M U N K A T E R VE 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R VE 2009."

Átírás

1 Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u Tel.: 62/ ; Fax: 62/ TANÉVI M U N K A T E R VE 2009.

2 Tartalom Alapító Okirat...3 A tanév fő feladatai...9 Személyi feltételek... 9 A tanév fő célkitűzései... 9 A tanév helyi rendje Beiskolázási adatok...13 Vezetők benntartózkodási rendje Ügyeleti rend...17 Tanulói ügyeleti rend Fogadó órák...19 Megemlékezések...21 Egyéb iskolai rendezvények...23 Ellenőrzési terv Az iskola ellenőrzési, értékelési rendszere FEUVE: belső ellenőrzési terv Vallásoktatás szervezése Alapfokú művészetoktatás Szakkörök...40 Munkaközösségi munkatervek...41 Az iskolai szakmai munkaközösség programja Rehabilitációs munkaközösség Szakiskolai szakmai munkaközösség munkaterve Az egészségfejlesztő mentálhigiénés munkaközösség Diákotthoni munkaközösség foglalkozási terve Gyermekotthoni munkaközösség munkaterve Nevelési értekezlet A szülői munkaközösség Az iskolai diákönkormányzat munkaterve...52 Gyermek- és ifjúságvédelem...54 Nevelőszülői hálózat...56 Utógondozás éves munkaterve...58 Pszichológus munkaterve...59 Minőségfejlesztési ütemterv...61 Minőségfejlesztési munkaterv kiemelt feladatai...74 A Közalkalmazotti Tanács jogai, kötelességei, feladatai...82 Szakszervezeti munkaterve...84 Iskolaszékének munkaterve...85 Munkaterületek felelősei Egészségfejlesztési terv...87 Pályaválasztási munkaterv...91 Záradék...92 Klúg Péter tagintézmény munkaterve 2

3 Alapító Okirat Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A jelen alapító okirat a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény rendelkezései alapján készült. 1./ Az intézmény neve: Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2/ Rövid neve: Pápay Endre Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 31Székhelye: 6900 Makó, Vásárhelyi u Létrehozásának éve: Alapító szerv: Csongrád Megyei Önkormányzat 61Irányító szerv: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 71Fenntartó neve, székhelye: Csongrád Megyei Önkormányzat 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 8/ Jogállása: költségvetési szerv 91Besorolása: - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 10/ Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv.27.,30.,31.,32. -ában, a 86. (3) bekezdés e) pontjában és a 87. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátásával összefüggő tevékenység, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. tv ában meghatározott feladatok ellátásával összefüggő tevékenység, valamint szakképzésről szóló évi LXXVI. tv ában meghatározott iskolai rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati képzés. 11/ Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. tv. 33. (1) bekezdés b) pont); Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény (1993. évi LXXIX. törvény 20. (1) bekezdés a), b), c), e), f), és g) pont) Alapfokú művészetoktatási intézmény (1993. évi' LXXIX. törvény 31. ) 12/Működési köre: Székhely: Csongrád megye Klúg Péter tagintézmény: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye 13/ Tagintézménye: Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tagintézménye, 3

4 rövid neve: Klúg Péter Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, a Pápay Endre Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tagintézménye 14/ Telephelyei: 6725 Szeged, Bécsi krt Makó Ráday u Makó, Szent Lőrinc u. 6. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út Hódmezővásárhely, Szék u Szentes, Deák F. u Szeged, Sólyom u Makó Vásárhelyi u / Vezető kinevezésének rendje: évi LXV. tv. 9. (4) és 10. b) pontja alapján a közgyűlés, pályázat útján 16/ Foglalkoztatottak jogviszonya: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 17/ Alaptevékenység: TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás 18/ Alapvető szakágazat: Alapfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 19/ Feladatai: Székhelyen: Sajátos nevelési igényét tekintve enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése; általános iskolai nevelése-oktatása, enyhe értelmi fogyatékos és/vagy a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai képzése; egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása, a közösségi életbe való beilleszkedést elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatása. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatása. Tanulók tanórán kívüli napközis és diákotthoni foglalkoztatása. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény feladatainak ellátása: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; konduktív pedagógiai ellátás és gyógytestnevelés, valamint szaktanácsadás; pedagógiai tájékoztatás; igazgatási, pedagógiai szolgáltatás; pedagógusok képzésének, továbbképzésének é önképzésének segítése szervezése; tanuló tájékoztató tanácsadó szolgálat feladatai. Nevelési tanácsadás feladatainak ellátása. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátása. A gyermekvédelmi szakellátások kereteiben otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, ill. utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára. A szakiskolai képzés keretében az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása, és szakmai alapozó oktatás folyik a következő szakmacsoportokban: - gépészet szakmacsoport - könnyűipar szakmacsoport 4

5 - mezőgazdaság szakmacsoport - faipari szakmacsoport. A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakiskolai képzésnél szereplő szakmacsoportokhoz tartozó, és az iskola Pedagógiai Programjában részletezett szakképesítések megszerzésére. Más településről óvodába, általános és szakiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása. Klúg Péter tag intézményben: Sajátos nevelési igényét tekintve vezető fogyatékossága szerint hallássérült vagy beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai és szakiskolai neveléseoktatása; valamint enyhe értelmi fogyatékos tanulók és/vagy a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai nevelése - oktatása egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátás. Sajátos nevelési igényét tekintve hallássérült gyermekek korai fejlesztése, gondozása; szüleik részére gyógypedagógiai tanácsadás. Sajátos nevelési igényét tekintve hallássérült gyermekek fejlesztő felkészítése. Óvodába, általános iskolába integrált gyermek, középfokú intézetben tanuló hallássérült tanulók szurdopedagógiai megsegítése. Alapfokú művészeti nevelés és oktatás ellátása, előkészítés a szakirányú továbbtanulásra. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény feladatainak ellátása: a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése elláthatja a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; a fejlesztő felkészítés; a logopédiai ellátás; a konduktív pedagógiai ellátás és a gyógytestnevelés valamint a szaktanácsadás; a pedagógiai tájékoztatás; az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás; a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; és a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat feladatait. Autista gyermekek pedagógiai segítése. Tanulók tanórán kívüli napközis foglalkoztatása, gyógypedagógiai és diákotthoni ellátása. A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás. A szakiskolai képzés keretében az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás továbbá pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a következő szakmacsoportokban: - informatika szakmacsoport - ügyvitel szakmacsoport. A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakiskolai képzésnél szereplő szakmacsoportokhoz tartozó, és az iskola Pedagógiai Programjában részletezett szakképesítések megszerzésére. Más településről óvodába, általános-, szak- és középiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása. Valamennyi intézményben: Diákétkeztetés. 20/ Kiegészítő tevékenység Székhelyen: A évi CI. törvény szerinti felnőttképzés az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások mértékéig. 5

6 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás. A 173/2003. (X. 28.) Korm. r. szerinti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a mindenkori szabad kapacitás mértékéig. Klúg Péter tagintézményben: A évi CI. törvény szerinti felnőttképzés az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások mértékéig. Logopédiai ellátás. Valamennyi intézményegységben: Megállapodás alapján gyakorlati képzőhelyként fogadhatja a szakterületi képzést nyújtó felsőoktatási intézmények hallgatóit; a felnőttképzésben résztvevőket (gyógypedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő) 21/ Szakfeladatai december 31-ig: Alaptevékenysége: Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Alapfokú művészetoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakiskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Pedagógiai szakszolgálat Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása Kiegészítő tevékenysége: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Szakmai középfokú oktatás 22/ Szakfeladatai január 01-től Alaptevékenysége: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 8520 Alapfokú oktatás Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ágban Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése 6

7 85601 Pedagógiai szakszolgáltatások Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 8532 Szakmai középfokú oktatás: Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Egyéb szálláshely-szolgáltatás: Diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Gyermekotthoni ellátás Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 5629 Egyéb vendéglátás: Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók tanulószobai ellátása Sajátos nevelési igényű szakiskolai tanulók tanulószobai ellátása Nappali rendszerű iskolai oktatásban SNI kollégiuma Különleges gyermekotthoni ellátás Utógondozó otthoni ellátás Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása Kiegészítő tevékenysége: Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Szakmai továbbképzések Pedagógiai szakmai szolgáltatások Kisegítő tevékenysége: nincs A kisegítő tevékenységek arányának felső határa a kiadásokban: 0% Vállalkozási tevékenysége: nincs A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a kiadásokban: 0% 23/ A feladatellátást szolgáló vagyona: 7

8 Csongrád Megye Önkormányzata tulajdonában lévő, az önkormányzat törzsvagyonában sorolt és a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon. 241 A vagyonfeletti rendelkezési jog: Csongrád Megye Önkormányzata vagyonáról és a gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet, Csongrád Megye Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos jogszabályi előírások határozzák meg. 25/ Az előirányzatok feletti jogosultságra tekintettel: Teljes jogkörű költségvetési szerv 26/ Maximális gyermek- és tanuló létszám: Székhelyen: Óvoda 16 fő általános iskola 241 fő szakiskola 110 fő diákotthon 70 fő gyermekotthon 48 fő Klúg Péter tagintézményben óvoda 16 fő általános iskola 60 fő szakiskola 50 fő diákotthon 60 fő alapfokú művészeti okt.: 400 fő 27/ Évfolyamok száma: Székhelyen: Általános iskola: 8 (1-8. évfolyam). Szakiskola: 2 (9-10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok OKJ szerint. Klúg Péter tagintézményben: Általános iskola: 8 (1-8. évfolyam) Szakiskola: 2 (9-10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok OKJ szerint Alapfokú művészetoktatási intézmény: 6 (1-6.) évfolyam. 28/ Művészeti ágak és tanszakok: Zeneművészet: népzene: népi ének, klasszikus zene: furulya, Táncművészet: néptánc társastánc, modern kortárs tánc Képző- és iparművészet: fotó-video, grafika, festészet, kerámia, tűzzománc készítő, kézműves, makett- és papírtárgy készítő, textilműves Színművészet-bábművészet: színjáték, bábjáték Záradék: A Pápay Endre Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 96/2009. (V. 27.) Kgy. határozatával július 0l-i hatállyal hagyta jóvá. Szeged, július 2. 8

9 A tanév fő feladatai A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet, - a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, - a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002.(II.15.) OM rendelet, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, - a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V.25) OKM rendelet, - az évi LXXVI. törvény a szakképzésről, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok, Személyi feltételek: Dolgozói létszám: Ebből: pedagógus: gyermekfelügyelő technikai 124,5 fő 58,5 fő 40 fő 26 fő A tanév fő célkitűzései: - Magas színvonalú, hatékony szakmai munka végzése egységes pedagógiai követelmények megvalósítása módszertani kultúra fejlesztése. - Sokoldalú készség és képesség fejlesztés. - Kulcskompetenciák fejlesztése: kiemelten a hatékony tanulás területe. - A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése: a szabadidős tevékenységek segítségével a tanulói viselkedéskultúra célirányos fejlesztése, tárgyalási technikák fejlesztése, tolerancia, agresszió kezelési technikák elsajátítatása. - Az iskola jó hírének erősítése. 9

10 - Pályázatokon való eredményes részvétel. - Szervezeti kultúránk fejlesztése: pedagógus értékelési rendszer működtetése, eddigi tapasztalatok alapján továbbfejlesztése, iskolai döntési mechanizmusok felülvizsgálata, egységes követelmények kialakítása, az információáramlás meggyorsítása, elégedettség vizsgálat végzése a külső partnerek esetében, irányított önértékelés elvégzése. - A minőségfejlesztő munkánkban: Az elmúlt tanév végén végzett diákotthoni és iskolai szülői elégedettségi mérés eredményeként az alábbi szülői elvárások megvalósítását tűztük ki fő feladatainknak, az eddig is jól működő minőségfejlesztési területeink eredményeinek megőrzése mellett: 1. Az iskola, a kollégium és a lakásotthonok rendjének, tisztaságának minőségi javítása. 2. A hatékonyabb szülői tájékoztatás megteremtése. 3. Elégedettségi mérés a konzorciumi, az együttműködő és a támogató partnereink körében. 4. A pedagógusok és a délutános nevelők teljesítménymérésének továbbfejlesztése: - az ügyeleti és a pontozási rendszer hatékonyabb megszervezésével. 10

11 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: szeptember 1. (kedd) utolsó napja: augusztus 31. Szorgalmi idő első napja: szeptember 1. (kedd) utolsó tanítási nap: május 29. Szakiskolában: április 30. Tanítási napok száma: 183 nap Szakiskolában: 182 nap A júniusi nyolc tanítási nap az alábbi módon kerül ledolgozásra: I. félév: január 15. Értesítés a félév eredményéről: január 22. Szakmai vizsgák időpontja: Speciális szakiskolákban írásbeli: május 17. Szóbeli és gyakorlati: május Tanítás nélküli munkanapok Idő Megnevezés DÖK Nevelési értekezlet Tapasztalatcsere Mentálhigiénés tréning Továbbképzés 11

12 Szünetek Idő Megnevezés október 26-tól október 30-ig Őszi szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök) Szünet utáni első tanítási nap: november 02. (hétfő) december 23-tól december 31-ig Téli szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 22. (kedd) Szünet utáni első tanítási nap: január 04. (hétfő) április 02-től április 06-ig Tavaszi szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (csütörtök) Szünet utáni első tanítási nap: április 07. (szerda) 12

13 Beiskolázási adatok Tanulói létszám a 2009/2010-es. tanév elején: Óvodai tagozat Csoportszám Tanulólétszám Óvodai tagozat 1 7 Iskolai tagozat Iskolai tagozat Szakiskolai tagozat 9. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 2 31 Szakiskola összesen: Iskola, és szakiskola összesen Diákotthoni létszám Óvodai tagozat 1 1 Iskolai tagozat Szakiskolai tagozat 4 14 Összesen

14 Vezetők benntartózkodási rendje ,00 óra között Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Konti Ibolya Vargáné Szalados Klára Illyés Gyuláné Konti Ibolya Kiss Lászlóné Osztályok szeptember Osztályfok Pedagógus Dajka Gyermekfelügyelő osztály óvoda Boérné Knapecz Olasz Rózsa Istvánné C/6 Anita Mihályné fejlesztő Jesity Tamásné Nagyné Kéri Katalin C/1 iskola I. Gazsó Mária fejlesztő Molnár Beáta Takácsné Tóth Edit C/3/4 iskola II. Hajdú Györgyné ÉA.I. Siketné Torma Szél Éva D/ Gabriella ÉA. II. Koczkás Anikó Horváth Varga Istvánné D/ ÉA.III. Bozsoginé Pipiczné Réday Edit D/ Kovács Tünde Danisné Bán Kovács Sándorné E/13 Éva 3. Varga Edit Szabados Nelli E/12 4. Kozákné Lipták Leila 5. Csávás Sándorné 6. Kökény Lászlóné 7.a. Dobóné Balogh Gyöngyi 7.b. Nagyné Tóth Mádi Ilona 8.a. Medvéné Kollár Edda Nagy Krisztina E/11 Kovács Sándor E/10 nevelőtanár Balog-Vígné Szabó Edit D/6 nevelőtanár Szilágyi Józsefné E/14 Bartha Berényi Attiláné D/7 nevelőtanár Szabó Józsefné E/9 14

15 8.b. Nádasdiné Papp Krisztián D/4 Takács Klára 9.a. Szilágyi Rita Dobcsányi Józsefné 9.b. Széllné Dobi Sípos Erzsébet Katalin 10. a. Vargáné Nagyné Domokos Andrea Galgóczi Andrea 10.b. Virág Zsuzsanna Dobsa Antalné 11. Kubát Ákos Csáki Zoltán a. Martonosiné Vígh Gábor Görbe Erzsébet 12. b. Szabó Ignác Nagy Zoltán Fejlesztő terem: Jesity Tamásné C/2 Logopédia terem: Mészáros Adrien Szaktanárok: Patkós Győző Szabó Attila Jesity Tamásné Mészáros Adrien Csenteriné Farkas Katalin Doboné Balogh Gyöngyi Szabó András Bányai Aletta Venczel István Martonosné Görbe Erzsébet Balogh Víghné Szilágyi Marianna Eiler Ildikó Tarnóczky Antal Testnevelés Testnevelés Fejlesztő pedagógus Logopédia Rajz és vizuális kultúra Ének + osztályfőnök Technika Gyógytestnevelés Rendszergazda Szakmai elmélet+ osztályfőnök Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat Kollégiumi dolgozók: Éjszakások: Takács József Lucskai Répa Anikó Igaz Richárd 15

16 Kiss Lászlóné Tamás Gábor Piri Józsefné Nagyné Molnár Csilla Szilágyi Judit Maroster György Balláné Adorján Judit Biczókné Gyulai Rozália Szakmai vezető Gyermekvédelmi ügyintéző, növendékügyi előadó Utógondozó Utógondozó Fejlesztő pszichológus Védőnő Gyermek és ifjúságvédelmi felelős Csonkáné Simon Bernadett Sárkány Istvánné Lipták Jánosné Nagy Imréné Szabados Károly Illyés Edit Villányiné Farkas Márta Pallai Józsefné Wilke Gudrun Dobsa Lászlóné Gyulai Éva Ságiné Mitykó Éva Puszta Gabriella Molnár László Reményik Antalné Juhász Tünde Giegler Melinda Moravszki László Simon Árpádné Károlyi Sándor I.sz. lakásotthon vezető Gyermekfelügyelő Gyógypedagógiai asszisztens Gyermekfelügyelő Gyermekfelügyelő II.sz. lakásotthon vezető Gyógypedagógiai asszisztens Gyermekfelügyelő Gyermekfelügyelő Gyermekfelügyelő III.sz. gyermekotthon vezető Gyermekfelügyelő Gyermekfelügyelő Gyermekfelügyelő Gyermekvédelmi asszisztens IV. sz. gyermekotthon vezető gyermekvédelmi asszisztens gyermekfelügyelő gyermekfelügyelő gyermekfelügyelő 16

17 Ügyeleti rend es tanév Nap Ügyelet I. II. III. IV. V Hétfő 1. Szilágyi Rita 2. Eiler Ildikó 3. Szabó Attila 4. Nagyné Tóth Mádi Ilona 5. Bányai Aletta 38 nap 37 nap 35 nap 34 nap 40 nap Szilágyi Rita Eiler Ilikó Szabó Attila Nagyné Tóth Mádi Ilona Bányai Aletta Kedd 1. Dobóné Balogh Gyöngyi 2. Medvéné Kollár Edda 3. Szabó Ignác 4. Nádasdiné Takács Klára 5. Kozákné Lipták Leila Dobóné Balogh Gyöngyi Medvéné Kollár Edda Szabó Ignác Nádasdiné Takács Klára Kozákné Lipták Leila Szerda 1. Koczkás Anikó Balogh Vígné Szilágyi 2. Mariann 3. Patkós Győző 4. Virág Zsuzsanna 5. Jesity Tamásné Koczkás Anikó Balogh Vígné Szilágyi Mariann Patkós Győző Virág Zsuzsanna Jesity Tamásné Csütörtök 1. Mészáros Adrien 2. Szabó András Martonosiné Görbe 3. Erzsébet 4. Csávás Sándorné 5. Ancsin Gábor Mészáros Adrien Szabó András Martonosiné Görbe Erzsébet Csávás Sándorné Ancsin Gábor Péntek 1. Bozsoginé Kovács Tünde 2. Kökény Lászlóné Csenteriné Farkas 3. Katalin 4. Varga Edit 5. Vargáné Galgóczi Andrea Bozsoginé Kovács Tünde Kökény Lászlóné Csenteriné Farkas Katalin Varga Edit Vargáné Galgóczi Andrea 17

18 TANULÓI ÜGYELETI REND (általános iskola és szakiskola) 2009/2010. tanév HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 7/b, 9/a 8/b, 9/b 8/a, 10/b 7/a, 12/a 6., 10/a 7/b osztályfőnök: Nagyné Tóth Mádi Ilona 8/b osztályfőnök: Nádasdiné Takács Klára 8/a osztályfőnök: Kollár Edda 7/a osztályfőnök: Dobóné Balogh Gyöngyi 6. o. osztályfőnök: Kökény Lászlóné 9/a osztályfőnök: Szilágyi Rita 9/b osztályfőnök: Széllné Dobi Katalin 10/b osztályfőnök: Virág Zsuzsanna 12/a osztályfőnök: Kubát Ákos 10/a osztályfőnök: Vargáné Galgóczi Andrea Az általános iskola ügyeletesei napközben a következő helyeken ügyelnek: 1. udvari járda 2. foglalkoztató felőli ajtó/lépcső (kívül) 3. tanári felőli ajtó/lépcső (kívül és belül) 4. tornaterem felőli ajtó/lépcső (kívül és belül) Szakiskolások ügyeleti helyei 1. egészségügyi szoba felőli ajtó (kívül és belül) 2. ebédlő felőli ajtó/lépcső (kívül és belül) 3. játszótér melletti járda (Csak száraz időben!) 4. játszótér vége (salakpálya eleje) (Csak száraz időben!) Csapadékos idő esetén a játszótéren ügyelő tanulók (az ügyeletes tanárok által kijelölt helyen) a többi ügyeletes tanuló munkáját segítik. 18

19 Fogadó órák 2009/2010 Osztályfok Pedagógus nap időpont óvoda Boérné Knapecz Anita Hétfő, szerda fejlesztő iskola I. Jesity Tamásné Kedd fejlesztő iskola Molnár Beáta II. Szerda ÉA.I. Siketné Torma Gabriella 1-2. Hétfő, szerda ÉA. II. Koczkás Anikó 2.4. Kedd ÉA.III. Bozsoginé Kovács Tünde 5-7. Kedd Danisné Bán Éva Péntek Varga Edit Kedd Kozákné Lipták Leila Kedd Csávás Sándorné Kedd Kökény Lászlóné Kedd a. Dobóné Balogh Gyöngyi Kedd b. Nagyné Tóth Mádi Ilona Szerda a. Medvéné Kollár Edda Hétfő b. Nádasdiné Takács Klára Csütörtök a. Szilágyi Rita Hétfő b. Széllné Dobi Katalin Szerda a. Vargáné Galgóczi Andrea Csütörtök b. Virág Zsuzsanna Szerda Kubát Ákos Kedd a. Martonosiné Görbe Szerda Erzsébet 12. b. Szabó Ignác Szerda Szakoktató Balog-Vígné Szilágyi Mariann Csütörtök Gyógytestnevelő Bányai Aletta Hétfő Rajz Csenteriné Farkas Katalin Hétfő Szakoktató Eiler A. Ildikó Hétfő Korai fejlesztő Vízhányó Jánosné Csütörtök Technika Szabó András Csütörtök

20 Logopédia Mészáros Adrien Szerda Testnevelés Patkós Győző Szerda Testnevelés Szabó Attila Szerda Szakoktató Tarnóczki Antal Csütörtök Gyógytestnevelő Kissné Siket Erzsébet Szerda

21 Megemlékezések Ideje Aktualitás Szervezeti keretek Felelős Tanévnyitó ünnepély iskolai nagy ünnepély 1. Dobóné Balogh Gyöngyi 2. Bányai Aletta Állatok világnapja tanulócsoportonként 2 tanuló Aradi vértanúk napja (október 6) megemlékezés osztálykeretben A Magyar megemlékezés Köztársaság osztálykeretben Kikiáltásának napja (október 23) Megemlékezés a szakiskola kommunizmus áldozatairól Víz világnapja tanulócsoportonként 2 tanuló 1. Nádasdiné Takács Klára 2. Medvéné Kollár Edda osztályfőnökök osztályfőnökök 1. Kozákné Lipták Leila 2. Varga Edit 1. Csávás Sándorné 2. Vízhányó Jánosné 3. Bozsoginé Kovács Tünde 4. Csenteriné Farkas Katalin (rajz pályázat) Megemlékezés az es forradalom és szabadságharcról iskolai nagy ünnepély 1. Szilágyi Józsefné 2. Barta-Berényi Attiláné 3. Balogh-Vígné Szabó Edit 4. Kovács Sándor A Föld világnapja tanulócsoportonként 2 tanuló 1. Kollár Edda 2. Nádasdiné Takács Klára Megemlékezés a holocaust áldozatairól szakiskola 1. Balog-Vígné Szilágyi Mariann 2. Virág Zsuzsanna Anyák napja iskolai nagy ünnepély 1. Vargáné Galgóczi Andrea 2. Virág Zsuzsanna 3. Eiler Ildikó A tűzoltók napja tanulócsoportonként 2 tanuló 1. Vízhányó Jánosné 2. Csávás Sándorné 3. Bozsoginé Kovács Tünde 21

22 Madarak fák napja tanulócsoportonként 2 tanuló Pápay napok: Koszorúzás 1. Siketné Torma Gabriella 2. Kozákné Lipták Leila 3. Varga Edit 4. Koczkás Anikó iskolai nagy ünnepély 1. Bozsoginé Kovács Tünde 2. Kozákné Lipták Leila 3. Martonosiné Görbe Erzsébet 4. Eiler Ildikó Pápay napok: Nyugdíjas találkozó az iskola volt dolgozói 1. Csávás Sándorné 2. Vízhányó Jánosné Pedagógusnap az iskola dolgozói 1. Szilágyi Rita 2. Medvéné Kollár Edda 3. Dobóné Balogh Gyöngyi Tanévzáró, ballagás iskolai nagy ünnepély 1. Dobóné Balogh Gyöngyi 2. Nagyné Tóth Mádi Ilona 22

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. január 1. napjától a a) Baranya

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat 30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III. 23.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1. napjától

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése

33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése 33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézményi ellátórendszer

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június30-i ülésének jegyzőkönyvéből 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Hunyadi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben