FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *"

Átírás

1 FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia. Algebrai szabályok, statisztikai analógiák. Magyar Nyelvjárások 52 (2014): Nyelvjárások 52 (2014): A családfamodell és következményei. Magyar Nyelvjárások 49 (2011): Kis Tamás: A palatális dzś a magyarban. In: Benő Attila Fazakas Emese Kádár Edit (szerk.): hogy legyen a víznek lefolyása (Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére). Kolozsvár A szó(jelentés) ontogenezise. Argumentum 7 (2011): Nyelvjárások 52 (2014): , 193. Székely Zsuzsa: Az önkényes motivált jelekről. In: [szerk. nélkül]: PhD Konferencia Debrecen Anyanyelv és közösség. Magyar Nyelvőr 135 (2011): Szabó Tamás Péter: Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos. A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. Dunaszerdahely , 238. Nagy Zoltán: Anyanyelv és oktatáskutatás. Tanár szakos hallgatók nyelvi attitűdjei. In: Ceglédi Tímea Gál Attila Nagy Zoltán (szerk.): Határtalan oktatáskutatás. Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. (Régió és oktatás 9.) Debrecen A nyelv modularizálódó hálógrammatikája és az alkalmazott nyelvtudomány. Modern Nyelvoktatás 17/2 3 (2011): Hivatkozás (5): Nagy Katalin: A másikról való tudás multikulturális, többnyelvű közegben. In: Faragó- Szabó István Gyöngyösi Megyer Takó Ferenc Tóth Olivér István (szerk.): Világunk határai. Budapest , 228. Nagy Zoltán: Anyanyelv és oktatáskutatás. Tanár szakos hallgatók nyelvi attitűdjei. In: Ceglédi Tímea Gál Attila Nagy Zoltán (szerk.): Határtalan oktatáskutatás. Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. (Régió és oktatás 9.) Debrecen Reszegi Katalin: Kétnyelvűség és konnekcionizmus. Argumentum 10 (2014): 17 19, 23. Reszegi Katalin: A mentális térkép és a helynevek. In: Navracsics Judit Szabó Dániel (szerk.): Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok 3. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 140.) Budapest Judit Vígh-Szabó Melinda (szerk.): Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszéd- * Önhivatkozások nélkül. A jegyzék a diákköri és a szakdolgozatokban, illetve egyéb kéziratos munkákban, továbbá az interneten előforduló hivatkozásokat nem tartalmazza. 1

2 kutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok 4. Budapest Veszprém , 171, Grammatika és hangsorminta. Magyar Nyelvjárások 46 (2008): Hivatkozás (6): Reszegi Katalin: A tulajdonnevek mentális reprezentációjáról. Névtani Értesítő 31 (2009): Nagy Zoltán: A szóelvonás a magyar nyelvészeti szakirodalomban. Problémák és lehetőségek. In: Dávid Ágnes Jován Katalin (szerk.): A mi tendenciáink... (Szakkollégiumi tanulmányok 1. sz.) Debrecen , 62, 64. Szilágyi N. Sándor: A mi (rend)szertelen nyelvünk. Egy analógiás nyelvtan vázlata. In: Kádár Edit Szilágyi N. Sándor (szerk.): Analógia és modern nyelvleírás. Kolozsvár Pszicholingvisztikai tanulmányok 4. Budapest Veszprém Székely Zsuzsa: Az önkényes motivált jelekről. In: [szerk. nélkül]: PhD Konferencia Debrecen Szeged , A szó problémája II. Magyar Nyelvjárások 46 (2008): Reszegi Katalin: A tulajdonnevek mentális reprezentációjáról. Névtani Értesítő 31 (2009): A szó problémája I. Magyar Nyelvjárások 45 (2007): Kiss Jenő: Elméleti deficit a dialektológiában? In: É. Kiss Katalin Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban (A magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején). Magyar Nyelvjárások 42 (2004): Hivatkozás (4): Verécze Viktória: Nyelvtantanítás társas-kognitív nyelvészeti alapon (Szemantika fejezet középiskolásoknak). In: Pete László (szerk.): Juvenilia IV. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debrecen. 2011: 434. Nagy Zoltán: A szóelvonás a magyar nyelvészeti szakirodalomban. Problémák és lehetőségek. In: Dávid Ágnes Jován Katalin (szerk.): A mi tendenciáink... (Szakkollégiumi tanulmányok 1.) Debrecen Szentgyörgyi Rudolf: Analógia diakrón szemmel. In: Kádár Edit Szilágyi N. Sándor (szerk.): Analógia és modern nyelvleírás. Kolozsvár Szeged Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnév-kutatás első korszakában ( ). Névtani Értesítő 26 (2004): Hivatkozás (5): Bauko János: Diákragadványnév-vizsgálatok magyar szlovák kétnyelvű környezetben. In: Vörös Ferenc (szerk.): Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat (A október i somorjai konferencia előadásai). (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 224. sz.). Budapest Nyitra Somorja

3 Bauko János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben (Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere). Nyitra Budapest , 28, 169. Heltovics Éva: Ragadványnév-adási motivációk budapesti fiatalok körében. Névtani Értesítő 31 (2009): 83. Debrecen Bába Barbara: A magyar tulajdonnevek viselkedése nyelvi interdiszciplínák tükrében. In: Alkalmazott Nyelvtudomány 12 (2012): A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): Hivatkozás (13): N. Fodor János: A természetes családnévanyag lexikális-morfológiai vizsgálata. In: Hoffmann István Juhász Dezső (szerk.): Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. (Nyelv, nemzet, identitás 3. Az [sic!] VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai. Debrecen, augusztus ) Debrecen Budapest , 127. Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése. (2. kiadás) Budapest Ördög Ferenc: Személynév-kutatásunk helyzete és feladatai. In: Farkas Ferenc (szerk.): Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl (Névtani tanácskozás Jászberényben október 17 18). Budapest = In: Ördög Ferenc: Válogatott tanulmányok. Nagykanizsa. 2008: 181. Majláth Ágota: Topolyai ragadványnevek. Tanulmányok 40 (2007): 151. N. Fodor János: A magyar családnevek új szempontú rendszerezési lehetőségéről. Magyar Nyelv 104 (2008): 302, 304. Hoffmann István: A személynévrendszerek leírásához. Magyar Nyelvjárások 46 (2008): 18, 20. Bauko János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben (Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere). Nyitra Budapest , 169. Győrffy Erzsébet: Korai ómagyar kori folyóvíznevek. Debrecen. 2011: 18. Farkas Tamás: A magyar családnévanyag fogalma és struktúrája. Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 70. N. Fodor János: Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. A Felső-Tisza-vidék személyneveinek nyelvi elemzése ( ). (Magyar Névtani Értekezések 2. sz.) Budapest. 2010: 69. Debrecen N. Fodor János: A természetes személynévadásról. Magyar Nyelvjárások 50 (2012): 48. Tóth Valéria: A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. Helynévtörténeti Tanulmányok 10 (2014): A ragadványnevek lexikális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): Hivatkozás (11): Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan (Személynevek). Budapest N. Fodor János: A természetes családnévanyag lexikális-morfológiai vizsgálata. In: Hoffmann István Juhász Dezső (szerk.): Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nyelv, nemzet, identitás 3. Az [sic!] VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai. Debrecen, augusztus ) Debrecen Budapest Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése. (2. kiadás) Budapest Hoffmann István: A személynévrendszerek leírásához. Magyar Nyelvjárások 46 (2008): 18, 20. Ördög Ferenc: Személynév-kutatásunk helyzete és feladatai. In: Farkas Ferenc (szerk.): Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl (Névtani tanácskozás Jászberényben. 3

4 2003. október ). Budapest = In: Ördög Ferenc: Válogatott tanulmányok. Nagykanizsa. 2008: 181. Bauko János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben (Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere). Nyitra Budapest , 169. Győrffy Erzsébet: Korai ómagyar kori folyóvíznevek. Debrecen Farkas Tamás: A magyar családnévanyag fogalma és struktúrája. Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 70. N. Fodor János: Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. A Felső-Tisza-vidék személyneveinek nyelvi elemzése ( ). (Magyar Névtani Értekezések 2. sz.) Budapest. 2010: 69. Debrecen. 2011: Bába Barbara: Fanevek helynévformáns szerepe a korai ómagyar korban. Helynévtörténeti Tanulmányok 5 (2012): 70. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány (ism.: 5, id.: 11) Külföldön idegen nyelven (id.: 2) 13. Hungarian historical anthroponymy within the context of language theory and the history of science. In: Arcamone, Maria Giovanna Bremer, Donatella De Camilli, Davide Porcelli, Bruno (a c. di): Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto 4 settembre I, Pisa Farkas Tamás: A XXII. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról. (Pisa, augusztus 29. szeptember 3.). Magyar Nyelv 102 (2006): 233. Raátz Judit: A XXII. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról (Pisa, augusztus 29. szeptember 3.). Névtani Értesítő 28 (2006): 188. Külföldön magyarul (id.: 6) 14. Analógia és hálózatmodell. In: Kádár Edit Szilágyi N. Sándor (szerk.): Analógia és modern nyelvleírás. Kolozsvár Hivatkozás (3): Szentgyörgyi Rudolf: Analógia diakrón szemmel. In: Kádár Edit Szilágyi N. Sándor (szerk.): Analógia és modern nyelvleírás. Kolozsvár Reszegi Katalin: Kétnyelvűség és konnekcionizmus. Argumentum 10 (2014): 17, 21. Pszicholingvisztikai tanulmányok 4. Budapest Veszprém A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika. In: Benő Attila Fazakas Emese Kádár Edit (szerk.): hogy legyen a víznek lefolyása Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Kolozsvár 2013: Hivatkozás (3): Reszegi Katalin: Kétnyelvűség és konnekcionizmus. Argumentum 10 (2014): 23. Pszicholingvisztikai tanulmányok 4. Budapest Veszprém , 176. Szili Katalin: A hanghatások és az emberi testrészek mozgásainak a képe a magyar nyelvben. Adalékok az akcióminőség kérdéséhez. Magyar Nyelvőr 138 (2014): 2. Magyarországon magyarul (ism.: 5, id.: 3) 4

5 16. Innátizmus? egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana. In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia Szeged, augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból. Budapest Ismertetés (2): Bátyi Szilvia: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában (Budapest: Gondolat Kiadó p.). Alkalmazott Nyelvtudomány 13/1 2 (2013): 185. Verécze Viktória: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs szerk., Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia Szeged, augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból. Budapest, Gondolat Kiadó, (564 lap). Magyar Nyelvjárások 51 (2013): 182, 184. Pszicholingvisztikai tanulmányok 4. Budapest Veszprém Nyelvjárások 52 (2014): Dialektális hangjelenségek és az ún. zöngésségi hasonulások. In: É. Kiss Katalin Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba. 2009: Ismertetés (3): Zsuppán Klaudia: Recenzió a Nyelvelmélet és dialektológia című konferenciakötetről (Nyelvelmélet és dialektológia. [szerk. É. Kiss Katalin Hegedűs Attila] PPKE-BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba 2009.). Magyartanítás 2010/1: Forgács Tamás: É. Kiss Katalin Hegedűs Attila szerk., Nyelvelmélet és dialektológia (PPKE-BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba l.). Magyar Nyelv 107 (2011): Simon Eszter: É. Kiss Katalin Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. PPKE-BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, lap. Nyelvtudományi Közlemények 107 (2010): 380. Katona Csilla: Hangtörténeti folyamatok a helynevekben: a két nyílt szótagos tendencia. In: Pete László (szerk.): Juvenilia IV. (Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája). Debrecen. 2011: 105. Egyéb tudományos publikáció (id.: 1) Interneten magyarul (id.: 1) 19. Nyelv és gondolkodás a paradigmák átfedő rendszerében. Számítógépes Nyelvészet URL: (= Doktori szigorlati tézisek. Debrecen ) Szeged Debrecen, május 6. 5

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Végzettség: 2003 2006: nyelvtudományi PhD-képzés, SZTE BTK, a PhD-védés időpontja: 2011. május 13., az oklevél kelte: 2011. 11. 11., minősítése: kitüntetéses: Promotio

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Szemináriumok programja

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Elıadó: VÖRÖS FERENC nyelvész Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Elıadásomban három témakört

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS

DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS 1. A diákragadványnevek kutatásáról A diákragadványnevek kutatása a felnõtt lakosság névrendszerének vizsgálatához képest

Részletesebben

KOLLÁTH ANNA Bibliográfia. Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str. 84 95.

KOLLÁTH ANNA Bibliográfia. Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str. 84 95. KOLLÁTH ANNA Bibliográfia Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str. 84 95. 2. KOLLÁTH, Anna. Nyelvjáráskutatás - nyelvjáráskutató-képzés

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Hodinka Antal Intézet 16. ÉLİNYELVI KONFERENCIA NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Részletesebben

Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja*

Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja* MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 51 (2013): 129 140. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja* RESZEGI KATALIN 1. Írásom tárgyának kijelölésében

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2015. május 28-29. A rendezvény szervezője: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete A rendezvény társszervezői: Nyíregyházi

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 1. Bevezetõ A Gramma egyesület 2001 augusztusában jött létre a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportban tevékenykedõ nyelvészek jóvoltából.

Részletesebben

Elmélet és empíria a szociolingvisztikában

Elmélet és empíria a szociolingvisztikában Szerkesztette: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs Az 1988-ban Budán rendezett első konferencia után az Élőnyelvi Konferenciák rövid időn belül a Kárpát-medencei magyar nyelvészek együttműködésének

Részletesebben

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Quo vadis, geolinguistica? Merre tovább, nyelvföldrajz? Efféle kérdéseket a tudomány gyorsan változó világában minden új évtized hajnalán érdemes feltenni.

Részletesebben

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára)

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) Témavezető

Részletesebben