ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/ számú írásos határozatával Hatályba lép: július 3-án.

2 TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya 4 I.2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága 5 I.3. Az Üzletszabályzat módosítása 5 I.4. Jogviták rendezése 5 II. BANKÜZLETI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5 II.1. Kapcsolattartás az Ügyfél és a Bank között 5 II.1.1. Együttműködési kötelezettség 5 II.1.2. Képviselet 6 II.1.3. Közreműködők igénybevétele 6 II.1.4. Kézbesítés 6 II.1.5. Írásbeliség 7 II.2. Fizetések teljesítésének helye, ideje 7 II.3. Kamatok, jutalékok, díjak, költségek 8 II.4. Banktitok, bankinformáció, a pénzmosás megelőzéséről 11 II.4.1. Banktitok 11 II.4.2. Bankinformáció 14 II.4.3. A pénzmosás megelőzéséről 15 II.5. Az Ügyfelek adatainak nyilvántartása, azonosítása 16 II.6. Kiszervezett tevékenység 17 II. 7. Direkt marketing 17 II.8. A Bank felelőssége 17 II.9. A Központi Hitelinformációs rendszer 18 II.9.1. Természetes személy Ügyfelek 18 II.9.2. Nem természetes személy Ügyfelek Hiba! A könyvjelző nem létezik. II.9.3. Jogorvoslati lehetőségek Hiba! A könyvjelző nem létezik. II.9.4. Tájékoztatás kérése Hiba! A könyvjelző nem létezik. III. A MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 20 III.1. Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése és elfogadása 20 III.2. A megbízások teljesítéséhez szükséges adatok 20 III.3. A fizetési megbízás fedezete, teljesítése 21 IV. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK 22 IV.1 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása 22 IV.1.1. Általános rendelkezések 22 IV.1.2. Fizetési számla 22 IV.1.3. Fizetési számla keretszerződés 23 IV.1.4. Ügyfelek tájékoztatása, számlakivonat 23 IV.1.5. Pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételei 24

3 IV.1.6. VIBER átutalás 24 IV.1.7. Fizetési számlaszerződés megszüntetése 24 IV.1.8. A fizetési számla kamata, jutalékok, költségek 24 IV.1.9. Lekötési megbízások 25 IV Szolgáltatás 25 IV Home Banking (Electronic Banking) szolgáltatás 25 IV.2. A betétügyletek általános szabályai 26 IV.2.1. Betételhelyezés 26 IV.2.2. Betéti okiratok 27 IV.2.3. Takarékbetét szerződés 27 IV.2.4. Betétek kamatai 27 IV.2.5. A betétek biztosítása 28 IV.2.6. Az Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) számítása 30 IV.3. Hitelügyletek 31 IV.3.1. Pénzkölcsön nyújtása 31 IV.3.2. Hitelképesség vizsgálat Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.3. Hitel- és kölcsönszerződés Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.4. Egyoldalú szerződésmódosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Meghatározások Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Szerződésmódosítás feltételei Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Tájékoztatás szerződésmódosításról Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.5. Lakossági kölcsönnyújtás Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Folyószámla hitel Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Fogyasztási kölcsön Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.6. Hitelek kamata, kezelési költsége, hiteldíj Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.7. Teljes hiteldíj Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Teljes hiteldíjmutató (THM) számítása Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.8. Jelzáloghitelezés Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.9. Devizahitelezés Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Ügynök útján történő záloghitelezési tevékenység Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Vállalkozói hitelezés Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Kölcsönkérelem Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Kölcsönbírálat Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Szerződéskötés Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Faktoring (követelések Bankra engedményezése) Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Kezesség és bankgarancia vállalás Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.4. Biztosítékok 36 IV.4.1. Biztosítéknyújtás 36 IV.4.2. A biztosítékok kezelése 36 IV.4.3. Biztosítás 37 IV.4.5. A követelés, valamint a biztosítékok érvényesítése 37 IV.5. Egyéb szolgáltatások 38 IV.5.1. Bankkártya szolgáltatás 38 IV.5.2. Pénzváltási tevékenység 38 IV.5.3. Devizaszámla-vezetés 39 IV.5.4. Értékpapír-forgalmazói ügynöki tevékenység 39 IV Széf szolgáltatás 39 IV Biztosítás közvetítés 40 V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 40 V.1. Az üzletszabályzat mellékletei 40 V.2. Záradék 40

4 I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. Az Üzletszabályzat hatálya a.) Az Üzletszabályzat (Általános Üzleti Feltételek) a Pannon Takarék Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és Ügyfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződésekben el lehet térni. Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Bank és ügyfelei mindenféle üzleti kapcsolatára, amely során a Bank pénzügyi szolgáltatást nyújt. b.) A Bank és Ügyfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a polgári törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény (a továbbiakban Pft.), az MNB elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendelete, a takarékbetétről szóló törvényerejű rendelet, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, továbbá a Bank és Ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek irányadók. c.) A Bank és Ügyfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit - üzlettípusonként - az üzletági Üzletszabályzat, továbbá keret- vagy egyedi szerződések - ideértve a szerződés részét képező általános szerződési feltételeket és Hirdetményeket is - szabályozzák. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a felek között létrejövő, a pénzintézeti tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései - mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik - mind a Bankra, mind az ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. d.) Az Üzletszabályzat alkalmazásában: - Felek: a Bank és az Ügyfél. - Bank: - neve: Pannon Takarék Bank Zrt. - címe: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. A Banki tevékenység a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) engedélyében meghatározott körben a következő tevékenységek üzletszerű vagy rendszeres végzése: TEÁOR 08 szerint: 6419 Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 6499 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 6491 Pénzügyi lízing 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 6622 Biztosítás ügynöki, brókeri tevékenység A Bank a fenti besorolás keretében az alábbi pénzügyi szolgáltatásokat, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat, valamint befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végzi: Hpt. 3. (1) bekezdése itt megjelölt pontjai szerint a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, b) hitel és pénzkölcsön nyújtása, c) pénzügyi lízing, d) pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, g) kezesség és garancia vállalása, h) valutával, devizával, - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése, j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, l) követelésvásárlási tevékenység; Hpt. 3. (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzváltási tevékenység; Hpt. 7. (3) bekezdés c) pontja, és a Bszt (2) bekezdés a) pontja szerinti függő ügynökként végzett közvetítői tevékenység; Hpt. 7. (3) bekezdés b) pontja és a Bit. 48. (1) bekezdése szerinti biztosításközvetítői tevékenység.

5 - Ügyfél: bármely természetes személy, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy, akik vagy amelyek részére a Bank pénzügyi szolgáltatást nyújt, továbbá aki vagy amely pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés kötését vagy szolgáltatás igénybevételét kezdeményezi. - Pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézeti tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok alapján a Felügyelet engedélyével a Bank által végezhető szolgáltatások köre. - Eseti, illetőleg meghatározott időtartam alatt végezhető szolgáltatások köre: a Felügyelet egyedi kérelem alapján a Bank részére meghatározott jogügyletre és határozott időtartamra engedélyez. I.2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az általános és az üzletági Üzletszabályzat nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségekben és a Bank honlapján ( megtekinthető és kérésre azt a Bank az ügyfeleknek díjtalanul megküldi. I.3. Az Üzletszabályzat módosítása a.) A Bank az Üzletszabályzat módosításáról annak hatálybalépése előtt legalább 15 nappal korábban köteles értesíteni ügyfeleit az új Üzletszabályzatnak a Bank üzleti helyiségeiben való kifüggesztésével. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. b.) Az Üzletszabályzat módosítása hatálybalépésétől kezdve vonatkozik a már megkötött szerződésekre és a folyamatban lévő ügyekre is. c.) Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Bank jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerződéseit az egyes szerződésekben meghatározott határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában 30 napos határidővel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerződés az eredeti feltételek szerint él tovább. I.4. Jogviták rendezése A Felek a köztük keletkező vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel törekszenek rendezni. II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai II.1. Kapcsolattartás az Ügyfél és a Bank között II.1.1. Együttműködési kötelezettség a.) Felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük (székhelyük), képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról. b.) Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Bank döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. Az Ügyfélnek lehetővé kell tennie, hogy üzleti könyveit és feljegyzéseit, vagyoni helyzetét a Bank - titoktartási kötelezettség mellett - bármikor megvizsgálhassa, ha a köztük keletkező, illetve már fennálló valamely Banki követelés biztonságának megítéléséhez azt szükségesnek tartja. c.) A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, továbbá az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges kárért.

6 d.) Bank a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az Ügyfél személyére tekintettel jár le. Az Ügyfél köteles a Bank és közte létrejövő jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. f.) Az Ügyfél nem jogosult a Bankkal kötött szerződés alapján fennálló követelését a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni. II.1.2. Képviselet a.) A Bank jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságáról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságát, illetőleg képviseleti jogosultságát megfelelően igazolja. A Bank a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Bank megfelelő szervéhez be nem érkezik. b.) A Bank az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített űrlapon bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Banknál bejelentett módon van aláírva, azt a Bank jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadni a fizetést. c.) A Bank a pénzügyletek speciális jellege, valamint ügyfelei érdekeinek védelme céljából jogosult ügyfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását előírni, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratot kérni. d.) A Bank bankhelyiségeiben a Bank képviseletében eljáró munkatársak aláírás mintáit - az Ügyfél kérésére - betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. II.1.3. Közreműködők igénybevétele a.) A Bank jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ez az Ügyféltől kapott megbízás teljesítéséhez, a saját követelésének érvényesítéséhez vagy üzleti érdekének védelmében szükséges. b.) A Bank az általa igénybevett közreműködőért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály, üzletszabályzat, vagy a közreműködés feltételeit szabályozó szerződés korlátozza, a Bank felelőssége is ehhez igazodik. II.1.4. Kézbesítés a.) A Bank az Ügyfél részére szóló értesítéseket az Ügyfél rendelkezésének megfelelően a Bank hivatali helyiségében az Ügyfélnek adja át, vagy az általa megadott címre küldi. Ilyen cím hiányában a Bank az általa ismert címre küldi az iratokat. b.) Az ügyfél lakóhelyének, székhelyének, értesítési címének megváltozása a Bank szempontjából azon időponttól kezdődően hatályos, amikor azt az ügyfél a Bank részére írásban bejelentette. A Bank az Ügyfelet közleményében (Hirdetmény, kondíciós lista) az Ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történt kifüggesztése útján is értesítheti, abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az Ügyfelek széles körét érintik. A Bank nem felel azért, hogy a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt, vagy más a Bankon kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Amennyiben a Bank rendelkezésére egyáltalán nem áll semmiféle cím, az értesítés elmaradásából származó károkért a Bank nem felel. c.) Az Ügyfél részére szóló iratokat a Bank nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Bank birtokában van. Az előző pontban foglaltak nem vonatkoznak értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselő okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Bank a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és veszélyére. d.) Amennyiben a Bank az Ügyféllel a szerződésben, illetve a szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekben másként nem állapodott meg, úgy az Ügyfél részére szóló írásos küldemények

7 a feladástól számított 10. munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendők, abban az esetben is, amennyiben azokat a postai szolgáltató A címzett elköltözött, Címzett ismeretlen, Nem kereste vagy az Átvételt megtagadta vagy Cím elégtelen jelzéssel látta el. e.) Az Ügyfél a Bank részére szóló küldeményeket a fizetési számláját vezető, vagy a Bank által egyébként erre a célra megjelölt szervezeti egység címére köteles megküldeni. A Bankhoz érkezett küldemények érkezési idejére a Bank nyilvántartása az irányadó. f.) Amennyiben a Bank az Ügyféllel a szerződésben, illetve a szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekben másként nem állapodott meg, úgy a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás. II.1.5. Írásbeliség a.) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetőleg írásban megerősíteni. A telefoni, és telefax megbízás teljesítését a Bank az Ügyfél írásbeli megerősítéséig függőben tartja. b.) Telefonon vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél - kárfelelőssége mellett - azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. II.2. Fizetések teljesítésének helye, ideje a.) A Bank és az Ügyfél közötti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Bank azon szervezeti egysége, amellyel az Ügyfél szerződést kötött, vagy az a kirendeltség, amely a pénzügyi szolgáltatást teljesíti. A Bank kirendeltségei (telephelyei, fióktelepei): 2900 Komárom, Igmándi út Komárom, Széchenyi u. 3/a Almásfüzitő, Petőfi tér Ács, Fő út 9/ Ásványráró, Győri út Baj, Dózsa Gy. utca 2/a Bana, Mártírok u Bábolna, Béke u Budapest, Kolozsvár utca 2/b Darnózseli, Fő utca Dunaalmás, Almási utca Dunaszeg, Országút utca 6. B. ép Győr, Árpád út Győr, Hédervári utca Győrzámoly, Rákóczi utca Kocs, Kis utca Lábatlan, Rákóczi út Mocsa, Csillag u Nagybajcs, Petőfi utca Nagyigmánd, Kossuth L. u Nagyszentjános, Hunyadi utca Naszály, Szabadság út Szákszend, Száki u Szomód, Tatai utca 1/a Tardos, Temető utca Tarján, Rákóczi utca Tata, Ady E. út Tatabánya, Fő tér 20/a Tárkány, Sport tér 6. b.) A Bank javára történő bármely fizetés (pl.: postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, átutalás, készpénzbefizetés házipénztárnál, stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a pénz a Bank

8 számlájára megérkezik, illetve azt a pénztárba befizetik, hacsak kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. c.) A Bank fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja a pénztárból történő kifizetés napja vagy az a nap, amikor a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a Bank biztosítja, illetőleg az ügyfél Banknál vagy más számlavezetőjénél vezetett fizetési számláján történt jóváírás napja. d.) Az Ügyfél - fizetési számlája terhére adott megbízással, vagy felhatalmazó levéllel - intézkedik szerződés alapján a Bank javára őt terhelő fizetési kötelezettség teljesítésére. Teljesítés elmulasztása esetén a Bank jogosult követelését az Ügyfél fizetési számlája terhére beszámítás útján érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a Bank jogosult az adott szerződés biztosítékaiból, illetve az Ügyfél Banknál lévő bármely számláján lévő összegből vagy megtakarításából magát kielégíteni. Ha ez is eredménytelen, úgy a Bank polgári peres / nem peres úton érvényesítheti követelését, és/ vagy az Ügyfél egyidejű értesítése mellett - jogszabály által meghatározott ügyfélkör esetében - felszámolási eljárást kezdeményezhet. II.3. Kamatok, jutalékok, díjak, költségek a.) Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért kamatot, díjat (jutalékot), illetve költséget fizet. A szolgáltatás teljesítése során a felmerült járulékos jellegű költségek, a postaköltségek, az esetleges hatósági és egyéb eljárási (igazgatási szolgáltatási) díjak, illetve az illetékek minden esetben az Ügyfelet terhelik. b.) A Bank szolgáltatásaiért felszámított kamat, díj (jutalék), illetve költség mértékét az Ügyféllel kötött szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó üzletági üzletszabályzat, hirdetmény vagy jogszabály állapítja meg. c.) A Bank jogosult az egyes szerződésekben megállapított kamat, díj, illetve költség [illetve az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (fogyasztó)-val kötött kölcsönszerződés fogyasztó javára történő módosítása kivételével az egyéb szerződési feltétel] egyoldalú megváltoztatására, melynek részletes feltételeit a szerződés, illetve a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó általános szerződési feltételek tartalmazzák. Ebben az esetben a feltételek egyoldalú változásának időpontjában a kamat, jutalék, díj, költség (vagy egyéb szerződési feltétel) szerződésmódosítás nélkül is megfelelően változik. ca.) A pénzintézet az Ügyfél számára kedvezően bármikor egyoldalúan módosíthatja a szerződés feltételeit. cb.) A Bank a fogyasztónak minősülő Ügyfél részére nyújtott hitel/kölcsön esetén az egyoldalú, fogyasztó számára kedvezőtlen szerződésmódosítás jogát az alábbiak szerint jogosult gyakorolni: A Bank az egyoldalú szerződésmódosítás jogát kizárólag a hitelkamat, kamatfelár, díj és költség vonatkozásában jogosult gyakorolni. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a hitel kamatfeltételeinek egyoldalú, kedvezőtlen módosítása esetén a kamatperiódus lejáratát megelőző legalább 90 nappal, míg a díj és költség feltételeinek egyoldalú, kedvezőtlen módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal korábban kell értesíteni a fogyasztót. Ha a hitelszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Banknak ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesítenie kell. A hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a kamatfeltételek, díj vagy költség fogyasztó számára kedvezőtlen, egyoldalú szerződésmódosítás jogát a pénzintézet a cc. pontban meghatározott [ annak a.)- d.) alpontjában felsorolt] okok valamelyikének bekövetkezése esetén jogosult gyakorolni. A kamatfeltételek változtatása esetén a bank meghatározza, hogy az okok következtében felmerült változás (többletköltség) miként aránylik az érintett termékkör állományához. Amennyiben az érintett termékkörre eső teherváltozás eléri a 0,01 %-ot, úgy a kamat mértéke a termékköre eső teherváltozás és az érintett termékkör állományának egymáshoz viszonyított arányának bázispontban kifejezett mértékével kerül módosításra. A Bank a díj módosításának jogát a fogyasztói árindex legalább 0,01 %-os változása esetén jogosult gyakorolni, a fogyasztói árindex változásával azonos mértékben, míg a költségek egyoldalú emelését az adott költséghez közvetlenül kapcsolódó, annak felszámítását szükségessé tevő harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben, e szolgáltatás feltételeinek változásával arányos módon jogosult gyakorolni. A pénzintézet az egyoldalú szerződésmódosításról annak hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal korábban kell értesíteni a fogyasztót, aki ez esetben a szerződést 30 napos határidővel költségés díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor

9 érvényes, ha a fogyasztó a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Banknak visszafizeti. Ha a fogyasztó a felmondás jogával a határidőn belül nem él és a fennálló tartozást annak járulékaival együtt a Bank részére nem fizeti vissza, a módosítás a fogyasztó részéről elfogadottnak tekintendő. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott fix kamatozással, vagy a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztónak minősülő Ügyfél számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy fix kamatozással nyújtható. Ilyen hitel esetében a hitel utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a Bank a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a hitelkamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. Ha a Bank az ilyen kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelárváltoztatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt annak erejéig a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja. A Bank az alkalmazni kívánt kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referenciakamatlábat a hitelszerződésben meghatározza, és az ideértve annak bármely összetevőjét is a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referenciakamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referenciakamatlábat. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a Bank a kamaton kívül a fogyasztó terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat annak növekedésével arányosan egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan, amelyet a szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon merült fel. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a Bank a kamaton kívül díj fizetését ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében e törvény szerint megállapítható díjat a hitelszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A Bank az előző bekezdésekben írt költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. cc.) A Bank a fogyasztó részére nyújtott hitel/kölcsön kivételével valamennyi szerződésben az abban meghatározott kamat, díj, költség, vagy egyéb szerződési feltétel Ügyfélre nézve kedvezőtlen módosításának jogát az alábbi okok valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: a) jogi, szabályozói környezet változása: a pénzintézet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a pénzintézetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a pénzintézet közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése; a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása; kötelező betétbiztosítás összegének vagy díjának változása; b) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása, így különösen, de nem kizárólagosan: a pénzintézet forrásköltségeinek változása; a pénzintézet működési költségeinek változása; Magyarország hitelbesorolásának változása, az országkockázati felár változása (credit default swap);

10 a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; a bankközi kamatlábak / hitelkamatok változása; a pénzintézet kockázati kamatfelárának változása; a Magyar Állam, vagy a pénzintézet által kibocsátott értékpapír és SWAP hozamgörbék egymáshoz történő elmozdulása; a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása, vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; a pénzintézet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása; az éven túli állampapírok hozamának változása; c) A banki működési feltételek megváltozása az Ügyfélért vállalt kockázat tényezőinek pénzintézet megítélése szerinti változása, ideértve az Ügyfél hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást; a lakossági kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása; működési költségek változása; d) az ügyfél vagy az ügylet kockázatának megváltozása az Ügyfél pénzintézeti minősítésének változása; az ügylet pénzintézet által számított kockázatának változása; Ügyfél késedelmes teljesítése. A Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat vagy költséget, illetve egyéb szerződési feltételt érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz kötött kamat változása kivételével - a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően a pénzintézet Hirdetményben teszi közzé. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a pénzintézet az Ügyfél számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. Az ügyleti-, késedelmi kamat, díj, vagy költség illetve egyéb szerződési feltétel egyoldalú módosítása esetén a módosítás hatályba lépésétől - a pénzintézet jogosult a módosított szerződési feltételt alkalmazni. A Bank a hitel/kölcsön kamatfeltételeinek, tételes díj vagy költségelemeinek módosításával kapcsolatos tájékoztatást az internetes weboldalán ( folyamatosan elérhetővé teszi. d.)a Bank a betéti kamatot, ha a jelen Üzletszabályzat, annak mellékletei, illetve a szerződés másként nem rendelkezik, a következő módon számolja el: tőke x kamatláb x naptári napok száma x 100 e.) A Bank a hitelkamatot, a rendelkezésre tartási díjat és más, időtartamhoz kötött díjakat, ha a jelen Üzletszabályzat, annak mellékletei, illetve a szerződés másként nem rendelkezik, a következő módon számolja el: tőke x kamatláb x naptári napok száma x 100 f.) A kamat, díj és költség - ha jogszabály, a szerződés, hirdetmény vagy üzletági üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik - utólag a naptári hónap végén esedékes. Ha a szerződés bármely ok miatt hónap közben jár le vagy szűnik meg, az esedékesség ebben az időpontban bekövetkezik. g.) A Bank által a megbízás teljesítése során igénybevett belföldi és külföldi közreműködő hitelintézetek által felszámított költségek, jutalékok az Ügyfelet terhelik. h.) Amennyiben az Ügyfél megkötött szerződése módosítását kéri, úgy a Bank jogosult módosítási díjat felszámítani és jogosult a módosítási kérelem elbírálását vagy a módosítás hatályba lépését a díj befizetésétől függővé tenni. i.) A pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a feleknek az ügyleti kamaton felül a jogszabályban vagy a szerződésben (üzletági üzletszabályzatban, általános szerződési feltételekben, vagy hirdetményben) meghatározott mértékű késedelmi kamatot kell fizetniük. j.) A pénztartozás teljesítése esetén a Bank az elszámolást a Ptk. rendelkezései alapján végzi, vagyis ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a késedelmi kamatra, a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni. A kötelezett eltérő rendelkezése hatálytalan.

11 k.) Kamatadó szeptember 1-jétől egyes bankbetétek kamatjövedelmét kamatadó terheli. A kamatadó hatálya alá tartozó adóalanyokra, illetve a kamatadó mértékére vonatkozó szabályokat a mindenkori adótörvények tartalmazzák. Kamatjövedelemnek minősül a augusztus 31-ig megkötött betét-, illetve folyószámla szerződések esetén a augusztus 31-ét követően induló első teljes kamatperiódusra jóváírt/tőkésített kamat, illetve a augusztus 31. után kötött szerződésekből származó jóváírt/tőkésített kamat. A kamatjövedelem után az adót a kifizető hitelintézet állapítja meg, vonja le és fizeti meg. Külföldi magánszemélyek esetében az adózási illetőség határozza meg, hogy a kamatjövedelem után milyen mértékű adó fizetendő. Az illetőség igazolásához az adott évre szóló, az állampolgárság szerinti adóhatóság által kiállított illetőségi igazolás hiteles magyar nyelvű fordítását kell a Bank részére benyújtani. II.4. Banktitok, bankinformáció, a pénzmosás megelőzéséről II.4.1. Banktitok a.) A Bank az Ügyféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. A felek jogügyletei tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen az Ügyfélnek a Banknál vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Banknál elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok. b.) A banktitok tekintetében időbeni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Bank tisztségviselőit, vezető állású személyeit és alkalmazottait. Ugyancsak titoktartási kötelezettség terheli mindazokat, akik a banktitkot képező információhoz a Bankkal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá (pl. könyvvizsgáló, stb.). A Bank az általa alkalmazott közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha jogszabály, vagy üzletszabályzat a közreműködő felelősségét korlátozza, úgy a Bank felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. A Bank az üzleti kapcsolatok megszűnése után is köteles megőrizni a banktitkot. c.) Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 1) az Ügyfél, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok körét pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az Ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Bankkal történő szerződéskötés körében nyújtja, 2) törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, 3) a Bank érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. d.) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 1) a feladatkörében eljáró MNB-vel, OBA-val, betét- és intézményvédelmi alappal, és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény alapján a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró központi bankjával, intézményvédelmi szervezettel, valamint törvényben nevesített és ott meghatározott feladatkörében eljáró kormánybiztossal, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), 2) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel és jegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, 3) a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval,

12 4) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel, 5) büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, továbbá kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, 6) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 7) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 8) az adó-, vám- és egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási igazgatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve egészségbiztosítási szervvel, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel, 9) bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban - ideértve a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 79/C. (2) bekezdése alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is - eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó kincstárral, 10) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, 11) a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk hatálya alá tartozó állami támogatások - az Európai Unió működéséről szóló szerződésben szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével - versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért felelős miniszterrel, 12) a lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából feladatkörében ellenőrzést végző, továbbá a jogalap nélkül felvett fogyatékossági támogatás összegének megtérülése érdekében eljáró kincstárral, 13) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 14) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a pénzügyi intézménynél működő vagy volt könyvvizsgálója ellen indított fegyelmi eljárás keretében a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával, 15) a feladatkörében eljáró kormányzati ellenőrzési szervvel, 16) az eltűnt vagy az elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek felkutatását, továbbá az ismeretlen személy vagy holttest azonosítását végző rendőri szervvel szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén. e) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha 1) az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, illetve együttműködési megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Banktól, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot, 2) a Bank az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 52. (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot, 3) a Bank a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény 13. (1) bekezdése alapján szolgáltat adatot, 4) a Bank az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget, 5) a Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti, 6) a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából - harmadik ország bűnüldöző szerve esetén, ha a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Banktól, vagy 7) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a Pmt.-ben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából - harmadik ország pénzügyi információs egysége esetén, ha a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Banktól. f A Bank a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett fizetési számláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a fizetési számla vagy az ügylet 1) kábítószerrel való visszaéléssel, kábítószer kereskedelemmel,

13 kábítószer birtoklásával kóros szenvedélykeltéssel kábítószer készítésének elősegítésével új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, 2) terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, 3) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, 4.) lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel 4) pénzmosással, 5) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel 6.) bennfentes kereskedelemmel vagy 7.) piacbefolyásolással van összefüggésben. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy amelyről a (2) bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat. A Bank a fenti esetekben az adatok kiszolgáltatását - titoktartási kötelezettségére hivatkozva - nem tagadhatja meg. A fenti d) és e) pontban megjelölt adatkérésre jogosult a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkéréskor megjelölt. Az MNB jogszabályban, a Bank számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. Az adóhatóság a FATCA-törvényből (2014. évi XIX. törvény) fakadó kötelezettségek teljesítése céljából történő Banki adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. Az adatátadásról a Bank csak abban az esetben értesíti ügyfelét, ha azt a törvény kifejezetten megengedi. g.) Nem jelenti továbbá a banktitok sérelmét 1) a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-g) és l) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, valamint a kizárólag garanciavállalással, készfizető kezesség vállalásával foglalkozó jogi személy részéről a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerbe, illetve e rendszerből a törvényben meghatározott referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott referenciaadatszolgáltatás, 2) a Bank által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a megbízott vagyonellenőrnek, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint a pénzügyi intézmény részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítónak a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás, 3) a Bank igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a Bankban befolyásoló részesedéssel rendelkező tagnak vagy az ilyen befolyást szerezni kívánó személy (társaság), az üzletág átvételét tervező társaság, illetve az ilyen tag vagy esetleges jövőbeni tag által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő adatátadás, 4) a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírásmintájának bemutatása, 5) az MNB által - a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával - a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása - statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal - a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából az államháztartásért felelős miniszter részére, h) a Bank által a külföldi pénzügyi intézmény számára történő adattovábbítás, abban az esetben, ha a Bank ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult és a külföldi pénzügyi intézménynél (adatkezelőnél) a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal, i) a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges, és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, ha a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Felügyelet hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bűnüldöző szervnek történő továbbításához,

14 j) a Bank által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére, k) az összevont alapú felügyeleti megfelelés vonatkozásában történő, valamint a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás, l) a Felügyelet által a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal részére, m) az OBA által külföldi betétbiztosítási rendszerek, valamint külföldi felügyeleti hatóságok részére együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, ha az adatok kezelésére, illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított, n) a Bank által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy részére, a kockázatvállalás alapján fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatszolgáltatás, o) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, november 15-i, 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott esetekben történő továbbítása, p) a jegybanki feladatkörében eljáró MNB részére, írásbeli megkeresés alapján az MNB tv. 4. (1)-(7) bekezdésében meghatározott alapvető feladatai teljesítése érdekében végrehajtott műveletei biztosítékául szolgáló hitelkövetelésekre vonatkozó adatátadás, q) a Bank által a Bankkal szerződéses kapcsolatban levő közvetítő részére a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás, r) a Felügyelet által a 176. (7) bekezdése szerinti válsághelyzetben az EGT-állam központi bankjainak vagy az Európai Központi Banknak történő adattovábbítás, ha az adatok törvény által előírt feladatuk teljesítéséhez szükségesek, s) a Bank ügyfele által nyilvánosságra hozott állítással összefüggésben a Bank részéről a közte és ügyfele közötti jogviszonyra vonatkozó, a nyilvánosság előtti válaszadáshoz szükséges mértékben történő adatközlés, t) a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által alapvető feladatai ellátása érdekében a jegybanki információs rendszerben rendelkezésre álló adatoknak egyedi azonosításra alkalmas módon való átadása a Központi Bankok Európai Rendszere és annak tagjai számára, azok kérelme alapján, az Európai Unió működéséről szóló szerződésből eredő vagy központi banki feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben, u) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a fizetési műveletek feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése céljából a Bank által a fizetési műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére történő adattovábbítás, v) a központi szerződő fél, valamint az elszámolóházi tevékenység végzésének érdekében szükséges, a központi értéktár, a központi szerződő fél, valamint az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet közötti adattovábbítás, valamint w) ha a Bank a Ptk. 6:418. -ában meghatározott kezesi tájékoztatási kötelezettségét teljesíti, x) a szanálási feladatkörében eljáró MNB által a Szantv. szerinti független és ideiglenes értékelőnek - valamint az értékelésben közreműködőnek - az értékelés elkészítése érdekében, a vagyonértékesítés alkalmazása során a lehetséges ajánlattevőknek, továbbá a vagyonértékesítés alkalmazása során az áthidaló intézménynek nem minősülő átvevőnek való adat- és információátadás. II.4.2. Bankinformáció a.) A Bank az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül is jogosult általa alkalmazott és az Ügyfél által is ismert típusszöveg szerint az Ügyfél gazdálkodásának Bank szerinti általános megítélését és titoknak nem minősülő adatokat tartalmazó alapinformációt harmadik személynek díjmentesen adni, feltéve, ha ezt az Ügyfél írásban kifejezetten nem tiltotta meg. b.) A Bank az alapinformáción kívül bankinformációt (banktitkot) csak akkor adhat ki harmadik személynek jogszabályban előírt kötelezettséget kivéve ha erre az Ügyfél vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható banktitkok körét pontosan megjelölő közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan felhatalmazást ad. Az információ nyújtására felhatalmazást adó Ügyfél a Banknak a "Hirdetmény" alapján felszámított díjat fizeti. c.) A kiszolgáltatott információt annak kérője köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag saját céljaira veheti igénybe, kivéve, ha az információ kérője pénzintézet, amely ügyfelei részére is kérhet információt. Az információ bizalmas kezelésének kötelezettségére a Bank minden esetben tartozik figyelmeztetni az információ kérőjét.

15 d.) Az információ adásának megtagadása nem jelenti az ügyfél megítélését, az ügyfél emiatt a Bank felé nem támaszthat semmilyen követelést. A Bank az információ felhasználásából származó kárért kizárólag valótlan adatszolgáltatás esetében felel. Az Ügyfélről alkotott gazdasági megítélésével kapcsolatos információért csak súlyos gondatlanság esetében felel. A bankinformáció adása a Bank terhére nem keletkeztet az Ügyfélért való garancia-, illetve felelősség vállalást. II.4.3. A pénzmosás megelőzéséről a.) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (Pénzmos tv.) megfogalmazottak értelmében Bankunknak kötelező az helyett az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létrejöttekor. Az ügyfélen kívül el kell végezni az azonosítást annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő személye tekintetében is. Ha a pénzmosás gyanúja felmerül, a Banknak jogában áll az ügylet megtagadása. A Bank a pénzmosás gyanújának felmerülésekor köteles a pénzügyi információs egységként működő hatóságot értesíteni. b.) Az Ügyfél-átvilágítási kötelezettséget a évi CXXXVI. törvény írja elő az alábbi esetekben: A Bank az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén, vagy ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, köteles az ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő átvilágítását elvégezni. A fent meghatározott eseten kívül a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű (forintban, devizában, valutában) ügyleti megbízást a Bank kizárólag olyan ügyféltől, meghatalmazottól, rendelkezésre jogosulttól, továbbá képviselőtől fogadhat el, akinek átvilágítását elvégezte. Az átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke egy éven belül eléri a hárommillió-hatszázezer forintot (pénzváltási szolgáltatás esetén egy héten belül az ötszázezer forintot). Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor hajtja végre a Bank, amellyel az ügyletek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot (pénzváltási szolgáltatás esetén az ötszázezer forintot). Ha az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy személyazonosságának megállapítása mellett a jogi személy, illetőleg a más szervezet átvilágítását is el kell végezni. Nem kell az átvilágítást ismételten elvégezni, ha a) a Bank az Ügyfelet, a meghatalmazottat, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt egyéb ügylet kapcsán már átvilágította, és b) jelen ügylet kapcsán az Ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, a képviselő személyazonosságát megállapította, és c) nem történt az azonosításkor rögzített adatokban változás. Azonosítás során a Bank köteles megkövetelni az alábbi azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását: a) természetes személy esetén 1. belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formájú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa; b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló okiratot, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,

16 2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). A Bank az azonosítás során jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezettől köteles 30 napnál nem régebbi okirat bemutatását megkövetelni. A Bank az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: a) természetes személy 1. családi és utónevét (születési név), 2. lakcímét, 3. születési helyét, idejét, 4. állampolgárságát, 5. anyja születési nevét, 6. az azonosító okmányának típusát és számát, 7. külföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 1. nevét, rövidített nevét, 2. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, 3. főtevékenységét, 4. azonosító okiratának számát, 5. képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait; c) az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Bankot értesíteni. Amennyiben az Ügyfél adataiban változás következik be és azt az Ügyfél nem közli a Bankkal, úgy a Bank az Ügyfél személyes megjelenésekor az adatokban való változást rögzíteni köteles. Ötszázezer forintot elérő, illetve meghaladó összegű pénzváltási tranzakció esetén a Bank köteles az ügyfelet az előzőekben felsorolt valamennyi adatra vonatkozóan azonosítani. A természetes személy Ügyfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. Ha a természetes személy Ügyfél arról nyilatkozik, hogy tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos családi és utónevét (születési nevét), lakcímét és állampolgárságát is tartalmaznia kell. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében az ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a Bank felé a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Ügyfél tényleges tulajdonosáról, megadva a tényleges tulajdonos családi és utónevét (születési nevét), lakcímét és állampolgárságát is. A Bank a fenti esetekben köteles az Ügyfél, annak meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy azonosítását elvégezni. Az azonosítása során a Bank köteles megkövetelni a jogszabály által felsorolt azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását. Amennyiben az Ügyfél, illetve a tényleges tulajdonos előzőekben meghatározott adatai az azonosítási eljárás során nem állapíthatók meg, illetve nem szerezhetők be, a Bank az üzleti kapcsolat létesítését, az ügyleti megbízást, illetve a további ügyleti megbízások teljesítését köteles megtagadni. II.5. Az Ügyfelek adatainak nyilvántartása, azonosítása a.) A Bank jogosult a vele bármilyen kapcsolatba lépő Ügyfél személyi azonosító adatait és az ügylethez szükséges minden adatot bekérni és nyilvántartani. Amennyiben az adatok közlésétől az Ügyfél elzárkózik, a Bank jogosult (illetve a jogszabály által meghatározott esetekben köteles) megtagadni a pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtását.

17 b.) A Bank a természetes személyek adataira vonatkozó adatkezelése és adatfeldolgozása során betartja az információs önrendelkezése jogról és az információszabadságról szóló évi CXII.tv. (Info. tv.) rendelkezéseit. A Bank ennek során nem jogosult az Ügyfél különleges személyes adatait bekérni vagy nyilvántartani (feldolgozni). A Bank az érintett természetes személy Ügyfél kérelmére, a természetes személy Ügyfél részére az Info tv.-ben írtak szerint tájékoztatást ad a természetes általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. c.) A Bank valamennyi Ügyfeléről tudomására jutott adatokat banktitokként kezeli. II.6. Kiszervezett tevékenység A Hpt. 68. értelmében tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Bankunk tevékenységéhez kapcsolódó adatfeldolgozást, adattárolást az adatvédelmi előírások betartása mellett a TAKINFO Kft Budapest, Pethényi u. 9. szám alatti szolgáltató végzi szolgáltatási szerződésben rögzített feltételekkel. A szerződés tárgya: A Kisbanki BOSS rendszer üzemeltetése, Az üzemeltetett hardver eszközök karbantartása, hibaelhárítása, Az üzemeltetett szoftver eszközök karbantartása, hibaelhárítása, Az üzemeltetett szoftver eszközök jogszabálykövetése, A hardver és szoftver eszközhasználat biztosítása, Az üzemeltetett rendszerek felhasználói támogatása, A Kisbanki BOSS Rendszer továbbfejlesztése. A KHR referenciaadatok szolgáltatásához kapcsolódó adattovábbítási tevékenység. Napi és havi gyakoriságú kivonatok központi küldése TIER (Takarékszövetkezeti Integrált Előtét Rendszer) üzemeltetése II. 7. Direkt marketing A Bank a természetes személy ügyfél írásbeli nyilatkozatát kéri arra vonatkozóan, hogy a Takarékbank Zrt, illetve a Pannon Takarék Bank Zrt. szolgáltatásaikról hirdetési, ajánlattételi célból telefonon, postai vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassák, és adatait kifejezetten e célból kezeljék, valamint a Pannon Takarék Bank Zrt.-vel üzleti kapcsolatban álló üzleti partnerei részére (különösen: KÖT Biztosító Egyesület, SIGNAL Biztosító Zrt., Fundamenta-Lakáskassza Zrt.) továbbíthassa. A Bank, illetve üzleti partnerei mindaddig jogosultak közvetlen üzleti célú terméktájékoztatót, marketing anyagot, valamint az ügyféllel kötött szerződéssel kötött nyilatkozatokat küldeni, amíg az ügyfél azt a Bank székhelyére címzett postai küldeményben vagy a fióktelepein személyesen átadott írásbeli nyilatkozatával le nem tiltotta. II.8. A Bank felelőssége a.) A Bank a megbízások és az Ügyfeleivel megkötött szerződésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények között lehetséges figyelembevételével, a tőle elvárható gondossággal jár el. b.) A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek olyan okok miatt következnek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására a Banknak nincs lehetősége (vis major). A Bank nem felel továbbá a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. c.) A Bank nem vállal felelősséget a megbízások teljesítésébe bekapcsolt hitelintézetekért. A Bank szintén nem vállal felelősséget a posta, a futárszolgálat mulasztásaiért, az okmányok továbbítása során azok esetleges elvesztéséért, késedelmes kézbesítéséért. d.) A Bank a továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok, az aláírások valódiságáért, azok esetleges időközi módosításáért, jogi tartalmáért.

18 e.) A Bank okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit igazoló papírjainak megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. f.) A Bank a tőle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelősséget. A Bank felelősségének fentiek szerinti korlátozása nem érinti a Banknak azt a felelősségét, amelyet a Ptk. szerint érvényesen nem lehet kizárni. II.9. A Központi Hitelinformációs rendszer 1. A Központi Hitelinformációs Rendszer és annak célja A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) zárt rendszerû adatbázis. A KHR-ben történõ adatkezelés, adatátadás-adatlehívás (adattovábbítás) célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelõs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elõmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. 2. A KHR-be történõ adatátadás esetei, az adatszolgáltatók által minden esetben kötelezõen átadásra kerülõ, továbbá meghatározott események bekö- vetkezése esetén átadásra kerülõ adatok és az adattárolás idõtartama A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok (a továbbiakban: referenciaadatok) kezelhetõk. A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás ( KHR Kezelõ) részére annak a természetes személynek a referenciaadatait adja át: a) aki a referenciaadat-szolgáltatóval: hitelre, pénzkölcsönre, pénzügyi lízingre, olyan papír alapú készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illetõleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, amely nem minõsül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezességre és bankgarancia vállalásra, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalásra irányuló szerzõdést, jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerzõdést köt, illetve befektetõ részére történõ befektetési hitel nyújtás vagy értékpapír-kölcsönzés tárgyában szerzõdést köt ( pozitív adóslista ), a szerzõdéskötést követõen öt munkanapon belül. A természetes személy ügyfél a pozitív adóslistával összefüggõ referenciaadatoknak a KHR-be történõ adatátadását megelőzően jogosult nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-bõl történõ, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél az adatok KHR-ben történõ nyilvántartásának idõtartama alatt bármikor megadhatja. Amennyiben a természetes személy ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-bõl történõ átvételéhez, a hozzájárulás megtagadását és a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatokat [a nyilatkozat kelte (hely, dátum), a referenciaadat-szolgáltatóazonosító adatai, az ügyfél azonosító adatai, a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés] a KHR tartalmazza. A természetes személy ügyfél ezen írásbeli nyilatkozata vonatkozik a természetes személy ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére. Ha az ügyfél nyilatkozata tartalmán a késõbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a természetes személy idõben legkésõbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére. Tájékoztatjuk továbbá arról a lehetõségrõl, hogy a természetes személy ügyfél pozitív adóslistával összefüggõ adatait a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott természetes személy kérésére a szerzõdés megkötésekor vagy a szerzõdés fennállása során a referenciaadat szolgáltató útján írásban kérheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõ legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony megszűnését követõ adatkezeléshez való hozzájárulás a szerzõdéses jogviszony megszûnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követõen a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. b) aki az a) pontban felsorolt szerzõdések esetén a szerzõdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idõpontjában érvényes legkisebb összegû havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt; c) aki az a) pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó szerzõdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis

19 vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban Btk.) 342., 345., ában meghatározott bûncselekmény (közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal) elkövetését állapítja meg; d) akivel szemben a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a Btk ában meghatározott bûncselekmény (készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés) elkövetését állapítja meg (a b) d) pontok a továbbiakban együttesen: negatív adóslista ). A Bank az adatátadás során a KHR Kezelõ részére átadja a természetes személy azonosító adatait [név, születési név, születési idõ, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím], valamint a) a 2. a) pontja esetében az ott meghatározott szerzõdésre vonatkozó szerzõdési adatokat [a szerzõdés típusa és azonosítója (száma), a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûné- sének idõpontja, ügyfél minõség (adós, adóstárs), a szerzõdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme], b) a 2. b) szerinti adatátadás során továbbá az ott meghatározott feltételek bekövetkezésének idõpontja, az akkor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszûnésének módja és idõpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására, perre utaló megjegyzés, elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló tõketartozás összege, pénzneme, a fennálló tõketartozás összege és pénzneme, c) a 2. c) pontja esetében a 2. a) pontjában meghatározott szerzõdés kezdeményezésére vonatkozó adatokat [az igénylés elutasításának idõpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerõs bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkezõ részének tartalma], d) a 2. d) pontja esetében a készpénz-helyettesítõfizetési eszköz használatával kapcsolatos adatokat [a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás idõpontja, a letiltott készpénzhelyettesítõ fizetési eszközzel végrehajtott mûveletek idõpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az okozott kár összege, a bírósági határozat jogerõre emelkedésének idõpontja, perre utaló megjegyzés], e) a referenciaadat-szolgáltató a tárgyhónapot követõ ötödik munkanapig átadja a KHR Kezelõ részére a fennálló tõketartozás összegét és pénznemét, továbbá amennyiben a nyilvántartott személy a szerzõdés hatálya alatt elõtörlesztést teljesít, az elõtörlesztést követõ öt munkanapon belül átadja a KHR Kezelõ részére az elõtörlesztéssel kapcsolatos adatokat [elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló tõketartozás összege, pénzneme]. A KHR Kezelõ az átadott referenciaadatokat a 2. a) pontban rögzített esetben a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõen haladéktalanul törli, illetve a 2. a) pontban részletezett hozzájárulás esetén a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõ öt évig, 2.b) pontban rögzített esetben a tartozás visszafizetésétõl számított egy évig, amennyiben a tartozás nem szûnt meg öt évig, a 2. c) d) pontokban rögzített esetekben szintén öt évig kezeli, amely idõtartam elteltét követõen a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Az előzekben írtaktól eltérõen, a KHR Kezelõ haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszûnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzõdésbõl eredõ követelésnek másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására nem került sor, vagy ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzõdésbõl eredõ követelést nem referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át. A KHR Kezelõ továbbá haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha az jogellenesen került a KHR-be. 3. Adatkérés a KHR-ből Az adatátadás alapján az adatokat a KHR Kezelő a KHR-ben nyilvántartásba veszi, amelyet követően azok egyéb referenciaadat-szolgáltatók részére az általuk benyújtott adatkérési igény alapján lekérdezhetővé és átadhatóvá válnak, a 2. a) pont szerinti esetben kizárólag akkor, ha az ügyfél írásbeli nyilatkozatában ahhoz hozzájárult. A KHR Kezelő kizárólag a Bank és az egyéb referenciaadat-szolgáltatók által átadott referenciaadatokat veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak, az általuk benyújtott adatkérési igény alapján. Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-ből a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. Az adatkérési igény kizárólag a 2. a) pontjában meghatározott szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához és a felelős hitelezés követelményének teljesítéséhez vagy az érintett részére történő tájékoztatás megadásának céljára használható fel. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál (ideértve a Bankot is) bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A Bank az Ön által benyújtott tájékoztatás iránti kérelmet a KHR Kezelőnek két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a Banknak, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két

20 munkanapon belül eljuttatja az Ön részére. A tájékoztatás a kérelmező részére díjtalan, azért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. 4. Jogorvoslati lehetőségek Amennyiben az Ügyfél úgy gondolja, hogy adatait a KHR Kezelő részére jogellenesen kerültek átadásra, illetve ezen adatok KHR-ben történő kezelése jogellenes, akkor az alábbi jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe: - Kifogást nyújthat be az adatokat átadó pénzintézethez vagy a KHR Kezelőhöz a referenciaadatok helyesbítése vagy törlése céljából, amelyet a pénzintézet, illetőleg a KHR Kezelõ köteles annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a pénzintézet a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot az Ügyfél egyidejű értesítése mellett a KHR Kezelő részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. - Az Ügyfél a lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál keresetet indíthat az adatátadó pénzintézet és a KHR Kezelõ ellen a referenciaadatok jogellenes átadása és kezelése, illetve helyesbítése vagy törlése céljából, ha a kifogás kivizsgálásának eredményével nem ért egyet (ez esetben a kifogás kivizsgálásról szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül), illetve, ha a Bank vagy a KHR Kezelő a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget (úgy ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől számított 30 napon belül). A KHR Kezelő a per megindításának tényét annak jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt nyilvántartja. III. A megbízások általános szabályai III.1. Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése és elfogadása a.) A Bank pénztárszolgálatot az üzleti helyiségeiben meghirdetett pénztári órák alatt tart. b.) Nem postai úton érkezett fizetési megbízásokat a Bank csak az ÁSZF-ben meghirdetett időben fogad el. A meghirdetett órák után érkező küldeményeket a megbízás teljesítése tekintetében következő munkanapon érkezettként kell kezelni. c.) Határidőre teljesítendő megbízásokat az Ügyfél tartozik a Banknak olyan időpontban benyújtani, hogy a teljesítés késedelmet ne szenvedjen. Ennek elmulasztásából eredő kárért a Bank nem felel. d.) A beérkezett megbízásokat a Bank kizárólag a jelen Üzletszabályzat III.2. pontjában meghatározott feltételek mellett és az aláírások valódisága esetén fogadja el. A Bank megtagadja a megbízást, ha teljesítése jogszabályba ütközik, és ezt észleli. III.2. A megbízások teljesítéséhez szükséges adatok A fizetési megbízásnak minden kétséget kizáróan tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. A Bank fizetési megbízásokat - az Ügyféllel kötött szerződésben meghatározott lehetőségek hiányában - csak az e célra rendszeresített nyomtatványokon fogad el. a.) Bank az Ügyfél megbízásait akkor teljesíti, ha a tőle elvárható gondos vizsgálat után úgy találja, hogy a megbízás formailag és tartalmilag megfelel a vonatkozó jogszabályi, illetve Banki belső előírásoknak, valamint a megbízáson feltüntetett aláírás(ok) megegyez(nek) az Ügyfél által a Bankhoz bejelentett aláírásra jogosult személyek aláírás-mintájával, valamint az aláírás módja (együtt vagy külön) megfelel az aláírás bejelentő kartonon az Ügyfél által rögzített feltételeknek. b.) Elektronikus úton benyújtott megbízások esetében aláírás-vizsgálat során a Bank az Ügyfél által az erre a célra rendszeresített Adatlapon meghatározott, a fizetési számla felett elektronikus úton rendelkezni jogosult személyek esetében kiadott aláírási jelszó, valamint az aláírási pontszám megfelelését együttesen ellenőrzi. c.) A Bank a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadhatja akkor is, ha azok teljesítésére szerződésben korábban kötelezettséget vállalt. Ha a megbízás érvényességét jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Bank jogosult meggyőződni az engedély meglétéről, ennek hiányában a megbízást teljesítés nélkül visszaküldeni.

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2015. július 16. A Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN Hatályos: 2013. augusztus 15. napjától Jelen Általános

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben