3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja"

Átírás

1 Pedagógiai-mővelıdési program Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja A szakközépiskolában tanított tantárgyak helyi tantervei Szakmai orientáció - Pályaorientáció 3. kötet Szombathely 2011.

2 Tartalomjegyzék PÁLYAORIENTÁCIÓ...6 Szakközépiskola egyéb szolgáltatás szakmacsoport évfolyam...6 Bevezetés...6 Az életpálya-építés...6 Személyközpontúság az életpálya-építésben...7 Életpálya-építés munkamód tanulási mód...7 Pályaválasztás és pályaorientáció...7 Tanulási stílus, tanulási környezet, PoTan...10 Érdeklıdés modul (modul jele: PoÉrd)...11 Képességek modul (modul jele: PoKép)...12 Képességek modul (PoKép)...13 Értékek modul (jele: PoÉrt)...15 Célok (pályacélok) kialakítása modul (modul jele: PoCél)...16 Tanulási stílus tanulási környezet modul (modul jele: PoTan)...18 Munkamód modul (modul jele: PoMmód)...19 Kockázati tényezık, munkakörülmények modul (modul jele: PoKo)...20 Társas kapcsolatok, szociális jellemzık modul (modul jele: PoTk)...20 Végzettség - Hasonló foglalkozások modul (modul jele: PoHf)...22 Információszerzés pályákról/foglalkozásokról modul (modul jele: PoInsz)...23 Információszerzés pályákról/foglalkozásokról modul (modul jele: PoInsz)...25 Információk összevetése, összeillesztése modul (modul jele: PoIni)...26 Életszerepeink modul (modul jele: PoÉsz)...27 A munka világa modul (modul jele: PoMvi)...27 Változó lehetıségek a munkaerıpiacon modul (modul jele: PoVl)...28 A munkavállalásról bıvebben modul (modul jele: PoMvb...28 Szakmai követelmények, a munkavégzés hatásai az emberre modul (modul jele: PoSzk)...28 Üzem és tanmőhely látogatás, szakmai elıadások modul (jele: PoUl)...29 Álláskeresési praktikák. Önéletrajz készítése modul (modul jele: PoÁk)...29 Konfliktusok kezelése. A konfliktusok során tanúsított magatartás modul (jele: PoKf)...30 A munkaügyi központok munkája c. modul (modul jele: PoMk)...30 Az Európai Unió és a munkavállalás, közösségi jogok, lehetıségek modul (modul jele: PoEu)...30 Tanulói portfóliók bemutatása, egyéb tevékenységek modul (jele: PoPf)...31 Általános célok, feladatok...34 Helyi célok...34 Fejlesztési követelmények...34 Fodrász...35 Belépı tevékenységi formák: évfolyam évfolyam...36 Belépı tevékenységi formák...36 Tanulók értékelése, ellenırzése:...37 Módszertani ajánlások:...37 Kozmetikus...38 Belépı tevékenységi formák évfolyam

3 Éves órakeret felosztása évfolyam...39 Belépı tevékenységformák:...39 Éves órakeret felosztása...40 Fogtechnikus évfolyam évfolyam...42 Belépı tevékenységformák...42 Továbbhaladás feltételei...44 Tanulók értékelése, ellenırzése...44 Módszertani ajánlások...44 Szakközépiskola könnyőipar szakmacsoport...47 RUHAIPARI ALAPOZÓ GYAKORLATOK évfolyam...47 Célok és feladatok...47 Helyi célok és feladatok...47 Fejlesztési követelmények ÉVFOLYAM...48 Belépı tevékenységformák...49 Követelmények:...50 Továbbhaladás feltételei: ÉVFOLYAM...51 Belépı tevékenységformák...51 Továbbhaladás feltételei: évfolyam...53 Célok és feladatok...53 Helyi célok és feladatok...53 Fejlesztési követelmények...54 Belépı tevékenységformák...54 Követelmények...56 Továbbhaladás feltételei évfolyam...58 Belépı tevékenységformák...58 Továbbhaladás feltételei...59 Értékelés, ellenırzés...60 Módszertani ajánlások...60 Feltételek...61 Tárgyi feltételek:...61 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŐIPAR SZAKMACSOPORTRA...62 KÖNNYŐIPARI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK évfolyam...62 Célok és feladatok...62 Fejlesztési követelmények évfolyam...63 Belépı tevékenységformák...63 A mőszaki ábrázolás alapjai...63 Munka- és környezetvédelem a könnyőiparban...63 Mőszaki ábrázolási gyakorlatok...64 A továbbhaladás feltételei

4 10. évfolyam...65 Belépı tevékenységformák...65 Könnyőipari technológia:...65 Könnyőipari gyártmány-elıkészítés szakrajz: évfolyam...65 Belépı tevékenységformák...65 Öltözködéskultúra...66 A könnyőiparban alkalmazott anyagok...66 Könnyőipari technológia:...66 A továbbhaladás feltételei évfolyam...67 Belépı tevékenységformák...67 Öltözködéskultúra...67 A könnyőiparban alkalmazott anyagok...67 A továbbhaladás feltételei...68 Szakközépiskola informatika szakmacsoport...69 INFORMATIKAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK évfolyam...69 Célok és feladatok...69 Fejlesztési követelmények - fejlesztendı kompetenciák...70 Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez...72 Tanítási-tanulási munkaformák évfolyam...73 Belépı tevékenységformák...73 Informatikai alapismeretek...73 A továbbhaladás feltételei évfolyam...74 Belépı tevékenységformák...74 Programozási alapismeretek...74 Webgazdasági alapismeretek évfolyam...77 Belépı tevékenységformák...77 Számítógép-programozás...77 A továbbhaladás feltételei évfolyam...78 Belépı tevékenységformák...78 Számítógép hálózatok...78 A továbbhaladás feltételei...79 INFORMATIKAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK évfolyam...79 Célok és feladatok...79 Fejlesztési követelmények évfolyam...80 Belépı tevékenységformák...80 Számítástechnikai gyakorlatok...80 A továbbhaladás feltételei évfolyam...82 Belépı tevékenységformák...82 Weblap szerkesztés, és multimédia alkalmazások

5 A továbbhaladás feltételei...82 Belépı tevékenységformák...82 Számítógép-programozási gyakorlatok...83 A továbbhaladás feltételei évfolyam...83 Belépı tevékenységformák...83 Számítógép-programozási gyakorlatok...84 A továbbhaladás feltételei évfolyam...84 Belépı tevékenységformák...84 Adatbázis-kezelés...85 Számítógép-hálózatok gyakorlat...86 A továbbhaladás feltételei

6 PÁLYAORIENTÁCIÓ Szakközépiskola egyéb szolgáltatás szakmacsoport évfolyam Heti óraszám: 2 Bevezetés A jelen helyi tanterv az Oladi ÁMK Szakképzı Iskolájában az egyéb szolgáltatás szakmacsoportban indított szakközépiskola számára készült. Az érettségi vizsga letétele után iskolánkban a szakmaválasztás lehetısége ebben a szakmacsoportban korlátozott, pedagógiai programunk azt a célt tőzte ki, hogy ezért ez a szakközépiskolai képzés a kozmetikus, a fodrász, illetve az egészségügyi szakmacsoportba tartozó fogtechnikus szakmák tanulására készítsen fel. Ennek érdekében a szakma tanulása szempontjából fontosnak tartott közismereti tárgyak (biológia, kémia) óraszámát megnöveltük, továbbá évfolyamonként heti 2 órát biztosítunk helyi tantárgyként - arra, hogy a tanulókat pályaorientációs foglalkozások keretében felkészítsük a felelıs szakmaválasztásra, alapvetı munkaerıpiaci ismeretekkel ruházzuk fel, majd a felsıbb évfolyamokon megismerkedjenek a választható szakmák (kozmetikus, fodrász, fogtechnikus) alapjaival. A Pályaorientáció tehát helyi tantárgy, de a évfolyam számára készült helyi tanterv kerettantervi ajánlásra épül, alapja a szakiskolák számára kiadott Pályaorientáció kerettanterv. Választásunk indoka, hogy annak tartalma és korszerő szemléletmódja jól alkalmazható a szakközépiskolai oktatásban is, és összhangban van a képzés célrendszerével. A Pályaorientáció tantárgy elsıdleges célja a évfolyamon tehát az általános alapozás, az életpálya-építéshez, a pályaválasztáshoz szükséges ismeretek, kompetenciák közvetítése, a tanulókban az ehhez szükséges helyes önismeret kialakítása. Az életpálya-építés Az egyéni életút tervezésében jelentıs kulturális módosulás történt az elmúlt évtizedekben. A karrier tervezése az egyenes algoritmusok világából az elágazó algoritmus felé módosult. Amikor arra a kérdésre keressük a választ, mi szeretnél lenni, akkor már nem elegendı egyetlen szakma és annak egyre magasabb szintő megjelölése vagy valamilyen egymást követı pozíciók felsorolása. A lehetıségek köre kitágult, az egymásra épülı, egymásból következı életpálya-építés mellett megjelentek az alternatívák, az esélylatolgatások, amelyek egymás mellett és nem egymásra épülve fogalmazódnak meg. Mindezekbıl következik, hogy az életpálya-építés nem pusztán egyetlen foglalkozás, s az ahhoz szükséges szakmai képzés és végzettség megszerzésének kijelölését jelenti. Az életpálya-építés stratégiájának a következı területekre kell minden esetben kiterjednie: a lehetséges alternatívák meghatározása, az egyes foglalkozások várható trendjeinek (szakmai ismeretek változása, munkakör szélesedése/szőkülése, gazdasági földrajz szerinti alakulása stb.) elemzése, 6

7 az egyes foglalkozások tartós gyakorlásával kapcsolatos követelmények (szakmai ismeretek megújításának várható gyakorisága és mértéke, a szakma gyakorlásához szükséges személyes fizikai, szellemi, mentális megfelelés fenntartása) elemzése, a lehetséges és kívánt foglalkozások átjárhatóságának vizsgálata. Személyközpontúság az életpálya-építésben Minden ember rendelkezik önmagáról kialakított képpel, identitással. Fejlıdésünk során ez elıször kezdetlegesen jelenik meg, majd egyre több elemmel bıvül, végül az egyénre jellemzı saját tartalommal szilárdul meg, s lesz a felnıtt személyiség meghatározója. Természetszerőleg a 9. évfolyam célcsoportjára ez a szilárd identitás még nem jellemzı. Életkori sajátosságaik alapján azonban annak irányai, fıbb jellemzıi, tartalmai már jól kivehetık, s alapként használhatók az életpálya-építésben és az annak részét képezı pályaorientációban. A különbözı identitáselméletek közül olyan elmélet alkalmazása célszerő, amelynek mérhetısége egyszerő eszközökkel biztosítható, elemei pedig információt nyújtanak az egyén pályaelképzeléseirıl. A sikeres és alaposan végig vezetett életpálya-építéshez, orientáláshoz szükséges, hogy ne egyetlen elmélet alapján gondolkodjunk, mert az nem ad, nem adhat minden tekintetben átfogó képet az adott emberrıl. Életpálya-építés munkamód tanulási mód Fiatal korban a munkamóddal leginkább rokon viselkedés a tanulási mód. Ennek elemzése, azonosítása járulékos adatként lényeges az életpálya-építésben, mint egyfajta kontrolleljárás. Az életpályamodell realitásképességére megfelelı extrapolációt jelent, ha azt összevetjük a konkrét tanulási tevékenységgel, tanulási móddal. Amennyiben az tapasztalható, hogy a valós tanulási mód, illetve a hozzá rendelhetı munkamódok harmonikusan illeszthetık a felállított életpályamodellhez, abban az esetben a modell érvényesnek tekinthetı. Pályaválasztás és pályaorientáció A sikeres pályaválasztás gyakorlati szempontból három alaptényezı alkalmas, illetve megfelelı együttállásán alapszik. Ezek a betölthetı foglalkozások, a tanulható szakmák és az egyén személyisége, jellemzıi. Ennek az együttállásnak lehetnek ideális és lehetnek reális szintjei. Alapvetıen az ideális szint megfogalmazása, rögzítése szükséges a pályaválasztás során, hiszen az életpálya-építés nem alapozódhat eleve kompromisszumra. Az ideális szintet reálissá formáló tényezık: az egyén mobilitási képessége, a kiválasztott foglalkozás jövıképe, telítettsége, az adott szakmai képzési lehetıségek köre, az egyénnek vagy a családjának anyagi és egyéb vonatkozású forrásképessége, munkaerı-piaci ismeretek megszerzése. 1. A pályaorientáció tanításának célja A pályaorientáció célja a sikeres pályaválasztáshoz szükséges három alaptényezı megfelelı együttállásának feltárása, az együttálláshoz szükséges személyes aktivitások megtervezése, és az egyéni életpálya-elképzelések alapján a pályaválasztási döntés segítése, tudatosítása. 7

8 A pályaorientáció folyamatában a következı kérdések megválaszolása szükséges a cél elérése érdekében: 1. Az életpályatervben kigondolt, illetve meghatározott foglalkozás vagy foglalkozások eléréséhez megfelelı egyéni jellemzıkkel rendelkezik-e a konkrét személy? 2. Az életpályatervben kigondolt, illetve meghatározott foglalkozás vagy foglalkozások eléréséhez milyen szakmai képzés elvégzésére van szükség? 3. Az egyéni jellemzık alapján mely foglalkozások betöltése látszik a legmegfelelıbbnek a konkrét személy számára? 4. Az egyéni jellemzık alapján milyen szakmai képzés sikeres elvégzése a legvalószínőbb a konkrét személy számára? 5. A tanult szakma megfelelı-e az életpályatervben kigondolt, illetve meghatározott foglalkozás vagy foglalkozások betöltéséhez? 6. A tanult szakmában érvényesülhetnek-e a konkrét személy egyéni jellemzıi? 2. Kompetenciaszintek Alap Az önmeghatározás, helyzetelemzés elérendı alapkompetenciái: Képes önmaga megfogalmazására, elhatárolására más identitásoktól. Képes önmaga kritériumokat felállítani saját értékeléséhez, képes indokolni feltételválasztását és a jelölt eredmény miértjét. Alapkompetenciák a szerep- és pozíciómeghatározás, valamint az együttmőködési képesség vonatkozásában: Képes meghatározott feladatok nyomán ráhangolódni egy másik személyre, rövid idın belül megtalálja vele a közös nyelv lehetıségét. Saját érveit ki tudja fejteni, s képes a különbözı vélemények közötti kompromisszum meghozatalára. Az önmeghatározás alapkompetenciái az életpálya-építés vonatkozásában: Képes a felelısségvállalásra a személyes kapcsolatok kialakításában, a konfliktusok kezelésében. Képes a racionális döntéshozatalra. Képes egy-egy szakterület jellemzésére, a kapcsolódó szakmai képzések, foglalkozások, pályák meghatározására. Képes saját tanulási módjának (tanulási stílus, a sikeres tanuláshoz szükséges környezet) mint munkamódnak az értelmezésére és beépítésére életpálya-tervezésébe. Képes egyéni terv készítésére osztálytársak, barátok, szülık véleménye alapján. Képes az egyéni terv korrekciójára a fejlıdésbıl adódó változások figyelembevételével. Kiegészítı Önmeghatározás, helyzetelemzés vonatkozásában: Az alapkompetenciák kialakításakor a kritériumok kívülrıl adottak, s csak néhány szabad önismereti elemet tartalmaznak (pl. mennyi idı van egy adott feladatra, s ı mennyi idı alatt teljesített, mit jelent a két érték viszonya). A kiegészítı kompetenciák az önmeghatározást, helyzetelemzést a nagyobb önállóság szintjére emelik, amely által elérhetı a társas összehasonlítás. 8

9 További kiegészítı kompetencia ezen a területen a feltételek bıvítése esetén is biztonsággal kialakított énkép, reális helyzetmeghatározás önmaga jellemzıirıl, lehetıségeirıl, adottságairól. Szerep- és pozíciómeghatározás, valamint az együttmőködési képesség vonatkozásában: Az alapvetı kapcsolati megoldásokon (közös nyelven folytatott kommunikációs és kompromisszumos helyzetek kialakításának képessége) képes saját elsıdleges szerepjellemzınek figyelembevételével megoldások kezdeményezésére. Legvégsı kimenetnél egy tág keretek között megfogalmazott kooperációs helyzetben önállóan találja meg a megoldáshoz szükséges partnereit, a képviselendı szerepeket akár a másodlagos szerepjellemzık alkalmazásával is, amelyek az elvárt produktum létrehozásához szükségesek. Önmeghatározás az életpálya-építés vonatkozásában: Képes tájékozódni a foglalkozások, pályák változó világában. Képes a változó lehetıségek követésére a munkaerıpiacon. Képes elemezni és értékelni a munkavállaló szerepeit és lehetıségeit, és képes az elemzési eredményeket összevetni saját elképzeléseivel. 3. Kiemelt fejlesztési feladatok Énkép, önismeret vonatkozásában meg kell teremteni a lehetıséget a tanulók reális önismeretének kialakítására, fejlesztésére. A megvalósítás fizikai környezete ennek a célnak az elérését kell hogy segítse. A folyamat elemeinek, az elemek egymásra épülésének, kapcsolódásainak alkalmasnak kell lenniük az egyéni és a csoportos fejlesztésre, a személyes jellemzık erısítésére, a társas képességek mőködtetésére. A tantárgy tartalmának kialakítása, felépítése prioritásként kezeli a társas környezettel szembeni érzékenység, az alapvetı erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság kialakítását. A pályaorientációs folyamat jellemzıje, hogy a tanulók maguk is aktív részeseivé válnak a folyamatnak, ennek biztosítása a teljes folyamat során szükséges. Hon- és népismeret vonatkozásában kiemelten kell kezelni a történelmileg is meghatározó, nagy múltú kulturális értékeket, az életpálya-építés szempontjából hosszú távon is fenntartandó elemeket. Elsısorban a munka világához kötıdı természeti és társadalmi környezettel kell megismertetni a tanulókat, s ki kell alakítani bennük a hazánk és a más népek által elért értékek, eredmények megbecsülését. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra vonatkozásában a lehetséges életpályamodell kialakításánál figyelembe veendı, hogy hazánk európai uniós tagsága által a személyes jövı nem csak a nemzet határain belül, illetve nem csak magyar nemzetiségő állampolgárokkal együttmőködve alakítható. A tanulóknak meg kell ismerniük a munka világának hazai és európai sajátosságait, jellemzıt, értékeit, lehetıségeit, a különbözı kultúrák munkavállalást, egyéni életutat befolyásoló hatását. Környezeti nevelés vonatkozásában a sikeres pályaorientáció jellemzıje kell hogy legyen a környezettudatos magatartás kialakítása. Az életpálya-építés elágazó algoritmusú felfogása alapján a jövıbeli célok elérésének egyik eszközéül kiemelendı a tudás szerepe, az ismeretek elévülése és az új technológiák fejlıdése miatt az egész életen át tartó tanulás szükségessége. Információs és kommunikációs kultúra vonatkozásában egyre magasabb kompetenciaszintre emelve kell megteremteni a megismerési képességek fejlesztését, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre. A kommunikációs fejlesztés tekintetében kiemelten kell kezelni az önkifejezést, a megértésnek, a meghallgatás képességének, illetve az 9

10 asszertív viselkedésnek a kialakítását, a társas érintkezések kompromisszumos fejlettebb szinten konszenzusos megélésének gyakorlatát. Tanulás vonatkozásában a pályaorientáció maga is tanulás, de az ismeretelsajátítás a kognitív terület hangsúlyáról áttevıdik az affektív fejlesztés hangsúlyára. Továbbá a tanulás mint aktivitás önálló tartalomként is feldolgozandó a pályaorientációban. Testi és lelki egészség vonatkozásában kiemelten kell kezelni az egyes foglalkozások egészségügyi, fizikai és pszichikai kockázatait. Az életpálya kialakításakor minden esetben szem elıtt kell tartani, hogy a kockázatok ne haladják meg az egyén meglévı vagy a megfelelı fejlesztéssel elérhetı terhelhetıségeit. Felkészülés a felnıtt lét szerepeire vonatkozásában a pályaorientáció elsıdleges célja ennek a szempontnak a teljes körő érvényre juttatása. Ebbıl adódóan a Nemzeti Alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok maradéktalanul teljesítendık. 4. A 9. évfolyam tanterve A pályaorientáció 9. évfolyamán évi 74 órai idıkeretben az egymásra épülés sorrendjében és a megadott idıtartamban a következı modulokat dolgozzuk fel: A alapmodulok Modul neve, jele Óraszám Érdeklıdés, PoÉrd 4 Képességek, PoKép 6 Munkával kapcsolatos értékek, PoÉrt 4 Célok (pályacélok kialakítása), PoCél 4 Tanulási stílus, tanulási környezet, PoTan 6 Munkamód, PoMmód 4 Kockázati tényezık, PoKo 6 Társas kapcsolatok, szociális jellemzık, PoTk 4 Végzettség Hasonló foglalkozások, PoHf 4 Információszerzés pályákról, foglalkozásokról, PoInsz 16 Információk összevetése, összeillesztése, PoIni 16 B választható modulok Az Információszerzés pályákról, foglalkozásokról és az Információk összevetése címő (PoInsz és PoIni) modulok feldolgozási módjaiban javasolunk választhatóságot. Mindkét modul elvégzése kötelezı, azonban a tanulók érdeklıdése, aktivitása, kreativitási igénye szerint a tanár döntésére bízzuk, hogy a foglalkozási információkkal kapcsolatos két modulnak csak egy-egy vagy valamennyi témáját feldolgozzák-e a foglalkozások 32 órája során. Az eredményes foglalkozásvezetés lényeges feltétele: a pályaorientációt végzı tanár attitődjének, eszközrendszerének változtatása (moderáció, visszajelzés és órán kívüli, egyéni konzultáció). Ennek fejlesztésére többféle tanártovábbképzés ajánlható. 10

11 Érdeklıdés modul (modul jele: PoÉrd) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Öndefiníció. Verbális kommunikációs kompetencia, együttmőködés, érvelés, konszenzus, kreativitás. Munkatevékenységben megnyilvánuló érdeklıdés feltárása, egyéni és csoportos feldolgozása. Érdeklıdési irányok. Egyéni és csoportprofil. Érdeklıdés és képesség viszonya. Családi hagyományok. Egyéni győjtés naponta végzett kedvelt tevékenységeim (10 cselekvés felsorolása szóban, írásban kis kártyákra). Csoportos feldolgozás kis csoportok a hasonló tevékenységek alapján. Feladat közös pontok keresése a tevékenységekben, ennek alapján fölérendelt kategóriák, elnevezések létrehozása. Érdeklıdés definíciója ötletbörze tanári moderálással. Kulcsszavak győjtése, a fogalom meghatározása. Kulcsszavak: személyiség egy jellemzıje és mozgatója, tevékenységben válik láthatóvá, érzelemvezérelt, pozitív megközelítés, kíváncsiság, érdek. Jellemzıi. Tanári prezentáció. Gyakorlat: ötletbörze Milyen érdeklıdési irányok lehetségesek? Tanári prezentáció érdeklıdési típusok bemutatása (irányító, szociális, újító, módszeres, tárgyias). Egyéni gyakorlat mindenki próbálja magát besorolni: tapasztalatai alapján melyik típusba tartozhat? Csoportos megbeszélés milyen élmények, tapasztalatok alapján történt a besorolás? Az azonos csoportba tartozók tapasztalatainak összevetése. Képes önmaga megfogalmazására, elhatárolására más identitásoktól. Képes önmaga kritériumokat felállítani saját értékeléséhez, képes indokolni feltételválasztását és a jelölt eredmény miértjét. 11

12 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Egyéni munka: kérdıív kitöltése (l. Mellékletben), az egyéni érdeklıdés, profil megállapítása. Kitöltés után: élmények, egyéni profilok megbeszélése. Az egész csoportra dominánsan jellemzı csoportprofil létrehozása. További feldolgozási lehetıségek: érdeklıdés és képesség viszonya, tantárgyi érdeklıdés pályaérdeklıdés, érdeklıdés és családi hagyományok felismerése a pályaválasztásban, foglalkozások presztízse és e szerinti rangsorolása. Képességek modul (modul jele: PoKép) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Öndefiníció. Verbális kommunikáció. Együttmőködés. Érvelés, konszenzus. A képességek fajtái, egyéni és csoportos feldolgozás. Pedagógiai szemléletformálás. Közös pontok keresése. Képességek és készségek definíciója. Egyéni győjtés naponta végzett kedvelt tevékenységeim (10 cselekvés felsorolása szóban, írásban kis kártyákra) tovább folytatjuk a feldolgozási munkát. Mindenki tekintse át a tevékenység listáját, ha szükségesnek tartja, egészítse ki. Csoportos feldolgozás kiscsoportok alakítása a hasonló tevékenységek alapján. Forgószínpad: a kiscsoportok összetétele fogaskerékszerően változhat, cserélıdhet. Feladat a tevékenységek elvégzéséhez milyen képességek, készségek szükségesek. Kiemeléssel, megerısítéssel. Kiscsoportos helyzetekben képes hatékonyan munkálkodni (szempontot váltani, élményeit visszajelezni, társai viselkedését, munkáját értékelni). Képes önmaga kritériumokat felállítani saját értékeléséhez, képes indokolni feltételválasztását. 12

13 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények A gyakorlat célja: a tanulók fedezzék fel, hogy a tevékenységekhez mennyi készség szükséges, különbözı mértékben (domináns-kiegészítı készség az adott tevékenységhez). Hasonló tevékenységek és különbözı tevékenységek csoportosítása, a hozzájuk szükséges készségek hogyan rendezhetık csoport(ok)ba, ennek alapján fölé rendelt kategóriák, elnevezések létrehozása. Tanári moderálással ötletbörze. Kulcsszavak győjtése, a fogalom meghatározása. Kulcsszavak: a személyiség kapacitásbeli jellemzıje, lehetıségek és korlátok, tevékenységben válik láthatóvá, hajlam, tehetség. Jellemzıi: domináns vezetıképesség, kiegészítı képesség, a gyengébben fejlett készségek fejleszthetısége. Lehetséges csoportosításai: részképességek, kulcsképességek. Tanári prezentáció: képességekrıl, kulcsképességekrıl. Képességek modul (PoKép) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Verbális kommunikáció. Kreativitás. Érvelés. Konszenzus. Saját teljesítıképesség becslése. Képességirányok. Részképességek. Egyéni képességprofil. Csoportprofil. Feladat az elızı gyakorlatsor győjtései és következtetései alapján ötletbörze: Milyen képesség irányok lehetségesek? A győjtött képességirányok tartalmát A foglalkozások során a hangsúly a teljesítményorientáltság helyett az erıforrások megfogalmazásán, tudatosításán van! Képes erıforrásainak felmérésére, 13

14 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények hogyan magyaráznák el a tudatosítására. másik csoportbelieknek? definíciók készítése. Tanári prezentáció a munkához kapcsolódó részképességek fajtáiról (példa: irodai munkához szükséges részképességek ezek jobb megismerését segítı kompetencialista bemutatásával). Egyéni gyakorlat megbecsülni az erısségnek számító és a nehézséget okozó képességterületet. Csoportos megbeszélés: Milyen területeket jelöltek meg erısségként és gyengeségként? Milyen tapasztalatok alapján történt a megállapítás? Az azonos csoportba tartozók tapasztalatainak összevetése. Egyéni munka: a kérdıív kitöltése, majd az egyéni képességprofil megállapítása (Kérdıív a képességek megismeréséhez, 2. számú melléklet). Az önbecslı kérdıív támogatja az általános és a részképességek megismerését; feltérképezi a tanulók legfontosabb képességterületeit, amelyek a kérdıív kitöltıi számára szőkíthetik az érdeklıdésre számot tartó szakmák körét. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyakorlat fiatal és felnıtt célcsoport számára egyaránt sikeresen alkalmazható. A kérdıív segítségével összegyőjtött képességeket a résztvevık felírják a Pályairányultságom c. összesítı lapra. Képessé válik a csoportban rejlı erıforrások felmérésére, a csoportban rejlı kohéziós erı felhasználására. 14

15 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Élmények, egyéni profilok megbeszélése. A téma csoportos összegzése, lezárása. A csoportra dominánsan jellemzı képességterületkombináció (csoportprofil) megállapítása. Értékek modul (jele: PoÉrt) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Öndefiníció, verbális kommunikációs kompetencia. Normakövetés, együttmőködés. Az értékek fogalmának megismertetése. Az értékek fontossága, rangsorolása. Egyéni értéklista, értékstruktúra-profil. Csoportprofil (domináns értékstruktúra). Győjtés egyénileg: 10 olyan érték, amelyrıl úgy gondolják, hogy fontos számukra. A felírt tételeket rangsorolják, az elsı három helyre kerüljenek a számukra legfontosabbak. A tevékenység attól függıen változik, mennyire okoz nehézséget az érték fogalmának kezelése az egyén és a csoport számára. Elıre kidolgozott kártyákról a tanulók válasszák ki azt a 10 értéket, amelyrıl úgy gondolják, hogy fontos számukra. A feladat egyéni megoldást kíván, a kártyákhoz mindenki szabadon férjen hozzá, választásaiban ne befolyásolja, hogy a társai mit választanak. Ha az érték fogalmával való munkáltatás a csoport számára nehézséget jelent, akkor a pedagógus a többi fogalomhoz hasonlóan kerítsen sort az érték fogalmának tisztázására (kulcsszavak győjtése, definíció csoportos megalkotása). Képes önmaga megfogalmazására, elhatárolására más identitásoktól. Képes önmaga kritériumokat felállítani saját értékeléséhez. 15

16 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Páros vagy kiscsoportos feldolgozás szimpátia alapján párok vagy kiscsoportok alakítása (a feldolgozást segítı kérdés: Milyen értékeket győjtöttél és választottál ki? Az elsı három helyre került érték fontosságát illusztráld rövid történet vagy élmény elmesélésével!). Az egyéni értéklista felülbírálása, amely tanulással, munkával, foglalkozás betöltésével kapcsolatos. Tanári moderáció. Egyéni lista, csoportos gyakorlat, vásár, kiállítás. Egyéni munka: kérdıív kitöltése (Super-féle Munka-érték kérdıív, l. melléklet), értékelése. Élmények, egyéni profilok megbeszélése, domináns értékekhez pályagyőjtés. A csoport értékstruktúrája, témaösszegzés. Célok (pályacélok) kialakítása modul (modul jele: PoCél) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Stratégiaalkotás: célok kitőzése. Vágyak, álmok megfogalmazása (átívelés a múltból a jövıbe). A jelenlegi célok tudatosítása. Akcióterv, a konkrét lépések megtervezése. Az eddigi kérdıívek eredményeinek szintetizálása. Jövıbeli tervek. Értékek és célok egymáshoz rendelése. Egyéni győjtés múltról, jövırıl (vágyak, álmok). Csoportos feldolgozás nem verbális formával (Amerikából jöttem, Pályaactivity c. játékok), verbális formával (vágyott foglalkozás történetbe ágyazott bemutatása), megbeszélés formájában (példák, események). Dramatikus megjelenítés a vágyott foglalkozás egy jövıbeli A kezdeti, átélés szintjétıl a kisebb részfeladatokban való, aktív részvételen át képessé válik a tervezés folyamatának kognitívszintő megismerésére és valamilyen szintő megvalósítására. Betekintést nyerhet a célmódosítás, a menet közbeni problémamegoldás 16

17 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények munkanapjának kulisszatitkaiba. bemutatása. Jelenlegi célok írásos megfogalmazása egyénileg vagy párosan (amelyért hajlandó erıfeszítéseket tenni). Fontos tanári hangsúly: a vágyak és a célok különválasztása! A téma feldolgozásához (4. sz. melléklet: Akcióterv a célok valóra váltásához ) egyéni vagy páros formában. További lehetıségek egyéni vagy páros feldolgozásra, csoportos megbeszélésre Kiscsoportban, plénum elıtti megbeszélés: összevetések során milyen következtetésekre jutottak a tanulók, szükség van-e és milyen változtatásokra? Helyzetek átkeretezése, szempontváltás mint a rugalmasság fejlesztésének eszközei. Egyénileg: tanulással, munkával kapcsolatos terv írása, távlati idıbeli megjelölés a megvalósítás módjának jelölésével. Jelenlegi célok és jövıbeli tervek viszonya, illeszkedésük az egyéni profilhoz milyenek a fejlıdési, fejlesztési irányok? Egyéni vagy páros formában Értékek célok címő gyakorlat (5. sz. melléklet). A tanulók rangsorolják a kártyákon bemutatott életcélokat (hasonlítsák össze a feltárt értékrangsort). 17

18 Tanulási stílus tanulási környezet modul (modul jele: PoTan) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Önmeghatározás, helyzetelemzés, tudatosítás, verbális kommunikáció. A tanulás módjainak, összetevıinek áttekintése. Tanulási típusok és a típusokhoz rendelt tanulást segítı módszerek megismerése. A tanulási stílus mint a tanulást befolyásoló tényezı. A tanulási stílus és a tanulás (tantárgyak). Tanulási stílus tanulási módszer. Egyéni munka zajszint, megvilágítás, idıpont, a tanulás társas összetevıi szerinti áttekintés (írásban, jelölve). Összefoglalás. Egyéni feladat: egy felmérési eredményben kakukktojás keresése. Saját tapasztalatok alapján páros gyakorlat végzése. Tanári elıadás a tanulási típusokról. Egyéni munka a saját tanulást segítı módszerekrıl. Önbecslı eljárással az egyéni tanulási stílus meghatározása. Tanulási stílusok kérdıívének kitöltése (6. sz. melléklet). Kiértékelés. Az önbecsléssel meghatározott és a kiértékelt eredmények közötti különbség megállapítása, véleményalkotás az eltérés lehetséges okairól. Kiscsoportos megbeszélés. Egyéni munka tantárgyakhoz illeszkedı tanulási stílusok bejelölése a táblázatban. Az egyénileg legsikeresebb tantárgy és a hozzá kapcsolható tanulási stílus kiválasztása. Tanári prezentáció a tanulási módszerek csoportosításáról. Egyéni véleményformálás saját tapasztalatok alapján a legeredményesebb tanulási módszerekrıl. Egyéni gyakorlatok a tanulási módszerek és a tanulási stílusok párosításával. Kiscsoportok alakítása a Tanulási motivációja emelkedik, képes jobban elkülöníteni a tanulási folyamat összetevıit. Képessé válik önmaga tanulási folyamatának tudatos szabályozására. 18

19 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények tanulási stílus alapján: módszerek győjtése, gondolatok megbeszélése. Munkamód modul (modul jele: PoMmód) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Öndefiníció. Együttmőködés, érvelés, konszenzus. A munkamód és a munkakörülmény szerepének értékelése az egyén életében. Egyéni igények a munkavégzés módjával és körülményeivel kapcsolatban. A munkamód dimenziói. Egyéni profil kialakítása. Győjtés egyéni gyakorlat a jövıbeli munkavégzésre: amiket szeretne, amiket elkerülni szeretne, és amiket elvisel. Összevetés: a győjtött jellemzık és a célok felállításakor kialakult pályaelképzelések kínálta munkamódokkal és munkakörülményekkel; összhang vagy ellentmondás? Csoportos feldolgozás tanári irányítással. Kiscsoportok alakítása a hasonló pályacélok alapján. Tőréshatárok az azonos pályairányt választók körében (az egyéni tapasztalatok eltérése miatt termékeny vitákra kerülhet sor). Kulcsszavak győjtése, a fogalom meghatározása. Tanári prezentáció felosztási lehetıségek a munkamódok tudatosítására; faktorok jellemzése. Kérdıív kitöltése (7. sz. melléklet) és kiértékelése. További feldolgozási lehetıségek: a kérdıív kitöltése elıtti és a kitöltésével nyert tapasztalatok összevetése. Tanulási stílus és az A tanulók felfedezik: egy pálya elképzelése vagy választása során milyen egyéni igények jelentkeznek a feladat és munkavégzés módjait, körülményeit illetıen. Toleranciájuk fejlıdik; az azonos pályairányt választóknak különbözıek lehetnek a tőréshatárai. Együttmőködési készségük fejlıdik. 19

20 Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények elınyben részesített munkamódok összeillesztése. Kockázati tényezık, munkakörülmények modul (modul jele: PoKo) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Önmeghatározás, öndefiníció. Együttmőködés, érvelés, konszenzus. A korábbi modulok figyelembevételével kiválasztott, kedvelt foglalkozások vizsgálata a munkakörülmények szempontjából. Munkatevékenységek kockázati tényezıi. Kérdıív kitöltése (8. sz. melléklet). Egyéni győjtés: erısségnek tartott fizikai tevékenységek (kedvelt idıtöltés, szabadidıs tevékenység, sportbeli teljesítmény alapján). A tevékenység jellemzıi: gyakoriság, idıtartam, az egyén által kívánt fejlıdés iránya. Csoportos megbeszélés kiscsoportok alakítása hasonló vagy különbözı fizikai tevékenységek és a teherbírás jellemzıi alapján. Tanári prezentáció kockázati tényezık területeirıl, munkakörülmények ártó hatásairól. Célok realitásvizsgálata. Egyéni és pályakövetelmények illeszkedési módjához támpontok feltárása és tudatosulása. Egyéni munka Kockázati kérdıívek, fizikai és pszichikai jellemzık (9. és 10. sz. melléklet). Értékelés csoportos megbeszélés. Társas kapcsolatok, szociális jellemzık modul (modul jele: PoTk) Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhetı eredmények Verbális kommunikáció, öndefiníció. Szerep- és A tanuló szőkebb és tágabb szociális tere. Szociális jellemzık és Egyéni győjtés saját életének azon személyei (család, barátok, rokonok, Szociális kapcsolatok tudatosítása, az 20

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon -

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - Bevezetı Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - A nevelı-fejlesztı munka alapja a pedagógiai program, mely a kollégiumi alapprogramban meghatározott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl Tartalomjegyzék 1. Az iskola képzési rendje... 4 1.1. Képzési irányok...4 1.2. Az iskola munkarendje...4 1.2.1. A gimnázium általános

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: 038389 1035 Budapest, Miklós tér 5.) Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya BIOLÓGIA A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya A szakközépiskolai biológia kerettantervben kifejezıdı értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket,

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben