PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)"

Átírás

1 PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések p. Minya Károly: A halmozás alakzata. Pedagógiai Műhely szám Kemény Gábor: Pethő József: A halmozás alakzata. Nyr szám Minya Károly: A halmozás alakzata. Magyartanítás szám Kelecsényi László: Pethő József: A halmozás alakzata. Élet és Irodalom szám. 23. Rozgonyiné Molnár Emma: Pethő József: A halmozás alakzata. Módszertani Közlemények szám Heltainé Nagy Erzsébet: Könyv a halmozás alakzatáról. Édes Anyanyelvünk szám. 15. V. Raisz Rózsa: Pethő József: A halmozás alakzata. Irodalomtörténet Czetter Ibolya: Stílusszintézis Krúdy Gyula Pesten lakott egy fuvolás című novellájában. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest (A kéziratos változatra való hivatkozás.) Tátrai Szilárd: Műfaj és stílus. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest , 89. (A kéziratos változatra való hivatkozás.) Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvőr V. Raisz Rózsa: Halmozástípusok Márai-szövegekben. In: Galgóczi László Vass László (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. JGYF Kiadó, Szeged Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Osiris Kiadó. Budapest Szenderák Gabriella: Gyula Krúdy and the psychoanalysis. In: Majoros Pál (szerk.): Reformok útján. A BGF Tudományos Évkönyve Budapesti Gazdasági Főiskola. Budapest Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében. Magyar Nyelvőr Szikszainé Nagy Irma: Alakzatfunkciók. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Antiklimax. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest

2 2 Jenei Teréz: Felsorolás. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Klimax. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kemény Gábor: A Nyugat stílusa amely nincs, és mégis van. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben. Líceum Kiadó. Eger A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. sz Kemény Gábor: Stílusirányzatok a Nyugat első korszakában. Magyar Nyelv Nábrádiné Jurasek Ibolya: XIX. századi úti beszámolók. Tóth Lőrinc és Petőfi Sándor műveinek összehasonlító szövegstilisztikai vizsgálata. Magyar Nyelvtudományi Társaság Martin Opitz Kiadó. Budapest , 39. Kemény Gábor: Stílusfejlődési tendenciák a századforduló utáni magyar költészetben. Hungarológiai Közlemények Bartha Csilla Hámori Ágnes: Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: Krúdy és Oroszország. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Kemény Gábor: A javító toll nyomában. Stilisztikai és nyelvhelyességi adalékok. Kosztolányi írásművészetéhez. Magyar Nyelv Domonkosi Ágnes: Stílus és szövegszerkezet Erdős Virág ezt is el című kötetében. In: Dobi Edit Domonkosi Ágnes Pethő József (szerk.): Stílusról, nyelvről sokszínűen. Szikasziné Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. Szilassy Eszter: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvjárások. XLIV Jenei Teréz: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Pedagógiai Műhely szám Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvőr Fried István: Álmok üldögélnek a boltok cégtábláin, mint pihenő madarak A Krúdy-művek álomvilága, álomvilágok Krúdy Gyulája. Műhely 2008/ Lőrincz Julianna V. Raisz Rózsa: Szinonímia. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Ajtay-Horváth Magda: A mű és angol tükre. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Ajtay-Horváth Magda: Szövegek, nyelvek, kultúrák. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Vitéz Ferenc: Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. Mediarium szám 128.

3 3 Cs. Jónás Erzsébet: Krúdy és Oroszország. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Fráter Zoltán: Hagyomány, hatás, iszony. Budapest: Holnap Kiadó Fleisz Katalin: Medialitás Krúdy Gyula prózájában. Jyväskylä: University of Jyväskylä Rigó Gyula: Módszertani javaslatok Krúdy Gyula és A hídon (Negyedik út) című elbeszélés értelmezéséhez és tanításához. Irodalmi Szemle Kemény Gábor: Krúdy Gyula impresszionizmusának kérdéshez. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Surányi Beáta: Postán (f) eladott irodalom. Sajtó szóbeliség írásbeliség viszonya Krúdy Gyula Ál-Petőfi című regényében. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest , Bevezetés a jelentéstan fő témaköreibe. (Főiskolai tankönyv.) Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. 4. Jelentéstan. (Tankönyv a BA-képzés számára.) Bölcsész Konzorcium. Nyíregyháza p. Rácz Anita: Pethő József: Jelentéstan. Magyar Nyelvjárások. XLV Lőrincz Julianna: Pethő József: Jelentéstan. Magyar Nyelvőr Lőrincz Julianna: Kommunikáció stílus variativitás és anyanyelvoktatás. Eger: Líceum Kiadó Lőrincz Gábor: Szemantikai, dialektológiai és kontaktológiai kapcsolatok a szlovákiai magyar középiskolai tananyagban. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) évi 4. szám. Cs. Jónás Erzsébet: Múltat idéző teremtett nyelv a műfordításban (V. Akszjonov Volterjánosok és volterjankák című regénye magyarul). Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények szám: Stíluselemzés. (Főiskolai tankönyv.) Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Társszerző: Jenei Teréz) Koi Balázs: Jenei Teréz Pethő József: Stíluselemzés. Pedagógiai Műhely szám Imre Rubenné: Jenei Teréz Pethő József: Stíluselemzés. Magyartanítás szám Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. Kemény Gábor: Alakzat és jelentés. Magyar Nyelvőr Kazamér Éva: Alakzat és jelentés. Magyar Nyelvjárások

4 4 Cs. Jónás Erzsébet: Alakzat és jelentés. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Sólyom Réka: Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata. In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat Kiadó. Budapest , 355. Schirm Anita: A humor szerepe a nyelvészet oktatásában. In: Varga Katalin T. Litovkina Anna Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. Tinta Könyvkiadó ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest Stil und Textsinn. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza p. I. 2. SEGÉDKÖNYVEK A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSHOZ 8. Szövegértési feladatok érettségizőknek. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza p. (Társszerző: Szabó G. Ferenc) 9. Szövegértési feladatok érettségizőknek. Megoldások. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza p. (Társszerző: Szabó G. Ferenc) 10. Szövegértés. Pannon-Literatúra. Kisújszállás p. 11. Emelt szintű szóbeli érettségi magyar nyelvből. Tóth Könyvkiadó. Debrecen p. (Társszerzők: Lakatos Ilona és Minya Károly) II. SZERKESZTETT KÖTETEK 1. Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. (Jenei Terézzel közösen szerk.) Minya Károly: A Krúdy-életmű stilisztikai vizsgálatai. Szabolcs-szatmárberegi Szemle szám Kelecsényi László: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Élet és Irodalom : 23. Domonkosi Ágnes: Pethő József Jenei Teréz: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Magyar Nyelv szám Elméletek és módszerek. Tanulmányok a nyelvtudomány köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (P. Lakatos Ilonával közösen szerk.) 3. Elméletek és módszerek II. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (P. Lakatos Ilonával közösen szerk.) 4. Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Cs. Jónás Erzsébettel közösen szerk.) 5. Mesterfüzet II. Szaktudományi és metodikai háttértanulmányok MAmesterképzésekhez. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. 6. Elméletek és módszerek III. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza (P. Lakatos Ilonával közösen szerk.) 119 p. 7. Romantika tegnap és ma. Bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Cs. Jónás Erzsébettel közösen szerk.)

5 5 8. A játék. Művészeti, társadalom- és bölcsészettudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Cs. Jónás Erzsébettel közösen szerk.) 9. Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Nyíregyházi Főiskola. Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (T. Károlyi Margittal és Karádi Zsolttal közösen szerk.) 10. Stílusról, nyelvről sokszínűen. Szikasziné Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen p. (Dobi Edittel és Domonkosi Ágnessel közösen szerk.) III. SZÖVEGKIADÁS (Szerkesztés és bevezető tanulmány) Krúdy Gyula: Őszinte nyíregyházi kalauz. Krúdy Könyvkiadó. Nyíregyháza p. Szerkesztés és bevezető tanulmány (7 23). IV. TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 1. Ikarosz mítoszának tanítása. In: Komáromi István (szerk.): Metódus 2. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet. Nyíregyháza József Attila: Judit, Flóra. In: Komáromi István (szerk.): Metódus 3. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet. Nyíregyháza Krúdy Gyula személynévadása első Szindbád-kötetében. Névtani Értesítő Gintli Tibor: Elbeszélői hang és identitás a Boldogult úrfikoromban című regényben. In: Kenyeres Zoltán Gintli Tibor (szerk.): Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Anonymus. Budapest Gintli Tibor: Valaki van, aki nincs. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Akadémiai Kiadó. Budapest Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeiben. In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Líceum Kiadó. Budapest, Eger A hezitálás évesek beszédében. Magyartanítás szám Az ismétlés formái és funkciói Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötetében. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika? Magyartanítás szám Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest Aki az igazi nevünkön nevez végre Krúdy Gyula névadása a Szindbád megtérése című kötetben. Névtani Értesítő Gintli Tibor: Valaki van, aki nincs. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Akadémiai Kiadó. Budapest Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. Irodalmi Szemle szám. 76.

6 6 Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeiben. In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Líceum Kiadó. Budapest, Eger Vagy zárójel, vagy áthúzás. Magyartanítás szám A halmozás Krúdy Gyula első Szindbád-kötetében. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. In: Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta Kiadó. Budapest Péter Mihály: A metafora grammatikája és stilisztikája. Magyar Nyelvőr szám Kemény Gábor: A szakrális és az erotikus viszonya Krúdy prózájában. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás szerepe a Szindbád ifjúsága második kiadásában. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): Bölcsészettudomány a millennium évében. Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Pro Educatione Alapítvány Nyíregyháza. 55. Szikszainé Nagy Irma: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Tolcsvai Nagy Gábor: A képzeleti jelentéstana Krúdy műveiben. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Az ifjúság, aki? A személyekből álló csoportok gyűjtőnevére utaló vonatkozó névmások használatáról. In: Balázs Géza A. Jászó Anna Koltói Ádám (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó Budapest Markó Alexandra: Éltető anyanyelvünk. Magyar Nyelv szám Kemény Gábor: A gyógyfürdők, akik. Édes Anyanyelvünk szám Gondolkodni és beszélni tanítunk Magyartanítás szám Aki? Amely? Akik? Egy nyíregyházi diákok között végzett nyelvhelyességi felmérés eredményei és tanulságai. Pedagógiai Műhely szám Pragmatika és stilisztika. Magyartanítás szám A stilisztika az anyanyelvi nevelésben. In: Kovátsné Németh Mária (főszerk.): Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Győr

7 7 18. A halmozás alakzatának néhány elméleti kérdése. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Pro Educatione Alapítvány Nyíregyháza. 55. Szikszainé Nagy Irma: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Tolcsvai Nagy Gábor: A képzeleti jelentéstana Krúdy műveiben. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Ajtay-Horváth Magda: Szövegek, nyelvek, kultúrák. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Aspekte der textlinguistischen und semantischen Annäherung an die Häufung. Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis. Sectio Linguistica. Tomus XXV Az alakzatok státusának kérdéséhez. In: Hajdú Mihály Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest Diszciplínák találkozása az alakzatok kutatásában. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): Diszciplínák találkozása. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Koherencia és adjekció. Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest L. Erdélyi Margit: Az alakzatkutatásról. Irodalmi Szemle szám. 70. V. Raisz Rózsa: Szathmári István szerk. A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Magyar Nyelv Tolcsvai Nagy Gábor: Az alakzatok kognitív nyelvészeti megalapozása. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest Jenei Teréz: A szabad függő beszéd mint stílusalakító tényező Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Heltainé Nagy Erzsébet: A népi konceptualizáció mint stíluskohéziós eszköz a sinkai költészetben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Erdélyi Margit: Olvasás és szövegértés. Dunaszerdahely: Média Nova Főfogalom vagy közös integrátor? A halmozás szemantikai jellemzésének kérdéséhez. Magyar Nyelvjárások XLI. Köszöntő könyv Nyirkos István. 70. születésnapjára Hogy író lettem, azt neki köszönhetem Krúdy alma materéről és kedves tanárairól. Pedagógiai Műhely szám A gordonka hangja. Krúdy stílusáról. Magyartanítás szám A szöveg születése. A Szindbád ifjúsága textualitásának kérdéséhez. Szabolcsszatmár-beregi Szemle szám

8 8 27. Varga Sándor beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A szónoki beszéd kidolgozása. Trezor Kiadó. Budapest Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. In: Pethő József Jenei Teréz (szerk.) Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Domonkosi Ágnes: Pethő József Jenei Teréz: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Magyar Nyelv szám Törő Norbert: Talán elvesztem valahol ezen a tájon? A rögzíthetetlenségben/bizonytalanságban megalkotott én modellje Krúdy Gyula N. N.-jében. Studia litteraria XLVII. Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből. Debreceni Egyetemi Kiadó Cs. Jónás Erzsébet: A műfordítás univerzális és egyedi kognitív háttere. In: Horváthné Molnár Katalin Antonio Donato Sciacovelli (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe (XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szombathely, augusztus MANYE, Vol. 8.) MANYE NYME. Budapest Szombathely Sopron Szegedy-Maszák Mihály: A történetmondás megszakítottsága Krúdy műveiben. Irodalomtörténet szám. 544., 547. Szegedy-Maszák Mihály: A képzelet játéka Krúdy műveiben. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest , A stíluselemzés újabb módszerei. In: Cs. Jónás Erzsébet Székely Gábor (szerk.): Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. MANYE Bessenyei György Könyvkiadó. Pécs Nyíregyháza Varga Sándor Golyóstoll című beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A szóképek és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest A hazalátogató Krúdy. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Stilanalytische Prinzipien und Methoden in der heutigen ungarischen Stilistik. Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis. Sectio Linguistica. Tomus XXVI A stíluson fordul meg minden. A stíluselemzés kurrens módszerei a mai magyar stilisztikában. In: Huszti Ilona Koljadzsin Natália (szerk.): Nyelv és oktatás a XXI. század elején. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola PoliPrint. Ungvár Adjekciós alakzatok József Attila verseiben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): József Attila, a stílus művésze. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Z. Lajtos Nóra: A művész stílusa: József Attila, a stílus művésze. Pedagógiai Műhely szám. 87. V. Raisz Rózsa: József Attila, a stílus művésze. Magyar Nyelv szám Törő Norbert: Későmodern stílusművészet. Disputa szám. 91. V. Raisz Rózsa: József Attila, a stílus művésze. In: Zimányi Árpád (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvről. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Linguistica Hungarica. XXXIV. Eger,

9 9 Kiss Tímea Lőrincz Julianna: Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban (Ady Endre és József Attila verseiben). Líceum Kiadó. Eger Dóbiás Anikó beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A prózaritmus és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Alakzatok napjaink szónoki beszédeiben. In: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kornyáné Szoboszlai Ágnes: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Magyar Nyelvjárások. XLIV Gellénné Körözsi Eszter: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Magyartanítás szám Kemény Gábor: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Édes Anyanyelvünk : 15. Bodnár Ildikó: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények szám Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. Magyar Nyelvőr Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében. Magyar Nyelvőr Kemény Gábor: A Nyugat stílusa amely nincs, és mégis van. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen Mindennapi metaforáink. A metaforák tanításáról és kommunikációs szerepéről. Pedagógiai Műhely szám A tanító mese a szónoklatban. Héjja Márk beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A memória és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Állandóság és változás a Krúdy-stílus -ban. In: Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás I. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest Debrecen Krúdy és Móricz: keletiek a Nyugatban. Pedagógiai Műhely szám A hasonlatok szövegszerkezeti szerepe Krúdy utolsó Szindbád-ciklusában. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza A kognitív metaforaelmélet. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Alakzat és jelentés. A retorikai-stilisztikai alakzatok jelentéstanához. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés. Tinta Könyvkiadó. Budapest Legjobban azonban a hangja tetszett Krúdy stílusának jellemzése és értékelése a Nyugatban. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen Nagy L. János: A Nyugat stiláris sokszínűsége. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: A Nyugat stiláris sokszínűsége. Magyar Nyelv

10 Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában. In: Bölcskei Andrea N. Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. Budapest. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke Farkas Tamás: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Magyar Nyelvőr Heltainé Nagy Erzsébet: A tulajdonnév jelentése és stilisztikája kognitív megközelítésben a sinkai személynevekben. Magyar Nyelvőr Anticipáció, deviza, emendáció, halmozás, kongeriesz szócikkek (ebből a halmozás Minya Károly társszerzővel). In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest , , , , Nábrádiné Jurasek Ibolya: Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) szám. Kemény Gábor: Megjelent az Alakzatlexikon! Édes Anyanyelvünk szám. 15. Nemesi László Attila: Megelőzés. In: Adamik Tamás (főszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram. Pozsony. 2010: Allúzió és argumentáció. Szőcs Attila beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna (szerk.): Az előadásmód és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Szintaktikai és szemantikai szerkezetek a reklámszlogenekben. In: Keszler Borbála Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban. Tinta Könyvkiadó. Budapest Sólyom Réka: Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata. In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat Kiadó. Budapest Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések Megszemélyesítés és tárgyiasítás a Nyírség lírai mitológiájá -ban. Adalékok Krúdy Gyula N. N. című kisregényének stílusvizsgálatához. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Az alakzatok szerepe a kommunikációban. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Tinta Könyvkiadó. Budapest Szociostilisztika. Nyelvleírás a stilisztika és a szociolingvisztika határsávjában. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek II. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Nyelvi stílus és identitás. Acta Beregsasiensis Új elméletek és módszerek a mai stilisztikában. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Tinta Könyvkiadó. Budapest Retorikai lexikon: 23 szócikk. In: Adamik Tamás (főszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram. Pozsony

11 11 Raátz Judit: Retorikai lexikon. Magyar Nyelvőr : 129. Károly Krisztina: Adamik Tamás főszerk., A. Jászó Anna szerk., Retorikai lexikon. Magyar Nyelv : A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben. In: Kozmács István Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra Nyírségi életképek Krúdy műveiben. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.) Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Az irodalom nyelviségének kérdéseiről a funkcionális kognitív nyelvészet nézőpontjából. In: Pethő József (szerk.): Mesterfüzet II. Szaktudományi és metodikai háttértanulmányok MA-mesterképzésekhez. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Sebestyén Zsolt: Kiadvány a mesterképzésért. Pedagógiai Műhely szám 4: Stilisztika. In: Balázs Géza (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek. Inter Nonprofit Kft. Budapest Az iskola metaforái. A kognitív metaforaelmélet alkalmazásának pedagógiai aspektusairól. Pedagógiai Műhely szám Nyelvi funkció és stílus a reklámokban. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók stílus és kapcsolat. Kodolányi János Főiskola, Tinta Könyvkiadó. Budapest A stílus szerepe a szónoki beszédben. Székely Csilla Kinga beszédének elemzése. Magyartanítás szám Alakzat és szövegkoherencia. Az alakzatok szövegbeli szerepe Krúdy N. N. című kisregényében. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen Krúdy Nyírség-képei. A fogalmi integráció stílus- és jelentésképző szerepe. Magyar Nyelv A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban. Magyar Nyelvőr Helyzetkép és lehetőségek: a funkcionális kognitív stilisztika. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek III. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza A stilisztikai-retorikai alakzatok szerepe a mai szónoki beszédek szöveg- és stílusstruktúrájában In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen: Rozgonyiné Molnár Emma: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Magyar Nyelvőr Megkésett romantikus vagy modern író? Krúdy és a romantika. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): Romantika tegnap és ma. Bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Tanítás, megindítás és gyönyörködtetés a szónoklatban. Nagy Péter beszédének az elemzése. In: Raátz Judit Tóthfalussy Zsófia Sarolta (szerk.): Retorikai elemzés. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest

12 Az idő metaforái. In: Balázs Géza Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra kulturális nyelvészet. Inter Kultúra-, Nyelv-és Médiakutató Központ, Magyar Szemiotikai Társaság, PRAE.HU., Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. Budapest A figura-alap viszony és a stílus. In: Tátrai Szilárd Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest A szónoklat által nyújtott bizonyítékok. Balogh Andrea beszédének elemzése. In: Raátz Judit Tóth Etelka (szerk.): Az egyházi retorika. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest Nyelvi stílus és régió. In: Imre Attila (szerk.): Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság. Kolozsvár Szójáték és blending a reklámokban. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): A játék. Művészeti, társadalom- és bölcsészettudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Stílus és szövegtípus. In: Kugler Nóra Laczkó Krisztina Tátrai Szilárd (szerk.): A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Tinta Könyvkiadó. Budapest The figure-ground relation and style. In: Tátrai Szilárd (ed.): Studia Linguistica Hungarica. Vol Az első Krúdy-kötet. A Nyíri csend stílusáról és életműbeli helyéről. Szabolcsszatmár-beregi Szemle szám Stílusimitáció és stílusköziség. A Krúdy-stílus imitációjáról. In: T. Károlyi Margit Karádi Zsolt Pethő József (szerk.): Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza Jót s jól Szűcs Hunor beszédének elemzése. In: Raátz Judit Tóth Etelka (szerk.): A politikai beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Krúdy Gyula Az útitárs című kisregényének stílusstruktúrájáról. In: Dobi Edit Domonkosi Ágnes Pethő József (szerk.): Stílusról, nyelvről sokszínűen. Szikasziné Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Szecesszió és biedermeier. A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Antal Attila: Kísérletek a megragadhatatlan megragadására. Tanulmányok Krúdy Gyuláról. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám V. ISMERTETÉSEK 1. Megyénk története nevekben és számokban. Fábián Lajos Mező András Kovacsics József: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 16. Szabolcs Szatmár-Bereg megye. Pedagógiai Műhely szám Szintézis és előremutatás. Szathmári István: A magyar irodalmi nyelv és a stílus kérdései. Magyartanítás szám Eurókönyvek. Két nyíregyházi tanulmánykötet Európáról. Mihalovics Árpád (szerk.): Tanulmányok a politikai szaknyelvről. Pedagógiai Műhely szám

13 13 4. Bevezetés az alakzatok világába. Gáspári László: A funkcionális alakzatelmélet néhány kérdése. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Jászó Anna L. Aczél Petra (szerk.): A régi új retorika. Magyar Nyelvőr Az anyanyelvi nevelés új módszertana. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Módszertani Közlemények szám Két irodalom egy stílus. Ajtay-Horváth Magda: A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában. Magyartanítás szám Anyanyelvi egypercesek. Minya Károly: Nyelvművelek, tehát vagyok? Szabolcsszatmár-beregi Szemle szám Szikszainé Nagy Irma: A retorikai kérdés rövid tudománytörténete. Magyar Nyelvjárások XL Az anyanyelv tisztelete. Minya Károly: Nyelvművelek, tehát vagyok? Pedagógiai Műhely szám Szikszainé Nagy Irma (szerk.): Kossuth Lajos, a szó művésze. Magyar Nyelv Adamik Tamás A. Jászó Anna Aczél Petra: Retorika. Magyar Nyelv Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Magyartanítás szám Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből. Magyartanítás szám Új szavak új szótára. Minya Károly: Új szavak I. Pedagógiai Műhely szám Nyelvi mozaik: tudomány, publicisztika és embernevelés. Kemény Gábor: Nyelvi mozaik. Pedagógiai Műhely szám Cs. Jónás Erzsébet: Kettős portré villanófényben. Pedagógiai Műhely : szám 18. Domonkosi Ágnes: Stíluselemzés, trópusok, alakzatok. Magyar Nyelvőr Kiss Gábor Bárdosi Vilmos: Szinonimák rokon értelmű szó dióhéjszótára. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) szám. 20. Lőrincz Julianna: Kultúrák párbeszéde. Modern Nyelvoktatás : Onder Csaba: Illetlen megjegyzések. Tanulmányok és esszék. Szabolcs-szatmárberegi Szemle : kérdezősködjetek a régi ösvények felől Szathmári István: A magyar stilisztika útja. Magyar Nyelvőr V. Raisz Rózsa két új kötetéről. (Aki megszelídítette a magyar mondatot. Dolgozatok Mikszáth Kálmán stílusáról; Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben.) Magyar Nyelvőr Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Magyar Nyelvőr Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Magyar Nyelvőr Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Magyar Nyelvőr Szikszainé Nagy Irma: Stíluselemzés stílusértékelés stílusművelés. Stilisztikai gyakorlókönyv. Magyar Nyelvőr Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Magyar Nyelvőr Egy online filológiai folyóirat: a Filológia.hu. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) évi 4. szám.

14 A jó értelemben vett színesség. Mérleg és eszmecsere Márairól. Kortárs szám VI. ELŐADÁS-ÖSSZEFOGLALÓK KONFERENCIAKIADVÁNYOKBAN 1. Ismétlés és hírérték a Szindbád ifjúságában. In: Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete. Nyíregyháza Idő- és téralakzatok a Szindbád ifjúságában. In: Vass Lajosné (szerk.): Életesélyek az ezredfordulón. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza A stílus mint a szövegértelem része. In: Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói. MTA Szabolcs-Szabolcs-Bereg Megyei Tudományos Testülete. Nyíregyháza Ismétlődő motívumok a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. In: Vass Lajosné (szerk.): A vidékfejlesztés szellemi erőforrásainak hasznosítása. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza Szempontok a halmozás szövegnyelvészeti és szemantikai megközelítéséhez. In: Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete. Nyíregyháza A stílusalakzatok státusáról. In: Vass Lajosné (szerk.): Régiók szerepe, versenyképessége az Európai Unióban. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Kuratóriuma. Nyíregyháza Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. In: Görömbei András Maticsák Sándor Takács Miklós (szerk.): VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadások összefoglalói. H. n. [Debrecen.] A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben. In: Kozmács István Vančová Ildikó (szerk.): Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért. Konstantin Filozófus Egyetem, Nitra Az idő metaforái. In: Veszelszki Ágnes (szerk.): Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet. ELTE BTK, Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest A nyelv és a kultúra sokszínűsége a kognitív stilisztika aspektusából. In: Gazdag Vilmos (szerk.): Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász VII. RÉSZLETEK FELSŐOKTATÁSI SZÖVEGGYŰJTEMÉNYBEN 1. Pragmatika és stilisztika. In: Zimányi Árpád (szerk.): Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgy-pedagógia tanításához. EKF Líceum Kiadó. Eger (Újraközlés, először: l. Tanulmányok, cikkek: 16.) 2. Gondolkodni és beszélni tanítunk A stilisztika az anyanyelvi nevelésben az 5 8. osztályban. In: Zimányi Árpád (szerk.): Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgypedagógia tanításához. EKF Líceum Kiadó. Eger (Újraközlés, először: l. Tanulmányok, cikkek: 14.)

15 15 VIII. ISMERETTERJESZTŐ CIKKEK Számos kisebb nyelvészeti, irodalom- és helytörténeti tárgyú ismeretterjesztő cikkem jelent meg különböző kötetekben, a Kelet-Magyarország című megyei napilapban, Nyíregyháza hetilapjában, a Nyíregyházi Naplóban stb., ezeket az írásaimat azonban ebben a szaktudományos publikációs jegyzékben nem tüntettem fel.

16 16 ELŐADÁSOK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKON ÉS TANÁCSKOZÁSOKON 1. Ismétlés és hírérték a Szindbád ifjúságában. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének VIII. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Testülete szeptember Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. A metafora grammatikája és stilisztikája. Miskolc. Miskolci Egyetem október Idő- és téralakzatok a Szindbád ifjúságában. Életesélyek az ezredfordulón. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november Az ismétlés formái és funkciói Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötetében. A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola május A stílus mint a szövegértelem része. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének IX. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Testülete szeptember Ismétlődő képek a Szindbád útja a Halálnál című Krúdy-novellában. A vidékfejlesztés szellemi erőforrásainak hasznosítása. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november Szempontok a halmozás szövegnyelvészeti és szemantikai megközelítéséhez. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének X. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete szeptember A halmozás mint a szövegértelmet meghatározó stiléma Krúdy Gyula második Szindbád ifjúsága című kötetében. Bölcsészettudomány a millennium évében. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola október A stilisztika az anyanyelvi nevelésben. Az Apáczai-napok alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia. Győr. Nyugat-magyarországi Egyetem október Adalékok Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegtani és stilisztikai elemzéséhez. A magyar tudomány napján rendezett konferencia. Nyíregyháza. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány október Adjekció és szövegkoherencia. Az alakzatok világa. Budapest. Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Stíluskutató csoport október Diszciplínák találkozása az alakzatok kutatásában. Diszciplínák találkozása. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola szeptember A stílusalakzatok státusáról. A magyar tudomány napján rendezett konferencia. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. Stílus és jelentés. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelvészeti Tanszéke és Tanítóképző Intézete október A hiperonima nyomában. A halmozás szemantikai leírásának egy aspektusához. A magyar tudomány napján rendezett konferencia. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november 11. Az egyes tételek felépítése: az előadás címe, a konferencia címe, helye, rendezője, ideje.

17 A stíluselemzés újabb módszerei. XII. Magyar alkalmazott nyelvészeti kongresszus. Nyíregyháza. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete április Halmozás és szinonímia. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus. Az MTA Nyelvtudományi Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest augusztus Szinonímia és fogalmi séma összefüggése egy Krúdy-novellában. Tudásalapú gazdaság és életminőség. (A magyar tudomány napján rendezett konferencia.) Nyíregyháza. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november A stíluson fordul meg minden. Nyelv és oktatás a XXI. században. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola november Adjekciós alakzatok József Attila verseiben. József Attila, a stílus művésze. Debrecen. A Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Munkabizottsága. a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke április Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Debrecen. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debreceni Egyetem augusztus A hasonlatok szövegszerkezeti szerepe Krúdy utolsó Szindbád-ciklusában. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XV. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa szeptember Jelentéstan. Bölcsész HEFOP tananyag-fejlesztési zárókonferencia. Budapest. Bölcsész Konzorcium szeptember A halmozás szemantikája. A magyar tudomány ünnepe. Debrecen. MTA Debreceni Területi Bizottság, Nyelvtudományi Munkabizottság november A metafora a kognitív nyelvészetben. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK, Magyar Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában. VI. Magyar Névtudományi Konferencia. Balatonszárszó. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Magyar Nyelvtudományi Társaság június Nyelvváltozat és stílusváltozat szociolingvisztika és stilisztika. Az MTA Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XVI. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa október Jelentés és alakzat. Jel és jelentés. Budapest. Kodolányi János Főiskola, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke október Az anticipáció Krúdy műveiben. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK, Magyar Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Legjobban azonban a hangja tetszett. Krúdy stílusának jellemzése és értékelése a Nyugatban. A Nyugat stiláris sokszínűsége. Tudományos emlékülés a Nyugat című folyóirat megindulásának 100. évfordulója alkalmából. Debrecen. A Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke május Metaforák a német és a magyar gazdasági nyelvben. Az MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Testületének XVII. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa október 10.

18 Krúdy Nyírség-képei. Krúdy nyelvi képeinek egy tematikai csoportjáról a kognitív metaforafelfogás elméleti keretében. Krúdy világa és nyelve. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola október Az alakzatok szerepe a kommunikációban. A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Budapest. Kodolányi János Főiskola és az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke november Alakzatok és metaforák a sajtónyelvben. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK, Magyar Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Szintaktikai és szemantikai szerkezetek a reklámszlogenekben. Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban. (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2.) Budapest. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Beszélt nyelvi kutatócsoport, Funkcionális nyelvészeti műhely november Nyelvi stílus és identitás. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola március A nyelvi képek és alakzatok Móricz stílusában. Móricz emlékezete. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata június Új elméletek és módszerek a mai magyar stilisztikában. Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Budapest. Kodolányi János Főiskola, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke október Szociostilisztika a mindennapi szövegek elemzése a funkcionális kognitív stilisztikában. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben. Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért. Nyitra. Konstantin Filozófus Egyetem, Maribori Egyetem, Masaryk Egyetem április A retorikai-stilisztikai alakzatok nyelvészeti leírásának alapkérdései funkcionáliskognitív aspektusból. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Nyírségi életképek Krúdy műveiben. Élet és irodalom a XIX. században és a századfordulón. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK november A funkcionális kognitív stíluselmélet és a stíluselemzés újabb lehetőségei, módszerei. A Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése. Budapest november Az idő metaforái. Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3. Budapest. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Szemiotikai Társaság november Nyelvi stílus és régió. Nyelv és kultúra a változó régióban VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kolozsvár. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş- Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága augusztus Megkésett romantikus vagy modern író? Krúdy és a romantika. Romantika tegnap és ma. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK november Helyzetkép és lehetőségek: a funkcionális kognitív stilisztika. Nyelvészeti és irodalomtudományi kutatások a Nyíregyházi Főiskolán. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november 17.

19 A stilisztikai-retorikai alakzatok szerepe a mai szónoki beszédek szöveg- és stílusstruktúrájában. A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Debrecen. Debreceni Egyetem, DAB Nyelvi és Irodalmi Munkabizottsága január Szójátékok a reklámokban. Játék Hangszókép. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK november Szövegtipológia és stilisztika. Nyelvészeti és irodalomtudományi kutatások a Nyíregyházi Főiskolán. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november A Nyíri csend halk szavú poétája. Krúdy Nyíri csend című kötetének néhány stílusvonásáról. A Krúdy-kutatás jelene és jövője. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata október Szecesszió és biedermeier. A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban. Krúdykonferencia. Budapest. Magyar Irodalomtörténeti Társaság, ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke november A stílus maga az ember. A nyelv és a stílus értelmezése a kognitív stilisztikában. Velünk élő tudomány. A Magyar Tudomány Ünnepe. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola november Stílusimitáció Krúdy irodalmi portréiban. Regionalitás határok nélkül. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Socio-culturally Structured Style in Literary Texts. Socio-Cultural Factors in Style. Budapest. Research Group in Stylistics at Eötvös Loránd University február 5. (Ajtay- Horváth Magdával) 56. Krúdy Gyula Az útitárs című kisregényének stílusstruktúrájáról. Budapest. A Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése november Az anyanyelvi ismeretek és készségek fejlesztése a tanárképzésben. Korszerű tudomány korszerű közoktatás. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Az osztatlan tanárképzés tanulságai és lehetőségei különös tekintettel a magyartanárképzésre. Tanárképzés és tudományos kutatás. Nagyvárad. Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék; Nyíregyházi Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet december A nyelv és a kultúra sokszínűsége a kognitív stilisztika aspektusából. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola március 26.

20 20 Pethő József által lektorált munkák Könyvek Nyelvtudományi szakkönyvek 1. Lőrincz Julianna Nyelvi jelentés és variativitás. Komárom: Selye János Egyetem, Ajtay-Horváth Magda: Szövegek, nyelvek, kultúrák. Nyíregyháza: Bessenyei Kiadó Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona. Budapest: Tinta Könyvkiadó Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset? Budapest: Tinta Könyvkiadó Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara Péter Mihály: A leplező nyelv. Álcázás és ámítás a nyelv használatában. Budapest: Tinta Könyvkiadó Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája. Budapest: Akadémiai Kiadó. Nyelvtudományi Értekezések Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. Budapest: Tinta Könyvkiadó Egyéb (irodalomtudományi, tantárgy-pedagógiai) szakkönyv 9. Jenei Teréz Nagy Éva (szerk.): Benedek Elek öröksége. Nyíregyháza: Élmény '94 Bt., Tankönyv, oktatást segítő segédkönyv 10. Balázs Géza Minya Károly: Hej, hej, helyesírás! Nyíregyháza: Jedlik Kiadó Szabó G. Ferenc (szerk.): Szövegértési feladatsorok érettségizőknek. Nyíregyháza: Jedlik-Okteszt Kiadó. Nyíregyháza, Juhász Ernő Karádi Zsolt Minya Károly: Magyar nyelv- és irodalomtankönyv és szemelvénygyűjtemény 9., Szakiskolák részére. Nyíregyháza. School Kiadó, Folyóiratban megjelent tanulmányok A következő folyóiratok felkérésére végeztem lektorálást: Magyar Nyelv Anyanyelv-pedagógia

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) 2015. áprilisig

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) 2015. áprilisig PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) 2015. áprilisig I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces). Nyíregyháza, 2002. 155 p. Balázs Géza: 10

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Szerkesztett kötetek:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Szerkesztett kötetek: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Önálló munkák: 1. A szecesszió stiláris sajátosságai Babits Mihály szépprózájában. Bölcsészdoktori értekezés. KLTE Debrecen, 1994. (kézirat) 2. Babits szépprózája az alakzatok tükrében.

Részletesebben

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE 35. ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANTÓKÉPZ FISKOLA A VERSENY HELYSZÍNE: 2007.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke

Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke Könyv: Szociolingvisztikai jelenségek Móricz Zsigmond műveiben. Nyíregyháza, 2004. Bessenyei György Könyvkiadó. 233 oldal Anyanyelvi tehetséggondozás. Nyíregyháza,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A STILISZTIKAI ALAKZATOK RENDSZEREZÉSE 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 55. A STILISZTIKAI ALAKZATOK RENDSZEREZÉSE Szerkesztette SZATHMÁRI ISTVÁN TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2006 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek!

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek! A magyar nyelv tanítása Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához 2007-tıl új tételek! 1. A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. A funkcionális szemlélető anyanyelvi nevelés fogalma és alapelvei.

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. 2. A 10

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 21-28. AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE LŐRINCZ JULIANNA Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola Cím Szerző Iskolatípus Ár Magyar irodalom, magyar nyelv Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára [13199/SZ/1] Madocsai László gimnázium, szakközépiskola 25,4 Irodalmi szöveggyűjtemény

Részletesebben

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános adatok A Magyar Szemiotikai Társaság (továbbiakban Társaság) a F6városi Bíróság 9. Pk. 65-345/1991/19. számú

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet minőségfejlesztési terve a 2015/2016-os tanévre. intézetigazgató szakmai vezető

A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet minőségfejlesztési terve a 2015/2016-os tanévre. intézetigazgató szakmai vezető A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet minőségfejlesztési terve a 2015/2016-os tanévre Intézkedés Felelős Határidő Megjegyzés 1. Képzésfejlesztés: Továbbra is szorgalmazzuk az osztatlan ügyvitel szakirányú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 26 (1991-) 2016. február 10. 2016. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. Nyelvművelek, tehát vagyok? 100 anyanyelvi egyperces. Nyíregyháza. 2002. 155 p. Balázs Géza: 10 érv

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány Magyartanári komplex záróvizsga-kérdések KRE-BTK Érvényes: a 2014/2015 tanévben vagy azt követıen felvételt nyert nappali tagozatos hallgatók számára, illetve a 2015/2016 tanévben vagy azt követıen felvételt

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek Dr. Kormány Gyula professor emeritus publikációi Könyvek 1. Kazincbarcika földrajza /társszerző/ (1980): Miskolc, pp. 289-311. 2. A Rétköz földrajzi képe. Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

Dr. Eıry Vilma tudományos tevékenysége

Dr. Eıry Vilma tudományos tevékenysége 1 Dr. Eıry Vilma tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 2 Dr. Eıry Vilma publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen MEGHÍVÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner Szakmai önéletrajz Név Tancz Tünde Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus tanczt@igyfk.pte.hu Végzettségek 2001- PhD - hallgató PTE Pszichológiai Doktori Iskola, Szociálpszichológiai gram (doktorandusz

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben