MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK"

Átírás

1 MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces). Nyíregyháza, p. Balázs Géza: 10 érv egy nyelvművelő könyv mellett. Minya Károly anyanyelvi egyperceseiről. Édes Anyanyelvünk szám. 12. Pethő József: Anyanyelvi egypercesek. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Zimányi Árpád: Minya Károly: Nyelvművelek, tehát vagyok? Magyartanítás szám Pethő József: Az anyanyelv tisztelete. Pedagógiai Műhely április Palicz István: Van egy perced? Főiskolai Tükör március Szabolcsiné Kántor Éva: Nyelvművelek, tehát vagyok? Nyíregyházi Napló május Száraz Ancsa: Nyelvművelek tehát vagyok? Kelet-Magyarország április Balázs Géza: Nyelvünkben a világ. Isler. Budapest, Balázs Géza: Miért érdekes? Új toldalékok, utótagok? Édes Anyanyelvünk szám Mai magyar nyelvújítás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XVI. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. Szathmári István: Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Magyar Nyelvőr szám Zimányi Árpád: Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Magyartanítás szám Grétsy László: Két új nyelvművelő könyvről. Édes Anyanyelvünk szám Benő Attila: Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Modern Nyelvoktatás szám Jenei Teréz: Mai magyar nyelvújítás. Pedagógiai Műhely szám Daniss Győző: Plaza, kukac, kukkolda. Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Népszabadság, szeptember Jánosi Adrienn: A történelem és a nyelv. Pedagógiai Műhely szám Csekéné Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Pro Educatione Alapítvány. Nyíregyháza, Kiss Gábor: Életmódváltás szókincseltolódás. In: P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit (szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Tinta Könyvkiadó. Budapest, Ladányi Mária: A morfológia szerepe új terminusok létrehozásában: a rendszerváltás szókincse és a szóalkotás. Előadáskivonatok VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus augusztus 29

2 31 az MTA Nyelvtudományi Intézet és a Magyar Nyelvtudományi Társaság közös rendezésében. Heltainé Nagy Erzsébet: Anyanyelvi hagyományok nyelvi modernizáció. A nyelvművelés etikája és gyakorlata. In: Cs. Jónás Erzsébet Székely Gábor (szerk.): Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. MANYE Bessenyei György Könyvkiadó. Pécs Nyíregyháza, Eőry Vilma: A magyarba bekerülő angol szavak és ún. reklámnyelvi törvény. In: Zimányi Árpád (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvről. Az Eszterházy Károlyi Főiskola Tudományos Közleményei, új sorozat XXXII. kötet. Eger, É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó. Budapest, , 77. A. Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Budapest, Szathmári István: Légy tudatában értékeidnek! Édes Anyanyelvünk szám. 13. Dóra Zoltán: Igéző. Édes Anyanyelvünk. XXVII szám. 7. Fóris Ágota Bérczes Edit: A wellness terminológiája. Magyar Nyelvőr szám Veszelszki Ágnes: Neologizmusok és hapax legomenonok a reklámokban. In. Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről. Inter Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest , 166., 177. Veszelszki Ágnes: A nyelvújítás egyik szóalkotási módja, a szóelvonás. In: Balázs Géza (szerk.): A nyelvújítás jelvilága. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest, , 74. Fábián Zsuzsanna Neologizmusok és szótárak. In. Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Budapest. Tinta Könyvkiadó. 111., 115. Sólyom Réka: Neologizmusok kognitív szemantikai megközelítése. Magyar Nyelvőr szám. 271., 272. Mészáros Ágnes: Diakrón szakszókincsvizsgálat. A nyelvi változás vizsgálata a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben Sólyom Réka: Szóösszetétellel keletkezett neologizmusok szemantikai szerkezetének vizsgálata. In: Horváthné Molnár Katalin Antonio Donato Sciacovelli (szerk): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Szombathely, augusztus Budapest Szombathely Sopron: MANYE NYME CD-n Sólyom Réka: Fórumszövegek vizsgálata: neologizmusok elemzése szemantikai felépítés és a stílus szociokulturális rétegzettségének vonatkozásában. In: Tátrai Szilárd Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Stíluskutató csoport. Budapest, Péter Mihály: A leplező nyelv. Tinta Könyvkiadó. Budapest, Sümegi Mariann: Neologizmusok a női divatmagazinokban. Magyartanítás 2013/1. 32., 33., 34., 37. Zimányi Árpád: Norma és változás. Líceum Kiadó. Eger, Balázs Géza: A szakmai nyelvhasználat múltja, jelene. És jövője? In. Veszelszki Ágnes Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. Éghajlat Könyvkiadó. Budapest

3 T. Somogyi Magda: A magyar közgazdaság-tudományi szaknyelv szókészletének eredetéről. In. Veszelszki Ágnes Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. Éghajlat Könyvkiadó. Budapest Veszelszki Ágnes: marketolingvisztika és a marketing szaknyelve. In. Veszelszki Ágnes Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. Éghajlat Könyvkiadó. Budapest Bibliográfiában hivatkozik rá: Balázs Géza: A magyar nyelv elé mozdításáról Vitairat a nyelvművelésért. Akadémiai Kiadó. Budapest, Kiss Jenő Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó. Budapest, Balázs Géza: A magyar nyelvstratégia vázlata. In. Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről. Inter Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest Mészáros Ágnes: Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének alakulása. Magyar Orvosi Nyelv szám Mészáros Ágnes: A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök szakkifejezéseinek módosulása az egészségbiztosítási szakszókincsben. Magyar Orvosi Nyelv Rendszerváltás-normaváltás. A magyar nyelvművelés története 1989-től napjainkig. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat. Tinta Kiadó. Budapest, p. Grétsy László: Minya Károly könyve nyelvművelésünk legutóbbi másfél évtizedéről. Pedagógiai Műhely. XXXI sz Balázs Géza: A nyelvművelés köszöni, jól van! Édes Anyanyelvünk szám. 13. Kemény Gábor: Rendszerváltás-normaváltás. Magyar Nyelvőr (2006) Deme László: Rendszerváltás-normaváltás. A magyar nyelvművelés története 1989-től napjainkig. Magyartanítás. 2006/3. Adamikné Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene. Trezor Kiadó. Budapest, Szabó Tamás Péter: Fiatalok a nyelv fejlődéséről és fejlesztéséről. Magyar Nyelv. CII. (2007) 4. sz Bibliográfiában hivatkozik rá: Balázs Géza: Magyar nyelvpolitika, nyelvstratégia és nyelvművelés. In. Balázs Géza Dede Éva (szerk.): Európai nyelvművelés. Inter Kht. PRAE.HU. Budapest, Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat. Tinta Könyvkiadó. Budapest, p. Daniss Győző: Ők már megszülettek. Népszabadság július Bakcsi György: Befejezhetetlen. Élet és Tudomány 2007/32.

4 Fehér Béla: Virány. Magyar Nemzet szeptember Hermann Irén: Szóra érdemesek. Figyelő szeptember , Pintér Tibor: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat. Tinta Könyvkiadó. Budapest, p. Modern Nyelvoktatás. XVIII. (2007) 4. sz Grétsy László: A szavak, amelyek vallanak rólunk. Édes Anyanyelvünk. XXIX. (2007.) 12. Holczer József: Lájtos esetem a lajt-tal. Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008.) 1. szám. 11. Székely Gábor Szakszók és szakkifejezések élete köznyelvi környezetben. In. Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Budapest. Tinta Könyvkiadó H. Varga Márta: A -(V)s képző produktivitásáról. Magyar Nyelvőr. (134.) szám Mészáros Ágnes: Diakrón szakszókincsvizsgálat. A nyelvi változás vizsgálata a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben Sólyom Réka: Fórumszövegek vizsgálata: neologizmusok elemzése szemantikai felépítés és a stílus szociokulturális rétegzettségének vonatkozásában. In: Tátrai Szilárd Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Stíluskutató csoport. Budapest, Kiss Gábor (főszerk.): Régi szavak szótára. Tinta Könyvkiadó. Budapest Zimányi Árpád: Norma és változás. Líceum Kiadó. Eger, Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 118. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. 6. Új szavak II. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 32. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. Hujber Szabolcs: Buliliba és mohózat. Minya Károly Új szavainkról. Magyar Nemzet augusztus Kettesnyelvünk. 100 anyanyelvi írás. (Társszerző: Balázs Géza) Inter. Budapest p. I. 2. SEGÉDKÖNYVEK A KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSHOZ 8. Helyesírási szabályzat és szótár. Újhold Könyvkiadó. Kisújszállás, p. (Társszerző: Szathmári István) 6. Grammatikai gyakorlókönyv (mintaelemzésekkel és segédanyagokkal). Nyíregyháza. Bölcsész Konzorcium p. (CD-n és digitalizált változatban is) (Társszerző: Bényei Ágnes, P. Lakatos Ilona, P. Csige Katalin, Szabó Ferenc) 7. Helyesírási versenyfeladatsorok és tollbamondásszövegek 5 6. osztály. Pannon- Literatúra Kft p. 8. Helyesírási versenyfeladatsorok és tollbamondásszövegek 7 8. osztály. Pannon- Literatúra Kft p 9. Diákszótár. Idegen szavak kislexikona. Aquila Könyvkiadó. Debrecen, p.

5 10. Nyelvtanfeladatlapok középiskolába felvételizőknek. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza, p. 11. Hej, hej, helyesírás! Jedlik Kiadó. Nyíregyháza, p. (Társszerző: Balázs Géza) 12. Balázs Géza Zimányi Árpád (szerk.): Magyar nyelvhasználati szótár. Pauz Westermann Könyvkiadó. Celldömölk, (több szócikk írójaként) 13. Emelt szintű szóbeli érettségi tételek magyar nyelvből. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza, p. (P. Lakatos Ilona társszerzővel) 14. Helyesírási szintfelmérők. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza, p. 15. Emelt szintű szóbeli érettségi magyar nyelvből. Tóth Könyvkiadó. Debrecen p. (P. Lakatos Ilona és Pethő József társszerzőkkel) 15. Magyar nyelv és irodalom tankönyv és szemelvénygyűjtemény 9. Szakiskolák részére. School Kiadó. Nyíregyháza, p. (Juhász Ernő és Karádi Zsolt ársszerzőkkel) 16. Magyar nyelv és irodalom munkafüzet 9. Szakiskolák részére. School Kiadó. Nyíregyháza, p. (Juhász Ernő és Karádi Zsolt társszerzőkkel) 17. Helyesírási tudáspróbatár. Pannon-Literatúra Kft p II. SZERKESZTETT KÖTETEK 1. Szöveggyűjtemény I. A magyartanári mesterképzésben részt vevő hallgatók számára. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, p. 2. Mesterfüzet I. A tanári szakképzettségben részt vevő hallgatók számára. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, p. III. TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK A jövő idő kifejezései a finn és a magyar nyelvben. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tomus 13/C Nyelvészeti Közlemények (Különnyomat) Helységnévből alakult családneveink egy típusáról. Magyar Névtani Dolgozatok 100. Tulajdonnév-használatunk. Bp., Szabó Dezső újszerű összetételeiről. Magyar Nyelvőr (1993.) Szabó Dezső szóújításai. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 1993/ Betű-e a ch? Magyar Nyelvőr (1994.) Szórendszerváltás. Példaanyag-változás a helyesírási szabályzatban. In: Helyesírási kultúránk fejlesztéséért. Eger. (1996.) Az elvonással keletkezett összetett ige mint neologizmus. Magyar Nyelvőr (1997.) Nyilatkozatháború. Sajtóvita a nyelvművelésről. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 1999/ Iskolanévadás az ezredfordulón. Pedagógiai Műhely 1999/ A turkálótól a plázáig: üzletnévadás az ezredfordulón. Névtani Értesítő Jelentésbővülés, jelentésmódosulás napjaink nyelvében. In. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához II. Poliszémia, homonímia. Tinta Könyvkiadó. Budapest Mai magyar nyelvújítás. In: V. Raisz Rózsa H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. MNyTK szám. (1998) Szókészletünk változása a neologizmusok újabb rendszerezésének tükrében. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza

6 Közgazdasági tárgyú idegen szavak. Pedagógiai Műhely Mit változtatnék meg a helyesírási szabályzatban? Pedagógiai Műhely A szókincsbővülés tendenciái, módjai és példái a rendszerváltástól az ezredfordulóig. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve. Újvidék Idegen szavak a mindennapi nyelvhasználatban. In. Minya Károly (szerk.): Tudomány és anyanyelv (A Magyar Professzorok Világtanácsának az MTA Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közreműködésével megrendezett ankét előadásai). Nyíregyháza, Az Anyanyelvápolók Szövetségének megalakulása. In: Éltető anyanyelvünk (Írások Grétsy László 70. születésnapjára). Tinta Könyvkiadó. Budapest, A nyelvi újítás egyik ritkább módja: a szándékos szóferdítés. In: Hajdú Mihály Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Bp A hiperkorrekció mint stíluseszköz. Szándékos helyesírási és nyelvhelyességi hibák Parti Nagy Lajos: Sárobárdi Jolán: A test angyalai című giccsregényben. In: Szathmári István (szerk.): Az retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest, L. Erdélyi Margit: Az alakzatkutatásról. Irodalmi Szemle szám. 70. V. Raisz Rózsa: Szathmári István szerk. A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Magyar Nyelv Domonkosi Ágnes: Az alakzatok szöveg- és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében. Az alakzatok világa 20. Tinta Könyvkiadó. Budapest, Mai magyar szaknyelvújítás. In: Balázs Géza (szerk.) A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, Hibák, szólások, metaforák. (Sajtónyelv, helyzetkép) In: Varga Gabriella (szerk.): Kommunikáció és nyelvhasználat. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. XXXI. Eger, A nyelvművelés elmélete és gyakorlata. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről ( ). Akadémiai Kiadó. Budapest, A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport története ( ). In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről ( ). Akadémiai Kiadó. Budapest, (Társszerző: Balázs Géza) A nyelvművelés etikája és gyakorlata. In.: Cs. Jónás Erzsébet Székely Gábor (szerk.): Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. MANYE Bessenyei György Könyvkiadó. Pécs Nyíregyháza, Iskolai nyelvművelés: oktalan tevékenység? In: Huszti Ilona Kojadzsin Natália (szerk.): Nyelv és oktatás a 21. század elején. PoliPrint, Ungvár, A magyarítás motivációi és nehézségei. Magyar Nyelvőr (2005) Emlékszám Lőrincze Lajos születésének 90. évfordulójára Nyelvművelés, nyelvi norma, nyelvhelyesség, nyelvi sztenderd. Pedagógiai Műhely. XXXI. 1. sz A Parti-csapda és a Háy-dráma-szöveg. Napút. IX. (2007) 5. sz A ritkább szóalkotási módok stilisztikai funkciója Parti Nagy Lajos A tisztújítás című drámájában. In: Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás 1. kötet Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Debrecen Budapest, 2007: Nyelvművelés Finnországban. In.: Balázs Géza Dede Éva (szerk.): Európai nyelvművelés. Inter Kht. PRAE.HU. Budapest,

7 A nyelvművelés színterei és lehetőségei Finnországban. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek. Bessenyei György Könyvkiadó. é. n A ritkább szóalkotási módok stilisztikai funkciója Parti Nagy Lajos A tisztújítás című drámájában. In: Németh Zoltán (szerk.): Tükördara. Parti Nagy Lajos költészetéről, prózájáról, drámájáról. Kijárat Kiadó. Budapest, (másodközlés) Hendiadisz, körmondat, pleonazmus, tautológia szócikkek (Jenei Teréz társszerzővel), halmozás szócikk (Pethő József társszerzővel). In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest , , , , Nábrádiné Jurasek Ibolya: Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) szám. Kemény Gábor: Megjelent az Alakzatlexikon! Édes Anyanyelvünk szám. 15. Finn. In: Balázs Géza Dede Éva (szerk.): Európai helyesírások. Inter Kht. PRAE.HU, Nyelvújítás napjainkban. Napút. XI. (2009) 8. sz Nyelvi tolerancia az iskolai kommunikációban. In: Karmacsi Zoltán Márku Anita (szerk.): Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. PiloPrint, Fodor Katalin: Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézet. Ungvár, l. Magyar Nyelv (170. évf.) 109. Parapatics Andrea: A szlenggel kapcsolatos tanulói attitűdök és elvárások az anyanyelvi órán. Nyelvújítás napjainkban. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről. Inter Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest Nyelvtantanítás újszerű példaanyaggal, avagy így írtok ti, diákok! Pedagógiai Műhely. XXXIV. évf. 4. sz A neologizmus és a nyelvhelyesség viszonya. In: Minya Károly (szerk.): Mesterfüzet I. A tanári szakképzettségben részt vevő hallgatók számára. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, A neologizmusok több szempontú megközelítése. In. Hódi Éva (szerk.): Nyelvújulás és világlátás. Ada, A divatszavak és a neologizmusok viszonya. In. Hári Gyula (szerk.): Végetlen a tér, mely munkára hív Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Veszprém Helyesírási neologizmusok. In. P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek. II. Bessenyei Könyvkiadó. Nyíregyháza Mutatvány egy készülő neologizmusszótárból. Pedagógiai Műhely. XXXV évf. 3. sz Purizmus, magyarítás és neologizmus. In. Pethő József (szerk.): Mesterfüzet II. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza,

8 Nyelvújítás. In: Balázs Géza (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter Nonprofit Kft Ki beszél helyesen? A dédiszitter esete a höriszitterrel és az ovibraderrel. A Vörös Postakocsi Nyár Tetten ért szavak. Anyanyelvi rádiós jegyzetek. Pedagógiai Műhely. XXXVI évf. 3. sz Nyelvstratégiai feladatok. Napút. XIV. (2012) 2. sz Magyar nyelvstratégiai feladatok 2011-ben. In. P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek III. Bessenyei Könyvkiadó. Nyíregyháza Értjük vagy félreértjük az új szavakat? Pedagógiai Műhely. XXXVII évf. 2. sz Mi a szaknyelvi neologizmus? In. Veszelszki Ágnes Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. Éghajlat Könyvkiadó. Budapest Weöres Sándor egyszavasai. In. Nyiri Péter (szerk.): Múzsák kertje. A nyelv lelke, a lélek nyelve. A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei. 2. Sátoraljaújhely Széphalom Kazinczy lábnyomán jelenkori nyelvújítás. In. Nyiri Péter (szerk.): Múzsák kertje. A nyelv lelke, a lélek nyelve. A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei. 2. Sátoraljaújhely Széphalom A kortárs magyar dráma nyelvhasználata. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 2014/ IV. TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ ÍRÁSOK Népszavazunk. Nyelvművelő kis tükör. Apáczai Csere János Könyvkiadó. Celldömölk Nyelvvédelem környezetvédelem. Édes Anyanyelvünk XIV. évf. (1991.) 3. sz. 14. Mit eszünk rajta? Édes Anyanyelvünk. XV. évf. (1992.) 4. sz. 12. A név tisztelete avagy mégis marcalii. Magyar Nyelvőr (1992.) Plakátjelszó-történelem. Édes Anyanyelvünk XV. (1993.) Az anyanyelv fesztiválja. Édes Anyanyelvünk. XV. (1993.) 3. sz. 13. Békebeli helyesírás. Édes Anyanyelvünk. XVI. (1994.) 2. sz. 14. Topon vagyunk? Édes Anyanyelvünk. XVI. (1994.) 5. sz. 11. Szép beszéd felsőfokon. Édes Anyanyelvünk. XVI. (1994.) 4. sz. 13. A Kazinczy-verseny évi országos döntőjéről. (Nagy Éva társszerzővel) Egyetemi Fonetikai Füzetek. 16. (1995.) Stoppol-e a stoppos? Édes Anyanyelvünk XVII. (1995) A pancsoló olajbáró és a nadrágszíjszűkítés. Édes Anyanyelvünk. XVIII: (1996.) 1. sz. 10. Felvételizők figyelmébe (könyvismertetés). Édes Anyanyelvünk XVIII: (1996.) 2. sz. 17. Lőrincze-díjas nyelvész. Édes Anyanyelvünk. XVIII. (1996.) 2. sz. 15. Nulladik típusú kifejezések. Édes Anyanyelvünk. XVIII. évf. (1996.) 3. sz. 13. Kommunikatív kapcsolatteremtés (Megjelenés, tekintet, gesztusok és hangeszközök). Egyetemi Fonetikai Füzetek. 21. (1997.) Filmcímfordítások és -ferdítések. Édes Anyanyelvünk XIX. (1997) Feketeország. Édes Anyanyelvünk. XIX. (1997.) 1. sz. 19. Mosolykód a hálón. Édes Anyanyelvünk. XIX. (1997.) 5. sz. 10. Anyanyelvünk az ezredfordulón. Pedagógiai Műhely. 1998/ A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán megrendezett intézményi Kazinczy-versenyekről. Egyetemi Fonetikai Füzetek Örkény István Gli Ungheresi című novellájának rövid feldolgozása. Uo Nyelvvédő hivatallal vagy anélkül? Édes Anyanyelvünk. XX. (1998)

9 Szubjektív helyesírás. Édes Anyanyelvünk XX. (1998) Stilisztika és gyakorlat (könyvismertetés) Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 1999/ Pedagógusjelöltek Kazinczy-versenye Budapesten. Magyar Nyelvőr 123. (1999.) Magyar helyesírási szótár (könyvismertetés). Magyar Nyelvőr 123. (1999.) Tetszik a zöldszám. Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 2. sz. 4. Balul elsült szólások. Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 4. sz. 6. Nyelvi nagyképűség. Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 3. sz. 10. Szósztár-díjas üzletek Nyíregyházán. Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 3. sz. 10. Nyelvtani műszótár (könyvismertetés). Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 2. sz. 15. Reklámviccek. Édes Anyanyelvünk. XXI. (1999.) 5. sz. 12. Fel, gilisztások! Édes Anyanyelvünk. XXII. (2000.) 3. sz. 8. Herkules, a szupersztár. Édes Anyanyelvünk. XXII. (2000.) 1. sz. 10. Lehetséges nyelvi szabványok (könyvismertetés). Magyartanítás 2001/ Az anyanyelvek napjához. Édes Anyanyelvünk. XXIIII. (2001.) 3. sz. 15. Az Európai Unió nyelve. Édes Anyanyelvünk. XXIV. (2002) 1. sz. 11. E (záró)jelben győzni fogsz? In: Kemény Gábor Szánt Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest , Kiss J Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó. Budapest, Bibliográfiában Grétsy László: Egy új címtípusról. Édes Anyanyelvünk. XXVIII. (2006) 3. sz. 7. E (záró)jelben győzni fogsz? In: Kemény Gábor Szánt Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest Bíró János: Végül ki teszi fel az i-re a pontot? Magyar Nyelvőr évf. (2008) A név tisztelete. In: Kemény Gábor Szántó Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest A rendszerváltás szavai. In: Kemény Gábor Szántó Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest Szándékos szóferdítések. In: Kemény Gábor Szántó Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest A név tisztelete. In: Kemény Gábor Szántó Jenő (szerk.): Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó. Budapest Zavar a kép. Édes Anyanyelvünk. XXIV. (2002.) 4. sz. 14. Anyanyelvi félpercesek. Édes Anyanyelvünk. XXIV. (2002.) 2. sz. 11. Gyerekszáj az anyanyelvről. Édes Anyanyelvünk. XXIV. (2002.) 3. sz. 15. Falvédő feliratok. Édes Anyanyelvünk. XXV. (2003.) 1. sz. 9. A közhelyesírásról. Édes Anyanyelvünk. XXV. (2003.) 2. sz. 9. Információhomály. Édes Anyanyelvünk. XXV. (2003). 4. sz. 6. Tolmácsemlékeim. Édes Anyanyelvünk. XXV. (2004) 5. sz. 4. Tizedes tört vagy tizedestört? Édes Anyanyelvünk. XXVI. (2004) 2. sz. 14. Sztriptíz a rendelőben. Édes Anyanyelvünk. XXVI. (2004) 2. sz. 11. A nyelvművelés etikája. Édes Anyanyelvünk. XXVI. (2004) 4. sz. 6. A szépirodalom és a nyelvi norma. Édes Anyanyelvünk. XXVII. (2005) 2. sz. 6. Egy vessző, és más semmi. Édes Anyanyelvünk. XXVII. (2005) 3. sz. 9. A nyelvjárás is a nyelvi norma. Édes Anyanyelvünk. XXVIII. (2006) 1. sz. 1. Bringamoped, motocikli. Édes Anyanyelvünk. XXVIII. (2006) 2. sz. 9 A 6 3-as szabály, avagy a magyar-angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk. XXVIII. (2006) 3. sz. 1.

10 A nyelvzsonglőr stílusparódiája. Édes Anyanyelvünk. XXIX. (2007) 2. sz. 13. Régi szavak újjászületése. Édes Anyanyelvünk. XXIX. (2007) 3. sz. 16. Gajra ment j-k. Édes Anyanyelvünk. XXIX. (2007) 4. sz. 8. Vesszővel vagy anélkül? Édes Anyanyelvünk. XXIX. (2007) 5. sz. 9. Színház, mobil, kikapcs. Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008) 2. sz. 2. Nyerseség. Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008) 3. sz. 9. Grétsy László: A nyerseségről, még egyszer. Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008.) 3. szám 9. Stíluserény vagy stílusvétség a pleonazmus és a tautológia? Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008) 5. sz. 8. A neologizmusok és az archaizmusok skálája. Édes Anyanyelvünk. XXXI. (2009) 2. sz. 9. Futballzsargon. Édes Anyanyelvünk. XXXI. (2009) 3. sz. 2. Bevállalós bulvár. Édes Anyanyelvünk. XXXI. (2009) 3. sz. 8. Üzletnévdivat-bemutató. Édes Anyanyelvünk. XXXI. (2009) 5. sz. 11. Al Minya. Édes Anyanyelvünk. XXXII. (2010) 1. sz. 4. Boholytalanító plüss-szívecskéhez. Édes Anyanyelvünk. XXXII. (2010) 2. sz. 2. (I)gazság. Édes Anyanyelvünk. XXXII. (2010) 5. sz. 7. Megnyitó. Édes Anyanyelvünk. XXXIII. (2011) 1. sz. 11. A helyesírási neologizmus. Édes Anyanyelvünk. XXXIII. (2011) 2. sz. 4. Mészáros Ágnes: Diakrón szakszókincsvizsgálat. A nyelvi változás vizsgálata a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben (Fülszöveg) Szó, szó, szó. A válságkarácsonytól a katasztrófavédelemig. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 1. sz. 9. Avatár, arcmány, netarc. Új lehetőségek a szómagyarítás vizsgálatában. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 2. sz. 6. Dokumentumok anyanyelvünk helyzetéről. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 2. sz Nyelvjárás attitűd színház. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 3. sz. 3. Kérdések és válaszok. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 3. sz. 19. A neologizmusok szükséges és szükségtelen voltáról. Édes Anyanyelvünk. XXXIV. (2012) 4. sz. 8. Ételek és nevek utazás a gyorsétterem étlapján. Nyelvünk és kultúránk. 2012/ Magyarérettségi az Újszínházban, avagy Hogyan írjuk a Kukótermék-gazdát? Édes Anyanyelvünk. XXXV. (2013) 1. sz. 10. Kérdések és válaszok. Édes Anyanyelvünk. XXXV. (2013) 2. sz. 20. Csevegő tanácsadók, avagy honnan ered a spa? Édes Anyanyelvünk. XXXV. (2013) 3. sz. 8. Férfikézilabda Bajnokok Ligája(-mérkőzés). Édes Anyanyelvünk. XXXV. (2013) 5. sz. 13. Nyelvi tájkép úton-útszélen. Virítjuk a lóvét! Édes Anyanyelvünk. XXXVI. (2014) 1. sz. 8. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda nyolc éve. Édes Anyanyelvünk. XXXVI. (2014) 2. sz. 8. Kérdések és válaszok. Édes Anyanyelvünk. XXXVI. (2014) 3. sz. 17. V. ISMERTETÉSEK 1. A megszólítások nyelvhasználatunkban. Domonkosi Ágnes: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. Édes Anyanyelvünk. XXVI. (2004) 1. sz Balázs Géza: Nyelvünkben a világ. Édes Anyanyelvünk. XXIV. (2002.) 5. sz. 13.

11 3. Bozsik Gabriella V. Raisz Rózsa (szerk.): Helyesírásunk a 21. század kezdetén. Magyartanítás. 2005/ Pethő József: A halmozás alakzata. Magyartanítás sz Balázs Géza: Vitairat a nyelvművelésért. Édes Anyanyelvünk. XXVII. (2005) 5. sz Stílusközpontú nyelvművelés. Kemény Gábor: Nyelvi mozaik. Szabolcs-szatmárberegi Szemle sz Bozsik Gabriella (szerk.): Két évtized a helyesírásért. Édes Anyanyelvünk. XXX. (2008) 5. sz A bulisofőr nem botrányképes. Molnár Csikós László: Divatszavak. Édes Anyanyelvünk. XXXI. (2009) 4. sz Kacsatánc és zakatolás moncsicsivel. Burget Lajos: Retró szótár. A Vörös Postakocsi Nyár A nyelvhasználatról. Révay Valéria: A nyelvhasználat szintjei a XVII XIX. századi Északkelet-Magyarországon. Köznevelés. 67. évf. 21. sz. 15. (2011. máj. 27.) VI. ISMERETTERJESZTŐ CIKKEK Számos kisebb nyelvészeti, nyelvművelő, ismeretterjesztő cikkem jelent meg a Magyar Nemzet országos napilapban, Kelet-Magyarország című megyei napilapban és Nyíregyháza hetilapjában, a Nyíregyházi Naplóban, valamint a Kossuth rádió tetten ért szavak műsorában hangzanak el jegyzeteim augusztus 31.

HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN. (2014. novemberig)

HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN. (2014. novemberig) HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN (2014. novemberig) 1. Balázs Géza: Nyelvünkben a világ. Isler. Budapest. 2002. 255. Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces).

Részletesebben

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. Nyelvművelek, tehát vagyok? 100 anyanyelvi egyperces. Nyíregyháza. 2002. 155 p. Balázs Géza: 10 érv

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. januárig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. januárig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. januárig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10 14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI

Részletesebben

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. Nyelvművelek, tehát vagyok? 100 anyanyelvi egyperces. Nyíregyháza. 2002. 155 p. Ismertetés: Balázs

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. novemberig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. novemberig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. novemberig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. 2. A 10

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) 2015. áprilisig

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) 2015. áprilisig PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) 2015. áprilisig I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből

Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből Fábián Beáta II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fabianbeata1986@gmail.hu

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2014. januárig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2014. januárig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2014. januárig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

OTKA NYE 43725. A Magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások Hungarian in the Age of Informatics, 2003 2006. Szakmai zárójelentés

OTKA NYE 43725. A Magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások Hungarian in the Age of Informatics, 2003 2006. Szakmai zárójelentés OTKA NYE 43725. A Magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások Hungarian in the Age of Informatics, 2003 2006. Szakmai zárójelentés A 2003-ban vállalt programot (empirikus adatgyűjtések,

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2016. januárig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2016. januárig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2016. januárig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke

Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke Könyv: Szociolingvisztikai jelenségek Móricz Zsigmond műveiben. Nyíregyháza, 2004. Bessenyei György Könyvkiadó. 233 oldal Anyanyelvi tehetséggondozás. Nyíregyháza,

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D

CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D Dr. Boronkai Dóra Ph.D egyetemi adjunktus Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet Iroda: A épület, 210. iroda Telefon: 74/528-300/1213Email: boronkaid@igyk.pte.hu ; boronkaidori@freemail.hu

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek Dr. Kormány Gyula professor emeritus publikációi Könyvek 1. Kazincbarcika földrajza /társszerző/ (1980): Miskolc, pp. 289-311. 2. A Rétköz földrajzi képe. Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv

Részletesebben

ELTETO ANYANYELVÜNK. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. írások Grétsy László 70. születésnapjára TINTA KÖNYVKIADÓ

ELTETO ANYANYELVÜNK. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. írások Grétsy László 70. születésnapjára TINTA KÖNYVKIADÓ ELTETO ANYANYELVÜNK Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata írások Grétsy László 70. születésnapjára TINTA KÖNYVKIADÓ TARTALOM Tabula gratulatoria 5 KÖSZÖNTŐK DÁVID IBOLYA A beszélő ember 11 KOLTÓI

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) januárig

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) januárig PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) 2016. januárig I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest. 1977. 141 l. 2. A 10

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

A STILISZTIKAI ALAKZATOK RENDSZEREZÉSE 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 55. A STILISZTIKAI ALAKZATOK RENDSZEREZÉSE Szerkesztette SZATHMÁRI ISTVÁN TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2006 4 KÖNYVEM

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I.

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I. XXV. OTDK 2001. Pethő Andrea orosz nyelv és irodalom szakos tanár angol IV. Dolgozatának címe: Állatokkal kapcsolatos beszédfordulatok (orosz-magyar vonatkozások) Témavezető: Dr. Jankovics Mária főiskolai

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola Cím Szerző Iskolatípus Ár Magyar irodalom, magyar nyelv Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára [13199/SZ/1] Madocsai László gimnázium, szakközépiskola 25,4 Irodalmi szöveggyűjtemény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye Szemle 107 A kötet e két kimondottan magyar etimológiai tárgyú anyagán kívül magyar szempontból is figyelemre méltó még MICHAEL KNÜPPEL cikke a magyar tambura távoli keleti előzményeiről (219 26), továbbá

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/26. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek!

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek! A magyar nyelv tanítása Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához 2007-tıl új tételek! 1. A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. A funkcionális szemlélető anyanyelvi nevelés fogalma és alapelvei.

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános adatok A Magyar Szemiotikai Társaság (továbbiakban Társaság) a F6városi Bíróság 9. Pk. 65-345/1991/19. számú

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Szerkesztett kötetek:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Szerkesztett kötetek: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Önálló munkák: 1. A szecesszió stiláris sajátosságai Babits Mihály szépprózájában. Bölcsészdoktori értekezés. KLTE Debrecen, 1994. (kézirat) 2. Babits szépprózája az alakzatok tükrében.

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen MEGHÍVÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: B 204. Záróvizsga időpontja: január óra

Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: B 204. Záróvizsga időpontja: január óra Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: B 204. Záróvizsga időpontja: 2016. január 20. 8 00 óra Kutriné Tara Ilona Maródiné Nyíri Éva Subáné Kiss Gyöngyi Kissné Nagy Adrienn Ráczné Balla Edit Gál Mariann Schuller

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politikatudományi, Közigazgatási és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírói 1.4

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / 2012. Országos tanulmányi ek Apáczai Kiadó által szervezett képzőművészeti V V különdíj Farkas Kata Kullai

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben