Regió-portálok Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regió-portálok Magyarországon"

Átírás

1 Regió-portálok Magyarországon Técsy Zoltán tanszéki mérnök Miskolci Egyetem, Földrajz-Környezettani Tanszék A tanulmány megjelenik a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszéke által rendezett Regionális Elektronikus Kormányzás a Dél-alföldi Régióban címmel, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának székházában tartott tudományos előadói nap (2003 október 31) tanulmányait tartalmazó kiadványban. 1 Bevezető A magyar közigazgatás középszintje tradicionálisan a megye (vármegye), és csak a kilencvenes évek uniós csatlakozási trendje, az Európai Unió területfejlesztési politikájához való igazodás hozta előtérbe a regionális területi megközelítést, a NUTS-2 szintű régiók kialakítását. A magyar régiók és ezzel a régió-portálok jelentőségének jobb megértéséhez következzen egy rövid történeti visszapillantás. A fejlett ipari országokon végigsöprő olaj- és az ettől függetlenül is kialakuló strukturális válságot követően az Európai Közösségben elkerülhetetlenné vált az addig is jelentős területi (regionális) különbségek központi kezelése, amelynek első fontos lépése az Európai Regionális Fejlesztési Alap létrehozása volt 1975-ben. Innen számíthatjuk a tervszerű, egységes uniós területfejlesztési politika kialakulását, amelynek legfontosabb célterületei az 1988-ban kialakított NUTS területi statisztikai rendszer 2. szintje, a régiók lettek. Az elmúlt másfél évtizedben a tagállamok közötti (Írország, Dél-Európa), és az egyes országokban gyakorlatilag mindenütt meglévő regionális fejlettségi különbségek mérséklésének igénye mind a szabályozási, mind a költségvetési gyakorlatban a regionális politika súlyának rohamos erősödését hozta: Időszak : Arány(%) táblázat A regionális kiadások arányának alakulása az EU költségvetésében [forrás : Eurostat, Palánkai T.] Mivel csak a Strukturális Alapok es előirányzata 138 md ECU volt, így érthetően a csatlakozni kívánó országok, köztük Magyarország is, mindent igyekezett megtenni, hogy felkészüljön a regionális támogatási forrásokhoz való hozzáféréshez. Ennek első állomásaként a Területfejlesztési Törvényt módosító évi XCII. törvénnyel kialakították az OTK-ban kijelölt 7 tervezési, statisztikai régiót képviselő területfejlesztési tanácsok feladat és hatáskörét, amelyhez a decentralizált területfejlesztési alapok jelentős részét (2003-as TTFC keret 9600 MFt) rendelték. A regionális fejlesztési tanácsok megalakulása, kiépültek a szükséges intézményi feltételek (Regionális Fejlesztési Ügynökségek), és ezzel kialakult a magyar területi politika regionális szintje. Az új régiók azonban meglehetősen formális szerveződések maradtak, ezért az uniós harmonizáció nevében erősödtek a statisztikaitervezési régiók szerepének felértékelésére, legitimizálására irányuló törekvések, ami összefonódott a rendszerváltás óta sokat vitatott közigazgatási középszint újrafogalmazásának

2 igényével. A kormányzat készülő közigazgatási reformjában ma az erős, választott önkormányzati régió az újjászervezett kistérségi rendszerrel és a formális, csak intézménykezelői funkciókkal rendelkező megye koncepciója (2006-tól?) látszik megvalósulni, - bár a nagy hagyományokkal és jelentős politikai támogatottsággal rendelkező megyék még erős pozíciókkal rendelkeznek ebben a vitában. Mindenesetre a régiók növekvő szerepe a területfejlesztésben, a regionális feladatok kezelésében vitathatatlan. Ezeknek a feladatoknak fontos része az e-kormányzati stratégia regionális szintű megvalósítása különös tekintettel a régiómarketing internetes megjelenítésére. Ennek megfelelően a regionális portálok már ma sem csupán a területfejlesztéssel kapcsolatos funkciókat biztosítják, hanem célszerűen fel kell vállalniuk a regionális érdekek képviseletét, a régió megismertetését, vonzerejének erősítését is. A portálok súlya, funkcióköre az önkormányzati régiók megalakításával természetesen még tovább fog erősödni, és ezzel párhuzamosan várhatóan jelentősen bővülni, szélesedni fog a felhasználói kör is, amely a jelenlegi területfejlesztési orientáltságból adódóan ma elsősorban a hazai üzleti szférára ill. az önkormányzatokra terjed ki. A portálok jelentőségét még világosabbá teszi, ha arra gondolunk, hogy a világszerte megújuló közigazgatás sarkköve a polgárokkal kialakított kapcsolat színvonala, a demokratikus elvek, az átláthatóság, hatékonyság, szolgáltató, polgárbarát jelleg érvényesülése. Ennek a kapcsolatrendszernek a megvalósítását szolgálják a kor technikai lehetőségeire épülő e-kormányzati célkitűzések, amelynek középpontjában a felhasználói kapcsolatot megteremtő közigazgatási portálok állnak. Másrészt a területfejlesztés, a tervezési folyamat alappillérei a nyilvánosság és közmegegyezés, amit megint csak a portálok az Internet segítségével lehet a leghatékonyabban biztosítani, vagyis a magyar régiók számára a régió-portálok különösen fontos, nélkülözhetetlen eszközt jelentenek az üzleti és civil szférával fenntartott regionális kapcsolatrendszerben. Ennek a központi szerepnek megfelelően a portálok minősége kulcskérdés, amit folyamatos fejlesztéssel, a felhasználók véleményének, és egymás tapasztalatainak felhasználásával lehet javítani, - ehhez pedig a portálok összehasonlító elemzése, értékelése, minősítése jelentheti a kiindulást. A következőkben a magyar régiók portáljainak minősítéséről kapunk rövid összefoglalót a augusztusi állapot szerint. 2 Értékelési szempontok A minősítési módszer alapjául szolgáló értékelési szempontrendszer leírása megtalálható még pl. településekre 1, vagy kormányzati portálokra 2. A koncepcionálisan egységes értékelési szempontrendszer itt természetesen a regionális szintnek megfelelő sajátságok szerint módosítva kerül bemutatásra. Az értékelés 56 súlyozott tényező alapján történt a következő 5 témakörben: 2.1 Elérés A portál könnyű Internetes elérhetősége alapfeltétele a hatékonyságnak - a legjobban szerkesztett portál is értéktelen, ha a felhasználók nem találnak rá az Internet szövevényes 1 Técsy Zoltán 2003: Települési portálok Zemplénben. In: Frisnyák Sándor Gál András szerk.: Szerencs és a Zempléni-hegység, Szerencs-Nyíregyháza pp Técsy Zoltán 2002: Kormányzati portálok összehasonlító elemzése = és

3 világában. A legegyszerűbb megoldás a kitalálható, szabványos Internet cím (URL): Ennek mellőzésével a portál csak úgy érhető el, ha lehetőleg minden ismert, népszerű kereső-portálon valamilyen egyszerű keresési szempont szerint (régió neve vagy annak közismert, egyértelmű rövidítése, ill. a régió, regionális címszavakból kiindulva) megtalálható a régióra mutató link. 2.2 Felhasználó felület A portál használhatóságát, a felhasználó elégedettségét nagymértékben befolyásolják a megjelenést, áttekinthetőséget, könnyű funkcióválasztást (navigálást) biztosító elemek. Kezdő internetezők számára különösen fontosak lehetnek a segítő, tanuló funkciók (help, FAQ, tutorial), és biztosítani kell az visszacsatolás lehetőségét az üzemeltető felé ( , vendégkönyv), akár az esetleges kérdések számára, akár vélemények közlésére. A portál hatékonyságának javítását döntően meghatározhatják ezek a felhasználóktól érkező visszajelzések. Figyelembe véve, hogy a portál egyik alapfunkciója a regionális marketing, rendkívül fontos az idegen nyelvű változat megléte, hiszen mind az üzleti, mind a turisztikai célból érdeklődők jelentős része külföldi lehet. A nyelvek között első helyen az üzleti élet és az Internet alapnyelve az angol kell, hogy álljon. 2.3 Portál-jellegű szolgáltatások A portálok széleskörű szolgáltatásokat kínálnak a legkülönbözőbb korú és érdeklődési körű látogatónak. A települési és regionális portálokon a leggyakoribb ilyen funkciók az ún. hasznos információk témakör, a tematikus linkek, hírek-események és az internetes fórum. 2.4 Régiómarketing Akár statisztikai, akár önkormányzati régiót képvisel az adott szervezet, küldetéséből fakadó célja a régió, a régióban található települések, gazdasági, természetvédelmi övezetek, tájak bemutatása. Ennek részeként képet kell adni egyrészt a regionális gazdasági, beruházási, turisztikai adottságokról, lehetőségekről, a vállalkozási környezetről, vállalkozásokról, másrészt az életlehetőségekről, a kultúráról, hagyományokról. Alapvető igény az egyszerű kapcsolódási lehetőség a régió településeinek hivatalos és más tematikus (pl. turisztikai, hír, gazdasági, stb.), ill. területi jellegű portáljaihoz (nemzeti parkok, vállalkozási övezetetek, tájegységek). Az ilyen funkciókat biztosító regionális portálról kiindulva hosszabb turisztikai útvonalakat, programokat is össze lehet állítani akár szállásbiztosítással, kulturális programokra szóló helyfoglalással egybekötve, ill. átfogó képet kaphat a régió gazdasági adottságairól, egy beruházás tervezéséhez szükséges legfontosabb mutatókról (megközelítés, szállítási feltételek, munkaerőpiac, vásárlóerő, szabályozás, helyi piaci szereplők, stb.). Hatásos eszköz a különböző léptékű térképek és részletes képtár vagy multimédiás eszközök alkalmazása. 2.5 Intézményi funkciók Ebbe a témakörbe tartoznak a tulajdonképpeni intézményi alapfunkciók: a szervezet (regionális tanácsok, ügynökségek), kapcsolati információk, szervezeti felépítés, ügyrend, szolgáltatások, stratégiai koncepciók, programok, pályázatok, stb. bemutatása. Az e- demokráciát, a hivatalok átláthatóságát segítik a pályázati eredmények, beszámolók,

4 költségvetés, közbeszerzés, stb. nyilvánossága. Különösen aktuális témakörök a nemzetközi kapcsolatok, forráslehetőségek, az Uniós csatlakozással összefüggő tájékoztatók, és partnerkeresés. A legtöbb portál virtuális abban az értelemben, hogy a választható funkciók jó részét egy linken keresztül egy másik, valamilyen intézményi vagy tematikus portál működtetheti. A régió-portálok minősítésénél az ilyen funkciók úgy lettek értékelve, mintha azok rajta valósulnának meg azzal a kiegészítéssel, hogy a nehézkes, körülményes, több linken keresztül történő elérhetőség csökkenti a funkciók értékét. Értéknövelő tényező viszont, ha a kapcsolt portálok integrált szervezésűek és lehetőleg egységes megjelenésűek. 3 Eredmények 3.1 Elérés A 2. táblázat mutatja a vizsgált 7 magyar régió és a Balaton Fejlesztési Térség nevét és portálcímét(url). Látható, hogy mindössze 3 címe követi a hivatalos elnevezést, a többi gyakorlatilag kitalálhatatlan rövidítés vegyesen magyar ill. angol megnevezés alapján. A balatoni régiónál egy tipikus domain-név problémát is megfigyelhetünk, a balatonregio nevet az MTI egy hírjellegű honlapja kapta (hamarabb lefoglalta?), amivel így a BFT balatonregion neve könnyen összekeverhetővé vált. Régió A régió portál címe Elérés Angol Linkek Régió ismertető Gazdaság Turizmus Kultúra Pályázatok Partnerkeresés Stratéga, koncep. Progr., projektek Forráslehetőség On-line nyomt. EU ismeretek Észak- M.országi Észak- Alföldi Dél-Alföldi Központi Közép- Dunántúli Nyugat- Dunántúli Dél- Dunántúli Balaton F.T. X X / / / / X / / X / X # X / X / X X X / / X / / X X / / / / / X / / X X X X / X # / X / / / / / # / X / X X X X 2. táblázat A magyar statisztikai régiók és portálok és orientáltságuk Jelölések az orientáltság mértéke: / : 3 átlagos X : 4 erős

5 # : 5 kiváló Az országos, kormányzati portálok közül csak a Országinfo almenüjében, vagy az ismertebb portálokról, pl. a teruletfejlesztes.lap.hu oldalról érhetők el a régiók, a terület kormányzati felelősének számító Miniszterelnöki Hivatal Területfejlesztési Államtitkárságának honlapján ( teruletfejlesztes/ ) semmilyen intézményi linket sem találtunk. Több a régiókkal foglalkozó integrált tematikus portál is létezik, pl. : - : régió-linkek (2 cím hiányzik!) - : tematikus hírek (5 régióra) régió-linkek nélkül - : A TERET (Területfejlesztési Régiók Egyeztető Tanácsa) ideiglenes honlapja régió-linkek nélkül - : A Regionális Fejlesztési Holding Rt. honlapja régió-linkek nélkül Így csak az egyik integrált régiós portálról juthatunk a régiókhoz igaz ez az egyetlen kitalálható című ( regiok ), directory jellegű honlap. Mivel a területfejlesztési lehetőségek elsősorban a vállalkozókat érdeklik, elvárható lenne, hogy a kamarák honlapjain is találjanak a régióra mutató linkeket, de a legtöbb esetben ott sem fognak sikerrel járni. Nincs könnyű helyzetben tehát az a magyar, vagy külföldi vállalkozó, aki a regionális fejlesztési programokra, lehetőségekre kíváncsi, pedig a már elkészült portálok linkjei kis fáradsággal elhelyezhetők lennének az összes fontos hazai honlapon. 3.2 Felhasználói felület A portál kezelhetősége, áttekinthetősége, a felhasználóval való kapcsolat minősége önmagában is meghatározó lehet a hatékonyság szempontjából. Az eredmények szerint az áttekinthetőség, navigálhatóság színvonala elfogadható. A nyugat- és dél-dunántúli portálokon, pl. rögzített főmenüt és legördülő, választható almenüket találunk, ami elhanyagolható részletkérdésnek tűnhet pedig az ilyen egyszerű programozási megoldások is nagymértékben elősegítik a funkciók áttekintését, kiválasztását. Adott témakör, funkció kikeresésének lehetősége az elérhető dokumentumok, funkciók között elengedhetetlen természetesen akkor, ha a rendelkezésre álló elektronikus dokumentumállomány (cikkek, tanulmányok, tervek, programok, stb.) elég bőséges, amire viszont szükség van az ügyfelek megfelelő tájékoztatásához, háttér információk biztosításához. Ezzel szemben három portálon teljesen hiányzik a keresőgép, több helyen meglehetősen szűkre szabott a rendelkezésre álló dokumentumok köre, vagy éppen magát a keresés funkciót nehéz megtalálni. A visszacsatolás lehetősége mindenütt biztosított, de különösen az esetében gyakran csak a legegyszerűbb, név, tematikus bontás nélküli megoldással találkozunk. A help/segítő szolgáltatás a legmostohábban kezelt terület, csak három egyébként a legjobb portálon található meg, pedig tudomásul kell venni, hogy az érdeklődők jelentős része kezdő internetező vagy éppen kezdő pályázó és például a pályázati rendszerben használt fogalmakról, intézményekről szeretne tájékoztatást. A régiómarketing funkciókörnek akkor lehet igazán hatékony, ha létezik a szolgáltatások, ismertetések idegen nyelvű változata (alapvetően angol), hiszen - figyelembe véve a magyar beruházási piacon a külföldi tőke kiemelkedő szerepét - a külföldi üzletemberek érdeklődésére is számítani kell. Ezen a területen általánosnak tekinthető a közigazgatási portálok lemaradása, ez alól sajnos a régió-portálok sem kivételek.

6 Összeségében a felhasználói felület minőségét tekintve a legtöbbet a nyugat- és dél-dunántúli ill. a központi régiók portáljain érték el, de ez is csak közepes 44-54% közötti minősítést jelent, a többiek eredménye 26-36% közötti. Mindenütt vannak hiányzó funkciók, a meglévők gyakran alacsony színvonalúak, kevés gondot fordítanak a tematikus megközelítésre, a kommunikatív elemekre, pedig ezek segítségével viszonylag kevés munkával jelentős színvonal emelkedést lehet elérni. 3.3 Portál jellegű funkciók Ebben a témakörben a közigazgatási területen talán a különböző linkek, más intézményi, tematikus portálokra való hivatkozások a legfontosabbak, hiszen az ügyfelek számára egy kérdéskör feldolgozásához rendszerint több intézmény információi is szükségesek, vagy egy üzleti/pályázati döntéshez a regionális szintű tájékozódást esetleg megyei és települési szinten is finomítani kell. Ennek megfelelően a régió-portálokon általában tematikusan csoportosított részletes linkgyűjteményt találunk, hiányosságot leginkább a területi közigazgatás irányában, a megyei, települési szint kezelése jelent, sőt a társrégiók linkjei sincsenek meg mindenhol. A hasznos információk, hírek jelentősége nehezen mérhető, de közvetett hatásukat semmiképpen sem lehet alábecsülni, hiszen forrása lehet egy későbbi fontos döntésnek, vagy csökkenthetik az ügyintézés, utazás gondjait, másrészt fontos szerepük lehet a portál látogatottságának növelésében is. Az egyik legnépszerűbb Internet szolgáltatás a fórum, amelynek a szakterületi vonatkozásokat illetően nemcsak az a jelentősége, hogy az ügyfelek számára lehetővé teszi a széleskörű tapasztalatcserét, hanem lehetőséget ad a portál üzemeltetői számára a közvetett véleménygyűjtésre, az ügyfélkapcsolat javítására is. A gyakorlatban valamilyen szintű hírszolgáltatást Közép-Dunántúl kivételével mindenütt találtunk, fórum 3 helyen nincs (ill. kiépítés alatt áll), értékelhető hasznos információk viszont csak a Ny-Dunántúli és a Központi Régió portálján elérhetők. A funkciócsoport egészét tekintve is ez a két portál a legjobb 57-51%-kal, a legalacsonyabb minősítést (12-23%) a másik két dunántúli és a balatoni portál kapta. 3.4 Régiómarketing A régió ismertetése, a gazdasági és turisztikai vonzerő növelése, vállalkozási lehetőségek bemutatása ma még inkább a küldetéstudatból fakadó önkéntes feladatvállalásnak számít, de a regionális önkormányzatok várható megalakulásával talán a legfontosabb kötelezettség lesz. Ebből az átmeneti helyzetből adódóan a régiómarketinghez sorolható funkciók kínálatában meglehetősen vegyes a kép. A régió rövid leírását É-Alföld kivételével mindenütt megtaláljuk (kiemelkedik D-Alföld és Ny-D.), a statisztikai adatok É-Mo. és Ny-D., a beruházási lehetőségek D-Alföldi és a Központi, a vállakozási környezet a D-Alföldi, a turisztikai lehetőségek bemutatása a Ny-D. régió portálján emelkedik ki a mezőnyből. Általában elmondható, hogy ezek a funkciók még csak elvétve (vagy csak formálisan) szerepelnek a portálokon, ugyanakkor, ahol léteznek, ott színvonalas megoldásokat is találunk. A funkciócsoport minősítését lásd az 1.ábrán:

7 60 rel.% Régió-portálok tematikus minősítése Régiómarketing Intézményi funkciók 10 0 Észak- Mo. Észak- Alf. Dél- Alföldi Központi Közép-D. Nyugat-D. Dél-D. Balaton 1.ábra Az eredmények ebben a csoportban a legszélsőségesebbek, igaz ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosítása a legmunkaigényesebb, ráadásul jó részük aktív, folyamatos karbantartást igényel, vagyis az üzemeltetők számára itt a legmagasabbak a fejlesztési és adatgyűjtési költségek. 3.5 Intézményi funkciók Jelenleg a regionális szintű területfejlesztés (lsd évi XCII Tv.) a tervezési-statisztikai régiók alapfeladata, ahol az üzleti szférával való folyamatos kapcsolattartás kulcskérdés. Ennek megfelelően az ehhez kapcsolódó alapfunkciók a regionális tanácsok, ügynökségek, területfejlesztési stratégiák, fejlesztési tervek, koncepciók, programok bemutatása, az aktuális és előző pályázatok leírása, a jelentkezéshez szükséges információk, űrlapok letöltési lehetősége minden portálon meglehetősen egyenletes, megfelelő színvonalon megtalálhatók. A regionális tanácsok működése ill. a pályázatok szempontjából kisebb prioritású, az alapfeladatokat kiegészítő funkciók ellátása már kevésbé egységes. Az EU ismeretek kínálata a Ny-D. és D-D., a forráslehetőségek áttekintése a D-D., Ny-D., D-A., a területfejlesztési témakört tárgyaló dokumentumállomány a D-D., a kapcsolódó területfejlesztési szintek bemutatása az É-Alföldi portálokon a legszínvonalasabb. A felsorolt funkciók közül a vállalkozók számára különösen fontos a lehetséges pénzügyi források, támogatások felderítése. Itt érdemes kiemelni a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által kifejlesztett Forrástérkép programot és a nyugat-dunántúli portál gazdag linkgyűjteményét köztük a GM forrástérképével. A portálokról jellemzően elmaradt funkciók közül talán a partnerkeresést segítő szolgáltatás hiányzik leginkább, ami nemcsak az EU-s projektek, hanem a hazai együttműködési lehetőségek miatt is fontos lenne - másrészt ehhez a feladathoz az Internet lehetőségei különösen jól kihasználhatók. Egyedül az észak-magyarországi portálon találhatunk a helyi vállalkozói kört célterületek szerint bemutató nagyon jól felhasználható listákat. Az intézményi funkciókör összesített minősítését az 1. ábra mutatja, e szerint a portálokat két csoportba sorolhatjuk, az észak-magyarországi, észak-alföldi, központi és a közép-dunántúli portálok az alacsonyabb szinthez (27-36%), míg a többiek a 42-53% sávhoz tartoznak. Érdekes a gyengébbik csoport összetétele, a két leghátrányosabb helyzetű az első és harmadik legfejlettebb régió került egymás mellé ami arra utal, hogy a különbségekben nem a költségek jelentik az elsődleges tényezőt.

8 4 Összegzés Az összesített minősítés eredményét a 2. ábra tartalmazza rel.% A régió-portálok összesített* minősítése Észak-Mo. Észak-Alf. Dél-Alföldi Központi Közép-D. Nyugat-D. Dél-D. Balaton 2.ábra (* elérés nélkül) A témakörökre összesített minősítési értékeket tekintve a dél-alföldi és nyugat-dunántúli portál emelhető ki, őket közvetlenül követi a központi- és a dél-alföldi régió, míg tőlük egy 10%-os sávval elválasztva közel azonos szinten (20-26%) állnak a többiek. Az elemzés legfontosabb megállapítása, hogy a régió-portálok alapvetően teljesítik a regionális tanácsok területfejlesztéshez kötődő, a decentralizált források pályázati kezelését középpontba állító feladatukat. A portálok orientáltságát meghatározó kiemelt funkciókat vizsgálva (1. ábra) láthatjuk, hogy az intézményi funkciók messze hangsúlyosabbak a régiómarketing körbe sorolható funkcióktól (3. táblázat), - kiegyensúlyozott viszonyt a két csoport között csak a dél-alföldi portálon találunk. 3.táblázat Funkciócsoport Átlag (rel.%) Elérés 28 Felhasználóbarát elemek 38 Portál jellegű funkciók 35 Régiómarketing 17 Intézményi funkciók 40 Súlyozott összesítés 31 A területi érdekek ma még inkább önként vállalt képviseletét értékelhető szinten csak a délalföldi ill. részben a központi és nyugat-dunántúli régió vállalta fel, ami a kétség kívül meglévő fejlesztési és üzemeltetési többletköltségek ellenére, inkább az itt működő tanácsok nagyobb környezeti érzékenységére, szélesebb látókörére utal. A régiómarketing körből csak a minimálisan elvárható régióismertető, a hangsúlyos formai elemek közül pedig a tematikus linkek kidolgozása elfogadható (egy-egy kivétel azért itt is

9 van). Komoly, stratégiai hiányosságként kell megemlíteni az elérési problémákat, ami különösen a kezdő internetező ügyfeleket akadályozhatja, valamint az idegen nyelvű változat hiányát, kivonatos jellegét, ami majd a regionális önkormányzatok megalakulásával várható feladat- és hatáskör bővülés, magasabb szintű szerepvállalás után, a potenciális külföldi ügyfélkör növekedése miatt lesz igazán kulcskérdés. A minősítési értékeket vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy még a legjobb intézményi funkciócsoportban is csupán 40% körüli az átlag, tehát még az alapfeladatok területén is további szolgáltatásfejlesztésekre lenne szükség, nem beszélve a technikai, portál jellegű elemeknél meglévő kihasználatlan lehetőségekről, amelyek pedig különösebb ráfordítások nélkül jelentősen magasabb szintre emelhetnék a portálok kezelhetőségét, hasznosságát. A régió-portál hálózat kialakításának legfontosabb eredménye, hogy az e-kormányzati célokhoz illeszkedően hatékonyan szolgálják a területfejlesztés regionális szintjét és potenciális bázist jelentenek egy funkcionálisan magasabb elkötelezettségű területi (elektronikus-) közigazgatás számára.

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek regionális kutatási periodikus kiadvány, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az MTA Regionális Kutatások Központja,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Óbarok (Nagyegyháza) Község TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Óbarok (Nagyegyháza) Község TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Óbarok (Nagyegyháza) Község TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal A koncepció célja 3. oldal A település múltjának rövid történeti áttekintése 3. oldal Földrajzi elhelyezkedés

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete A.2 HALÁSZAT (1.3) Az intézkedés 6 db alintézkedésből áll: Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése (1.3.1) Halfeldolgozók építése, bővítése,

Részletesebben

A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből. Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH

A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből. Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH A I. NFT - ROP célrendszere Átfogó cél A régiók belsőerőforrásainak fenntartható hasznosítása és hozzájárulás

Részletesebben

MEZŐFÖLDI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM. Tartalomjegyzék

MEZŐFÖLDI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 1. A világturizmus alakulása, prognózisok, világtrendek... 5 2. Magyarország turizmusa... 7 3. A Közép-Dunántúli Régió turizmusa... 9 4. Fejér megye

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11 MARKETING TERV Az Interaktív Játéktér az NFGM és a BFT támogatásával, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. koordinációjával valósult meg. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A projekt

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány Készítette a Kopint-Datorg Zrt. munkacsoportja

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

Területfejlesztési programterv

Területfejlesztési programterv Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület İs Dráva Program Aquap rof it Mőszak i, Taná csadá si é s Be fekt etés i Zrt. 2007. július Az Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések Bevezető Ez a regionális fejlődési jelentés a centrope regionális fejlődés-monitoring kísérleti projekt harmadik és egyben

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Dr. Dankó László a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék A tanulmány

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részterületeinek értékelése

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részterületeinek értékelése Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részterületeinek értékelése ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS V2 (2005. november 11-i állapot) 2006. február TARTALOMJEGYZÉK 1.1 A DOKUMENTUM BEMUTATÁSA... 3 1.2

Részletesebben

(múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban

(múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban A humánerőforrás helyzete (múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban Juhász Anikó Debrecen, 2016. április 22. Az előadás felépítése Az élelmiszer-gazdaság humánerőforrás-igénye A humánerőforrás helyzetét

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I C S E L E K V É S I T E R V E 2007 KÉSZÍTETTE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS FEJLESZTÉSI TANÁCS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AD HOC SZAKMAI

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 1. BEVEZETŐ Jelen dokumentáció Tihany község Önkormányzat kezdeményezésével készülő, a település területére jelenleg hatályos Tihany

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE - különös tekintettel a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra A tanulmány a MaHill Mérnökiroda megbízásából készült. Az alábbi

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Kerékpáros Konferencia, 2013. szeptember 19.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Kerékpáros Konferencia, 2013. szeptember 19. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Kerékpáros Konferencia, 2013. szeptember 19. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ifjúsági turizmus Magyarországon II. rész A Magyar Turizmus Zrt. kutatási eredményei alapján összeállította: Mester Tünde 1 A cikksorozat áttekinti az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága

Részletesebben

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették:

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették: Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH Euroconsulting

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS 2008. április. Módosítva: 2009. május. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. NAGYKŐRÖS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

Soroksár Kommunikációs- és médiastratégiája

Soroksár Kommunikációs- és médiastratégiája Soroksár Kommunikációs- és médiastratégiája Budapest, 2011. 04.10. Tartalom Vezetői összefoglaló Médiahelyzet Soroksáron Cél Soroksári televízió Nyomtatott média Internet, soroksar.hu Közösségi média Költségek,

Részletesebben

Részletes tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2012. évi tevékenységéről

Részletes tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2012. évi tevékenységéről Részletes tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2012. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai... 3 2. A BFT és munkaszervezete 2012. évi tevékenységének kiemelt

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér. 40. E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér. 40. E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. JEGYZŐKÖNYV A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület Elnökségének és Tervezői Munkacsoportjának együttes üléséről 2016. január 28. 10 00 TÁRGYSOROZAT: I. A beérkezett projektjavaslatok illeszkedésvizsgálata

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás Bukodi Erzsébet: Női munkavállalás és munkaidő-felhasználás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Részletesebben

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

(JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA

(JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA Nagy Zoltán nyá. ezredes 1 (JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA Absztrakt Napjainkat a jogi szabályozási környezet gyors változásai jellemzik. A cikk a gyorsan változó jogi környezet hatásait vizsgálja

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL MVH Irányítási és Jogorvoslati Főosztály A főosztály háttérintézménye

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához DABASI HALÁSZ Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc hrdabasi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek

Részletesebben