TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS"

Átírás

1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS

2 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 AJÁNLÁS A MINDENNAPOS ISKOLAI TESTEDZÉS PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit. Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető. Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi sajátos egészségügyi és pedagógia szempontoknak kell teljesülniük. Minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás programban. Minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési és légzési rendszer megfelelő terhelése. Minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna. A testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire, és az izomerősítések különböző testhelyzeteire. Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt, és sikerélményt jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is. A testmozgás - program életmód sportokat, életminőség sportokat is megtanít (olyan sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében.) A testmozgás program játékokat és táncokat is tartalmaz.

3 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 531 Órakeret: óra /heti 2 óra/ Témakörök, tartalmak 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Rend Előkészítő és prevenciós Járások, futások, szökdelések, ugrások, dobások Támasz és függő Labdás Küzdő feladatok, játékok Szabadidős sporttevékenység Összesen

4 TESTNEVELÉS ÉS SPORT OSZTÁLY Heti óraszám: 2 óra TÉMAKÖRÖK TÉMÁK 1. - Alapállás. Rendgyakorlato - Testfordulatok helyben ugrással. k - Sorakozás egysoros vonalban. - Sorakozás egyes oszlopban. - Köralakítás kézfogással. - Elhelyezkedés szétszórt alakzatban. 2. Előkészítő és A csont-, az ízület-, az izomrendszer lehetőségét kihasználó ütemű prevenciós utánzással végrehajtható változatos előkészítő szer nélkül és kéziszerekkel. 3. Járások, 3.1. Járások: futások, - Járások helyben és haladással. szökdelések, - Járások rövid és hosszú lépésekkel. ugrások és - Lassú és élénk járás. dobások - Járás lábujjhegyen, sarkon, külső talpélen Futások: - Kötetlen futás, jelre megállás. - Kötetlen futás oda-vissza, körben. - Futás irányváltoztatásokkal, közben hullámvonalban, kanyarodással, tárgykikerüléssel. - Futás tapssal irányított iramban. - Tartós futás 2-4 percig. - Gyors futások különböző kiinduló helyzetekből indulva. - Átfutás lehelyezett tárgyak fölött (bot, kötél, karika stb.) Szökdelések, ugrások: - Szökdelések egy, váltott és páros lábon helyben, továbbhaladással e előre, hátra, oldalra, fordulattal. - Szökdelések, mint előbb meghatározott távolságban. - Szökdelések, mint előbb, lehelyezett tárgyak felett. - Kötélhajtás egy, váltott és páros lábon előre és hátra kettőzéssel is.

5 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Támasz és függés 5. Labdás 6. Küzdő feladatok, játékok, szabadidős sporttevékenysé g - Nekifutásból elugrás egy lábról, érkezés páros lábra. - Nyusziugrás, kötetlenül, meghatározott távolságon, versenyre is Dobások: - Hajítási kísérletek újságpapír gombóccal, lufival. - Kislabda hajítás 2 m magas zsinór felett, kivitelezés megkötés nélkül (egykezes, alsó, oldalsó, felső dobás). - Célba dobás. - Helyzetváltoztatás állatmozgást utánozva talajon (kutyafutás, pókjárás, sánta róka járás stb.) - Helyzetváltoztatás padon, kéz- lábtámaszban : négykézláb járással, nyusziugrással, pókjárással. Helyzetváltoztatás rézsútos padon kéz-, lábtámaszban felfelé és lefelé, négykézláb járással, nyusziugrással. - Álló labda megfogása és felemelése. - Labdagurítás zárt lábak közül, terpeszben, egy-egy láb közül, terpeszben, egy-egy láb közül és nyolcas alakban. - Labdagurítás társhoz oda-vissza terpeszülésben ás állásban. - Labdavezetés kézzel, helyben, állásban, guggolásban, ülésben. - Feldobott labda elfogása egy pattanás után, leérkezés előtt Küzdő feladatok - Ne engedd, hogy a társad mélytartásból oldalsó középtartásba emelje a karját! - Ne engedd, hogy a társad a karját oldalsó középtartásból mélytartásba vigye! - Húzd el a fekvőtámaszban lévő társad! - Ki a legény a csárdában? - Vörös pecsenye Játékok, szabadidős sporttevékenység - Mozdulatlanság, szoboralakítás. - Vonatozás. - Futóversenyek. - Egyszerű fogójátékok. - Utolsó pár előre fuss!

6 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Cica és egerek. - Hány óra van Farkas apó? - Gyertek haza libuskáim! - Féltek-e a medvétől? - Szökdelő váltók. - Célba dobó versenyek (vízszintes és függőleges cél). - Sor- és váltóversenyek (labdaszállítással, tömött labdával, utánzó mozgásokkal stb.) - Szabadulás a labdától. - Labdaüldözés. - Döngető, több labdával is. - Téli foglalkozások.

7 TESTNEVELÉS ÉS SPORT OSZTÁLY Heti óraszám: 2 óra TÉMAKÖRÖK 1. Rendgyakorlato k 2. Előkészítő és prevenciós 3. Járások, futások, szökdelések, ugrások és dobások. TÉMÁK Mint az 1. osztályban, valamint: - Jelentésadás. - Járás ütemtartással. - Nyitódás-záródás. - Sorakozás kétsoros vonalban. Mint az 1. osztályban, valamint: A legjellegzetesebb testhelyzetek, testtartások, alapformák elsajátítása. Mint az 1. osztályban, valamint: 3.1. Járások: - Járás minden lépésnél lábujjhegyre emelkedéssel. - Járás hátrafelé, ütem és lépéshossz szabályozással. - Járás oldal irányban keresztlépéssel. - Járás magas térddel Futások: - Kötetlen futás meghatározott területen, jelre megállás. - Járásból átmenet futásba majd futásból járásba. - Rajtolás állórajttal indulva. - Rajt versenyek különböző kiinduló helyzetekből. - Futás a lépéshossz jelekhez való igazításával. - Futás térd- és sarokemeléssel. - Tartós futás 3-5 perc. - Fokozó futás egyre növekvő távolságra vonalak közé lépve. - Futóversenyek Szökdelések, ugrások: - Szökdelések egy, váltott és páros lábon előre, hátra, oldalra, adott távolságon egyre kevesebb ugrással, vonalak között, cikkcakk útvonalon. - Kötélhajtás egy, váltott és páros lábon előre és hátra, hajtva, előre,

8 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Támasz és függés 5. Labdás 6. Küzdő feladatok, játékok, szabadidős sporttevékenysé g hátra, oldalra (lehunyt szemmel is). - Kötélhajtási kísérletek hármas csoportokban is. - Helyből ugrás egy és két lábról: egy és páros lábra. - Nekifutásból elugrás egy lábról. - Nyusziugrás karikából karikába, távolságnövelés, zsámolyról le-fel.) 3.4. Dobások: - Hajítási kísérletek távolba, ülésből, térdelésből, állásból. - Célba dobási kísérletek függőleges célra. Célba dobási kísérletek vízszintes célra (2 m-es vonal közé vagy karikába). Mint az 1. osztályban, valamint: - Helyzetváltoztatás állatmozgást utánozva talajon (kutyafutás, Átbújások akadályok alatt. - Mászási kísérletek kötélre. - Mászási kísérletek kötélre. - Helyzetváltoztatás rézsútos padon feladatokkal. Mint az 1. osztályban, valamint: - Labdagörgetés ölésben a test körül és a felemelt lábak alatt. - Saját gurított labda felvétele, utána futással. - Saját eldobott labda elfogása utána futással, egy pattintás után, földet érés előtt. - Labda feldobás és elkapás két feladat között (tapsolás, leguggolás, talajraérés, leülés-felállás stb). - Labdaiskola falhoz dobással. - Labdavezetés jobb és bal kézzel (fekvésben, guggolásban stb) továbbhaladással, kötetlenül. - Labdavezetési kísérletek lábbal. - Pingponglabda, tollaslabda levegőben tartása ütögetéssel. Mint az 1. osztályban, valamint: 6.1. Küzdő feladatok - Leülések, felállások párokban. - Hason fekvés, oldalsó középtartásban lévő társ törzsének emelése a talajról, fölötte terpeszállásból, törzsét átölelő fogásnál. - Húzd át, toldd át a határon, párokban: egymással szemben nyújtott

9 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 537 kézfogással, egy irányba nézve, egymásnak háttal állva. - Ne vedd el a lábad! 6.2. Játékok, szabadidős sporttevékenység Mint az 1. osztályban, valamint: - Futóversenyek (10-40 m) - Tűz víz repülő. - Jöjj velem! - Kézfogás a ház. - Őr bácsi. - Sor- és váltóversenyek feladatokkal. - Hányat ütött az óra? - Házatlan mókus. - Szökdelő oszlopok tárgy kerülésével. - Kecskézés. - Ugróiskola. - Ki dob messzebbre? - Szabadulás a labdától (tanteremben lufival). - Ki a legügyesebb a körben? - Pontszerző labdával. - Óriás százlábú. - Adogató versenyek kis távolságra dobással. - Labdacica dobással. - Féllábas. - Vadászok. - Labdahajsza. - Ki céloz a legügyesebben? - Három udvaros döngető (pontszerző). - Téli foglalkozások.

10 TESTNEVELÉS ÉS SPORT OSZTÁLY Heti óraszám: 2 óra TÉMAKÖRÖK TÉMÁK 1. Mint az előző osztályokban, valamint: Rendgyakorlato - Kettős oszlop kialakítása. k - Megindulás, megállás két ütemben. - Testfordulatok sarkon, talpon. - Vonulás lépéstartással. 2. Előkészítő és Mint az előző osztályokban, valamint: prevenciós - Határozott formájú szabad- és kéziszer végeztetése. - Önálló előkészítő mozgás, egyénileg kigondolt kal. 3. Járások, Mint az előző osztályokban, valamint: futások, 3.1. Járások: szökdelések, - Járás behunyt szemmel előre, hátra és oldalra keresztlépéssel. ugrások és - Járás mély térdhajlítással. dobások - Tengerészjárás Futások: - Tartós futás jelzett módon és pályán, jelre feladatokkal 3-6 perc. - Fokozó futás egyre növekvő távolságra vonalak közé lépve. - Futás akadályokon át, fel- és lelépéssel. - Guggoló rajttal rajtversenyek. - Futás szerek felett (pad, labda, szalag), átterpesztése. - Futás párokban 5-6 fős vonalalakban, kijelölt társhoz igazított iramban. - Futás letakart szemmel. - Átfutások két társ által hajtott kötél alatt, felett, hajtással szemben futva, hajtás irányába futva Szökdelések, ugrások: - Szökdelések egy, váltott és páros lábon előre, hátra, oldalra: vonalak közé érkezve egyenlő távolság és egyenletesen változó távolság követése. - Szökdelések helyben és haladással a taps ritmusát követve. - Kötélhajtás egy, váltott és páros lábon szökdeléssel, meghatározott időn át ( mp.)

11 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Támasz és függés 5. Labdás - Kötélhajtási kísérletek hármas csoportokban: be- és kiszállási kísérletek mindkét irányban, helyben szökdelő társra rávezetni a hajtott kötelet. - Ugróiskola kötélhajtással. - Felugrások helyben magasabb pont érintésére és szerekre. - Nekifutásból elugrás egy lábról, felfüggesztett tárgy érintése. - Felfutás emelkedő szerekre. - Nyusziugrás adott távolság egyre kevesebb ugrással teljesítve. - Felugrás függésbe, érintő magasságnál kissé magasabb függőszerre Dobások: - Dobások távolba és célba, különböző körméretű és tömegű labdával: zsámolyra, céltárgyra (távolság növelése). - Dobások két kézzel előre és hátra, fej fölött és a lábak között. - Dobási kísérletek az oldalsíkban szerzett lendülettel előre és hátra. Mint az előző osztályokban, valamint: - Mellső és hátsó fekvőtámaszban körző. - Talicskázás, térdnél fogással. - Mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás. - Kötélmászás. - Bordásfalnál mellső függésben haladás oldalirányba. Mint az előző osztályokban, valamint - Labdavezetéssel jobb-bal kézzel helyben és tovább haladással egy lábon szökdelve, szlalomvezetéssel, bekötött szemmel. - Labdavezetés ugróiskolával. - Labdavezetés lábbal: közben haladással, meghatározott területen, az ütközés elkerülésével, társkövetéssel, jelre rálépésnél megállás. - Labdavezetés jobb-bal kézzel, padnál: pad mellett haladva, padra ütögetéssel; padon haladva, a pad mellé ütögetve; a pad fölött átterpesztéssel haladva, padra ütögetéssel. - Rúgási kísérletek falra, felfordított pad lapjára. Visszapattanó labda megállítása, később folyamatos visszarúgás. - Ívelt átadások és elkapások kétkezes alsó elfogással és dobással. Egykezes felső átadás. - Labdavezetés, ütögetés tornabottal.

12 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Küzdő feladatok, játékok, szabadidős sporttevékenysé g Mint az előző osztályokban, valamint 6.1. Küzdő feladatok - Önellenállásos kísérletek (csiga-futás,, hajítás és lökés imitációk). - Mögékerülési kísérletek szemből, hátulról történő ölelő fogással. - Kakasviadal. - Lábvívás. - Bot birkózás (két tanuló, a bot mellső középtartásban). - Húzóverseny 3-4 fős csoportokban (a csapat tagjai derékfogással húzzák az ellenfelet) Játékok, szabadidős sporttevékenység Mint az előző osztályokban, valamint - Futóversenyek (10-40 m) hátrafelé és oldalirányba haladással. - Félperces fogó (szökdeléssel is). - Vak fogó. - Skalpvadászat. - Helycsere. - Balatoni halászok (szökdeléssel is). - Üsd a harmadikat, üt a harmadik. - Páros fogó. - Fekete-fehér. - Helyből távolugró verseny. - Kiszorító hajítással, csapatban. - Egyszerű fogyasztó játék. - Tűzharc. - Háromudvaros döngető. - Bombázás. - Sor- és váltóverseny feladatokkal. - Akadályverseny. - Kötélhúzás. - Ki lóg tovább hajlított függésben? - Fogyasztó körben. - Fogyasztó két udvaron. - Zsámolylabda.

13 TESTNEVELÉS ÉS SPORT OSZTÁLY Heti óraszám: 2 óra TÉMAKÖRÖK 1. Rendgyakorlato k 2. Előkészítő és prevenciós 3. Járások, futások, szökdelések, ugrások és dobások. TÉMÁK Mint az előző osztályokban, valamint: - Fejlődések kettős, hármas, négyes oszlopokban, majd szakadozás. Mint az előző osztályokban, valamint: - A legfőbb alapformák, szakkifejezések ismerete, képesség határozott formájú pontos végrehajtására.. Mint az előző osztályokban, valamint: 3.1. Járások: - Ütemtartással járás közben2-4 ütemű karkal - Járásból különböző testhelyzetek felvétele. (guggoló támasz, törökülés stb.) Futások: - Futás közben fejlődések 2-es, 3-as, 4-es oszlopba és szakadozás. - Tartós futás (4-6 perc). - Állórajt szabályos végrehajtása. - Fel és lefutás lépcsőre, lejtőre, majd vissza. - Futásból jelre gyors megállás, majd gyors megindulás. - Futás cikkcakkban jel érintéssel kézzel, lábbal. - Felfutás fokozatosan emelkedő szerekre Szökdelések, ugrások: - Sorozatugrások egy és páros lábon keresztben elhelyezett padokkal (ráés átugrásokkal). - Szökdelések kötél áthajtással a kötél rövidítésével, zsugorhelyzethez közelítve. - Kötélhajtás hármas csoportokban. - Kötélhajtás 4-es csoportokban (kettő hajt, kettő váltakozva vagy együtt szökdel). - Kötélhajtási kísérletek párokban, közös kötéllel: ketten hajtják a kötelet, az egyik befordul, majd kiszáll, utána a másik; egyszerre fordulnak be.

14 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Támasz és függés 5. Labdás 6. Küzdő feladatok, játékok, szabadidős - Sorozatugrás (hármas, négyes, ötös) egy és páros lábon. - Oldalazó szökdelésből társhoz igazodva szinkron felugrás a társ magasba nyújtott kezébe tapsolva. - Függésből leugrás (bordásfalról, függő szerről, kötélről) Dobások: - Hajítási kísérletek kidobó állásból befordulással (kislabda hajítás). - Hajítási kísérletek mozgásból (nekilépés, nekifutás). Lökési kísérletek tömött labdával melltől két kézzel, guggolásból előre, felfelé és hátra, egy kézzel válltól. Mint az előző osztályokban, valamint: - Guggoló támaszból a bordásfalnál háttal járás lábakkal kézállás felé és vissza. - Támlázás előre-hátra két párhuzamos magas padon. - Kézállási kísérletek bordásfalnál. - Magas fekvőtámaszban medicinlabdán labdagörgetés előre és hátra. - Húzódzkodás függőállásból kiindulva, gyűrűn v. két kötélen, bordásfalon, korláton, gerendán. - Bordásfalon majomugrás, hátsó lefüggő állásból emelés függésbe. Mint az előző osztályokban, valamint - Labdavezetés mindkét kézzel társhoz igazodva (tükörkép). - Kétkezes mellső átadással adogatás, földre pattintással is. - Adogatás párokban, továbbhaladással: járással, futással. - Labdapasszolás szemben haladó és távolodó társnak. - Társ labdájához igazodás. - Labdavezetés mindkét kézzel, külső jelekhez igazodva. - Fejelési kísérletek. - Kapura dobási, rúgási kísérletek. - Kosárra dobási kísérletek, kétkezes alsó dobással. - A feldobott, földre érő labda elfogása a pattanás pillanatában. Mint az előző osztályokban, valamint 6.1. Küzdő feladatok - Szabadulás csuklón fogásból (az ellenfél hüvelykujja felé húzva a fogott kezet). - Oldalsó leszorítás.

15 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 543 sporttevékenysé g - Legyező. - Kakasviadal. - Grund birkózás. - Szkanderezés két térden. - Kötélhúzás Játékok, szabadidős sporttevékenység Mint az előző osztályokban, valamint - Futóversenyek (20-60 m). - Füle-farka. - Nyúl a bokorban. - Kotló-kánya. - Árok-fogó. - Buzogány fogó. - Keresztező fogó. - Versenyek kettős körben. - Békaviadal. - Ugróversenyek (nekifutásból távol-, magasugrás.) - Helycsere szökdeléssel. - Fogd meg a farkát! (szökdeléssel is). - Ki lök messzebbre? - Kiszorítás lökéssel. - Vadászlabda. - Három udvaros fogyasztó. - Pókfoci. - Ördögszekér. - Üldöző fogó bordásfalon. - Sor- és váltóversenyek feladatokkal. - Labdavezető fogó (kézzel). - Társvadászó váltó. - Bombázó. - Fogyasztó két udvaron. - Tűzharc. - Zsinórlabda. - Pókfoci kispályás foci. - Téli foglalkozás.

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam 1 Tanterv Testnevelés 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai sport és testnevelés az iskola egységes nevelő- oktató munkájának szerves részeként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM A kisiskolások testnevelésének célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann Szeptember Balesetvédelmi oktatás. Futás gyakorlatok, labda

Részletesebben

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY)

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) Torna - Talaj: - kötelező elemek: - gurulóátfordulás előre, - hátra, fejállás, mérlegállás, tarkóállás. - Kötélmászás: - mászókulcsolás, fiúknak függeszkedési

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam RENDSZERGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓS FELADATOK Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztika. Rövid távú gyors futás, futás saját tempóban külső kényszer

Részletesebben

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 2. Évfolyam CÉLOK: 1. Az els? évfolyamon megtanult hátúszás technikájának továbbfejlesztése.

Részletesebben

TRIATLON. Hasznos és egészséges életmód megalapozása. Játék, élmény, kaland, szórakozás, biztosítása. Fizikai állóképesség fokozatos növelése.

TRIATLON. Hasznos és egészséges életmód megalapozása. Játék, élmény, kaland, szórakozás, biztosítása. Fizikai állóképesség fokozatos növelése. TRIATLON Készíttette: A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából Török Alfréd testnevelő tanár, tanügyigazgatási szakértő Szakály Zsolt testnevelő tanár, triatlon edző Szakmai konzulens: Kropkó Péter triatlonista

Részletesebben

Fejlesztési fókusz: Labdaügyesség fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése. Domináns didaktikai feladat: alkalmazás. Célok

Fejlesztési fókusz: Labdaügyesség fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése. Domináns didaktikai feladat: alkalmazás. Célok Tanító: Szántó Szilárd, Vári Péter Évfolyam/osztály: 1. Tantárgy: Testnevelés Témakör: Manipulatív természetes mozgásformák - labdagyakorlatok Tartalom/tananyag: Labdavezetés, labdaterelés, labda dobás

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga T1 / 1. Sprint váltó 1 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen áll fel a futás 2. A gyermekek tetszőleges sorrendben

Részletesebben

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Készítette: Kamen Juhos Ildikó és Spák József A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére Budapest, 2013 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Kajak-kenu helyi tanterv első osztályosok számára. Tananyag. Uszoda. Vízhez szoktatás (járás vízben, merülési gyakorlatok, lebegés,)

Kajak-kenu helyi tanterv első osztályosok számára. Tananyag. Uszoda. Vízhez szoktatás (járás vízben, merülési gyakorlatok, lebegés,) Kajak-kenu helyi tanterv első osztályosok számára Fejlesztési célok Szárazföld, Tornaterem Tananyag Uszoda Mozgásformák Vízitelep Módszertani javaslatok, tevékenységi formák Baleset megelőzés Testtartás

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot.

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot. TESTNEVELÉS 1-2. osztály A tanterv az első két évet egyetlen egységként kezeli. A gyerekek iskolába lépésük idején igen eltérő képességűek, tudásúak. A tanulók fizikai és szellemi tulajdonságait a második

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés A vizsga leírása 1. GYAKORLATI VIZSGA 1.1 Szakgimnázium 9. évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Kislabda-hajítás vagy súlylökés- 4 pont -

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Labdarúgás Fejlesztési Terv

Labdarúgás Fejlesztési Terv Labdarúgás Fejlesztési Terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Koszics Gábor Pétervására,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor ÓRAVÁZLAT 12/AB Röplabda leütés Készítette: Frankó Gábor Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum HARSÁNYI JÁNOS Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Óratervezet Tanít: Frankó Gábor

Részletesebben

A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió december 2., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok

A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió december 2., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió 201 december, Gödöllő, SZIE Sportcsarnok A verseny célja Regionális szinten, egész éven keresztül tartó motivációt és versenylehetőséget biztosítani

Részletesebben

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA 2016 CSAPATVERSENYEK korosztályai : I. korcsoport: 2008-2009 II. korcsoport 2006-2007 Csapatlétszám: 4-8 fő valamennyi korosztálynál ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet tanév 4. évfolyam. Fürné Kiss Zsuzsanna

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet tanév 4. évfolyam. Fürné Kiss Zsuzsanna Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Testnevelés tanmenet 2019-2020 tanév 4. évfolyam Készítette: Juhász Mariann Fürné Kiss Zsuzsanna Órakeret: 4 óra /hét 1. Öltözői rend, a saját

Részletesebben

Kajak-kenu helyi tanterv második osztályosok számára. Tananyag. Uszoda

Kajak-kenu helyi tanterv második osztályosok számára. Tananyag. Uszoda Kajak-kenu helyi tanterv második osztályosok számára Fejlesztési célok Szárazföld, Tornaterem Tananyag Uszoda Mozgásformák Vízitelep Módszertani javaslatok, tevékenységi formák Baleset megelőzés Testtartás

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

1 Mozgáskoordináció fejlesztése

1 Mozgáskoordináció fejlesztése Szeptember Foglalkozás 1 Mozgáskoordináció fejlesztése érintések a test különbözı részeivel( alkar, fej, fenék, térd,stb ) görgetés talppal, hassal Ügyességi feladatok, változó testhelyzetekben labdával

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 44 óra. 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás

TESTNEVELÉS. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 44 óra. 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás TESTNEVELÉS A tantárgy célja a záró évfolyamokon elsősorban kialakítani a rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt, továbbá a testnevelés tantárgy tanítása során kialakított

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 10/A. Kondicionális, koordinációs képességek fejlesztése

ÓRAVÁZLAT 10/A. Kondicionális, koordinációs képességek fejlesztése ÓRAVÁZLAT 10/A Kondicionális, koordinációs képességek fejlesztése Padgyakorlatok Készítette: Frankó Gábor Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum HARSÁNYI JÁNOS Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Testnevel sport 1 8. évfolyam A Testnevel sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves rzeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok,

Részletesebben

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv és a Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv Fiúk lányok 2x39 óra Pádár Béla és a Munkaterv Óraszám Cél, fejlesztés Tananyag, tartalom Követelmények 1. Sportágjellemző mozgásformák gyakorlása Egyéni labdás

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

ÓRATERVEZET. TORNA: Támaszugrások oktatása (előkészítő és rávezető gyakorlatok)

ÓRATERVEZET. TORNA: Támaszugrások oktatása (előkészítő és rávezető gyakorlatok) 1 ÓRATERVEZET TORNA: Támaszugrások oktatása (előkészítő és rávezető gyakorlatok) Készítette: Kollár Tibor testnevelő tanár 2016. 2 Tanít: Kollár Tibor Dátum: 2016.11.16. Óra: 3. Helyszín: Gulner Gyula

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: KSZ/12 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás- 4 pont Torna: 2 választott

Részletesebben

Mozgó számok. 4. osztály

Mozgó számok. 4. osztály TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0058 FOGLALKOZÁSTERVEK A TUDÁSLÉTRA PROGRAMADAPTÁCIÓHOZ Mozgó számok 4. osztály Készítette: Kissné Fónad Anna Innovativ Szolgáltató Betéti Társaság 8000 Székesfehérvár, Megyeház u.

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet. Törzsökné Peske Edina

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet. Törzsökné Peske Edina Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Testnevelés tanmenet Készítette: Kottyán Dóra Törzsökné Peske Edina Órakeret: 4 óra /hét Óraszám Tananyag Játékok 1. Öltözői rend, a saját felszerelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Fizikai képességek felmérése az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Közoktatási típusú sportiskola A közoktatási típusú sportiskola

Részletesebben

A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió január 21., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok

A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió január 21., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió 2018. január 21., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok 1. A verseny célja Regionális szinten, egész éven keresztül tartó motivációt és versenylehetőséget

Részletesebben

Vitorlázás 1. osztály

Vitorlázás 1. osztály 1. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai az 1. évfolyamon: Az összehangolás megvalósítása az iskola és az egyesület között; A tantárgy formai és tartami sajátosságainak elemi szintű megismerése;

Részletesebben

Testnevelés tantárgy. 1. évfolyam

Testnevelés tantárgy. 1. évfolyam Testnevelés tantárgy 1. évfolyam Célok, feladatok, fejlesztendő területek Alakuljon ki bennük a tanórai munkához szükséges önfegyelem, tudják figyelemmel kísérni az útmutatásokat. A kapott feladatokat

Részletesebben

Vitorlázás 2. osztály

Vitorlázás 2. osztály 2. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a 3. évfolyamon: Hosszútávon működőképes kapcsolat kialakítása az iskola és az egyesület között; Az első évfolyamon megtanult hát- és gyorsúszás technikájának

Részletesebben

Á ltala nos sporta gismereti oszta ly alkalmassa gi vizsgaanyaga

Á ltala nos sporta gismereti oszta ly alkalmassa gi vizsgaanyaga Á ltala nos sporta gismereti oszta ly alkalmassa gi vizsgaanyaga 2019/20 1. Bevezető A vizsga szempontjait az általános iskolai tananyag és az osztályprofil célrendszere határozza meg. Eszerint a sportágismereti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS (MOTOROS) ALKALMASSÁGI VIZSGA

TESTNEVELÉS (MOTOROS) ALKALMASSÁGI VIZSGA TESTNEVELÉS (MOTOROS) ALKALMASSÁGI VIZSGA Nők 50 m úszás (rajtfejes, szabadon választott úszásnemben) Alapszint 61 mp Falraadogatás (kézilabdával 4 m-ről 30 mp alatt) 17 db Kötélmászás (5 m-es kötélre)

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NŐ I T O R N A Melléklet a Magyarország 2 0 1 8. évi versenykiírásához GYAKORLATANYAG Zsebi Baba I. Korcsoport Előírt gyakorlat: kiinduló helyzet: Függés az alacsony karfán; húzódzkodás

Részletesebben

A kézilabdázás technikai elemeinek módszeres oktatása. Labdával végzett technikái elemek

A kézilabdázás technikai elemeinek módszeres oktatása. Labdával végzett technikái elemek 1 A tanulók színben és elhelyezésben változatos munkát adtak be. Néhány megoldás: (10., 11. és 12. ábra) AO.óbr Rabra. U.ibr Eredménymegállapítás A tanulók elmondták, hogyan kaptak hossz- és keresztmetszetet.

Részletesebben

A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS)

A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS) TÓTH JÁNOS A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS) Az emberi fejlődéstörténet folyamán az aktív testmozgás és a hozzá kapcsolódó fizikai kondíció alapvető

Részletesebben

2019/20. tanév. Szak megnevezése: Osztatlan testnevelő tanári szak

2019/20. tanév. Szak megnevezése: Osztatlan testnevelő tanári szak 2019/20. tanév Intézet neve: DE Sporttudományi Koordinációs Intézet Szak megnevezése: Osztatlan testnevelő tanári szak Tagozat: nappali Specializáció megnevezése: nincs Félév: 1. Tantárgy neve, Neptun-kódja(i):

Részletesebben

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kondicionális képesség felmérés Húzódzkodás Négyütemű fekvőtámasz 1 perc alatt Atlétika: 11. évfolyam Követelmények Helyből távolugrás Kislabdahajítás

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET 2. évfolyam 2015-2016. tanév Készítette: Horváth Nikolett, Dobos Emília Hónapok / hetek száma IX. 1. Óraszám

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés javítóvizsga KK 13 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás-

Részletesebben

Óraterv (2.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet

Óraterv (2.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet Óraterv (2.) A pedagógus neve: C. Szabóné Kocsiczki Ilona Műveltségi terület: testnevelés és sport Tantárgy: testnevelés Osztály:12. évfolyam lány labdajáték csoport Az óra témája: Kosárlabda Az óra cél-

Részletesebben

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak 1. A vizsga részei: 1.1. Gimnasztika: Gyakorlati anyag: 64 ütemű gimnasztikagyakorlat végrehajtása, illetve mászás vagy függeszkedés

Részletesebben

1.A vizsga részletes leírása

1.A vizsga részletes leírása TANÁRI [4 FÉLÉV [TESTNEVELŐ TANÁR]] MESTERKÉPZÉS, LEVELEZŐ GYAKORLATI VIZSGA Felvételi pontszámok A gyakorlati vizsga sikertelen, ha a felvételiző az 50 méteres távot nem tudja egy úszásnemben sem teljesíteni

Részletesebben

Labdarúgó. foglalkozás

Labdarúgó. foglalkozás 5 7 éves korosztály A foglalkozás értékelése A foglalkozás célja Résztvevők száma A résztvevők értékelése Labdarúgó foglalkozás Résztvevők szintje Foglalkozás Játékok és gyakorlatok Pálya elrendezése A

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00 Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr 2016.12.04. vasárnap, 11:00 1. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban és a iskolai Kölyök Atlétika

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM A testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. A felnövekvő generációra nehezedő egyre nagyobb teher, a felnőtt társadalom

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T E S T N E V E L É S t a n m e n e t 3. osztály 2016/2017es tanév Éves : 180 Heti : 5 Készítette: NAT 2012. Testnevelés kerettanterv

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET 1. évfolyam 2015-2016. tanév Készítette: Törzsökné Peske Edina, Kottyán Dóra 1 A testnevelés tantárgy célrendszere:

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY LABDAADOGATÓ VERSENY FELADAT:

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY LABDAADOGATÓ VERSENY FELADAT: JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 1. LABDAADOGATÓ VERSENY A kezdő játékos a zsámolyon áll. A labda a kezdő játékos kezében van. Jelre a kezdő játékos átadja a labdát a mellette lévőnek, tetszőleges módon. Mindenki továbbadja

Részletesebben

Óravázlat. Tisztelt Kollégák!

Óravázlat. Tisztelt Kollégák! Tisztelt Kollégák! Engedjétek meg, hogy megköszönjük megtisztelı jelenléteket, és röviden bemutassuk a Zipernowsky Károly sport törekvéseit, amelyek egyben a mai bemutató óra szakmai hátterét is meghatározzák.

Részletesebben

Sport XXI. Atlétikai alapprogram

Sport XXI. Atlétikai alapprogram Sport XXI. Atlétikai alapprogram Alföldi Régió, Terem 2 gyerekversenye Kecskemét 2017. december 15. 14,00 óra Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola Sportcsarnoka 1. A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása

Részletesebben

Testnevelés tanmenet 3.osztály. Horváth Nikolett

Testnevelés tanmenet 3.osztály. Horváth Nikolett Testnevelés tanmenet 3.osztály Horváth Nikolett 1. Öltözői rend, saját felszerelés rendje. A balesetvédelem és a -megelőzés alapvető szabályainak megismerése, rendszabályok. Higiéniai alapismeretek: izzadás,

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

1.A vizsga részletes leírása

1.A vizsga részletes leírása TANÁRI [4 FÉLÉV [TESTNEVELŐ TANÁR]] MESTERKÉPZÉS, LEVELEZŐ GYAKORLATI VIZSGA Felvételi pontszámok Gimnasztika 10 Torna 15 Labdajátékok 30 Atlétika 20 Úszás 15 Összesen 90 Általános szabály Bármely tudásterületen

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Testnevelés tantárgy 6. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Testnevelés tantárgy 6. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Testnevelés tantárgy 6. osztály T A N M E N E T Óraszám Cél - fejlesztés Tananyag 1. 2. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

4-5 FÉLÉVES TESTNEVELŐ TANÁR SZAK MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

4-5 FÉLÉVES TESTNEVELŐ TANÁR SZAK MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 4-5 FÉLÉVES TESTNEVELŐ TANÁR SZAK MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNY PONTSZÁMOK Sportjátékok Atlétika Torna Úszás Küzdősportok (mindkét nem számára) Összesen 20 pont 30 pont 30 pont 30 pont 10 pont

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NŐ I T O R N A Melléklet a Magyar Köztársaság 2 0 1 9. évi versenykiírásához GYAKORLATANYAG Zsebi Baba I. Korcsoport Nekifutásból függőleges felugrás karlendítéssel magastartásba,

Részletesebben

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet Óraterv (5.) A pedagógus neve: C. Szabóné Kocsiczki Ilona Műveltségi terület: testnevelés és sport Tantárgy: testnevelés Osztály:12. évfolyam lány labdajáték csoport Az óra témája: Kosárlabda Az óra cél-

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések Évfolyam: 9-12. Korosztály: serdülő- ifjúsági Cél A fizikai képességfejlesztés által felkészülés a felnőtt korosztály elvárásaira A felnőtt mezőnyre való felkészülés jegyében a technikai és taktikai elemek

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség,

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet T1 Futások 1. Sprint váltó Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

bemelegítés minden 5-10 p 6. far kombi kar/törzsizmok guggolás széles terpesz far/comb 8 / 16 kitörés jobb láb elıl far/comb 8 / 16

bemelegítés minden 5-10 p 6. far kombi kar/törzsizmok guggolás széles terpesz far/comb 8 / 16 kitörés jobb láb elıl far/comb 8 / 16 Otthoni alapozó edzésterv: 2 hét 20 2. hét, 1. nap Szériák közötti szünetek: 30 mp (ahol van szériaszám, és a gyakorlat nem egy komplex része) Gyakorlatok közötti szünetek: 0 mp (folyamatos) Körök javasolt

Részletesebben

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára Készítette: Kamen Juhos Ildikó és Spák József A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére Budapest, 2013 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

1.ábra Az edzés blokkvázlata

1.ábra Az edzés blokkvázlata Előkészítő, rávezető, célgyakorlatok a köríves rúgás gyakoroltatásánál 1.ábra Az edzés blokkvázlata Tervezett edzésprogramom célcsoportjai olyan haladó edzett versenyzők, akik a szereplő technikákban már

Részletesebben

3. osztály - Testnevelés

3. osztály - Testnevelés Horizontális tanulás a TÁMOP 3.4.2/A-11/2 Projektet megvalósító együttnevelő intézmények számára Célja az SNI-s tanulókat oktató nevelő intézmények pedagógiai munkájának megismerése: integrálás, differenciálás,

Részletesebben