Az IMS vázszerkezetű épületek korróziós károsodása és megerősítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az IMS vázszerkezetű épületek korróziós károsodása és megerősítése"

Átírás

1 Az IMS vázszerkezetű épületek korróziós károsodása és megerősítése A 25 emeletes ISM vázszerkezetű épület korróziós károsodása Magyarországon 1990-ig 130 db. IMS vázszerkezetű épület készült, zömmel Dél- Magyarországon, összesen kb. 380 ezer m 2 alapterülettel. Az épületek szerelése közben, olyan kloridion-tartalmú habarcsanyagot (PU pasztát) alkalmaztak a pillér-födém csomópontok kiképzésénél, ami korróziós folyamatokat indított el a feszítőhuzalokban. A pécsi 25 emeletes Magasház Az IMS feszített vasbeton vázszerkezeti rendszer lényege, hogy az előregyártott vasbeton pillérek közé speciálisan gyártott, kazettás szerkezetű födémelemeket helyeznek el, amelyek sarokkimetszéssel csatlakoznak a pillérekhez. A pillérek és a födémek kapcsolatát és együttdolgozását a födém síkjában feszítőbetétekkel történő kétirányú összefeszítés által létrehozott súrlódás adja. A pillér-, födém- és szegélytartó elemekből álló vázszerkezet

2 A pillérek és a födémek közötti szerelési hézagot még a pászmák befűzése és megfeszítése előtt egy gyorsan szilárduló habarcsanyaggal, ún. PU pasztával töltik ki, amelyet a helyszínen állítanak elő a cement kötőanyagú szilikátőrlemény és a kalcium-kloridot tartalmazó folyadékkomponensek összekeverésével. Ezzel a hézagkitöltő habarccsal biztosítják a pillérfödém csomópontban a megfelelő támasz- és erőátadási felületet. A PU paszta hézagkitöltő habarcs a pillér-födém csomópontban Az ilyen megoldással néhány kísérleti szerelés után 1974-ben elsőként került sor a pécsi Magasház megépítésére. Az 1976-ban üzembe helyezett 25 emeletes lakóház alapterülete m 2 és magassága 80m. Az alsó három szinten iroda funkcióval, a negyedik szint egy gépészeti szerelőszint, a fölötte lévő szinteken 250 db lakást alakítottak ki. A pécsi 25 emeletes Magasház szerelés közben

3 1983-ban az épület utólagos ellenőrzése és a csomóponti feltárása során a vázszerkezetet összefeszítő acélbetétek korróziós károsodását észlelték, majd 1988-ban az ÉMI, FTV és a BME szakembereinek részvételével megkezdődött az épület korróziófeltáró vizsgálata. Ennek során a pillér-födém csomópontokban igen súlyos korróziós károkat állapítottak meg a feszítőbetéteken. Egyes helyeken már huzalszakadások is előfordultak. Korrodálódott feszítőpászmák elszakadt acélszálai Az utólagos vizsgálatok kiderítették, hogy a pillér-födém csomópontban alkalmazott PU paszta hézagkitöltő habarcs igen nagy mennyiségű, vízzel könnyen kioldható kloridiont tartalmazott, ami korróziós hatást fejtett ki a környezetében húzódó feszítőbetétekre. Figyelembe véve az épület vázszerkezetének károsodását, valamint a további üzemeltetéssel járó kockázat mértékét, 1989-ben került sor a Magasház kiürítésére. Az IMS vázszerkezetek megerősítési feladatai Ismerve a feszítőpászmák kloridion okozta korróziós károsodását, megállapítható, hogy mindazokat az épületeket, amelyeknél PU pasztát alkalmaztak hézagkitöltő anyagként, statikailag meg kell erősíteni, mielőtt a korrózió előrehaladásával a feszítőhuzalok elszakadnának, és az épületek állékonyságát biztosító feszítőerő megszűnne. A feszítőhuzalok lokális korróziója és szakadása miatt az IMS épületvázak fokozatosan elvesztik teherbírásukat és állékonyságukat, azaz a feszítőerő hiányában csökkenhet, majd megszűnhet: - a pillér-födém kapcsolatának függőleges irányú teherbírása - a rugalmasan sarokmerev csomópontok tervezett működése - a vízszintes terheléssel szembeni keretmerevsége - a födémmezők tárcsahatása - a többelemes födémelemek mezőnyomatéki és támasznyomatéki teherbírása - az épület egészének kellő merevsége és állékonysága

4 Mindezek a folyamatok és változások külön-külön is az építmény tönkremenetelét jelenthetik, ezért szükségessé válik azok megerősítése. A feszítőerő megszűnése után az utólagosan beépített megerősítő szerkezeteknek biztosítania kell: - A födémek és a pillérek közötti függőleges teherátadást (pl. acélbetétes gombafejjel); - A födémek nyomatéki teherbírását, azaz hajlított lemezként (gerendarácsként) a működő feszített keresztmetszetek teherbírását át kell vennie; - A födémek vízszintes síkban szükséges merevségét, hogy a vízszintes erőket az épület merevítő falaira közvetítse. Az épületek megerősítésének célja ennek megfelelően a teherbírás és állékonyság biztosítása az épület eredeti erőjátékának közelítő rekonstruálásával, illetve az eredeti erőjáték részleges, vagy teljes megváltoztatásával. Az IMS szerkezetű épületek megerősítési eljárásai Az alkalmazható megerősítési módszereket és eljárásokat jelentős mértékben befolyásolja, hogy a megerősítendő IMS épületváz födémszerkezeti rendszere egy-, kettő-, vagy négyelemes-e. Igen gyakran elvárásként fogalmazódik meg, hogy a megerősítés során az épület üzemelése is megoldható legyen, valamint a létesítmény eredeti funkciója és használhatósága ne változzék. Az IMS épületek megerősítésére, kidolgozásra kerültek többek között olyan eljárások, amelyek az eredeti vázszerkezet korróziós károsodását kívánták megállítani azáltal, hogy az agresszív klorid-ionokat vegyi úton lekötik, vagy pedig elektrokémiai módszerrel a feszítőpászmákat katódos védelemmel látják el. Ezek az eljárások a gyakorlatban igen nehezen kivitelezhetők, hatékonyságuk nehezen kontrollálható, valamint eredményességük igencsak kétséges a kloridos korrózióval kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok alapján. Ezért alkalmazásukra nem került sor. A gyakorlatban alkalmazott megerősítési módszerek egyik csoportja az eredeti erőjáték és teherbírás rekonstruálására törekszik. Ennek során szabadkábeles utófeszítéssel biztosítják a tartószerkezeti követelmények kielégítését. A módszer gyors kivitelezést tesz lehetővé, az épület részleges üzemeltetése mellett is alkalmazható. A megerősítési módszerek másik fő csoportja az eredeti, feszített erőjáték figyelmen kívül hagyásával, olyan pótlólagos tartószerkezeti elemek és támaszok beépítését alkalmazza, amelyek a pillér-födém csomópont függőleges teherbírását a súrlódásos kapcsolat helyett, gallérszerű alátámasztó szerkezettel biztosítja. Ezek a módszerek a teherhordó szerkezetet csomópontonkénti aláfogással, támasztó szerelvények (pl. acélbetétes vasbeton gallérok) beépítésével hagyományos vasbeton vázszerkezetté alakítják át. Ha az IMS vázszerkezetek erőtartalékait, valamint az egyes megerősítési módszerek hatékonyságát eltérően ítélték is meg a szakemberek, abban azonban egységes volt az álláspontjuk, hogy a nem szokványos szerkezet-megerősítési megoldásokat, azaz megfelelő tapasztalatokkal még nem bíró és szabványelőírásokkal nem szabályozott egyedi módszereket, csak a valósághű modelleken végzett, próbaterhelésekkel igazolva és szakvéleménnyel alátámasztva fogadták el és javasolták alkalmazni (pl. acélszalagos, ferde acélcsapos) eljárások.

5 A megerősítési eljárások csoportosítása: 1. Eredeti erőjáték közelítő visszaállítása, utólagos feszítéssel - feszítőkábelek cseréje - szabadkábeles utófeszítés 2. Hagyományos tartó-vázszerkezetté való átalakítás 2.1 Szokványos szabványelőírásokon alapuló eljárások - acélgallér és acélgerendás alátámasztás - konzol alátámasztása rácsos acéltartóval - acélgallér + vonórudas felfüggesztés - merev acélbetétes vasbeton gallér - födém síkjában vasbeton gerenda kialakítása - körítő falba rejtett konzolos, illetve oszlopos alátámasztás - köpenyezés és aláfalazás 2.2 Kísérletekkel alátámasztott egyedi megoldások - rejtett acélcsapos - vízszintes kötő- és kapcsolóelemes - acélszalagos - ferde acélcsapos A megerősítési eljárások az egyes épületek sajátosságainak figyelembevételével kombináltan is alkalmazhatók. A gyakorlatban jól bevált módszer, a pótlólagosan bevitt utófeszítés és az acélszerkezeti tartóelemek együttes alkalmazása, ahol az épület merevségét és a kerethatást, szabadkábeles feszítéssel biztosítják. IMS szerkezetek megerősítése acél gallérokkal és alátámasztásokkal A födémek és a pillérek közötti függőleges teherátadásra, azaz a födém-pillér közötti súrlódó erő helyettesítésére igen gyakran alkalmaznak acélgallérokat, illetve acélcsapos vasbeton gallérokat (1. ábra és 1. és 2. fénykép). Ezek a módszerek az eredeti, feszített erőjáték figyelmen kívül hagyásával, olyan pótlólagos támaszok beépítését alkalmazzák, amelyek a teherhordó szerkezeteket csomópontonkénti aláfogással, hagyományos vasbeton vázszerkezetté alakítják át. Előnyük, hogy az alkalmazott tartószerkezeti megoldások statikai számítással jól igazolhatók és méretezhetők. Hátrányuk viszont az, hogy nagy bontási és helyreállítási igényük van, valamint az épület esztétikai megjelenését megváltoztatják. 1. ábra Födémelemek alátámasztása acélbetétes vasbeton gallérral

6 1. fénykép Födémtámasz a pillérre erősített acélgallérral 2. fénykép Acélbetétes vasbeton gallér felerősítve a pillérre Ezek a gallérok két U alakú fél-gallérból csavarozással szerelhetők össze úgy, hogy a pillérekbe előzetesen befúrt 45 mm mély furatokat cementhabarccsal töltik ki, majd az összecsavarozás során, a galléron lévő acélcsapok a pillér furataiból a többlet cementhabarcsot kiszorítják, így a csapok hézagmentes felfekvése biztosított. Homlokzati pillérre átmenő csavarokkal erősítik fel a gallérokat és a konzolelemeket (3. fénykép). A gallérok felemelése előtt a födémelemekkel érintkező felső lapjukra habarcsterítést tesznek, vagy a födém és gallér közötti hézagot utólag kiinjektálják. 3. fénykép Erkélyelem alátámasztása konzollal

7 Előregyártott vasbeton gallérok alkalmazásakor, a födémmezők tárcsahatását, a felfelé álló acélcsapok födémelem lyukaiba való illesztésével biztosítják. Acélgallérok esetén, a gallérokon lévő függőleges furatokon átvezetett csavarral rögzítik az elemeket a födémhez. Az alkalmazott gallérok mérete viszonylag nagy, a tűzvédelmi burkolat és az alátámasztási mélység miatt. Ezért a pillérekhez közel elhelyezkedő ablakok nyitása, több esetben nehezen biztosítható. Ezt a problémát oldják meg azzal, hogy az oszlopokra felerősített acélgallérok felső vízszintes szárnyát a födémpanelba süllyesztik a kéregbeton vastagságában. A részben rejtett acélgallérokat az oszlopokon átfúrt lyukakon keresztül átmenő csavarokkal, vagy csapokkal erősítik fel a teherviselő bordás födémelem közvetlen alátámasztására, majd tűzvédelmi burkolattal látják el (2. ábra és 4. fénykép). A méreteiben csökkentett és részben a födémbe rejtett szerelvények (gallérok) elhelyezése csak minimális bontási- és helyreállítási igénnyel jár, és esztétikailag jól beilleszkedik a lakóterek belső terébe. 2. ábra Részben födémbe rejtett acélgalléros megerősítés vázlatrajza 4. fénykép A részben rejtett acélgallér és tűzvédelme

8 Acélgallér + vonórudas megerősítés esetén a pillér és a födém kapcsolatának biztosítására acélgallérokat szerelnek fel, míg a tárcsahatás fenntartására vonórudat alkalmaznak (3. ábra és 5. fénykép). 3. ábra Acélgallér + vonórudas megerősítés vázlatrajza 5. fénykép Födémelem alátámasztása és konzolelem felfüggesztése

9 Acélgerendával történő födém és konzol alátámasztása esetén a födémet I keresztmetszetű páros acélgerendákkal támasztják alá (4. ábra és 6. fénykép). 4. ábra Acélgerendás alátámasztás vázlatrajza 6. fénykép Födémelem és konzolelem alátámasztása acélgerendával Vízszintes acélcsapos megerősítési eljárás Az IMS szerkezetek megerősítési megoldásaival szemben, támaszthatnak olyan követelményt (elvárást), hogy az alkalmazott műszaki megoldás (szerkezet) az épület hasznos légterét ne csökkentse, de még kedvezőbb, ha egyáltalán nem látszik. Ezt a feltételt elégítik ki a födémsíkon belüli ún. rejtett megerősítési módszerek, mint például az acélcsapos-csavaros megerősítés, amely a födém és a pillér közötti súrlódó erő helyettesítésére a födémkazetták felől elhelyezett acélcsapokat alkalmaznak (5. ábra). A pillérekbe előre befúrt furatokat a cementhabarccsal töltik ki, és az acélcsapokat ezekbe a furatokba ragasztják be, így a hézagmentes felfekvés biztosított. A födémbordák összekapcsolását vízszintes csavarokkal oldják meg, a tárcsahatás biztosítása céljából.

10 5. ábra Vízszintes acélcsapos megerősítés vázlatrajza Kapcsolóelemes megerősítési módszer A födém-pillér kapcsolatát a födém síkjában a kazettákon belül alakítja ki a rejtett kötőelemes megerősítési módszer, mely szerint a födémeket és a pillért az alulról megnyitott födémelemek kazettáiból HILTI koronafúróval vízszintesen harántirányban átfúrják, majd a furatokba kapcsolóelemeket helyeznek el (6. ábra és 7. fénykép). A pilléren és a födémeken átmenő kapcsolóelemekre a PU pasztát keresztező szakaszon korracél gyűrűt helyeznek el, majd az átmenő furatokat a kapcsolóelemek behelyezése és csavaros rögzítése után EXOCEM cementbázisú duzzadó habarccsal injektálták ki. A megerősítést követően a megbontott födémkazettát HERAKLITH tábla behelyezésével helyreállítják, így az elvégzett műszaki beavatkozás után a födémszerkezet esztétikai szempontból az eredetivel azonos. 6. ábra A kapcsolóelemes megerősítés vázlatrajza

11 7. fénykép A kapcsolóelemes megerősítés furathézagainak kiinjektálása Ferde acélcsapos megerősítési módszer A nem szabványelőírásokon alapuló és a födémsíkon belüli (rejtett) megerősítési módszerek közé tartozik a ferdecsapos eljárás, melynek során a födém és pillér közötti erőátadás céljából, bontás és rongálás nélkül, acélcsapot helyeznek a födémbordán keresztül a pillérbe hatoló ferde furatba (7. ábra és 8. fénykép). 7. ábra A ferde acélcsapos megerősítés módszer vázlatrajza 8. fénykép Az acélcsappal megerősített pillér-födém csomópont

12 A födémen a PU pasztán át a pillérbe mélyített ferde furatot cementhabarccsal töltik ki, majd ebbe helyezik a korrózióvédelemmel ellátott Ө25-ös B es betonacél csapot. A csap behelyezése alulról is történhet, így nem kell a tetőszerkezetet megbontani, pl. a lapos tetős épületek tetőfödém szintjén. Acélszalagos megerősítési módszer A konzolelemek negatív nyomatéki, valamint a többelemes födémmezők mezőközépi pozitív nyomatéki megerősítésére acéllemez csíkokat alkalmaztak, amelyeket a megfelelő együttdolgozás érdekében acélcsapokkal és HILTI dübelekkel erősítettek fel a gallérral alátámasztott födém és konzolelemek alsó-, illetve felső síkjára (8. ábra és 9. fénykép). A megerősítési eljárás kísérleti és gyakorlati tapasztalatai szerint, a felerősített acélszalagok húzott övlemezként működve hatásosan megnövelték a nyomatéki teherbírást és a födém merevségét, továbbá csökkentették az előjelzés nélküli hirtelen tönkremenetel veszélyét. 8. ábra Acélszalagos szerkezet megerősítés vázlatrajza 9. fénykép Acéllemezek felerősítése a konzolelemek felső övére

13 Az utólagos szerkezet-megerősítési eljárásoknál az alkalmazott megoldásokkal kapcsolatban, tartószerkezeti szempontból a kulcskérdés az, hogy a régi (primer) és az új (szekunder) szerkezet mikor kezd együttdolgozni. A szalagos megerősítési módszer ilyen irányú, IMS nagymodell-szerkezeten végzett, utólagos ellenőrző kísérlete során bebizonyosodott, hogy a két födémből álló födémmező közepe, terhelés hatására igen számottevően lehajlik, a szalagot felerősítő acélcsapok egymás utáni (egyenkénti) tönkremenetele mellett. Ennek alapján átértékelték a szalagos megerősítési mód alkalmazási lehetőségeit és korlátjait, különös tekintettel a konzolelemek és a többelemes födémmezők megerősítési feltételeire. Födém síkjában kialakított monolit vasbeton gerenda A több elemből álló födémmezők megerősítésére T szelvényű monolit vasbeton gerendát alkalmaznak, melyet a kábelcsatornák betonjának kivésésével keletkezett üregben, valamint pillérszélességben a födémsík alatt alakítanak ki (9. ábra). A fordított T alakú vasbeton gerenda az MSZ előírásai szerint méretezhető, de körültekintően kell figyelembe venni az előregyártott födémelemek és az utólag készített monolit gerenda közötti együttdolgozás mértékét. Az eljárás ikergerendás változata szerint, a többelemes födémmezők pillérek közötti megerősítésére a két födémmező találkozásánál a perembordák kazetta felöli oldalán, mindkét födémelemnél egy-egy monolit gerendát alakítanak ki. A gerendák alsó vasait a mellékbordák alsó övének megvésésével a födémelem síkjába illesztik. A fővasalás egy részét a támaszoknál felhajlítják, majd úgy horgonyozzák le, hogy a gerenda többtámaszúsága biztosítható legyen (10. fénykép). 9. ábra Vasbeton gerendával történő megerősítés vázlatrajza 10. fénykép Gerenda kialakítása a födémpanel alsó síkjában

14 A feszítőkábelek cseréjével történő szerkezet megerősítés A szerkezet megerősítés e módszere az épülőfélben lévő vázszerkezeteknél került csak alkalmazásra (11. fénykép). Az eljárás szerint a kábelcsatornából utólagos véséssel a feszítőbetéteket kiszedik, majd a PU paszta egy részét kivésve, a csomópontot TIPOX gyantával lekezelik és kloridion-mentes EXOCEM habarccsal a szerelési hézagokat, kitöltik. (12. fénykép) Ezt követően új feszítőkábeleket húznak be, majd megfeszítik, és a pilléreken való átvezető lyukakat kiinjektálják (13. fénykép). Végezetül a kábelcsatornát, vibrátoros tömörítés mellett kibetonozzák, majd a pillér csomópontokat vízszigeteléssel látják el. 11. fénykép IMS vázszerkezetű épület, szerelés közben 12. fénykép EXOCEM habarccsal kitöltött szerelőhézag 13. fénykép A pilléren átvezető lyukak utólagos kiinjektálása

15 IMS szerkezetek megerősítése szabadkábeles utófeszítéssel A szabadkábeles utófeszítéses eljárás alapgondolata arra az igényre épül, hogy megkísérelje az épület eredeti erőjátékát rekonstruálni, lehetőség szerint minél kevesebb roncsolásos beavatkozás árán. Az utólagos feszítőerőt a födémek síkja alatt, vagy a födém síkjában, szabadon vezetett korrózióvédett pászmákkal lehet a szerkezetbe bevinni, az eredeti feszítőerőkkel közel azonos helyen. Ezáltal helyreállítják a pillér-födém csomópont függőleges teherátadását biztosító súrlódó erőket, és részben biztosítják az eredeti térbeli merevséget is. A szabadkábeles módszert a 90-es évek elején már eredményesen alkalmazták a többelemes födémmezővel rendelkező IMS épületek megerősítésére oly módon, hogy a födémsík alatt vezetett feszítőkábeleket a födémszerkezet mezőinek elemcsatlakozásainál kűlpontosították, (14. fénykép) feszítőműves tartóvá alakítva át ez által a födémmezőt. A külpontosítási helyeken koncentráltan ébredő függőleges erőkkel, valamint a födémelemek szegélybordáira excentrikusan ható utófeszítő erők hatására, a támaszoknál előállított negatív nyomaték értékével a födémszerkezet mezőnyomatékai csökkentek. Ez a megerősítési módszer elsősorban ott volt alkalmazható, ahol a födémterhek nem jelentősek, valamint a külpontosított feszítőkábelek a födémsík alatt álmennyezettel eltakarhatók. (15. fénykép) 14. fénykép Szabadon vezetett feszítőkábelek lefeszítése a födémmezőben 15. fénykép Szabadkábeles módszerrel megerősített IMS épület

16 A szabadkábeles utófeszítési eljárás továbbfejlesztésével, ma már a feszítőpászmákat vezethetik a födém síkja alatt, vagy a födémelemek kazettáinak megbontásával, a födémen belül is. Ezáltal az acélszerkezeti tartóelemekkel kiegészített utófeszítéses módszer, többelemes födém esetén is alkalmas a födémsíkon belüli rejtett szerkezet megerősítésre. Az utófeszítés polietilén védőburkolattal ellátott, grafitzsírba ágyazott, feszítőpászmákkal történik, TESIT, illetve FREYSSINET rendszerű feszítési technológiákkal. A feszítőbetétek a vázszerkezet pillérein kiképzett furatokon keresztül a pillérsíkon belül (16. és 17. fénykép vagy a pillérek mellett, a vázszerkezet kontúrvonalain kívül is vezethetők. A pászmák száma és a feszítőerő, valamint a lehorgonyzás módja, minden esetben egyedi tervezés kérdése. 16. fénykép Furatok készítése a feszítőkábelek számára 17. fénykép Födém alatt és a pillérsíkon belül vezetett feszítőkábelek Az 1976-ban IMS technológiával épült, 25 emeletes pécsi Magasház (18. fénykép) napjainkban történő megerősítéséhez 150 mm 2 keresztmetszetű és 1770 N/mm 2 határfeszültségű feszítőpászmákat használnak. A feszítőkábelek egy részét a pillérek mellett a födémben rejtetten vezetik (10. és 11. ábrák). Ennek kivitelezésére a födémelemek kazettáit alulról-, esetenként felülről megbontják, majd a födémbordákat gyémántfejes koronafúróval átfúrva képezik ki az acélcsapok elhelyezéséhez szükséges furatokat, valamint a kábelek vezetéséhez szükséges lyukakat is( és 21. fénykép).

17 18. fénykép Pécsi 25 emeletes Magasház megerősítés közben 10. ábra Az IMS Magasház megerősítési tervének alaprajza 11. ábra A födémben vezetett feszítőpászmák metszeti rajza

18 19. fénykép A pillér melletti mezőkben megnyitott födémkazetták 20. fénykép A födémbordák átfúrása koronafúróval 21. fénykép A födémben vezetett feszítőpászmák

19 A feszítőpászmák másik részét a födém síkja alatt, a pillérek mellett, vagy a pilléreket átfúrva, az eredeti vonalvezetésnek megfelelően, az IMS vázszerkezet vonalában vezetik (12. ábra és 22. fénykép). A födémelemeket alátámasztó acélgallérok, egyben a feszítőpászmák megvezetésére is szolgálnak (23. fénykép). A pászmák feszítése hidraulikus feszítőpuskával történik, az épület homlokzatán, vagy a födémmezőkön belül, az erre a célra kifejlesztett feszítőszerelvény malac alkalmazásával (24. és 25. fénykép). A feszítőkábelek lehorgonyzására, illetve ledudózására az épület több pontján van lehetőség, így például az oszlopnyakra erősített acélszerelvényeknél, a födémkazetták bordáinál, kibetonozott konzolelemek kazettáiban, szegélygerendáknál, stb. (26. fénykép). Feszítés után a födém alatt 3-5 cm-rel vezetett pászmák előregyártott tűz- és mechanikai hatások elleni védelmet kapnak, így teljes körűen védettnek tekinthetők. 12. ábra A födém alatt vezetett feszítőpászmák metszeti rajza 22. fénykép Feszítőpászmák a pillér mellett és a vázszerkezet vonalában vezetve 23. fénykép Feszítőpászmák megvezetése a födémelemeket alátámasztó acélgallérban

20 24. fénykép Pászmák megfeszítése hidraulikus feszítőpuskával 25. fénykép Födémmezőn belüli feszítéshez használt szerelvény 26. fénykép Lehorgonyzott és ledugózott feszítőkábelek az épület homlokzatán

21 A pécsi Magasház merevítő falrendszerének megerősítésére az alsó nyolc szinten volt csak szükség. Ennek során, új merevítő falakat helyeztek el a hiányzó, illetve bizonytalan merevség pótlására. A haránt irányú merevítő rendszert a bütüfalak lealapozásával, a hosszirányú falakat a lépcsőházi merevítő falak megvastagításával és új fal beépítésével erősítették meg. Megállapítások és következtetések Az IMS vázszerkezetű épületek helyreállításakor mindig az épület globális megerősítésében kell gondolkodni, és nemcsak a csomópontok lokális megoldásában. Ennek megfelelően az alkalmazandó eljárás kiválasztásakor, egyedileg kell dönteni, figyelembe véve az épület sajátosságait és a megrendelő követelményeit, pl. minimális bontásigény, rövid kivitelezési határidő, a beépített megerősítő szerkezetek ellenőrizhetősége és láthatósága, stb. Tehát minden épület megerősítése egyedi megoldást kíván, és ezért minden esetre alkalmas (optimális) eljárás nem létezik. Az ismertetett megerősítési módszerek igen sok esetben további műszaki problémákat vetnek fel (pl. az épület dilatálása), ezért évek óta folynak a kísérletek az újabb és tökéletesebb megerősítési eljárások kifejlesztésére. Különösen a többelemes födémmezők megerősítése területén, még napjainkban is születhetnek újszerű megoldások. Az utólagosan elvégzett terhelési vizsgálatok tapasztalatai alapján, az IMS vázszerkezeti rendszer feltűnően nagy teherbírással rendelkezik. Ez annak is köszönhető, hogy a rugalmasan deformálható födémpanelek a pillérek közé való befeszítéssel feldomborodnak és mint kétirányú bordázattal merevített lapos ívű héjszerkezetként működve, veszik fel a födémterheket. Az ÉMI-ben végzett terhelési kísérletek szerint, az IMS vázszerkezet teherbírási tartalékai igen nagyok, még 80%-os feszítőerő csökkenésére sem következik be tönkremenetel. A vázszerkezet megítélését illetően, megoszlik a szakemberek véleménye, mivel a korróziós károsodás és a történtek után, egyesek magának az IMS vázszerkezeti rendszernek az elvi alkalmatlanságát hangoztatják, míg mások viszont a feszítőkábelek korróziós lehetőségeit kizárva, még ma is korszerű építési technológiának tartják, igen nagy teherbírási tartalékokkal és széles felhasználási lehetőségekkel. Az épület jelene és jövője A pécsi Magasház már egy éve, hogy statikailag meg lett erősítve, és hasznosítás hiányában még mindig lakatlanul áll. A közel 20 éve történ kiürítésével, mint lakatlan toronyépület, már több éve szerepel a Geinis-rekordok könyvében. Jelenleg a pécsi önkormányzat tulajdonában levő épület újgazdára és egy új funkciónak megfelelő felújításra vár. Eladási ára kb. 500 millió forint. Központi elhelyezkedéséből adódóan funkcionálhatna egyetemi kollégiumként, apartman együttesként, szociális otthonként, vagy akár egy kereskedelmi központként is hasznosulhatna. Az épület teljes körű felújításának és átalakításának várható költsége, meghaladhatja a 3 milliárd forintot.

22 A pécsi Magasház felújításának látványterve A pécsi Magasház szerkezet-megerősítésében résztvevő cégek: - MAROSTERV Mérnöki Iroda Kft. Pécs (a szerkezet-megerősítés tervezése) - IMMO Kft. Pécs (a megerősítési munkálatok kivitelezése) - COORDINÁTOR Rt. Pécs (a kivitelezési munkálatok irányítása) - BORZA és Társai Építész Iroda, Pécs (az épület-felújítási látványtervek készítése)

A PÉCS 25 EMELETES MAGASHÁZ BONTÁSA Az épület építése, károsodása, megerősítése és bontása

A PÉCS 25 EMELETES MAGASHÁZ BONTÁSA Az épület építése, károsodása, megerősítése és bontása A PÉCS 25 EMELETES MAGASHÁZ BONTÁSA Az épület építése, károsodása, megerősítése és bontása Dr. Orbán József professor emeritus PTE MIK Építőmérnök Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS Az évek során elvégzett diagnosztikai-

Részletesebben

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSE A MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSBEN ESETTANULMÁNYOK

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSE A MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSBEN ESETTANULMÁNYOK UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSE A MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSBEN ESETTANULMÁNYOK Kasza Tamás Tatabánya 2017.október 2. 1. Körszimmetrikus műtárgyak új szerkezetek megerősítés 2. Magasépítési szerkezetek új

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet Hatvani Jenő Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2018. november 09. Az előadás témái Bemutatom a tégla-

Részletesebben

ELSÕ BETON. Csarnok építési elemek óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Csarnok építési elemek óta az építõipar szolgálatában ELSÕ BETON Csarnok építési elemek ELSÕ BETON Cégünk 2004. óta gyárt különféle csarnoképítési elemeket. Mára statikus tervezõk bevonásával a tartószerkezeti tervezést is, továbbá a komplett helyszíni szerkezetépítési

Részletesebben

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése Dr. Orbán Zoltán, Dormány András, Juhász Tamás Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék A megbízhatóság értelmezése

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK

ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK DR. FARKAS GYÖRGY TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI TANÁR BETONSZÖVETSÉG KONFERENCIA 2009. 10. 26. AZ ELŐREGYÁRTÁS FOGALMA BETON, VASBETON ÉS FESZÍTETT

Részletesebben

TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK. Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus

TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK. Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus FÖDÉMSZERKESZTÉSI MÓDOK HOSSZIRÁNYÚ VÁZGERENDÁRA (KÉTIRÁNYÚ VÁZGERENDÁRA) HARÁNTIRÁNYÚ VÁZGERENDÁRA PILLÉRRE (GERENDA

Részletesebben

TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK

TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus FÖDÉMSZERKESZTÉSI MÓDOK HOSSZIRÁNYÚ VÁZGERENDÁRA HARÁNTIRÁNYÚ VÁZGERENDÁRA NEM JELLEMZŐ: Kétirányú vázgerendára NEM

Részletesebben

TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK. Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus

TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK. Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus FÖDÉMSZERKESZTÉSI MÓDOK HOSSZIRÁNYÚ VÁZGERENDÁRA HARÁNTIRÁNYÚ VÁZGERENDÁRA NEM JELLEMZŐ: Kétirányú vázgerendára NEM

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos

Részletesebben

Külsőkábeles, utófeszített vasbeton hidak tervezési elvek. Hidász Napok 2014

Külsőkábeles, utófeszített vasbeton hidak tervezési elvek. Hidász Napok 2014 Külsőkábeles, utófeszített vasbeton hidak tervezési elvek Hidász Napok 2014 Visegrád, 2014. november 26-27. Németh Ferenc - Kovács Tamás NEFER Kft. Újszerű vasbeton hídtípus Közös jellemzők Támaszköz:

Részletesebben

A Körösladányi Sebes-Körös híd megerősítésének tervezése

A Körösladányi Sebes-Körös híd megerősítésének tervezése A Körösladányi Sebes-Körös híd megerősítésének tervezése Közlekedéstudományi Egyesület 2017. március 21. Kovács Tamás, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Németh Ferenc, NEFER Mérnökiroda Kft. 1979 2014 2017.10.17.

Részletesebben

FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE

FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK Csapos gerendafödém megerősítése A, B keresztmetszetek; C hosszmetszet a felfekvésnél; D alternatív km; E, F igényesebb födém megerősítése (kereszt- és hosszmetszet)

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY A TARTÓSZERKEZETEKRŐL STATIKAI KIVITELI TERV

SZAKVÉLEMÉNY A TARTÓSZERKEZETEKRŐL STATIKAI KIVITELI TERV SZAKVÉLEMÉNY A TARTÓSZERKEZETEKRŐL STATIKAI KIVITELI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN ÁLLÓ TERÜLETI VÉDŐNŐI ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELŐ ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA 1145

Részletesebben

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS 454 Iváncsa, Arany János utca Hrsz: 16/8 Iváncsa Faluház felújítás 454 Iváncsa, Arany János utca Hrsz.: 16/8 Építtető: Iváncsa Község Önkormányzata Iváncsa, Fő utca 61/b. Fedélszék ellenőrző számítása

Részletesebben

Szerkezetek Szerelésének Szervezése

Szerkezetek Szerelésének Szervezése Szerkezetek Szerelésének Szervezése - Az eloregyártás elonyei, hátrányai - Szereléstechnológia tervek szükségessége - Az eloregyártott VB szerkezet versenyképessége az acél- és ragasztott faszerkezetekkel.

Részletesebben

Válaszfalak és térelhatároló falak

Válaszfalak és térelhatároló falak III.. szerkezeti csomópontjai Szerelt fal csatlakozása tiszta padlóhoz 2. 4. Szerelt fal csatlakozása nyers födémhez 4. 9 2. Szerelt fal csatlakozása padlóhoz úsztatott padló megszakítással 2. 4.. Rigips

Részletesebben

FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK Dr. Czeglédi Ottó FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK SZAKMÉRNÖKI ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos födémek:

Részletesebben

Újszerű vasbeton hídtípus

Újszerű vasbeton hídtípus Hidak utófeszítése csúszópászmás kábelekkel tervezési elvek Utófeszítés alkalmazása a magas- és mélyépítésben MMK szakmai továbbképzés Tatabánya, 2017. október 2. Dr. Kovács Tamás BME Hidak és Szerkezetek

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Tartószerkezeti műszaki leírás

Tartószerkezeti műszaki leírás Tartószerkezeti műszaki leírás kiviteli tervekhez FINO PIAC 2045 Törökbálint, Park u. 4. hrsz.: 3305/2. Tartalom Statikus tervezői nyilatkozat 3 Tartószerkezeti műszaki leírás 4 A megbízás tárgya 4 A tervezett

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 05. Méretezéselméleti kérdések TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 05. Méretezéselméleti kérdések TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens TARTÓ(SZERKEZETE)K TERVEZÉSE II. 05. Méretezéselméleti kérdések Dr. Szép János Egyetemi docens 2018. 10. 15. Az előadás tartalma Az igénybevételek jellege A támaszköz szerepe Igénybevételek változása A

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

Emelési segédszerkezetek

Emelési segédszerkezetek Emelési segédszerkezetek Emelési segédszerkezetnek hívunk minden olyan ideiglenesen igénybevett berendezést, amely az elemek megfogására, megforgatására, az emelés közbeni többlet igénybevételek felvételére,

Részletesebben

2. AZ ACÉLSZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE I.

2. AZ ACÉLSZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE I. ACÉLSZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE 2. AZ ACÉLSZERKEZETEK BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék MEGERŐSÍTÉSE I. FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR SÉRÜLT SZERKEZETI ELEMEK JAVÍTÁSA Korróziós károsodás hatására

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Acélszerkezetek kapcsolatai Csavarozott kapcsolatok kialakítása Csavarozott kapcsolatok

Részletesebben

ÉPSZERK / félév

ÉPSZERK / félév ÉPSZERK-5 2015/2016. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK KÜLÖNLEGES VÁLASZFALAK Előadó JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK CSARNOK VÁLASZFAL RAKTÁR CSARNOKTÉR FELADAT

Részletesebben

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Schöck Isokorb Q, Q-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív és negatív nyíróerők felvételére.

Részletesebben

CSARNOKSZERKEZETEK 2013

CSARNOKSZERKEZETEK 2013 CSARNOKSZERKEZETEK 2013 CSARNOK BEVEZETŐ PRIMER TARTÓSZERKEZETEK SZEKUNDER FAL, TETŐ KIEGÉSZÍTŐK ABLAK, KAPU, FFAL MAI ÓRÁN EZ LESZ SZEKUNDER TÉRELHATÁROLÓ SZERKEZETEK Elemek Fal Tető Vázrendszer

Részletesebben

Magasépítéstan I. Iparosított építésmódok II.

Magasépítéstan I. Iparosított építésmódok II. Magasépítéstan I. Iparosított építésmódok II. Az elıadást köszönettel ajánlom a néhai Bruzsa László egyetemi docens emlékének, akinek áldozatos, szakmai munkája nélkül ez az elıadás nem jöhetett volna

Részletesebben

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole típus Monolit vasbeton pihenő és falazott lépcsőházi fal közötti lépéshangszigetelés Schöck Tronsole 4 típus Lépcsőpihenő: Monolit vasbeton Lépcsőházi fal: Falazat Egyszerű rendszer: csatlakozó

Részletesebben

BONTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ STATIKAI MUNKARÉSZE SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLET. Budapest, X. ker. Kápolna u. 2.

BONTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ STATIKAI MUNKARÉSZE SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLET. Budapest, X. ker. Kápolna u. 2. BONTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ STATIKAI MUNKARÉSZE SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLET Budapest, X. ker. Kápolna u. 2. TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Statikus tervező MŰSZAKI LEÍRÁS 1.0 Általános rész Jelen statikai műszaki

Részletesebben

Schöck Isokorb D típus

Schöck Isokorb D típus Schöck Isokorb típus Schöck Isokorb típus Többtámaszú födémmezőknél alkalmazható. Pozítív és negatív nyomatékot és nyíróerőt képes felvenni. 89 Elemek elhelyezése Beépítési részletek típus 1 -CV50 típus

Részletesebben

Személyre szabott épületrendszer

Személyre szabott épületrendszer Személyre szabott épületrendszer 11 15 11 7 9 8 3 20 12 5 18 10 19 4 16 13 6 17 2 1 12 1. Főtartó keret: Keretoszlop 2. Főtartó keret: Keretgerenda 3. Szélrács 4. Szelemen 5. Falváztartó 6. Tetőburkolat

Részletesebben

Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole típus SCHÖCK RONSOLE Lépcsőkar és pihenő akusztikai elválasztása Schöck ronsole 6 típus Lépcsőkar: Monolit beton vagy előregyártott Lépcsőpihenő: Monolit beton vagy félig előregyártott Egyszerű

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS a Budapest, II. Szeréna út 36. alatti épület kiviteli terveihez

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS a Budapest, II. Szeréna út 36. alatti épület kiviteli terveihez TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS a Budapest, II. Szeréna út 36. alatti épület kiviteli terveihez 2016. július 1. Előzmények, általános leírás A tervezett épület egy teljesen új szerkezetekkel épülő pince,

Részletesebben

ISOTEQ PROFESSIONAL FÖDÉMELEM BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA

ISOTEQ PROFESSIONAL FÖDÉMELEM BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA ISOTEQ PROFESSIONAL FÖDÉMELEM BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA A TEMÉK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA: ISOTEQ BLOCK KFT. WWW.ISOTEQ.HU Tel HU: (+36 30) 405 3653 Tel International: (+36 30) 525 1181 Fax: (+36 72) 525 394

Részletesebben

Schöck Isokorb QP, QP-VV

Schöck Isokorb QP, QP-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus (Nyíróerő esetén) Megtámasztott erkélyek feszültségcsúcsaihoz, pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus (Nyíróerő esetén) Megtámasztott erkélyek

Részletesebben

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI DR. FARKAS GYÖRGY Professor emeritus BME Hidak és Szerkezetek Tanszék MMK Tartószerkezeti Tagozat Szakmai továbbképzés 2017 október 2. KÁBELVEZETÉS EGYENES

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Valós tüzek megfigyelése Az előadás tartalma valós épületekben bekövetkezett Véletlen ek Gerendán végzett tesztek hevítéssel Acélszerkezet tesztje hevítéssel Sarokmező

Részletesebben

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII.1 Acéltartó burkolat.................................... 194 VIII.2 Acélpillér burkolat.................................... 195 VIII.3 Kábelcsatorna

Részletesebben

7051 Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 532 alatti Gyógynövény-logisztikai központ építésének

7051 Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 532 alatti Gyógynövény-logisztikai központ építésének TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS a 7051 Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 532 alatti Gyógynövény-logisztikai központ építésének építési engedélyezési tervéhez Bánfi Ádám Okleveles építőmérnök Tartószerkezeti vezető

Részletesebben

STATIKUS TERVEZŐI NYILATKOZAT

STATIKUS TERVEZŐI NYILATKOZAT STATIKUS TERVEZŐI NYILATKOZAT Fa fedélszék kiviteli terve Cím: 2831 Tarján, Rákóczi út 13. Tartalom - Tervezői nyilatkozat - Műszaki leírás - Statikai számítás STATIKUS TERVEZŐI NYILATKOZAT Felelős tervező:

Részletesebben

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 582 03 Magasépítő technikus

Részletesebben

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens ÉPSZERK-5 2013/2014. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens Válaszfalak fogalma: épületen belüli, függőleges térelválasztó szerkezetek Jellemzők: nem hordanak

Részletesebben

Tájékoztató. az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról

Tájékoztató. az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról Tájékoztató az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról Záróvizsga lebonyolítása magasépítési (statikus) szakirányú hallgatók részére A záróvizsga két fő részből

Részletesebben

8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal

8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal 8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal 8.1. Szigetelôlapok felszerelése falazatra, födémre A FABETON szigetelôlemezeket mechanikai rögzítéssel, dûbelezéssel erôsítjük a szigetelendô felületre.

Részletesebben

Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése

Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése Gyufa skatulya címke; 1896 New York Palota; Budapest Általános elvek Falazott szerkezetek megerősítése LOGO A mérnöki tevékenység 1. MEGISMERÉS: KORABELI: - ÉPÍTŐANYAGOK - ÉPÍTÉSTECHNIKÁK - TRÜKKÖK (rejtett

Részletesebben

PANNON ARCHIKON Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.

PANNON ARCHIKON Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. PANNON ARCHIKON Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. Szombathely, Szövő u. 3. / Kőszeg, Alsó krt. 39. TEL: 06-70-3350-548 bukits.zoltan@gmail.com Perenyei Aranyhíd Óvoda felújítása és bővítése Szerkezeti

Részletesebben

Építészeti tartószerkezetek II.

Építészeti tartószerkezetek II. Építészeti tartószerkezetek II. Vasbeton szerkezetek Dr. Szép János Egyetemi docens 2019. 05. 03. Vasbeton szerkezetek I. rész o Előadás: Vasbeton lemezek o Gyakorlat: Súlyelemzés, modellfelvétel (AxisVM)

Részletesebben

A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT 5435 MARTFŰ, GESZTENYE SOR 1/a

A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT 5435 MARTFŰ, GESZTENYE SOR 1/a A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT 5435 MARTFŰ, GESZTENYE SOR 1/a VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉPÜLET ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA TENDER TERV Felújítás helye: 5435 Martfű, Május 1 út 1., hrsz:349/2 Megbízó: MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Schöck Isokorb V SCHÖCK ISOKORB. Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel Méretezési táblázat/alaprajzok Alkalmazási példák...

Schöck Isokorb V SCHÖCK ISOKORB. Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel Méretezési táblázat/alaprajzok Alkalmazási példák... Schöck Isokorb SCHÖCK ISOKORB Schöck Isokorb 6/6 Tartalom oldal Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel......................................................... 46 Méretezési táblázat/alaprajzok..................................................................

Részletesebben

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII. fejezet VIII.1 Acéltartó burkolat.................................... 194 VIII.2 Acélpillér burkolat................................... 195 VIII.3 Kábelcsatorna külsô tûz elleni védelme............

Részletesebben

AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA

AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA ACÉLSZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR KORÁBBI ELŐADÁSÁNAK KIEGÉSZÍTETT BŐVÍTETT VÁLTOZATA AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTA ANYAGMINŐSÉG (MECHANIKAI

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2012.03.11. KERETSZERKEZETEK A keretvázak kialakulása Kezdetben pillér-gerenda rendszerű tartószerkezeti váz XIX XX. Század új anyagok öntöttvas, vas, acél, vasbeton

Részletesebben

Szerkezetek szerelési sorrendje

Szerkezetek szerelési sorrendje Az elemeire bontott szerkezetek - foleg a magasépületek - többféle sorrendben is összeszerelhetoek. Egyszintes, többhajós épületek esetén a szerelés végezheto a hosszanti tengelyre merolegesen és azzal

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY. 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY. 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY 1. Geotechnikai feltárási módszerek 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei 3. EUROCODE szerinti geotechnikai tervezés 4. Talajban

Részletesebben

A SZERKEZET SEMATIKUS ÁBRÁJA STATIKAI VÁZA ERŐI (KÜLSŐ/TÁMASZ) VALÓSÁG ÉS MODELL 01 az elemek keresztmetszeti mérete a hosszméretnél lényegesen kisebb az elemek vastagsága a másik két méretnél lényegesen

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK Felhasználási terület: - Lakóépületek - családi ház - többlakásos épület - Ipari épületek - Irodaházak, iskolák, szociális épületek A legtöbb olyan esetben alkalmazható, ahol

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY 1. Geotechnikai feltárási módszerek 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei 3. EUROCODE szerinti geotechnikai tervezés 4. Talajban

Részletesebben

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek. TERVEZÉSI ZÁRÓSZIGORLATI TEMATIKA 2017. ÉPÜLETSZERKEZETEK TÁRGYBÓL Épsz6+Épsz7 1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ, SZAKÉRTŐ: 1. A tartószerkezeti tervezés kiindulási adatai

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ, SZAKÉRTŐ: 1. A tartószerkezeti tervezés kiindulási adatai TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ a Újtikos, Széchenyi tér 12-14. sz. ( Hrsz.: 135/1 ) alatt lévő rendelő átalakításának, bővítésének építéséhez TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ, SZAKÉRTŐ: Soós Ferenc okl.

Részletesebben

TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE

TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE - ESETTANULMÁNYOK - (Gyoma, Miskolc, Somlószőlős) Laczkovics János okl. építészmérnök FLAT-NET LINE Építészeti és Ingatlanforgalmazó Bt. TÖRTÉNETI TARTÓSZERKEZETEK

Részletesebben

Schöck Isokorb T D típus

Schöck Isokorb T D típus Folyamatos födémmezőkhöz. Pozitív és negatív nyomaték és nyíróerők felvételére. I Schöck Isokorb vasbeton szerkezetekhez/hu/2019.1/augusztus 79 Elemek elhelyezése Beépítési részletek DL típus DL típus

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY BÓLYI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7754 Bóly, Rákóczi u. 3. BERUHÁZÁSÁBAN 83 FÉRŐHELYES MUNKÁSSZÁLLÁS LÉTESÍTÉSE (a "Munkásszállások kialakítása" elnevezésű

Részletesebben

Vasbeton födémek. Az előregyártott vasbeton födémek elemei nem a helyszínen hanem az előregyártó üzemekben készülnek. Előnyeik:

Vasbeton födémek. Az előregyártott vasbeton födémek elemei nem a helyszínen hanem az előregyártó üzemekben készülnek. Előnyeik: Betontermékek Vasbeton födémek Az előregyártott vasbeton födémek elemei nem a helyszínen hanem az előregyártó üzemekben készülnek. Előnyeik: Jobb minőség Termelékenység emelkedése a gépesítésnek köszönhetően

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_0 Vasbetonszerkezetek Monolit vasbetonvázas épület födémlemezének tervezése című házi feladat részletes

Részletesebben

Építészettörténet Örökségvédelem

Építészettörténet Örökségvédelem Örökségvédelem VIII. Vasbeton szerkezetek 2. Dr. Déry Attila VIII. előadás 01 VII. 4. Korai gerendás és elemes szerkezetek a kísérletezés útjai Dr. Déry Attila VIII. előadás 02 A fejlesztés lehetőségei:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Rakamaz, február 16.

TARTALOMJEGYZÉK. Rakamaz, február 16. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Szerkezettervezői nyilatkozat Szerkezeti műszaki leírás Árazatlan statikai költségvetés Kimutatások, táblázatok S-2.1. Alapozási terv M=1:75 S-2.2. Alapozási részletek M=1:50,

Részletesebben

* függőleges szerkezetek válaszfal / aknafal előtétfal / falburkolat paravánfal lokális burkolat homlokzati tűzterjedés elleni gát

* függőleges szerkezetek válaszfal / aknafal előtétfal / falburkolat paravánfal lokális burkolat homlokzati tűzterjedés elleni gát Álmennyezetek Mire használhatunk építőlemezeket? * vízszintes szerkezetek mennyezetburkolat álmennyezet (kazettás / sávos vagy monolit) membrán lokális burkolat tetőtűz terjedés elleni gát * függőleges

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTANI ALAPISMERETEK FÖDÉMEK. Dr. Preisich Katalin ábraanyagának felhasználásával. 3. Födémek szerkezeti osztályozása

ÉPÜLETSZERKEZETTANI ALAPISMERETEK FÖDÉMEK. Dr. Preisich Katalin ábraanyagának felhasználásával. 3. Födémek szerkezeti osztályozása ÉPÜLETSZERKEZETTANI ALAPISMERETEK FÖDÉMEK Dr. Preisich Katalin ábraanyagának felhasználásával 3. Födémek szerkezeti osztályozása A födém: - falakra - kiváltógerendákra - pillérekre, oszlopokra támaszkodó

Részletesebben

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA Vértes Katalin * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Acélszerkezeti kapcsolatok jellemzőinek (szilárdság, merevség, elfordulási képesség) meghatározása lehetséges

Részletesebben

Pápa, Belső-Várkert 6406 hrsz. Kávézó építési engedélyezési terve. Tartószerkezeti műszaki leírás ÉPÍTTETŐ:

Pápa, Belső-Várkert 6406 hrsz. Kávézó építési engedélyezési terve. Tartószerkezeti műszaki leírás ÉPÍTTETŐ: Pápa, Belső-Várkert 6406 hrsz. Kávézó építési engedélyezési terve Tartószerkezeti műszaki leírás ÉPÍTTETŐ: 8500 Pápa Fő utca 5. TERVEZŐK: TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZET, ZÖLDFELÜLETEK Pagony Táj- és Kertépítész

Részletesebben

Beton tőlünk függ, mit alkotunk belőle

Beton tőlünk függ, mit alkotunk belőle Beton tőlünk függ, mit alkotunk belőle XI. évf. 11. szám szakmai havilap 2003. november ADALÉKSZEREK AZ IPAR SZOLGÁLATÁBAN WWW.MAPEI.HU Kiadja: Magyar Cementipari Szövetség 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

Monolit vasbeton pillér

Monolit vasbeton pillér V1 Monolit vasbeton pillér Silka falazat Hilti - falazószalag Ytong beltéri vakolat Kétsoronként 1,5-2,5 mm feszített horganyzott huzal Vakolaterősítő háló Ytong Pve fálaszfal V10 Vasbeton pillér Vakolóprofil

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. DECEMBER 11-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. DECEMBER 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 08-8-2408-63/2008. TÁRGY: MEGYERVÁROSI ISKOLA IMS- SZERKEZETŰ ÉPÜLETEINEK FELÚJÍTÁSA ÉS A FELÚ- JÍTÁSOKHOZ SZÜKSÉGES 2008-2009. ÉVI FEDEZET BIZ- TOSÍTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI

Részletesebben

csomópontok HORIZONT energiatakarékos építési rendszer ANNO web: MAGYAR PASSZÍVHÁZ SZÖVETSÉG

csomópontok HORIZONT energiatakarékos építési rendszer ANNO   web:  MAGYAR PASSZÍVHÁZ SZÖVETSÉG ANNO 1997 HORIZONT energiatakarékos építési rendszer csomópontok ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS RT. A+ MAPASZ MAGYAR PASSZÍVHÁZ SZÖVETSÉG HORIZONT GLOBAL Kft - Ltd. Hungary 1095 Budapest, Soroksári

Részletesebben

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A FÖDÉMSZERKEZET: helyszíni vasbeton gerendákkal alátámasztott PK pallók. STATIKAI VÁZ:

Részletesebben

Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői

Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Kotormán István okl. építőmérnök 2018.06.07. Budapest, Lurdy-ház Swedsteel-Metecno Kft. a TSZVSZ ezüst fokozatú partnere Csarnok jellegű acél

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK FOGALOMTÁR ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között acélszerkezetek előállítása,

Részletesebben

Szerkezeti kialakítások

Szerkezeti kialakítások Szerkezeti kialakítások A három rendszer komponens: Trapézlemez Vasbetonlemez Acélgerenda Szerkezeti kialakítások A négy alrendszer: 1 Vasbetonlemez Trapézlemez 2 Vasbetonlemez Trapézlemez 3 Vasbetonlemez

Részletesebben

TERVEZÕI NYILATKOZAT

TERVEZÕI NYILATKOZAT TARTALOMJEGYZÉK 7621 Pécs Széchenyi tér 1. sz. (hrsz.:17514) alatti Polgármesteri Hivatal homlokzati portáljában 1. Borítólap 2. Tartalomjegyzék 3. Tervezõi nyilatkozat 4. Aláírólap 5. Mûszaki leírás 6.

Részletesebben

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W Schöck Isokorb Schöck Isokorb Schöck Isokorb típus Konzolos faltárcsákhoz alkalmazható. Negatív nyomaték és pozitív nyíróerő mellett kétirányú horizontális erőt tud felvenni. 115 Schöck Isokorb Elemek

Részletesebben

Miért kell megerősítést végezni?

Miért kell megerősítést végezni? Megerősítések okai Megerősítések okai Szerkezetek megerősítése szálerősítésű polimerekkel SZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSÉNEK OKAI Prof. Balázs L. György Miért kell megerősítést végezni? 1/75 4/75 3/75 Megerősítések

Részletesebben

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal PFEIFER - Ferdetámaszok rögzítő rendszere 2015.05.22 1.oldal Felhasználás Mire használjuk? A PFEIFER típusú ferde támaszok rögzítő rendszere ideiglenesen rögzíti a ferdetámaszokat a fejrésznél. Ferde támasztó

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK Szerkezetépítés I. Széchenyi István Egyetem Győr. Előadó: Koics László TARTALOM 1. Felhasználási terület 2. Csarnokszerkezetek típusai 3. Tervezés alapjai, megrendelői

Részletesebben

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54. K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ Bencs Villa átalakítás és felújítás (Építtető: Nyíregyháza MJV Önkormányzata,

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉS TÁRGYA: RADÓ KÚRIA FELÚJÍTÁSA ÉPÍTÉSI HELY: RÉPCELAK, BARTÓK B. U. 51. HRSZ: 300 ÉPÍTTETŐ: TERVEZŐ: RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉPCELAK, BARTÓK B. U.

Részletesebben

6. Szerkezeti csomópontok ajánlott kialakítása

6. Szerkezeti csomópontok ajánlott kialakítása A betonszilárdság gyakorlati figyelembevételének lehetôsége vasalt falak, vagy pillérek esetén reálisan C értékig terjedhet. A teherviselô falak záradékaként, a födémek a bekötési szintjén koszorúgerendát

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben