NYELVTANI ÁTTEKINTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVTANI ÁTTEKINTÉS"

Átírás

1 6 NYELVTANI ÁTTEKINTÉS (Alaktan Morfologia) A LENGYEL NYELVTANI ESETEK NEVE NAZWY POLSKICH PRZYPADKÓW GRAMATYCZYCH 1. Alanyeset (=A.) - Mianownik - Nominativus kto? co? 2. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz - Genitivus kogo? czego? czyj? 3. Részes eset (=R.) - Celownik - Dativus komu? czemu? 4. Tárgyeset (=T.) - Biernik - Accusativus kogo? co? 5. Eszközeset (=E.) - Narzędnik - Instrumentalis kim? czym? 6. Helyhatározó eset (=H.) - Miejscownik - Locativus (o, w, przy, na ) 7. Megszólító eset (=M.) - Wołacz - Vocativus (o!) kim? czym? ESETEK BESZÉDRÉSZEK PÉLDÁK PRZYPADKI CZĘŚCI MOWY PRZYKŁADY FŐNÉV A lengyel főnevek lehetnek hímneműek, nőneműek és semlegesneműek. A lengyel nyelvben a főneveket egyes szám alanyesetükben végződése szerint három nagy csoportba osztjuk. VÉGZŐDÉSEK - KOŃCÓWKI A) HÍMNEM RODZAJ MĘSKI Hímneműek általában a mássalhangzóra végződő főnevek (brat fivér; chłop paraszt; chłopiec fiú; Czeh cseh; gość vendég; ojciec apa; pan úr; robotnik munkás; stół asztal, koń ló; kot macska; dom ház; język nyelv; ołówek ceruza; kapelusz kalap; nauczyciel tanító, tanár). Kivéve: kolega, poeta HÍMNEMŰ FŐNEVEK: a) a kemény mássalhangzóra végződő főnevek, kivéve a -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż főnevek egy részét, pl. student (diák), dom (ház), piec (kályha), mecz (meccs) stb. b) a lágy mássalhangzóra végződő főnevek egy része, pl.: gość (vendég), koń (ló), pokój (szoba) stb. c) az -a, -o végű hímnemű személyt jelentő főnevek, pl.: poeta (költő), kolega (kolléga), Jasio (Jancsi) stb.

2 7 B) NŐNEM RODZAJ ŻEŃSKI NŐNEMŰ FŐNEVEK: a) Általában az a-ra végződő főnevek (woda víz; zima tél; gazeta újság; matka anya; kuchnia konyha; lampa lámpa; siostra nővér; kobieta nő; książka - könyv) b) az i végű főnevek (pani hölgy, asszony; gospodyni háziasszony stb.) c) a lágy mássalhangzóra végződő főnevek egy része, számos l, j-re, ill. vesszős mássalhangzóra végződő főnév (kość csont; część rész; sól só; kolej vasút; broń fegyver, wieś falu stb.) d) a -c, -cz, -dz, -dż, -rz, -sz, -ż végű főnevek egy része és néhány h, w, hangokra végződő főnév (noc éjszaka; rzecz dolog; mysz egér stb.) C) SEMLEGES NEM RODZAJ NIJAKI SEMLEGESNEMŰ FŐNEVEK: a) az -o végű főnevek, pl. okno ablak; pióro toll; dziecko gyermek stb. b) az -e végű főnevek, pl. morze tenger; pole szántóföld stb. c) az ę végű főnevek, pl. kurczę csibe, csirke; imię keresztnév, név d) illetve az -um végű főnevek muzeum múzeum; stypendium ösztöndíj; sanatorium szanatórium; centrum centrum, központ stb. FŐNEVEK RAGOZÁSA DEKLINACJA RZECZOWNIKA A főnevek ragozását elsősorban nemük, ezen belül pedig tövük utolsó mássalhangzója határozza meg. A főnév tövének az egyes szám birtokos eset végződésének elhagyása után kapott alakot nevezzük,pl. pies psa (töve ps-); stół stołu (töve: stoł-), woda wody (töve: wod-), kuchnia kuchni (töve: kuchń-). A lengyel főneveknek hét esetük van: alanyeset, tárgyeset, birokos eset, részes eset, eszközeset, helyhatározó eset, megszólító eset. 1. Alanyeset (=A.) - Mianownik kto? co? ki? mi? - 2. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz kogo? czego? czyj? kinek a? minek a? -nak a; -nek a 3. Részes eset (=R.) - Celownik komu? czemu? kinek? minek? -nak; -nek 4. Tárgyeset (=T.) - Biernik kogo? co? kit? mit? -t 5. Eszközeset (=E.) - Narzędnik (z) kim? czym? kivel? mivel? -val, -vel 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) - Miejscownik (o, w, pry, na ) - Wołacz (o!) kim? czym? jak wołamy? kiről? kiben? hol? miről? miben? hogyan hívunk? hogy szólítunk? -ról, ről, -ban, -ben, -n, -on, - en, -ön Ó.!

3 8 Esetek Kérdőszó Rag Egyes szám Liczba pojedyńcza 1. Alanyeset (=A.) - Mianownik - Nominativus kto? co? - 2. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz - Genitivus kogo? czego? czyj? -nak a; -nek a 3. Részes eset (=R.) - Celownik - Dativus komu? czemu? -nak; -nek 4. Tárgyeset (=T.) - Biernik - Accusativus kogo? co? -t 5. Eszközeset (=E.) - Narzędnik - Instrumentalis (z) kim? czym? -val, -vel 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) - Miejscownik - Locativus (o, w, pry, na ) - Wołacz - Vocativus (o!) Többes szám Liczba mnoga kim? czym? jak wołamy? -ról, ről, -ban, -ben, -n, -on, - en, -ön Ó.! 8. Alanyeset (=A.) - Mianownik - Nominativus kto? co? - 9. Birtokos eset (=B.) - Dopełniacz - Genitivus kogo? czego? czyj? -nak a; -nek a 10. Részes eset (=R.) - Celownik - Dativus komu? czemu? -nak; -nek 11. Tárgyeset (=T.) - Biernik - Accusativus kogo? co? -t 12. Eszközeset (=E.) - Narzędnik - Instrumentalis (z) kim? czym? -val, -vel 13. Helyhatározó eset (=H.) 14. Megszólító eset (=M.) - Miejscownik - Locativus (o, w, pry, na ) - Wołacz - Vocativus (o!) kim? czym? jak wołamy? -ról, ről, -ban, -ben, -n, -on, - en, -ön Ó.! Figyelem! Az -e végződés mindig meglágyítja, illetve megváltoztatja a szótő utolsó mássalhangzóját: -b -bie -ch -sze -d -dzie -f -fie -g -dze -k -ce -ł -e -m -mie -n -nie -p -pie -r -rze -s -sie -t -cie -w -wie -z -zie

4 7 A) HÍMNEMŰ FŐNEVEK RAGOZÁSA Eset Élőlényeket jelentő főnevek Egyéb hímnemű Egyes szám Liczba pojedyńcza Mássalhangzóra végződő o végűek a végűek Egyéb hímnemű 1. Alanyeset (=A.) - o a - 2. Birtokos eset (=B.) a, u a, y, i y, i, -ego u, a 3. Részes eset (=R.) owi, u owi, *e *e, i, y, emu owi, u 4. Tárgyeset (=T.) a a, e, ę, ego - 5. Eszközeset (=E.) em em, ą ą em 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) *e, u u, *e *e, i, y, im, iu *e, u *e, u u, o o *e, u Többes szám Liczba mnoga 8. Alanyeset (=A.) *i, *y, e, owie owie *y, *i, owie y, i, e, a 9. Birtokos eset (=B.) ów, i, y, - ów ów, i, y, - ów, i, y 10. Részes eset (=R.) om om om om 11. Tárgyeset (=T.) ów, i, y, - ów ów, i, y, - y, i, e, a 12. Eszközeset (=E.) ami, mi ami ami ami, mi 13. Helyhatározó eset (=H.) 14. Megszólító eset (=M.) ach ach ach ach *i, *y, e, owie owie *y, *i, owie y, i, e, a *: a csillaggal megjelölt végződések esetén a tő(mássalhangzó) megváltozhat A. pan - úr student - diák stół asztal zeszyt - füzet EGYES SZÁM liść - levél wąż - kígyó pokój - szoba Jasio dworzec ksiądz pap (kiv.) B. pana studenta stołu zeszytu liścia węża pokoju Jasia dworzca księdza R. panu studentowi stołowi zeszytowi liściowe wężowi pokojowi Jasiowi dworzcowi księdzu T. pana studenta stół zeszyt liść węża pokój Jasia dworzcec księdza E. panem studentem stołem zeszytem liściem wężem pokojem Jasiem dworzcem księdzem H. panu studencie stole zeszycie liściu wężu pokoju Jasiu dworzcu księdzu M. panie studencie stole zeszycie liściu wężu pokoju Jasiu dworzcu księże TÖBBES SZÁM A. panowie studenci stoły zeszyty liście węże pokoje Jasiowie dworzce księża B. panów studentów stołów zeszytów liści węży pokoi Jasiów dworzców księży R. panom studentom stołom zeszytom liściom wężom pokojom Jasiom dworzcom księżom T. panów studentów stoły zeszyty liście węże pokoje Jasiów dworzce księży E. panami studentami stołami zeszytami liśćmi wężami pokojami Jasiasmi dworzcami księżmi H. panach studentach stołach zeszytach liściach wężach pokojach Jasiach dworzcach księżach M. panowie studenci stoly zeszyty liście węże pokoje Jasiowie dworzce księża Figyelem! A kolega, poeta, radca típusú hímnemű főneveket Esz-ban az a végű nőnemű főnevek mintájára ragozzuk.

5 8 Hímnemű, Egyes szám Birtokos A birtokos eset végződése -a vagy -u. -a végződést 1. mindig a végződést kapnak az az élőlényt jelölő nevek: ojca (apa), syna, brata, konia, psa, kota, lwa, stb.; kivétel: wołu (ökör); bawół-ból bawołu (bivaly) 2. A kicsinyítő képzővel ellátott főnevek: wózka (kiskocsi), worka (zsákocska), cukierka, de: domku (házacska), lasku (bot) 3. Szerszámokat, edényeket és testrészeket jelölő főnevek: młota (kalapács), świdra (fúró), moża, widelca (villa), dzbana (korsó), palca (hüvelykujj), nosa (orr), włosa (hajszál), zęba (zab); de: grzbietu (hát), kompasu (iránytű) 4. a hónapok nevei: stycznia, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia, września, października, listopada, grudnia 5. Az elvont nevek: Boga, aniola (angyal), diabła (ördög), ducha (lélek) Megjegyzés: - a -e, és ie tövű főneveknél: synek synka (kisfiú); pies psa (kutya) -ó tövű főneveknél: ó-ból o-ra változik: wódz wodza (vezér) -ą tövű főneveknél: ą tő ę-re változik: mąż - mężą -ia a b, -p, -m, -w végű néhány főnévnél: pl. karp - karpia Részes Végződése általában -owi, ritkán -u. -u végződést Az -u végződés: -owi végződést 1. az élettelent jelölő jövevényszavak: uniwersytetu (egyetem), teatru, prezentu (ajándék), procentu (%), kształtu (alak); de: kilograma, helikoptera 2. az elvont főnevek: bólu (fájdalom), gniewu (harag), śmiechu (nevetés), zapału (kedv) 3. a gyűjtő és anyagnevek: lasu (erdő), sadu (gyümölcsös), ogrodu (kert), pułku (ezred), cukru (cukor), miodu (miód: méz), pieprzu (borz), piasku (piasek: homok) 4. a napok neve: poniedziałku, czwartku, piątku A gyakrabban használt főnevek közül -u végződést kapnak általában az egy szótagú nevek: Bóg-Bogu (Isten), pies-psu (kutya), kot-kotu (macska), chłop-chłopu (paraszt), brat-bratu (fivér, testvér), panu; len lnu (len), KIVÉTEL: karp (ponty), dwór (udvar), gość (vendég), ruch (mozgás), plan (terv), piec (kályha), wódz (vezér) + owi Továbbá a gyakrabban használt főnevek közül, pl.: chłopiec-chłopcu (apa). Csaknem mindig: Pl. karp, plan, dwor, ruch, piec, wódz + owi; rabotnikowi, krajowi; koń - koniowi Tárgy -a, -u Élőlényeket jelentő főneveknél azonos a birtokos esettel. - Élettelent jelentő főneveknél azonos az alanyesettel. Eszköz Helyhatározó -em végződést -(i)e végződést Végződése kivétel nélkül -em: chlopem (paraszt), ojciec ojcem (apa), pies psem Megjegyzés: robotnikiem, pociąg - pociągiem -e végződést a kemény mássalhangzóra végződő tövek, kivétel: a -k, -g, -ch, -h, -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż végűek: 12 tőmássalhangzó után: b bie, d dzie, f- fie, ł le, m mie, n nie, p pie, r rze, s sie, w wie, t cie, z zie pl.: o chłopie, pies o psie, stół o stole, w sadzie (gondolatban), suficie (mennyezetről) o studence, stole, kivétel: panu, synu, domu

6 9 Helyhatározó Megszólító Általában azonos a helyhatározó esettel. - (i)u végződést -iu végződést -(i)e végződést -(i)u végződést kapnak Az alábbi mássalhangzóra végződő tövűek, valamint a lágy, a lágy szerepű tövűek: a -k, -g, -ch, -h, -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż: o panu, o dumu, o synu, w pokoju, o liściu, na koniu, a Jasiu, w roku, w Bogu, w ruchu 18 tőmássalhangzó után: cu, chu, czu, ć ciu, dzu, dż dżu, dź dziu, gu, hu, ju, ku, lu, ń niu, rzu, szu, ś siu, żu źu, ź ziu pl: o robotniku, koń koniu, kraj o kraju, Néhány b, p, m, w végű főnévnél: pl. o jedwabiu (selyem), o karpiu (ponty), w Radomiu, o Wrocławiu Megjegyzés: néhány a-tövű főnélvnél: las w lesie, sąsiad o sasiedzie; świat na świecie (világ), kwiat o kwiecie (virág) 1. a kemény mássalhangzóra végződő tövűek, a k, g, ch végűek kivételével: panie! studencie! stole! Janie! Bóg-Boże (Isten) 2. az ec-re végződő tövűek: chłopcze! A lágy és a lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövűek: liściu! wężu! koniu! Jasiu! Franiu! gościu! Janku! Boże! czlecze! synu! domu! czlopcze! (régies) Megjegyzések: A hímnemű főnevek tövében ragozáskor egyes számban néhány tipikus változás megy végbe: 1. az utolsó szótag -e magánhangzója gyakran kiesik, pl.: pies-psa (kutya); dworzec-dworca (pályaudvar) 2. az utolsó szótag ó hangzója o-ra változik, pl. stół-stołu (asztal), pokój-pokoju (szoba) 3. az utolsó szótag -ą hangja ę-re változik, pl.: rząd-rzędu (sor)

7 10 Hímnemű, Többes szám Alanyeset Birtokos Személyeket jelentő főneveknél: -owie -owie végződést kapnak a tő utolsó mássalhangzójától függetlenül: 1. számos tulajdonnévnél, rokonságot, családtagokat, méltóságot, rangot jelentő hímnemű személyekre vonatkozó főnév után Pl.: Tadeuszowie, ojciec ojcowie (apa), mąż mężowie (férj), syn synowie (vkinek a fia); król królowie, minister minisztrowie, posel poslowie, inżynierowie, panowie Sok más személyt jelentő főnév, pl.: filozof filozowie, zegarmistrz zegarmistrzowie (órás). -i 13 mássalhangzó után: bi, ch si, d dzi, fi, ł li, mi, ni, pi, si, st ści, t ci, wi, zi pl. chłopi, sąsiad sąsiedzi (szomszéd) Az -i végződés a tő utolsó mássalhangzóját ugyanúgy megváltoztatja, mint az -e végződés, pl. student studenci (diák); Szwed Szwedzi (svéd ember) stb. Kivéve: a -ch tövű főneveket, Włoch Włosi (olasz ember), Czech Czesi (cseh ember). Ebben az esetben a hangzóváltás ch si. -y A -c végűek, a k, -g, -r tövűek. 4 mássalhangzó után: cy, g dzy, k cy, r rzy, a tő utolsó mássalhangzója a következőképpen változik: k c, g dz, r rz: pl.: chłopiec chłopcy (fiú), kolega koledzy (kolléga), robotnik robotnicy, aktor aktorzy (színész), rolnik rolnicy (földműves), -e Mindazok a lágy tövű főnevek, valamint a -c, -cz, -dz, -dż, -sz, -rz, -ż végűek, amelyek többes száma nem owie. 11 tőmássalhangzó után: ć cie, cze, dze, je, le, ń nie, rze, sze, ś sie, że, ź zie. Pl. gość goście, murarze (kőműves) Egyéb hímnemű (hímnemű, nem személyt jelentő) főneveknél: -i -k, -g végződésű főnevek után: ołówek ołówki (ceruza), róg-rogi (sarok), rak-raki (rák) -y 14 mássalhangzó után: by, chy, dy, fy, hy, ły, my, ny, py, ry, sy, ty, wy, zy -e 14 lágy mássalhangzó után: ce, cze, ć cie, dze, dże, dź dzie, je, le, ń nie, rze, sze, ś sie, że, źie, -ów végződést -i végződést -y végződést pl.: miecze (kard), pokój pokoje, koń - konie, nóże, 1. a kemény tövű főnevek, kivéve azokat, amelyek Tsz. Alanyesete -e; de a -c tövű főnevek végződése általában -ów. Pl. dworzec dworców (pályaudvar), chłopiec chłopców (fiú); 17 kemény mássalhangzó után: bów, ców, chów, dów, fów, gów, hów, ków, łów, mów, nów, pów, rów, sów, wów, zów. A kemény mássalhangzóra végződő tövek: synów, sąsiadów, panów, studentów, ogrodów, robotników, olówek ołówków, 2. Azok a főnevek, amelyeknek a többes számú alanyesete -owie végűek: pl. król królowie królów (király); mistrz mistrzowie mistrzów (mester). 1. a lágy mássalhangzóra végződő tövek: gości, liści, koni 2. az l, j-re végződő tövek: króli, de: królów is Azok a kemény tövű főnevek, amelyek Tsz. alanyesete -e, (kivéve c tövűeket), pl. pisarz pisarzy (író), reportaż reportaży (riport). A lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövek: cz, rz, sz, ż után rycerzy, piasarzy, węży, reportaży, de: rycerzów, królów, pisarzów

8 11 Részes Az -om végződés: robotnikom, stół - stołom Tárgy - ów, i, y A személyt jelentő főnevek tárgyesete azonos a személyeket jelentő hímnemű főnevek többes számú birtokos esetével. Eszköz Helyhatározó Megszólító - i, -y, -e Egyéb hímnemű (nem személyt jelentő) főneveknél azonos a nem személyeket jelentő hímnemű főnevek többes számú alanyesetével. -ami Végződése néhány kivételtől eltekintve -ami. végződést Polakami, pies psami, stół stołami -mi -ach végződést -ech -owie, -y, -i, -e végződést Néhány lágytövű főnévnél: ludzie ludżmi (emberekkel), koń końmi (lovakkal). Végződése általában -ach. Pl. o robotnikach, koń o koniach, o zeszytach (füzet) Néhány főnév után: we Włoszech (Olaszországban); Węgry na Węgrzech (Magyarországon), Niemcy w Niemczech (Németországban) Megegyezik a többes számú alanyesettel.

9 12 B) NŐNEMŰ FŐNEVEK RAGOZÁSA Eset a-végűek i-végűek Mássalhangzóra végződőek Egyes szám Liczba pojedyńcza 1. Alanyeset (=A.) a i - 2. Birtokos eset (=B.) y, i i i, y 3. Részes eset (=R.) *e, i, y i i, y 4. Tárgyeset (=T.) ę ę, ą - 5. Eszközeset (=E.) ą ą ą 6. Helyhatározó eset (=H.) *e, i, y i i, y 7. Megszólító eset (=M.) o, u i i, y Többes szám Liczba mnoga 8. Alanyeset (=A.) y, i, e e i, y, e 9. Birtokos eset (=B.) *, i, y, ek - i, y 10. Részes eset (=R.) om om om 11. Tárgyeset (=T.) y, i, e e i, y, e 12. Eszközeset (=E.) ami ami ami, mi 13. Helyhatározó eset (=H.) ach ach ach 14. Megszólító eset (=M.) y, i, e e i, y, e EGYES SZÁM A. woda - víz matka - anya dynia - tök róża - rózsa gospodyni - kość - csont mysz -egér háziasszony B. wody matki dyni róży gospodyni kości myszy R. wodzie matce dyni róży gospodyni kości myszy T. wodę matkę dynię różę gospodynę kość mysz E. wodą matką dynią różą gospodyną kością myszą H. wodzie matce dyni róży gospodyni kości myszy M. wodo matko dynio różo gospodyni kości myszy TÖBBES SZÁM A. wody matki dynie róże gospodynie kości myszy B. wód matek dyń róż gospodyń kości myszy R. wodom matkom dyniom różom gospodyniom kościom myszom T. wody matki dynie róże gospodynie kości myszy E. wodami matkami dyniami różami gospodyniami kośćmi myszami H. wodach matkach dyniach różach gospodyniach kościach myszach M. wody matki dynie róże gospodynie kości myszy

10 13 Nőnem Egyes szám: Alany -a: Általában az a végű főnevek: matka, mewa (sirály), rzeka (folyó) [kolega, poeta] -i Az összes i végű főnév: pani (hölgy), gospodyni (gazdaasszony) - 1. lágy (vesszős) mássalhangzóra végződő, 2. l, -j, -re végződő 3. lágyszerepű mássalhangzóra végződő főnevek (b, c, cz, rz, sz, w, ż) Birtokos -i 1. Az i-re végződő tövek = zarządczyni/e (rendelet); pani, gospodyni, stb. 2. a lágy (-nia, -mia) mássalhangzóra végződő tövek: kawiarni, mleczarni (tejcsarnoké), ziemi (földé), studni stb. 3. A -k, -g, -l, -j tövű főnevek = kolej kolei; ręki; nogi (lábaké); matki, szklanki, podłogi, skrzynki (ládáé) stb. [kolegi, poeti]; droga-drogi 4. vesszős főneveknél = broń broni (fegyver) Részes -y 1. A kemény mássalhangzóra végződő tövek: ściany (falé), mamy, szafy, lampy; zimy (télé), wiosny (tavaszé), wody (víz) kivételek: -ew végű tövek: brew brwi (szemöldök), krew krwi (vér), wody 2. lágyszerepű mássalhangzóra végződő tövek: nocy, ulicy, pracy (munka), duszy (lélek), rzeczy (dologé), miedzy (határé), -(i)e: 16 mássalhangzó után: 1. kemény mássalhangzóra végződő tövek esetén: -bie, ch sze, d dzie, fie, h sze, ł łe, mie, nie, pie, r rze, sie, t cie, wie, zie, pld: matka matce, gazeta gazecie, lampa lampie, mewa mewie (sirály), damie, mamie, ścianie (fal), dziewczynie, stb. [koledze, poecie] 2. k, g-re végződő tövek = k ce, g dze (matka matce); pld.: ręka (kéz) ręce, noga nodze, podłoga (padló) podlodze, córka córce -i 1. Az l, j végű és a vesszős mássalhangzóra végződő főnevek: kawiarnia kawiarni, babcia babci, mleczarni (tejüzem), dyni (dinnye), kości (csont) 2. i-re végződő tövek: pani, gospodyni, dozorczyni (házfelügyelőnő) -y 6 mássalhangzó után = lágy szerepű mássalhangzóra végződőek c, cz, dz, rz, sz, ć pld.: rzecz rzeczy (dolog), róża róży, nocy, miedza miedzy, pracy, kamienicy (kőház) Tárgy -ę -ę végződést kapnak az alanyesetben a vagy -i végű főnevek = matka matkę, rzeka rzekę, lampa lampę, gospodynię, szafa szafę, noga nogę (lábat), kivétel: pani panią [kolegę, poetę]; kivéve: pani panią (hölgy, asszony). - Azok a főnevek, amelyek alanyesetben mássalhangzóra végződnek: lódż (csónak), pieśń (dal), noc, mysz (egér), podróż (út), rzecz (dolgot) Eszköz -ą Valamennyi főnévnél: panią, pieśń pieśnią, rzeczą [kolegą, poetą] Helyhatározó Megszólító -(i)e -i -y Azonos a részes esettel: o matce, sala o sali (terem), o ulicy, o pani, broń broni (fegyver), góra o górze, macocha o macosze (mostoha), o cukierni, pieśń o pieśni, o rzeczy (dolog), myśl o myśli (gondolat) [koledze, poecie] De néhány a tövű főnévnél: wiara o wiarze (hit), miara o mierze (mérték), gwiazda o gwiezdzie (csillag) -o Azok a tövek, amelyek alanyesetben -a végűek = matka matko, Maria Mario! gwiazdo (csillag), córko! [kolego, poeto] -i Végződést kapnak a lágy tövűek = pani! publiczność publisności -y Végződést kapnak a lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövek: nocy, myszy! -u -u végződést kapnak a családtagokat, rokonságot jelentő lágy tövű főnevek, valamint a becézett női nevek, pl.: Marisia Marisiu! Wandzia Wandziu! Ala Alu! Ula Ulu!; babcia babciu! (nagymama); ciocia ciociu! (nagynéni) Kivétel: Apolinia Apolonio! Az alanyesetben mássalhangzóra végződő főnevek megszólító esete azonos a helyhatározó esettel.

11 14 Figyelem! A kolega, poeta stb. hímnemű főneveket az -a-ra végződő nőnemű főnevek mintájára ragozzuk! A nőnemű főnevek egyes számú ragozásában több eset végződése azonos. Így: -i végződést birtokos, részes és helyhatározó esetben a lágy tövű főnevek, pl.: kość kości (csont), ziemia ziemi (föld), pani pani (hölgy, asszony) -y végződést birtokos, részes és helyhatározó esetben a -c, -dz, -dż, -sz, -rz, -ż tövű főnevek, pl.: różaróży (rózsa), noc-nocy (éjszaka). -e végződést kapnak részes és helyhatározó esetben a kemény tövű főnevek, pl.: woda-wodzie (víz), mapa-mapie (térkép). Nőnem Többes szám: Alany -i k, g mássalhangzó után, valamint egyes számban az -ść végű főnevek: pld.: matka matki, droga drogi, kość kości (csont) -y 14 mássalhangzó után: by, chy, dy, fy, hy, ł ły, my, ny, py, ry, sy, ty, wy, zy pld.: regula reguly, damy (hölgyek), wady (hibák), góry (hegyek); woda-wody (víz); -e lágy tőmássalhangzó után: ce, cze, ć cie, dze, dż dże, dź dzie, je, le, ń nie, rze, sze, ś sie, że, ź zie pld.: ulice, koleje, twrze; 2. i végű főnevek után: pani panie; KIVÉTEL: pieśń pieśni (gondolat), myśli, odpowiedź odpowiedzi (válaszok), rzecz rzeczy (dolgok), myszy (egerek) Birtokos - 1. általában azok a főnevek, amelyek egyes szám alanyesetében magánhangzóra végződnek: wódz wód (vezérek), szafa szaf, mapa map (térképek), tablica tablic, ścian 2. az a és i végűeknél tehát marad a tő! lampa lamp, rzeka rzek, pani pań (hölgy, asszony); woda wód (víz); ziemia ziem (föld) 3. ka végűeknél, ha a k-t mássalhangzó előzi meg: matka matek 4. az o tőhangzós főneveknél az o ó-ra változhat: noga nóg (lábak), siostra sióstr (nővérek) -y Az Esz. Alanyesetben -c, -dz, -cz, -dż, -sz, -rz, -ż végű főnevek. A -c, -cz, -rz, -sz, - ź végű főneveknél: amelyek töve az egyes szám alanyesetben lágy mássalhangzóra végződnek: pld.: noc nocy (éjszaka), nozy, rzeczy (dolgoké), twarzy (arcoké), myszy (egereké) -i - A lágy mássalhangzóra végződő tövek, kość kości (csontoké), pięśń pięśni (daloké), -i-vel lágyított tövű főneveknél = kawiarni, cukierni, kopalni, czytelni (olvasóterem), spóldziełnia spóldziełni (szövetkezeteké), kolej kolei, kłótni (veszekedésé), stb. az egyes szám alanyesetben ja végződésűek = nadziei (reményeké); kivétel: szyj (nyakaké), żmij (kígyóké) Részes -om matkom, lekcjom, paniom, pieśń pieśniom Tárgy -i, -y, Azonos a többes számú alanyesettel: matki, książki, góry, wady, rzeczy, ulice -e Eszköz -ami matkami, twarzami, paniami, lampami, pieśń pieśniami Helyhatározó -ach o matkach, o nocach, o myślach, o paniach Megszólító -i, -y, Azonos a többes számú alanyesettel: matki! dziewczynki! -e

12 15 C) SEMLEGESNEMŰ FŐNEVEK RAGOZÁSA Egyes szám Liczba pojedyńcza Eset o végűek e végűek ę végűek um végűek 1. Alanyeset (=A.) o e ę um 2. Birtokos eset (=B.) a a enia, ęcia um 3. Részes eset (=R.) u u eniu, ęciu um 4. Tárgyeset (=T.) o e ę um 5. Eszközeset (=E.) em em eniem, ęciem um 6. Helyhatározó eset (=H.) 7. Megszólító eset (=M.) *e, u u eniu, ęciu um o e ę um Többes szám Liczba mnoga 8. Alanyeset (=A.) a a ona, ęta a 9. Birtokos eset (=B.) - i, y, - on, ąt ów 10. Részes eset (=R.) om om onom, ętom om 11. Tárgyeset (=T.) a a ona, ęta a 12. Eszközeset (=E.) ami, mi ami onami, ętami ami 13. Helyhatározó eset (=H.) 14. Megszólító eset (=M.) ach ach onach, ętach ach a a ona, ęta a A. okno - ablak pole - mező zadanie - feladat EGYES SZÁM imię - keresztnév pisklę - madárfióka muzeum B. okna pola zadania imienia pisklęcia muzeum R. oknu polu zadaniu imieniu pisklęciu muzeum T. okno pole zadanie imię piskle muzeum E. oknem polem zadaniem imieniem pisklęciem muzeum H. oknie polu zadaniu imieniu pisklęciu muzeum M. okno pole zadanie imię piskle muzeum TÖBBES SZÁM A. okna pola zadania imiona piskleta muzea B. oknien pól zadań imion piskląt muzeów R. oknom polom zadaniom imionom pisklętom muzeom T. okna pola zadania imiona pisklęta muzea E. oknami polami zadaniami imionami pisklętami muzeami H. oknach polach zadaniach imionach pisklętach muzeach M. okna pola zadania imiona pisklęta muzea

13 16 Megjegyzések: 1. Az -um végű főneveket egyes számban nem ragozzuk. 2. Az -ę végű főnevek töve a ragozásban -eń vagy -ęć szótaggal bővül, pl.: imię imienia (kersztnév); kurczę kurczęnia (csibe). Semlegesnem Egyes szám: Alany -o, -e, ę, -um végű főnevek: pióro (toll), morze (tenger), mieszkanie (lakás), muzeum: az um végű főnevek egyes számban nem ragozhatók. Birtokos -a pióro pióra, morza, mieszkanie, okna, jeziora (tó), pola, stb. Megjegyzés: Az ę-re végződő főneveknél ragozásukkor tőbővítés van: imię imienia, kurczę (görcs) kurczęcia az alábbiak szerint: -enia Ha az ę végződést m előzi meg: imię imienia, ramienia (váll, kar) -ęcia Egyéb ę végződésű főneveknél = kurczę (görcs) kurczęcia, pisklę pisklęcia (madárfióka) Részes -u pióro pióru, morze - morzu, dziecko dziecku -eniu imię imieniu, ramieniu -ęciu kurczę kurczęciu, piskłę pikłęciu Tárgy -o, -e, ę, -um Azonos az alanyesettel. Eszköz -em pióro piórem, mieszkaniem, dzieckiem Helyhatározó eset Megszólító -eniem -ęciem -(i)e Semlegesnem Többes szám: imieniem, ramieniem kurczęciem, piklęciem A kemény mássalhangzóra végződő tövek (12 mássalhangzó) után: -bie, d dzie, fie, ł łe, mie, nie, pie, r rze, sie, t cie, wie, zie, pld: niebo o niebie (ég), pióro o piórze, o oknie, jeziorze, stb. Megjegyzés: néhány a tövű főnév esetén = moasta w miecie -u 1. lágy mássalhangzóra végződő tövek: cu, czu, ć ciu, dzu, hu, ju, ń niu, rzu, szu, ś siu, żu źu, pld. zadaniu, graniu, stb. 2. l-re végződő tövek: polu stb. 3. k, g, ch-ra végződő tövek: ku, gu, chu, pld.: podełko podełku, dziecko dziecku, oku, uchu (fül) stb. -eniu imię w imieniu, ramię ramieniu -eciu kurczę o kurczęciu, pisklę pisklęciu -o, -e, ę, -um Azonos az alanyesettel: dziecko! morze! Alany -a pióro- pióra (tollak), mieszkanie mieszkania, muzeum muzea kivétel: dziecko dzieci -ona imię imiona, ramię ramiona -ęta kurczę kurczęta, pisklę pisklęcta Birtokos - Marad a tő: słowo (szó) - słów, serce (szív) serc, piór (tollaké), ubranie ubrań (ruháké), jabłko jablek (almáké) Az o és ę tövű főneveknél a tőhangzó megváltozhat: pole pól, święto świąt Ettől eltérhetnek: egyes szám alanyesetben -e végződésűek: -i végződést kapnak a lágy tövűek: narzędzie narzędzi (szerszámoké), dziecko dzieci -y a lágy szerepű mássalhangzóra végződő tövek: wybrzeże (tengerpart) wybrzeży

14 17 -on -ąt -ów imię imion, ramię ramion kurczę kurcząt, pisklę piskląt Az egyes szám alanyesetben um végű tövek ów végződést muzeum muzeów, gimnazijum gimnazijów Részes -om pióro piórom, mieszkanie mieszkaniom, dziecko dzieciom, muzeom -onom imię imionom, ramię ramionom - ętom kurczę kurczętom, pisklę pisklętom Tárgy -a, -ona, -ęta Azonos az alanyesettel. Eszköz -ami piórami, mieszkaniami, muzeami -mi dziecko dziećmi -onami imię imionami, ramię ramionami ętami kurczę kurczętami, pisklę pisklętami Helyhatározó -ach o piórach, o mieszkaniach, o muzeach -onach o imionach, o ramionach ętach o kurczę kurczętach, o pisklę pisklętach Megszólító -a, -ona, -ęta Azonos az- alanyesettel. Figyelem: az oko (szem), ucho (fül) főnevek a többes számban kettős ragozásúak, mégpedig: TÖBBES SZÁM Alapjelentésükben Átvitt jelentésükben A. oczy uszy oka ucha B. oczu, oczów, ócz uszu, uszów ok uch R. oczom uszom okom uchom T. oczy uszy oka ucha E. oczami, oczyma uszami, uszyma okami uchami H. oczacvh uszach okach uchach M. oczy uszy oka ucha

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ DR. SALGA ATTILA, ESZPERANTO,, IRASBELI VIZSGA ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSŐ FOKON (ORIGÓ VIZSGARENDSZER) DEBRECEN 2014 ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ A jó teljesítmény

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI

A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI TIZENEGYEDIK KIADÁS MÁSODIK (VÁLTOZATLAN) LENYOMAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1985 TARTALOM ELŐSZÓ SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Írás és helyesírás

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA Fejezetek a magyar nyelv történetéből egyetemi jegyzet ISBN 978 963. Piliscsaba, 2013. 1 Fejezetek a magyar nyelv történetéből Egyetemi jegyzet magyar szakos

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN Mes ter Bé la TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN A Sipáni Úr pél dá ja Í r á s o m b a n a z e lm úl t é vt iz ed e k e g y i k l e gj el e ntôs e b b r é g é s z e t i l e l e té

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Körösi Csorna SándorHistorische Gesellschaft ev. Tel.: 15045 84. C s ő k e Sándor AZ ÓSZLÁV NYEL SUMÉR-URÁLALTÁJI ELEMEI.

Körösi Csorna SándorHistorische Gesellschaft ev. Tel.: 15045 84. C s ő k e Sándor AZ ÓSZLÁV NYEL SUMÉR-URÁLALTÁJI ELEMEI. C s ő k e Sándor AZ ÓSZLÁV NYEL SUMÉR-URÁLALTÁJI ELEMEI Kézirat helyett Eberstein,Ausztria,1976, - MINDEN JOG : Körösi Csorna SándorHistorische Gesellschaft ev. c/o A.K aio n a-r u b in stru. 8-M ü n c

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben