Bérügyintéző részszakképesítés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bérügyintéző részszakképesítés"

Átírás

1 . (vizsgázó olvasható neve). (Születési hely, idő) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 49/3-9/2018. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: január 10. 8:00 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm. példány T A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat időtartama: 60 perc A vizsgafeladat aránya: 30% Bérügyintéző részszakképesítés Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége Bérügyi szakfeladatok A vizsga ideje: január 10. 8:00 óra Segédeszköz: zsebszámológép használható P. H január KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

2 . (vizsgázó olvasható neve). (Születési hely, idő) Kidolgozási idő: 60 perc Bérügyintéző Bérügyi szakfeladatok írásbeli vizsgatevékenység A kérdés típusok pontszámai I. II. III. IV. V. VI. Összesen Elérhető pontszám Elért pontszám - -,,Megfelelt eredmény -hez szükséges minimális % pont 50 Eredmény %-ban Érdemjegy betűvel (számmal) % jeles (5) 80 89% jó (4) 65 79% közepes (3) 50 64% elégséges (2) 0 49% elégtelen (1)... Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő neve... aláírása A vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai: Szóbeli vizsga dátuma: hó nap.. Vizsgaelnök neve..... aláírása KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/2

3 Az alábbi feladatokat figyelmesen olvassa át! A javítást szabályosan, kézjegyével (szignóval) ellátva végezze! I. Párosítsa össze a fogalmakat a megfelelő definíciókkal/jellemzőkkel! (Írja a definíciók/jellemzők elé a hozzátartozó fogalom sorszámát!) Ssz. Fogalom Ssz. Definíció, a fogalom jellemzője 1. Garantált bérminimum ben Az elszámolás hónapját követő hó 12. napjáig fizeti meg. 2. Alapnyilvántartást vezet 14. életévet be nem töltött kiskorú Egészségügyi szolgáltatási járulék 2017-ben Alkalmi munka közteher mértéke 2017-ben az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő. A kifizető, az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő. 5. Cselekvőképtelen Ft/hó 6. A társas vállalkozás a járulékokat havonta Ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen vehető igénybe. 7. Személyi kedvezmény 1000 Ft/nap 8. Állásidő Ft/hó 9. Családi kedvezmény minimálbér 5%-a 10. A szociális hozzájárulási adó alanya alapbér illeti meg a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget Az I. kérdéstípus pontszámai összesen: 10 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/3

4 II. Állapítsa meg az alábbi állítások igazságtartalmát! Válaszának megfelelő szót (IGAZ vagy HAMIS) írja a baloldali kis téglalapba és HAMIS esetén indokolja! 1. A szabadságra jogosító idő megállapításakor a keresőképtelenség teljes időtartamát figyelembe kell venni. 2. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tevékenységének megszűnése után kifizetett, a személyes közreműködés vagy ügyvezetői tevékenység alapján járó járulékalapot képező jövedelem után nem kell fizetni a járulékot. 3. A járulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni. 4. A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkavállaló köteles biztosítani. 5. Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a munkáltató meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/4

5 6. A munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló hat havi távolléti díjának összegét! 7. A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő egészségbiztosítási járulék alapja. 8. Új biztosítottra vonatkozóan be kell jelenteni a magánszemély végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, a végzettséget igazoló okirat számát és az okiratot kibocsátó intézmény nevét is. 9. A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulóra a képzési idő tartama alatt nem terjed ki a biztosítás. 10. A munkavállalónak nem jár végkielégítés, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. A pontos törvényhely megadását nem várjuk el! A II. kérdéstípus pontszámai összesen: 10 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/5

6 III. A Munka Törvénykönyve alapján határozza meg az alábbiakat! A munkaviszony fogalma: A munkaviszony alanyai: 2 p 2 p Munkáltató fogalma: 2 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/6

7 Az alábbi időszakokra távolléti díj illeti meg a munkavállalót: 9 p A III. kérdéstípus pontszámai összesen: 15 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/7

8 IV. Számítási feladatok: 1. Képesítéshez kötött tevékenységet folytató főállású egyéni vállalkozó december havi vállalkozói kivétje ,- Ft. Információk: családi pótlékot 2 gyermek után folyósítanak részére, családi kedvezményt házastársával megosztva érvényesíti, úgy, hogy Ő a kedvezményből 50 %-ot érvényesít, járulékkedvezményt is érvényesít. Feladat: a. Számítsa ki a vállalkozó járulék és személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét! b. Határozza meg a járulékok, és személyi jövedelemadó fizetés figyelembe vételével a tárgyhavi nettó jövedelmet! c. Számítsa ki az egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adófizetési és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségét! Számítások: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/8

9 10 p 2. Nagy Veronika alkalmi munkavállalóként egyszerűsített foglalkoztatás keretében Ft/óra díjazás ellenében raktári feladatokat végzett december hónapban (2x4 nap) a Könyvelünk Kft-nél. A munkavállaló szakképzettséget igénylő munkakörben volt foglalkoztatva. A munkában töltött napok száma 8. A napi munkaidő 8 óra. a. Határozza meg Nagy Veronika e tevékenységéből származó kézhez kapott jövedelmét december hónapra vonatkozóan! b. Keletkezik-e Nagy Veronikának a évi személyi jövedelemadó bevallásában jövedelem bevallási és adófizetési kötelezettsége ezen foglalkoztatás keretében szerzett jövedelmével kapcsolatban? Csak ebből az egy jogviszonyból volt ilyen jellegű jövedelme. Válaszát számítással támassza alá! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/9

10 5 p A IV. kérdéstípus pontszámai összesen: 15 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/10