önkormányzatok és betegséggel óvodai nevelés, önkormányzati hivatalok jogalkotó természetbeni ellátás és általános igazgatási ellátások támogatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "önkormányzatok és betegséggel óvodai nevelés, önkormányzati hivatalok jogalkotó természetbeni ellátás és általános igazgatási ellátások támogatások"

Átírás

1 5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete C D E F G H I J K L M N O P GÓLYFÉSZEK ÓVOD POLGÁRMESTERI HIVTL ÓVOD HIVTL SNI igényű és lakásgyermekek nevelés, támogatási célú nevelés, adó-, vám és támogatási célú munkanélküli fenntartással, Rovat- nevelésének ellátá- működtetési és általános ellátás ellátás szakmai jövedéki pénzbeli aktív korúak lakhatással rend feladatai igazgatás, ellátásai összefüggő sának szakmai feladatai igazgatási feladatai Működési célú államháztartáson 5 6 Önkormányzatok működési i Helyi működésének általános 7 Települési egyes köznevelési 8 feladatainak Települési szociális-, gyermekjóléti- és 9 gyermeki feladatainak Települési kulturális feladatainak 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Helyi kiegészítő i Elvonások és befizetések bevételei Központi költségvetés sajátos bevételei 99 8 Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, 8 efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 8 8 Külföldi értékpapírok kibocsátása 8 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele dóssághoz nem kapcsolódó származékos 8 5 ügyeletek bevételei 6 7 Működési bevételek (+++6) EVÉTELEK MIND (+ +8) : Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő kölcsönök Egyéb működési célú bevételei Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő, Felhalmozási célú, visszatérítendő 5 Egyéb felhalmozási célú bevételei Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Szociális hozzájárulási adó és járulékok érhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó 5 Termékek és adói 5 Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 5 Fogyasztási adók 5 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 5 Gépjárműadók belföldi gépjárművek adójának a költségvetést megillető részét, belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, Túlsúlydíj 55 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). 6 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek 7 igazgatási szolgáltatási díj 8 a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 9 egyéb bírságok 5 késedelmi pótlék 5 Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 5 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített ellenértéke 55 Tulajdonosi bevételek 56 5 Ellátási díjak 57 6 Kiszámlázott ÁF ÁF visszatérítések 59 8 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi bevételei 6 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek 6 5 Immateriális javak 6 5 Ingatlanok 65 5 Egyéb tárgyi eszközök 66 5 Részesedések Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 68 6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő, 7 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 7 Felhalmozási célú visszatérítendő, 7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 Finanszírozási bevételek elföldi finanszírozás bevételei Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 8 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 8 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól 8 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele 8 elföldi értékpapírok bevételei 8 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 8 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 8 efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 8 efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 8 Maradvány Előző év költségvetési maradványának működési célú szabad maradvány működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány felhalmozási célú szabad maradvány felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány Előző év vállalkozási maradványának 8 Államháztartáson belüli megelőlegezések 85 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 86 Központi-, irányítószervi támogatás etétek megszüntetése Felhalmozási bevételek (+5+7) Finanszírozási bevételek (8) KONSZOLIDÁLT EVÉTELEK MIND: ( - 88) EVÉTELEK MIND ( - 8) :

2 5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete C D E F G H I J K L M N O P GÓLYFÉSZEK ÓVOD POLGÁRMESTERI HIVTL ÓVOD HIVTL SNI igényű gyermekek nevelés, támogatási célú nevelés, nevelésének ellátá- működtetési ellátás ellátás szakmai feladatai sának szakmai feladatai feladatai és és általános igazgatási adó-, vám és jövedéki igazgatás támogatási célú pénzbeli, munkanélküli aktív korúak ellátásai lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 9 SNI igényű és lakásgyermekek nevelés, Rovatre nd támogatási célú nevelés, adó-, vám és támogatási célú munkanélküli fenntartással, nevelésének ellátás ellátás szakmai jövedéki pénzbeli aktív korúak lakhatással ellátá- működtetési és általános feladatai igazgatás, ellátásai összefüggő sának szakmai feladatai igazgatási feladatai K Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, célprémium 6 7 K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 8 K5 Végkielégítés 9 K6 Jubileumi jutalom 5 5 K7 éren kívüli juttatások K8 Ruházati költségtérítés K9 Közlekedési költségtérítés 9 9 K Egyéb költségtérítések K Lakhatási 5 K Szociális K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Külső személyi juttatások 8 K Választott tisztségviselők juttatásai 9 K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Kommunikációs K Informatikai K Egyéb kommunikációs K Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés 5 K érleti és lízingdíjak 5 K Karbantarási-, kisjavítási 55 K5 Közvetített 56 K6 Szakmai t segítő K7 Egyéb K Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propaganda kiadások 6 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K5 Működési célú, előzetesen felszámított ÁF K5 Fizetendő ÁF 65 K5 Kamatkiadások 66 K5 Egyéb pénzügyi kiadásai 67 K55 Egyéb dologi kiadások 68 K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítás 7 K Családi 7 K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 7 K etegséggel (nem T-i ) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel K K6 Lakhatással K7 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 76 K8 Egyéb nem K5 Egyéb működési célú kiadások 78 K5 Nemzetközi kötelezettségek 79 K5 Elvonások és befizetések Működési célú, garancia és kezességvállalásból K5 8 származó kifizetés államháztartáson K5 8 nyújtása államháztartáson K55 8 törlesztése államháztartáson Egyéb működési célú államháztartáson K56 8 K57 8 K58 85 nyújtása államháztartáson kívülre 86 K59 Árkiegészítése, ár 87 K5 Kamat Egyéb működési célú államháztartáson K5 88 kívülre 89 K5 Tartalékok 9 - általános tartalékok 9 - céltartalékok 9 K6 eruházások K6 Immateriális javak beszerzése, létesítése 9 K6 Ingatlanok beszerzése, létesítése 95 K6 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 96 K6 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése 97 K65 Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó K66 98 kiadások 99 K67 eruházási célú előzetesen felszámított ÁF K7 Felújítások K7 Ingatlanok felújítása K7 Informatikai eszközök felújítása K7 Egyéb tárgyieszközök felújítása K7 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁF 5 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 6 származó kifizetés államháztartáson K8 7 kölcsönök nyújtása államháztartáson K8 8 kölcsönök törlesztése államháztartáson Egyéb felhalmozási célú államháztartáson K8 9 K85 K86 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás K88 Felhalmozási célú az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú államháztartáson K89 kívülre 5 K9 Finanszírozási kiadások 6 K9 elföldi finanszírozás kiadásai 7 K9 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 8 K9 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9 9 vállalkozásnak K9 Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9 elföldi értékpapírok kiadásai K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása 5 K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6 K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 8 K95 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 9 K96 Pénzeszközök betétként elhelyezése K97 Pénzügyi lízing kiadásai K98 Központi költségvetés sajátos kiadásai K9 Külföldi finanszírozás kiadásai K9 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K9 efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 5 K9 Külföldi értékpapírok beváltása 6 K9 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek K9 7 kiadásai 8 9 Működési kiadások (K+K+K+K+K5) K KIDÁSOK MIND (K+ +K9) : ÓVOD HIVTL Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) KONSZOLIDÁLT KIDÁSOK MIND: (K - K95) KIDÁSOK MIND (K - K9) : GÓLYFÉSZEK ÓVOD POLGÁRMESTERI HIVTL

3 5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete Q R S T U V W X Y Z C D E F G H ÖNKORMÁNYZTI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Működési célú államháztartáson Önkormányzatok működési i Helyi működésének általános Települési egyes köznevelési feladatainak Települési szociális-, gyermekjóléti- és gyermeki feladatainak Települési kulturális feladatainak 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Helyi kiegészítő i Elvonások és befizetések bevételei 5 6 Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő kölcsönök Egyéb működési célú bevételei Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő, Felhalmozási célú, visszatérítendő Egyéb felhalmozási célú bevételei 5 Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Szociális hozzájárulási adó és járulékok érhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó 5 Termékek és adói 5 Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 5 Fogyasztási adók 5 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 5 Gépjárműadók belföldi gépjárművek adójának a költségvetést megillető részét, belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, Túlsúlydíj 55 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). 6 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díj a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírságok késedelmi pótlék Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott ÁF 7 ÁF visszatérítések 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi bevételei Egyéb működési bevételek 5 Felhalmozási bevételek 5 Immateriális javak 5 Ingatlanok 5 Egyéb tárgyi eszközök 5 Részesedések Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 55 bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 77 8 Finanszírozási bevételek 78 8 elföldi finanszírozás bevételei 79 8 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 8 8 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 8 8 vállalkozástól 8 8 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele 8 8 elföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 88 8 Maradvány 8 Előző év költségvetési maradványának és önkormány-zati és ál-talános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással feladatok Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválasztá sokhoz kapcsolódó k kiemelt állami és rendezvények elszámolásai a költségvetéssel költségvetési befizetések támogatási célú rövid időtartamú Start munkaprogram - téli hosszabb időtartamú országos program mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Víztermelés, kezelés, ellátás EVÉTELEK MIND (+ +8) : működési célú szabad maradvány működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány felhalmozási célú szabad maradvány felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány 8 Előző év vállalkozási maradványának 8 Államháztartáson belüli megelőlegezések 85 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi-, irányítószervi támogatás etétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyeletek bevételei Működési bevételek (+++6) Felhalmozási bevételek (+5+7) Finanszírozási bevételek (8) KONSZOLIDÁLT EVÉTELEK MIND: ( - 88) EVÉTELEK MIND ( - 8) :

4 5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete Q R S T U V W X Y Z C D E F G H ÖNKORMÁNYZTI és önkormány-zati és ál-talános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés Ogy-i, önk-i és EP-i kiemelt állami vagyonnal való képviselőválasztá és gazdálkodással sokhoz kapcsolódó rendezvények feladatok k elszámolásai a költségvetéssel költségvetési befizetések Start hosszabb támogatási célú rövid időtartamú munkaprogram - időtartamú téli országos program mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék Víztermelés, kezelése, kezelés, ellátás ártalmatlanítása 9 K Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 K Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6 K Normatív jutalmak 7 K Céljuttatás, célprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K 8 túlszolgálat 9 K5 Végkielégítés K6 Jubileumi jutalom K7 éren kívüli juttatások K8 Ruházati költségtérítés K9 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések 5 K Lakhatási 6 K Szociális 7 K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 8 K Külső személyi juttatások 9 K Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Készletbeszerzés 5 K Szakmai anyagok beszerzése 6 K Üzemeltetési anyagok beszerzése 7 K Árubeszerzés 8 K Kommunikációs 9 K Informatikai 5 K Egyéb kommunikációs 5 K Szolgáltatási kiadások 5 K Közüzemi díjak 5 K Vásárolt élelmezés 5 K érleti és lízingdíjak 55 K Karbantarási-, kisjavítási 56 K5 Közvetített 57 K6 Szakmai t segítő 58 K7 Egyéb 59 K Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 6 K Kiküldetések kiadásai 6 K Reklám és propaganda kiadások K5 6 6 K5 6 K5 65 K5 66 K5 67 K55 68 K 69 K 7 K 7 K 7 K K5 7 7 K6 75 K7 76 K8 77 K5 78 K5 79 K5 K5 8 K5 8 K55 8 K56 8 K57 8 K K59 87 K5 K K K6 9 K6 9 K6 95 K6 96 K6 97 K65 K K67 K7 K7 K7 K7 K7 5 K8 K8 6 K8 7 K8 8 K8 9 K85 K86 K87 K88 Felhalmozási célú az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú államháztartáson K89 kívülre 5 K9 Finanszírozási kiadások 6 K9 elföldi finanszírozás kiadásai 7 K9 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 8 K9 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9 9 vállalkozásnak K9 Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9 elföldi értékpapírok kiadásai K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása 5 K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 6 K9 7 8 K95 9 K96 K97 K98 K9 K9 K9 5 K9 6 K9 K K KIDÁSOK MIND (K+ +K9) : Rovatre nd Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított ÁF Fizetendő ÁF Kamatkiadások Egyéb pénzügyi kiadásai Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalombiztosítás Családi Pénzbeli kárpótlások, kártérítések etegséggel (nem T-i ) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel Lakhatással Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú, garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson nyújtása államháztartáson törlesztése államháztartáson Egyéb működési célú államháztartáson nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítése, ár Kamat Egyéb működési célú államháztartáson kívülre Tartalékok - általános tartalékok - céltartalékok eruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások eruházási célú előzetesen felszámított ÁF Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyieszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁF Egyéb felhalmozási célú kiadások származó kifizetés államháztartáson kölcsönök nyújtása államháztartáson kölcsönök törlesztése államháztartáson Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Működési kiadások (K+K+K+K+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) KONSZOLIDÁLT KIDÁSOK MIND: (K - K95) KIDÁSOK MIND (K - K9) : és önkormány-zati és ál-talános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással feladatok Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválasztá sokhoz kapcsolódó k kiemelt állami és rendezvények elszámolásai a költségvetéssel költségvetési befizetések támogatási célú rövid időtartamú Start munkaprogram - téli hosszabb időtartamú országos program mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Víztermelés, kezelés, ellátás ÖNKORMÁNYZTI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

5 5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete Működési célú államháztartáson Önkormányzatok működési i Helyi működésének általános Települési egyes köznevelési feladatainak Települési szociális-, gyermekjóléti- és gyermeki feladatainak Települési kulturális feladatainak 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Helyi kiegészítő i Elvonások és befizetések bevételei 5 6 Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő kölcsönök Egyéb működési célú bevételei Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő, Felhalmozási célú, visszatérítendő Egyéb felhalmozási célú bevételei 5 Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Szociális hozzájárulási adó és járulékok érhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó 5 Termékek és adói 5 Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 5 Fogyasztási adók 5 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 5 Gépjárműadók belföldi gépjárművek adójának a költségvetést megillető részét, belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, Túlsúlydíj 55 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). 6 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díj a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírságok késedelmi pótlék Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott ÁF 7 ÁF visszatérítések 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi bevételei Egyéb működési bevételek 5 Felhalmozási bevételek 5 Immateriális javak 5 Ingatlanok 5 Egyéb tárgyi eszközök 5 Részesedések Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 55 bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 77 8 Finanszírozási bevételek 78 8 elföldi finanszírozás bevételei 79 8 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 8 8 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 8 8 vállalkozástól 8 8 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele 8 8 elföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 88 8 Maradvány 8 Előző év költségvetési maradványának működési célú szabad maradvány működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány felhalmozási célú szabad maradvány felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány 8 Előző év vállalkozási maradványának 8 Államháztartáson belüli megelőlegezések 85 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi-, irányítószervi támogatás etétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyeletek bevételei Működési bevételek (+++6) Felhalmozási bevételek (+5+7) Finanszírozási bevételek (8) I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z C D ÖNKORMÁNYZTI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZTI ÖNK-I ÖSSZESÍTETT közvilágítás város-, községgazdálkodási egyéb háziorvosi fogorvosi család- és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok és fejlesztése könyvtári Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai helyi, térségi közösségi tér biztosítása, pénzbeli, elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása egyéb szociális, forgatási és befektetési célú fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS EVÉTELEK MIND (+ +8) : KONSZOLIDÁLT EVÉTELEK MIND: ( - 88) EVÉTELEK MIND ( - 8) :

6 5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete 9 K Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 K Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6 K Normatív jutalmak 7 K Céljuttatás, célprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K 8 túlszolgálat 9 K5 Végkielégítés K6 Jubileumi jutalom K7 éren kívüli juttatások K8 Ruházati költségtérítés K9 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések 5 K Lakhatási 6 K Szociális 7 K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 8 K Külső személyi juttatások 9 K Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Készletbeszerzés 5 K Szakmai anyagok beszerzése 6 K Üzemeltetési anyagok beszerzése 7 K Árubeszerzés 8 K Kommunikációs 9 K Informatikai 5 K Egyéb kommunikációs 5 K Szolgáltatási kiadások 5 K Közüzemi díjak 5 K Vásárolt élelmezés 5 K érleti és lízingdíjak 55 K Karbantarási-, kisjavítási 56 K5 Közvetített 57 K6 Szakmai t segítő 58 K7 Egyéb 59 K Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 6 K Kiküldetések kiadásai 6 K Reklám és propaganda kiadások K5 6 6 K5 6 K5 65 K5 66 K5 67 K55 68 K 69 K 7 K 7 K 7 K K5 7 7 K6 75 K7 76 K8 77 K5 78 K5 79 K5 K5 8 K5 8 K55 8 K56 8 K57 8 K K59 87 K5 K K K6 9 K6 9 K6 95 K6 96 K6 97 K65 K K67 K7 K7 K7 K7 K7 5 K8 K8 6 K8 7 K8 8 K8 9 K85 K86 K87 K88 Felhalmozási célú az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú államháztartáson K89 kívülre 5 K9 Finanszírozási kiadások 6 K9 elföldi finanszírozás kiadásai 7 K9 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 8 K9 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9 9 vállalkozásnak K9 Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9 elföldi értékpapírok kiadásai K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása 5 K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 6 K9 7 8 K95 9 K96 K97 K98 K9 K9 K9 5 K9 6 K9 K K KIDÁSOK MIND (K+ +K9) : Rovatre nd Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított ÁF Fizetendő ÁF Kamatkiadások Egyéb pénzügyi kiadásai Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalombiztosítás Családi Pénzbeli kárpótlások, kártérítések etegséggel (nem T-i ) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel Lakhatással Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú, garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson nyújtása államháztartáson törlesztése államháztartáson Egyéb működési célú államháztartáson nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítése, ár Kamat Egyéb működési célú államháztartáson kívülre Tartalékok - általános tartalékok - céltartalékok eruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások eruházási célú előzetesen felszámított ÁF Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyieszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁF Egyéb felhalmozási célú kiadások származó kifizetés államháztartáson kölcsönök nyújtása államháztartáson kölcsönök törlesztése államháztartáson Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Működési kiadások (K+K+K+K+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) KONSZOLIDÁLT KIDÁSOK MIND: (K - K95) KIDÁSOK MIND (K - K9) : I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z C D INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZTI ÖNK-I ÖSSZESÍTETT közvilágítás város-, községgazdálkodási egyéb ÖNKORMÁNYZTI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS háziorvosi fogorvosi család- és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok és fejlesztése könyvtári Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai helyi, térségi közösségi tér biztosítása, pénzbeli, elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása egyéb szociális, forgatási és befektetési célú fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZTI ÖNK-I ÖSSZESÍTETT a fiatalok Közművelődés - KÖLTSÉGVETÉS sportlétesítmények, integrációját személyek INTÉZMÉNYI társadalmi elhunyt egyéb szociális város-, család- és Hagyományos helyi, térségi forgatási és fejezeti és községgazdálkodási egyéb egészségügyi kulturális tevékenység biztosítása, tartalékok háziorvosi fogorvosi nővédelmi könyvtári közösségi egyéb kiadói közösségi tér befektetési célú általános közvilágítás edzőtáborok segítő struktúra, pénzbeli hátramaradottai KTGV. és szakmai, nak pénzbeli, gondozás értékek elszámolása fejlesztése ellátása gondozása

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN

KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 1. melléklete Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNK-I ÖSSZESÍTETT KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS B1 Működési célú államháztartáson

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft)

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 216.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 1. melléklet FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű Rovat megnevezése Rovatszám kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 15- /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület október 26-i képviselő-testületi ülésén. Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület október 26-i képviselő-testületi ülésén. Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! 1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályájának felújítása beérkezett ajánlatok Előterjesztő: polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított II.módosított III.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301 Összesítő riport Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Pénzügyi körzet 0301 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete

Részletesebben

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. ( ) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet áról Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.)

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze Adatellenőrző kód: 42-10-31544b-64-162f-2321-417d7f464-5-292d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Adorjánháza Község Önkormányzata 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének évi költségvetéséről

Adorjánháza Község Önkormányzata 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének évi költségvetéséről Adorjánháza Község Önkormányzata 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének 216. évi költségvetéséről Adorjánháza község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek

Részletesebben