Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke"

Átírás

1 Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., l. Kiss Jenő, Megjegyzések a regionális köznyelvi kutatásokról: MNy (LXXVI.): (188.) G. Varga Györgyi, A nyelvjárásiasság foka Hatvan regionális köznyelvében. In: A magyar nyelv rétegződése I-II. Szerk.: Kiss Jenő és Szűts László. Budapest, Akadémiai Kiadó (980.) Kiss Jenő, A nemek és a nyelvjárási nyelvhasználat. MNy. 1991: (88.) Kiss Jenő Változásvizsgálat a magyar dialektológiában. In: Kiss Jenő Szűts Jenő (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének a témaköréből. Akadémiai Kiadó. Budapest (377.) Kiss Jenő szerk. Magyar dialektológia. Osiris. Budapest (424.) Guttmann Miklós, A Vas megyei általános iskolások zárt ë-zéséről. In: Guttmann Miklós: Anyanyelv, dialektus, kétnyelvűség, oktatás. Szombathely, Korábban: Vasi Szemle, 1981/ (7., 15.) Hajba Renáta: Regionális köznyelviség Szombathelyen. In: Vörös Ferenc (szerk.): Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. MNyTK Bp. Nyitra Somorja, (89., 94.) Menyhárt József Presinszky Károly Sándor Anna: Szlovákiai magyar nyelvjárások. Nyitra, (11., 165.) Hajba Renáta: A regionális köznyelviség kutatásmódszertanához. In: Regionalitás és nyelvjárásiasság Veszprém megyében (szerk.: Hári Gyula H. Tóth Tibor). Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Veszprém, (14., 248.) Sándor Anna: Magyar nyelvjárások helyzete és kutatása Szlovákiában. In: Magyarok Szlovákiában VII. Szerk.: Szabómihály Gizella Lanstyák István. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, (184., 189.) Hajba Renáta: Regionális nyelvhasználat Szombathelyen. In: Tanulmányok Szabó József 70. születésnapjára. Szerk.: Németh Miklós Sinkovics Balázs. Szeged, (61., 63., 70.) A éves tanulók nyelvhasználata írásbeli munkáik tükrében (Dr. Szabó Ferenc társszerzővel). In: Módszertani füzetek 1. Megyei Pedagógiai Intézet. Nyíregyháza, l. Kiss Jenő szerk. Magyar dialektológia. Osiris. Budapest (428.) Szerkesztett kiadványok Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából. Nyíregyháza, Bessenyei Könyvkiadó, l. Fodor János: MNy. XCIX. 2003/ (a kötet ismertetése)

2 Cs. Jónás Erzsébet: Népnyelvi frazeologizmusok a műfordításban. Köszöntőkönyv Nyirkos István 70. születésnapjára. Szerk.: Hoffmann István és Kiss Tamás. MNyj. XLI., ) (249., 254.) Beregszászi Anikó Csernicskó István: A nyelvjárások és a kárpátaljai magyar iskola. Nyelvjárási jelenségek szociolingvisztikai vizsgálata. In: Beregszászi Anikó Csernicskó István, itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. Ungvár, PoliPrint Kiadó (142., 154.) Cs. Jónás Erzsébet, Frazeologizmusok a nyelvi dialektológiából. In honorem Béla Tatár. Studia Russica XX. Budapest, (58.) Cs. Jónás Erzsébet: Szociolingvisztika, dialektológia és fordításstilisztika. In: Köszöntőkönyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály és Keszler Borbála, Budapest, (431., 432., 433.) Csernikcskó István: A kárpátaljai magyar közösség verbális repertoárja. In: Csernicskó István (szerk.): A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Uzsgorod, (60.) Csernicskó István: Különböző, mégis azonos. Néhány adat a magyarországi, kárpátaljai és más kisebbségi magyar nyelvváltozatok közötti hasonlóságokról és különbségekről. In: Beregszászi Anikó Csernicskó István, itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. Ungvár, PoliPrint Kiadó (119., 126.) Kolláth Anna: Magyarul a Muravidéken. Maribor, (Zora 39) (271.) Molnár Zoltán Miklós: Szociodialektológiai vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati régióiban. In: Vörös Ferenc (szerk.): Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. MNyTK Bp. Nyitra Somorja, (84., 88.) Kiss Jenő: Kihívások és lehetőségek előtt a magyar dialektológia. In: Guttmann Miklós Molnár Zoltán (szerk.) V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, o. (15.) Juhász Dezső: Néhány gondolat a nyelvjárások veszélyeztetettségéről. (In. Hoffman I. Kis T. szerk.) Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára (257.) Heltainé Nagy Erzsébet: Dialektológiai és szociolingvisztikai tanulmányok a nyelvművelés számára. In: P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit (szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII.) Budapest, Tinta Könyvkiadó, p. (105., 107.) Juhász Dezső: Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? In. Zelliger Erzsébet szerk. Nyelv, területiség, társadalom. MNyTK sz. Bp., Magyar Nyelvtörténeti Társaság ) (41., 42.) Kiss Jenő: A nyelvjárási szókészlet ismeretének változásáról. In: Benő Attila, Fazekas Emese, Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvek és nyelvváltozatok I II. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Kolozsvár, (466., 470.) Lanstyák István Rabec István: A szó elszáll, a hangfelvétel és a lejegyzés megmarad. In: Zelliger Erzsébet (szerk.): Nyelv, területiség, társadalom MNyTK. 228., Bp., (316., 324.) Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól (Csernicskó István és Szabómihály Gizella 2010). In: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve (szerk.: Benő Attila, Péntek János). Gramma Nyelvi Iroda Szabó T. Attila Nyelvi Intézet. Dunaszerdahely Kolozsvár Borbély Anna: Variabilitás és változás: a nyelvcsere kutatása longitudinális módszerrel. In: Hires-László Kornélia Karmacsi Zoltán Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó Hodinka Antal Intézet. Budapest Beregszász (295., 302.)

3 Hegedűs Attila: A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban Szent István Társulat. Budapest Piliscsaba. ISBN o. (19., 51.) Kiss Jenő: Megnyitó a nyelvjárási és névtani adatfeldolgozásról szóló hangok helyek konferencián (2009). In: Bárth M. János Vargha Fruzsina Sára (szerk.): Hangok Helyek. Budapest, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet ISBN (10.) Cs. Jónás Erzsébet: A frazeologizmusok fordítástechnikája Mihail Solohov Csendes Don című regényének magyar szövegváltozatában. In: Zimányi Árpád (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series. Tom XXXVI, Eger, (171., 173.) Lanstyák István: A határon túli magyar szókészlet eredet szerinti rétegei. In: Magyarok Szlovákiában VII. Szerk.: Szabómihály Gizella Lanstyák István. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, (87., 109., 264., 271., 480., 484., 485.) Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 141. Tinta Könyvkiadó, Budapest, (32.: 3 hivatkozás, 107., 108.) Kontra Miklós: A magyarul beszélők néhány égető szociolingvisztikai problémája. In: Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Pawel Kornatiwski szerk. Magyar lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás. I. kötet. (Kontakty węgiersko polskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne. Tom I) Adam Mickiewicz Egyetem UAM. ProDruk, Poznań, (22., 27.) Borbély Anna: Kétnyelvűség. MultilingVia Könyvek 2. L Harmattan. Budapest, (153., 302.) Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII.) Budapest, Tinta Könyvkiadó, p. (T. Károlyi Margittal) Kolláth Anna, Magyarul a Muravidéken. Maribor, (Zora 39) (271.) Kiefer Ferenc (főszerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kézikönyvek. Akadémiai Kutató. Budapest, (614., 625.) Menyhárt József Presinszky Károly Sándor Anna: Szlovákiai magyar nyelvjárások. Nyitra, (165.) Guttmann Miklós: A német eredetű táji lexémák állapota és mozgása Nyugat-Dunántúlon. In: Zelliger Erzsébet (szerk.): Nyelv, területiség, társadalom MNyTK. 228., Bp., (241., 246.) Domonkosi Ágnes: Attitűd, értékítélet, minősítés: az értékszempontok érvényesülése a nyelvinyelvhasználati reflexiókban. In: Zimányi Árpád (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series. Tom XXXIV, Eger, (54.) Kiss Jenő: Készülőben az új magyar nyelvjárási atlasz. Gondolatok, észrevételek. In: Zimányi Árpád (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series. Tom XXXVI, Eger, (193.) Regionalitás és nyelvjárásiasság Veszprém megyében (szerk.: Hári Gyula H. Tóth Tibor). Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Veszprém, (248.) Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Szerk.: Szabómihály Gizella Lanstyák István. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja, (több helyen: 80., 90., 108.) Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 141. Tinta Könyvkiadó, Budapest, (107. ajánlott irodalomként)

4 A mai magyar nyelvváltozatok megítélése több időmetszetben. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Szerk.: Karmacsi Zoltán és Márku Anita. PoliPrint, Ungvár, Borbély Anna: Kétnyelvűség. MultilingVia Könyvek 2. L Harmattan. Budapest, (302.) Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Bessenyei Könyvkiadó. Nyíregyháza, p. (Sebestyén Zsolttal) Ismertetés: Ditrói Eszter: Névtani Értesítő 33. évf Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, p. Ismertetés: Hegedűs Attila: Magyar Nyelv 110. évf / Révay Valéria: Magyar Nyelvjárások 51. Debrecen, Cikkek, tanulmányok Tapasztalatok Jászberény és Nyíregyháza regionális köznyelvi vizsgálatáról. MNy. LXXVII (1981) Penavin Olga, Nyelvjárás és köznyelv. Nyelvművelő füzetek. Fórum, Újvidék, (85.) Kiss Jenő Változásvizsgálat a magyar dialektológiában. In: Kiss Jenő Szűts Jenő (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének a témaköréből. Akadémiai Kiadó. Budapest (373.) Hajba Renáta: Regionális köznyelviség Szombathelyen. In: Vörös Ferenc (szerk.): Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. MNyTK Bp. Nyitra Somorja, (89., 94.) Hajba Renáta: A regionális köznyelviség kutatásmódszertanához. In: Regionalitás és nyelvjárásiasság Veszprém megyében (szerk.: Hári Gyula H. Tóth Tibor). Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Veszprém, (14., 248.) Hajba Renáta: Regionális nyelvhasználat Szombathelyen. In: Tanulmányok Szabó József 70. születésnapjára. Szerk.: Németh Miklós Sinkovics Balázs. Szeged, (70.) Az általános iskolai tanulók helyesírásáról. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (OPI). Budapest., Kiss Jenő, Az anyanyelvoktatás, a nyelvjárások és a nyelvjárási hátterű iskolások. Nyr (123. évf.): (374., 381.) Társadalmi rétegződés és nyelvhasználat Nyíregyházán. In: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tom 11/D. Nyíregyháza, Sándor Anna, Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség. Pozsony, Kalligram Kiadó. (153.) Szerkezetkeveredés az élőnyelvben. In: Élőnyelvi tanulmányok. Linguistica, series A. Szerk.: Balogh Lajos és Kontra Miklós. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest.,

5 T. Károlyi Margit: Az infinitivusok vizsgálata az élőbeszéd szerkezeteiben. In. Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Szerk.: Kontra Miklós. MTA Nyelvtudományi Intézete. Bp., (71., 78.) Kiss Jenő, Nyelvjárás köznyelv irányú korrelációk a beszélt nyelvben. Nyr: 1995 (119. évf.) 1 4. (1.) Horváth László, Koktél kontaminációk. Nyr: 1996: (336., 338., 339., 342.) Cseh Márta, Ragtalan határozóinkról. In. Nyelvi változó nyelvi változás. Szerk.: Sándor Klára. Szeged, (39 40.) Laczkó Mária, Szerkezetkeveredés a nyelvbotlások tükrében. In: Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára (Szerk.: Balázs Géza A. Jászó Anna Koltói Ádám) Budapest, Tinta Könyvkiadó. (313., 320.) T. Károlyi Margit Szabó Géza, Adalékok a beregszászi főiskolások identitástudatához. In: Kárpátalja Szerk.: Boros László. Nyíregyháza, Alaktani nyelvjárási jelenségek a nyíregyházi beszélt nyelvből. In: Acta Academiae Paedagogicae. Nyíregyháza, Balogh Lajos, A magyar nyelvjárások és a suksükölés. MNy: 1997: (256.) A Nyíregyházán végzett szociolingvisztikai kutatások néhány eredménye. In: II. Dialektológiai Szimpozion (Szerk.: Szabó Géza), VEAB. Veszprém, Molnár Zoltán Miklós, Egy muravidéki élőnyelvi anyag néhány szociolingvisztikai vonása. In. Hungarológia 3. Bp., (191.) Molnár Zoltán Miklós: Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati régióiban. Szombathely, (102., 195.) Beszélt nyelvi szövegek közhelyeinek vizsgálata. In: Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Linguistica, series A. (Szerk.: Kontra Miklós). MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest, Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., (187., 201., 280.) A családi helyhatározóragok szociolingvisztikai vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Tukacsné dr. Károlyi Margittal). MNyj. XXX, Debrecen, Molnár Zoltán Miklós, Egy muravidéki élőnyelvi anyag néhány szociolingvisztikai vonása. In. Hungarológia 3. Bp., (189., 191.) Molnár Zoltán Miklós: Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati régióiban. Szombathely, (102., 103., 106., 195.) Kiss Jenő szerk. Magyar dialektológia. Osiris. Budapest (424.) Menyhárt József Presinszky Károly Sándor Anna: Szlovákiai magyar nyelvjárások. Nyitra, (11., 165.) Sándor Anna: Magyar nyelvjárások helyzete és kutatása Szlovákiában. In: Magyarok Szlovákiában VII. Szerk.: Szabómihály Gizella Lanstyák István. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, (184., 189.)

6 Az igeragozás szociolingvisztikai és szóföldrajzi vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Tukacsné dr. Károlyi Margittal együtt). A Nyitrai Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia Előadásai (1992. Szeptember 17 18). Budapest, Hungarológia Nemzetközi Hungarológiai Központ. Lanstyák István Szabó Mihály Gizella, Magyar nyelvhasználat iskola kétnyelvűség. Kalligram Kiadó, Pozsony, (37.) Tolcsvai Nagy Gábor, A nyelvi norma. Nyr (122. évf.): (210., 213.) Kiss Jenő szerk. Magyar dialektológia. Osiris. Budapest (424.) É. Kiss Katalin, Anyanyelvünk állapotáról, Osiris Kiadó, (188., 189.) Az iskolai végzettség mint szociolingvisztikai tényező. II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Egyetemi Kiadó. Veszprém, Göncz Lajos, Nyelvi és szociológiai változók összefüggése a Kárpát-medencei magyar beszélőközösségeknél kisebbségi és többségi környezetben. MNy. XCVII (154.) A beszélt és az írott nyelvváltozat kölcsönhatásáról a nyelvi tervezés tükrében. 7. Élőnyelvi Konferencia. Nagymegyer (Szlovákia) okt (konferencia-előadás) Balogh Lajos, Élőnyelvi konferencia Nagymegyeren. Nyr: (119. Évf.) (204.) Gondolatok egy most induló kutatássorozathoz. (T. Károlyi Margittal), Szabolcsszatmári Szemle, Beregszászi Anikó Csernicskó István: A nyelvjárások és a kárpáaljai magyar iskola. Nyelvjárási jelenségek szociolingvisztikai vizsgálata. In: Beregszászi Anikó Csernicskó István, itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. Ungvár, PoliPrint Kiadó (142., 154.) Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 141. Tinta Könyvkiadó, Budapest, (107. ajánlott irodalomként) A mai magyar nyelvváltozatok megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében. 7. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében I II. Nyíregyháza, (Szerk.: Székely Gábor Cs. Jónás Erzsébet) Domonkosi Ágnes, A nyelvi attitűd vizsgálatának módszertani kérdései. In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. Szerk.: Cs. Jónás Erzsébet Székely Gábor. Pécs-Nyíregyháza, (67., 69.) Domonkosi Ágnes: Attitűd, értékítélet, minősítés: az értékszempontok érvényesülése a nyelvinyelvhasználati reflexiókban. In: Zimányi Árpád (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series. Tom XXXIV, Eger, (41., 53.) Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a tájnyelvi frazeologizmusok köréből. (Tukacsné dr. Károlyi Margittal). In: Nyelvi változó nyelvi változás (Szerk.: Sándor Klára), Szeged, JGYF Kiadó

7 Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia. Osiris Kiadó. Budapest, (424.) Cs. Nagy Lajos, Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján. Komárom Dunaszerdahely, Lílium Aurum Könyvkiadó (261.) Cs. Nagy Lajos: Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza. Luminosus n.o. Kiadó, Nagykapos ISBN o térképlap. (12.) Változásvizsgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (T. Károlyi Margittal) III. Dialektológiai szimpozion (Szerk.: Szabó Géza, Molnár Zoltán). Szombathely, JGYF Kiadó. Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia. Osiris Kiadó. Budapest, old. (Bibliográfiában) Bodó Csanád: Két élőnyelvi konferencia kötetéről. MNy. XCIX. 2003/3. ( old.) (368.) Adalékok a tájnyelvi szókincs vizsgálatához egy tájnyelvi atlasz készítésének reményében. Magyar Nyelvjárások XXXVII. Debrecen, (T. Károlyi Margittal) Hivatkozás: Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia. Osiris Kiadó. Budapest, (424.) A hármas határ mentén végzett nyelvjárási gyűjtések orvadatainak tanulságaiból. MNy. XCVI. (2000): 4: Cs. Jónás Erzsébet: A frazeologizmusok fordítástechnikája Mihail Solohov Csendes Don című regényének magyar szövegváltozatában. In: Zimányi Árpád (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series. Tom XXXVI, Eger, Beregszászi Anikó Csernicskó István: A nyelvjárások és a kárpátaljai magyar iskola. Nyelvjárási jelenségek szociolingvisztikai vizsgálata. In: Beregszászi Anikó Csernicskó István, itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. Ungvár, PoliPrint Kiadó (142., 154.) Az igeragozás vizsgálata kétnyelvű környezetben. Szociolingvisztikai vizsgálatok a hármas határ mentén. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. (A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai.) MTA Nyelvtudományi Intézet. Bp., Forgács Tamás, Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. MNy (XCV.) (358.) Posgay Ildikó: A nyelvjárások egyéni megítélése (In: Szabó Molnár Z. Guttman M. szerk. IV. DialSzimp. Szombathely, (247., 248.) Funkciótúlbiztosítás a beszélt nyelvben nyelvjárási szövegek alapján. MNy. XCVIII. (2002) 2: Hajba Renáta: Nyelvhasználat és nyelvváltozatok Szombathelyen. In: Zelliger Erzsébet (szerk.): Nyelv, területiség, társadalom MNyTK. 228., Bp., (249., 259.)

8 Nyelvi változások az északkeleti régióban a trianoni határ két oldalán. In. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János (szerk.): Hungarológiai és dimenzionális szemlélet. Debrecen-Jyväskylä, (T. Károlyi Margittal) Juhász Dezső, Néhány gondolat a nyelvjárások veszélyeztetettségéről. In: Köszöntőkönyv Nyirkos István 70. születésnapjára. Szerk.: Hoffmann István és Kiss Tamás. MNyj. XLI., ) (257.) Cs. Jónás Erzsébet, Szociolingvisztika, dialektológia és fordításstilisztika. In: Köszöntőkönyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály és Keszler Borbála, Budapest, (431., 433.) Lakatos Katalin: A nyelvjárások megítélése és a nyelvi sztereotípiák összefüggései Kárpátalja magyar iskoláiban. In: Hires-László Kornélia Karmacsi Zoltán Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó Hodinka Antal Intézet. Budapest Beregszász (274., 279.) Trianon hatása a nyelvi változásokra 1-2. In. Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós (szerk.): IV. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, (T. Károlyi Margittal) Bodó Csanád, Az iktelen igék (A) sz változója Budapest VIII. kerületében. In: Köszöntőkönyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály és Keszler Borbála, Budapest, (425., 427.) Csernicskó István: Különböző, mégis azonos. Néhány adat a magyarországi, kárpátaljai és más kisebbségi magyar nyelvváltozatok közötti hasonlóságokról és különbségekről. In: Beregszászi Anikó Csernicskó István, itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. Ungvár, PoliPrint Kiadó (119., 126.) Kiss Jenő: A nyelvjárási szókészlet ismeretének változásáról. In: Benő Attila, Fazekas Emese, Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvek és nyelvváltozatok I II. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Kolozsvár, (470.) Itt és ott. Identitástudat és nyelvi összetartozás-tudat kapcsolatáról. In.: Hajdú Mihály és Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest, (T. Károlyi Margittal) Lakatos Katalin: Kárpátaljai magyar iskolások vélekedése környezetük anyanyelvhasználatáról. MNyj. XLVII, Debrecen, (172., 179.) Attitűdvizsgálat kisebbségi beszélőközösségben In.: Hoffmann István és Kiss Tamás (szerk.): Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára. MNyj. XLI., (2003) Lakatos Katalin: Iskolások nyelvjárási attitűdje a Munkácsi járásban. In: Zelliger Erzsébet (szerk.): Nyelv, területiség, társadalom MNyTK. 228., Bp., (299.) Lakatos Katalin: Kárpátaljai magyar iskolások vélekedése környezetük anyanyelvhasználatáról. MNyj. XLVII, Debrecen, (172., 179.) Lakatos Katalin: A nyelvjárások megítélése és a nyelvi sztereotípiák összefüggései Kárpátalja magyar iskoláiban. In: Hires-László Kornélia Karmacsi Zoltán Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában

9 elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó Hodinka Antal Intézet. Budapest Beregszász (276., 279.) Hátrányos helyzet pozitív attitűd (és ami mögötte van). In.: Benő Attila és Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvi közösségek nyelvi jogok. Kolozsvár, (T. Károlyi Margittal) Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 141. Tinta Könyvkiadó, Budapest, (33., 107.) A nyelvi változás vizsgálata családok generációinak összevetésében. In: (szerk.) Hoffmann István és Juhász Dezső. Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nyelv, nemzet, identitás 3. Sorozat szerk. Maticsák Sándor. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Debrecen Budapest, 2007: (T. Károlyi Margittal) Bíró Ferenc (ismertetés): Nyelv, identitás és a nyelv dimenziói. Szerk.: Hoffmann István Juhász Dezső. Debrecen Budapest, MNyj. XLV. Debrecen, ( ) Rendszerváltás nyelvi változás? In: Guttmann Miklós Molnár Zoltán (szerk.) V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, (T. Károlyi Margittal) Kiss Jenő: Készülőben az új magyar nyelvjárási atlasz. Gondolatok, észrevételek. In: Zimányi Árpád (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series. Tom XXXVI, Eger, (193.) Kontra Miklós: A magyarul beszélők néhány égető szociolingvisztikai problémája. In: Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Pawel Kornatiwski szerk. Magyar lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás. I. kötet. (Kontakty węgiersko polskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne. Tom I) Adam Mickiewicz Egyetem UAM. ProDruk, Poznań, (22., 27.) Útmutató a szociolingvisztika tanulmányozásához. In: Pethő József (szerk.): Mesterfüzet II. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, Sebestyén Zsolt: Kiadvány a mesterképzésért. Pedagógiai Műhely 2011/1. szám (122.) Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, p. Iglai Edit: A nyelvi mentalitás és a határmentiség szerepe a területi nyelvváltozatok változásában. In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Szerk.: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs: Gondolat Kiadó, Budapest, [424., 427., 430. (bibliográfiában)] Menyhárt József Presinszky Károly: A szórványos ö-zés vizsgálata a Csallóközben generációk és iskolázottság szerint. In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Szerk.: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs: Gondolat Kiadó, Budapest, [449., 458. (bibliográfiában)]

10 Nyíregyháza, március 3.

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

KOLLÁTH ANNA Bibliográfia. Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str. 84 95.

KOLLÁTH ANNA Bibliográfia. Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str. 84 95. KOLLÁTH ANNA Bibliográfia Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str. 84 95. 2. KOLLÁTH, Anna. Nyelvjáráskutatás - nyelvjáráskutató-képzés

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Szemináriumok programja

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Elıadó: VÖRÖS FERENC nyelvész Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Elıadásomban három témakört

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Hodinka Antal Intézet 16. ÉLİNYELVI KONFERENCIA NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1 Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 67 MAGYAR NYELVJÁRÁSOK Gazdag Vilmos Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Az

Részletesebben

A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata

A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata Lukács Csilla ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola 188 Budapest Múzeum krt. 4/A lukacsilla@freemail.hu Kivonat Tanulmányomban alkalmazott

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 224. SZÁM KIADVÁNYAI 224. SZÁM REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A 2005. október 20 21-i somorjai konferencia elõadásai Szerkesztette: Vörös erenc MAGYAR

Részletesebben

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék MAGYAR ALAPSZAK (BA) MAGYAR NYELVÉSZET TANTÁRGYLEÍRÁSOK (a kurzusok sorrendje a mintatantervet követi) A tanegységek itt következő bemutatása során

Részletesebben

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Szlengkutatás 7. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

EGY KÉNYSZERÛ TÚLÉLÉSI STRATÉGIA : A TÖBBSÉGI NYELVEN VALÓ TANULÁS

EGY KÉNYSZERÛ TÚLÉLÉSI STRATÉGIA : A TÖBBSÉGI NYELVEN VALÓ TANULÁS TARTALOM FINTA ÉVA: Haldokló elhalások (vers)... 2 VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ: A lélek útjai (Karácsonyi gondolatok)... NAGY ZOLTÁN MIHÁLY: Az utolsó hajó (novella)... 6 FODOR GÉZA: Porördög (vers)... 12 CSORDÁS

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 1. Bevezetõ A Gramma egyesület 2001 augusztusában jött létre a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportban tevékenykedõ nyelvészek jóvoltából.

Részletesebben

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Quo vadis, geolinguistica? Merre tovább, nyelvföldrajz? Efféle kérdéseket a tudomány gyorsan változó világában minden új évtized hajnalán érdemes feltenni.

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban.

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 2. Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet anyanyelvi

Részletesebben