Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai XXIV Terjedelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem"

Átírás

1 Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai XXIV Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40 ifm Iratok: 8,00 ifm Összesen: 9,40 ifm ifm Raktári hely: FÜSZÉRT raktár, G/B/XXVII. állvány, polc G/B/XXVI. állvány, 1-7. polc 1

2 A fond tárgya: A Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár és jogelődei iktatott és iktatatlan iratai. A magyar társadalom biztosítási rendszer megszervezése az évi XIV. törvénycikk megalkotásával kezdődött ( Az ipari és gyári alkalmazottak betegség esetén való segélyezése ). A társadalombiztosítás működésének alapelveit az évi XIX. törvénycikkben szabályozták. Ennek alapján jött létre az Országos Munkásbetegsegélyező és Balesetbiztosító Pénztár, s ennek helyi szervei, a munkásbiztosító pénztárak. Az évi XXI. törvénycikk egységesítette a baleset- és betegbiztosítás szabályait. Ekkor felszámolták az Országos Munkásbiztosító Pénztárat és szerveit, s megalakult az Országos Munkásbiztosító Intézet ban szervezték meg az Országos Társadalombiztosító Intézetet (OTI). Egy 1950-es minisztertanácsi rendelet kimondta, hogy az Alkotmány alapján a biztosítottak egészségügyi ellátása állami feladat, s hangot kapott az a vélemény, hogy a társadalombiztosítás kerüljön a szakszervezetek irányítása alá, így a társadalombiztosítás igazgatása a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) alá került, a felügyeletet a Minisztertanács gyakorolta. (Lásd: évi 36. sz. tvr.) A SZOT Elnökség társadalombiztosítási tanácsadó szerveként megalakították az Országos Társadalombiztosítási Tanácsot. Az állami társadalombiztosítás központi igazgatási és ügyviteli feladatai az OTI-tól átkerültek a frissen megalakult a Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központjához (SZTK). A társadalombiztosítás helyi feladatai a megyei társadalombiztosítási szervek hatáskörébe jutottak. Az évi 6. sz. tvr. értelmében megszervezték a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) Társadalombiztosítási Főigazgatóságát, mely az SZTK-n kívül magába olvasztotta a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézetet (KSZKBI), az Országos Nyugdíj Intézetet (ONYI), valamint az Újságírók Szanatóriumi Egyesületét (USZE) is. Az évi II. törvény intézkedett a társadalombiztosítás egységes szabályozásáról. Az 1984-től a társadalombiztosítás irányítását a szakszervezetektől az állam vette át. Ugyanebben az évben jött létre az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság (OTF). Az intézmény élén álló főigazgató egyben az Országos Társadalombiztosítási 2

3 Tanács titkára is volt január 1-jével az Országgyűlés döntése értelmében a társadalombiztosítás elkülönült az állami költségvetéstől (Társadalombiztosítási Alap). A rendszerváltást követően a társadalombiztosítás több átalakuláson ment keresztül es A társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatairól elnevezésű törvény a költségvetéstől még 1989-ben elkülönített Társadalombiztosítási Alapot két részre osztotta: az Egészségbiztosítási Alapra és a Nyugdíjbiztosítási Alapra. Irányításukat az alapok szerint szerveződő önkormányzatokra bízta ban alakult meg az Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, s ezzel megszűnt az országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság. Az önkormányzatok létrejöttével az ország második legnagyobb elosztórendszere önkormányzati irányítás és felügyelet alá került. Az önkormányzatok megalakulásával egyidejűleg három fontos változás történt a társadalombiztosítás irányításában: 1. A korlátozott felügyeleti jogkörrel rendelkező felügyelő bizottságok helyébe a biztosítottakat közvetlenül képviselő Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Önkormányzat lépett. 2. A társadalombiztosítás igazgatási szervezete kivált az államigazgatásból és az önkormányzatok közvetlen felügyelete alá került. 3. A korábbi egységes szervezet kettévált, létrejött az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), valamint ezzel egyidejűleg megtörtént a területi szervek szétválása is ig az Alap működése felett a társadalmi kontrolt az Önkormányzatok gyakorolták Az Önkormányzatokat 1998-ban feloszlatták, az alapok felügyeletét közvetlenül a Kormány végzi, az OEP irányítását a Kormány között a Miniszterelnöki Hivatal, között a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára, 2001-től az egészségügyi, 2002-től az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, szeptember 29-től az egészségbiztosításért felelős egészségügyi, május 25-től nemzeti erőforrás miniszter útján látja el. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) központi hivatal az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alatt működő központi államigazgatási szerv. Az intézmény élén a nemzeti erőforrás miniszter javaslatára a miniszterelnök által 3

4 kinevezett egyszemélyi felelősséggel felruházott főigazgató áll. Az OEP feladatait központi szerve és területi igazgatási szervei útján látja el. A regionális egészségbiztosítási pénztárak (REP) az OEP területi igazgatási szervei, amelyek az OEP főigazgatójának irányítása alatt állnak. A REP-ek önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szervek. Az igazgatási szerv élén az OEP főigazgatója által kinevezett igazgató áll. A 319/2010 (XII. 27.) Kormányrendelet rendelkezései alapján az OEP regionális egészségbiztosítási pénztárai január 1-jével megszűntek. Jogutód szervezetként tevékenységüket két közigazgatási szervezet folytatja: a Megyei Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervei, valamint az OEP Területi Hivatalai. A regionális egészségbiztosítási pénztárak ügyfélszolgálatait január 1-je óta Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervei működtetik. (Forrás: az OEP honlapja.) A fond története: Az iratok 2005-ben, 2008-ban, 2011-ben és 2012-ben kerültek be a levéltárba. Felállítási rend: Az iratok kisdobozokban nyertek elhelyezést. Irattári rend: Az iktatott iratok kronologikus és numerikus sorrendben vannak, az iktatatlanok kronologikusan, tárgyankénti csoportosításban. Kutatás módja: Átforgatással, segédkönyvekkel. 4

5 IRATOK: Rakszám Évkör Tárgy / tételszám Iktatószám 1. doboz 1972 A SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság Főig. 7/1971./Tb.K.1972/1/Főig. sz. utasítása az ügyiratkezelési szabályzat tárgyában (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) (igazgatói utasítások) (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) (igazgatói utasítások) (igazgatói utasítások) (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) (Munkaügyi Döntőbizottsággal kapcsolatos iratok) 1 2. doboz (központi köriratok, körlevelek) (igazgatói utasítások) doboz (központi köriratok, körlevelek) (igazgatói utasítások) doboz 1978 SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság Somogy Megyei Igazgatósága ügyrendje (központi köriratok, körlevelek) (igazgatói utasítások) 1, 6 5. doboz (központi köriratok, körlevelek) doboz (központi köriratok, körlevelek) (főorvos levelezése) (igazgatói utasítások) doboz /1980. Tb. K. /1/Tb. Főig. utasítása az iratkezelési szabályzat és az irattári terv tárgyában (ellenőrzési jegyzőkönyvek) (központi köriratok, körlevelek) (igazgatói utasítások) doboz (ellenőrzési jegyzőkönyvek) (központi köriratok, körlevelek) (igazgatói utasítások) (központi köriratok, körlevelek) doboz (központi köriratok, körlevelek) (igazgatói utasítások) (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) (központi köriratok, körlevelek) doboz (igazgatói utasítások) (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) (központi köriratok, körlevelek) doboz (igazgatói utasítások) (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) (központi köriratok, körlevelek) (igazgatói utasítások) (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) 1-6 5

6 12. doboz 1986 Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság megyei 70/46 igazgatóságainak és kirendeltségeinek iratkezelési szabályzata (központi köriratok, körlevelek) (igazgatói utasítások) (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) doboz (központi köriratok, körlevelek) doboz (igazgatói utasítások) (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) (központi köriratok, körlevelek) (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) doboz (központi köriratok, körlevelek) doboz (központi köriratok, körlevelek) (pénzügyi vizsgálat) (igazgatói utasítások) doboz 1989 Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőjének 3/1989./TB. K. 3 /OTH sz. utasítása az iratkezelési szabályzat tárgyában 70/ (központi köriratok, körlevelek) Ügyrend 87/ (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) doboz (igazgatói utasítások) (igazgatói utasítások) (igazgatói utasítások) (igazgatói utasítások) doboz (központi köriratok, körlevelek) doboz (központi köriratok, körlevelek) doboz (selejtezések) (vitás ügyek, állásfoglalás-kérések) (osztályvezetői értekezletek jegyzőkönyvei) (igazgatói tanácsülések jegyzőkönyvei) doboz (központi köriratok, körlevelek) doboz (központi köriratok, körlevelek) doboz 1994 OEP Főig. 2/1994. (TB. K. 1.) OEP utasítása az iratkezelési szabályzat tárgyában (vitás ügyek, állásfoglalás-kérések) (osztályvezetői értekezletek emlékeztetői) (igazgatói értekezletek jegyzőkönyvei) (igazgatói utasítások) (OEP főigazgatói utasítások) (biztonságtechnikai levelezés) (igazgatói értekezletek jegyzőkönyvei) 1-2 6

7 25. doboz SZOT Társadalombiztosítási Igazgatóság Titkársága: munkatervek, igazgatói és osztályvezetői belső ellenőrzések jegyzőkönyvek Igazgatósági és belső ellenőri munkatervek Osztályvezetői értekezleti előterjesztések Beszámolók 26. doboz SZOT Társadalombiztosítási Igazgatóság Ellenőrzési 27. doboz SZOT Társadalombiztosítási Igazgatóság Járulékügyi 28. doboz SZOT Társadalombiztosítási Igazgatóság Szolgáltatási SZOT Társadalombiztosítási Igazgatóság Betegségi Ellátási Osztálya: munkatervek, igazgatói és osztályvezetői 29. doboz SZOT Társadalombiztosítási Igazgatóság Nyugellátási 30. doboz SZOT Társadalombiztosítási Igazgatóság Nyugellátási SZOT Társadalombiztosítási Igazgatóság Családi Pótlék Csoportja: munkatervek, igazgatói és osztályvezetői SZOT Társadalombiztosítási Igazgatóság Számviteli Brigádmozgalommal, munkamozgalommal kapcsolatos jelentések, beszámolók, tervek Belső ügyekre vonatkozó jelentések, előterjesztések 31. doboz Belső ellenőrzési jegyzőkönyvek Feljegyzések felülellenőrzésekről 32. doboz Jelentések egyéb feladatokról 33. doboz Javaslatok 1968 Jelentés az egészségügyi munkáról a Közalkalmazottak Szakszervezetének Somogy Megyei Bizottsága részére Nyugdíj Albizottság jelentései, ellenőrzési jegyzőkönyvei 1970 Előadások anyaga Protegált ügyek Ügyintézők vizsgáztatása, Csokonai politikai vetélkedő anyaga Társadalmunk időszerű kérdései című tanfolyam anyagai 7

8 34. doboz Költségvetés és beszámoló jelentések 35. doboz Költségvetés és beszámoló jelentések 36. doboz Költségvetés és beszámoló jelentések 37. doboz Költségvetés és beszámoló jelentések 38. doboz Költségvetés és beszámoló jelentések 39. doboz Költségvetés és beszámoló jelentések 40. doboz Költségvetés és beszámoló jelentések 41. doboz 1986 Költségvetés és beszámoló jelentések Keretnyilvántartó lapok 42. doboz 1987 Költségvetés és beszámoló jelentések 43. doboz 1988 Költségvetés és beszámoló jelentések 44. doboz 1989 Költségvetés és beszámoló jelentések 45. doboz 1990 Költségvetés és beszámoló jelentések 46. doboz Költségvetés és beszámoló jelentések 47. doboz 1992 Költségvetés és beszámoló jelentések 48. doboz 1992 Költségvetés és beszámoló jelentések 49. doboz 1993 Költségvetés és beszámoló jelentések 50. doboz 1993 Költségvetés és beszámoló jelentések 51. doboz 1994 Költségvetés és beszámoló jelentések 52. doboz 1994 Költségvetés és beszámoló jelentések 53. doboz 1995 Költségvetés és beszámoló jelentések 54. doboz 1995 Költségvetés és beszámoló jelentések 55. doboz 1996 Költségvetés és beszámoló jelentések 56. doboz 1996 Költségvetés és beszámoló jelentések 57. doboz 1997 Költségvetés és beszámoló jelentések 58. doboz 1997 Költségvetés és beszámoló jelentések 59. doboz 1998 Költségvetés és beszámoló jelentések 60. doboz 1999 Költségvetés és beszámoló jelentések 61. doboz 1999 Költségvetés és beszámoló jelentések 62. doboz Költségvetés és beszámoló jelentések 63. doboz 2000 Költségvetés és beszámoló jelentések 64. doboz 2000 Költségvetés és beszámoló jelentések SEGÉDLETEK: Rakszám Évkör Tárgy / tételszám 65. kötet 1979 Általános iktatókönyv 66. kötet 1980 Általános iktatókönyv 67. kötet 1981 Általános iktatókönyv 68. kötet 1982 Általános iktatókönyv 69. kötet 1983 Általános iktatókönyv 70. kötet 1984 Általános iktatókönyv 71. kötet 1985 Általános iktatókönyv 72. kötet 1986 Általános iktatókönyv 73. kötet 1987 Általános iktatókönyv 74. kötet 1988 Általános iktatókönyv 75. kötet 1989 Általános iktatókönyv 8

9 76. kötet 1990 Általános iktatókönyv 77. kötet 1991 Általános iktatókönyv 78. kötet 1992 Általános iktatókönyv 79. kötet 1993 Általános iktatókönyv 80. kötet 1994 Általános iktatókönyv 81. kötet 1995 Általános iktatókönyv 82. kötet Számmutató 83. kötet Számmutató 84. kötet Számmutató 85. kötet Idegenszám-mutató 86. csomó Gyűjtőszámmutató lapok 87. csomó Gyűjtőszámmutató lapok Kaposvár, július 5. Készítette: Ellenőrizte: Kiss Norbert Péter levéltáros dr. Bősze Sándor levéltár-igazgató 9