, ill. OKJ-s vizsgáztatásra vonatkozó megbízatásokat. 29

30 6.5. A minőségbiztosítási vezető feladatai, hatásköre Az intézmény igazgatója a minőségirányítási rendszer kiépítésére és működtetésére minőségbiztosítási vezetőt nevezett ki. aki a szükséges hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy a minőségirányítási rendszert a rögzített előírásoknak megfelelően működtesse, kidolgozza és a vezetőség elé tárja az évi minőségi tervet, biztosítsa a minőségpolitikában és a minőségi célban megfogalmazott elvek, feladatok megvalósítását, megelőzze a nem megfelelő szolgáltatások kialakulását, koordinálja a rendszer folyamatos javításának munkálatait, beszámoljon az intézmény vezetésének és nevelőtestületének a minőségirányítási rendszer működéséről, hatékonyságáról. Auditor-rendszer Az igazgató a minőségirányítási vezető javaslatára a munkatársak közül belső auditori feladatok ellátására kollégákat nevez ki. Az auditorok megfelelő ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy a minőségirányítási rendszer működését tárgyszerűen vizsgálják, és a vezetésnek információkat szolgáltassanak a folyamatos minőségjavítás hatékonyságának megítéléséhez Tervezés Stratégiai tervezés A stratégiai tervezés lényegében az intézmény hosszú távú dokumentumainak elkészítését jelenti. A Pedagógiai Program általános részeinek elkészítése az iskolavezetés feladata. Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető, gazdasági vezető. A Nevelési Program elkészítése az általános igazgatóhelyettes feladata, aki a nevelési kérdésekért felelős. Segítői: az osztályfőnöki munkaközösség-vezető, az ifjúságvédelmi felelős(ök), a szabadidő-szervező, a diákönkormányzat munkáját összehangoló pedagógus, az ODK tanár-felelőse, a Diáksportért felelős kollégák valamint az iskola vezetősége. Az önálló részként szereplő Környezet-egészségnevelési Program összeállítása egy kijelölt munkacsoport feladata. Vezetője: az osztályfőnöki munkaközösség-vezető az ifjúságvédelmi felelősökkel közösen. A munkacsoport tagjai még: a szabadidő-szervező, a témával összefüggő tantárgyakat tanító kollégák. (kémia, biológia, földrajz, testnevelés) 30

1. Bevezetés... 5. 2. Az Intézményi önértékelés célja... 5

1. Bevezetés... 5. 2. Az Intézményi önértékelés célja... 5 aross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola aross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft aross Gábor ilingual Technical Secondary School of Economics 9024 Győr, em tér

Részletesebben

A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA Készült: 2010. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. BEVEZETÉS... 6 Az összevont intézmény létrejötte:...

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Lap: 1/131 A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI JA Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Készítette: Dr. Kühn János igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Szeged, 2007. március

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Intézmény neve: SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Intézmény székhelye, címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 3.

Intézmény neve: SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Intézmény székhelye, címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 3. SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMI- SZERIPARI 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 3. 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, Pf. : 37. OM: 202 745 Web: www.hbmgi.sulinet.hu; e-mail: hbmgi@hbmgi.info 06-52-561-046

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9403/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT Meghirdetett munkahely: Pályázó: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DR. NAGYNÉ HORVÁTH MÁRTA SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA OM 203061 1095 BUDAPEST, MESTER U. 56-58.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM 030058 A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben