2005. december szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól"

Átírás

1 2005. december szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól 4 20/2005. (XII. 20.) Kgy. A megyei fenntartású szociális intézmények évi intéz- 48 ményi térítési díjairól 21/2005. (XII. 20.) Kgy. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellá- tások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendelet módosításáról 163/2005. (XII. 15.) Kgy. RENDELET 19/2005. (XII. 20.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól HATÁROZATOK 161/2005. (XII. 15.) Kgy. Interpellációra adott válasz elfogadása A megyei fenntartású szociális intézmények évi intézményi térítési díjairól szóló 20/2005. (XII. 20.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedés 164/2005. (XII. 15.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzati Társulás megszüntető okiratának elfogadása 165/2005. (XII. 15.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítása 167/2005. (XII. 15.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója /2005. (XII. 15.) Kgy. Pécs, az Életminőség Pólusa Élhető város, megye, régió /2005. (XII. 15.) Kgy. Megállapodás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról és a költségek elszámolásáról

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 170/2005. (XII. 15.) Kgy. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére 171/2005. (XII. 15.) Kgy. Javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat pályázati eljárási rendjére és az európai uniós társfinanszírozású pályázatok megvalósításának módjára 172/2005. (XII. 15.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Komló Város Önkormányzata közötti megállapodás módosítása ingatlanhaszná- lat tárgyában 173/2005. (XII. 15.) Kgy. Ingatlanok kijelölése értékesítésre /2005. (XII. 15.) Kgy Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat kommunikáci- 58 ós és PR tevékenységéről 176/2005. (XII. 15.) Kgy. 178/2005. (XII. 15.) Kgy Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szak- 59 vélemény 177/2005. (XII. 15.) Kgy. Sellye város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése A BMTT által meghirdetett TEKI támogatás igénybevételének módosítása MELLÉKLETEK 164/2005. (XII. 15.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzati Társulás megszüntető ok- 61 határozat melléklete irata 165/2005. (XII. 15.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 63 határozat melléklete alapító okirata 169/2005. ( XII. 15.) Kgy. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Baranya 65 határozat melléklete Megyei Önkormányzat megállapodása gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról és a költségek elszámolásáról 170/2005. (XII. 15.) Kgy. 66 határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Kórház átalakulásának szakmai koncepciója 7. számú melléklete A Baranya Megyei Kórház működtetésére kiírt pályázat dokumentációja számú mellékletének 104 m elléklete A Baranya Megyei Önkormányzat pályázati felhívása a Baranya Megyei Kórház által végzett egészségügyi közfeladatok ellátására 171/2005. (XII. 15.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázati eljárási rendje és 179 határozat melléklete az európai uniós társfinanszírozású pályázatai megvalósításának módja 172/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat melléklete Komló Város Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat megállapodásának módosítása a Nagy László Gimnázium által ellátott nevelési-oktatási feladatok és az intézmény fenntartói jogának átadása tárgyában TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben november 18. és december 10. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 183 HELYESBÍTÉS 183

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe és Megyei Koordinációs Testületébe 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kallós Miklósné dr-t, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Irodájának vezetőjét bízza meg a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletével a PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szolgáltató Központ Integrált Intézményirányító Testületében. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tasnádi Pétert, a közgyűlés alelnökét, Németh Máriát a közgyűlés tagját és Amigya Antalt, a közgyűlés tagját bízza meg a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletével a PANNON-TISZK Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szolgáltató Központ Integrált Intézményirányító Testületének Koordinációs Testületében. Határidő Felelős: a közlésre: azonnal dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2005. (XII. 20.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 76. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az átmeneti gazdálkodás szabályairól a következő rendeletet alkotja: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére, valamint a évi kiadási előirányzatok arányos összegét meghaladó kiadások teljesítésére, amennyiben a kiadások összegének emelkedését jogszabályi rendelkezés vagy közgyűlési határozat eredményezi. 2. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményei részére legfeljebb a évi módosított működési fenntartói támogatás 4/13-ad részének megfelelő működési célú fenntartói támogatást biztosít. (2) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése beruházási, felújítási tervében meghatározott, fenntartói támogatással fedezett, a évben megkezdett de még be nem fejezett intézményi feladatok vonatkozásában a tényleges teljesítés alapján biztosít felhalmozási célú fenntartói támogatást. (3) Az intézmény(ek) kérelmére a közgyűlés elnöke az 1. -ban foglalt feltételek fennállása esetén soron kívüli működési fenntartói támogatás folyósítását engedélyezheti. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a) a megyei önkormányzat sikeres pályázatainak megvalósításával kapcsolatos a támogatási szerződés szerinti arányos kiadások teljesítésére, b) a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Pécsi Esélyek Háza működésével kapcsolatos dologi jellegű kiadások arányos teljesítésére,valamint arra, hogy kötelezettséget vállaljon négy fő (két főállású, két fő négy órás foglalkoztatott) alkalmazott határozott idejű, hat hónapra szóló foglalkoztatására, összesen havi 540 ezer bér, és 10 ezer forint egyéb juttatás, valamint a tizenharmadik havi munkabér összegéig és ezzel kapcsolatos kifizetések teljesítésére. 4. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a megyei önkormányzat kötelező feladatait ellátási szerződés keretében ellátó - Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére havi 929 ezer forint, - Bezerédj -Kastélyterápia Alapítvány részére havi 558 ezer forint, - a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére ezer forint, - a Baranya Megyei Diáksport Tanács részére ezer forint, támogatási előleget biztosít.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 (2) Az (1) bekezdés szerint megelőlegezett támogatásokat korrekciós tételként figyelembe kell venni a évi működési támogatások első részlete összegének átutalásakor. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a működési kiadások részbeni fedezetére 5. a) a Baranyai Alkotótelepek Közhasznú Társaság (továbbiakban: Kht.) részére az év eleji, működéssel kapcsolatos likviditási gondok enyhítésére. 600 ezer forint; b) a Jelenkor Alapítvány részére a folyamatos működés biztosítása érdekében 600 ezer forint; c) a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége részére 500 ezer forint; d) a Szervátültetettek Dél-dunántúli Egyesülete részére 500 ezer forint előleget biztosít. (2) Az (1) bekezdés szerint megelőlegezett támogatást korrekciós tételként figyelembe kell venni a évi működési támogatások első részlete összegének átutalásakor. 6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Kultúra Napja január 22-i rendezvény lebonyolítására 800 ezer forint céljellegű fenntartói támogatást biztosít a Művészetek Háza részére. 7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bevételt növelő pályázati lehetőségek igénybevétele érdekében az intézmények és az önkormányzat által alapított önkormányzati többségi tulajdonú közhasznú társaságok és alapítványok, melyek önkormányzati feladatok ellátását végzik pályázatainak benyújtásához szükséges saját forrás kiegészítése vagy biztosítása céljából 20 millió forint, az önkormányzati pályázatok önrészének fedezetére 20 millió forintot összegű pályázati alapot biztosít. 8. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat likviditásának biztosítására a Baranya Megyei Önkormányzat és az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. által megkötött, módosított folyószámla szerződés szerinti folyószámla hitelkeretet a szükségletnek megfelelően igénybe vegye. 9. Az átmeneti gazdálkodásról a Közgyűlés Elnöke a Közgyűlés előtt elszámol. A beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása: 10. A közgyűlés az SZMSZ. 8. számú A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét tartalmazó mellékletét kiegészíti a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszeréről szóló 1. számú melléklettel.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Záró rendelkezések (1) E rendelet az ok kivételével a kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet ai január 1-jén lépnek hatályba, amelyek rendelkezései a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendelete hatályba lépésének napjáig alkalmazhatók. A rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. Pécs, december 15. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 INDOKOLÁS az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól szóló 18/2005. (XII. 20.) Kgy. rendelethez hoz Minden év január 1-jétől a tárgyévi költségvetési rendelet hatálybalépése napjáig az önkormányzat intézményeinél felmerülhetnek olyan az időarányosnál magasabb költségvetési támogatást igénylő működési kiadások, amelyek fedezetére az előző évi költségvetési támogatási előirányzatnak megfelelő arányos támogatás folyósítása nem elégséges. A hatályos törvényi szabályozás szerint különösen ilyen egyszeri és nagy összegű kifizetés 13. havi illetmény valamint az azzal összefüggő visszamenőleges fizetési kötelezettség teljesítése január hónapban. Ezért élve a jogszabály adta lehetőségekkel az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásával az intézmények likviditási problémákból eredő esetleges működési zavarai elkerülhetőek, a zökkenőmentes feladatellátás biztosítható. 3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat sikeres, már megvalósítás szakaszában lévő pályázatainak valamint a közel jövőben aláírásra kerülő támogatási szerződésekkel megerősített projektek kiadásainak teljesítése szükségszerű, ahhoz, hogy a projekt megvalósulás a támogatási szerződéseknek megfelelően történjen. Az Ifjúsági Családügyi Szociális és Egészségügyi Minisztérium (ICSSZEM) 2006 évben is biztosítani kívánja az Esélyek Háza működtetésének pénzügyi feltételeit. A feladatellátáshoz várhatóan havi ezer forint összegű támogatás áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a évi támogatási szerződés alapján a feladatokat ellátók munkaszerződése évvégén lejár szükséges felhatalmazást adni a foglalkoztatottak alkalmazására valamint az időarányos dologi jellegű kiadások teljesítésére. 4. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat kötelező feladatainak ellátására több évre szóló ellátási szerződést kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 10 fő különleges gyermek, a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal 6 fő speciális gyermek ellátására. A évi költségvetésről szóló törvénytervezet szerint a helyi önkormányzat kötelező feladatainak ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére - az eddigi szabályozástól eltérően - a helyi önkormányzat jogosult. Ezért az előbbiekben említett szervezetek által ellátott gyermekek után járó normatív támogatást valamint annak az ellátási szerződésben az önkormányzat által vállalt további kiegészítő összegét a feladatellátás zökkenőmentessége érdekébenszükséges átadni a két szervezet részére. A megyei önkormányzat kötelező feladatát szintén megállapodás alapján ellátó Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Tanács zavartalan működéséhez az átmeneti időszakban indokolt a támogatás egy részének átadása. 5. -hoz A Baranyai Alkotótelepek Közhasznú Társaság, a Jelenkor Alapítvány, a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége működtetésével kapcsolatos év eleji problémák enyhítésére szükséges a rendelet szerinti támogatást biztosítani. A Szervátültetettek Dél-dunántúli Egyesülete részére a rendeletben meghatározott előleg összege a Pécsett megrendezésre kerülő Művese kezeltek és Szervátültetettek IV. Európa Játéka rendezvény megrendezéséhez adott támogatási előleg. 7. -hoz A külső bevételi források növelése érdekében az átmeneti időszakban benyújtható intézményi és önkormányzati pályázatok önrészének biztosításához indokolt pályázati alapok létrehozása, amelyek felhasználására a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. -hoz Az átmeneti időszakban, különös tekintettel a 13. havi külön juttatások egyidejű kifizetésének kötelezettségére, valamint a saját bevételek január-február hónapban várható alacsony szintű teljesülésére indokolt felhatalmazást adni a közgyűlés elnökének az érvényes szerződés szerinti folyószámla hitelkeret szükség szerinti igénybevételére. 9. -hoz Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az Áht. 76. (2) bekezdése alapján költségvetési rendeletbe be kell illeszteni hoz A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés kialakított rendszerét az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozása szerint a felügyeleti szerv által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatban kell részletezni. Ezért szükséges a hivatal szervezeti és működési rendjét meghatározó Ügyrendet FEUVE-ra vonatkozó szabályozással kiegészíteni.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 1. számú melléklet az Ügyrend 2. számú melléklete A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerét (a továbbiakban FEUVE) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, illetve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján a következők szerint határozom meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az államháztartási törvény alapján a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős: a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a hivatal gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a hivatali számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A FEUVE RENDSZERÉNEK CÉLJA, TARTALMA A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül az első szintű pénzügyi-irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős, a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével. A megyei főjegyző köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, a gazdasági események elszámolását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell, hogy: a szervezet valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűsség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a szervezet gazdálkodásával kapcsolatosan, a folyamatba építet előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek, a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A költségvetési forrás felhasználásában résztvevő szervezetek vezetőjének az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet szabályozásainak megfelelően kell megszerveznie és működtetnie a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a szervezeten belül. A FEUVE rendszere az alábbi három fő területre terjed ki: a szabálytalanságok kezelésének rendjére, az ellenőrzési nyomvonalra külön szabályozás keretében: a kockázatkezelési szabályzatra, II. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE (NEMMEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSÉNEK RENDJE) II. 1. BEVEZETÉS Szabálytalanság fogalma: A szabálytalanság az államháztartás működési rendjében valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelenti, amely megjelenhet a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben. Formái: - a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve - a fegyelmi, büntető, szabálysértési, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények. Alapesetei: 1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, (megelőzés) keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. A szabálytalanságok elkerülése érdekében a hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a főjegyező feladata, mely átruházható. A szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetőinek hatáskörét, feladatait, és felelősségét, a munkavállalók konkrét feladatait ezen szabályozáson túl a munkaköri leírások és a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok szabályozzák. II. 2. A SZABÁLYTALANSÁGOK MEGELŐZÉSE A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a főjegyző felelőssége.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 A megelőzés körébe tartozó tevékenységek elvégzésére vonatkozó jogosultságot, valamint a szankcionálás nélkül orvosolható korrekciót a főjegyző a kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire (irodák/önálló csoportok vezetőire, illetékhivatal vezetőjére) ruházza át. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 97. -a meghatározza a költségvetési szerv vezetőjének gazdálkodással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a megyei főjegyző felelős azért, hogy: a szervezet a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön, a szabályozottság, illetve a szabályok betartásának figyelemmel kísérése folyamatos legyen, szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen, a szabálytalanság a szabálytalansággal arányban álló mértékben kerüljön korrigálásra. A szabályzatok nyilvántartása elektronikus módon történik, az MSZ EN ISO 9001:2001-es utasítás szerinti rendszerben (ME 04-01) II. 3. A SZABÁLYTALANSÁGOK ÉSZLELÉSE A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a dolgozó és munkáltató, valamint a belső és külső ellenőrzés részéről. II. 3. A. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MUNKATÁRSA ÉSZLELI A SZABÁLYTALANSÁGOT Amennyiben a szabálytalanságot a hivatal belső szervezeti egységnek valamely munkatársa észleli, köteles írásban értesíteni a minőségügyi vezetőn keresztül a megyei főjegyzőt. Az észlelésről az ISO eljárás szerinti nemmegfelelőségi bizonylatot kell kiállítania. Eljárásrendet az MSZ EN ISO 9001:2001-es eljárási utasítás tartalmazza. (ME 08-02) A megyei főjegyző kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról, illetve kezdeményezéséről. II. 3. B. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETŐJE, VAGY BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐJE ÉSZLELI A SZABÁLYTALANSÁGOT A megyei főjegyző, vagy a belső szervezeti egységek vezetői észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. A nemmegfelelőségi bizonylatok felvétele ebben az esetben is kötelező. II. 3. C. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BELSŐ ELLENŐRZÉSE ÉSZLELI A SZABÁLYTALANSÁGOT Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően jár el. Az érintett szervezeti egység vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgoznia. Az intézkedési tervet az ellenőrzési vezető minősíti. (Eljárásrendet az Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.) Az éves ellenőrzési jelentés, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmazza az ellenőrzések során a büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye II. 3. D. KÜLSŐ ELLENŐRZÉSI SZERV ÉSZLELI A SZABÁLYTALANSÁGOT A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a főjegyzőnek intézkedési tervet kell kidolgozni, melyet a közgyűlés elnöke hagy jóvá. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a megyei főjegyző a függetlenített belső ellenőrzéssel utóellenőriztetheti. II. 4. A SZABÁLYTALANSÁGOK FELMERÜLÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE JELÖLÉSE: az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.), a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (Ber.), a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Btk.) a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (Be.), a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (Szabs.), a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), a polgári perrendtartásról szóló évi iii. törvény (Pp.) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet II. 5. A SZABÁLYTALANSÁGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS (INTÉZKEDÉS) NYOMON KÖVETÉSE A megyei főjegyző feladatai: Nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét; Figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatot végzők által tett javaslatok végrehajtását; A feltárt szabálytalanság típusa alapján a további szabálytalanság-lehetőségeket (a hasonló projektek, témák, kockázatok) meghatározza; Információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. Az intézkedést tevő szervezeti egységvezetők saját hatáskörükben is kötelesek az általuk megtett intézkedéseket nyomon követni. II. 6. A SZABÁLYTALANSÁGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS (INTÉZKEDÉS) NYILVÁNTARTÁSA A megyei főjegyző: gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről; gondoskodik kapcsolódó írásos dokumentumoknak elkülönített nyilvántartásban való iktatásáról; nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program és a Kohéziós Alap projektek támogatásának fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII.26.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. A szabálytalanságok, (nemmegfelelőségek) dokumentumainak iktatása-kezelése az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint történik. A dokumentumnak 1 példánya, az iktatás időpontjától számított 3 napon belül a Minőségügyi Tanácshoz továbbítandó nyilvántartás céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szabálytalanság megjelölését, körülményeit, feltételezett vagy tényleges okait, a saját hatáskörben, illetve a közgyűlés elnöke, s a főjegyző által megtett intézkedéseket. Jelentési kötelezettsége van: II. 7. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TARTALMA a dolgozóknak, a belső szervezeti egységek vezetőinek a megyei főjegyzőnek, a belső ellenőröknek. A dolgozó által észlelt szabálytalanságokról készült nemmegfelelőségi jelentés - (ME 08-02, B01) bizonylat kitöltése után továbbítási kötelezettség lép fel a minőségügyi vezető felé. A belső ellenőrzés vizsgálata során az általa tapasztalt szabálytalanságokat belső ellenőrzési jelentésében jelenteni köteles. A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) 29. -ában kapott felhatalmazás alapján a szervezeti egységek vezetőinek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 (kivételes esetben 30) munkanapon belül intézkedési tervet kell készítenie. A megyei főjegyzőnek a Ber (3) b), ba), bb) pontjai alapján éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. III. ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL III. 1. AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL JELENTŐSÉGE Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket a tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel: a költségvetési szerv működésének egyes tevékenységeinek egymásra épülő eljárásrendjei egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenőrzési pontok, típusok összességét, kialakításával a költségvetési szervre jellemző valamennyi tevékenység, valamennyi szereplő, funkció együttes koordinálására kerül sor, valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik (követendő eljárásként) feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak,

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az ellenőrzési nyomvonal célja: az ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, az ellenőrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés bármely pontja, a teljes folyamat minősége az egyes résztevékenységek felelős közreműködőin múlik. III. 2. AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL KIALAKÍTÁSA A nyomvonal készítési kötelezettség felöleli a szervezet tevékenységét jellemző összes folyamatot. A nyomvonal kialakítása a Hivatal teljes tevékenységére vonatkozik, annak szervezetét, struktúráját jellemző működési folyamatokkal, illetve azokat működtető folyamatgazdákkal együtt, vagyis azon személyekkel, akik a szervezeten belül elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért. A nyomvonal elkészítése a tevékenységenkénti működési főfolyamatok meghatározásán túl, a főfolyamatok alá sorolható részfolyamatok meghatározásával és a folyamatgazdák-felelősök kijelölésével történik. A modell felépítésének alapkövetelménye olyan tevékenységcsoportok kialakítása, amely több elemei tevékenységet összefoglalóan képes leírni. Célszerű ezt a hierarchikus rendszert táblázatos formában felvázolni, ami az érintett egységek különböző felelősségi és információs szintjét tartalmazza. Az alapfolyamatokhoz, az egyes állomásokhoz, szakaszokhoz hozzárendelhető az adott tevékenység felelőse, ellenőrzési pontjai a beérkező dokumentumok típusa, valamint a tevékenység következtében előálló imput dokumentum. Ellenőrzési pontok lehetnek: vezetői ellenőrzési pontok szervezeti ellenőrzési pontok jóváhagyási ellenőrzési pontok működési ellenőrzési pontok. software által biztosított ellenőrzési pontok. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál figyelembe veendő szempontok: az aktuális tevékenységet tükröző, teljes körű, minden tevékenységet lefedő Szervezeti és Működési Szabályzat, a Hivatal MSZ EN ISO 9001:2001, Minőségirányítási eljárási utasítások, a kapcsolódó szabályzatok, ügyrendek munkaköri leírások, a tevékenységek folyamatábrái, dokumentumáramlások, számlastruktúra, számlamagyarázatok, iratmozgatás, stb. III. 3. TÁBLÁZATRENDSZER FELÉPÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI A táblarendszer elsősorban az érintett szervezet (tevékenység) felelősségi és információs szintjeit tartalmazza, a kapcsolódásokat az irányítási és ellenőrzési folyamatot. Az egyes állomásokhoz, szakaszokhoz hozzárendelésre kerül az adott tevékenység (szakasz) felelőse, ellenőrzési pontja, a beérkező dokumentum típusa, a tevékenység következtében előállt, gyakran már a következő feladat inputját képező dokumentum. A táblarendszer fejléce a következő: - tevékenység sorszáma - tevékenység megnevezése, - jogszabályi háttér

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 - keletkezett dokumentum (könyvekben való megjelenítés) - felelősök - határidők, tevékenység gyakorisága - ellenőrzési pontok (kötelezettségvállaló, ellenőrzés/érvényesítés utalványozás/ellenjegyzés) Nem minden folyamat esetében értelmezhető a fejléc rovata, ezért a szervezeti egységeknek az adott tevékenységre jellemző rovatokat kötelező csak használni. A fejléc speciális tevékenységnél egyedileg kiegészíthető. III. 3. A. TÁBLARENDSZERŰ FOLYAMATOK LISTÁJA: Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda: Törvényességi vizsgálatok, véleményezések folyamata ME eljárás 3.2 pont Választások előkészítése, lebonyolításának folyamata ME eljárás M02 mell. Alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenység folyamata Humánszolgáltatási Iroda: ME eljárás 3.7 pont Intézményi éves beszámolók, munkatervek, szakmai programok jóváhagyásának folyamata ME eljárás A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények nyilvántartásba vételének folyamata ME eljárás A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működési engedélyének kiadási folyamata ME eljárás Intézmények működéséhez kapcsolódó teendők folyamatai Közgazdasági Iroda: ME eljárás Fejlesztések közbeszerzési eljárása (Beszerzések szabályozása) ME eljárás Költségvetés készítés folyamata ME eljárás Beszámoló készítés folyamata ME eljárás Hivatali gazdálkodás (Operatív gazdálkodás) folyamatai ME eljárás Beruházás előkészítése, pályázatírás (Vagyongazdálkodási folyamatok) Illetékiroda: ME eljárás Forgalmi értékelés folyamata ME eljárás Illetékkiszabás folyamata ME eljárás Fizetési kedvezmény, jogorvoslati eljárások folyamata ME eljárás Végrehajtás ME eljárás Illetékek számviteli elszámolása ME eljárás

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Személyzeti és Munkaügyi Csoport: Állományba történő felvételek folyamata ME eljárás Köztisztviselők átsorolásának folyamata ME eljárás Személyi értékelések folyamata ME eljárás Oktatás, képzések folyamatai ME eljárás Intézményvezetői megbízások folyamatai ME eljárás Ellenőrzési Csoport: Belső ellenőrzések folyamatai ME eljárás Ellenőrzési Kézikönyv

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Főfolyamat Részfolyamatok Tevékenységek sorszám 1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 1. testületi ülések előkészítése, lebonyolítása III. 3. A. 1. TÁBLARENDSZERŰ ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK RENDSZERE Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda ellenőrzési nyomvonala Testületi ülések és választások előkészítése, lebonyolítása, egyéb önkormányzati, jogi ügyek intézése 2. törvényességi vizsgálatok, véleményezések 3. választások előkészítése, lebonyolítása 4. hivatali iktatás tevékenység leírása tevékenység leírása dokumentumok felelősök Testületi ülések előkészítése testületi ülések lebonyolítása előterjesztés előzetes tv. véleményezése bizottsági határozatok utólagos tv. véleményezése jogszabálytervezetek, koncepciók véleményezése választások előkészítése választások lebonyolítása jogorvoslati eljárás iktatás Ötv. SZMSZ, Főjegyzői intézkedés Ötv. SZMSZ, Főjegyzői intézkedés Ötv. SZMSZ, ágazati törvények SZMSZ éves munkaterv meghívók forgatókönyv lejárt beszámoló jegyzőkönyv határozat kivonatok nyilvántartás közlöny feljegyzés feljegyzés csoportvezető ügyintéző csoportvezető ügyintéző ügyintéző ügyintéző évi XI. törvény vélemény ügyintéző évi C. törvény BM rendeletek OVI intézkedések évi C. törvény BM rendeletek OVI intézkedések évi C. törvény BM rendeletek OVI intézkedések SZMSZ iratkezelési szabályzat esküokmányok oktatási jegyzőkönyvek választási listák jegyzőkönyvek irodavezető ügyintéző irodavezető ügyintéző 5. alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenység ellenőrzési pont határidő gyakoriság jóváhagyási (irodavezető) vezetői (irodavezető) jóváhagyási (irodavezető) jóváhagyási (irodavezető) jóváhagyási (irodavezető) vezetői (TVI vezető) vezetői (TVI vezető) a kgy-t megelőző 6. nap a kgy-t követő 15. nap főjegyzői intézkedés szerint főjegyzői intézkedés szerint igény szerint jogszabályban előírt jogszabályban előírt közgyűlésenként közgyűlésenként közgyűlésenként bizottsági ülésenként megkeresésenként kitűzött választásonként kitűzött választásonként TVB határozatok ügyintéző vezetői (TVI vezető) jogszabályban előírt kitűzött választásonként előadói ív ügyintéző irattározás iratkezelési szabályzat iratcsomó ügyintéző 4/3 irat selejtezés évi LXVI. törvény 5/1 5/2 alapító okiratok szerkesztése, módosítása civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenység Ptk. SZMSZ, Civil Stratégia selejtezési jegyzőkönyv ügyintéző jóváhagyási (irodavezető) jóváhagyási (irodavezető) vezetői főjegyző naponta 24 órán belül folyamatos december 31. iratok szignálása után folyamatos évente alapító okirat ügyintéző vezetői (irodavezető) igény szerint folyamatos civil megállapodások ügyintéző jóváhagyási (irodavezető) folyamatos folyamatos

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Humánszolgáltatási Iroda főbb tevékenységei, munkafolyamatai Ellenőrzési nyomvonala Tev. sorsz. 1. 1/1 1/2 Tevékenység megnevezése Az érkezett ügyiratok folyamata Kérelmek, beadványok fogadás Bizottsági ülés, közgyűlés, határozathozatal Szabályozási háttér Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Ötv, és Szervezeti és Működési Szabályzat Tevékenység leírása Döntési folyamat és döntés az adott ügyben Az irat érkezése Bizottságoknak közgyűléseknek helyzetelemzés, döntés előkészítés Keletkezett dokumentum Kérelem, beadvány, jegyzőkönyv, feljegyzés, levél, előterjesztés, határozat Felelősök Főjegyző, irodavezető, csoportvezető, ügyintéző Ellenőrzési pont Vezetői, szervezeti, működési ellenőrzési pontok Kérelem, beadvány, Főjegyző, irodavezető Vezetői ellenőrzési utasítás pont Előterjesztés, határozat Főjegyző, csoportvezető, ügyintéző Vezetői, szervezeti ellenőrzési pontok Határidők Ötv. meghatározottan Azonnal Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott Tevékenység gyakorisága Folyamatos Folyamatos Bizottsági és közgyűlési munkatervek által meghatározottan 2. 2/1. 2/2 Szakbizottsági ülések előkészítése Bizottsági ülés, döntéshozatal, jegyzőkönyv vezetése Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat, bizottsági munkatervek Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat Ötv., Szervezeti és Bizottsági határozatok végrehajtása Működési Szabályzat Szakbizottsági ülések előkészítése döntésre Bizottsági ülés szervezési lebonyolítása Bizottság által meghatározott feladatok elvégzése Meghívók, előterjesztések, határozatok, levél Bizottság szakmai referensei, bizottság szervezési referense Bizottság szakmai, Jegyzőkönyv és határozat valamint szervezési referense Határozat, határozati kivonat Bizottság szakmai, valamint szervezési referense Vezetői, szervezési, jóváhagyási, működési ellenőrzési pontok Bizottsági munkaterv, Szervezeti és Működési Szabályzat, főjegyzői utasítások által meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzat és fő- Vezetői, szervezeti, működési ellenőrzési pontok jegyzői utasítások által meghatározott Ötv., Szervezeti és Vezetői, szervezeti, Működési Szabályzat működési ellenőrzési által meghatározott pontok Bizottsági munkatervek által meghatározottan Bizottsági munkaterv szerint Bizottsági döntések után 3. Intézményi éves beszámolók ás munkatervek, szakmai programok jóváhagyása Ágazati törvények, Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmények egész éves munkájának áttekintése, a következő időszak tervezése Intézményi éves beszámolója, következő évi munkaterve Irodavezető, ügyintéző Vezetői, szervezeti ellenőrzési pontok Bizottsági munkatervben elfogadottak szerint Évente

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Tev. sorsz. Tevékenység megnevezése Szabályozási háttér Tevékenység leírása Keletkezett dokumentum Felelősök Ellenőrzési pont Határidők Tevékenység gyakorisága 3/1. Intézményvezetőkkel történő egyezte-szervezeti és Mű- Ágazati törvények, tés ködési Szabályzat Az intézmények egész éves munkájának előzetes áttekintése, a következő időszak tervezése Levél, munkabeszámoló, munkaterv Irodavezető Vezetői ellenőrzési pont Bizottsági munkatervben elfogadottak szerint Éven-te A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények nyilvántartásba vétele A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása Intézményi működtetéshez kapcsolódó teendők Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a működést szabályozó egyéb rendeletek Ágazati törvények, rendeletek, Szervezeti és Működési feladatok Szakmai irányítási Szabályzat Nem helyi önkormányzat által alapított közoktatási intézmény nyilvántar- Hatósági határozat Főjegyző, ügyintéző tása Nem helyi önkormányzat által alapított közoktatási intézmények műkö- Hatósági határozat Főjegyző, ügyintéző dési engedélyének kiadása Feljegyzés, határozat, jegyzőkönyv Vezetői, ellenőrzési, működési ellen- Irodavezető, ügyintézőrzési pontok Vezetői, szervezeti, Beérkezéstől számított jóváhagyási ellenőrzési 30 nap pontok Vezetői, szervezeti, Beérkezéstől számított jóváhagyási ellenőrzési 30 nap pontok Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Közgazdasági Iroda Beruházási Csoport Fejlesztések közbeszerzési eljárásának ellenőrzési nyomvonala Tev. sorsz Tevékenység, feladat Jogszabály alap Előkészítés Bíráló bizottság létrehozása Ajánlati, ajánlattételi felhívás és dokumentáció megfogalmazása Kbt. Kbt. Főjegyzői megbízás Témafelelős Keletkező dokumentum Megbízólevél Ajánlati, ajánlattételi felhívás és dokumentáció Felelős, kötelezettségvállaló Közbeszerzési témafelelős Közbeszerzési témafelelős Határidő Értelem szerint Ért. sz. Ellenőrzési pont Beruházási csoportvezető Beruházási csoportvezető 3. Ajánlati felhívás és dokumentáció jóváhagyása Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Közbeszerzési témafelelős Bizottsági előterjesztés Költségvetési és Gazdasági Bizottság Ért. sz. Közgazdasági irodavezető Hirdetmény közzététele (ha kötelező) vagy megküldése Helyszíni szemle lebonyolítása (ha a dokumentációban előírt) Ajánlatok átvétele, borítékbontás Ajánlatok értékelése Nyertes pályázó kiválasztása Kbt. és végrehajtási rendelete Kbt. Kbt. és az önkormányzat szabályzata Kbt. és az önkormányzat szabályzata Közbeszerzési témafelelős Közbeszerzési témafelelős Közbeszerzési témafelelős Bíráló bizottság Közgyűlés, vagy Ktgb. Felhívás Jkv. Jkv. Jegyzőkönyv és szakvélemény Határozat Közbeszerzési témafelelős Közbeszerzési témafelelős Közbeszerzési témafelelős Közbeszerzési témafelelős Közgyűlés elnöke vagy Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke Tv. és Vhr. sz Ért. sz. Tv. sz. Ért. sz. Tv. sz. Beruházási csoportvezető Beruházási csoportvezető Beruházási csoportvezető és Közgazdasági irodavezető Megyei főjegyző 9. Szerződéskötés Kbt. Közbeszerzési témafelelős Szerződés Közgyűlés elnöke Tv. sz. 10. Végrehajtás megkezdése, (építési napló nyitás) Vh. rendelet Közbeszerzési témafelelős Építési napló Közbeszerzési témafelelős Ért.sz. Beruházási csoportvezető 11. Heti koordinációk megtartása (építési beruházás) Beruházási Szabályzat Beruházási előadó Jkv. Beruházási előadó Beruházási csoportvezető 12. Műszaki átadás átvétel lebonyolítása Vh. rendelet Beruházási előadó Jkv. Beruházási előadó Beruházási csoportvezető 13. Egy éves garanciális felülvizsgálat lefolytatása Vh. rendelet Beruházási előadó Jkv. Beruházási előadó Beruházási csoportvezető

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Közgazdasági Iroda Beruházási Csoport Beruházás előkészítés, pályázatírás ellenőrzési nyomvonala Tev. sorsz Tevékenység, feladat Jogszabály alap Előkészítés Intézmények és szakirodák beruházási-felújítási igényeinek összegyűjtése Fejlesztési koncepció öszszeállítása Körlevél Keletkező dokumentum Igénylista Koncepció Felelős, kötelezettségvállaló Beruházási csoportvezető Beruházási csoportvezető Határidő Tv. szerint Ellenőrzési pont Közgazdasági irodavezető Közgazdasági irodavezető 3. Éves költségvetés fejlesztési kiadásainak összeállítása Költségvetésről szóló törvény szerint Intézményi és szakirodai egyeztetés Önkormányzat éves költségvetésének fejlesztési előirányzatot tartalmazó táblázatai Beruházási irodavezető Tv. szerint Közgazdasági irodavezető 4. Címzett és céltámogatási megvalósíthatósági tanulmányok elkészíttetése 104/1998.(V.22.) Korm. rendelet Tervezők és szakértők megbízása Megvalósíthatósági tanulmányok Beruházási csoportvezető Korm. rendelet előírása szerint Közgazdasági irodavezető 5. Címzett és céltámogatási pályázatok benyújtásáról döntés évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról Beruházási csoportvezető Kgy. határozat Megyei főjegyző vagy ágazatilag illetékes tisztségviselő Tv. szerint Megyei főjegyző 6. Befogadott beruházás esetén engedélyezési dokumentáció készíttetése 45/1997.(XII.29.) KTM rendelet Tervezői megbízás Építési engedélyezési dokumentáció Beruházási csoportvezető Közgazdasági irodavezető 7. Címzett támogatási igénybejelentés megtétele évi LXXXIX tv., 19/2005.(II.11.) Korm.rendelet Beruházási csoportvezető Igénybejelentési dokumentáció Beruházási csoportvezető Közgazdasági irodavezető Finanszírozási szerződés megkötése Kiviteli tervdokumentáció készíttetése Engedélyokirat jóváhagyása 1998.évi LXXXIX. tv. 45/1997.(XII.29.) KTM rendelet MÁK Tervezési megbízás Beruházási Szabályzat Előterjesztés Finanszírozási szerződés Kiviteli tervdokumentáció Engedélyokirat MÁK és beruházási csoportvezető Beruházási csoportvezető Kgy. elnöke MÁK és közgazdasági irodavezető Közgazdasági irodavezető

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Tevékenység/feladat megnevezés Jogszabály alap Közgazdasági Iroda Költségvetési csoport Költségvetés készítési nyomvonal terv Előkészítés Keletkező dokumentum Felelős/kötelezettségvállaló Határidő Ellenőrzés 1. Koncepció előkészítés Áht. körlevél intézményi koncepciók intézményvezetők november 30. főjegyző 2. Határozat Áht. előterjesztés kgy. elnöke december 15. főjegyző 3. Határozat érvényesítése Kgy. hat. kgy. elnöke március 15. főjegyző Kgy. hat., költségvetési és egyéb törvények, 4. önkor- Körlevél, önkormányzati költségvetési Szintrehozott önkormányzati költségvetés mányzati rendeletek, számítások rendelet tervezet irodavezetők, intézményvezetők március 15. főjegyző határoza- tok, speciális egyedi kérelmek 5. Egyeztetések Áht. körlevél jegyzőkönyvek, feljegyzések irodavezetők, intézményvezetők tisztségviselők, pártok, érdekegyeztető fórum, könyvvizsgáló február 28. főjegyző 6. Bizottsági ülések SZMSZ bizottsági határozatok Bizottsági elnökök február 28. főjegyző 7. Rendeletalkotás Áht. kgy. rendelet kgy. elnöke március 15. főjegyző, Pénzügyi Bizottság, könyvvizsgáló Költségvetési garnitura összeállítása Garnitúra MÁK felé történő továbbítása Nyilvánosság biztosítása Áht. honlapról letöltés költségvetési garnitúra intézményvezetők, csoportvezető március 15. Áht. floppy, PM füzetek irodavezető március 15. Ötv. közlöny szerkesztés irodavezető, költségvetési csoportvezető irodavezető, költségvetési csoportvezető közlöny főjegyző, elnök március 30. Közig. Hivatal

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Közgazdasági Iroda Költségvetési csoport Költségvetési beszámoló készítési nyomvonal terv Sorsz. Tevékenység/feladat megnevezés Jogszabály alap Előkészítés Keletkező dokumentum Felelős/kötelezettségvállaló Határidő Ellenőrzés 1. Év végi zárlat Számviteli szabályzat, gazdálkodási szabályzat, számviteli törvény analitika főkönyvi könyvelés intézményvezetők, csoportvezetők január 31. csoportvezetők 2. Beszámoló űrlapok elkészítése Számviteli szabályzat, gazdálkodási szabályzat, számviteli törvény honlapról letöltés beszámoló űrlapok intézményvezetők, csoportvezetők február 10. csoportvezetők 3. Garnitúra MÁK felé történő továbbítása 4. Rendelet tervezet készítés Áht körlevél 5. Bizottságok általi megvitatás Áht floppy, PM füzetek irodavezető március 15. irodavezető SZMSZ előterjesztések postázása rendelet tervezet előterjesztés irodavezető április 1. főjegyző bizottsági határozatok bizottsági elnökök április15. főjegyző 6. Rendeletalkotás Áht. kgy. rendelet kgy. elnöke április 30. főjegyző, Pénzügyi Bizottság, könyvvizsgáló 7. Nyilvánosság biztosítása Ötv. közlöny szerkesztés közlöny főjegyző, elnök március 30. Közig. Hivatal

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Közgazdasági Iroda, Gazdálkodási és Finanszírozási Csoport Hivatali gazdálkodás folyamata Tevékenységek sorszáma Tevékenység megnevezése Előkészítő számítások a költségvetési koncepcióhoz, a Hivatal tárgyévi költségvetésének elkészíté se Elemi költségvetés összeállítása Költségvetés módosítása Szabályozási háttér A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló tv, az államháztartásról szóló 1992.éviXXXVIII.tv,a 217/1998.(XII.30.) Korm. rend, az 1992.évi XXIII. tv. (Ktv.) 1994.évi tv. A polgárm. tisztség és önkorm. képviselők tisztd. ról, a BMÖ. SZMSZ, a Kgy, rendeletei, a Szja. Tv évi XXXVIII.törvény az államháztartásról; 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól; 2000.évi C. törvény a számvitelről; 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról; 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól; 2000.évi C. törvény a számvitelről; Előkészítő pénzügyi ügyintézők Pénzügyi ügyintézők Pénzügyi ügyintézők Keletkezett dokumentum A költségvetési koncepciót megalapozó kimutatások, részköltségvetés Elemi költségvetés (MÁK füzet) Részelőterjesztés Felelősök pénzügyi ügyintézők Pénzügyi ügyintézők, Gazdálkodási és Finanszírozási csoportvezető Pénzügyi ügyintézők, Gazdálkodási és Finanszírozási csoportvezető Ellenőrzési pont irodavezető, csoportvezetők Közgazdasági Iroda vezető; Gazdálkodási és Finanszírozási csoportvezető Közgazdasági Irodavezető; Gazdálkodási és Finanszírozási csoportvezető Határidők az előterjesztések leadási határideje 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint a MÁK által megadott SZMSZ szerint Tevékenység gyakorisága évente egyszer évente BMÖ Közgyűlésének munkaterve alapján többször

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelıen a fıjegyzı az alábbiakban

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 7. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE - 2011 - 2 A szabálytalanságok kezelése eljárásrend célja, hogy a Zrínyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZBÁLYTLNSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2014 szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere (FEUVE) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (a továbbiakban: FEUVE), ennek részeként az ellenőrzési nyomvonalat,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE a 292/2009. (XII.19) Korm rendelet 15. (6) bekezdése alapján. 37/2011.(III.08.) KT határozattal elfogadva, a 147/2011.(VI.21.) KT határozattal

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Házi segítségnyújtáshoz módszertani segédlet A Katolikus Szociális Módszertan által készített segédlet célja, hogy segítse a szociális ellátást biztosító

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet

36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet az országgyőlési képviselık 2010. évi általános választása költségeinek normatíváiról, tételeirıl, elszámolási és belsı ellenırzési rendjérıl A választási eljárásról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2011 TARTALOM Általános rendelkezések...3 1. Általános rendelkezések...3 Testületek és szervek...3 2. Elnökség...3 3. Fegyelmi Felügyelő Testület...4

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPEST GAZDASÁG FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSNESS SCHOOL A BUDAPEST GAZDASÁG FŐSKOLA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE Budapest, 2005. szeptember FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZATA

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZATA Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5650 Mezőberény, Petőfi u.17-19. SZMSZ 3. sz. melléklet BELSŐ KONTROLLRENDSZER

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben