Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés"

Átírás

1 Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29.

2 2

3 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok tananyagtartalmának teljesítése az államháztartási szakügyintéző képzés adóigazgatási szakügyintéző elágazásán a szakképzés keretében Az Adóigazgatási szakügyintéző FSZ képzés és a Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak kredit egyenértékűsége: Óraterv: Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés tantárgyainak rövid ismertetése Gazdasági jog Adótan Vállalatgazdaságtan II Statisztika Ügyviteli pénzügytan Számviteli alapismeretek Üzleti informatika Adótan Államháztartási ismeretek Vállalati pénzügy Üzletviteli alapismeretek Informatika Nonprofit szervezetek pénzügyei Közigazgatási eljárás Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel Számvitel elemzés Adótan Ellenőrzés Adóinformatika Számítógéppel támogatott számvitel Adótan Adóigazgatás, adóellenőrzés Társadalombiztosítási ismeretek Középfokú angol nyelv Középfokú német nyelv A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai

4 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai Üzleti levelezés és telefonálás angol nyelven Üzleti levelezés és telefonálás német nyelven Szakszeminárium Záródolgozat konzultáció Szakszeminárium Záródolgozat konzultáció

5 Alapadatok: Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Szakképesítés megnevezése Államháztartási szakügyintéző A szakképesítés azonosító száma: Elágazások: Adóigazgatási szakügyintéző Azonosító szám: Ráépülés: A képzésért felelős szakminisztérium: Szakra vonatkozó jogszabály: Képzés maximális időtartama: Képzésért felelős intézmény: Intézményi azonosító szám: Nincs Pénzügyminisztérium 23/2008. (VIII. 8.) PM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény 2. számú melléklete 2 év (4 félév / szemeszter) A szorgalmi időszak, a szakmai gyakorlat és a vizsgaidőszak alkot egy szemesztert. Dunaújvárosi Főiskola FI60345 Címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A Felelős vezető: Szakfelelős intézet: Szakfelelős intézet igazgatója: Szakfelelős: Képzés szintje: A szakképesítési bizonyítványban szereplő szakképesítés megnevezése: Nyelvi képzés: Testnevelés: Szakmacsoport A felsőfokú szakképzésnek megfelelő képzési területek Munkarend Dr. Bognár László, rektor Gazdálkodástudományi Intézet Bokorné dr. Kitanics Tünde főiskolai docens Nyáriné Dr. Budvig Anita főiskolai docens Felsőfokú szakképzés Adóigazgatási szakügyintéző Általános és szakmai angol vagy német nyelv Minden félévben heti 1 óra (csak nappali tagozaton). 15. Közgazdaság gazdaságtudományok nappali, levelező 5

6 Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Államháztartási szakügyintéző 3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs 3.2 Elágazások Azonosítószám: Megnevezés: Adóigazgatási szakügyintéző 3.3 Ráépülés Nincs 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális időtartama: Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok Óraszám száma Államháztartási szakügyintéző 2 - II. EGYÉB ADATOK ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Adóigazgatási szakügyintéző 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe kredit) Pályaalkalmassági követelmények: - Szakmai alkalmassági követelmények: - 2. Elmélet aránya: 45% 3. Gyakorlat aránya: 55% 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): - 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): - Ha szervezhető, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: - 6

7 III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás FEOR száma 3605 Pénzügyi ügyintéző A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása Adóigazgatási szakügyintéző Az állami adóhatóságnál: Részt vesz az adóügyi szakfeladatok ellátásban, így különösen: - közreműködik az ügyfélszolgálati feladatokban, - átveszi, előkészíti, továbbítja az adózók különféle beadványait, kérelmeit, - részt vesz az adózók tájékoztatásában, - előkészíti, kiadja az adó-, jövedelem- és illetőség igazolásokat, - közreműködik a magánszemélyek adóbevallásainak átvételében, feldolgozásának előkészítésében, közreműködik a folyószámla kivonatok egyeztetésében, - előkészíti az adóügyi határozatokat. Részt vesz az illetékügyi feladatok ellátásban, közreműködik az illetékkötelezettség megállapításában, az illeték kivetésében, ellenőrzésében, elősegíti a végrehajtást. Részt vesz az egyes ellenőrzések előkészítésében, lefolytatásában, így különösen: - a magán nyugdíjpénztáraknál tartott, a működés megkezdését megelőző, a bizonylati fegyelem megtartására irányuló ellenőrzések előkészítésében és végrehajtásában. Közreműködik az adóhatóság behajtási tevékenységében, így különösen: - a hátralékállomány alakulásának megfigyelésében, elemzésében, - a megkeresésre indított, az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásában, előkészíti a fizetési könnyítésekre vonatkozó határozatok elbírálását. A gazdaság területén: - adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezet, - bevallást készít, jogszabályokat alkalmaz, adózással kapcsolatos információkat gyűjt, - nyilvántart, adatokat szolgáltat, ellenőrzésre előkészít, ellenőrzésben közreműködik, - elemzési feladatokat végez, szervez, ellenőriz. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Üzleti szakügyintéző Közösségi-civil szervező 7

8 IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása Az azonosító számú, Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok Vállalatgazdálkodási feladatok Számviteli-statisztikai feladatok Számítástechnikai-informatikai feladatok Adóigazgatási szakmai feladatok V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel és előírt gyakorlattal. Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani. A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat - előírt határidőre történő - leadása. 2. A szakmai vizsga részei 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számviteli-statisztikai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 8

9 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számítástechnikai-informatikai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Adóigazgatási szakmai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adóigazgatási szakmai feladatok számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 180 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adóigazgatási szakmai feladatok elméleti számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan Az azonosító számú, Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, úgy mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól. 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai Az azonosító számú, Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt 5. Adóigazgatási szakmai feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el. A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg. A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani. A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt vizsgatevékenységét a jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette. A záródolgozat védései csak egy vizsganapon tehetők le. A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani. Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő: % jeles (5) 80-89% jó (4) 70-79% közepes (3) 60-69% elégséges (2) 9

10 Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni. Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg. VII. EGYEBEK A képzés nyelve: magyar, kivéve a szakmai idegen nyelvet. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. (3) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 90 napon belül be kell fejezni. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet elágazásonként: Adóigazgatási szakügyintéző Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete, Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete. Az írásbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a PM közleményben közreadott vizsganaptár az irányadó. A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket. A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak. 10

11 A követelménymodulok tananyagtartalmának teljesítése az államháztartási szakügyintéző képzés adóigazgatási szakügyintéző elágazásán a szakképzés keretében Követelménymodulok megnevezése Kód Tantárgy neve Vállalatgazdálkodási feladatok Számviteli-statisztikai feladatok Számítástechnikai-informatikai feladatok Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok Adóigazgatási szakmai feladatok DFAN(L)-GTV-337 DFFN(L)-GTK-115 DFAN(L)-GTK-008 DFAN(L)-GTK-014 DFAN(L)-GTK-030 DFAN(L)-GTK-041 DFFN(L)-GTK-132 DFFN(L)-GTK-136 DFAN(L)-INF-010 DFFN(L)-GTK-142 DFAN(L)-GTK-029 DFFN(L)-GTK-120 DFFN(L)-GTK-123 DFFN(L)-GTK-134 DFFN(L)-GTK-137 DFAN(L)-GTK-011 DFFN(L)-GTK-100 Vállalatgazdaságtan II. Gazdasági jog Pénzügyi számvitel Számvitel elemzés Ellenőrzés Vezetői számvitel Statisztika Számviteli alapismeretek Informatika Üzleti informatika Adóinformatika Közigazgatási eljárás Nonprofit szervezetek pénzügyei Számítógéppel támogatott számvitel Társadalombiztosítási ismeretek Vállalati pénzügy DFFN(L)-GTK-101 Adótan 1. DFFN(L)-GTK-102 Adótan 2. DFFN(L)-GTK-103 Adótan 3. DFFN(L)-GTK-104 Adótan 4. DFFN(L)-GTK-106 DFFN(L)-GTK-141 DFFN(L)-GTV-115 Adóigazgatás, adóellenőrzés Államháztartási ismeretek Ügyviteli pénzügytan Üzletviteli alapismeretek Nyelv 11

12 Az Adóigazgatási szakügyintéző FSZ képzés és a Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak kredit egyenértékűsége: FSZ Adóigazgatási szakügyintéző szakról beszámítható modulok a Gazdálkodási és Menedzsment BA képzésbe FSZ tantárgyak BA tantárgyak Tantárgyi modul kód kre dit Tantárgyi modul Kód kred it Vállalatgazdaságtan II. GTV Vállalatgazdaságtan II. GTV Informatika INF Informatika INF Adótan 1. GTK Adótan 2. GTK Adózás 1. GTK Adótan 3. GTK Adótan 4. GTK Adózás 2. GTK Társadalombiztosítási ismeretek GTK Vezetői számvitel GTK Vezetői számvitel GTK Számvitel elemzés GTK Számvitel elemzés GTK Ellenőrzés GTK Ellenőrzés GTK Vállalati pénzügy GTK Vállalati pénzügy GTK Adóinformatika GTK Adóinformatika GTK Pénzügyi számvitel GTK Pénzügyi számvitel GTK Összesen elfogadható kredit: 50 12

13 Óraterv: Nappali Tantárgykód Tantárgy neve Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Félévek heti óraszám Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN GTK 115 Gazdasági jog F 5 DFFN GTK 101 Adótan F 5 DFAN GTV 337 Vállalatgazdaságtan II F 5 DFFN GTK 132 Statisztika F 5 DFFN GTK 141 Ügyviteli pénzügytan F 5 DFFN GTK 136 Számviteli alapismeretek F 5 DFFN GTK 142 Üzleti informatika F 5 DFFN GTK 102 Adótan F 5 DFFN GTK 101 DFFN GTK 106 Államháztartási ismeretek F 5 DFAN GTK 011 Vállalati pénzügy F 5 DFAN GTK 010 DFFN GTV 115 Üzletviteli alapismeretek F 5 DFAN INF 010 Informatika F 5 DFFN GTK 123 Nonprofit szervezetek pénzügyei F 5 DFFN GTK 120 Közigazgatási eljárás F 5 DFAN GTK 008 Pénzügyi számvitel F 5 DFAN GTK 005 DFAN GTK 041 Vezetői számvitel F 5 DFAN GTK 014 Számvitel elemzés F 5 DFAN GTK 005 DFFN GTK 103 Adótan F 5 DFFN GTK 102 DFAN GTK 030 Ellenőrzés F 5 DFAN GTK 029 Adóinformatika F 5 DFAN GTK 026 DFFN GTK 134 Számítógéppel támogatott számvitel V 5 DFFN GTK 104 Adótan F 5 DFFN GTK 103 DFFN GTK 100 Adóigazgatás, adóellenőrzés F 5 DFFN GTK 137 Társadalombiztosítási ismeretek F 5 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium F F 0 Nyelv Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit Tantárgykód Nyelvek Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN KIN 001 Középfokú angol nyelv F 0 DFFN KIN 004 Középfokú német nyelv F 0 DFFN KIN 013 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 004 DFFN KIN 011 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 001 DFFN KIN 014 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 013 DFFN KIN 012 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFN KIN 011 DFFN KIN 015 Üzleti levelezés és telefonálás angol nyelven F 0 DFFN KIN 012 DFFN KIN 016 Üzleti levelezés és telefonálás német nyelven F 0 DFFN KIN 014 Tantárgykód Tantárgy neve Tantárgy neve 1 Félévek heti óraszám Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium Félévek heti óraszám Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFN GTK 151 Szakszeminárium F 0 DFFN GTK 149 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFN GTK 152 Szakszeminárium F 0 DFFN GTK 151 DFFN GTK 150 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFN GTK

14 Levelező Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Félévek féléves óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFL GTK 115 Gazdasági jog F 5 DFFL GTK 101 Adótan F 5 DFAL GTV 337 Vállalatgazdaságtan II F 5 DFFL GTK 132 Statisztika F 5 DFFL GTK 141 Ügyviteli pénzügytan F 5 DFFL GTK 136 Számviteli alapismeretek F 5 DFFL GTK 142 Üzleti informatika F 5 DFFL GTK 102 Adótan F 5 DFFL GTK 101 DFFL GTK 106 Államháztartási ismeretek F 5 DFAL GTK 011 Vállalati pénzügy F 5 DFAL GTK 010 DFFL GTV 115 Üzletviteli alapismeretek F 5 DFAL INF 010 Informatika F 5 DFFL GTK 123 Nonprofit szervezetek pénzügyei F 5 DFFL GTK 120 Közigazgatási eljárás F 5 DFAL GTK 008 Pénzügyi számvitel F 5 DFAL GTK 005 DFAL GTK 041 Vezetői számvitel F 5 DFAL GTK 014 Számvitel elemzés F 5 DFAL GTK 005 DFFL GTK 103 Adótan F 5 DFFL GTK 102 DFAL GTK 030 Ellenőrzés F 5 DFAL GTK 029 Adóinformatika F 5 DFAL GTK 026 DFFL GTK 134 Számítógéppel támogatott számvitel V 5 DFFL GTK 104 Adótan F 5 DFFL GTK 103 DFFL GTK 100 Adóigazgatás, adóellenőrzés F 5 DFFL GTK 137 Társadalombiztosítási ismeretek F 5 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium F F 0 Nyelv Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit Tantárgykód Tantárgy neve Nyelvek Félévek féléves óraszám Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFL KIN 001 Középfokú angol nyelv F 0 DFFL KIN 004 Középfokú német nyelv F 0 DFFL KIN 013 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFL KIN 004 DFFL KIN 011 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFL KIN 001 DFFL KIN 014 A német gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFL KIN 013 DFFL KIN 012 Az angol gazdasági és pénzügyi szaknyelv alapjai F 0 DFFL KIN 011 DFFL KIN 015 Üzleti levelezés és telefonálás angol nyelven F 0 DFFL KIN 012 DFFL KIN 016 Üzleti levelezés és telefonálás német nyelven F 0 DFFL KIN 014 Záródolgozat konzultáció és szakszeminárium Félévek féléves óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFFL GTK 151 Szakszeminárium F 0 DFFL GTK 149 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFL GTK 152 Szakszeminárium F 0 DFFL GTK 151 DFFL GTK 150 Záródolgozat konzultáció F 0 DFFL GTK 149 Jelölések: V Vizsga, F Félévközi jegy, ea előadás, gy gyakorlat, l labor, kr kredit, k követelmény 14

15 Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés tantárgyainak rövid ismertetése Gazdasági jog DFFN-GTK-115 1/1/0/F/5 DFFL-GTK-115 5/5/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Szemere Brigitta Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata. Gyakorlat: Minden hallgatónak előadóban táblás gyakorlat. Projektor vagy írásvetítő használata. Tanulói tevékenységformák Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 30 % Elméleti anyag önálló feldolgozása: 60 % Feladatmegoldás irányítással: - Feladatmegoldás önállóan: 10 % A tantárgy oktatásának célja a hallgatóval megismertetni azokat a jogi alapokat, melyek nélkülözhetetlenek az üzleti- gazdasági élet azok jogi környezetében való eligazodáshoz. A hallgató ismerje meg az egyes állami szerveken - mint jogforrásokon - keresztül a jogszabályi hierarchiát, ismerje meg a polgári jog legalapvetőbb szabályozási területeit: személyek joga, tulajdonjog, kötelmi jog, képes legyen a polgári jog keretén belül tanult ismeretek gyakorlati alkalmazására képes legyen átlátni az államháztartás folyamatait, legyen tisztában az államháztartás vagyongazdálkodásának specifikumaival, ismerje meg a nemzetközi pénzügyi jog alapvető elemeit, legyen tisztában a büntető törvénykönyv gazdasági jellegű előírásaival (gazdasági bűncselekmények alapfogalmával) ismerje meg a közbeszerzési eljárások lényeges alanyait és tárgyait, ismerje az egyes jogi és nem jogi személyiségű gazdasági társaságok fogalmát, típusait, alapításuk feltételeit, legfontosabb jellemzőit ismerje a gazdasági társaságok létesítésének korlátait és törvényességi felügyeletüket, ismerje meg a csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás szabályait, ismerje meg a cégeljárással kapcsolatos legfontosabb szabályokat, ismerje a cégek átalakulásának feltételeit, legyen tisztában a munkajogviszony alanyaival, létesítésével, tárgyával, tartalmával, teljesítésével, megszűnésével, munkajogi alapfogalmakkal, ismerje meg a társadalombiztosítási jog alapvető szabályozásait, legyen képes használni a jogszabályokhoz való hozzáférés technikai eszközeit. Jogi alapismeretek: az állami- önkormányzati szervek, mint jogforrások ismertetése. A jogképződés módjai. A jogforrás fogalma és fajai, a jogforrások hierarchiája. A jogszabályok fajai, érvényessége és hatályossága. Polgári jog: a személyek joga. Dologi jog: a tulajdonjogra vonatkozó szabályozások. A tulajdon fogalma, jelentősége, alanya, tárgya, tartalma, korlátozása, megszerzése, megszűnése. A tulajdonjog védelme. Közös tulajdon. Kötelmi jog: az egyes szerződések típusai, alanya, tárgya, tartalma, létrejötte, megszűnése. Pénzügyi jog: az állami vagyon összetétele és kezelése. Az államháztartás vagyongazdálkodásának alapelvei, központi költségvetés tartalma, eljárása, végrehajtása, ellenőrzése, a költségvetési szervek. A társadalombiztosítás költségvetése. Elkülönített állami pénzalapok költségvetése. Nemzetközi pénzügyi jog: a nemzetközi pénzügyi jog tárgya és rendszere, a nemzetközi költségvetési jog, nemzetközi vámjog, nemzetközi pénzügyi ellenőrzés, integrációk pénzügyi joga, nemzetközi és szupranacionális adójog. Az EU pénzügyi joga. Büntetőjog: a gazdasági bűncselekmények típusai, jogi szabályozásuk. Közbeszerzési eljárások alanya, tárgya, jogi szabályozása. Gazdasági jog: gazdasági társaságok, szövetkezetek (társas vállalkozások), kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók jogi leírása, alapítási, átalakulási, megszűnési folyamatai. Cégbírósági eljárás. Elektronikus cégeljárás. A cégek törvényességi felügyelete. Csődeljárás, felszámolási eljárás és 15

16 végelszámolás. Munkajog: a munkajogviszony alanyai, keletkezése, tárgya, tartalma, teljesítése, megszűnése, az egyéni jogviták elintézésének eljárási rendje. Társadalombiztosításai jog: alanyai, tárgya, általános szabályai. 1. Órai kiadott tananyag O:\meghajtó 2. Vonatkozó jogszabályok: 3. Pénzügyi jog. Szerk. Földes Gábor. Átdolg. kiad. Budapest: Osiris, 2005, cop p. 1. Sárközy Tamás (szerk): Üzleti jog. TYPOTEX Elektronikus Kiadó Kft., 2008, 228 p. 2.Kecskés László: Magyar polgári jog. Általános rész II. A személyek joga. Budapest-Pécs: Nordex Kft - Dialóg Campus Kiadó, p. 3. Lenkovics Barnabás: Dologi jog. Budapest: Eötvös József Kiadó, 2001, 282.p. 16

17 Adótan 1. DFFN-GTK-101 2/1/0/F/5 DFFL-GTK /5/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Nyáriné Dr. Budvig Anita Nincs Előadás: Minden hallgatónak előadóban, táblás előadás, projektor, vagy írásvetítő használata Gyakorlat: Minden hallgatónak előadóban, táblás előadás, projektor, vagy írásvetítő használata Elméleti anyag feldolgozása irányítással 10 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 40 % Feladatmegoldás irányítással 20 % Feladatok önálló feldolgozása 30% Megtanítani a Hallgatókat az adózás elméleti alapjaira. Cél, hogy a Hallgató a feladatát az adózás rendjéről szóló törvény hatályos rendelkezéseinek teljes körű ismeretében, arra alapozva lássa el. Képes legyen alkalmazni az adóelméleti összefüggéseket, és az általános és elméleti ismereteket a napi munkájában érvényesíteni tudja. Munkája során érvényt kell szerezzen az adózási alapelveknek, elősegíti az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kéri a kötelezettségek teljesítését Cél továbbá, hogy átlássa közbevételek fajtáit (adó, vám, díj, illeték, más befizetési kötelezettségek, támogatások), azok helyét, szerepét az államháztartás rendszerében, az adórendszert, a jelenlegi adóstruktúra kialakulását és működését. Megismerik a Hallgatók az adóztatás célját, alapelveit. A magyar adórendszer kialakulását, fejlődését, jellemzőit. Az Adótan 1. c. tantárgy keretében bemutatásra kerül a teljes ART tv., annak hatálya, alapelvei. Tananyag része az adóigazgatás szervezetrendszere, az adóhatóságok feladatai, hatásköre, illetékessége. Részletesen bemutatásra kerülnek az adó-megállapítás módjai az adózás rendjében. Fő része a félév tartalmának az adóbevallás. Megismerkednek a Hallgatók az ellenőrzés céljával, fajtáival, tárgyával. Előtérbe kerülnek továbbá az adóigazgatási eljárás céljai, területei és a végrehajtási eljárás szabályai. 1. apeh.hu 2. aktuális adótörvények 3. Kántor-Kovács M.-Musinszki-dr. Pál-Paróczai-dr. Ujvári-Várkonyi-Vira: A számvitel és adózás aktuális kérdései, Saldó Kiaadó, Budapest, Herich György: Adótan. 18. átdolg. kiad. Pécs : Penta Unió Oktatási Centrum, p. 2. Adó. Teszt és példatár. Herich György (szerk.) 19. átd. kiad. Pécs : Penta Unió Oktatási Centrum, p. 17

18 Vállalatgazdaságtan II. DFAN-GTV-337 2/1/0/F/5 DFAL-GTV /5/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Kovács Tamás Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata (összes óra 50%-ában). Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat, projektor vagy írásvetítő használata (összes óra 50%-ában). Elméleti anyag feldolgozása irányítással 40 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 10 % Feladatmegoldás irányítással 25 % Feladatok önálló feldolgozása 25 % A tananyag átfogó ismereteket nyújt a vállalatgazdaságtan témáján belül a vállalatok alapítása, működtetése, átalakulása, megszüntetése, anyagi, vagyoni, pénzügyi gazdálkodása témájában. A hallgató képessé válik a vállalati gazdálkodás lényegének, lebonyolításának áttekintésére és a vállalati (vállalkozási) jogi ill. egyéb szabályozás megismerésére és alkalmazására. Ismeri a vállalatok gazdasági, pénzügyi, személyi, anyagi, vagyoni jellemzőit, összetevőit, a vállalatok tevékenységében rejlő kockázatokat, ezek fajtáit, a nemzetközi és hazai vállalati együttműködések jellemzőit és mindezek készségszintű alkalmazására válik képessé. Az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati jellemzők megismerésére is mód nyílik. A vállalatok kialakulása, a fogalma, a működésének jogi háttere. A vállalat makro és mikro, külső és belső környezete. A vállalat, mint gazdasági rendszer, a gazdasági rendszerek jellemzői, működésének alapfogalmai. A vállalati cél, célrendszer, stratégia. A vállalatok gazdasági döntései. A vállalati erőforrások és tevékenységrendszer ismertetése. A vállalat vagyona és forrásai, a vállalat finanszírozása. A vállalatok szervezete és vezetése. A vállalatok erőforrás gazdálkodása. A vállalati termelés, szolgáltatás, anyagi folyamatok bemutatása. A vállalat belső és külső logisztikája. A vállalat emberi erőforrás gazdálkodása. A vállalati információ forrásai, szerepe. A vállalati innováció. A vállalatok bevételei és költséggazdálkodása. A minőség fogalma, a teljes körű minőségbiztosítás és ellenőrzés (TQM). A vállalati stratégia, stratégiai vezérelvek, stratégiai menedzsment, a stratégia kidolgozása, végrehajtása, ellenőrzése. Controlling. Az üzleti tervezés szerepe, bemutatása. A vállalati etika, felelősség, kultúra a vállalatok működése során. Outsourcing (kiszervezés), kialakulása, típusai, megvalósításának lehetőségei. Vállalati együttműködések. 1. Chikán Attila: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba, Bologna tankönyvsorozat, Aula, Bp Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula, Bp Lengyel László: Vállalatgazdaságtan I. SZIE-GTK-KVA jegyzet, Bp Lengyel László: Vállalatgazdaságtan II. SZIE-GTK-KVA jegyzet, Bp

19 Statisztika DFFN-GTK-132 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-132 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Komarek Levente Nincs Előadás: Projektor használata, számítógépes bemutatás. Gyakorlat: Számítógépes gyakorlat számítógép teremben. Elméleti anyag feldolgozása irányítással 20 % Elméleti anyag önálló feldolgozása - Feladatmegoldás irányítással 30 % Feladatmegoldás önállóan 50 % A kikerülő akkreditált hallgatók ismerjék, és alkalmazni is tudják az alapvető statisztikai módszereket. A hallgató: ismerje a statisztikai munka lépéseit, ismerje a statisztika különböző irányvonalait, ismerje a statisztikai alapfogalmakat, sorokat, táblákat, tudja értelmezni és alkalmazni az egyszerűbb statisztikai mutatókat, tudja rendezni és elemezni különböző mutatókkal a mennyiségi sorokat, tudja elemezni a csoportosított sokaságot viszonyszámokkal és átlagokkal. Statisztikai alapfogalmak, a sokaság, ismérv fogalma, azok fajtái. Statisztikai sorok, táblák fajtái. Viszonyszámok. Középértékek, kvantilisek, szóródási mutatók, aszimmetriamutatók és alapvető tulajdonságaik. Csoportosított sokaság fogalma és elemezésük. Két ismérv közötti kapcsolat számszerűsítésére szolgáló mutatók alkalmazása és értelmezése. Standardizálás, indexszámítás. Kétváltozós regresszió- és korrelációszámítás. Idősorok összetevői. 1. Korpás Attiláné (szerk.): Általános statisztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 2. Korpás Attiláné (szerk.): Általános statisztika II. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 1. Molnár Máténé - Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 2. Molnár Máténé - Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, p. 3. Petres Tibor - Tóth László: Statisztika. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest p. 19

20 Ügyviteli pénzügytan DFFN-GTK-141 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-141 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Bokorné Dr. Kitanics Tünde Nincs Előadás: Projektor és/vagy írásvetítő alkalmazásával Gyakorlat: Projektor és/vagy írásvetítő alkalmazásával Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 40% Feladatmegoldás irányítással: 30% Feladatmegoldás önállóan: 10% A hallgatók e tananyag keretében ismerkednek meg a pénzügyi alapfogalmakkal. Ekkor sajátítják el a pénzügyi gondolkodáshoz szükséges alapvető jellemzőket, az alapösszefüggéseket. E tananyag kertében megismerik a pénz kialakulását, forgalomba kerülését, megszüntetését, az inflációra hajlamos pénz jellemzőit, sajátosságait, az infláció hatásait, megszüntetésének feltételeit. A hallgatók megismerik a pénzforgalom jellemzőit és intézményeit a bankokat, valamint ezek szolgáltatásrendszerét. Áttekintik a pénz és tőkepiacok és ezek eszközeinek jellemzőit, valamint a költségvetési folyamatok alapvető sajátosságait, a költségvetési döntési mechanizmus alapjait. Ismereteket szereznek az Európai Monetáris Unió működéséről, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszerekről A hallgató képes legyen a tantárgy elsajátítása után a következő fel-adatok elvégzésére: a pénz időértéke kiszámítására, a monetáris és fiskális politika megértésére, ismertetésére, a különböző bankügyletek elvégzésére, a vállalati pénzforgalom elvégzésére, a konvertibilitás megértésére, az értékpapírok és azok hozamainak kiszámítására, a pénzügyi piacok, pénzügyi termékek megismerésére, a vállalat finanszírozás elvégzésére, a különböző adók, illetékek, vámok kiszámolására, megfizetésére. Gyulaffy Béláné dr.: Pénz- pénzügyi összefüggések (SALDO 2006) 1. Gyulaffy Béláné (2000): Pénzügyi ismeretek. Budapest: Saldo 2. Bánfi T. - Sulyok-Pap M. (szerk.)(1998): Pénzügyek. Budapest: Perfekt 20

21 Számviteli alapismeretek DFFN-GTK-136 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-136 5/15/0/F/5 Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Barts Gábor Nincs Előadás: Előadás, projektor használatával. Gyakorlat: Elméleti anyag feldolgozása irányítással 00 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 0 % Feladatmegoldás irányítással 40 % Feladatok önálló feldolgozása 40 % A hallgató ismerje a számvitel fogalomkörét ismerje a számviteli törvény filozófiáját, struktúráját ismerje a számviteli alapelveket tudja a beszámolási kötelezettség és könyvvezetés fogalmát, fajtáit ismerje a nyilvánosságra, közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásokat ismerje a mérleg szerkezetét, tartalmát tudja az eredmény fogalmát, az eredmény megállapításának lehetséges módozatait tudja az eredménykategóriák fajtáit, ezek tartalmát ismerje a gazdasági események típusait, ezek vagyonra és eredményre gyakorolt hatását képes legyen megállapítani A hallgatók megismerkednek a számvitel fogalmával, alkotó elemeivel, szabályozásának kérdéseivel, a beszámolókészítési kötelezettség formáival, a számviteli alapelvekkel, az alapvető értékelési módszerekkel, továbbá a könyvvezetés (kettős könyvvitel) alapvető módszertani kérdéseivel. A hallgatók ismereteket szereznek a főbb gazdasági eseménytípusok elszámolására, a Mérleg és az Eredménykimutatás összeállítására, a "nyitástól - zárásig" terjedő kiemelt feladatokról. 1. dr. Sztanó Imre: Számviteli alapjai (Perfekt) 2. Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Némethné dr. Gergics Márta - Sisa Krisztina - Dr. Zelenka Józsefné: Példatár a számvitel alapjaihoz (2008) 3. Bocsó-Kosztrihán-Sztanó: Példatár és munkafüzet a vállalkozói számvitelhez (Perfekt) 4. Órán kiosztott, egyéb módon közzétett segédanyagok 1. Laáb Ágnes: Számviteli alapok (Typotex, 2006) 2. Korom - Ormos - Veress: Bevezetés a számvitel rendszerébe (Akadémiai Kiadó, 2005) 3. Baricz - Bosnyák - Lukács: A számvitel alapjai (Saldo, 2008) 4. Baricz - Gyenge - Joó - Martin - Reizingerné: A számvitel alapjai - Példatár (Saldo, 2007) évi C. törvény a számvitelről 21

22 Üzleti informatika DFFN-GTK-142 1/3/0/F/5 DFFL-GTK-142 5/15/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Szemere Brigitta Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata. Gyakorlat: Minden hallgatónak számítástechnikai terem. Projektor vagy egyéb szemléltető eszköz alkalmazása. Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 40 % Elméleti anyag önálló feldolgozása: 50 % Feladatmegoldás irányítással: - Feladatmegoldás önállóan: 10 % A tantárgy oktatásának célja a hallgatóval megismertetni azokat a jogi alapokat, melyek nélkülözhetetlenek az üzleti- gazdasági élet azok jogi környezetében való eligazodáshoz. A hallgató ismerje meg a rendszerelméleti alapfogalmakat, ismerje fel a különböző rendszereket, ismerje meg a rendszerek összetevőit és irányítási folyamatát, vizsgálati eljárásokat, legyen képes átlátni a gazdasági és információs rendszerek felépítését, ismerje meg az információs rendszerek hardver és szoftver környezetét, tudja a szükséges adatokat megszerezni, azokat kezelni, legyen képes a hálózati erőforrások használatára, ismerje meg az üzleti információs rendszereket, ismerje meg az információs rendszerek fejlesztésének folyamatát, alkalmazza a rendszerelemzési módszereket, ismerje meg az informatikai eszközök kiválasztásának folyamatát, ismerje meg az információs rendszerek biztonságtechnikai eszközeit, módszereit, legyen képes különböző dokumentumok előállítására. Rendszerelméleti alapismeretek: a rendszer fogalma, tipizálása, elemei, vizsgálati módszerei. A rendszer határa és környezete. A rendszer irányítása. A gazdasági rendszer. Az információrendszer. Hardver és szoftver alapfogalmak. A szervezetek és az IT illeszkedése. A szervezeti struktúrák, felelősség- és hatáskörmegosztás. Vezetés, vezetői szerepek. Munkakörök, felelősség, a munka értékelése. A döntési szintek és információigényük. Vezetői elemző-munka számítógépes támogatása: EIS, VIR. Vállalati vezetői információs igények. Az üzleti információs rendszerek, operatív szintű információs rendszerek, döntéstámogató rendszerek. A csoportos döntéshozatal. Üzleti intelligencia rendszerek. Tudásmenedzsment. Rendszeréletciklus. Rendszerfejlesztési módszertanok. Informatikai stratégia. Informatikai eszközök kiválasztása és beszerzése. Az információs rendszerek biztonsága: rendszerfejlesztés, számítástechnikai módszerek, auditálás stb. Az e-business. Az elektronikus kereskedelem formái, fejlődése, gazdasági előnyei ás hátrányai. Az elektronikus úton történő értékesítés folyamata. Adatvédelmi és fogyasztóvédelmi kérdések. Informatikai kiadások csökkentése: outsourcing, hosting, ASP. A SAP általános bemutatása, rendszerkomponensek. SAP bázisrendszer, rendszerkörnyezet. 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia - Kiss Tamás: Bevezetés az üzleti informatikába. Második, bővített és jelentősen átdolgozott kiadás, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007, 317 p. 2. Szemere Brigitta: E-business, Dunaújváros: DF Kiadói Hiv., p. 3. Mészáros Károly: SAP R/3 általános ismeretek, Dunaújváros: DF Kiadói Hiv p. 1. Mészáros Károly: SAP pénzügyi folyamatai, logisztikai folyamatai, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, Bucsi László: Informatikai szabályozás menedzsment, Dunaújváros: DF. Kiadói Hiv., p. 3. Hernandez, A. José - Keogh, Jim - Martinez, F. Franklin: SAP R/3 kézikönyv, Budapest: Panem Könyvkiadó Kft., p. 4. Dobay Péter: Vállalati információmenedzsment, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, 310 p. 22

23 Adótan 2. DFFN-GTK-102 2/2/0/F/5 DFFL-GTK /10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Nyáriné Dr. Budvig Anita DFFN(L)-GTK-101 Adótan 1. Előadás: Minden hallgatónak előadóban, táblás előadás, projektor, vagy írásvetítő használata Gyakorlat: Minden hallgatónak előadóban, táblás előadás, projektor, vagy írásvetítő használata Elméleti anyag feldolgozása irányítással 20 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 40 % Feladatmegoldás irányítással 20 % Feladatok önálló feldolgozása 20% Megtanítani a Hallgatókat az adózás elméleti alapjaira. Képes legyen alkalmazni az adóelméleti összefüggéseket, és az általános és elméleti ismereteket a napi munkájában érvényesíteni tudja. Munkája során érvényt kell szerezzen az adózási alapelveknek, elősegíti az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kéri a kötelezettségek teljesítését Cél továbbá, hogy átlássa közbevételek fajtáit (adó, vám, díj, illeték, más befizetési kötelezettségek, támogatások), azok helyét, szerepét az államháztartás rendszerében, az adórendszert, a jelenlegi adóstruktúra kialakulását és működését. Alkalmazza a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait, azok összefüggéseit, az adóigazgatási eljárás és az egyes adók, illetékek megállapításának, nyilvántartásának és beszedésének rendjét, ismeri az adózással összefüggő nemzetközi szabályokat, az alkalmazandó Európai Uniós jogszabályokat. Cél továbbá, hogy a munkaköri feladatainak ellátása során képes legyen használni és működtetni a különféle információs rendszereket, a hatáskörébe tartozó adatbázisokat, képes legyen előkészíti a feladatkörébe tartozó hatósági intézkedéseket, közreműködni a hatósági eljárások lefolytatásában, részt venni a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban. Megismerik a Hallgatók a személyi jövedelemadóztatás célját, alapelveit, általános jellemzőit, továbbá az adókötelezettséget, az adó alapját, mértékét. Ismertetésre kerül a személyi jövedelemadó bevételek jelentősége, megosztása az államháztartáson belül. Bemutatásra kerülnek a személyi jövedelemadó bevallásának módszerei, az adóelőleg megállapítás szabályai. Továbbá a tananyag kitér a külön adózó jövedelmek típusaira, főbb jellemzőire a személyi jövedelemadó rendszerében. A félév második részében bemutatásra kerül az egyszerűsített vállalkozói adó célja, jellemzői, választásának, működésének, megszűnésének feltételei és a helyi adók funkciója, általános jellemzői és csoportosításuk. A tantárgy oktatása során ismertetésre kerül a forgalmi adóztatás. Ennek keretén belül megismerik a Hallgatók a forgalmi adóztatás célját, nemzetközi gyakorlatát. Tananyag részei az általános forgalmi adó jellemzői (közvetett, többfázisú stb.), az áfa bevételek szerepe, nagyságrendje a központi költségvetésben (tankönyv bevezető része),adóalannyá válás kritériumai, szolgáltatásnyújtás értelmezése az áfa rendszerében, az adómentességek és a különös adózási módok az áfa rendszerében. 1. apeh.hu 2. aktuális adótörvények 3. Kántor-Kovács M.-Musinszki-dr. Pál-Paróczai-dr. Ujvári-Várkonyi-Vira: A számvitel és adózás aktuális kérdései, Saldó Kiadó, Budapest, Herich György: Adótan. 18. átdolg. kiad. Pécs : Penta Unió Oktatási Centrum, p. 2. Adó. Teszt és példatár. Herich György (szerk.) 19. átd. kiad. Pécs : Penta Unió Oktatási Centrum, p. 23

24 Államháztartási ismeretek DFFN-GTK-106 1/1/0/F/5 DFFL-GTK-106 5/5/0/F/5 Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Dr. Keszi- Szeremlei Andrea Nincs Előadás: Korszerű technika alkalmazása, projektor használata Gyakorlat: Korszerű technika alkalmazása, projektor használata Elméleti anyag feldolgozása irányítással 20 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 40 % Feladatmegoldás irányítással 20 % Feladatok önálló feldolgozása 20 % megismerjék a hallgatók az államháztartás fogalmát, működését ismerjék az államháztartás alrendszereit és ezek működését, ismerjék az egyes államháztartási alrendszerek tervezési, finanszírozási és elszámolási rendszerének jellemzőit és működését, ismerjék és alkalmazni tudják az egyes területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat A hallgatók megismerik a nemzetgazdaság és az államháztartás közötti összefüggésrendszert, áttekintik az egyes területek szabályozási mechanizmusát (ilyen az államháztartás szabályozása, a monetáris rendszer és az államháztartás kapcsolata), valamint részletesen megismerkednek az államháztartás alrendszereinek jellemzőivel, tervezési, finanszírozási és elszámolási tevékenységének sajátosságaival. Koháriné Papp Edit: Államháztartási ismeretek. [Budapest]: Perfekt, p. 1. Jogszabályok 2. Államháztartási törvény 3. Éves költségvetési törvény 24

25 Vállalati pénzügy DFAN-GTK-011 2/2/0/F/5 DFAL-GTK /10/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Keszi- Szeremlei Andrea DFAN(L)-GTK-010 Pénzügytan alapjai Előadás: Korszerű módszerekkel, projektor alkalmazásával Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 30 % Feladatmegoldás irányítással: 30 % Feladatmegoldás önállóan: 20% A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a modern vállalati pénzügyek fogalomrendszerét, áttekintést adjon a vállalkozások pénzügyi döntéseinek legfontosabb kérdéseiről, jártasságot biztosítson a pénzügyi döntések során széles körben alkalmazott számítási módszerekben és technikákban. A pénzügyi döntések tartalma, típusai, célrendszere, A pénz időértéke, speciális pénzáramok (annuitás, örökjáradék, A pénzügyi döntések főbb kockázati típusai (cash-flow -, üzleti -, pénzügyi -, likviditási -, kamat-, devizaárfolyam kockázat), Kötvényekkel kapcsolatos számítások, Részvények árfolyamával kapcsolatos becslések, A beruházási döntések általános jellemzői, pénzáramok becslésének alapelvei, a pénzáramok típusai és azok kockázata, A pénzügyileg életképes beruházási javaslatok rangsorolásának mód-szerei, döntési kritériumok, A vállalkozások hosszú távú finanszírozásának rendszere, A vállalkozások rövid távú pénzügyi döntései, Beruházás-gazdaságossági számítások Gyulaffy Béláné: Vállalkozások pénzügyei. utánnyom. Dunaújváros: DF Kiadói Hiv., p. Brealey, Richard Myers, Stewart C.: Modern vállalati pénzügyek. Budapest: Panem, XXXII, 1175 p. 25

26 Üzletviteli alapismeretek DFFN-GTV-115 1/2/0/F/5 DFFL-GTV-115 5/10/0/F/5 Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Dósáné Pap Györgyi Nincs Előadás: Projektor, fóliák használatával Gyakorlat: Kiscsoportos és egyéni feladatok, kis teremben, projektor felhasználásával Elméleti anyag feldolgozása irányítással: 20% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 40% Feladatmegoldás irányítással: 20% Feladatmegoldás önállóan: 20% A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgató részletekbe menő képet kapjon az üzletviteli rendszer, a hivatalos dokumentációk szerepéről, alkalmazásáról és alapvető módszereiről. Képes legyen a vállalaton belüli dokumentációáramlási folyamatok végrehajtására, helyes alkalmazására, rendszerben lássa a vállalkozás egész működését, az ügyfélkezelés, a problémamegoldás és konfliktuskezelés módszereit. Hivatalos levelek, hivatalos telefonok, jegyzőkönyvek, szerződések, árajánlatok kezelése, készítése, ügyfélkapcsolatok kezelése, reklamációk és problémák megoldása, nyomtatványok kitöltése, nyilvántartása. Üzleti és pénzügyi terv összeállítása. Kossáné Prókay Katalin: Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes. [Paks]: Stíl Stúdió, p. Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens / 3 kötetes. [Paks]: Stíl Stúdió,

27 Informatika DFAN-INF-010 0/0/3/F/5 DFAL-INF-010 0/0/15/F/5 Tantárgyat gondozó intézet: Informatikai Intézet Tárgyfelelős oktató: Dr. Ágoston György Nincs Előadás: Gyakorlat: - Számítógépes termekben egyéni feladatokat oldanak meg a hallgatók tanári segítséggel Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Információk feladattal vezetett rendszerezése (40%) Feladatok önálló feldolgozása (60%) A hallgatók szerezzenek olyan alapvető informatikai ismereteket, amely a nemzetközileg meghatározott informatikai írástudás (ECDL) alapmoduljainak elsajátításához szükséges. Legyenek képesek egy grafikus operációs rendszer biztos kezelésére. Tudjanak tetszőleges szöveges és táblázatot szövegszerkesztő és táblázatkezelő programmal elkészíteni. Tudjanak az Interneten böngészni és levelezni. Legyenek képesek egyszerű adatbázisok elkészítésére és kezelésére, valamint egyszerű bemutatók készítésére. Operációs rendszer kezelése (Windows), fájlok, mappák, háttértárak kezelése. Víruskeresés, vírusirtás, naplózás. Tömörített dokumentumok kezelése. A Windows segédprogramjainak (Paint, Jegyzettömb) használata. Szövegszerkesztés a Word programmal. Karakter és bekezdésformázás, hasábok, tabulátorok, élőfejek és élőlábak, különleges karakterek, felsorolás és számozás, táblázatok, stílusok, körlevél. Táblázatkezelés az Excel programmal. Táblázatok feltöltése, formázása, képletek, függvények használata, címzések, diagramok, adattáblák, célértékkeresés, solver, adatbázis műveletek, kimutatás. Internet böngészők beállításai és használata. Levelezőprogramok beállításai és használata: Levelek küldése, fogadása, mellékletek, címjegyzék, titkos másolat, fontos levél. Adatbázis készítés az Access programmal. Adattáblák létrehozása, formázása, adattáblák összekapcsolása. Lekérdezések (választó, táblakészítő, törlő, hozzáfűző, frissítő, kereszttáblás), űrlapok, jelentések készítése. Prezentáció készítés a PowerPoint programmal. 1. Király Zoltán-Ősz Rita: Szövegszerkesztés példatár 2. Király Zoltán-Ősz Rita: Táblázatkezelés példatár 3. Király Zoltán: Adatbáziskezelés példatár 4. ECDL vizsgapéldatár 5. Elektronikus irodalom: 6. Távoktatási anyag a Moodle, vagy a Neptun rendszerben 27

28 Nonprofit szervezetek pénzügyei DFFN-GTK-123 1/2/0/F/5 DFFL-GTK-123 5/10/0/F/5 Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tárgyfelelős oktató: Bokorné Dr. Kitanics Tünde Nincs Előadás: Projektor használata, számítógépes bemutatás Gyakorlat: Projektor használata, számítógépes bemutatás Elméleti anyag feldolgozása irányítással 20 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 80% Feladatmegoldás irányítással - Feladatmegoldás önállóan - A hallgató be tudja illeszteni a nonprofit szektort a nemzetgazdaság egészébe. Képes lesz összeállítani egy közhasznú szervezet alapító okiratát, bírósági bejegyzéséhez szükséges kérelmét a mellékletekkel együtt. Különbséget tud tenni a közhasznú, kiemelkedően közhasznú és önhasznú szervezetek között. Képes lesz arra, hogy összeállítsa egy-egy szervezet éves pénzügyi tervét, az államháztartás alrendszerétől kapott költségvetési támogatással való elszámolást. Meg tudja határozni egy adott nonprofit szervezet adó és adójellegű befizetési kötelezettségeit. Képes összeállítani és értelmezni a közhasznúsági jelentést. Képet kap arról, hogy milyen szerepet játszanak a nem kormányzati szervezetek az EU-ban. A nonprofit szervezetek pénzügyei tantárgy szoros kapcsolatban van az államháztartási ismeretek tantárggyal, de önmagában is egységes egészet alkotó ismereteket közvetít. Szervesen épül a pénzügyek alapja, az adózás, a jog és a számvitel tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre. A tantárgy keretében megismerkedünk a nonprofit gazdaság hazai gyakorlatban működő rendszerével. Figyelmünket elsősorban a közhasznú és a kiemelkedően közhasznú szervezetekre fordítjuk. Foglalkozunk ezen szervezetek alapításával, bejegyzésével, a közhasznú jogállás elnyerésének feltételeivel, a szervezetek tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adózási rendszerével, könyvvezetési és beszámolási sajátosságaival. A közhasznú jogállást elnyerhető szervezeteken kívül megismerkedünk az egyházak, az egyházi intézmények, a pártok gazdálkodási, finanszírozási rendszerével is Megbeszéljük a non-profit gazdaság többi nemzetgazdasági szereplőhöz, így a háztartásokhoz, a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatokhoz és hangsúlyosan az államháztartás alrendszereihez fűződő kapcsolatrendszerét. Kahulits Andrea: Nonprofit szervezetek pénzügyeinek intézése. Budapest: KJK Kerszöv, p. 28

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sajtótechnikus megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 62

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Becsüs 3. Szakképesítések

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. számú melléklet AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 02 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Intézményi kommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sportkommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült.

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgyainak rövid

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet és művelődésfilozófia... 13

Részletesebben

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 581 02

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ 54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2008. március Engedély száma: Engedélyezem: dr. Lamperth Mónika Tartalom Bevezető 3 1. A KÉPZÉS CÉLJA 2.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 850 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Klímareferens

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE Vissza kell állítani a szakképzés

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXVII. törvény 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 2015.07.01. és 2015.09.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET

Részletesebben

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat Házirend melléklete Vizsgaszabályzat A vizsgaszabályzat célja, hogy a 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 64-78..-ban foglaltak alapján a tanulók tanulmányuk alatt tett vizsgájuknak rendjét szabályozza. 1.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. november 5. (alakuló ülés), december 2. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008

Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 Dunaújvárosi Főiskola Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 lezárva: 2008. augusztus 21. Módosítva: 2009. március 12. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 1.A szakképesítés munkaterületei....

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

A 108. sorszámú Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 108. sorszámú Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 108. sorszámú Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 2. normál kurzusok számára

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 2. normál kurzusok számára II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Statisztika 2. normál kurzusok számára TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Statisztika 2. Tanszék: Módszertani Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A 175. sorszámú Órás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 175. sorszámú Órás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 175. sorszámú Órás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 521 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben