M U N K A T E R VE 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R VE 2009."

Átírás

1 Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u Tel.: 62/ ; Fax: 62/ TANÉVI M U N K A T E R VE 2009.

2 Tartalom Alapító Okirat...3 A tanév fő feladatai...9 Személyi feltételek... 9 A tanév fő célkitűzései... 9 A tanév helyi rendje Beiskolázási adatok...13 Vezetők benntartózkodási rendje Ügyeleti rend...17 Tanulói ügyeleti rend Fogadó órák...19 Megemlékezések...21 Egyéb iskolai rendezvények...23 Ellenőrzési terv Az iskola ellenőrzési, értékelési rendszere FEUVE: belső ellenőrzési terv Vallásoktatás szervezése Alapfokú művészetoktatás Szakkörök...40 Munkaközösségi munkatervek...41 Az iskolai szakmai munkaközösség programja Rehabilitációs munkaközösség Szakiskolai szakmai munkaközösség munkaterve Az egészségfejlesztő mentálhigiénés munkaközösség Diákotthoni munkaközösség foglalkozási terve Gyermekotthoni munkaközösség munkaterve Nevelési értekezlet A szülői munkaközösség Az iskolai diákönkormányzat munkaterve...52 Gyermek- és ifjúságvédelem...54 Nevelőszülői hálózat...56 Utógondozás éves munkaterve...58 Pszichológus munkaterve...59 Minőségfejlesztési ütemterv...61 Minőségfejlesztési munkaterv kiemelt feladatai...74 A Közalkalmazotti Tanács jogai, kötelességei, feladatai...82 Szakszervezeti munkaterve...84 Iskolaszékének munkaterve...85 Munkaterületek felelősei Egészségfejlesztési terv...87 Pályaválasztási munkaterv...91 Záradék...92 Klúg Péter tagintézmény munkaterve 2

3 Alapító Okirat Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A jelen alapító okirat a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény rendelkezései alapján készült. 1./ Az intézmény neve: Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2/ Rövid neve: Pápay Endre Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 31Székhelye: 6900 Makó, Vásárhelyi u Létrehozásának éve: Alapító szerv: Csongrád Megyei Önkormányzat 61Irányító szerv: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 71Fenntartó neve, székhelye: Csongrád Megyei Önkormányzat 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 8/ Jogállása: költségvetési szerv 91Besorolása: - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 10/ Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv.27.,30.,31.,32. -ában, a 86. (3) bekezdés e) pontjában és a 87. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátásával összefüggő tevékenység, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. tv ában meghatározott feladatok ellátásával összefüggő tevékenység, valamint szakképzésről szóló évi LXXVI. tv ában meghatározott iskolai rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati képzés. 11/ Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. tv. 33. (1) bekezdés b) pont); Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény (1993. évi LXXIX. törvény 20. (1) bekezdés a), b), c), e), f), és g) pont) Alapfokú művészetoktatási intézmény (1993. évi' LXXIX. törvény 31. ) 12/Működési köre: Székhely: Csongrád megye Klúg Péter tagintézmény: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye 13/ Tagintézménye: Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tagintézménye, 3

4 rövid neve: Klúg Péter Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, a Pápay Endre Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tagintézménye 14/ Telephelyei: 6725 Szeged, Bécsi krt Makó Ráday u Makó, Szent Lőrinc u. 6. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út Hódmezővásárhely, Szék u Szentes, Deák F. u Szeged, Sólyom u Makó Vásárhelyi u / Vezető kinevezésének rendje: évi LXV. tv. 9. (4) és 10. b) pontja alapján a közgyűlés, pályázat útján 16/ Foglalkoztatottak jogviszonya: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 17/ Alaptevékenység: TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás 18/ Alapvető szakágazat: Alapfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 19/ Feladatai: Székhelyen: Sajátos nevelési igényét tekintve enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése; általános iskolai nevelése-oktatása, enyhe értelmi fogyatékos és/vagy a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai képzése; egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása, a közösségi életbe való beilleszkedést elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatása. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatása. Tanulók tanórán kívüli napközis és diákotthoni foglalkoztatása. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény feladatainak ellátása: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; konduktív pedagógiai ellátás és gyógytestnevelés, valamint szaktanácsadás; pedagógiai tájékoztatás; igazgatási, pedagógiai szolgáltatás; pedagógusok képzésének, továbbképzésének é önképzésének segítése szervezése; tanuló tájékoztató tanácsadó szolgálat feladatai. Nevelési tanácsadás feladatainak ellátása. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátása. A gyermekvédelmi szakellátások kereteiben otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, ill. utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára. A szakiskolai képzés keretében az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása, és szakmai alapozó oktatás folyik a következő szakmacsoportokban: - gépészet szakmacsoport - könnyűipar szakmacsoport 4

5 - mezőgazdaság szakmacsoport - faipari szakmacsoport. A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakiskolai képzésnél szereplő szakmacsoportokhoz tartozó, és az iskola Pedagógiai Programjában részletezett szakképesítések megszerzésére. Más településről óvodába, általános és szakiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása. Klúg Péter tag intézményben: Sajátos nevelési igényét tekintve vezető fogyatékossága szerint hallássérült vagy beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai és szakiskolai neveléseoktatása; valamint enyhe értelmi fogyatékos tanulók és/vagy a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai nevelése - oktatása egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátás. Sajátos nevelési igényét tekintve hallássérült gyermekek korai fejlesztése, gondozása; szüleik részére gyógypedagógiai tanácsadás. Sajátos nevelési igényét tekintve hallássérült gyermekek fejlesztő felkészítése. Óvodába, általános iskolába integrált gyermek, középfokú intézetben tanuló hallássérült tanulók szurdopedagógiai megsegítése. Alapfokú művészeti nevelés és oktatás ellátása, előkészítés a szakirányú továbbtanulásra. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény feladatainak ellátása: a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése elláthatja a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; a fejlesztő felkészítés; a logopédiai ellátás; a konduktív pedagógiai ellátás és a gyógytestnevelés valamint a szaktanácsadás; a pedagógiai tájékoztatás; az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás; a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; és a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat feladatait. Autista gyermekek pedagógiai segítése. Tanulók tanórán kívüli napközis foglalkoztatása, gyógypedagógiai és diákotthoni ellátása. A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás. A szakiskolai képzés keretében az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás továbbá pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a következő szakmacsoportokban: - informatika szakmacsoport - ügyvitel szakmacsoport. A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakiskolai képzésnél szereplő szakmacsoportokhoz tartozó, és az iskola Pedagógiai Programjában részletezett szakképesítések megszerzésére. Más településről óvodába, általános-, szak- és középiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása. Valamennyi intézményben: Diákétkeztetés. 20/ Kiegészítő tevékenység Székhelyen: A évi CI. törvény szerinti felnőttképzés az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások mértékéig. 5

6 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás. A 173/2003. (X. 28.) Korm. r. szerinti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a mindenkori szabad kapacitás mértékéig. Klúg Péter tagintézményben: A évi CI. törvény szerinti felnőttképzés az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások mértékéig. Logopédiai ellátás. Valamennyi intézményegységben: Megállapodás alapján gyakorlati képzőhelyként fogadhatja a szakterületi képzést nyújtó felsőoktatási intézmények hallgatóit; a felnőttképzésben résztvevőket (gyógypedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő) 21/ Szakfeladatai december 31-ig: Alaptevékenysége: Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Alapfokú művészetoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakiskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Pedagógiai szakszolgálat Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása Kiegészítő tevékenysége: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Szakmai középfokú oktatás 22/ Szakfeladatai január 01-től Alaptevékenysége: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 8520 Alapfokú oktatás Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ágban Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése 6

7 85601 Pedagógiai szakszolgáltatások Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 8532 Szakmai középfokú oktatás: Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Egyéb szálláshely-szolgáltatás: Diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Gyermekotthoni ellátás Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 5629 Egyéb vendéglátás: Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók tanulószobai ellátása Sajátos nevelési igényű szakiskolai tanulók tanulószobai ellátása Nappali rendszerű iskolai oktatásban SNI kollégiuma Különleges gyermekotthoni ellátás Utógondozó otthoni ellátás Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása Kiegészítő tevékenysége: Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Szakmai továbbképzések Pedagógiai szakmai szolgáltatások Kisegítő tevékenysége: nincs A kisegítő tevékenységek arányának felső határa a kiadásokban: 0% Vállalkozási tevékenysége: nincs A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a kiadásokban: 0% 23/ A feladatellátást szolgáló vagyona: 7

8 Csongrád Megye Önkormányzata tulajdonában lévő, az önkormányzat törzsvagyonában sorolt és a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon. 241 A vagyonfeletti rendelkezési jog: Csongrád Megye Önkormányzata vagyonáról és a gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet, Csongrád Megye Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos jogszabályi előírások határozzák meg. 25/ Az előirányzatok feletti jogosultságra tekintettel: Teljes jogkörű költségvetési szerv 26/ Maximális gyermek- és tanuló létszám: Székhelyen: Óvoda 16 fő általános iskola 241 fő szakiskola 110 fő diákotthon 70 fő gyermekotthon 48 fő Klúg Péter tagintézményben óvoda 16 fő általános iskola 60 fő szakiskola 50 fő diákotthon 60 fő alapfokú művészeti okt.: 400 fő 27/ Évfolyamok száma: Székhelyen: Általános iskola: 8 (1-8. évfolyam). Szakiskola: 2 (9-10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok OKJ szerint. Klúg Péter tagintézményben: Általános iskola: 8 (1-8. évfolyam) Szakiskola: 2 (9-10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok OKJ szerint Alapfokú művészetoktatási intézmény: 6 (1-6.) évfolyam. 28/ Művészeti ágak és tanszakok: Zeneművészet: népzene: népi ének, klasszikus zene: furulya, Táncművészet: néptánc társastánc, modern kortárs tánc Képző- és iparművészet: fotó-video, grafika, festészet, kerámia, tűzzománc készítő, kézműves, makett- és papírtárgy készítő, textilműves Színművészet-bábművészet: színjáték, bábjáték Záradék: A Pápay Endre Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 96/2009. (V. 27.) Kgy. határozatával július 0l-i hatállyal hagyta jóvá. Szeged, július 2. 8

9 A tanév fő feladatai A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet, - a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, - a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002.(II.15.) OM rendelet, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, - a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V.25) OKM rendelet, - az évi LXXVI. törvény a szakképzésről, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok, Személyi feltételek: Dolgozói létszám: Ebből: pedagógus: gyermekfelügyelő technikai 124,5 fő 58,5 fő 40 fő 26 fő A tanév fő célkitűzései: - Magas színvonalú, hatékony szakmai munka végzése egységes pedagógiai követelmények megvalósítása módszertani kultúra fejlesztése. - Sokoldalú készség és képesség fejlesztés. - Kulcskompetenciák fejlesztése: kiemelten a hatékony tanulás területe. - A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése: a szabadidős tevékenységek segítségével a tanulói viselkedéskultúra célirányos fejlesztése, tárgyalási technikák fejlesztése, tolerancia, agresszió kezelési technikák elsajátítatása. - Az iskola jó hírének erősítése. 9

10 - Pályázatokon való eredményes részvétel. - Szervezeti kultúránk fejlesztése: pedagógus értékelési rendszer működtetése, eddigi tapasztalatok alapján továbbfejlesztése, iskolai döntési mechanizmusok felülvizsgálata, egységes követelmények kialakítása, az információáramlás meggyorsítása, elégedettség vizsgálat végzése a külső partnerek esetében, irányított önértékelés elvégzése. - A minőségfejlesztő munkánkban: Az elmúlt tanév végén végzett diákotthoni és iskolai szülői elégedettségi mérés eredményeként az alábbi szülői elvárások megvalósítását tűztük ki fő feladatainknak, az eddig is jól működő minőségfejlesztési területeink eredményeinek megőrzése mellett: 1. Az iskola, a kollégium és a lakásotthonok rendjének, tisztaságának minőségi javítása. 2. A hatékonyabb szülői tájékoztatás megteremtése. 3. Elégedettségi mérés a konzorciumi, az együttműködő és a támogató partnereink körében. 4. A pedagógusok és a délutános nevelők teljesítménymérésének továbbfejlesztése: - az ügyeleti és a pontozási rendszer hatékonyabb megszervezésével. 10

11 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: szeptember 1. (kedd) utolsó napja: augusztus 31. Szorgalmi idő első napja: szeptember 1. (kedd) utolsó tanítási nap: május 29. Szakiskolában: április 30. Tanítási napok száma: 183 nap Szakiskolában: 182 nap A júniusi nyolc tanítási nap az alábbi módon kerül ledolgozásra: I. félév: január 15. Értesítés a félév eredményéről: január 22. Szakmai vizsgák időpontja: Speciális szakiskolákban írásbeli: május 17. Szóbeli és gyakorlati: május Tanítás nélküli munkanapok Idő Megnevezés DÖK Nevelési értekezlet Tapasztalatcsere Mentálhigiénés tréning Továbbképzés 11

12 Szünetek Idő Megnevezés október 26-tól október 30-ig Őszi szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök) Szünet utáni első tanítási nap: november 02. (hétfő) december 23-tól december 31-ig Téli szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 22. (kedd) Szünet utáni első tanítási nap: január 04. (hétfő) április 02-től április 06-ig Tavaszi szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (csütörtök) Szünet utáni első tanítási nap: április 07. (szerda) 12

13 Beiskolázási adatok Tanulói létszám a 2009/2010-es. tanév elején: Óvodai tagozat Csoportszám Tanulólétszám Óvodai tagozat 1 7 Iskolai tagozat Iskolai tagozat Szakiskolai tagozat 9. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 2 31 Szakiskola összesen: Iskola, és szakiskola összesen Diákotthoni létszám Óvodai tagozat 1 1 Iskolai tagozat Szakiskolai tagozat 4 14 Összesen

14 Vezetők benntartózkodási rendje ,00 óra között Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Konti Ibolya Vargáné Szalados Klára Illyés Gyuláné Konti Ibolya Kiss Lászlóné Osztályok szeptember Osztályfok Pedagógus Dajka Gyermekfelügyelő osztály óvoda Boérné Knapecz Olasz Rózsa Istvánné C/6 Anita Mihályné fejlesztő Jesity Tamásné Nagyné Kéri Katalin C/1 iskola I. Gazsó Mária fejlesztő Molnár Beáta Takácsné Tóth Edit C/3/4 iskola II. Hajdú Györgyné ÉA.I. Siketné Torma Szél Éva D/ Gabriella ÉA. II. Koczkás Anikó Horváth Varga Istvánné D/ ÉA.III. Bozsoginé Pipiczné Réday Edit D/ Kovács Tünde Danisné Bán Kovács Sándorné E/13 Éva 3. Varga Edit Szabados Nelli E/12 4. Kozákné Lipták Leila 5. Csávás Sándorné 6. Kökény Lászlóné 7.a. Dobóné Balogh Gyöngyi 7.b. Nagyné Tóth Mádi Ilona 8.a. Medvéné Kollár Edda Nagy Krisztina E/11 Kovács Sándor E/10 nevelőtanár Balog-Vígné Szabó Edit D/6 nevelőtanár Szilágyi Józsefné E/14 Bartha Berényi Attiláné D/7 nevelőtanár Szabó Józsefné E/9 14

15 8.b. Nádasdiné Papp Krisztián D/4 Takács Klára 9.a. Szilágyi Rita Dobcsányi Józsefné 9.b. Széllné Dobi Sípos Erzsébet Katalin 10. a. Vargáné Nagyné Domokos Andrea Galgóczi Andrea 10.b. Virág Zsuzsanna Dobsa Antalné 11. Kubát Ákos Csáki Zoltán a. Martonosiné Vígh Gábor Görbe Erzsébet 12. b. Szabó Ignác Nagy Zoltán Fejlesztő terem: Jesity Tamásné C/2 Logopédia terem: Mészáros Adrien Szaktanárok: Patkós Győző Szabó Attila Jesity Tamásné Mészáros Adrien Csenteriné Farkas Katalin Doboné Balogh Gyöngyi Szabó András Bányai Aletta Venczel István Martonosné Görbe Erzsébet Balogh Víghné Szilágyi Marianna Eiler Ildikó Tarnóczky Antal Testnevelés Testnevelés Fejlesztő pedagógus Logopédia Rajz és vizuális kultúra Ének + osztályfőnök Technika Gyógytestnevelés Rendszergazda Szakmai elmélet+ osztályfőnök Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat Kollégiumi dolgozók: Éjszakások: Takács József Lucskai Répa Anikó Igaz Richárd 15

16 Kiss Lászlóné Tamás Gábor Piri Józsefné Nagyné Molnár Csilla Szilágyi Judit Maroster György Balláné Adorján Judit Biczókné Gyulai Rozália Szakmai vezető Gyermekvédelmi ügyintéző, növendékügyi előadó Utógondozó Utógondozó Fejlesztő pszichológus Védőnő Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Csonkáné Simon Bernadett Sárkány Istvánné Lipták Jánosné Nagy Imréné Szabados Károly Illyés Edit Villányiné Farkas Márta Pallai Józsefné Wilke Gudrun Dobsa Lászlóné Gyulai Éva Ságiné Mitykó Éva Puszta Gabriella Molnár László Reményik Antalné Juhász Tünde Giegler Melinda Moravszki László Simon Árpádné Károlyi Sándor I.sz. lakásotthon vezető Gyermekfelügyelő Gyógypedagógiai asszisztens Gyermekfelügyelő Gyermekfelügyelő II.sz. lakásotthon vezető Gyógypedagógiai asszisztens Gyermekfelügyelő Gyermekfelügyelő Gyermekfelügyelő III.sz. gyermekotthon vezető Gyermekfelügyelő Gyermekfelügyelő Gyermekfelügyelő Gyermekvédelmi asszisztens IV. sz. gyermekotthon vezető gyermekvédelmi asszisztens gyermekfelügyelő gyermekfelügyelő gyermekfelügyelő 16

17 Ügyeleti rend es tanév Nap Ügyelet I. II. III. IV. V Hétfő 1. Szilágyi Rita 2. Eiler Ildikó 3. Szabó Attila 4. Nagyné Tóth Mádi Ilona 5. Bányai Aletta 38 nap 37 nap 35 nap 34 nap 40 nap Szilágyi Rita Eiler Ilikó Szabó Attila Nagyné Tóth Mádi Ilona Bányai Aletta Kedd 1. Dobóné Balogh Gyöngyi 2. Medvéné Kollár Edda 3. Szabó Ignác 4. Nádasdiné Takács Klára 5. Kozákné Lipták Leila Dobóné Balogh Gyöngyi Medvéné Kollár Edda Szabó Ignác Nádasdiné Takács Klára Kozákné Lipták Leila Szerda 1. Koczkás Anikó Balogh Vígné Szilágyi 2. Mariann 3. Patkós Győző 4. Virág Zsuzsanna 5. Jesity Tamásné Koczkás Anikó Balogh Vígné Szilágyi Mariann Patkós Győző Virág Zsuzsanna Jesity Tamásné Csütörtök 1. Mészáros Adrien 2. Szabó András Martonosiné Görbe 3. Erzsébet 4. Csávás Sándorné 5. Ancsin Gábor Mészáros Adrien Szabó András Martonosiné Görbe Erzsébet Csávás Sándorné Ancsin Gábor Péntek 1. Bozsoginé Kovács Tünde 2. Kökény Lászlóné Csenteriné Farkas 3. Katalin 4. Varga Edit 5. Vargáné Galgóczi Andrea Bozsoginé Kovács Tünde Kökény Lászlóné Csenteriné Farkas Katalin Varga Edit Vargáné Galgóczi Andrea 17

18 TANULÓI ÜGYELETI REND (általános iskola és szakiskola) 2009/2010. tanév HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 7/b, 9/a 8/b, 9/b 8/a, 10/b 7/a, 12/a 6., 10/a 7/b osztályfőnök: Nagyné Tóth Mádi Ilona 8/b osztályfőnök: Nádasdiné Takács Klára 8/a osztályfőnök: Kollár Edda 7/a osztályfőnök: Dobóné Balogh Gyöngyi 6. o. osztályfőnök: Kökény Lászlóné 9/a osztályfőnök: Szilágyi Rita 9/b osztályfőnök: Széllné Dobi Katalin 10/b osztályfőnök: Virág Zsuzsanna 12/a osztályfőnök: Kubát Ákos 10/a osztályfőnök: Vargáné Galgóczi Andrea Az általános iskola ügyeletesei napközben a következő helyeken ügyelnek: 1. udvari járda 2. foglalkoztató felőli ajtó/lépcső (kívül) 3. tanári felőli ajtó/lépcső (kívül és belül) 4. tornaterem felőli ajtó/lépcső (kívül és belül) Szakiskolások ügyeleti helyei 1. egészségügyi szoba felőli ajtó (kívül és belül) 2. ebédlő felőli ajtó/lépcső (kívül és belül) 3. játszótér melletti járda (Csak száraz időben!) 4. játszótér vége (salakpálya eleje) (Csak száraz időben!) Csapadékos idő esetén a játszótéren ügyelő tanulók (az ügyeletes tanárok által kijelölt helyen) a többi ügyeletes tanuló munkáját segítik. 18

19 Fogadó órák 2009/2010 Osztályfok Pedagógus nap időpont óvoda Boérné Knapecz Anita Hétfő, szerda fejlesztő iskola I. Jesity Tamásné Kedd fejlesztő iskola Molnár Beáta II. Szerda ÉA.I. Siketné Torma Gabriella 1-2. Hétfő, szerda ÉA. II. Koczkás Anikó 2.4. Kedd ÉA.III. Bozsoginé Kovács Tünde 5-7. Kedd Danisné Bán Éva Péntek Varga Edit Kedd Kozákné Lipták Leila Kedd Csávás Sándorné Kedd Kökény Lászlóné Kedd a. Dobóné Balogh Gyöngyi Kedd b. Nagyné Tóth Mádi Ilona Szerda a. Medvéné Kollár Edda Hétfő b. Nádasdiné Takács Klára Csütörtök a. Szilágyi Rita Hétfő b. Széllné Dobi Katalin Szerda a. Vargáné Galgóczi Andrea Csütörtök b. Virág Zsuzsanna Szerda Kubát Ákos Kedd a. Martonosiné Görbe Szerda Erzsébet 12. b. Szabó Ignác Szerda Szakoktató Balog-Vígné Szilágyi Mariann Csütörtök Gyógytestnevelő Bányai Aletta Hétfő Rajz Csenteriné Farkas Katalin Hétfő Szakoktató Eiler A. Ildikó Hétfő Korai fejlesztő Vízhányó Jánosné Csütörtök Technika Szabó András Csütörtök

20 Logopédia Mészáros Adrien Szerda Testnevelés Patkós Győző Szerda Testnevelés Szabó Attila Szerda Szakoktató Tarnóczki Antal Csütörtök Gyógytestnevelő Kissné Siket Erzsébet Szerda

21 Megemlékezések Ideje Aktualitás Szervezeti keretek Felelős Tanévnyitó ünnepély iskolai nagy ünnepély 1. Dobóné Balogh Gyöngyi 2. Bányai Aletta Állatok világnapja tanulócsoportonként 2 tanuló Aradi vértanúk napja (október 6) megemlékezés osztálykeretben A Magyar megemlékezés Köztársaság osztálykeretben Kikiáltásának napja (október 23) Megemlékezés a szakiskola kommunizmus áldozatairól Víz világnapja tanulócsoportonként 2 tanuló 1. Nádasdiné Takács Klára 2. Medvéné Kollár Edda osztályfőnökök osztályfőnökök 1. Kozákné Lipták Leila 2. Varga Edit 1. Csávás Sándorné 2. Vízhányó Jánosné 3. Bozsoginé Kovács Tünde 4. Csenteriné Farkas Katalin (rajz pályázat) Megemlékezés az es forradalom és szabadságharcról iskolai nagy ünnepély 1. Szilágyi Józsefné 2. Barta-Berényi Attiláné 3. Balogh-Vígné Szabó Edit 4. Kovács Sándor A Föld világnapja tanulócsoportonként 2 tanuló 1. Kollár Edda 2. Nádasdiné Takács Klára Megemlékezés a holocaust áldozatairól szakiskola 1. Balog-Vígné Szilágyi Mariann 2. Virág Zsuzsanna Anyák napja iskolai nagy ünnepély 1. Vargáné Galgóczi Andrea 2. Virág Zsuzsanna 3. Eiler Ildikó A tűzoltók napja tanulócsoportonként 2 tanuló 1. Vízhányó Jánosné 2. Csávás Sándorné 3. Bozsoginé Kovács Tünde 21

22 Madarak fák napja tanulócsoportonként 2 tanuló Pápay napok: Koszorúzás 1. Siketné Torma Gabriella 2. Kozákné Lipták Leila 3. Varga Edit 4. Koczkás Anikó iskolai nagy ünnepély 1. Bozsoginé Kovács Tünde 2. Kozákné Lipták Leila 3. Martonosiné Görbe Erzsébet 4. Eiler Ildikó Pápay napok: Nyugdíjas találkozó az iskola volt dolgozói 1. Csávás Sándorné 2. Vízhányó Jánosné Pedagógusnap az iskola dolgozói 1. Szilágyi Rita 2. Medvéné Kollár Edda 3. Dobóné Balogh Gyöngyi Tanévzáró, ballagás iskolai nagy ünnepély 1. Dobóné Balogh Gyöngyi 2. Nagyné Tóth Mádi Ilona 22

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA (4137 Magyarhomorog, Mikszáth u. 6.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5. oldal Jogszabályok, rendeletek... 5. oldal Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011.

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a ta Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben