1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A"

Átírás

1

2

3

4 melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A B C Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzat (Ft) I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 Elszámolásból származó bevételek B116 Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C1+C11+C12+C13+C14+C15) B I.2. Közhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók (=C18+C19) B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 3 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 8 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) B Egyéb közhatalmi bevételek B36 2 Közhatalmi bevételek (=C2+C21+C22+C23+C29+C3) B I.3. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke B41 1 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B481 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C4+C41) B48 48 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B491 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) B Biztosító által fizetett kártérítés B41 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) B I.4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök (=C5+C51+C52+C53+C54) B6 I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C6+C61+C62+C63) B2 II.2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C7) B5 II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 1. melléklet: - 1/2 -

5 1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A B C 76 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 77 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 78 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) B7 79 II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) 8 Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) melléklet: - 2/2 -

6 melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei A B C Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8) B8121 ebből: befektetési jegyek B8121 ebből: kárpótlási jegyek B8121 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C1+C11) B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Maradvány igénybevétele (=C13+C14) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22) B819 Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C2+C23) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29) B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei (=C24+C3+C31+C32) B melléklet: - 1/1 -

7 melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai A B C Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C1+C11+C12+C13+C14+C15+C16) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások (=C18+C19+C2) K Személyi juttatások (=C17+C21) K I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K I.3. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése K311 4 Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=C3+C31) K Közüzemi díjak K331 6 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 6 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 5 Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39) K Kiküldetések kiadásai K341 1 Reklám- és propagandakiadások K342 5 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42) K34 15 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48) K Dologi kiadások (=C29+C32+C4+C43+C49) K I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59) K I.5. Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek K51 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K521 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K522 Egyéb elvonások, befizetések K523 Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65) K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K melléklet: - 1/2 -

8 melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai A B C Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C7+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77) K I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C5+C6+C78) II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88) K II.2. Felújítások Ingatlanok felújítása K71 3 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 81 Felújítások (=C91+C92+C93+C94) K7 381 II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C1+C11+C12+C13+C14+C15) K8 II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C16) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C17) melléklet: - 2/2 -

9 melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai A B C Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Kincstárjegyek beváltása K9123 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi kötvények beváltása K9125 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C1+C11) K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C2) K919 Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K925 Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C3) K melléklet: - 1/1 -

10 5. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei A B C 1 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 9 Elszámolásból származó bevételek B116 1 Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) B Elvonások és befizetések bevételei B12 12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C1+C11+C12+C13+C14+C15) B I.2. Közhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B312 2 Jövedelemadók (=C18+C19) B31 21 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 22 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 23 Vagyoni tipusú adók B34 24 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (=C2+C21+C22+C23+C29+C3) B I.3. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B42 35 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 36 Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 4 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C4+C41) B Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) B Biztosító által fizetett kártérítés B41 47 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) B I.4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=C5+C51+C52+C53+C54) B6 56 I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 6 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 62 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 63 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 64 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C6+C61+C62+C63) B II.2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése B51 67 Ingatlanok értékesítése B52 68 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 69 Részesedések értékesítése B54 7 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 71 Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C7) B II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 75 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 5. melléklet: - 1/2 -

11 5. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei A B C 76 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 77 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 78 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) B7 79 II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) 8 Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) melléklet: - 2/2 -

12 melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételei A B C Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8) B8121 ebből: befektetési jegyek B8121 ebből: kárpótlási jegyek B8121 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C1+C11) B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Maradvány igénybevétele (=C13+C14) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22) B819 Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C2+C23) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29) B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételei (=C24+C3+C31+C32) B melléklet: - 1/1 -

13 7. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai A B C Rovat megnevezése I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Rovat K111 Előirányzat (Ft) Normatív jutalmak K112 6 Céljuttatás, projektprémium K113 7 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 8 Végkielégítés K115 9 Jubileumi jutalom K116 1 Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C1+C11+C12+C13+C14+C15+C16) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (=C18+C19+C2) K Személyi juttatások (=C17+C21) K I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K I.3. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=C3+C31) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48) K Dologi kiadások (=C29+C32+C4+C43+C49) K I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalombiztosítási ellátások K41 53 Családi támogatások K42 54 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 55 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 56 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 57 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 58 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 59 Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59) K I.5. Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek K51 63 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65) K52 67 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 68 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 69 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 73 Árkiegészítések, ártámogatások K59 74 Kamattámogatások K51 75 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K melléklet: - 1/2 -

14 melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai A B C Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C7+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77) K I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C5+C6+C78) II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 27 Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88) K II.2. Felújítások Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások (=C91+C92+C93+C94) K7 II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C1+C11+C12+C13+C14+C15) K8 II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C16) 1 87 Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C17) melléklet: - 2/2 -

15 melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai A B C Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Kincstárjegyek beváltása K9123 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi kötvények beváltása K9125 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C1+C11) K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C2) K919 Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K925 Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C3) K melléklet: - 1/1 -

16 9. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei A B C 1 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 5 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 6 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 7 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 8 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 9 Elszámolásból származó bevételek B116 1 Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) B11 11 Elvonások és befizetések bevételei B12 12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C1+C11+C12+C13+C14+C15) I.2. Közhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói B1 B Társaságok jövedelemadói B312 2 Jövedelemadók (=C18+C19) B31 21 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 22 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 23 Vagyoni tipusú adók B34 24 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) B35 3 Egyéb közhatalmi bevételek B36 31 Közhatalmi bevételek (=C2+C21+C22+C23+C29+C3) B I.3. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke B41 34 Szolgáltatások ellenértéke B42 35 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 36 Tulajdonosi bevételek B44 37 Ellátási díjak B45 38 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 39 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 4 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C4+C41) B48 43 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) B49 46 Biztosító által fizetett kártérítés B41 47 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) B I.4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=C5+C51+C52+C53+C54) B6 56 I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 6 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 62 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 63 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 64 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C6+C61+C62+C63) B II.2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése B51 67 Ingatlanok értékesítése B52 68 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 69 Részesedések értékesítése B54 7 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 71 Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C7) B II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 75 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 9. melléklet: - 1/2 -

17 9. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei A B C 76 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 77 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 78 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) B7 79 II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) 8 A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) 9. melléklet: - 2/2 -

18 1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási bevételei A B C 1 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) B811 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8) B ebből: befektetési jegyek B ebből: kárpótlási jegyek B Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C1+C11) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=C13+C14) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 2 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22) B Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C2+C23) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 3 Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29) B82 31 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 32 Váltóbevételek B84 33 A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási bevételei (=C24+C3+C31+C32) B melléklet: - 1/1 -

19 11. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai A B C 1 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K112 6 Céljuttatás, projektprémium K113 7 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 8 Végkielégítés K115 9 Jubileumi jutalom K116 1 Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C1+C11+C12+C13+C14+C15+C16) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 2 Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (=C18+C19+C2) K12 22 Személyi juttatások (=C17+C21) K I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K I.3. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=C3+C31) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48) K Dologi kiadások (=C29+C32+C4+C43+C49) K I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalombiztosítási ellátások K41 53 Családi támogatások K42 54 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 55 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 56 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 57 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 58 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 59 Egyéb nem intézményi ellátások K48 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59) K I.5. Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek K51 63 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65) K52 67 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 68 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 69 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 73 Árkiegészítések, ártámogatások K59 74 Kamattámogatások K51 75 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K melléklet: - 1/2 -

20 11. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai A B C 76 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C7+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77) K5 79 I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C5+C6+C78) II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 83 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 84 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 85 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 87 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 88 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88) K II.2. Felújítások Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 93 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 94 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (=C91+C92+C93+C94) K II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 98 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 99 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 11 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 12 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 13 Lakástámogatás K87 14 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K87 15 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 16 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C1+C11+C12+C13+C14+C15) K8 17 II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C16) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C17) melléklet: - 2/2 -

21 12. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási kiadásai A B C 1 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat (Ft) 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) K911 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Kincstárjegyek beváltása K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi kötvények beváltása K Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C1+C11) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C2) K Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) K91 23 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) K92 29 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K Váltókiadások A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C3) K94 K9 12. melléklet: - 1/1 -

22 13. melléklet a /... (...) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban A B C D E F G 1 Kormányzati funkciókód Előirányzat megnevezése Tevékenység megnevezése Kötelező feladat (Ft) Önként vállalt feladat (Ft) Államigazgatási feladat (Ft) 2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (a Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozása) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása évről áthúzódó kompenzáció 5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított támogatás Kiegészítő támogatás Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú visszatérítendő támogatás nemzetiségi önkormnyzatnak 9 Működési célú átvett pénzeszköz (mezőőrség támogatása) 1 Rehabilitációs ellátásban részesülők foglalkoztatása 11 TB támogatás 12 Közfoglalkoztatás Támogatási célú bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15 Államháztartáson belüli megelőlegezés 16 Iparűzési adó Ideiglenes iparűzési adó 18 Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Talajterhelési díj Korábbi évek megszünt adónemei 22 Késedelmi pótlék Igazgatási szolgáltatási díj 24 Szabálysértési bírság 25 Készlet értékesítés Felnőtt étkeztetés Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása Egyéb intézményi bevétel(sírhely,tájház) 28 ÁFA bevétel 29 Egyéb működési bevételek 3 Bérleti díj lakás alkalmazott 31 Bérleti díj lakás 32 Bérleti díj egyéb Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos Bérleti díj Eszköz feladatok 34 Ingatlan értékesítés 35 ÁFA bevétel Egyéb működési bevételek Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Intézményi ellátás díjai (óvoda, iskola, szociális étkeztetés) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Intézményi ellátás ÁFA bevétele Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Összesen (Ft) 13. melléklet: - 1/2 -

23 13. melléklet a /... (...) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban A B C D E F G Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Intézményi ellátás egyéb működési bevételei Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szociális étkeztetés 49 ÁFA visszatérítés 5 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Kamatbevétel általános igazgatási tevékenysége Pénzmaradvány 52 Egyéb működési bevételek Összesen melléklet: - 2/2 -

24 1 14. melléklet a /... (...) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban A B C D E F G Kormányzati funkciókód Előirányzat megnevezése Tevékenység megnevezése Kötelező feladat (Ft) Önként vállalt feladat (Ft) Államigazgatá si feladat (Ft) Zöldterület-kezelés Zöldterület kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Város- és községgazdálkodás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői szolgálat Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtár Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Köztemető-fenntartás és -működtetés Köztemető fenntartása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Közvilágítás Közvilágítás Víztermelés, -kezelés, -ellátás Víztermelés, vízkezelés Háziorvosi alapellátás Orvosi rendelő üzemeltetése Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Múzeumi tevékenység Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Művelődési ház üzemeltetése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzati igazgatási tevékenység, az önkormányzat működése Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Helyi Tv Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szociális támogatások Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Beruházások Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Családok támogatása Sportügyek igazgatása Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása Tűzoltóság támogatása Háziorvosi ügyeleti ellátás Társulási hozzájárulás Család és gyermekjóléti központ Társulási hozzájárulás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1 4. évfolyamon Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Köztemetés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Megelőlegezés visszafizetése Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Szünidei étkeztetás COFOG nélküli Kamat Összesen Összesen (Ft) 14. melléklet: - 1/1 -

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301 Összesítő riport Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Pénzügyi körzet 0301 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

önkormányzatok és betegséggel óvodai nevelés, önkormányzati hivatalok jogalkotó természetbeni ellátás és általános igazgatási ellátások támogatások

önkormányzatok és betegséggel óvodai nevelés, önkormányzati hivatalok jogalkotó természetbeni ellátás és általános igazgatási ellátások támogatások 5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete C D E F G H I J K L M N O P GÓLYFÉSZEK ÓVOD POLGÁRMESTERI HIVTL 899996 ÓVOD 8 5 5 5 6 HIVTL SNI igényű és lakásgyermekek nevelés, támogatási célú nevelés,

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület október 26-i képviselő-testületi ülésén. Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület október 26-i képviselő-testületi ülésén. Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! 1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályájának felújítása beérkezett ajánlatok Előterjesztő: polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított II.módosított III.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft)

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 216.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 1. melléklet FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű Rovat megnevezése Rovatszám kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 15- /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.)

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/283-2/2016. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. ( ) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet áról Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Adorjánháza Község Önkormányzata 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének évi költségvetéséről

Adorjánháza Község Önkormányzata 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének évi költségvetéséről Adorjánháza Község Önkormányzata 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének 216. évi költségvetéséről Adorjánháza község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 2. sz. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5a6178-49-938-67-7f456175-6e7b5d58-a5d-50-6065 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Készült: :23

Készült: :23 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben