\UXU A NÉVSZÓ TÖBBES SZÁMA. \UXUXU A többes szám képzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "\UXU A NÉVSZÓ TÖBBES SZÁMA. \UXUXU A többes szám képzése"

Átírás

1 5. LÉPÉS 44

2 Szavak - - kedvenc ( ) üdít ital (ki)nyit ( ) délután kezd, kezd dik ( ) este! sziasztok! üdvözlöm!! szia! vmi körül ( ) dollár ( ) szoba ( ) film ( ) euró ( ) történet, történelem (óránál) múlt - - új! jó napot/reggelt kívánok!! jó éjszakát kívánok!! jó estét kívánok! becsuk, zár ( ) vki lánya - - fáradt - - hideg ( ) épület ( ) hölgy ( ) úr ( ) citrom ( ) perc ( ) pénz - - kevés ( ) font ( ) üzlet ( ) dél -ig - - fél csak - - / ( ) fiatal, fiatalember ( ) éjszaka - - régi (óránál) lesz ; kié? (, ) (tsz.,, ) sok ; mennyibe kerül? - - mennyi, hány ; hány éves vagy? ( ) reggel ( ) f város ( ) leves befejez, befejez dik ( ) negyed milyen ; hány óra van? ; hány órakor? ; kié? ( ) cím ( ) étel (+ ) elindul, elmegy vhova ( ) forint (o, tsz. ) jegeskávé készít - - világos - - szép, jó 45

3 \UXU A NÉVSZÓ TÖBBES SZÁMA \UXUXU A többes szám képzése A f név, valamint az annak nemével és esetével egyeztetett határozott nével és melléknév többes számát a következ k szerint képezzük: Alanyeset Tárgyeset Hat. nével Melléknév F név Hat. nével Melléknév F név Hímnem N nem Semlegesnem A fenti táblázatból az alábbiak állapíthatók meg: - A melléknevek az egyes számban -, -, illetve - végz dés f nevek ragozását követik:,,. - Az egyes számban -, -, -, - végz dés hím- és n nem f nevek többes száma mindkét esetben - :,,,. - tárgyeset hímnemben mutat némi eltérést az alanyesett l, n nemben csak a határozott nével nél különbözik, semlegesnemben viszont teljesen megegyezik. A és többes száma alany- és tárgyesetben egyaránt, illetve. 46

4 Példák. A magyarok Magyarországon laknak.. A görögök Görögországban laknak.. Kosztasznak kevés barátja van.. Van három jó barátom.,,. Három kávét kérek a barátn imnek.. A görög férfiaknak tetszenek a magyar n k. ; Ismered a barátn imet?. A magyar n k szépek és okosak.. A görög n k tudnak görögül.. Kérek három narancslét és három fagylaltot.. Nincsenek gondjaim. \UXUYU Az -, -, - vég melléknevek Azon mellékneveknél, amelyek végz dése el tt magánhangzó áll, n nemben kevés kivételt l eltekintve - végz déssel találkozunk: (a szép Görögország), (a hideg tenger). Többes számban megsz nik a különbség: /. Példák. Nagyon hideg a tenger. ; Tudod, hogy nagyon szép vagy?. Nikosznak van négy szép barátn je.. Az új barátn m nem ismeri a régi barátn imet. 47

5 \UXUZU A kérd névmás használata A fenti példákon jól látható, hogy amib l egynél több van, az a görögben többes számban áll ( ). A melléknévi ragozású - - egyes számban megszámlálhatatlan, többes számban megszámlálható f nevekre kérdez rá. Azaz, ha a -t és az azt követ f nevet egyes számban használjuk, akkor a mennyiség az érdekes, ha többes számban, akkor inkább a darabszám. Tehát míg az egyes számban használt magyar megfelel je jellemz en a mennyi?, a többes számban használté a hány? kérd névmás: ; Mennyi kávét kérsz? (azaz: Mennyit öntsek?) ; Mennyi sört kérsz? ; Hány kávét kérsz? (azaz: Hányat rendeljek?) ; Hány sört kérsz? Példák ; Mennyi ideje laksz Magyarországon? ; Mennyi narancslét kértek? ; Hány görögöt ismersz? ; Hány barátn tök van Görögországban? ; Hány üdít t kértek? ; Hány virágot veszel az anyukádnak? ; Hány szobás a lakásod? \UXU[U UXU[U A melléknév ragozása és használata A (sok) ragozása egyes számban rendhagyóságokat mutat: Egyes szám Többes szám Hn. Nn. Sn. Hn. Nn. Sn. Alanyeset 48

6 Tárgyeset A -hoz hasonlóan, ha megszámlálható f nére vonatkozik, akkor többes számba kerül: - ; Mennyi sört kérsz? -,. Nem kérek sokat, csak keveset. - ; Hány (üveg) sört kérsz? -,. Nem kérek sokat, csak hármat. Példák. Nem kérek sok kávét. ; Régóta vársz? ; Sok barátotok van Görögországban?. Sok szállodába el fogok menni. ; Sok barátn d van? *; Sok gondod van? *. Nincs sok pénzem. Ne feledjük el, hogy a nagyon határozószó egy -val és -nal írandó:. \UXU Fordítás görögr l magyarra ; Hány fagylaltot kértek?. Kérek három fagyit és négy jegeskávét.. Budapesten sok görög lakik.. A magyarok jó leveseket készítenek * A magyar mennyi? - hány? megszámlálhatatlan-megszámlálható séma nem ültethet át teljes mértékben a görögbe: Mennyi gondod/pénzed van? 49

7 . Nincs sok barátunk Olaszországban. ; ; Mennyi bort kérsz? Keveset vagy sokat? ; ; Hány görög ételt ismersz? Sokat vagy keveset. ; Milyen üdít jük van?. Kosztasz moziban van a barátaival. ; Tetszik ez az épület? ( ) ; Tetszenek a téren lév virágok? \UXU Fordítás magyarról görögre Hány barátod van? ; Hány sört kértek? ; Nikosznak három szép gyereke van.. Van két útlevelem. Egy magyar és egy görög... Nagyon fáradt vagy. Talán sok gondod van?. ; Kérek két citromlét, három narancslét és négy kávét.,. Kérek négy sört a barátaimnak. /. Egy teát kérek sok citrommal.,,. Mennyi citromot kérsz a teádba? ; Otthon vagyok a barátn immel.. \UYU A BIRTOKOS ESET Az eddig megismert végz dés f nevek, illetve az azokra vonatkozó nével k és melléknevek képzése birtokos esetben a következ : 50

8 Egyes szám Többes szám Nével Melléknév F név Nével Melléknév F név Hímnem / N nem / Semlegesnem / A fenti táblázatból is megállapítható, hogy a birtokos eset képzése a hangsúlyozástól eltekintve nem túl bonyolult: egyes számban az - és - vég szavaknál a birtokos eset végz dése -, az - vég eknél -, az - és - vég eknél elmarad a -, ellentétben a n nemmel, ahol a szó végéhez - járul. Többes számban minden f névnél - / végz déssel találkozunk, a határozott nével k és melléknevek esetében pedig megsz nik a nemek közötti különbség. Az egyedüli nehézséget a hangsúlyozási szabályok jelentik, amelyek megismerését elég haladó szinten elsajátítani *. Egyel re megelégedhetünk azzal a megfigyeléssel, hogy többes szám birtokos esetben a hangsúly általában, egyes számnál pedig a harmadhangsúlyos - és - vég szavak többségénél a szó vége felé vándorol: -, -. Fontos viszont megjegyezni, hogy míg a magyarban a birokos jelz (a birtokos) megel zi a jelzett szót (a birtokot), addig a görögre ennek a fordítottja jellemz : Nikosz felesége szép. H. Ha pedig a birtokos maga az állítmány (névszói állítmány), ne felejtsük el a görögben a létigét kitenni elé (igei-névszói állítmány): Az autó Nikoszé. (= Az autó van Nikoszé). Példák 5.2.* Lásd a 16. leckében. 51

9 / ; Kié ez az autó? /. Ez az autó Nikoszé/Mariáé., /. A tanárnál lév könyvek Vasziliszé/Elenié.. Maria autója piros.. Magyarország f városa Budapest. *. Leonidasz apukája görögtanár.. A szálloda szobái a tengerre néznek. :. A könyv címe: A görögök története. \UYU Fordítás görögr l magyarra. Ez a könyv Kosztaszé.. Alexandrosz fia jó tanuló.. Görögország f városa Athén.. A lakás szobái világosak.. A lányunk barátn i Athénban tanulnak. ; Ismered annak a férfinak a feleségét? ; Mi a magyarok kedvenc étele? \UYU Fordítás magyarról görögre Kié ez a könyv? ; Vár (téged) a barátom anyukája * Ügyeljünk az alábbiak fordítására: görögtanár =, görögóra =. 52

10 Mi Görögország f városa? ; Vár rád az a fiú, akinek a testvére olasztanár.. Könny a görögóra? ; Ez a könyv nem Hrisztoszé, hanem Vasziliszé.,. Otthon lesznek a barátaid szülei? ; \UZU AZ ÉLETKOR KIFEJEZÉSE Az alapkérdés: Hány éves vagy? Görögül: * ; Az életkort, mint ahogy az a kérdésb l is kiderül, birtokos esettel fejezik ki. Egyedül azt kell megjegyezni, hogy az 1, 3 és 4 számneveknek birtokos esetük is van: ( ),,. Példák.... Kosztaszka egy éves. A lányom három éves. Huszonnégy éves vagyok. A nagymamám nyolcvan éves. \UZU Fordítás görögr l magyarra. Az apukám negyvenegy éves.. A tanárn m lánya csak három éves.. Ez a szálloda száz éves. ; Hány évesek a szüleid? 5.3.* A -t -nak is lehet mondani, s olykor a szóvégi - is elmarad. 53

11 \UZU Fordítás magyarról görögre Nem tudod véletlenül, hány éves az a lány? ; Még nem vagyok ötven éves.. Eleni anyukája hatvannégy éves.. Nikosz autója tizenegy éves.. \U[U A MEGSZÓLÍTÓ ESET A megszólító eset tulajdonképpen megegyezik az alanyesettel (pl.!!!!!!), kivéve az egyes számban álló, hímnem szavakat, ahol elhagyjuk a szóvégi - -t (pl.!!!!!!). Egyes - vég szavak megszólításkor - végz dést kapnak. Ezzel els sorban de nem kizárólag a hosszabb szavaknál találkozhatunk, keresztnevek esetében pedig a teljes, nem rövidített alakoknál (pl.!!!!!!) Példák,!,!,!,!!!!!!!!! Szia, Maria! Jó napot/reggelt, Vaszilisz! Jó estét, Janisz! Jó éjszakát, Eleni! Hölgyeim és Uraim! Barátom! Tisztelt Uram! Papadopulosz úr! Hölgyem! Gyerekek (Srácok! /Fiatalok!)! Fiatalember! Doktor úr! 54

12 Mivel a megszólító eset amint azt a fenti példákon is láthattuk csak a hímnem f - és mellékneveknél tér el az alanyesett l, s használata meglehet sen korlátozott, annak feltüntetését l a f név- és melléknévragozás során eltekintünk. \U\U AZ ÓRA Két alapkérdés van: Hány óra van? és Hány órakor? Görögül: ; Hány óra van? A válaszhoz a következ k ismerete szükséges: - a válaszban ugyan nem mondják ki sem azt, hogy óra, sem azt, hogy perc, mégis tudnunk kell, hogy az óra ( ) n -, a perc () pedig semlegesnem. Az ezekre utaló számnevek ugyanis ennek megfelel en szerepelnek az adott nemben. - a magyartól eltér en az id t nem viszonyítjuk sem a negyed, sem a fél órához, csakis az egészhez. A 30. percig az egész órához adunk hozzá ( ), a 31. perct l a következ egészb l vonunk le ( ). Két szót kell még tudni: negyed, fél *. Példák ; ( ).. Hat (óra) múlt öt perccel. Negyed négy. 5.5.* A fél kifejezésének egy másik módjával a 12. leckében találkozunk. 55

13 ..... Negyed négy múlt hat perccel. Fél tíz lesz öt perc múlva. Fél kett. Négy óra lesz három perc múlva. Háromnegyed kilenc. Hány órakor? Görögül: ; A válasz megadásához a elöljárószó lesz segítségünkre, amely összeolvad az azt követ határozott nével vel, azaz fél kett ig a **, fél kett után a kerül a számnév elé. Példák Hat óra után öt perccel. Negyed négykor. Negyed négy után hat perccel. Fél tíz el tt öt perccel. Fél kett kor. Négy óra el tt három perccel. Háromnegyed kilenckor. Ha az id pontot a napszakkal együtt használjuk, akkor el ször az órát mondjuk, s utána a napszakot, amely tárgyesetben, a rá vonatkozó határozott nével vel együtt áll: Reggel 7-kor. Déli 2-kor. (ez a görögöknél még délnek számít) Délután 5-kor. Este 10-kor. Éjjel 1-kor. 5.5.** A beszélt nyelvben használatos a is. 56

14 Még egy fontos kérdés lehet: ; Hány órától hány óráig? Nézzünk néhány példát öt olyan igével, amelyekkel az id pont használata gyakran fordul el : Az óra délután fél ötkor kezd dik. A film éjszaka háromkor ér véget. Az áruház reggel hétkor nyit. A bankok fél négykor zárnak. A vonat délután négy óra el tt tíz perccel indul Athénba. \U\U Fordítás görögr l magyarra ; Hánykor leszel otthon? ; Hánykor indul a vonat Thesszalonikibe?. Hatkor várlak a téren.. A bankok nyolc körül nyitnak.. A film negyed tizenegykor kezd dik a tévében.. Délután hétig az egyetemen leszünk. \U\U Fordítás magyarról görögre Hány órakor zár az üzlet? ; A tanóra nyolckor kezd dik, és fél tízkor ér véget.,. Hány órakor indul a repül Budapestre? ; 57

15 Reggel nyolctól délután ötig otthon leszek.. A film kilenc után tíz perccel kezd dik a moziban.. Fél tizenkett t l várni foglak a barátom lakásában.. \U]U SZÁMNEVEK 200-TÓL A százasoknál megkülönböztetjük a nemeket, a melléknévi ragozású számneveket csak többes számú alakjukban használjuk. Mivel ilyen nagy számokat f leg pénzekre vonatkoztatva használunk, az alábbi táblázatban a n - és semlegesnem alakokat emeljük ki, a pénznemek ugyanis ilyen nem ek. Például: euró, dollár, forint, font. Szám Hímnem N nem Semlegesnem Példák 333 euró 814 dollár 987 forint 534 font 601 font 58

16 Az ezer ragozására ugyanaz vonatkozik, mint a százasokéra, azaz a vonatkoztatott szó nemével kell egyeztetni. Kétezert l viszont az ezresek (, tsz. ) és a milliók ( ) már nem melléknevek, hanem f nevek, amelyek neme a viszonyított szó nemét l függetlenül adott. Szám Hímnem N nem Semlegesnem Ügyelni kell arra, hogy az ezresek, illetve milliók el tt álló számneveket nemben ezekkel, s nem magával a vonatkoztatott szó nemével kell egyeztetni. Példák Mennyibe kerül? ; 200 euró euró euró forint forint 59

17 \U]U Fordítás görögr l magyarra kétszáztizenhárom euró ezerötszáz forint háromezer-ötszáz euró háromszázezer forint egymillió euró hárommillió háromszázezer forint \U]U Fordítás magyarról görögre kilencszázötven euró ezerkétszáztizenhárom forint négyezer euró háromszáztízezer euró egymillió ötszázezer forint tízmillió euró 60

18 6. LÉPÉS 61

19 Szavak szeret hall, hallgat ( ) igaz(ság) válaszol szembe(n) kés (n) balra ( ) Ausztria ( ) benzinkút ( ) Bulgária ( ) Németország ( ) nagymama miért, mert ( ) nyelv ( ) iroda jobbra ( ) lakás mellette, mellé ( ) munka, dolog, tennivaló egyenesen (, tsz. - ) (ül )hely ( ) orvosi rendel minden (egyes) lent, le ( ) központ, belváros közel (+ tárgyeset) mond, hív vhogy f z együtt messze, távol ( ) ablak ( ) nap bent, bele utána tud, bír, -hat/het elöl, elé gondol vmit korán amikor mindig fent, fel ( ) haza hátul, hátra kell el bb ( ) Románia ( ) Róma (+ tárgyeset) kérdez vkit megáll, abbahagy fordul, kanyarodik! bocsánat! ( ) étterem utazik ( ) posta semmi(t) ennyire, annyira eszik ( ) jelz lámpa tehet vmir l, hibás ( ) természet szükséges 62

20 ]UXU A NA SEGÉDSZÓ talán a legfontosabb segédszó, amellyel az újgörögben nem létez f névi igenevet, és a felszólítást tudjuk kifejezni. Pl.: várni akarok, azt akarom, hogy várj,. Mivel a magyar f névi igenév felszólításnak is felfogható (várni akarok = azt akarom, hogy várjak), könnyen beláthatjuk, hogy ilyen jelentésben a f - és mellékmondat igéjét számban és személyben egyeztetni kell: várni akarok várni akarsz várni akar várni akarunk várni akartok várni akarnak segédszóval amelyet kés bb a köt mód legf bb segédszavának fogunk nevezni leggyakrabban az alábbi igék után találkozunk: * + akar vmit tenni tud / bír / -hat/het vmit tenni kell vmit tenni szeret vmit tenni Példák.. ;..... Nem akarok várni. Meg akarlak várni. Meg akarsz várni? Azt akarom, hogy várj meg. Nem várhatlak meg. El kell mennem a postára. Mindennap dolgoznunk kell. Nem szabad mindennap 6.1.* A igét nem kell az alannyal egyeztetni, csak egyes szám 3. személyben használatos. Tagadva ( ) a jelentése: nem szabad. nem kell görög megfelel je:. (Ezzel a 16. leckében még találkozunk.) 63

21 . ;. dolgoznotok. Nem kell/szükséges mindennap dolgoznotok. Szerettek Magyarországon lakni? Szeretek görögül beszélni. ]UXU Fordítás görögr l magyarra. Nem akarlak megvárni.. Holnap nem tudok elmenni moziba, mert dolgom lesz. ; Szeretsz a központban lakni?. Tudnunk kell az igazat.. Nem szabad ilyen sokáig tévét néznetek.. A görögök szeretnek Magyarországra utazni.. Az anyukámnak el kell mennie a tanárn m lakására. ]UXU Fordítás magyarról görögre Megvárhatlak? ; Szerettek olaszul tanulni? ; Nem akarom, hogy mindennap nézz tévét.. Meg kell várnom a barátaimat.. Szeretsz f zni? ; A fiam nem szeret iskolába járni.. Nem fejezhetem be mindennap ilyen korán a munkámat.. ]UYU A CSELEKV SZEMÉLYRAGÚ IGÉK RAGOZÁSA 64

22 Korábban csoportosítottuk már a cselekv személyragú igéket. Érdemes ezeket összefoglalni, s gyakorolni a ragozásukat. 1. Hangsúlytalan személyragú igék Idáig többnyire ilyen igékkel találkoztunk, pl.:,,. Ragozásuk: (tud, ismer) ritkábban Láthatjuk, hogy a hangsúly nem a személyragon, hanem a szót n van. 2. Hangsúlytalan, összevont személyragú igék csoport legjellemz bb képvisel je a : Ragozásuk: * ritkábban (megy) Így ragozzuk még pl. az (hall, hallgat) (eszik), (mond, hív vhogy) és (tehet vmir l, hibás) igéket is. 6.2.* A jelentése még: menjünk! Ez az egyetlen olyan ige, amely többes szám 1. személyben a nélkül is kifejezhet felszólítást. 65

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

[UXU FONETIKAI SAJÁTOSSÁGOK

[UXU FONETIKAI SAJÁTOSSÁGOK 4. LÉPÉS 26 Szavak ( ) repül tér még - - drága -b l/b l, -ról/r l, -tól/t l - - csúnya holnap - - (mutató névmás) ez, az tesz, rak kivesz -ért, miatt, - részére, -ra/re, - ba/be, -nak/nek, számára, -ról/r

Részletesebben

Szavak. ( ) kedd ( ) február ( ) sz -szor/szer/ször, alkalom ( ) tél tegnap ( ) karácsony ( ) szín ( ) görögsaláta

Szavak. ( ) kedd ( ) február ( ) sz -szor/szer/ször, alkalom ( ) tél tegnap ( ) karácsony ( ) szín ( ) görögsaláta 7. LÉPÉS 73 Szavak angolul pontosan - - másik ( ) tavasz ( ) április - - elég, elég sok ( ) augusztus ( ) könyvtár ( ) Franciaország ( ) születésnap németül ezért ( ) december ( ) hétf - - következ ( )

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 Chikán Ildikó Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 grammatika, szórend, állandósult szókapcsolat Külföldiek számára a magyar nyelv egyik kényes pontja a szórend. Az intézetben

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére.

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére. Idegesített, hogy nem tudják diagnosztizálni. Hát az orvostudomány nem tud semmit?" Egy család, amelynek tagjai megszakadnak a munkában, elviselik az elviselhetetlent, küzdenek a fogyatékkal, és közben

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

Tizedik lecke. szeretek levelet írni nem tudok jól írni

Tizedik lecke. szeretek levelet írni nem tudok jól írni Tizedik lecke Képeslapok Drága Lilla! Ez az első magyar levél, amit írok. Szeretek levelet írni, de magyarul az az igazság nem tudok jól írni. Naplót írok ugyan, de az nem igazi írás. Itt minden nagyon

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Munkaügyi Kutatóintézet Budapest Sorszám:... Szociológiai Csoport Debrecen Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Az adatszolgáltatás önkéntes! 1983. 1. Az interjú körülményeire vonatkozó

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Tartalom Az ige alakjai 5 A., t' r za anyt es a argyas ragozas 6 K.. Jeen tö o mo'd 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37 Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Felszólító

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling. the time)

PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling. the time) PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling the time) 1 KÉRDEZÉS AZ IDİRE Megkérdezhetjük, hogy a) Mennyi az idı éppen (Mennyi az idı? Hány óra van?) What time is it? What is the time? (What s the time?) Erre a választ

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az informatika tárgy oktatásának folyamata Dr. Nyéki Lajos 2015 Az oktatási folyamat fogalma Oktatási folyamat - az a folyamat, amelynek során az egyes tantárgyak éves vagy több éves tananyagának feldolgozására

Részletesebben

Ismétlés nélküli permutáció

Ismétlés nélküli permutáció Ismétlés nélküli permutáció Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböz elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ezt n elem ismétlés nélküli permutációjának nevezzük.) Például hány féleképpen lehet sorba

Részletesebben

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek gyerekeknek) egyaránt. Ez az olasz nyelvkönyv

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE 1. Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. Sajnos vagy szerencsére? A belvárosban lakom. A földszinten lakom. Elég messze lakom a belvárostól.

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség számítási szabályzat célja, a vállalkozás gazdálkodásának hatékonyabbá tétele a költséggazdálkodás tervezése, elemzése útján. Szabályozza

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.1. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.1. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.1. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a

Részletesebben

Ötödik lecke. Az ingatlanközvetítőnél

Ötödik lecke. Az ingatlanközvetítőnél Ötödik lecke Az ingatlanközvetítőnél Új lakás - Jó napot kívánok! - Üdvözlöm! Tessék helyet foglalni! - Bérlakást keresek. Budán vagy a Belvárosban, de valami csöndes helyen. - Mekkorát? Ön egyedül van?

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS

SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS DOI: 10.15773/EKF.HABIL.2015.001 Einhorn Ágnes SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja 2005-ben Habilitációs dolgozat Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A latin nyelv eredete és szerkezete Dióhéjban a

Részletesebben

A világos, egyértelmű utasítások fontossága

A világos, egyértelmű utasítások fontossága A világos, egyértelmű utasítások fontossága Kedves Szülők, ebben a fejezetben a következő témákkal foglalkozunk: - Miért tűnik úgy, hogy az ADHD-s gyermek meg sem hallja, amit a szülő mond? - Fejleszthető-e,

Részletesebben

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek Kézirat a Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek című előadáshoz Dr. Győri István NEVELÉSTUDOMÁNYI PH.D. PROGRM 1999/2000 1 1. MTEMTIKI LPOGLMK 1.1. Halmazok Halmazon mindig bizonyos dolgok

Részletesebben

Nyolcadik lecke. mindkettő = mind a. kilencvennyolc. kilencvennyolcadik lap

Nyolcadik lecke. mindkettő = mind a. kilencvennyolc. kilencvennyolcadik lap Nyolcadik lecke A turistainformációban Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Tessék parancsolni! Kérem szépen, hogyan juthatok Budapestről Esztergomba? Hát, kérem, autón, vonaton, autóbuszon és hajón. Repülőn egyelőre

Részletesebben

Bernhard Weber fordította: ef

Bernhard Weber fordította: ef Bernhard Weber fordította: ef. [Aqueduct] aquae ductus (pronounced aq ue duct) latin = vízvezeték 2 4 ügyes csatorna-, és házépítő mesternek 8 éves kortól Házakat építeni nem nehéz, de azokat vízzel ellátni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december hó 12. én 17 órai kezdettel Tardon a Faluházban megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Gál János polgármester,

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. július augusztus (854 891. o.) Hermann Zoltán Varga Júlia A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) Tanulmányunkban

Részletesebben

Második lecke. leszáll (ön)

Második lecke. leszáll (ön) Második lecke Barátság Bocsánat, leszáll? Nem, még maradok. Ön leszáll? Igen. De nem sürgős. Lassan halad ez a busz. Lassan. Itt mindig lassan halad. Itt mindig dugó van. Négy óra. Mindenki siet haza.

Részletesebben

Ötödik lecke. Az ingatlanközvetítőnél

Ötödik lecke. Az ingatlanközvetítőnél Ötödik lecke Az ingatlanközvetítőnél Új lakás - Jó napot kívánok! - Üdvözlöm! Tessék helyet foglalni! - Bérlakást keresek. Budán vagy a Belvárosban, de valami csöndes helyen. - Mekkorát? Egyedül kíván

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 77 D1 Magyar pénzek Ki vagy mi látható az egyes magyar pénzérméken, bankjegyeken? Írd a pontozott

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Bináris keres fák kiegyensúlyozásai. Egyed Boglárka

Bináris keres fák kiegyensúlyozásai. Egyed Boglárka Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Bináris keres fák kiegyensúlyozásai BSc szakdolgozat Egyed Boglárka Matematika BSc, Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet : Fekete István, egyetemi

Részletesebben

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig.

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Tartalom p1 Drill01 Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Drill02 A második gyakorlatban további tárgyakat

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar Suzuki Zrt.

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni?

Lenni vagy nem lenni? Lenni vagy nem lenni? nyelvtani feladatok Alapszabályok / Basic Rules o A mondatban van olyan szó, amelyik a Hol? kérdésre válaszol van, vannak When there is a word in the sentence that responds to the

Részletesebben

Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyv. Második, átdolgozott kiadás. Debreceni Nyári Egyetem, 1996

Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyv. Második, átdolgozott kiadás. Debreceni Nyári Egyetem, 1996 Dominka Ede Harald Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyv. Második, átdolgozott kiadás. Debreceni Nyári Egyetem, 1996 A magyar mint idegen nyelv területén külföldi vendégeink számára a Debreceni Nyári Egyetem

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

VÁZLAT A VALÓRA - VÁLTÓ PROGRAMRÓL

VÁZLAT A VALÓRA - VÁLTÓ PROGRAMRÓL VÁZLAT A VALÓRA - VÁLTÓ PROGRAMRÓL Előzmények Nem rendkívüli, de azért szokványosnak sem mondható ötlet, hogy Balázs Béla-díjas filmrendező idejének, energiájának egy jelentős részét tehetséges fiatalok

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Második lecke. leszáll (ön)

Második lecke. leszáll (ön) Második lecke Barátság Bocsánat, leszáll? Nem, még maradok. Ön leszáll? Igen. De nem sürgős. Lassan halad ez a busz. Lassan. Itt mindig lassan halad. Itt mindig dugó van. Négy óra. Mindenki siet haza.

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL Intézményi fejléc (neve stb.) és arculat: az intézmény adja meg! I.1/a. Hogyan kapcsolódik ehhez az intézményhez? LÉNYEGES SZŰRŐ KÉRDÉS! Ha a válasz 1 HALLGATÓI ÉS VÉGZETT

Részletesebben

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Aquinói Szent Tamás a filozófiatörténetnek egy izgalmas korában élt. A tizenkettedik

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány

Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése 2012 Összefoglaló tanulmány Készítette: Dr. Kovács Péter, egyetemi docens Dr. Kosztopulosz Andreász, egyetemi docens Dr. Révész Balázs, egyetemi docens Kiss

Részletesebben

Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 17-én, Vanyarc, Művelődési Ház (2688 Vanyarc, Veres

Részletesebben

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400 BAMBI: ALISA: született 2007. december 1. született 2008. március 1. szuka ivartalanított szuka Roti keverék. Játékos kölyök. Vizslakeverék. Kamaszkorát éli, nagyon eleven és játékos. BIKFIC: már gazdára

Részletesebben