PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)"

Átírás

1 PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések p. Minya Károly: A halmozás alakzata. Pedagógiai Műhely szám Kemény Gábor: Pethő József: A halmozás alakzata. Nyr szám Minya Károly: A halmozás alakzata. Magyartanítás szám Kelecsényi László: Pethő József: A halmozás alakzata. Élet és Irodalom szám. 23. Rozgonyiné Molnár Emma: Pethő József: A halmozás alakzata. Módszertani Közlemények szám Heltainé Nagy Erzsébet: Könyv a halmozás alakzatáról. Édes Anyanyelvünk szám. 15. V. Raisz Rózsa: Pethő József: A halmozás alakzata. Irodalomtörténet Czetter Ibolya: Stílusszintézis Krúdy Gyula Pesten lakott egy fuvolás című novellájában. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest (A kéziratos változatra való hivatkozás.) Tátrai Szilárd: Műfaj és stílus. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest , 89. (A kéziratos változatra való hivatkozás.) Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvőr V. Raisz Rózsa: Halmozástípusok Márai-szövegekben. In: Galgóczi László Vass László (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. JGYF Kiadó, Szeged Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Osiris Kiadó. Budapest Szenderák Gabriella: Gyula Krúdy and the psychoanalysis. In: Majoros Pál (szerk.): Reformok útján. A BGF Tudományos Évkönyve Budapesti Gazdasági Főiskola. Budapest Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében. Magyar Nyelvőr Szikszainé Nagy Irma: Alakzatfunkciók. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Antiklimax. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest

2 2 Jenei Teréz: Felsorolás. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Cs. Jónás Erzsébet: Klimax. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kemény Gábor: A Nyugat stílusa amely nincs, és mégis van. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben. Líceum Kiadó. Eger A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. sz Kemény Gábor: Stílusirányzatok a Nyugat első korszakában. Magyar Nyelv Nábrádiné Jurasek Ibolya: XIX. századi úti beszámolók. Tóth Lőrinc és Petőfi Sándor műveinek összehasonlító szövegstilisztikai vizsgálata. Magyar Nyelvtudományi Társaság Martin Opitz Kiadó. Budapest , 39. Kemény Gábor: Stílusfejlődési tendenciák a századforduló utáni magyar költészetben. Hungarológiai Közlemények Bartha Csilla Hámori Ágnes: Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: Krúdy és Oroszország. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Kemény Gábor: A javító toll nyomában. Stilisztikai és nyelvhelyességi adalékok. Kosztolányi írásművészetéhez. Magyar Nyelv Domonkosi Ágnes: Stílus és szövegszerkezet Erdős Virág ezt is el című kötetében. In: Dobi Edit Domonkosi Ágnes Pethő József (szerk.): Stílusról, nyelvről sokszínűen. Szikasziné Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. Szilassy Eszter: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvjárások. XLIV Jenei Teréz: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Pedagógiai Műhely szám Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Magyar Nyelvőr Fried István: Álmok üldögélnek a boltok cégtábláin, mint pihenő madarak A Krúdy-művek álomvilága, álomvilágok Krúdy Gyulája. Műhely 2008/ Lőrincz Julianna V. Raisz Rózsa: Szinonímia. In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest Ajtay-Horváth Magda: A mű és angol tükre. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Ajtay-Horváth Magda: Szövegek, nyelvek, kultúrák. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Vitéz Ferenc: Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. Mediarium szám 128.

3 3 Cs. Jónás Erzsébet: Krúdy és Oroszország. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Fráter Zoltán: Hagyomány, hatás, iszony. Budapest: Holnap Kiadó Fleisz Katalin: Medialitás Krúdy Gyula prózájában. Jyväskylä: University of Jyväskylä Rigó Gyula: Módszertani javaslatok Krúdy Gyula és A hídon (Negyedik út) című elbeszélés értelmezéséhez és tanításához. Irodalmi Szemle Kemény Gábor: Krúdy Gyula impresszionizmusának kérdéshez. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Surányi Beáta: Postán (f) eladott irodalom. Sajtó szóbeliség írásbeliség viszonya Krúdy Gyula Ál-Petőfi című regényében. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest , Bevezetés a jelentéstan fő témaköreibe. (Főiskolai tankönyv.) Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. 4. Jelentéstan. (Tankönyv a BA-képzés számára.) Bölcsész Konzorcium. Nyíregyháza p. Rácz Anita: Pethő József: Jelentéstan. Magyar Nyelvjárások. XLV Lőrincz Julianna: Pethő József: Jelentéstan. Magyar Nyelvőr Lőrincz Julianna: Kommunikáció stílus variativitás és anyanyelvoktatás. Eger: Líceum Kiadó Lőrincz Gábor: Szemantikai, dialektológiai és kontaktológiai kapcsolatok a szlovákiai magyar középiskolai tananyagban. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) évi 4. szám. Cs. Jónás Erzsébet: Múltat idéző teremtett nyelv a műfordításban (V. Akszjonov Volterjánosok és volterjankák című regénye magyarul). Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények szám: Stíluselemzés. (Főiskolai tankönyv.) Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Társszerző: Jenei Teréz) Koi Balázs: Jenei Teréz Pethő József: Stíluselemzés. Pedagógiai Műhely szám Imre Rubenné: Jenei Teréz Pethő József: Stíluselemzés. Magyartanítás szám Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. Kemény Gábor: Alakzat és jelentés. Magyar Nyelvőr Kazamér Éva: Alakzat és jelentés. Magyar Nyelvjárások

4 4 Cs. Jónás Erzsébet: Alakzat és jelentés. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Sólyom Réka: Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata. In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat Kiadó. Budapest , 355. Schirm Anita: A humor szerepe a nyelvészet oktatásában. In: Varga Katalin T. Litovkina Anna Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. Tinta Könyvkiadó ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest Stil und Textsinn. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza p. I. 2. SEGÉDKÖNYVEK A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSHOZ 8. Szövegértési feladatok érettségizőknek. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza p. (Társszerző: Szabó G. Ferenc) 9. Szövegértési feladatok érettségizőknek. Megoldások. Jedlik Kiadó. Nyíregyháza p. (Társszerző: Szabó G. Ferenc) 10. Szövegértés. Pannon-Literatúra. Kisújszállás p. 11. Emelt szintű szóbeli érettségi magyar nyelvből. Tóth Könyvkiadó. Debrecen p. (Társszerzők: Lakatos Ilona és Minya Károly) II. SZERKESZTETT KÖTETEK 1. Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest p. (Jenei Terézzel közösen szerk.) Minya Károly: A Krúdy-életmű stilisztikai vizsgálatai. Szabolcs-szatmárberegi Szemle szám Kelecsényi László: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Élet és Irodalom : 23. Domonkosi Ágnes: Pethő József Jenei Teréz: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Magyar Nyelv szám Elméletek és módszerek. Tanulmányok a nyelvtudomány köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (P. Lakatos Ilonával közösen szerk.) 3. Elméletek és módszerek II. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (P. Lakatos Ilonával közösen szerk.) 4. Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Cs. Jónás Erzsébettel közösen szerk.) 5. Mesterfüzet II. Szaktudományi és metodikai háttértanulmányok MAmesterképzésekhez. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. 6. Elméletek és módszerek III. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza (P. Lakatos Ilonával közösen szerk.) 119 p. 7. Romantika tegnap és ma. Bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Cs. Jónás Erzsébettel közösen szerk.)

5 5 8. A játék. Művészeti, társadalom- és bölcsészettudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (Cs. Jónás Erzsébettel közösen szerk.) 9. Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Nyíregyházi Főiskola. Könyvkiadó. Nyíregyháza p. (T. Károlyi Margittal és Karádi Zsolttal közösen szerk.) 10. Stílusról, nyelvről sokszínűen. Szikasziné Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen p. (Dobi Edittel és Domonkosi Ágnessel közösen szerk.) III. SZÖVEGKIADÁS (Szerkesztés és bevezető tanulmány) Krúdy Gyula: Őszinte nyíregyházi kalauz. Krúdy Könyvkiadó. Nyíregyháza p. Szerkesztés és bevezető tanulmány (7 23). IV. TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 1. Ikarosz mítoszának tanítása. In: Komáromi István (szerk.): Metódus 2. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet. Nyíregyháza József Attila: Judit, Flóra. In: Komáromi István (szerk.): Metódus 3. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet. Nyíregyháza Krúdy Gyula személynévadása első Szindbád-kötetében. Névtani Értesítő Gintli Tibor: Elbeszélői hang és identitás a Boldogult úrfikoromban című regényben. In: Kenyeres Zoltán Gintli Tibor (szerk.): Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Anonymus. Budapest Gintli Tibor: Valaki van, aki nincs. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Akadémiai Kiadó. Budapest Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeiben. In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Líceum Kiadó. Budapest, Eger A hezitálás évesek beszédében. Magyartanítás szám Az ismétlés formái és funkciói Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötetében. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika? Magyartanítás szám Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest Aki az igazi nevünkön nevez végre Krúdy Gyula névadása a Szindbád megtérése című kötetben. Névtani Értesítő Gintli Tibor: Valaki van, aki nincs. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Akadémiai Kiadó. Budapest Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. Irodalmi Szemle szám. 76.

6 6 Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeiben. In: Balázs Géza H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Líceum Kiadó. Budapest, Eger Vagy zárójel, vagy áthúzás. Magyartanítás szám A halmozás Krúdy Gyula első Szindbád-kötetében. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. In: Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta Kiadó. Budapest Péter Mihály: A metafora grammatikája és stilisztikája. Magyar Nyelvőr szám Kemény Gábor: A szakrális és az erotikus viszonya Krúdy prózájában. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest A halmozás szerepe a Szindbád ifjúsága második kiadásában. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): Bölcsészettudomány a millennium évében. Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Pro Educatione Alapítvány Nyíregyháza. 55. Szikszainé Nagy Irma: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Tolcsvai Nagy Gábor: A képzeleti jelentéstana Krúdy műveiben. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Az ifjúság, aki? A személyekből álló csoportok gyűjtőnevére utaló vonatkozó névmások használatáról. In: Balázs Géza A. Jászó Anna Koltói Ádám (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó Budapest Markó Alexandra: Éltető anyanyelvünk. Magyar Nyelv szám Kemény Gábor: A gyógyfürdők, akik. Édes Anyanyelvünk szám Gondolkodni és beszélni tanítunk Magyartanítás szám Aki? Amely? Akik? Egy nyíregyházi diákok között végzett nyelvhelyességi felmérés eredményei és tanulságai. Pedagógiai Műhely szám Pragmatika és stilisztika. Magyartanítás szám A stilisztika az anyanyelvi nevelésben. In: Kovátsné Németh Mária (főszerk.): Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Győr

7 7 18. A halmozás alakzatának néhány elméleti kérdése. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Pro Educatione Alapítvány Nyíregyháza. 55. Szikszainé Nagy Irma: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Tolcsvai Nagy Gábor: A képzeleti jelentéstana Krúdy műveiben. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Ajtay-Horváth Magda: Szövegek, nyelvek, kultúrák. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Aspekte der textlinguistischen und semantischen Annäherung an die Häufung. Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis. Sectio Linguistica. Tomus XXV Az alakzatok státusának kérdéséhez. In: Hajdú Mihály Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest Diszciplínák találkozása az alakzatok kutatásában. In: Cs. Jónás Erzsébet (szerk.): Diszciplínák találkozása. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Koherencia és adjekció. Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest L. Erdélyi Margit: Az alakzatkutatásról. Irodalmi Szemle szám. 70. V. Raisz Rózsa: Szathmári István szerk. A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Magyar Nyelv Tolcsvai Nagy Gábor: Az alakzatok kognitív nyelvészeti megalapozása. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta Könyvkiadó. Budapest Jenei Teréz: A szabad függő beszéd mint stílusalakító tényező Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. In: Jenei Teréz Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Heltainé Nagy Erzsébet: A népi konceptualizáció mint stíluskohéziós eszköz a sinkai költészetben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Erdélyi Margit: Olvasás és szövegértés. Dunaszerdahely: Média Nova Főfogalom vagy közös integrátor? A halmozás szemantikai jellemzésének kérdéséhez. Magyar Nyelvjárások XLI. Köszöntő könyv Nyirkos István. 70. születésnapjára Hogy író lettem, azt neki köszönhetem Krúdy alma materéről és kedves tanárairól. Pedagógiai Műhely szám A gordonka hangja. Krúdy stílusáról. Magyartanítás szám A szöveg születése. A Szindbád ifjúsága textualitásának kérdéséhez. Szabolcsszatmár-beregi Szemle szám

8 8 27. Varga Sándor beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A szónoki beszéd kidolgozása. Trezor Kiadó. Budapest Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. In: Pethő József Jenei Teréz (szerk.) Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta Könyvkiadó. Budapest Domonkosi Ágnes: Pethő József Jenei Teréz: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Magyar Nyelv szám Törő Norbert: Talán elvesztem valahol ezen a tájon? A rögzíthetetlenségben/bizonytalanságban megalkotott én modellje Krúdy Gyula N. N.-jében. Studia litteraria XLVII. Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből. Debreceni Egyetemi Kiadó Cs. Jónás Erzsébet: A műfordítás univerzális és egyedi kognitív háttere. In: Horváthné Molnár Katalin Antonio Donato Sciacovelli (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe (XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szombathely, augusztus MANYE, Vol. 8.) MANYE NYME. Budapest Szombathely Sopron Szegedy-Maszák Mihály: A történetmondás megszakítottsága Krúdy műveiben. Irodalomtörténet szám. 544., 547. Szegedy-Maszák Mihály: A képzelet játéka Krúdy műveiben. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest , A stíluselemzés újabb módszerei. In: Cs. Jónás Erzsébet Székely Gábor (szerk.): Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. MANYE Bessenyei György Könyvkiadó. Pécs Nyíregyháza Varga Sándor Golyóstoll című beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A szóképek és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest A hazalátogató Krúdy. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Stilanalytische Prinzipien und Methoden in der heutigen ungarischen Stilistik. Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis. Sectio Linguistica. Tomus XXVI A stíluson fordul meg minden. A stíluselemzés kurrens módszerei a mai magyar stilisztikában. In: Huszti Ilona Koljadzsin Natália (szerk.): Nyelv és oktatás a XXI. század elején. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola PoliPrint. Ungvár Adjekciós alakzatok József Attila verseiben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): József Attila, a stílus művésze. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Z. Lajtos Nóra: A művész stílusa: József Attila, a stílus művésze. Pedagógiai Műhely szám. 87. V. Raisz Rózsa: József Attila, a stílus művésze. Magyar Nyelv szám Törő Norbert: Későmodern stílusművészet. Disputa szám. 91. V. Raisz Rózsa: József Attila, a stílus művésze. In: Zimányi Árpád (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvről. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Linguistica Hungarica. XXXIV. Eger,

9 9 Kiss Tímea Lőrincz Julianna: Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban (Ady Endre és József Attila verseiben). Líceum Kiadó. Eger Dóbiás Anikó beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A prózaritmus és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Alakzatok napjaink szónoki beszédeiben. In: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Tinta Könyvkiadó. Budapest Kornyáné Szoboszlai Ágnes: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Magyar Nyelvjárások. XLIV Gellénné Körözsi Eszter: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Magyartanítás szám Kemény Gábor: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Édes Anyanyelvünk : 15. Bodnár Ildikó: A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények szám Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. Magyar Nyelvőr Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében. Magyar Nyelvőr Kemény Gábor: A Nyugat stílusa amely nincs, és mégis van. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen Mindennapi metaforáink. A metaforák tanításáról és kommunikációs szerepéről. Pedagógiai Műhely szám A tanító mese a szónoklatban. Héjja Márk beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna Aczél Petra (szerk.): A memória és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Állandóság és változás a Krúdy-stílus -ban. In: Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás I. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest Debrecen Krúdy és Móricz: keletiek a Nyugatban. Pedagógiai Műhely szám A hasonlatok szövegszerkezeti szerepe Krúdy utolsó Szindbád-ciklusában. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza A kognitív metaforaelmélet. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Alakzat és jelentés. A retorikai-stilisztikai alakzatok jelentéstanához. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés. Tinta Könyvkiadó. Budapest Legjobban azonban a hangja tetszett Krúdy stílusának jellemzése és értékelése a Nyugatban. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen Nagy L. János: A Nyugat stiláris sokszínűsége. Magyar Nyelvőr Cs. Jónás Erzsébet: A Nyugat stiláris sokszínűsége. Magyar Nyelv

10 Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában. In: Bölcskei Andrea N. Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. Budapest. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke Farkas Tamás: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Magyar Nyelvőr Heltainé Nagy Erzsébet: A tulajdonnév jelentése és stilisztikája kognitív megközelítésben a sinkai személynevekben. Magyar Nyelvőr Anticipáció, deviza, emendáció, halmozás, kongeriesz szócikkek (ebből a halmozás Minya Károly társszerzővel). In: Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. Tinta Könyvkiadó. Budapest , , , , Nábrádiné Jurasek Ibolya: Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) szám. Kemény Gábor: Megjelent az Alakzatlexikon! Édes Anyanyelvünk szám. 15. Nemesi László Attila: Megelőzés. In: Adamik Tamás (főszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram. Pozsony. 2010: Allúzió és argumentáció. Szőcs Attila beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna (szerk.): Az előadásmód és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Szintaktikai és szemantikai szerkezetek a reklámszlogenekben. In: Keszler Borbála Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban. Tinta Könyvkiadó. Budapest Sólyom Réka: Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata. In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat Kiadó. Budapest Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések Megszemélyesítés és tárgyiasítás a Nyírség lírai mitológiájá -ban. Adalékok Krúdy Gyula N. N. című kisregényének stílusvizsgálatához. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Az alakzatok szerepe a kommunikációban. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Tinta Könyvkiadó. Budapest Szociostilisztika. Nyelvleírás a stilisztika és a szociolingvisztika határsávjában. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek II. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Nyelvi stílus és identitás. Acta Beregsasiensis Új elméletek és módszerek a mai stilisztikában. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Tinta Könyvkiadó. Budapest Retorikai lexikon: 23 szócikk. In: Adamik Tamás (főszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram. Pozsony

11 11 Raátz Judit: Retorikai lexikon. Magyar Nyelvőr : 129. Károly Krisztina: Adamik Tamás főszerk., A. Jászó Anna szerk., Retorikai lexikon. Magyar Nyelv : A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben. In: Kozmács István Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra Nyírségi életképek Krúdy műveiben. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.) Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Az irodalom nyelviségének kérdéseiről a funkcionális kognitív nyelvészet nézőpontjából. In: Pethő József (szerk.): Mesterfüzet II. Szaktudományi és metodikai háttértanulmányok MA-mesterképzésekhez. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Sebestyén Zsolt: Kiadvány a mesterképzésért. Pedagógiai Műhely szám 4: Stilisztika. In: Balázs Géza (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek. Inter Nonprofit Kft. Budapest Az iskola metaforái. A kognitív metaforaelmélet alkalmazásának pedagógiai aspektusairól. Pedagógiai Műhely szám Nyelvi funkció és stílus a reklámokban. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók stílus és kapcsolat. Kodolányi János Főiskola, Tinta Könyvkiadó. Budapest A stílus szerepe a szónoki beszédben. Székely Csilla Kinga beszédének elemzése. Magyartanítás szám Alakzat és szövegkoherencia. Az alakzatok szövegbeli szerepe Krúdy N. N. című kisregényében. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen Krúdy Nyírség-képei. A fogalmi integráció stílus- és jelentésképző szerepe. Magyar Nyelv A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban. Magyar Nyelvőr Helyzetkép és lehetőségek: a funkcionális kognitív stilisztika. In: P. Lakatos Ilona Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek III. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza A stilisztikai-retorikai alakzatok szerepe a mai szónoki beszédek szöveg- és stílusstruktúrájában In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen: Rozgonyiné Molnár Emma: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Magyar Nyelvőr Megkésett romantikus vagy modern író? Krúdy és a romantika. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): Romantika tegnap és ma. Bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Tanítás, megindítás és gyönyörködtetés a szónoklatban. Nagy Péter beszédének az elemzése. In: Raátz Judit Tóthfalussy Zsófia Sarolta (szerk.): Retorikai elemzés. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest

12 Az idő metaforái. In: Balázs Géza Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra kulturális nyelvészet. Inter Kultúra-, Nyelv-és Médiakutató Központ, Magyar Szemiotikai Társaság, PRAE.HU., Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. Budapest A figura-alap viszony és a stílus. In: Tátrai Szilárd Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest A szónoklat által nyújtott bizonyítékok. Balogh Andrea beszédének elemzése. In: Raátz Judit Tóth Etelka (szerk.): Az egyházi retorika. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest Nyelvi stílus és régió. In: Imre Attila (szerk.): Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság. Kolozsvár Szójáték és blending a reklámokban. In: Cs. Jónás Erzsébet Pethő József (szerk.): A játék. Művészeti, társadalom- és bölcsészettudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza Stílus és szövegtípus. In: Kugler Nóra Laczkó Krisztina Tátrai Szilárd (szerk.): A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Tinta Könyvkiadó. Budapest The figure-ground relation and style. In: Tátrai Szilárd (ed.): Studia Linguistica Hungarica. Vol Az első Krúdy-kötet. A Nyíri csend stílusáról és életműbeli helyéről. Szabolcsszatmár-beregi Szemle szám Stílusimitáció és stílusköziség. A Krúdy-stílus imitációjáról. In: T. Károlyi Margit Karádi Zsolt Pethő József (szerk.): Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza Jót s jól Szűcs Hunor beszédének elemzése. In: Raátz Judit Tóth Etelka (szerk.): A politikai beszéd. Trezor Kiadó. Budapest Krúdy Gyula Az útitárs című kisregényének stílusstruktúrájáról. In: Dobi Edit Domonkosi Ágnes Pethő József (szerk.): Stílusról, nyelvről sokszínűen. Szikasziné Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. Debrecen Szecesszió és biedermeier. A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban. In: Fráter Zoltán Gintli Tibor: Születésnapi kalandok. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest Antal Attila: Kísérletek a megragadhatatlan megragadására. Tanulmányok Krúdy Gyuláról. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám V. ISMERTETÉSEK 1. Megyénk története nevekben és számokban. Fábián Lajos Mező András Kovacsics József: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 16. Szabolcs Szatmár-Bereg megye. Pedagógiai Műhely szám Szintézis és előremutatás. Szathmári István: A magyar irodalmi nyelv és a stílus kérdései. Magyartanítás szám Eurókönyvek. Két nyíregyházi tanulmánykötet Európáról. Mihalovics Árpád (szerk.): Tanulmányok a politikai szaknyelvről. Pedagógiai Műhely szám

13 13 4. Bevezetés az alakzatok világába. Gáspári László: A funkcionális alakzatelmélet néhány kérdése. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle szám Jászó Anna L. Aczél Petra (szerk.): A régi új retorika. Magyar Nyelvőr Az anyanyelvi nevelés új módszertana. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Módszertani Közlemények szám Két irodalom egy stílus. Ajtay-Horváth Magda: A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában. Magyartanítás szám Anyanyelvi egypercesek. Minya Károly: Nyelvművelek, tehát vagyok? Szabolcsszatmár-beregi Szemle szám Szikszainé Nagy Irma: A retorikai kérdés rövid tudománytörténete. Magyar Nyelvjárások XL Az anyanyelv tisztelete. Minya Károly: Nyelvművelek, tehát vagyok? Pedagógiai Műhely szám Szikszainé Nagy Irma (szerk.): Kossuth Lajos, a szó művésze. Magyar Nyelv Adamik Tamás A. Jászó Anna Aczél Petra: Retorika. Magyar Nyelv Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Magyartanítás szám Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből. Magyartanítás szám Új szavak új szótára. Minya Károly: Új szavak I. Pedagógiai Műhely szám Nyelvi mozaik: tudomány, publicisztika és embernevelés. Kemény Gábor: Nyelvi mozaik. Pedagógiai Műhely szám Cs. Jónás Erzsébet: Kettős portré villanófényben. Pedagógiai Műhely : szám 18. Domonkosi Ágnes: Stíluselemzés, trópusok, alakzatok. Magyar Nyelvőr Kiss Gábor Bárdosi Vilmos: Szinonimák rokon értelmű szó dióhéjszótára. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) szám. 20. Lőrincz Julianna: Kultúrák párbeszéde. Modern Nyelvoktatás : Onder Csaba: Illetlen megjegyzések. Tanulmányok és esszék. Szabolcs-szatmárberegi Szemle : kérdezősködjetek a régi ösvények felől Szathmári István: A magyar stilisztika útja. Magyar Nyelvőr V. Raisz Rózsa két új kötetéről. (Aki megszelídítette a magyar mondatot. Dolgozatok Mikszáth Kálmán stílusáról; Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben.) Magyar Nyelvőr Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Magyar Nyelvőr Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Magyar Nyelvőr Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Magyar Nyelvőr Szikszainé Nagy Irma: Stíluselemzés stílusértékelés stílusművelés. Stilisztikai gyakorlókönyv. Magyar Nyelvőr Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Magyar Nyelvőr Egy online filológiai folyóirat: a Filológia.hu. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának elektronikus folyóirata) évi 4. szám.

14 A jó értelemben vett színesség. Mérleg és eszmecsere Márairól. Kortárs szám VI. ELŐADÁS-ÖSSZEFOGLALÓK KONFERENCIAKIADVÁNYOKBAN 1. Ismétlés és hírérték a Szindbád ifjúságában. In: Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete. Nyíregyháza Idő- és téralakzatok a Szindbád ifjúságában. In: Vass Lajosné (szerk.): Életesélyek az ezredfordulón. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza A stílus mint a szövegértelem része. In: Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói. MTA Szabolcs-Szabolcs-Bereg Megyei Tudományos Testülete. Nyíregyháza Ismétlődő motívumok a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. In: Vass Lajosné (szerk.): A vidékfejlesztés szellemi erőforrásainak hasznosítása. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza Szempontok a halmozás szövegnyelvészeti és szemantikai megközelítéséhez. In: Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete. Nyíregyháza A stílusalakzatok státusáról. In: Vass Lajosné (szerk.): Régiók szerepe, versenyképessége az Európai Unióban. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Kuratóriuma. Nyíregyháza Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. In: Görömbei András Maticsák Sándor Takács Miklós (szerk.): VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadások összefoglalói. H. n. [Debrecen.] A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben. In: Kozmács István Vančová Ildikó (szerk.): Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért. Konstantin Filozófus Egyetem, Nitra Az idő metaforái. In: Veszelszki Ágnes (szerk.): Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet. ELTE BTK, Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest A nyelv és a kultúra sokszínűsége a kognitív stilisztika aspektusából. In: Gazdag Vilmos (szerk.): Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász VII. RÉSZLETEK FELSŐOKTATÁSI SZÖVEGGYŰJTEMÉNYBEN 1. Pragmatika és stilisztika. In: Zimányi Árpád (szerk.): Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgy-pedagógia tanításához. EKF Líceum Kiadó. Eger (Újraközlés, először: l. Tanulmányok, cikkek: 16.) 2. Gondolkodni és beszélni tanítunk A stilisztika az anyanyelvi nevelésben az 5 8. osztályban. In: Zimányi Árpád (szerk.): Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgypedagógia tanításához. EKF Líceum Kiadó. Eger (Újraközlés, először: l. Tanulmányok, cikkek: 14.)

15 15 VIII. ISMERETTERJESZTŐ CIKKEK Számos kisebb nyelvészeti, irodalom- és helytörténeti tárgyú ismeretterjesztő cikkem jelent meg különböző kötetekben, a Kelet-Magyarország című megyei napilapban, Nyíregyháza hetilapjában, a Nyíregyházi Naplóban stb., ezeket az írásaimat azonban ebben a szaktudományos publikációs jegyzékben nem tüntettem fel.

16 16 ELŐADÁSOK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKON ÉS TANÁCSKOZÁSOKON 1. Ismétlés és hírérték a Szindbád ifjúságában. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének VIII. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Testülete szeptember Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. A metafora grammatikája és stilisztikája. Miskolc. Miskolci Egyetem október Idő- és téralakzatok a Szindbád ifjúságában. Életesélyek az ezredfordulón. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november Az ismétlés formái és funkciói Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötetében. A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola május A stílus mint a szövegértelem része. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének IX. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Testülete szeptember Ismétlődő képek a Szindbád útja a Halálnál című Krúdy-novellában. A vidékfejlesztés szellemi erőforrásainak hasznosítása. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november Szempontok a halmozás szövegnyelvészeti és szemantikai megközelítéséhez. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének X. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete szeptember A halmozás mint a szövegértelmet meghatározó stiléma Krúdy Gyula második Szindbád ifjúsága című kötetében. Bölcsészettudomány a millennium évében. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola október A stilisztika az anyanyelvi nevelésben. Az Apáczai-napok alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia. Győr. Nyugat-magyarországi Egyetem október Adalékok Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegtani és stilisztikai elemzéséhez. A magyar tudomány napján rendezett konferencia. Nyíregyháza. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány október Adjekció és szövegkoherencia. Az alakzatok világa. Budapest. Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Stíluskutató csoport október Diszciplínák találkozása az alakzatok kutatásában. Diszciplínák találkozása. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola szeptember A stílusalakzatok státusáról. A magyar tudomány napján rendezett konferencia. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november Az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N. című kisregényében. Stílus és jelentés. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelvészeti Tanszéke és Tanítóképző Intézete október A hiperonima nyomában. A halmozás szemantikai leírásának egy aspektusához. A magyar tudomány napján rendezett konferencia. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november 11. Az egyes tételek felépítése: az előadás címe, a konferencia címe, helye, rendezője, ideje.

17 A stíluselemzés újabb módszerei. XII. Magyar alkalmazott nyelvészeti kongresszus. Nyíregyháza. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete április Halmozás és szinonímia. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus. Az MTA Nyelvtudományi Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest augusztus Szinonímia és fogalmi séma összefüggése egy Krúdy-novellában. Tudásalapú gazdaság és életminőség. (A magyar tudomány napján rendezett konferencia.) Nyíregyháza. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány november A stíluson fordul meg minden. Nyelv és oktatás a XXI. században. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola november Adjekciós alakzatok József Attila verseiben. József Attila, a stílus művésze. Debrecen. A Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Munkabizottsága. a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke április Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Debrecen. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debreceni Egyetem augusztus A hasonlatok szövegszerkezeti szerepe Krúdy utolsó Szindbád-ciklusában. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XV. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa szeptember Jelentéstan. Bölcsész HEFOP tananyag-fejlesztési zárókonferencia. Budapest. Bölcsész Konzorcium szeptember A halmozás szemantikája. A magyar tudomány ünnepe. Debrecen. MTA Debreceni Területi Bizottság, Nyelvtudományi Munkabizottság november A metafora a kognitív nyelvészetben. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK, Magyar Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában. VI. Magyar Névtudományi Konferencia. Balatonszárszó. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Magyar Nyelvtudományi Társaság június Nyelvváltozat és stílusváltozat szociolingvisztika és stilisztika. Az MTA Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XVI. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa október Jelentés és alakzat. Jel és jelentés. Budapest. Kodolányi János Főiskola, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke október Az anticipáció Krúdy műveiben. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK, Magyar Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Legjobban azonban a hangja tetszett. Krúdy stílusának jellemzése és értékelése a Nyugatban. A Nyugat stiláris sokszínűsége. Tudományos emlékülés a Nyugat című folyóirat megindulásának 100. évfordulója alkalmából. Debrecen. A Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke május Metaforák a német és a magyar gazdasági nyelvben. Az MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Testületének XVII. tudományos ülése. Nyíregyháza. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa október 10.

18 Krúdy Nyírség-képei. Krúdy nyelvi képeinek egy tematikai csoportjáról a kognitív metaforafelfogás elméleti keretében. Krúdy világa és nyelve. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola október Az alakzatok szerepe a kommunikációban. A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Budapest. Kodolányi János Főiskola és az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke november Alakzatok és metaforák a sajtónyelvben. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK, Magyar Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Szintaktikai és szemantikai szerkezetek a reklámszlogenekben. Diskurzus a grammatikában grammatika a diskurzusban. (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2.) Budapest. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Beszélt nyelvi kutatócsoport, Funkcionális nyelvészeti műhely november Nyelvi stílus és identitás. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola március A nyelvi képek és alakzatok Móricz stílusában. Móricz emlékezete. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata június Új elméletek és módszerek a mai magyar stilisztikában. Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Budapest. Kodolányi János Főiskola, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke október Szociostilisztika a mindennapi szövegek elemzése a funkcionális kognitív stilisztikában. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMFK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben. Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért. Nyitra. Konstantin Filozófus Egyetem, Maribori Egyetem, Masaryk Egyetem április A retorikai-stilisztikai alakzatok nyelvészeti leírásának alapkérdései funkcionáliskognitív aspektusból. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett konferencia. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Nyírségi életképek Krúdy műveiben. Élet és irodalom a XIX. században és a századfordulón. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK november A funkcionális kognitív stíluselmélet és a stíluselemzés újabb lehetőségei, módszerei. A Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése. Budapest november Az idő metaforái. Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3. Budapest. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Szemiotikai Társaság november Nyelvi stílus és régió. Nyelv és kultúra a változó régióban VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kolozsvár. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş- Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága augusztus Megkésett romantikus vagy modern író? Krúdy és a romantika. Romantika tegnap és ma. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK november Helyzetkép és lehetőségek: a funkcionális kognitív stilisztika. Nyelvészeti és irodalomtudományi kutatások a Nyíregyházi Főiskolán. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november 17.

19 A stilisztikai-retorikai alakzatok szerepe a mai szónoki beszédek szöveg- és stílusstruktúrájában. A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Debrecen. Debreceni Egyetem, DAB Nyelvi és Irodalmi Munkabizottsága január Szójátékok a reklámokban. Játék Hangszókép. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK november Szövegtipológia és stilisztika. Nyelvészeti és irodalomtudományi kutatások a Nyíregyházi Főiskolán. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola BTMK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november A Nyíri csend halk szavú poétája. Krúdy Nyíri csend című kötetének néhány stílusvonásáról. A Krúdy-kutatás jelene és jövője. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata október Szecesszió és biedermeier. A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban. Krúdykonferencia. Budapest. Magyar Irodalomtörténeti Társaság, ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke november A stílus maga az ember. A nyelv és a stílus értelmezése a kognitív stilisztikában. Velünk élő tudomány. A Magyar Tudomány Ünnepe. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola november Stílusimitáció Krúdy irodalmi portréiban. Regionalitás határok nélkül. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Socio-culturally Structured Style in Literary Texts. Socio-Cultural Factors in Style. Budapest. Research Group in Stylistics at Eötvös Loránd University február 5. (Ajtay- Horváth Magdával) 56. Krúdy Gyula Az útitárs című kisregényének stílusstruktúrájáról. Budapest. A Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése november Az anyanyelvi ismeretek és készségek fejlesztése a tanárképzésben. Korszerű tudomány korszerű közoktatás. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja november Az osztatlan tanárképzés tanulságai és lehetőségei különös tekintettel a magyartanárképzésre. Tanárképzés és tudományos kutatás. Nagyvárad. Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék; Nyíregyházi Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet december A nyelv és a kultúra sokszínűsége a kognitív stilisztika aspektusából. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola március 26.

20 20 Pethő József által lektorált munkák Könyvek Nyelvtudományi szakkönyvek 1. Lőrincz Julianna Nyelvi jelentés és variativitás. Komárom: Selye János Egyetem, Ajtay-Horváth Magda: Szövegek, nyelvek, kultúrák. Nyíregyháza: Bessenyei Kiadó Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona. Budapest: Tinta Könyvkiadó Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset? Budapest: Tinta Könyvkiadó Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara Péter Mihály: A leplező nyelv. Álcázás és ámítás a nyelv használatában. Budapest: Tinta Könyvkiadó Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája. Budapest: Akadémiai Kiadó. Nyelvtudományi Értekezések Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. Budapest: Tinta Könyvkiadó Egyéb (irodalomtudományi, tantárgy-pedagógiai) szakkönyv 9. Jenei Teréz Nagy Éva (szerk.): Benedek Elek öröksége. Nyíregyháza: Élmény '94 Bt., Tankönyv, oktatást segítő segédkönyv 10. Balázs Géza Minya Károly: Hej, hej, helyesírás! Nyíregyháza: Jedlik Kiadó Szabó G. Ferenc (szerk.): Szövegértési feladatsorok érettségizőknek. Nyíregyháza: Jedlik-Okteszt Kiadó. Nyíregyháza, Juhász Ernő Karádi Zsolt Minya Károly: Magyar nyelv- és irodalomtankönyv és szemelvénygyűjtemény 9., Szakiskolák részére. Nyíregyháza. School Kiadó, Folyóiratban megjelent tanulmányok A következő folyóiratok felkérésére végeztem lektorálást: Magyar Nyelv Anyanyelv-pedagógia

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1 Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 67 MAGYAR NYELVJÁRÁSOK Gazdag Vilmos Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés)

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Quo vadis, geolinguistica? Merre tovább, nyelvföldrajz? Efféle kérdéseket a tudomány gyorsan változó világában minden új évtized hajnalán érdemes feltenni.

Részletesebben

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 Schirm Anita Szegedi Tudományegyetem A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 1. Bevezetés Tanulmányomban a retorikai kérdésekben megjelenő diskurzusjelölők jellegzetességeit és funkcióit mutatom be.

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS

DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS 1. A diákragadványnevek kutatásáról A diákragadványnevek kutatása a felnõtt lakosság névrendszerének vizsgálatához képest

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

TUDÁSTÉRKÉP REZÜMÉKÖTET. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 ISBN 978-86-89095-05-0. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék, 2014

TUDÁSTÉRKÉP REZÜMÉKÖTET. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 ISBN 978-86-89095-05-0. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék, 2014 MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék TUDÁSTÉRKÉP Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 REZÜMÉKÖTET Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék,

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT SAVARIA UNIVERSITY PRESS Szombathely 2011 MEGJELENT A HUNRA MEGALAKULÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben