DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Mészáros Ágnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Mészáros Ágnes"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Mészáros Ágnes Veszprém 2010.

2

3 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Mészáros Ágnes Veszprém A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata Témavezető: Dr. habil. Révay Valéria Pannon Egyetem (Veszprém) Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi kommunikáció: társadalom, politika, gazdaság, kultúra alprogram

4 A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Mészáros Ágnes Készült a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája, Szaknyelvi kommunikáció: társadalom, politika, gazdaság, kultúra alprogramja keretében Témavezető: Dr. habil. Révay Valéria Elfogadásra javaslom (igen / nem) (aláírás) A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el, Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem Bíráló neve: igen /nem. (aláírás). (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el. Veszprém, A doktori (PhD) oklevél minősítése.... a Bíráló Bizottság elnöke Az EDT elnöke

5 Tartalomjegyzék Abstracts The diachronic research of Hungarian health insurance vocabulary Die diachronische Untersuchung des ungarischen Fachwortschatzes der Gesundheitsversicherung Bevezetés 1. Az egészségbiztosítási szaknyelv helye a mai magyar nyelvváltozatok között Egészségbiztosítási szakszókincs, terminus, terminológia A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálatához szükséges korpusz összeállítása A korpusz kiválasztása az egészségbiztosítás kommunikációs színtereinek elemzése alapján A korpusz korszakolása a társadalombiztosítás története alapján A kutatás célja Vizsgálati szempontok és módszerek a szakirodalmi ismeretek függvényében 4.1 Az egészségbiztosítási szakszókincs keletkezéstörténete A leggyakoribb szóalkotási és szókincsbővülési módok korszakonként A nyelvi változás mozgatórugói korszakonként Az egészségbiztosítási szakszókincs jellemzőire vonatkozó hipotézisek A társadalombiztosítás és az egészségbiztosítás terminus eredete A társadalombiztosítás alapterminus elemzése Az egészségbiztosítás alapterminus elemzése Eredmények Általános és korlátozott használatú elemek az egészségbiztosítási szakszókincsben Korlátozott használatú elemek: archaizmusok Általános használatú elemek Korlátozott használatú elemek: neologizmusok Eredmények Az egészségbiztosítási szakszókincs vizsgálata tudományterületenkénti rétegződése alapján 7. Az egészségbiztosítási ellátások szakszókincsének kialakulása és módosulása Az egészségbiztosítási ellátások fogalmi rendszerének kiépülése A pénzbeli ellátások szakszókincsének kialakulása Az egészségügyi szolgáltatások (természetbeni ellátások) szókincsének kialakulása A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök szakkifejezéseinek módosulása Összesített eredmények értékelése: az egészségbiztosítási ellátások szókincse Az egészségbiztosítás (gazdasági) pénzügyi tevékenységét kifejező terminusok kialakulása Az egészségbiztosítás pénzügyi alapjait kifejező terminusok kialakulása A járulékok és a pénzbeli juttatások összegének megállapítását kifejező

6 terminusok alakulása A járulék szó szócsaládja Járadék Finanszírozás Kapacitásszabályozás Eredmények összefoglalása: a pénzügyi tevékenységek szakszókincse Az egészségbiztosítás közigazgatási szakszókincsének kialakulása A biztosító intézetek neveinek megjelenése a törvényekben A pénztár szó egészségbiztosítással kapcsolatos jelentéseinek kialakulása és módosulása Az egészségbiztosítást szabályozó és felügyelő intézmények elnevezései A pénztárak szervezeti felépítésének szakkifejezései Eredmények összefoglalása: közigazgatási szakszókincs Az egészségbiztosítás jogi szakszókincsének kialakulása Jogosultság Rend Igény, igénybevétel Kötelezettség, köteles Szerződéses kapcsolatok, szerződés Felelősség, felelős Méltányosság Eredmények összefoglalása: jogi szakszókincs Összesített eredmények összefoglalása Az egészségbiztosítási szakszókincs keletkezéstörténete A leggyakoribb szóalkotási és szókincsbővülési módok korszakonként A nyelvi változás mozgatórugói korszakonként A felgyorsult terminusalkotás jellemzői az egészségbiztosítási szakszókincsben Tézisek/Theses Szakirodalom A korpuszt alkotó jogszabályok

7 Abstracts The diachronic research of Hungarian health insurance vocabulary Linguistic research has left the area of health insurance quite untouched up to now. Language change in health insurance vocabulary has been induced by the fast developing system of health insurance since The present research intends to describe the roots of health insurance terms, and how their forms and meanings have changed over 120 years. Another aim is to explore and understand the reasons of language change in health insurance vocabulary. Legal regulation of health insurance has preserved the adequate language use of each era, consequently the corpus consisting of laws and decrees is suitable for diachronic research. Health insurance terms are analysed in four separate chapters such as health care, economic, public administration and legal vocabulary of health insurance. Based on the facts of the research the following conclusions as some of the most important results can be stated: The most characteristic layer of the present health insurance vocabulary belongs to economics (37% of all terms), the second biggest group represents legal terminology (28%), and the third component includes health care terms (25%). Consequently health insurance can be also called health care economics or health care law. The specific language use of this relatively young area enriches standard Hungarian with plenty of health insurance terms such as visit fee (vizitdíj), contribution (járulék), child care allowance (gyes), etc. In the field of etymology one of the findings is the creation date of such well-known terms like social security (társadalombiztosítás, 1928), health insurance (egészségbiztosítás, 1991), sick pay (táppénz, 1891), drug subsidization (gyógyszertámogatás, 2006), etc. The number of multiword terms is the highest in the vocabulary. The rate of compound words has risen during the last 20 years in the analysed vocabulary. The most frequent type of compound words is the possessive construction. This research developed a new set of motives for linguistic change to be able to better understand the mechanism of the inner and outer causes of language change and to describe more features of the accelerated term-formation: The creation of neologisms and the analogy in word-formation have speeded up. Multiword terms consist of more and more words. The fast specialization produces the largest type of new terms called supplementary neologisms.

8 Die diachrone Untersuchung des ungarischen Fachwortschatzes der Gesundheitsversicherung Der fachliche Sprachgebrauch der Gesundheitsversicherung ist ein noch wenig untersuchter Bereich der Sprachwissenschaft. Die sprachlichen Veränderungen innerhalb des Wortschatzes der Gesundheitsversicherung wurden von dem sich seit 1891 schnell entwickelnden System der Gesundheitsversicherung ausgelöst. Zu den Zielsetzungen der Forschung gehören die Beschreibung der Entstehung von ungarischen Gesundheitsversicherungstermini, der unterschiedlichen Wortbildungsmethoden und der Veränderung von Termini während der letzten 120 Jahre. Ein weiteres Forschungsziel war die Aufklärung der Ursachen, die zur sprachlichen Veränderung innerhalb des Wortschatzes der Gesundheitsversicherung führten. Da die rechtlichen Regelungen der Gesundheitsversicherung den charakteristischen Fachsprachgebrauch jeder Epoche bewahrten, ist der Korpus von Gesetzen und Verordnungen für eine sprachhistorische Forschung geeignet. Der Gesundheitsversicherungswortschatz, nämlich die Gesundheitswesens-, die Volkswirtschafts-, die Verwaltungs- und die Rechtstermini werden in vier Kapiteln untersucht. Auf Grund der Forschungsdaten können folgende Schlussfolgerungen aus den wichtigsten Ergebnissen gezogen werden: Die charakteristischste Schicht des heutigen Gesundheitsversicherungswortschatzes gehört zu der Ökonomie (37% der gesamten Termini), der juristische Wortschatz bildet die zweitgrößte Gruppe (28%) und die dritte enthält Ausdrücke aus dem Bereich Gesundheitswesen (25%). Dementsprechend könnte die Gesundheitsversicherung auch als Gesundheitswirtschaft oder als Gesundheitsrecht bezeichnet werden. Der Fachsprachgebrauch dieses jungen Wissenschaftsbereichs bereichert den Wortschatz der standardisierten ungarischen Sprache mit zahlreichen Gesundheitsversicherungsausdrücken, wie z.b.: Praxisgebühr, Beiträge, Muttergeld usw. Das wichtigste Ergebnis auf dem Gebiet der Etymologie ist die Bestimmung der Entstehungszeit von solchen allbekannten Fachwörtern, wie z.b.: SV, Krankenversicherung, Krankengeld, Medikamentenzuschuss usw. Die häufigste Art der Wortbildung ist das Wortgefüge von Lexemcharakter. Der Anteil an zusammengesetzten Wörtern hat in dem untersuchten Fachwortschatz in den letzten 20 Jahren zugenommen. Am häufigsten findet man Komposita mit einem Genitivattribut. Die Forschung hat ein neues Grundsystem für die Erforschung der sprachlichen Veränderungen ausgearbeitet, mit dessen Hilfe der Mechanismus durch äußere und innere

9 Faktoren, der die sprachliche Veränderung verursacht, leichter zu verstehen ist, und es wird auch möglich, die weiteren Merkmale der Bildung von Termini zu bestimmen: Die Entstehung der Neologismen und die Analogie in Wortbildungen haben sich beschleunigt. Die Zahl der Wörter in Wortgefügen hat zugenommen. Die schnelle Spezialisierung hat die größte Gruppe der neuen Termini, die komplementäre Neologismen genannt werden, zustande gebracht.

10 Bevezetés A különböző tudományterületek részekre tagozódása egyre speciálisabb szakirányok és szaknyelvek kialakulását eredményezi. Korunk egyik jellegzetes, viszonylag fiatal és sokrétű tudományterülete az egészségbiztosítás, amely a társadalombiztosítás egyik rohamosan fejlődő ágává nőtte ki magát a rendszerváltás után. A társadalombiztosítás és az egészségbiztosítás területén a szolgáltatások kiépülése és az intézkedések módosulása az elmúlt 120 év alatt folyamatos nyelvi változást idéz elő az egészségbiztosítás szakmai nyelvhasználatában. A leglátványosabban kimutatható változás a szakszókincsben keletkezik. Az egészségbiztosítási szakszókincs rendszerváltás utáni robbanásszerű fejlődése mindennapi életünkre is hatással van (a médián keresztül) olyan terminusok köztudatba kerülésével, mint például a vizitdíj, finanszírozás, kórházi kapacitás, OEP, taj-szám, gyógyszertámogatás, gyes, gyed, egészségpénztár, egészségbiztosítási járulék és még sorolhatnánk tovább. Ezeknek a köznevesült szakkifejezéseknek és a kevésbé közismert egészségbiztosítási terminusoknak az eredetéről és fejlődéséről keveset tudunk, hiszen az egészségbiztosítás jellegzetes szakszókincse a nyelvtudomány számára még felderítetlen terület. A társadalom életében bekövetkező változások következményeként folyamatosan módosuló szókészletünk vizsgálatáról már készült kiváló tanulmány (MINYA, 2003), amely a rendszerváltástól az ezredfordulóig tematikus csoportosításban a társadalmi lét szinte minden területét érinti. Jelen kutatás témája csak az egészségbiztosítás tárgykörén belül szorítkozik a szakszókincs kialakulásának és módosulásának elemzésére, azonban a vizsgált időintervallum lényegesen szélesebb. Az egészségbiztosítás törvényi szabályozásának kezdete óta eltelt csaknem 120 év alatt a rendszer kialakulásával, a szolgáltatások fejlődésével, a biztosítottak körének kiszélesítésével, a finanszírozás átalakulásával egyidejűleg nyomon követhető a szókincs bővülése és módosulása is. A szakterület sajátos szaknyelvi tartalmát az egészségtudomány és a közgazdaságtudomány ötvözete adja. Az egészségügyi és a közgazdasági terminusokon kívül a jogi szakkifejezések is kimutathatók a szakszókincsben (MÉSZÁROS, 2008c: 91). A főként egészségügyi, közgazdasági és jogi terminusokból álló szakszókincs kialakulásának és fejlődésének vizsgálatára alkalmas korpusz kiválasztását a kommunikációs színterek elemzése segíti elő.

11 1. Az egészségbiztosítási szaknyelv helye a mai magyar nyelvváltozatok között A nyelv osztályozása rétegződés szempontjából többféle gondolatmenet alapján is lehetséges. A szakirodalom megkülönbözteti a nyelvhasználat vízszintes és függőleges tagolódását. Az előbbihez a területi, utóbbihoz a társadalmi rétegek szerinti nyelvhasználati differenciálódás tartozik (KISS, 1995: 14). A regionális és társadalmi dialektusok (nyelvváltozatok) között WARDHAUGH is különbséget tesz (2005: 45). A területi és a társadalmi nyelvváltozatok mellett léteznek a köznyelvi változatok is a standardizált nyelvekben, amely alapján a mai magyar nyelv nyelvváltozattípusai a köznyelvi változatok (beszélt és írott köznyelv), a társadalmi változatok (csoportnyelvek és szaknyelvek) és a területi változatok (nyelvjárások) (KISS, 1995: 74). A csoportnyelv és a szaknyelv megnevezés félreérthető lehet, mert nem önálló nyelvekre kell gondolnunk. A szaknyelvek jellemzője a logikailag és nyelvileg rendezett, definiált, kodifikált szakszókincs, amely a tudományos és technikai fejlődés hatására példátlan gyarapodásnak indult. A közszókészletnél gyorsabban gyarapodó szakszókincs ma már a magyar szókészletnek a nagyobbik részét teszi ki (KISS, 1995: 83). A csoportnyelvek jellemzője, hogy nem kötődnek foglalkozásokhoz és inkább magánérdekűek, mint például az érdeklődési alapon elkülönülő hobbinyelvek. A szaknyelvek és a csoportnyelvek bizonyos szakszavak köznyelvivé válását segítik elő, amely lehet lassabb, illetve gyorsabb folyamat. (KISS, 1995: 75). Hasonlóképpen vélekedik a csoportnyelvekről BÁRCZI GÉZA, amikor azt írja 40 évvel korábban, hogy a csoportnyelvekből az eredetileg nem szakemberek számára érthetetlen terminusok a 20. századtól kezdődően a szaknyelvekből beáramlanak a köznyelvbe. Ez a jelenség a korábbi korszakokban is ismert volt, de a technika fejlődésével a szavak száma megnőtt: az ismeretterjesztő könyvek, a szélesebb körű iskolázás, a kiterjedt kórházi ápolás népszerűsíti az új műszavakat: turbina, tébécé, logarléc. (1966: 366). A nyelvhasználók társadalmisága annyira összetett és többsíkú, hogy a nyelvrétegek osztályozása egyáltalán nem egyértelmű, hiszen a társadalmak különböző csoportjai nem különülnek el egymástól, hanem gyakoriak közöttük az átfedések. Például tartozhat valakinek a nyelvhasználata jogász foglakozása révén a jogi szaknyelvhez, hobbija miatt valamely csoportnyelvhez, életkora alapján az időskori nyelvváltozatokhoz stb. A nyelvhasználat kategorizálásának nehézségeit felszínre hozza SEBESTYÉN és WACHA nyelvréteg-osztályozása is. SEBESTYÉN megkülönbözteti a normatív, a területi és a társadalmi nyelvváltozatokat (csoportnyelveket). Az utóbbi kategóriába kerültek a szaknyelvek, a hobbinyelvek, az életkori 1

12 nyelvváltozatok és az argó. Ebben az osztályozásban a normativitás kizárólag az irodalmi és a köznyelvre vonatkozik, amely a szaknyelvek szempontjából azért kifogásolható, mert a szaknyelveknek is szabályozott szakszókincsük van. WACHA különbséget tesz a nyelv igényszint szerinti, területi földrajzi rétegződés szerinti, foglakozás szerinti és társadalmi csoportok szerinti rétegződése között (WACHA, 1992: 89 91). A szaknyelvek, így az egészségbiztosítási szaknyelv is elsősorban a foglalkozás szerinti rétegződéshez kerül akár a jogi, akár a közgazdasági szaknyelv egyik típusaként. Ugyanakkor a vizsgált szaknyelv hivatali használata is jelentős, így a társadalmi csoportok szerinti hivatali-hivatalos nyelvi rétegződését sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ezt a kettősséget kifejezi az a megállapítás is, hogy a szaknyelvek egyszerre felhasználói és használati változatok. A szaknyelv egyfajta szociolektusként (szociális / társadalmi dialektus) használók szerinti változata is lehet a nyelvváltozatoknak (CSERESNYÉSI, 2004: 64). A szociolektus olyan nyelvváltozat, amely a beszélők társadalmi hátterével kapcsolatos. A magyar nyelvészeti irodalomban a szociolektus megfelelője a csoportnyelv vagy a vele összemosódó jelentésű rétegnyelv (TRUDGILL, 1997: 74). A csoportnyelv szakszót a szociolongvisztika terminusai közül a regiszternek is meg szokták feleltetni. A regiszter annak a nyelvváltozatnak a neve, amely egy meghatározott témához vagy cselekvéshez kötődik. A regisztereket eltérő grammatikai jegyeik és szókincsük jellemzik, és gyakran zsargonnak is nevezik. Jól elkülöníthető regisztere van például a jognak és az orvostudománynak (TRUDGILL, 1997: 67). WARDHAUGH értelmezésében a regiszter olyan szótári egységekből álló kollekció, amely különböző foglakozási vagy társadalmi csoportokhoz kapcsolható, példaként említve a sebészek és a pilóták eltérő szókincsét (2005: 48). WARDHAUGH értelmezése alapján a szakmai kommunikáció területére korlátozódó szaknyelv alárendelt szerepet játszik a regisztereken belül. A szaknyelv mint alnyelv terminus bevezetése Zellig HARRIS a nyelv matematikai szerkezetéről 1968-ban írt művéhez (Mathematical Structure of Language) kötődik. Az alnyelvek sajátos nyelvtannal rendelkeznek, amelynek jellemzője, hogy bizonyos igék mindig ugyanazokhoz a főnevekhez kapcsolódnak, más szóval gyakori az olyan állandósult szókapcsolatok előfordulása, amelyek a standard nyelvben nem fordulnak elő. Tágabb értelemben az alnyelvek olyan nyelvi változatok, amelyek a standard nyelvtől abban különböznek, hogy a nyelvhasználók milyen társadalmi csoporthoz tartoznak koruk, nemük vagy foglalkozásuk alapján. Az alnyelvek legfőképpen szókincsükben térnek el a standard nyelvtől. Az alnyelvek szókincse az egyes csoportok érdeklődése és szükséglete szerint alakul 2

13 ki, ami nyilvánvaló a halászok, vadászok, bányászok, diákok, koldusok, tolvajok beszédében. Másrészről az alnyelvek az anyanyelvi szókincsben korábban is létező kifejezéseket egyedi értelemben használják, miközben hozzájárulnak az anyanyelvi szókincs gazdagodásához, amikor a standard nyelv átveszi az alnyelv bizonyos elemeit (BUSSMANN TRAUTH KAZZAZI, 1998: 462). Az alnyelvek további kutatásával a 80-as években LEHRBERGER (1986), KITTREDGE (1982), HIRSHMAN (1982) és SAGER (1982) is foglakozott. A szaknyelvet funkcionális stílusként értelmező kutatási irányzat nem korlátozódik a szókincs vizsgálatára, hanem valamennyi nyelvi elem meghatározott célból történő felhasználását is lényegesnek tartja (KURTÁN, 2003: 41). Ehhez a felfogáshoz áll legközelebb KARCSAY SÁNDOR szaknyelv-definíciója, amely megállapítja, hogy a szaknyelv az emberi munkamegosztás valamely területén a gazdasági-műszaki és kulturális fejlődés során kialakult fogalmak és rendszerek kifejezésére szolgáló nyelvi kommunikációs eszközök együttese (1981: 329), és objektív módon valamilyen társadalmi valósághoz, mesterséghez, foglalkozáshoz vagy tudományhoz kapcsolódik. Kiemeli, hogy a szaknyelv nem szubjektív alapú csoportnyelv, zsargon vagy tolvajnyelv. A szaknyelv célja egy behatárolható szakmai területen a kommunikáció és a megértés pontos és félreérthetetlen biztosítása. SZABÓ MIKLÓS hasonlóképpen gondolkodik a szaknyelv meghatározásáról, amely alapján a szaknyelv az emberi munkamegosztás eredményeként elkülönült szakmai, foglalkozási, tudományos területek művelőinek egymás közti kommunikációját szolgáló nyelvi eszköz (2002: 115). A szaknyelveket SEBESTYÉN nyelvréteg-osztályozása szerint sorolja be a szociolektusok (társadalmi nyelvváltozatok) közé. Megjegyzi, hogy a köznyelv és a szaknyelv közötti különbség egyik jellemzőjét az adja, hogy a szaknyelvet felnőttként, tudatosan sajátítjuk el, a további eltérések a szókincsben, a jellegzetes stílusban és a szövegszerkesztésben mutatkoznak meg. A nyelvészet és társtudományainak fejlődése sokféle felfogását és értelmezését alakította ki a szaknyelv fogalmának. A szaknyelv helyett a szakmai nyelvhasználat kifejezést előnyben részesítő meghatározás többféle szemlélet összefoglalását tartalmazza: a szakmai nyelvhasználat valamely szakmai beszélőközösség specifikus célú nyelvhasználata, amely egyértelműen tükrözi a valóságnak azt a részét, amellyel az adott terület közössége foglalkozik, és ezen keretek között a szóbeli és írásbeli kommunikáció jellegzetes megnyilvánulása (KURTÁN, 2003: 50). A Kiss-féle nyelvréteg-osztályozás alapján az egészségbiztosítási szaknyelvet a mai magyar nyelv társadalmi változatai közé, ezen belül is a szaknyelvek csoportjába soroljuk. Jelen 3

14 kutatás a szaknyelvek többféle besorolása és meghatározása közül KISS JENŐ értelmezése mellett foglal állást. 2. Egészségbiztosítási szakszókincs, terminus, terminológia A szaknyelveket logikailag és nyelvileg rendezett, definiált, kodifikált szakszókincs jellemzi (KISS, 1995: 75). A szakszókincs (KURTÁN, 2003: 155) köznyelvi elemekből, közös szakszókincsből és specifikus szakszókincsből áll. A közös szakszókincset a köznyelvből ismert szavaknak egy bizonyos szakterületen, vagy többféle szakterületen új jelentéssel vagy más-más jelentéssel való megjelenése alkotja, például a kapacitás, amelynek más a jelentése a fizikában és az egészségbiztosításban. A közös szakszókincsbe tartozó poliszém jelentésű szavakból viszonylag kevés van a tárgykörben. A specifikus szakszókincs a terminusok halmazával azonos, amelyek egyértelműen definiált jelentéssel bírnak, és főként főnevek, például a társadalombiztosítás, táppénz, ágykihasználtság, gyógyszertámogatás, egészségbiztosítási járulék, egészségügyi kapacitás, BNO-10, HBCs-súlyszám. A terminus egy meghatározott tárgykörön belüli fogalmat jelölő lexéma, szám, jel vagy ezek kombinációja (FÓRIS, 2005: 37). Fél évszázaddal korábban a terminus helyett a szakszó, műszó, szaknyelvi szó kifejezéseket használták a szaknyelvek szókincsének elemzésére. A műszavakat különféle foglalkozási ágak képviselői szakmájukkal kapcsolatban ismernek és használnak, vagyis amelyek egy-egy tudományterület, szakma sajátos szavainak tekinthetők. Ilyen sajátos szókincse van a bányásznak, az orvosnak és még sok száz más foglalkozási ág képviselőjének. Persze, ezek a szakszavak nem teljesen ismeretlenek egyéb foglalkozású emberek előtt (GRÉTSY, 1964: 52). A nyelvművelő célokat betöltő könyv megadja a jó műszó követelményeit is: egyértelműség, rövidség, magyarosság (1964: 55). A terminusok szűkebb jelentésmezővel rendelkeznek, mint a közszavak (FÓRIS, 2005: 37). A szakszavak szűkebb használati körét BENKŐ is megemlíti (1998: 231). A lexéma (szótári szó) a nyelv elemkészletének része, másképpen a nyelv egysége, amely nem azonos a beszéd egységét képező szó terminussal. A szó ezek alapján összefoglaló szakkifejezés, amely jelentheti a szóelőfordulást a beszéd egységeként, a nyelv egységeként pedig a lexémát, amelyhez elvont jelentések tartoznak. A szóalak fogalma vonatkozhat a szóelőfordulásra és a lexémára is. A szóelőforduláshoz a konkrét szóalak tartozik, ahogyan az adott mondatban szerepel. A lexémához a ragozhatóságtól függően egy vagy több szóalak is tartozhat (KESZLER, 2003: 26-27). A lexéma fogalmát a mondatban aktualizálódott szóalaktól ugyanezen az elven különbözteti meg az angol grammatika is (BAUER, 2003: 11). A szó 4

15 terminust viszont a szóalak és a lexéma között szándékosan meghatározatlanul használja az English Word-formation tankönyv (BAUER, 2003: 13). A lexéma konkrét szóalakja lehet írott (orthographic word) vagy szóbeli (phonological word) (KATAMBA, 2005: 20). KIEFER a lexémákat olyan lexikalizálódott szavaknak nevezi, amelyek a nyelvi közösség által használt vagy ismert létező szavak (2003: 188). A terminológia többértelmű szó (SAGER, 1990: 3), amely jelenti: 1. a terminusokkal foglalkozó elméletet: a terminusok, fogalmak és azok viszonyának vizsgálatát, 2. a gyakorlatot: gyakorlati eljárások, módszerek, amelyek a terminusok összegyűjtésére, leírására és bemutatására irányulnak, 3. a gyakorlat eredményét: egy szakterület szókincsét. A terminológia műszó 2. jelentése kiegészül a terminusok osztályozására és képzésére alkalmazott eljárások és módszerek összességével (FÓRIS, 2005: 37). A terminológia fogalmát is a Fóris-féle értelmezésben használjuk, amely szerint a terminológia (harmadik jelentés) egy meghatározott tárgykör logikai rendszeréhez illeszkedő rendszerezett terminusok összessége. Az egészségbiztosítási terminológia fogalmán tehát az egészségbiztosítási terminusokat vagy másképp a specifikus szakszókincset, azaz a terminusok rendszerezett összességét értjük. A szaknyelvek változásának jellemző tendenciája az erős szakosodás és az egyes szaknyelvek egymásba fonódása, valamint a lexikai készlet gyors ütemű változása (FÓRIS, 2005: 59). A terminológia mai vonásai közé tartozik, hogy a korábbiaknál sokkal nagyobb tömegben és gyorsabban keletkeznek új fogalmak jelölésére kialakult terminusok (FÓRIS, 2005: 107). Ezek a változások az egészségbiztosítási szaknyelvet is látványosan jellemzik. PEARSON érvelése (1998: 13) alapján egy szakterület szakszókincsében vannak olyan terminusok is, amelyek egy másik szakterület terminológiájához is tartoznak, például a statisztikai szakkifejezések a számítástechnikai szakszókincsbe is beépültek. Az egészségbiztosítási szakszókincs is átvette más tudományterületek terminusainak egy részét, gondoljunk csak néhány jogi vagy közgazdasági szakkifejezésre. Ezeket a terminusokat is a közös szakszókincs csoportjába is sorolhatjuk függetlenül attól, hogy van-e új jelentésük a vizsgált tárgykörben. A terminusok osztályozása történhet többféle szempont alapján is (FÓRIS, 2005: 35): Szociolingvisztikai szempontból a terminusokat megkülönböztethetjük a nyelvi rétegekhez való tartozásuk szerint, például tájnyelvi, szaknyelvi terminusok. Morfológiai szempontból: összetett szavak, frazémák stb. 5

16 Eredetük szerint: latin, angol stb. A nyelvbe történő beépülésük ideje alapján: jövevényszó, idegen szó stb. Ettől eltérően a vizsgált tárgykör terminusait másféle szempontok szerint vizsgáljuk. Az egészségbiztosítási szakszókincs tudományterületenkénti rétegződése alapján négy csoportba sorolható: egészségügyi, pénzügyi, jogi és közigazgatási terminusok. Keletkezési idejük alapján három csoportba kerülnek: 1950 előtt keletkeztek, a szocializmus idején vagy a rendszerváltás után jöttek létre. A társadalmi érvényesség három részre osztja a terminusokat: archaizmusok, neologizmusok, általános használatú elemek. Keletkezési módjuk alapján megkülönböztetjük az összetett szavakat és ezek típusait, a szószerkezetes szakkifejezéseket, amelyeket a szavak száma szerint további alcsoportokba oszthatunk, a mozaikszavakat, idegen szavakat stb. Különböző csoportba kerülhetnek az őket létrehozó okok alapján is, például szükségszerű neologizmusok, fajfogalmak, nemfogalmak, szinonimák stb. A fentiek alapján az egészségbiztosítási terminusokhoz legalább négy adatot, tulajdonságot rendelünk a kutatás során: 1. keletkezési idő 2. társadalmi érvényesség 3. terminusalkotási mód 4. a létrejöttében szerepet játszó ok 6

17 3. A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálatához szükséges korpusz összeállítása A kutatás célja a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben bekövetkező változás leírása és magyarázata. Az egészségbiztosítási szaknyelv kommunikációs színtereinek vizsgálata segítséget nyújt a kitűzött cél megvalósítására alkalmas korpusz összeállításához. Olyan kommunikációs színtér és tevékenység kiválasztására van szükség, amely a tárgykör szakszókincsének létrejöttében és módosulásában lényeges szerepet tölt be A korpusz kiválasztása az egészségbiztosítás kommunikációs színtereinek elemzése alapján A kommunikációs színterek fontos szerepére DELL HYMES hívta fel a figyelmet (1972: 41), amelynek kutatásával sokan foglalkoznak azóta is. Egy meghatározás alapján a kommunikációs (nyelvhasználati) színtér az azonos nyelvhasználatot kiváltó beszédhelyzetek összessége (KISS, 1995: 68). A definíciót figyelembe véve az azonos nyelvhasználatot előidéző beszédhelyzetek ugyanabba a kommunikációs színtérbe kerülnek (1. ábra). a legmagasabb szakmaiságot tartalmazó kommunikáció A szakmai tartalom erősödése a kommunikációban szakember kutató (5) kommunikációs színterek szakember szakember (4) laikus (diák) szakember (oktató) (3) laikus szakember (2) laikus laikus (1) a legalacsonyabb szakmaiságot tartalmazó kommunikáció A szaktudás megszerzésének folyamata 1. ábra: A kommunikációs színterek csoportosítása 7

18 A színterek egymástól a kommunikáció növekvő szakmai tartalma alapján is különböznek, és többféle szempontból is jellemezhetők (MÉSZÁROS, 2008c: 88). Az öt színtér közül a szakember és a szakmáját kutató szakember kommunikációja rendelkezik a legmagasabb szakmai tartalommal. A kommunikáció sokféle helyszínen történhet, például: konferenciákon, továbbképzéseken, szakintézményekben: egészségbiztosítóknál, az OEP négy főosztályán, valamint az Egészségügyi Minisztériumban és a Parlamentben az egészségbiztosítási törvények előterjesztése esetén. A színteret jellemző tipikus tevékenységek közül lényeges kiemelni a törvényi szabályozást, ugyanis az egészségbiztosítási ágazat tevékenységének összehangolásában és működésében központi szerepet tölt be a törvények előkészítése, vitája és előterjesztése. A törvényi szabályozás a szakszókincs kialakulását és fejlődését alapvetően befolyásoló és meghatározó tevékenység, amely felülről jövő, tudatos nyelvi változást indít el. A tudatos nyelvi változás a magasabb társadalmi réteg tagjainak köréből indul ki (WARDHAUGH, 2005: 182), jelen esetben a szakma legjelesebb művelőinek, kutatóinak csoportjából, akiket nyelvi újítóknak is nevez a szakirodalom (KISS, 2005: 42). A jogszabályok szakszókincse egyfajta presztízsmodell az alacsonyabb szakmai tartalommal rendelkező kommunikációs színterek szereplőinek, az átvevőknek. Egy-egy új szakkifejezés útja az alacsonyabb szakmaiságú színterekhez a törvények szövegén keresztül vezet: a törvény előkészítésében résztvevő szakemberek, jogalkotók megfogalmazzák a jogszabály szövegét, a jogalkalmazás során az egészségbiztosítás intézményrendszere az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), REP (Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak), az egészségügyi ellátórendszer, gyógyszertárak, stb. átveszi a terminusok használatát, amely eljuthat az ügyfelekhez, betegekhez is. Ezen a módon az eredetileg csak szűk szakmai körben ismert neologizmusok a köznyelvbe is bekerülhetnek. Szemléletes példa erre a folyamatra a vizitdíj köznyelvbe kerülése a törvény jogerőre emelkedése után, majd archaizálódásának kezdete az intézkedés hatályon kívül helyezésével. A nyelvi változások egyik megválaszolatlan kérdése, hogy bizonyos nyelvi újítások fényes karriert futnak be, míg mások nem terjednek el (KISS, 1999: 191). Az egészségbiztosítás jogszabályi szakszókincsében kimutatható nyelvi újítások esetében erre a kérdésre könnyen lehet választ adni: az egészségbiztosítási jogszabályokban leírt nyelvi újítások sikere abban áll, hogy társadalmi funkcióra tesznek szert a törvények, rendelkezések kötelező betartásával. A kommunikációs színterek vizsgálata során belátható, hogy az erősebb szakmai tartalommal jellemezhető színterek befolyásolják az alacsonyabb szakmaiságú beszédhelyzetek nyelvhasználatát. Nyilvánvalóan egy-egy új szakkifejezés legutoljára a laikusok szakszókincsét fogja gazdagítani. Megállapítható, hogy a szakemberek kommunikációjában a 8

A magyar egészségbiztosítási szakszókincs kialakulásának és módosulásának vizsgálata a társadalombiztosítás és az egészségbiztosítás szavaink eredete

A magyar egészségbiztosítási szakszókincs kialakulásának és módosulásának vizsgálata a társadalombiztosítás és az egészségbiztosítás szavaink eredete TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány IX. évfolyam 1-2. szám 2009. MÉSZÁROS ÁGNES PTE ETK, Szaknyelvi Tanszék, Zalaegerszegi Képzési Központ meaghu@yahoo.com A magyar egészségbiztosítási szakszókincs kialakulásának

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Mészáros Ágnes. Veszprém 2010. A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Mészáros Ágnes. Veszprém 2010. A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Mészáros Ágnes Veszprém 2010. A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata Témavezető: Dr. habil. Révay Valéria Pannon Egyetem (Veszprém) Nyelvtudományi

Részletesebben

A nyelvi változás vizsgálata a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben

A nyelvi változás vizsgálata a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány X. évfolyam 1-2. szám 2010. MÉSZÁROS ÁGNES meaghu@yahoo.com A nyelvi változás vizsgálata a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben The study summarises the most

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK Mészáros Ágnes Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete II. rész. A járulékok és a pénzbeni juttatások összegének megállapítását kifejező szakszókincs kialakulása A PÉNZBENI

Részletesebben

2. A magyar társadalombiztosítás története

2. A magyar társadalombiztosítás története 2. A magyar társadalombiztosítás története Hazánkban az állam által működtetett társadalombiztosítási rendszer kialakítása több évszázados hagyományra nyúlik vissza. Már a XIII. században is voltak a bányászok

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása Mészáros Ágnes Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási szakmai nyelvhasználat a nyelvtudomány számára még felderítetlen terület. Az egészségügyi, jogi és

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Theses of Doctoral (PhD) Dissertation. Mészáros Ágnes. The Diachronic Research of Hungarian Health Insurance Vocabulary

Theses of Doctoral (PhD) Dissertation. Mészáros Ágnes. The Diachronic Research of Hungarian Health Insurance Vocabulary Theses of Doctoral (PhD) Dissertation Mészáros Ágnes The Diachronic Research of Hungarian Health Insurance Vocabulary Supervisor: Dr. habil. Révay Valéria University of Pannonia PhD School of Linguistics

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

Szótörténeti adatok az egészség-gazdaságtan témaköréből

Szótörténeti adatok az egészség-gazdaságtan témaköréből Mészáros Ágnes Szótörténeti adatok az egészség-gazdaságtan témaköréből A rendszerváltás óta eltelt 25 év alatt tömegesen alakultak ki szakterületek, a korábban is létezett szakmák rohamos fejlődésnek indultak,

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSADLOMBIZTOSÍTÁS TÖRTÉNETE ÉS INTÉZMÉNYEI

A MAGYAR TÁRSADLOMBIZTOSÍTÁS TÖRTÉNETE ÉS INTÉZMÉNYEI A MAGYAR TÁRSADLOMBIZTOSÍTÁS TÖRTÉNETE ÉS INTÉZMÉNYEI A magyar társadalombiztosítás története a XIII-XIV. századig vezethető vissza. A munkahelyhez kapcsolódó szociális ellátások legkorábban a különösen

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém 2011 2 A magyar logisztikai

Részletesebben

Ellátások, kedvezmények, támogatások

Ellátások, kedvezmények, támogatások Ellátások, kedvezmények, támogatások Gyakran ismételt kérdések gyűjteménye 1. Fogyatékossági támogatás 2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 3. Családi kedvezmények, szociális és egyéb ellátások

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2013.

Részletesebben

Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12.

Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12. Aktuális jogi ügyek az egészség- és önsegélyező pénztári szektorban Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12. Témák 1. Új Ptk. 2. Egészségpénztári szolgáltatások 3. Önsegélyező pénztárak

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal A JÖVŐ BIZTONSÁGA TB Oktatási Mintaprogram Békés megyében Békés Megyei Kormányhivatal Ellenőrzési Szakosztály Szociális biztonság Magyarország Alaptörvénye szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák 2014. november 17. marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

VI. téma. Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások

VI. téma. Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások VI. téma Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások 1. A jogalkotás 1.1. Fogalma: - specifikus állami tevékenység, - amit főleg közhatalmi szervek végezhetnek - és végterméke a jogszabály. Mint privilegizált

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban

Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban Grad-Gyenge Anikó Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Összefoglaló Budapest, 2016. december Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Terestyényi Enikő A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján. Témavezető: Ablonczyné

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN. (2014. novemberig)

HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN. (2014. novemberig) HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN (2014. novemberig) 1. Balázs Géza: Nyelvünkben a világ. Isler. Budapest. 2002. 255. Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces).

Részletesebben

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák 2015. november 3. dr. Lukács Marianna marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: ww.patikapenztar.hu/

Részletesebben

NYELVALAKÍTÁS ÉS NYELVI IDEOLÓGIÁK

NYELVALAKÍTÁS ÉS NYELVI IDEOLÓGIÁK Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar nyelv és Irodalom Tanszéke Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Katedra maďarského jazyka a literatúry NYELVALAKÍTÁS ÉS NYELVI IDEOLÓGIÁK

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

1. Szociálpolitika fogalma, célja

1. Szociálpolitika fogalma, célja A szociálpolitika 1. Szociálpolitika fogalma, célja a társadalomhoz kötődik, a társadalompolitika része rendkívül gyakorlatorientált, sok tudományterület eredményeit foglalja magába =multidiszciplináris

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben