Az IMS vázszerkezetű épületek korróziós károsodása és megerősítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az IMS vázszerkezetű épületek korróziós károsodása és megerősítése"

Átírás

1 Az IMS vázszerkezetű épületek korróziós károsodása és megerősítése A 25 emeletes ISM vázszerkezetű épület korróziós károsodása Magyarországon 1990-ig 130 db. IMS vázszerkezetű épület készült, zömmel Dél- Magyarországon, összesen kb. 380 ezer m 2 alapterülettel. Az épületek szerelése közben, olyan kloridion-tartalmú habarcsanyagot (PU pasztát) alkalmaztak a pillér-födém csomópontok kiképzésénél, ami korróziós folyamatokat indított el a feszítőhuzalokban. A pécsi 25 emeletes Magasház Az IMS feszített vasbeton vázszerkezeti rendszer lényege, hogy az előregyártott vasbeton pillérek közé speciálisan gyártott, kazettás szerkezetű födémelemeket helyeznek el, amelyek sarokkimetszéssel csatlakoznak a pillérekhez. A pillérek és a födémek kapcsolatát és együttdolgozását a födém síkjában feszítőbetétekkel történő kétirányú összefeszítés által létrehozott súrlódás adja. A pillér-, födém- és szegélytartó elemekből álló vázszerkezet

2 A pillérek és a födémek közötti szerelési hézagot még a pászmák befűzése és megfeszítése előtt egy gyorsan szilárduló habarcsanyaggal, ún. PU pasztával töltik ki, amelyet a helyszínen állítanak elő a cement kötőanyagú szilikátőrlemény és a kalcium-kloridot tartalmazó folyadékkomponensek összekeverésével. Ezzel a hézagkitöltő habarccsal biztosítják a pillérfödém csomópontban a megfelelő támasz- és erőátadási felületet. A PU paszta hézagkitöltő habarcs a pillér-födém csomópontban Az ilyen megoldással néhány kísérleti szerelés után 1974-ben elsőként került sor a pécsi Magasház megépítésére. Az 1976-ban üzembe helyezett 25 emeletes lakóház alapterülete m 2 és magassága 80m. Az alsó három szinten iroda funkcióval, a negyedik szint egy gépészeti szerelőszint, a fölötte lévő szinteken 250 db lakást alakítottak ki. A pécsi 25 emeletes Magasház szerelés közben

3 1983-ban az épület utólagos ellenőrzése és a csomóponti feltárása során a vázszerkezetet összefeszítő acélbetétek korróziós károsodását észlelték, majd 1988-ban az ÉMI, FTV és a BME szakembereinek részvételével megkezdődött az épület korróziófeltáró vizsgálata. Ennek során a pillér-födém csomópontokban igen súlyos korróziós károkat állapítottak meg a feszítőbetéteken. Egyes helyeken már huzalszakadások is előfordultak. Korrodálódott feszítőpászmák elszakadt acélszálai Az utólagos vizsgálatok kiderítették, hogy a pillér-födém csomópontban alkalmazott PU paszta hézagkitöltő habarcs igen nagy mennyiségű, vízzel könnyen kioldható kloridiont tartalmazott, ami korróziós hatást fejtett ki a környezetében húzódó feszítőbetétekre. Figyelembe véve az épület vázszerkezetének károsodását, valamint a további üzemeltetéssel járó kockázat mértékét, 1989-ben került sor a Magasház kiürítésére. Az IMS vázszerkezetek megerősítési feladatai Ismerve a feszítőpászmák kloridion okozta korróziós károsodását, megállapítható, hogy mindazokat az épületeket, amelyeknél PU pasztát alkalmaztak hézagkitöltő anyagként, statikailag meg kell erősíteni, mielőtt a korrózió előrehaladásával a feszítőhuzalok elszakadnának, és az épületek állékonyságát biztosító feszítőerő megszűnne. A feszítőhuzalok lokális korróziója és szakadása miatt az IMS épületvázak fokozatosan elvesztik teherbírásukat és állékonyságukat, azaz a feszítőerő hiányában csökkenhet, majd megszűnhet: - a pillér-födém kapcsolatának függőleges irányú teherbírása - a rugalmasan sarokmerev csomópontok tervezett működése - a vízszintes terheléssel szembeni keretmerevsége - a födémmezők tárcsahatása - a többelemes födémelemek mezőnyomatéki és támasznyomatéki teherbírása - az épület egészének kellő merevsége és állékonysága

4 Mindezek a folyamatok és változások külön-külön is az építmény tönkremenetelét jelenthetik, ezért szükségessé válik azok megerősítése. A feszítőerő megszűnése után az utólagosan beépített megerősítő szerkezeteknek biztosítania kell: - A födémek és a pillérek közötti függőleges teherátadást (pl. acélbetétes gombafejjel); - A födémek nyomatéki teherbírását, azaz hajlított lemezként (gerendarácsként) a működő feszített keresztmetszetek teherbírását át kell vennie; - A födémek vízszintes síkban szükséges merevségét, hogy a vízszintes erőket az épület merevítő falaira közvetítse. Az épületek megerősítésének célja ennek megfelelően a teherbírás és állékonyság biztosítása az épület eredeti erőjátékának közelítő rekonstruálásával, illetve az eredeti erőjáték részleges, vagy teljes megváltoztatásával. Az IMS szerkezetű épületek megerősítési eljárásai Az alkalmazható megerősítési módszereket és eljárásokat jelentős mértékben befolyásolja, hogy a megerősítendő IMS épületváz födémszerkezeti rendszere egy-, kettő-, vagy négyelemes-e. Igen gyakran elvárásként fogalmazódik meg, hogy a megerősítés során az épület üzemelése is megoldható legyen, valamint a létesítmény eredeti funkciója és használhatósága ne változzék. Az IMS épületek megerősítésére, kidolgozásra kerültek többek között olyan eljárások, amelyek az eredeti vázszerkezet korróziós károsodását kívánták megállítani azáltal, hogy az agresszív klorid-ionokat vegyi úton lekötik, vagy pedig elektrokémiai módszerrel a feszítőpászmákat katódos védelemmel látják el. Ezek az eljárások a gyakorlatban igen nehezen kivitelezhetők, hatékonyságuk nehezen kontrollálható, valamint eredményességük igencsak kétséges a kloridos korrózióval kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok alapján. Ezért alkalmazásukra nem került sor. A gyakorlatban alkalmazott megerősítési módszerek egyik csoportja az eredeti erőjáték és teherbírás rekonstruálására törekszik. Ennek során szabadkábeles utófeszítéssel biztosítják a tartószerkezeti követelmények kielégítését. A módszer gyors kivitelezést tesz lehetővé, az épület részleges üzemeltetése mellett is alkalmazható. A megerősítési módszerek másik fő csoportja az eredeti, feszített erőjáték figyelmen kívül hagyásával, olyan pótlólagos tartószerkezeti elemek és támaszok beépítését alkalmazza, amelyek a pillér-födém csomópont függőleges teherbírását a súrlódásos kapcsolat helyett, gallérszerű alátámasztó szerkezettel biztosítja. Ezek a módszerek a teherhordó szerkezetet csomópontonkénti aláfogással, támasztó szerelvények (pl. acélbetétes vasbeton gallérok) beépítésével hagyományos vasbeton vázszerkezetté alakítják át. Ha az IMS vázszerkezetek erőtartalékait, valamint az egyes megerősítési módszerek hatékonyságát eltérően ítélték is meg a szakemberek, abban azonban egységes volt az álláspontjuk, hogy a nem szokványos szerkezet-megerősítési megoldásokat, azaz megfelelő tapasztalatokkal még nem bíró és szabványelőírásokkal nem szabályozott egyedi módszereket, csak a valósághű modelleken végzett, próbaterhelésekkel igazolva és szakvéleménnyel alátámasztva fogadták el és javasolták alkalmazni (pl. acélszalagos, ferde acélcsapos) eljárások.

5 A megerősítési eljárások csoportosítása: 1. Eredeti erőjáték közelítő visszaállítása, utólagos feszítéssel - feszítőkábelek cseréje - szabadkábeles utófeszítés 2. Hagyományos tartó-vázszerkezetté való átalakítás 2.1 Szokványos szabványelőírásokon alapuló eljárások - acélgallér és acélgerendás alátámasztás - konzol alátámasztása rácsos acéltartóval - acélgallér + vonórudas felfüggesztés - merev acélbetétes vasbeton gallér - födém síkjában vasbeton gerenda kialakítása - körítő falba rejtett konzolos, illetve oszlopos alátámasztás - köpenyezés és aláfalazás 2.2 Kísérletekkel alátámasztott egyedi megoldások - rejtett acélcsapos - vízszintes kötő- és kapcsolóelemes - acélszalagos - ferde acélcsapos A megerősítési eljárások az egyes épületek sajátosságainak figyelembevételével kombináltan is alkalmazhatók. A gyakorlatban jól bevált módszer, a pótlólagosan bevitt utófeszítés és az acélszerkezeti tartóelemek együttes alkalmazása, ahol az épület merevségét és a kerethatást, szabadkábeles feszítéssel biztosítják. IMS szerkezetek megerősítése acél gallérokkal és alátámasztásokkal A födémek és a pillérek közötti függőleges teherátadásra, azaz a födém-pillér közötti súrlódó erő helyettesítésére igen gyakran alkalmaznak acélgallérokat, illetve acélcsapos vasbeton gallérokat (1. ábra és 1. és 2. fénykép). Ezek a módszerek az eredeti, feszített erőjáték figyelmen kívül hagyásával, olyan pótlólagos támaszok beépítését alkalmazzák, amelyek a teherhordó szerkezeteket csomópontonkénti aláfogással, hagyományos vasbeton vázszerkezetté alakítják át. Előnyük, hogy az alkalmazott tartószerkezeti megoldások statikai számítással jól igazolhatók és méretezhetők. Hátrányuk viszont az, hogy nagy bontási és helyreállítási igényük van, valamint az épület esztétikai megjelenését megváltoztatják. 1. ábra Födémelemek alátámasztása acélbetétes vasbeton gallérral

6 1. fénykép Födémtámasz a pillérre erősített acélgallérral 2. fénykép Acélbetétes vasbeton gallér felerősítve a pillérre Ezek a gallérok két U alakú fél-gallérból csavarozással szerelhetők össze úgy, hogy a pillérekbe előzetesen befúrt 45 mm mély furatokat cementhabarccsal töltik ki, majd az összecsavarozás során, a galléron lévő acélcsapok a pillér furataiból a többlet cementhabarcsot kiszorítják, így a csapok hézagmentes felfekvése biztosított. Homlokzati pillérre átmenő csavarokkal erősítik fel a gallérokat és a konzolelemeket (3. fénykép). A gallérok felemelése előtt a födémelemekkel érintkező felső lapjukra habarcsterítést tesznek, vagy a födém és gallér közötti hézagot utólag kiinjektálják. 3. fénykép Erkélyelem alátámasztása konzollal

7 Előregyártott vasbeton gallérok alkalmazásakor, a födémmezők tárcsahatását, a felfelé álló acélcsapok födémelem lyukaiba való illesztésével biztosítják. Acélgallérok esetén, a gallérokon lévő függőleges furatokon átvezetett csavarral rögzítik az elemeket a födémhez. Az alkalmazott gallérok mérete viszonylag nagy, a tűzvédelmi burkolat és az alátámasztási mélység miatt. Ezért a pillérekhez közel elhelyezkedő ablakok nyitása, több esetben nehezen biztosítható. Ezt a problémát oldják meg azzal, hogy az oszlopokra felerősített acélgallérok felső vízszintes szárnyát a födémpanelba süllyesztik a kéregbeton vastagságában. A részben rejtett acélgallérokat az oszlopokon átfúrt lyukakon keresztül átmenő csavarokkal, vagy csapokkal erősítik fel a teherviselő bordás födémelem közvetlen alátámasztására, majd tűzvédelmi burkolattal látják el (2. ábra és 4. fénykép). A méreteiben csökkentett és részben a födémbe rejtett szerelvények (gallérok) elhelyezése csak minimális bontási- és helyreállítási igénnyel jár, és esztétikailag jól beilleszkedik a lakóterek belső terébe. 2. ábra Részben födémbe rejtett acélgalléros megerősítés vázlatrajza 4. fénykép A részben rejtett acélgallér és tűzvédelme

8 Acélgallér + vonórudas megerősítés esetén a pillér és a födém kapcsolatának biztosítására acélgallérokat szerelnek fel, míg a tárcsahatás fenntartására vonórudat alkalmaznak (3. ábra és 5. fénykép). 3. ábra Acélgallér + vonórudas megerősítés vázlatrajza 5. fénykép Födémelem alátámasztása és konzolelem felfüggesztése

9 Acélgerendával történő födém és konzol alátámasztása esetén a födémet I keresztmetszetű páros acélgerendákkal támasztják alá (4. ábra és 6. fénykép). 4. ábra Acélgerendás alátámasztás vázlatrajza 6. fénykép Födémelem és konzolelem alátámasztása acélgerendával Vízszintes acélcsapos megerősítési eljárás Az IMS szerkezetek megerősítési megoldásaival szemben, támaszthatnak olyan követelményt (elvárást), hogy az alkalmazott műszaki megoldás (szerkezet) az épület hasznos légterét ne csökkentse, de még kedvezőbb, ha egyáltalán nem látszik. Ezt a feltételt elégítik ki a födémsíkon belüli ún. rejtett megerősítési módszerek, mint például az acélcsapos-csavaros megerősítés, amely a födém és a pillér közötti súrlódó erő helyettesítésére a födémkazetták felől elhelyezett acélcsapokat alkalmaznak (5. ábra). A pillérekbe előre befúrt furatokat a cementhabarccsal töltik ki, és az acélcsapokat ezekbe a furatokba ragasztják be, így a hézagmentes felfekvés biztosított. A födémbordák összekapcsolását vízszintes csavarokkal oldják meg, a tárcsahatás biztosítása céljából.

10 5. ábra Vízszintes acélcsapos megerősítés vázlatrajza Kapcsolóelemes megerősítési módszer A födém-pillér kapcsolatát a födém síkjában a kazettákon belül alakítja ki a rejtett kötőelemes megerősítési módszer, mely szerint a födémeket és a pillért az alulról megnyitott födémelemek kazettáiból HILTI koronafúróval vízszintesen harántirányban átfúrják, majd a furatokba kapcsolóelemeket helyeznek el (6. ábra és 7. fénykép). A pilléren és a födémeken átmenő kapcsolóelemekre a PU pasztát keresztező szakaszon korracél gyűrűt helyeznek el, majd az átmenő furatokat a kapcsolóelemek behelyezése és csavaros rögzítése után EXOCEM cementbázisú duzzadó habarccsal injektálták ki. A megerősítést követően a megbontott födémkazettát HERAKLITH tábla behelyezésével helyreállítják, így az elvégzett műszaki beavatkozás után a födémszerkezet esztétikai szempontból az eredetivel azonos. 6. ábra A kapcsolóelemes megerősítés vázlatrajza

11 7. fénykép A kapcsolóelemes megerősítés furathézagainak kiinjektálása Ferde acélcsapos megerősítési módszer A nem szabványelőírásokon alapuló és a födémsíkon belüli (rejtett) megerősítési módszerek közé tartozik a ferdecsapos eljárás, melynek során a födém és pillér közötti erőátadás céljából, bontás és rongálás nélkül, acélcsapot helyeznek a födémbordán keresztül a pillérbe hatoló ferde furatba (7. ábra és 8. fénykép). 7. ábra A ferde acélcsapos megerősítés módszer vázlatrajza 8. fénykép Az acélcsappal megerősített pillér-födém csomópont

12 A födémen a PU pasztán át a pillérbe mélyített ferde furatot cementhabarccsal töltik ki, majd ebbe helyezik a korrózióvédelemmel ellátott Ө25-ös B es betonacél csapot. A csap behelyezése alulról is történhet, így nem kell a tetőszerkezetet megbontani, pl. a lapos tetős épületek tetőfödém szintjén. Acélszalagos megerősítési módszer A konzolelemek negatív nyomatéki, valamint a többelemes födémmezők mezőközépi pozitív nyomatéki megerősítésére acéllemez csíkokat alkalmaztak, amelyeket a megfelelő együttdolgozás érdekében acélcsapokkal és HILTI dübelekkel erősítettek fel a gallérral alátámasztott födém és konzolelemek alsó-, illetve felső síkjára (8. ábra és 9. fénykép). A megerősítési eljárás kísérleti és gyakorlati tapasztalatai szerint, a felerősített acélszalagok húzott övlemezként működve hatásosan megnövelték a nyomatéki teherbírást és a födém merevségét, továbbá csökkentették az előjelzés nélküli hirtelen tönkremenetel veszélyét. 8. ábra Acélszalagos szerkezet megerősítés vázlatrajza 9. fénykép Acéllemezek felerősítése a konzolelemek felső övére

13 Az utólagos szerkezet-megerősítési eljárásoknál az alkalmazott megoldásokkal kapcsolatban, tartószerkezeti szempontból a kulcskérdés az, hogy a régi (primer) és az új (szekunder) szerkezet mikor kezd együttdolgozni. A szalagos megerősítési módszer ilyen irányú, IMS nagymodell-szerkezeten végzett, utólagos ellenőrző kísérlete során bebizonyosodott, hogy a két födémből álló födémmező közepe, terhelés hatására igen számottevően lehajlik, a szalagot felerősítő acélcsapok egymás utáni (egyenkénti) tönkremenetele mellett. Ennek alapján átértékelték a szalagos megerősítési mód alkalmazási lehetőségeit és korlátjait, különös tekintettel a konzolelemek és a többelemes födémmezők megerősítési feltételeire. Födém síkjában kialakított monolit vasbeton gerenda A több elemből álló födémmezők megerősítésére T szelvényű monolit vasbeton gerendát alkalmaznak, melyet a kábelcsatornák betonjának kivésésével keletkezett üregben, valamint pillérszélességben a födémsík alatt alakítanak ki (9. ábra). A fordított T alakú vasbeton gerenda az MSZ előírásai szerint méretezhető, de körültekintően kell figyelembe venni az előregyártott födémelemek és az utólag készített monolit gerenda közötti együttdolgozás mértékét. Az eljárás ikergerendás változata szerint, a többelemes födémmezők pillérek közötti megerősítésére a két födémmező találkozásánál a perembordák kazetta felöli oldalán, mindkét födémelemnél egy-egy monolit gerendát alakítanak ki. A gerendák alsó vasait a mellékbordák alsó övének megvésésével a födémelem síkjába illesztik. A fővasalás egy részét a támaszoknál felhajlítják, majd úgy horgonyozzák le, hogy a gerenda többtámaszúsága biztosítható legyen (10. fénykép). 9. ábra Vasbeton gerendával történő megerősítés vázlatrajza 10. fénykép Gerenda kialakítása a födémpanel alsó síkjában

14 A feszítőkábelek cseréjével történő szerkezet megerősítés A szerkezet megerősítés e módszere az épülőfélben lévő vázszerkezeteknél került csak alkalmazásra (11. fénykép). Az eljárás szerint a kábelcsatornából utólagos véséssel a feszítőbetéteket kiszedik, majd a PU paszta egy részét kivésve, a csomópontot TIPOX gyantával lekezelik és kloridion-mentes EXOCEM habarccsal a szerelési hézagokat, kitöltik. (12. fénykép) Ezt követően új feszítőkábeleket húznak be, majd megfeszítik, és a pilléreken való átvezető lyukakat kiinjektálják (13. fénykép). Végezetül a kábelcsatornát, vibrátoros tömörítés mellett kibetonozzák, majd a pillér csomópontokat vízszigeteléssel látják el. 11. fénykép IMS vázszerkezetű épület, szerelés közben 12. fénykép EXOCEM habarccsal kitöltött szerelőhézag 13. fénykép A pilléren átvezető lyukak utólagos kiinjektálása

15 IMS szerkezetek megerősítése szabadkábeles utófeszítéssel A szabadkábeles utófeszítéses eljárás alapgondolata arra az igényre épül, hogy megkísérelje az épület eredeti erőjátékát rekonstruálni, lehetőség szerint minél kevesebb roncsolásos beavatkozás árán. Az utólagos feszítőerőt a födémek síkja alatt, vagy a födém síkjában, szabadon vezetett korrózióvédett pászmákkal lehet a szerkezetbe bevinni, az eredeti feszítőerőkkel közel azonos helyen. Ezáltal helyreállítják a pillér-födém csomópont függőleges teherátadását biztosító súrlódó erőket, és részben biztosítják az eredeti térbeli merevséget is. A szabadkábeles módszert a 90-es évek elején már eredményesen alkalmazták a többelemes födémmezővel rendelkező IMS épületek megerősítésére oly módon, hogy a födémsík alatt vezetett feszítőkábeleket a födémszerkezet mezőinek elemcsatlakozásainál kűlpontosították, (14. fénykép) feszítőműves tartóvá alakítva át ez által a födémmezőt. A külpontosítási helyeken koncentráltan ébredő függőleges erőkkel, valamint a födémelemek szegélybordáira excentrikusan ható utófeszítő erők hatására, a támaszoknál előállított negatív nyomaték értékével a födémszerkezet mezőnyomatékai csökkentek. Ez a megerősítési módszer elsősorban ott volt alkalmazható, ahol a födémterhek nem jelentősek, valamint a külpontosított feszítőkábelek a födémsík alatt álmennyezettel eltakarhatók. (15. fénykép) 14. fénykép Szabadon vezetett feszítőkábelek lefeszítése a födémmezőben 15. fénykép Szabadkábeles módszerrel megerősített IMS épület

16 A szabadkábeles utófeszítési eljárás továbbfejlesztésével, ma már a feszítőpászmákat vezethetik a födém síkja alatt, vagy a födémelemek kazettáinak megbontásával, a födémen belül is. Ezáltal az acélszerkezeti tartóelemekkel kiegészített utófeszítéses módszer, többelemes födém esetén is alkalmas a födémsíkon belüli rejtett szerkezet megerősítésre. Az utófeszítés polietilén védőburkolattal ellátott, grafitzsírba ágyazott, feszítőpászmákkal történik, TESIT, illetve FREYSSINET rendszerű feszítési technológiákkal. A feszítőbetétek a vázszerkezet pillérein kiképzett furatokon keresztül a pillérsíkon belül (16. és 17. fénykép vagy a pillérek mellett, a vázszerkezet kontúrvonalain kívül is vezethetők. A pászmák száma és a feszítőerő, valamint a lehorgonyzás módja, minden esetben egyedi tervezés kérdése. 16. fénykép Furatok készítése a feszítőkábelek számára 17. fénykép Födém alatt és a pillérsíkon belül vezetett feszítőkábelek Az 1976-ban IMS technológiával épült, 25 emeletes pécsi Magasház (18. fénykép) napjainkban történő megerősítéséhez 150 mm 2 keresztmetszetű és 1770 N/mm 2 határfeszültségű feszítőpászmákat használnak. A feszítőkábelek egy részét a pillérek mellett a födémben rejtetten vezetik (10. és 11. ábrák). Ennek kivitelezésére a födémelemek kazettáit alulról-, esetenként felülről megbontják, majd a födémbordákat gyémántfejes koronafúróval átfúrva képezik ki az acélcsapok elhelyezéséhez szükséges furatokat, valamint a kábelek vezetéséhez szükséges lyukakat is( és 21. fénykép).

17 18. fénykép Pécsi 25 emeletes Magasház megerősítés közben 10. ábra Az IMS Magasház megerősítési tervének alaprajza 11. ábra A födémben vezetett feszítőpászmák metszeti rajza

18 19. fénykép A pillér melletti mezőkben megnyitott födémkazetták 20. fénykép A födémbordák átfúrása koronafúróval 21. fénykép A födémben vezetett feszítőpászmák

19 A feszítőpászmák másik részét a födém síkja alatt, a pillérek mellett, vagy a pilléreket átfúrva, az eredeti vonalvezetésnek megfelelően, az IMS vázszerkezet vonalában vezetik (12. ábra és 22. fénykép). A födémelemeket alátámasztó acélgallérok, egyben a feszítőpászmák megvezetésére is szolgálnak (23. fénykép). A pászmák feszítése hidraulikus feszítőpuskával történik, az épület homlokzatán, vagy a födémmezőkön belül, az erre a célra kifejlesztett feszítőszerelvény malac alkalmazásával (24. és 25. fénykép). A feszítőkábelek lehorgonyzására, illetve ledudózására az épület több pontján van lehetőség, így például az oszlopnyakra erősített acélszerelvényeknél, a födémkazetták bordáinál, kibetonozott konzolelemek kazettáiban, szegélygerendáknál, stb. (26. fénykép). Feszítés után a födém alatt 3-5 cm-rel vezetett pászmák előregyártott tűz- és mechanikai hatások elleni védelmet kapnak, így teljes körűen védettnek tekinthetők. 12. ábra A födém alatt vezetett feszítőpászmák metszeti rajza 22. fénykép Feszítőpászmák a pillér mellett és a vázszerkezet vonalában vezetve 23. fénykép Feszítőpászmák megvezetése a födémelemeket alátámasztó acélgallérban

20 24. fénykép Pászmák megfeszítése hidraulikus feszítőpuskával 25. fénykép Födémmezőn belüli feszítéshez használt szerelvény 26. fénykép Lehorgonyzott és ledugózott feszítőkábelek az épület homlokzatán

21 A pécsi Magasház merevítő falrendszerének megerősítésére az alsó nyolc szinten volt csak szükség. Ennek során, új merevítő falakat helyeztek el a hiányzó, illetve bizonytalan merevség pótlására. A haránt irányú merevítő rendszert a bütüfalak lealapozásával, a hosszirányú falakat a lépcsőházi merevítő falak megvastagításával és új fal beépítésével erősítették meg. Megállapítások és következtetések Az IMS vázszerkezetű épületek helyreállításakor mindig az épület globális megerősítésében kell gondolkodni, és nemcsak a csomópontok lokális megoldásában. Ennek megfelelően az alkalmazandó eljárás kiválasztásakor, egyedileg kell dönteni, figyelembe véve az épület sajátosságait és a megrendelő követelményeit, pl. minimális bontásigény, rövid kivitelezési határidő, a beépített megerősítő szerkezetek ellenőrizhetősége és láthatósága, stb. Tehát minden épület megerősítése egyedi megoldást kíván, és ezért minden esetre alkalmas (optimális) eljárás nem létezik. Az ismertetett megerősítési módszerek igen sok esetben további műszaki problémákat vetnek fel (pl. az épület dilatálása), ezért évek óta folynak a kísérletek az újabb és tökéletesebb megerősítési eljárások kifejlesztésére. Különösen a többelemes födémmezők megerősítése területén, még napjainkban is születhetnek újszerű megoldások. Az utólagosan elvégzett terhelési vizsgálatok tapasztalatai alapján, az IMS vázszerkezeti rendszer feltűnően nagy teherbírással rendelkezik. Ez annak is köszönhető, hogy a rugalmasan deformálható födémpanelek a pillérek közé való befeszítéssel feldomborodnak és mint kétirányú bordázattal merevített lapos ívű héjszerkezetként működve, veszik fel a födémterheket. Az ÉMI-ben végzett terhelési kísérletek szerint, az IMS vázszerkezet teherbírási tartalékai igen nagyok, még 80%-os feszítőerő csökkenésére sem következik be tönkremenetel. A vázszerkezet megítélését illetően, megoszlik a szakemberek véleménye, mivel a korróziós károsodás és a történtek után, egyesek magának az IMS vázszerkezeti rendszernek az elvi alkalmatlanságát hangoztatják, míg mások viszont a feszítőkábelek korróziós lehetőségeit kizárva, még ma is korszerű építési technológiának tartják, igen nagy teherbírási tartalékokkal és széles felhasználási lehetőségekkel. Az épület jelene és jövője A pécsi Magasház már egy éve, hogy statikailag meg lett erősítve, és hasznosítás hiányában még mindig lakatlanul áll. A közel 20 éve történ kiürítésével, mint lakatlan toronyépület, már több éve szerepel a Geinis-rekordok könyvében. Jelenleg a pécsi önkormányzat tulajdonában levő épület újgazdára és egy új funkciónak megfelelő felújításra vár. Eladási ára kb. 500 millió forint. Központi elhelyezkedéséből adódóan funkcionálhatna egyetemi kollégiumként, apartman együttesként, szociális otthonként, vagy akár egy kereskedelmi központként is hasznosulhatna. Az épület teljes körű felújításának és átalakításának várható költsége, meghaladhatja a 3 milliárd forintot.

22 A pécsi Magasház felújításának látványterve A pécsi Magasház szerkezet-megerősítésében résztvevő cégek: - MAROSTERV Mérnöki Iroda Kft. Pécs (a szerkezet-megerősítés tervezése) - IMMO Kft. Pécs (a megerősítési munkálatok kivitelezése) - COORDINÁTOR Rt. Pécs (a kivitelezési munkálatok irányítása) - BORZA és Társai Építész Iroda, Pécs (az épület-felújítási látványtervek készítése)

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK

ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK DR. FARKAS GYÖRGY TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI TANÁR BETONSZÖVETSÉG KONFERENCIA 2009. 10. 26. AZ ELŐREGYÁRTÁS FOGALMA BETON, VASBETON ÉS FESZÍTETT

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos

Részletesebben

FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE

FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK Csapos gerendafödém megerősítése A, B keresztmetszetek; C hosszmetszet a felfekvésnél; D alternatív km; E, F igényesebb födém megerősítése (kereszt- és hosszmetszet)

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

Szerkezetek Szerelésének Szervezése

Szerkezetek Szerelésének Szervezése Szerkezetek Szerelésének Szervezése - Az eloregyártás elonyei, hátrányai - Szereléstechnológia tervek szükségessége - Az eloregyártott VB szerkezet versenyképessége az acél- és ragasztott faszerkezetekkel.

Részletesebben

Válaszfalak és térelhatároló falak

Válaszfalak és térelhatároló falak III.. szerkezeti csomópontjai Szerelt fal csatlakozása tiszta padlóhoz 2. 4. Szerelt fal csatlakozása nyers födémhez 4. 9 2. Szerelt fal csatlakozása padlóhoz úsztatott padló megszakítással 2. 4.. Rigips

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

ÉPSZERK / félév

ÉPSZERK / félév ÉPSZERK-5 2015/2016. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK KÜLÖNLEGES VÁLASZFALAK Előadó JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK CSARNOK VÁLASZFAL RAKTÁR CSARNOKTÉR FELADAT

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

Emelési segédszerkezetek

Emelési segédszerkezetek Emelési segédszerkezetek Emelési segédszerkezetnek hívunk minden olyan ideiglenesen igénybevett berendezést, amely az elemek megfogására, megforgatására, az emelés közbeni többlet igénybevételek felvételére,

Részletesebben

Magasépítéstan I. Iparosított építésmódok II.

Magasépítéstan I. Iparosított építésmódok II. Magasépítéstan I. Iparosított építésmódok II. Az elıadást köszönettel ajánlom a néhai Bruzsa László egyetemi docens emlékének, akinek áldozatos, szakmai munkája nélkül ez az elıadás nem jöhetett volna

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Acélszerkezetek kapcsolatai Csavarozott kapcsolatok kialakítása Csavarozott kapcsolatok

Részletesebben

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak

Részletesebben

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Schöck Isokorb Q, Q-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív és negatív nyíróerők felvételére.

Részletesebben

Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole típus SCHÖCK RONSOLE Lépcsőkar és pihenő akusztikai elválasztása Schöck ronsole 6 típus Lépcsőkar: Monolit beton vagy előregyártott Lépcsőpihenő: Monolit beton vagy félig előregyártott Egyszerű

Részletesebben

CSARNOKSZERKEZETEK 2013

CSARNOKSZERKEZETEK 2013 CSARNOKSZERKEZETEK 2013 CSARNOK BEVEZETŐ PRIMER TARTÓSZERKEZETEK SZEKUNDER FAL, TETŐ KIEGÉSZÍTŐK ABLAK, KAPU, FFAL MAI ÓRÁN EZ LESZ SZEKUNDER TÉRELHATÁROLÓ SZERKEZETEK Elemek Fal Tető Vázrendszer

Részletesebben

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole típus Monolit vasbeton pihenő és falazott lépcsőházi fal közötti lépéshangszigetelés Schöck Tronsole 4 típus Lépcsőpihenő: Monolit vasbeton Lépcsőházi fal: Falazat Egyszerű rendszer: csatlakozó

Részletesebben

Személyre szabott épületrendszer

Személyre szabott épületrendszer Személyre szabott épületrendszer 11 15 11 7 9 8 3 20 12 5 18 10 19 4 16 13 6 17 2 1 12 1. Főtartó keret: Keretoszlop 2. Főtartó keret: Keretgerenda 3. Szélrács 4. Szelemen 5. Falváztartó 6. Tetőburkolat

Részletesebben

2. AZ ACÉLSZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE I.

2. AZ ACÉLSZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE I. ACÉLSZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE 2. AZ ACÉLSZERKEZETEK BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék MEGERŐSÍTÉSE I. FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR SÉRÜLT SZERKEZETI ELEMEK JAVÍTÁSA Korróziós károsodás hatására

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Valós tüzek megfigyelése Az előadás tartalma valós épületekben bekövetkezett Véletlen ek Gerendán végzett tesztek hevítéssel Acélszerkezet tesztje hevítéssel Sarokmező

Részletesebben

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII.1 Acéltartó burkolat.................................... 194 VIII.2 Acélpillér burkolat.................................... 195 VIII.3 Kábelcsatorna

Részletesebben

Schöck Isokorb QP, QP-VV

Schöck Isokorb QP, QP-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus (Nyíróerő esetén) Megtámasztott erkélyek feszültségcsúcsaihoz, pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus (Nyíróerő esetén) Megtámasztott erkélyek

Részletesebben

Tájékoztató. az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról

Tájékoztató. az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról Tájékoztató az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról Záróvizsga lebonyolítása magasépítési (statikus) szakirányú hallgatók részére A záróvizsga két fő részből

Részletesebben

8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal

8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal 8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal 8.1. Szigetelôlapok felszerelése falazatra, födémre A FABETON szigetelôlemezeket mechanikai rögzítéssel, dûbelezéssel erôsítjük a szigetelendô felületre.

Részletesebben

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens ÉPSZERK-5 2013/2014. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens Válaszfalak fogalma: épületen belüli, függőleges térelválasztó szerkezetek Jellemzők: nem hordanak

Részletesebben

Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése

Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése Gyufa skatulya címke; 1896 New York Palota; Budapest Általános elvek Falazott szerkezetek megerősítése LOGO A mérnöki tevékenység 1. MEGISMERÉS: KORABELI: - ÉPÍTŐANYAGOK - ÉPÍTÉSTECHNIKÁK - TRÜKKÖK (rejtett

Részletesebben

Schöck Isokorb V SCHÖCK ISOKORB. Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel Méretezési táblázat/alaprajzok Alkalmazási példák...

Schöck Isokorb V SCHÖCK ISOKORB. Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel Méretezési táblázat/alaprajzok Alkalmazási példák... Schöck Isokorb SCHÖCK ISOKORB Schöck Isokorb 6/6 Tartalom oldal Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel......................................................... 46 Méretezési táblázat/alaprajzok..................................................................

Részletesebben

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII. fejezet VIII.1 Acéltartó burkolat.................................... 194 VIII.2 Acélpillér burkolat................................... 195 VIII.3 Kábelcsatorna külsô tûz elleni védelme............

Részletesebben

A SZERKEZET SEMATIKUS ÁBRÁJA STATIKAI VÁZA ERŐI (KÜLSŐ/TÁMASZ) VALÓSÁG ÉS MODELL 01 az elemek keresztmetszeti mérete a hosszméretnél lényegesen kisebb az elemek vastagsága a másik két méretnél lényegesen

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY. 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY. 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY 1. Geotechnikai feltárási módszerek 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei 3. EUROCODE szerinti geotechnikai tervezés 4. Talajban

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2012.03.11. KERETSZERKEZETEK A keretvázak kialakulása Kezdetben pillér-gerenda rendszerű tartószerkezeti váz XIX XX. Század új anyagok öntöttvas, vas, acél, vasbeton

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY 1. Geotechnikai feltárási módszerek 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei 3. EUROCODE szerinti geotechnikai tervezés 4. Talajban

Részletesebben

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A FÖDÉMSZERKEZET: helyszíni vasbeton gerendákkal alátámasztott PK pallók. STATIKAI VÁZ:

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTANI ALAPISMERETEK FÖDÉMEK. Dr. Preisich Katalin ábraanyagának felhasználásával. 3. Födémek szerkezeti osztályozása

ÉPÜLETSZERKEZETTANI ALAPISMERETEK FÖDÉMEK. Dr. Preisich Katalin ábraanyagának felhasználásával. 3. Födémek szerkezeti osztályozása ÉPÜLETSZERKEZETTANI ALAPISMERETEK FÖDÉMEK Dr. Preisich Katalin ábraanyagának felhasználásával 3. Födémek szerkezeti osztályozása A födém: - falakra - kiváltógerendákra - pillérekre, oszlopokra támaszkodó

Részletesebben

Építészettörténet Örökségvédelem

Építészettörténet Örökségvédelem Örökségvédelem VIII. Vasbeton szerkezetek 2. Dr. Déry Attila VIII. előadás 01 VII. 4. Korai gerendás és elemes szerkezetek a kísérletezés útjai Dr. Déry Attila VIII. előadás 02 A fejlesztés lehetőségei:

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_0 Vasbetonszerkezetek Monolit vasbetonvázas épület födémlemezének tervezése című házi feladat részletes

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. DECEMBER 11-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. DECEMBER 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 08-8-2408-63/2008. TÁRGY: MEGYERVÁROSI ISKOLA IMS- SZERKEZETŰ ÉPÜLETEINEK FELÚJÍTÁSA ÉS A FELÚ- JÍTÁSOKHOZ SZÜKSÉGES 2008-2009. ÉVI FEDEZET BIZ- TOSÍTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI

Részletesebben

Monolit vasbeton pillér

Monolit vasbeton pillér V1 Monolit vasbeton pillér Silka falazat Hilti - falazószalag Ytong beltéri vakolat Kétsoronként 1,5-2,5 mm feszített horganyzott huzal Vakolaterősítő háló Ytong Pve fálaszfal V10 Vasbeton pillér Vakolóprofil

Részletesebben

csomópontok HORIZONT energiatakarékos építési rendszer ANNO web: MAGYAR PASSZÍVHÁZ SZÖVETSÉG

csomópontok HORIZONT energiatakarékos építési rendszer ANNO   web:  MAGYAR PASSZÍVHÁZ SZÖVETSÉG ANNO 1997 HORIZONT energiatakarékos építési rendszer csomópontok ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS RT. A+ MAPASZ MAGYAR PASSZÍVHÁZ SZÖVETSÉG HORIZONT GLOBAL Kft - Ltd. Hungary 1095 Budapest, Soroksári

Részletesebben

TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE

TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE - ESETTANULMÁNYOK - (Gyoma, Miskolc, Somlószőlős) Laczkovics János okl. építészmérnök FLAT-NET LINE Építészeti és Ingatlanforgalmazó Bt. TÖRTÉNETI TARTÓSZERKEZETEK

Részletesebben

Szerkezeti kialakítások

Szerkezeti kialakítások Szerkezeti kialakítások A három rendszer komponens: Trapézlemez Vasbetonlemez Acélgerenda Szerkezeti kialakítások A négy alrendszer: 1 Vasbetonlemez Trapézlemez 2 Vasbetonlemez Trapézlemez 3 Vasbetonlemez

Részletesebben

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W Schöck Isokorb Schöck Isokorb Schöck Isokorb típus Konzolos faltárcsákhoz alkalmazható. Negatív nyomaték és pozitív nyíróerő mellett kétirányú horizontális erőt tud felvenni. 115 Schöck Isokorb Elemek

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK FOGALOMTÁR ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között acélszerkezetek előállítása,

Részletesebben

TERVEZÕI NYILATKOZAT

TERVEZÕI NYILATKOZAT TARTALOMJEGYZÉK 7621 Pécs Széchenyi tér 1. sz. (hrsz.:17514) alatti Polgármesteri Hivatal homlokzati portáljában 1. Borítólap 2. Tartalomjegyzék 3. Tervezõi nyilatkozat 4. Aláírólap 5. Mûszaki leírás 6.

Részletesebben

A Consolis Csoport 2008. július 21.-én megvásárolta az ASA csoport 100%-os tulajdonjogát.

A Consolis Csoport 2008. július 21.-én megvásárolta az ASA csoport 100%-os tulajdonjogát. Az ASA csoport anyavállalatát, az ASA Épít ipari Kft-t, 1990-ben hozták létre a magyarországi ipari építkezésben vezet szerepet játszó 31-es ÁÉV m szaki csapata és a hódmez vásárhelyi építésvezetési irodájának

Részletesebben

Beton tőlünk függ, mit alkotunk belőle

Beton tőlünk függ, mit alkotunk belőle Beton tőlünk függ, mit alkotunk belőle XI. évf. 11. szám szakmai havilap 2003. november ADALÉKSZEREK AZ IPAR SZOLGÁLATÁBAN WWW.MAPEI.HU Kiadja: Magyar Cementipari Szövetség 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Rakamaz, február 16.

TARTALOMJEGYZÉK. Rakamaz, február 16. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Szerkezettervezői nyilatkozat Szerkezeti műszaki leírás Árazatlan statikai költségvetés Kimutatások, táblázatok S-2.1. Alapozási terv M=1:75 S-2.2. Alapozási részletek M=1:50,

Részletesebben

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal PFEIFER - Ferdetámaszok rögzítő rendszere 2015.05.22 1.oldal Felhasználás Mire használjuk? A PFEIFER típusú ferde támaszok rögzítő rendszere ideiglenesen rögzíti a ferdetámaszokat a fejrésznél. Ferde támasztó

Részletesebben

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54. K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ Bencs Villa átalakítás és felújítás (Építtető: Nyíregyháza MJV Önkormányzata,

Részletesebben

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek A könyv a 2011. január 1-től kötelezően alkalmazandó, európai tartószerkezeti tervezési szabvány ismertetését és alkalmazását mutatja be. A beton, vasbeton, acél és fa szerkezetekre alkalmazandó, tűzteherre

Részletesebben

6. Szerkezeti csomópontok ajánlott kialakítása

6. Szerkezeti csomópontok ajánlott kialakítása A betonszilárdság gyakorlati figyelembevételének lehetôsége vasalt falak, vagy pillérek esetén reálisan C értékig terjedhet. A teherviselô falak záradékaként, a födémek a bekötési szintjén koszorúgerendát

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

Alapcsavar FBN II Milliószor bizonyított, rugalmas az ár és a teljesítmény tekintetében.

Alapcsavar FBN II Milliószor bizonyított, rugalmas az ár és a teljesítmény tekintetében. 1 Milliószor bizonyított, rugalmas az ár és a teljesítmény tekintetében. Áttekintés FBN II cinkkel galvanizált acél FBN II A4 korrózióálló acél, III-as korrózióállósági osztály, pl. A4 FBN II fvz* tüzihorganyzott

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Tartószerkezet rekonstrukciós szakmérnök képzés Feszített és előregyártott vasbeton szerkezetek 1. előadás Előregyártott vasbeton szerkezetek kapcsolatai Dr. Sipos András Árpád 2012. november 17. Vázlat

Részletesebben

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1 A FÖLDRENGF LDRENGÉSRŐL L MÉRNM RNÖK SZEMMEL 4. rész: r szabályok, példp ldák Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1 Szabályok A földrengésre méretezett szerkezetek

Részletesebben

. Becker Gábor, DLA. üvegszerkezetek 2007. Teherhordó üvegszerkezetek tervezése. Dr. Reith András okl. építészmérnök. BME Épületszerkezeti Tanszék

. Becker Gábor, DLA. üvegszerkezetek 2007. Teherhordó üvegszerkezetek tervezése. Dr. Reith András okl. építészmérnök. BME Épületszerkezeti Tanszék . Becker Gábor, DLA Teherhordó tervezése Dr. Reith András okl. építészmérnök . Becker Gábor, DLA TARTALOM: 1. Teherhordó Hol is tartok? 2. Járható 3. Kiesés ellen véd 4. Pontmegfogású 5. Fontos! . Becker

Részletesebben

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Műszaki leírás 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Az épület, 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. szám alatti 39206/31 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. Az épület: egyhajós,

Részletesebben

Szerkezeti csomópontok Silka

Szerkezeti csomópontok Silka Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi zártcellás kavicságy Dréncsőrendszer ha szükséges Burkolat vasalt aljzat talajnedvesség

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás tűz alatti eljárás A módszer célja 2 3 Az előadás tartalma Öszvérfödém szerkezetek tűz esetén egyszerű módszere 20 C Födém modell Tönkremeneteli módok Öszvérfödémek egyszerű eljárása magas Kiterjesztés

Részletesebben

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA KFT Magyar Gábor vezető statikus. A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE A CPR-EL KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA Kft. www.leier.eu +36 (96)512550

Részletesebben

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 1. AZ ACÉLÉPÍTÉS FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR A vas felhasználásának felfedezése kultúrtörténeti korszakváltást jelentett. - - Kőkorszak - Bronzkorszak - Vaskorszak - A

Részletesebben

Megerősítés dübelezett acélszalagokkal

Megerősítés dübelezett acélszalagokkal Megerősítés dübelezett acélszalagokkal Vasbetonszerkezetek megerősítése történhet dübelekkel rögzített acélszalagok felerősítésével a szerkezet húzott zónájában. A húzóerőt ekkor az acélszalag a szerkezetben

Részletesebben

S z á l l í t ó s z a l a g o k

S z á l l í t ó s z a l a g o k S z á l l í t ó s z a l a g o k Folyamatos működésű anyagmozgató berendezés, amely adott vonalvezetésű pálya mentén darabáruk és ömlesztett anyagok szállítására, bizonyos esetekben rakodására (átadására)

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

Dr. Takács Lajos Gábor. Tűzterjedést gátló alapszerkezetek kialakításának új elvei

Dr. Takács Lajos Gábor. Tűzterjedést gátló alapszerkezetek kialakításának új elvei Dr. Takács Lajos Gábor Tűzterjedést gátló alapszerkezetek kialakításának új elvei A tűzterjedést gátló alapszerkezetek méretezésének alapelveit a Védelem 2009. évi 4. számában részlete szerzőnk. A korábbi

Részletesebben

Központi értékesítés 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: (24) 620 406 Fax: (24) 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: (24) 620 406 Fax: (24) 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: (24) 620 406 Fax: (24) 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek KÖRÜREGES SÍK FÖDÉMPANELEK

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése 1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)

Részletesebben

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39 Schöck Dorn HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely ED (tűzihorganyzott) ED (nemesacél) -B Schöck acéltüske-rendszerek Tartalom Oldal Típusok és jelölések 36-37 Alkalmazási példák 38-39 Méretek 40 Korrózióvédelem

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Előadók: Dr. Becker Gábor, Dr. Hunyadi Zoltán Évf. felelős: Dr. Takács Lajos Gábor 2015/16 tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan

Részletesebben

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Tartószerkezet rekonstrukciós szakmérnök képzés Feszített és előregyártott vasbeton szerkezetek Feszített vasbeton szerkezetek Dr. Sipos András Árpád 2. előadás 2016. október 06. A feszítés alapjai (Kollár

Részletesebben

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24.

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24. TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök Nyíregyháza, LEGO zöldmezős beruházás LEGO - Az Építtető 2011 The LEGO Group 1932-1950 Fa játékok 1958 - A LEGO KOCKA piacra kerül A

Részletesebben

7. SZERELÉSI TARTOZÉKOK A NIDA PROFILOKHOZ

7. SZERELÉSI TARTOZÉKOK A NIDA PROFILOKHOZ Február 2015 oldal 25 7. SZERELÉSI TARTOZÉKOK A NIDA PROFILOKHOZ NIDA LW 60 hosszanti összekötő CD 60 profilok toldásához. 4042386 NIDA LW 60 hosszanti összekötő 100 0,14 NIDA LK 60 kereszt összekötő CD

Részletesebben

MB 45 Alumínium ablak

MB 45 Alumínium ablak MB 45 Alumínium ablak Az MB-45 elnevezésű ablak a legkorszerűbb technológiára épülő, hőszigetelést nem igénylő alumínium rendszerű ablakok egyik kiemelkedő tagja. Egyaránt felhasználható kültéri és beltéri

Részletesebben

Csarnokok. előre gyártott vasbetonból

Csarnokok. előre gyártott vasbetonból Csarnokok előre gyártott vasbetonból Egy projekt különböző résztvevőinek elvárásai?! Építész: építészeti, esztétikai szempontok figyelembevételét kéri (ez nehezen számszerűsíthető igény), - mekkora legyen

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012. 8.. előad adás Kis LászlL szló Szabó Balázs 2012. Kerethidak Előadás vázlat Csoportosítás statikai váz alapján, Viselkedésük, Megépült példák. Szekrény keresztmetszetű hidak Csoportosítás km. kialakítás

Részletesebben

A házgyári (panelos) technológiával épített lakóépületek használati értéket növelő tartószerkezeti átalakításai

A házgyári (panelos) technológiával épített lakóépületek használati értéket növelő tartószerkezeti átalakításai A házgyári (panelos) technológiával épített lakóépületek használati értéket növelő tartószerkezeti átalakításai A házgyári (panelos) technológiával épített lakások száma 160000 140000 120000 100000 80000

Részletesebben

E-gerendás födém tervezési segédlete

E-gerendás födém tervezési segédlete E-gerendás födém tervezési segédlete 1 Teherbírás ellenőrzése A feszített vasbetongerendákkal tervezett födémek teherbírását az MSZ EN 1992-1-1 szabvány szerint kell számítással ellenőrizni. A födémre

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT. Budapest és Pest Megyei Mérnök kamara: T (tartószerkezeti tervező)

TERVEZŐI NYILATKOZAT. Budapest és Pest Megyei Mérnök kamara: T (tartószerkezeti tervező) TERVEZŐI NYILATKOZAT 1 Építtető: Balatonboglár Városi Önkormányzat 8630 Balatonboglár, Erzsébet u.11. Építés helye: 8630 Balatonboglár, Attila u. Hrsz 423 Tervezett szerkezet: Ravatalozó épület Vezető

Részletesebben

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM - XL, FUGAFORM - XDL Ipari padlók tervezése, kivitelezése

Részletesebben

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Dr. Nyitrai János Dr. Nyolcas Mihály TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2012 TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT "A" típusú feladat: Pneumatikus

Részletesebben

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

Profillemezek tetőre és falra. Profillemezek tetőre és falra

Profillemezek tetőre és falra. Profillemezek tetőre és falra Profillemezek tetőre és falra Profillemezek tetőre és falra 3 A Ruukki az acélipar szakértője. A legkisebb részlettől a legnagyobb építőipari projektig, minden területen számíthat ránk, legyen szó fémszerkezetes

Részletesebben

TRIGON. Zsaluzó kéregpanel Tervezési és alkalmazási segédlet

TRIGON. Zsaluzó kéregpanel Tervezési és alkalmazási segédlet TRIGON Zsaluzó kéregpanel Tervezési és alkalmazási segédlet Családi- és társasházak, több lakásos épületek és ipari csarnokok közbensõ és zárófödémeként ajánljuk. Méretezhetõ szerkezet. Szélesség max.

Részletesebben