NYELVTANI ÁTTEKINTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVTANI ÁTTEKINTÉS"

Átírás

1 6 NYELVTANI ÁTTEKINTÉS (Alaktan Morfologia) A LENGYEL NYELVTANI ESETEK NEVE NAZWY POLSKICH PRZYPADKÓW GRAMATYCZYCH 1. Alanyeset (=A.) - Mianownik - Nominativus kto? co? 2. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz - Genitivus kogo? czego? czyj? 3. Részes eset (=R.) - Celownik - Dativus komu? czemu? 4. Tárgyeset (=T.) - Biernik - Accusativus kogo? co? 5. Eszközeset (=E.) - Narzędnik - Instrumentalis kim? czym? 6. Helyhatározó eset (=H.) - Miejscownik - Locativus (o, w, przy, na ) 7. Megszólító eset (=M.) - Wołacz - Vocativus (o!) kim? czym? ESETEK BESZÉDRÉSZEK PÉLDÁK PRZYPADKI CZĘŚCI MOWY PRZYKŁADY FŐNÉV A lengyel főnevek lehetnek hímneműek, nőneműek és semlegesneműek. A lengyel nyelvben a főneveket egyes szám alanyesetükben végződése szerint három nagy csoportba osztjuk. VÉGZŐDÉSEK - KOŃCÓWKI A) HÍMNEM RODZAJ MĘSKI Hímneműek általában a mássalhangzóra végződő főnevek (brat fivér; chłop paraszt; chłopiec fiú; Czeh cseh; gość vendég; ojciec apa; pan úr; robotnik munkás; stół asztal, koń ló; kot macska; dom ház; język nyelv; ołówek ceruza; kapelusz kalap; nauczyciel tanító, tanár). Kivéve: kolega, poeta HÍMNEMŰ FŐNEVEK: a) a kemény mássalhangzóra végződő főnevek, kivéve a -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż főnevek egy részét, pl. student (diák), dom (ház), piec (kályha), mecz (meccs) stb. b) a lágy mássalhangzóra végződő főnevek egy része, pl.: gość (vendég), koń (ló), pokój (szoba) stb. c) az -a, -o végű hímnemű személyt jelentő főnevek, pl.: poeta (költő), kolega (kolléga), Jasio (Jancsi) stb.

2 7 B) NŐNEM RODZAJ ŻEŃSKI NŐNEMŰ FŐNEVEK: a) Általában az a-ra végződő főnevek (woda víz; zima tél; gazeta újság; matka anya; kuchnia konyha; lampa lámpa; siostra nővér; kobieta nő; książka - könyv) b) az i végű főnevek (pani hölgy, asszony; gospodyni háziasszony stb.) c) a lágy mássalhangzóra végződő főnevek egy része, számos l, j-re, ill. vesszős mássalhangzóra végződő főnév (kość csont; część rész; sól só; kolej vasút; broń fegyver, wieś falu stb.) d) a -c, -cz, -dz, -dż, -rz, -sz, -ż végű főnevek egy része és néhány h, w, hangokra végződő főnév (noc éjszaka; rzecz dolog; mysz egér stb.) C) SEMLEGES NEM RODZAJ NIJAKI SEMLEGESNEMŰ FŐNEVEK: a) az -o végű főnevek, pl. okno ablak; pióro toll; dziecko gyermek stb. b) az -e végű főnevek, pl. morze tenger; pole szántóföld stb. c) az ę végű főnevek, pl. kurczę csibe, csirke; imię keresztnév, név d) illetve az -um végű főnevek muzeum múzeum; stypendium ösztöndíj; sanatorium szanatórium; centrum centrum, központ stb. FŐNEVEK RAGOZÁSA DEKLINACJA RZECZOWNIKA A főnevek ragozását elsősorban nemük, ezen belül pedig tövük utolsó mássalhangzója határozza meg. A főnév tövének az egyes szám birtokos eset végződésének elhagyása után kapott alakot nevezzük,pl. pies psa (töve ps-); stół stołu (töve: stoł-), woda wody (töve: wod-), kuchnia kuchni (töve: kuchń-). A lengyel főneveknek hét esetük van: alanyeset, tárgyeset, birokos eset, részes eset, eszközeset, helyhatározó eset, megszólító eset. 1. Alanyeset (=A.) - Mianownik kto? co? ki? mi? - 2. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz kogo? czego? czyj? kinek a? minek a? -nak a; -nek a 3. Részes eset (=R.) - Celownik komu? czemu? kinek? minek? -nak; -nek 4. Tárgyeset (=T.) - Biernik kogo? co? kit? mit? -t 5. Eszközeset (=E.) - Narzędnik (z) kim? czym? kivel? mivel? -val, -vel 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) - Miejscownik (o, w, pry, na ) - Wołacz (o!) kim? czym? jak wołamy? kiről? kiben? hol? miről? miben? hogyan hívunk? hogy szólítunk? -ról, ről, -ban, -ben, -n, -on, - en, -ön Ó.!

3 8 Esetek Kérdőszó Rag Egyes szám Liczba pojedyńcza 1. Alanyeset (=A.) - Mianownik - Nominativus kto? co? - 2. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz - Genitivus kogo? czego? czyj? -nak a; -nek a 3. Részes eset (=R.) - Celownik - Dativus komu? czemu? -nak; -nek 4. Tárgyeset (=T.) - Biernik - Accusativus kogo? co? -t 5. Eszközeset (=E.) - Narzędnik - Instrumentalis (z) kim? czym? -val, -vel 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) - Miejscownik - Locativus (o, w, pry, na ) - Wołacz - Vocativus (o!) Többes szám Liczba mnoga kim? czym? jak wołamy? -ról, ről, -ban, -ben, -n, -on, - en, -ön Ó.! 8. Alanyeset (=A.) - Mianownik - Nominativus kto? co? - 9. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz - Genitivus kogo? czego? czyj? -nak a; -nek a 10. Részes eset (=R.) - Celownik - Dativus komu? czemu? -nak; -nek 11. Tárgyeset (=T.) - Biernik - Accusativus kogo? co? -t 12. Eszközeset (=E.) - Narzędnik - Instrumentalis (z) kim? czym? -val, -vel 13. Helyhatározó eset (=H.) 14. Megszólító eset (=M.) - Miejscownik - Locativus (o, w, pry, na ) - Wołacz - Vocativus (o!) kim? czym? jak wołamy? -ról, ről, -ban, -ben, -n, -on, - en, -ön Ó.! Figyelem! Az -e végződés mindig meglágyítja, illetve megváltoztatja a szótő utolsó mássalhangzóját: -b -bie -ch -sze -d -dzie -f -fie -g -dze -k -ce -ł -e -m -mie -n -nie -p -pie -r -rze -s -sie -t -cie -w -wie -z -zie

4 7 A) HÍMNEMŰ FŐNEVEK RAGOZÁSA Eset Élőlényeket jelentő főnevek Egyéb hímnemű Egyes szám Liczba pojedyńcza Mássalhangzóra végződő o végűek a végűek Egyéb hímnemű 1. Alanyeset (=A.) - o a - 2. Birtokos eset (=B.) a, u a, y, i y, i, -ego u, a 3. Részes eset (=R.) owi, u owi, *e *e, i, y, emu owi, u 4. Tárgyeset (=T.) a a, e, ę, ego - 5. Eszközeset (=E.) em em, ą ą em 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) *e, u u, *e *e, i, y, im, iu *e, u *e, u u, o o *e, u Többes szám Liczba mnoga 8. Alanyeset (=A.) *i, *y, e, owie owie *y, *i, owie y, i, e, a 9. Birtokos eset (=B.) ów, i, y, - ów ów, i, y, - ów, i, y 10. Részes eset (=R.) om om om om 11. Tárgyeset (=T.) ów, i, y, - ów ów, i, y, - y, i, e, a 12. Eszközeset (=E.) ami, mi ami ami ami, mi 13. Helyhatározó eset (=H.) 14. Megszólító eset (=M.) ach ach ach ach *i, *y, e, owie owie *y, *i, owie y, i, e, a *: a csillaggal megjelölt végződések esetén a tő(mássalhangzó) megváltozhat A. pan - úr student - diák stół asztal zeszyt - füzet EGYES SZÁM liść - levél wąż - kígyó pokój - szoba Jasio dworzec ksiądz pap (kiv.) B. pana studenta stołu zeszytu liścia węża pokoju Jasia dworzca księdza R. panu studentowi stołowi zeszytowi liściowe wężowi pokojowi Jasiowi dworzcowi księdzu T. pana studenta stół zeszyt liść węża pokój Jasia dworzcec księdza E. panem studentem stołem zeszytem liściem wężem pokojem Jasiem dworzcem księdzem H. panu studencie stole zeszycie liściu wężu pokoju Jasiu dworzcu księdzu M. panie studencie stole zeszycie liściu wężu pokoju Jasiu dworzcu księże TÖBBES SZÁM A. panowie studenci stoły zeszyty liście węże pokoje Jasiowie dworzce księża B. panów studentów stołów zeszytów liści węży pokoi Jasiów dworzców księży R. panom studentom stołom zeszytom liściom wężom pokojom Jasiom dworzcom księżom T. panów studentów stoły zeszyty liście węże pokoje Jasiów dworzce księży E. panami studentami stołami zeszytami liśćmi wężami pokojami Jasiasmi dworzcami księżmi H. panach studentach stołach zeszytach liściach wężach pokojach Jasiach dworzcach księżach M. panowie studenci stoly zeszyty liście węże pokoje Jasiowie dworzce księża Figyelem! A kolega, poeta, radca típusú hímnemű főneveket Esz-ban az a végű nőnemű főnevek mintájára ragozzuk.

5 8 Hímnemű, Egyes szám Birtokos A birtokos eset végződése -a vagy -u. -a végződést 1. mindig a végződést kapnak az az élőlényt jelölő nevek: ojca (apa), syna, brata, konia, psa, kota, lwa, stb.; kivétel: wołu (ökör); bawół-ból bawołu (bivaly) 2. A kicsinyítő képzővel ellátott főnevek: wózka (kiskocsi), worka (zsákocska), cukierka, de: domku (házacska), lasku (bot) 3. Szerszámokat, edényeket és testrészeket jelölő főnevek: młota (kalapács), świdra (fúró), moża, widelca (villa), dzbana (korsó), palca (hüvelykujj), nosa (orr), włosa (hajszál), zęba (zab); de: grzbietu (hát), kompasu (iránytű) 4. a hónapok nevei: stycznia, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia, września, października, listopada, grudnia 5. Az elvont nevek: Boga, aniola (angyal), diabła (ördög), ducha (lélek) Megjegyzés: - a -e, és ie tövű főneveknél: synek synka (kisfiú); pies psa (kutya) -ó tövű főneveknél: ó-ból o-ra változik: wódz wodza (vezér) -ą tövű főneveknél: ą tő ę-re változik: mąż - mężą -ia a b, -p, -m, -w végű néhány főnévnél: pl. karp - karpia Részes Végződése általában -owi, ritkán -u. -u végződést Az -u végződés: -owi végződést 1. az élettelent jelölő jövevényszavak: uniwersytetu (egyetem), teatru, prezentu (ajándék), procentu (%), kształtu (alak); de: kilograma, helikoptera 2. az elvont főnevek: bólu (fájdalom), gniewu (harag), śmiechu (nevetés), zapału (kedv) 3. a gyűjtő és anyagnevek: lasu (erdő), sadu (gyümölcsös), ogrodu (kert), pułku (ezred), cukru (cukor), miodu (miód: méz), pieprzu (borz), piasku (piasek: homok) 4. a napok neve: poniedziałku, czwartku, piątku A gyakrabban használt főnevek közül -u végződést kapnak általában az egy szótagú nevek: Bóg-Bogu (Isten), pies-psu (kutya), kot-kotu (macska), chłop-chłopu (paraszt), brat-bratu (fivér, testvér), panu; len lnu (len), KIVÉTEL: karp (ponty), dwór (udvar), gość (vendég), ruch (mozgás), plan (terv), piec (kályha), wódz (vezér) + owi Továbbá a gyakrabban használt főnevek közül, pl.: chłopiec-chłopcu (apa). Csaknem mindig: Pl. karp, plan, dwor, ruch, piec, wódz + owi; rabotnikowi, krajowi; koń - koniowi Tárgy -a, -u Élőlényeket jelentő főneveknél azonos a birtokos esettel. - Élettelent jelentő főneveknél azonos az alanyesettel. Eszköz Helyhatározó -em végződést -(i)e végződést Végződése kivétel nélkül -em: chlopem (paraszt), ojciec ojcem (apa), pies psem Megjegyzés: robotnikiem, pociąg - pociągiem -e végződést a kemény mássalhangzóra végződő tövek, kivétel: a -k, -g, -ch, -h, -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż végűek: 12 tőmássalhangzó után: b bie, d dzie, f- fie, ł le, m mie, n nie, p pie, r rze, s sie, w wie, t cie, z zie pl.: o chłopie, pies o psie, stół o stole, w sadzie (gondolatban), suficie (mennyezetről) o studence, stole, kivétel: panu, synu, domu

6 9 Helyhatározó Megszólító Általában azonos a helyhatározó esettel. - (i)u végződést -iu végződést -(i)e végződést -(i)u végződést kapnak Az alábbi mássalhangzóra végződő tövűek, valamint a lágy, a lágy szerepű tövűek: a -k, -g, -ch, -h, -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż: o panu, o dumu, o synu, w pokoju, o liściu, na koniu, a Jasiu, w roku, w Bogu, w ruchu 18 tőmássalhangzó után: cu, chu, czu, ć ciu, dzu, dż dżu, dź dziu, gu, hu, ju, ku, lu, ń niu, rzu, szu, ś siu, żu źu, ź ziu pl: o robotniku, koń koniu, kraj o kraju, Néhány b, p, m, w végű főnévnél: pl. o jedwabiu (selyem), o karpiu (ponty), w Radomiu, o Wrocławiu Megjegyzés: néhány a-tövű főnélvnél: las w lesie, sąsiad o sasiedzie; świat na świecie (világ), kwiat o kwiecie (virág) 1. a kemény mássalhangzóra végződő tövűek, a k, g, ch végűek kivételével: panie! studencie! stole! Janie! Bóg-Boże (Isten) 2. az ec-re végződő tövűek: chłopcze! A lágy és a lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövűek: liściu! wężu! koniu! Jasiu! Franiu! gościu! Janku! Boże! czlecze! synu! domu! czlopcze! (régies) Megjegyzések: A hímnemű főnevek tövében ragozáskor egyes számban néhány tipikus változás megy végbe: 1. az utolsó szótag -e magánhangzója gyakran kiesik, pl.: pies-psa (kutya); dworzec-dworca (pályaudvar) 2. az utolsó szótag ó hangzója o-ra változik, pl. stół-stołu (asztal), pokój-pokoju (szoba) 3. az utolsó szótag -ą hangja ę-re változik, pl.: rząd-rzędu (sor)

7 10 Hímnemű, Többes szám Alanyeset Birtokos Személyeket jelentő főneveknél: -owie -owie végződést kapnak a tő utolsó mássalhangzójától függetlenül: 1. számos tulajdonnévnél, rokonságot, családtagokat, méltóságot, rangot jelentő hímnemű személyekre vonatkozó főnév után Pl.: Tadeuszowie, ojciec ojcowie (apa), mąż mężowie (férj), syn synowie (vkinek a fia); król królowie, minister minisztrowie, posel poslowie, inżynierowie, panowie Sok más személyt jelentő főnév, pl.: filozof filozowie, zegarmistrz zegarmistrzowie (órás). -i 13 mássalhangzó után: bi, ch si, d dzi, fi, ł li, mi, ni, pi, si, st ści, t ci, wi, zi pl. chłopi, sąsiad sąsiedzi (szomszéd) Az -i végződés a tő utolsó mássalhangzóját ugyanúgy megváltoztatja, mint az -e végződés, pl. student studenci (diák); Szwed Szwedzi (svéd ember) stb. Kivéve: a -ch tövű főneveket, Włoch Włosi (olasz ember), Czech Czesi (cseh ember). Ebben az esetben a hangzóváltás ch si. -y A -c végűek, a k, -g, -r tövűek. 4 mássalhangzó után: cy, g dzy, k cy, r rzy, a tő utolsó mássalhangzója a következőképpen változik: k c, g dz, r rz: pl.: chłopiec chłopcy (fiú), kolega koledzy (kolléga), robotnik robotnicy, aktor aktorzy (színész), rolnik rolnicy (földműves), -e Mindazok a lágy tövű főnevek, valamint a -c, -cz, -dz, -dż, -sz, -rz, -ż végűek, amelyek többes száma nem owie. 11 tőmássalhangzó után: ć cie, cze, dze, je, le, ń nie, rze, sze, ś sie, że, ź zie. Pl. gość goście, murarze (kőműves) Egyéb hímnemű (hímnemű, nem személyt jelentő) főneveknél: -i -k, -g végződésű főnevek után: ołówek ołówki (ceruza), róg-rogi (sarok), rak-raki (rák) -y 14 mássalhangzó után: by, chy, dy, fy, hy, ły, my, ny, py, ry, sy, ty, wy, zy -e 14 lágy mássalhangzó után: ce, cze, ć cie, dze, dże, dź dzie, je, le, ń nie, rze, sze, ś sie, że, źie, -ów végződést -i végződést -y végződést pl.: miecze (kard), pokój pokoje, koń - konie, nóże, 1. a kemény tövű főnevek, kivéve azokat, amelyek Tsz. Alanyesete -e; de a -c tövű főnevek végződése általában -ów. Pl. dworzec dworców (pályaudvar), chłopiec chłopców (fiú); 17 kemény mássalhangzó után: bów, ców, chów, dów, fów, gów, hów, ków, łów, mów, nów, pów, rów, sów, wów, zów. A kemény mássalhangzóra végződő tövek: synów, sąsiadów, panów, studentów, ogrodów, robotników, olówek ołówków, 2. Azok a főnevek, amelyeknek a többes számú alanyesete -owie végűek: pl. król królowie królów (király); mistrz mistrzowie mistrzów (mester). 1. a lágy mássalhangzóra végződő tövek: gości, liści, koni 2. az l, j-re végződő tövek: króli, de: królów is Azok a kemény tövű főnevek, amelyek Tsz. alanyesete -e, (kivéve c tövűeket), pl. pisarz pisarzy (író), reportaż reportaży (riport). A lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövek: cz, rz, sz, ż után rycerzy, piasarzy, węży, reportaży, de: rycerzów, królów, pisarzów

8 11 Részes Az -om végződés: robotnikom, stół - stołom Tárgy - ów, i, y A személyt jelentő főnevek tárgyesete azonos a személyeket jelentő hímnemű főnevek többes számú birtokos esetével. Eszköz Helyhatározó Megszólító - i, -y, -e Egyéb hímnemű (nem személyt jelentő) főneveknél azonos a nem személyeket jelentő hímnemű főnevek többes számú alanyesetével. -ami Végződése néhány kivételtől eltekintve -ami. végződést Polakami, pies psami, stół stołami -mi -ach végződést -ech -owie, -y, -i, -e végződést Néhány lágytövű főnévnél: ludzie ludżmi (emberekkel), koń końmi (lovakkal). Végződése általában -ach. Pl. o robotnikach, koń o koniach, o zeszytach (füzet) Néhány főnév után: we Włoszech (Olaszországban); Węgry na Węgrzech (Magyarországon), Niemcy w Niemczech (Németországban) Megegyezik a többes számú alanyesettel.

9 12 B) NŐNEMŰ FŐNEVEK RAGOZÁSA Eset a-végűek i-végűek Mássalhangzóra végződőek Egyes szám Liczba pojedyńcza 1. Alanyeset (=A.) a i - 2. Birtokos eset (=B.) y, i i i, y 3. Részes eset (=R.) *e, i, y i i, y 4. Tárgyeset (=T.) ę ę, ą - 5. Eszközeset (=E.) ą ą ą 6. Helyhatározó eset (=H.) *e, i, y i i, y 7. Megszólító eset (=M.) o, u i i, y Többes szám Liczba mnoga 8. Alanyeset (=A.) y, i, e e i, y, e 9. Birtokos eset (=B.) *, i, y, ek - i, y 10. Részes eset (=R.) om om om 11. Tárgyeset (=T.) y, i, e e i, y, e 12. Eszközeset (=E.) ami ami ami, mi 13. Helyhatározó eset (=H.) ach ach ach 14. Megszólító eset (=M.) y, i, e e i, y, e EGYES SZÁM A. woda - víz matka - anya dynia - tök róża - rózsa gospodyni - kość - csont mysz -egér háziasszony B. wody matki dyni róży gospodyni kości myszy R. wodzie matce dyni róży gospodyni kości myszy T. wodę matkę dynię różę gospodynę kość mysz E. wodą matką dynią różą gospodyną kością myszą H. wodzie matce dyni róży gospodyni kości myszy M. wodo matko dynio różo gospodyni kości myszy TÖBBES SZÁM A. wody matki dynie róże gospodynie kości myszy B. wód matek dyń róż gospodyń kości myszy R. wodom matkom dyniom różom gospodyniom kościom myszom T. wody matki dynie róże gospodynie kości myszy E. wodami matkami dyniami różami gospodyniami kośćmi myszami H. wodach matkach dyniach różach gospodyniach kościach myszach M. wody matki dynie róże gospodynie kości myszy

10 13 Nőnem Egyes szám: Alany -a: Általában az a végű főnevek: matka, mewa (sirály), rzeka (folyó) [kolega, poeta] -i Az összes i végű főnév: pani (hölgy), gospodyni (gazdaasszony) - 1. lágy (vesszős) mássalhangzóra végződő, 2. l, -j, -re végződő 3. lágyszerepű mássalhangzóra végződő főnevek (b, c, cz, rz, sz, w, ż) Birtokos -i 1. Az i-re végződő tövek = zarządczyni/e (rendelet); pani, gospodyni, stb. 2. a lágy (-nia, -mia) mássalhangzóra végződő tövek: kawiarni, mleczarni (tejcsarnoké), ziemi (földé), studni stb. 3. A -k, -g, -l, -j tövű főnevek = kolej kolei; ręki; nogi (lábaké); matki, szklanki, podłogi, skrzynki (ládáé) stb. [kolegi, poeti]; droga-drogi 4. vesszős főneveknél = broń broni (fegyver) Részes -y 1. A kemény mássalhangzóra végződő tövek: ściany (falé), mamy, szafy, lampy; zimy (télé), wiosny (tavaszé), wody (víz) kivételek: -ew végű tövek: brew brwi (szemöldök), krew krwi (vér), wody 2. lágyszerepű mássalhangzóra végződő tövek: nocy, ulicy, pracy (munka), duszy (lélek), rzeczy (dologé), miedzy (határé), -(i)e: 16 mássalhangzó után: 1. kemény mássalhangzóra végződő tövek esetén: -bie, ch sze, d dzie, fie, h sze, ł łe, mie, nie, pie, r rze, sie, t cie, wie, zie, pld: matka matce, gazeta gazecie, lampa lampie, mewa mewie (sirály), damie, mamie, ścianie (fal), dziewczynie, stb. [koledze, poecie] 2. k, g-re végződő tövek = k ce, g dze (matka matce); pld.: ręka (kéz) ręce, noga nodze, podłoga (padló) podlodze, córka córce -i 1. Az l, j végű és a vesszős mássalhangzóra végződő főnevek: kawiarnia kawiarni, babcia babci, mleczarni (tejüzem), dyni (dinnye), kości (csont) 2. i-re végződő tövek: pani, gospodyni, dozorczyni (házfelügyelőnő) -y 6 mássalhangzó után = lágy szerepű mássalhangzóra végződőek c, cz, dz, rz, sz, ć pld.: rzecz rzeczy (dolog), róża róży, nocy, miedza miedzy, pracy, kamienicy (kőház) Tárgy -ę -ę végződést kapnak az alanyesetben a vagy -i végű főnevek = matka matkę, rzeka rzekę, lampa lampę, gospodynię, szafa szafę, noga nogę (lábat), kivétel: pani panią [kolegę, poetę]; kivéve: pani panią (hölgy, asszony). - Azok a főnevek, amelyek alanyesetben mássalhangzóra végződnek: lódż (csónak), pieśń (dal), noc, mysz (egér), podróż (út), rzecz (dolgot) Eszköz -ą Valamennyi főnévnél: panią, pieśń pieśnią, rzeczą [kolegą, poetą] Helyhatározó Megszólító -(i)e -i -y Azonos a részes esettel: o matce, sala o sali (terem), o ulicy, o pani, broń broni (fegyver), góra o górze, macocha o macosze (mostoha), o cukierni, pieśń o pieśni, o rzeczy (dolog), myśl o myśli (gondolat) [koledze, poecie] De néhány a tövű főnévnél: wiara o wiarze (hit), miara o mierze (mérték), gwiazda o gwiezdzie (csillag) -o Azok a tövek, amelyek alanyesetben -a végűek = matka matko, Maria Mario! gwiazdo (csillag), córko! [kolego, poeto] -i Végződést kapnak a lágy tövűek = pani! publiczność publisności -y Végződést kapnak a lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövek: nocy, myszy! -u -u végződést kapnak a családtagokat, rokonságot jelentő lágy tövű főnevek, valamint a becézett női nevek, pl.: Marisia Marisiu! Wandzia Wandziu! Ala Alu! Ula Ulu!; babcia babciu! (nagymama); ciocia ciociu! (nagynéni) Kivétel: Apolinia Apolonio! Az alanyesetben mássalhangzóra végződő főnevek megszólító esete azonos a helyhatározó esettel.

11 14 Figyelem! A kolega, poeta stb. hímnemű főneveket az -a-ra végződő nőnemű főnevek mintájára ragozzuk! A nőnemű főnevek egyes számú ragozásában több eset végződése azonos. Így: -i végződést birtokos, részes és helyhatározó esetben a lágy tövű főnevek, pl.: kość kości (csont), ziemia ziemi (föld), pani pani (hölgy, asszony) -y végződést birtokos, részes és helyhatározó esetben a -c, -dz, -dż, -sz, -rz, -ż tövű főnevek, pl.: różaróży (rózsa), noc-nocy (éjszaka). -e végződést kapnak részes és helyhatározó esetben a kemény tövű főnevek, pl.: woda-wodzie (víz), mapa-mapie (térkép). Nőnem Többes szám: Alany -i k, g mássalhangzó után, valamint egyes számban az -ść végű főnevek: pld.: matka matki, droga drogi, kość kości (csont) -y 14 mássalhangzó után: by, chy, dy, fy, hy, ł ły, my, ny, py, ry, sy, ty, wy, zy pld.: regula reguly, damy (hölgyek), wady (hibák), góry (hegyek); woda-wody (víz); -e lágy tőmássalhangzó után: ce, cze, ć cie, dze, dż dże, dź dzie, je, le, ń nie, rze, sze, ś sie, że, ź zie pld.: ulice, koleje, twrze; 2. i végű főnevek után: pani panie; KIVÉTEL: pieśń pieśni (gondolat), myśli, odpowiedź odpowiedzi (válaszok), rzecz rzeczy (dolgok), myszy (egerek) Birtokos - 1. általában azok a főnevek, amelyek egyes szám alanyesetében magánhangzóra végződnek: wódz wód (vezérek), szafa szaf, mapa map (térképek), tablica tablic, ścian 2. az a és i végűeknél tehát marad a tő! lampa lamp, rzeka rzek, pani pań (hölgy, asszony); woda wód (víz); ziemia ziem (föld) 3. ka végűeknél, ha a k-t mássalhangzó előzi meg: matka matek 4. az o tőhangzós főneveknél az o ó-ra változhat: noga nóg (lábak), siostra sióstr (nővérek) -y Az Esz. Alanyesetben -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż végű főnevek. A -c, -cz, -rz, -sz, - ź végű főneveknél: amelyek töve az egyes szám alanyesetben lágy mássalhangzóra végződnek: pld.: noc nocy (éjszaka), nozy, rzeczy (dolgoké), twarzy (arcoké), myszy (egereké) -i - A lágy mássalhangzóra végződő tövek, kość kości (csontoké), pięśń pięśni (daloké), -i-vel lágyított tövű főneveknél = kawiarni, cukierni, kopalni, czytelni (olvasóterem), spóldziełnia spóldziełni (szövetkezeteké), kolej kolei, kłótni (veszekedésé), stb. az egyes szám alanyesetben ja végződésűek = nadziei (reményeké); kivétel: szyj (nyakaké), żmij (kígyóké) Részes -om matkom, lekcjom, paniom, pieśń pieśniom Tárgy -i, -y, Azonos a többes számú alanyesettel: matki, książki, góry, wady, rzeczy, ulice -e Eszköz -ami matkami, twarzami, paniami, lampami, pieśń pieśniami Helyhatározó -ach o matkach, o nocach, o myślach, o paniach Megszólító -i, -y, Azonos a többes számú alanyesettel: matki! dziewczynki! -e

12 15 C) SEMLEGESNEMŰ FŐNEVEK RAGOZÁSA Egyes szám Liczba pojedyńcza Eset o végűek e végűek ę végűek um végűek 1. Alanyeset (=A.) o e ę um 2. Birtokos eset (=B.) a a enia, ęcia um 3. Részes eset (=R.) u u eniu, ęciu um 4. Tárgyeset (=T.) o e ę um 5. Eszközeset (=E.) em em eniem, ęciem um 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) *e, u u eniu, ęciu um o e ę um Többes szám Liczba mnoga 8. Alanyeset (=A.) a a ona, ęta a 9. Birtokos eset (=B.) - i, y, - on, ąt ów 10. Részes eset (=R.) om om onom, ętom om 11. Tárgyeset (=T.) a a ona, ęta a 12. Eszközeset (=E.) ami, mi ami onami, ętami ami 13. Helyhatározó eset (=H.) 14. Megszólító eset (=M.) ach ach onach, ętach ach a a ona, ęta a A. okno - ablak pole - mező zadanie - feladat EGYES SZÁM imię - keresztnév pisklę - madárfióka muzeum B. okna pola zadania imienia pisklęcia muzeum R. oknu polu zadaniu imieniu pisklęciu muzeum T. okno pole zadanie imię piskle muzeum E. oknem polem zadaniem imieniem pisklęciem muzeum H. oknie polu zadaniu imieniu pisklęciu muzeum M. okno pole zadanie imię piskle muzeum TÖBBES SZÁM A. okna pola zadania imiona piskleta muzea B. oknien pól zadań imion piskląt muzeów R. oknom polom zadaniom imionom pisklętom muzeom T. okna pola zadania imiona pisklęta muzea E. oknami polami zadaniami imionami pisklętami muzeami H. oknach polach zadaniach imionach pisklętach muzeach M. okna pola zadania imiona pisklęta muzea

13 16 Megjegyzések: 1. Az -um végű főneveket egyes számban nem ragozzuk. 2. Az -ę végű főnevek töve a ragozásban -eń vagy -ęć szótaggal bővül, pl.: imię imienia (kersztnév); kurczę kurczęnia (csibe). Semlegesnem Egyes szám: Alany -o, -e, ę, -um végű főnevek: pióro (toll), morze (tenger), mieszkanie (lakás), muzeum: az um végű főnevek egyes számban nem ragozhatók. Birtokos -a pióro pióra, morza, mieszkanie, okna, jeziora (tó), pola, stb. Megjegyzés: Az ę-re végződő főneveknél ragozásukkor tőbővítés van: imię imienia, kurczę (görcs) kurczęcia az alábbiak szerint: -enia Ha az ę végződést m előzi meg: imię imienia, ramienia (váll, kar) -ęcia Egyéb ę végződésű főneveknél = kurczę (görcs) kurczęcia, pisklę pisklęcia (madárfióka) Részes -u pióro pióru, morze - morzu, dziecko dziecku -eniu imię imieniu, ramieniu -ęciu kurczę kurczęciu, piskłę pikłęciu Tárgy -o, -e, ę, -um Azonos az alanyesettel. Eszköz -em pióro piórem, mieszkaniem, dzieckiem Helyhatározó eset Megszólító -eniem -ęciem -(i)e Semlegesnem Többes szám: imieniem, ramieniem kurczęciem, piklęciem A kemény mássalhangzóra végződő tövek (12 mássalhangzó) után: -bie, d dzie, fie, ł łe, mie, nie, pie, r rze, sie, t cie, wie, zie, pld: niebo o niebie (ég), pióro o piórze, o oknie, jeziorze, stb. Megjegyzés: néhány a tövű főnév esetén = moasta w miecie -u 1. lágy mássalhangzóra végződő tövek: cu, czu, ć ciu, dzu, hu, ju, ń niu, rzu, szu, ś siu, żu źu, pld. zadaniu, graniu, stb. 2. l-re végződő tövek: polu stb. 3. k, g, ch-ra végződő tövek: ku, gu, chu, pld.: podełko podełku, dziecko dziecku, oku, uchu (fül) stb. -eniu imię w imieniu, ramię ramieniu -eciu kurczę o kurczęciu, pisklę pisklęciu -o, -e, ę, -um Azonos az alanyesettel: dziecko! morze! Alany -a pióro- pióra (tollak), mieszkanie mieszkania, muzeum muzea kivétel: dziecko dzieci -ona imię imiona, ramię ramiona -ęta kurczę kurczęta, pisklę pisklęcta Birtokos - Marad a tő: słowo (szó) - słów, serce (szív) serc, piór (tollaké), ubranie ubrań (ruháké), jabłko jablek (almáké) Az o és ę tövű főneveknél a tőhangzó megváltozhat: pole pól, święto świąt Ettől eltérhetnek: egyes szám alanyesetben -e végződésűek: -i végződést kapnak a lágy tövűek: narzędzie narzędzi (szerszámoké), dziecko dzieci -y a lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövek: wybrzeże (tengerpart) wybrzeży

14 17 -on -ąt -ów imię imion, ramię ramion kurczę kurcząt, pisklę piskląt Az egyes szám alanyesetben um végű tövek ów végződést muzeum muzeów, gimnazijum gimnazijów Részes -om pióro piórom, mieszkanie mieszkaniom, dziecko dzieciom, muzeom -onom imię imionom, ramię ramionom - ętom kurczę kurczętom, pisklę pisklętom Tárgy -a, -ona, -ęta Azonos az alanyesettel. Eszköz -ami piórami, mieszkaniami, muzeami -mi dziecko dziećmi -onami imię imionami, ramię ramionami ętami kurczę kurczętami, pisklę pisklętami Helyhatározó -ach o piórach, o mieszkaniach, o muzeach -onach o imionach, o ramionach ętach o kurczę kurczętach, o pisklę pisklętach Megszólító -a, -ona, -ęta Azonos az- alanyesettel. Figyelem: az oko (szem), ucho (fül) főnevek a többes számban kettős ragozásúak, mégpedig: TÖBBES SZÁM Alapjelentésükben Átvitt jelentésükben A. oczy uszy oka ucha B. oczu, oczów, ócz uszu, uszów ok uch R. oczom uszom okom uchom T. oczy uszy oka ucha E. oczami, oczyma uszami, uszyma okami uchami H. oczacvh uszach okach uchach M. oczy uszy oka ucha

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A latin nyelv eredete és szerkezete Dióhéjban a

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

\UXU A NÉVSZÓ TÖBBES SZÁMA. \UXUXU A többes szám képzése

\UXU A NÉVSZÓ TÖBBES SZÁMA. \UXUXU A többes szám képzése 5. LÉPÉS 44 Szavak - - kedvenc ( ) üdít ital (ki)nyit ( ) délután kezd, kezd dik ( ) este! sziasztok! üdvözlöm!! szia! vmi körül ( ) dollár ( ) szoba ( ) film ( ) euró ( ) történet, történelem (óránál)

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

MAGYAR LEXIKAI EGYSÉGEK FORDÍTÁSA LENGYEL NYELVRE ÉS A BILINGVIZMUS KÉRDÉSE Wiesław Tomasz Stefańczyk

MAGYAR LEXIKAI EGYSÉGEK FORDÍTÁSA LENGYEL NYELVRE ÉS A BILINGVIZMUS KÉRDÉSE Wiesław Tomasz Stefańczyk MAGYAR LEXIKAI EGYSÉGEK FORDÍTÁSA LENGYEL NYELVRE ÉS A BILINGVIZMUS KÉRDÉSE A címben említett kétnyelvű magyar-lengyel jelenség azokat a Magyarországon élő lengyeleket illetve lengyel származású személyeket

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő ĺ ő ő ő ő ő ő ĺ ü üö đ í ĺí ü źúź í ź ö ť í Ĺ É ĺ ĺ ĺ É Á ĺ Ö Ü ĺ É Í Ü É É Ü É É Á ĺ ĺ ů ĺ Ú ź ď ĺ ą ő ĺ ő ő ź ú ö ö ĺ ĺ Ĺ ű ö ĺĺ đ ź ĺĺ ĺ Ĺ ú ü źů í í ö đ í ĺ ü ĺ ö ü í ź ź ĺĺ í ęťĺ ő Ĺ ĺ ĺĺ ö ö ő

Részletesebben

ő ü ő ő ź Ĺ źą ő ő ľ ľ ü ü ź ľ ő ő ő ľ Í ń ź ľ ľ ü ö Í ü ę ü ő ľ ľ ę ľ Ö đź ü ę őđ ö ő Ę ý ú ł ő ő ľ ő ľ ľ ű ö ő ń ľ ő ľ đ ő ö Á ľ ľ ű ö ö ö ľ ő ö ľ ö ő ź ź ľ ľ ö Ĺ ő ő ő ľ ú ö ö ő ő ń ő ľ ö źń ź ź Ű ú

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ľ ľ ú Ż Ż ľ Ö ú ü Í Í ź í ü ľ ľ ł í ü ü ľ í ü ľ Í íł ł Íľ Ú ó í ó ú ó í ó ť Ö ö ą Ĺ ł ó ü Í Í ü ľ ó ź ó ú í Í í ü Í ćí Đ ľ ü ľ ö ź Ĺ Ĺ ó ö Ü ź ű Í í ü ó í ľ í ű ű ó ü ľ ű ö ó ú ľ Ö ľ ę ö ó ľ ö ü ü Ę

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ü ľ ü Ĺ ú ľ ľ ő ľ ő ľ ľ ü ő ľ ľ ľ ö ö ö ö ő ľ Ó ő ő ź ő ő ľ ľ ľ ő ľ ő ę ľ ő ő ő ľ Ĺ ü ę ő ő ľ ľ ő ő ľ ľ ő ő ľ ő ľ Ü ő ľ ń ľ ľ ő ľ ľ ő ő ö ź ő ź ő ľ ü ő ú ö źľ ü ő ü ü ď ő ń ő ő ő ý ź ľ ľ ő ń ü ő ľ ö ő

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

ú ľ Ż ő ę ö ę ľ ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ľ í ü ĺ ő ľ ľ Ö ľ ľ ľ öľ ő ý ł ľ ü ł ĺź ĺź Á ó ú ľ ű ľ ĺó ó ő Ż Ż ä ű ö ľ źł ö ő ö ü őł í ĺźľ ź ĺő ĺź ľ ľ ľü ą ą ö ű ó ő ú ó ó łö ö ĺ ľ ö Đ ĺ Ö Ĺ ľü ó ü ú ĺ ő ó ü ű Í ľ

Részletesebben

ő ö é ü ú ľ é Ö ź é ó é ľ ü é é ő ü é ú é é ö é é ő é ő ü ú Ö ľ ő é í ź ő ĺ ö í ő é ö é ő ő ő é é ü é ö ő é í ó ü é ő ü é é ü é ő ő ö é ü é é ľ é ő í ő é ľ é ľ ö é Ĺ é é Ö é Ż ü é é ő é ü ő ö í é é é ö

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.osztály Készítette: Gyányi Ibolya Melyik mesterség bújt el a mondatokban? A süveg Eszter fején van. A hóbucka lapos. Ott pihen testvérem a fa árnyékában. A csizma diadala csak elnyomás

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS

EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS Lecke (Kezdő 1. / 3.) A TÖBBES SZÁM Az alábbi listák meg fogják mutatni Neked, hogy az angol nyelvben a többes számot hogyan képzik. A magyar nyelvben is többféleképpen ragozzuk

Részletesebben

ł Ĺ ť ć ď Ů ś É ą Íľľ ľ Á ľ ľ Áľ í ś Í ä Ě Í ä ě É í ą ý Ü í ú ú ű ú ű í ú í Ü ú Ü ú Ü Ü í ű ű ú í Ö í ű Ü ú ű í Á í í í í Ü Ü Ü ű í í ű É Ü í ú í í Ü ě É Í ä ł í í í ú í Ü ű í ú í í Ü Ü ű ű í ú ű Ü ú

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ő ü ľ ő ü ü Ę ľ ü Ĺ ľę ľ ő ő í ő í í ő ő ŕ ź ę ľ ö ő í ę đ ľő ő ü öľ ľ ő ľ ľ í ź ý ö í ő ő í ő ö ľ ö ő í í Ś í ő ő ü ő ö ő í í í ľ ü ű í ő ľ í ö ő í ü ö í ľ ő ö í ő í ü ö ö í ő ö ľ ľ ľ í ö ú ü ü ü ő ú

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

Í Í í É íé ű í Á É í í É í ú Í É Á í í í í É í í í í ú í í É ú ú í ű í ú í ú ú ú í ű í í í ú í í ű ú í í ú ú ú í ű í í í í í í í í íí í í í É ű ű ű í í É í É ú í í í ú í í ú í ú í í í É ú í ú ú í ú í í

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ő Ü É í ľ ü ľ ľü ľ íľ ő ľ ő ú ź ő í ő ö ü ü ő ź Ö ľ ő ö ü ź ő ó ő ő ö ľ ľ ö ü í ö ľ ó ę ľö í ľ ő ü ö ź ő í ľ ź ó ó ó ü ó ł ł ő ö ű í í ü ó í ł í ö ü ó í ó ő ő í ú í ő ó ö ź ó ő ü ú í ą í ú łí

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

ó ľ ľ é ľ é ü é ľ ó í í é é í ź ü é ź é ę é Ĺ é É É Á Á Ü É É Íľ ľľ ń ł ł Ą Ą É Ü É ľ ô ľľ É ľ é é ü é é é é ź é ź ł Á Ü é é ü ď źů é ó é é ü é ó é ź ö ö ó ö ü ó ó í ó ó ľ ü é ó é ö é é ľ ö ü é ľ ű é é

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

Öľ é ü ú ľ é í é ő đ é ü é ľ é öľ ö ö ő ő ü ü é é ő ü é ú ľ öľ é í é ő ő ö é ó é ü é ö é ó ó ó ó é ő ö ö é ý ő é é É í é é ü é í ő ü ő é é ý é ö é ő ú í ű ü ő ü ö ő ö ó Ĺ ü é é é ö ü é é é ö ö í ö é í

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

ĺą ľ ľ ł ł ľ ľ ľ ľ ľ ü ú ľ ľ ľ ľ ü í ĺ ź đ ź í É Í ľ É ľĺá Á Ü Á É Íľ ľĺá ł Ü É É Ü É ľĺ É ľ ł ŕ ť ł ľ ĺ É ü Ł ĺńĺ ľ ü ź Í ĺ í ö ľ ö ľ ľ ö ö ĺ ĺ ü ĺ ľ ę ö źł í ľ ĺ ť ú í ź ú ö ľ ú ö í ľ ľ ł ť ĺ ľ Ł ĺ ü

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ĺ ł ĺ Ő É Ö É ő ł ó Ő É ő ö Ö É ö ő ź ü ő ő ő ő ő ź ó ó ó ő í ó ö ü ö ö ö í ĺ Ő ĺé ö í í ó ú í ú í Í ú í ó ö ö ö ó ó í í ó í í í ĺ í ö ĺ ö ö ű ü ó ý ú ő ő ö ö ő ł ĺ ý ö ę í ó ĺ í ő ź ő ö ĺ ő ó ó ö ó ü

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

ľ ő ľü ő ő ü ľ ü ö ő ł ő ü ü ő Á É Á Ú É Ü É ő ú ő ő ľ ő üľ ľ ľ ő ő ľ Á Á É Á Ú Ó É Ü É Á Á ő Ĺ ź ľ ő ľ ő ľ ü ő ő ľ ő ő ľ ő Í ő ő ő ú ľ ő ľ É Í É ő ő ľ ö ő ő ő ľ ľ ő ľ ő ľ ü ö ú ŕ ő ľ ľ ő ő ľ ő ő ľ ő ő

Részletesebben

ę ý ő ő ü ő ő ľ ľ ő ő ľ ő ź ź ö ź ő ź ö ü í Ĺ ź ő í É Í É É Ü Ü ľ ą É Íľ Á Á É É É Á ł É Ü Éľ ł É Á Í ü ď ő ü ő ľ ő ź ź ő ö Á ö ö ö í ő ő ź í ź ő ľ ő ź ď ö ö ľ ő ő ľ ź ź ő ľ ľ ľ ő ö ő ľ ö ö ö ő ő ź ö ö

Részletesebben

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között KIÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EGYÉNI FELADATLAPHOZ A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást

Részletesebben

ü ę ó ö ó ó ü ú Ö Í ú ü ö ö ó Í ü ć ł ę ö ł ü ö ö ü ü ę Íź Í ö ź ú ü ó ó ü Ú ö ö ü ł ü ü ú Ę ú ö ö ę ö ó ó ó ö ü ü ü ö ó Ĺ ó ö ü ź ö ű ę Í ę ę Í ü ę ę ü ť ü ę ü ü ü ö ę ó ü Ĺ ü ü ü ę ö ö ę ó ó ęü Ĺ ę ü

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz

Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 1. oldal Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz 1-2. lecke Téma: Én és a család Nyelvtan: A névelõk, személyes névmások, a to be, a fõnevek többes száma, a to

Részletesebben

Ą ü ü í í í ü í Í Í ö ü É Í É É ĺá ł ł ÁÜ Á ł É Í Ü ĺé Á ł ą É Ü É ńĺ É ł Á í ĺ ĺ ł É Ą Ą ĺ ą ł ĺ ĺ ĺ ź ź ü ü ü ü ĺ ö ö í í ö í í Í ö í í ĺĺ ö ü Ĺ ü í ĺ í ö ĺ ĺ ü í í í í í ü ö í í í ĺ ö ö ö ĺ ź í ö ĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

ő ő ű í ú ü ő ő ü ü ü ü ü ü í í ü íü ü ő ő ő ő í í Í ő ő Á ő ő ű í ú ű í ő ő ő ő í í í Á Á ü É í í ő í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő ő ő ő ő ű í ú Ó í ű í ő ő ő ő í ő ő ő í ő ő ő ő í É í í í í ü ű ő í ü í

Részletesebben

Á Í Ö Ö Ö Á ű ű ű ú ú Í Í ú Ö ű ú Ö ú Í ú Ü Ö ú ú ú Í ú Í ű Í Í Í ú ú ú ú Ó ú ű Ö Í Á Á Í Á Í Í Í Ö Ö Ü Ú Ö Ö Í Í Í Í ú ú ú Á ú Ú ú ú Á ú Ú ű Í Ö ú ű Ö Ü Ö ú ú ű ú Í ú ú ú ű ú ú ű ú ú ű Í ú ű ú ú ú ú ú

Részletesebben

í ö ö ö ö ö ö í ö ö ö í í ű ö í ö í ö ú Ü í ö ú í í ű ű í ö í ö ű ű í ű í ö ö í Ü ű ú ö í í ö í ö ö ö í í ö ö í ö ú ö ö ú ö ö í ö ö ö í ö ö í ö ö ű í ú íú í í ö Á í í ö ö ö ú í ú í ú í ú í ö ö ö ú Ő ö

Részletesebben

ö Á É Ő É ö ű Í Á ö ö ö ö ö ö ű ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű ű ö ö Ü É ö Í ö ö ö ö Í ö Á ö ú Í ö ű Í ú ö ú ö ö ú ö Á ö Í ö ö ö ö ö Í ö ö ö ö ö Í ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ú Í Ü ö ö É É ö ö ö Á ö Í

Részletesebben

á ó á ű ö á á ö á á á ű ö á í ó ó á á á ó á á í á á ó á ö ö ó ű ö ő á ö á ű á ö á ü á á á ű á ó ó á á ö á á á á á á ü ú á á ő í Á á ű á á í ő ő ö á á ő ű á ű ű ő ü á á ő á ü ó á ö á í ő á ó ó á á á ó í

Részletesebben

ű É Á Á Á ű ű ű ű ű ű É ű É ű ű ű ű ű ű ű É Ü Ó Ó ű Ó Í É Ó ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű É Ő Ö Á Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú Ö Ő ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű É ű ű Í É ű ű É ű ű É ű É É Á Á ű É É É ű Ü É Á É Ó É É ű ű ű É

Részletesebben

Ö Á Ö Í Í ű Í Í Ú É Ú Í É Í Íű Í Í ű Í Í ű Í ű Ö Á Í ű Í Í ű Í Ú Í Í ű ű Í ű Í Í Í Í Í Í Í Í ű Á Í Í ű Á Í Í Í Í Ú Í Í ű Á Í Í É É É Ó É Ö Á Í Á Í Í Í Í Í Í Í ű ű Í Í Í Í É ű Í ű ű Í ű Í Í ű Ó Ú É Á Í

Részletesebben

É Í ű Í ú ú ű Í ű Í ú Í Í Í ú Í É Í Á Á Ő Á É Á Á Á Á Á Á Í ú ű Á Ő ű É Á Á ú Á É É É Á ú Í Á ű ú ú É É ú Á Á Á ű Á Á Á Á Á Ó Ó Á ú ú ú ú ű ű Á ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú Íű Í ú ú ú ú ú ú ű ű ű Í ű ú Í ú ú

Részletesebben

í ú ü ü í ü í í í É ú í ú Ü ű í í ú í ú í í í Ü í í í í í ü Á í ü Ü Á í É ü ú É í ű Á í í í É í í í í ű Ü É ü í í í ú í í ú Ü Ü ú ú ü í Á ú Á í Ü ú ű ű ü í í ú í ü í Á í ü í É í ü Ü í í í í ü ü ú ú í ü

Részletesebben

ö ö É Á Á ö ö ö ö ö í ö Ö Ö É Á Ö Ö ö ö ö Ö í ö í í ö Ö ű í í í ö ö ü ö ö í ö ö ö í Í Ó Ó í Ó ü ö ü í ö Ö ú í ö ö í Ö ö ö ö Ö Ö ú Ö í ö ö í í Ö ű ö í í ö ű ü ö í Ö ú Ö ö ö ö ü ö ű ö ö ú ö Ö ü ö ö ö ű ö

Részletesebben

ö ú ú ö ú ő ő í ő ö ú Í ő ü ö ú ő í ő ő Ú ú ű Ó ő ű Ö ü ü Ö ö ő í Ö ú ö ö ú ö ú Ö Ö Ö Ö ö ő í í Ö ő í ő í ö í ű ö Ö ő ő ö Ö í í ö ő Ö ű ú ö ű ö ú í ő ű í í Ö Ö ö Ö ő ü ö ö í ő í í Í ö Ö ő ú í ő í Ö Ó Ö

Részletesebben

í ú í í í í í í í í í í í í ű í í ú í í Ö ú ű í ú ú í Ö í í Ö ű í í ú ű í í í Ö í í ú í í í Ö í í ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú í í í í Ü í í ű ű í ú ű í í í ű í í ű í Ó í í í ú Ö ű Á í í Ö í ű í ű í í í í ű í í

Részletesebben

Í ö Ó Ó Í É Ó É Ó Ó Ó Ö Í Ó Ó Ó ö Ó Á Ö Í Ó Í Á ÍÚ Í É ö Ö Í Á Í ö Ő Ö Ó Í Ó Ö Ö Ó Í Í Ó É Í Ó Ö É Í Ó Ö Ó Í Á Í Ó É Í Ó Í Ó Ó Í Á Ó Í É Ó Ó Í Ö Í Í Í Í É Ó Ö Ó Í Í Ű Ó Í Í É Í Í Ó Ó ÍÍ Í Ö Í Ó Í Ó Ó Ó

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ĺ ú ú ĺ Ö ł ĺ Í Ę ĺ ĺ í ő ý ĺ ę ĺ ý ő ĺ ü ő í ć ł ő í í ń ü ő ĺ ú ü ę ö ő í ý í ő ő ĺ ü í ő ú É É ĺ í ö ö ü í ę í í ý í ő ő ł ő í ü ő ĺ ü ö őę őł ü ĺ ü ú ü ő ü ĺ ę ü Ä ĺ ő ü í ú ű ü ý ö ú ö ĺĺ í ĺĺ ö ö

Részletesebben

ĺ ü ó ĺ í ĺ ü É Ő É Ü É ö ü í í ĺó ĺ ü í ĺ ó É Í É ĺí í ű í í É Í É ť É Ű É Ü É ó ü ź ó ó í í ĺ ü ł í ö í í ó É Í É ť ĺ ó ĺí í í ĺ ĺ ź ó ĺ ó í í ĺ ź í Í É ź ĺ ű ü í ĺ ĺí ĺí ó ó ĺ ó ĺí ĺ óđ í í ť í ü ĺ

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

ő ę ü ľ ĺĺ ü Ę ő ő ď ő í ő É ľ ĺ ü ľ ő ľ ĺ ĺł ľ ü ő Í ď š ü ĺ ĺ ö ő źůź ü ľá ä ł ł Á ŕ ŕ ł Ď Ď ü ü Í ö ĺ ź ő ľ ő ź ü ő ź ź ő ľ í ú ź ź íľĺ ő ľ ź ę ő ĺ ý źů í í ő ĺ ő ő Ĺ ľ í ú ő ő ź ĺ ő ź ľ ö ü ö ő źĺ

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ő ü ő ü ő ź ő ü ő ő ź ö ź ö ö ö ő ő ő ő Ĺ ĺ ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ő ĺ ĺ ď ő ĺ Ü ĺ ő ő ő Ü ő ő ő ő ő ő ö ü ő ő ő ĺ ü ő ő Á ĺ ő ź ö ü ő ő ő ő ĺ ü ő ĺ Ĺ ĺĺ ő ő ő ź ö ő ő ő ő ő ĺ ĺ ő ü ü ü ö ő ő ę ő ő ö ő

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

ľ Í ĺ ĺ ľ ú ľ ĺ ľ ľ ü ł ľ ĺ ĺľ ú ĺ ľ ľ Í ü ĺ ń ł ł ó ó ú ü í ó ľ ĺ í ĺĺ ü ź ö ó ó ö ü ó ú ů Ö Ĺ í ź ĺ ľ ü ö ź í ö í ľ í ź í ĺ ú ľ ä ľ Ę í ł üź ĺ ö Ż ű ö ń ú Í ĺ ĺ ó ú Ö ź Ĺ ú ź ź í ö ó ú ź ź ú ö í đö ú

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

É Á í Í í Í í ú í ű ö Í í í í ö í í ö í Í í í ü Í É í í Ű ö ü ö ö í Í ö í í ö í í í ö í ö ö ö ö ö ü ö ö í ö ö ö ű ö ú ö Í í í í ö Á Í í í í í Í ú Í í í í ö í ű ö ű ű í ű Í ú í ö í í í ö ö Í ö Í í í í í

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ü ę ć Í Ĺ źú ĺ ź Í ö Ĺ öĺ ź ö ü ĺ Ű ĺ Ü ĺ Ü ĺ Ü Ü ĺ Ű ö ź ĺ ö ü ü Á ź ö ĺ ü ę ź Ü ü ĺ ü ö ĺ ü ü ź ü ö ź ü ö ĺ ö ę ü đ ń ö ö Ą ĺ ł ĺ ú ĺ Á É Á Ű É Ü É Á Á ü ú ö ü ń ł ú ĺ ü ĺĺ ĺ ü ü ä žł Ü ä ń ĺ ł ĺ Ü É

Részletesebben

ó ő ü ú ő ü ü Í ő ó ö ő ó ü ő ü ö ő ő ő ü ő ö ö ü ý ő ü ý ö ő ü ő ő ö ó Í Í ü ó Á ő ő É ó ő ú ü ő ő ó ő ö ó ö ö ő ö ó ü ü ü ő ö ó ü ő ü ý ó ý ü ü ő ę ú ü ý ü ő ő ę ő ú ö ü ü ő ź ü ü ő ź ó ó ó ó ó ý Í ő

Részletesebben

ľ ľ ů ź ľ ę ü ú ľ ů ľ ľ źú É Í É ĺá ĺ Á Á Ü ľá ĺáľ Ą É Íľľľ ą ľ ą É Ü É ł É ł Á Ą ĺ ą ł ĺ ľ Ł ĺ ł ľ É ľ ĺĺ ľ ľ ź ź źí ľ đ ý ľ Ĺ ź Ó ľ ľ ĺĺľ ľĺ ź ű ĺ ĺ ĺľ ľĺ ľ ľ ú ľ ĺĺ ö ź ź ú ľ ú ź ľ ź ú ľ ą ś ĺ ĺ ź ź

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

Á Á Ü ľ ľ í ĺ ő ő ü ó ľ Ü ĺ í üĺ í Ü í ĺ ł Á Ü ö ó ĺ ĺ ź ĺ ő ő ĺĺ í ź ű ö ő ö ö ľ ó ľ ĺ ó ĺ ő ó öľ ľ ĺľ öľ ö ľő ő ő öľ ö ĺ ő ő ő ö öľ ĺ ő ő ő ö ö ü ő ó ľő ő ő ö ľó ő ő ö ľ ľ ö ľ ő ő ľ ľ ĺó ó ó ö ö ú ĺ

Részletesebben