Mgr. Tünde Tunyi, Hungary Mgr. Júlia Molnárová, Slovakia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mgr. Tünde Tunyi, Hungary Mgr. Júlia Molnárová, Slovakia"

Átírás

1 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Felmérés, a magyar pszichiátriai ápolás területén KOMORA MAĎARSKÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Prieskum v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva Mgr. Tünde Tunyi, Hungary Mgr. Júlia Molnárová, Slovakia

2 A MESZK története História komory maďarských zdravotníckych pracovníkov Megalakulása egészségügyi szakemberek segítségével jött létre zakladateľmi boli zdravotnícky pracovníci Érdekképviseleti szervezet organizácia na ochranu profesionálnych záujmov jej členov A törvény által legitimált (2003, 2006,2011), szabályozott engedélyekkel legitimita vychádza z legislatívy kötelező 4 March, March 2007 povinné členstvo Önkéntes tagság 1 April, Jun 2011 dobrovoľné členstvo Kötelező 1 July 2011 Povinné členstvo

3 A MESZK felépítése ŠTRUKTÚRA KOMORY MAĎARSKÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Helyi szervezetek az országban : 85 helyi szervezet Miestna úroveň: 85 miestnych organizácií Megyei szervezetek: 19 megye és Budapest főváros Krajská úroveň: 19 krajských organizácií + hlavné mesto Budapest

4 Szakmai Tagozatok 1 Odborné sekcie 1 (je ich 18) 1) Felnőtt ápolás sekcia starostlivosti o dospelých 2) Gyermek ápolás sekcia pediatrických sestier 3) Anesteziológia és Intenzív ápolás sekcia anesteziológie a intenzívnej starostlivosti 4) Közösségi és hoszpisz ápolás sekcia komunitnej a hospicovej starostlivosti 5) Pszichiátriai ápolás sekcia psychiatrickej starostlivosti 6) Asszisztens sekcia asistentov 7) Gyógyszertári asszisztens sekcia lekárenských asistentov 8) Radiológiai diagnosztika sekcia radiologickej diagnostiky

5 Szakmai Tagozatok 2 Odborné sekcie 2 9) In vitro diagnosztika 10) Műtős szakasszisztens sekcia inštrumentárok 11) Védőnő sekcia terénnych sestier 12) Szülésznő sekcia pôrodných asistentiek 13) Mentésügy sekcia záchranárov 14) Gyógytornász sekcia liečebnej telesnej výchovy 15) Diétetikus sekcia liečebnej výživy 16) Közegészségügy, Epidemiológia sekcia verejného zdravotníctva a epidemiológie 17) Természetgyógyász sekcia prírodného liečiteľstva 18) Szociális ápolás sekcia sociálnej starostlivosti

6 Országos Tanács REPUBLIKOVÁ RADA ŠTRUKTÚRA VEDENIA KOMORY Elnök - prezident Általános Alelnök- všeobecný viceprezident Alelnökök(3) viceprezidenti 3 Alapellátás viceprezidentka pre primárnu starostlivosť Fekvőbeteg ellátás viceprezidentka pre ústavnú starostlivosť Járóbeteg ellátás viceprezidentka pre ambulantnú starostlivosť Általános Titkár všeobecná tajomník Titkárok (3)- tajomníci 3 Külkapcsolatokért - tajomníčka pre zahraničné vzťahy Választási eljárásokért tajomníčka zodpovedná pre volebné konanie Szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásért - tajomník pre styk s profesijnými organizáciami

7 Nemzeti Bizottságok Tanácsa VÝBORY/KOMISIE KOMORY 1) Felügyelő bizottság- komisia kontroly 2) Etikai etická komisia 3) Oktatási- komisia vzdelávania 4) Minőségügyi- komisia kvality 5) Etikai Testület etický výbor

8 Elérhetőségek KONTAKTY Location: H-1082 Budapest Üllői 82. Post address: 1450 Budapest. PO Box.: 214 Tel: More information:

9 Nemzetközi Együttműködés ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA Egészségügyi Világszervezet Európai Fórum Európai Ápolási Szövetség Foglalkozás-egészségügyi Ápolók Európai Szövetsége

10 Közegészségügyi Aktivitásaink AKTIVITY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

11 A pszichiátriai ápolás helyzete STAV PSYCHIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI Munkaerő piaci helyzet: - Az egészségügyi dolgozók munkaerő piaci helyzetének stabilitása megingott STAV THU PRÁCE: JE NESTABILNÁ - Utánpótlás hiánya bizonyított tényeken kezelhető NEDOSTATOK SESTIER MLADŠEJ GENERÁCIE JE DOKÁZANÁ Nincs pozitív hatású motiváció a pályát választók számára, mely az ápolói szakma elkerülését eredményezi NEEXISTUJE POZITÍVNA MOTIVÁCIA PRE MLÁDEŽ PRI VÝBERE POVOLANIA = nedostatok sestier

12 Mi történt körülöttünk! ČO SA UDIALO OKOLO NÁS? Munkanélküliek száma NŐTT- STÚPLA NEZAMESTNANOSŤ Életszínvonal feltételek NEGATÍV változása - NEGATÍVNE ZMENY V OBLASTI ŽIVOTNEJ ÚROVNE Fizetésképtelenség,eladósodás-NESCHOPNOSŤ PLATIEB, DLŽOBY, Z UVEDENÝCH VYPLÝVA VYSOKÉ RIZIKO PORÚCH MENTÁLNEHO ZDRAVIA

13 Pszichiátriai ápolók életkori megoszlása STAV PSYCHIATRICKÉHO OŠETROVATEĽSTVA Z POHĽADU VEKU ĽUĎSKÝCH ZDROJOV 11 fő 405 fő Forrás: OMNY, illetve Balog Zoltán Pszichiátriai szakdolgozók IX. Országos Konferenciáján megtartott előadása Átlag életkor: Priemerný vek sestier: 46,6 rokov 1284 fő

14 A pszichiátria ápolás feltételrendszere PSYCHIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO JE PODMIENENÉ ĽUDSKÝMI A MATERIÁLNO-TECHNICKÝMI ZDROJMI Humánerő feltétel: Minimumfeltétel- létszám Ápolási egységben való megvalósulása MINIMÁLNE PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE Szakképzettség pszichiátria szakápolás fluktuáció

15 Ágyak lôžka: Diplomás ápoló Régiónkénti szakdolgozói humánerő STAV ĽUĎSKÝCH ZDROJOV V PSYCH. OŠE PODĽA REGIÓNOV Dél- Alföldi Dél- Dunántúl Észak- Alföld Észak- Magyar o Közép- Dunántúl Közép- Magyar o Nyugat- Dunánt úl Végösszeg diplomovaná sestra Szakképzett ápoló OKJ Sestra so špecializáciou Pszichiátriai szakáp Sestra so špecial. v psych. OŠE Segéd ápoló -Pom. ošetrovateľ Szakképzetlen bez špecializácie , ,6 Szocioterepeuta socioterapeut , , ,6 Szociális munkás socálny pracovn. 8, ,5 Összesen spolu: 403, , ,7

16 Tárgyi feltételek MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE - Épületgépészeti adottságok! - Épület állaga! STAV BUDOV A ZARIADENÍ! - Szakmai munkát támogató helyiség megosztások! ROZLOŽENIE MIESTNOSTÍ, PODMIENKY K ODBORNEJ ČINNOSTI - Műszerek- eszközök amortizálódása AMORTIZÁCIA PRÍSTROJOV, PROSTRIEDKOV - Szakma specifikus feltételek Nincs leírás!!!!!! ŠPECIFICKÉ PODMIENKY NIE SÚ ZADEFINOVANÉ!!!!!! - rácsok/ mreže - ajtózárások/ zamykanie dverí - betegfigyelők berendezése/ pozorovacie prostriedky - stb/atď.

17 A Jelen - SÚČASNOSŤ Dňa v bielom plášti so zelenou stuhou cca 4000 zdravotníkov sa zúčastnilo zhromaždenia komory maď. zdravotníkov. Viacerí z nich si vzali slovo a prezentovali súčasné problémy, svoje otázky položili zástupcovi vlády. Žiadali vládnu garanciu na riešenie problémov v oblasti finančného ohodnotenia zdravotníkov, pracovcovných podmienok a zadefinovania kompetencií ešte v tomto roku.

18 A Jelen - SÚČASNOSŤ Aktuálne prebieha úplná reorganizácia psychiatrického vzdelávania. Znovu bude fungovať stredná zdravotnícka škola, ktorá okrem maturity dáva vzdelanie zdravotného asistenta. Po ukončení SZŠ nasleduje ďalšie vzdelávanie v trvaní 1 roka pripraví sestru do praxe, ďalšie 2 roky so vzdelaním diplomovanej sestry a potom nasleduje ďalšie vzdelávanie podľa odbornosti. Ďalšie 2 roky špecializácia v psychiatrickom ošetrovateľstve, resp. v inom odbore.

19 Jövő feladatai BUDÚCNOSŤ A JEJ ÚLOHY Feltétel rendszerek pontos meghatározása a betegbiztonság érdekében Beteg- és Személyzet vonatkozásában, pánik gomb, betegkövető rendszer, biztonsági szolgálat ZADEFINOVANIE PODMIENOK V OBLASTI BEZPEČNOSTI PACIENTOV A PERSONÁLU tzv. gombík paniky, systém prenasledovania pac., bezpečnostná služba Motivációs módszerek motivačné metódy Anyagi és erkölcsi megbecsülés,rekreációs tréning,pót- Szabadság,Szakmai Presztízs materiálne, morálne ohodnotenie, rekreačný tréning, dodatková dovolenka, zvýšenie profesionálneho prestížu e újság indítása - e- časopis e- továbbképzés - e- vzdelávanie

20 V 4 Konferencia Vážené kolegyne, kolegovia, srdečne vás pozývame na II. V4 konferenciu psychiatrického ošetrovateľstva, ktorá sa uskutoční októbra 2012 v Budapesti Tlmočnícka technika bude zabezpečená

21 For health and for the sick with representing our profession! Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Ďakujem za vašu úctivú pozornosť!

22 I. V4 konferencia psychiatrického ošetrovateľstva september 2011 Radava, Slovensko 170 účastníkov: 11 z Poľska. 6 z Maďarska, 6 z Česka, (ostatní zo Slovenska) Hostia: Mgr. Daniela Jarabová PhDr. Tatiana Hrindová Blanka Novotná Mgr. Tomáš Petr Mgr. Tunyi Tünde Mgr. Agnieszka Březinská Ján Kovács

23 I. V4 konferencia psychiatrického ošetrovateľstva september 2011 Radava, Slovensko Úspešné prednášky: Canisterapie v práci sestry p. M. Siebenburgerová Havlíčkuv Brod, Česko, Hippoterapia a jej využitie u autistického pacienta E. Kollárovej a E. Košíkovej Hronovce, Slovensko Komunikácia s agresívnym a nekľudným pacientom a ošetrovateľský prístup J.Beličková, Ľ.Šušorová Ba nská Bystrica, Slovensko

24 I. V4 konferencia psychiatrického ošetrovateľstva september 2011 Radava, Slovensko

25 Srdečne Vás pozývame na XIV.Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v psychiatrii 6-7.septembra v Poprade.

26 Ďakujeme za pozornosť! Pozdrav zo Slovenska

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzésben és az egészségtudományi felsőoktatásban bekövetkező változások hatása az idősellátásra

Az egészségügyi szakképzésben és az egészségtudományi felsőoktatásban bekövetkező változások hatása az idősellátásra Az egészségügyi szakképzésben és az egészségtudományi felsőoktatásban bekövetkező változások hatása az idősellátásra Dr. Balogh Zoltán EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK Nemzetközi Konferencia Budapest, 2017. június

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói területen TÁMOP 6.2.2/B/09 projekt összefoglalója Dr. Balogh Zoltán

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

M é d i a a j á n l a t Egészségügyi Szakdolgozók Lapja

M é d i a a j á n l a t Egészségügyi Szakdolgozók Lapja M é d i a a j á n l a t Egészségügyi Szakdolgozók Lapja Hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért A Magyar Országgyűlés által 2003. őszén elfogadott LXXXIII. Törvény értelmében 2004. március

Részletesebben

gyi szakemberképzés pzés s kihívásai Magyarországon Az egészségügyi gon a szakdolgozók k szemszögéből

gyi szakemberképzés pzés s kihívásai Magyarországon Az egészségügyi gon a szakdolgozók k szemszögéből Az egészségügyi gyi szakemberképzés pzés s kihívásai Magyarországon gon a szakdolgozók k szemszögéből Balogh Zoltán elnök, főiskolai adjunktus Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében

Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében Dr. Balogh Zoltán Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet Konferenciája Szakdolgozói továbbképzések

Részletesebben

Elvárások munkáltatói szemmel

Elvárások munkáltatói szemmel Magyar Ápolási Egyesület I. Országos Kongresszusa Siófok, 2011. október 14-15. Elvárások munkáltatói szemmel SZABÓ BAKOS ZOLTÁNNÉ Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

Területi elnök Munk Jánosné. Általános alelnök Pfaffné Deli Zsuzsanna

Területi elnök Munk Jánosné. Általános alelnök Pfaffné Deli Zsuzsanna Területi elnök Munk Jánosné Általános alelnök Pfaffné Deli Zsuzsanna 1982-ben általános ápoló és asszisztensi képesítéssel kezdtem szakmai pályafutásomat a Tolna megyei Kórház I. Belgyógyászati osztályán,

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

2010. november Zagyva Klára

2010. november Zagyva Klára Egészségügyi Szakképzési Konferencia 2010. november 22-23. Zagyva Klára Néhány gondolat Miért? (a fejlesztések mozgatóerői) Struktúra Tartalom Vizsgatevékenységek Modulszámok változásai Ami az új szvk

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1019 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

PROGRAM. Pszichiátriai Ápolók II. Nemzetközi Konferenciája a Visegrádi Négyek részvételével. Budapest, 2012. október 18-20.

PROGRAM. Pszichiátriai Ápolók II. Nemzetközi Konferenciája a Visegrádi Négyek részvételével. Budapest, 2012. október 18-20. PROGRAM Pszichiátriai Ápolók II. Nemzetközi Konferenciája a Visegrádi Négyek részvételével Budapest, 2012. október 18-20. A Konferencia fővédnöke: Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán 50 éves az ETI Budapest, 2012. november 29. Az ápolás fejlődése Magyarországon 1848/49-as Forradalom és szabadságharc idején Kossuth Zsuzsanna első

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére ne alkalas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Szakápolók szerepe a gyógyászati segédeszközök használatának betanításában

Szakápolók szerepe a gyógyászati segédeszközök használatának betanításában Szakápolók szerepe a gyógyászati segédeszközök használatának betanításában Dr. Balogh Zoltán FESZ XVII. Kongresszus - Cserkeszőlő, 2017. szeptember 15. Ápolók és orvosok száma 1000 lakosra vetítve Ápoló

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11.

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. Alapszabály módosító javaslatok MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. 10.) A 9.) c. pontjában foglaltakon túlmenően 10.) A 9.) d. pontjában foglaltakon túlmenően 13.) A MESZK a 9.

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája

Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája Szeged, 2015. május 22-23. MÁSODIK ÉRTESÍTŐ KONFERENCIA FELHÍVÁS Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája címmel a Magyar Egészségügyi

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9.

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról Előzmények

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Elnöki beszámoló 2011

Elnöki beszámoló 2011 Elnöki beszámoló 2011 MRAE Közgyűlés Budapest, 2012. IV. 14. Vandulek Csaba MRAE elnök Szervezeti felépítés MRAE Elnökség Elnök Vandulek Csaba Érdekképviseleti alelnök Mocsári Zsuzsanna Tudományos, oktatási

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Elnöki beszámoló 2009-2013

Elnöki beszámoló 2009-2013 Elnöki beszámoló 2009-2013 MRAE Közgyűlés Budapest, 2013. IV. 13. Vandulek Csaba MRAE elnök Szervezeti felépítés MRAE Elnökség Elnök Vandulek Csaba Érdekképviseleti alelnök Mocsári Zsuzsanna Tudományos,

Részletesebben

ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA. MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola,

ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA. MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola, ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA NÉV: DOBÁK ZITA KAMARAI IGAZOLVÁNY SZÁM: 3100295 MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola, Országos Sportegészségügyi

Részletesebben

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM XI. KVALITNÍ V ŠKOLE - ÚSPEŠNÍ V ŢIVOTE Študijný odbor:

Részletesebben

HÉVÍZ, ÁPRILIS

HÉVÍZ, ÁPRILIS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ÁPOLÓI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK HÉVÍZ, 2013. ÁPRILIS 19-20. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A rendezvény szervezője: MESZK Közösségi, Foglalkozásegészségügyi, Otthoni és Hospice Szakápolási Szakmai

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA Tóth Andrea Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Tagozatvezető Telefon:06/20-669-5333 E-mail: senilis71@gmail.com, Tagozati információ: www.meszk.hu MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Zdravotná sestra. - Anglický jazyk / B2 (2-) stredne pokročilý

Zdravotná sestra. - Anglický jazyk / B2 (2-) stredne pokročilý Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Katar Jutalom : 1 600 za mesiac beleértve az adót nem megadott Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Katar A belépés időpontja:

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 19623317-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.278/1989/29 Nyilvántartási szám: 01/03/278 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2 2013 Budapest, 2014. április 30.

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

10. MŰTÉTI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT

10. MŰTÉTI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 10. MŰTÉTI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 10.A. Endoszkópia 10.1. Emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens 10.2. Emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54) 10.3. Endoszkópos

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014 12 03 Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014. szeptember hónapra, 1039 ágyra vonatkoztatva, az alábbi intézmények adataival: S.E. I.sz. Gyermekklinika, Szent János Kórház és

Részletesebben

PROGRAM. A Pszichiátriai Ápolók VI. Nemzetközi Konferenciája a Visegrádi 4-ek országainak résztvételvel

PROGRAM. A Pszichiátriai Ápolók VI. Nemzetközi Konferenciája a Visegrádi 4-ek országainak résztvételvel PROGRAM A Pszichiátriai Ápolók VI. Nemzetközi Konferenciája a Visegrádi 4-ek országainak résztvételvel Méltóság a mentális egészségben: Pszichológiai és lelki elsősegélynyújtás mindenki számára Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 26.-i ülésére Tárgy: TÁMOP pályázatok támogatása Előadó: polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

Az EURES-T Danubius határmenti társulás bemutatása,tevékenysége, szolgáltatásai

Az EURES-T Danubius határmenti társulás bemutatása,tevékenysége, szolgáltatásai Az EURES-T Danubius határmenti társulás bemutatása,tevékenysége, szolgáltatásai Információnyújtás és tanácsadás: betölthetı álláshelyekrıl és pályázatokról élet és munkakörülményekrıl régió munkaerıpiacáról

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Magyar Ápolók Napja 2016 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Jósa András Oktatókórház Kitüntetett neve Munkaköre Deákné Hajnal Márta Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

MRAE Honnan, hová, hogyan?

MRAE Honnan, hová, hogyan? MRAE Honnan, hová, hogyan? Képalkotó Vezető Asszisztensek Szimpóziuma Siófok, 2010 II. 12-13. Vandulek Csaba MRAE elnök Kezdetek I. 1992. XII. 03. 1991 MRT felajánlotta Rtg szekció alapítást 1992 MRAE

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé Kitaposatlan úton az akkreditáció felé DEMIN Konferencia 2015. Május 27-29. Dr. Antal Gabriella főigazgató Tüdőgyógyintézet Törökbálint A MKSZ elnökségének tagja Előzmények ISO 9001 - MIR MEES ESzCsM szakmai

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

MESZK Semmelweis Oklevél díjazottak Csiszár Zoltánné (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertár)

MESZK Semmelweis Oklevél díjazottak Csiszár Zoltánné (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertár) MESZK Semmelweis Oklevél díjazottak Csiszár Zoltánné (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertár) A Kenézy Kórház Gyógyszertárában 2005-óta dolgozik. Gyorsan beilleszkedett a kollektívába

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA.

A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA. A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA. Eredmények, tapasztalatok összegezése,javaslatok a továbbfejlesztésre. MAGYARORSZÁGI OTTHONÁPOLÁSI ÉS HOSPICE EGYESÜLET AZ OTTHONÁPOLÁS

Részletesebben

Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD

Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD (KOVACS.ARNOLD@EKK.SOTE.HU) Alkalmazott egészségügyi informatikai rendszerek Alkalmazási lehetőségek Alapellátás Háziorvosi rendszerek (HO) Szakellátás

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. IV. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben