E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 15-i ülésére Tárgy: Zirc város gyermek ifjúsági helyzetképe és abból adódó feladatok Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Encz Ilona referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Láttam:.. dr. Árpásy Tamás jegyz

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc városa Stratégiai Programjában (2.3., 2.2., 3.3.) és Gazdasági Programjában megfogalmazottak szerint lehetőségeihez mérten törekszik az Önkormányzat kötelező gyermek és ifjúsági feladatainak színvonalas ellátására. A város kötelező feladatai között a gyermek és ifjúsági korosztály okán - kiemelt szerepet kap a nevelés, oktatás, a diákok tanulásra ösztönzése, a tudás értékének megbecsülése, az értelmes szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése, a szociális feladatok korosztályt érintő elemei és a prevenció, mindezekkel a jövőépítés, a fiatalok városhoz való kötődésének erősítése a cél. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésén az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát elfogadva döntött arról, hogy a gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézmények, civil szervezetek tevékenységével, tapasztalataikról szóló beszámolóval, tájékoztatóval kiegészítve, egy átfogó helyzetképet kér Zirc város ifjúságának helyzetéről. A Képviselő-testület 81/2008.(IV.28.) Kt. számú határozata alapján az ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referense felkérte város valamennyi gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézményének vezetőjét arra, hogy az általa összeállított, egységesen feldolgozható szempontrendszer segítségével adjanak tájékoztatást, javaslatokat az előterjesztés elkészítéséhez. (adatlap 1. melléklet) A felkért 10 intézmény és 8 civil szervezet egy része objektív okok miatt nem készült el a tájékoztatójával, ezért az OKIB a június 30-i testületi ülésre javasolta elhalasztani az előterjesztés elkészítését, tárgyalását. Az új határidőre 3 a helyzetkép szempontjából fontos tájékoztató nem érkezett meg, ezért a szakbizottság javaslatára a testület szeptemberre halasztotta az előterjesztés tárgyalását. Jelen összeállítás a gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézmények, szervezetek tájékoztatóit munkaanyagként terjeszti a Képviselő-testület elé annak tudatában, hogy áttanulmányozása után egyértelmű lesz mindenki számára a feladat: a Bizottság az érintettek tapasztalatainak, véleményének, javaslatainak alapján fogalmaz meg határozati javaslatot egy munkacsoport felállítására annak érdekében, hogy az intézmények, civil szervezetek által adott értékes áttekintés, javaslatok alapján, valamint a város 1998-as komplex ifjúságkutatási tanulmánya, a 2002-ben elfogadott ifjúságpolitikai koncepció és a 2004-ben elfogadott ifjúsági rendelet felülvizsgálataival készítse el a város gyermek ifjúsági korosztályokra irányuló komplex feladatainak megfogalmazásával a helyi ifjúsági cselekvési tervet, amely a városi feladatok ellátásához meghatározza a feltételrendszert és az együttműködő résztvevők körét is. Előzmények (az intézmények tevékenysége a külön tájékoztatókban): Zirc Város Önkormányzata január 1-től foglalkoztat főállású ifjúsági referenst az ifjúsággal kapcsolatos városi feladatok szervezésére, az ifjúságpolitikai folyamatok koordinálására, az ifjúsági érdekképviselet erősítésére (a referens munkaköre a kezdettől ellátott civil, nemzetközi és médiafeladatok mellett kibővült a város oktatási, közművelődési feladatainak ellátásával, és a 2004-től alakuló Ifjúsági Központ gondozásával) A város az ECHO Oktatáskutató Műhely szakmai segítségével 1998-ban komplex alapozó ifjúságkutatással mérte fel a év közötti fiatalok iskolai, családi, szociális, mentálhigiénés, szabadidős, helyzetét, az érdekképviseletről, értékrendjükről, jövőképükről vallott véleményüket. A kutatásról készült tanulmány közel 1200 diák és az ifjúsággal foglalkozó szakemberek gondolatait foglalta össze. (A kutatás 2

3 megismétlése szükséges lenne az eltelt 10 évben történt változások felmérésére, az ifjúsági helyzetkép teljessége, és feladatok igényeikre alapozott megfogalmazása érdekében.) Az ifjúságkutatási tanulmányra alapozva készült el 2002-ben a város ifjúságpolitikai koncepciója, majd 2004-ben ifjúsági rendelete ban alakult meg a Zirc Városi Ifjúsági Fórum (ZVIF) és a Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok csoportja, majd 2001-ben az Ifjúsági Önkormányzat: a fiatalok érdekképviseleti szövetségeként a gyermek - ifjúsági korosztályok városi szintű összefogását, közéletbe kapcsolását és érdekképviseletük ellátását, nemzetközi kapcsolatok erősítését, valamint értelmes, értékteremtő szabadidős programok szervezését, tűzve ki célul. Kezdeményezéseik pozitív fogadtatásra találtak a városban, a térségben, és nemzetközi szinteken is. A fiatalok aktívan alakítják a város ifjúságpolitikáját, és korosztályuk érdekében folyamatosan együttműködnek az Önkormányzattal, intézményekkel, szervezetekkel, támogatókkal től a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány gondozza, saját és pályázati forrásokkal támogatja a város ifjúságpolitikájának fejlődését. A város felelősségvállalásának, a gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézmények, szervezetek együttműködésének eredményességét igazolja a két alkalommal elnyert Ifjúságbarát Önkormányzat megyei cím. A fórumos fiatalok közösségfejlesztő közéleti aktivitásának helyi elismerése volt 2004-ben a Képviselő-testület döntése: a Zirc Városi Ifjúsági Fórum és a Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok közössége kapta a Zirc Város Közművelődéséért szakmai kitüntetést ban a Mobilitás KDRISZI a Leginterkulturálisabb projekt elismerő oklevelet adományozott a ZVIF-nek a Let s Speak Art! fiatalok a nyitott európai kultúráért nemzetközi csereprogram megvalósításáért, és a os években végzett eredményes tevékenységéért től az Önkormányzat - pályázati források bevonásával, a ZVIF és civil szervezetek, támogatók együttműködésével folyamatosan alakítja az Ifjúsági Központ épületét. Óriási előrelépés a város közösségi és ifjúsági élete szempontjából az, hogy van egy hely, amely a fiatalok programjainak, szabadidejük hasznos eltöltésének színtere, és ahol a zirci civil közösségek állandó otthonra találtak. Az épület belső átalakítását, eszközfejlesztéseit a több mint 10 milliós (önkormányzati és civil) pályázati támogatás, önkormányzati források és helyi együttműködések, valamint a ZVIF fiataljainak eddigi 5000 órányi önkéntes munkája tették lehetővé. A 2004-től folyamatosan zajló, összességében közel 20 millió Ft értékű beruházással, fejlesztésekkel: egy 160 m 2 -es, 100 főt befogadó új közösségi tér alakult ki az emeleti tetőtérben, egyelőre fűtés nélkül (ingyenes szolgáltatásai: internet, zene, TV, biliárd, csocsó, pingpong, társasjátékok, darts egy külön helyiségben lévő lőtéren itt működik a MTTSZ Lövészklub) a földszint teljes átalakításával egy 150 m 2 -es, főt befogadó zsibongó színpaddal, információs pulttal, kiszolgáló helyiségekkel (programok: koncertek, rendezvények, ismeretterjesztő előadások, fórumok, bemutatók, véradások, egészségnapok, civil közösségek összejövetelei stb.) és egy 60 m 2 -es, 60 főt befogadó klubhelyiség szépült meg (itt működik a Wings Dart Club, a Baba-Mama és a Póker Klub, gyermek néptánccsoport - és itt vannak a tanfolyamok, előadások, filmvetítések, olvasószoba, kiscsoportos foglalkozások, Zirc és Vidéke szerkesztőségi ülések stb., - és egy külön helyiségben próbálnak a város ifjúsági zenekarai) ben pályázatból megvalósult a földszint akadálymentesítése, egy mozgáskorlátozott WC kialakítása, és 2006-ban a parkoló rendbetétele december januárban a villamoshálózat felújítása készült el pályázati támogatással, - a földszinti helyiségek rendbetételében az itt működő civil szervezetek több mint félmillió Ft értékű munkát végeztek el. A külső környezet szépítésében is folyamatosan szerepet vállalnak a fórumos fiatalok és a Városüzemeltetési Kht. A folyamatosan zajló átalakítások során az épületbelső részben már megújult, a programokhoz pályázatokból beszerzett bútorzat sokfunkciós használatra alkalmas, az eszköz- 3

4 A jelen és játékfelszereltség kielégítőnek mondható, de szükség van és lesz a pályázatokkal elérhető további eszközökre a tervezett programokhoz és a folyamatos működéshez. Pályázati forrásból és Munkaügyi Központ támogatással, időszakosan (2005. febr.-okt., febr.-dec. és jan.-jún.) volt lehetőség fiatal ifjúságsegítőt foglalkoztatni az Ifjúsági Központ programjainak szervezésére. Az Ifjúsági Központ szervezeti formájának rendezése, a működtetéséhez szükséges pénzügyi és személyi feltételek biztosítása, az épület állapotának folyamatos javítási kényszere komoly feladat a fenntartó és valamennyi közreműködő számára a jövőben is. A Képviselő-testület által tájékoztatásra felkért intézmények, szervezetek tevékenysége gyakorlatilag lefedi a gyermek ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos feladatok teljes körét: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Ifjúsági Központ (benne: Zirc Városi Ifjúsági Fórum, Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok, Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága Zirci Központ Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó Zirci Rendőrőrs Bakony Polgárőr Egyesület Kőketánc Kulturális Alapítvány Zirc Városi Sportegyesület 452. sz. Szent Bernát Cserkészcsapat Az intézmények, civil szervezetek tájékoztatóiban bemutatott tevékenységek, eredmények alapján megállapítható, hogy: Valamennyien törekszenek feladataik teljesítésére, kitűzött céljaik elérésére Alaptevékenységük magas színvonalú ellátása mellett széles körű lehetőségeket kínálnak a gyermek - ifjúsági korosztályok számára az értékes szabadidő-eltöltés és a prevenció területén Valamennyien szembesülnek azokkal a szociális, kulturális, morális, egészségügyi, pénzügyi stb. problémákkal, társadalmi és helyi jelenségekkel, melyekre - véleményük szerint is, városi összefogással lehet csak megoldásokat találni. Megfogalmazott problémák: Helyi szakmai együttműködések, egyeztetések elégtelensége vagy hiánya (párhuzamosságok, önálló erőlködések, információhiány stb.) A családok szociális helyzetének általános romlása, a hátrányos helyzetek - ebből (is) fakadó - halmozódása A családok/fiatalok értékrendjének torzulása (érdektelenség, agresszív, ön- és közromboló deviáns magatartás, utcai csellengés, bandázás és következményei) A családon belüli erőszak, az egyre fiatalabb-kori bűnelkövetővé vagy áldozattá válás növekedése Közösségi terek, játszóterek hiánya, a meglévők állapota, hétvégi látogathatósága 4

5 A jövő Az Ifjúsági Központ helyzetének rendezése (szervezeti forma, létszámkérdés, az épület állapota a kockázatértékelő jegyzőkönyv megállapításai és az igénybevételek szempontjából stb.) Intézmények általános infrastrukturális helyzete, egyes területek szakember-ellátottsága (pl. pszichológus) Általános forráshiány Megfogalmazott javaslat: A városunkban meglévő/megjelent problémákat, azok okait és hatásait hosszasan lehet elemezni, megoldásuk és megelőzésük azonban valamennyi érintett Önkormányzat, intézmények, szervezetek, civil közösségek, szakemberek, fiatal korosztályok - érdeke és felelőssége. A kérdések megválaszolása, a megoldások megfogalmazása komplex, összetett feladat, ezért szükség van egy olyan fórum/szakmai munkacsoport kialakítására, ahol minden érintett elmondhatja véleményét, ötleteit, javaslatait, ezáltal elősegítve egy ifjúsági cselekvési program kidolgozását (feladat, felelős, partnerek, forrás, határidő meghatározásával), melynek végrehajtásában valamennyi érdekelt együttműködést vállal, és amelynek megvalósításában maguk a fiatalok is aktív szerepet vállalnak. Tisztelt Képviselő-testület! A felkért intézmények, szervezetek által adott tájékoztatókból összeállított, jelen gyermek ifjúsági helyzetkép sürgető feladatokat ad számunkra. Az előterjesztés ismeretében kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását, majd Képviselőtársaim tevőleges együttműködését is a megalakítandó szakmai munkacsoportban. Zirc város jövőjéért a jövő generációjáért - közös a felelősségünk. Zirc, szeptember 3. Kasper Ágota OKIB elnök 5

6 /2008. (IX.15.) Kt. számú határozati javaslat 1.) Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átfogó városi ifjúsági helyzetkép tapasztalatai alapján, és a helyi ifjúsági cselekvési terv elkészítése érdekében egy szakmai munkacsoport felállítását határozza el. 2.) A Képviselő-testület a szakmai munkacsoportban való közreműködésre felkéri a városban működő, a gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézmények, civil és szakmai szervezetek képviselőit. 3.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Árpásy Tamás jegyzőn keresztül a Polgármesteri Hivatal érintett munkatársait a munkacsoportban való közreműködésre. 4.) A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságot a munkacsoport koordinálására, és a helyi ifjúsági cselekvési terv elkészítésére, majd a testület elé történő elé beterjesztésére. Felelős: 1-2., 4.) pontban Ottó Péter polgármester 3.) pontban Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1-3.) pontban október 3. 4.) pontban január 31. 6

7 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ZIRC, Március 15. tér 1. Pf.: 77 88/ / Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság Városi Nevelési Tanácsadó Zirci Rendőrőrs Bakony Polgárőr Egyesület Segítő Kezek Zirc Alapítvány Zirc Városi Ifjúsági Fórum, Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány Kőketánc Kulturális Alapítvány Zirc Városi Sportegyesület 452. sz. Szent Bernát Cserkészcsapat Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete Tisztelt Intézményi és Civil Szervezeti Vezetők! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésén tárgyalta és fogadta el a Beszámoló - átfogó értékelés- Zirc Városban végzett gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról című előterjesztés. Ennek tárgyalása során alakult ki az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát elfogadva - annak igénye, hogy a gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézmények, civil szervezetek tevékenységével, tapasztalataikról szóló beszámolóval, tájékoztatóval kiegészítve, egy átfogó képet kapjon a Képviselő-testület Zirc város ifjúságának helyzetéről ( év). A Képviselő-testület 81/2008.(IV.28.) Kt. számú határozata alapján tisztelettel kérem fel Önöket, mint az érintett intézmények vezetőit, gyermek- ifjúságvédelmi felelőseit, diákönkormányzatot segítő és szabadidő-szervező szakembereit - arra, hogy a mellékelt szempontrendszer alapján szíveskedjenek tájékoztatást adni tevékenységükről, tapasztalataikról, eredményeikről és gondjaikról. A civil szervezetek közül azokat kérjük a tájékoztatóra, amelyek tevékenysége elsősorban, vagy nagy részben a gyermek ifjúsági korosztályokra irányul. Az érintett intézmények és civil szervezetek tájékoztatója, tapasztalataik, véleményük megfogalmazása - egyrészt átfogó ifjúsági helyzetkép összeállítását teszi lehetővé, - másrészt értékes áttekintést nyújtva segíti a város gyermek ifjúsági korosztályokra irányuló komplex feladatainak megfogalmazását, - és a feladatok ellátásához meghatározza az együttműködő résztvevők körét is (ami a városi célok elérése érdekében természetesen bővíthető, az erre irányuló javaslataikat is várjuk). Ahhoz, hogy a tájékoztatók alapján a Képviselő-testület május 26-i ülésére az ifjúsági helyzetkép előterjesztéssé álljon össze, kérjük, hogy a tájékoztatókat május 15-ig az ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referenséhez szíveskedjenek eljuttatni elektronikusan és papíralapú formában is. (Ifjúsági Központ, Alkotmány u. 14. és Értékes együttműködésüket megköszönve, a fiatalokért végzett eredményes együttműködés reményében üdvözlettel: Dr. Árpásy Tamás jegyző megbízásából Encz Ilona Ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referense

8 ÁTFOGÓ IFJÚSÁGI HELYZETKÉP A GYERMEK IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK TÁJÉKOZTATÓJA ZIRC VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁMÁRA 1.) Mindenki: Kérem, mutassa be röviden intézményét (elsősorban a Zircen végzett tevékenység bemutatása, de érintve a térséggel kapcsolatban ellátott feladatokat ill. az onnan begyűrűző hatásokat is): a) Alapadatok (név, cím, telefon, fax, , honlap stb.) b) Az intézmény tevékenységi körei (fő profilok, tagozatok bemutatása; ill. lakásotthonok bemutatása; ill. művelődési ház: csoportok, szolgáltatások, és múzeum: szolgáltatások bemutatása) c) Célcsoportok létszáma (zirci bejáró - kollégista bontásban, ill. általános iskolánál alsós felsős eltérő tagozatos bontásban, ill. Nevelési Tanácsadónál, Zeneiskolánál telephelyek ellátotti létszámokkal, ill. lakásotthonok létszámai; művelődési ház, múzeum: látogatottságok ) d) Munkatársi létszámok (szakmai, egyéb; ill. van-e: gyermek ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, diákönkormányzatot segítő, vagy pl. logopédus, gyógypedagógus, könyvtáros stb. szakember) e) A költségvetés fő számai, abból az alaptevékenységen felüli szabadidős programokra, eszközökre, szolgáltatásokra fordítható összegek arányai (bevételeknél pl. pályázatok, intézményt segítő alapítvány; kiadásoknál pl. szabadidős programokra, diákönkormányzatra, sportra, szakkörökre stb. fordítható összegek aránya) f) A Rendőrőrsnél mindezen (megadható) információk a gyermek ifjúsági korosztályokkal, családokkal kapcsolatos feladatokra értelmezve g) Egyéb fontosnak érzett adatok, információk 2.) Mindenki: Az intézmény szakmai tevékenységének általános bemutatása (tevékenységi körök; célcsoportok; eredmények; megoldandó problémák; hiányzó feltételek; tapasztalatok összegzése, javaslatok stb.) 3.) Óvoda, iskolák: gyermek ifjúságvédelmi felelős tevékenységének, tapasztalatainak bemutatása: a) célcsoportok, családi hátterek, probléma-típusok b) prevenció lehetőségei, hatékonysága c) szükséges intézkedések menetrendje, hatása, eredményei d) együttműködések bemutatása, értékelése e) eredmények f) megoldandó problémák javaslatok 4.) Iskoláknál: szabadidő-szervező tevékenységének, tapasztalatainak bemutatása (ha nincs munkatárs, a kérdéskört akkor is kérem megválaszolni) a) tevékenységi formák, programok igények b) igénybevevői létszámok c) Külön bemutatandó a diákönkormányzat, a diáksportkör, kollégium, Szülői Munkaközösség, alapítványok tevékenysége, eredményeik, problémáik d) tantervi és iskolán kívüli szakkörök és programok e) finanszírozási formák, eszközfelszereltség f) reklámozás pl. honlap, média, plakát, szórólap, egyéb: g) Van-e: iskolarádió, diákújság? h) együttműködések bemutatása, értékelése i) eredmények j) megoldandó problémák - javaslatok 5.) A többi intézmény, Rendőrőrs esetében a gyermek ifjúsági korosztályokra irányuló programok, rendezvények bemutatása, tapasztalatok: a) tevékenységi formák, programok igények b) igénybevevői létszámok c) finanszírozási formák, eszközfelszereltség d) reklámozás pl. honlap, média, plakát, szórólap, egyéb: e) együttműködések bemutatása, értékelése f) eredmények, megoldandó problémák - javaslatok

9 6.) Mindenki: Kérem, mutassa be, és értékelje intézményének tevékenysége során kialakított városi együttműködéseiket, kapcsolataikat: Önkormányzat/bizottságok Partnerek megnevezése Együttműködés gyakorisága Együttműködés jellege Együttműködés értékelése Intézmények Civil szervezetek Sportszervezetek Egyházak Média Egyéb: 7.) Mindenki: Kérem, elemezze, milyen programokra, szolgáltatásokra lenne igény intézményében a gyermek ifjúsági korosztályok számára? a) ezen belül mit, és milyen feltételek teljesülése esetén tudna biztosítani az intézmény? 8.) Mindenki: Véleménye szerint a gyermek ifjúsági szabadidő-eltöltés terén milyen lehetőségek, szolgáltatások, programok, eszközök hiányoznak Zirc városában: (pl.: programok, szolgáltatások, információk, közösségi terek, játszóterek stb.) a) melyek megvalósításában, és milyen feltételekkel vállalnának közreműködést? 9.) Mindenki: Véleménye szerint melyek ma a legnagyobb veszélyforrások a gyermek ifjúsági korosztályokra városunkban, és milyen megoldási lehetőségeket lát ezekre?

10 ÁTFOGÓ IFJÚSÁGI HELYZETKÉP A GYERMEK IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOKKAL FOGLALKOZÓ CIVIL SZERVEZETEK TÁJÉKOZTATÓJA ZIRC VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁMÁRA 1.) Szervezet, közösség adatai: a) Név: b) Cím: c) telefon, d) ha van: honlapcím e) alapítás időpontja: f) vezetőség g) a szervezet működési formája (aláhúzás): alapítvány, egyesület (közhasznúsági fokozat: nem közhasznú, közhasznú, kiemelten közhasznú), nem bejegyzett közösség, szövetség, egyéb: 2.) Milyen célokkal alakult a szervezet, és melyek a célcsoportjai? 3.) A szervezet főbb tevékenységi formái, feladatai, programjai külön bemutatva a gyermek - ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos tevékenységet: 4.) A szervezet taglétszáma (ezen belül fő fizetett munkatárs,.. fő önkéntes): 5.) Milyen korosztályból tevődik össze a tagság? - Ifjúsági (.. fő, a taglétszám.. %-a) - Középkorú (.. fő, a taglétszám.. %-a) - Nyugdíjas, idős (.. fő, a taglétszám.. %-a) 6.) Összejöveteleik gyakorisága (pl. heti, havi, programfüggő stb.) 7.) Összejöveteleik, rendezvényeik helyszíne(i): h) Állandó (megnevezés): i) Változó (felsorolás): j) Van-e saját helyiségük? Igen/nem Ha igen, hol?: k) Jelent-e bármilyen (pl. terembérlet fizetési) gondot rendezvényeik helyszínének, feltételeinek stb. biztosítása? 8.) Kérem, sorolja fel, és röviden mutassa be a szervezet által a biztosított szabadidős programokat! a) ezen belül a csak tagoknak biztosított lehetőségek b) a célközönségük számára nyitott rendezvények c) külön a gyermek ifjúsági korosztályoknak szervezett programok 9.) A programok összeállításának módszere, és azok reklámozásának formái (pl. tagok javaslatai, igényekre való reagálás, városi programokhoz való kapcsolódás, külső megkeresések, ötletek, - médiumokban való reklámozás ha igen, melyekben? tudósítások közlése ha igen, hol? stb.) 10.) A programokhoz szükséges eszközök megléte/hiánya: a) van-e (aláhúzás): számítógép, nyomtató, telefon, fax, internet, projektor, film-hanglejátszó eszközök egyéb: b) hiányzik: 11.) Éves munkaterv szerint dolgozik-e a szervezet, vagy az éppen aktuális problémák, programok szerint alakítják tevékenységüket?

11 12.) A szervezet tevékenységét lehetővé tevő források mértéke, és összetételének bemutatása a gyermek ifjúsági korosztályokra, családokra irányuló programokra, szolgáltatásokra fordított/fordítható források a) A szervezet átlagos költségvetése: b) Ebből a gyermek ifjúsági programokra fordított összeg c) A költségvetés forrásai (pl. tagdíj, támogatás, pályázat, saját bevétel, egyéb): d) A költségvetés forrásainak aránya: 13.) Kérem, mutassa be, és értékelje a tevékenységük során kialakított városi együttműködéseiket, kapcsolataikat: Önkormányzat/bizottságok Partnerek megnevezése Együttműködés gyakorisága Együttműködés jellege Együttműködés értékelése Intézmények (felsorolás) Civil szervezetek Sportszervezetek Egyházak Média Egyéb: 14.) Hogyan ítéli meg szervezete tevékenységének jelentőségét az Ön és a tagok, illetve a célcsoportok szemszögéből? a) Látogatottsági mutatók: b) Külső vélemények: c) Média-visszhang (felsorolás): d) Külön bemutatva a fiataloktól kapott visszajelzéseket: 15.) Kérem, elemezze, milyen programok, szolgáltatások hiányoznak szervezetük tevékenységéből a) Általában: b) Külön a gyermek ifjúsági korosztályok számára? c) ezen belül mit, és milyen feltételek teljesülése esetén tudnának biztosítani? 16.) Véleménye szerint a gyermek ifjúsági korosztályok szabadidő-eltöltése terén milyen lehetőségek, szolgáltatások, programok, eszközök hiányoznak Zirc városában: (pl.: programok, szolgáltatások, információk, közösségi terek, játszóterek stb.) a) melyek megvalósításában, és milyen feltételekkel vállalnának közreműködést? 17.) Véleménye szerint melyek ma a legnagyobb veszélyforrások a gyermek ifjúsági korosztályokra városunkban, és milyen megoldási lehetőségeket lát ezekre?

12 2007. évi gyermekvédelmi beszámoló Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde I. sz. ép. Zirc, Alkotmány u. 12. Tel.: 06(88) II. sz. ép. Zirc, Alkotmány u. 1/C. Tel: 06(88) től tagintézmény: Szent Gellért tagóvoda Bakonybél, Óvoda u. 6. Tel:06 (88) Intézményünk nevelési programjának alapja, a minősített Tevékenységközpontú óvodai nevelési program, melyet a helyi viszonyokat figyelembe véve kiegészítettünk. Óvodánk célja: a családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve gyermekközpontú, a nevelési funkciók kiteljesítésére törekvő, demokratikus óvodai élet megteremtése. Az óvoda a családdal együtt elért eredményeivel megalapozza a gyermek későbbi életét. Feladatunk: a 3-7 éves gyermekeknek derűs, vidám, szeretetteljes, tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő nevelése, élményekben gazdag környezet biztosítása ben 10 óvodai csoportba 241 gyermek járt a 2 bölcsődei csoportban átlag 22 gyermeket gondoztunk. Az intézményben 21 óvónő, 10 dajka, 1 óvodatitkár, 1 logopédus, 1 konyhai kisegítő dolgozik. 3 óvodapedagógus a munkája mellett végzi a könyvtárosi és a gyermekvédelmi munkát. Az óvodát 1999 óta segíti a Zirciek az óvodás gyerekekért alapítvány. Minden tanév elején, illetve a gyermek óvodába kerülésekor a szülők nyilatkoznak kiskorú gyermekeik számáról. Gyermekvédelmi felelősként az óvónők segítségével rendszeresen figyelemmel kísérem a nehéz anyagi helyzetben lévő, nehézségekkel küzdő családok sorsát. A csoportban dolgozó óvónők jelzései alapján segítek a problémás esetek feltárásában, szükség esetén felveszem a kapcsolatot a Családsegítő szolgálat munkatársaival, hogy az érintett családokat szociális és anyagi helyzetének megfelelően, különböző támogatásokhoz való hozzájárulást elősegítsem. Zirc: 2007-ben az óvodában járó gyermekek száma: 241 fő. Veszélyeztetett gyermek a 2007-es évben nem volt. Hátrányos helyzetű gyermek 35 fő, ebből 5 gyermek szülője nyilatkozta, hogy nem fejezte be a 8 általános iskolát. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 5 fő. Óvodánkban a gyermekvédelmi támogatottak száma: 33 fő. Bakonybél: 2 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, 6 hátrányos helyzetű gyermek, járt. Gyermekvédelmi támogatásban 8 gyermek részesült.

13 A 2007-ben 10 alkalommal vettem részt a Családsegítő Szolgálat észlelő-és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen. Itt 4 esetben jeleztem az óvónők által problémás eseteket. A gyermekvédelmi munka hatékonyságát fogadóórák, szülői értekezletek, gyermeknapi kirándulások, nyílt napok, munkadélutánok szervezésével segítjük. A sikeresebb munka érdekében fontosnak tartom, hogy a Családsegítő Szolgálaton kívül még a védőnői szolgálattal, az Önkormányzat Szociális Osztályának vezetőjével, a város többi oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel és a Rendőrséggel is tartsam a kapcsolatot. Munkámról, az ügyek intézéséről az óvoda vezetőjét folyamatosan tájékoztatom. Tanévzáró nevelőtestületi értekezleten tájékoztatom a kollégákat az egész éves gyermekvédelmi munkámról. Véleményem szerint az óvodáskorú gyermekek hátrányos helyzetbe kerülésének leggyakoribb oka, a szülők nehéz anyagi helyzetbe kerülése, munkanélküliség, nem megfelelő módszerű nevelés, ritkább esetben bántalmazás. Zirc, május 07. Répásné Várszegi Erzsébet gyermekvédelmi felelős

14 1.) Mindenki: Kérem, mutassa be röviden intézményét (elsősorban a Zircen végzett tevékenység bemutatása, de érintve a térséggel kapcsolatban ellátott feladatokat ill. az onnan begyűrűző hatásokat is): a) Alapadatok (név, cím, telefon, fax, , honlap stb.) III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zirc, Köztársaság u. 9. Tel/Fax: b) Az intézmény tevékenységi körei (fő profilok, tagozatok bemutatása; ill. lakásotthonok bemutatása; ill. művelődési ház: csoportok, szolgáltatások, és múzeum: szolgáltatások bemutatása) c) Célcsoportok létszáma (zirci bejáró - kollégista bontásban, ill. általános iskolánál alsós felsős eltérő tagozatos bontásban, ill. Nevelési Tanácsadónál, Zeneiskolánál telephelyek ellátotti létszámokkal, ill. lakásotthonok létszámai; művelődési ház, múzeum: látogatottságok ) d) Munkatársi létszámok (szakmai, egyéb; ill. van-e: gyermek ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, diákönkormányzatot segítő, vagy pl. logopédus, gyógypedagógus, könyvtáros stb. szakember) 2.) Mindenki: Az intézmény szakmai tevékenységének általános bemutatása (tevékenységi körök; célcsoportok; eredmények; megoldandó problémák; hiányzó feltételek; tapasztalatok összegzése, javaslatok stb.) a) Az iskola képzési szerkezetének alakulása Az iskola 1962-ben kezdte meg tevékenységét négy évfolyamos, nyolc osztályos, általános gimnáziumi képzés kialakításának terveivel, először a helyi általános iskola, később a zirci Apátság épületében, 1969-től az e célra épített épületben működik tól a térség német nyelvi hagyományaira alapozva német tagozatos osztályt indított, amely az 1981-től bevezetett fakultatív oktatás miatt ideiglenesen 1990-ig szünetelt. Az 1990/91-es tanévben egy német nyelvi és egy rajz és vizuális nevelés speciális csoportból álló osztály indult, melynek rajz és vizuális nevelés speciális képzése alapjául szolgált a 2001-ben indított, már régiós beiskolázású művészeti szakközépiskolai osztálynak ben hatosztályos képzést indított iskolánk, amely 1998-ban német nemzetiségi csoporttal kezdett működni, ám a környezetben megjelenő más hasonló felépítésű képzések a tanulólétszámot lecsökkentették, így ez a képzési forma jelenleg szünetel ben indult a nyelvi előkészítő évfolyam német nyelvi képzéssel, amely 2007-ben kiegészült angol nyelvvel ben Zirc Város Önkormányzata működtetésre átadta a Zirci Zeneiskola elnevezésű alapfokú művészetoktatási intézményét Veszprém Megye Önkormányzatának, aki jogutódlással beolvasztotta a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolába. A gimnáziumi képzés Az iskola alaptevékenysége a középfokú oktatás, melynek egyik pillére a gimnáziumi osztály. A korábbi, erősen német profilra épülő képzés az idei tanévtől angol képzéssel osztozott a nyelvi előkészítővel induló gimnáziumi osztályon, aminek fő oka az angol nyelv előtérbe kerülése, ezzel együtt a német iránti kereslet csökkenése. A beiskolázási mutatók kedvező alakulása vélhetően ennek a lépésnek is köszönhető. 2005/ / /2008 Német: * 16 Angol: Táblázat: A nyelvi előkészítő osztály beiskolázási adatai az utóbbi három évben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM. /Dr. Rómer Flóris: A Bakony természetrajzi és régészeti vázlata/

I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM. /Dr. Rómer Flóris: A Bakony természetrajzi és régészeti vázlata/ 1 I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM Helyzetelemzés Iskolánk 1962-ben kezdte meg tevékenységét, először az általános iskolában, később a zirci Apátság épületében, 1969-től az e célra épített épületben működik.

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

Helyzetértékelés és Vezetői program

Helyzetértékelés és Vezetői program Helyzetértékelés és Vezetői program a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatói álláspályázatához Készítette: Edényi László Budapest, 2012. február 10. Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek,

Részletesebben