Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)"

Átírás

1 Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika? Magyartanítás szám Markó Alexandra: Éltető anyanyelvünk. Magyar Nyelv szám Az ifjúság, aki? A személyekből álló csoportok gyűjtőnevére utaló vonatkozó névmások használatáról. In: Balázs Géza A. Jászó Anna Koltói Ádám (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó Budapest Gintli Tibor: Elbeszélői hang és identitás a Boldogult úrfikoromban című regényben. In: Kenyeres Zoltán Gintli Tibor (szerk.): Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Anonymus Krúdy Gyula személynévadása első Szindbád-kötetében. Névtani Értesítő Péter Mihály: A metafora grammatikája és stilisztikája. Magyar Nyelvőr Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. In: Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta Könyvkiadó. Budapest Tolcsvai Nagy Gábor: Az alakzatok kognitív nyelvészeti megalapozása. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest Koherencia és adjekció. Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez. In: Szathmári István (szerk.): A retorikaistilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest V. Raisz Rózsa: Szathmári István szerk. A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Magyar Nyelv Koherencia és adjekció. Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Pro Educatione Alapítvány Nyíregyháza. 55. Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Pro Educatione Alapítvány Nyíregyháza. 55. A halmozás alakzatának néhány elméleti kérdése. Magyar Nyelvőr Czetter Ibolya: Stílusszintézis Krúdy Gyula Pesten lakott egy fuvolás című novellájában. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. sz (A PhD-dolgozatként megvédett kéziratos változatra való hivatkozás.) 10. Jenei Teréz: A szabad függő beszéd mint stílusalakító tényező Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Koherencia és adjekció. Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez. In: Szathmári István (szerk.): A retorikaistilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kemény Gábor: A szakrális és az erotikus viszonya Krúdy prózájában. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta

2 2 Könyvkiadó. Budapest Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. In: Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta Könyvkiadó. Budapest Tátrai Szilárd: Műfaj és stílus. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi (A PhD-dolgozatként megvédett kéziratos változatra való hivatkozás.) 13. Szikszainé Nagy Irma: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. Magyar Nyelvőr Szikszainé Nagy Irma: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás alakzatának néhány elméleti kérdése. Magyar Nyelvőr Tolcsvai Nagy Gábor: A képzeleti jelentéstana Krúdy műveiben. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. Magyar Nyelvőr Tolcsvai Nagy Gábor: A képzeleti jelentéstana Krúdy műveiben. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás alakzatának néhány elméleti kérdése. Magyar Nyelvőr Kemény Gábor: A gyógyfürdők, akik. Édes Anyanyelvünk : 5. Az ifjúság, aki? A személyekből álló csoportok gyűjtőnevére utaló vonatkozó névmások használatáról. In: Balázs Géza A. Jászó Anna Koltói Ádám (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó Budapest L. Erdélyi Margit: Az alakzatkutatásról. Irodalmi Szemle : 70. Koherencia és adjekció. Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest Minya Károly: A halmozás alakzata. Pedagógiai Műhely : A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. sz Kemény Gábor: Pethő József: A halmozás alakzata. Magyar Nyelvőr A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 21. Minya Károly: A halmozás alakzata. Magyartanítás : A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. sz Kelecsényi László: Pethő József: A halmozás alakzata. Élet és Irodalom : 23. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 23. Rozgonyiné Molnár Emma: Pethő József: A halmozás alakzata. Módszertani Közlemények : 188. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

3 3 24. Minya Károly: A Krúdy-életmű stilisztikai vizsgálatai. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle : 537. Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. In: Pethő József Jenei Teréz (szerk.) Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Gintli Tibor: Valaki van, aki nincs. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Akadémiai Kiadó. Budapest Krúdy Gyula személynévadása első Szindbád-kötetében. Névtani Értesítő Gintli Tibor: Valaki van, aki nincs. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Akadémiai Kiadó. Budapest Aki az igazi nevünkön nevez végre Krúdy Gyula névadása a Szindbád megtérése című kötetben. Névtani Értesítő Heltainé Nagy Erzsébet: Könyv a halmozás alakzatáról. Édes Anyanyelvünk : 15. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 28. Z. Lajtos Nóra: A művész stílusa: József Attila, a stílus művésze. Pedagógiai Műhely : 87. Adjekciós alakzatok József Attila verseiben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): József Attila, a stílus művésze. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Kornyáné Szoboszlai Ágnes: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Magyar Nyelvjárások. XLIV Alakzatok napjaink szónoki beszédeiben. In: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Tinta Könyvkiadó. Budapest Szilassy Eszter: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvjárások. XLIV Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Domonkosi Ágnes: Pethő József Jenei Teréz (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Magyar Nyelv Stílus és jelentés. Tinta Könyvkiadó. Budapest V. Raisz Rózsa: József Attila, a stílus művésze. Magyar Nyelv Adjekciós alakzatok József Attila verseiben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): József Attila, a stílus művésze. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Bodnár Ildikó: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények szám Alakzatok napjaink szónoki beszédeiben. In: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Tinta Könyvkiadó. Budapest V. Raisz Rózsa: Halmozástípusok Márai-szövegekben. In: Galgóczi László Vass László (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. JGYF Kiadó, Szeged Jenei Teréz: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Pedagógiai Műhely : Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Törő Norbert: Későmodern stílusművészet. Disputa : 91. Adjekciós alakzatok József Attila verseiben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): József Attila, a stílus művésze. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen V. Raisz Rózsa: Pethő József: A halmozás alakzata. Irodalomtörténet A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

4 4 38. Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 39. Gellénné Körözsi Eszter: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Magyartanítás : 37. Alakzatok napjaink szónoki beszédeiben. In: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kemény Gábor: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Édes Anyanyelvünk : 15. Alakzatok napjaink szónoki beszédeiben. In: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvőr Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvőr A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. sz Lőrincz Julianna: József Attila, a stílus művésze. In: Zimányi Árpád (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvről. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Linguistica Hungarica. XXXIV. Eger, Adjekciós alakzatok József Attila verseiben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): József Attila, a stílus művésze. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Rácz Anita: Pethő József: Jelentéstan. Magyar Nyelvjárások. XLV Jelentéstan. (Tankönyv a BA-képzés számára.) Bölcsész Konzorcium. Nyíregyháza Kemény Gábor: Nyelvi mozaik. Tinta Könyvkiadó. Budapest Az ifjúság, aki? A személyekből álló csoportok gyűjtőnevére utaló vonatkozó névmások használatáról. In: Balázs Géza A. Jászó Anna Koltói Ádám (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó Budapest Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Osiris Kiadó. Budapest A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. sz Szenderák Gabriella: Gyula Krúdy and the psychoanalysis. In: Majoros Pál (szerk.): Reformok útján. A BGF Tudományos Évkönyve. Budapesti Gazdasági Főiskola. Budapest. 2007: A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 48. Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében. Magyar Nyelvőr A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 49. Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében. Magyar Nyelvőr Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. Magyar Nyelvőr Lőrincz Julianna: Pethő József: Jelentéstan. Magyar Nyelvőr Jelentéstan. (Tankönyv a BA-képzés számára.) Bölcsész Konzorcium. Nyíregyháza Fried István: Álmok üldögélnek a boltok cégtábláin, mint pihenő madarak A Krúdy-művek álomvilága, álomvilágok Krúdy Gyulája. Műhely : 61. Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest

5 5 52. Szikszainé Nagy Irma: Alakzatfunkciók. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 53. Cs. Jónás Erzsébet: Antiklimax. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 54. Jenei Teréz: Felsorolás. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 55. Cs. Jónás Erzsébet: Klimax. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 56. Lőrincz Julianna V. Raisz Rózsa: Szinonímia. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kemény Gábor: A Nyugat stílusa amely nincs, és mégis van. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 58. Kemény Gábor: A Nyugat stílusa amely nincs, és mégis van. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. Magyar Nyelvőr V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben. Líceum Kiadó. Eger A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 60. Koi Balázs: Jenei Teréz Pethő József: Stíluselemzés. Pedagógiai Műhely szám Stíluselemzés. (Jenei Teréz társszerzővel). Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Ajtay-Horváth Magda: A mű és angol tükre. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kemény Gábor: Stílusirányzatok a Nyugat első korszakában. Magyar Nyelv A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 63. Imre Rubenné: Jenei Teréz Pethő József: Stíluselemzés. Magyartanítás szám Stíluselemzés. (Jenei Teréz társszerzővel). Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Nagy L. János: A Nyugat stiláris sokszínűsége. Magyar Nyelvőr Legjobban azonban a hangja tetszett Krúdy stílusának jellemzése és értékelése a Nyugatban. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen Kemény Gábor: Stílusfejlődési tendenciák a századforduló utáni magyar költészetben. Hungarológiai Közlemények A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 66. Nábrádiné Jurasek Ibolya: XIX. századi úti beszámolók. Tóth Lőrinc és Petőfi Sándor műveinek összehasonlító szövegstilisztikai vizsgálata. Magyar Nyelvtudományi Társaság Martin Opitz Kiadó. Budapest , 39. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 67. Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. Irodalmi Szemle szám. 76. Aki az igazi nevünkön nevez

6 6 végre Krúdy Gyula névadása a Szindbád megtérése című kötetben. Névtani Értesítő : Lőrincz Julianna Nyelvi jelentés és variativitás. Selye János Egyetem, Komárom , 11, 15, 19, 27, 46, 56, 59, 61, 68, 91. Jelentéstan. Bölcsész Konzorcium. Nyíregyháza Törő Norbert Talán elvesztem valahol ezen a tájon? A rögzíthetetlenségben/bizonytalanságban megalkotott én modellje Krúdy Gyula N. N.-jében. Studia litteraria XLVII. Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből. Debreceni Egyetemi Kiadó Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. In: Pethő József Jenei Teréz (szerk.) Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Farkas Tamás: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Magyar Nyelvőr Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában. In: Bölcskei Andrea N. Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. Budapest. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. sz Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Tinta Könyvkiadó. Budapest Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. Magyar Nyelvőr Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Tinta Könyvkiadó. Budapest Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. In: Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta Könyvkiadó. Budapest Ajtay-Horváth Magda: Szövegek, nyelvek, kultúrák. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Ajtay-Horváth Magda: Szövegek, nyelvek, kultúrák. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza A halmozás alakzatának néhány elméleti kérdése. Magyar Nyelvőr Nemesi László Attila: Megelőzés. In: Adamik Tamás (főszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram. Pozsony. 2010: 766. Anticipáció. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Zántó Edina: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Magyar Nyelv Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdystílus iróniájában. In: Bölcskei Andrea N. Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. Budapest. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke Heltainé Nagy Erzsébet: A tulajdonnév jelentése és stilisztikája kognitív megközelítésben a sinkai személynevekben. Magyar Nyelvőr Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában. In: Bölcskei Andrea N. Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. Budapest. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke Cs. Jónás Erzsébet: A Nyugat stiláris sokszínűsége. Magyar Nyelv Legjobban azonban a hangja tetszett Krúdy stílusának jellemzése és értékelése a Nyugatban. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen

7 7 80. Bartha Csilla Hámori Ágnes: Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban. Magyar Nyelvőr A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 81. Raátz Judit: Retorikai lexikon. Magyar Nyelvőr : 129. Szócikkek a Retorikai lexikonban. Adamik Tamás (főszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram. Pozsony Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeiben. In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Líceum Kiadó. Budapest, Eger Krúdy Gyula személynévadása első Szindbád-kötetében. Névtani Értesítő Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeiben. In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Líceum Kiadó. Budapest, Eger Aki az igazi nevünkön nevez végre Krúdy Gyula névadása a Szindbád megtérése című kötetben. Névtani Értesítő Cs. Jónás Erzsébet: Krúdy és Oroszország. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi, Krúdytanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Heltainé Nagy Erzsébet: A népi konceptualizáció mint stíluskohéziós eszköz a sinkai költészetben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Koherencia és adjekció. Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez. In: Szathmári István (szerk.): A retorikaistilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest Sebestyén Zsolt: Kiadvány a mesterképzésért. Pedagógiai Műhely : 123. Az irodalom nyelviségének kérdéseiről a funkcionális kognitív nyelvészet nézőpontjából. In: Pethő József (szerk.): Mesterfüzet II. Szaktudományi és metodikai háttértanulmányok MA-mesterképzésekhez. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Lőrincz Julianna: A stíluskohézió értelmezése. Eruditio-Educatio : 122. Alakzat és szövegkoherencia. Az alakzatok szövegbeli szerepe Krúdy N. N. című kisregényében. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Lőrincz Julianna: Kommunikáció stílus variativitás és anyanyelvoktatás. Eger: Líceum Kiadó Jelentéstan. Nyíregyháza: Bölcsész Konzorcium Vitéz Ferenc: Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. Mediarium szám 128. Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Fráter Zoltán: Hagyomány, hatás, iszony. Budapest: Holnap Kiadó Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kemény Gábor: Alakzat és jelentés. Magyar Nyelvőr Alakzat és jelentés. Tinta Könyvkiadó. Budapest Lőrincz Gábor: Szemantikai, dialektológiai és kontaktológiai kapcsolatok a szlovákiai magyar középiskolai tananyagban. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar

8 8 Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) évi 4. szám. Jelentéstan. Nyíregyháza: Bölcsész Konzorcium Fleisz Katalin: Medialitás Krúdy Gyula prózájában. Jyväskylä: University of Jyväskylä Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kemény Gábor: A javító toll nyomában. Stilisztikai és nyelvhelyességi adalékok. Kosztolányi írásművészetéhez. Magyar Nyelv A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi, Krúdytanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kazamér Éva: Alakzat és jelentés. Magyar Nyelvjárások Alakzat és jelentés. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Múltat idéző teremtett nyelv a műfordításban (V. Akszjonov Volterjánosok és volterjankák című regénye magyarul). Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények szám: 66. Jelentéstan. (Tankönyv a BA-képzés számára.) Bölcsész Konzorcium. Nyíregyháza Rigó Gyula: Módszertani javaslatok Krúdy Gyula és A hídon (Negyedik út) című elbeszélés értelmezéséhez és tanításához. Irodalmi Szemle Krúdytanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: A műfordítás univerzális és egyedi kognitív háttere. In: Horváthné Molnár Katalin Antonio Donato Sciacovelli (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. MANYE NYME. Budapest Szombathely Sopron Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. In: Pethő József Jenei Teréz (szerk.) Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Károly Krisztina: Adamik Tamás főszerk., A. Jászó Anna szerk., Retorikai lexikon. Magyar Nyelv : 98. Szócikkek a Retorikai lexikonban. Adamik Tamás (főszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram. Pozsony Sólyom Réka: Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata. In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat Kiadó. Budapest Szintaktikai és szemantikai szerkezetek a reklámszlogenekben. In: Keszler Borbála Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban. Tinta Könyvkiadó. Budapest Sólyom Réka: Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata. In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat Kiadó. Budapest , 355. Alakzat és jelentés. Tinta Könyvkiadó. Budapest Schirm Anita: A humor szerepe a nyelvészet oktatásában. In: Varga Katalin T. Litovkina Anna Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. Tinta Könyvkiadó ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest Alakzat és jelentés. Tinta Könyvkiadó. Budapest Szegedy-Maszák Mihály: A történetmondás megszakítottsága Krúdy műveiben. Irodalomtörténet szám. 544., 547. Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. In: Pethő József Jenei Teréz (szerk.) Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kiss Tímea Lőrincz Julianna: Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban (Ady Endre és József Attila verseiben). Líceum Kiadó. Eger.

9 Adjekciós alakzatok József Attila verseiben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): József Attila, a stílus művésze. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Cs. Jónás Erzsébet: Alakzat és jelentés. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Alakzat és jelentés. Tinta Könyvkiadó. Budapest Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája. Budapest: Akadémiai Kiadó. Nyelvtudományi Értekezések Szintaktikai és szemantikai szerkezetek a reklámszlogenekben. In: Keszler Borbála Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban. Budapest: Tinta Könyvkiadó Domonkosi Ágnes: Stílus és szövegszerkezet Erdős Virág ezt is el című kötetében. In: Dobi Edit Domonkosi Ágnes Pethő József (szerk.): Stílusról, nyelvről sokszínűen. Szikasziné Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 108. Rozgonyiné Molnár Emma: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Magyar Nyelvőr A stilisztikairetorikai alakzatok szerepe a mai szónoki beszédek szöveg- és stílusstruktúrájában In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen: Erdélyi Margit: Olvasás és szövegértés. Dunaszerdahely: Média Nova Koherencia és adjekció. Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez. In: Szathmári István (szerk.): A retorikaistilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest Szegedy-Maszák Mihály: A képzelet játéka Krúdy műveiben. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest , 13. Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. In: Pethő József Jenei Teréz (szerk.) Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kemény Gábor: Krúdy Gyula impresszionizmusának kérdéshez. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 112. Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi 113. Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. Magyar Nyelvőr Surányi Beáta: Postán (f) eladott irodalom. Sajtó szóbeliség írásbeliség viszonya Krúdy Gyula Ál-Petőfi című regényében. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest , 215. Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest Antal Attila: Kísérletek a megragadhatatlan megragadására. Tanulmányok Krúdy Gyuláról. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Szecesszió és biedermeier. A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban. In: Fráter Zoltán

10 10 Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Az Egri csillagok orosz fordításának szociokulturális dimenziói. In: Bednanics Gábor Kusper Judit (szerk.): Mesterkönyvek faggatása. Tanulmányok Gárdonyi Géza és Bródy Sándor művészetéről. Ráció Kiadó. Budapest A figura-alap viszony és a stílus. In: Tátrai Szilárd Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317 Ebből könyv, könyvrészlet: 93 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1* tudományos cikk szaklapban:39 egyéb szakcikk: 115 szakmai publikáció

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

A Nyugat stiláris sokszínűsége

A Nyugat stiláris sokszínűsége Szemle 489 van a nagy lehetőség, az utolsó igazi alkalom a muravidéki magyartanítás színvonalának az emelésére, illetőleg stabilizálására. Gondolom, néhány év tapasztalta fogja majd megmutatni igazán,

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos Péter ISBN 963

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 3. Szerkesztette Bolla Kálmán Bolla Kálmán, szerk. Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 BENCZE LÓRÁNT... 4 FÖLDI ÉVA...37 GULYA JÁNOS...53 HAVAS FERENC...91

Részletesebben

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára)

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) Témavezető

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban.

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 2. Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet anyanyelvi

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

NYELV TÁRSADALOM KULTÚRA Interkulturális és multikulturális perspektívák I II.

NYELV TÁRSADALOM KULTÚRA Interkulturális és multikulturális perspektívák I II. MANYE XXIII. a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti intézetei és tanszékei NYELV TÁRSADALOM KULTÚRA Interkulturális és multikulturális perspektívák I II. A XXIII. Magyar

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Papp Ferenc Baráti Kör

Papp Ferenc Baráti Kör Tájékoztató a Papp Ferenc Baráti Kör tevékenységéről 2001-2010 (kklaudy@ludens.elte.hu) A Papp Ferenc Baráti Kör céljai és tevékenysége ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai Bajnok Lászlóné MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai 1936 Kosztolányi Dezső emlékezete. Nyíregyházi Kossuth Diák,

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p.

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p. Adattár TŐZSÉR PÉTER Kisfaludy Sándor bibliográfia Ács Anna: Kisfaludy Sándorné Szegedy Róza: gazdálkodó nagyasszony a 19. század elején. In A nők világa: Művelődés és társadalomtörténeti tanulmányok.

Részletesebben