A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA"

Átírás

1 A modul kódja: HVH_KGF_20_1 A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának kialakításban közreműködtek (bokoriskolák szakértői): Iskola neve:.

2 MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai: A tanulók legyenek tisztában az alapvető helyes tisztálkodási szokásokkal, a bőr és a test tisztán tartásának fontosságával. Alakuljon ki bennük egy egészségtudatos magatartás, figyeljenek önmagukra. Törekedjenek az igényességre és az ápoltságra. Legyenek tudatosak a lelki egyensúlyuk megteremtésével kapcsolatban is. Értsék meg, hogy az egészséges test és a lélek egyensúlyára kell törekedni. Ismerjenek meg néhány feszültségoldó technikát. Tartalmi fókusz: A modul a szociális kompetenciák fejlesztéséhez és a szabadidős tevékenységekhez is köthető. Fejlesztési fókuszok: - kommunikatív készség fejlesztése - információkezelés - analógiás gondolkodás fejlesztése (szabálykövetés, önálló szabályfelismerés, szabályalkotás) - fogalmi gondolkodás fejlesztése (fő-és alá, hozzárendelt fogalmak) - gondolkodás fejlesztése: inverz- divergens, analitikus-szintetikus, kauzális gondolkodás - figyelem fejlesztése: terjedelme, tartóssága, megosztása (aktív gondolkodás, folytonos koncentrálás, szándékolt figyelem) - pozitív attitűdök és értékek (személyes felelősség, tisztelet mások iránt, társas/szociális

3 felelősség) - felelős döntéshozás, felelősségtudat kialakítása (probléma-meghatározás, célmeghatározás, problémamegoldás) - a társas interakció készségei (értő/aktív figyelem, kifejező kommunikáció) - rugalmasság, nyitottság, kíváncsiság, az együttműködési készség fejlesztése, tolerancia - feladattudat erősítése; belső motiváció kialakítása - nyitottság az új ismeretek megszerzésére - kritikai gondolkodás fejlesztése - esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése - társak értékelése, önismeret, önértékelés fejlesztése A modul kapcsolódik a következő modulokhoz A megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák 1. részmodul címe Testünk ápolása Téma: Mi kerüljön az asztalra? 5-8. évfolyam Pedagógus végzettség 2. részmodul címe Lelkünk ápolása

4 Célok A tanulók legyenek képesek előzetes ismereteik aktiválásával, az információszerzés képességének felhasználásával egyénileg, párban és csoportban dolgozva az alábbi feladatokat megoldani, végrehajtani. Legyenek tisztában a testi higiénia összetevőivel, a tisztálkodás mikéntjével és fontosságával. Törekedjenek a jól ápoltság elérésére. Célok A tanulók értsék meg azt, hogy a testi egészség és higiénia csak a lelki egyensúly megteremtésével képzelhető el. Az emberi test és lélek szorosan összefüggenek egymással, kiegészítik egymást. Tapasztalataik útján értsék meg, hogy a testi egészség nem érhető el lelki egyensúly nélkül. Próbáljanak ki néhány lélektápláló gyakorlatot a modul során. A részmodulban fejlesztendő kompetenciák: - kommunikatív készség - logikai gondolkodás - analógiás gondolkodás - kauzális gondolkodás - szociális kompetenciák: együttműködés, tolerancia, - kreativitás - képzelet A részmodulban fejlesztendő kompetenciák: - kommunikatív készség - szociális kompetenciák - kreativitás - szépérzék - kézügyesség - kritikai gondolkodás - önismeret

5 Tartalmi egységek bemutatása (tartalom vázlatos leírása) Témára hangolódás: tisztálkodási eszközök Csoportalakítás Higiénia fogalommagyarázat Megfelelő testápolás- plakátkészítés A jó megjelenés ismérvei Ki a jó megjelenésű? Kozmetikus tanácsai Tartalmi egységek bemutatása (tartalom vázlatos leírása) Mi is az a lelki egészség? Mitől függ a lelki egészség? Mit tehetünk a lelki egészségünkért? Mandala jelentősége, színezése és készítése Meditáció, lélek tisztítása A modul zárása, érzések, tapasztalatok megbeszélése Részmodul időkerete: 4,5 óra Részmodul időkerete:4 óra A modul összóraszáma: 8,5 óra

6 A modul megvalósításához szükséges eszközök/megoldások: Becsült költségek Utazás, szervezés, partnerek bevonása stb. - Tárgyi eszközök: számítógép, projektor, laptopok, labda, - Anyagigény: csomagoló papír, fénymásoló papír, filctollak, színes ceruzák, blue- teck, post-cript, ragasztó, rajzlap, képes újságok, karton papír, Egyéb, speciális igény: kozmetikus szakember 3000,- Ft -

7 MODULLEÍRÁS Részletes modulleírás I. RÉSZMODUL TESTÜNK ÁPOLÁSA I.1. Témára hangolódás A gyerekek körben ülnek a teremben. A pedagógus a kör közepén egy asztalon vagy egy kosárban különböző tisztálkodással kapcsolatos tárgyakat helyez el (fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár, fogselyem, szájöblítő víz, szappan, tusfürdő, fürdőszivacs, testápoló, fésű, hajkefe, hajgumi, hajcsat, hajbalzsam, körömkefe, körömvágó olló, körömreszelő, manikűrkészlet, körömlakk) annyit, ahány tanuló van az osztályban. Minden tanuló választ egy tárgyat, majd sorban egymás után elmondják, hogy melyik tisztálkodási eszköz van náluk, mire lehet használni, ők szokták-e használni és miért éppen azt választották. A beszélgetés után a tanulók fogalmazzák meg, hogy szerintük miről lehet szó ebben a modulban. 20 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár, fogselyem, szájöblítő víz, szappan, tusfürdő, fürdőszivacs, testápoló, fésű, hajkefe, hajgumi, hajcsat, hajbalzsam, körömkefe, körömvágó olló, körömreszelő, manikűrkészlet, körömlakk Alkalmazott módszerek: beszélgetőkör, ötletbörze, kiválasztás, csoportosítás

8 I.2. Csoportalakítás A gyerekeknek az lesz a feladata, hogy az összeillő tisztálkodási tárgyak tulajdonosai alkossanak egy-egy csoportot. A pedagógus olyan tárgyakról gondoskodott az 1. feladatban, amelyeket 4 fogalomkörbe lehet sorolni (fog-, haj-, test-, körömápolás) a 4 csoportnak megfelelően. (Természetesen, ha több csoportot szeretne alakítani a pedagógus, akkor több fogalomba sorolható tárgyakat hoz a gyerekeknek). A pedagógus nem mondja meg a 4 főcsoportot, a gyerekeknek kell rájönniük közösen a főfogalmakra. Ha megtalálták a csoporttagok egymást, akkor egy asztal köré ülnek külön- külön a kialakult csoportok. 10 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: az 1. feladat tisztálkodással kapcsolatos tárgyai Alkalmazott módszerek: hozzárendelés, főfogalomhoz rendelés, csoportalakítás I. 3. a, Mi is az a higiénia A gyerekek csoportokban dolgoznak. Egy betűrejtvényt kell megoldaniuk. A higiénia szó összekevert betűit kell helyes sorrendbe rakniuk. A pedagógus annyit segíthet, hogy a megfejtendő fogalom az eddigi feladatokhoz és a modul témájához szorosan kapcsolódik. Ha esetleg ismeretlen számukra ez a fogalom a pedagógus többet is segíthet. A feladat ellenőrzése után a HIGIÉNIA szó felkerül egy csomagoló papírra. 10 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 1. számú melléklet: a HIGIÉNIA szó betűi kivágva és összekeverve annyi példányba, ahány csoport alakult Alkalmazott módszerek: betűrejtvény megoldása

9 I. 3. b, Fogalommagyarázat A gyerekek előzetes ismereteikre hagyatkozva próbálják megfogalmazni, megmagyarázni a HIGIÉNIA szó jelentését. A pedagógus kérdése: Mi jut eszetekbe a HIGIÉNIA szóról? Minden tanuló egy post- criptre írja a gondolatát, majd fel is olvassák az ötleteiket a társaiknak. Végül mindannyian felragasztják a papírjukat a csomagoló papírra a HIGIÉNIA szó köré. 10 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: post-cript, az előző feladat csomagoló papírja, írószerek Alkalmazott módszerek: ötletbörze, magyarázat I. 3. c, A fogalom pontos jelentése A gyerekek csoportokban megkeresik a HIGIÉNIA szó pontos jelentését és eredetét. A fogalommagyarázathoz segítségükre lehet az idegen szavak szótára és az internet ezzel a témával foglalkozó oldala. A jelentés megbeszélése után a közös magyarázat is felkerül a csomagoló papírra, amelyen a HIGIÉNIA szó szerepel. Ami a csomagoló papírra kerülhet: A higiénia szó az egészség és tisztaság Görög istennőjének, Hygieia nevéből származik. A testi, lelki, szellemi és szociális jólét állapotát, a betegségek megelőzését jelenti. Ezen belül a személyi higiénia pedig az egyénre vonatkoztatott, életkori sajátosságoknak megfelelő egészségügyi szabályok összessége. (Bőrápolás, hajápolás, szájápolás, kéz- és lábápolás, szem-, fül- és orrápolás, közvetlen környezetünk tisztasága) 20 perc

10 A feldolgozáshoz szükséges eszközök: Értelmező szótár, idegen szavak szótára, internetes oldalak: Alkalmazott módszerek: fogalommagyarázat, kutató-, gyűjtőmunka, megbeszélés I. 4. Megfelelő testápolás A gyerekek csoportokban egy-egy plakátot készítenek. A plakátok témája: 1. Bőrápolás 2. Hajápolás 3.Kéz-, lábés körömápolás 4. Száj- és fogápolás A csoportok témáját az 1. feladatban húzott tárgyak határozzák meg. A plakátoknak rajzosnak és szövegesnek kell lennie. A plakát címének megfelelő jó tanácsokat, szabályokat kell érthetően megfogalmazniuk a csoportoknak, majd bemutatni a társaiknak. A plakát készítéséhez segítségül minden csoport kap egy rövid szöveget is, amelyet fel tudnak használni a munka során (2. számú melléklet). A munka végeztével a csoportok bemutatják egymásnak a plakátjukat. Felhívják társaik figyelmét a legfontosabb tisztálkodási szabályokra. Végül a csoportok munkáinak véleményezése következik. (Melyik a legérthetőbb, legáttekinthetőbb, legszebb, legviccesebb plakát?) 70 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: csomagoló papír, írószerek, filctollak, színes ceruzák, 2. számú melléklet szövegei Alkalmazott módszerek: plakátkészítés, ötletbörze, bemutatás, véleményalkotás

11 I. 5. A jó megjelenés asszociációs játék A gyerekek ismét körben ülnek és az előző feladatokban tanultakat, tapasztaltakat felhasználva elmondják gondolataikat a jó megjelenéssel kapcsolatban. A pedagógus indítja a kört, egy labda dobásával szólít egy tanulót, aki az alábbi mondatot fejezi be: Szerintem a jó megjelenéshez tartozik a. Majd továbbdobja a labdát. A játék akkor ér véget, amikor mindenki elmondta véleményét a jó megjelenésről. A jó megjelenés összetevői egy csomagoló papírra is felkerülnek, hogy mindenki jól láthassa és megjegyezhesse. Ami a jó megjelenés előfeltétele lehet: ápolt, gondozott külső tiszta, jó illatú bőr helyes testtartás tiszta, gondozott, alkalomhoz illő ruházat tiszta, ápolt haj ápolt, tisztán tartott fogak A feldolgozáshoz szükséges eszközök: labda, csomagoló papír, filctoll Alkalmazott módszerek: ötletbörze, megbeszélés 30 perc I.6. Ki a jó megjelenésű és miért? A gyerekek korábban összegyűjtött képes újságokból embereket ábrázoló képeket keresnek és vágnak ki. Az lesz a feladatuk, hogy a kiválasztott képen lévő embert az előző feladatokban hallottak, tanultak alapján elemezzék és mutassák be.

12 A bemutatás szempontjai lehetnek: Jó megjelenésű- e? Miért? Miért nem? Miből látod, hogy megfelelően gondozott? Miből gondolod, hogy nem megfelelően ápolt?... Miután mindenki elmondta véleményét az adott emberről, felragasztják a képeket egy csomagoló papírra. 40 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: képes újságokból kivágott képek Alkalmazott módszerek: véleményalkotás, kritika megfogalmazása, beszélgetőkör I.7. Ami a kamaszoknak gondot okoz! Kamaszkor bőrhibái - a kozmetikus válaszol A jó megjelenéshez hozzátartozik az arcápolás is. A kamaszok egyik legnagyobb problémáit a kamaszkori bőrhibák, pattanások, miteszerek okozzák. Biztosan érdekes és tanulságos lenne számukra egy szakemberrel történő beszélgetés. A gyerekek egy kamaszkori bőrproblémákban jártas kozmetikussal találkozhatnak, aki elmagyarázza a pattanások, miteszerek kialakulásának okát és a kezelésük módjaival ismerteti meg a gyerekeket. A gyerekek kérdéseiket is feltehetik a kozmetikusnak, aki a praktikus tanácsok mellett be is mutatja a miteszerek, pattanások kezelését. Ha kozmetikus meghívására nincs lehetőség, akkor a YouTube ezzel a témával foglalkozó filmjeiből lehet válogatni. 60 perc

13 A feldolgozáshoz szükséges eszközök: egy kozmetikus, akit a pedagógus hív meg, a gyerekek előzetesen összeállított kérdései (YouTube rövid filmjei: Akné kezelése: dr. Sápy Mónika bőrgyógyász- kozmetológus); Házi készítésű arcpakolások pattanások és miteszerek ellen; Kamasz bőrproblémák, zsíros pattanásos bőr; Alkalmazott módszerek: előadás, beszélgetőkör, kérdés- válasz, gyakorlati bemutató II. RÉSZMODUL LELKÜNK ÁPOLÁSA II.1. Mi is az a lelki higiénia? A pedagógus néhány mondatban bevezeti a II. részmodul témáját, hogy a gyerekek is tisztában legyenek azzal, miről szó lesz. A lelki higiénia éppolyan fontos szerepet játszik az ember lelki egészségének megőrzésében, mint a testi higiénia a testi egészség megőrzésében. A lelki higiénia, önismereti képesség egy olyan életforma kialakítására, amelyben jól érezzük magunkat, fontosabb szükségleteink kielégítése nem ütközik leküzdhetetlen akadályba, eredményesek lehetünk a tanulásban, a munkában, jól érezzük magunkat szeretteinkkel. Ismerjük erős oldalainkat és gyengéinket egyaránt, tisztában vagyunk teherbírásunkkal, ennek megfelelően döntjük el, mire vállalkozhatunk és mire nem, ha problémákkal találkozunk, konfliktusba kerülünk másokkal, akkor tudatosan keressük a megoldások

14 lehetőségeit, nem hagyjuk sérelmeinket, kudarcainkat elhatalmasodni a hangulatunkon. Kitapasztaljuk azokat a módszereket, időtöltéseket, aktív és passzív pihenési formákat, amelyek számunkra lazítást jelentenek, elősegítik, hogy feltöltődjünk, új erőre kapjunk, és sikerrel alkalmazkodjunk az élet további kihívásaihoz. A formák, megoldások egyénileg igen sokfélék lehetnek, alapjuk viszont mindig az életet igenlő és pozitív gondolkodásra serkentő módszerek. A pedagógus bevezetése után a gyerekek csoportokban dolgoznak. Az lesz a feladatuk, hogy gyűjtsék össze azokat a tényezőket, amelyek az ő jólétüket, érzéseiket befolyásolják. Miután minden csoport elkészült, egy közös összefoglalót készítenek az összegyűjtöttekből és egy csomagoló papírra írják a gondolataikat. Lelki életünket meghatározó tényezők lehetnek: (A gyerekek valószínűleg nem így fogalmazzák meg, de a pedagógus segítségével ilyen módon is fel kerülhet a csomagoló papírra) harmóniában vagyunk környezetünkkel, a körülöttünk élő emberekkel, családunkkal képesek vagyunk jó döntéseket hozni tudjuk, mi tesz minket boldoggá el tudjuk érni céljainkat meg tudjuk valósítani önmagunkat: olyan szabadidős tevékenységeink vannak, amelyek boldoggá tesznek, örömet okoznak képesek vagyunk olyan jellemvonásokat elsajátítani, ami segít, hogy olyan emberré váljunk, aki lenni szeretnénk tudjuk, miből nyerhetünk energiákat, melyekkel feltöltődhetünk tudunk konfliktushelyzeteket kezelni és konfliktusokat megoldani meg tudunk birkózni a problémákkal

15 tudjuk szeretni önmagunkat és a körülöttünk élő, számunkra fontos embereket. 60 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: csomagoló papír, írószerek Alkalmazott módszerek: magyarázat, megbeszélés, gyűjtőmunka, ötletroham, véleményalkotás II. 2. Mire van a legnagyobb szükségünk a jólétünk érdekében? Hogyan érzem jól magam? A gyerekek csoportokban egy ábrát, rajzot (3. számú melléklet) elemeznek, értelmeznek, amelyen azok a tényezők szerepelnek, amelyek az ember egészségét befolyásolják, az ember testi - lelki harmóniájához szükségesek. A csoportok feladata az értelmezés, megbeszélés után az lesz, hogy ők is készítsenek egy hasonló rajzot (nem feltétlenül kell, hogy egy virág legyen), amelyen már azok a tényezők szerepelnek, amelyeket a csoport minden tagja fontosnak tart a testi- lelki harmónia megteremtésében.(más tényezők is előfordulhatnak. Az ábra csak segítség!!) Miután készen vannak, minden csoport bemutatja a többieknek az elkészült rajzukat. A felmerülő kérdésekre is válaszolnak egymásnak a gyerekek. 30 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: lapok, színes ceruzák, filctollak, zsírkréták, 3. számú melléklet ábrája Alkalmazott módszerek: megbeszélés, szelektálás, ötletroham, véleményalkotás, vita, meggyőzés

16 II. 3. a A mandala készítés haszna Ha a gyerekek még nem találkoztak a mandalával, a pedagógus egy rövid ismertetővel kezdi ezt a feladatot: A mandala a kozmosz illetve különféle istenek hindu vagy buddhista vallási ábrázolása. A mandala elkészítési folyamata, színezése maga is egyfajta meditatív szertartás, amely nyugalmat, befeléfordulást, feszültségoldást eredményez a készítőjének. Mindezeken túl pedig esztétikus és az egyéni kreativitást is felszínre hozza. A mandala készítése a gyerekek számára is elérhető és megvalósítható módja egy feszültebb nap, egy nehezebb feladat megoldása utáni kikapcsolódásra. Ezután a gyerekek az intenet és a 4. számú melléklet rajzai segítségével ismerkednek a mandalakészítés technikájával, színeivel és a színek jelentéseivel. Majd pedig a 4. számú melléklet mandaláit színezik, miközben arra is figyelnek, hogy milyen érzéseik voltak a mandalával való foglalkozás közben. Kikapcsolják a külvilág zsongását és csak a rajzra koncentrálnak. Míg rajzolnak halk, megnyugtató zene is szólhat. A kész mandalákból kiállítást is lehet rendezni vagy az osztálytermet is lehet velük dekorálni. 70 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 4. számú melléklet színes és színezetlen mandalái, internet kapcsolódó oldalai, színes ceruzák, zene: YouTube: Alkalmazott módszerek: magyarázat, gyűjtő- kutató munka, megfigyelés, befeléfordulás, önvizsgálat, színezés

17 II. 3. b Érzések a mandalakészítés közben A gyerekek beszélgetőkör keretében elmondják, hogy milyen érzéseik voltak a színezés közben. 10 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: a kész mandalák Alkalmazott módszerek: érzelmek kifejezése, beszélgetőkör, önkifejezés II. 4. Lelkünk pihentetése A gyerekek még egy módszerrel ismerkednek meg, amellyel pihentethetik magukat, oldhatják a magukban felgyülemlett feszültséget a lelki egyensúlyuk kialakítása érdekében. A YouTube segítségével zenés- szöveges meditációt próbálhatnak ki. A gyerekek egy pad mögött ülve, fejüket lehajtva, kényelmesen helyezkednek el és a zenére, szövegre figyelve pihentetik elméjüket. A gyakorlat elvégzése után megosztják érzéseiket egymással. 30 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: internet kapcsolat, YouTube meditációs gyakorlatai: ( Dr. Domján László: A sziget hangja) (Szurmik Anikó: A lélek szabadsága) Alkalmazott módszerek: figyelem, érzések megfogalmazása, önvizsgálat

18 II. 5. A modul zárása, érzések, tapasztalatok megbeszélése A gyerekek a modul zárásaként a megkezdett mondatokat befejezve alkotnak véleményt, mondják el tapasztalataikat, érzéseiket a hallottakkal, tanultakkal kapcsolatban. A gyerekek körben ülve az 5. számú melléklet nyitott mondatait használják fel. Azt is elmondják a gyerekek, hogy eddig mit tettek a jó megjelenésük érdekében és a modul feladatainak elvégzése után min fognak változtatni, hogyan befolyásolta őket a modul elvégzése. 40 perc A feldolgozáshoz szükséges eszközök: az 5. számú melléklet nyitott mondatai Alkalmazott módszerek: beszélgetőkör, a nyitott mondatok befejezése, véleményalkotás A modul várható eredménye A modul feladatainak elvégzése során növekszik a tanulók aktív szókincse, fejlődik önismeretük és együttműködési képességük. Fejlődnek a szövegértési, szövegalkotási kompetenciáik, analizáló, szintetizáló gondolkodásuk. Motiváltabbakká válnak a testi- lelki harmóniára való törekvésben, a pozitív gondolkodás képességére. Tisztában lesznek a testi higiénia összetevőivel, a tisztálkodás mikéntjével és fontosságával. Törekedni fognak a jól ápoltság elérésére. Elsajátítanak néhány feszültségoldó technikát. A modul során tanultak, tapasztaltak hatással lesznek a tanulók mindennapjaira.

19 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet H I G I É N I A H I G I É N I A H I G I É N I A H I G I É N I A

20 2. számú melléklet 1. Kéz- és körömápolás Kézmosás: étkezés előtt, után, WC használat után és minden olyan eset után, amikor szennyeződés kerülhet a kezünkre meleg vízzel, szappannal kell kezet mosni. Ha valaki túl gyakran mos kezet vagy fertőtlenítőszereket használ a kézmosáshoz, akkor a bőr könnyen kiszáradhat, berepedezhet, ami a további fertőzések forrása lehet. Hasznos a kézvédő krémek használata. Körmök ápolása: fontos a rendszeres körömvágás és a köröm alatti rés tisztán tartása, hiszen ide könnyen kerülhetnek be kórokozók. A körömlakkozás és a műkröm használata a szellőzést gátolja. A köröm sárgulása és töredezése jó talaj a gombás fertőzéseknek. Manikűrözés: a körömsarkokat le kell kerekíteni, a köröm ne érjen túl az ujjbegyen. A körmöket állandóan tartsuk tisztán körömkefével, ám ügyeljünk az esetleges sérülésekre, mert akkor ismét teret adhatunk a különféle fertőzések kialakulásának. Helytelen a körömrágás és a köröm körüli bőr rágása, mert ez is állandó kaput biztosít a fertőzéseknek.

21 2. A bőr és a test ápolása Bőrápolás: a bőrt rendszeresen, naponta kell tisztítani a bőrtípusnak megfelelően. Fontos a kéz, az arc, a felsőtestünk, az alsótestünk, a lábaink alapos megmosása, tisztán tartása. Arcunkat lefekvéskor és felkeléskor meg kell mosni. Kádfürdő: a szennyeződéseket jól fellazítja, de zuhanyozással érdemes leöblíteni. Zuhanyzás: Meleghideg vizes váltogatása frissít, jó hatása van az érrendszerre, erősíti az immunrendszert. A tisztálkodás anyagai: víz, szappan, egyéb tisztítószerek, pl. tusfürdők (bőrt kevésbé szárítják, olajosak). A tisztálkodás eszközei: körömkefe, hátmosó kefe, szivacsok, mosdókesztyű. Bőrápoló szerek: krémek, testápolók, dezodorok. Krémek: száraz bőr esetén megakadályozzák a bőr kiszáradását. Testápolók: bőr víz és zsírtartalmát pótolják, rugalmassá teszik. Az arclemosókkal eltávolíthatóak a szennyeződések esetleg az arcfestékek. Dezodorok: megszüntetik a kellemetlen testszagot, csökkentik az izzadást a pórusok összehúzódása által. De a fürdést nem lehet dezodorral pótolni. 3. Hajápolás Hajmosás: hetente minimum egyszer, de legfeljebb háromszor a haj minőségének megfelelő samponnal kell hajat mosni. Fésülködés: ajánlott naponta többször fésülködni a fejbőr szellőzése, a vérkeringés javítása és a rendezett külsőt érdekében. Hajápoló szerek: hajkondicionálók a haj rugalmasságát és könnyű kezelhetőségét segítik elő. Hajvágás: hajvégek idővel berepedeznek, elhalnak, ezért kell hajvágással frissíteni.

22 4. Száj- és fogápolás Fogápolás: használható fogselyem, fogkefe, fogkrém. A fogmosás célja a fogak épségének megőrzése és az ételmaradékok eltávolítása, a száj megfelelő vegyhatásának beállítása. Minden főétkezés után, édesség fogyasztása után célszerű fogat mosni, de reggel és este mindenképpen kötelező. Fogmosás helyes technikája: a fogkefét benedvesítjük, a keferész teljes hosszára fogkrémet nyomunk. A felső és alsó fogsor külső és belső felszínét kis, körkörös mozdulatokkal lemossuk. Ezután a fogkefét a fogak hossztengelyével párhuzamosan mozgatva ismét végighaladunk a fogak teljes felszínén. Ezután a rágófelszíneket mossuk végig, különösen az őrlőfogakat. Az eredményes fogmosás időtartama minimum 3 perc! Ezután a szájüreget vízzel öblítjük ki.

23 3. számú melléklet

24 4. számú melléklet: Mandalák

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 A mandala színeinek jelentése: Fehér: megkönnyebbülés, tökéletesedés, együttérzés, nyugalom. Fekete: titok, megérzés, belátás, újjászületés. Szürke: lelki gyógyulás, szelídség, szeretet, hűség. Sárga: barátságosság, fogékonyság, természet, intelligencia. Kék: elégedettség, ellazulás, harmónia. Tűzpiros: rettenthetetlenség, hatalom, változás, szerelem. Bíbor: emberszeretet, idealizmus, bölcsesség. Rózsaszín: érzékenység, a "belső" gyógyulása, egyetemes gyógyulás. Narancs: önkontroll, vitalitás, becsvágy, megérzés. Zöld: növekedés, bizalom, kapcsolat, gyógyulás, nyugalom. Barna: földközelség, stabilitás, tudatos kötődés a környezethez. Ezüst: érzékfölötti, természetfölötti képességek, áradó érzelmek, jólét.

38 5. számú melléklet: Nyitott mondatok az értékeléshez Azt tanultam, hogy.. Újdonság volt számomra az,. Eddig arról még nem hallottam, hogy.. Meglepett az, hogy.. Érdekes volt számomra az,. Szívesen végeztem a feladatot, azért mert Nem szívesen végeztem a.. feladatot, azért mert Eddig én -t így csináltam, ezentúl. csinálom. Jól éreztem magam akkor, amikor.

39 A modul feldolgozásához felhasználható irodalom: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára YouTube: (Dr. Domján László: A sziget hangja) (Szurmik Anikó: A lélek szabadsága)

A MODUL CÍME SPORTOK, JÁTÉKOK

A MODUL CÍME SPORTOK, JÁTÉKOK A MODUL CÍME SPORTOK, JÁTÉKOK A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes Gyáni Mária ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN

KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN A modul kódja: HVH_KGF_12_1 A MODUL CÍME KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN A modul felhasználási területe: 7-8. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának

Részletesebben

DIGITÁLIS TANANYAG Erkölcstan 5. osztály, 2. fejezet, 8. óra

DIGITÁLIS TANANYAG Erkölcstan 5. osztály, 2. fejezet, 8. óra 1 Óra címe 8. AZ EMBERI ÉLET LÉPCSŐIN Tematikai egység II. Egészséges élet Kerettantervi kapcsolódás Ajánlott időkeret Fejlődés és szükségletek Hogyan változtak testi, lelki, szellemi tulajdonságaim az

Részletesebben

4/B TAMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0039

4/B TAMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0039 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola BEVEZETŐ Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYAROK NYOMÁBAN

A HONFOGLALÓ MAGYAROK NYOMÁBAN A modul kódja: HVH_KGF_10_1 A MODUL CÍME TÖRTÉNELMÜNK MEGHATÁRÓ KORSZAKAI A HONFOGLALÓ MAGYAROK NYOMÁBAN A modul felhasználási területe: 5. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Kalandozás a retró világában

Kalandozás a retró világában A modul kódja HVH_KGF_6_1 A MODUL CÍME TÖRTÉNELMÜNK MEGHATÁROZÓ KORSZAKAI Kalandozás a retró világában A modul felhasználási területe: 8. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

SZKA_103_29. Vegyszerek. A modul szerzôje: Szabó Anna Kornélia és Ádám Ferencné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3.

SZKA_103_29. Vegyszerek. A modul szerzôje: Szabó Anna Kornélia és Ádám Ferencné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. é n é s a v i l á g Veszélyes anyagok álruhában Vegyszerek a környezetben A modul szerzôje: Szabó Anna Kornélia és Ádám Ferencné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZKA_103_29

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában Dráma modul 6. osztály Általános Iskola Vokány, Grundschule

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Otthon. 5.évfolyam TANMENET Szövegértés- Otthon 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató 2009. október 25. óra tananyag feladat cél munkaforma módszer készségek eszköz

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Tisztelt Válaszadó! Segítségét még egyszer köszönjük: Orvostovábbképző Egyetem kutatócsoportja

Tisztelt Válaszadó! Segítségét még egyszer köszönjük: Orvostovábbképző Egyetem kutatócsoportja Tisztelt Válaszadó! Még egy rövid időre kérjük további együttműködését és türelmét. Az itt következő kérdések személyes jellege miatt, most már munkatársunk közreműködése nélkül kérjük válaszait. Egészségügyi,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

ember helye ebben az Univerzumban

ember helye ebben az Univerzumban szka105_23 É N É S A V I L Á G Helyünk az Univerzumban Az Univerzum felépítésének lényege, s az ember helye ebben az Univerzumban Készítette: nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

SZKA_103_01. A modul szerzôje: Szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_01. A modul szerzôje: Szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Épül a házunk A modul szerzôje: Szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZKA_103_01 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK TANÁRI MODULVÁZLAT

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Különböző családtípusok

Különböző családtípusok SZKC 208_02 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s családi kresz Különböző családtípusok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári CSLÁDI KRESZ

Részletesebben

Ha a kiválasztott illóolaj részletes tájékoztatója más alkalmazási mennyiséget tartalmaz, akkor az abban szereplő mennyiséget vegye figyelembe!

Ha a kiválasztott illóolaj részletes tájékoztatója más alkalmazási mennyiséget tartalmaz, akkor az abban szereplő mennyiséget vegye figyelembe! A NATURLAND illóolajok 100 %-os tisztaságú, természetes eredetű, koncentrált hatóanyagok, ezért alkalmazásuk során pontosan tartsa be a felhasználási módokhoz javasolt cseppmennyiségeket! Általános felhasználási

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

5 6. évfolyam. Közösség és személyiség

5 6. évfolyam. Közösség és személyiség OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Az osztályfőnöki órák sajátos szerepet töltenek be a tantárgyak rendszerében. Fejlesztési k, tevékenységeik közvetlenül szolgálják a nevelést, mintegy szintetizálva az egyes tantárgyakban

Részletesebben

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11.

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11. Biológia A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók egyre jobban megismerjék és megértsék az élő természet belső rendjét, a szerveződési szintek működésének jellegzetes módjait és funkcióit, az

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE

1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE 1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE 1.1. Egyéni beszélgetések, fejlesztő interjúk a gyermekkel Önvizsgálat, önismeret megsegítése, a reális énkép

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

darabszám; a számok jele 10-ig

darabszám; a számok jele 10-ig Matematika A 1. évfolyam darabszám; a számok jele 10-ig 6. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 6. modul darabszám; a számok jele 10-ig MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Erdei iskolába megyünk

Erdei iskolába megyünk Erdei iskolába megyünk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Béri Eszter MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott

Részletesebben

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK Időpontok: szeptember 20, október 4, 18, november 8, 22, december 6. 9:00-11:00 Időtartam: 6 alkalom / min. 60 perc Helyszín: Nagy Kunszt Kortárs

Részletesebben

SZKA_106_27. A modul szerzője: Dobos Orsolya. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_27. A modul szerzője: Dobos Orsolya. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM kóla SZK_106_27 é n é s a v i l á g modul szerzője: Dobos Orsolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 380 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A MODUL CÍME ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Kovács Szabina ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Test- és szájhigiéné

Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Test- és szájhigiéné Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Test- és szájhigiéné Az általános iskolás korosztálynak, a szabadidőben szervezett helyi programokat megvalósító szakemberek részére Az Egészségfejlesztési

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6. c (21 fő 8 lány, 13 fiú) Résztvevők száma:

Részletesebben

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék Készült a Tartalomfejlesztési és. a Híd csoport anyagai alapján. A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag Tartalomjegyzék 1. A program szükségessége és jogi háttere 2. Célcsoportok 2. 1.

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában

A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában A dolgozatot készítette: Kmellár Béláné Baráth Ella tanító Kis Bálint Általános Iskola Gyomaendrőd 2 I. A projekt témájának megjelölése: Dolgozatom

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

Munkahelyi és személyi higiénia a vendéglátásban

Munkahelyi és személyi higiénia a vendéglátásban Kiss Irén Munkahelyi és személyi higiénia a vendéglátásban A követelménymodul megnevezése: Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése A követelménymodul száma: 1428-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 5 8. évfolyam. Célok, feladatok

ERKÖLCSTAN. 5 8. évfolyam. Célok, feladatok ERKÖLCSTAN 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tanítása

Gazdasági ismeretek tanítása Gazdasági ismeretek tanítása az általános iskola felső tagozatában Sasné M Erzsébet sm.erzsebet@gmail.com A világ összes pénze sem ér semmit, ha fogalmunk sincs, hogy bánjunk a pénzzel. Adam J Jackson

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. alapján 10-12. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

A világ gyermekei I. és nehézségek 7 ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s. A modul szerzői: Borbélyné Nagy Éva Farkas Magdolna

A világ gyermekei I. és nehézségek 7 ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s. A modul szerzői: Borbélyné Nagy Éva Farkas Magdolna T o l e r a n c i á r a n e v e l é s világ gyermekei I. Gyermeksorsok és -életek, örömök és nehézségek modul szerzői: Borbélyné Nagy Éva Farkas Magdolna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCI

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt)

Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt) Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt) PROJEKTLEÍRÁS Kiemelt téma: Az iskola világa az irodalomban és a valóságban Az egyes csoportok témái: 1. A mi gimnáziumunk: a Móricz 2. Varázsló-

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

MUNKAANYAG. Káró Nóra. A gyermekek önkiszolgáló tevékenysége, a felelősi rendszer, önkiszolgáló. tevékenységek ellenőrzése

MUNKAANYAG. Káró Nóra. A gyermekek önkiszolgáló tevékenysége, a felelősi rendszer, önkiszolgáló. tevékenységek ellenőrzése Káró Nóra A gyermekek önkiszolgáló tevékenysége, a felelősi rendszer, önkiszolgáló tevékenységek ellenőrzése A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja.

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. / Maupassant / A tehetséggondozás általában: A tehetséggondozás feladata: időben

Részletesebben

Változókor? Intim tünetek?

Változókor? Intim tünetek? Változókor? Intim tünetek? Mert a nő örök www.ovestinkrem.hu A menopauza egy természetes folyamat Gyermekeink egyre inkább saját életüket élik, lassan kirepülnek. Nehezen fogadjuk el, de talán már ki is

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MediKoz_Borito.qxp 4/28/2009 10:44 AM Page 1 MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Készült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Települési mediáció modellprojekt címû programja keretében

Részletesebben

szka102_12 É N É S A V I L Á G Készítette: szegediné Gonda Zsófia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_12 É N É S A V I L Á G Készítette: szegediné Gonda Zsófia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_12 É N É S A V I L Á G Mit ettem ma? Mindennap egy alma az egészség oltalma Készítette: szegediné Gonda Zsófia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ

Részletesebben

Fűtés és takarékosság

Fűtés és takarékosság szka102_47 É N É S A V I L Á G Fűtés és takarékosság Fűtési módok megismerése, takarékos energiafelhasználási szokások Készítette: hegyi Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben