A KÖRNYEZETI NEHÉZFÉM EXPOZÍCIÓ EPIGENETIKAI VONATKOZÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖRNYEZETI NEHÉZFÉM EXPOZÍCIÓ EPIGENETIKAI VONATKOZÁSAI"

Átírás

1 Egészségtudományi Közlemények, 2. kötet, 1. szám (2012), pp A KÖRNYEZETI NEHÉZFÉM EXPOZÍCIÓ EPIGENETIKAI VONATKOZÁSAI NIŠTIAR FERENC 1, DR. RÁCZ OLIVÉR 1, LUKAČÍNOVÁ ÁGNES 2, HUBKOVÁ BEÁTA 3, DR. LOVRITY ZITA 4, DR. FODOR BERTALAN 4 Összefoglalás: A nehézfémek által okozott szennyezés az egyik legjelentősebb környezetszennyezés. Toxikus hatásaik általános mechanizmusai aránylag ismertek. Kevésbé ismertek a környezetben releváns alacsony koncentrációjuk krónikus expociója révén kifejtett hatásaik. E téren elsősorban az epigenetikai hatásaik váltottak ki kiemelt figyelmet. Epigenetikai hatásaik főleg DNS metilációs minta megváltozásában, hiszton módosításokban és a mikrorns-ra kifejtett hatásaikban nyilvánulnak meg. Kulcsszavak: nehézfémek, epigenetika, DNS-metiláció, hiszton, mirns Bevezetés A környezetszennyezés, beleértve az ivóvizet és az élelmiszereket, egyre aktuálisabb probléma a toxikológiai kutatások terén. Ennek ellenére nem szabad ezt elfogadnunk a társadalom fejlődésének elkerülhetetlen következményeként. Folyamatosan kell foglalkoznunk ezzel a problémával, és kiemelni azokat a tényezőket, melyek alapvetően károsíthatják az egészséges életmód elvárásait [1], főleg a tiszta levegőt, vizet és talajt [2, 3], és megpróbálni ezúton is csökkenteni a szennyező anyagok előfordulásának kockázatát az élelmiszerláncban [4, 5]. Az ipari fejlődés szükségszerűen kapcsolódik a víz- és élelmiszerszennyezés új módjaival [6]. Amennyiben a víz és az élelmiszerek szennyeződése túllépi az elfogadható szinteket, szükség van bizonyos racionális intézkedésekre ezeknek a magas koncentrációknak a felszámolására [7]. A nehézfémek az egyik legtartósabb szennyező anyagai a környezetnek [8, 9]. Széleskörű előfordulásuk, valamint az állati illetve emberi szövetekben való akkumulációs készségük révén [10] és magas toxicitásuk következtében már nagyon alacsony koncentrációkban is képesek káros hatást kifejteni [11]. A nehézfémek hatását különböző élettani és biokémiai mutatókra akut intoxikációnál a szakirodalomban részletesen elemezték [12, 13]. A toxikus nehézfémek expozíciója összefüggésbe hozható számos káros hatással, pl. szaporodási [14, 15], anyagcsere-, hormonális és idegrendszeri zavarokkal [16], valamint más, a szervezetet károsító krónikus állapotokkal [17], kiválthat autoimmun betegségeket [18], rákos megbetegedéseket [19, 20], epigenetikai változásokat, és zavarhatja a DNS-javítás folyamatait [21]. A toxikus nehézfémek alacsony expozíciója (környezeti szempontból releváns koncentrációk) is veszélyeztetheti az emberek és állatok szaporodásbiológiai egészségét [22, 23]. A nehézfémek olyan szennyező anyagok, melyek felhalmozódhatnak a környezetben, és ezért különösen fontosak a hatásaik hosszú távú következményei [24]. Viszonylag kevés adat áll 1 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Kórélettani Tanszék, Košice, Szlovákia 2 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Élettani Tanszék, Košice, Szlovákia 3 Šafárik Egyetem, Orvostudományi Kar, Orvosi Kémiai és Biokémiai Tanszék, Košice, Szlovákia 4 Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar, Nanobiotechnológiai és Regeneratív Medicina Tanszék

2 40 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Lovrity Fodor azonban rendelkezésünkre krónikus, illetve különösen az egész élettartamú expozíciójukkal kapcsolatban [10, 25]. A nehézfémek krónikus alacsony dózisú expozíciója esetében nehéz előre meghatározni az expozíció következményeit nem csak a közvetlenül exponált generáció számára, de különösen az azt követő generációkra [26, 27]. A nehézfémek epigenetikai hatásainak főbb mechanizmusai A környezeti szennyező anyagok hatása következtében több mint 13 millió haláleset esedékes évente, és irodalmi becslések szerint [28] a környezeti kockázatok által okozott betegségek akár 24%-át ki lehetne védeni [29]. Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a környezeti szennyező anyagok okozhatnak betegséget epigenetikai mechanizmusok által a génexpresszió megváltoztatásával [30]. Teljes mértékben így van ez a nehézfémek esetében is. A géntranszkripció elindításához szükséges kromatin dinamikus átalakítása lehetővé teszi a gén promoter és szabályozási egységeinek a hozzáférhetőségét [31]. Az epigenetikai tényezők, beleértve a DNS-metilációt, hiszton módosításokat és a mikrorns-akat (mirnas), részt vesznek a szabályozási folyamatokban, és így kontrollálják a gének expresszióját [32, 33]. Több tanulmány mutatta ki [34, 35], hogy ezek az epigenetikai tényezők jelentősen változnak különböző környezeti szennyező anyagok hatására és kapcsolódnak az általuk kiváltott megbetegedésekhez. A DNS-metiláció a természetben általánoson előforduló DNS-módosítás, amelynél a citozin gyűrű az 5' poziciójában felvesz egy metilcsoportot. Ez a leggyakrabban tanulmányozott és legérthetőbben felvázolt epigenetikai mechanizmus [36]. Az emberi genomban ez a metiláció leggyakrabban a citozin-guanin dinukleotidokban (CpG) valósul meg, és arra szolgál, hogy szabályozza a génexpressziót és biztosítsa a genom stabilitását [37]. A környezeti vizsgálatok különböző DNS-metilációs rendellenességeket mutattak ki. A leggyakoribb módosítások egyike a teljes genomot érintő DNS metiláció csökkenés (globális hipometiláció), amely a transpozon elemek reaktiválódásához vezethet és megváltoztathatja a szomszédos, egyébként silence gének transzkripcióját [38]. A globális hipometiláció genetikai instabilitást vált ki és növeli a mutációk számát is [39, 40]. Jelenleg mintegy 1,4 millió Alu repetitív elem (restrinkciós AluI enzim felismerő szekvenciókat tartalmazó rész) és 19,5 millió LINE-1 elem van az emberi genomban, amelyek általában erősen metiláltak [41]. A DNS-metilációk több mint egyharmada a repetitív elemekben van jelen [41]. A környezeti szennyező anyagok okozhatnak bizonyos génekben és régiókban hiper- vagy hipometilációt, ami a gének kóros transzkripciójához vezethet [42]. A DNS-metiláció zavarai gyakoriak a gének promoter szakaszainak CpG részében. A legújabb bizonyítékok azt mutatják, hogy a rákos szövetekben gyakoribbak a különféleképpen metilált részek, úgynevezett CpG-szigetek, melyek legfeljebb 2 kb távolságban helyezkednek el a transzkripció kezdeti helyétől [43]. Azonban a mai napig, a környezeti expozíció által kiváltott gén-specifikus DNS metilációs változások többnyire a gén promoter régióban voltak jelen. A CpG-szigetekkel kapcsolatos környezeti expozíciók egyértelműen további vizsgálatokat igényelnek azzal kapcsolatban, hogy fontosak-e nem rákos esetekben is. Az emberben a genetikai anyag védelmét nagyrészt a hiszton fehérjék végzik, amelyek szintén részt vesznek a DNS-transzkripció, replikáció és javítás szabályozásában [44]. A hisztonok nukleáris globuláris fehérjék, melyek kovalensen módosíthatnak acetiláció (Ac), metiláció, foszforiláció, glikoziláció, sumoiláció, ubikvitináció és adenozin-difoszfát

3 A környezeti nehézfém expozíció epigenetikai vonatkozásai 41 (ADP) riboziláció révén, és ily módon befolyásolják a kromatin szerkezetét és a génexpressziót [45]. A leggyakoribb hiszton módosítások kimutatták, hogy a környezeti vegyi anyagok elsősorban az amino terminális hiszton 3 (H3) és H4 lizin reziduumok acetilációja és metilációja révén módosítanak. A hiszton acetiláció általában növeli a gén transzkripciós aktivitását, ezzel ellentétben a hiszton metilációk gáttolhatják vagy növelhetik a génexpressziót attól függően, hogy az aminosav mely részét modifikálják [46]. A mirns-ak rövid, mintegy nukleotid hosszúságú egyszálú RNS-ak, amelyek átíródnak ugyan a DNS-ből, de nem kódolnak fehérjét (nem transzlálódnak). A mirns-ak poszt-transzkripciós szinten negatívan szabályozzák a célgének kifejeződését (expresszióját) [47]. A génexpresszióban résztvevő többi mechanizmussal összehasonlítva, a mirns közvetlenül befolyásolja a fehérjeszintézist és a génexpresszió finom szabályzását. Továbbá a mirns-ak kulcsszerepet játszanak a kromatin struktúra modifikációjában és a genomstabilitás megőrzésében is [48]. A mirns-ak szabályozhatnak különféle élettani és kóros folyamatot, pl. a sejtnövekedést, sejtdifferenciációt, sejtosztódást, apoptózist és az anyagcserét [49]. Az állatoknál, a növényeknél és a vírusoknál több mint mirns ismert. A mirns-ak hibás expressziója kapcsolatba hozható több emberi betegséggel, többek között az Alzheimer-kórral, szívmegbetegedésekkel, lymphomákkal, leukémiákkal és más rákos megbetegedésekkel [50]. Mint már fent említettük, a nehézfémek összefüggésbe hozhatóak sok megbetegedéssel, pl. rákos, szív- és érrendszeri, idegrendszeri és autoimmun betegségekkel [51]. Az elmúlt években egyre több figyelmet fordítottak a molekuláris tényezők szerepére a nehézfémekkel összefüggő betegségek etiológiájában [21]. Több tanulmány is kimutatta, hogy a nehézfémek katalizátorként működnek a biológiai makromolekulák oxidatív károsodásában [52]. A fémionok kiválthatják a reaktív oxigéngyökök (ROS) és más szabad gyökök termelését [53]. A felhalmozódott szabad gyökök befolyásolhatják az epigenetikai tényezőket. Egyre több adat áll rendelkezésre arról, hogy a nehézfém expozíció epigenetikai változásokat idézhet elő. A kadmium (Cd) expozíció károsíthatja a globális DNS-metilációt [54]. Takiguchi és munkatársai [55] in vitro kimutatták, hogy a Cd gátolja a DNS-citozin-5 metiltranszferázok (DNMTs) aktivitását és serkenti a globális DNS-hipometilációt. Ugyanakkor krónikus expozíció esetében DNS-hipermetilációt és a fokozott DNMTs-aktivitást észleltek [55]. A Cd csökkenti a proto-onkogének DNS-metilációját, és így elősegíti az onkogének expresszióját és ezáltal sejtburjánzást eredményezhet. Cd-expozíciónál döntő szerepet játszik a gének transzkripciós és poszt-transzkripciós szabályozása, amelyben a mirns-ak fontos szerepet játszanak [56]. A higany (Hg) mint széleskörűen elterjedt szennyező anyag gyakran fordul elő olyan mennyiségben az élelmiszerekben, amely már károsan befolyásolhatja az ember és az állatok egészségét. A Hg-expozíció gyakran vezethet a jegesmedvék agyszövetében DNShipometilációhoz [57]. Mások [58] egér embrionális csírasejtek esetében egyes gének DNShipermetilációját figyelték meg. Az ólom (Pb) az egyik leggyakoribb erős oxidációs tulajdonsággal rendelkező környezetszennyező toxikus fém. Krónikus expozíció esetében lényegesen károsítja az epigenetikai tényezőket. A DNS-metiláció változásai jó biomarkerek a Pb-expozíció káros hatásának a monitorozására [59].

4 42 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Lovrity Fodor Környezeti epigenomika: kihívások és lehetőségek A környezeti szennyező anyagok lényegesen befolyásolhatják az epigenomot. A környezeti szennyező anyagok által kiváltott számos epigenomikai változást mechanikusan kapcsolatba hozták a betegségek iránti érzékenységgel. Az epigenetikai mechanizmusok szerepének ismerete a betegségek patogenezisében, beleértve az epigenetika szerepét az egészség és betegség kifejlődésében, kapcsolódását a környezeti tényezőkhöz, valamint a beteg fenotípushoz elősegítheti a megelőző és terápiás stratégiák további tökéletesítését. Az egészség és a betegség kifejlődésének epigenetikai vonatkozásait az embriogenezis folyamatában az epigenetikai mintázat változásával (átprogramozásával) magyarázzák, amelyek révén az embriók képesek dinamikusan alkalmazkodni a további fejlődés során [32]. Az epigenetikai átprogramozás az emlősök fejlődése során két fázisban történik, a zigóta szakaszban, majd az ősi csírasejtek kialakulásának szakaszában [60]. Egereken végzett kísérletek során kimutatták, hogy az embriók rendkívül érzékenyek a környezet változásaira [61]. Ezért az egyed epigenomja tükrözi a prenatális környezeti expozíciós tapasztalatokat is. Az egyed epigenom profiluma mint bioszenzor szolgálhat a környezeti szennyező anyagok expozíciójával kapcsolatban, és egyben molekuláris archívum is egy múltbeli vagy akár prenatális környezeti expozícióról. Az epigenomika felhasználása segíthet az expozíció becslésében, valamint olyan kutatásoknál is, ahol a megelőző vizsgálatok beállítása és az expozíciós adatok gyűjtése lehetetlen vagy rendkívül drága. További kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy milyen gyorsak a környezeti szennyező anyagok által kiváltott változások, valamint arra, hogy a változások halmozódnak-e az ismételt vagy folyamatos expozíció során, és mennyi ideig vannak jelen az expozíció kiiktatása után. A környezeti epigenetika az elmúlt néhány évben gyorsan fejlődött. A kutatás rohamosan nőt, a kutatóknak számos nehézséggel és kihívással kellett szembenézniük. Egyes kutatások ellentmondó eredményeket hoztak ugyanazon szennyező anyaggal kapcsolatban is. Ehhez számos tényező is hozzájárulhatott. Az epigenetikai károsodásoknak magas a szövetspecificitása [62]. Elképzelhető, hogy ugyanaz a környezeti szennyező anyag is más-más epigenetikai változást okoz különböző szövetekben, valamint ugyanazon szövet különböző sejttípusában is. Több jól meghatározott expozíciós adatú tanulmányra van szükség, amelyek lehetővé tennék az epigenetikai változások vizsgálatát különböző szövetekben. Az ellentmondások oka lehet a különböző kísérleti protokoll, a minták kis mérete és a különböző laboratóriumi módszerek alkalmazása is. Az epigenetikai vizsgálatok egyik legnagyobb kihívása az eredmények összefoglalása és a források változatossága. Mivel az epigenetikai markerek az idővel változnak, a betegség kimenetelével kapcsolatban hajlamosak a fordított ok-okozati összefüggésre, illetve a betegség összefüggése az epigenetikus markerrel, ahol a betegség meghatározóan befolyásolhatja az epigenetikai mintázatokat, és nem fordítva [63]. Azokat az epigenetikai károsodásokat, amelyeket környezeti szennyező anyagok váltottak ki, számos más betegséggel kapcsolatban is észlelték, de szinte semmilyen tanulmány nem vizsgálta az expozíció, epigenetikai változás és a betegség sorrendet. Az ok-okozati összefüggés megfelelő megállapításához longitudinális vizsgálatokra, a tanulmányozott fajok epigenetikai elemzésére és az egyes betegségek lefolyásának jó ismeretére van szükség. A már meglévő epidemiológiai vizsgálatok is szolgáltatnak bizonyos kiindulópontot a szennyező anyagok által okozott epigenom változások feltérképezésére. Ezek keretében

5 A környezeti nehézfém expozíció epigenetikai vonatkozásai 43 azonban sok olyan anyagot és mutatót tanulmányoztak, amely nem függ feltétlenül össze a betegségek etiológiájával. A minták feldolgozása is lényegesen befolyásolhatja az epigenetikai markereket. Továbbá bizonyos problémát jelenthet e téren az állatkísérletek eredményeinek a extrapolálása is az emberi fajra. Annak ellenére, hogy az epigenetikai mechanizmusok rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyek molekuláris megnyilvánulásai ideálisak a környezeti expozíciók hatásának a kvantitatív értékelésére, holott az még nem ismert, hogy az epigenetikai mechanizmusok változása mily mértékben érdekes (kvalitatív értékelés) az egyes expozíciók esetében. E téren az oksági következtetésekhez még nagy szükség mutatkozik az új epidemiológiai és statisztikai megközelítésekre, beleértve a jól megtervezett prospektív tanulmányokat, fejlett és megfelelő statisztikai módszerek alkalmazását is. A genomikai tanulmányokhoz hasonlóan [64], az epigenomikában is gondosan kell mérlegelni a több tudományágból szerzett ismereteket, adatokat, módszerek és technikákat. Mi várható a jövőben? Elsősorban kiemelt figyelmet kell szentelni az egyes epigenetikai modifikációk közötti kölcsönhatásoknak. A legtöbb környezeti epigenetikai tanulmány csak egy epigenetikai módosítást figyel, nem mind a hármat, azaz a DNS-metilációt, hiszton modifikációt, illetve a mirns-expressziót. Az epigenetikus jelek egy bonyolult kölcsönhatás sorozatot képeznek, amely egy önmagát erősítő epigenetikus eseményciklusban nyilvánul meg a génexpresszió irányítására [65]. Pl. a hiszton specifikus aminosavainak deacetilációja és metilációja révén járul hozzá a DNS metilációs mintához. A mirns expresszióját a mirns-at kódoló géneknél a DNS-metiláció irányítja, de az is bizonyított, hogy a mirnsak módosítják a DNS-metilációt [66]. A jövőben több olyan tanulmány lesz szükséges, amely elősegítheti az epigenetikai mechanizmusok megvilágítását, időzítésüket és a DNSmetiláció, hiszton módosítások, valamint mirns-ak részvételének meghatározását a környezeti hatások által kiváltott betegségek kialakulásában. Másik fő cél lesz olyan epidemiológiai vizsgálatok megtervezése és kivitelezése, amelyek jó alapul szolgálhatnak a jövőbeli megelőző beavatkozásokhoz. Sok alapkutatási és klinikai tanulmány mutatta ki, hogy az epigenetikai változások reverzibilisek, és ez új betekintést enged az olyan új megelőző és terápiás stratégiákhoz olyan molekulák felhasználásával, amelyek módosítják az epigenetikában résztvevő enzimek tevékenységét, valamint az RNS interferencia terápiákban. Továbbá olyan gyógyszerek tervezése és fejlesztése, amelyeknek funkcionális hatásuk van, például a hiszton acetilációra és a DNShipometilációra, és fel lehet őket használni a gének normális transzkripciós szintjének a visszaállítására. Az eljövendő epidemiológiai vizsgálatok egyedülálló lehetőséget nyújthatnak annak a kiértékeléséhez, hogy a környezeti szennyező anyagok hatását az epigenomra milyen mértékben mérsékelheti az életmód pozitív megváltoztatása vagy ronthatja az egyéb kockázati tényezőkkel való kölcsönhatás. Az epigenomikai ismeretekhez alapvető információkat nyújthatnak főleg a megelőző stratégiák fejlődéséhez olyan kutatások, mint például az expozíció csökkentése, valamint a farmakológiai, táplálkozási vagy életmód változtatási beavatkozások. Az e téren folytatott kutatások eredményei lényegesen hozzájárulhatnak a nehézfém expozíciók károsító hatásának a kivédéséhez az ember, illetve a haszon-, valamint a vadon élő állatok esetében is.

6 44 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Lovrity Fodor Köszönetnyilvánítás Jelen munka a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió résztámogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Irodalomjegyzék [1] Romieu, I., Castro-Giner, F., Kunzli, N., Sunyer, J.: Air pollution, oxidative stress and dietary supplementation: a review. Eur Respir J, 2008, 31, p. [2] Sharpley, A.: Soil and water contamination: from molecular to catchment scale. J Environ Qual, 2007, 36, p. [3] Oyeku, OT., Eludoyin, AD.: Heavy metal contamination of groundwater resources in a Nigerian urban settlement. Afr J Environ Sci Technol, 2010, 4, p. [4] Järup, L.: Hazards of heavy metal contamination. Br Med Bull, 2003, 68, p. [5] Nadadur, S. S., Miller, C. A., Hopke, K. H. et al.: The complexities of air pollution: the need for an integrated research and regulatory perspective. Toxicol Sci, 2007, 100, p. [6] Momodu, M. A., Anyakora, C. A.: Heavy metal contamination of ground water: the Surulore case study. Res J Environ Earth Sci, 2010, 2, p. [7] Neculita, C-A., Zagury, G. J., Bussiére, B.: Passive treatment of acid mine drainage in bioreactors using sulphate-reducing bacteria: critical review and research needs. J Environ Qual, 2007, 36, p. [8] EFSA: Scientific Opinion of the Panel on Contamination in the Food Chain on a request from the European Commission on cadmium in the food. The EFSA Journal, 2009, 980, p. [9] CDC (Centers for Disease Control and Prevention): Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals. 2009, p. [10] Massányi, P., Toman, R., Uhrín, V., Renon, P.: Distribution of cadmium in selected organs in rabbits after acute and chronic administration. Ital J Food Sci, 2004, 3, p. [11] Reis, M. F., Sampaio, C., Brantes, A. et al.: Human exposure to heavy metals in the vicinity of Portuguese solid waste incinerators Part 1: Biomonitoring of Pb, Cd and Hg in blood of the general population. Int J Hyg Environ Health, 2007, 210, p. [12] Valko, M., Morris, H., Cronin, MTD.: Metals, toxicity and oxidative stress. Curr Med Chem, 2005, 12, p. [13] Brodkin, E., Copes, R., Mattman, A. et al.: Lead and mercury exposures: interpretation and action. Can Med Assoc J, 2007, 176, p. [14] Henson, M. C., Chedrese, P. J.: Endocrine disruption by cadmium a common environmental toxicants with paradoxical effects on reproduction. Exp Biol Med, 2004, 229, p. [15] Castellanos P., Reglero, M. M., Taggart, M. A. et al.: Changes in fatty acid profiles in testis and spermatozoa of red deer exposed to metal pollution. Reprod Toxicol, 2010, 29, p.

7 A környezeti nehézfém expozíció epigenetikai vonatkozásai 45 [16] Agency for Toxic Substances and Disease Registry: Toxicological profile for cadmium. Atlanta, GA: ATSDR, [17] Lukačínová, A., Beňačka, R., Lovásová, E. et al.: Reproduction parameters in low dose chronic exposure with heavy metals in rats. Polish J Environ Stud, 2008, 17, p. [18] Lukáč, N., Massányi, P., Capcárová, M. et al.: Effect of toxic metals to the immune systems. Potravinárstvo, 2009, 3, p. [19] Valko, M., Rhodes, C. J., Moncol, J. et al.: Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chem-Biol Inter, 2006, 160, p. [20] Liu, J., Qu, W., Kadilska, M. B.: Role of oxidative stress in cadmium toxicity and carcinogenesis. Toxicol Appl Pharmacol, 2009, 238, p. [21] Salnikov, K, Zhitkovich, A.: Genetic and epigenetic mechanisms in metal carcinogenesis and cocarcinogenesis: nickel, arsenic, and chromium. Chem Res Toxicko, 2008, 21, p. [22] Bloom, M. S., Parsons, P. J., Steuerwald, A. J. et al.: Toxic trace metals and human oocytes during in vitro fertilization (IVF). Reprod Toxicol, 2010, 29, p. [23] Slivkova, J., Massanyi, P., Pizzi, F. et al.: In vitro toxicity of mercuric chloride on rabbit spermatozoa motility and cell membrane integrity. J Environ Sci Health A, 2010, 45, p. [24] Nriagu, J. O.: History of global metal pollution. Science, 1996, 272, p. [25] Paksy, K., Varga, B., Lazar, P.: Effect of cadmium on female fertility, pregnancy and postnatal development in the rat. Acta Physiol Hung, 1996, 84, p. [26] Su, C. C., Tsai, K. Y., Hsu, Y. Y. et al.: Chronic exposure to heavy metals and risk of oral cancer in Taiwanese males. Oraloncol Head Neck Oncol Pathol, 2010, 46, p. [27] Lukačínová, A., Rácz, O., Lovásová, E., Ništiar, F.: Effect of lifetime low dose exposure to heavy metals on selected serum proteins of Wistar rats during three subsequent generations. Ecotoxicol Environ Saf, 2011, 74, p. [28] Prüss-Üstün Annette, C. C.: Preventing disease through healthy environments. Towards an estimate of the environmental burden of disease. World Health Organization (WHO), [29] Hou, L., Zhang, X., Wang, D. et al.: Environmental chemical exposures and human epigenetics. Inter J Epidemiol, 2011, p. [30] Tang, W. Y., Ho, S. M.: Epigenetic reprogramming and imprinting in origins of disease. Rev Endocr Metab Disord, 2007, 8, p. [31] Vaissiere, T., Sawan, C., Herceg, Z.: Epigenetic interplay between histone modifications and DNA methylation in gene silencing. Mutat Res, 2008, 659, p. [32] Reik, W., Dean, W., Walter, J.: Epigenetic reprogramming in mammalian development. Science, 2001, 293, p. [33] Grewal, S. I., Moazed, D.: Heterochromatin and epigenetic control of gene expression. Science, 2003, 301, p. [34] Baccarelli, A., Bollati, V.: Epigenetics and environmental chemicals. Curr Opin Pediatr, 2009, 21, p. [35] Heightman, T. D.: Therapeutic prospects for epigenetic modulation. Expert Opin Ther Targets, 2011, 15, p.

8 46 Ništiar Rácz Lukačínová Hubková Lovrity Fodor [36] Miller, O. J., Schnedl, W., Allen, J. et al.: 5-Methylcytosine localised in mammalian constitutive heterochromatin. Nature, 1974, 251, p. [37] Yoder, J. A., Walsh, C. P., Bestor, T. H.: Cytosine methylation and the ecology of intragenomic parasites. Trends Genet, 1997, 13, p. [38] Bird, A.: DNA methylation patterns and epigenetic memory. Genes Dev, 2002, 16, p. [39] Chen, R. Z., Pettersson, U., Beard, C. et al.: DNA hypomethylation leads to elevated mutation rates. Nature, 1998, 395, p. [40] Eden, A., Gaudet, F., Waghmare, A. et al.: Chromosomal instability and tumors promoted by DNA hypomethylation. Science, 2003, 300, 455. p. [41] Yang, A. S., Estecio, M. R., Doshi, K. et al.: A simple method for estimating global DNA methylation using bisulfite PCR of repetitive DNA elements. Nucleic Acids Res, 2004, 32, e38. [42] Deshmukh, R. S., Ostrup, O., Ostrup, E. et al.: DNA methylation in porcine preimplantation embryos developed in vivo and produced by in vitro fertilization, parthenogenetic activation and somatic cell nuclear transfer. Epigenetics, 2011, 6, p. [43] Irizarry, R. A., Ladd-Acosta, C., Wen, B. et al.: The human colon cancer methylome shows similar hypo- and hypermethylation at conserved tissue-specific CpG island shores. Nat Genet, 2009, 41, p. [44] Shahbazian M. D, Grunstein M.: Functions of site-specific histone acetylation and deacetylation. Annu Rev Biochem, 2007, 76, p. [45] Kouzarides, T.: Chromatin modifications and their function. Cell, 2007, 128, p. [46] Meissner, A., Mikkelsen, T. S., Gu, H. et al.: Genome-scale DNA methylation maps of pluripotent and differentiated cells. Nature, 2008, 454, p. [47] Singh, S. K., Pal Bhadra, M., Girschick, H. J. et al.: MicroRNAs micro in size but macro in function. FEBS J, 2008, 275, p. [48] Guil, S., Esteller, M.: DNA methylomes, histone codes and mirnas: tying it all together. Int J Biochem Cell Biol, 2009, 41, p. [49] Backes, C., Meese, E., Lenhof, H. P. et al.: A dictionary on micrornas and their putative target pathways. Nucleic Acids Res, 2010, 38, p. [50] Mathers, J. C., Strathdee, G., Relton, C. L.: Induction of epigenetic alterations by dietary and other environmental factors. Adv Genet, 2010, 71, p. [51] Hemdan, N. Y., Emmrich, F., Faber, S. et al.: Alterations of TH1/TH2 reactivity by heavy metals: possible consequences include induction of autoimmune diseases. Ann NY Acad Sci, 2007, 1109, p. [52] Galaris, D., Evangelou, A.: The role of oxidative stress in mechanisms of metalinduced carcinogenesis. Crit Rev Oncol Hematol, 2002, 42, p. [53] Leonard, S. S., Bower, J. J., Sh,i X.: Metal-induced toxicity, carcinogenesis, mechanisms and cellular responses. Mol Cell Biochem, 2004, 255, p. [54] Huang, D, Zhang, Y., Qi, Y. et al.: Global DNA hypomethylation, rather than reactive oxygen species (ROS), a potential facilitator of cadmium-stimulated K562 cell proliferation. Toxicol Lett, 2008, 179, p.

9 A környezeti nehézfém expozíció epigenetikai vonatkozásai 47 [55] Takiguchi, M., Achanzar, W. E., Qu, W. et al.: Effects of cadmium on DNA- (Cytosine-5) methyltransferase activity and DNA methylation status during cadmium-induced cellular transformation. Exp Cell Res, 2003, 286, p. [56] Tellez-Plaza, M., Navas-Acien, A., Crainiceanu, C. M. et al.: Cadmium exposure and hypertension in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Environ Health Perspect, 2008, 116, p. [57] Pilsner, J. R., Lazarus, A. L., Nam, D. H. et al.: Mercury-associated DNA hypomethylation in polar bear brains via the LUminometric Methylation Assay: a sensitive method to study epigenetics in wildlife. Mol Ecol, 2010, 19, p. [58] Arai, Y., Ohgane, J., Yagi, S. et al.: Epigenetic assessment of environmental chemicals detected in maternal peripheral and cord blood samples. J Reprod Dev, 2011, 57, p. [59] Wright, R. O., Schwartz, J., Wright, R. J. et al.: Biomarkers of lead exposure and DNA methylation within retrotransposons. Environ Health Perspect, 2010, 118, p. [60] Shi, L., Wu, J.: Epigenetic regulation in mammalian preimplantation embryo development. Reprod Biol Endocrinol, 2009, 7, p. [61] Morgan, H. D., Sutherland, H. G., Martin, D. I. et al.: Epigenetic inheritance at the agouti locus in the mouse. Nat Genet, 1999, 23, p. [62] Minard, M. E., Jain, A. K., Barton, M. C.: Analysis of epigenetic alterations to chromatin during development. Genesis, 2009, 47, p. [63] Relton, C. L., Davey Smith, G.: Epigenetic epidemiology of common complex disease: prospects for prediction, prevention, and treatment. PLoS Med, 2010, 7, e [64] Geneletti, S., Gallo, V., Porta, M. et al.: Assessing causal relationships in genomics: From Bradford-Hill criteria to complex gene-environment interactions and directed acyclic graphs. Emerg Themes Epidemiol, 2011, 8, p. [65] Fuks, F.: DNA methylation and histone modifications: teaming up to silence genes. Curr Opin Genet Dev, 2005, 15, p. [66] Chuang, J. C., Jones, P. A.: Epigenetics and micrornas. Pediatr Res, 2007, 61(5 Pt 2), 24R 29R.

10

Epigenetika kihívások az ökotoxikológiában

Epigenetika kihívások az ökotoxikológiában Epigenetika kihívások az ökotoxikológiában Bakonyi Gábor és Szabó Borbála Szent István Egyetem, Gödöllő Állattani és Állatökológiai Tanszék V. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA, MAGYAR ÖKOTOXIKOLÓGIAI TÁRSASÁG,

Részletesebben

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet erhesség és emlőrák genetikai szempontok Kosztolányi yörgy PE Orvosi enetikai Intézet Előfordulás 1 emlőrák / 3000 várandós fokozódása várható: öröklődő emlőrák diagnózisa családon belül : I. generáció

Részletesebben

Epigenetikai Szabályozás

Epigenetikai Szabályozás Epigenetikai Szabályozás Kromatin alapegysége a nukleoszóma 1. DNS Linker DNS Nukleoszóma mag H1 DNS 10 nm 30 nm Nukleoszóma gyöngy (4x2 hiszton molekula + 146 nukleotid pár) 10 nm-es szál 30 nm-es szál

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Környezeti epidemiológia II. Honnan tudjuk, hogy mikor ártalmas a környezet?

Környezeti epidemiológia II. Honnan tudjuk, hogy mikor ártalmas a környezet? Környezeti epidemiológia II. Honnan tudjuk, hogy mikor ártalmas a környezet? Müller Ágnes szakoktató, kari külügyi és nemzetközi program koordinátor Az előadás anyaga a KSOHIA projekt alapján készült Rachal

Részletesebben

TRANSZGENERÁCIÓS EPIGENEZIS. 2016. 03. 29. Dr. Tóth Sára Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

TRANSZGENERÁCIÓS EPIGENEZIS. 2016. 03. 29. Dr. Tóth Sára Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet TRANSZGENERÁCIÓS EPIGENEZIS 2016. 03. 29. Dr. Tóth Sára Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet EPIGENETIKA Olyan jelenségekkel foglalkozik, amelyek következtében anélkül nő a genom

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5 - Nyitott - Ingyenes Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk Készítette: Varga Dániel környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens Analitikai Kémiai Tanszék

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. A doktori értekezés tézisei A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. Bíró Judit Témavezető: Dr. Fehér Attila Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TERÁPIÁS CÉLTERÜLETEI

A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TERÁPIÁS CÉLTERÜLETEI Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS (F48921)

OTKA ZÁRÓJELENTÉS (F48921) OTKA ZÁRÓJELENTÉS (F48921) Salamon Dániel F48921 1. A korábbi munkáinkban leírt, jól karakterizált látens Epstein-Barr vírus (EBV) genomokat hordozó, I. látencia-típusú Rael és Mutu-BL-I-cl-216 Burkitt

Részletesebben

Epigenetikai szabályozás

Epigenetikai szabályozás Epigenetikai szabályozás 1. A Transzkripció epigenetikai szabályozása Dia 1 A kromatin szerkezete A sejtciklus S fázisában egyetlen sejtben kb 4x1 méter hosszúságú DNS található 4x23 darabra vágva (4N

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium Biomolekuláris nanotechnológia Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium Az élő szervezetek példája azt mutatja, hogy a fehérjék és nukleinsavak kiválóan alkalmasak önszerveződő molekuláris

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

A TALAJSZENNYEZŐK HATÁRÉRTÉKEINEK MEGALAPOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA. Dr. Szabó Zoltán

A TALAJSZENNYEZŐK HATÁRÉRTÉKEINEK MEGALAPOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA. Dr. Szabó Zoltán A TALAJSZENNYEZŐK HATÁRÉRTÉKEINEK MEGALAPOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA Dr. Szabó Zoltán Országos Környezetegészségügyi Intézet TOXIKUS ANYAGOK A TALAJBAN 1965-1972 Módszerek kidolgozása Hg, As, Cd, Cr, Ni, Cu,

Részletesebben

A genomiális medicina szép új világa

A genomiális medicina szép új világa A genomiális medicina szép új világa HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012 2014 2015. ÁPRILIS 16. Falus András Semmelweis Egyetem Genetikai Sejt és Immunbiológiai Intézet A medicina

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben esirna mirtron BEVEZETÉS TÉMAKÖRÖK Ősi RNS világ RNS-ek tradicionális szerepben bevezetés BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek

Részletesebben

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert Mit tud a genetika Génterápiás lehetőségek MPS-ben Dr. Varga Norbert Oki terápia Terápiás lehetőségek MPS-ben A kiváltó okot gyógyítja meg ERT Enzimpótló kezelés Őssejt transzplantáció Genetikai beavatkozások

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 2633 0.2.2 Species name Mustela eversmanii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name molnárgörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ REDOX ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK GABONAFÉLÉKBEN

AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ REDOX ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK GABONAFÉLÉKBEN A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede AZ ALAONY HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ REDOX ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK GABONAFÉLÉKBEN KOY GÁBOR, VÁGÚJFALVI ATTILA, TÓTH BALÁZS, SZALAI GABRIELLA,

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

Epigenetikai szabályozó mechanizmusok és zavaraik leukémiában

Epigenetikai szabályozó mechanizmusok és zavaraik leukémiában Összefoglaló közlemény 99 Epigenetikai szabályozó mechanizmusok és zavaraik leukémiában Gaál Zsuzsanna, Oláh Éva Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE HORÁK A. P. HALAS V. CZÁR D. - TISCHLER A. TOSSENBERGER J. Összefoglalás A nagy teljesítményre képes genotípusok

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében SCHIZO-08 projekt Dr. Zahuczky Gábor, PhD, ügyvezető igazgató UD-GenoMed Kft. Debrecen, 2010. november 22. A múlt orvostudománya Mindenkinek ugyanaz

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1357 0.2.2 Species name Martes martes 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name nyuszt 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.1a

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 64 BIOSZENZOR ZEBRADÁNIÓ VONAL PAJZSMIRIGY MŰKÖDÉST ZAVARÓ

Részletesebben

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia Fehérje expressziós rendszerek Gyógyszerészi Biotechnológia Expressziós rendszerek Cél: rekombináns fehérjék előállítása nagy tisztaságban és nagy mennyiségben kísérleti ill. gyakorlati (therapia) felhasználásokra

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Emlősök korai embrionális génjei kifejeződésének vizsgálata. molekuláris biológiai módszerekkel. Baji Gál Árpád

Emlősök korai embrionális génjei kifejeződésének vizsgálata. molekuláris biológiai módszerekkel. Baji Gál Árpád Emlősök korai embrionális génjei kifejeződésének vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Doktori értekezés tézisei Baji Gál Árpád Biológia Doktori Iskola, iskolavezető: Prof. Erdei Anna Szerkezeti

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázat címe: A szívritmuszavarok és a myocardiális repolarizáció mechanizmusainak vizsgálata; antiaritmiás és proaritmiás gyógyszerhatások elemzése (NI 61902) Vezetı kutató:

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése Madas Balázs Gergely XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Béke 2014.

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1050 0.2.2 Species name Saga pedo 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name fűrészlábú szöcske 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1903 0.2.2 Species name Liparis loeselii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name loesel-hagymaburok 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 15.11.2012 2012/2066(INI) JELENTÉSTERVEZET a közegészség védelméről az endokrin rendszert károsító tényezőkkel

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2 A mélyebb tüdőrégiókból tisztuló radon-leánytermékek dózisjáruléka a centrális légutakban 23 A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN Kudela Gábor 1, Balásházy

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben Tóth Mónika Témavezető: Dr. Bálint Éva SZTE TTIK Biológia Doktori Iskola

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Hamar Péter RNS világ Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. 1 26 Főszereplők: DNS -> RNS -> fehérje A kód lefordítása Dezoxy-ribo-Nuklein-Sav: DNS az élet kódja megkettőződés (replikáció)

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE SUPER BOND LIQUID oldal 1 / 8 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 234063 Felülvizsgálat ideje: 12.10.2011 Nyomtatás ideje: 16.05.2012 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül 2. Biotranszformáció 1. Kiválasztást fokozza 2. Az anyagot kevésbé toxikus formába alakítja (detoxifikáció ) 3. Az anyagot toxikusabb formába alakítja (aktiváció, parathion - paraoxon) Szerves anyagok

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia Varga Noémi Ágnes Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete DEMIN XIII. 2013. május 29-31. Ritka

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Genetikai változások Onkogének Tumorszuppresszor gének DNS hibajavító gének Telomer és telomeráz Epigenetikai változások DNS-metiláció Mikro-RNS

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

A disszertációban leírtakkal kapcsolatban észrevételeimet és kérdéseimet a szövegben való előfordulás sorrendjében teszem meg.

A disszertációban leírtakkal kapcsolatban észrevételeimet és kérdéseimet a szövegben való előfordulás sorrendjében teszem meg. OPPONENSI VÉLEMÉNY Hegedűs Attila: A csonthéjas gyümölcsök antioxidáns hatásában megnyilvánuló genetikai variabilitás jellemzése c. akadémiai doktori értekezéséről Az értekezésben Hegedűs Attila sok éves

Részletesebben

K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés

K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés A fehérjeaggregáció és amiloidképződés szerkezeti alapjai; a különféle morfológiájú aggregátumok kialakulásának körülményei és in vivo hatásuk vizsgálata Vezető

Részletesebben

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek RNS-ek RNS-ek 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek 3. Egy újonnan felfedezett RNS Világ: - szabályozó RNS-ek 4. Transzkripció Ősi

Részletesebben

Rákkeltő anyagok kölcsönhatása munkavégzés során

Rákkeltő anyagok kölcsönhatása munkavégzés során FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Rákkeltő anyagok kölcsönhatása munkavégzés során Tárgyszavak: egészségvédelem; rákkeltő anyag; rákkeltő hatás; szinergia; foglalkozás-egészségügy. A rákkeltő anyagok osztályozása

Részletesebben

LÉGSZENNYEZÉS ÉS EGÉSZSÉG AIR POLLUTION AND HUMAN HEALTH

LÉGSZENNYEZÉS ÉS EGÉSZSÉG AIR POLLUTION AND HUMAN HEALTH LÉGSZENNYEZÉS ÉS EGÉSZSÉG AIR POLLUTION AND HUMAN HEALTH Táplálkozás és légszennyezettség Nutrition and air pollution ANTAL MAGDA 1, PÉTER SZABOLCS 2 1 ny. főosztályvezető főorvos OÉTI, Budapest 2 DSM

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL

DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL Hagyomány és haladás a növénynemesítésben DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL VARGA MÓNIKA, MOLNÁR ISTVÁN ÉS KOVÁCS

Részletesebben

Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban. Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét

Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban. Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét Cogito ergo sum René Descartes Immanuel Kant A klinikai

Részletesebben

H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei. Dr. Jankovics István

H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei. Dr. Jankovics István H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei Dr. Jankovics István 1 HUMÁN INLUENZA: háromféle megjelenési forma 2 AZ INFLUENZA VÍRUS TÖRTÉNETE 1900-as

Részletesebben

: Sikagard -552 W Aquaprimer

: Sikagard -552 W Aquaprimer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 1.3

Részletesebben

A (human)genetika alapja

A (human)genetika alapja A (human)genetika alapja Genom diagnosztika - születés elött - tünetek megjelenése elött - hordozó diagnosztika Prenatalis genetikai diagnosztika indikációi emelkedett valószinüség egy gén betegségre egyik

Részletesebben

KOCKÁZATBECSLÉSI MÓDSZEREK EURÓPAI GYAKORLAT ÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

KOCKÁZATBECSLÉSI MÓDSZEREK EURÓPAI GYAKORLAT ÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYOK KOCKÁZATBECSLÉSI MÓDSZEREK EURÓPAI GYAKORLAT ÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYOK Szerleticsné Túri Mária, Zentai Andrea, Sali Judit NÉBIH-ÉKI HUNGALIMENTARIA 2013 Kockázatbecslés, önellenőrzés, élelmiszerbiztonság

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

I. A sejttől a génekig

I. A sejttől a génekig Gén A gének olyan nukleinsav-szakaszok a sejtek magjainak kromoszómáiban, melyek a szervezet működését és növekedését befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához szükséges információkat tartalmazzák.

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Lignocellulóz bontó enzimek előállítása és felhasználása

Lignocellulóz bontó enzimek előállítása és felhasználása Lignocellulóz bontó enzimek előállítása és felhasználása Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Juhász Tamás Témavezető: Dr. Réczey Istvánné 2005 Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Ipari szükségletek / elvárások Dr. Bátori Sándor Sanofi-aventis Innovatív Gyógyszerek Kutatása, MAGYOSZ, 2009.01.07. Alapvető együttm ttműködések Hosszútávú elhatározás:

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Péteri Adrienn Zsanett Témavezetők: Dr. Varga János, Egyetemi docens Dr. Vágvölgyi Csaba, Tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Kis dózis, nagy dilemma

Kis dózis, nagy dilemma Kis dózis, nagy dilemma Farkas Árpád, Balásházy Imre, Madas Balázs Gergely, Szőke István XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2012. április 24-26. Hajdúszoboszló Mi számít kis dózisnak? Atombomba

Részletesebben

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Keserű György Miklós, PhD, DSc Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont A gyógyszerkutatás folyamata Megalapozó kutatások

Részletesebben

Környezeti koktél I. Müller Ágnes szakoktató, kari külügyi és nemzetközi program koordinátor az előadás anyaga a KSOHIA projekt alapján készült Témák a palackozott víz (ásványvíz) biztonságosabb a gyermekek

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben