NYELVTANI ÁTTEKINTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVTANI ÁTTEKINTÉS"

Átírás

1 6 NYELVTANI ÁTTEKINTÉS (Alaktan Morfologia) A LENGYEL NYELVTANI ESETEK NEVE NAZWY POLSKICH PRZYPADKÓW GRAMATYCZYCH 1. Alanyeset (=A.) - Mianownik - Nominativus kto? co? 2. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz - Genitivus kogo? czego? czyj? 3. Részes eset (=R.) - Celownik - Dativus komu? czemu? 4. Tárgyeset (=T.) - Biernik - Accusativus kogo? co? 5. Eszközeset (=E.) - Narzędnik - Instrumentalis kim? czym? 6. Helyhatározó eset (=H.) - Miejscownik - Locativus (o, w, przy, na ) 7. Megszólító eset (=M.) - Wołacz - Vocativus (o!) kim? czym? ESETEK BESZÉDRÉSZEK PÉLDÁK PRZYPADKI CZĘŚCI MOWY PRZYKŁADY FŐNÉV A lengyel főnevek lehetnek hímneműek, nőneműek és semlegesneműek. A lengyel nyelvben a főneveket egyes szám alanyesetükben végződése szerint három nagy csoportba osztjuk. VÉGZŐDÉSEK - KOŃCÓWKI A) HÍMNEM RODZAJ MĘSKI Hímneműek általában a mássalhangzóra végződő főnevek (brat fivér; chłop paraszt; chłopiec fiú; Czeh cseh; gość vendég; ojciec apa; pan úr; robotnik munkás; stół asztal, koń ló; kot macska; dom ház; język nyelv; ołówek ceruza; kapelusz kalap; nauczyciel tanító, tanár). Kivéve: kolega, poeta HÍMNEMŰ FŐNEVEK: a) a kemény mássalhangzóra végződő főnevek, kivéve a -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż főnevek egy részét, pl. student (diák), dom (ház), piec (kályha), mecz (meccs) stb. b) a lágy mássalhangzóra végződő főnevek egy része, pl.: gość (vendég), koń (ló), pokój (szoba) stb. c) az -a, -o végű hímnemű személyt jelentő főnevek, pl.: poeta (költő), kolega (kolléga), Jasio (Jancsi) stb.

2 7 B) NŐNEM RODZAJ ŻEŃSKI NŐNEMŰ FŐNEVEK: a) Általában az a-ra végződő főnevek (woda víz; zima tél; gazeta újság; matka anya; kuchnia konyha; lampa lámpa; siostra nővér; kobieta nő; książka - könyv) b) az i végű főnevek (pani hölgy, asszony; gospodyni háziasszony stb.) c) a lágy mássalhangzóra végződő főnevek egy része, számos l, j-re, ill. vesszős mássalhangzóra végződő főnév (kość csont; część rész; sól só; kolej vasút; broń fegyver, wieś falu stb.) d) a -c, -cz, -dz, -dż, -rz, -sz, -ż végű főnevek egy része és néhány h, w, hangokra végződő főnév (noc éjszaka; rzecz dolog; mysz egér stb.) C) SEMLEGES NEM RODZAJ NIJAKI SEMLEGESNEMŰ FŐNEVEK: a) az -o végű főnevek, pl. okno ablak; pióro toll; dziecko gyermek stb. b) az -e végű főnevek, pl. morze tenger; pole szántóföld stb. c) az ę végű főnevek, pl. kurczę csibe, csirke; imię keresztnév, név d) illetve az -um végű főnevek muzeum múzeum; stypendium ösztöndíj; sanatorium szanatórium; centrum centrum, központ stb. FŐNEVEK RAGOZÁSA DEKLINACJA RZECZOWNIKA A főnevek ragozását elsősorban nemük, ezen belül pedig tövük utolsó mássalhangzója határozza meg. A főnév tövének az egyes szám birtokos eset végződésének elhagyása után kapott alakot nevezzük,pl. pies psa (töve ps-); stół stołu (töve: stoł-), woda wody (töve: wod-), kuchnia kuchni (töve: kuchń-). A lengyel főneveknek hét esetük van: alanyeset, tárgyeset, birokos eset, részes eset, eszközeset, helyhatározó eset, megszólító eset. 1. Alanyeset (=A.) - Mianownik kto? co? ki? mi? - 2. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz kogo? czego? czyj? kinek a? minek a? -nak a; -nek a 3. Részes eset (=R.) - Celownik komu? czemu? kinek? minek? -nak; -nek 4. Tárgyeset (=T.) - Biernik kogo? co? kit? mit? -t 5. Eszközeset (=E.) - Narzędnik (z) kim? czym? kivel? mivel? -val, -vel 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) - Miejscownik (o, w, pry, na ) - Wołacz (o!) kim? czym? jak wołamy? kiről? kiben? hol? miről? miben? hogyan hívunk? hogy szólítunk? -ról, ről, -ban, -ben, -n, -on, - en, -ön Ó.!

3 8 Esetek Kérdőszó Rag Egyes szám Liczba pojedyńcza 1. Alanyeset (=A.) - Mianownik - Nominativus kto? co? - 2. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz - Genitivus kogo? czego? czyj? -nak a; -nek a 3. Részes eset (=R.) - Celownik - Dativus komu? czemu? -nak; -nek 4. Tárgyeset (=T.) - Biernik - Accusativus kogo? co? -t 5. Eszközeset (=E.) - Narzędnik - Instrumentalis (z) kim? czym? -val, -vel 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) - Miejscownik - Locativus (o, w, pry, na ) - Wołacz - Vocativus (o!) Többes szám Liczba mnoga kim? czym? jak wołamy? -ról, ről, -ban, -ben, -n, -on, - en, -ön Ó.! 8. Alanyeset (=A.) - Mianownik - Nominativus kto? co? - 9. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz - Genitivus kogo? czego? czyj? -nak a; -nek a 10. Részes eset (=R.) - Celownik - Dativus komu? czemu? -nak; -nek 11. Tárgyeset (=T.) - Biernik - Accusativus kogo? co? -t 12. Eszközeset (=E.) - Narzędnik - Instrumentalis (z) kim? czym? -val, -vel 13. Helyhatározó eset (=H.) 14. Megszólító eset (=M.) - Miejscownik - Locativus (o, w, pry, na ) - Wołacz - Vocativus (o!) kim? czym? jak wołamy? -ról, ről, -ban, -ben, -n, -on, - en, -ön Ó.! Figyelem! Az -e végződés mindig meglágyítja, illetve megváltoztatja a szótő utolsó mássalhangzóját: -b -bie -ch -sze -d -dzie -f -fie -g -dze -k -ce -ł -e -m -mie -n -nie -p -pie -r -rze -s -sie -t -cie -w -wie -z -zie

4 7 A) HÍMNEMŰ FŐNEVEK RAGOZÁSA Eset Élőlényeket jelentő főnevek Egyéb hímnemű Egyes szám Liczba pojedyńcza Mássalhangzóra végződő o végűek a végűek Egyéb hímnemű 1. Alanyeset (=A.) - o a - 2. Birtokos eset (=B.) a, u a, y, i y, i, -ego u, a 3. Részes eset (=R.) owi, u owi, *e *e, i, y, emu owi, u 4. Tárgyeset (=T.) a a, e, ę, ego - 5. Eszközeset (=E.) em em, ą ą em 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) *e, u u, *e *e, i, y, im, iu *e, u *e, u u, o o *e, u Többes szám Liczba mnoga 8. Alanyeset (=A.) *i, *y, e, owie owie *y, *i, owie y, i, e, a 9. Birtokos eset (=B.) ów, i, y, - ów ów, i, y, - ów, i, y 10. Részes eset (=R.) om om om om 11. Tárgyeset (=T.) ów, i, y, - ów ów, i, y, - y, i, e, a 12. Eszközeset (=E.) ami, mi ami ami ami, mi 13. Helyhatározó eset (=H.) 14. Megszólító eset (=M.) ach ach ach ach *i, *y, e, owie owie *y, *i, owie y, i, e, a *: a csillaggal megjelölt végződések esetén a tő(mássalhangzó) megváltozhat A. pan - úr student - diák stół asztal zeszyt - füzet EGYES SZÁM liść - levél wąż - kígyó pokój - szoba Jasio dworzec ksiądz pap (kiv.) B. pana studenta stołu zeszytu liścia węża pokoju Jasia dworzca księdza R. panu studentowi stołowi zeszytowi liściowe wężowi pokojowi Jasiowi dworzcowi księdzu T. pana studenta stół zeszyt liść węża pokój Jasia dworzcec księdza E. panem studentem stołem zeszytem liściem wężem pokojem Jasiem dworzcem księdzem H. panu studencie stole zeszycie liściu wężu pokoju Jasiu dworzcu księdzu M. panie studencie stole zeszycie liściu wężu pokoju Jasiu dworzcu księże TÖBBES SZÁM A. panowie studenci stoły zeszyty liście węże pokoje Jasiowie dworzce księża B. panów studentów stołów zeszytów liści węży pokoi Jasiów dworzców księży R. panom studentom stołom zeszytom liściom wężom pokojom Jasiom dworzcom księżom T. panów studentów stoły zeszyty liście węże pokoje Jasiów dworzce księży E. panami studentami stołami zeszytami liśćmi wężami pokojami Jasiasmi dworzcami księżmi H. panach studentach stołach zeszytach liściach wężach pokojach Jasiach dworzcach księżach M. panowie studenci stoly zeszyty liście węże pokoje Jasiowie dworzce księża Figyelem! A kolega, poeta, radca típusú hímnemű főneveket Esz-ban az a végű nőnemű főnevek mintájára ragozzuk.

5 8 Hímnemű, Egyes szám Birtokos A birtokos eset végződése -a vagy -u. -a végződést 1. mindig a végződést kapnak az az élőlényt jelölő nevek: ojca (apa), syna, brata, konia, psa, kota, lwa, stb.; kivétel: wołu (ökör); bawół-ból bawołu (bivaly) 2. A kicsinyítő képzővel ellátott főnevek: wózka (kiskocsi), worka (zsákocska), cukierka, de: domku (házacska), lasku (bot) 3. Szerszámokat, edényeket és testrészeket jelölő főnevek: młota (kalapács), świdra (fúró), moża, widelca (villa), dzbana (korsó), palca (hüvelykujj), nosa (orr), włosa (hajszál), zęba (zab); de: grzbietu (hát), kompasu (iránytű) 4. a hónapok nevei: stycznia, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia, września, października, listopada, grudnia 5. Az elvont nevek: Boga, aniola (angyal), diabła (ördög), ducha (lélek) Megjegyzés: - a -e, és ie tövű főneveknél: synek synka (kisfiú); pies psa (kutya) -ó tövű főneveknél: ó-ból o-ra változik: wódz wodza (vezér) -ą tövű főneveknél: ą tő ę-re változik: mąż - mężą -ia a b, -p, -m, -w végű néhány főnévnél: pl. karp - karpia Részes Végződése általában -owi, ritkán -u. -u végződést Az -u végződés: -owi végződést 1. az élettelent jelölő jövevényszavak: uniwersytetu (egyetem), teatru, prezentu (ajándék), procentu (%), kształtu (alak); de: kilograma, helikoptera 2. az elvont főnevek: bólu (fájdalom), gniewu (harag), śmiechu (nevetés), zapału (kedv) 3. a gyűjtő és anyagnevek: lasu (erdő), sadu (gyümölcsös), ogrodu (kert), pułku (ezred), cukru (cukor), miodu (miód: méz), pieprzu (borz), piasku (piasek: homok) 4. a napok neve: poniedziałku, czwartku, piątku A gyakrabban használt főnevek közül -u végződést kapnak általában az egy szótagú nevek: Bóg-Bogu (Isten), pies-psu (kutya), kot-kotu (macska), chłop-chłopu (paraszt), brat-bratu (fivér, testvér), panu; len lnu (len), KIVÉTEL: karp (ponty), dwór (udvar), gość (vendég), ruch (mozgás), plan (terv), piec (kályha), wódz (vezér) + owi Továbbá a gyakrabban használt főnevek közül, pl.: chłopiec-chłopcu (apa). Csaknem mindig: Pl. karp, plan, dwor, ruch, piec, wódz + owi; rabotnikowi, krajowi; koń - koniowi Tárgy -a, -u Élőlényeket jelentő főneveknél azonos a birtokos esettel. - Élettelent jelentő főneveknél azonos az alanyesettel. Eszköz Helyhatározó -em végződést -(i)e végződést Végződése kivétel nélkül -em: chlopem (paraszt), ojciec ojcem (apa), pies psem Megjegyzés: robotnikiem, pociąg - pociągiem -e végződést a kemény mássalhangzóra végződő tövek, kivétel: a -k, -g, -ch, -h, -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż végűek: 12 tőmássalhangzó után: b bie, d dzie, f- fie, ł le, m mie, n nie, p pie, r rze, s sie, w wie, t cie, z zie pl.: o chłopie, pies o psie, stół o stole, w sadzie (gondolatban), suficie (mennyezetről) o studence, stole, kivétel: panu, synu, domu

6 9 Helyhatározó Megszólító Általában azonos a helyhatározó esettel. - (i)u végződést -iu végződést -(i)e végződést -(i)u végződést kapnak Az alábbi mássalhangzóra végződő tövűek, valamint a lágy, a lágy szerepű tövűek: a -k, -g, -ch, -h, -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż: o panu, o dumu, o synu, w pokoju, o liściu, na koniu, a Jasiu, w roku, w Bogu, w ruchu 18 tőmássalhangzó után: cu, chu, czu, ć ciu, dzu, dż dżu, dź dziu, gu, hu, ju, ku, lu, ń niu, rzu, szu, ś siu, żu źu, ź ziu pl: o robotniku, koń koniu, kraj o kraju, Néhány b, p, m, w végű főnévnél: pl. o jedwabiu (selyem), o karpiu (ponty), w Radomiu, o Wrocławiu Megjegyzés: néhány a-tövű főnélvnél: las w lesie, sąsiad o sasiedzie; świat na świecie (világ), kwiat o kwiecie (virág) 1. a kemény mássalhangzóra végződő tövűek, a k, g, ch végűek kivételével: panie! studencie! stole! Janie! Bóg-Boże (Isten) 2. az ec-re végződő tövűek: chłopcze! A lágy és a lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövűek: liściu! wężu! koniu! Jasiu! Franiu! gościu! Janku! Boże! czlecze! synu! domu! czlopcze! (régies) Megjegyzések: A hímnemű főnevek tövében ragozáskor egyes számban néhány tipikus változás megy végbe: 1. az utolsó szótag -e magánhangzója gyakran kiesik, pl.: pies-psa (kutya); dworzec-dworca (pályaudvar) 2. az utolsó szótag ó hangzója o-ra változik, pl. stół-stołu (asztal), pokój-pokoju (szoba) 3. az utolsó szótag -ą hangja ę-re változik, pl.: rząd-rzędu (sor)

7 10 Hímnemű, Többes szám Alanyeset Birtokos Személyeket jelentő főneveknél: -owie -owie végződést kapnak a tő utolsó mássalhangzójától függetlenül: 1. számos tulajdonnévnél, rokonságot, családtagokat, méltóságot, rangot jelentő hímnemű személyekre vonatkozó főnév után Pl.: Tadeuszowie, ojciec ojcowie (apa), mąż mężowie (férj), syn synowie (vkinek a fia); król królowie, minister minisztrowie, posel poslowie, inżynierowie, panowie Sok más személyt jelentő főnév, pl.: filozof filozowie, zegarmistrz zegarmistrzowie (órás). -i 13 mássalhangzó után: bi, ch si, d dzi, fi, ł li, mi, ni, pi, si, st ści, t ci, wi, zi pl. chłopi, sąsiad sąsiedzi (szomszéd) Az -i végződés a tő utolsó mássalhangzóját ugyanúgy megváltoztatja, mint az -e végződés, pl. student studenci (diák); Szwed Szwedzi (svéd ember) stb. Kivéve: a -ch tövű főneveket, Włoch Włosi (olasz ember), Czech Czesi (cseh ember). Ebben az esetben a hangzóváltás ch si. -y A -c végűek, a k, -g, -r tövűek. 4 mássalhangzó után: cy, g dzy, k cy, r rzy, a tő utolsó mássalhangzója a következőképpen változik: k c, g dz, r rz: pl.: chłopiec chłopcy (fiú), kolega koledzy (kolléga), robotnik robotnicy, aktor aktorzy (színész), rolnik rolnicy (földműves), -e Mindazok a lágy tövű főnevek, valamint a -c, -cz, -dz, -dż, -sz, -rz, -ż végűek, amelyek többes száma nem owie. 11 tőmássalhangzó után: ć cie, cze, dze, je, le, ń nie, rze, sze, ś sie, że, ź zie. Pl. gość goście, murarze (kőműves) Egyéb hímnemű (hímnemű, nem személyt jelentő) főneveknél: -i -k, -g végződésű főnevek után: ołówek ołówki (ceruza), róg-rogi (sarok), rak-raki (rák) -y 14 mássalhangzó után: by, chy, dy, fy, hy, ły, my, ny, py, ry, sy, ty, wy, zy -e 14 lágy mássalhangzó után: ce, cze, ć cie, dze, dże, dź dzie, je, le, ń nie, rze, sze, ś sie, że, źie, -ów végződést -i végződést -y végződést pl.: miecze (kard), pokój pokoje, koń - konie, nóże, 1. a kemény tövű főnevek, kivéve azokat, amelyek Tsz. Alanyesete -e; de a -c tövű főnevek végződése általában -ów. Pl. dworzec dworców (pályaudvar), chłopiec chłopców (fiú); 17 kemény mássalhangzó után: bów, ców, chów, dów, fów, gów, hów, ków, łów, mów, nów, pów, rów, sów, wów, zów. A kemény mássalhangzóra végződő tövek: synów, sąsiadów, panów, studentów, ogrodów, robotników, olówek ołówków, 2. Azok a főnevek, amelyeknek a többes számú alanyesete -owie végűek: pl. król królowie królów (király); mistrz mistrzowie mistrzów (mester). 1. a lágy mássalhangzóra végződő tövek: gości, liści, koni 2. az l, j-re végződő tövek: króli, de: królów is Azok a kemény tövű főnevek, amelyek Tsz. alanyesete -e, (kivéve c tövűeket), pl. pisarz pisarzy (író), reportaż reportaży (riport). A lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövek: cz, rz, sz, ż után rycerzy, piasarzy, węży, reportaży, de: rycerzów, królów, pisarzów

8 11 Részes Az -om végződés: robotnikom, stół - stołom Tárgy - ów, i, y A személyt jelentő főnevek tárgyesete azonos a személyeket jelentő hímnemű főnevek többes számú birtokos esetével. Eszköz Helyhatározó Megszólító - i, -y, -e Egyéb hímnemű (nem személyt jelentő) főneveknél azonos a nem személyeket jelentő hímnemű főnevek többes számú alanyesetével. -ami Végződése néhány kivételtől eltekintve -ami. végződést Polakami, pies psami, stół stołami -mi -ach végződést -ech -owie, -y, -i, -e végződést Néhány lágytövű főnévnél: ludzie ludżmi (emberekkel), koń końmi (lovakkal). Végződése általában -ach. Pl. o robotnikach, koń o koniach, o zeszytach (füzet) Néhány főnév után: we Włoszech (Olaszországban); Węgry na Węgrzech (Magyarországon), Niemcy w Niemczech (Németországban) Megegyezik a többes számú alanyesettel.

9 12 B) NŐNEMŰ FŐNEVEK RAGOZÁSA Eset a-végűek i-végűek Mássalhangzóra végződőek Egyes szám Liczba pojedyńcza 1. Alanyeset (=A.) a i - 2. Birtokos eset (=B.) y, i i i, y 3. Részes eset (=R.) *e, i, y i i, y 4. Tárgyeset (=T.) ę ę, ą - 5. Eszközeset (=E.) ą ą ą 6. Helyhatározó eset (=H.) *e, i, y i i, y 7. Megszólító eset (=M.) o, u i i, y Többes szám Liczba mnoga 8. Alanyeset (=A.) y, i, e e i, y, e 9. Birtokos eset (=B.) *, i, y, ek - i, y 10. Részes eset (=R.) om om om 11. Tárgyeset (=T.) y, i, e e i, y, e 12. Eszközeset (=E.) ami ami ami, mi 13. Helyhatározó eset (=H.) ach ach ach 14. Megszólító eset (=M.) y, i, e e i, y, e EGYES SZÁM A. woda - víz matka - anya dynia - tök róża - rózsa gospodyni - kość - csont mysz -egér háziasszony B. wody matki dyni róży gospodyni kości myszy R. wodzie matce dyni róży gospodyni kości myszy T. wodę matkę dynię różę gospodynę kość mysz E. wodą matką dynią różą gospodyną kością myszą H. wodzie matce dyni róży gospodyni kości myszy M. wodo matko dynio różo gospodyni kości myszy TÖBBES SZÁM A. wody matki dynie róże gospodynie kości myszy B. wód matek dyń róż gospodyń kości myszy R. wodom matkom dyniom różom gospodyniom kościom myszom T. wody matki dynie róże gospodynie kości myszy E. wodami matkami dyniami różami gospodyniami kośćmi myszami H. wodach matkach dyniach różach gospodyniach kościach myszach M. wody matki dynie róże gospodynie kości myszy

10 13 Nőnem Egyes szám: Alany -a: Általában az a végű főnevek: matka, mewa (sirály), rzeka (folyó) [kolega, poeta] -i Az összes i végű főnév: pani (hölgy), gospodyni (gazdaasszony) - 1. lágy (vesszős) mássalhangzóra végződő, 2. l, -j, -re végződő 3. lágyszerepű mássalhangzóra végződő főnevek (b, c, cz, rz, sz, w, ż) Birtokos -i 1. Az i-re végződő tövek = zarządczyni/e (rendelet); pani, gospodyni, stb. 2. a lágy (-nia, -mia) mássalhangzóra végződő tövek: kawiarni, mleczarni (tejcsarnoké), ziemi (földé), studni stb. 3. A -k, -g, -l, -j tövű főnevek = kolej kolei; ręki; nogi (lábaké); matki, szklanki, podłogi, skrzynki (ládáé) stb. [kolegi, poeti]; droga-drogi 4. vesszős főneveknél = broń broni (fegyver) Részes -y 1. A kemény mássalhangzóra végződő tövek: ściany (falé), mamy, szafy, lampy; zimy (télé), wiosny (tavaszé), wody (víz) kivételek: -ew végű tövek: brew brwi (szemöldök), krew krwi (vér), wody 2. lágyszerepű mássalhangzóra végződő tövek: nocy, ulicy, pracy (munka), duszy (lélek), rzeczy (dologé), miedzy (határé), -(i)e: 16 mássalhangzó után: 1. kemény mássalhangzóra végződő tövek esetén: -bie, ch sze, d dzie, fie, h sze, ł łe, mie, nie, pie, r rze, sie, t cie, wie, zie, pld: matka matce, gazeta gazecie, lampa lampie, mewa mewie (sirály), damie, mamie, ścianie (fal), dziewczynie, stb. [koledze, poecie] 2. k, g-re végződő tövek = k ce, g dze (matka matce); pld.: ręka (kéz) ręce, noga nodze, podłoga (padló) podlodze, córka córce -i 1. Az l, j végű és a vesszős mássalhangzóra végződő főnevek: kawiarnia kawiarni, babcia babci, mleczarni (tejüzem), dyni (dinnye), kości (csont) 2. i-re végződő tövek: pani, gospodyni, dozorczyni (házfelügyelőnő) -y 6 mássalhangzó után = lágy szerepű mássalhangzóra végződőek c, cz, dz, rz, sz, ć pld.: rzecz rzeczy (dolog), róża róży, nocy, miedza miedzy, pracy, kamienicy (kőház) Tárgy -ę -ę végződést kapnak az alanyesetben a vagy -i végű főnevek = matka matkę, rzeka rzekę, lampa lampę, gospodynię, szafa szafę, noga nogę (lábat), kivétel: pani panią [kolegę, poetę]; kivéve: pani panią (hölgy, asszony). - Azok a főnevek, amelyek alanyesetben mássalhangzóra végződnek: lódż (csónak), pieśń (dal), noc, mysz (egér), podróż (út), rzecz (dolgot) Eszköz -ą Valamennyi főnévnél: panią, pieśń pieśnią, rzeczą [kolegą, poetą] Helyhatározó Megszólító -(i)e -i -y Azonos a részes esettel: o matce, sala o sali (terem), o ulicy, o pani, broń broni (fegyver), góra o górze, macocha o macosze (mostoha), o cukierni, pieśń o pieśni, o rzeczy (dolog), myśl o myśli (gondolat) [koledze, poecie] De néhány a tövű főnévnél: wiara o wiarze (hit), miara o mierze (mérték), gwiazda o gwiezdzie (csillag) -o Azok a tövek, amelyek alanyesetben -a végűek = matka matko, Maria Mario! gwiazdo (csillag), córko! [kolego, poeto] -i Végződést kapnak a lágy tövűek = pani! publiczność publisności -y Végződést kapnak a lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövek: nocy, myszy! -u -u végződést kapnak a családtagokat, rokonságot jelentő lágy tövű főnevek, valamint a becézett női nevek, pl.: Marisia Marisiu! Wandzia Wandziu! Ala Alu! Ula Ulu!; babcia babciu! (nagymama); ciocia ciociu! (nagynéni) Kivétel: Apolinia Apolonio! Az alanyesetben mássalhangzóra végződő főnevek megszólító esete azonos a helyhatározó esettel.

11 14 Figyelem! A kolega, poeta stb. hímnemű főneveket az -a-ra végződő nőnemű főnevek mintájára ragozzuk! A nőnemű főnevek egyes számú ragozásában több eset végződése azonos. Így: -i végződést birtokos, részes és helyhatározó esetben a lágy tövű főnevek, pl.: kość kości (csont), ziemia ziemi (föld), pani pani (hölgy, asszony) -y végződést birtokos, részes és helyhatározó esetben a -c, -dz, -dż, -sz, -rz, -ż tövű főnevek, pl.: różaróży (rózsa), noc-nocy (éjszaka). -e végződést kapnak részes és helyhatározó esetben a kemény tövű főnevek, pl.: woda-wodzie (víz), mapa-mapie (térkép). Nőnem Többes szám: Alany -i k, g mássalhangzó után, valamint egyes számban az -ść végű főnevek: pld.: matka matki, droga drogi, kość kości (csont) -y 14 mássalhangzó után: by, chy, dy, fy, hy, ł ły, my, ny, py, ry, sy, ty, wy, zy pld.: regula reguly, damy (hölgyek), wady (hibák), góry (hegyek); woda-wody (víz); -e lágy tőmássalhangzó után: ce, cze, ć cie, dze, dż dże, dź dzie, je, le, ń nie, rze, sze, ś sie, że, ź zie pld.: ulice, koleje, twrze; 2. i végű főnevek után: pani panie; KIVÉTEL: pieśń pieśni (gondolat), myśli, odpowiedź odpowiedzi (válaszok), rzecz rzeczy (dolgok), myszy (egerek) Birtokos - 1. általában azok a főnevek, amelyek egyes szám alanyesetében magánhangzóra végződnek: wódz wód (vezérek), szafa szaf, mapa map (térképek), tablica tablic, ścian 2. az a és i végűeknél tehát marad a tő! lampa lamp, rzeka rzek, pani pań (hölgy, asszony); woda wód (víz); ziemia ziem (föld) 3. ka végűeknél, ha a k-t mássalhangzó előzi meg: matka matek 4. az o tőhangzós főneveknél az o ó-ra változhat: noga nóg (lábak), siostra sióstr (nővérek) -y Az Esz. Alanyesetben -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż végű főnevek. A -c, -cz, -rz, -sz, - ź végű főneveknél: amelyek töve az egyes szám alanyesetben lágy mássalhangzóra végződnek: pld.: noc nocy (éjszaka), nozy, rzeczy (dolgoké), twarzy (arcoké), myszy (egereké) -i - A lágy mássalhangzóra végződő tövek, kość kości (csontoké), pięśń pięśni (daloké), -i-vel lágyított tövű főneveknél = kawiarni, cukierni, kopalni, czytelni (olvasóterem), spóldziełnia spóldziełni (szövetkezeteké), kolej kolei, kłótni (veszekedésé), stb. az egyes szám alanyesetben ja végződésűek = nadziei (reményeké); kivétel: szyj (nyakaké), żmij (kígyóké) Részes -om matkom, lekcjom, paniom, pieśń pieśniom Tárgy -i, -y, Azonos a többes számú alanyesettel: matki, książki, góry, wady, rzeczy, ulice -e Eszköz -ami matkami, twarzami, paniami, lampami, pieśń pieśniami Helyhatározó -ach o matkach, o nocach, o myślach, o paniach Megszólító -i, -y, Azonos a többes számú alanyesettel: matki! dziewczynki! -e

12 15 C) SEMLEGESNEMŰ FŐNEVEK RAGOZÁSA Egyes szám Liczba pojedyńcza Eset o végűek e végűek ę végűek um végűek 1. Alanyeset (=A.) o e ę um 2. Birtokos eset (=B.) a a enia, ęcia um 3. Részes eset (=R.) u u eniu, ęciu um 4. Tárgyeset (=T.) o e ę um 5. Eszközeset (=E.) em em eniem, ęciem um 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) *e, u u eniu, ęciu um o e ę um Többes szám Liczba mnoga 8. Alanyeset (=A.) a a ona, ęta a 9. Birtokos eset (=B.) - i, y, - on, ąt ów 10. Részes eset (=R.) om om onom, ętom om 11. Tárgyeset (=T.) a a ona, ęta a 12. Eszközeset (=E.) ami, mi ami onami, ętami ami 13. Helyhatározó eset (=H.) 14. Megszólító eset (=M.) ach ach onach, ętach ach a a ona, ęta a A. okno - ablak pole - mező zadanie - feladat EGYES SZÁM imię - keresztnév pisklę - madárfióka muzeum B. okna pola zadania imienia pisklęcia muzeum R. oknu polu zadaniu imieniu pisklęciu muzeum T. okno pole zadanie imię piskle muzeum E. oknem polem zadaniem imieniem pisklęciem muzeum H. oknie polu zadaniu imieniu pisklęciu muzeum M. okno pole zadanie imię piskle muzeum TÖBBES SZÁM A. okna pola zadania imiona piskleta muzea B. oknien pól zadań imion piskląt muzeów R. oknom polom zadaniom imionom pisklętom muzeom T. okna pola zadania imiona pisklęta muzea E. oknami polami zadaniami imionami pisklętami muzeami H. oknach polach zadaniach imionach pisklętach muzeach M. okna pola zadania imiona pisklęta muzea

13 16 Megjegyzések: 1. Az -um végű főneveket egyes számban nem ragozzuk. 2. Az -ę végű főnevek töve a ragozásban -eń vagy -ęć szótaggal bővül, pl.: imię imienia (kersztnév); kurczę kurczęnia (csibe). Semlegesnem Egyes szám: Alany -o, -e, ę, -um végű főnevek: pióro (toll), morze (tenger), mieszkanie (lakás), muzeum: az um végű főnevek egyes számban nem ragozhatók. Birtokos -a pióro pióra, morza, mieszkanie, okna, jeziora (tó), pola, stb. Megjegyzés: Az ę-re végződő főneveknél ragozásukkor tőbővítés van: imię imienia, kurczę (görcs) kurczęcia az alábbiak szerint: -enia Ha az ę végződést m előzi meg: imię imienia, ramienia (váll, kar) -ęcia Egyéb ę végződésű főneveknél = kurczę (görcs) kurczęcia, pisklę pisklęcia (madárfióka) Részes -u pióro pióru, morze - morzu, dziecko dziecku -eniu imię imieniu, ramieniu -ęciu kurczę kurczęciu, piskłę pikłęciu Tárgy -o, -e, ę, -um Azonos az alanyesettel. Eszköz -em pióro piórem, mieszkaniem, dzieckiem Helyhatározó eset Megszólító -eniem -ęciem -(i)e Semlegesnem Többes szám: imieniem, ramieniem kurczęciem, piklęciem A kemény mássalhangzóra végződő tövek (12 mássalhangzó) után: -bie, d dzie, fie, ł łe, mie, nie, pie, r rze, sie, t cie, wie, zie, pld: niebo o niebie (ég), pióro o piórze, o oknie, jeziorze, stb. Megjegyzés: néhány a tövű főnév esetén = moasta w miecie -u 1. lágy mássalhangzóra végződő tövek: cu, czu, ć ciu, dzu, hu, ju, ń niu, rzu, szu, ś siu, żu źu, pld. zadaniu, graniu, stb. 2. l-re végződő tövek: polu stb. 3. k, g, ch-ra végződő tövek: ku, gu, chu, pld.: podełko podełku, dziecko dziecku, oku, uchu (fül) stb. -eniu imię w imieniu, ramię ramieniu -eciu kurczę o kurczęciu, pisklę pisklęciu -o, -e, ę, -um Azonos az alanyesettel: dziecko! morze! Alany -a pióro- pióra (tollak), mieszkanie mieszkania, muzeum muzea kivétel: dziecko dzieci -ona imię imiona, ramię ramiona -ęta kurczę kurczęta, pisklę pisklęcta Birtokos - Marad a tő: słowo (szó) - słów, serce (szív) serc, piór (tollaké), ubranie ubrań (ruháké), jabłko jablek (almáké) Az o és ę tövű főneveknél a tőhangzó megváltozhat: pole pól, święto świąt Ettől eltérhetnek: egyes szám alanyesetben -e végződésűek: -i végződést kapnak a lágy tövűek: narzędzie narzędzi (szerszámoké), dziecko dzieci -y a lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövek: wybrzeże (tengerpart) wybrzeży

14 17 -on -ąt -ów imię imion, ramię ramion kurczę kurcząt, pisklę piskląt Az egyes szám alanyesetben um végű tövek ów végződést muzeum muzeów, gimnazijum gimnazijów Részes -om pióro piórom, mieszkanie mieszkaniom, dziecko dzieciom, muzeom -onom imię imionom, ramię ramionom - ętom kurczę kurczętom, pisklę pisklętom Tárgy -a, -ona, -ęta Azonos az alanyesettel. Eszköz -ami piórami, mieszkaniami, muzeami -mi dziecko dziećmi -onami imię imionami, ramię ramionami ętami kurczę kurczętami, pisklę pisklętami Helyhatározó -ach o piórach, o mieszkaniach, o muzeach -onach o imionach, o ramionach ętach o kurczę kurczętach, o pisklę pisklętach Megszólító -a, -ona, -ęta Azonos az- alanyesettel. Figyelem: az oko (szem), ucho (fül) főnevek a többes számban kettős ragozásúak, mégpedig: TÖBBES SZÁM Alapjelentésükben Átvitt jelentésükben A. oczy uszy oka ucha B. oczu, oczów, ócz uszu, uszów ok uch R. oczom uszom okom uchom T. oczy uszy oka ucha E. oczami, oczyma uszami, uszyma okami uchami H. oczacvh uszach okach uchach M. oczy uszy oka ucha

NYELVTAN. Néhány általános megjegyzés

NYELVTAN. Néhány általános megjegyzés 1 NYELVTAN 1. Alanyeset (=A.) - Mianownik - Nominativus kto? co? 2. Tárgyeset (=T.) - Biernik - Accusativus kogo? co? 3. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz - Genitivus kogo? czego? czyj? 4. Helyhatározó

Részletesebben

LENGYEL NYELVTAN HANGTAN A LENGYEL ÍRÁS ÉS KIEJTÉS. A lengyel nyelv írásrendszere:

LENGYEL NYELVTAN HANGTAN A LENGYEL ÍRÁS ÉS KIEJTÉS. A lengyel nyelv írásrendszere: 1 LENGYEL NYELVTAN HANGTAN A LENGYEL ÍRÁS ÉS KIEJTÉS A lengyel nyelv írásrendszere: Betű A betű neve a lengyel betűrendszerben Példa 1. A a a ta ez, az; tak: igen; da: ad; rada: tanács 2. Ą ą ą mąż: férj;

Részletesebben

2. lecke. II. declinatio

2. lecke. II. declinatio 2. lecke II. declinatio A II. declinatióba tartoznak az -o tövű főnevek, melyek S. nom.-ban (egyes szám alanyesetben) -us, (-er, -ir) és -um végződésűek lehetnek. Az -us (-er, -ir) végződésűek néhány kivételtől

Részletesebben

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A latin nyelv eredete és szerkezete Dióhéjban a

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek gyerekeknek) egyaránt. Ez az olasz nyelvkönyv

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

ú ú Đ ü ü ö ü ź ü Ĺ ú ź ę ű ú ú ď ű ö ú ö ű ú ü ú ú ź ű ú ý ö ö ú ú ú ú ú ű ö ý Ó ű ö ú ů ű ź ę ź ű ú ö ú ź ä ę đ ű ö ö ú ű ź ö ö ö ö ű ö ö ü ö ü ę ö ö ä đ ź ö ú ŕ Í ö ú ü ü ä Á ů Ü ź ź ö Á ö ę ę ö ö ö

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ő ü ő ő ź Ĺ źą ő ő ľ ľ ü ü ź ľ ő ő ő ľ Í ń ź ľ ľ ü ö Í ü ę ü ő ľ ľ ę ľ Ö đź ü ę őđ ö ő Ę ý ú ł ő ő ľ ő ľ ľ ű ö ő ń ľ ő ľ đ ő ö Á ľ ľ ű ö ö ö ľ ő ö ľ ö ő ź ź ľ ľ ö Ĺ ő ő ő ľ ú ö ö ő ő ń ő ľ ö źń ź ź Ű ú

Részletesebben

ú ő ü Í ö ő ú ú ő ź ő ü ź ü Ĺ ó ő ę ő öń ő ő ú Ĺ ý Í ő ęą ł ü ú ő Ĺ ő ę ö ő ü ő ł ź ü Á ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ó ő ő ő ő ö ő ó ó ó ő ő ő ú ö ú ő ő ő ö ź ö ú ő ő ő ó ó ő ő ő ő ó ő ó ő ő ú ü ő ő Á ő ö

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ő ĺ ő ő ő ő ő ő ĺ ü üö đ í ĺí ü źúź í ź ö ť í Ĺ É ĺ ĺ ĺ É Á ĺ Ö Ü ĺ É Í Ü É É Ü É É Á ĺ ĺ ů ĺ Ú ź ď ĺ ą ő ĺ ő ő ź ú ö ö ĺ ĺ Ĺ ű ö ĺĺ đ ź ĺĺ ĺ Ĺ ú ü źů í í ö đ í ĺ ü ĺ ö ü í ź ź ĺĺ í ęťĺ ő Ĺ ĺ ĺĺ ö ö ő

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK GOMOR NÉPRAJZA XXXIV. VILLANYI PETER ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK DEBRECEN, 1992 TARTALOM ELŐSZÓ AMESÉLÓKRÓL A ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK ÁLTALÁNOS JEGYEI I. LEGENDAMESÉK 1. Szent Péter szamarat árul 2. Minden rest

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

ú ľ ľ ú Ż Ż ľ Ö ú ü Í Í ź í ü ľ ľ ł í ü ü ľ í ü ľ Í íł ł Íľ Ú ó í ó ú ó í ó ť Ö ö ą Ĺ ł ó ü Í Í ü ľ ó ź ó ú í Í í ü Í ćí Đ ľ ü ľ ö ź Ĺ Ĺ ó ö Ü ź ű Í í ü ó í ľ í ű ű ó ü ľ ű ö ó ú ľ Ö ľ ę ö ó ľ ö ü ü Ę

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

MAGYAR LEXIKAI EGYSÉGEK FORDÍTÁSA LENGYEL NYELVRE ÉS A BILINGVIZMUS KÉRDÉSE Wiesław Tomasz Stefańczyk

MAGYAR LEXIKAI EGYSÉGEK FORDÍTÁSA LENGYEL NYELVRE ÉS A BILINGVIZMUS KÉRDÉSE Wiesław Tomasz Stefańczyk MAGYAR LEXIKAI EGYSÉGEK FORDÍTÁSA LENGYEL NYELVRE ÉS A BILINGVIZMUS KÉRDÉSE A címben említett kétnyelvű magyar-lengyel jelenség azokat a Magyarországon élő lengyeleket illetve lengyel származású személyeket

Részletesebben

\UXU A NÉVSZÓ TÖBBES SZÁMA. \UXUXU A többes szám képzése

\UXU A NÉVSZÓ TÖBBES SZÁMA. \UXUXU A többes szám képzése 5. LÉPÉS 44 Szavak - - kedvenc ( ) üdít ital (ki)nyit ( ) délután kezd, kezd dik ( ) este! sziasztok! üdvözlöm!! szia! vmi körül ( ) dollár ( ) szoba ( ) film ( ) euró ( ) történet, történelem (óránál)

Részletesebben

ő ľ ó Ö ő ü ő ő ó ď ö Ő ü ü ľ ó üľ ő ľ ľ ő ľ í í ő ľ ő ó ę ź í Í ó ď đź ő í ľ ľ í ö ü ő ö ó ö É ü ľ ľ ó ľ ź ť ü ó ö í ő ú ý ő ö ú ó ľ ú ľ í ő ö ö ó ź ľ ö ú ú ő ó ů í ó ľ ę í ö í ó ö ö ó ő ű ź ź Á í ó ő

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ó ő í Łł Ĺ Ą É í ö ő č í ó ó ť ő ó Ü ö í ő í ó ö ő ó ő ľ ľ í ł ó ľ ľ í ľ ľ ö ľ ő č ľ ľ ľ ľ É É ľé Á Á Á ľ ń ú ľ ó ő ó ľ Í ő ő í ľ ľő í ł í Ľ ú ö ú ľ ő ü ľ Ü ú ú ó í ó ö í ę í ü ľ ľ í ľ ö ś ú ľ ľ ł ó ő

Részletesebben

ü ľ ü Ĺ ú ľ ľ ő ľ ő ľ ľ ü ő ľ ľ ľ ö ö ö ö ő ľ Ó ő ő ź ő ő ľ ľ ľ ő ľ ő ę ľ ő ő ő ľ Ĺ ü ę ő ő ľ ľ ő ő ľ ľ ő ő ľ ő ľ Ü ő ľ ń ľ ľ ő ľ ľ ő ő ö ź ő ź ő ľ ü ő ú ö źľ ü ő ü ü ď ő ń ő ő ő ý ź ľ ľ ő ń ü ő ľ ö ő

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ő ü ő ľ ľ ő í ľáľĺ ĺ ĺ ó ľ ł í ź ü ę ő í ü ľó É Áľ Ü ľá ľĺ É ąĺ Á Ą É Íľ Á ĺł ĺ É Ü É ľ ĺ Éľ ľ ą Á ą ĺ ę É É É ĺ É Á ł ĺ ľ ľ ĺĺ ó ľ ů ź ź ü ý ź ő ő źú ő ü ú ľ í ę ľá ĺ ó í ő ĺ ę ő đí đ ő

Részletesebben

ť Ď ę ő ú ú ą ę ę ő ú ő ü ő ö ő ú ú ü ő ő ü ű Ó Í ł ő ö ő Á ö ő ú ö Á Í ő ő ö ő ö ő ú ô ö ö ö ö ő ő ö Í ö đ ő ö ő ö ö ö ú ü ö ü ő ö ü ő ö ő ú ü Ĺ ü ő ő ö ö ö ö ü đ ö ő ő ö ö ő ő ü ü ő ú ö ő ö ö ü ü ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ü ľ ő ő ó Ü É ü ú ü ľ ő ő ü ő í í ü đ í ü ő ľ Í ü đ Ĺ ľ ľ ó ä đ ő ő í ľ ő ľ ľ ó ő ö ő ü ź ö ő ü ó ľ ö ź ó ó ő ľ ő ő ę ő ó ő ź ę ő ö ö ó ľü ö ő ú ö ö ő ű ő ľ ú ü ű ľ í Ö ę ź ő ľ ő ľü ó ő ö ő ľő

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ü Á Ú Á Á Ü Á Á ú ú ü ú ű Á Ö Ö Ü Ó Í Í Ó Á Á Á Á Á Á ü ű ú ú ü ú ú ű ú Í ú ú ű Ó Í ü ú ü ű ü Í Í ú Í Í ű Í Ö ü ű ü Í Í ú ú ű ü ú Í ü Í ú ú ű ü Á Ü Á Á Ü ű Á ü ű ú ü ú Á ü ü ű ú Ü Ü ü ü ú ű ú Á ű ÍÁ ü

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS

EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS Lecke (Kezdő 1. / 3.) A TÖBBES SZÁM Az alábbi listák meg fogják mutatni Neked, hogy az angol nyelvben a többes számot hogyan képzik. A magyar nyelvben is többféleképpen ragozzuk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.osztály Készítette: Gyányi Ibolya Melyik mesterség bújt el a mondatokban? A süveg Eszter fején van. A hóbucka lapos. Ott pihen testvérem a fa árnyékában. A csizma diadala csak elnyomás

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Ötletek a főnevek tárgyesetének tanításához

Ötletek a főnevek tárgyesetének tanításához Gedeon Márta Ötletek a főnevek tárgyesetének tanításához Feltételezzük, hogy tanítványaink már ismerik a hangrend és illeszkedés szabályait, tudják az alanyi ragozás minden csinját-bínját, tisztában vannak

Részletesebben

[UXU FONETIKAI SAJÁTOSSÁGOK

[UXU FONETIKAI SAJÁTOSSÁGOK 4. LÉPÉS 26 Szavak ( ) repül tér még - - drága -b l/b l, -ról/r l, -tól/t l - - csúnya holnap - - (mutató névmás) ez, az tesz, rak kivesz -ért, miatt, - részére, -ra/re, - ba/be, -nak/nek, számára, -ról/r

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ő Ą ľ Ü Ü Ő É ľ ľ ľ ľ ö ľü ľ íľ ő ő Í ő í ő ö ö ü ľ ö ľ ľ ú ő ő ü ü ü Ü ä ő ę í ľ ö ő ľ ľ ö ľü ń ö ü ę í ę ö ü ü ö ľ í Á í í ö ö ő Ą í í í ö ú ő ö ö ő í ľ ű ö ö ö ö ő ľ Ąí ő ľ í ý ę ö ü ń í ľ ö

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben