A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:"

Átírás

1 A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve 2 Családnevek enciklopédiája 3 Ellentétes jelentésű szavak 4 Értelmező szótár családnév enciklopédikus, részletes bemutatása: gyakoriság, eredet, változási folyamat, jelentés, földrajzi elterjedtség szó ellentétes jelentésű párjai, szemanti és jelentésbeli csoportosítással, jelentéssorral szócikkben nyelvi információhalmaz, magyarázatok, példamondatok, eredetek, szinonimák, ellentétek, nyelvi adat 5 Etimológiai szótár 8670 magyar szó és 275 toldalék származékszó eredete, időrendi és eredet szerinti csoportosítással 6 Idegenszó-tár idegen szó magyarázata és eredete részletesen bemutatva szakterületi jelzésekkel 7 Keresztnevek enciklopédiája 100 férfi és 100 női név részletes bemutatása, a név eredete, védőszentjei, névnapja, gyakorisága, becézése, rokon nevei, női és férfi párja, idegen nyelvi Szerző, szerkesztő István Hajdú Mihály Eőry Vilma Zaicz Gábor Tótfalusi István Fercsik Erzsébet, Raátz Judit (szerzők) Alcím A retori és stiliszti alakzatok kézikönyve Leggyakoribb mai családneveink Ellentétes jelentésű szavak szótára Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és csoportok Magyar szavak és toldalékok eredete Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára A leggyakoribb női és férfinevek 1

2 megfelelői 8 Kiejtési szótár idegen név és kifejezés helyes kiejtése, nyelvkereső algoritmussal, a függelék 38 nyelvnek írja le a legfontosabb hangtani és kiejtési szabályait. 9 Közgazdasági helyesírási szótár 10 Magyar értelmező szótár diákoknak 11 Magyar és idegen nyelvi rövidítések 12 Magyar helyesírási szólista 13 Magyar igei vonzatszótár közgazdasági szakszó helyesírása; közte: közgazdasági terminusok, az elméleti közgazdaságtan szókincse, gazdaságtörténeti és elmélettörténeti szak közgazdasági jellegű közmondások, szólásmondások szócikkben, a szavak magyarázata, példamondatokkal, jelentés, példamondat, 500 irodalmi idézet, a címszavak között a mindennapi nyelv szavai, elavult, régi és napjainkban keletkezett szavak magyar és idegen nyelvű rövidítés: feloldása, forrásnyelve, szakterülete, kifejtése, magyarázata és 1100 utalás magyar szó és szókapcsolat helyesírása 5500 ige vonzatkerete szemanti markerekkel Tótfalusi István Bárányné Szabad Éva, Mihalik István (szerzők) Eőry Vilma Bicsérdy Gábor, Kiss Márton Idegen nevek, kifejezések és szólások helyes kiejtése Szak kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye Szómagyarázat ok példamondatok kal magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata 14 Magyar szókapcsolatok, kollokációk 7500 gyakori szókapcsolat magyarázata, a szakterületek jelzésével a 2

3 szókapcsolatok a köznyelvből, szaknyelvből 15 Magyar szólások, közmondások 16 Magyar tájszavak és népies lexi elemek 17 Nyelvművelő kéziszótár 18 Ötnyelvű párhuzamos szó gyakorisági adatbázis 19 Régi magyar szavak magyarázó 20 Szinonimák, rokon értelmű szavak 21 A kommunikáció nyelvészeti aspektusai szólás, közmondás, helyzetmondat magyarázata, stilisztika jelzéssel, a típus feltüntetésével csoportosításban is tájszó és népies szó magyarázata köznyelvi értelmezése, gyakran ekvivalens szinonim szóval 5000 gyakran hibásan használt nyelvi jelenség magyarázata, helyes megfelelője; nyelvhelyességi, helyesírási, nyelvtani, stiliszti tudnivalók Az 5 nyelv: magyar, angol, francia, német, spanyol, a leggyakoribb 6000 szava régi, elavult, elavulóban lévő és kihalt szó magyarázata, értelmezése szemanti csoportba rendezve címszó köré csoportosítva szinonima előfordulással szemanti csoportokba rendezve Bárdosi Vilmos Tinta Könyvkiadó Grétsy László, Gecső Tamás, szómutatóval Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szóalakok és szójelentések magyarázata Rokon értelmű szólások és ellentétek szótára 22 A magyar mondat Brassai Sámuel 23 A magyar nyelvtudomány történetéből István 3

4 24 A magyar stilisztika 25 A nyelvtől a stílusig 26 A retoristiliszti alakzatok világa 27 A szakfordítások lektorálása 28 Anglisztika és amerikanisztika István István Horváth Péter Iván Frank Tibor, Károly Krisztina A kezdetektől a XX. század végéig Válogatott, cikkek Elmélet és gyakorlat Magyar kutatások az ezredfordulón 29 Az alakzatok szöveg és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében 30 Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába 31 Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban Domonkosi Ágnes Keszler Borbála, Tátrai Szilárd Az alakzatok világa 32 Jel és jelentés Gecső Tamás, 33 Lexi folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. 34 A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban Navracsics Judit, Lengyel Zsolt Navracsics Judit, Szabó Dániel II. III. 35 Nyelv és fordítás Klaudy Kinga 36 Nyelv, beszéd, írás Navracsics Judit Válogatott fordítástudomá nyi I. 4

5 37 Nyelvelmélet nyelvhasználat Gecső Tamás, 38 Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép- Európában elméletben és gyakorlatban 39 Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák 40 Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere 41 Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek 42 Stíluseszközök és alakzatok kislexikona Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga P. Lakatos Ilona, T. Károlyi Margit Ladányi Mária István 43 Szöveg és típus Tolcsvai Nagy Gábor 44 Szöveg, szövegtípus, nyelvtan Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. A 15. Élőnyelvi Konferencia előadásai Szövegtipológiai 45 Vállalkozók európai fogalomtára 46 Bevezetés a nyelvtudományba Molnár István, Iványi György Kálmán László, Trón Viktor 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatáb an 5

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ

SZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRK ÉS NYELVKÖNYVEK 2010 KDÉMII KIDÓ kadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolat H 1519 udapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) 464-8200, (+36-1) 464-8202 Fax: (+36-1) 464-8201 E-mail: ak@akkrt.hu Honlap: www.akademiaikiado.hu

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1 Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 67 MAGYAR NYELVJÁRÁSOK Gazdag Vilmos Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés)

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA: Magyarul így! (1935)

GÁRDONYI GÉZA: Magyarul így! (1935) SZINONIMÁK A csárdai zenész, az iparhegedûs 20 30 hanggal dolgozik. Annyival eljátszik minden dalt. A mûvészhegedûs ugyanazon a hegedûn 200 300 hangot zendít elõ. Éppen így vagyunk az írómûvészekkel is.

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1

A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1 Lanstyák István A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1 Annotáció: A dolgozat bevezető részében a nyelvi ideológiák háromféle értelmezését mutatom be, majd elkötelezem magam ezek egyike mellett.

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 Schirm Anita Szegedi Tudományegyetem A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 1. Bevezetés Tanulmányomban a retorikai kérdésekben megjelenő diskurzusjelölők jellegzetességeit és funkcióit mutatom be.

Részletesebben

MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK. Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok

MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK. Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok MTT Könyvtár 9. A Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) és a Szociográfiai Műhely (Magyarkanizsa) közös kiadványa Felelős

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 46. magyar nyelv hete Nyelvünk, a hungarikum Anyanyelvünk 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy 80 Büky László: Érces idézetek

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

A tök jó nyelvi szerkezet előzményeiről

A tök jó nyelvi szerkezet előzményeiről 106 Szó- és szólásmagyarázatok A tök jó nyelvi szerkezet előzményeiről A legismertebb divatszavaink képzelt versengésében a használat gyakorisága alapján valószínűen dobogós helyezést érne el a tök jó

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XLVIII. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Második, bővített kiadás TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS

DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS 1. A diákragadványnevek kutatásáról A diákragadványnevek kutatása a felnõtt lakosság névrendszerének vizsgálatához képest

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL!

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! Anyanyelvünk 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Ágoston Mihály: Helyreállítani a megingott anyanyelvtudatot

Részletesebben

Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325

Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325 Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325 SCHIRM ANITA Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 1. Bevezetés: előzmények és a dolgozat tartalmi kérdései A diskurzusjelölők újabban a nyelvészeti kutatások

Részletesebben

Kulcsár Erika Csilla Károli Gáspár Református Egyetem H-1088 Budapest, Reviczky u. 4. E-mail: kulcsar.erika.csilla@gmail.com

Kulcsár Erika Csilla Károli Gáspár Református Egyetem H-1088 Budapest, Reviczky u. 4. E-mail: kulcsar.erika.csilla@gmail.com SZÓTÁRKRITIKÁK 287 A szótár utolsó része is tartogat még fontos információkat. Egy ötnyelvű, 19 oldalas táblázatot találunk, melyben a szótár címszavait sorolja fel a szerző francia, magyar, angol, német,

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

Ami mely, ami amely és ami ami

Ami mely, ami amely és ami ami Ami mely, ami amely és ami ami Olvasói, szerkesztői tapasztalatok az írásban leggyakrabban használt vonatkozó névmásokról Alábbi dolgozatomban az ami, amely, mely vonatkozó névmások használatának típushibáival

Részletesebben

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben