E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 15-i ülésére Tárgy: Zirc város gyermek ifjúsági helyzetképe és abból adódó feladatok Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Encz Ilona referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Láttam:.. dr. Árpásy Tamás jegyz

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc városa Stratégiai Programjában (2.3., 2.2., 3.3.) és Gazdasági Programjában megfogalmazottak szerint lehetőségeihez mérten törekszik az Önkormányzat kötelező gyermek és ifjúsági feladatainak színvonalas ellátására. A város kötelező feladatai között a gyermek és ifjúsági korosztály okán - kiemelt szerepet kap a nevelés, oktatás, a diákok tanulásra ösztönzése, a tudás értékének megbecsülése, az értelmes szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése, a szociális feladatok korosztályt érintő elemei és a prevenció, mindezekkel a jövőépítés, a fiatalok városhoz való kötődésének erősítése a cél. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésén az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát elfogadva döntött arról, hogy a gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézmények, civil szervezetek tevékenységével, tapasztalataikról szóló beszámolóval, tájékoztatóval kiegészítve, egy átfogó helyzetképet kér Zirc város ifjúságának helyzetéről. A Képviselő-testület 81/2008.(IV.28.) Kt. számú határozata alapján az ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referense felkérte város valamennyi gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézményének vezetőjét arra, hogy az általa összeállított, egységesen feldolgozható szempontrendszer segítségével adjanak tájékoztatást, javaslatokat az előterjesztés elkészítéséhez. (adatlap 1. melléklet) A felkért 10 intézmény és 8 civil szervezet egy része objektív okok miatt nem készült el a tájékoztatójával, ezért az OKIB a június 30-i testületi ülésre javasolta elhalasztani az előterjesztés elkészítését, tárgyalását. Az új határidőre 3 a helyzetkép szempontjából fontos tájékoztató nem érkezett meg, ezért a szakbizottság javaslatára a testület szeptemberre halasztotta az előterjesztés tárgyalását. Jelen összeállítás a gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézmények, szervezetek tájékoztatóit munkaanyagként terjeszti a Képviselő-testület elé annak tudatában, hogy áttanulmányozása után egyértelmű lesz mindenki számára a feladat: a Bizottság az érintettek tapasztalatainak, véleményének, javaslatainak alapján fogalmaz meg határozati javaslatot egy munkacsoport felállítására annak érdekében, hogy az intézmények, civil szervezetek által adott értékes áttekintés, javaslatok alapján, valamint a város 1998-as komplex ifjúságkutatási tanulmánya, a 2002-ben elfogadott ifjúságpolitikai koncepció és a 2004-ben elfogadott ifjúsági rendelet felülvizsgálataival készítse el a város gyermek ifjúsági korosztályokra irányuló komplex feladatainak megfogalmazásával a helyi ifjúsági cselekvési tervet, amely a városi feladatok ellátásához meghatározza a feltételrendszert és az együttműködő résztvevők körét is. Előzmények (az intézmények tevékenysége a külön tájékoztatókban): Zirc Város Önkormányzata január 1-től foglalkoztat főállású ifjúsági referenst az ifjúsággal kapcsolatos városi feladatok szervezésére, az ifjúságpolitikai folyamatok koordinálására, az ifjúsági érdekképviselet erősítésére (a referens munkaköre a kezdettől ellátott civil, nemzetközi és médiafeladatok mellett kibővült a város oktatási, közművelődési feladatainak ellátásával, és a 2004-től alakuló Ifjúsági Központ gondozásával) A város az ECHO Oktatáskutató Műhely szakmai segítségével 1998-ban komplex alapozó ifjúságkutatással mérte fel a év közötti fiatalok iskolai, családi, szociális, mentálhigiénés, szabadidős, helyzetét, az érdekképviseletről, értékrendjükről, jövőképükről vallott véleményüket. A kutatásról készült tanulmány közel 1200 diák és az ifjúsággal foglalkozó szakemberek gondolatait foglalta össze. (A kutatás 2

3 megismétlése szükséges lenne az eltelt 10 évben történt változások felmérésére, az ifjúsági helyzetkép teljessége, és feladatok igényeikre alapozott megfogalmazása érdekében.) Az ifjúságkutatási tanulmányra alapozva készült el 2002-ben a város ifjúságpolitikai koncepciója, majd 2004-ben ifjúsági rendelete ban alakult meg a Zirc Városi Ifjúsági Fórum (ZVIF) és a Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok csoportja, majd 2001-ben az Ifjúsági Önkormányzat: a fiatalok érdekképviseleti szövetségeként a gyermek - ifjúsági korosztályok városi szintű összefogását, közéletbe kapcsolását és érdekképviseletük ellátását, nemzetközi kapcsolatok erősítését, valamint értelmes, értékteremtő szabadidős programok szervezését, tűzve ki célul. Kezdeményezéseik pozitív fogadtatásra találtak a városban, a térségben, és nemzetközi szinteken is. A fiatalok aktívan alakítják a város ifjúságpolitikáját, és korosztályuk érdekében folyamatosan együttműködnek az Önkormányzattal, intézményekkel, szervezetekkel, támogatókkal től a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány gondozza, saját és pályázati forrásokkal támogatja a város ifjúságpolitikájának fejlődését. A város felelősségvállalásának, a gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézmények, szervezetek együttműködésének eredményességét igazolja a két alkalommal elnyert Ifjúságbarát Önkormányzat megyei cím. A fórumos fiatalok közösségfejlesztő közéleti aktivitásának helyi elismerése volt 2004-ben a Képviselő-testület döntése: a Zirc Városi Ifjúsági Fórum és a Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok közössége kapta a Zirc Város Közművelődéséért szakmai kitüntetést ban a Mobilitás KDRISZI a Leginterkulturálisabb projekt elismerő oklevelet adományozott a ZVIF-nek a Let s Speak Art! fiatalok a nyitott európai kultúráért nemzetközi csereprogram megvalósításáért, és a os években végzett eredményes tevékenységéért től az Önkormányzat - pályázati források bevonásával, a ZVIF és civil szervezetek, támogatók együttműködésével folyamatosan alakítja az Ifjúsági Központ épületét. Óriási előrelépés a város közösségi és ifjúsági élete szempontjából az, hogy van egy hely, amely a fiatalok programjainak, szabadidejük hasznos eltöltésének színtere, és ahol a zirci civil közösségek állandó otthonra találtak. Az épület belső átalakítását, eszközfejlesztéseit a több mint 10 milliós (önkormányzati és civil) pályázati támogatás, önkormányzati források és helyi együttműködések, valamint a ZVIF fiataljainak eddigi 5000 órányi önkéntes munkája tették lehetővé. A 2004-től folyamatosan zajló, összességében közel 20 millió Ft értékű beruházással, fejlesztésekkel: egy 160 m 2 -es, 100 főt befogadó új közösségi tér alakult ki az emeleti tetőtérben, egyelőre fűtés nélkül (ingyenes szolgáltatásai: internet, zene, TV, biliárd, csocsó, pingpong, társasjátékok, darts egy külön helyiségben lévő lőtéren itt működik a MTTSZ Lövészklub) a földszint teljes átalakításával egy 150 m 2 -es, főt befogadó zsibongó színpaddal, információs pulttal, kiszolgáló helyiségekkel (programok: koncertek, rendezvények, ismeretterjesztő előadások, fórumok, bemutatók, véradások, egészségnapok, civil közösségek összejövetelei stb.) és egy 60 m 2 -es, 60 főt befogadó klubhelyiség szépült meg (itt működik a Wings Dart Club, a Baba-Mama és a Póker Klub, gyermek néptánccsoport - és itt vannak a tanfolyamok, előadások, filmvetítések, olvasószoba, kiscsoportos foglalkozások, Zirc és Vidéke szerkesztőségi ülések stb., - és egy külön helyiségben próbálnak a város ifjúsági zenekarai) ben pályázatból megvalósult a földszint akadálymentesítése, egy mozgáskorlátozott WC kialakítása, és 2006-ban a parkoló rendbetétele december januárban a villamoshálózat felújítása készült el pályázati támogatással, - a földszinti helyiségek rendbetételében az itt működő civil szervezetek több mint félmillió Ft értékű munkát végeztek el. A külső környezet szépítésében is folyamatosan szerepet vállalnak a fórumos fiatalok és a Városüzemeltetési Kht. A folyamatosan zajló átalakítások során az épületbelső részben már megújult, a programokhoz pályázatokból beszerzett bútorzat sokfunkciós használatra alkalmas, az eszköz- 3

4 A jelen és játékfelszereltség kielégítőnek mondható, de szükség van és lesz a pályázatokkal elérhető további eszközökre a tervezett programokhoz és a folyamatos működéshez. Pályázati forrásból és Munkaügyi Központ támogatással, időszakosan (2005. febr.-okt., febr.-dec. és jan.-jún.) volt lehetőség fiatal ifjúságsegítőt foglalkoztatni az Ifjúsági Központ programjainak szervezésére. Az Ifjúsági Központ szervezeti formájának rendezése, a működtetéséhez szükséges pénzügyi és személyi feltételek biztosítása, az épület állapotának folyamatos javítási kényszere komoly feladat a fenntartó és valamennyi közreműködő számára a jövőben is. A Képviselő-testület által tájékoztatásra felkért intézmények, szervezetek tevékenysége gyakorlatilag lefedi a gyermek ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos feladatok teljes körét: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Ifjúsági Központ (benne: Zirc Városi Ifjúsági Fórum, Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok, Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága Zirci Központ Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó Zirci Rendőrőrs Bakony Polgárőr Egyesület Kőketánc Kulturális Alapítvány Zirc Városi Sportegyesület 452. sz. Szent Bernát Cserkészcsapat Az intézmények, civil szervezetek tájékoztatóiban bemutatott tevékenységek, eredmények alapján megállapítható, hogy: Valamennyien törekszenek feladataik teljesítésére, kitűzött céljaik elérésére Alaptevékenységük magas színvonalú ellátása mellett széles körű lehetőségeket kínálnak a gyermek - ifjúsági korosztályok számára az értékes szabadidő-eltöltés és a prevenció területén Valamennyien szembesülnek azokkal a szociális, kulturális, morális, egészségügyi, pénzügyi stb. problémákkal, társadalmi és helyi jelenségekkel, melyekre - véleményük szerint is, városi összefogással lehet csak megoldásokat találni. Megfogalmazott problémák: Helyi szakmai együttműködések, egyeztetések elégtelensége vagy hiánya (párhuzamosságok, önálló erőlködések, információhiány stb.) A családok szociális helyzetének általános romlása, a hátrányos helyzetek - ebből (is) fakadó - halmozódása A családok/fiatalok értékrendjének torzulása (érdektelenség, agresszív, ön- és közromboló deviáns magatartás, utcai csellengés, bandázás és következményei) A családon belüli erőszak, az egyre fiatalabb-kori bűnelkövetővé vagy áldozattá válás növekedése Közösségi terek, játszóterek hiánya, a meglévők állapota, hétvégi látogathatósága 4

5 A jövő Az Ifjúsági Központ helyzetének rendezése (szervezeti forma, létszámkérdés, az épület állapota a kockázatértékelő jegyzőkönyv megállapításai és az igénybevételek szempontjából stb.) Intézmények általános infrastrukturális helyzete, egyes területek szakember-ellátottsága (pl. pszichológus) Általános forráshiány Megfogalmazott javaslat: A városunkban meglévő/megjelent problémákat, azok okait és hatásait hosszasan lehet elemezni, megoldásuk és megelőzésük azonban valamennyi érintett Önkormányzat, intézmények, szervezetek, civil közösségek, szakemberek, fiatal korosztályok - érdeke és felelőssége. A kérdések megválaszolása, a megoldások megfogalmazása komplex, összetett feladat, ezért szükség van egy olyan fórum/szakmai munkacsoport kialakítására, ahol minden érintett elmondhatja véleményét, ötleteit, javaslatait, ezáltal elősegítve egy ifjúsági cselekvési program kidolgozását (feladat, felelős, partnerek, forrás, határidő meghatározásával), melynek végrehajtásában valamennyi érdekelt együttműködést vállal, és amelynek megvalósításában maguk a fiatalok is aktív szerepet vállalnak. Tisztelt Képviselő-testület! A felkért intézmények, szervezetek által adott tájékoztatókból összeállított, jelen gyermek ifjúsági helyzetkép sürgető feladatokat ad számunkra. Az előterjesztés ismeretében kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását, majd Képviselőtársaim tevőleges együttműködését is a megalakítandó szakmai munkacsoportban. Zirc város jövőjéért a jövő generációjáért - közös a felelősségünk. Zirc, szeptember 3. Kasper Ágota OKIB elnök 5

6 /2008. (IX.15.) Kt. számú határozati javaslat 1.) Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átfogó városi ifjúsági helyzetkép tapasztalatai alapján, és a helyi ifjúsági cselekvési terv elkészítése érdekében egy szakmai munkacsoport felállítását határozza el. 2.) A Képviselő-testület a szakmai munkacsoportban való közreműködésre felkéri a városban működő, a gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézmények, civil és szakmai szervezetek képviselőit. 3.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Árpásy Tamás jegyzőn keresztül a Polgármesteri Hivatal érintett munkatársait a munkacsoportban való közreműködésre. 4.) A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságot a munkacsoport koordinálására, és a helyi ifjúsági cselekvési terv elkészítésére, majd a testület elé történő elé beterjesztésére. Felelős: 1-2., 4.) pontban Ottó Péter polgármester 3.) pontban Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1-3.) pontban október 3. 4.) pontban január 31. 6

7 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ZIRC, Március 15. tér 1. Pf.: 77 88/ / Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság Városi Nevelési Tanácsadó Zirci Rendőrőrs Bakony Polgárőr Egyesület Segítő Kezek Zirc Alapítvány Zirc Városi Ifjúsági Fórum, Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány Kőketánc Kulturális Alapítvány Zirc Városi Sportegyesület 452. sz. Szent Bernát Cserkészcsapat Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete Tisztelt Intézményi és Civil Szervezeti Vezetők! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésén tárgyalta és fogadta el a Beszámoló - átfogó értékelés- Zirc Városban végzett gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról című előterjesztés. Ennek tárgyalása során alakult ki az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát elfogadva - annak igénye, hogy a gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézmények, civil szervezetek tevékenységével, tapasztalataikról szóló beszámolóval, tájékoztatóval kiegészítve, egy átfogó képet kapjon a Képviselő-testület Zirc város ifjúságának helyzetéről ( év). A Képviselő-testület 81/2008.(IV.28.) Kt. számú határozata alapján tisztelettel kérem fel Önöket, mint az érintett intézmények vezetőit, gyermek- ifjúságvédelmi felelőseit, diákönkormányzatot segítő és szabadidő-szervező szakembereit - arra, hogy a mellékelt szempontrendszer alapján szíveskedjenek tájékoztatást adni tevékenységükről, tapasztalataikról, eredményeikről és gondjaikról. A civil szervezetek közül azokat kérjük a tájékoztatóra, amelyek tevékenysége elsősorban, vagy nagy részben a gyermek ifjúsági korosztályokra irányul. Az érintett intézmények és civil szervezetek tájékoztatója, tapasztalataik, véleményük megfogalmazása - egyrészt átfogó ifjúsági helyzetkép összeállítását teszi lehetővé, - másrészt értékes áttekintést nyújtva segíti a város gyermek ifjúsági korosztályokra irányuló komplex feladatainak megfogalmazását, - és a feladatok ellátásához meghatározza az együttműködő résztvevők körét is (ami a városi célok elérése érdekében természetesen bővíthető, az erre irányuló javaslataikat is várjuk). Ahhoz, hogy a tájékoztatók alapján a Képviselő-testület május 26-i ülésére az ifjúsági helyzetkép előterjesztéssé álljon össze, kérjük, hogy a tájékoztatókat május 15-ig az ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referenséhez szíveskedjenek eljuttatni elektronikusan és papíralapú formában is. (Ifjúsági Központ, Alkotmány u. 14. és Értékes együttműködésüket megköszönve, a fiatalokért végzett eredményes együttműködés reményében üdvözlettel: Dr. Árpásy Tamás jegyző megbízásából Encz Ilona Ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referense

8 ÁTFOGÓ IFJÚSÁGI HELYZETKÉP A GYERMEK IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK TÁJÉKOZTATÓJA ZIRC VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁMÁRA 1.) Mindenki: Kérem, mutassa be röviden intézményét (elsősorban a Zircen végzett tevékenység bemutatása, de érintve a térséggel kapcsolatban ellátott feladatokat ill. az onnan begyűrűző hatásokat is): a) Alapadatok (név, cím, telefon, fax, , honlap stb.) b) Az intézmény tevékenységi körei (fő profilok, tagozatok bemutatása; ill. lakásotthonok bemutatása; ill. művelődési ház: csoportok, szolgáltatások, és múzeum: szolgáltatások bemutatása) c) Célcsoportok létszáma (zirci bejáró - kollégista bontásban, ill. általános iskolánál alsós felsős eltérő tagozatos bontásban, ill. Nevelési Tanácsadónál, Zeneiskolánál telephelyek ellátotti létszámokkal, ill. lakásotthonok létszámai; művelődési ház, múzeum: látogatottságok ) d) Munkatársi létszámok (szakmai, egyéb; ill. van-e: gyermek ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, diákönkormányzatot segítő, vagy pl. logopédus, gyógypedagógus, könyvtáros stb. szakember) e) A költségvetés fő számai, abból az alaptevékenységen felüli szabadidős programokra, eszközökre, szolgáltatásokra fordítható összegek arányai (bevételeknél pl. pályázatok, intézményt segítő alapítvány; kiadásoknál pl. szabadidős programokra, diákönkormányzatra, sportra, szakkörökre stb. fordítható összegek aránya) f) A Rendőrőrsnél mindezen (megadható) információk a gyermek ifjúsági korosztályokkal, családokkal kapcsolatos feladatokra értelmezve g) Egyéb fontosnak érzett adatok, információk 2.) Mindenki: Az intézmény szakmai tevékenységének általános bemutatása (tevékenységi körök; célcsoportok; eredmények; megoldandó problémák; hiányzó feltételek; tapasztalatok összegzése, javaslatok stb.) 3.) Óvoda, iskolák: gyermek ifjúságvédelmi felelős tevékenységének, tapasztalatainak bemutatása: a) célcsoportok, családi hátterek, probléma-típusok b) prevenció lehetőségei, hatékonysága c) szükséges intézkedések menetrendje, hatása, eredményei d) együttműködések bemutatása, értékelése e) eredmények f) megoldandó problémák javaslatok 4.) Iskoláknál: szabadidő-szervező tevékenységének, tapasztalatainak bemutatása (ha nincs munkatárs, a kérdéskört akkor is kérem megválaszolni) a) tevékenységi formák, programok igények b) igénybevevői létszámok c) Külön bemutatandó a diákönkormányzat, a diáksportkör, kollégium, Szülői Munkaközösség, alapítványok tevékenysége, eredményeik, problémáik d) tantervi és iskolán kívüli szakkörök és programok e) finanszírozási formák, eszközfelszereltség f) reklámozás pl. honlap, média, plakát, szórólap, egyéb: g) Van-e: iskolarádió, diákújság? h) együttműködések bemutatása, értékelése i) eredmények j) megoldandó problémák - javaslatok 5.) A többi intézmény, Rendőrőrs esetében a gyermek ifjúsági korosztályokra irányuló programok, rendezvények bemutatása, tapasztalatok: a) tevékenységi formák, programok igények b) igénybevevői létszámok c) finanszírozási formák, eszközfelszereltség d) reklámozás pl. honlap, média, plakát, szórólap, egyéb: e) együttműködések bemutatása, értékelése f) eredmények, megoldandó problémák - javaslatok

9 6.) Mindenki: Kérem, mutassa be, és értékelje intézményének tevékenysége során kialakított városi együttműködéseiket, kapcsolataikat: Önkormányzat/bizottságok Partnerek megnevezése Együttműködés gyakorisága Együttműködés jellege Együttműködés értékelése Intézmények Civil szervezetek Sportszervezetek Egyházak Média Egyéb: 7.) Mindenki: Kérem, elemezze, milyen programokra, szolgáltatásokra lenne igény intézményében a gyermek ifjúsági korosztályok számára? a) ezen belül mit, és milyen feltételek teljesülése esetén tudna biztosítani az intézmény? 8.) Mindenki: Véleménye szerint a gyermek ifjúsági szabadidő-eltöltés terén milyen lehetőségek, szolgáltatások, programok, eszközök hiányoznak Zirc városában: (pl.: programok, szolgáltatások, információk, közösségi terek, játszóterek stb.) a) melyek megvalósításában, és milyen feltételekkel vállalnának közreműködést? 9.) Mindenki: Véleménye szerint melyek ma a legnagyobb veszélyforrások a gyermek ifjúsági korosztályokra városunkban, és milyen megoldási lehetőségeket lát ezekre?

10 ÁTFOGÓ IFJÚSÁGI HELYZETKÉP A GYERMEK IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOKKAL FOGLALKOZÓ CIVIL SZERVEZETEK TÁJÉKOZTATÓJA ZIRC VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁMÁRA 1.) Szervezet, közösség adatai: a) Név: b) Cím: c) telefon, d) ha van: honlapcím e) alapítás időpontja: f) vezetőség g) a szervezet működési formája (aláhúzás): alapítvány, egyesület (közhasznúsági fokozat: nem közhasznú, közhasznú, kiemelten közhasznú), nem bejegyzett közösség, szövetség, egyéb: 2.) Milyen célokkal alakult a szervezet, és melyek a célcsoportjai? 3.) A szervezet főbb tevékenységi formái, feladatai, programjai külön bemutatva a gyermek - ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos tevékenységet: 4.) A szervezet taglétszáma (ezen belül fő fizetett munkatárs,.. fő önkéntes): 5.) Milyen korosztályból tevődik össze a tagság? - Ifjúsági (.. fő, a taglétszám.. %-a) - Középkorú (.. fő, a taglétszám.. %-a) - Nyugdíjas, idős (.. fő, a taglétszám.. %-a) 6.) Összejöveteleik gyakorisága (pl. heti, havi, programfüggő stb.) 7.) Összejöveteleik, rendezvényeik helyszíne(i): h) Állandó (megnevezés): i) Változó (felsorolás): j) Van-e saját helyiségük? Igen/nem Ha igen, hol?: k) Jelent-e bármilyen (pl. terembérlet fizetési) gondot rendezvényeik helyszínének, feltételeinek stb. biztosítása? 8.) Kérem, sorolja fel, és röviden mutassa be a szervezet által a biztosított szabadidős programokat! a) ezen belül a csak tagoknak biztosított lehetőségek b) a célközönségük számára nyitott rendezvények c) külön a gyermek ifjúsági korosztályoknak szervezett programok 9.) A programok összeállításának módszere, és azok reklámozásának formái (pl. tagok javaslatai, igényekre való reagálás, városi programokhoz való kapcsolódás, külső megkeresések, ötletek, - médiumokban való reklámozás ha igen, melyekben? tudósítások közlése ha igen, hol? stb.) 10.) A programokhoz szükséges eszközök megléte/hiánya: a) van-e (aláhúzás): számítógép, nyomtató, telefon, fax, internet, projektor, film-hanglejátszó eszközök egyéb: b) hiányzik: 11.) Éves munkaterv szerint dolgozik-e a szervezet, vagy az éppen aktuális problémák, programok szerint alakítják tevékenységüket?

11 12.) A szervezet tevékenységét lehetővé tevő források mértéke, és összetételének bemutatása a gyermek ifjúsági korosztályokra, családokra irányuló programokra, szolgáltatásokra fordított/fordítható források a) A szervezet átlagos költségvetése: b) Ebből a gyermek ifjúsági programokra fordított összeg c) A költségvetés forrásai (pl. tagdíj, támogatás, pályázat, saját bevétel, egyéb): d) A költségvetés forrásainak aránya: 13.) Kérem, mutassa be, és értékelje a tevékenységük során kialakított városi együttműködéseiket, kapcsolataikat: Önkormányzat/bizottságok Partnerek megnevezése Együttműködés gyakorisága Együttműködés jellege Együttműködés értékelése Intézmények (felsorolás) Civil szervezetek Sportszervezetek Egyházak Média Egyéb: 14.) Hogyan ítéli meg szervezete tevékenységének jelentőségét az Ön és a tagok, illetve a célcsoportok szemszögéből? a) Látogatottsági mutatók: b) Külső vélemények: c) Média-visszhang (felsorolás): d) Külön bemutatva a fiataloktól kapott visszajelzéseket: 15.) Kérem, elemezze, milyen programok, szolgáltatások hiányoznak szervezetük tevékenységéből a) Általában: b) Külön a gyermek ifjúsági korosztályok számára? c) ezen belül mit, és milyen feltételek teljesülése esetén tudnának biztosítani? 16.) Véleménye szerint a gyermek ifjúsági korosztályok szabadidő-eltöltése terén milyen lehetőségek, szolgáltatások, programok, eszközök hiányoznak Zirc városában: (pl.: programok, szolgáltatások, információk, közösségi terek, játszóterek stb.) a) melyek megvalósításában, és milyen feltételekkel vállalnának közreműködést? 17.) Véleménye szerint melyek ma a legnagyobb veszélyforrások a gyermek ifjúsági korosztályokra városunkban, és milyen megoldási lehetőségeket lát ezekre?

12 2007. évi gyermekvédelmi beszámoló Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde I. sz. ép. Zirc, Alkotmány u. 12. Tel.: 06(88) II. sz. ép. Zirc, Alkotmány u. 1/C. Tel: 06(88) től tagintézmény: Szent Gellért tagóvoda Bakonybél, Óvoda u. 6. Tel:06 (88) Intézményünk nevelési programjának alapja, a minősített Tevékenységközpontú óvodai nevelési program, melyet a helyi viszonyokat figyelembe véve kiegészítettünk. Óvodánk célja: a családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve gyermekközpontú, a nevelési funkciók kiteljesítésére törekvő, demokratikus óvodai élet megteremtése. Az óvoda a családdal együtt elért eredményeivel megalapozza a gyermek későbbi életét. Feladatunk: a 3-7 éves gyermekeknek derűs, vidám, szeretetteljes, tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő nevelése, élményekben gazdag környezet biztosítása ben 10 óvodai csoportba 241 gyermek járt a 2 bölcsődei csoportban átlag 22 gyermeket gondoztunk. Az intézményben 21 óvónő, 10 dajka, 1 óvodatitkár, 1 logopédus, 1 konyhai kisegítő dolgozik. 3 óvodapedagógus a munkája mellett végzi a könyvtárosi és a gyermekvédelmi munkát. Az óvodát 1999 óta segíti a Zirciek az óvodás gyerekekért alapítvány. Minden tanév elején, illetve a gyermek óvodába kerülésekor a szülők nyilatkoznak kiskorú gyermekeik számáról. Gyermekvédelmi felelősként az óvónők segítségével rendszeresen figyelemmel kísérem a nehéz anyagi helyzetben lévő, nehézségekkel küzdő családok sorsát. A csoportban dolgozó óvónők jelzései alapján segítek a problémás esetek feltárásában, szükség esetén felveszem a kapcsolatot a Családsegítő szolgálat munkatársaival, hogy az érintett családokat szociális és anyagi helyzetének megfelelően, különböző támogatásokhoz való hozzájárulást elősegítsem. Zirc: 2007-ben az óvodában járó gyermekek száma: 241 fő. Veszélyeztetett gyermek a 2007-es évben nem volt. Hátrányos helyzetű gyermek 35 fő, ebből 5 gyermek szülője nyilatkozta, hogy nem fejezte be a 8 általános iskolát. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 5 fő. Óvodánkban a gyermekvédelmi támogatottak száma: 33 fő. Bakonybél: 2 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, 6 hátrányos helyzetű gyermek, járt. Gyermekvédelmi támogatásban 8 gyermek részesült.

13 A 2007-ben 10 alkalommal vettem részt a Családsegítő Szolgálat észlelő-és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen. Itt 4 esetben jeleztem az óvónők által problémás eseteket. A gyermekvédelmi munka hatékonyságát fogadóórák, szülői értekezletek, gyermeknapi kirándulások, nyílt napok, munkadélutánok szervezésével segítjük. A sikeresebb munka érdekében fontosnak tartom, hogy a Családsegítő Szolgálaton kívül még a védőnői szolgálattal, az Önkormányzat Szociális Osztályának vezetőjével, a város többi oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel és a Rendőrséggel is tartsam a kapcsolatot. Munkámról, az ügyek intézéséről az óvoda vezetőjét folyamatosan tájékoztatom. Tanévzáró nevelőtestületi értekezleten tájékoztatom a kollégákat az egész éves gyermekvédelmi munkámról. Véleményem szerint az óvodáskorú gyermekek hátrányos helyzetbe kerülésének leggyakoribb oka, a szülők nehéz anyagi helyzetbe kerülése, munkanélküliség, nem megfelelő módszerű nevelés, ritkább esetben bántalmazás. Zirc, május 07. Répásné Várszegi Erzsébet gyermekvédelmi felelős

14 1.) Mindenki: Kérem, mutassa be röviden intézményét (elsősorban a Zircen végzett tevékenység bemutatása, de érintve a térséggel kapcsolatban ellátott feladatokat ill. az onnan begyűrűző hatásokat is): a) Alapadatok (név, cím, telefon, fax, , honlap stb.) III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zirc, Köztársaság u. 9. Tel/Fax: b) Az intézmény tevékenységi körei (fő profilok, tagozatok bemutatása; ill. lakásotthonok bemutatása; ill. művelődési ház: csoportok, szolgáltatások, és múzeum: szolgáltatások bemutatása) c) Célcsoportok létszáma (zirci bejáró - kollégista bontásban, ill. általános iskolánál alsós felsős eltérő tagozatos bontásban, ill. Nevelési Tanácsadónál, Zeneiskolánál telephelyek ellátotti létszámokkal, ill. lakásotthonok létszámai; művelődési ház, múzeum: látogatottságok ) d) Munkatársi létszámok (szakmai, egyéb; ill. van-e: gyermek ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, diákönkormányzatot segítő, vagy pl. logopédus, gyógypedagógus, könyvtáros stb. szakember) 2.) Mindenki: Az intézmény szakmai tevékenységének általános bemutatása (tevékenységi körök; célcsoportok; eredmények; megoldandó problémák; hiányzó feltételek; tapasztalatok összegzése, javaslatok stb.) a) Az iskola képzési szerkezetének alakulása Az iskola 1962-ben kezdte meg tevékenységét négy évfolyamos, nyolc osztályos, általános gimnáziumi képzés kialakításának terveivel, először a helyi általános iskola, később a zirci Apátság épületében, 1969-től az e célra épített épületben működik tól a térség német nyelvi hagyományaira alapozva német tagozatos osztályt indított, amely az 1981-től bevezetett fakultatív oktatás miatt ideiglenesen 1990-ig szünetelt. Az 1990/91-es tanévben egy német nyelvi és egy rajz és vizuális nevelés speciális csoportból álló osztály indult, melynek rajz és vizuális nevelés speciális képzése alapjául szolgált a 2001-ben indított, már régiós beiskolázású művészeti szakközépiskolai osztálynak ben hatosztályos képzést indított iskolánk, amely 1998-ban német nemzetiségi csoporttal kezdett működni, ám a környezetben megjelenő más hasonló felépítésű képzések a tanulólétszámot lecsökkentették, így ez a képzési forma jelenleg szünetel ben indult a nyelvi előkészítő évfolyam német nyelvi képzéssel, amely 2007-ben kiegészült angol nyelvvel ben Zirc Város Önkormányzata működtetésre átadta a Zirci Zeneiskola elnevezésű alapfokú művészetoktatási intézményét Veszprém Megye Önkormányzatának, aki jogutódlással beolvasztotta a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolába. A gimnáziumi képzés Az iskola alaptevékenysége a középfokú oktatás, melynek egyik pillére a gimnáziumi osztály. A korábbi, erősen német profilra épülő képzés az idei tanévtől angol képzéssel osztozott a nyelvi előkészítővel induló gimnáziumi osztályon, aminek fő oka az angol nyelv előtérbe kerülése, ezzel együtt a német iránti kereslet csökkenése. A beiskolázási mutatók kedvező alakulása vélhetően ennek a lépésnek is köszönhető. 2005/ / /2008 Német: * 16 Angol: Táblázat: A nyelvi előkészítő osztály beiskolázási adatai az utóbbi három évben

15 A zirci tanulók vonatkozásában komoly konkurenciát jelent a veszprémi középiskolák közelsége, ugyanakkor a Zirc környéki, elsősorban a Veszprémtől távolabbi kistérségi települések diákjainak az esélyegyenlőség érvényesülése szempontjából is fontos az iskola. A jelenlegi tanulólétszám 179 fő, közülük 89-en mástelepülésről bejáró tanulók. Német nemzetiségi oktatás (jelenleg szünetel) Az iskola pedagógiai programja tartalmazza a német nemzetiségi oktatás célkitűzéseit, megteremtve az esélyegyenlőséget a nemzetiségi oktatás területén. A képzés indítása az igényekhez igazodik. Feladata, hogy intézményi keretek között biztosítsa a kisebbségi anyanyelvi tanulást, illetve a német nyelv tanulását, a német nemzetiségi történelmi kultúra megismerését, a hagyományőrzést és teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. Segítse a német nemzetiségi kultúrát hordozó csoport tagjait abban, hogy megtalálja, megőrizze identitását, vállalhassa másságát, elfogadhassa, és másoknak is megmutathassa annak értékeit. A német nemzetiségi oktatás területén az intézmény együttműködik a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A szakközépiskolai képzés A 2001/2002-es tanévben induló művészeti szakközépiskola párhuzamos oktatás keretében készíti fel a díszítőfestő és az alkalmazott grafikusok tanulókat a szakmai vizsgára. A két szak egy közös osztályban került elhelyezésre. A regionális beiskolázási helyzetnek köszönhetően a túljelentkezés 2-3-szoros. Az elmúlt három év tapasztalata, hogy a 12. osztályban érettségiző diákok 1/3-a az érettségi után a felsőoktatásban folytatja tanulmányait, 2/3-uk a szakmai évfolyam elvégzése után felvételizik, illetve helyezkedik el a munkaerőpiacon. Az előző évek pályázati fejlesztéseinek (összességében közel 30 millió forint) és a térségi cégek, intézmény részére átadott szakképzési hozzájárulásainak köszönhetően, a szakmai képzés gyakorlati eszközellátottsága jónak mondható. A jelenlegi tanulólétszám 161 fő. Közülük 79 tanuló más településről jár be. 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Díszítőfestő Grafikus Táblázat: A művészeti szakközépiskolai létszámok évfolyamonként és szakonként a 2007/2008-as tanévben Gimnáziumi felnőttoktatás Iskolánk szintén az esélyteremtés jegyében felnőttoktatással is foglalkozik, ám ez a képzési forma jelentős mértékben átalakult, és nehézsége, valamint a viszonylag hosszú képzési idő, illetve a tandíj miatt ma már nem annyira vonzó. Jelenlegi tanulólétszám 12 fő, végzősök. A felnőttképzés speciális formája Intézményünk az ISZE akkreditált továbbképző iskolájaként szerepel, három informatika tanárunk képző képesítéssel rendelkezik, így jelentős mértékben részt vállalunk az informatikai továbbképzések és felnőttképzések szervezésében és lebonyolításában. Pedagógiai szakszolgálat (gyógy-testnevelés) Intézményünkben szaktanár segítségével biztosítjuk a gyógytestnevelést azoknak a diákoknak, akiknek erre szükségük van (jelenleg 16 fő). A foglalkozásoknál kihasználjuk az iskola közvetlen közelében elhelyezkedő tanuszoda kínálta lehetőséget. Alapfokú művészetoktatás Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, klasszikus zenei tanszakokon folyik, nyolc telephelyen, (zirci, csetényi, dudari, nagyesztergári, olaszfalui, bakonynánai, bakonyszentkirályi és bakonybéli) melyek a teljes kistérséget lefedik.

16 Az alapfokú művészetoktatás jelenlegi teljes tanulólétszám 245 fő. Az intézmény dolgozói létszáma és összetétele Az intézmény székhelyén a gimnáziumi és szakközépiskolai képzésben fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak létszáma 25 fő, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók létszáma 9 fő. Az intézmény telephelyein, alapfokú művészetoktatás területén foglalkoztatott pedagógusok létszáma 15 fő, a munkájukat közvetlenül segítők létszáma 2 fő. A székhelyen, pedagógus munkakörben alkalmazottak létszáma és tantárgyi megoszlása alkalmas a fejlesztési területek személyi feltételeinek biztosítására. Tantárgy Fő Tantárgy Fő magyar nyelv és irodalom 4 tánc-dráma 1 angol nyelv 3 mozgóképkultúra 2 német nyelv 4 informatika 3 matematika 5 testnevelés 1 társadalomismeret 1 rajz és műalkotások elemzése 1 természetismeret 1 művészettörténet 3 fizika 4 szakmai elmélet 5 kémia 2 szakmai gyakorlat 7 biológia 1 ének-zene 1 földrajz 3 3. Táblázat: A gimnáziumi és szakközépiskolai képzésben részt vevő tanárok tantárgy szerinti megoszlása Az iskola tanulói Az iskola tanulólétszáma 585 fő, a székhelyen összesen 340-en tanulnak, közülük a nappali rendszerű gimnáziumi képzést 167-en, a szakközépiskolai képzést 161-en, a gimnáziumi felnőttoktatást 12-en veszik igénybe. Az utóbbi három kompetencia-vizsgálat eredményét megvizsgálva kijelenthető, hogy a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzés a közepesen jó képességű tanulóknak teremti meg az esélyt az érettségi és a szakmai végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra, illetve a képzés szerkezetének megfelelően, biztos nyelvi tudás birtokában, a szakmai képzés után a szakmában történő biztos helytállásra. Ezt támasztja alá a kimeneti szint elemzése (érettségi eredmények) is. 1. Grafikon: A évi kompetencia-vizsgálat eredménye szövegértésből 2. Grafikon: A évi kompetencia-vizsgálat eredménye matematikából

17 Az épület állapota Az intézmény székhelyének épülete Zirc Város Önkormányzatának tulajdonában van, és 1969 óta látja el funkcióját. A telephelyek többsége az érintett település önkormányzatának, a zirci telephely egy alapítvány tulajdonában van. A fejlesztés szempontjából a székhely épülete a meghatározó. Az 1990-es évek közepén a fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat az addig lapos tetejű főépületet, a gyakori beázások megszüntetése miatt és egyúttal terembővítés céljából sátortetővel látta el, aminek egyik részében galériát alakítottak ki, ami a művészeti képzést hivatott szolgálni. A tető többi részét olyan állapotba hozták, hogy viszonylag könnyen kialakítható legyen a később szükséges bővítés. Az épület fűtési rendszerét 1998-ban a zirci távhőszolgáltatásra kötötték, ekkor a régi öntöttvas radiátorok a nagy nyomás miatt szétmentek, így az összes radiátort a fenntartó önkormányzat kénytelen volt kicserélni. A jó megoldásnak tűnő távhőszolgáltatásról a későbbiekben kiderült, hogy rendkívül gazdaságtalan az intézmény szempontjából. A hő és a szolgáltatás alapdíja gyakorlatilag megháromszorozta a fűtési költségeket egy, az intézmény saját épületében kialakított rendszerhez képest. Ugyanakkor működésénél fogva (nem megfelelő előremeneti hőfok, központi szabályozási anomáliák) nehezen szabályozható az épület fűtése, jelentős hőmérsékletkülönbséget generálva a különböző épületszárnyak között ben, a Veszprém Megyei Önkormányzat és Zirc Város Önkormányzatának támogatásával jelentősebb felújításokra került sor. A második emeleti lány WC vált európai színvonalúvá és elkészült az akadály-mentesített főbejárati lépcső. Az épület többi részében jelentős átalakítás az építés óta nem történt. Az épület 2065,2 m 2 -éből m 2 az oktatási célú terület, 669,7 m 2 a kiszolgáló helyiség, 503,8 m 2 a közlekedő és m 2 a tornaterem. Az oktatásra használt területen helyezkedik el nyolc osztályterem egy szaktanterem (kémia) és egy kis létszámú osztály befogadására alkalmas csoportszoba (nyelvi terem). Ezek együtt szolgálják ki a 10 osztályt. Rendelkezésre áll még: egy kisméretű könyvtár; egy számítógépes terem; egy műterem; tornaterem öltözőkkel; testnevelő tanári szoba, ami egyben orvosi szobaként is funkcionál; három grafikai műhely; egy festő mintázó műhely; egy tűzzománc terem. A főépülethez összekötő folyosóval kapcsolódó alagsori rész ami a tornatermi öltözőket és a szakmai termeket (melyek egy része a korábbi konyha helyén került kialakításra) foglalja magában teljes egészében felújításra szorul, falai és termeinek aljzatai süllyednek. Az épület víz- és fűtési rendszere valamint a villanyhálózat elavult, gyakran hibásodik. A mellékhelyiségek állapota a felújított WC kivételével nem felel meg az egészségügyi előírásoknak (a piszoárokból a vizelet a padlószifonon (!) keresztül folyik el), de az európai normáknak sem. A termek állapota Az elmaradt felújítási munkák eredményeként a meglévő termek többségének állapota az egészséges és biztonságos környezet kialakításának feltételeit nem tudja biztosítani. A padlózat balesetveszélyes, a termek, szakmai műhelyek egy részében megsüllyedt. (Különösen veszélyes ez azokban a termekben, ahol az egészségre ártalmas vegyi anyagokkal is dolgoznak a tanulók.). A PVC padlók ragasztása az összeeresztéseknél fellazult, újraragasztásuk már nem lehetséges. Az ablakok nem zárnak, ugyanakkor többségüket kinyitni sem lehet, mert mozgatásuk balesetveszélyes, az üvegtáblák könnyen megfeszülnek, törnek. Az ablakok kerete elrohadt, eldeformálódott, az üveg tartja össze.

18 A termek világítása elavult, a neonlámpák elhelyezkedése nem megfelelő, az armatúrák védőműanyagai anyagfáradás miatt letörtek. b) A költségvetés fő számai, abból az alaptevékenységen felüli szabadidős programokra, eszközökre, szolgáltatásokra fordítható összegek arányai (bevételeknél pl. pályázatok, intézményt segítő alapítvány; kiadásoknál pl. szabadidős programokra, diákönkormányzatra, sportra, szakkörökre stb. fordítható összegek aránya) c) A Rendőrőrsnél mindezen (megadható) információk a gyermek ifjúsági korosztályokkal, családokkal kapcsolatos feladatokra értelmezve d) Egyéb fontosnak érzett adatok, információk A szakmai fejlesztés elemei Az oktatási által megfogalmazott követelményeknek, az iskola adottságainak, értékrendjének hagyományainak és képzési rendszerének megfelelően, az élethosszig tartó tanulás jegyében, a kulcskompetenciák területén fejlesztjük: 1) Az idegen nyelven folytatott kommunikáció kialakítását és elmélyítését azzal, hogy a) a nyelvi előkészítő évfolyamon a nagy óraszámú, választott idegen nyelv mellett, azzal párhuzamosan kis óraszámban megkezdjük egy második idegen nyelv oktatását; b) a művészeti szakközépiskolai képzés nyelvi óráinak számát felemeljük, hogy a mindennapi nyelvhasználat használható nyelvi tudás birtokába juttassa a tanulókat; c) a felnőttoktatásban kiemelten kezeljük a nyelvi képzést, elsősorban a használható nyelvi tudásra koncentrálva; d) a munkaügyi központokkal, cégekkel együttműködve megteremtjük a lehetőségét az igényeknek megfelelően indítható nyelvi képzések, továbbképzések intézményben történő megvalósítására. 2) Az alapvető kompetenciák a természet- és a műszaki tudományok terén az ismeretek közvetlen tapasztalat útján történő elmélyülését a) a természettudományos szaktantermek, kísérleti laboratóriumok számának növelésével, eszközrendszerének fejlesztésével; b) a tudományos műhelymunka szerepét a képzésben, a tudományos diákkörök működését. 3) A digitális kompetencia területén az alkalmazható informatikai tudás megszerzése érdekében a) bővítjük a szaktantermek számát, felszereltségét; b) hozzáférhetővé tesszük az intézményi kapacitás egy részét a város, a térség számára; c) az ISZE támogatásával és a munkaügyi központok, cégek együttműködésével tanfolyamokat, továbbképzéseket szervezünk; d) lehetővé tesszük az intézmény tanulóinak a 13. évfolyam végéig az ECDL bizonyítvány megszerzését. 4) A tanulni tudás kompetencia területén, a szakképzés moduláris rendszerének figyelembe vételével, a regionális szerep erősítésével a) a felnőttképzés lehetőségét azzal, hogy akkreditáltatjuk a szakmai képzésünknek megfelelő szakképzési programunkat és bekapcsolódunk a felnőttképzésbe; b) a művésztanári, szakmai továbbképző központ kialakítását. 5) A kulturális tudatosság és kifejezőképesség kompetencia területén a kulturális, sport és művészeti hagyományok megismerésének, alkalmazásának, használatának lehetőségét a) művészeti szakkörök, önképzőkörök, sportkörök működésének segítésével, személyi, tárgyi feltételeinek biztosításával; b) közösségi tér, aula, kiállító, előadói tér kialakításával;

19 c) a megfelelő méretű tornaterem kialakításával. A szakmai fejlesztés megvalósításához szükséges személyi feltételek Az érintett fejlesztések személyi háttere részben már most rendelkezésre áll (természettudományok óraszámának csökkenése miatt, a német nyelv esetén az összes óraszám a folyamat végén eggyel még csökken is) az angol nyelv területén 1 fő szükséges. A felnőttképzés és továbbképzések esetén külső előadók és tanárok bevonásával, az igényeknek megfelelően folyhat a képzés. A szakmai fejlesztés megvalósításához szükséges tárgyi feltételek A pályázatban érintett ingatlan az iskola székhelye, évfolyamonként két osztályban folyik a képzés, ezek mindegyike öt évfolyamos, így összesen tíz osztályt kell az épületben elhelyezni. Iskolánk profilja a gimnáziumi oktatásban a nagy óraszámú nyelvi képzés, amit hatékonyan és a pedagógiai programban is rögzített módon csoportbontásban lehet megvalósítani. A szakközépiskolai képzésnél a rajz-festés órákat osztályonként két-két csoportban, míg a szakmai gyakorlatokat négy-négy csoportban szervezzük a szakmai központi tantervek alapján. Ez csak úgy lehetséges, hogy a termek, szertárak, csoportszobák többsége legalább kétfunkciós. Ilyen feltételek mellett komoly nehézséget okoz a tanórák megszervezése. Be kell vonni az oktatás helyszínei közé az iskolai könyvtárat is és az egyéb funkciójú kis termeket, melyek alapterülete nem felel meg az előírásoknak. A kis iskolák versenyhátrányát a kiscsoportos és egyéni foglalkozások kompenzálják, ami teremigénynyel jár. A 19/2002 OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről, pontosan meghatározza azokat a paramétereket, amelyek a mai korban elvárhatóak az épület, épületrész kialakításánál. A mai szabvány a tanulónként 2 m 2 /fő (legalább 52,0 m 2 legfeljebb 68,0 m 2 ) A jelenlegi termek mérete 48,68 51,19 m 2 között mozog. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy egy átlagos létszámú (32 fő) osztály egészséges alapterülete 64 m 2, akkor látjuk, hogy a jelenlegi helyzetben komolyan sérül a tanulók joga az egészséges környezethez. A fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges minimális teremigény a meglévő termekhez képest: - két osztályterem a kémia szaktanterem felszabadítására és a 13. szakképzős osztály elhelyezésére, felszerelve (termenként 18 tanulói pad, 36 tanulói szék, 1 tanári asztal, 1 mágnes-tábla, 1 interaktív tábla, 1 projektor, 1 laptop hálózatba kötve, 1 szekrény); - egy természettudományos-matematikai szaktanterem (20 tanulói asztal elektromos törpefeszültség kiosztási lehetőséggel, két tanulói asztalonként gáz- és vízvételi lehetőséggel, egy kísérleti tanári asztal gáz víz és elektromos árammal ellátva, 40 tanulói szék, szekrények a modellek eszközök tárolására; - egy természettudományos szertár az eszközök, műszerek tárolására (szekrények szükség szerint); - egy nyelvi labor (20 főt befogadó kliens-térrel, tanári asztallal és vezérlővel); - egy nyelvi társalgó (20 +1 fő befogadására alkalmas körasztallal, 21 székkel, táblával, magnó, CD és mp3 lejátszóval) - két szabványos méretű számítógép-terem, felszerelve (termenként 20 számítógép internet-eléréssel, helyi hálózatba kötve, es LCD-monitor; 1 tanári gép hálózatba kötve, 1 projektor, 1 interaktív tábla) - két kiscsoportos (10-12 fő) imac-terem informatika terem a szakmai informatika és szakmai továbbképzések tartásához felszerelve, internet-eléréssel, helyi hálózatba kötve; - egy informatika-szertár, szerverszoba az informatikai eszközök tárolására, a szerverek működtetésére (megfelelően klimatizált), szekrényekkel, asztallal;

20 - megfelelő méretű könyvtár, a több mint tízezer kötet elhelyezésére, polcokkal és zárható szekrényekkel, tágas olvasóteremmel (legalább 50 fő befogadására alkalmas), számítógépes nyílt hozzáférés biztosításával (20 számítógép internet-eléréssel, helyi hálózatba kötve, es LCD-monitor); - egy vetítő terem, a mozgókép és médiaismeret oktatásához (50 fő befogadására alkalmas) - stúdió (felszerelve, iskolai rádió lehetőséggel, erősítővel, keverővel, mikrofonokkal, melyek alkalmasak az iskolai rendezvények hangosítására); - szabványos méretű tanári (legalább 30 fő elhelyezésére alkalmas módon kialakítva, felszerelve asztalokkal, szekrényekkel); - étkező mosogatóval, konyhaszekrénnyel, asztallal, székekkel felszerelve; - aula az iskolai programok, kiállítások rendezésére, lebonyolítására, a feladatellátási-hely létszámának megfelelően kialakítva; - általános raktár az aulában zajló rendezvények kiszolgálására; - szabványos méretű tornaterem (közösen kialakítva az általános iskolával és az óvodával). Egyéb fejlesztési célok Felújítás Az épület állapota, biztonságos és egészséges üzemeltetése szükségessé teszi a teljes körű felújítást, ami kiterjed a víz-, elektromos- és fűtéshálózatra, a termek világításának, a falak állapotának feljavítására, a nyílászárók cseréjére, a termek és a közlekedők padlózatának, a vizesblokkoknak a felújítására. A felújításnál célszerű figyelembe venni a gazdaságtalan távfűtés kiváltásának lehetőségét saját gázkazán beépítésével. Akadálymentesítés Azok a tanulók, akiknek valamilyen mozgás-, vagy érzékszervi problémájuk van, az iskola mai állapotában nehezen tudnak bekapcsolódni a képzésekbe. Számukra vagy megszűnik az általános iskola utáni képzés, vagy családjuktól távol, speciális intézményekben folytatnak tanulmányokat. A zirci térségben a mozgás- vagy érzékszervi sérült gyerekek jelentős hátrányban vannak az egészséges kortársaikhoz képest. Pedig jelenlétük az oktatásban, nemcsak saját továbbhaladásuk szempontjából kedvező, de rendkívüli módon megnöveli társai szociális érzékenységét és szolidaritás készségét, azaz a többiekre nézve nevelő hatású. Ezért is szükséges az épület teljes körű akadálymentesítése Bővítés - egy akadálymentes WC a földszinten; - egy liftakna és lift kiépítése; - közlekedők info-kommunikációs akadály-mentesítésének kiépítése. A szükséges termek, helyiségek jelentős része csak bővítéssel valósítható meg, bár egyes termek a bővítés függvényében átcsoportosíthatóak. 3.) A gyermek-ifjúságvédelmi felelős tevékenységének, tapasztalatainak bemutatása Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős végzettsége középiskolai tanár. Továbbképzéseken ismerkedett meg a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájával, törvényi kereteivel, a szociális ellátó rendszer gyermekekre vonatkozó részével. Pl.: A gyermek - és Ifjúságvédelmi felelősök komplex gyakorlati szemináriuma. Óraszám: heti 10 óra; 5 tanítási órakedvezménnyel. Célcsoportok, családi hátterek, probléma típusok:

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25.-ei ülésére Tárgy: Észak-balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer c. ISPA pályázat önkormányzati önrész

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatának finanszírozása

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 0. május 4 -én tartandó rendkívüli -

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei működési engedély meghosszabbítása Előadó:

Részletesebben

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maii: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám:..../20 12/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben