specializáció mintatanterve kreatív írás szeptemberétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől"

Átírás

1 Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET ALAPOZÓ MODUL Informatika AIB G 2 MII Dr. Ionescu Klára X Filozófiatörténet AIB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X Kommunikáció AIB K 2 API Dr. Szabó Ferenc Géza X Könyvtárismeret AIB K 2 MII Dr. Bordé Katalin X Társadalmi ismeretek AIB K 2 TFI Dr. Szoboszlay György Csaba X SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Bevezetés az irodalomtudományba A nem magyar szakos hallgatóknak Bevezetés az irodalomtudományba A magyar szakos hallgatóknak AIB1020 MAB K 2 NYI Dr. Karádi Zsolt Béla X Irodalomtudományi proszeminárium MAB G 2 NYI Dr. Karádi Zsolt Béla X Bevezetés a nyelvtudományba MAB K 2 NYI Dr. Minya Károly X Nyelvészeti filológia MAB G 2 NYI Dr. Bényei Ágnes X A gyakorlati retorika alapjai MAB G 2 NYI Dr. Antal Balázs X

2 Tantárgy oktató neve SZAKMAI TÖRZSANYAG ÁLTALÁNOS SZAKTERÜLETI ISMERETEK IRODALOMTUDOMÁNY Világirodalom I. Antik és klasszikus világirodalom Régi magyarországi irodalom I. Filológia, poétika, retorika Régi magyarországi irodalom I. Filológia, poétika, retorika Világirodalom II. Klasszikus és modern világirodalom Régi magyarországi irodalom II. Reneszánsz, barokk, reformáció Régi magyarországi irodalom II. Reneszánsz, barokk, reformáció Irodalomelmélet I. A pozitivizmustól a strukturalizmusig Irodalomelmélet I. A pozitivizmustól a strukturalizmusig Világirodalom III. Modern világirodalom Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika és romantika Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika és romantika Klasszikus magyar irodalom II. Népiesség, realizmus, századvég MAB K 2 NYI Dr. Csorba Dávid X MAB K 2 NYI Dr. Csorba Dávid X MAB G 1 NYI Dr. Csorba Dávid X MAB K 2 NYI Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 X MAB K 1 NYI Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 X MAB G 2 NYI Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 X MAB K 1 NYI Dr. Karádi Zsolt Béla MAB1001, MAB1002 X MAB G 2 NYI Dr. Karádi Zsolt Béla MAB1001, MAB1002 X MAB K 2 NYI Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 X MAB K 2 NYI Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB G 1 NYI Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB K 1 NYI Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X

3 Klasszikus magyar irodalom II. Népiesség, realizmus, századvég Tantárgy neve Modern magyar irodalom I. A Nyugat és nemzedékei a magyar irodalom 1945-ig Tantárgy oktató neve MAB G 2 NYI Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB K 2 NYI Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X Modern magyar irodalom I. A Nyugat és nemzedékei a magyar irodalom 1945-ig Irodalomelmélet II. A posztmodern irodalomtudomány Irodalomelmélet II. A posztmodern irodalomtudomány Modern magyar irodalom II. A magyar irodalom 1945-től 1980-ig MAB G 1 NYI Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X MAB K 1 NYI Dr. Karádi Zsolt Béla MAB1001, MAB1002 X MAB G 2 NYI Dr. Karádi Zsolt Béla MAB1001, MAB1002 X MAB K 1 NYI Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X Modern magyar irodalom II. A magyar irodalom 1945-től 1980-ig MAB G 2 NYI Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X Általános szakterületi ismeretekhez kötelezően tartozó ismeretek irodalomtudományból Retorika és poétika MAB K 2 NYI Dr. Antal Balázs MAB1001, MAB1002 X Irodalmi kommunikáció és kultúra MAB G 2 NYI Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X Klasszikus stílusok és műnemek A dráma Klasszikus stílusok és műnemek A magyar líra a XX. században Klasszikus stílusok és műnemek A XIX. századi kis- és nagyepika Klasszikus stílusok és műnemek A XX. századi regény változatai MAB G 2 NYI Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB K 2 NYI Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB K 2 NYI Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB G 2 NYI Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X Napjaink magyar irodalma MAB G 3 NYI Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X Napjaink világirodalma MAB K 3 NYI Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X

4 Tantárgy oktató neve NYELVTUDOMÁNY Helyesírás MAB G 2 NYI Dr. Minya Károly X Fonetika I. előadás MAB K 1 NYI Tukacsné dr. Károlyi Margit X Fonetika II. szeminárium MAB G 2 NYI Tukacsné dr. Károlyi Margit X Nyelv és társadalom I. Szociolingvisztika, nyelvváltozatok MAB K 3 NYI Tukacsné dr. Károlyi Margit X Finnugrisztika Finnugor népek és nyelvek, az uralisztika alapjai MAB K 2 NYI Dr. Sebestyén Zsolt X Jelentéstan MAB K 2 NYI Dr. Pethő József MAB1003, MAB1004 X Leíró magyar nyelvtan I. Szófajtan előadás MAB K 2 NYI Dr. Minya Károly MAB1003, MAB1004 X Leíró magyar nyelvtan II. Szófajtan szeminárium MAB G 1 NYI Dr. Minya Károly MAB1003, MAB1004 X Nyelv és társadalom II. Magyar nyelvjárások MAB K 2 NYI Tukacsné dr. Károlyi Margit MAB1003, MAB1004 X Nyelvtörténet I. A magyar szókészlet története MAB K 2 NYI Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 X Nyelvtörténet II. Nyelvünk történeti változásai (Szórvány- és szövegemlékek) MAB K 3 NYI Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 X Leíró magyar nyelvtan III. Alaktan előadás MAB K 2 NYI Dr. Minya Károly MAB1003, MAB1004 X Leíró magyar nyelvtan IV. Alaktan szeminárium MAB G 2 NYI Dr. Minya Károly MAB1003, MAB1004 X

5 Kommunikáció szóban és írásban I. A kommunikáció elmélete és gyakorlata, verbális, nonverbális kommunikáció Nyelvtörténet III. Történeti alaktan és mondattan Tantárgy oktató neve MAB G 2 API Dr. Szabó Ferenc Géza MAB1003, MAB1004 X MAB K 1 NYI Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 X Leíró magyar nyelvtan V. Szintagmatan és mondattan előadás MAB K 2 NYI Dr. Minya Károly Leíró magyar nyelvtan VI. Szintagmatan és mondattan szeminárium MAB G 1 NYI Dr. Minya Károly MAB1003, MAB1004, MAB1032 MAB1003, MAB1004, MAB1032 X X Kommunikáció szóban és írásban II. Az írásos kommunikáció Kommunikáció szóban és írásban III. Beszéd- és szövegértési gyakorlatok MAB K 1 API Dr. Szabó Ferenc Géza MAB1003, MAB1004 X MAB G 2 API Dr. Szabó Ferenc Géza MAB1003, MAB1004 X Stilisztika I. előadás MAB K 2 NYI Dr. Pethő József MAB1003, MAB1004 X Stilisztika II. szeminárium MAB G 2 NYI Dr. Pethő József MAB1003, MAB1004 X Szövegtan I. előadás MAB K 2 NYI Dr. Pethő József MAB1003, MAB1004 X Szövegtan II. szeminárium MAB G 1 NYI Dr. Pethő József MAB1003, MAB1004 X Nyelv és társadalom III. Nyelvpolitika: nyelvi jogok, nyelvi diszkrimináció MAB K 2 NYI Tukacsné dr. Károlyi Margit MAB1003, MAB1004 X 44

6 Általános szakterületi ismeretekhez kötelezően tartozó választható Nyelvtudományi speciális kollégiumok (összesen 4 kredit értékben) Tantárgy oktató neve Nyelvtudományi speciális kollégiumok I. Nyelv és vallás MAB K 2 NYI Dr. Zopus András MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok II. Számítógép és nyelvészet MAB G 2 NYI Dr. Zopus András MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok III. Bevezetés a frazeológiába MAB K 2 NYI Dr. Bényei Ágnes MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok IV. Mai magyar nyelvújítás MAB G 2 NYI Dr. Minya Károly MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok VII. Általános nyelvészet MAB K 2 NYI Dr. Bényei Ágnes MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok VIII. Bevezetés a névtanba MAB K 2 NYI Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok IX. Sajtónyelv MAB K 2 NYI Dr. Minya Károly MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok XI. Komplex nyelvtani elemzések MAB G 2 NYI Dr. Bényei Ágnes MAB1003, MAB1004 X SZAKDOLGOZAT MAB G 4 NYI X

7 DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK Tantárgy oktató neve A MAGYAR ALAPSZAK SPECIALIZÁCÓJAKÉNT ÜGYVITEL SPECIALIZÁCIÓ Elektronikus írástechnika I. MAB G 2 NYI Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X Elektronikus írástechnika II. MAB G 2 NYI Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2101E X Elektronikus írástechnika III. MAB G 1 NYI Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2102E X Elektronikus írástechnika IV. MAB G 1 NYI Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2103E X Elektronikus írástechnika V. MAB G 1 NYI Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2104E X Elektronikus írástechnika VI. MAB G 1 NYI Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2105E X Információtechnológia és információkezelés I. MAB G 2 NYI Veres Gabriella MAB2101E X Információtechnológia és információkezelés II. MAB K 1 NYI Veres Gabriella MAB2107E X Dokumentumszerkesztés I. MAB G 1 NYI Dankó Márta Julianna X Dokumentumszerkesztés II. MAB G 1 NYI Dankó Márta Julianna MAB2109E X Dokumentumszerkesztés III. MAB G 1 NYI Dankó Márta Julianna MAB2110E X Dokumentumszerkesztés IV. MAB G 1 NYI Dankó Márta Julianna MAB2111E X Dokumentumszerkesztés V. MAB G 1 NYI Dankó Márta Julianna MAB2112E X Dokumentumszerkesztés VI. MAB G 1 NYI Dankó Márta Julianna MAB2113E X Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek I. MAB G 2 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika MAB2102E X Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek II. MAB G 2 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika MAB2115 X

8 Tantárgy oktató neve Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek III. MAB G 2 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika MAB2116E X Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció MAB G 2 NYI Dankó Márta Julianna MAB2115E X Általános üzleti és titkári kommunikáció I. MAB K 1 NYI Dankó Márta Julianna X Általános üzleti és titkári kommunikáció II. MAB K 1 NYI Dankó Márta Julianna X Általános üzleti és titkári kommunikáció III. MAB G 2 NYI Dankó Márta Julianna X Általános üzleti és titkári kommunikáció IV. MAB K 2 NYI Dankó Márta Julianna MAB2108 X Emberismeret és önismeret-fejlesztés MAB K 2 API Vassné dr. Figula Erika X Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika MAB K 2 API Vassné dr. Figula Erika X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok I. MAB K 1 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok II. MAB K 1 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok III. MAB G 2 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok IV. MAB K 2 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika MAB2108 X Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek I. MAB K 1 NYI Veres Gabriella X Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek II. MAB K 1 NYI Veres Gabriella X Idő- és projektmenedzsment I. MAB K 2 NYI Dankó Márta Julianna X Idő- és projektmenedzsment II. MAB K 1 NYI Dankó Márta Julianna X Idő- és projektmenedzsment III. MAB K 1 NYI Dankó Márta Julianna X Rendezvényszervezés MAB K 2 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X Médiaismeret MAB K 1 NYI Veres Gabriella X

9 SZAKTERÜLETI SPECIALIZÁCIÓK Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KIADVÁNYSZERKESZTŐ A kiadványszerkesztés nyelvi elemei I. Helyesírás A kiadványszerkesztés nyelvi elemei II. Nyelvhelyesség A kiadványszerkesztés nyelvi elemei III. Hipertext és hipermédia az interneten. Multimédiás szövegtípusok A kiadványszerkesztés digitális elemei I. Digitális adatkezelés. A digitális fényképezés, képszerkesztés MAB G 2 NYI Dr. Zopus András X MAB K 2 NYI Dr. Zopus András X MAB K 2 NYI Dr. Zopus András X MAB G 3 NYI Dr. Zopus András X A kiadványszerkesztés digitális elemei II. Kiadványszerkesztés számítógépen. Kiadványszerkesztő programok MAB G 4 NYI Dr. Zopus András X A kiadványszerkesztés internetes vonatkozásai I. A grafikus felületű weboldalszerkesztők MAB G 2 NYI Dr. Zopus András X A kiadványszerkesztés internetes vonatkozásai II. Az internetes kiadványok speciális formanyelvei (HTML, XML) MAB K 3 NYI Dr. Zopus András X A kiadványszerkesztés internetes vonatkozásai III. Az interaktív internetes kiadványok megvalósíthatóságai (PHP, JavaScript) MAB K 2 NYI Dr. Zopus András X Elektronikus írástechnika I. AIB G 3 NYI Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X Elektronikus írástechnika II. AIB G 2 NYI Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet AIB2901E X Elektronikus írástechnika III. AIB G 1 NYI Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet AIB2902E X Információtechnológia és információkezelés I. AIB G 2 NYI Veres Gabriella AIB2901E X Információtechnológia és információkezelés II. AIB K 1 NYI Veres Gabriella AIB2904E X Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek I. AIB G 2 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika AIB2902E X Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek II. AIB G 2 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika AIB2906E X Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció I. AIB G 2 NYI Dankó Márta Julianna AIB2902E X Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció II. AIB G 2 NYI Dankó Márta Julianna AIB2908E X Általános üzleti és titkári kommunikáció I. AIB K 1 NYI Dankó Márta Julianna X

10 Tantárgy oktató neve Általános üzleti és titkári kommunikáció II. AIB K 1 NYI Dankó Márta Julianna X Általános üzleti és titkári kommunikáció III. AIB G 2 NYI Dankó Márta Julianna X Általános üzleti és titkári kommunikáció IV. AIB K 2 NYI Dankó Márta Julianna AIB2912E X Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika I. AIB K 1 API Vassné dr. Figula Erika X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok I. AIB K 1 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok II. AIB K 1 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok III. AIB G 2 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika AIB2904 X Idő- és projektmenedzsment III. AIB K 1 NYI Dankó Márta Julianna X Rendezvényszervezés AIB K 1 NYI Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X

11 Tantárgy oktató neve KREATÍV ÍRÁS Stilisztika. Stíluselemzések 1. MAB K 3 NYI Dr. Antal Balázs X Stilisztika. Stíluselemzések 2. MAB G 3 NYI Dr. Antal Balázs X Stilisztika. Stíluselemzések 3. MAB K 2 NYI Dr. Antal Balázs X Stilisztika. Stíluselemzések 4. MAB G 2 NYI Dr. Antal Balázs X A kommunikáció formái 1. (hétköznapi és művészi) A kommunikáció formái 2. (hétköznapi és művészi) A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 1. A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 2. A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 3. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 1. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 2. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 3. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 4. Posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok) 1. MAB K 3 NYI Dr. Jánosi Zoltán X MAB G 2 NYI Dr. Jánosi Zoltán X MAB K 3 NYI Gerliczki András X MAB G 2 NYI Gerliczki András X MAB G 2 NYI Gerliczki András X MAB K 2 NYI Gerliczki András X MAB G 3 NYI Gerliczki András X MAB K 2 NYI Gerliczki András X MAB G 3 NYI Gerliczki András X MAB G 2 NYI Gerliczki András X Posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok) 2. MAB G 2 NYI Gerliczki András X Gyakorlati retorika 1. MAB G 2 NYI Dr. Antal Balázs X Gyakorlati retorika 2. MAB G 2 NYI Dr. Antal Balázs X Az újságírás elmélete és gyakorlata 1. MAB K 4 NYI Dr. Antal Balázs X

12 Tantárgy oktató neve Az újságírás elmélete és gyakorlata 2. MAB G 3 NYI Dr. Antal Balázs X Az újságírás elmélete és gyakorlata 3. MAB K 2 NYI Dr. Antal Balázs X Az újságírás elmélete és gyakorlata 4. MAB G 1 NYI Dr. Antal Balázs X *-gal jelölt ekvivalenciák a 2006/2007., 2007/2008. és 2008/2009-es tanévekben tanulmányaikat megkezdő hallgatók számára érvényes mintatantervekkel való összehasonlításban érvényesek.

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség

Részletesebben

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: nyelvtechnológia Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Az

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Mi is az a bolognai típusú képzés? A bolognai folyamat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára elsősorban azt

Részletesebben

Humántudományok Ştiinţe umaniste

Humántudományok Ştiinţe umaniste Humántudományok Ştiinţe umaniste Alkalmazott modern nyelvek Limbi moderne aplicate Két szak található ezen a területen: Alkalmazott modern nyelvek Fordító és tolmács ALKALMAZOTT MODERN NYELVEK LIMBI MODERNE

Részletesebben

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék MAGYAR ALAPSZAK (BA) MAGYAR NYELVÉSZET TANTÁRGYLEÍRÁSOK (a kurzusok sorrendje a mintatantervet követi) A tanegységek itt következő bemutatása során

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2011. március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2011. március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2011. március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE ELTE BTK Kari Tanácsterem (Múzeum krt. 4/A,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy

KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy Tantárgy neve Kommunikáció Tantárgy kódja AIB1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2 (előadás) Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v =

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMJ/CRD/MJ/10

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMJ/CRD/MJ/10 KMJ/CRD/MJ/10 Tantárgy megnevezése: Publikációk citációi, recenziói - hazai Oktatás formája: Hetente: A tanulmányok ideje alatt: Kreditszám: 5 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.,

Részletesebben

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára)

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) Témavezető

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013)

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) 1. Bakonyi István Három évtizeden keresztül oktattam az orosz nyelvet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a jelenleg Budapesti Corvinus Egyetemen.

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1.Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul; Teljesítendő: min. 5k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra) Helyi tanterv 11-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban: 11-12. évfolyamon a b osztály természettudományos és humán

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben