ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos képzés. Fizika 9. osztály. II. rész: Dinamika. Készítette: Balázs Ádám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos képzés. Fizika 9. osztály. II. rész: Dinamika. Készítette: Balázs Ádám"

Átírás

1 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos képzés Fizika 9. osztály II. rész: Dinamika Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018

2 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék II. rész: Dinamika Newton I. törvénye Newton II. törvénye: Feladatok a dinamika alapegyenletére Newton III. törvénye Az impulzusmegmaradás tétele Ütközések Feladatmegoldás A kényszererők Lejtő A rugalmas erőtörvény

3 Tartalomjegyzék A rugalmas energia A súrlódás Feladatok súrlódásra A közegellenállás Newton-féle gravitációs erőtörvény A tehetetlenségi erők A dinamika összefoglalása Dinamika témazáró dolgozat megírása

4 óra. Newton I. törvénye 31. óra Newton I. törvénye 1. Hogyan képzelték el a mozgásokat korábban? 2. Hogy a történt meg a paradigmaváltás? 3. Mi newton első törvénye? 4. Miért hívják ezt a törvényt a tehetetlenség törvényének? 5. Milyen hétköznapi jelenségekben tapasztaljuk meg Newton első törvényét? 6. Mely vonatkoztatási rendszereket tekintünk inerciarendszernek? 7. Egy állandó sebességgel haladó autó inerciarendszenek tekinthető? 8. Hogy nevezzük azokat a vonatkoztatási rendszereket amikben nem teljesül a tehetetlenség törvénye? 31. Házi feladat. Nézz meg egy rajzfilmet és keress arisztotelészi vagy newtoni dinamikára utaló elemeket! 31. Szorgalmi feladat. Gyűjts olyan szófordulatokat, amikben mozgásokról van szó, akár átvitt értelemben is! Melyik mozgásképbe illeszkednek ezek a kifejezések?

5 32. óra. Newton II. törvénye: óra Newton II. törvénye: 9. Milyen mozgást végez az arisztotelészi mozgáskép szerint az a test, amire állandó nagyságú erő hat? 10. Hogyan lehetne belátni, hogy az arisztotelészi dinamika hibás? 11. Hogyan szól Newton II. törvénye? 12. Van-e olyan jelenség, amikor a sebesség és az eredő erő ellentétes irányú? 32. Házi feladat. Mekkora erő gyorsította a 700 kg-os autót, ha 1,5 m/s 2 -tel gyorsul? Igaz-e, hogy ez az erőhatás minden esetben egyezik a motor húzóerejével? 32. Szorgalmi feladat. Mi lesz a tömeg új definíciója?

6 óra. Feladatok a dinamika alapegyenletére 33. óra Feladatok a dinamika alapegyenletére 1. Feladat. A Tesla 2219 kg-os elektromos autója 2,3 s alatt gyorsít fel álló helyzetből 100 km/h-ra. Mekkora erő gyorsítja? 2. Feladat. Egy 22 mm átmérőjű kötél szakítószilárdsága 31,1 N. Mekkora tömegű testet bír ki ez a kötél? A Holdon is ennyit? 3. Feladat. Határozd meg az alábbi test gyorsulását! F 1 = 15 N F 3 = 20 N m=5 kg F 4 = 30 N F 2 = 10 N F 5 = 10 N 4. Feladat. Az AK-47-es gépkarabély 715 m/s-mal lövi ki a 7,9 grammos lövedéket. Mekkora erő lassította a lövedéket, ha tudjuk, hogy 50 cm mélyen fúródott a falba?

7 33. óra. Feladatok a dinamika alapegyenletére Feladat. Egy egyenes pályán mozgó testre 0,1 s-ig 60 N erő hatott, emiatt sebessége 3 m/s-mal növekszik. Mekkora a tömege? 6. Feladat. Csúzli két gumiszálai derékszöget zárnak be egymással és mindkettőben 10 N nagyságú erő hat. Ha egy 50 grammos lövedéket kilövünk vele, mekkora gyorsulással kezd mozogni? 33. Házi feladat. Egy autó 36 km/h-ról 54 km/h-ra gyorsított fel 8 s alatt, ha a közegellenállás átlagosan 450 N. Mekkora a 1500 kg tömegű autó motorjának húzóereje? 33. Szorgalmi feladat. Egy 3,75 kg tömegű test álló helyzetből egy 8 méteres úton gyorsult állandó 15 N erő hatására. Mennyi ideig tartott a folyamat?

8 óra. Newton III. törvénye 34. óra Newton III. törvénye Kísérlet. Engedjünk el egy felfújt lufit! Tegyünk vízzel teli lufit egy hajlékony lemezre! Mi a közös a két kísérletben? Kísérlet. Gördeszkákon álló diákon egymás felé húzzák magukat kötél segítségével. Vajon mi történik, ha csak az egyik diák húzza a kötelet? Kísérlet. Egymásba akasztunk erőmérőket és hol az egyiket, hol a másikat, hol mindkettőt húzzuk. Mit mutatnak az erőmérők? Newton III. törvénye: Ha az A test erőt fejt ki B testre, akkor B test is erőt fejt ki az A testre. Ez a két erő egyenlő nagyságú, ellentétes irányú és közös hatásvonalú. F AB = F BA 7. Feladat. Mondj hétköznapi példákat Newton III. törvényére! Ha megütsz valamit, az ugyanakkora erőt fejt ki a kezedre. Eldobsz valamit, hátralökődsz tőle (fegyver visszarúgása) A medúza is tudja a hatás-ellenhatás törvényét. Ezen az elven működik a rakéta is. Medencében a falra erőt fejtesz ki, így előrelökődsz.

9 34. óra. Newton III. törvénye Feladat. A füzeten lévő toll lezuhanását az akadályozza meg, hogy a füzet felfelé erőt fejt ki a tollra. Mi akadályozza meg a füzet leesését? 9. Feladat. A ló húzza a kocsit, a kocsi visszatartja (húzza) a lovat. Kölcsönösen erővel hatnak egymásra. Melyik erő nagyobb? 10. Feladat. Két darab, nyugalomban lévő, 2 kg tömegű tégla fekszik egymáson. Mekkora erővel nyomja az alsó tégla a felsőt? 34. Házi feladat. Egy asztalon nyugvó testre 20 N gravitációs erőt fejt ki a Föld. Mi ennek az erőnek az ellenereje? 34. Szorgalmi feladat. Egy rakéta indítási tömege 590 tonna, amiből 500 tonnát tett ki a későbbiekben elégő, és nagy sebességgel kiáramló üzemanyag. A rakéta 126 másodpercen át működik. Mekkora sebességgel áramlana ki a gyorsítórakétából az égéstermék, ha vákuumban működtetnénk?

10 óra. Az impulzusmegmaradás tétele 35. óra Az impulzusmegmaradás tétele Impulzus: Egy test tömegének és sebességvektorának szorzata. Lendületnek, mozgásmennyiségnek is hívják. I = p = m v [I] = kg m s Impulzustétel: Egy állandó tömegű test lendülete csak kölcsönhatás során változhat, a változás mértéke függ az erő nagyságától, irányától, és idejétől. A lendületváltozást erőlökésnek is hívják. I = F t }{{} erőlökés Impulzusmegmaradás tétele: Ha egy pontszerű testre nem hat erő, vagy az erők eredője nulla, akkor a test lendülete állandó. Pontrendszer: Egymással kölcsönhatásban lévő pontszerű testek összessége. Pontrendszer összimpulzusa: vektori összege, más néven az eredő impulzus: Az egyes testek impulzusának p = n m i v i = m 1 v 1 + m 2 v i=1

11 35. óra. Az impulzusmegmaradás tétele 11. Pontrendszer impulzustétele: A hatás-ellenhatás törvénye miatt a pontrendszer belső erőinek eredője nulla. Emiatt a pontrendszer összimpulzusának megváltozása megegyezik a pontrendszerre ható külső erők eredőjének erőlökésével. p = Fk t Pontrendszer impulzusmegmaradásának tétele: Ha a pontrendszert alkotó testekre csak belső erők hatnak, akkor zárt rendszernek nevezzük és az összimpulzusa állandó. 35. Házi feladat. Igaz-e, hogy a pontrendszerben az egyes testek impulzusa megváltozhat a rájuk ható belső erők hatására? Miért? 35. Szorgalmi feladat. Nézz utána, hogy milyen mélyebb oka van az impulzusmegmaradás törvényének!

12 óra. Ütközések 36. óra Ütközések 11. Feladat. Egy 250 g és egy 500 g tömegű álló kiskocsit rugóval szétlöketünk. A kisebb tömegű kocsi lökés utáni sebessége 2 m/s. Mekkora és milyen irányú lesz a nagyobb tömegű kocsi sebessége? 12. Feladat. Egy puska 800 m sebességgel lő ki egy 30 g tömegű s lövedéket. Mekkora a fegyver tömege, ha 4 m/s-mal rúg vissza? 13. Feladat. Egy összesen 1000 kg tömegű 0.1 m/s-mal guruló robot menetiránynak megfelelően kilő egy 10 kg tömegű lövedéket 392,4 km/h kezdősebességgel. Mekkora lesz a robot sebessége a kilövés után? Mekkora lenne, ha menetiránynak hátrafelé lőné ki? 14. Feladat. Egy 500 kg-os motoros 30 m/s-mal egy 2000 kg tömegű 5 m/s-mal haladó autóba belerohan. Mekkora lehet a két járműből összeragadt roncs sebessége?

13 36. óra. Ütközések Feladat. Egy kilövő szerkezetből függőlegesen felfelé v 0 = 60 m/s sebességgel kilőtt 18 kg tömegű robbanó lövedék pályájának felszálló ága félmagasságában két darabra robbant szét. Ennek következtében az m 1 = 12 kg-os darab a pálya egyenesére merőleges, I = 120 Ns nagyságú impulzust kapott. Milyen távol lesznek egymástól a darabok, amikor mindkét rész a talajba csapódik? 36. Házi feladat. Egy 200 kg tömegű csónakban egy 50 kg-os gyerek ül. A csónak 2 m/s-mal sodródik. A gyerek kiugrik 4 m/smal előre. Mekkora az üres csónak sebessége? Ha hátra ugrott volna, mekkora lenne a csónak sebessége? 36. Szorgalmi feladat. A folyó 2 m/s-mal folyik a parthoz képest, benne sodródik egy 60 kg tömegű csónak. Kiugrik belőle egy 30 kg tömegű gyerek a parthoz/ a folyóhoz/ a csónakhoz képest 3 m/s sebességgel előre/hátra. Mekkorák az ellökött csónak sebessége a parthoz képest a felsorolt hat esetben?

14 óra. Feladatmegoldás 37. óra Feladatmegoldás Mozgások dinamikai feltételei: A testekre ható erőktől függően a mozgás többféle lehet: Ha a testre nem hat erő, akkor nyugalomban marad, vagy korábbi sebességével megy tovább. Ilyen közelítőleg a világűrben történik. Ha a testre hatnak ugyan erők, de az eredőjük nulla, akkor az előző esethez hasonlóan megmarad a mozgásállapot. Például az asztalon lévő könyvet húzza le a Föld nehézségi ereje, és az asztal nyomja felfelé. Nagy magasságból zuhanó testek mozgása is ilyen. Ha a testre állandó nagyságú és irányú erő hat, akkor az adott irányba kezd gyorsulni, egyenletesen változik a sebessége. A sebesség azonban nem feltétlenül ugyanebbe az irányba, akár ellentétes is lehet, például a fékező metró esetén. Ha a testre állandó nagyságú erő hat, de annak iránya mindig egy adott pontba mutat, akkor a test egyenletes v sebességű r sugarú körpályán mozog. Ekkor a dinamika alapegyenlete: F = m a cp = m v2 r

15 37. óra. Feladatmegoldás Feladat. Egy testre két, egymással 120 fokos bezáró 50 N nagyságú erő hat. A test tömege 5 kg. Mekkora a test gyorsulása? a = F e m = 50 5 = 10 m s Feladat. 30 cm hosszúságú parittyába egy 10 dkg-os kavicsot tettünk. A parittyát 3 s alatt hatszor megforgattuk és kilőttük a követ. Mekkora az erő, amivel tartottuk a parittya szárát forgatás közben? 3 s alatt 6-szor fordul, így 1 fordulat időtartama: T = 0, 5 s A kerületi sebesség: v = 2 πr T = 9, 42 m s A dinamika alapegyenlete: F = m v2 r = 29, 6 N 37. Házi feladat. Egy csigán átvetett kötél egyik végére 8 kgos, a másik végén 10 kg-os testet rögzítettünk. Hogyan mozog a rendszer? 37. Szorgalmi feladat. Mekkora a max fordulatszám, amivel 1 kg tömegű testet 50 cm hosszú zsinegen vízszintes irányban megforgathatunk, ha 20 N erőt bír ki?

16 óra. A kényszererők 38. óra A kényszererők Kényszererők: Azok az erőhatások, amelyek egy testet meghatározott pályán történő mozgásra kényszerítenek. A felület nyomóereje merőleges a felületre. A kötél csak kötélirányú húzóerőt tud kifejteni. 18. Feladat. Mekkora erőt fejt ki a lift padlója a bent álló 50 kg-os emberre, ha azt tudjuk, hogy a lift... a. ) nem mozog? b. ) egyenletesen mozog felfelé m/s-mal? c. ) felfelé állandó 2 m s 2 -tel kezd gyorsulni? d. ) lefelé állandó 2 m s 2 -tel kezd gyorsulni? e. ) elszakad az acélsodrony és zuhan a lift? 19. Feladat. 15 kg tömegű vödröt a padlóról egyenletesen gyorsítva függőlegesen felemelünk 9 m magasra. Mekkora erő hat az emelést végző kötélben, ha az elért sebessége 6 m/s lett? (180 N)

17 38. óra. A kényszererők Feladat. Egy csigán átvetett fonál egyik végén egy 0,2 kg tömegű test van, kötélben 1,5 N erő hat. Mekkora a másik test tömege és gyorsulás? (2 m ; 0,12 kg) s Feladat. Legfeljebb mekkora gyorsulással mászhat felfelé a 840 N szakítószilárdságú kötélen egy 70 kg-os ember? (2 m ) s Feladat. Mekkora erő feszíti a csigán átvetett kötelet, ha egyik végén 12 kg-os, másikon 18 kg-os test lóg? Mekkora lenne a kötélerő, ha a könnyebb testet valaki megfogná? (144 N; 180 N) 38. Házi feladat. Egy 5 kg-os testet kötéllel rögzítettünk a lift plafonjához. A testhez alulról rögzítettünk egy másik kötéllel egy 8 kg-os testet. Mekkora erő feszíti a köteleket ha a lift 1, 5 m -os s 2 gyorsulással halad felfelé? 38. Szorgalmi feladat. Egy 0,5 m hosszúságú fonálinga 1,5 m s sebességgel halad át a pályája legmélyebb pontján. Mekkora erő terheli ekkor a fonalat, ha az ingatest tömege 0,4 kg?

18 óra. Lejtő 39. óra Lejtő 23. Feladat. Mekkora a 20 kg tömegű test gyorsulása egy 30 fokos hajlásszögű lejtőn lefelé csúszva? Mekkora erőt fejt ki a testre a lejtő? A súrlódástól tekintsünk el! (5 m ; 173, 2 N ) s Feladat. Mekkora sebességgel ér le egy 5 m hosszú 42 fokos lejtő aljára egy test? (8, 18 m) s Csúszás α szögű lejtőn: A tömegpontra hat a lejtő által kifejtett kényszererő és a nehézségi. Utóbbit két részre bontjuk: a lejtővel párhuzamos és az arra merőleges komponensére: F = m g sin α F = m g cos α A merőleges komponens egyenlő a lejtő által kifejtett kényszererővel, ezért a test csak a lejtővel párhuzamosan gyorsul Házi feladat. Egy 60 fokos lejtőn 2 m s 2 gyorsulással mozog lefelé egy m tömegű test, ami egy kötéllel egy 0,2 kg tömegű testhez van rögzítve. A kötél a lejtő tetején lévő csigán van átvetve. Mekkora a test tömege és mekkora a kötélerő? (0,15 kg; 1,6 N) 39. Szorgalmi feladat. Mekkora lenne a test tömege az előző feladatban, ha felfelé mozogna ugyanekkora gyorsulással? 1 Érdemes meggondolni, hogy 0 fokos lejtőn a talajon nyugvó test, 90 fokos lejtő esetén a szabadon eső test esetét kapjuk meg.

19 40. óra. A rugalmas erőtörvény óra A rugalmas erőtörvény Erőtörvény: Megadjuk matematikai formulával, hogy a testre ható erő a kölcsönhatás jellemzőitől hogyan függ. Lehetnek benne a test, vagy a környezet jellemzői, és konstansok. Kísérlet. Vizsgáljuk meg, hogy milyen összefüggés van egy l hosszúságú rugóra ható erő és a rugó megnyúlása között! A rugó eredeti hossza l, a megnyúlás nagysága l A rugó vissza szeretné nyerni eredeti alakját. Az erőhatás megnyúlást vagy összehúzódást okozhat. Ha megnyújtom visszahúzza, ha összenyomom visszanyomja. ( F ( l 1 N 2 N 3 N 4 N 5N ( 1.5 cm 3 cm 4.5 cm 6 cm 7.5 cm D = F l N m N m N m N m N m táblázat. Egy jól sikerült mérés adatainak táblázata. Rugóállandó: Az alakváltozást okozó erő osztva a hosszváltozással. Szemléletesen ez az egységnyi megnyúláshoz szükséges erő. D = F l [D] = N m

20 óra. A rugalmas erőtörvény Hooke-törvény: A megnyúlás és a rugóerő kapcsolata: l: megnyúlás F r : rugóerő A rugóban fellépő rugalmas erő egyenesen arányos a hosszváltozással, iránya ellentétes. Az arányossági tényező a rugóállandó. F (N) 2 F r = D l l(m) Rugalmassági határ: A törvény csak egy bizonyos pontig igaz, nagyobb megnyúlásnál az alakváltozás megmarad, további megnyúlásnál elszakad a rugó. 40. Házi feladat. Rajzold le egy gumi F l grafikonját! 40. Szorgalmi feladat. Írd fel a Hooke-törvényt a fajlagos megnyúlás, a mechanikai feszültség és a Young-modulus segítségével!

21 41. óra. A rugalmas energia óra A rugalmas energia 25. Feladat. Egy 400 N rugóállandójú rugót 8 cm-rel megnyújtunk. Mekkora a rugalmas erő és milyen irányú? Mekkora lenne, m ha ugyanannyival összenyomnánk? Mindkét esetben ugyanakkora, de a megnyúlással ellentétes. F r = 400 N 0, 08 m = 32 N m 26. Feladat. Egy 72 cm hosszú rugót 2 kn erővel 97 cm hosszúra lehet kihúzni. Mekkora a rugóállandó? D = 2000 N 0, 25 m = 8000 N m 27. Feladat. Egy 25 cm-es rugót 50 N nagyságú erővel összenyomunk. Mekkora lesz a rugó hossza, ha D = 10 N cm? x = 50 N 10 N cm = 5 cm l = 25 5 = 20 cm Rugók párhuzamos kapcsolása: egyszerre, akkor a rugóállandók összeadódnak: Ha a két rugót összefogjuk, D e = D 1 + D 2 Ennek oka, hogy mindkét rugó megnyúlása ugyanakkora.

22 óra. A rugalmas energia Rugók sorba kapcsolása: A rugókat egymás után elhelyezve az eredő rugóállandó a replusz művelettel kapható: D e = D 1 D 2 D 1 + D 2 A rugóban tárolt energia: A munka definíciója alapján: E r = F s = D l 2 l = 1 2 D l2 28. Feladat. Adott egy 10 N és egy 30 N direkciós erejű rugó. m m Összefogva a két rugót párhuzamosan mennyi erő kell 5 cm-es megnyújtáshoz? Mennyi energiát tárolnak? Mekkora az eredő D? (2 N; 0,0125 J és 0,0375 J; 40 N/m) 29. Feladat. Oldjuk meg az előző feladatot úgy, hogy a rugók egymás után sorba vannak kötve! (0,375N; 0,007 J és 0,0023 J; 7,5 N/m) 41. Házi feladat. Cseréld ki a rugókat 15 N és 25 N direkciós m m erejű rugókra és válaszolj az előző két feladat kérdéseire! 41. Szorgalmi feladat. Elemezd egy anyag nyújtási diagramját!

23 42. óra. A súrlódás óra A súrlódás Kísérlet. Húzzunk különböző méretű és tulajdonságú fakockákat különböző felületen! Összegezzük a tapasztalatokat! A csúszási súrlódás: Az érintkező felületek sosem tökéletesen simák, így ha két anyag egymáshoz nyomódva csúszik, akkor függetlenül a sebességtől, egy fékező erőhatás lép fel. F s = µ F ny A csúszási súrlódási tényező jele: µ. Megmutatja, hogy a fékező erő hányszorosa a testre ható, felületre merőleges nyomóerőnek. 30. Feladat. Egy 15 kg tömegű szánkón egy 60 kg-os gyerek ül. Mekkora erővel lehet egyenletesen húzni, ha µ hó,acél = 0, 02? F µ m g = m 0 F = 0, = 15 N 31. Feladat. 5 kg-os test 45 N-nal húzva 6 m s 2 -tel gyorsul. µ =? 45 µ 5 10 = 5 6 µ = 0, Feladat. Egy lejtő 16 m hosszú és 8 m magas. Mennyi idő alatt ér le egy 1, 93 kg tömegű test, ha µ = 0, 2? a = g (sin α µ cos α) = 10 (sin 30 0, 2 cos 30 ) = 3, 2 m s 2

24 óra. A súrlódás Kísérlet. Próbáljuk meg az előző kockákat megmozdítani! A tapadási súrlódás: A testek megmozdítását a tapadás megakadályozza, iránya a mindenkori külső erővel ellentétes és azzal egyenlő nagyságú, de csak a test megcsúszásáig hat. A maximuma: F t,max = µ 0 F ny A µ 0, megmutatja, hogy a tapadási erő maximuma hányszorosa a testre ható, felületre merőleges nyomóerőnek. 33. Feladat. Egy 50 kg-os testre kifejtünk 100 N erőt, de az nem mozdul. Mekkora a tapadási súrlódási erő és milyen irányú? Ez a test csak 200 N erő hatására csúszik meg. Mekkora a µ 0 értéke? 34. Feladat. Egy 5 kg-os testet lelógatunk egy kötélen és a kötél másik végén egy m tömegű test található, ami az asztalon van. A tapadási súrlódási tényező µ 0 = 0, 25. Mekkora kell legyen m, hogy a rendszer nyugalomban maradjon? 42. Házi feladat. Vízszintes talajon 2 db 3-3 kg-os téglát helyezünk el egymáson. Az alsót vízszintes irányban állandó nagyságú erővel húzzuk úgy, hogy a két tégla egymáson maradva együtt gyorsul 2 m gyorsulással. Az alsó tégla és a talaj közötti csúszási s 2 súrlódási együttható 0,4. Mekkora erőt kell ehhez alkalmazni és legalább mekkora a tapadási súrlódási tényező? 42. Szorgalmi feladat. 4. feladat

25 43. óra. Feladatok súrlódásra óra Feladatok súrlódásra 35. Feladat. Vízszintes talajon mozgó M = 0, 5 kg-os hasábra h = 20 cm magasságból m = 0, 1 kg-os gyurmát ejtünk. A hasáb sebessége az ütközés kezdetekor v 0 = 3 m, a két test t = 0, 01 s s időtartamú ütközés során összetapad. a) Mekkora átlagerőt fejt ki a gyurma a hasábra ütközéskor? F ny = m g + m v t = 21 N b) Mekkora lesz közvetlenül az ütközés után a közös sebesség, ha a hasáb és a talaj közötti súrlódás elhanyagolható? M v 0 = (M + m) v 1 v 1 = 2, 5 m s c) Mekkora lesz a közös sebesség, ha µ = 0, 4? m v2 t + M v2 v 0 t = µ (F ny + M g) v 2 = 2, 33 m s Kísérlet. Határozzuk meg a tapadási súrlódási együtthatót egy lejtőre helyezett test esetén! Mérjük meg ehhez azt a szöget, aminél éppen megcsúszik a test!

26 óra. Feladatok súrlódásra 43. Házi feladat. A kocsmáros 0,9 másodpercig tartó, 14 N nagyságú lökéssel küldi a sört éppen János elé. Mekkora sebességre gyorsul a 2 kg összetömegű söröskorsó, ha pult és a korsó közötti csúszási súrlódási együttható 0,2? Mekkora utat tett meg a korsó? 43. Szorgalmi feladat. Egy 30 fokos hajlásszögű lejtő aljáról 10 m/s sebességgel felfelé indítunk egy testet. A test és a lejtő között a tapadási súrlódás együtthatója 0,4, a csúszási súrlódás együtthatója pedig 0,3. Hol lesz a test az indulástól számítva 1 illetve 2 másodperc múlva?

27 44. óra. A közegellenállás óra A közegellenállás Kísérlet. Ejtsünk le egy fagolyót, egy fémgolyót és egy hungarocell golyót, vattát, egyéb tárgyakat! Kísérlet. Ejtsünk le 1, db papírkúpot és mérjük az esési időt! Határozzuk meg a kúpok számának függvényében a sebességet! Kísérlet. Ejtsünk le különböző homlokfelületű, de azonos tömegű lapokat és mérjük az ejtési időt! Közegellenállási erő: Egy ϱ sűrűségű közeghez képest v relatív sebességgel mozgó A homlokfelületű testre erő hat, melynek iránya v-vel ellentétes, nagysága: F K = 1 2 C A ϱ v2 Közegellenállási alaki tényező: 44. Házi feladat. 44. Szorgalmi feladat.

28 óra. Newton-féle gravitációs erőtörvény 45. óra Newton-féle gravitációs erőtörvény Gravitáció: Az m 1 és m 2 tömegű, egymástól r távolságra lévő pontszerű testek között fellépő vonzóerő nagysága: F 1;2 = γ m1 m 2 r 2 11 Nm2 γ = 6, kg 2 Kísérlet. Newton 1687-ben leírt összefüggését 1798-ban igazolta Cavendish 1. Torziós inga rúdján m tömegek vannak, közelítünk hozzájuk M tömegeket és a szál elcsavarodik. A szálon lévő tükör egy fénysugarat vetít a falra, a fényfolt mozgásából következtethetünk az erőre 2. Árapályjelenségek: A Földön a tengerek szintjének periodikus emelkedése (dagály) és süllyedése (apály), amit a Hold és a Nap gravitációja okoz. Dagály és apály közt kb. 6 óra 12 perc telik el. A gravitációs gyorsulás: Szabadon eső test mozgásegyenlete: γ m M F = m g g = γ MF r 2 r 2 Ebben az összefüggésben a Föld forgását nem vesszük figyelembe. Ha azt is belevennénk, akkor a nehézségi gyorsulásról beszélünk. 1 Henry Cavendish ( ) angol fizikus és kémikus 2 Ugyanezt a kísérleti elrendezést használta Coulomb ( ) francia fizikus az elektrosztika törvényszerűségeinek megállapításakor.

29 45. óra. Newton-féle gravitációs erőtörvény Feladat. Mindenki tudja, hogy Budapesten g = 9, 81 m. Mekkora a Föld tömege? Mekkora magasságban lenne a gyorsulás a s 2 jelenlegi hatoda? A Föld sugara Budapesten 6366,683 km. 37. Feladat. Számítsuk ki a Nap tömegét, ha tudjuk, hogy 150 millió km-re van a Földtől és a Föld keringési ideje 365,25 nap! 38. Feladat. A Mars tömege tized része a Földének. Sugara fele akkora. Mekkora a nehézségi gyorsulás a Marson? Mekkora a súlya a 410 kg tömegű Phoenix űrszondának a Marson? 39. Feladat. A Hold átmérője 3400 km, a tömege 7, kg. Az Apollo-11 űrhajója 100 km magasan kering a holdfelszín felett. Mekkora az űrhajó keringési ideje? 45. Házi feladat. Mekkora a Napon a gravitációs gyorsulás, ha tudjuk, hogy sugara km? 45. Szorgalmi feladat. Rajzold fel a gravitációs erő nagyságát a Föld középpontjától mért távolság függvényében!

30 óra. A tehetetlenségi erők 46. óra A tehetetlenségi erők Kísérlet. Gyorsítsunk a 0 -lal egy kiskocsit, amin egy golyó van. Értelmezzük a golyó mozgását kívülről és a kocsi szemszögéből is! A kocsi mellett álló megfigyelő szemszögéből a golyó áll, a kocsin ülő megfigyelő számára a golyó gyorsulni fog, ezért távolodik tőle. Kísérlet. Gyorsítsunk a 0 -lal egy kiskocsit, amihez rugóval rögzítettünk egy testet. Értelmezzük a mozgást az előzőhöz hasonlóan! A külső megfigyelő szemszögéből a golyó gyorsul, míg a kocsin ülő szerint a test nyugalomban van, ám erőt jelez a rugós erőmérő. Transzlációs tehetetlenségi erő: Ha egy inerciarendszerhez képest egy vonatkoztatási rendszer a 0 gyorsulással mozog, akkor a testre ezzel ellentétes irányban egy fiktív erő hat: Fi m a 0 = m a F tran = m a 0 Ez nem egy valódi erő, nincs ellenereje. Nem kölcsönhatásból származik, hanem a vonatkoztatási rendszer gyorsulása miatt mérhető. 40. Feladat. Gyűjtsünk olyan hétköznapi jelenségeket, amikor a transzlációs tehetetlenségi erő hatását megtapasztalhatjuk! Fékezés, gyorsítás, inga és lufi az autóban.

31 46. óra. A tehetetlenségi erők 31. Kísérlet. Egy ω szögsebességgel forgó zsámolyon rögzítsünk rugóval egy testet. Értelmezzük a mozgást az előbbiekhez hasonlóan! Külső szemlélő szemszögéből a test egyenletes körmozgást végez, a rugó ereje tartja körpályán a testet. A forgó rendszerből nézve a rugó húzza befelé a testet, de mégis nyugalomban van. Centrifugális tehetetlenségi erő: Egy inerciarendszerből állandó ω szögsebességgel forgó rendszerben a testekre sugárirányban kifelé ható fiktív erő hat, melynek nagysága: F cf = m r ω Feladat. Szimuláljuk a centrifugális erő hatását a bolygónk alakjára! és mondjuk további hétköznapi példákat! Kísérlet. Egy forgó asztallap közepéről indítsunk el kifelé egy fémgolyót! Milyen alakú pályán mozog? Mintha hatna rá egy oldalirányú erő, így görbe pályán mozog. Coriolis-erő: Egy ω szögsebességű forgó rendszerben a mozgó testekre fiktív erő hat, mely merőleges a sebességre és a forgástengelyre, nagysága: F C = 2 m v ω 46. Házi feladat. Mi az a Foucalt-inga és mit bizonyít be? 46. Szorgalmi feladat. Mi az az Euler-erő?

32 óra. A dinamika összefoglalása 47. óra A dinamika összefoglalása péntek

33 48. óra. Dinamika témazáró dolgozat megírása óra Dinamika témazáró dolgozat megírása Május 3.

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből 1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk, és az elhanyagolható tömegű

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE PÉLÁ ERŐTÖRVÉNYERE Szabad erők: erőtörvénnyel megadhatók, általában nem függenek a test mozgásállapotától (sebességtől, gyorsulástól) Példák: nehézségi erő, súrlódási erők, rugalmas erők, felhajtóerők,

Részletesebben

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra

Részletesebben

Newton törvények, erők

Newton törvények, erők Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata. A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata. Eszközszükséglet: Mechanika I. készletből: kiskocsi, erőmérő, súlyok A/4-es írólap, smirgli papír gyurma

Részletesebben

3. fizika előadás-dinamika. A tömeg nem azonos a súllyal!!! A súlytalanság állapotában is van tömegünk!

3. fizika előadás-dinamika. A tömeg nem azonos a súllyal!!! A súlytalanság állapotában is van tömegünk! 3. fizika előadás-dinamika A tömeg a testek tehetetlenségének mértéke. (kilogramm (SI), gramm, dekagramm, tonna, métermázsa, stb.) Annak a testnek nagyobb a tehetetlensége/tömege, amelynek nehezebb megváltoztatni

Részletesebben

Komplex természettudomány 3.

Komplex természettudomány 3. Komplex természettudomány 3. 1 A lendület és megmaradása Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének a szorzata. Jele: I. Képlete: II = mm vv mértékegysége: kkkk mm ss A lendület származtatott

Részletesebben

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása.

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása. Dinamika A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása. Newton törvényei: I. Newton I. axiómája: Minden nyugalomban lévő test megtartja nyugalmi állapotát, minden mozgó test

Részletesebben

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel 1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel Munkavégzés, teljesítmény 1.1. Feladat: (HN 6B-8) Egy rúgót nyugalmi állapotból 4 J munka árán 10 cm-rel nyújthatunk meg. Mekkora

Részletesebben

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő DINAMIKA ALAPJAI Tömeg és az erő NEWTON ÉS A TEHETETLENSÉG Tehetetlenség: A testek maguktól nem képesek megváltoztatni a mozgásállapotukat Newton I. törvénye (tehetetlenség törvénye): Minden test nyugalomban

Részletesebben

Newton törvények, erők

Newton törvények, erők Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:... 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV:.. 2018. október 18. Neptun kód:... g=10 m/s 2 Előadó: Márkus/Varga Az eredményeket a bekeretezett részbe be kell írni! 1. Egy m=3

Részletesebben

Newton törvények, lendület, sűrűség

Newton törvények, lendület, sűrűség Newton törvények, lendület, sűrűség Newton I. törvénye: Minden tárgy megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja

Részletesebben

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt Lendület, lendületmegmaradás Ugyanakkora sebességgel mozgó test, tárgy nagyobb erőhatást fejt ki ütközéskor, és csak nagyobb erővel fékezhető, ha nagyobb a tömege. A tömeg és a sebesség együtt jellemezheti

Részletesebben

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N Dinaika feladatok Dinaika alapegyenlete 1. Mekkora eredő erő hat a 2,5 kg töegű testre, ha az indulástól száított 1,5 úton 3 /s sebességet ér el? 2. Mekkora állandó erő hat a 2 kg töegű testre, ha 5 s

Részletesebben

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség. Ha az erő és az elmozdulás egymásra merőleges, akkor fizikai értelemben nem történik munkavégzés. Pl.: ha egy táskát függőlegesen tartunk, és úgy sétálunk, akkor sem a tartóerő, sem a nehézségi erő nem

Részletesebben

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek Keresés (http://wwwtankonyvtarhu/hu) NVDA (http://wwwnvda-projectorg/) W3C (http://wwww3org/wai/intro/people-use-web/) A- (#) A (#) A+ (#) (#) English (/en/tartalom/tamop425/0027_fiz2/ch01s03html) Kapcsolat

Részletesebben

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót erőmérőnek

Részletesebben

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) 1. Az inerciarendszer fogalma. Newton I. törvénye 3. Newton II. törvénye 4. Newton III. törvénye 5. Erők szuperpozíciójának elve 6. Különböző mozgások

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, 2017. október 10.. CHFMAX NÉV: Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 Előadó: Márkus / Varga Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1) Az l hosszúságú

Részletesebben

Fizika alapok. Az előadás témája

Fizika alapok. Az előadás témája Az előadás témája Körmozgás jellemzőinek értelmezése Általános megoldási módszer egyenletes körmozgásnál egy feladaton keresztül Testek mozgásának vizsgálata nem inerciarendszerhez képest Centripetális

Részletesebben

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p Jedlik 9-10. o. reg feladat és megoldás 1) Egy 5 m hosszú libikókán hintázik Évi és Peti. A gyerekek tömege 30 kg és 50 kg. Egyikük a hinta végére ült. Milyen messze ült a másik gyerek a forgástengelytől,

Részletesebben

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS 1 EGYENLETES KÖRMOZGÁS Pálya kör Út ív Definíció: Test körpályán azonos irányban haladva azonos időközönként egyenlő íveket tesz meg. Periodikus mozgás 2 PERIODICITÁS

Részletesebben

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periódikus mozgásnak nevezzük. Pl. ingaóra ingája, rugó

Részletesebben

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga- Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra. I. Az alábbi kérdésekre adott

Részletesebben

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

Fizika 1i, 2018 őszi félév, 4. gyakorlat

Fizika 1i, 2018 őszi félév, 4. gyakorlat Fizika 1i, 018 őszi félév, 4. gyakorlat Szükséges előismeretek: erőtörvények: rugóerő, gravitációs erő, közegellenállási erő, csúszási és tapadási súrlódás; kényszerfeltételek: kötél, állócsiga, mozgócsiga,

Részletesebben

Speciális mozgásfajták

Speciális mozgásfajták DINAMIKA Klasszikus mechanika: a mozgások leírása I. Kinematika: hogyan mozog egy test út-idő függvény sebesség-idő függvény s f (t) v f (t) s Példa: a 2 2 t v a t gyorsulások a f (t) a állandó Speciális

Részletesebben

Bevezető fizika (VBK) zh1 tesztkérdések Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2

Bevezető fizika (VBK) zh1 tesztkérdések Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2 Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2 Mi a csúszási súrlódási együttható mértékegysége? NY) kg TY) N GY) N/kg LY) Egyik sem. Mi a csúszási súrlódási együttható mértékegysége?

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3 Hatvani István fizikaverseny 016-17. 1. kategória 1..1.a) Két eltérő méretű golyó - azonos magasságból - ugyanakkora végsebességgel ér a talajra. Mert a földfelszín közelében minden szabadon eső test ugyanúgy

Részletesebben

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13.

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13. Fizika Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK 017. február 13. A lejtő mint kényszer A lejtő egy ún. egyszerű gép. A következő problémában először a lejtőt rögzítjük, és egy m tömegű test súrlódás nélkül lecsúszik

Részletesebben

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Minden tétel kötelező Hivatalból 10 pont jár Munkaidő 3 óra I Az alábbi kérdésekre

Részletesebben

Mechanika. Kinematika

Mechanika. Kinematika Mechanika Kinematika Alapfogalmak Anyagi pont Vonatkoztatási és koordináta rendszer Pálya, út, elmozdulás, Vektormennyiségek: elmozdulásvektor Helyvektor fogalma Sebesség Mozgások csoportosítása A mozgásokat

Részletesebben

Mozgástan feladatgyűjtemény. 9. osztály POKG 2015.

Mozgástan feladatgyűjtemény. 9. osztály POKG 2015. Mozgástan feladatgyűjtemény 9. osztály POKG 2015. Dinamika bevezető feladatok 61. Egy 4 kg tömegű test 0,7 m/s 2 gyorsulással halad. Mekkora eredő erő gyorsítja? 61.H a.) Egy 7 dkg tömegű krumpli gyorsulása

Részletesebben

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében: 1. A mellékelt táblázat a Naphoz legközelebbi 4 bolygó keringési időit és pályagörbéik félnagytengelyeinek hosszát (a) mutatja. (A félnagytengelyek Nap- Föld távolságegységben vannak megadva.) a) Ábrázolja

Részletesebben

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

Fizika feladatok - 2. gyakorlat Fizika feladatok - 2. gyakorlat 2014. szeptember 18. 0.1. Feladat: Órai kidolgozásra: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel s 1 utat, második szakaszában

Részletesebben

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések 1. Melyek a rezgőmozgást jellemző fizikai mennyiségek?. Egy rezgés során mely helyzetekben maximális a sebesség, és mikor a gyorsulás? 3. Milyen

Részletesebben

Irányításelmélet és technika I.

Irányításelmélet és technika I. Irányításelmélet és technika I. Mechanikai rendszerek dinamikus leírása Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék amagyar@almos.vein.hu 2010

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :... Jedlik Ányos Fizikaverseny regionális forduló Öveges korcsoport 08. A feladatok megoldása során végig századpontossággal kerekített értékekkel számolj! Jó munkát! :). A kapcsolási rajz adatai felhasználásával

Részletesebben

36. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

36. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói 36. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2017. március 21. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Oktatási Hivatal, Pedagógiai Oktatási Központok I. kategória, Gimnázium 9.

Részletesebben

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK január 30.

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK január 30. Fizika Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK 2017. január 30. Tapasztalatok az erővel kapcsolatban: elhajított kő, kilőtt nyílvessző, ásás, favágás Aristoteles: az erő a mozgás fenntartója Galilei: a mozgás

Részletesebben

Tömegvonzás, bolygómozgás

Tömegvonzás, bolygómozgás Tömegvonzás, bolygómozgás Gravitációs erő tömegvonzás A gravitációs kölcsönhatásban csak vonzóerő van, taszító erő nincs. Bármely két test között van gravitációs vonzás. Ez az erő nagyobb, ha a két test

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Erők fajtái, lendület Példák

Erők fajtái, lendület Példák Erők fajtái, lendület Rugalmas erő (tankönyv 53-54. o.): A rugalmas tárgy alakváltozása (pl. rugó megnyúlása) egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet pl. a rugót erőmérőnek használni.

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória 1. kategória 1.D.1. A villamosiparban a repülő drónok nagyon hasznosak, például üzemzavar esetén gyorsan és hatékonyan tudják felderíteni, hogy hol van probléma. Egy ilyen hibakereső drón felszállás után,

Részletesebben

Erők fajtái. Fajtái: Irányuk, funkciójuk alapján: húzóerő, tolóerő, tartóerő, nyomóerő

Erők fajtái. Fajtái: Irányuk, funkciójuk alapján: húzóerő, tolóerő, tartóerő, nyomóerő Erők fajtái Az erőhatást az erő vektorral jellemezzük. (van nagysága és iránya) Az erő támadáspontja az a pont, ahol az erő a testet éri. Az erő hatásvonala az az egyenes, amely átmegy a támadásponton

Részletesebben

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN Egy testre ható erő, a más testekkel való kölcsönhatás mértékére jellemző fizikai mennyiség. A légkörben ható erők Külső erők: A Föld tömegéből következő

Részletesebben

A testek tehetetlensége

A testek tehetetlensége DINAMIKA - ERŐTAN 1 A testek tehetetlensége Mozgásállapot változás: Egy test mozgásállapota akkor változik meg, ha a sebesség nagysága, iránya, vagy egyszerre mindkettő megváltozik. Testek tehetetlensége:

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t Mechanika, dinamika Mozgás, alakváltozás és ennek háttere Newton: a mozgás természetes állapot. A témakör egyik kulcsfontosságú fizikai mennyisége az impulzus (p), vagy lendület, vagy mozgásmennyiség.

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN Egy testre ható erő, a más testekkel való kölcsönhatás mértékére jellemző fizikai mennyiség. A légkörben ható erők Külső erők: A Föld tömegéből következő

Részletesebben

Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01.

Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01. Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny. (regionális) forduló 8. o. 07. március 0.. Egy expander 50 cm-rel való megnyújtására 30 J munkát kell fordítani. Mekkora munkával nyújtható meg ez az expander

Részletesebben

5. Körmozgás. Alapfeladatok

5. Körmozgás. Alapfeladatok 5. Körmozgás Alapfeladatok Kinematika, elemi dinamika 1. Egy 810 km/h sebességu repülogép 10 km sugarú körön halad. a) Mennyi a repülogép gyorsulása? b) Mennyi ido alatt tesz meg egy félkört? 2. Egy centrifugában

Részletesebben

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály 1. feladat a) A négyzet alakú vetítővászon egy oldalának hossza 1,2 m. Ahhoz, hogy a legnagyobb nagyításban is ráférjen a diafilm-kocka képe a vászonra, és teljes egészében látható legyen, ahhoz a 36 milliméteres

Részletesebben

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa 1. gyakorlat Egyenletes és egyenletesen változó mozgás egyenletes mozgás egyenletesen változó mozgás gyorsulás a = 0 a(t) = a = állandó sebesség v(t) = v = állandó v(t) = v(0) + a t pályakoordináta s(t)

Részletesebben

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét.

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét. EGYSZERŰ GÉPEK Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét. Az egyszerű gépekkel munkát nem takaríthatunk meg, de ugyanazt a munkát kisebb

Részletesebben

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása. A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása. Eszközszükséglet: Bunsen állvány lombik fogóval 50 g-os vasból készült súlyok fonál mérőszalag,

Részletesebben

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin egyetemi docens Fontos tudnivalók e-mail: racz.ervin@kvk.uni-obuda.hu web: http://uni-obuda.hu/users/racz.ervin/index.htm Iroda: Bécsi út, C. épület, 124. szoba Fizika II. - ismertetés

Részletesebben

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:

Részletesebben

Merev testek kinematikája

Merev testek kinematikája Merev testek kinematikája Egy pontrendszert merev testnek tekintünk, ha bármely két pontjának távolsága állandó. (f=6, Euler) A merev test tetszőleges mozgása leírható elemi transzlációk és elemi rotációk

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN Egy testre ható erő a más testekkel való kölcsönhatás mértékére jellemző fizikai mennyiség. A légkörben ható erők Külső erők: A Föld tömegéből következő

Részletesebben

Dinamika, Newton törvények, erők

Dinamika, Newton törvények, erők Dinamika, Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg

Részletesebben

Erők fajtái, lendület, bolygómozgás Példák

Erők fajtái, lendület, bolygómozgás Példák Erők fajtái, lendület, bolygómozgás Rugalmas erő: A rugalmas tárgy alakváltozása (pl. rugó megnyúlása) egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet pl. a rugót erőmérőnek használni. (rugós

Részletesebben

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra 4. Gyakorlat 31B-9 A 31-15 ábrán látható, téglalap alakú vezetőhurok és a hosszúságú, egyenes vezető azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra. 31-15 ábra

Részletesebben

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói 37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2018. március 20. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Oktatási Hivatal, Pedagógiai Oktatási Központok I. kategória, Gimnázium 9.

Részletesebben

Fizika példák a döntőben

Fizika példák a döntőben Fizika példák a döntőben F. 1. Legyen két villamosmegálló közötti távolság 500 m, a villamos gyorsulása pedig 0,5 m/s! A villamos 0 s időtartamig gyorsuljon, majd állandó sebességgel megy, végül szintén

Részletesebben

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor gészítsd ki a mondatot! egyenes vonalú egyensúlyban erő hatások mozgást 1. 2:57 Normál Ha a testet érő... kiegyenlítik egymást, azt mondjuk, hogy a test... van. z egyensúlyban lévő test vagy nyugalomban

Részletesebben

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor gészítsd ki a mondatokat Válasz lehetőségek: (1) a föld középpontja felé mutató erőhatást 1. fejt ki., (2) az alátámasztásra vagy a felfüggesztésre hat., (3) két 4:15 Normál különböző erő., (4) nyomja

Részletesebben

Newton törvények, erők

Newton törvények, erők Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső

Részletesebben

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport MECHANIKA I. 1. Definiálja a helyvektort! 2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren! 3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor

Részletesebben

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz? Rezgés tesztek 1. Egy rezgés kitérés-idő függvénye a következő: y = 0,42m. sin(15,7/s. t + 4,71) Mekkora a rezgés frekvenciája? a) 2,5 Hz b) 5 Hz c) 1,5 Hz d) 15,7 Hz 2. Egy rezgés sebesség-idő függvénye

Részletesebben

Szilárd testek rugalmassága

Szilárd testek rugalmassága Fizika villamosmérnököknek Szilárd testek rugalmassága Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék Győr, Egyetem tér 1. 1 Deformálható testek (A merev test idealizált határeset.)

Részletesebben

A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája

A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája A mechanika alapjai A pontszerű testek dinamikája Horváth András SZE, Fizika Tsz. v 0.6 1 / 26 alapi Bevezetés Newton I. Newton II. Newton III. Newton IV. alapi 2 / 26 Bevezetés alapi Bevezetés Newton

Részletesebben

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 2. gyakorlat 1. Feladatok a kinematika tárgyköréből Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 1.1. Feladat: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 3. feladatsor Dinamika 2. és Statika

Bevezető fizika (infó), 3. feladatsor Dinamika 2. és Statika Bevezető fizika (infó),. feladatsor Dinaika. és Statika 04. október 5., 4:50 A ai órához szükséges eléleti anyag: ipulzus, ipulzusegaradás forgatónyoaték egyensúly és feltétele Órai feladatok:.5. feladat:

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Mérnöki alapok 1. előadás

Mérnöki alapok 1. előadás Mérnöki alapok 1. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I. Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika 1.5. Mennyi ideig esik le egy tárgy 10 cm magasról, és mekkora lesz a végsebessége?

Részletesebben

Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 4. hét

Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 4. hét Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 4. hét 4/1. Egy traktor két pótkocsit vontat nyújthatatlan drótkötelekkel. Mekkora erő feszíti a köteleket, ha indításnál a traktor 1 perc alatt gyorsít fel

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

Adatok: fénysebesség; a Föld sugara; a Nap-Föld távolság; a Föld-Hold távolság; a Föld és a Hold keringési ideje.

Adatok: fénysebesség; a Föld sugara; a Nap-Föld távolság; a Föld-Hold távolság; a Föld és a Hold keringési ideje. ELMÉLET Az SI rendszer alapmennyiségei. Síkszög, térszög. Prefixumok. Adatok: fénysebesség; a Föld sugara; a Nap-Föld távolság; a Föld-Hold távolság; a Föld és a Hold keringési ideje. Fogalmak, definíciók:

Részletesebben

Mechanika - Versenyfeladatok

Mechanika - Versenyfeladatok Mechanika - Versenyfeladatok 1. A mellékelt ábrán látható egy jobbmenetű csavar és egy villáskulcs. A kulcsra ható F erővektor nyomatékot fejt ki a csavar forgatása céljából. Az erő támadópontja és az

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás Mérnöki alapok. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015 Javítási útmutató Fizika felmérő 2015 A tesztkérdésre csak 2 vagy 0 pont adható. Ha a fehér négyzetben megadott választ a hallgató áthúzza és mellette egyértelműen megadja a módosított (jó) válaszát a

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

38. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

38. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói 38. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2019. március 19. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Oktatási Hivatal, Pedagógiai Oktatási Központok I. kategória, Gimnázium 9.

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku 58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku 3. feladat megoldásához 5-ös formátumú milliméterpapír alkalmas. Megjegyzés a feladatok

Részletesebben

Elméleti kérdések és válaszok

Elméleti kérdések és válaszok Elméleti kérdések és válaszok Folyamatosan bővül 9. évfolyam Tartalom 1. Értelmezd a következő fogalmakat: megfigyelés, kísérlet, modell!... 3 2. Mit nevezünk koordináta rendszernek és mit vonatkoztatási

Részletesebben