MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK"

Átírás

1 MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces). Nyíregyháza, p. Balázs Géza: 10 érv egy nyelvművelő könyv mellett. Minya Károly anyanyelvi egyperceseiről. Édes Anyanyelvünk szám. 12. Pethő József: Anyanyelvi egypercesek. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Zimányi Árpád: Minya Károly: Nyelvművelek, tehát vagyok? Magyartanítás szám Pethő József: Az anyanyelv tisztelete. Pedagógiai Műhely április Palicz István: Van egy perced? Főiskolai Tükör március Szabolcsiné Kántor Éva: Nyelvművelek, tehát vagyok? Nyíregyházi Napló május Száraz Ancsa: Nyelvművelek tehát vagyok? Kelet-Magyarország április Balázs Géza: Nyelvünkben a világ. Isler. Budapest, Balázs Géza: Miért érdekes? Új toldalékok, utótagok? Édes Anyanyelvünk szám Mai magyar nyelvújítás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XVI. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. Szathmári István: Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Magyar Nyelvőr szám Zimányi Árpád: Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Magyartanítás szám Grétsy László: Két új nyelvművelő könyvről. Édes Anyanyelvünk szám Benő Attila: Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Modern Nyelvoktatás szám Jenei Teréz: Mai magyar nyelvújítás. Pedagógiai Műhely szám Daniss Győző: Plaza, kukac, kukkolda. Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Népszabadság, szeptember Jánosi Adrienn: A történelem és a nyelv. Pedagógiai Műhely szám Csekéné Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Pro Educatione Alapítvány. Nyíregyháza, Kiss Gábor: Életmódváltás szókincseltolódás. In: P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit (szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Tinta Könyvkiadó. Budapest, Ladányi Mária: A morfológia szerepe új terminusok létrehozásában: a rendszerváltás szókincse és a szóalkotás. Előadáskivonatok VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus augusztus 29

2 31 az MTA Nyelvtudományi Intézet és a Magyar Nyelvtudományi Társaság közös rendezésében. Heltainé Nagy Erzsébet: Anyanyelvi hagyományok nyelvi modernizáció. A nyelvművelés etikája és gyakorlata. In: Cs. Jónás Erzsébet Székely Gábor (szerk.): Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. MANYE Bessenyei György Könyvkiadó. Pécs Nyíregyháza, Eőry Vilma: A magyarba bekerülő angol szavak és ún. reklámnyelvi törvény. In: Zimányi Árpád (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvről. Az Eszterházy Károlyi Főiskola Tudományos Közleményei, új sorozat XXXII. kötet. Eger, É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó. Budapest, , 77. A. Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Budapest, Szathmári István: Légy tudatában értékeidnek! Édes Anyanyelvünk szám. 13. Dóra Zoltán: Igéző. Édes Anyanyelvünk. XXVII szám. 7. Fóris Ágota Bérczes Edit: A wellness terminológiája. Magyar Nyelvőr szám Veszelszki Ágnes: Neologizmusok és hapax legomenonok a reklámokban. In. Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről. Inter Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest , 166., 177. Veszelszki Ágnes: A nyelvújítás egyik szóalkotási módja, a szóelvonás. In: Balázs Géza (szerk.): A nyelvújítás jelvilága. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest, , 74. Fábián Zsuzsanna Neologizmusok és szótárak. In. Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Budapest. Tinta Könyvkiadó. 111., 115. Sólyom Réka: Neologizmusok kognitív szemantikai megközelítése. Magyar Nyelvőr szám. 271., 272. Mészáros Ágnes: Diakrón szakszókincsvizsgálat. A nyelvi változás vizsgálata a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben Sólyom Réka: Szóösszetétellel keletkezett neologizmusok szemantikai szerkezetének vizsgálata. In: Horváthné Molnár Katalin Antonio Donato Sciacovelli (szerk): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Szombathely, augusztus Budapest Szombathely Sopron: MANYE NYME CD-n Sólyom Réka: Fórumszövegek vizsgálata: neologizmusok elemzése szemantikai felépítés és a stílus szociokulturális rétegzettségének vonatkozásában. In: Tátrai Szilárd Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Stíluskutató csoport. Budapest, Péter Mihály: A leplező nyelv. Tinta Könyvkiadó. Budapest, Sümegi Mariann: Neologizmusok a női divatmagazinokban. Magyartanítás 2013/1. 32., 33., 34., 37. Zimányi Árpád: Norma és változás. Líceum Kiadó. Eger, Balázs Géza: A szakmai nyelvhasználat múltja, jelene. És jövője? In. Veszelszki Ágnes Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. Éghajlat Könyvkiadó. Budapest

3 T. Somogyi Magda: A magyar közgazdaság-tudományi szaknyelv szókészletének eredetéről. In. Veszelszki Ágnes Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. Éghajlat Könyvkiadó. Budapest Veszelszki Ágnes: marketolingvisztika és a marketing szaknyelve. In. Veszelszki Ágnes Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. Éghajlat Könyvkiadó. Budapest Bibliográfiában hivatkozik rá: Balázs Géza: A magyar nyelv elé mozdításáról Vitairat a nyelvművelésért. Akadémiai Kiadó. Budapest, Kiss Jenő Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó. Budapest, Balázs Géza: A magyar nyelvstratégia vázlata. In. Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről. Inter Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest Mészáros Ágnes: Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének alakulása. Magyar Orvosi Nyelv szám Mészáros Ágnes: A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök szakkifejezéseinek módosulása az egészségbiztosítási szakszókincsben. Magyar Orvosi Nyelv Rendszerváltás-normaváltás. A magyar nyelvművelés története 1989-től napjainkig. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat. Tinta Kiadó. Budapest, p. Grétsy László: Minya Károly könyve nyelvművelésünk legutóbbi másfél évtizedéről. Pedagógiai Műhely. XXXI sz Balázs Géza: A nyelvművelés köszöni, jól van! Édes Anyanyelvünk szám. 13. Kemény Gábor: Rendszerváltás-normaváltás. Magyar Nyelvőr (2006) Deme László: Rendszerváltás-normaváltás. A magyar nyelvművelés története 1989-től napjainkig. Magyartanítás. 2006/3. Adamikné Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene. Trezor Kiadó. Budapest, Szabó Tamás Péter: Fiatalok a nyelv fejlődéséről és fejlesztéséről. Magyar Nyelv. CII. (2007) 4. sz Bibliográfiában hivatkozik rá: Balázs Géza: Magyar nyelvpolitika, nyelvstratégia és nyelvművelés. In. Balázs Géza Dede Éva (szerk.): Európai nyelvművelés. Inter Kht. PRAE.HU. Budapest, Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat. Tinta Könyvkiadó. Budapest, p. Daniss Győző: Ők már megszülettek. Népszabadság július Bakcsi György: Befejezhetetlen. Élet és Tudomány 2007/32.

4 Fehér Béla: Virány. Magyar Nemzet szeptember Hermann Irén: Szóra érdemesek. Figyelő szeptember , Pintér Tibor: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat. Tinta Könyvkiadó. Budapest, p. Modern Nyelvoktatás. XVIII. (2007) 4. sz Grétsy László: A szavak, amelyek vallanak rólunk. Édes Anyanyelvünk. XXIX. (2007.) 12. Holczer József: Lájtos esetem a lajt-tal. Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008.) 1. szám. 11. Székely Gábor Szakszók és szakkifejezések élete köznyelvi környezetben. In. Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Budapest. Tinta Könyvkiadó H. Varga Márta: A -(V)s képző produktivitásáról. Magyar Nyelvőr. (134.) szám Mészáros Ágnes: Diakrón szakszókincsvizsgálat. A nyelvi változás vizsgálata a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben Sólyom Réka: Fórumszövegek vizsgálata: neologizmusok elemzése szemantikai felépítés és a stílus szociokulturális rétegzettségének vonatkozásában. In: Tátrai Szilárd Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Stíluskutató csoport. Budapest, Kiss Gábor (főszerk.): Régi szavak szótára. Tinta Könyvkiadó. Budapest Zimányi Árpád: Norma és változás. Líceum Kiadó. Eger, Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 118. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. 6. Új szavak II. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 32. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. Hujber Szabolcs: Buliliba és mohózat. Minya Károly Új szavainkról. Magyar Nemzet augusztus Kettesnyelvünk. 100 anyanyelvi írás. (Társszerző: Balázs Géza) Inter. Budapest p. I. 2. SEGÉDKÖNYVEK A KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSHOZ 8. Helyesírási szabályzat és szótár. Újhold Könyvkiadó. Kisújszállás, p. (Társszerző: Szathmári István) 6. Grammatikai gyakorlókönyv (mintaelemzésekkel és segédanyagokkal). Nyíregyháza. Bölcsész Konzorcium p. (CD-n és digitalizált változatban is) (Társszerző: Bényei Ágnes, P. Lakatos Ilona, P. Csige Katalin, Szabó Ferenc) 7. Helyesírási versenyfeladatsorok és tollbamondásszövegek 5 6. osztály. Pannon- Literatúra Kft p. 8. Helyesírási versenyfeladatsorok és tollbamondásszövegek 7 8. osztály. Pannon- Literatúra Kft p 9. Diákszótár. Idegen szavak kislexikona. Aquila Könyvkiadó. Debrecen, p.

5 10. Nyelvtanfeladatlapok középiskolába felvételizőknek. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza, p. 11. Hej, hej, helyesírás! Jedlik Kiadó. Nyíregyháza, p. (Társszerző: Balázs Géza) 12. Balázs Géza Zimányi Árpád (szerk.): Magyar nyelvhasználati szótár. Pauz Westermann Könyvkiadó. Celldömölk, (több szócikk írójaként) 13. Emelt szintű szóbeli érettségi tételek magyar nyelvből. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza, p. (P. Lakatos Ilona társszerzővel) 14. Helyesírási szintfelmérők. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza, p. 15. Emelt szintű szóbeli érettségi magyar nyelvből. Tóth Könyvkiadó. Debrecen p. (P. Lakatos Ilona és Pethő József társszerzőkkel) 15. Magyar nyelv és irodalom tankönyv és szemelvénygyűjtemény 9. Szakiskolák részére. School Kiadó. Nyíregyháza, p. (Juhász Ernő és Karádi Zsolt ársszerzőkkel) 16. Magyar nyelv és irodalom munkafüzet 9. Szakiskolák részére. School Kiadó. Nyíregyháza, p. (Juhász Ernő és Karádi Zsolt társszerzőkkel) 17. Helyesírási tudáspróbatár. Pannon-Literatúra Kft p II. SZERKESZTETT KÖTETEK 1. Szöveggyűjtemény I. A magyartanári mesterképzésben részt vevő hallgatók számára. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, p. 2. Mesterfüzet I. A tanári szakképzettségben részt vevő hallgatók számára. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, p. III. TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK A jövő idő kifejezései a finn és a magyar nyelvben. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tomus 13/C Nyelvészeti Közlemények (Különnyomat) Helységnévből alakult családneveink egy típusáról. Magyar Névtani Dolgozatok 100. Tulajdonnév-használatunk. Bp., Szabó Dezső újszerű összetételeiről. Magyar Nyelvőr (1993.) Szabó Dezső szóújításai. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 1993/ Betű-e a ch? Magyar Nyelvőr (1994.) Szórendszerváltás. Példaanyag-változás a helyesírási szabályzatban. In: Helyesírási kultúránk fejlesztéséért. Eger. (1996.) Az elvonással keletkezett összetett ige mint neologizmus. Magyar Nyelvőr (1997.) Nyilatkozatháború. Sajtóvita a nyelvművelésről. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 1999/ Iskolanévadás az ezredfordulón. Pedagógiai Műhely 1999/ A turkálótól a plázáig: üzletnévadás az ezredfordulón. Névtani Értesítő Jelentésbővülés, jelentésmódosulás napjaink nyelvében. In. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához II. Poliszémia, homonímia. Tinta Könyvkiadó. Budapest Mai magyar nyelvújítás. In: V. Raisz Rózsa H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. MNyTK szám. (1998) Szókészletünk változása a neologizmusok újabb rendszerezésének tükrében. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza

6 Közgazdasági tárgyú idegen szavak. Pedagógiai Műhely Mit változtatnék meg a helyesírási szabályzatban? Pedagógiai Műhely A szókincsbővülés tendenciái, módjai és példái a rendszerváltástól az ezredfordulóig. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve. Újvidék Idegen szavak a mindennapi nyelvhasználatban. In. Minya Károly (szerk.): Tudomány és anyanyelv (A Magyar Professzorok Világtanácsának az MTA Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közreműködésével megrendezett ankét előadásai). Nyíregyháza, Az Anyanyelvápolók Szövetségének megalakulása. In: Éltető anyanyelvünk (Írások Grétsy László 70. születésnapjára). Tinta Könyvkiadó. Budapest, A nyelvi újítás egyik ritkább módja: a szándékos szóferdítés. In: Hajdú Mihály Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Bp A hiperkorrekció mint stíluseszköz. Szándékos helyesírási és nyelvhelyességi hibák Parti Nagy Lajos: Sárobárdi Jolán: A test angyalai című giccsregényben. In: Szathmári István (szerk.): Az retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest, L. Erdélyi Margit: Az alakzatkutatásról. Irodalmi Szemle szám. 70. V. Raisz Rózsa: Szathmári István szerk. A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Magyar Nyelv Domonkosi Ágnes: Az alakzatok szöveg- és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében. Az alakzatok világa 20. Tinta Könyvkiadó. Budapest, Mai magyar szaknyelvújítás. In: Balázs Géza (szerk.) A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, Hibák, szólások, metaforák. (Sajtónyelv, helyzetkép) In: Varga Gabriella (szerk.): Kommunikáció és nyelvhasználat. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. XXXI. Eger, A nyelvművelés elmélete és gyakorlata. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről ( ). Akadémiai Kiadó. Budapest, A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport története ( ). In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről ( ). Akadémiai Kiadó. Budapest, (Társszerző: Balázs Géza) A nyelvművelés etikája és gyakorlata. In.: Cs. Jónás Erzsébet Székely Gábor (szerk.): Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. MANYE Bessenyei György Könyvkiadó. Pécs Nyíregyháza, Iskolai nyelvművelés: oktalan tevékenység? In: Huszti Ilona Kojadzsin Natália (szerk.): Nyelv és oktatás a 21. század elején. PoliPrint, Ungvár, A magyarítás motivációi és nehézségei. Magyar Nyelvőr (2005) Emlékszám Lőrincze Lajos születésének 90. évfordulójára Nyelvművelés, nyelvi norma, nyelvhelyesség, nyelvi sztenderd. Pedagógiai Műhely. XXXI. 1. sz A Parti-csapda és a Háy-dráma-szöveg. Napút. IX. (2007) 5. sz A ritkább szóalkotási módok stilisztikai funkciója Parti Nagy Lajos A tisztújítás című drámájában. In: Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás 1. kötet Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Debrecen Budapest, 2007: Nyelvművelés Finnországban. In.: Balázs Géza Dede Éva (szerk.): Európai nyelvművelés. Inter Kht. PRAE.HU. Budapest,

7 A nyelvművelés színterei és lehetőségei Finnországban. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek. Bessenyei György Könyvkiadó. é. n A ritkább szóalkotási módok stilisztikai funkciója Parti Nagy Lajos A tisztújítás című drámájában. In: Németh Zoltán (szerk.): Tükördara. Parti Nagy Lajos költészetéről, prózájáról, drámájáról. Kijárat Kiadó. Budapest, (másodközlés) Hendiadisz, körmondat, pleonazmus, tautológia szócikkek (Jenei Teréz társszerzővel), halmozás szócikk (Pethő József társszerzővel). In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest , , , , Nábrádiné Jurasek Ibolya: Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) szám. Kemény Gábor: Megjelent az Alakzatlexikon! Édes Anyanyelvünk szám. 15. Finn. In: Balázs Géza Dede Éva (szerk.): Európai helyesírások. Inter Kht. PRAE.HU, Nyelvújítás napjainkban. Napút. XI. (2009) 8. sz Nyelvi tolerancia az iskolai kommunikációban. In: Karmacsi Zoltán Márku Anita (szerk.): Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. PiloPrint, Fodor Katalin: Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézet. Ungvár, l. Magyar Nyelv (170. évf.) 109. Parapatics Andrea: A szlenggel kapcsolatos tanulói attitűdök és elvárások az anyanyelvi órán. Nyelvújítás napjainkban. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről. Inter Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest Nyelvtantanítás újszerű példaanyaggal, avagy így írtok ti, diákok! Pedagógiai Műhely. XXXIV. évf. 4. sz A neologizmus és a nyelvhelyesség viszonya. In: Minya Károly (szerk.): Mesterfüzet I. A tanári szakképzettségben részt vevő hallgatók számára. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, A neologizmusok több szempontú megközelítése. In. Hódi Éva (szerk.): Nyelvújulás és világlátás. Ada, A divatszavak és a neologizmusok viszonya. In. Hári Gyula (szerk.): Végetlen a tér, mely munkára hív Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Veszprém Helyesírási neologizmusok. In. P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek. II. Bessenyei Könyvkiadó. Nyíregyháza Mutatvány egy készülő neologizmusszótárból. Pedagógiai Műhely. XXXV évf. 3. sz Purizmus, magyarítás és neologizmus. In. Pethő József (szerk.): Mesterfüzet II. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza,

8 Nyelvújítás. In: Balázs Géza (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter Nonprofit Kft Ki beszél helyesen? A dédiszitter esete a höriszitterrel és az ovibraderrel. A Vörös Postakocsi Nyár Tetten ért szavak. Anyanyelvi rádiós jegyzetek. Pedagógiai Műhely. XXXVI évf. 3. sz Nyelvstratégiai feladatok. Napút. XIV. (2012) 2. sz Magyar nyelvstratégiai feladatok 2011-ben. In. P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek III. Bessenyei Könyvkiadó. Nyíregyháza Értjük vagy félreértjük az új szavakat? Pedagógiai Műhely. XXXVII évf. 2. sz Mi a szaknyelvi neologizmus? In. Veszelszki Ágnes Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. Éghajlat Könyvkiadó. Budapest Weöres Sándor egyszavasai. In. Nyiri Péter (szerk.): Múzsák kertje. A nyelv lelke, a lélek nyelve. A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei. 2. Sátoraljaújhely Széphalom Kazinczy lábnyomán jelenkori nyelvújítás. In. Nyiri Péter (szerk.): Múzsák kertje. A nyelv lelke, a lélek nyelve. A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei. 2. Sátoraljaújhely Széphalom A kortárs magyar dráma nyelvhasználata. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 2014/ IV. TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ ÍRÁSOK Népszavazunk. Nyelvművelő kis tükör. Apáczai Csere János Könyvkiadó. Celldömölk Nyelvvédelem környezetvédelem. Édes Anyanyelvünk XIV. évf. (1991.) 3. sz. 14. Mit eszünk rajta? Édes Anyanyelvünk. XV. évf. (1992.) 4. sz. 12. A név tisztelete avagy mégis marcalii. Magyar Nyelvőr (1992.) Plakátjelszó-történelem. Édes Anyanyelvünk XV. (1993.) Az anyanyelv fesztiválja. Édes Anyanyelvünk. XV. (1993.) 3. sz. 13. Békebeli helyesírás. Édes Anyanyelvünk. XVI. (1994.) 2. sz. 14. Topon vagyunk? Édes Anyanyelvünk. XVI. (1994.) 5. sz. 11. Szép beszéd felsőfokon. Édes Anyanyelvünk. XVI. (1994.) 4. sz. 13. A Kazinczy-verseny évi országos döntőjéről. (Nagy Éva társszerzővel) Egyetemi Fonetikai Füzetek. 16. (1995.) Stoppol-e a stoppos? Édes Anyanyelvünk XVII. (1995) A pancsoló olajbáró és a nadrágszíjszűkítés. Édes Anyanyelvünk. XVIII: (1996.) 1. sz. 10. Felvételizők figyelmébe (könyvismertetés). Édes Anyanyelvünk XVIII: (1996.) 2. sz. 17. Lőrincze-díjas nyelvész. Édes Anyanyelvünk. XVIII. (1996.) 2. sz. 15. Nulladik típusú kifejezések. Édes Anyanyelvünk. XVIII. évf. (1996.) 3. sz. 13. Kommunikatív kapcsolatteremtés (Megjelenés, tekintet, gesztusok és hangeszközök). Egyetemi Fonetikai Füzetek. 21. (1997.) Filmcímfordítások és -ferdítések. Édes Anyanyelvünk XIX. (1997) Feketeország. Édes Anyanyelvünk. XIX. (1997.) 1. sz. 19. Mosolykód a hálón. Édes Anyanyelvünk. XIX. (1997.) 5. sz. 10. Anyanyelvünk az ezredfordulón. Pedagógiai Műhely. 1998/ A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán megrendezett intézményi Kazinczy-versenyekről. Egyetemi Fonetikai Füzetek Örkény István Gli Ungheresi című novellájának rövid feldolgozása. Uo Nyelvvédő hivatallal vagy anélkül? Édes Anyanyelvünk. XX. (1998)

9 Szubjektív helyesírás. Édes Anyanyelvünk XX. (1998) Stilisztika és gyakorlat (könyvismertetés) Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 1999/ Pedagógusjelöltek Kazinczy-versenye Budapesten. Magyar Nyelvőr 123. (1999.) Magyar helyesírási szótár (könyvismertetés). Magyar Nyelvőr 123. (1999.) Tetszik a zöldszám. Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 2. sz. 4. Balul elsült szólások. Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 4. sz. 6. Nyelvi nagyképűség. Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 3. sz. 10. Szósztár-díjas üzletek Nyíregyházán. Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 3. sz. 10. Nyelvtani műszótár (könyvismertetés). Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 2. sz. 15. Reklámviccek. Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 5. sz. 12. Fel, gilisztások! Édes Anyanyelvünk. XXII. (2000.) 3. sz. 8. Herkules, a szupersztár. Édes Anyanyelvünk. XXII. (2000.) 1. sz. 10. Lehetséges nyelvi szabványok (könyvismertetés). Magyartanítás 2001/ Az anyanyelvek napjához. Édes Anyanyelvünk. XXIIII. (2001.) 3. sz. 15. Az Európai Unió nyelve. Édes Anyanyelvünk. XXIV. (2002) 1. sz. 11. E (záró)jelben győzni fogsz? In: Kemény Gábor Szánt Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest , Kiss J Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó. Budapest, Bibliográfiában Grétsy László: Egy új címtípusról. Édes Anyanyelvünk. XXVIII. (2006) 3. sz. 7. E (záró)jelben győzni fogsz? In: Kemény Gábor Szánt Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest Bíró János: Végül ki teszi fel az i-re a pontot? Magyar Nyelvőr évf. (2008) A név tisztelete. In: Kemény Gábor Szántó Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest A rendszerváltás szavai. In: Kemény Gábor Szántó Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest Szándékos szóferdítések. In: Kemény Gábor Szántó Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest A név tisztelete. In: Kemény Gábor Szántó Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest Zavar a kép. Édes Anyanyelvünk. XXIV. (2002.) 4. sz. 14. Anyanyelvi félpercesek. Édes Anyanyelvünk. XXIV. (2002.) 2. sz. 11. Gyerekszáj az anyanyelvről. Édes Anyanyelvünk. XXIV. (2002.) 3. sz. 15. Falvédő feliratok. Édes Anyanyelvünk. XXV. (2003.) 1. sz. 9. A közhelyesírásról. Édes Anyanyelvünk. XXV. (2003.) 2. sz. 9. Információhomály. Édes Anyanyelvünk. XXV. (2003). 4. sz. 6. Tolmácsemlékeim. Édes Anyanyelvünk. XXV. (2004) 5. sz. 4. Tizedes tört vagy tizedestört? Édes Anyanyelvünk. XXVI. (2004) 2. sz. 14. Sztriptíz a rendelőben. Édes Anyanyelvünk. XXVI. (2004) 2. sz. 11. A nyelvművelés etikája. Édes Anyanyelvünk. XXVI. (2004) 4. sz. 6. A szépirodalom és a nyelvi norma. Édes Anyanyelvünk. XXVII. (2005) 2. sz. 6. Egy vessző, és más semmi. Édes Anyanyelvünk. XXVII. (2005) 3. sz. 9. A nyelvjárás is a nyelvi norma. Édes Anyanyelvünk. XXVIII. (2006) 1. sz. 1. Bringamoped, motocikli. Édes Anyanyelvünk. XXVIII. (2006) 2. sz. 9 A 6 3-as szabály, avagy a magyar-angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk. XXVIII. (2006) 3. sz. 1.

10 A nyelvzsonglőr stílusparódiája. Édes Anyanyelvünk. XXIX. (2007) 2. sz. 13. Régi szavak újjászületése. Édes Anyanyelvünk. XXIX. (2007) 3. sz. 16. Gajra ment j-k. Édes Anyanyelvünk. XXIX. (2007) 4. sz. 8. Vesszővel vagy anélkül? Édes Anyanyelvünk. XXIX. (2007) 5. sz. 9. Színház, mobil, kikapcs. Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008) 2. sz. 2. Nyerseség. Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008) 3. sz. 9. Grétsy László: A nyerseségről, még egyszer. Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008.) 3. szám 9. Stíluserény vagy stílusvétség a pleonazmus és a tautológia? Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008) 5. sz. 8. A neologizmusok és az archaizmusok skálája. Édes Anyanyelvünk. XXXI. (2009) 2. sz. 9. Futballzsargon. Édes Anyanyelvünk. XXXI. (2009) 3. sz. 2. Bevállalós bulvár. Édes Anyanyelvünk. XXXI. (2009) 3. sz. 8. Üzletnévdivat-bemutató. Édes Anyanyelvünk. XXXI. (2009) 5. sz. 11. Al Minya. Édes Anyanyelvünk. XXXII. (2010) 1. sz. 4. Boholytalanító plüss-szívecskéhez. Édes Anyanyelvünk. XXXII. (2010) 2. sz. 2. (I)gazság. Édes Anyanyelvünk. XXXII. (2010) 5. sz. 7. Megnyitó. Édes Anyanyelvünk. XXXIII. (2011) 1. sz. 11. A helyesírási neologizmus. Édes Anyanyelvünk. XXXIII. (2011) 2. sz. 4. Mészáros Ágnes: Diakrón szakszókincsvizsgálat. A nyelvi változás vizsgálata a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben (Fülszöveg) Szó, szó, szó. A válságkarácsonytól a katasztrófavédelemig. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 1. sz. 9. Avatár, arcmány, netarc. Új lehetőségek a szómagyarítás vizsgálatában. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 2. sz. 6. Dokumentumok anyanyelvünk helyzetéről. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 2. sz Nyelvjárás attitűd színház. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 3. sz. 3. Kérdések és válaszok. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 3. sz. 19. A neologizmusok szükséges és szükségtelen voltáról. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 4. sz. 8. Ételek és nevek utazás a gyorsétterem étlapján. Nyelvünk és kultúránk. 2012/ Magyarérettségi az Újszínházban, avagy Hogyan írjuk a Kukótermék-gazdát? Édes Anyanyelvünk. XXXV. (2013) 1. sz. 10. Kérdések és válaszok. Édes Anyanyelvünk. XXXV. (2013) 2. sz. 20. Csevegő tanácsadók, avagy honnan ered a spa? Édes Anyanyelvünk. XXXV. (2013) 3. sz. 8. Férfikézilabda Bajnokok Ligája(-mérkőzés). Édes Anyanyelvünk. XXXV. (2013) 5. sz. 13. Nyelvi tájkép úton-útszélen. Virítjuk a lóvét! Édes Anyanyelvünk. XXXVI. (2014) 1. sz. 8. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda nyolc éve. Édes Anyanyelvünk. XXXVI. (2014) 2. sz. 8. Kérdések és válaszok. Édes Anyanyelvünk. XXXVI. (2014) 3. sz. 17. V. ISMERTETÉSEK 1. A megszólítások nyelvhasználatunkban. Domonkosi Ágnes: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. Édes Anyanyelvünk. XXVI. (2004) 1. sz Balázs Géza: Nyelvünkben a világ. Édes Anyanyelvünk. XXIV. (2002.) 5. sz. 13.

11 3. Bozsik Gabriella V. Raisz Rózsa (szerk.): Helyesírásunk a 21. század kezdetén. Magyartanítás. 2005/ Pethő József: A halmozás alakzata. Magyartanítás sz Balázs Géza: Vitairat a nyelvművelésért. Édes Anyanyelvünk. XXVII. (2005) 5. sz Stílusközpontú nyelvművelés. Kemény Gábor: Nyelvi mozaik. Szabolcs-szatmárberegi Szemle sz Bozsik Gabriella (szerk.): Két évtized a helyesírásért. Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008) 5. sz A bulisofőr nem botrányképes. Molnár Csikós László: Divatszavak. Édes Anyanyelvünk. XXXI. (2009) 4. sz Kacsatánc és zakatolás moncsicsivel. Burget Lajos: Retró szótár. A Vörös Postakocsi Nyár A nyelvhasználatról. Révay Valéria: A nyelvhasználat szintjei a XVII XIX. századi Északkelet-Magyarországon. Köznevelés. 67. évf. 21. sz. 15. (2011. máj. 27.) VI. ISMERETTERJESZTŐ CIKKEK Számos kisebb nyelvészeti, nyelvművelő, ismeretterjesztő cikkem jelent meg a Magyar Nemzet országos napilapban, Kelet-Magyarország című megyei napilapban és Nyíregyháza hetilapjában, a Nyíregyházi Naplóban, valamint a Kossuth rádió tetten ért szavak műsorában hangzanak el jegyzeteim augusztus 31.

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései

Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 570 (ismertetés: 32, idézés: 538) A doktori iskolák akkreditációjánál figyelembe vehető tudományos közleményeinek

Részletesebben

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Szlengkutatás 7. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos Péter ISBN 963

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317 Ebből könyv, könyvrészlet: 93 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1* tudományos cikk szaklapban:39 egyéb szakcikk: 115 szakmai publikáció

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Az

Részletesebben

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Végzettség: 2003 2006: nyelvtudományi PhD-képzés, SZTE BTK, a PhD-védés időpontja: 2011. május 13., az oklevél kelte: 2011. 11. 11., minősítése: kitüntetéses: Promotio

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy

KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy Tantárgy neve Kommunikáció Tantárgy kódja AIB1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2 (előadás) Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára)

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) Témavezető

Részletesebben

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11.

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11. MOLNÁR-KOVÁCS ZSÓFIA A TANKÖNYVKUTATÁS MAGYAR BIBLIOGRÁFIÁJA (2000-2010) KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK VIZSGÁLATÁRA Pécs, 2013 A kötet megjelenését

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013)

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) 1. Bakonyi István Három évtizeden keresztül oktattam az orosz nyelvet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a jelenleg Budapesti Corvinus Egyetemen.

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben