PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)"

Átírás

1 PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések p. Minya Károly: A halmozás alakzata. Pedagógiai Műhely szám Kemény Gábor: Pethő József: A halmozás alakzata. Nyr szám Minya Károly: A halmozás alakzata. Magyartanítás szám Kelecsényi László: Pethő József: A halmozás alakzata. Élet és Irodalom szám. 23. Rozgonyiné Molnár Emma: Pethő József: A halmozás alakzata. Módszertani Közlemények szám Heltainé Nagy Erzsébet: Könyv a halmozás alakzatáról. Édes Anyanyelvünk szám. 15. V. Raisz Rózsa: Pethő József: A halmozás alakzata. Irodalomtörténet Czetter Ibolya: Stílusszintézis Krúdy Gyula Pesten lakott egy fuvolás című novellájában. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest (A kéziratos változatra való hivatkozás.) Tátrai Szilárd: Műfaj és stílus. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest , 89. (A kéziratos változatra való hivatkozás.) Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvőr V. Raisz Rózsa: Halmozástípusok Márai-szövegekben. In: Galgóczi László Vass László (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. JGYF Kiadó, Szeged Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Osiris Kiadó. Budapest Szenderák Gabriella: Gyula Krúdy and the psychoanalysis. In: Majoros Pál (szerk.): Reformok útján. A BGF Tudományos Évkönyve Budapesti Gazdasági Főiskola. Budapest Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében. Magyar Nyelvőr Szikszainé Nagy Irma: Alakzatfunkciók. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Antiklimax. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest

2 2 Jenei Teréz: Felsorolás. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Klimax. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kemény Gábor: A Nyugat stílusa amely nincs, és mégis van. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben. Líceum Kiadó. Eger A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. sz Kemény Gábor: Stílusirányzatok a Nyugat első korszakában. Magyar Nyelv Nábrádiné Jurasek Ibolya: XIX. századi úti beszámolók. Tóth Lőrinc és Petőfi Sándor műveinek összehasonlító szövegstilisztikai vizsgálata. Magyar Nyelvtudományi Társaság Martin Opitz Kiadó. Budapest , 39. Kemény Gábor: Stílusfejlődési tendenciák a századforduló utáni magyar költészetben. Hungarológiai Közlemények Bartha Csilla Hámori Ágnes: Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: Krúdy és Oroszország. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Kemény Gábor: A javító toll nyomában. Stilisztikai és nyelvhelyességi adalékok. Kosztolányi írásművészetéhez. Magyar Nyelv Domonkosi Ágnes: Stílus és szövegszerkezet Erdős Virág ezt is el című kötetében. In: Dobi Edit Domonkosi Ágnes Pethő József (szerk.): Stílusról, nyelvről sokszínűen. Szikasziné Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. Szilassy Eszter: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvjárások. XLIV Jenei Teréz: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Pedagógiai Műhely szám Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvőr Fried István: Álmok üldögélnek a boltok cégtábláin, mint pihenő madarak A Krúdy-művek álomvilága, álomvilágok Krúdy Gyulája. Műhely 2008/ Lőrincz Julianna V. Raisz Rózsa: Szinonímia. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Ajtay-Horváth Magda: A mű és angol tükre. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Ajtay-Horváth Magda: Szövegek, nyelvek, kultúrák. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Vitéz Ferenc: Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. Mediarium szám 128.

3 3 Cs. Jónás Erzsébet: Krúdy és Oroszország. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Fráter Zoltán: Hagyomány, hatás, iszony. Budapest: Holnap Kiadó Fleisz Katalin: Medialitás Krúdy Gyula prózájában. Jyväskylä: University of Jyväskylä Rigó Gyula: Módszertani javaslatok Krúdy Gyula és A hídon (Negyedik út) című elbeszélés értelmezéséhez és tanításához. Irodalmi Szemle Kemény Gábor: Krúdy Gyula impresszionizmusának kérdéshez. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Surányi Beáta: Postán (f) eladott irodalom. Sajtó szóbeliség írásbeliség viszonya Krúdy Gyula Ál-Petőfi című regényében. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest , Bevezetés a jelentéstan fő témaköreibe. (Főiskolai tankönyv.) Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. 4. Jelentéstan. (Tankönyv a BA-képzés számára.) Bölcsész Konzorcium. Nyíregyháza p. Rácz Anita: Pethő József: Jelentéstan. Magyar Nyelvjárások. XLV Lőrincz Julianna: Pethő József: Jelentéstan. Magyar Nyelvőr Lőrincz Julianna: Kommunikáció stílus variativitás és anyanyelvoktatás. Eger: Líceum Kiadó Lőrincz Gábor: Szemantikai, dialektológiai és kontaktológiai kapcsolatok a szlovákiai magyar középiskolai tananyagban. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) évi 4. szám. Cs. Jónás Erzsébet: Múltat idéző teremtett nyelv a műfordításban (V. Akszjonov Volterjánosok és volterjankák című regénye magyarul). Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények szám: Stíluselemzés. (Főiskolai tankönyv.) Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Társszerző: Jenei Teréz) Koi Balázs: Jenei Teréz Pethő József: Stíluselemzés. Pedagógiai Műhely szám Imre Rubenné: Jenei Teréz Pethő József: Stíluselemzés. Magyartanítás szám Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. Kemény Gábor: Alakzat és jelentés. Magyar Nyelvőr Kazamér Éva: Alakzat és jelentés. Magyar Nyelvjárások

4 4 Cs. Jónás Erzsébet: Alakzat és jelentés. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Sólyom Réka: Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata. In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat Kiadó. Budapest , 355. Schirm Anita: A humor szerepe a nyelvészet oktatásában. In: Varga Katalin T. Litovkina Anna Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. Tinta Könyvkiadó ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest Stil und Textsinn. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza p. I. 2. SEGÉDKÖNYVEK A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSHOZ 8. Szövegértési feladatok érettségizőknek. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza p. (Társszerző: Szabó G. Ferenc) 9. Szövegértési feladatok érettségizőknek. Megoldások. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza p. (Társszerző: Szabó G. Ferenc) 10. Szövegértés. Pannon-Literatúra. Kisújszállás p. 11. Emelt szintű szóbeli érettségi magyar nyelvből. Tóth Könyvkiadó. Debrecen p. (Társszerzők: Lakatos Ilona és Minya Károly) II. SZERKESZTETT KÖTETEK 1. Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. (Jenei Terézzel közösen szerk.) Minya Károly: A Krúdy-életmű stilisztikai vizsgálatai. Szabolcs-szatmárberegi Szemle szám Kelecsényi László: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Élet és Irodalom : 23. Domonkosi Ágnes: Pethő József Jenei Teréz: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Magyar Nyelv szám Elméletek és módszerek. Tanulmányok a nyelvtudomány köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (P. Lakatos Ilonával közösen szerk.) 3. Elméletek és módszerek II. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (P. Lakatos Ilonával közösen szerk.) 4. Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Cs. Jónás Erzsébettel közösen szerk.) 5. Mesterfüzet II. Szaktudományi és metodikai háttértanulmányok MAmesterképzésekhez. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. 6. Elméletek és módszerek III. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza (P. Lakatos Ilonával közösen szerk.) 119 p. 7. Romantika tegnap és ma. Bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Cs. Jónás Erzsébettel közösen szerk.)

5 5 8. A játék. Művészeti, társadalom- és bölcsészettudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Cs. Jónás Erzsébettel közösen szerk.) 9. Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Nyíregyházi Főiskola. Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (T. Károlyi Margittal és Karádi Zsolttal közösen szerk.) 10. Stílusról, nyelvről sokszínűen. Szikasziné Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen p. (Dobi Edittel és Domonkosi Ágnessel közösen szerk.) III. SZÖVEGKIADÁS (Szerkesztés és bevezető tanulmány) Krúdy Gyula: Őszinte nyíregyházi kalauz. Krúdy Könyvkiadó. Nyíregyháza p. Szerkesztés és bevezető tanulmány (7 23). IV. TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 1. Ikarosz mítoszának tanítása. In: Komáromi István (szerk.): Metódus 2. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet. Nyíregyháza József Attila: Judit, Flóra. In: Komáromi István (szerk.): Metódus 3. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet. Nyíregyháza Krúdy Gyula személynévadása első Szindbád-kötetében. Névtani Értesítő Gintli Tibor: Elbeszélői hang és identitás a Boldogult úrfikoromban című regényben. In: Kenyeres Zoltán Gintli Tibor (szerk.): Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Anonymus. Budapest Gintli Tibor: Valaki van, aki nincs. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Akadémiai Kiadó. Budapest Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeiben. In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Líceum Kiadó. Budapest, Eger A hezitálás évesek beszédében. Magyartanítás szám Az ismétlés formái és funkciói Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötetében. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika? Magyartanítás szám Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest Aki az igazi nevünkön nevez végre Krúdy Gyula névadása a Szindbád megtérése című kötetben. Névtani Értesítő Gintli Tibor: Valaki van, aki nincs. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Akadémiai Kiadó. Budapest Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. Irodalmi Szemle szám. 76.

6 6 Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeiben. In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Líceum Kiadó. Budapest, Eger Vagy zárójel, vagy áthúzás. Magyartanítás szám A halmozás Krúdy Gyula első Szindbád-kötetében. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. In: Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta Kiadó. Budapest Péter Mihály: A metafora grammatikája és stilisztikája. Magyar Nyelvőr szám Kemény Gábor: A szakrális és az erotikus viszonya Krúdy prózájában. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás szerepe a Szindbád ifjúsága második kiadásában. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): Bölcsészettudomány a millennium évében. Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Pro Educatione Alapítvány Nyíregyháza. 55. Szikszainé Nagy Irma: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Tolcsvai Nagy Gábor: A képzeleti jelentéstana Krúdy műveiben. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Az ifjúság, aki? A személyekből álló csoportok gyűjtőnevére utaló vonatkozó névmások használatáról. In: Balázs Géza A. Jászó Anna Koltói Ádám (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó Budapest Markó Alexandra: Éltető anyanyelvünk. Magyar Nyelv szám Kemény Gábor: A gyógyfürdők, akik. Édes Anyanyelvünk szám Gondolkodni és beszélni tanítunk Magyartanítás szám Aki? Amely? Akik? Egy nyíregyházi diákok között végzett nyelvhelyességi felmérés eredményei és tanulságai. Pedagógiai Műhely szám Pragmatika és stilisztika. Magyartanítás szám A stilisztika az anyanyelvi nevelésben. In: Kovátsné Németh Mária (főszerk.): Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Győr

7 7 18. A halmozás alakzatának néhány elméleti kérdése. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Pro Educatione Alapítvány Nyíregyháza. 55. Szikszainé Nagy Irma: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Tolcsvai Nagy Gábor: A képzeleti jelentéstana Krúdy műveiben. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Ajtay-Horváth Magda: Szövegek, nyelvek, kultúrák. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Aspekte der textlinguistischen und semantischen Annäherung an die Häufung. Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis. Sectio Linguistica. Tomus XXV Az alakzatok státusának kérdéséhez. In: Hajdú Mihály Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest Diszciplínák találkozása az alakzatok kutatásában. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): Diszciplínák találkozása. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Koherencia és adjekció. Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest L. Erdélyi Margit: Az alakzatkutatásról. Irodalmi Szemle szám. 70. V. Raisz Rózsa: Szathmári István szerk. A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Magyar Nyelv Tolcsvai Nagy Gábor: Az alakzatok kognitív nyelvészeti megalapozása. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest Jenei Teréz: A szabad függő beszéd mint stílusalakító tényező Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Heltainé Nagy Erzsébet: A népi konceptualizáció mint stíluskohéziós eszköz a sinkai költészetben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Erdélyi Margit: Olvasás és szövegértés. Dunaszerdahely: Média Nova Főfogalom vagy közös integrátor? A halmozás szemantikai jellemzésének kérdéséhez. Magyar Nyelvjárások XLI. Köszöntő könyv Nyirkos István. 70. születésnapjára Hogy író lettem, azt neki köszönhetem Krúdy alma materéről és kedves tanárairól. Pedagógiai Műhely szám A gordonka hangja. Krúdy stílusáról. Magyartanítás szám A szöveg születése. A Szindbád ifjúsága textualitásának kérdéséhez. Szabolcsszatmár-beregi Szemle szám

8 8 27. Varga Sándor beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A szónoki beszéd kidolgozása. Trezor Kiadó. Budapest Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. In: Pethő József Jenei Teréz (szerk.) Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Domonkosi Ágnes: Pethő József Jenei Teréz: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Magyar Nyelv szám Törő Norbert: Talán elvesztem valahol ezen a tájon? A rögzíthetetlenségben/bizonytalanságban megalkotott én modellje Krúdy Gyula N. N.-jében. Studia litteraria XLVII. Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből. Debreceni Egyetemi Kiadó Cs. Jónás Erzsébet: A műfordítás univerzális és egyedi kognitív háttere. In: Horváthné Molnár Katalin Antonio Donato Sciacovelli (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe (XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szombathely, augusztus MANYE, Vol. 8.) MANYE NYME. Budapest Szombathely Sopron Szegedy-Maszák Mihály: A történetmondás megszakítottsága Krúdy műveiben. Irodalomtörténet szám. 544., 547. Szegedy-Maszák Mihály: A képzelet játéka Krúdy műveiben. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest , A stíluselemzés újabb módszerei. In: Cs. Jónás Erzsébet Székely Gábor (szerk.): Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. MANYE Bessenyei György Könyvkiadó. Pécs Nyíregyháza Varga Sándor Golyóstoll című beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A szóképek és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest A hazalátogató Krúdy. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Stilanalytische Prinzipien und Methoden in der heutigen ungarischen Stilistik. Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis. Sectio Linguistica. Tomus XXVI A stíluson fordul meg minden. A stíluselemzés kurrens módszerei a mai magyar stilisztikában. In: Huszti Ilona Koljadzsin Natália (szerk.): Nyelv és oktatás a XXI. század elején. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola PoliPrint. Ungvár Adjekciós alakzatok József Attila verseiben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): József Attila, a stílus művésze. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Z. Lajtos Nóra: A művész stílusa: József Attila, a stílus művésze. Pedagógiai Műhely szám. 87. V. Raisz Rózsa: József Attila, a stílus művésze. Magyar Nyelv szám Törő Norbert: Későmodern stílusművészet. Disputa szám. 91. V. Raisz Rózsa: József Attila, a stílus művésze. In: Zimányi Árpád (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvről. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Linguistica Hungarica. XXXIV. Eger,

9 9 Kiss Tímea Lőrincz Julianna: Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban (Ady Endre és József Attila verseiben). Líceum Kiadó. Eger Dóbiás Anikó beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A prózaritmus és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Alakzatok napjaink szónoki beszédeiben. In: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kornyáné Szoboszlai Ágnes: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Magyar Nyelvjárások. XLIV Gellénné Körözsi Eszter: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Magyartanítás szám Kemény Gábor: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Édes Anyanyelvünk : 15. Bodnár Ildikó: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények szám Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. Magyar Nyelvőr Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében. Magyar Nyelvőr Kemény Gábor: A Nyugat stílusa amely nincs, és mégis van. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen Mindennapi metaforáink. A metaforák tanításáról és kommunikációs szerepéről. Pedagógiai Műhely szám A tanító mese a szónoklatban. Héjja Márk beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A memória és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Állandóság és változás a Krúdy-stílus -ban. In: Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás I. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest Debrecen Krúdy és Móricz: keletiek a Nyugatban. Pedagógiai Műhely szám A hasonlatok szövegszerkezeti szerepe Krúdy utolsó Szindbád-ciklusában. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza A kognitív metaforaelmélet. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Alakzat és jelentés. A retorikai-stilisztikai alakzatok jelentéstanához. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés. Tinta Könyvkiadó. Budapest Legjobban azonban a hangja tetszett Krúdy stílusának jellemzése és értékelése a Nyugatban. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen Nagy L. János: A Nyugat stiláris sokszínűsége. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: A Nyugat stiláris sokszínűsége. Magyar Nyelv

10 Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában. In: Bölcskei Andrea N. Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. Budapest. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke Farkas Tamás: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Magyar Nyelvőr Heltainé Nagy Erzsébet: A tulajdonnév jelentése és stilisztikája kognitív megközelítésben a sinkai személynevekben. Magyar Nyelvőr Anticipáció, deviza, emendáció, halmozás, kongeriesz szócikkek (ebből a halmozás Minya Károly társszerzővel). In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest , , , , Nábrádiné Jurasek Ibolya: Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) szám. Kemény Gábor: Megjelent az Alakzatlexikon! Édes Anyanyelvünk szám. 15. Nemesi László Attila: Megelőzés. In: Adamik Tamás (főszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram. Pozsony. 2010: Allúzió és argumentáció. Szőcs Attila beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna (szerk.): Az előadásmód és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Szintaktikai és szemantikai szerkezetek a reklámszlogenekben. In: Keszler Borbála Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban. Tinta Könyvkiadó. Budapest Sólyom Réka: Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata. In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat Kiadó. Budapest Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések Megszemélyesítés és tárgyiasítás a Nyírség lírai mitológiájá -ban. Adalékok Krúdy Gyula N. N. című kisregényének stílusvizsgálatához. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Az alakzatok szerepe a kommunikációban. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Tinta Könyvkiadó. Budapest Szociostilisztika. Nyelvleírás a stilisztika és a szociolingvisztika határsávjában. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek II. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Nyelvi stílus és identitás. Acta Beregsasiensis Új elméletek és módszerek a mai stilisztikában. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Tinta Könyvkiadó. Budapest Retorikai lexikon: 23 szócikk. In: Adamik Tamás (főszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram. Pozsony

11 11 Raátz Judit: Retorikai lexikon. Magyar Nyelvőr : 129. Károly Krisztina: Adamik Tamás főszerk., A. Jászó Anna szerk., Retorikai lexikon. Magyar Nyelv : A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben. In: Kozmács István Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra Nyírségi életképek Krúdy műveiben. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.) Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Az irodalom nyelviségének kérdéseiről a funkcionális kognitív nyelvészet nézőpontjából. In: Pethő József (szerk.): Mesterfüzet II. Szaktudományi és metodikai háttértanulmányok MA-mesterképzésekhez. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Sebestyén Zsolt: Kiadvány a mesterképzésért. Pedagógiai Műhely szám 4: Stilisztika. In: Balázs Géza (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek. Inter Nonprofit Kft. Budapest Az iskola metaforái. A kognitív metaforaelmélet alkalmazásának pedagógiai aspektusairól. Pedagógiai Műhely szám Nyelvi funkció és stílus a reklámokban. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók stílus és kapcsolat. Kodolányi János Főiskola, Tinta Könyvkiadó. Budapest A stílus szerepe a szónoki beszédben. Székely Csilla Kinga beszédének elemzése. Magyartanítás szám Alakzat és szövegkoherencia. Az alakzatok szövegbeli szerepe Krúdy N. N. című kisregényében. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen Krúdy Nyírség-képei. A fogalmi integráció stílus- és jelentésképző szerepe. Magyar Nyelv A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban. Magyar Nyelvőr Helyzetkép és lehetőségek: a funkcionális kognitív stilisztika. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek III. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza A stilisztikai-retorikai alakzatok szerepe a mai szónoki beszédek szöveg- és stílusstruktúrájában In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen: Rozgonyiné Molnár Emma: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Magyar Nyelvőr Megkésett romantikus vagy modern író? Krúdy és a romantika. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): Romantika tegnap és ma. Bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Tanítás, megindítás és gyönyörködtetés a szónoklatban. Nagy Péter beszédének az elemzése. In: Raátz Judit Tóthfalussy Zsófia Sarolta (szerk.): Retorikai elemzés. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest

12 Az idő metaforái. In: Balázs Géza Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra kulturális nyelvészet. Inter Kultúra-, Nyelv-és Médiakutató Központ, Magyar Szemiotikai Társaság, PRAE.HU., Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. Budapest A figura-alap viszony és a stílus. In: Tátrai Szilárd Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest A szónoklat által nyújtott bizonyítékok. Balogh Andrea beszédének elemzése. In: Raátz Judit Tóth Etelka (szerk.): Az egyházi retorika. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest Nyelvi stílus és régió. In: Imre Attila (szerk.): Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság. Kolozsvár Szójáték és blending a reklámokban. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): A játék. Művészeti, társadalom- és bölcsészettudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Stílus és szövegtípus. In: Kugler Nóra Laczkó Krisztina Tátrai Szilárd (szerk.): A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Tinta Könyvkiadó. Budapest The figure-ground relation and style. In: Tátrai Szilárd (ed.): Studia Linguistica Hungarica. Vol Az első Krúdy-kötet. A Nyíri csend stílusáról és életműbeli helyéről. Szabolcsszatmár-beregi Szemle szám Stílusimitáció és stílusköziség. A Krúdy-stílus imitációjáról. In: T. Károlyi Margit Karádi Zsolt Pethő József (szerk.): Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza Jót s jól Szűcs Hunor beszédének elemzése. In: Raátz Judit Tóth Etelka (szerk.): A politikai beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Krúdy Gyula Az útitárs című kisregényének stílusstruktúrájáról. In: Dobi Edit Domonkosi Ágnes Pethő József (szerk.): Stílusról, nyelvről sokszínűen. Szikasziné Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Szecesszió és biedermeier. A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Antal Attila: Kísérletek a megragadhatatlan megragadására. Tanulmányok Krúdy Gyuláról. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám V. ISMERTETÉSEK 1. Megyénk története nevekben és számokban. Fábián Lajos Mező András Kovacsics József: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 16. Szabolcs Szatmár-Bereg megye. Pedagógiai Műhely szám Szintézis és előremutatás. Szathmári István: A magyar irodalmi nyelv és a stílus kérdései. Magyartanítás szám Eurókönyvek. Két nyíregyházi tanulmánykötet Európáról. Mihalovics Árpád (szerk.): Tanulmányok a politikai szaknyelvről. Pedagógiai Műhely szám

13 13 4. Bevezetés az alakzatok világába. Gáspári László: A funkcionális alakzatelmélet néhány kérdése. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Jászó Anna L. Aczél Petra (szerk.): A régi új retorika. Magyar Nyelvőr Az anyanyelvi nevelés új módszertana. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Módszertani Közlemények szám Két irodalom egy stílus. Ajtay-Horváth Magda: A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában. Magyartanítás szám Anyanyelvi egypercesek. Minya Károly: Nyelvművelek, tehát vagyok? Szabolcsszatmár-beregi Szemle szám Szikszainé Nagy Irma: A retorikai kérdés rövid tudománytörténete. Magyar Nyelvjárások XL Az anyanyelv tisztelete. Minya Károly: Nyelvművelek, tehát vagyok? Pedagógiai Műhely szám Szikszainé Nagy Irma (szerk.): Kossuth Lajos, a szó művésze. Magyar Nyelv Adamik Tamás A. Jászó Anna Aczél Petra: Retorika. Magyar Nyelv Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Magyartanítás szám Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből. Magyartanítás szám Új szavak új szótára. Minya Károly: Új szavak I. Pedagógiai Műhely szám Nyelvi mozaik: tudomány, publicisztika és embernevelés. Kemény Gábor: Nyelvi mozaik. Pedagógiai Műhely szám Cs. Jónás Erzsébet: Kettős portré villanófényben. Pedagógiai Műhely : szám 18. Domonkosi Ágnes: Stíluselemzés, trópusok, alakzatok. Magyar Nyelvőr Kiss Gábor Bárdosi Vilmos: Szinonimák rokon értelmű szó dióhéjszótára. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) szám. 20. Lőrincz Julianna: Kultúrák párbeszéde. Modern Nyelvoktatás : Onder Csaba: Illetlen megjegyzések. Tanulmányok és esszék. Szabolcs-szatmárberegi Szemle : kérdezősködjetek a régi ösvények felől Szathmári István: A magyar stilisztika útja. Magyar Nyelvőr V. Raisz Rózsa két új kötetéről. (Aki megszelídítette a magyar mondatot. Dolgozatok Mikszáth Kálmán stílusáról; Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben.) Magyar Nyelvőr Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Magyar Nyelvőr Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Magyar Nyelvőr Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Magyar Nyelvőr Szikszainé Nagy Irma: Stíluselemzés stílusértékelés stílusművelés. Stilisztikai gyakorlókönyv. Magyar Nyelvőr Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Magyar Nyelvőr Egy online filológiai folyóirat: a Filológia.hu. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) évi 4. szám.

14 A jó értelemben vett színesség. Mérleg és eszmecsere Márairól. Kortárs szám VI. ELŐADÁS-ÖSSZEFOGLALÓK KONFERENCIAKIADVÁNYOKBAN 1. Ismétlés és hírérték a Szindbád ifjúságában. In: Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete. Nyíregyháza Idő- és téralakzatok a Szindbád ifjúságában. In: Vass Lajosné (szerk.): Életesélyek az ezredfordulón. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza A stílus mint a szövegértelem része. In: Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói. MTA Szabolcs-Szabolcs-Bereg Megyei Tudományos Testülete. Nyíregyháza Ismétlődő motívumok a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. In: Vass Lajosné (szerk.): A vidékfejlesztés szellemi erőforrásainak hasznosítása. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza Szempontok a halmozás szövegnyelvészeti és szemantikai megközelítéséhez. In: Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete. Nyíregyháza A stílusalakzatok státusáról. In: Vass Lajosné (szerk.): Régiók szerepe, versenyképessége az Európai Unióban. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Kuratóriuma. Nyíregyháza Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. In: Görömbei András Maticsák Sándor Takács Miklós (szerk.): VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadások összefoglalói. H. n. [Debrecen.] A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben. In: Kozmács István Vančová Ildikó (szerk.): Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért. Konstantin Filozófus Egyetem, Nitra Az idő metaforái. In: Veszelszki Ágnes (szerk.): Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet. ELTE BTK, Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest A nyelv és a kultúra sokszínűsége a kognitív stilisztika aspektusából. In: Gazdag Vilmos (szerk.): Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász VII. RÉSZLETEK FELSŐOKTATÁSI SZÖVEGGYŰJTEMÉNYBEN 1. Pragmatika és stilisztika. In: Zimányi Árpád (szerk.): Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgy-pedagógia tanításához. EKF Líceum Kiadó. Eger (Újraközlés, először: l. Tanulmányok, cikkek: 16.) 2. Gondolkodni és beszélni tanítunk A stilisztika az anyanyelvi nevelésben az 5 8. osztályban. In: Zimányi Árpád (szerk.): Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgypedagógia tanításához. EKF Líceum Kiadó. Eger (Újraközlés, először: l. Tanulmányok, cikkek: 14.)

15 15 VIII. ISMERETTERJESZTŐ CIKKEK Számos kisebb nyelvészeti, irodalom- és helytörténeti tárgyú ismeretterjesztő cikkem jelent meg különböző kötetekben, a Kelet-Magyarország című megyei napilapban, Nyíregyháza hetilapjában, a Nyíregyházi Naplóban stb., ezeket az írásaimat azonban ebben a szaktudományos publikációs jegyzékben nem tüntettem fel.

16 16 ELŐADÁSOK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKON ÉS TANÁCSKOZÁSOKON 1. Ismétlés és hírérték a Szindbád ifjúságában. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének VIII. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Testülete szeptember Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. A metafora grammatikája és stilisztikája. Miskolc. Miskolci Egyetem október Idő- és téralakzatok a Szindbád ifjúságában. Életesélyek az ezredfordulón. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november Az ismétlés formái és funkciói Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötetében. A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola május A stílus mint a szövegértelem része. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének IX. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Testülete szeptember Ismétlődő képek a Szindbád útja a Halálnál című Krúdy-novellában. A vidékfejlesztés szellemi erőforrásainak hasznosítása. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november Szempontok a halmozás szövegnyelvészeti és szemantikai megközelítéséhez. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének X. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete szeptember A halmozás mint a szövegértelmet meghatározó stiléma Krúdy Gyula második Szindbád ifjúsága című kötetében. Bölcsészettudomány a millennium évében. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola október A stilisztika az anyanyelvi nevelésben. Az Apáczai-napok alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia. Győr. Nyugat-magyarországi Egyetem október Adalékok Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegtani és stilisztikai elemzéséhez. A magyar tudomány napján rendezett konferencia. Nyíregyháza. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány október Adjekció és szövegkoherencia. Az alakzatok világa. Budapest. Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Stíluskutató csoport október Diszciplínák találkozása az alakzatok kutatásában. Diszciplínák találkozása. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola szeptember A stílusalakzatok státusáról. A magyar tudomány napján rendezett konferencia. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. Stílus és jelentés. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelvészeti Tanszéke és Tanítóképző Intézete október A hiperonima nyomában. A halmozás szemantikai leírásának egy aspektusához. A magyar tudomány napján rendezett konferencia. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november 11. Az egyes tételek felépítése: az előadás címe, a konferencia címe, helye, rendezője, ideje.

17 A stíluselemzés újabb módszerei. XII. Magyar alkalmazott nyelvészeti kongresszus. Nyíregyháza. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete április Halmozás és szinonímia. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus. Az MTA Nyelvtudományi Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest augusztus Szinonímia és fogalmi séma összefüggése egy Krúdy-novellában. Tudásalapú gazdaság és életminőség. (A magyar tudomány napján rendezett konferencia.) Nyíregyháza. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november A stíluson fordul meg minden. Nyelv és oktatás a XXI. században. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola november Adjekciós alakzatok József Attila verseiben. József Attila, a stílus művésze. Debrecen. A Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Munkabizottsága. a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke április Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Debrecen. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debreceni Egyetem augusztus A hasonlatok szövegszerkezeti szerepe Krúdy utolsó Szindbád-ciklusában. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XV. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa szeptember Jelentéstan. Bölcsész HEFOP tananyag-fejlesztési zárókonferencia. Budapest. Bölcsész Konzorcium szeptember A halmozás szemantikája. A magyar tudomány ünnepe. Debrecen. MTA Debreceni Területi Bizottság, Nyelvtudományi Munkabizottság november A metafora a kognitív nyelvészetben. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK, Magyar Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában. VI. Magyar Névtudományi Konferencia. Balatonszárszó. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Magyar Nyelvtudományi Társaság június Nyelvváltozat és stílusváltozat szociolingvisztika és stilisztika. Az MTA Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XVI. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa október Jelentés és alakzat. Jel és jelentés. Budapest. Kodolányi János Főiskola, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke október Az anticipáció Krúdy műveiben. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK, Magyar Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Legjobban azonban a hangja tetszett. Krúdy stílusának jellemzése és értékelése a Nyugatban. A Nyugat stiláris sokszínűsége. Tudományos emlékülés a Nyugat című folyóirat megindulásának 100. évfordulója alkalmából. Debrecen. A Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke május Metaforák a német és a magyar gazdasági nyelvben. Az MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Testületének XVII. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa október 10.

18 Krúdy Nyírség-képei. Krúdy nyelvi képeinek egy tematikai csoportjáról a kognitív metaforafelfogás elméleti keretében. Krúdy világa és nyelve. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola október Az alakzatok szerepe a kommunikációban. A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Budapest. Kodolányi János Főiskola és az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke november Alakzatok és metaforák a sajtónyelvben. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK, Magyar Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Szintaktikai és szemantikai szerkezetek a reklámszlogenekben. Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban. (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2.) Budapest. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Beszélt nyelvi kutatócsoport, Funkcionális nyelvészeti műhely november Nyelvi stílus és identitás. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola március A nyelvi képek és alakzatok Móricz stílusában. Móricz emlékezete. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata június Új elméletek és módszerek a mai magyar stilisztikában. Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Budapest. Kodolányi János Főiskola, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke október Szociostilisztika a mindennapi szövegek elemzése a funkcionális kognitív stilisztikában. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben. Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért. Nyitra. Konstantin Filozófus Egyetem, Maribori Egyetem, Masaryk Egyetem április A retorikai-stilisztikai alakzatok nyelvészeti leírásának alapkérdései funkcionáliskognitív aspektusból. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Nyírségi életképek Krúdy műveiben. Élet és irodalom a XIX. században és a századfordulón. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK november A funkcionális kognitív stíluselmélet és a stíluselemzés újabb lehetőségei, módszerei. A Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése. Budapest november Az idő metaforái. Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3. Budapest. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Szemiotikai Társaság november Nyelvi stílus és régió. Nyelv és kultúra a változó régióban VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kolozsvár. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş- Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága augusztus Megkésett romantikus vagy modern író? Krúdy és a romantika. Romantika tegnap és ma. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK november Helyzetkép és lehetőségek: a funkcionális kognitív stilisztika. Nyelvészeti és irodalomtudományi kutatások a Nyíregyházi Főiskolán. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november 17.

19 A stilisztikai-retorikai alakzatok szerepe a mai szónoki beszédek szöveg- és stílusstruktúrájában. A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Debrecen. Debreceni Egyetem, DAB Nyelvi és Irodalmi Munkabizottsága január Szójátékok a reklámokban. Játék Hangszókép. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK november Szövegtipológia és stilisztika. Nyelvészeti és irodalomtudományi kutatások a Nyíregyházi Főiskolán. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november A Nyíri csend halk szavú poétája. Krúdy Nyíri csend című kötetének néhány stílusvonásáról. A Krúdy-kutatás jelene és jövője. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata október Szecesszió és biedermeier. A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban. Krúdykonferencia. Budapest. Magyar Irodalomtörténeti Társaság, ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke november A stílus maga az ember. A nyelv és a stílus értelmezése a kognitív stilisztikában. Velünk élő tudomány. A Magyar Tudomány Ünnepe. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola november Stílusimitáció Krúdy irodalmi portréiban. Regionalitás határok nélkül. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Socio-culturally Structured Style in Literary Texts. Socio-Cultural Factors in Style. Budapest. Research Group in Stylistics at Eötvös Loránd University február 5. (Ajtay- Horváth Magdával) 56. Krúdy Gyula Az útitárs című kisregényének stílusstruktúrájáról. Budapest. A Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése november Az anyanyelvi ismeretek és készségek fejlesztése a tanárképzésben. Korszerű tudomány korszerű közoktatás. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Az osztatlan tanárképzés tanulságai és lehetőségei különös tekintettel a magyartanárképzésre. Tanárképzés és tudományos kutatás. Nagyvárad. Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék; Nyíregyházi Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet december A nyelv és a kultúra sokszínűsége a kognitív stilisztika aspektusából. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola március 26.

20 20 Pethő József által lektorált munkák Könyvek Nyelvtudományi szakkönyvek 1. Lőrincz Julianna Nyelvi jelentés és variativitás. Komárom: Selye János Egyetem, Ajtay-Horváth Magda: Szövegek, nyelvek, kultúrák. Nyíregyháza: Bessenyei Kiadó Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona. Budapest: Tinta Könyvkiadó Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset? Budapest: Tinta Könyvkiadó Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara Péter Mihály: A leplező nyelv. Álcázás és ámítás a nyelv használatában. Budapest: Tinta Könyvkiadó Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája. Budapest: Akadémiai Kiadó. Nyelvtudományi Értekezések Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. Budapest: Tinta Könyvkiadó Egyéb (irodalomtudományi, tantárgy-pedagógiai) szakkönyv 9. Jenei Teréz Nagy Éva (szerk.): Benedek Elek öröksége. Nyíregyháza: Élmény '94 Bt., Tankönyv, oktatást segítő segédkönyv 10. Balázs Géza Minya Károly: Hej, hej, helyesírás! Nyíregyháza: Jedlik Kiadó Szabó G. Ferenc (szerk.): Szövegértési feladatsorok érettségizőknek. Nyíregyháza: Jedlik-Okteszt Kiadó. Nyíregyháza, Juhász Ernő Karádi Zsolt Minya Károly: Magyar nyelv- és irodalomtankönyv és szemelvénygyűjtemény 9., Szakiskolák részére. Nyíregyháza. School Kiadó, Folyóiratban megjelent tanulmányok A következő folyóiratok felkérésére végeztem lektorálást: Magyar Nyelv Anyanyelv-pedagógia

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces). Nyíregyháza, 2002. 155 p. Balázs Géza: 10

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I.

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I. XXV. OTDK 2001. Pethő Andrea orosz nyelv és irodalom szakos tanár angol IV. Dolgozatának címe: Állatokkal kapcsolatos beszédfordulatok (orosz-magyar vonatkozások) Témavezető: Dr. Jankovics Mária főiskolai

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban

Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 114. Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban Szerkesztette GECSŐ TAMÁS - SÁRDI CSILLA KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST,

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

2008. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2008. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Aleksic Dominika karate I. Batthyány Lajos Általános Iskola 2 Borzsák Mariann taekwon-do XIV. 3 Braun Tímea WTF taekwondo XVII. 4 Burian Lóránt sí II. Horvát Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

Stílusról, nyelvről sokszínűen Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára

Stílusról, nyelvről sokszínűen Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára Stílusról, nyelvről sokszínűen Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYAI 91. szám Szerkeszti: Rácz Anita 91. szám Stílusról, nyelvről sokszínűen

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 24 (1991-) 2014. október 21. 2014. 4. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Stíluskutató Csoport 1970 2008 1

Stíluskutató Csoport 1970 2008 1 Stíluskutató Csoport 1970 2008 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 EDDIG MEGJELENT RECENZIÓK A STÍLUSKUTATÓ CSOPORT KÖZÖS MUNKÁIRÓL... 6 ACZÉL PETRA... 11 ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES... 13 BENCZE LÓRÁNT... 15 BODA ISTVÁN

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Stilisztika. Stíluselemzések 1. MAB2501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi konzultációs óraszám (elm.+gyak.) 9 (elmélet) kollokvium

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Végzettség: 2003 2006: nyelvtudományi PhD-képzés, SZTE BTK, a PhD-védés időpontja: 2011. május 13., az oklevél kelte: 2011. 11. 11., minősítése: kitüntetéses: Promotio

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

H E L Y E Z E T T J E I

H E L Y E Z E T T J E I A S Z E K C I Ó H E L Y E Z E T T J E I ÉS D Í J A Z O T T J A I A szekcióban tagozatonként az hez pénzdíj társul ösztöndíj formájában, a és helyezettek tárgyjutalomban részesültek. A főzsűri a ek mellett

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

NYELV TÁRSADALOM KULTÚRA Interkulturális és multikulturális perspektívák I II.

NYELV TÁRSADALOM KULTÚRA Interkulturális és multikulturális perspektívák I II. MANYE XXIII. a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti intézetei és tanszékei NYELV TÁRSADALOM KULTÚRA Interkulturális és multikulturális perspektívák I II. A XXIII. Magyar

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben