MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA"

Átírás

1 MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA Tóth Andrea Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Tagozatvezető Telefon:06/ Tagozati információ: MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA Országos Szervezete Király Edit Általános Alelnök Tisztelt Alelnök Asszony! A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat évi beszámolója: Kibővített Elnökségi Ülés Felnőtt Ápolás Tagozati vélemények, javaslatok, kiegészítések a Kamarai Törvénnyel kapcsolatosan. Megbízás: 2011 január-szeptember 30. Alapszabály Előkészítő Bizottsági tag/ Tóth Andrea Felnőtt Ápolás Tagozatvezető A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat évi beszámolójának és évi munka és költségvetési tervének leadása Alapszabály módosító javaslatok leadása Janik Csilla főtitkár felé Országos Tagozati Küldöttek adatbázisának egyeztetése Alapszabály Bizottság válasz tagozati besorolás Alapszabály Bizottság válasz tagozati besorolás Országos Tagozatvezetői, valamint a Kibővített Elnökségi Ülésen való részvétel.a kamara szakmai tagozatainak új működési rendje..a szakmai tagozatok szakképesítések szerinti új besorolása i Országos Tagozati Küldöttekkel való megbeszélés az Országos iroda által közzétett költségvetési beszámolóról, évi költségvetési tervről, az Alapszabály módosító indítványokról, valamint a i Országos Küldöttközgyűlésről Munkaanyagok eljuttatása az országos tagozati küldöttek felé

2 Országos Küldöttközgyűlésen való részvétel Egyeztető Fórumon való részvétel Az érdekképviseletet felvállaló civil szervezetek és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara együttműködési lehetősége a kötelező kamarai tagság ismételt elrendelése idején Részvétel a MESZK Kommunikációs Tréningjén MESZK új kamarai törvény szerinti kialakítási, választási ütemterv, munkabizottsági ütemterv, ezek továbbítása a tagozati tagság felé A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara második alkalommal megrendezett országos szakmai vetélkedőjén zsűriként való részvétel Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Tagozatvezetői értekezlet A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felkérésére Általános Ápolóképzés szakmai és vizsgakövetelményeire javaslat VÉLEMÉNYEZÉS OKJ adatok módosítása szvk / megbeszélés TÁMOP 6.2.2/B/09 project nyertes pályázatként került elbírálásra, amelynek következtében a hatásköri listák elkészítésével összefüggő munkálatokat a MESZK megkezdte. A projektben vállalt feladatok teljesítésére forint áll rendelkezésre. A program kezdetének időpontja: április 1., befejezése október 31. szakértők és az együttműködő szakmai szervezetek képviselői vettek részt a megbeszélésen OTTB felkérésére tagozati válasz a szakértők kiválasztására , Tagozatokra vonatkozó Alapszabály módosítás- FELNŐTT ÁPOLÁS JAVASLAT TÁMOP felkészítő megbeszélés, tagozati képviselet Dulibán Lászlóné tagozati vezetőségi tag TÁMOP dokumentumok biztosítása Alapszabály előkészítő bizottság, én tagozati vélemény beterjesztve július 7. Tagozatvezetői értekezlet Alapszabály előkészítő bizottság megkapta a tagozat véleményét július 18. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló, valamint- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők, valamint szakképzésben részt vevők folyamatos továbbképzéséről szóló NEFMI rendeletek tervezetének véleményezése Astellas-Díj: Az Év Egészségügyi Szakdolgozója 2011 cím elnyerése és I. helyezés a Felnőtt Ápolás kategóriában.

3 A TÁMOP Project i mentori értekezletre az összefoglaló anyagok megküldése től Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat alakuló taggyűlésének szervezése, szakmai beszámoló készítése, választások lebonyolításának szervezése Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat alakuló taggyűlése, Budapest/ Országos tagozati küldöttválasztás Országos tagozati küldöttek: Jakabné Pesti Andrea (Debrecen) Király Edit (Vác) Tóth Andrea (Miskolc) szeptember-október A TÁMOP 6.2.2/B/09 Project Felnőtt Ápolás Munkacsoportjának anyagait külső validálók véleménye alapján módosítottukmajd írásos összefoglalót készítettünk a munka zárásaként október A TÁMOP Project zárása/ Végleges szakmai anyag kiadása MESZK Országos Küldöttgyűlése Országos Tagozatvezetői Értekezlete MESZK Országos Küldöttgyűlése évi tagozati költségvetési terv Szakmai konferencia/ egyben országos tagozati gyűlés szervezése: Előadók útiköltsége, előadói díjak: Tagozati telefonköltség: Tagozati utazási költség: Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft évi tagozati költségvetés Tagozati költségkeret: Kiadás : Maradvány: Ft Ft Ft.-

4 A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat évi munkaterve és költségvetési terve A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat feladatai az Alapszabály szerint: Az egészségügyi szakdolgozói tevékenység általános szakmai és etikai szabályai mellett, az egyes szakmai tagozatok által képviselt szakterületek speciális szakmai követelményeinek és érdekeinek megfogalmazása és kamarán belüli, kívüli képviselete, A szakmai tagozathoz tartozó tagok részére speciális, az adott szakmai tagozatot közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadás, szakmai vélemény kialakítása, illetve annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez, Kapcsolattartás a szakmai tagozat szerinti szakterület képviselőivel, az OTTB-vel, A szakmai tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kísérése, Egyéb, a szakmai tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatok ellátása, továbbképzések szervezése, javaslata a kötelező továbbképzések témáinak kialakításában, elektronikus továbbképzések tematikájának kidolgozása, szakmai minősítési munkákban való közreműködés, Közreműködik a MESZK országos szervezete által alapított szakmai díj felterjesztésében, javaslatot tesz a szakmai tagozaton belül kiemelkedő tevékenységet végző személy MESZK díjazására, Az OTTB-vel együttműködve kidolgozza az oktatás és továbbképzés ellenőrzésének szempontjait és módszerét az adott szakterületnek megfelelően. Az SZTT által elfogadott Tagozati SZMSZ határozza meg az országos szakmai tagozatok működését. Az országos szakmai tagozatok saját szakterületükön véleményezési joga alapján a szakmai tagozat által kialakított szakmai álláspontot a MESZK állásfoglalásában megjelölni, illetve képviselni kötelesek. Az országos szakmai tagozatok véleményezési jogának gyakorlása során kötelesek figyelembe venni a MESZK véleményezési rendjét különös tekintettel a határidőkre. Több érintett szakmai tagozat egymástól eltérő véleménye esetén a MESZK országos általános alelnöke, vagy az általa kijelölt tisztségviselők az érintett országos szakmai tagozatok vezetőivel egyeztetnek, és ezután alakítják ki állásfoglalásukat. Az országos tagozatvezető 2012 évi feladatai: 1. Kapcsolatot tart az OE tagjaival, az országos bozottságokkal, köztük kiemelten az OTTBvel, szakmai tagozatok országos vezetőivel, és a szakmai szervezetekkel. Munkakapcsolatot tart az országos általános alelnökkel, továbbá szükség szerint a tagozat működése szempontjából érintett alelnökökkel, bizottságokkal, szakmai szervezetekkel. 2. Részt vesz a MESZK általános alelnöke által összehívott SZTT üléseken. 3. Tanácskozási joggal meghívás esetén részt vesz a MESZK országos elnökségi ülésein. Azokra az országos elnökségi ülésekre, ahol a tagozatokat vagy egy-egy tagozatot érintő napirendi pont szerepel az érintett országos tagozatvezetőt meg kell hívni. 4. Képviseli a Felnőtt Ápolás Tagozat érdekeit a kamarán belül és kívül/ Tagozat képviselete országos és megyei rendezvényeken. 5. Véleményezési jogkör gyakorlása, határidők betartása 6. Évi két alkalommal vezetőségi ülés összehívása, melyen a tagozatvezető és a tagozatvezető helyettes, szükség szerint az országos küldöttek vesznek részt. 7. Évi két alkalommal országos tagozati értekezlet/tagozati taggyűlés összehívása, és levezetése, melyen részt vesznek az országos tagozatvezetőn és helyettesén kívül a területi tagozatok képviselői. 8. Az országos tagozatvezető akadályoztatása esetén feladatait írásban delegálhatja a tagozat

5 országos tagozatvezető-helyettesére vagy valamelyik területi tagozati képviselőre. 9. Rendszeres részvétel az SZTT-, területi alelnökökkel kibővített országos tagozatvezetői értekezleteken, országos tagozatvezetőkkel kibővített országos elnökségi üléseken 10. Részvétel a 2012 évben megrendezésre kerülő országos küldöttgyűléseken 11. Országos tagozati gyűlést szervezése legalább évente egy alkalommal 12. Részvétel a szakmai tagozatokat közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezésében, jogszabályalkotó, módosító javaslatok kezdeményezésében. 13. A tagozathoz tartozó tevékenység, jogszabályi változások, egészségpolitikai események, folyamatok figyelemmel kísérése 14. A tagok tájékoztatása szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi lehetőségekről, tagozatot érintő e-továbbképzési anyagokról 15. Országos elnökség tájékoztatása szakmai konferenciákon, képviseleti feladatokban való részvételről 16. Adott szakterületeknek megfelelő kutatások szervezése, szükség esetén részvétel más MESZK által szervezett kutatásokban, felmérésekben 17. Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Alapszabály és a szakmai tagozatokra vonatkozó MSZ szerinti működésének biztosítása A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat országos működtetése és a területi tagozatvezetők tevékenységének koordinálása: A területi szervezetekkel együttműködve a területi tagozati képviselők név, cím, elérhetőségi listájának elkészítése Aktív tagozati munka beindítása a területi tagozati képviselőkkel együttműködve Kapcsolattartás, információk átadása a területi tagozati képviselőkön keresztül Kapcsolattartás a területi általános alelnökökön keresztül A MESZK és azon belül a Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat információáramlásának támogatása: Aktualitások, események függvényében a kamrai honlap tagozati oldalának feltöltése, fejlesztése Hírlevelek, írásos tájékoztató anyagok eljuttatása a területi tagozati és a helyi képviselőknek Oktatás, továbbképzés, kutatás/ tervezet: szeptember: ÁPOLÁS INNOVÁCIÓ címmel Országos Tudományos Nap szervezése, valamint ennek alapján e-továbbképzés. A témaválasztást indokolja, hogy az ápolóknak, egészségügyi szakdolgozóknak egy folyamatosan változó szakmai és piaci környezetben kell helyt állniuk, talpon maradniuk.

6 Kutatás Egy országos kutatás lebonyolítása, amely a hazai összes ápolási osztály/ önálló ápolási intézet szakmai és gazdasági működésére fókuszálna. A kutatási program szervezésének főbb indítékai: Igazán letisztult orvostól független- ápolási munkát ezeken a fekvőbeteg osztályokon végeznek Az ápolói és orvosi kompetenciába tartozó tevékenységek itt válnak el a leginkább A tiszta szakdolgozói létszám miatt elsősorban itt mérhető fel, hogy betarthatók-e a jogszabályi előírások, és ha nem, akkor annak milyen következményei vannak a betegek ellátására. A 60/2003(X.20.) ESzCsM rendelet alapján ápolási osztály szakmai vezetője kizárólag osztályvezető ápoló (tehát egészségügyi szakdolgozó) lehet. A tapasztalat viszont az, hogy a szolgáltató nem minden esetben függetleníti orvosi döntésektől az ilyen jellegű osztályok működését. Az osztályvezető ápolók többnyire főnővéri feladatokat láthatnak csak el, megnyirbálva ezzel az egészségügyi szakdolgozók jogszabályban rögzített szakmai kompetenciáját, jogait Az ápolásszakmán belüli karrierterv kimunkálására főként ilyen osztályokon van lehetőség/ többszintű ápolási ellátási sémák alapján Multidiszciplinalitás/ kooperáció és együttműködés ez egyénre tervezett betegellátásban a leginkább itt valósul meg Az ápolás valódi finanszírozási alapját képező ápolási tevékenységek perc ideje és percdíjai is itt mérhetőek a legjobban és nem utolsó szempont az is, hogy a szakképesítéseknek megfelelően kialakított ellátási igényeknek megfelelően összeállított- munkakörök és munkaszervezés- az egészségügyi szakdolgozók multidiszciplináris egységére vonatkoztatva is körvonalazhat egy olyan szakmai karriervázat, amely segítséget nyújthat egy vonzó életpályamodell kialakításában. Az ápolási osztályok új szolgáltatási elemekkel és finanszírozási lehetőségekkel gazdagították az egészségügyet ( co-paymant fogalma). Az idősödő társadalom ápolási igényei egyre szembetűnőbbek. Ezen kutatás során felmérhető lenne, hogy mekkora az OEP finanszírozás és minimum ellátás tényleges összköltsége közötti, kiegészítésre szoruló rés, mennyire eltérőek országos viszonylatban a szolgáltatási (co-paymant) díjak, ezek az összegekért milyen minőségű szolgáltatásokat képesek nyújtani az osztályok/intézetek és a szolgáltatást igénybevevők képesek-e ezeket az összegeket kifizetni? Mindezeken túlmenően a MESZK javaslatot tehet az ápolási osztályokon nyújtott szolgáltatások OEP általi napi fix finanszírozási összegére. Termelhet-e nyereséget (és hogyan) egy tisztán ápolási szolgáltatást nyújtó intézeti fekvőbeteg-ellátó egység? A HGCS2 program negatív tapasztalatainak leszűrése alapján tovább vizsgálhatók a szociális és az egészségügyi szolgáltatások közötti különbségek és kamaránk javaslattal élhet a két ellátási terület szakmai fejlesztése és finanszírozása tekintetében a jövőbeni idősellátás érdekében.

7 Tagozati költségvetési terv 2012 évre: Évente az országos szakmai tagozatok részére ig Ft áll rendelkezésre. A i megbeszélést megelőzően- addig, amíg nincs megegyezés a évi tagozati költségkeretre vonatkozóan- hasonlóan az előző évekhez csak Ft-os kerettel tudok kalkulálni és ehhez igazítottam az éves munkatervet is, az alábbiak szerinti költség elemeket figyelembe véve: Szakmai konferencia/ egyben országos tagozati gyűlés szervezése: Előadók útiköltsége, előadói díjak: Tagozati telefonköltség: Tagozati utazási költség: Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft.- A tervezett kutatásra nem áll rendelkezésre pénzügyi forrás, így kérem a forrásbiztosítás lehetőség szerinti mérlegelését. Az országos tudományos programot mindenképpen szeretnénk megvalósítani, miközben tartanunk kell az Alapszabály és a Tagozati MSZ előírásait. A rendezvények hatékony szervezésével, szponzorok felkutatásával és a MESZK Országos Szervezet támogatásával valószínűleg tudjuk tartani a felvázolt évi munkatervet. Amennyiben a i SZTT ülésen magasabb költségvetési keret megállapítására kerül sor, úgy éves programomat módosítani fogom. Miskolc, Tisztelettel: Tóth Andrea MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Tagozatvezető