ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés május 5-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére"

Átírás

1 Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető-főtanácsos Humánpolitikai Főosztály Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre megkapta: (Dr. Annus Rózsa) Közgyűlési, Szervezési és Jogi Főosztály (Dr. Ferenczi István) megyei főjegyző

2 Bács-Kiskun Megye Alelnöke 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása A Közgyűlés mai ülése korábbi napirendjének elfogadásakor jóváhagyta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) szak- és szakmai szolgáltatásainak bővítését és egyetértett azzal, hogy Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé váljon. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozása az alapító okirat módosításával jár. A módosításokat a mellékletben kiemelten jeleztük. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alapító okirat módosítását a határozattervezet szerint hagyja jóvá. Kecskemét, április 10. Szabó Károly

3 Határozat-tervezet 1. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elfogadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítását tartalmazó előterjesztést, és az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát szeptember 1-től az alábbiak szerint állapítja meg. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Intézmény törzsszáma: Intézmény OM azonosítója: Intézmény alapításának időpontja: Intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Gyermekotthona (Dunavecse) 4/1. Intézmény rövidített neve ( elektronikus felhasználás céljából ): BKMÖ Duna Menti EGYMI Dunavecse 4/2. Az intézmény rövid neve: BKMÖ Duna Menti közoktatási Intézménye és Gyermekotthona (Dunavecse) 5. Intézmény székhelye, címe: 6087 Dunavecse, Fő út Intézmény telephelye/i/, címe/i/: 1. számú lakásotthon: 6087 Dunavecse, Kinizsi u számú lakásotthon: 6087 Dunavecse, Kodály Z. u számú lakásotthon: 6087 Dunavecse, Fáy A. u Intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 8. Intézmény intézményegységei, tagintézményei: Óvoda és Általános iskola, Speciális szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szak és Szakmai Szolgálat, Gyermekotthon 9. Intézmény tagozatai: felnőttoktatás

4 10. Intézmény működési területe: - gyógypedagógiai nevelés-oktatás, gyermekvédelem területén: Bács-Kiskun megye - pedagógiai szakszolgáltatás területén: a megyei közoktatási feladat-ellátási terv 6.sz. melléklete szerint - pedagógiai szakmai szolgáltatás területén: igény szerint 11. Intézmény jogállása: jogi személy 12. Intézmény alapítójának neve, címe: 13. Intézmény fenntartójának neve, címe: Bács-Kiskun Megyei Tanács VB Kecskemét, Május 1. tér 3. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér Intézmény felügyeleti szervének neve, címe: Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér Intézmény alaptevékenysége: 15/1. Szakmai alapfeladatok 15/1.1. Jogszabályok alapján kötelezően ellátandó feladatok 15/ Óvoda: TEÁOR Óvodai nevelés és az iskolai életmódra való felkészítés. Sajátos nevelési igényű (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos) gyermekek óvodai nevelése, 1 összevont óvodai csoportban. Kistérségben élő óvodás korú, sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek integrált óvodai nevelése ugyanabban az összevont óvodai csoportban. 15/ Általános iskola: TEÁOR Alapfokú végzettség megszerzését biztosító iskolai nevelés, oktatás. Sajátos nevelési igényű (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos) gyermekek általános iskolai oktatása-nevelése 1-4 évfolyamon (TEÁOR 80.10) Sajátos nevelési igényű (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos) gyermekek általános iskolai oktatása-nevelése 5-8. évfolyamon (TEÁOR 80.21) Kistérségben élő általános-iskolás korú, sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek integrált oktatása, nevelése 1-4. és (TEÁOR 80.10) és 5-8 évfolyamon (TEÁOR 80.21) 15/ Speciális szakiskola: TEÁOR Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai nevelés, oktatás. Sajátos nevelési igényű (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos) gyermekek pályaorientációs oktatása a évfolyamon, valamint szakképzése a évfolyamon az alábbi szakmacsoportokban és szakmákban: Szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ száma Szociális szolgáltatások 2. Szociális gondozó és ápoló Gépészet 5. Fémforgácsoló

5 Gépészet 5. Szerkezetlakatos Egyéb szolgáltatások 19. Bőrtárgy-készítő Építészet 9. Burkoló Építészet 9. Szobafestő-mázoló és tapétázó Építészet 9. Kőműves Könnyűipar 10. Nőiruha-készítő Vendéglátás, idegenforgalom 18.Szakács Egyéb szolgáltatások 19. Szőnyegszövő / Kollégium: TEÁOR Az intézmény szolgáltatásait igénybevevő, illetve rászoruló sajátos nevelési igényű, illetve hátrányos helyzetű, (óvodás, tanköteles általános iskolás és szakiskolás) tanulók hétközi ellátásának biztosítása. 15/ Napközi otthoni és tanulószobai ellátás: TEÁOR / Egységes pedagógiai szakszolgáltatás: TEÁOR A Bács-Kiskun megye közoktatás-fejlesztési terv 6.sz. melléklete, valamint a kistérségi megállapodás, illetve igény szerint körzetében gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást végez, valamint ellátja a képzési kötelezettség és a logopédiai szolgáltatás feladatait. Szervezi az utazó tanári szolgáltatást Segíti a többségi iskolákba járó, integrált nevelésben részesülő SNI tanulók oktatását, képzését, fejlesztését, nevelését. 15/ Pedagógiai, szakmai szolgáltatás: TEÁOR Szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése. Szolgáltatói szerződés megkötésével gyógypedagógiai megsegítés utazópedagógusi rendszerben a térség iskoláiban. Pedagógusok képzésének, önképzésének segítése, szervezése. Tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgáltatás, amelynek feladata a diákönkormányzatok segítése a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával. Tanügyi igazgatási, közgazdasági, jogi, stb. információk közvetítése. 15/ Különleges gyermekotthon: TEÁOR Otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett sajátos nevelési igényű fiú és lány gyermekeknek (koedukált rendszerben), különleges gyermekotthoni keretben, külön intézkedés alapján otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett fiú és lány gyermekeknek (koedukált rendszerben). Utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőtt számára. Az ellátást családi házakban, családias lakásotthoni körülmények között biztosítja. 15/ Iskolai könyvtár működtetése: TEÁOR / Diáksportkör működtetése: TEÁOR / Iskolai és óvodai étkeztetés (TEÁOR 55.51), gyermekek, tanulók kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése 15/ Szakiskolai tanulók iskolai tanműhelyi oktatása gyermekek, tanulók kulturális, egyéb szabadidős és egészségügyi feladatainak ellátása Tanulók kedvezményes és nem kedvezményes tankönyvvel való ellátása

6 Intézmény minőségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása Pedagógusok szakvizsgájának, továbbképzésének támogatása Intézmény szakmai és informatikai fejlesztése Intézményben dolgozók szociális továbbképzésének támogatása Bejáró tanulók, gyermekek ellátása 15/ Nem kötelezően ellátandó feladatok: 15/ Felnőttoktatás (TEÁOR 80.42) 15/2. Kiegészítő: 15/2.1. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 52.23) 15/2.2. ingatlan bérbeadás (TEÁOR 70.20) 15/2.3. pályázatok lebonyolítása 15/2.4. konferenciák, továbbképzések szervezése (költségtérítéses) 15/2.5. Közétkeztetés: TEÁOR /2.6. Szálláshelyek hasznosítása, helyiségek bérbeadása: TEÁOR /3. Gazdasági: Az intézmény gazdasági szervezetének feladatai: - tervezés, - az előirányzat-felhasználás, - a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítás, - az üzemeltetés, fenntartás, működtetés, - beruházás, a vagyon használata, hasznosítása, - a munkaerő-gazdálkodás, - a készpénzkezelés, - a könyvvezetés és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok. 15/4. Kisegítő tevékenység 15/4.1. Gépjárműüzem 15/4.2. Konyha 16. Szakfeladatai: diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára iskolai intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás intézményi vagyon működtetése önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása szakiskolai felnőttoktatás napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) pedagógiai szakszolgálat pedagógiai szakmai szolgáltatás

7 fogyatékos ápoló, gondozó otthonban történő ellátás átmeneti elhelyezést biztosító ellátások közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek diáksport Az intézmény a fenti alapfeladatokon kívül ellátja: oktatási célok és egyéb feladatok 17. Intézmény vállalkozási tevékenysége: nincs 18. Intézmény munkarendje: 18/1. Óvoda, általános iskola, szakiskola nappali tagozaton: hétfőtől péntekig 7 00 órától óráig 18/2. Kollégium: hétfőn 7 30 órától 8 30 óráig és órától másnap reggel 8 30 óráig keddtől csütörtökig órától másnap reggel 8 30 pénteken 8 30 órától óráig 18/3. Felnőttoktatás, esti tagozaton: órától óráig, igény szerint 18/4. Pedagógiai szak és szakmai szolgáltatás: előzetes egyeztetés alapján 18/5. Gyermekotthon: folyamatos 19. Intézmény által felvehető maximális gyermek/tanuló létszám: 19/1. Óvoda: 1 összevont csoport, felvehető maximális gyermeklétszám: 15 fő. 19/2. Általános iskola: 19/ osztály: felvehető maximális tanulólétszám 52 fő. 19/ osztály: felvehető maximális tanulólétszám 60 fő. Összesen: 112 fő 19/3. Speciális szakiskola: 19/ osztály: felvehető maximális tanulólétszám 60 fő. 19/ osztály: felvehető max. tanulólétszám 90 fő. Összesen: 150 fő 19/4. Kollégium: felvehető maximális gyermeklétszám: 35 fő. 19/5. Gyermekotthon: 19/ es különleges lakásotthon: felvehető maximális gyermeklétszám 10 fő. 19/ es különleges lakásotthon: felvehető maximális gyermeklétszám 10 fő. 19/ as különleges lakásotthon: felvehető maximális gyermeklétszám: 10 fő. Mindösszesen felvehető gyermeklétszám: 30 fő. 20. Intézmény évfolyamainak száma: 20/1. Óvoda: 1 összevont csoport. 20/2. Általános iskola: 20/2.1. Alsó tagozat: 1-4 évfolyam.(4 évfolyam) (fenntartó döntése alapján lehet összevont is) 20/2.2. Felső tagozat: 5-8 évfolyam. (4 évfolyam) 20/3. Speciális szakiskola: 20/3.1. Pályaorientációs szakasz: 9-10 évfolyam. (2 évfolyam) 20/3.2. Szakképzési szakasz: évfolyam (2 évfolyam), évfolyam (3. évfolyam), évfolyam (4. évfolyam)

8 21. Intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Vezetőjét a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés bízza meg pályázat alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. -ában foglaltak szerint. 22. Intézmény gazdálkodási jogköre: 22/1. A gazdálkodás megszervezésének módja: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 22/2. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 23. Intézmény feladatellátásra szolgáló vagyona, vagyon feletti rendelkezési joga: 23/1. Vagyona: Cím hrsz terület/m 2 Dunavecse, Fő út Dunavecse, Kinizsi u Dunavecse, Kodály Z. u Dunavecse, Fáy A. u ,75 A költségvetési szerv használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori leltár tartalmazza. 23/2. A vagyon feletti rendelkezési joga: A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja, hasznosíthatja. 2. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosításával összefüggő kötelezettségének tegyen eleget. Felelős: Határidő: intézmény igazgatója szeptember 1-ig Értesülnek: Megyei Közgyűlés tisztségviselői, Megyei közgyűlés tagjai, Főjegyző, Aljegyző, Megyei Közgyűlés Hivatala főosztályvezetői, osztályvezetői Intézményvezető, Megyei Államkincstár

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyző ideiglenes megbízásáról 3 56/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetői beosztású igazgatóhelyettesének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben