4/B TAMOP A-14/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/B TAMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0039"

Átírás

1 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola BEVEZETŐ Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola Tiszavasvári Tagintézményében befejeződött a Mozogj, élj egészségesen a hátrányok leküzdéséért, a hosszú, sikeres életért! TÁMOP A-14/ számú projekt. A megvalósítás időszaka augusztus 01-től június 15-ig tartott. A pályázat fő célja, hogy a kultúra részeként az egészséges minta nyújtását, gyakorlati megélését támogassa az általános iskolai korosztályban. A pályázat eredményeként növeltük az egészségfejlesztő testmozgások és a szabadidős mozgás iránti motivációt. Fejlesztettük az egészségtudatos életvezetéshez szükséges egyéni és társas kompetenciákat. A mindennapos viselkedésbe beépültek az egészségfejlesztéssel kapcsolatos ismeretek és készségek. A Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola Tiszavasvári Tagintézményébe nagyon sok nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerek jár. A családok közül többen küzdenek a mindennapi megélhetési gondokkal, a szülők iskolázottsága alacsony. Így kiadványunkban látható, hogy fontos szempont volt olcsó, de egészséges jelszó is. Célunk az, ezzel a könyvvel, hogy segítséget nyújtsunk azoknak az iskoláknak, akik fontosnak tartják az egészséges életre nevelést. Első osztálytól nyolcadik osztályig kidolgozott tematikus terveket adunk közre, amelyek jól használhatóak tantárgyakba beépítve, de délutáni egészségfejlesztő foglalkozásokhoz is. Minden évfolyamból egy-egy kidolgozott óravázlat is található. Ezen kívül szakköri programokat is bemutatunk. Így a tankonyhánk programja, kiegészítve tanulóink által készített szakácskönyvvel. A tankert, az egészséget hirdető kommunikációs csoport, az Egy csésze egészség gyógytea klubunk programterveit ismerhetik meg az olvasók. A teljesség igénye nélkül a következő témákat érintettük. Ki vagyok én? A család szerepe, a családi élet Öltözetünk- egészségünk Káros szenvedélyeink Egészséges környezet-környezetvédelem Száj és fogápolás Balesetek, elsősegélynyújtás A szabadidő hasznos eltöltése

2 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola A kötet megalkotásában a következő pedagógusok vettek részt. Egészségfejlesztő foglalkozások tervei: Blaner Gyöngyi, Szaláncziné Komjáti Mónika, Márton Tímea, Magyar Hajnalka, Varga Terézia, Tündik Zita, Ráczné Román Mónika, Dombiné Fésűs Éva, Oláhné Szakács Anna Göndéné Bötykös Ágnes Virág Csabáné, Baloghné Birgán Anita, Iskolakert - Vincze Ági Tankonyha - Bodai Antalné Egészségfejlesztési célú kommunikációs csoport - Demeterné Berencsi Tünde Egy csésze egészség gyógytea klub Puskás Bernadett védőnő Zenés, táncos foglalkozások: Tiszavasvári Sportklub Antal József Jánosné projektmenedzser Kerekesné Lévai Erika szakmai vezető

3 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola TEMATIKUS TERV 1. ÉVFOLYAM A tanórán kívüli foglalkozásokba beépített oktatási/nevelési program tematikája Éves időkeret: 72 óra Heti időkeret: 2 óra (36 hét) Úgy döntöttem, hogy boldog leszek, mert az nagyon egészséges. Voltaire

4 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola 1. TÉMAKÖR: Foglalkozások sorszáma KI VAGYOK ÉN? Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Ki vagyok én? Pozitív énkép alakítása, újabb, eddig IKT Ppt-anyag és videofilm Milyen vagyok? nem tudatosult pozitív tulajdonságok megtekintéséhez Tükör rólam felfedezése. képkártyák, rajzlapok, Külső tulajdonságok Az önismeret fejlesztése az rajzeszközök Testkép osztálytársak támogató légkörében. beszélgetés, Ápoltság=szépség Fontos, hogy mindenkinek reális önkifejező alkotás, 1-2. óra Kozmetikumok, ékszerek, testfestés énképe alakuljon ki. Az énkép fontos dimenziója a testkép. ötletbörze szerepjáték, Divat vagy célszerűség? A higiénével való fokozott foglalkozás megfigyelés, igényének alakítása. rendszerezés, elemzés, Esztétikai érzék fejlesztése a előadás, megjelenés területén: - divatos vagy szituációs játékok, csoportmunka frontális

5 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola élményközpontúság aktív tevékenység saját tapasztalat együttműködés Ki vagyok én? szemléletformálás a helyes IKT Ppt-anyag és videofilm Milyen vagyok belül? önértékelés, önbizalom, önbecsülés megtekintéséhez Ismerjük meg önmagunkat! kialakításáról képkártyák:, rajzlapok, Önbecsülés, önértékelés a másik és a másság megértése, rajzeszközök Belső tulajdonságok: rokon-és elfogadása, segítése, előadás, ellentétpárok gyűjtése interperszonális orientáció, szituációs játékok, Belső személyiségjegyek belső tulajdonságok megismerése, ötletbörze 3-4. óra Küldjünk pozitív üzeneteket: mondj szépet Róla külső és belső kontroll erősítése. Tapasztalatszerzés, csoportmunka frontális Névjegykártya készítése külső és fogalmi háló bővítése élményközpontúság belső tulajdonságaink alapján együttműködési képesség alakítása aktív tevékenység kreativitás, fantázia fejlesztése csoportmunka auditív és vizuális memória fejlesztése saját tapasztalat kooperatív technikák projekt módszer együttműködés

6 Ki vagyok én? Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola A másik megértése, elfogadása, IKT Ppt-anyag és videofilm Azonosságok és különbségek szemléletformálás a helyes megtekintéséhez Nem vagyunk egyformák, avagy önértékelés, önbizalom, önbecsülés képkártyák:, rajzlapok, mindannyian mások vagyunk és kialakításáról rajzeszközök ez így jó, ettől szép a világ a másik és a másság megértése, vita, A másik nem szemével: elfogadása, segítése, beszélgetés, -A lányok általában.. interperszonális orientáció, önkifejező alkotás, -A fiúk általában... külső és belső tulajdonságok ötletbörze Ki miben más, mint az adott megismerése, külső és belső kontroll szerepjáték, 5-6. óra csoportról megfogalmazott erősítése megfigyelés, vélemény? Tapasztalatszerzés, rendszerezés, elemzés, Ki miben tudós, ki miben fogalmi háló bővítése előadás, tehetséges? együttműködési képesség alakítása szituációs játékok, Vállald önmagad kreativitás, fantázia fejlesztése csoportmunka auditív és vizuális memória fejlesztése frontális élményközpontúság aktív tevékenység saját tapasztalat együttműködés 7-8. óra Ki vagyok én? szemléletformálás a helyes IKT Ppt-anyag és videofilm

7 Szociális viselkedés Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola önértékelés, önbizalom, önbecsülés megtekintéséhez Szabályok és azok betartása egy közösségen belül Pozitív és negatív érzelmek Személyes kapcsolatok az osztályban, barátság. Mi az agresszió? Illem,- és erkölcs a barátsághoz szükséges jellemvonások Egy nagyon boldog élményed kialakításáról a másik és a másság megértése, elfogadása, segítése, interperszonális orientáció, fogalmi háló bővítése gondolatok megfogalmazásának képessége problémamegoldó, következtető gondolkodás fejlesztése együttműködési képesség alakítása kreativitás, fantázia fejlesztése auditív és vizuális memória fejlesztése képkártyák:, rajzlapok, rajzeszközök beszélgetés, önkifejező alkotás, ötletbörze szerepjáték,megfigyelés, rendszerezés, elemzés, előadás, szituációs játékok, csoportmunka, frontális élményközpontúság aktív tevékenység saját tapasztalat együttműködés

8 2. TÉMAKÖR: Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola A CSALÁD SZEREPE- CSALÁDI ÉLET Foglalkozások sorszáma óra Az én családom: Családi élet jelentősége Családfa, rokoni kapcsolatok Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Legyen nyitott a társas kapcsolatokra! Az együttélés szabályainak betartása. Figyeljen oda másokra, fogadja el a másságot is! A gyermek és a fiatal mintakövető. Külső mintákat átélve saját magát fejleszti, ezért rendkívül fontos a felnőtt szerep és a családi életre nevelés területén a felnőttek példaadása, viselkedés kultúrája, attitűdje és életfelfogása. Identitástudat kialakítása. Legyen nyitott a társas kapcsolatokra! Az együttélés szabályainak betartása Figyeljen oda másokra, fogadja el a másságot is! A gyermek és a fiatal mintakövető. Külső mintákat átélve saját magát fejleszti, ezért rendkívül fontos a felnőtt szerep és a családi életre nevelés területén a felnőttek példaadása, viselkedés kultúrája, attitűdje és életfelfogása. Identitástudat kialakítása Érzelmi kapcsolatok erősítése. A kommunikáció módja a családtagok frontális, kooperatív csoportmunka, egyéni munka, meséskönyv, képek, színes ceruza, zsírkréta, hegyező, radír, rajzlap táblakép, bluetech

9 óra Az én családom: Új jövevény a családban. Konfliktuskezelés. Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola között, másokkal szemben tanúsított magatartás. Családi értékrendszer erősítése. Viselkedésminták. Harmonikus család fogalma. A felnövekvő nemzedék érzelmi és értelmi életének formálása. Kölcsönös felelősségre és tiszteletre nevelés. Egyenrangú érdekek érvényesítése. Helyes erkölcsi szemlélet kialakítása. Családi szerepek betöltése. Barátság, szerelem, gyermek viszonyai, viselkedésformák. Mintaállítás, ideálkép kialakítása. Helyes magatartási minták, szilárd norma és értékrendszer. Legyen nyitott a társas kapcsolatokra! Az együttélés szabályainak betartása. Figyeljen oda másokra, fogadja el a másságot is! A gyermek és a fiatal mintakövető. Külső mintákat átélve saját magát fejleszti, ezért rendkívül fontos a felnőtt szerep és a családi életre nevelés területén a felnőttek példaadása, viselkedés kultúrája, attitűdje és életfelfogása. Identitástudat kialakítása. Érzelmi kapcsolatok erősítése. A kommunikáció módja a családtagok között, másokkal szemben tanúsított magatartás. Családi értékrendszer erősítése. Viselkedésminták. Harmonikus család fogalma. A felnövekvő nemzedék frontális, kooperatív csoportmunka, egyéni munka, internet, laptop, vers,

10 óra Az én családom: Együtt otthon. Ünnep a családban. Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola érzelmi és értelmi életének formálása. Kölcsönös felelősségre és tiszteletre nevelés. Egyenrangú érdekek érvényesítése. Helyes erkölcsi szemlélet kialakítása. Családi szerepek betöltése. Barátság, szerelem, gyermek viszonyai, viselkedésformák. Mintaállítás, ideálkép kialakítása. Helyes magatartási minták, szilárd norma és értékrendszer. Legyen nyitott a társas kapcsolatokra! Az együttélés szabályainak betartása. Figyeljen oda másokra, fogadja el a másságot is! A gyermek és a fiatal mintakövető. Külső mintákat átélve saját magát fejleszti, ezért rendkívül fontos a felnőtt szerep és a családi életre nevelés területén a felnőttek példaadása, viselkedés kultúrája, attitűdje és életfelfogása. Identitástudat kialakítása. Ismerjék meg a különböző kultúrákban élő gyermekek lakókörnyezetét! Tisztaságra, rend szeretetére nevelés. Családi összetartozás erősítése. Az örömszerzés élményének átélése Összetartozás szeretet erejének fontossága a tevékenységek során. Kellemes hangulat megélése. Az idősek tiszteletére nevelés. frontális, kooperatív és egyéni munkaforma, csoportmunka vers, digitális tábla, laptop, képriport, különböző méretű gyufásdobozok, ragasztó, gyertya,

11 3. TÉMAKÖR: Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Foglalkozáso k sorszáma óra óra Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Egészséges táplálkozás: Enni jó élvezd az ételeket Kedvenc ételeid Receptgyűjtő verseny meghirdetése Egészségtotó I. Egyél sokféle ételt minden nap az egészséghez a változatosság a recept Egészséges életmód összetevői Mire van szüksége a testednek egy nap? Az ételek italok legfontosabb összetevői 12 pont Nincsenek tiltott táplálékok,csak kerülendő mennyiségek A reggeli nagyon fontos étkezés Egészséges táplálkozás: Szerinted melyik csoportból kell a legtöbbet enni Táplálék piramis Tapasztalatszerzés, egészséges életmód összetevői, szemléletformálás a helyes étkezési szokások kialakításáról egészségtudatos életmód formálása fogalmi háló bővítése lényeglátási képesség fejlesztése összefüggések felismerésének, gondolatok megfogalmazásának képessége problémamegoldó, következtető gondolkodás fejlesztése együttműködési képesség alakítása kreativitás, fantázia fejlesztése auditív és vizuális memória fejlesztése Tapasztalatszerzés, táplálék piramis szemléletformálás a helyes étkezési szokások kialakításáról egészségtudatos életmód formálása IKT Ppt-anyag és videofilm megtekintéséhez képkártyák:, rajzlapok, rajzeszközök beszélgetés bemutatás rendszerezés, elemzés önkifejező alkotás, megfigyelés, játékok, csoportmunka frontális osztálymunka élményközpontúság aktív tevékenység saját tapasztalat megosztása IKT Ppt-anyag és videofilm megtekintéséhez képkártyák:, rajzlapok, rajzeszközök beszélgetés

12 óra Étkezéseid alapja a szénhidrát legyen Adj egy ötöst! Egyél gyümölcsöt, zöldséget minden étkezéshez, valamint étkezések közötti nassolnivalóként is! Keresztrejtvény Csillapítsd a szomjad. Igyál sok folyadékot Mit ne igyunk??? Hangsúlyozni: gyermekeknek alkoholt fogyasztani tilos! Nasstámadás! Egyél rendszeresen és változatosan válassz rágcsálnivalókat Egészséges táplálkozás: Mit eszik, mit egyen a család? Házi gyógymódok Mit egyen a család? Mi volt tegnap a vacsora? Mi a család kedvenc étele Szezonális élelmiszerek természetes élelmiszerek Mi az immunrendszer? Az étrend összeállítás követelményei: a tápanyagok mennyisége és aránya. Családi étlap készítése egy hétre MÉZ és más: Házi Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola fogalmi háló bővítése lényeglátási képesség fejlesztése összefüggések felismerésének, gondolatok megfogalmazásának képessége problémamegoldó, következtető gondolkodás fejlesztése együttműködési képesség alakítása kreativitás, fantázia fejlesztése auditív és vizuális memória fejlesztése Tapasztalatszerzés, szezonális élelmiszerek természetes élelmiszerek megismerése, házi gyógymódok a betegségek megelőzésére, kockázatok csökkentésére szemléletformálás a helyes étkezési szokások kialakításáról egészségtudatos életmód formálása fogalmi háló bővítése lényeglátási képesség fejlesztése összefüggések felismerésének, gondolatok megfogalmazásának képessége problémamegoldó, következtető gondolkodás fejlesztése együttműködési képesség alakítása bemutatás rendszerezés, elemzés önkifejező alkotás, megfigyelés, játékok, csoportmunka frontális osztálymunka élményközpontúság aktív tevékenység saját tapasztalat megosztása IKT Ppt-anyag és videofilm megtekintéséhez képkártyák:, rajzlapok, rajzeszközök beszélgetés bemutatás rendszerezés, elemzés önkifejező alkotás, megfigyelés, játékok, csoportmunka frontális osztálymunka élményközpontúság aktív tevékenység saját tapasztalat megosztása

13 gyógymódok a betegségek megelőzésére, kockázatok csökkentésére Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola kreativitás, fantázia fejlesztése auditív és vizuális memória fejlesztése óra Egészséges táplálkozás: Kuktából lesz a szakács Egészségtotó II Tudsz-e főzni Ízérzékelés-teszt Receptgyűjtő verseny értékelése Higiéniai igényesség Baleset megelőzési szabályok konyhai eszközök biztonságos használata ételkészítés közben Vitaminsaláták készítése két csoportban Tapasztalatszerzés, vitaminsaláták készítése recept alapján, szemléletformálás a helyes étkezési szokások kialakításáról egészségtudatos életmód formálása fogalmi háló bővítése lényeglátási képesség fejlesztése összefüggések felismerésének, gondolatok megfogalmazásának képessége problémamegoldó, következtető gondolkodás fejlesztése együttműködési képesség alakítása kreativitás, fantázia fejlesztése auditív és vizuális memória fejlesztése IKT Ppt-anyag és videofilm megtekintéséhez képkártyák: rajzlapok, rajzeszközök beszélgetés bemutatás rendszerezés, elemzés önkifejező alkotás, megfigyelés, játékok, csoportmunka frontális osztálymunka élményközpontúság aktív tevékenység saját tapasztalat megosztása 4. TÉMAKÖR: ÖLTÖZETÜNK-EGÉSZSÉGÜNK Foglalkoz ások sorszáma óra Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Öltözetünk és egészségünk: Nincs rossz idő, csak rossz ruha! Megfelelő öltözködés, viselkedési kultúra fejlesztése Beszélgetés, magyarázat,

14 Évszak játék Hibakereső Öltözetünk és egészségünk kapcsolata Öltöztető baba-csoport feladat- Nagymosás Activity játék Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola Személyes higiénia fejlesztése A közös munka örömének átélése, egymás segítése Testsémán tájékozódás fejlesztése Szókincsbővítés, kreativitás fejlesztése Frontális munka, csoportfeladat csomagolópapír, ragasztó, kártyák, boríték, fólia, blutack, színes kréta, óra Öltözetünk és egészségünk: Rend a lelke mindennek! Piszkos a kezem - közös énekléscsoportjáték Tisztálkodási eszközök válogatása Activity Haj- test-kéz, fogápolási kakukktojás játék Párosító játék Bence mondóka környezetünk tisztasága Alapvető tisztálkodási módok kialakítása, ismerete Odafigyelés önmagunkra, és környezetünkre. Igényességre, ápoltságra nevelés Személyes higiénia fejlesztése Saját mentális és fizikai egészségre vonatkozó ismeretek fejlesztése Összefüggések felismerése, következtetések levonása frontális osztálymunka, beszélgetés, magyarázat csoportalakítás, tevékenykedtetés, szókártyák, fésű, szappan, fogkefe, fogkém, körömkefe, csomagolópapír, blutack, színes ceruza, óra Öltözetünk és egészségünk: Fogára való! Tisztálkodási eszközök csoportosítása Illik, nem illik helyes viselkedés kethano szabályunk Bábelőadás megtekintése Mi tetszett a legjobban- élménybeszámoló- Óvd a fogaid! Activity játék Egészségtudatos magatartás kialakítása Igényességre, ápoltságra nevelés A száj higiénéhez szükséges eszközök megismerése A pontos fogmosás technikai elsajátítása Helyes szokások rögzítése Ráhangolódás tanítói előadás, beszélgetés, tevékenykedtetés, játék, csoportmunka bábok, kosárka, tisztasági eszközök, mosolyjelek, kártyák,

15 Igaz-hamis Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola 5. TÉMAKÖR: Foglalkozások sorszáma óra óra óra KÁROS SZENVEDÉLYEK Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Káros szenvedélyek: Tévézés, számítógépezés, játékgépezés-szerencsejátékozás, kártyázás, vásárlás Káros szenvedélyek: Kávézás, dohányzás, alkohol Egészséges életmód, helyes értékrend kialakítása Káros szenvedélyek: Mértéktelen gyógyszerfogyasztás, kábítószerek Egészséges életmód, szokások kialakítása Helyes szokások kialakítása. Kommunikációs készség, vitakészség, együttműködési készség, rajzkészség, logikus gondolkodás fejlesztése Tisztában legyenek a káros szenvedély fogalmával. Egészségtudatos magatartás kialakítása. Tudja a kávézás, dohányzás és alkoholfogyasztás egészségkárosító következményeit. Emlékezet, kommunikációs készség, vizuális észlelés, logikus gondolkodás, felelősségtudat, kötelességtudat fejlesztése. Egészségtudatos magatartás kialakítása. Együttműködési készség, szociális készség, figyelem, kifejezőkészség, fantázia, kreativitás fejlesztése. Beszélgetés, következtetés, véleményalkotás. Tevékenykedtetés. Tiltó plakát készítése. Igaz-hamis játék. Írásvetítő, képek, kártyák, csomagolópapír, rajzeszközök, magyar kártya, lapok, ceruzák, kérdőív, jutalommatrica. Beszélgetés, magyarázat, tapasztalatcsere, saját élmények elmondása, tevékenykedtetés. Házi feladat: gyűjtőmunka Képek kártyák, táblatapasz, kávébab, őrölt kávé, cigarettás dobozok, alkoholos üvegek- dobozok, tiltó táblák, puzzle-kép, jutalomkártyák. Tevékenykedtetés, rajzkészítés, beszélgetés, véleményalkotás, montázs készítése. Színes lapok, filctoll, táblatapasz, laptop,

16 óra Káros szenvedélyek: Ismétlés. A dohányzás és alkoholfogyasztás egészségkárosító hatásai Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola projektor, gyűjtött képek, olló, ragasztó, zöld és piros lapocskák, karton, jutalommatricák. Egészségtudatos magatartás kialakítása. Emlékezet, kommunikációs készség, szókincsbővítés, figyelem, lényegkiemelő készség fejlesztése. Játék, tevékenykedtetés, megfigyelés, beszélgetés, filmnézés. Képek, könyvtár, számítógép, darabokra vágott képek, jutalomszínező. 6. TÉMAKÖR: EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET/ KÖRNYEZETVÉDELEM Foglalkoz ások sorszáma óra Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Egészséges környezet, környezetvédelem: Közvetlen környezetünk védelme, szelektív hulladékgyűjtés Igény kialakítása a közvetlen környezetünk tisztán tartására. Tudják a szelektív hulladékgyűjtők helyes használatát. Emlékezet, logikus gondolkodás, kommunikációs készség, együttműködési készség fejlesztése. Mondókázás, játék, megfigyelés, beszélgetés, saját gondolataik elmondása, tevékenykedtetés, szemétszedés-takarítás. Képek, fényképek, színes dobozkák, elemek, szemetes, jutalommatrica óra Egészséges környezet, környezetvédelem: Növény- és állatvédelem, virágok a lakásban Tudják csoportokba rendezni a tárgyakat és élőlényeket, a növényeket és az állatokat. Ismerjék a növények és állattok nélkülözhetetlen voltát, azok védelmének fontosságát. Érezzék fontosnak a téli Tevékenykedtetés, csoportosítás, megfigyelés, játékok, szituációs gyakorlatok, beszélgetés. Gyurmából madáretető készítése. Színes kártyák, lapok. különböző tárgyak (hulladékok),

17 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola madáretetésre. Kommunikációs készség, emlékezet, együttműködési készség, felelősségtudat, kreativitás, kézügyesség fejlesztése. hullahopp karikák, képek, jutalommatrica, laptop, projektor, gyurma, gyurmatábla óra óra Egészséges környezet, környezetvédelem: Légszennyezés. Óvd a vizet! Egészséges környezet, környezetvédelem: Mit tanultunk a környezetvédelemről? Szemétszüret Tisztában legyenek a légszennyezés fogalmával, tudják annak egészségre ártalmas következményeit. Tudják vizeink szennyezésének következményeit. Kommunikációs készség, kifejezőkészség, rajzkészség, fantázia fejlesztése. Legyenek tisztában a környezetvédelem fontosságával. Legyen igényük a tiszta, egészséges környezetre. Képesek legyenek önellenőrzésre. Figyelem, együttműködési készség, kommunikációs készség fejlesztése. Játék, tevékenykedtetés, magyarázat, megfigyelés, beszélgetés, véleményalkotás, plakát készítése. Képek, feladatlap, jutalompecsét, projektor, laptop, csomagolópapír, rajzeszközök, Játék, feladatlap, tevékenykedtetés, utánzó játék, beszélgetés, magyarázat, következtetés, szemétszüret. Feladatlap, ceruza, jutalompecsét, papírdobozok, képek, laptop, projektor, szemetesek 7. TÉMAKÖR: BALESETEK, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Foglalkozások sorszáma óra Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Balesetek, elsősegélynyújtás: Amikor még kicsi a baj! Luca baba-kesztyűbáb érkezése Mit üzen a testünk? Beszámolók saját tapasztalatokról - okokozati összefüggések Kép szóbeli értelmezése Egészséges életmód tudatossá fejlesztése Frontális osztálymunka, beszélgetés, tevékenykedtetés, csoportmunka, játék

18 Párkereső játék Illik, nem illik- orvosi váróteremben, fogorvosnál, gyógyszertárban Mit változtatnál? Hogyan telik napod, ha betegség miatt hiányzol? Szituációs játék Daltanulás Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola Valós élethelyzetek felidézése Összefüggések felidézése, következtetések levonása Báb, képek, kártyák, fotók, fejdísz óra Balesetek, elsősegélynyújtás: Otthoni, iskolai balesetek Beszélgető kör Élménybeszámolók kisebb sérülésekről Párkereső játék-sérült és elsősegélynyújtó között Szituációs játék Legfontosabb telefonszámok Szerepjáték-kulcsszavas szókártya segítségével Ok-okozati összefüggések Odafigyelés önmagunkra Gyakoroltatni az elsősegélynyújtással és a betegápolással kapcsolatos szabályokat Kiemelni az egészséges életmód fontosságát a betegségek megelőzésében Saját testi épségünk óvása Frontális osztálymunka, beszélgetés, tevékenykedtetés, csoportmunka, játék Fertőtlenítő, jód, olló, kötözőpólya, gézlap leukoplaszt, tiszta víz, bőrnyugtató krém, szókártyák óra Balesetek, elsősegélynyújtás: Életmentő számok! Beszélgető kör Színező feladatlap, biztonságot és veszélyt hordozó tárgyak Jarmies21 mese videó megtekintése- megbeszélése- Elsősegélynyújtás fogalmának megismerése Odafigyelés önmagunkra Saját mentális és fizikai egészségre vonatkozó ismeretek fejlesztése Megfigyelések, tapasztalatok értelmezése Frontális osztálymunka, beszélgetés, egyéni feladat Láthatósági mellény, karszalag, gyufa, pohár, kés, olló, konnektor, feladatlap, műanyag játékok óra Balesetek, elsősegélynyújtás: STOP! Közlekedj okosan! Közlekedési szabályok megismerése Ismerjenek néhány jelzőtáblát, kresz frontális osztálymunka, magyarázat, megbeszélés,

19 Beszélgető kör Ismered-e? Séta az iskola körül Csoportos feladatlap végzése Hulladékból hasznosat-terepasztal készítése Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola szabályt Meglévő ismeretek bővítése. Beszédkészség, szókincsfejlesztés. Ismeretbővítés. Együttműködő képesség fejlesztése. Figyelemfejlesztés tanári közlés, ismeretek átadása, csoportmunka írásvetítő, fólia, járművek képei, kártyák, jutalom matricák, hurkapálca, gyurma, papírguriga, karton, olló, színes papír 8. TÉMAKÖR: A SZABADIDŐ HELYES FELHASZNÁLÁSA Foglalkozások sorszáma óra Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek A szabadidő helyes felhasználása: Hogyan képzeled el az ideális kikapcsolódást? Szabadidős tevékenységgel kössük le a tanulók energiáját. Tanítsuk meg őket a szabadidő sokszínű igényes, és hasznos eltöltésére. Közösségi tudatot erősítsük, az érzelmi életét gazdagítsuk. Legyenek képesek a szabadidejük beosztására! Ismerjék meg a szabadidő tartalmas eltöltésének módjait! Ismerjék fel a tartalmasan eltöltött szabadidő örömét, hasznosságát! Ismerjék fel a közös élmények nyújtotta, a relaxációs zene digitális tábla, képek puzzle, A/4 rajzlap, színes ceruza vagy zsírkréta

20 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola közösségben, közösségért végzett tevékenységek felfokozó hatását! Ismerjék meg a szabadidő eltöltésének kedvezőtlen hatásait! óra A szabadidő helyes felhasználása: Irány a természet! Ismerjék meg a szabadidő tartalmas eltöltésének módjait! Ismerjék fel a tartalmasan eltöltött szabadidő örömét, hasznosságát! Ismerjék fel a közös élmények nyújtotta, a közösségben, közösségért végzett tevékenységek felfokozó hatását! Ismerjék meg a szabadidő eltöltésének kedvezőtlen hatásait! kép digitális táblán kivetítve színező, színes ceruza óra A szabadidő helyes felhasználása: Tanulmányi kirándulás: Csónakázó tó Érzékennyé tenni a tanulókat a harmonikus környezet szépségének befogadására. A szabadidő tartalmas eltöltésére nevelés. Ismerjék fel a tartalmasan eltöltött szabadidő örömét, hasznosságát! Legyenek képesek szabadidejük beosztására! Fejlődjenek szociális kompetenciáik a szabadidő eltöltése közben! Térbeli és időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. Közlekedési ismeretek bővítése.

21 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola 9. TÉMAKÖR: Foglalkozások sorszáma óra Több mozgás! Sportágak, gyakorlatok Nagymozgás fejlesztése TÖBB MOZGÁS! Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek a mozgás örömének, szeretetének kialakulása, mozgásszükséglet kialakítása, mozgásos cselekvés biztonságának fejlődése, mozgásműveltség formálása, fejlesztése, kedvező erkölcsi, akarati tulajdonságok formálása, erő és állóképesség fejlesztése, különböző izomcsoportok erősítése, ügyesség, bátorság, egymásra figyelés, szabálytudat betartása, nagymozgás, finommozgás, rugalmasság fejlesztése, koordinációs képességek fejlesztése, kéz és láb dominanciájának kialakulása, térbeli mozgások gyakorlása, testséma fejlesztése, testtartási hibák megelőzése, a szép, harmonikus mozgás következtében fejlődik az esztétikai-művészi tudatosság, személyiségfejlesztés mozgásműveltség formálása, fejlesztése - formálása - erő és állóképesség fejlesztése frontális munka, csoportmunka, egyéni munka, beszélgető kör., képek, leírás, táblázat, rajzlap, színes ceruza, zsírkréta, radír, hegyező, focilabda, kosárlabda, hullahopp karika, ugráló kötél, medicinlabda, kislabda óra Több mozgás! A mozgás örömének, szeretetének frontális munka

22 Finommozgás fejlesztése, zumba Séta a szabadban, aktuális évszak növényei Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola kialakulása. Mozgásszükséglet kialakítása. Mozgásos cselekvés biztonságának fejlődése. Mozgásműveltség formálása, fejlesztése, kedvező erkölcsi, akarati tulajdonságok formálása, erő és állóképesség fejlesztése, különböző izomcsoportok erősítése, ügyesség, egymásra figyelés, szabálytudat betartása, nagymozgás, finommozgás, rugalmasság fejlesztése. Koordinációs képességek fejlesztése, kéz és láb dominanciájának kialakulása, térbeli mozgások gyakorlása, testséma fejlesztése, testtartási hibák megelőzése, a szép, harmonikus mozgás következtében fejlődik az esztétikai-művészi tudatosság személyiségfejlesztés A mozgás örömének, szeretetének kialakulása. Mozgásszükséglet kialakítása. Mozgásos cselekvés biztonságának fejlődése. Mozgásműveltség formálása, fejlesztése. zene nagyító

23 óra Több mozgás! Ugróiskola Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola Kedvező erkölcsi, akarati tulajdonságok formálása. Erő és állóképesség fejlesztése. Különböző izomcsoportok erősítése. Ügyesség, egymásra figyelés szabálytudat betartása. Tájékozódás térben és időben. Veszélyhelyzetek ismerete. Környezetkímélő magatartásforma kialakítása. Élő és élettelen környezet iránti felelősségérzet fejlesztése. A tanuló saját megfigyeléseit, tapasztalatait meg tudja fogalmazni egyszerűen, ábrázolni rajzos formában. Ismeretei ébresszék rá, hogy a természet védelméért ő is felelős, környezeti értékeit becsülje meg. Környezeti nevelés. Csoporttagok közti összetartó erő fejlődése. Kooperációs készségek fejlődése. Esztétikai érzék fejlődése. Megfigyelőképesség fejlődése. Figyelem- összpontosítás, testerősítő gyakorlatok a szabadban. A mozgás örömének, szeretetének kialakítása. Népi játékok megismerése. zene: Ugi-bugi gumi

24 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola Mozgásszükséglet kialakítása. Csoportban való játszás élményének megtapasztalása óra Több mozgás! Látogatás a játszótérre Ismeretszerzés, meglévő ismeretek felelevenítése. Együttműködési készségek fejlesztése. Mozgás szeretete. Mozgás és az egészség kapcsolatának játékos formái. Osztályközösség építés. Megfigyelési, észlelési képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés. 10. TÉMAKÖR: KIEGYENSÚLYOZOTT ÉLET Foglalkozások sorszáma óra Kiegyensúlyozott élet: Érzelmek barátság Szerelem párkapcsolat Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek A gyermek legyen nyitott a társas kapcsolatokra. Identitástudat kialakítása. Érzelmek helyes kezelése, felelősségvállalás, tekintet másokra. frontális munka, egyéni munka, véletlenszerűen kiválasztott gyerekekből csoportok, beszélgető kör, képek, tábla, bluetech, mese, képeslap, boríték, óra Kiegyensúlyozott élet: Napirend Belső béke Az egészséges életmód tevékenységeinek automatikus kialakulása. Érzelmi stabilitás kialakulása. Konfliktuskezelés. Önismeret fejlesztése, frontális munka, egyéni munka, csoportmunka, beszélgető kör, rajzlap, színes ceruza, radír, hegyező, elkészített rajzok,

25 óra Kiegyensúlyozott élet: Egészséges életmód Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola saját magunk tisztelete. Pozitív és negatív élmények. A lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény kialakításához és megőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása. Az egészséges táplálkozás fontosságának beláttatása, szokásrendjének kialakítása. Az egészséges táplálkozás az egészséges életmód része. A túlsúlyosság, a kövérség következményei: kisebb állóképesség és ellenálló képesség, gyenge fizikum, belgyógyászati problémák. Felelősségvállalás elősegítése. Önismeret, önbecsülés elősegítése. Döntési képesség fejlesztése. Szellemi, etikai, erkölcsi értékek fejlesztése. mellékletek, nagyméretű csomagolólapok, vízfesték, zsírkréta, csoportmunka, egyéni munka páros munka, frontális munka vers, interaktív tábla, képek, rajzlap, olló, vízfesték, ecset, idénygyümölcsök, kés, tányér, villa, kóla, csontdarab vagy fog, pohár, gézlap, csipesz, gyurmatábla, színes gyurma

26 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola TEMATIKUS TERV 2. ÉVFOLYAM A tanórán kívüli foglalkozásokba beépített oktatási/nevelési program tematikája Éves időkeret: 72 óra Heti időkeret: 2 óra (36 hét)

27 1. TÉMAKÖR: Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola KI VAGYOK ÉN? Foglalkozások sorszáma Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek 1-2. óra ÉN-tudat, önazonosítás Képes legyen a gyermek önmagát definiálni, elhelyezni a szűkebb és tágabb társadalmi csoportokban. Ismerje alapadatait (születési hely, idő, lakcím, kor név). Kötött és kötetlen beszélgetés, Én-kártya készítése, születési év- és hónap szerinti csoportok alakítása.szükséges eszközök: Információ-csíkok, tábla, mágnes/ Műszaki rajzlap A4-es méretben, olló, ceruza-toll, vonalzó, ragasztó,öntapadó, mosolykorongok 3-4. óra Külső és belső tulajdonságaim Tudja a tanuló önmagát jellemezni, ismerje meg a külső és belső tulajdonságait. A gyermek legyen képes magát objektíven értékelni. hibáit feltárni, javítani. Tükörgyakorlat. Szavak, kifejezések gyűjtése, párosítása. Ilyen vagyok én!- játék. Páros munka, csoportmunka Szükséges eszközök: Projektor, laptop internet, tulajdonságkártyák, mágnes információ-csíkok, 4 ív csomagolópapír, 4 doboz zsírkréta 5-6. óra Érzéseim Tudja megfogalmazni az örömteli és a szomorú dolgokat, kellemes és kellemetlen érzéseket okozó élethelyzeteket. Örömforrás-bánatforrás játék. Irodalmi mű feldolgozása Kedveskártya készítése, szituációs gyakorlatok. Szükséges eszközök:érzelemkártyák

28 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola, meseképek 7-8. óra Osztálytársaim, barátaim, tanáraim. Az iskola közösségi funkciójának megismertetése. Baráti és egyéb támogató kapcsolatok feltárása. Történet bemutatása, megbeszélése, dramatizálása. Szociomatria készítése. Szükséges eszközök:névkártyák papírlapok, íróeszköz 2. TÉMAKÖR: Foglalkozások sorszáma A CSALÁD SZEREPE- CSALÁDI ÉLET Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Irodalmi mű feldolgozása, óra Az én családom Tisztába legyen az alapvető családi kapcsolatokkal, viszonyokkal. Tudatosuljon az elsődleges támogató közeg szerepe a lelki egészség megőrzésében Ki-kicsoda? -játék, Családrajz készítése Milyen az én apukám, anyukám testvérem Szükséges eszközök: Családkorongok,családhalmaz- lapok olló,3 db jelkártya, boríték és íróeszköz,zsírkréta, filctoll, színes ceruzák, rajzlap A rokonság Tudja, kik tartoznak a rokonságba, mi az Rokoni kapcsolatokra utaló szavak

29 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola óra adott rokoni kapcsolat megnevezése. gyűjtése, lejegyzése. Család-nagycsalád-rokonság kifejezések pontosítása. Viszonyulási és támogató rendszerek feltárása. Családfa készítése Családmodellek Szükséges eszközök: Projektor, számítógép, 6 családkép nyomtatott formában,családkorongok, Családhalmaz lapok íróeszköz óra Családi szerepek A tanuló ismerje és tudja megfogalmazni a családon belüli feladatokat, munkamegosztást. Kapjon mintát a helyes életvezetésre, tudja megfogalmazni a saját környezetében zajló folyamatokat. Kötött és kötetlen beszélgetés, manuális tevékenységek Arany János : Családi kör c. művéből kiindulva. Szükséges eszközök:családtag- és a tevékenység-kártyák,papír, rajzeszközök óra Konfliktusok a mindennapi életben (családban, iskolában) Kezelési technikák. Konfliktus kerülő magatartás kialakítása, alapvető konfliktus kezelő technikák elsajátítása. Nyújtsunk segítséget a gyermeknek abban, hogy tudja, kihez fordulhat, ha már nagy a baj! Történetolvasás-feldolgozás a témakörön belül. Feltáró beszélgetőkör, dramatizálás, Szituációs és helyzetgyakorlatok. Mindezek megbeszélése. Szükséges eszközök:projektor, számítógép, vagy kinagyított,

30 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola nyomtatott képek. 3. TÉMAKÖR: Foglalkozások sorszáma óra EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Helyes táplálkozás kialakítása Tisztába legyen a helyes táplálkozással. Ismerje fel az egészséges ételeket. Kapjon mintát a helyes táplálkozás kialakításához. Képkártya, szókártya, táplálékpiramisról képek, borítékban elhelyezett képdarabok. Beszélgetés, magyarázat, tevékenykedtetés, páros munka, csoportmunka óra Gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek szerepe életünkben Tudja felismerni a gyümölcsöket, zöldségeket, tejtermékeket. Tudatosuljanak bennük, hogy milyen fontos szerepet játszanak ezek az élelmiszerek a mindennapos étkezésben egészségünk érdekében. Kártyák, boríték, karton, ceruza, újság, ragasztó, szókereső feladatlap. Beszélgetés, tevékenykedtetés, javaslatok megbeszélése, egyéni munka, páros munka, csoportmunka óra Vitaminok szerepe az egészségünkben Tapasztalja meg, hogy honnan lehet az egészséges, vitamindús gyümölcsöket és zöldségeket beszerezni. Tanulja meg miért szükséges vitamindúsan étkeznünk. Karton, olló, ragasztó, színes ceruza, gyümölcs és zöldség képet tartalmazó újságpapír. Magyarázat, ismeret átadás, tevékenykedtetés, beszélgetés, egyéni munka, frontális munka,

31 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola csoportmunka óra Egészségnap a szülőkkel A gyerekekkel megbeszélt helyes táplálkozási szokások átadása a szülőknek. Tudjanak helyesen és illemtudóan étkezni. Csomagolópapír, ceruza, zsírkréta, gyümölcstál elkészítéséhez szükséges eszközök. Beszélgetés, ötletek gyűjtése, tevékenykedtetés, csoportmunka. 4. TÉMAKÖR: Foglalkozások sorszáma óra ÖLTÖZETÜNK-EGÉSZSÉGÜNK Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Kézmosás, fogmosás, zuhanyzás Higiénia kialakítása. Helyes kézmosási és fogmosási technikák elsajátítása. Mosakodási és tisztálkodási lehetőségek megbeszélése. Írólap, rajzlap, grafit és színes ceruza, mosdó, szappan, törölköző, fogkefe, fogkrém, karton, újságok, ragasztó, olló. Beszélgetés, tevékenykedtetés, bemutatás, magyarázat, ötletek gyűjtése, egyéni munka, frontális munka, csoportmunka óra Kisfilm megtekintése, megbeszélése Ismerje a könyvtári helyes viselkedést. Tanult ismereteik és látottak alapján tudja megfogalmazni a lényeget. Bori a fogorvosnál című oktatófilm, rajzlap, grafit és színes ceruza, feladatlap. Magyarázat, oktatófilm megtekintése, beszélgetés, tevékenykedtetés, egyéni

32 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola munka, frontális munka óra Test, köröm és hajápolás Mindennapi testápolás fontosságának tudatosítása. Ismerjék fel a köröm és hajápolási eszközöket és módokat. Üres kártya méretű lapok, grafit és színes ceruza, fésű, tükör, hajgumi, hajcsat, csomagolópapír, zsírkréta. Magyarázat, beszélgetés, tevékenykedtetés, páros munka, csoportmunka óra Öltözködés Tudjon az évszaknak és időjárásnak megfelelően öltözködni a gyermek. Képek, évszakokat ábrázoló kártyák, rajzlap, színes ceruza, öltöztető baba. Magyarázat, beszélgetés, tevékenykedtetés, csoportmunka. 5. TÉMAKÖR: Foglalkozások sorszáma óra KÁROS SZENVEDÉLYEK Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Tévézés, számítógépezés, játékgépezésszerencsejátékozás, vásárlás Ismerje saját, és szülei napirendjét. Ismerje fel a helyes és helytelen viselkedést. Tudja eldönteni, hogy mikortól számít káros szenvedélynek a tévézés, számítógépezés, játékgépezés, szerencsejátékozás, vásárlás. Képek, táblatapasz, szókártyák, csomagolópapír, rajzeszközök, jutalommatrica. Beszélgetés, saját élmények elmondása, következtetés, érvelés, csoportosítás, tevékenykedtetés. kisfilm megfigyelése,

33 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola Tudja mindezek káros következményeit önmagukra és a családra nézve is. tapasztalatcsere, szemétszedés. Ne így élj! óra Kávézás, dohányzás, alkoholfogyasztás Kávé, cigaretta, alkohol felismerése. Tudja, miből készülnek ismerjen meg új fogalmakat. Tudja mindezek káros hatásait a szervezetre, környezetre. Tudja, hogy hol tilos dohányozni. Ismerje fel a tiltó és figyelmeztető táblákat. Képek, táblatapasz, feladatlap, jutalompecsét, darált kávé, főzött kávé, cigarettás dobozok alkoholos üvegek, dobozok, jutalomszínező. Beszélgetés, magyarázat, következtetés, feladatlap megoldása, játék, saját élményen alapuló beszámoló, utánzó játék, igaz-hamis játék, megfigyelés,madáretető készítés óra Mértéktelen gyógyszerfogyasztás, drogok Tudja, hogy a túlzott gyógyszerfogyasztás káros lehet. Képekről ismerjen fel gyógyszereket, drogokat. Színes kártyák, szókártyák, csomagolópapír, filctollak, táblatapasz, laptop, projektor, gyerekek által gyűjtött képek, olló, ragasztó, karton, igaz-hamis kártyák, jutalommatrica. Ismerje a kábítószer fogyasztás tudatmódosító hatását. Játék, beszélgetés, véleményalkotás, tevékenykedtetés, kiselőadás,

34 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola saját élményen alapuló tapasztalatcsere. Montázs készítése óra Kisfilmek megtekintése, megbeszélése Tudják a könyvtári viselkedés szabályait. Tudatosuljanak benne az alkoholfogyasztás és a dohányzás egészségre káros hatásai. Tévé, videomagnó, videokazetták. Közlés, megfigyelés, megbeszélés. 6. TÉMAKÖR: Foglalkozások sorszáma óra EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET/ KÖRNYEZETVÉDELEM Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Közvetlen környezetünk védelme, szelektív hulladékgyűjtés Ismerje közvetlen, és tágabb környezetét. Legyen igénye környezetét tisztán tartani. Tudja, mit jelent a környezet, és a környezetvédelem. Tudjon tárgyakat anyaguk alapján csoportokba rendezni. Ismerje a szelektív hulladékgyűjtés Képek, fényképek, színes dobozok, jutalommatrica, elemek, DVD, DVD lejátszó, szemetes. Kötetlen beszélgetés, tapasztalatcsere, következtetés, tevékenykedtetés, csoportosítás, megfigyelés, oktatófilm,játék.

35 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola szabályait, fontosságát. Szemétszedés az iskola udvarán óra Növény- és állatvédelem, virágok a lakásban Tudjon különbséget tenni élő és élettelen között. Tudja csoportokba rendezni a növényeket és az állatokat. Ismerjenek fel háziállatokat és vadon élő állatokat. A téli madár- és állatetetés igényének kialakítása. Tudja, hogy a tiszta levegő varázslói a fák. Színes kártyák, lapok, filctollak, képek, táblatapasz, jutalom képecskék, műanyag flakonok, tejes dobozok, olló, madáreledel, jutalommatrica. Csoportosítás, rajzkészítés, beszámoló, tevékenykedtetés, beszélgetés, utánzó játék, beszélgetés, következtetés, játék. Madáretető készítése hulladékból óra Légszennyezés Óvd a vizet! Ismerje a légszennyezés fogalmát, tudja annak káros, egészségromboló következményeit. Tudja, mit tehetünk a tiszta levegőért. Ismerje a vízszennyezés következményeit. Képek, feladatlap, jutalompecsét, fényképek, projektor, laptop, csomagolópapír, rajzeszközök. Csoportosítás, ötletbörze, beszélgetés, következtetés, tevékenykedtetés. Plakát készítése a lég- és vízszennyezésről óra Mit tanultunk a környezetvédelemről? Fel tudja sorolni az élőlényekre jellemző tulajdonságokat. Meg tudja különböztetni a növényeket az CD, CD-s magnó, színes dobozkák, képek, DVD film, DVD lejátszó, laptop, projektor, kuka, eldobható

36 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola Szemétszüret állatoktól. kesztyű. Képes legyen feladatlap megoldásakor önellenőrzésre. Ismerje az újrahasznosítás fogalmát, szükségességét. Ismerje a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Ismerjék a lég- és vízszennyezés káros hatásait. Játék, oktatófilm megfigyelése, beszélgetés, lényegkiemelés. Hulladék szétválogatása. Szemétszüret. A szemétmentes környezet igényének kialakítása. 7. TÉMAKÖR: Foglalkozások sorszáma óra BALESETEK, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Elsősegélynyújtás Mentők Saját élményen alapuló tapasztalatát elő tudja adni. Ismerje az elsősegélynyújtás alapvető szabályait. Tudja, hogy egyes balesetek esetében mi az azonnali teendő. Papírzsebkendő, sebtapasz, fertőtlenítő kenőcs, vöröshagyma, ecetes borogatás, Fenistil kenőcs, konnektor, üvegpohár, vegyszeres dobozok, feladatlap jutalomszínező, kalapács, játékbaba, csörgő, konnektor, gyertya, üveg- és műanyagpohár, stb,

37 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola Ismerje fel a veszélyforrásokat. Képes legyen önellenőrzésre. Tudja néhány mondatban összefoglalni a tanultak lényegét. Beszélgetés, szituációs játékok. Következtetés. Helyzetgyakorlatok óra Ismerjen dalokat, verseket a tűzről. Képek alapján tudjon következtetéseket levonni. Ismerje a tűzgyújtás szabályait. Tevékenykedtetés. Tárgyak csoportosítása. Vers, képek, táblatapasz, írásvetítő, fólia, fénykép, vizes borogatás, folyó csapvíz, színezők. Tűz, tűzvédelem Tudja, hogyan kell eloltani a tüzet. Tudja, hogy a tűz barátunk, de ellenségünk is lehet. Ismerje fel az égési sérüléseket, tudja azok azonnali ellátását, tudja értesíteni a mentőket. Mentovics Éva: A tűz c. versének megbeszélése. Saját élmény előadása, beszélgetés, következtetés, szituációs játékok, véleményalkotás, helyzetgyakorlatok, tevékenykedtetés. Ismerje a tűzoltók és a mentők telefonszámát óra Közúti balesetek Elsősegélynyújtás Ismerje fel a jellegzetes eszközökhöz tartozó foglalkozásokat. Ismerje fel a mentőket tűzoltókat, Képek, feladatlap, jutalommatrica, játéktelefon, gyurma, hurkapálca, rajzlap, színes ceruzák, olló,

38 Rendőrség Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola rendőröket járműveik és egyenruhájuk alapján, tudja a telefonszámukat. ragasztó, jutalomszínező. Tudja a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismerjen néhány jelzőtáblát, KRESZ szabályt. Tudja mi a teendő közúti baleset során. Párkeresés, feladatlap megoldása, beszélgetés, tapasztalatcsere, tevékenykedtetés, következtetés, szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, tanulmányi séta alkalmával gyakorolni az átkelést az úttesten. Néhány jelzőtábla elkészítése óra Közúti balesetek megelőzése Kerékpáros közlekedés (oktatófilm) Ismerje a mentők, tűzoltók és rendőrség telefonszámát. Legyen tisztában a segélyhívó telefonálás szabályaival. Tudja, hogy a közúti közlekedés során hogyan gondoskodjon saját biztonságáról. Tudja összefoglalni az oktatófilmben látottak lényegét. CD, CD-s magnó, képek, táblatapasz, játéktelefon, láthatósági mellény, láthatósági karszalag, elakadásjelző háromszög, videofilm, videomagnó. Párosítás, szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, megbeszélés, tevékenykedtetés, megfigyelés, saját élményen alapuló beszélgetés, oktatófilm megfigyelése, lényegkiemelés.

39 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola 8. TÉMAKÖR: Foglalkozások sorszáma óra A SZABADIDŐ HELYES FELHASZNÁLÁSA Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Helyes napirend kialakítása Tudja a gyermek a napját helyesen és hasznosan eltölteni. Legyen tisztába azzal, hogy a pihenés és alvás is fontos a szervezetünk számára. Betűkártya, üres kártyalapok, grafit és színes ceruza, zsírkréta. Beszélgetés, tevékenykedtetés, rajzolás, páros munka, frontális munka óra Mesefeldolgozás Tudja a mesét figyelmesen végig hallgatni. Tiszta érthető válaszok adása a feltett kérdésekre. Fólia, állatokról képek, mesekönyv, rajzlap, grafit és színes ceruza, feladatlap. Tevékenykedtetés, magyarázat, beszélgetés, frontális munka óra Tavasszal kapcsolatos kézműves foglalkozások Tudja felsorolni az évszakokat és a hónapokat. Tudja a tavasz jellemzőit. Rajzlap, grafit és színes ceruza, zsírkréta, gyurmaragasztó, olló, ragasztó. Tevékenykedtetés, bemutatás, beszélgetés, magyarázat, ötletek gyűjtése, egyéni munka, páros munka, frontális munka. Internet használat Számítógép helyes használatának megismerése. Tudja az internetes játékokat Számítógép.

40 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola óra helyesen használni. Magyarázat, megbeszélése, tevékenykedtetés, játék, páros munka. 9. TÉMAKÖR: Foglalkozások sorszáma óra TÖBB MOZGÁS! Téma Oktatási-képzési feladatok Eszközök, módszerek Testünk-életműködésünk - kedvenc mozgásformáink Az ember egészséges életműködésének megőrzéséhez szükséges tényezők megismertetése. A mozgás, mint alapvető életjelenség. Diákjaink tudjanak felsorolni egészséget megőrző mozgásformákat és egészségromboló szokásokat. Páros gyakorlat: Főbb testrészek megmutatása, felsorolása. Utánzó-játék: élő-élettelen dolgokkal Emberi test modelljének, rajzának megfigyelése. Mozgásszerveink! Tevékenységkártyák csoportosítása, Fizikai gyakorlatok, állóképességpróbák. Ki mit sportol? csoportos beszélgetés- Sportplakát készítése óra Ne csak beszéljünk róla!- sportdélután A mozgás, sportolás által okozott egyéni és közösségi élmény megélése. Játékos sporttevékenységgel egybekötött túra a természetben. Eszközök: labdák, ugráló kötél, stopperóra, bóják, sportöltözék óra Ne csak beszéljünk róla!- strandolás A mozgás, sportolás által okozott egyéni és közösségi élmény megélése. Strandolás- az úszás alapjai Eszközök: fürdőruha, törölköző

41 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola TEMATIKUS TERV 3. ÉVFOLYAM A tanórán kívüli foglalkozásokba beépített oktatási/nevelési program tematikája Éves időkeret: 72 óra Heti időkeret: 2 óra (36 hét) Készítette: Oláhné Szakács Anna Blaner Gyöngyi Dombiné Fésűs Éva Egészségfejlesztés

42 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola A jelen egészségnevelése nem lehet más, mint tudatosan létrehozott készségfejlesztő lehetőségek összessége, amellyel az egyén viselkedése az előre meghatározott cél irányába elmozdítható. Az iskola feladatat: Az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető, de tudományos ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása. Megtanítani, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására magatartási alternatívákat ajánljon, tanítson megfelelő egészségvédő magatartásra, gyakorlással, segítéssel, példamutatással. Motiválja, ösztönözze a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására, közös véleményformálással, támogató tanácsadással is! Segítse mind az egészségeseket, mind a betegeket az egészségvédő öntevékenységben, az egészséges életmód kialakításában, a döntési alternatívák kidolgozásában, és a helyes döntések megvalósításában. " Az élet meghosszabbításának titka, hogy meg ne rövidítsük!"

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon 2,013/14 Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes és mesterséges

Részletesebben

szka102_34 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_34 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_34 É N É S A V I L Á G Biztosan szükséged van rá? Vágyaim és szükségleteim Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

SOÓS FERENCNÉ TARTALOMJEGYZÉK:

SOÓS FERENCNÉ TARTALOMJEGYZÉK: A SZÉL TÍPUSA: PROJEKT KÉSZÍTETTE: SOÓS FERENCNÉ TARTALOMJEGYZÉK: A TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Tudatosítani kell a tanulókkal, hogy az ember és a természet csak harmonikus kapcsolatban lehet

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon 2,013/14 Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes

Részletesebben

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok:

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok: II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző Iskolánkban a nevelő-oktató-szakképző pedagógiai munka a nevelőtestület konszenzusával elfogadott (az iskolafenntartó által

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE

1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE 1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE 1.1. Egyéni beszélgetések, fejlesztő interjúk a gyermekkel Önvizsgálat, önismeret megsegítése, a reális énkép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

szka105_09 É N É S A V I L Á G Készítette: hegymeginé Nyíry Enikő Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_09 É N É S A V I L Á G Készítette: hegymeginé Nyíry Enikő Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_09 É N É S A V I L Á G Kirándul az osztály Tervezzük, szervezzük együtt az osztálykirándulásunkat! Készítette: hegymeginé Nyíry Enikő Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Általános rendelkezések 1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA

A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA A modul kódja: HVH_KGF_20_1 A MODUL CÍME TESTI - LELKI HIGIÉNIA A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának

Részletesebben

Találkozz a másikkal! A teremben zene indítására járkálnak úgy, hogy mindenkivel találkoznak. szerint köszöntik egymást.

Találkozz a másikkal! A teremben zene indítására járkálnak úgy, hogy mindenkivel találkoznak. szerint köszöntik egymást. 08_ letem lapjai_tæblæzat.qxp 2008.06.19. 13:21 Page 143 1. Ráhangoló, bevezető óra Vezeti a játékot: instrukciókat ad a találkozásokhoz és kezeli a magnót. Nagy szabad térre van szükség a játékhoz, mindenképp

Részletesebben

Óravázlat Család. Óra témája, tananyag: Együttélés otthon és az iskolában. célok: Önbizalom, együttmőködés tolerancia. A foglalkozás menete

Óravázlat Család. Óra témája, tananyag: Együttélés otthon és az iskolában. célok: Önbizalom, együttmőködés tolerancia. A foglalkozás menete Óravázlat Család Dátum: 2010.márc.10. Óra témája, tananyag: Együttélés otthon és az iskolában Önbizalom, célok: önkifejezési készség Rendszerezıképesség, együttmőködés tolerancia : Csak rám figyelj! Frontálisjáték

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt)

Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt) Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt) PROJEKTLEÍRÁS Kiemelt téma: Az iskola világa az irodalomban és a valóságban Az egyes csoportok témái: 1. A mi gimnáziumunk: a Móricz 2. Varázsló-

Részletesebben

Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20.

Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20. Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20. 1. évfolyam Faladatok, cselekvési sor Munkaformák Tantervi tartalom Tárgyi feltétel Időterv Elvárt eredmény Mérés, értékelés A résztvevő

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés Innovációs tevékenység

Egészséges életmódra nevelés Innovációs tevékenység Benedek Elek Oktatási És Módszertani Intézmény Oroszlány Egészséges életmódra nevelés Innovációs tevékenység Oroszlány, 2010-07-19 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ FOGALMAK Egészség: a WHO az 1948-as alkotmányában kimondja:

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGI TERÜLET MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TÜKRÉBEN A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK Az Életvitel és gyakorlat műveltségterület a társas-társadalmi és a mesterséges (technikai) környezet tapasztalati megismerésére, valamint a mindennapi életvezetéshez

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

Hogy én is Tóth Pista bácsi lehessek avagy sütés nélkül készíthető édességek.

Hogy én is Tóth Pista bácsi lehessek avagy sütés nélkül készíthető édességek. Hogy én is Tóth Pista bácsi lehessek avagy sütés nélkül készíthető édességek. Készítette: Zsebeházy Ágnes Bevezetés Minden rendes gyerek szereti az édességet. Nem egyformán és nem ugyanazt. Az anyukák,

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program a 11.-12. szakképző évfolyamok számára 2013. /A 2010.-ben elfogadott

Részletesebben

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Ennek a háznak udvarában Szép kisbimbót láttam. Vizet hoztam tövére, Szálljon áldás fejére! Szabad-e locsolni? Tavasz, húsvéti ünnepkör /projekt/ Korcsoport: 1.osztály

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény

2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény 2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény Osztály Téma Projekt jellege Megvalósult projektek száma: 8 Részt vevő pedagógusok száma: 21 Projektbe bevont tanuló száma: 317

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

1. OSZTÁLY. ecset ( 4-es, 8-as, 10-es ) 3 db. filctoll készlet

1. OSZTÁLY. ecset ( 4-es, 8-as, 10-es ) 3 db. filctoll készlet 1. OSZTÁLY 14-32 vonalas füzet 6 db 27-32 négyzetrácsos füzet 2 db sima (nagy spirál) füzet 1 db hangjegyfüzet / kicsi 1 db grafitceruza ( HB, 2H ) 3-3 db postairón 2 db A/4 rajzlap A/4 műszaki rajzlap

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub 2. A projekt átfogó célja: A projekt általános céljának megfogalmazása. A KLUB elsődleges célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőséget

Részletesebben

Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31.

Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31. Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31. Tartalomjegyzék A Hartyán Általános Iskola pedagógiai programja Legitimáció 8 Intézményünk öndefiníciója

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák!

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák! 2008/2009-es tanév tankönyvi elemzések, bemutatások is segíteni kívánják Önöket a bonyolult világunkban történő könnyebb eligazodásban. Kitekintés rovatunkban olyan külföldi tapasztalatokat mutatunk be,

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Család, otthon, háztartás Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. HELYI TANTERV Környezetismeret 1.-4. osztály KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Kertészné Fenyvesi Anita Az Érdi

Részletesebben

5 6. évfolyam. Közösség és személyiség

5 6. évfolyam. Közösség és személyiség OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Az osztályfőnöki órák sajátos szerepet töltenek be a tantárgyak rendszerében. Fejlesztési k, tevékenységeik közvetlenül szolgálják a nevelést, mintegy szintetizálva az egyes tantárgyakban

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK VITAMINOKRA? Az egészséges táplálkozás alapjai a vitaminok és ásványi anyagok

MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK VITAMINOKRA? Az egészséges táplálkozás alapjai a vitaminok és ásványi anyagok MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK VITAMINOKRA? Az egészséges táplálkozás alapjai a vitaminok és ásványi anyagok ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA TÉMÁJA: KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (2 éves, esti munkarend szerint) 2014.

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (2 éves, esti munkarend szerint) 2014. HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01 (2 éves, esti munkarend szerint) 2014. 1. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Környezetismeret

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5.c Résztvevők száma: 20 fő Időpont: 2008.

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

Tanári útmutató a Családi költségvetés felső tagozatos órájához

Tanári útmutató a Családi költségvetés felső tagozatos órájához Tanári útmutató a Családi költségvetés felső tagozatos órájához Előkészületek: A terem berendezése 6 db asztal 5 székkel, lehetőség szerint a székek fél körben elhelyezve, hogy mindenki kényelmesen lássa

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

MENNYIT MOZOGJUNK EGY NAP?

MENNYIT MOZOGJUNK EGY NAP? MENNYIT MOZOGJUNK EGY NAP? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Fizikai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4 08/2-0067

TÁMOP-3.1.4 08/2-0067 TÁMOP-3.1.4 08/2-0067 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben Hajnóczy Napok 2012 - SOKSZÍNŰ EURÓPA, HATÁRTALANUL A PROGRAM RÖVID BEMUTATÁSA A Hajnóczy Napok tartalmi-módszertani

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reménység Családok Átmeneti Otthona 8674 Nágocs, Ady E. u. 13/a. Tel.: 84/372-744/12 vagy 17. mell. Fax: 84/372-744/20 Mobil: 0620/3796245 WEB: http://www.atmenetiotthon.hu E-mail: atmenetiotthon@citromail.hu

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Célnyelvi Civilizáció Helyi tanterv 9-2.évfolyam Budapest, 20. május. TARTALOMJEGYZÉK. A tantárgy tanulásának célja 2.. Követelmények. Ellenőrzés,

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Környezetismeret tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben