3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja"

Átírás

1 Pedagógiai-mővelıdési program Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja A szakközépiskolában tanított tantárgyak helyi tantervei Szakmai orientáció - Pályaorientáció 3. kötet Szombathely 2011.

2 Tartalomjegyzék PÁLYAORIENTÁCIÓ...6 Szakközépiskola egyéb szolgáltatás szakmacsoport évfolyam...6 Bevezetés...6 Az életpálya-építés...6 Személyközpontúság az életpálya-építésben...7 Életpálya-építés munkamód tanulási mód...7 Pályaválasztás és pályaorientáció...7 Tanulási stílus, tanulási környezet, PoTan...10 Érdeklıdés modul (modul jele: PoÉrd)...11 Képességek modul (modul jele: PoKép)...12 Képességek modul (PoKép)...13 Értékek modul (jele: PoÉrt)...15 Célok (pályacélok) kialakítása modul (modul jele: PoCél)...16 Tanulási stílus tanulási környezet modul (modul jele: PoTan)...18 Munkamód modul (modul jele: PoMmód)...19 Kockázati tényezık, munkakörülmények modul (modul jele: PoKo)...20 Társas kapcsolatok, szociális jellemzık modul (modul jele: PoTk)...20 Végzettség - Hasonló foglalkozások modul (modul jele: PoHf)...22 Információszerzés pályákról/foglalkozásokról modul (modul jele: PoInsz)...23 Információszerzés pályákról/foglalkozásokról modul (modul jele: PoInsz)...25 Információk összevetése, összeillesztése modul (modul jele: PoIni)...26 Életszerepeink modul (modul jele: PoÉsz)...27 A munka világa modul (modul jele: PoMvi)...27 Változó lehetıségek a munkaerıpiacon modul (modul jele: PoVl)...28 A munkavállalásról bıvebben modul (modul jele: PoMvb...28 Szakmai követelmények, a munkavégzés hatásai az emberre modul (modul jele: PoSzk)...28 Üzem és tanmőhely látogatás, szakmai elıadások modul (jele: PoUl)...29 Álláskeresési praktikák. Önéletrajz készítése modul (modul jele: PoÁk)...29 Konfliktusok kezelése. A konfliktusok során tanúsított magatartás modul (jele: PoKf)...30 A munkaügyi központok munkája c. modul (modul jele: PoMk)...30 Az Európai Unió és a munkavállalás, közösségi jogok, lehetıségek modul (modul jele: PoEu)...30 Tanulói portfóliók bemutatása, egyéb tevékenységek modul (jele: PoPf)...31 Általános célok, feladatok...34 Helyi célok...34 Fejlesztési követelmények...34 Fodrász...35 Belépı tevékenységi formák: évfolyam évfolyam...36 Belépı tevékenységi formák...36 Tanulók értékelése, ellenırzése:...37 Módszertani ajánlások:...37 Kozmetikus...38 Belépı tevékenységi formák évfolyam

3 Éves órakeret felosztása évfolyam...39 Belépı tevékenységformák:...39 Éves órakeret felosztása...40 Fogtechnikus évfolyam évfolyam...42 Belépı tevékenységformák...42 Továbbhaladás feltételei...44 Tanulók értékelése, ellenırzése...44 Módszertani ajánlások...44 Szakközépiskola könnyőipar szakmacsoport...47 RUHAIPARI ALAPOZÓ GYAKORLATOK évfolyam...47 Célok és feladatok...47 Helyi célok és feladatok...47 Fejlesztési követelmények ÉVFOLYAM...48 Belépı tevékenységformák...49 Követelmények:...50 Továbbhaladás feltételei: ÉVFOLYAM...51 Belépı tevékenységformák...51 Továbbhaladás feltételei: évfolyam...53 Célok és feladatok...53 Helyi célok és feladatok...53 Fejlesztési követelmények...54 Belépı tevékenységformák...54 Követelmények...56 Továbbhaladás feltételei évfolyam...58 Belépı tevékenységformák...58 Továbbhaladás feltételei...59 Értékelés, ellenırzés...60 Módszertani ajánlások...60 Feltételek...61 Tárgyi feltételek:...61 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŐIPAR SZAKMACSOPORTRA...62 KÖNNYŐIPARI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK évfolyam...62 Célok és feladatok...62 Fejlesztési követelmények évfolyam...63 Belépı tevékenységformák...63 A mőszaki ábrázolás alapjai...63 Munka- és környezetvédelem a könnyőiparban...63 Mőszaki ábrázolási gyakorlatok...64 A továbbhaladás feltételei

4 10. évfolyam...65 Belépı tevékenységformák...65 Könnyőipari technológia:...65 Könnyőipari gyártmány-elıkészítés szakrajz: évfolyam...65 Belépı tevékenységformák...65 Öltözködéskultúra...66 A könnyőiparban alkalmazott anyagok...66 Könnyőipari technológia:...66 A továbbhaladás feltételei évfolyam...67 Belépı tevékenységformák...67 Öltözködéskultúra...67 A könnyőiparban alkalmazott anyagok...67 A továbbhaladás feltételei...68 Szakközépiskola informatika szakmacsoport...69 INFORMATIKAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK évfolyam...69 Célok és feladatok...69 Fejlesztési követelmények - fejlesztendı kompetenciák...70 Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez...72 Tanítási-tanulási munkaformák évfolyam...73 Belépı tevékenységformák...73 Informatikai alapismeretek...73 A továbbhaladás feltételei évfolyam...74 Belépı tevékenységformák...74 Programozási alapismeretek...74 Webgazdasági alapismeretek évfolyam...77 Belépı tevékenységformák...77 Számítógép-programozás...77 A továbbhaladás feltételei évfolyam...78 Belépı tevékenységformák...78 Számítógép hálózatok...78 A továbbhaladás feltételei...79 INFORMATIKAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK évfolyam...79 Célok és feladatok...79 Fejlesztési követelmények évfolyam...80 Belépı tevékenységformák...80 Számítástechnikai gyakorlatok...80 A továbbhaladás feltételei évfolyam...82 Belépı tevékenységformák...82 Weblap szerkesztés, és multimédia alkalmazások

5 A továbbhaladás feltételei...82 Belépı tevékenységformák...82 Számítógép-programozási gyakorlatok...83 A továbbhaladás feltételei évfolyam...83 Belépı tevékenységformák...83 Számítógép-programozási gyakorlatok...84 A továbbhaladás feltételei évfolyam...84 Belépı tevékenységformák...84 Adatbázis-kezelés...85 Számítógép-hálózatok gyakorlat...86 A továbbhaladás feltételei

6 PÁLYAORIENTÁCIÓ Szakközépiskola egyéb szolgáltatás szakmacsoport évfolyam Heti óraszám: 2 Bevezetés A jelen helyi tanterv az Oladi ÁMK Szakképzı Iskolájában az egyéb szolgáltatás szakmacsoportban indított szakközépiskola számára készült. Az érettségi vizsga letétele után iskolánkban a szakmaválasztás lehetısége ebben a szakmacsoportban korlátozott, pedagógiai programunk azt a célt tőzte ki, hogy ezért ez a szakközépiskolai képzés a kozmetikus, a fodrász, illetve az egészségügyi szakmacsoportba tartozó fogtechnikus szakmák tanulására készítsen fel. Ennek érdekében a szakma tanulása szempontjából fontosnak tartott közismereti tárgyak (biológia, kémia) óraszámát megnöveltük, továbbá évfolyamonként heti 2 órát biztosítunk helyi tantárgyként - arra, hogy a tanulókat pályaorientációs foglalkozások keretében felkészítsük a felelıs szakmaválasztásra, alapvetı munkaerıpiaci ismeretekkel ruházzuk fel, majd a felsıbb évfolyamokon megismerkedjenek a választható szakmák (kozmetikus, fodrász, fogtechnikus) alapjaival. A Pályaorientáció tehát helyi tantárgy, de a évfolyam számára készült helyi tanterv kerettantervi ajánlásra épül, alapja a szakiskolák számára kiadott Pályaorientáció kerettanterv. Választásunk indoka, hogy annak tartalma és korszerő szemléletmódja jól alkalmazható a szakközépiskolai oktatásban is, és összhangban van a képzés célrendszerével. A Pályaorientáció tantárgy elsıdleges célja a évfolyamon tehát az általános alapozás, az életpálya-építéshez, a pályaválasztáshoz szükséges ismeretek, kompetenciák közvetítése, a tanulókban az ehhez szükséges helyes önismeret kialakítása. Az életpálya-építés Az egyéni életút tervezésében jelentıs kulturális módosulás történt az elmúlt évtizedekben. A karrier tervezése az egyenes algoritmusok világából az elágazó algoritmus felé módosult. Amikor arra a kérdésre keressük a választ, mi szeretnél lenni, akkor már nem elegendı egyetlen szakma és annak egyre magasabb szintő megjelölése vagy valamilyen egymást követı pozíciók felsorolása. A lehetıségek köre kitágult, az egymásra épülı, egymásból következı életpálya-építés mellett megjelentek az alternatívák, az esélylatolgatások, amelyek egymás mellett és nem egymásra épülve fogalmazódnak meg. Mindezekbıl következik, hogy az életpálya-építés nem pusztán egyetlen foglalkozás, s az ahhoz szükséges szakmai képzés és végzettség megszerzésének kijelölését jelenti. Az életpálya-építés stratégiájának a következı területekre kell minden esetben kiterjednie: a lehetséges alternatívák meghatározása, az egyes foglalkozások várható trendjeinek (szakmai ismeretek változása, munkakör szélesedése/szőkülése, gazdasági földrajz szerinti alakulása stb.) elemzése, 6

7 az egyes foglalkozások tartós gyakorlásával kapcsolatos követelmények (szakmai ismeretek megújításának várható gyakorisága és mértéke, a szakma gyakorlásához szükséges személyes fizikai, szellemi, mentális megfelelés fenntartása) elemzése, a lehetséges és kívánt foglalkozások átjárhatóságának vizsgálata. Személyközpontúság az életpálya-építésben Minden ember rendelkezik önmagáról kialakított képpel, identitással. Fejlıdésünk során ez elıször kezdetlegesen jelenik meg, majd egyre több elemmel bıvül, végül az egyénre jellemzı saját tartalommal szilárdul meg, s lesz a felnıtt személyiség meghatározója. Természetszerőleg a 9. évfolyam célcsoportjára ez a szilárd identitás még nem jellemzı. Életkori sajátosságaik alapján azonban annak irányai, fıbb jellemzıi, tartalmai már jól kivehetık, s alapként használhatók az életpálya-építésben és az annak részét képezı pályaorientációban. A különbözı identitáselméletek közül olyan elmélet alkalmazása célszerő, amelynek mérhetısége egyszerő eszközökkel biztosítható, elemei pedig információt nyújtanak az egyén pályaelképzeléseirıl. A sikeres és alaposan végig vezetett életpálya-építéshez, orientáláshoz szükséges, hogy ne egyetlen elmélet alapján gondolkodjunk, mert az nem ad, nem adhat minden tekintetben átfogó képet az adott emberrıl. Életpálya-építés munkamód tanulási mód Fiatal korban a munkamóddal leginkább rokon viselkedés a tanulási mód. Ennek elemzése, azonosítása járulékos adatként lényeges az életpálya-építésben, mint egyfajta kontrolleljárás. Az életpályamodell realitásképességére megfelelı extrapolációt jelent, ha azt összevetjük a konkrét tanulási tevékenységgel, tanulási móddal. Amennyiben az tapasztalható, hogy a valós tanulási mód, illetve a hozzá rendelhetı munkamódok harmonikusan illeszthetık a felállított életpályamodellhez, abban az esetben a modell érvényesnek tekinthetı. Pályaválasztás és pályaorientáció A sikeres pályaválasztás gyakorlati szempontból három alaptényezı alkalmas, illetve megfelelı együttállásán alapszik. Ezek a betölthetı foglalkozások, a tanulható szakmák és az egyén személyisége, jellemzıi. Ennek az együttállásnak lehetnek ideális és lehetnek reális szintjei. Alapvetıen az ideális szint megfogalmazása, rögzítése szükséges a pályaválasztás során, hiszen az életpálya-építés nem alapozódhat eleve kompromisszumra. Az ideális szintet reálissá formáló tényezık: az egyén mobilitási képessége, a kiválasztott foglalkozás jövıképe, telítettsége, az adott szakmai képzési lehetıségek köre, az egyénnek vagy a családjának anyagi és egyéb vonatkozású forrásképessége, munkaerı-piaci ismeretek megszerzése. 1. A pályaorientáció tanításának célja A pályaorientáció célja a sikeres pályaválasztáshoz szükséges három alaptényezı megfelelı együttállásának feltárása, az együttálláshoz szükséges személyes aktivitások megtervezése, és az egyéni életpálya-elképzelések alapján a pályaválasztási döntés segítése, tudatosítása. 7

8 A pályaorientáció folyamatában a következı kérdések megválaszolása szükséges a cél elérése érdekében: 1. Az életpályatervben kigondolt, illetve meghatározott foglalkozás vagy foglalkozások eléréséhez megfelelı egyéni jellemzıkkel rendelkezik-e a konkrét személy? 2. Az életpályatervben kigondolt, illetve meghatározott foglalkozás vagy foglalkozások eléréséhez milyen szakmai képzés elvégzésére van szükség? 3. Az egyéni jellemzık alapján mely foglalkozások betöltése látszik a legmegfelelıbbnek a konkrét személy számára? 4. Az egyéni jellemzık alapján milyen szakmai képzés sikeres elvégzése a legvalószínőbb a konkrét személy számára? 5. A tanult szakma megfelelı-e az életpályatervben kigondolt, illetve meghatározott foglalkozás vagy foglalkozások betöltéséhez? 6. A tanult szakmában érvényesülhetnek-e a konkrét személy egyéni jellemzıi? 2. Kompetenciaszintek Alap Az önmeghatározás, helyzetelemzés elérendı alapkompetenciái: Képes önmaga megfogalmazására, elhatárolására más identitásoktól. Képes önmaga kritériumokat felállítani saját értékeléséhez, képes indokolni feltételválasztását és a jelölt eredmény miértjét. Alapkompetenciák a szerep- és pozíciómeghatározás, valamint az együttmőködési képesség vonatkozásában: Képes meghatározott feladatok nyomán ráhangolódni egy másik személyre, rövid idın belül megtalálja vele a közös nyelv lehetıségét. Saját érveit ki tudja fejteni, s képes a különbözı vélemények közötti kompromisszum meghozatalára. Az önmeghatározás alapkompetenciái az életpálya-építés vonatkozásában: Képes a felelısségvállalásra a személyes kapcsolatok kialakításában, a konfliktusok kezelésében. Képes a racionális döntéshozatalra. Képes egy-egy szakterület jellemzésére, a kapcsolódó szakmai képzések, foglalkozások, pályák meghatározására. Képes saját tanulási módjának (tanulási stílus, a sikeres tanuláshoz szükséges környezet) mint munkamódnak az értelmezésére és beépítésére életpálya-tervezésébe. Képes egyéni terv készítésére osztálytársak, barátok, szülık véleménye alapján. Képes az egyéni terv korrekciójára a fejlıdésbıl adódó változások figyelembevételével. Kiegészítı Önmeghatározás, helyzetelemzés vonatkozásában: Az alapkompetenciák kialakításakor a kritériumok kívülrıl adottak, s csak néhány szabad önismereti elemet tartalmaznak (pl. mennyi idı van egy adott feladatra, s ı mennyi idı alatt teljesített, mit jelent a két érték viszonya). A kiegészítı kompetenciák az önmeghatározást, helyzetelemzést a nagyobb önállóság szintjére emelik, amely által elérhetı a társas összehasonlítás. 8

9 További kiegészítı kompetencia ezen a területen a feltételek bıvítése esetén is biztonsággal kialakított énkép, reális helyzetmeghatározás önmaga jellemzıirıl, lehetıségeirıl, adottságairól. Szerep- és pozíciómeghatározás, valamint az együttmőködési képesség vonatkozásában: Az alapvetı kapcsolati megoldásokon (közös nyelven folytatott kommunikációs és kompromisszumos helyzetek kialakításának képessége) képes saját elsıdleges szerepjellemzınek figyelembevételével megoldások kezdeményezésére. Legvégsı kimenetnél egy tág keretek között megfogalmazott kooperációs helyzetben önállóan találja meg a megoldáshoz szükséges partnereit, a képviselendı szerepeket akár a másodlagos szerepjellemzık alkalmazásával is, amelyek az elvárt produktum létrehozásához szükségesek. Önmeghatározás az életpálya-építés vonatkozásában: Képes tájékozódni a foglalkozások, pályák változó világában. Képes a változó lehetıségek követésére a munkaerıpiacon. Képes elemezni és értékelni a munkavállaló szerepeit és lehetıségeit, és képes az elemzési eredményeket összevetni saját elképzeléseivel. 3. Kiemelt fejlesztési feladatok Énkép, önismeret vonatkozásában meg kell teremteni a lehetıséget a tanulók reális önismeretének kialakítására, fejlesztésére. A megvalósítás fizikai környezete ennek a célnak az elérését kell hogy segítse. A folyamat elemeinek, az elemek egymásra épülésének, kapcsolódásainak alkalmasnak kell lenniük az egyéni és a csoportos fejlesztésre, a személyes jellemzık erısítésére, a társas képességek mőködtetésére. A tantárgy tartalmának kialakítása, felépítése prioritásként kezeli a társas környezettel szembeni érzékenység, az alapvetı erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság kialakítását. A pályaorientációs folyamat jellemzıje, hogy a tanulók maguk is aktív részeseivé válnak a folyamatnak, ennek biztosítása a teljes folyamat során szükséges. Hon- és népismeret vonatkozásában kiemelten kell kezelni a történelmileg is meghatározó, nagy múltú kulturális értékeket, az életpálya-építés szempontjából hosszú távon is fenntartandó elemeket. Elsısorban a munka világához kötıdı természeti és társadalmi környezettel kell megismertetni a tanulókat, s ki kell alakítani bennük a hazánk és a más népek által elért értékek, eredmények megbecsülését. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra vonatkozásában a lehetséges életpályamodell kialakításánál figyelembe veendı, hogy hazánk európai uniós tagsága által a személyes jövı nem csak a nemzet határain belül, illetve nem csak magyar nemzetiségő állampolgárokkal együttmőködve alakítható. A tanulóknak meg kell ismerniük a munka világának hazai és európai sajátosságait, jellemzıt, értékeit, lehetıségeit, a különbözı kultúrák munkavállalást, egyéni életutat befolyásoló hatását. Környezeti nevelés vonatkozásában a sikeres pályaorientáció jellemzıje kell hogy legyen a környezettudatos magatartás kialakítása. Az életpálya-építés elágazó algoritmusú felfogása alapján a jövıbeli célok elérésének egyik eszközéül kiemelendı a tudás szerepe, az ismeretek elévülése és az új technológiák fejlıdése miatt az egész életen át tartó tanulás szükségessége. Információs és kommunikációs kultúra vonatkozásában egyre magasabb kompetenciaszintre emelve kell megteremteni a megismerési képességek fejlesztését, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre. A kommunikációs fejlesztés tekintetében kiemelten kell kezelni az önkifejezést, a megértésnek, a meghallgatás képességének, illetve az 9

10 asszertív viselkedésnek a kialakítását, a társas érintkezések kompromisszumos fejlettebb szinten konszenzusos megélésének gyakorlatát. Tanulás vonatkozásában a pályaorientáció maga is tanulás, de az ismeretelsajátítás a kognitív terület hangsúlyáról áttevıdik az affektív fejlesztés hangsúlyára. Továbbá a tanulás mint aktivitás önálló tartalomként is feldolgozandó a pályaorientációban. Testi és lelki egészség vonatkozásában kiemelten kell kezelni az egyes foglalkozások egészségügyi, fizikai és pszichikai kockázatait. Az életpálya kialakításakor minden esetben szem elıtt kell tartani, hogy a kockázatok ne haladják meg az egyén meglévı vagy a megfelelı fejlesztéssel elérhetı terhelhetıségeit. Felkészülés a felnıtt lét szerepeire vonatkozásában a pályaorientáció elsıdleges célja ennek a szempontnak a teljes körő érvényre juttatása. Ebbıl adódóan a Nemzeti Alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok maradéktalanul teljesítendık. 4. A 9. évfolyam tanterve A pályaorientáció 9. évfolyamán évi 74 órai idıkeretben az egymásra épülés sorrendjében és a megadott idıtartamban a következı modulokat dolgozzuk fel: A alapmodulok Modul neve, jele Óraszám Érdeklıdés, PoÉrd 4 Képességek, PoKép 6 Munkával kapcsolatos értékek, PoÉrt 4 Célok (pályacélok kialakítása), PoCél 4 Tanulási stílus, tanulási környezet, PoTan 6 Munkamód, PoMmód 4 Kockázati tényezık, PoKo 6 Társas kapcsolatok, szociális jellemzık, PoTk 4 Végzettség Hasonló foglalkozások, PoHf 4 Információszerzés pályákról, foglalkozásokról, PoInsz 16 Információk összevetése, összeillesztése, PoIni 16 B választható modulok Az Információszerzés pályákról, foglalkozásokról és az Információk összevetése címő (PoInsz és PoIni) modulok feldolgozási módjaiban javasolunk választhatóságot. Mindkét modul elvégzése kötelezı, azonban a tanulók érdeklıdése, aktivitása, kreativitási igénye szerint a tanár döntésére bízzuk, hogy a foglalkozási információkkal kapcsolatos két modulnak csak egy-egy vagy valamennyi témáját feldolgozzák-e a foglalkozások 32 órája során. Az eredményes foglalkozásvezetés lényeges feltétele: a pályaorientációt végzı tanár attitődjének, eszközrendszerének változtatása (moderáció, visszajelzés és órán kívüli, egyéni konzultáció). Ennek fejlesztésére többféle tanártovábbképzés ajánlható. 10

11 Érdeklıdés modul (modul jele: PoÉrd) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Öndefiníció. Verbális kommunikációs kompetencia, együttmőködés, érvelés, konszenzus, kreativitás. Munkatevékenységben megnyilvánuló érdeklıdés feltárása, egyéni és csoportos feldolgozása. Érdeklıdési irányok. Egyéni és csoportprofil. Érdeklıdés és képesség viszonya. Családi hagyományok. Egyéni győjtés naponta végzett kedvelt tevékenységeim (10 cselekvés felsorolása szóban, írásban kis kártyákra). Csoportos feldolgozás kis csoportok a hasonló tevékenységek alapján. Feladat közös pontok keresése a tevékenységekben, ennek alapján fölérendelt kategóriák, elnevezések létrehozása. Érdeklıdés definíciója ötletbörze tanári moderálással. Kulcsszavak győjtése, a fogalom meghatározása. Kulcsszavak: személyiség egy jellemzıje és mozgatója, tevékenységben válik láthatóvá, érzelemvezérelt, pozitív megközelítés, kíváncsiság, érdek. Jellemzıi. Tanári prezentáció. Gyakorlat: ötletbörze Milyen érdeklıdési irányok lehetségesek? Tanári prezentáció érdeklıdési típusok bemutatása (irányító, szociális, újító, módszeres, tárgyias). Egyéni gyakorlat mindenki próbálja magát besorolni: tapasztalatai alapján melyik típusba tartozhat? Csoportos megbeszélés milyen élmények, tapasztalatok alapján történt a besorolás? Az azonos csoportba tartozók tapasztalatainak összevetése. Képes önmaga megfogalmazására, elhatárolására más identitásoktól. Képes önmaga kritériumokat felállítani saját értékeléséhez, képes indokolni feltételválasztását és a jelölt eredmény miértjét. 11

12 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Egyéni munka: kérdıív kitöltése (l. Mellékletben), az egyéni érdeklıdés, profil megállapítása. Kitöltés után: élmények, egyéni profilok megbeszélése. Az egész csoportra dominánsan jellemzı csoportprofil létrehozása. További feldolgozási lehetıségek: érdeklıdés és képesség viszonya, tantárgyi érdeklıdés pályaérdeklıdés, érdeklıdés és családi hagyományok felismerése a pályaválasztásban, foglalkozások presztízse és e szerinti rangsorolása. Képességek modul (modul jele: PoKép) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Öndefiníció. Verbális kommunikáció. Együttmőködés. Érvelés, konszenzus. A képességek fajtái, egyéni és csoportos feldolgozás. Pedagógiai szemléletformálás. Közös pontok keresése. Képességek és készségek definíciója. Egyéni győjtés naponta végzett kedvelt tevékenységeim (10 cselekvés felsorolása szóban, írásban kis kártyákra) tovább folytatjuk a feldolgozási munkát. Mindenki tekintse át a tevékenység listáját, ha szükségesnek tartja, egészítse ki. Csoportos feldolgozás kiscsoportok alakítása a hasonló tevékenységek alapján. Forgószínpad: a kiscsoportok összetétele fogaskerékszerően változhat, cserélıdhet. Feladat a tevékenységek elvégzéséhez milyen képességek, készségek szükségesek. Kiemeléssel, megerısítéssel. Kiscsoportos helyzetekben képes hatékonyan munkálkodni (szempontot váltani, élményeit visszajelezni, társai viselkedését, munkáját értékelni). Képes önmaga kritériumokat felállítani saját értékeléséhez, képes indokolni feltételválasztását. 12

13 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények A gyakorlat célja: a tanulók fedezzék fel, hogy a tevékenységekhez mennyi készség szükséges, különbözı mértékben (domináns-kiegészítı készség az adott tevékenységhez). Hasonló tevékenységek és különbözı tevékenységek csoportosítása, a hozzájuk szükséges készségek hogyan rendezhetık csoport(ok)ba, ennek alapján fölé rendelt kategóriák, elnevezések létrehozása. Tanári moderálással ötletbörze. Kulcsszavak győjtése, a fogalom meghatározása. Kulcsszavak: a személyiség kapacitásbeli jellemzıje, lehetıségek és korlátok, tevékenységben válik láthatóvá, hajlam, tehetség. Jellemzıi: domináns vezetıképesség, kiegészítı képesség, a gyengébben fejlett készségek fejleszthetısége. Lehetséges csoportosításai: részképességek, kulcsképességek. Tanári prezentáció: képességekrıl, kulcsképességekrıl. Képességek modul (PoKép) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Verbális kommunikáció. Kreativitás. Érvelés. Konszenzus. Saját teljesítıképesség becslése. Képességirányok. Részképességek. Egyéni képességprofil. Csoportprofil. Feladat az elızı gyakorlatsor győjtései és következtetései alapján ötletbörze: Milyen képesség irányok lehetségesek? A győjtött képességirányok tartalmát A foglalkozások során a hangsúly a teljesítményorientáltság helyett az erıforrások megfogalmazásán, tudatosításán van! Képes erıforrásainak felmérésére, 13

14 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények hogyan magyaráznák el a tudatosítására. másik csoportbelieknek? definíciók készítése. Tanári prezentáció a munkához kapcsolódó részképességek fajtáiról (példa: irodai munkához szükséges részképességek ezek jobb megismerését segítı kompetencialista bemutatásával). Egyéni gyakorlat megbecsülni az erısségnek számító és a nehézséget okozó képességterületet. Csoportos megbeszélés: Milyen területeket jelöltek meg erısségként és gyengeségként? Milyen tapasztalatok alapján történt a megállapítás? Az azonos csoportba tartozók tapasztalatainak összevetése. Egyéni munka: a kérdıív kitöltése, majd az egyéni képességprofil megállapítása (Kérdıív a képességek megismeréséhez, 2. számú melléklet). Az önbecslı kérdıív támogatja az általános és a részképességek megismerését; feltérképezi a tanulók legfontosabb képességterületeit, amelyek a kérdıív kitöltıi számára szőkíthetik az érdeklıdésre számot tartó szakmák körét. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyakorlat fiatal és felnıtt célcsoport számára egyaránt sikeresen alkalmazható. A kérdıív segítségével összegyőjtött képességeket a résztvevık felírják a Pályairányultságom c. összesítı lapra. Képessé válik a csoportban rejlı erıforrások felmérésére, a csoportban rejlı kohéziós erı felhasználására. 14

15 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Élmények, egyéni profilok megbeszélése. A téma csoportos összegzése, lezárása. A csoportra dominánsan jellemzı képességterületkombináció (csoportprofil) megállapítása. Értékek modul (jele: PoÉrt) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Öndefiníció, verbális kommunikációs kompetencia. Normakövetés, együttmőködés. Az értékek fogalmának megismertetése. Az értékek fontossága, rangsorolása. Egyéni értéklista, értékstruktúra-profil. Csoportprofil (domináns értékstruktúra). Győjtés egyénileg: 10 olyan érték, amelyrıl úgy gondolják, hogy fontos számukra. A felírt tételeket rangsorolják, az elsı három helyre kerüljenek a számukra legfontosabbak. A tevékenység attól függıen változik, mennyire okoz nehézséget az érték fogalmának kezelése az egyén és a csoport számára. Elıre kidolgozott kártyákról a tanulók válasszák ki azt a 10 értéket, amelyrıl úgy gondolják, hogy fontos számukra. A feladat egyéni megoldást kíván, a kártyákhoz mindenki szabadon férjen hozzá, választásaiban ne befolyásolja, hogy a társai mit választanak. Ha az érték fogalmával való munkáltatás a csoport számára nehézséget jelent, akkor a pedagógus a többi fogalomhoz hasonlóan kerítsen sort az érték fogalmának tisztázására (kulcsszavak győjtése, definíció csoportos megalkotása). Képes önmaga megfogalmazására, elhatárolására más identitásoktól. Képes önmaga kritériumokat felállítani saját értékeléséhez. 15

16 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Páros vagy kiscsoportos feldolgozás szimpátia alapján párok vagy kiscsoportok alakítása (a feldolgozást segítı kérdés: Milyen értékeket győjtöttél és választottál ki? Az elsı három helyre került érték fontosságát illusztráld rövid történet vagy élmény elmesélésével!). Az egyéni értéklista felülbírálása, amely tanulással, munkával, foglalkozás betöltésével kapcsolatos. Tanári moderáció. Egyéni lista, csoportos gyakorlat, vásár, kiállítás. Egyéni munka: kérdıív kitöltése (Super-féle Munka-érték kérdıív, l. melléklet), értékelése. Élmények, egyéni profilok megbeszélése, domináns értékekhez pályagyőjtés. A csoport értékstruktúrája, témaösszegzés. Célok (pályacélok) kialakítása modul (modul jele: PoCél) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Stratégiaalkotás: célok kitőzése. Vágyak, álmok megfogalmazása (átívelés a múltból a jövıbe). A jelenlegi célok tudatosítása. Akcióterv, a konkrét lépések megtervezése. Az eddigi kérdıívek eredményeinek szintetizálása. Jövıbeli tervek. Értékek és célok egymáshoz rendelése. Egyéni győjtés múltról, jövırıl (vágyak, álmok). Csoportos feldolgozás nem verbális formával (Amerikából jöttem, Pályaactivity c. játékok), verbális formával (vágyott foglalkozás történetbe ágyazott bemutatása), megbeszélés formájában (példák, események). Dramatikus megjelenítés a vágyott foglalkozás egy jövıbeli A kezdeti, átélés szintjétıl a kisebb részfeladatokban való, aktív részvételen át képessé válik a tervezés folyamatának kognitívszintő megismerésére és valamilyen szintő megvalósítására. Betekintést nyerhet a célmódosítás, a menet közbeni problémamegoldás 16

17 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények munkanapjának kulisszatitkaiba. bemutatása. Jelenlegi célok írásos megfogalmazása egyénileg vagy párosan (amelyért hajlandó erıfeszítéseket tenni). Fontos tanári hangsúly: a vágyak és a célok különválasztása! A téma feldolgozásához (4. sz. melléklet: Akcióterv a célok valóra váltásához ) egyéni vagy páros formában. További lehetıségek egyéni vagy páros feldolgozásra, csoportos megbeszélésre Kiscsoportban, plénum elıtti megbeszélés: összevetések során milyen következtetésekre jutottak a tanulók, szükség van-e és milyen változtatásokra? Helyzetek átkeretezése, szempontváltás mint a rugalmasság fejlesztésének eszközei. Egyénileg: tanulással, munkával kapcsolatos terv írása, távlati idıbeli megjelölés a megvalósítás módjának jelölésével. Jelenlegi célok és jövıbeli tervek viszonya, illeszkedésük az egyéni profilhoz milyenek a fejlıdési, fejlesztési irányok? Egyéni vagy páros formában Értékek célok címő gyakorlat (5. sz. melléklet). A tanulók rangsorolják a kártyákon bemutatott életcélokat (hasonlítsák össze a feltárt értékrangsort). 17

18 Tanulási stílus tanulási környezet modul (modul jele: PoTan) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Önmeghatározás, helyzetelemzés, tudatosítás, verbális kommunikáció. A tanulás módjainak, összetevıinek áttekintése. Tanulási típusok és a típusokhoz rendelt tanulást segítı módszerek megismerése. A tanulási stílus mint a tanulást befolyásoló tényezı. A tanulási stílus és a tanulás (tantárgyak). Tanulási stílus tanulási módszer. Egyéni munka zajszint, megvilágítás, idıpont, a tanulás társas összetevıi szerinti áttekintés (írásban, jelölve). Összefoglalás. Egyéni feladat: egy felmérési eredményben kakukktojás keresése. Saját tapasztalatok alapján páros gyakorlat végzése. Tanári elıadás a tanulási típusokról. Egyéni munka a saját tanulást segítı módszerekrıl. Önbecslı eljárással az egyéni tanulási stílus meghatározása. Tanulási stílusok kérdıívének kitöltése (6. sz. melléklet). Kiértékelés. Az önbecsléssel meghatározott és a kiértékelt eredmények közötti különbség megállapítása, véleményalkotás az eltérés lehetséges okairól. Kiscsoportos megbeszélés. Egyéni munka tantárgyakhoz illeszkedı tanulási stílusok bejelölése a táblázatban. Az egyénileg legsikeresebb tantárgy és a hozzá kapcsolható tanulási stílus kiválasztása. Tanári prezentáció a tanulási módszerek csoportosításáról. Egyéni véleményformálás saját tapasztalatok alapján a legeredményesebb tanulási módszerekrıl. Egyéni gyakorlatok a tanulási módszerek és a tanulási stílusok párosításával. Kiscsoportok alakítása a Tanulási motivációja emelkedik, képes jobban elkülöníteni a tanulási folyamat összetevıit. Képessé válik önmaga tanulási folyamatának tudatos szabályozására. 18

19 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények tanulási stílus alapján: módszerek győjtése, gondolatok megbeszélése. Munkamód modul (modul jele: PoMmód) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Öndefiníció. Együttmőködés, érvelés, konszenzus. A munkamód és a munkakörülmény szerepének értékelése az egyén életében. Egyéni igények a munkavégzés módjával és körülményeivel kapcsolatban. A munkamód dimenziói. Egyéni profil kialakítása. Győjtés egyéni gyakorlat a jövıbeli munkavégzésre: amiket szeretne, amiket elkerülni szeretne, és amiket elvisel. Összevetés: a győjtött jellemzık és a célok felállításakor kialakult pályaelképzelések kínálta munkamódokkal és munkakörülményekkel; összhang vagy ellentmondás? Csoportos feldolgozás tanári irányítással. Kiscsoportok alakítása a hasonló pályacélok alapján. Tőréshatárok az azonos pályairányt választók körében (az egyéni tapasztalatok eltérése miatt termékeny vitákra kerülhet sor). Kulcsszavak győjtése, a fogalom meghatározása. Tanári prezentáció felosztási lehetıségek a munkamódok tudatosítására; faktorok jellemzése. Kérdıív kitöltése (7. sz. melléklet) és kiértékelése. További feldolgozási lehetıségek: a kérdıív kitöltése elıtti és a kitöltésével nyert tapasztalatok összevetése. Tanulási stílus és az A tanulók felfedezik: egy pálya elképzelése vagy választása során milyen egyéni igények jelentkeznek a feladat és munkavégzés módjait, körülményeit illetıen. Toleranciájuk fejlıdik; az azonos pályairányt választóknak különbözıek lehetnek a tőréshatárai. Együttmőködési készségük fejlıdik. 19

20 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények elınyben részesített munkamódok összeillesztése. Kockázati tényezık, munkakörülmények modul (modul jele: PoKo) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Önmeghatározás, öndefiníció. Együttmőködés, érvelés, konszenzus. A korábbi modulok figyelembevételével kiválasztott, kedvelt foglalkozások vizsgálata a munkakörülmények szempontjából. Munkatevékenységek kockázati tényezıi. Kérdıív kitöltése (8. sz. melléklet). Egyéni győjtés: erısségnek tartott fizikai tevékenységek (kedvelt idıtöltés, szabadidıs tevékenység, sportbeli teljesítmény alapján). A tevékenység jellemzıi: gyakoriság, idıtartam, az egyén által kívánt fejlıdés iránya. Csoportos megbeszélés kiscsoportok alakítása hasonló vagy különbözı fizikai tevékenységek és a teherbírás jellemzıi alapján. Tanári prezentáció kockázati tényezık területeirıl, munkakörülmények ártó hatásairól. Célok realitásvizsgálata. Egyéni és pályakövetelmények illeszkedési módjához támpontok feltárása és tudatosulása. Egyéni munka Kockázati kérdıívek, fizikai és pszichikai jellemzık (9. és 10. sz. melléklet). Értékelés csoportos megbeszélés. Társas kapcsolatok, szociális jellemzık modul (modul jele: PoTk) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Verbális kommunikáció, öndefiníció. Szerep- és A tanuló szőkebb és tágabb szociális tere. Szociális jellemzık és Egyéni győjtés saját életének azon személyei (család, barátok, rokonok, Szociális kapcsolatok tudatosítása, az 20

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben