a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre."

Átírás

1 Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő előfinanszírozásáról amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi Sándor u. 22.;cégjegyzék szám: ; adószám: ; Statisztikai számjel: ) fiókja, (címe:.) képviseletében: (név, beosztás) mint együttes képviseleti joggal felruházott alkalmazottak, mint hitelező (továbbiakban: Takarékszövetkezet), - másrészről név:... születési név: születési hely, idő:... anyja születési neve:.... lakcím, levelezési cím:......állampolgársága:... adóazonosító jel:...személyi azonosító szám:.. mint hitelfelvevő (a továbbiakban: Adós) név:... születési név: születési hely, idő:... anyja születési neve:.... lakcím, levelezési cím: állampolgársága:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:.. mint egyetemleges Adóstárs (a továbbiakban együttesen: Adós) a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. 1.) A szerződés tárgya A hitelszerződés tárgya: piaci kamatozású lakáscélú forint hitel, a lakás-előtakarékossági szerződés teljes megtakarítási összegének (a lakás-előtakarékoskodó által elhelyezett betét, az állami támogatás és a jóváírt kamat). A Takarékszövetkezet a város/község kerület utca szám alatti, külterületű/belterületű *, helyrajzi számon bejegyzett ingatlan céljára, annak fedezete mellett Forint azaz forint piaci kamatozású lakáscélú hitelt bocsát az Adós rendelkezésére. Az Adós kijelenti, hogy a fenti ingatlanon elvégzendő lakáscélú munkákhoz szükséges anyagi eszközök finanszírozására a Fundamenta lakáskassza¹ Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban FLK 1 )...számú.. nevére szóló és a..számú..névre szóló,.lejáratú Lakás-előtakarékossági Szerződést kötött, és vállalja a lakás-előtakarékossági szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését. Az Adós a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződést fogyasztóként, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként köti meg. 2.) Hiteldíjak 1 Fundamenta lakáskassza LTP szerződés esetén alkalmazandó, egyéb lakástakarékpénztár esetén módosítandó! Lak.12/ _akciós 1

2 a) A felek megállapodnak abban, hogy az l.) pont szerinti kölcsön teljes induló hiteldíja azonos a kölcsön ügyleti kamatával, amely az aláírás időpontjában évi %. Az ügyleti kamat mértéke változó, megegyezik a naptári tárgynegyedévben érvényes 3 havi BUBOR + évi % kamatfelár együttes összegével. Az Adós tudomással bír arról, hogy a Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot minden naptári negyedév (referenciakamatláb periódus) végén a naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR mértékéhez igazítja, azaz az ügyleti kamat mértékét pontosan olyan mértékben növeli vagy csökkenti, amilyen mértékben a tárgy naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja előtt két nappal érvényes 3 havi BUBOR nőtt vagy csökkent az előző naptári negyedévben érvényes 3 havi BUBOR-hoz képest. Ez az ügyleti kamat lesz irányadó a következő naptári negyedév (referencia- kamatláb periódus) teljes időtartamára. A Takarékszövetkezetnek a 3 havi BUBOR-ra, mint referencia kamatlábra nincs ráhatása, azonban a referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamatváltozást mindenkor a szimmetria elve alapján alkalmazza. Amennyiben a 3 havi BUBOR nő vagy csökken, úgy az ügyleti kamat a fentebb leírt eljárás szerint növekszik vagy csökken naptári negyedévente. A 3 havi BUBOR mint referencia-kamatláb mértéke a szerződéskötéskor (a.. napon érvényes referencia kamatláb alapján ) évi.%. 3 Az első referencia-kamatláb periódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári negyedévének utolsó napjáig tart. Az ezt követő referencia-kamatláb periódusok kezdete az előző referencia-kamatláb periódus zárónapját követő nap, utolsó napja a naptári negyedév utolsó napja. Az utolsó referencia-kamatláb periódus utolsó napja a kölcsön lejáratának a napja. A referencia-kamatláb periódusok három hónaposak, amely alól az első és az utolsó referencia-kamatláb periódus kivételt képezhet (tört periódus). A referencia-kamatláb változása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (a referencia-kamatláb változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. Az Adós tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mértéke a jelen kölcsönszerződés futamideje alatt állandó, ennek következtében az ügyleti kamat kizárólag a 3 havi BUBOR, mint referencia-kamatláb függvényében változik a fentebb írottak szerint. VAGY a) A felek megállapodnak abban, hogy az l.) pont szerinti kölcsön teljes induló hiteldíja azonos a kölcsön ügyleti kamatával, amely az aláírás időpontjában évi %. Az ügyleti kamat mértéke változó, megegyezik a naptári tárgynegyedévben érvényes 3 havi BUBOR, mint referencia kamatláb + az adott kamatfelár-periódusban érvényes kamatfelár együttes összegével. Az Adós tudomással bír arról, hogy a Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot minden naptári negyedév (referenciakamatláb periódus) végén a naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR mértékéhez igazítja, azaz az ügyleti kamat mértékét pontosan olyan mértékben növeli vagy csökkenti, amilyen mértékben a tárgy naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja előtt két nappal érvényes 3 havi BUBOR nőtt vagy csökkent az előző naptári negyedévben érvényes 3 havi BUBOR-hoz képest. Ez az ügyleti kamat lesz irányadó a következő naptári negyedév (referencia-kamatláb periódus) teljes időtartamára. A Takarékszövetkezetnek a 3 havi BUBOR-ra, mint referencia kamatlábra nincs ráhatása, azonban a referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamatváltozást mindenkor a szimmetria elve alapján alkalmazza. Amennyiben a 3 havi BUBOR nő vagy csökken, úgy az ügyleti kamat a fentebb leírt eljárás szerint növekszik vagy csökken naptári negyedévente. 2 Ez a 2.1. a) pont akkor szerepel, ha a hitel futamideje 3 éven belüli, egyébként törlendő. 3 A folyósítás időpontjáig változhat. 4 Ez a 2.1. a) pont akkor szerepel, ha a hitel futamideje 3-18 év közé esik, egyébként törlendő. Lak.12/ _akciós 2

3 A 3 havi BUBOR mint referencia-kamatláb mértéke a szerződéskötéskor (a.. napon érvényes referencia kamatláb alapján ) évi.%. 5 Az első referencia-kamatláb periódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári negyedévének utolsó napjáig tart. Az ezt követő referencia-kamatláb periódusok kezdete az előző referencia-kamatláb periódus zárónapját követő nap, utolsó napja a naptári negyedév utolsó napja. Az utolsó referencia-kamatláb periódus utolsó napja a kölcsön lejáratának a napja. A referencia-kamatláb periódusok három hónaposak, amely alól az első és az utolsó referencia-kamatláb periódus kivételt képezhet (tört periódus). A referencia-kamatláb változása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (a referencia-kamatláb változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. A kamatfelár szerződéskori mértéke: évi..%, és 3 (három) éves kamatfelár- kamatperiódusokban rögzített. A kamatfelár mértékének a Takarékszövetkezet általi egyoldalú, az Adós számára hátrányos módosításának feltételei: Tekintettel a hitel 3-18 év közötti futamidejére, a Takarékszövetkezet kiköti a kamatfelár - Adós számára hátrányos - egyoldalú módosításának lehetőségét. A Takarékszövetkezet a jelen szerződésben alkalmazott kamatfelárnak az Adós számára hátrányos, a hitelező általi egyoldalú módosítására a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett H4F elnevezésű, 3 éves változatú (H4F3) kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig jogosult. Az első kamatfelár-periódus a folyósítás napján kezdődik, és, a folyósítás napján aktuális naptári negyedév utolsó naptári napjától számított 36. hónap utolsó napjáig tart. Az ezt követő kamatfelár-periódusok kezdete az előző kamatfelár-periódus utolsó napját követő nap, utolsó napja pedig az ettől az időponttól számított 36. naptári hónap utolsó naptári napja. Az utolsó kamatfelár-periódus utolsó napja megegyezik a hitel lejáratának napjával. A folyósítás időpontjától és a hitel lejáratától függően az első kamatfelár - periódus 3 évnél hosszabb, míg az utolsó kamatfelárperiódus 3 évnél rövidebb is lehet. A kamatfelár 3 (három) éves (azaz 36 hónapos) kamatfelár-periódusokban rögzített. A kamatfelár-változtatásra a Takarékszövetkezet első alkalommal a második kamatfelár-periódus kezdő napjával jogosult. A kamatfelár-változtatásra a Takarékszövetkezet a futamidő során legfeljebb 5 alkalommal, az egyes kamatfelár-periódusok lejárta után jogosult, az adott kamatfelár-periódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével, a soron következő kamatfelár-periódus kezdő napjának hatályával. Az alkalmazott kamatfelár-változtatási mutató: H4F3, amely a 3 havi átlagos ÁKK referenciakamat és a BIRS (Budapest Interest Rate Swap) különbségéből indul ki, 3 éves futamidejű hozamok figyelembe vételével. A kamatfelár-változtatási mutató mindenkor hatályos mértékét és leírását a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( teszi közzé, és azt a Lakossági Kölcsönök Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSzF) melléklete is tartalmazza.. A kamatfelár változtatása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (kamatfelár-változtatási mutató változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. VAGY a) A felek megállapodnak abban, hogy az l.) pont szerinti kölcsön teljes induló hiteldíja azonos a kölcsön ügyleti kamatával, amely az aláírás időpontjában évi %. Az ügyleti kamat mértéke változó, megegyezik a 5 A folyósítás időpontjáig változhat. 6 Ez a 2.1. a) pont akkor szerepel, ha a hitel futamideje év közé esik, egyébként törlendő. Lak.12/ _akciós 3

4 naptári tárgynegyedévben érvényes 3 havi BUBOR, mint referencia kamatláb + az adott kamatfelár-periódusban érvényes kamatfelár együttes összegével. Az Adós tudomással bír arról, hogy a Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot minden naptári negyedév (referenciakamatláb periódus) végén a naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR mértékéhez igazítja, azaz az ügyleti kamat mértékét pontosan olyan mértékben növeli vagy csökkenti, amilyen mértékben a tárgy naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja előtt két nappal érvényes 3 havi BUBOR nőtt vagy csökkent az előző naptári negyedévben érvényes 3 havi BUBOR-hoz képest. Ez az ügyleti kamat lesz irányadó a következő naptári negyedév (referencia-kamatláb periódus) teljes időtartamára. A Takarékszövetkezetnek a 3 havi BUBOR-ra, mint referencia kamatlábra nincs ráhatása, azonban a referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamatváltozást mindenkor a szimmetria elve alapján alkalmazza. Amennyiben a 3 havi BUBOR nő vagy csökken, úgy az ügyleti kamat a fentebb leírt eljárás szerint növekszik vagy csökken naptári negyedévente. A 3 havi BUBOR mint referencia-kamatláb mértéke a szerződéskötéskor (a.. napon érvényes referencia kamatláb alapján ) évi.%. 7 Az első referencia-kamatláb periódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári negyedévének utolsó napjáig tart. Az ezt követő referencia-kamatláb periódusok kezdete az előző referencia-kamatláb periódus zárónapját követő nap, utolsó napja a naptári negyedév utolsó napja. Az utolsó referencia-kamatláb periódus utolsó napja a kölcsön lejáratának a napja. A referencia-kamatláb periódusok három hónaposak, amely alól az első és az utolsó referencia-kamatláb periódus kivételt képezhet (tört periódus). A referencia-kamatláb változása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (a referencia-kamatláb változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. A kamatfelár szerződéskori mértéke: évi.%, és 5 (öt) éves kamatfelár- kamatperiódusokban rögzített. A kamatfelár mértékének a Takarékszövetkezet általi egyoldalú, az Adós számára hátrányos módosításának feltételei: Tekintettel a hitel év közötti futamidejére, a Takarékszövetkezet kiköti a kamatfelár - Adós számára hátrányos - egyoldalú módosításának lehetőségét. A Takarékszövetkezet a jelen szerződésben alkalmazott kamatfelárnak az Adós számára hátrányos, a hitelező általi egyoldalú módosítására a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett H4F elnevezésű, 5 éves változatú (H4F5) kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig jogosult. Az első kamatfelár-periódus a folyósítás napján kezdődik, és a folyósítás napján aktuális naptári negyedév utolsó naptári napjától számított 60. hónap utolsó napjáig tart. Az ezt követő kamatfelár-periódusok kezdete az előző kamatfelár-kamatperiódus utolsó napját követő nap, utolsó napja pedig az ettől az időponttól számított 60. naptári hónap utolsó naptári napja. Az utolsó kamatfelár-kamatperiódus utolsó napja megegyezik a hitel lejáratának napjával. A folyósítás időpontjától és a hitel lejáratától függően az első kamatfelár-periódus 5 évnél hosszabb, míg az utolsó kamatfelár-periódus 5 évnél rövidebb is lehet. A kamatfelár 5 (öt) éves (azaz 60 hónapos) kamatfelár-periódusokban rögzített. A kamatfelár-változtatásra a Takarékszövetkezet első alkalommal a második kamatfelár-periódus kezdő napjával jogosult. A kamatfelár-változtatásra a Takarékszövetkezet a futamidő során legfeljebb 5 alkalommal, az egyes kamatfelár-periódusok lejárta után jogosult, az adott kamatfelár-periódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével, a soron következő kamatfelár-periódus kezdő napjának hatályával.. 7 A folyósítás időpontjáig változhat. Lak.12/ _akciós 4

5 Az alkalmazott kamatfelár-változtatási mutató: H4F5, amely a 3 havi átlagos ÁKK referenciakamat és a BIRS (Budapest Interest Rate Swap) különbségéből indul ki, 5 éves futamidejű hozamok figyelembe vételével. A kamatfelár-változtatási mutató leírását a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( teszi közzé, és azt a Lakossági Kölcsönök Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSzF) melléklete is tartalmazza. A kamatfelár változtatása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (kamatfelár-változtatási mutató változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. b) Az Adóst az alábbi feltétel(ek) teljesülése esetén, a feltétel(ek) fennálltának időtartamára az alábbi kamatkedvezmény(ek) illeti(k) meg, mindösszesen legfeljebb évi 1,5% erejéig 8 : - évi 0,25%, ha az Adós(ok bármelyike) a szerződéskötés időpontjáig Prémium II. számlacsomagot igényelt, EIB szolgáltatással és két közüzemi díjra vonatkozó csoportos beszedési megbízással, és azt a hitel teljes futamideje alatt fenntartja. - évi 0,50%,, ha az Adós(ok bármelyike) vállalja, hogy havonta legalább a mindenkori nettó minimálbért elérő jövedelmet vagy ennek megfelelő összeget a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára utalja a hitel teljes futamideje alatt. - évi 0,75%,, ha az Adós(ok bármelyike) vállalja, hogy havonta legalább a ,- Ft-ot elérő jövedelmet vagy ennek megfelelő összeget a a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára utalja a hitel teljes futamideje alatt. - évi 0,25%, ha az Adós(ok bármelyike) vállalja, hogy a hitel biztosítékát képező fedezeti ingatlanra a folyósítást megelőzően a PÁTRIA Takarékszövetkezetnél SIGNAL vagyonbiztosítást köt és azt, vagy amennyiben már rendelkezik SIGNAL vagyonbiztosítással, akkor azt a hitel teljes futamideje alatt fenntartja, és a biztosítás havi díját pedig a PÁTRIA Takarékszövetkezetnél vezett számlájáról utalja. - évi 0,30%, ha az Adós(ok bármelyike) a szerződéskötés időpontjáig a PÁTRIA Takarékszövetkezetnél rendszeres díjfizetésű SIGNAL kockázati életbiztosítást kötött legalább a hitelösszeg erejéig, vagy a már meglévő SIGNAL biztosítását nem szűnteti meg, és a hitel teljes futamideje alatt fenntartja, a biztosítás havi díját pedig a PÁTRIA Takarékszövetkezetnél vezetett számlájáról utalja. - évi 0,15%, ha az Adós(ok bármelyike) a szerződéskötés időpontjáig a Takarékszövetkezetnél új forrásként minimum 2 millió forint megtakarítást helyezett el betétben vagy értékpapír-számlán lévő értékpapírban, és azt legalább 1 éves futamidőre fenntartja. - évi 0,15%, ha az Adós(ok bármelyike) a szerződéskötés időpontjáig a PÁTRIA Takarékszövetkezetnél minimum Ft havi betétösszegű, 49 hónapos futamidejű Fundamenta lakás-takarékpénztári szerződést kötött. - évi 0,15%, ha az Adós a fedezetként felajánlott ingatlan forgalmi értékénél 50%-nál kevesebb hitelt igényelt. - évi 0,25%, ha az Adós(ok bármelyike) a szerződéskötést megelőzően köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyát igazolta és az a hitel teljes futamideje alatt fennáll. Az összes kamatkedvezmény mértéke:..%, melynek figyelembe vételével az Adós által fizetendő, kedvezményekkel csökkentett (nettó) induló ügyleti kamat évi %. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a hitel futamideje alatt a kamatkedvezményre jogosító bármely vállalás teljesítése, vagy bármely feltétel fennállta bármely okból megszűnik, a Takarékszövetkezet jogosult az adott kamatkedvezményt megvonni, az Adós egyidejű értesítése mellett. A kamatkedvezmény(ek) ezen okból történő megvonása nem minősül az ügyleti kamat egyoldalú módosításának. 8 A nem szükséges rész törlendő! Lak.12/ _akciós 5

6 2.2. Az induló teljes hitel díjmutató (THM) mértéke szerződéskötéskor: %. A teljes hiteldíj mutató a fent körülírt ügyleti kamatmérték mellett az alábbi költségeket tartalmazza¹:.....ft lakástakarékpénztári (a tov.:ltp) megtakarítás összegére számított szerződéskötési díj. Ft LTP havi számlavezetési díj (a jelen Hitelszerződés aláírásakor érvényes LTP Hirdetmény szerinti teljes futamidőre számított díj) Ft Hitel előkészítési díj Ft Értékbecslési díjat Ft Ingatlan-nyilvántartási eljárási díj Ft. Helyszíni ellenőrzés díj.ft Fizetési számlavezetés díja (a jelen Hitelszerződés aláírásakor érvényes Hirdetmény szerinti, teljes futamidőre számított díj).ft Hiteltörlesztéssel járó átvezetések, tranzakciók (a jelen Hitelszerződés aláírásakor érvényes Hirdetmény szerinti, teljes futamidőre számított díj) A hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett egyéb költségek meghatározása: - Közjegyzői díj - A jelen hitel fedezetét képező ingatlant érintő vagyonbiztosítási díj - Az ingatlan(ok) hiteles tulajdoni lapjának beszerzési költsége Az Adós által fizetendő teljes tőkeösszeg és teljes hiteldíj együttes összege a szerződés szerinti teljes futamidőre, a hitelkeret teljes összege igénybe vételének, valamint a THM számításánál, annak időpontjában figyelembe vett kamat-, díj-, és költségelemek változatlan összegű felszámításának feltételezése mellett:...ft A Takarékszövetkezet a jelen szerződés fennállása alatt évente egyszer törlesztési táblázat (a továbbiakban: Fizetési terv) formájában a tartozásról ingyenes kivonatot ad. A Fizetési terv tartalmazza a törlesztő részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, az egyes törlesztések tőke, hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás ide értve díjat, jutalékot, költséget - elemeit, a tőke és hiteldíj elemeket egymástól egyértelműen elkülönítve. A Fizetési tervben a Takarékszövetkezet jelzi, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a hitelkamat és/vagy a hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatás jelen szerződésben meghatározott módon történő - változásának időpontjáig érvényesek A hitel előkészítési díj összege.ft. 3.) A hitel futamideje, a kölcsön(ök) folyósítása és törlesztése 3.1. A Takarékszövetkezet a hitelt a jelen szerződés megkötésének napjától ig tartja az Adós rendelkezésére, rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra. 9 Amennyiben a pontban előírt folyósítási feltételek ezen időpontig nem teljesülnek, úgy a szerződés automatikusan érvényét veszti, folyósítás a Takarékszövetkezettől nem igényelhető. A hitel futamideje a rendelkezésre tartási időszak lejártát követő hónap A futamidő két szakaszból áll, türelmi idős és az annuitásos időszakból. A türelmi idős és az annuitásos időszak együttesen képezi a teljes futamidőt. A türelmi idő alatt az Adós csak a kamatot fizeti meg a Takarékszövetkezetnek, valamint az LTP-nek a lakáselőtakarékossági szerződésben meghatározott havi megtakarítási összegeket. A türelmi idő kezdő időpontja:várhatóan (a kölcsön szakaszos folyósítás esetén az első kölcsön folyósításának napja) A türelmi idő záró időpontja: várhatóan (az LTP szerződés lejárati napja + 3 hónap) Amennyiben a türelmi idő záró időpontjában, azaz a teljes megtakarítási összeg várható kiutalási időpontjában az Adós neki fel nem róható ok miatt a Lakástakarékpénztártól kiutalásra kerülő összeghez nem jut hozzá, úgy az ügyleti kamatot köteles a Takarékszövetkezetnek havonta a teljes megtakarítási összeg kiutalásáig megfizetni. 9 Szakaszos folyósítás esetén alkalmazandó! Lak.12/ _akciós 6

7 A türelmi időt azaz a lakás-előtakarékossági szerződés teljes megtakarítási összegének kifizetéséből származó, pont szerinti rendkívüli előtörlesztését követően - a hitel annuitásos hitellé alakul át. Az annuitásos törlesztési időszak kezdő időpontja: várhatóan (a türelmi időt követő naptári nap) 3.2. A hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök) folyósítása A hitelkeret terhére igényelt kölcsönt szakaszos folyósítás esetén az első kölcsönt- a Takarékszövetkezet a rögzített folyósítási feltételek együttes teljesülését követő 5 munkanapon belül, további kölcsön(ök) esetében a szükséges dokumentumok becsatolásával történő lehívási igény bejelentését követő 5 munkanapon belül az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett..sz. fizetési számlájára vásárlás esetében egy összegben/ építés, bővítés, korszerűsítés és felújítás esetében egy vagy több részletben 10 folyósítja Amennyiben az Adós a 3.1. pont szerinti rendelkezésre tartási időtartamon belül nem vette igénybe a Hitelkeret teljes összegét, úgy az igénybe nem vett összeggel a Hitel összege automatikusan csökken. Az Adós részéről igénybe nem vett összeg folyósítását az Adós a rendelkezésre tartási idő lejáratát követően nem igényelheti A Takarékszövetkezet a kölcsönt építés, bővítés, korszerűsítés és felújítás esetében 11 a készültségi fokkal arányosan, a helyszíni ellenőrzési jelentések alapján, a saját erő felhasználását követően és a /vásárlás esetében a jelen hitelszerződés 7. pontjában meghatározott kötelezettségek megvalósulása esetén,/ 12 az alábbi folyósítási feltételek teljesítését követően folyósítja 13 : - 14 A hitel és biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalása, egyoldalú tartozást elismerő nyilatkozat VAGY kétoldalú közokirat formájában. - A jelen szerződés 6.számú mellékletében foglalt ingatlan jelzálogszerződéssel alapított jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 15 ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének/széljegyzettel történő feljegyzésének 16 igazolása friss tulajdonlap becsatolásával. - Építési hitel esetén az adott kölcsön igénybevételéhez a hitelkérelemben megjelölt hitelcélnak megfelelő, a számviteli jogszabályokban előírt tartalmú számla(k) és/vagy a készültségi fokot igazoló helyszíni ellenőrzési jelentés benyújtása. - Visszaigazolt felhatalmazó nyilatkozat átadása beszedési megbízás benyújtására a Takarékszövetkezetnél, illetve más hitelintézeteknél vezetett fizetési számlákra vonatkozóan. -Vagyonbiztosítási szerződés megkötésének/fennálltának igazolása, és a Takarékszövetkezet zálogjogosulti nyilvántartásba vételéről a biztosítótársaság nyilatkozatának (hitelbiztosítéki záradék) bemutatása. (Építés esetén folyósítási feltételként még nem követelhető meg, így törlendő, vagy építési-szerelési biztosításra módosítandó!) - A.Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződésből eredő követelésre zálogszerződés megkötése, hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételének igazolása - A fenti bekezdés szerinti lakás-előtakarékossági szerződés fennálltának igazolása, a zálogjogi értesítő lakástakarékpénztár általi visszaigazolása (zárolási nyilatkozat) 10 A hitelcéltól függően kell kiválasztani, illetve törölni! 11 Vásárlás esetében a zárójelben lévő szövegrészig törlendő! 12 Építés esetében a zárójelben (/) foglalt szövegrész törlendő! 13 Egyéb folyósítási feltételek esetében kiegészítendő, illetve azok a feltételek, melyek a hitel folyósításához nem kerültek előírásra, törlendőek! 14 Ha kell közjegyzői okirat, egyébként törlendő! 16 A nem megfelelő rész törlendő! Lak.12/ _akciós 7

8 - A hitelből finanszírozott ingatlanvásárlás esetén átutalási megbízás benyújtása az adásvételi szerződés szerinti, a kölcsönnel megegyező összegű utolsó vételár-részre vonatkozóan, az eladó javára. - Fedezethiány miatt függőben tartott hatósági átutalás és átutalási végzés nem lehet nyilvántartva az Adós pénzforgalmi számlája ellen A hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök) visszafizetése A felek megállapodnak abban, hogy az Adós sz. óvadéki számláján jóváírásra kerülő, az Adósnak a Lakástakarékpénztárral...napján kötött,...szerződés számú...szerződéses összegű lakás-előtakarékossági szerződésből eredő teljes megtakarítási összeget, várhatóan. Ft-ot a türelmi idő lejáratának napján, legkésőbb az LTP szerződés lejáratát követő 3 hónapon belüli kiutalási időpontban a Takarékszövetkezet a jelen szerződés 6. sz. mellékletét képező Követelést terhelő zálogszerződésben foglaltaknak megfelelően rendkívüli előtörlesztésre számolja el. A hitelkeretből igénybe vett kölcsön(ök)ből a továbbiakban úgy is, mint: hitel a rendkívüli előtörlesztést követően fennálló tőketartozást annak járulékaival együtt az Adós havonta, azonos összegű részletekben fizeti meg a hitel 3.1 pontban meghatározott lejáratáig. A hitel törlesztő részlete a ténylegesen igénybevett, majd a türelmi időt követő rendkívüli előtörlesztés után fennmaradó hitel tőkeösszegének és az aktuális ügyleti kamatmértéknek a függvényében kerül megállapításra, amelyről a Takarékszövetkezet fizetési terv megküldésével, írásban tájékoztatja az Adóst, a 2.3. pont szerinti tartalommal. A hitel törlesztő részlete a hiteldíj minden változásakor ismételten megállapításra kerül. A törlesztő részlet megváltozott összegéről a Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató megküldésével tájékoztatja az Adóst. Ez esetben az új fizetési terv az Adós erre irányuló igénye esetén a Takarékszövetkezet fiókjában személyesen vehető át, vagy kérésre azt a Takarékszövetkezet postai úton térítésmentesen megküldi. A hitel utolsó törlesztő részletének összegét a kölcsön szakaszos folyósítás esetén az első kölcsön - folyósításának időpontja határozza meg, ezért a futamidő utolsó hónapjában fizetendő törlesztő részlet mértéke az azt megelőző törlesztő részlet mértékétől eltérhet. A törlesztő részletek száma: A türelmi időszak alatt a kamat, majd azt követően az annuitásos törlesztő részlet megfizetése havonta, minden naptári hónap napján, az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett.számú fizetési számlájáról történik. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, a kamat, majd az annuitásos törlesztő részlet esedékessége az azt követő első munkanap. Az Adós a jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazás (9 sz. melléklet) aláírásával megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy a fenti fizetési számlájának terhére a jelen szerződés alapján igénybe vett hitel tőke törlesztését, kamatát szedje be, valamint a lakás-előtakarékossági szerződésben foglalt előtakarékossági összeg és a biztosítási díjak átutalását teljesítse A türelmi időszak alatt fizetendő, jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott mértékű kamat összege (a Hitelkeret összegének maradéktalan igénybe vételét, a hiteldíj és a 2.1. b) pont szerinti kamatkedvezmény változatlanságát feltételezve): Ft/hó A lakás-előtakarékossági szerződés havi rendszerességgel fizetendő megtakarítási összege:. Ft/hó A türelmi időszak alatt fizetendő kamat havi összegét a kölcsön (első) folyósításakor az Adós rendelkezésére bocsátott részletes fizetési terv tartalmazza. Az Adós ez alapján köteles a havi kamatfizetési kötelezettségének eleget tenni. A fizetendő kamat az aktuális kondíciók függvényében a referencia kamat 2.1. a) pont szerinti változása, valamint a kamatfelár 4. pont szerinti növelése, illetve csökkenése esetén változhat, melyről a Takarékszövetkezet írásban értesítést küld az Adósnak. Lak.12/ _akciós 8

9 Szakaszos folyósítás esetén kizárólag a folyósított kölcsön(ök) után kell kamatot fizetni, ezért az egyes részfolyósításokkal egy időben új fizetési terv készül, melyben meghatározásra kerül a folyósított tőkére eső havi kamat mértéke. 17 A türelmi időszakot követően fizetendő törlesztő részlet összege (.. Ft összegű teljes megtakarítás.-én való kiutalását, és a jelen szerződés aláírásakor számított kamatmérték változatlanságát feltételezve):...ft/hó A törlesztő részlet összegszerűségére vonatkozó fenti információ tájékoztató jellegű, a törlesztő részlet összege az annuitásos időszak kezdetekor fennálló kondíciók alapján a pont szerint kerül meghatározásra, melyről a Takarékszövetkezet írásban, fizetési terv megküldésével tájékoztatja az Adóst. A teljes hiteltartozást és hiteldíjat az Adósnak legkésőbb a hitel lejáratáig,. év hó... napjáig kell hiánytalanul visszafizetni. 4.) A kamat megváltoztatása A Takarékszövetkezet jogosult a jelen kölcsönszerződést, az Általános Szerződési Feltételeket, a vonatkozó Hirdetményt és az azokban foglalt kamatot, késedelmi kamatot, díjat, költséget és egyéb szerződéses feltételt egyoldalúan, az Adós számára kedvezően, bármikor, indokolás nélkül módosítani. A Takarékszövetkezet nem jogosult a Szerződésben meghatározott ügyleti kamatot egyoldalúan módosítani az Adós számára kedvezőtlen módon. Az Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamatnak a 3 havi BUBOR mint referencia-kamatláb változásának függvényében történő változása nem minősül a Takarékszövetkezet egyoldalú kamat-módosításának. 18 A Takarékszövetkezet a szerződésben meghatározott ügyleti kamatot egyoldalúan kizárólag a kamatfelárra vonatkozóan, a 2.1. a) pont szerinti módon és időpontban, az ott hivatkozott kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig jogosult módosítani az Adós számára kedvezőtlenül. Az Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamatnak a 3 havi BUBOR mint referencia-kamatláb változásának függvényében történő változása nem minősül a Takarékszövetkezet egyoldalú kamat-módosításának. 19 Az Adós kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy az ügyleti kamatnak a 2.1. b) pont szerinti kamatkedvezmény(ek) megszűnése miatti megváltozása nem minősül a Takarékszövetkezet egyoldalú kamatmódosításának. A szerződésben meghatározott, a naptári tárgynegyedévre érvényes 3 havi BUBOR-t, mint referencia kamatot érintő módosítást a módosítás hatálybalépésének napján a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és az Adóst a módosításról, valamint a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését követő 5. munkanapon postai úton is értesíti. A Takarékszövetkezet az Adóst a kamatfelár módosításáról, valamint a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 90 nappal postai úton értesíti. 20 A részletes fizetési tervet, igény esetén, a Takarékszövetkezet fiókjaiban az Adós személyesen átveheti, vagy részére a Takarékszövetkezet postai úton térítésmentesen megküldi. 17 Egy összegű folyósítás esetén e bekezdés törlendő! 18 Ez a bekezdés akkor szerepel, ha a hitel futamideje 3 éven belüli, egyébként törlendő. 19 Ez a bekezdés akkor szerepel, ha a hitel futamideje 3-20 év közé esik, egyébként törlendő. 20 Ez a bekezdés akkor szerepel, ha a hitel futamideje 3-20 év közé esik, egyébként törlendő. Lak.12/ _akciós 9

10 A részletes fizetési tervet, igény esetén, a Takarékszövetkezet fiókjaiban az Adós személyesen átveheti, vagy részére a Takarékszövetkezet postai úton térítésmentesen megküldi. 5.) A szerződéses jogviszony alatt felszámítható díjak, költségek, és azok megváltoztatása 5.1. Az Adós tudomásul veszi, a jelen hitelszerződés megkötésével, szerződésszerű teljesítésével, módosításával és megszüntetésével, valamint a Takarékszövetkezet ügyviteli költségeivel összefüggő, azokhoz közvetlenül kapcsolódó, őt terhelő,, esetleges egyéb, a Takarékszövetkezetnek fizetendő díjak az alábbiak: - szerződésmódosítási díj (minden olyan, jogszabály által nem díjmentesként szabályozott esetben, amikor a hitel törlesztő részlete, lejárata, az ügyletben kötelezettként szereplő személyek vagy a biztosítékok köre az Adós kérésére megváltozik), - rendkívüli ügyintézési díj (az előtörlesztésen kívül minden, az Adós kérésére végzett, szerződésmódosítást nem igénylőtevékenység díja), - méltányossági kérelmek elbírálása és ehhez kapcsolódó hitelek folyósítása, - a Központi Hitelinformációs Rendszer lekérdezése - Földhivatali eljárások ügyintézési díja (amennyiben az ügyfél kéri, hogy a Takarékszövetkezet járjon el helyette a Földhivatali eljárás során) - Helyszíni ellenőrzés díja - hitel előtörlesztési díj, - hozzájáruló nyilatkozatok kiadásának ügyintézési díja (pl. hozzájárulás harmadik személy jelzálogjogának bejegyzéséhez, hozzájárulás tulajdonjog-változás bejegyzéséhez, hozzájárulás telekmegosztáshoz) - az Adós kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor az Adós a hitelügyletével kapcsolatosan nem ingyenes kimutatásokat, elszámolásokat kér) - a 6.2. pont szerinti, esetlegesen felmerülő, a Takarékszövetkezetnek fizetendő igényérvényesítési díjak A fenti díjtételek mértékét a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a fenti, hitelezéssel kapcsolatos díjak mértékét évente egy alkalommal, minden év április 1. napjával legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben módosítani. A fenti díjtételeket érintő, az Adós számára kedvezőtlen módosítást a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi A Takarékszövetkezet tájékoztatja az Adóst, hogy a részére vezetett fizetési számlához kapcsolódó - a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges további díjtételek a következők: - Visszamenőleges forgalmi kimutatás díja - Számlakivonat költsége - Sürgősségi szolgáltatással ellátott ajánlott, egyéb küldemények díja - Átutalási megbízás díja (nem hitelezéssel kapcsolatos) a Lakossági forintszámla vezetés Hirdetményében foglaltaknak megfelelően - Hitelezéssel kapcsolatos számlaterheléssel járó átvezetések, tranzakciók díja - Csoportos beszedési megbízás teljesítési díja - Csoportos átutalások jóváírási díja - Csoportos beszedési megbízáshoz kapcsolódó új felhatalmazás rögzítésének díja - Sorbanálló tételek után felszámítandó díj - Készpénz befizetés díja - Készpénzfelvétel díja - Előre megrendelt forint felvételének meghiúsulása miatt fizetendő - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlára történő készpénzes befizetés díja - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláról történő készpénzes kifizetés díja - Valuta befizetés díja forint számlára - Valuta felvétel díja forint számláról - Jogosult által benyújtott hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés befogadásának díja Lak.12/ _akciós 10

11 - Takarékszövetkezeti ügyfél-számláról indított, Giro-ban visszautasított tételek kezelésének díja - Felhatalmazó levelek befogadásának díja - Nyomtatvány költség - Zárlati díj - Forint számláról deviza- és külföldre irányuló HUF átutalás díja - Elhalálozás esetére szóló rendelkezés illetve módosítása díja - Banki igazolások díja ügyfél kérésére (nyugdíjigazolás, egyenleginformáció) - Számlatulajdonos kérése alapján fax használat illetve fénymásolat készítés díja - Nem szerződésszerű magatartás miatti levelezés (pl: felszólítás) díja - Overdraft hitel után felszámított büntető kamat - A készpénz-átutalási megbízás jóváírása után felszámított költség A fenti költségek megfizetése a Fizetési Számla Szerződés rendelkezései szerint történik Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy fizetési kötelezettsége áll fenn a jelen kölcsönszerződés megkötése, módosítása, a felek közötti kapcsolattartás, ittetve a Takarékszövetkezet igényérvényesítése során harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben közvetlenül, vagy áthárított módon, közvetve - felmerülő alábbi költségeket: - Földhivatali eljárási díjak (bejegyzés, törlés, egyéb, az ingatlannal kapcsolatos földhivatali eljárási díjak) - Értékbecslési díj - Takarnet rendszerből történő lekérdezés költsége - a 6.2. pont szerinti, esetlegesen felmerülő, harmadik személynek fizetendő igényérvényesítési költségek - Közjegyzői díj - A jelen hitel fedezetét képező ingatlant érintő vagyonbiztosítási díj - Lakástakarék-pénztár által előírt költségek Az egyes költségek mértékét vagy a mértékére utalást a Takarékszövetkezet mindenkori, hatályos Hirdetménye tartalmazza. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fenti költségek bármelyikének mértékét - annak tényleges növekedésével arányosan, a tényleges növekedés felmerülésekor a Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan, az Adós számára kedvezőtlenül is módosítani, és a módosítást Hirdetmény útján közzétenni Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy az esedékessé vált díjak és költségek összegét - ide értve a fizetési késedelem miatt a 6.2. pontban meghatározott díjak és költségek összegét is - az Adós pontban meghatározott fizetési számlájáról, azok felmerülésekor beszedje Az Adós tudomással bír arról, hogy jelen szerződés érintett a Takarékszövetkezet azon akciójában, amelynek keretében az 5.3. pontban szereplő költségtételek közül az Értékbecslési díj, a Közjegyzői díj, a Takarnet rendszerből való lekérdezés díja akciós jelleggel átvállalásra, a 2.4. pont szerinti hitel előkészítési díj pedig elengedésre kerül. Az Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a folyósítást szakaszos folyósítás esetén az utolsó folyósítást követő 24 hónapon belül a jelen szerződés alapján fennálló tartozását maradéktalanul megfizeti (végtörlesztés), vagy az 1. pont szerinti hitelkeret összegének 50%-át elérő, vagy azt meghaladó összegben előtörlesztést teljesít, úgy az akciós jelleggel elengedett/átvállalt, a kölcsönszerződés aláírásának időpontjában hatályos Lakossági hitel- és kölcsöntermékek Hirdetményében szereplő díjakat és/vagy igazolt költségeket köteles a Takarékszövetkezet részére utólag, a végtörlesztéssel, vagy az előtörlesztéssel egyidejűleg megfizetni. Az Adós kijelenti, hogy az 5.4. pontban adott felhatalmazása ezen költség- és díjtételek beszedésére is kiterjed. Az Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy az elengedett/átvállalt díjak és/vagy igazolt költségek jelen pont szerint történő utólagos megfizetése nem minősül új költség- vagy díjtétel bevezetésének, vagy a hiteldíj egyoldalú emelésének. 6.) Fizetési késedelem, felmondás 6.1. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor a 3. pontban foglaltak szerint nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos tőke összege után a 2.1. pontban megjelölt ügyleti kamat, + évi 6% - együttes mértékének megfelelő késedelmi kamatot, míg a hátralékos kamat és egyéb díj vagy költség után évi 6% - mértékű késedelmi kamatot számít fel. Lak.12/ _akciós 11

12 Kivételt képez ez alól a Szerződés felmondását követő kilencvenedik nap eltelte után felszámítható késedelmi kamat, amelynek mértéke a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat mértékével megegyező; ezen időtartam elteltét követően költség és díj sem számítható fel a felmondás napját megelőző napon érvényes költség és díj mértékénél magasabb összegben. A késedelmi kamat mértéke a jelen kölcsön futamideje alatt állandó. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós által fizetett, vagy az Adós esetleges lejárt tartozásának beszámítása után abból fennmaradó összeg az esedékes tartozás teljes kiegyenlítésére nem elegendő, a Takarékszövetkezet ezen összeget elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra számolja el A késedelem esetén irányadó takarékszövetkezeti eljáráshoz kapcsolódó, egyes műveletek elvégzése esetén felszámított díjak és költségek: - Tájékoztató levél egy törlesztő-részlet megfizetésének elmaradásáról - Felszólítás, felmondás díja - KHR lekérdezés díja - Lakcím lekérdezés díja - Céginformáció lekérdezés díja - Földhivatali lekérdezés díja - Helyszínelés díja Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből származó fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és a Takarékszövetkezet felmondási jogát gyakorolja, úgy a Takarékszövetkezet igényérvényesítési joga megnyílik. Ez esetben az Adós a fennálló, valamint a felmondás következtében lejárttá váló tartozás teljes összegének megfizetése mellett - köteles megfizetni a Takarékszövetkezetnek a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, díját egyéb kiadásait (végrehajtási díj, perköltség, ügyvédi munkadíj stb.) is. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy az esedékessé vált díjak és költségek Hirdetmény szerinti összegét az Adós pontban meghatározott fizetési számlájáról, azok felmerülésekor beszedje A Takarékszövetkezet az alábbi esetek bármelyikében jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, amely egyúttal a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönügylet(ek) azonnali hatályú felmondását is eredményezi, ha: a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására sem ad a Takarékszövetkezet számára megfelelő biztosítékot; b) a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönnek a jelen szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az Adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel; c) az Adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, és ez a jelen szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d) az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönök fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza, e) az Adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök) visszafizetésének lehetőségét; f) a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök)re nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására sem egészíti ki; g) az Adós a jelen szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását a Takarékszövetkezetnek - a teljes tartozás összegére, a növekvő kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre való figyelemfelhívását, valamint az Adós által teljesített törlesztő részletek elszámolásáról szóló kimutatást is tartalmazó, - előzetes fizetési felszólítására sem pótolja; h) az Adós vagy az Adós tartozásáért biztosítékot nyújtó személy olyan szerződésszegő magatartást tanúsít, amely - az adott szerződést megkötő feleknek a jelen, vagy a biztosítéki szerződésben rögzített megállapodása alapján a jelen szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezheti. i.) az 1. pontban meghatározott lakás-előtakarékossági szerződése több szerződés esetén azok bármelyike - megszűnne vagy előtakarékossági szerződéséhez kapcsolódó megtakarítását nem a megállapodás szerint fizeti, és a lakás-előtakarékossági szerződésbe foglalt fizetési kötelezettségével 3 havi késedelembe esett, Lak.12/ _akciós 12

13 j.) amennyiben az Adós a lakás-előtakarékossági szerződés vonatkozásában olyan szerződésszegést követett el, amelynek következtében az állami támogatásra való jogosultságát elveszíti, A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Adósnak a felmondás időpontjában még fennálló teljes tőketartozása esedékessé válik, amelyet annak járulékaival együtt - köteles a Takarékszövetkezetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni. Az Adósnak tudomása van arról, hogy ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet behajtási eljárást indít jogos követelésének érvényesítése iránt Az Adós fizetési késedelme esetén a 6.3. g) pontban hivatkozott előzetes írásbeli fizetési felszólítást, továbbá minden egyéb, az Adóshoz címzett és a felmondás lehetőségét kilátásba helyező felszólítást a Takarékszövetkezet az Adós mellett megküldi még amennyiben a 9. pontban, a biztosítékok közt szerepel fogyasztói készfizető kezességvállalás és/vagy zálogjog alapítása személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezett részéről - a készfizető kezesnek és/vagy a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek is. A Takarékszövetkezet az előzetes írásbeli fizetési felszólítással és tájékoztatással egyidejűleg az Adósnak írásos kimutatást küld az Adós által a jelen szerződés megkötésétől kezdődően egyes évekre összesítve, de az Adós kérésére havi bontásban teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tőkésített kamat és a fennálló tartozás alakulásáról A Takarékszövetkezet a jelen szerződés felmondásáról szóló értesítését az Adós mellett megküldi még amennyiben a 9. pontban a biztosítékok közt szerepel fogyasztói készfizető kezességvállalás és/vagy zálogjog alapítása személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezett részéről - a készfizető kezesnek és/vagy a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek is Amennyiben a Takarékszövetkezet 4. pont szerinti egyoldalú módosítása folytán a kamatfelár mértéke a soron következő kamatfelár-periódus kezdő napjával az Adósra hátrányosan változik, az Adós jogosult a jelen szerződés díjés költségmentes felmondására, a felmondásnak az adott kamatfelár-periódus lejártát legalább 60 nappal megelőzően a Takarékszövetkezethez intézett írásbeli közlésével. A felmondás érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós a fennálló tartozását legkésőbb az adott kamatfelár-periódus utolsó napján a Takarékszövetkezetnek megfizesse. 7.) Adós építkezésre/korszerűsítésre/bővítésre/felújításra vonatkozó egyéb kötelezettségei Adós tudomásul veszi, hogy építési munkálatok esetén az építkezést a hitel felhasználásával oly módon kell folytatnia, hogy az, az előírt időpontra befejezést nyerjen. Az építkezés befejezési határideje napja. Adós tudomásul veszi továbbá, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a hitel célnak megfelelő felhasználását a helyszínen ellenőrizni, illetőleg annak bizonyítását Adóstól igényelni Adós köteles az építkezés során mindazokat az előírásokat betartani, amelyeket az építési engedély tartalmaz, és az építési hatóság által kiadott használatbavételi engedélyt a Takarékszövetkezetnek bemutatni Az új építmény(rész) építésének befejezése után a használatbavételi engedély kiadásától számított 180 napon belül Adós gondoskodni tartozik arról, hogy a jelzálogul lekötött ingatlan tulajdoni lapja I. részén a hitel igénybevételével készült építmény feltűntetésre kerüljön. 7.) Adós ingatlanvásárlásra vonatkozó egyéb kötelezettségei 23 A Takarékszövetkezet az 1.) pontban körülírt ingatlan vásárlásához igényelt hitelt az adásvételi szerződésben foglalt utolsó vételár részletként, a saját erő igazolt megfizetését, új ingatlan vásárlás esetében a jogerős Használatbavételi engedély bemutatását követően folyósítja. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy: 21 Ez a pont kizárólag akkor szükséges, ha a hitel futamideje 3-18 év közé esik, egyébként törlendő. 22 Ingatlanvásárlás esetén e pont törlendő! 23 Ingatlan építés/felújítás/bővítés/korszerűsítés esetén e pont törlendő! Lak.12/ _akciós 13

14 a) legkésőbb a kölcsön folyósításáig a Takarékszövetkezet részére bemutatja a jelen hitel felhasználásával vásárolt új ingatlan adás-vételi szerződésében szereplő vételárról szóló, saját nevére, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított, számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban: számla), b) legkésőbb a kölcsön folyósításáig igazolja az 1. pontban meghatározott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás megkötését, és mutassa be a Takarékszövetkezet zálogjogosulti nyilvántartásba vételéről a biztosítótársaság nyilatkozatát (hitelbiztosítéki záradék). 8.) Számlabemutatási kötelezettség Az Adós tudomásul veszi, hogy a hitel igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a Takarékszövetkezet csak akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a kibocsátás időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel. Külön adóhatósági igazolás nélkül elfogadhatja a Takarékszövetkezet azt a számlát, melynek kibocsátója a számlakibocsátás időpontjában bejelentkezése alapján az állami adóhatóság e célra létrehozott külön nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel és hozzájárult ahhoz, hogy nevét (cégnevét), adószámát, székhelyét, adóalanyként történő nyilvántartásba vételének és törlésének időpontját az adóhatóság az interneten közzétegye. A külön nyilvántartásban nem szereplők által kibocsátott számlákat a Takarékszövetkezet akkor fogadhatja el, ha az Adós a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az előző bekezdésben hivatkozott bizonylatokat az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása évének utolsó napjától számított öt évig megőrzi. 9.) A hitel biztosítékai 9.1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a hitelkeretből igénybe vett kölcsön(ök) fedezetéül a hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a város/község kerület utca szám alatt található ingatlanra külön jelzálog szerződésben rögzített feltételek szerint jelzálogjog és a jelzálogjog biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom 24 kerüljön bejegyzésre a Takarékszövetkezet javára, annak a jelen hitelszerződés alapján fennálló tőke- és járulékkövetelése biztosítására. A Takarékszövetkezetet megilleti az Adós által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellenőrzési joga. Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a fedezetek jogszabályban szabályozott felülvizsgálatát lakóingatlanok esetében legalább háromévente, egyéb ingatlanok esetében évente a rendelet által szabályozott esetekben, illetve amennyiben ez az ingatlanpiacot meghatározó tényezők változása miatt ennél gyakrabban szükségessé válik, az általa szükségesnek tartott időpontban az Ingatlan nyilvántartási rendszerből, (Takarnet) nem hiteles Tulajdoni lap szemle ellenőrzésével elvégezze, valamint a hitelcéllal érintett ingatlan vagyonbiztosítási szerződését ellenőrizze, továbbá az ingatlan felülvizsgálatkori értékét (független értékbecslői szakvéleménnyel és/vagy az ingatlan vagyonbiztosítási szerződésében meghatározott ingatlan piaci értékének alapján) ismételten megállapítsa az Adós költségviselése mellett Egyéb biztosítékok Követelést terhelő zálogjog az Adós. Lakástakarék-pénztárral szemben fennálló..ltp követelésén (6..sz. melléklet) al( név, szül. név, anyja neve, lakcím) kötött Készfizető kezességi szerződés (. sz. melléklet) 24 Tulajdonjog szerzés esetén elidegenítési és terhelési tilalom is terhelendő, egyebekben törlendő! 25 A Biztosítékok köre bővíthető, illetve azon biztosítékok, melyek a döntési fórum, (CB) által nem kerültek meghatározásra, törlendőek! Lak.12/ _akciós 14

15 Az Adós a következő bankoknál rendelkezik fizetési számlával:... név.. számlaszám... név.. számlaszám Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza (3 sz. melléklet) a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti esedékességi időpontokban, valamint a lejáratkor a kölcsöntartozását és/vagy járulékait nem fizeti meg, úgy a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényben foglalt rendelkezésekre figyelemmel, az előnyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt hitel összegével és más járulékaival bármelyik fizetési számláját felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás útján a 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelkezés 34. rendelkezésére figyelemmel megterhelje, továbbá bármely, a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájával szemben lejárt követelését beszámítással elégítse ki. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt formában a Takarékszövetkezet részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a számlái ellen felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó jelen hitelszerződés alapján folyósított hitel és járulékainak teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható nyilatkozatait. Adós kötelezettséget vállal, hogy jelen hitelszerződés alapján folyósított kölcsön és járulékainak teljes visszafizetéséig a fenti fizetési számláit fenntartja, és kizárólag a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása mellett nyit újabb fizetési számlát. Vállalja továbbá, hogy ezen újonnan nyitott fizetési számlák tekintetében a Takarékszövetkezetet, mint felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására jogosultat bejelenti a fizetési számlát vezető hitelintézetnek és az ezt igazoló, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt - jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatát a fizetési számla megnyitását követően 5 munkanapon belül eljuttatja a Takarékszövetkezethez. A felek megállapodnak abban, hogy az itt részletezett kötelezettségek bármelyikének megszegése olyan szerződésszegésnek minősül, amely a jelen hitelszerződés azonnali hatályú felmondását eredményezheti Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján folyósítandó hitel és járulékai fedezeteként szolgáló vagyontárgyak új értékére az építési/korszerűsítési munkák befejezését követő 60 napon belül 26 biztosítási szerződést köt az ingatlan jelzálog-szerződésben foglaltak szerint Az Adós vállalja, hogy a jelen szerződés hatályban léte alatt a részére pénzforgalmi úton, havi rendszerességgel teljesített munkabér- vagy egyé bérjellegű kifizetéseket, ideértve pl. a NYUFIG által folyósított nyugdíjszolgáltatást is, a Takarékszövetkezetnél vezetett... sz. fizetési számlájára kéri átutalni, amely fizetési számláját a jelen szerződés alapján igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai maradéktalan megfizetéséig nem jogosult megszüntetni. Amennyiben a fenti vállalás ellenére nem érkezik ilyen jogcímű rendszeres átutalás az Adós fizetési számlájára, vagy az átutalás összege jelentősen (minimum a korábbi jóváírások három havi átlagának 30%-ával) csökken, és ezáltal a jelen ügylet fedezettsége romlik, a Takarékszövetkezet követelése fedezettségének helyreállítása érdekében további fedezet nyújtására szólíthatja fel az Adóst. Ha az Adós a fedezet kiegészítési kötelezettségének a Takarékszövetkezet felszólításában szereplő határidőn belül nem tesz eleget, az a jelen szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezheti. 10.) Az Adós egyéb kötelezettségvállalásai Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés fennállása alatt csak a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe más hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól hitelt, illetőleg kölcsönt, vállalhat garanciát, vagy kezességet, köthet pénzügyi lízingszerződést, adhat felhatalmazást beszedési megbízás benyújtására, vagy vállalhat más fizetési kötelezettséget. Az Adós köteles a Takarékszövetkezetet haladéktalanul írásban tájékoztatni a jelen szerződés megkötését követően keletkezett minden olyan kötelezettségvállalásról, amely fizetőképességét, a jelen hitel visszafizetésének körülményeit alapvetően befolyásolja. A felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalások elmulasztása vagy megszegése az Adós részéről olyan szerződésszegésnek minősül, mely a jelen szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezheti. 26 Ingatlanvásárlás esetén törlendő! Lak.12/ _akciós 15

16 Adós a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen hitelszerződést és biztosítéki szerződéseit egyoldalú, tartozást elismerő VAGY kétoldalú közjegyzői okiratba foglaltatja, és az ezzel kapcsolatos költségeket, díjakat, továbbá a biztosítéki szerződések nyilvántartásba vételével kapcsolatos díjakat, azok esedékességekor teljesíti. 11.) Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR) Az Adósnak tudomása van arról, hogy a jelen szerződés megkötését követően a Takarékszövetkezet köteles a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) értelmében az Adós törvényben meghatározott azonosító adatait és a jelen szerződésre vonatkozó adatokat, mint referenciaadatokat átadni a KHR-nek. (un. pozitív adósnyilvántartás) Az Adós külön nyilatkozatban jogosult hozzájárulni, vagy hozzájárulását megtagadni ahhoz, hogy referenciaadatait a KHR-ből más referencia-szolgáltató átvehesse, illetve a szerződéses jogviszony megszűnését követően a KHR ezen alpont szerinti referencia adatait további, legfeljebb 5 évig kezelje Az Adós tudomásul veszi, ha a fenti hiteliktatószámú hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon fennállt, a Takarékszövetkezetnek a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az Adós referenciaadatait KHR törvényben meghatározott módon és tartalommal meg kell küldenie. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az Adóst a referenciaadatainak KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő tervezett megküldését megelőző 30 nappal írásban értesíti arról, hogy amennyiben nem tesz eleget a fenti hiteliktatószámú hitelszerződésben vállalt kötelezettségének, abban az esetben az adatait megküldi a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak. A KHR az átadott referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított 5 évig kezeli, majd törli, azonban a késedelmes tartozás teljesítése esetén az adatok már a teljesítéstől számított 1 év elteltével törlésre kerülnek Az Adós tudomásul veszi, hogy a KHR-be, jelen alpont szerint történt adatátadást követően a KHR-ben kezelt referenciaadatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás további, a KHR-hez csatlakozott referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja Az Adós jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról, továbbá arról, hogy mely referenciaadat-szolgáltató, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adataihoz Az Adós kifogást emelhet adatai jogellenes átadása vagy kezelése ellen, és kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését. Amennyiben a kifogás nem vezet eredményre, az Adós pert indíthat a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az adatátadást követő legfeljebb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja az Adóst az adatszolgáltatás megtörténtéről A jelen szerződés 1. sz. mellékletének aláírásával az Adós elismeri, hogy a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a kezelt adatok célhoz kötött felhasználásáról és a jogorvoslat lehetőségéről az előzetesen rendelkezésére bocsátott tájékoztatást tudomásul vette, és a szerződést ennek ismeretében írja alá. 12.) Az Adós tájékoztatása Amennyiben a hitel futamideje a 12 hónapot meghaladja, a Takarékszövetkezet évente, az üzleti év lezárását követően írásban tájékoztatja az Adóst a felszámított kamatok összegéről, a jóváírások összegéről és elszámolásáról, valamint a fennálló hiteltartozásról. A kamatváltozásról az Adós a 4. pont szerint kap tájékoztatást. 27 Ha kell közjegyzői okirat, egyébként törlendő! Lak.12/ _akciós 16

17 13.) Egyetemlegesség A jelen hitelszerződésből fakadó, az Adóst, Adóstársat illető jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. A jelen hitelügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 14.) Elállási jog Az Adós a jelen szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül jogosult elállni, amennyiben a hitelkeret terhére még nem került sor kölcsön folyósítására. Amennyiben a hitelkeret terhére a szerződéskötéstől számított tizennégy napon belül folyósítás történt, úgy az Adósnak joga van a hitelszerződést díjmentesen felmondani. Az Adós elállási/felmondási szándéka esetén az elállási/felmondó nyilatkozatát legkésőbb a fenti határidő utolsó napján köteles postára adni vagy egyéb igazolható módon a Takarékszövetkezetnek elküldeni. Amennyiben az Adós átvett kölcsönösszeget (azaz folyósítás történt), akkor elállás/felmondás esetén az Adós az elállási/felmondási nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül köteles a felvett kölcsönlösszeget és annak l lehívása és a visszafizetése közötti időtartamra felszámítható, szerződés szerinti ügyleti kamatát a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 15.) Előtörlesztés Az Adós a hitel összegét a Fundamenta Lakáselőtakarékossági szerződés kiutalásra kerülő összegének a jelen szerződés pontjában foglalt megállapodás alapján, a Követelést terhelő zálogszerződés rendelkezései szerinti kötelező előtörlesztésén túl - jogosult is részlegesen vagy teljes összegben előtörleszteni. Az előtörlesztést a Takarékszövetkezethez intézett és az előtörlesztés időpontját megelőző legalább 5 naptári nappal benyújtott írásbeli kérelem útján kell bejelentenie. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitel teljes díját csökkenti a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamra eső hitelkamattal és ezen kívüli minden ellenszolgáltatással. Az előtörlesztésért a Fundamenta Lakáselőtakarékossági szerződés kiutalásra kerülő összegének kötelező előtörlesztése kivételével - a Takarékszövetkezet díjat számít fel, amelynek mértékét Hirdetményben teszi közzé. A felszámított díj összege az előtörlesztett összeg alapján százalékos arányban kerül meghatározásra. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a hitel teljes hiteldíját és az előtörlesztést követő hónaptól esedékes törlesztő részletek összegéről írásban értesíti az Adóst, új fizetési terv megküldésével. Az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az előtörlesztéssel a teljes tőke- és jutaléktartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Takarékszövetkezet - az időközbeni előtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal. 16.) Hozzájárulások Az Adós előtt ismert, hogy a Takarékszövetkezet szolgáltatásának igénybevételére irányuló, vagy azt biztosító szerződések végrehajtása céljából személyes adatokat kezel. Az Adós a jelen szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a szerződéses jogviszony létesítését megelőzően előzetes írásos adatvédelmi tájékoztatást kapott. Az Adós az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban jelzett jogszabályok alapján történő kötelező adatkezelést tudomásul veszi, továbbá kijelenti, hogy a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Adatkezelési nyilatkozat aláírásával hozzájárult személyes adatainak az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez. A szerződő felek megerősítik, hogy az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, külön okiratba foglaltan pedig felhatalmazta a Lakástakarékpénztár Zrt.-t, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben a hitelszerződés adatairól, valamint az Adós LTP szerződésével kapcsolatos információkról a két intézmény egymást kölcsönösen tájékoztassa. 17.) Egyéb rendelkezések Lak.12/ _akciós 17

18 17.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet mindenkori hatályos Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltételeiben és Hirdetményében, valamint a Polgári Törvénykönyvben és egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az irányadóak. Adós kijelenti, hogy a hivatkozott takarékszövetkezeti dokumentumok tartalmát ismeri, a Takarékszövetkezettől kellő magyarázatot kapott azok megértéséhez, és az azokban foglalt rendelkezéseket magára kötelezőnek fogadja el A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér ) A jelen szerződés mellékletei 28 : - 1.sz. melléklet: KHR nyilatkozat - 2.sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat - 3. sz. melléklet: Felhatalmazó levél a beszedési megbízás benyújtására - 4. sz. melléklet: Lakossági Kölcsönök Általános Szerződési Feltételei - 5. sz. melléklet: Jelzálogszerződés - 6. sz. melléklet: Követelést terhelő zálogszerződés - 7. sz. melléklet: Zárolási nyilatkozat Ezt a Szerződést a szerződő Felek elolvasták és annak tartalmát a szerződés valamennyi feltételének kellő részletességgel történő megtárgyalását követően-, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, valamint a szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy példányát az Adós/ok a hatályos Általános Szerződési Feltételekkel együtt átvette/ék. Kelt: Adós Szig. Szám: Adós Szig. Szám: Takarékszövetkezet Nevek * : Beosztások*: Előttünk, mint tanuk előtt: Aláírás*: Név*: Lakóhely: Aláírás*: Név*: Lakóhely: 28 A nem megfelelő részek törlése, illetve kiegészítés szükséges! * A kitöltést követően törlendő! Lak.12/ _akciós 18

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. június 1 folyósított hiteleknél: Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia kamatok: 3 havi

Részletesebben

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. A d ó s z á m : 1 0 1 1 7 3 5 8-2 - 0 8 Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. február 1-től

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.07. Jelen Hirdetmény a 2016.04.07. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.április 01. Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a hitel kamat változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. június 01. Jelen Hirdetmény a 2016. június 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. november 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓI HITELEZÉSI

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.11. Jelen Hirdetmény a 2016.04.11. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.06.01 Jelen Hirdetmény a 2016.05.31.

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra.

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte 1997. november 27. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21.

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.05. Ikt.sz.: 2540/2016 Jelen Hirdetmény a 2016.04.05 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 Kihirdetve: 2016. április 29. Hatálybalépés napja: 2016. május 01. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 17-től A Kaposmenti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA:

COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA: COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS, AZ ALÁBBI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT ÜZLETSZABÁLYZATA: COFIDIS KOMFORT HITEL ÉS COFIDIS KOMFORT CSEKKES HITEL COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező/hitelközvetítő adatai Hitelező (név, cím) Mohácsi Takarék Bank Zrt. 7700 Mohács Dózsa György utca 31 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2016. március 21-től. (Hatályon kívül helyezi a 2016. február 18-tól hatályos

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Kihirdetve: 2015.09.15. Hatályos: 2015.10.01. Jelen Hirdetmény 2015. október 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2015. december 16-tól (Hatályon kívül helyezi a 2015. december

Részletesebben

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től A kölcsön összege: 1.000.000.- Ft és 50.000.000.- Ft közötti összeg lehet Igényelhető futamidő: 24-240 hónap A hitel kondíciói

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

I. INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ HITELEK

I. INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ HITELEK A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről Hatályba lépés, érvényesség: 2016. február 1-től visszavonásig Közzététel: 2016. február

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2016. február 1-től. (Hatályon kívül helyezi a 2016. január 1-től hatályos

Részletesebben

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Ügyfélszerződés Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A forint alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek és K&H zöldhitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről Hatályba lépés, érvényesség: 2016. március 1-től visszavonásig Közzététel:

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon +36 46 399 036 Fax +36 46 599 232 E-mail kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000250, Miskolci Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2012. július 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK A Takarékszövetkezetnél forgalmazott betétformák... 3 Kamatozó takarékbetétkönyv...

Részletesebben

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági forint hitelekhez

Hirdetmény Lakossági forint hitelekhez A 2012. július 2-án hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Lakossági forint hitelekhez Lakossági hitelek éven belül Személyi hitel Kamat Igényelhető hitelösszeg

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások 1. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben