Mellkasi betegségek gek CT és s MRI diagnosztikája gyermekkorban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mellkasi betegségek gek CT és s MRI diagnosztikája gyermekkorban"

Átírás

1 Mellkasi betegségek gek CT és s MRI diagnosztikája gyermekkorban Balázs György Semmelweis Egyetem Kardiológiai KözpontK Heim Pál P l Gyermekkórház, rház, Budapest

2 CT Rtg sugárz rzást használó digitális rétegvizsgr tegvizsgálat A képalkotk palkotás s alapja a rtg sugár r elnyelés különbségeinek ábrázolása a vizsgált síkbans Hagyományos (elavult) technika» egy szelet 2-4 sec» teljes vizsgálat: 5-15 perc Spirál l CT technika» egy szelet sec» vizsgálati idı: : sec (+ elıkész szítés) s) Multidetektoros spirál l CT (4-320 detektorsor)» egy szelet sec» vizsgálati idı: : 2-10 sec

3 Mellkasi CT Spirál-CT» Folyamatos fejlıdés: multidetektoros technika Nagy felbontású CT (HRCT)» Változatlan technika és s alkalmazások

4 Multidetektoros spirál l CT

5 Multidetektoros spirál-ct (MDCT) Megnövekedett z irány nyú felbontás izotropikus képalkotás Leggyorsabb rotáci ciós s idı: : sec Minden eddiginél l gyorsabb vizsgálatok» Pl.: 8 x 1.25 mm szelet 0.5 sec rotáci ció és s 1.3 pitch mellett» 20 cm hosszú régió vizsgálata: 5 sec Detektorok megnövekedett hatékonys konysága» Megfelelı képminıséghez alacsonyabb effektív v sugár r dózisd De! a gyorsaság g rutinszerően en végzett v többft bbfázisú vizsgálat kísértésével járj

6 MDCT a gyermekradiológi giában Még g gyorsabb vizsgálatok» Légzés, mozgás s kevesebb mőtermm terméket okoz» Egy légzl gzésvisszatartásban sban leképezhet pezhetı régió nagyobb» Altatás s egyes esetekben mellızhet zhetı» Kis mennyiségő kontrasztanyaggal is optimális vascularis kontraszt Még g nagyobb térbeli t felbontás s speciális vizsgálatokhoz» CT-angiogr angiográfia csecsemıkben is képes k kis méretm rető ereket ábrázolni» Légutak 2D és s 3D ábrázolása virtuális bronchoscopia» Csontrendszer 3D ábrázolása( pl.: congenitalis scoliosis)» Pulmonalis nodulus detektálás

7 Axialis 3 mm vastag szelet 1 detektorsoros spirál l CT-vel Axialis 1.25 mm vastag szelet 8 detektorsoros spirál l CT-vel

8 Coronalis reformáci ció 1 detektorsoros spirál l CT-vel Coronalis reformáci ció 8 detektorsoros spirál l CT-vel

9 MinIP reformáci ció 1 detektorsoros spirál l CT-vel MinIP reformáci ció 8 detektorsoros spirál l CT-vel

10 Volumen ábrázolás s 8 detektorsoros spirál l CT-vel

11

12 Mellkasi CT / MRI - mikor indokolt? Ismeretlen természet szető rtg eltérés s tisztázása sa» szimptomatikus» szőrésen sen kiemelt Tisztázatlan zatlan tünetek, t rtg eltérés s nélkn lkül l is (pl.: stridor, makacs köhögés, k haemoptoe) Ismert mellkasi betegség» pontos preoperativ ábrázolás» konzervatív v kezelés s nyomonkövet vetése» brochososcopia kiegész szítése se (post-stenoticus stenoticus szakasz?) Ismert daganatos betegség» primer staging, követk vetés Postnatalis idıszak» prenatalisan diagnosztizált anomáli liák k tisztázása sa

13 MRI Erıs s mágneses m teret és s rádir diófrekvenciás s gerjesztést st használó digitális rétegvizsgr tegvizsgálat A képalkotk palkotást számos fizikai és s fiziológiai paraméter befolyásolja, pl.: víz/zsv z/zsír/fehérje rje tartalom, mágneses m sajáts tságok, halmazállapot, llapot, hımérsh rséklet stb. Különbözı karakterő képsorozatok, ú.n. szekvenciák, k, pl.: T1, T2 súlyozott, s zsírszupresszi rszupressziós, s, áramlás-szenzitiv szenzitiv stb. Rutin vizsgálat» 3-44 szekvencia, egyenként nt perc» vizsgálati idı: : perc (+ elıkész szítés) s) lat (+ kontrasztanyag, MRA )» 6-88 szekvencia, egyenként nt perc» vizsgálati idı: : perc (+ elıkész szítés) s) Komplex vizsgálat

14 CT elınyei Gyors (egyre gyorsabb)» kevéss ssé megterhelı (rövid anaesthesia)» kevés s mozgási mőtermm termék, jój térbeli felbontás» jó vascularis kontraszt (CT-angiogr angiográfia) Nagy levegı - lágyrész kontraszt» Tüdı parenchyma finom megítélése» légutak ábrázolása (3D, virtuális bronchoscopia) Finom csontszerkezet Erek, tüdı-légutak. t mediastinum, csontok szimultán ábrázolódnak! Elérhet rhetı (egyre inkább)

15 CT korlátai Korlátozott lágyrl gyrész felbontás Ionizáló sugárz rzás» hagyományos rtg felvétel dózisd zisának akár r szorosa!» direkt sugár r expozíci ció» + szórt sugárz rzás s (egy-két t nagyságrenddel grenddel kisebb) Pl.: átlag mellkasi CT vizsgálat során n a szerveket érı dózis (mgy): tüdı t 17.6 pajzsmirigy 5.6 szemlencse 0.37 ovarium 0.17 (Mini et al. Radiology 1995; 195: ) 562) nyomonkövet vetés évi 2-4 vizsgálatot igényelhet

16 Ionizáló sugárz rzás s veszélye Kisgyermekkorban az egyes felvételek által indukált, mas-ra vonatkoztatott effektiv elnyelt dózis d szignifikánsan nsan magasabb (~( x) Pl.: átlag hasi CT vizsgálat során n a metszetenkénti nti effektiv dózis d (msv): < 10 év v : 6.1 +/- 1,4; év v : 4.4 +/- 1.0; > 18 év v : 3.9+/- 1.1 (Ware et al. Radiology 1999; 210: ) 650) a szervek sugárérz rzékenysége magasabb életkor és s technika függvf ggvényében a késıbbi k élet folyamán n malignus tumor kialakulásának rizikója vizsgálatonk latonként nt ~ 0.3 % - kal nıhet n! (Brenner et al. Am.J.Roentgenol 2001; 176: ) 296)

17 Sugárv rvédelem Megfelelı vizsgálati indikáci ció» személyes konzultáci ció Optimalizált lt vizsgálati technika» dedikált labor, személyzet» életkorhoz, testmérethez adaptált paraméterek (kv, mas, collimatio, pitch, FOV)» takarás» vagy nativ, vagy i.v. kontrasztanyagos vizsgálat, fölösleges ismétl tlés s ha csak lehet kerülend lendı Sugártakarékos protokollok ( protokollok (ahol megengedhetı)» korlátozott kiterjesztéső célzott vizsgálat» áttekintı HRCT vizsgálat

18 MRI kedvezı tulajdonságai Sugármentes, nem-invaz invazív Finom kontrasztfelbontás» ép p / kóros k elhatárol rolódás» jobb szövetspecificit vetspecificitás» kvantitatív v analízis (pl. máj m j vastartalom mérés) m I.v. kontrasztanyag (Gadolinium) kevéss ssé toxicus és allergiform mellékhat khatás s is ritka Direkt tetszıleges síkús ábrázolás Kiegész szítı technikák» MR-angiogr angiográfia» MRCP, MR-urogr urográfia, MR-myelogr myelográfia» EKG-vez vezérelt kardiovaszkuláris ris ábrázolás

19 MRI korlátai Hosszabb vizsgálati idı (20-40 perc),» 4-5 éves kor alatt sedálás-altat altatás s szüks kséges Nehezebben hozzáférhet rhetı a beteg» monitorozás s problematikus lehet Finom tüdıszerkezet t nem megítélhet lhetı Inkompatibilis: pacemaker, egyes fém f m implantatumok Korlátozottan elérhet rhetı + drága

20 Congenitalis vitiumok Vérkörök k kommunikáci ciója» ASD, VSD, PDA» V. pulmonalis transpositiok Conotruncalis anomáli liák» Fallot tetralogia» TGA» Kettıs s kiáraml ramlású jobb kamra (DORV)» Truncus arteriosus» Aortaív v interruptio Univentricularis állapotok» Hypoplasiás s szívf vfél l szindrómák» Pulmonalis atresia Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance (2006) 8

21 Nativ spirál l vagy HRCT» Tüdı-légutak» Csontos mellkas CT-vel megítélhet lhetı CT-angiogr angiográfia EKG vezérl rlés s nélkn lkül» Mediastinalis értörzsekrzsek Aortaív és ágai Arteria pulmonalis rendszer (fıtörzst rzstıl l subsegmentalis szintig) Vena pulmonalisok Mediastinalis és s infracardialis nagyvénák Situs CT-angiogr angiográfia EKG vezérl rléssel» Szívüregek, falak, myocardium, billentyők k morfológi giája és» Funkciója» Coronaria rendszer

22 Pulmonalis homograft impl. és s BT shunt utáni állapot, bal oldali periféri riás s pulmonalis stenosissal

23 Anomáli liás s koronaria eredés CTA vizsgálat

24 Mediastinalis éranomáliák Aberráns jobb a. subclavia (arteria lusoria) Jobb oldali aortaív» tükörkép-szerû supraaorticus ágak» aberráns bal a. subclavia Kettıs s aortaív Aberráns bal a. pulmonalis Vena pulmonalis anomáli liák Coarctatio aortae } Vascularis Vascularis ring

25 Mediastinalis éranomáliák k klinikai jelentısége Kompressziós s hatás» tracheo-bronchialis rendszer» oesophagus Társuló anomáli liák» vitiumok» tüdı - légutak» elıbél l malformáci ciók Differenciál l diagnózis (megtéveszt vesztı rtg kép) k

26 Jobb oldali aortaív + aberráns bal a. subclavia

27 Kettıs aortaív teljes vascularis ring

28 Vascularis ring

29 Aberráns bal a. pulmonalis pulmonalis sling 1 detektorsoros spirál l CT

30 Aberráns bal a. pulmonalis pulmonalis sling

31 Aberráns bal a. pulmonalis pulmonalis sling

32 Pulmonalis embolia 1 detektorsoros CT-vel

33 Sequestratio spektrum Congenitalis lobaris emphysema Bronchogen cysta Congenitalis cysticus adenomatoid malformatio Bronchopulmonalis sequestratio Hypogeneticus tüdıt syndroma Pulmonalis arteriovenosus malformatio

34 Broncho-pulmonalis anomáli liák k klinikai jelentısége Cardio-respiratoricus respiratoricus insuffitientia» légúti stenosis» tüdı kompresszió» kisvérk rköri ri keringészavar Visszatérı légúti infekciók Kóros röntgen r képk» féloldali fedett vagy aszimmetrikus mellkas» hyperlucens tüdı t (emphysema, cysta)» pathologiás érstruktúrara

35 Pulmonalis aplasia

36 Sequestratio (atípusos)

37 Sequestratio (MIP)

38 Sequestratio (MinIP)

39 Congenitalis cysticus adenomatoid malformatio

40 CCAM

41 Pericardialis cysta Axialis T1 Coronalis T2

42 Congenitalis bronchialis atresia + bronchocele

43 Congenitalis bronchialis atresia

44 Congenitalis bronchialis atresia + bronchocele

45 Congenitalis bronchialis atresia + bronchocele

46 CT szerepe mellkasi gyulladásos betegségekben gekben Prediszponáló tényezı kimutatása» fejlıdési anomália» tumor» bronchiectasia Szövıdm dmény» abscessus / komplikált lt empyema» ptx / pneumatocele Granulomatosus folyamat (tbc, gomba)» terápia effektivitása, szövıdm dmény» differenciál l diagnosis Fokozott kockázat zatú beteg» primer immun defektus, CGD» csontvelı transplantatio, kemoterápia

47 Invazív broncho-pulmonalis aspergillosis

48 Tbc

49 Tbc hilusi hörgı obstructio

50 Tbc hilusi hörgı obstructio

51 Tbc hilusi hörgı obstructio

52 CT szerepe diffúz z tüdıbetegst betegségekbengekben Primer folyamat gyermekkorban ritka» más s betegséghez ghez társult rsuló» iatrogén Interstitialis folyamat korai észlelésese Karakterizálás s (?) Aktív v pneumonitis / definitiv fibrosis Terápi piás s effektus követk vetése Szövıdm dmény» ptx, pneumomediastinum» atelectasia

53 HRCT Az ortodox technika (80-as évek közepe k óta)» FOV 25 cm pixel méret m 0.5 mm» Metszetvastagság g = mm» Képrekonstrukciós s algoritmus: bone vagy high Axialis hagyományos adatfelvétel, tel, mm asztalléptet ptetéssel» Kihagyásos ábrázolás Direkt sugárexpoz rexpozíció csak az ábrázolt szeletekre Kiegész szítı technika, diffúz z tüdıbetegst betegségek gek vizsgálat latára» Pl.: interstitialis fibrosis Kooperáci ciót t igényel (különben nem lesz HR)

54 Secunder lobulus

55

56 Tüdı HRCT normál l anatómia

57 Interlobalis septum megvastagodása sa

58 Reticularis rajzolatfelszaporodás

59 Nodularis elváltoz ltozások

60 Peribronchialis megvastagodás, s, tree-in in-bud

61 Interstitialis fibrosis

62 Nagylégutak gutak betegségei gei Tracheo-bronchomalatia Stenosis Congenitalis anomáli liák Gyulladás Tumor» intrinsic» extrinsic Tüdı transplantatio szövıdm dményei Trauma

63 Tracheomalatia - stent beültetés elıtt

64 Tracheo- eosophagealis fistula utáni állapot

65 Eosophago-pulmonalis fistula

66 Endobronchialis tumor (BAL hörgı stenosis) Pre-op. Post-op.

67 Endobronchialis tumor

68 Endobronchialis tumor post.op.

69 Endobronchialis tumor post.op. Kontroll vizsgálat 8 detektorsoros CT-vel

70 Bronchusrendszer

71 Kislégutak betegségei gei Bronchiectasia Bronchiolitis obliterans» Swyer-James syndroma

72 Congenitalis Bronchiectasia» cysticus fibrosis (mucoviscidosis)» muco-ciliaris ciliaris anomáli liák» immun deficiens állapotok» Kartagener syndroma» sequestratio Szerzett» ismétl tlıdı gyulladások» idegentest» endobronchialis tumor / granuloma» allergiás s broncho-pulmonalis aspergillosis

73 Bronchiectasia Morfológia» cylindricus» varicosus» cysticus Eloszlás» körülírt rt - lebeny / segmentum?» diffúz» felsı lebenyi dominanciájú - CF

74 Bronchiectasia CT jelei Periféria ria felé nem keskenyedı lumen» keresztmetszetben: pecsétgyőrő jel» hosszmetszetben: vasúti sín s n jel» hörgı / a. pulmonalis diameter > 1.2 (?)» pleura periféri riás s hörgh rgı távolság g < cm Peribronchialis megvastagodás Fibrosis atelectasia összecsapzott hörgh rgık Nyákdug kdugók Mozaik perfusio» obstructiv ventilatios zavar» hypoperfusio

75 Bronchiectasia diagnosztikus nehézs zségei Légzési kooperáci ció hiánya» életkor» dyspnoe - köhögés Szív nagyerek pulzáci ciója» bal basalis segmentumok - gyakori elıfordul fordulás s!» jobb középsk psı lebeny» lingula Parenchymás s gyulladás» acut consolidatio» transitoricus post-pneumoni pneumoniás s ectasia

76 Bronchiectasia klinikai jelentısége Igazoltan körülírt k rt (< lebeny) folyamat» visszatérı infectiok forrása, ami a még m ép p hörgh rgırendszert rendszert is definitiven károsk rosíthatja» konzervativ kezelés s elégtelens gtelensége ge esetén n mőtéti m ti indikáci ció» gyermekkorban viszonylag enyhe morfológiai eltérésnek (cylindricus b ectasia) b is komoly klinikai súlya s van Igazoltan kiterjedt ( > 2 lebeny, bilateralis)» konzervativ kezelés» mőtét t ellenjavalt (kivéve: ve: körülírt k rt roncstüdı) Nyomonkövet vetés - kontroll??

77 Légzési elmozdulás (bronchiectasia? )

78 Varicosus-cysticus bronchiectasia

79 Cylindricus varicosus bronchiectasia

80 Cylindricus bronchiectasia + peribronchialis fibrosis

81 Bronchus deformitás

82 Mozaik perfusio exspiratios felvételen

83 Perifériás nyákdugók + obstructiv hyperinflatio

84 St.p. lobectomiam, recidiv bronchiectasia

85 Mellkasi tumorok gyermekkorban Mediastinum» lymphoma» neurogén n tumorok» teratoma» thymoma» rhabdomyosarcoma» metastasis Mellkasfal-pleura» sarcomák k (Ewing, osc, rsc)» metastasis» mesothelioma Tüdı» metastasis» rhabdomyosarcoma» pleuro-pneumoblastoma pneumoblastoma Légutak» papilloma (-tosis)(» haemangioma (capillare)» carcinoma mucoepidermoidalis» carcinoma adenoides cysticum (cylindroma)

86 Pulmonalis rhabdomyosarcoma

87 Pleuro-pneumoblastoma post-op. kontroll

88 Mediastinalis tumor: NHL MR vizsgálat Axialis T1 T2

89 Mediastinalis tumor: NHL MR vizsgálat Coronalis T2

90 Hodgkin kór pulmonalis manifestatio

91 Hodgkin kór

92 Osteosarcoma metastasis

93 Metastasis keresés s ismert Ewing sarcomában Vékonyrétegő helicalis vizsgálat 8 detektorsoros CT-vel

94 Metastasis keresés A vékonyrv konyrétegő felvételek lapozása ( paging( paging, scrolling )

95 Met. post-op, post-irradiatios status

96 Hátsó mediastinalis tumor - ganglioneurinoma

97 Mellkasi neuroblastoma

98 Mellkasi neuroblastoma

99 Neuroblastoma T1 + Gd

100 Plexiform neurofibroma Axialis T2 Coronalis T1

101 Normális thymus axialis T1

102 Thymoma axialis T1

103 CT Mikor CT, mikor MRI (?)» tüdı parenchymát t (is) érintı gócos vagy diffúz z folyamat» tracheo-bronchialis rendszer eltérései» komplex fejlıdési rendellenességek MRI (ha elérhet rhetı,, ha van, aki altasson...)» mediastinalis, mellkasfali tumorok» ismételt vizsgálatok (pl. magas rizik» mediastinalis éranomáliák» cardiovascularis MRI technikák MRI (pl. magas rizikójú onkológiai kezelés)

104

105 CT / Bronchoscopia? A hagyományos endoscopia gyermekkorban sem helyettesíthet thetı CT vizsgálattal» biopsia lehetısége» falmozgás, pulsatio dinamikus megítélése» interventio nyákold koldás, öblítés recanalisatio (LASER, stent ) CT kiegész szíti az endoluminalisan nyert informáci ciót, ezért nélkülözhetetlen» mediastinum, tüdıt parenchyma direkt ábrázolása» stenosis hossza, post-stenoticus stenoticus szakasz Célzott vizsgálati technika + adatfeldolgozás s!

106 Angio-cardiographia Congenitalis vitiumok» diagnosztika» endovascularis intervenció (occlusio, dilatatio) Mediastinalis és s pulmonalis éranomáliák k esetében csak terápi piás s intervenció (pl.: coarctatio PTA kezelése, AVM embolisatio) vezérl rlésére re A diagnózis nem-invaz invazív v módszerekkel m (CT/MRI) rendszerint feláll llítható!

107 Köszönöm m a figyelmüket!

Máj és epeutak képalkotó diagnosztikája

Máj és epeutak képalkotó diagnosztikája Gyermekradiológiai Tanfolyam, Semmelweis Egyetem, I. Gyermek Klinika, Budapest, 2010. Máj és epeutak képalkotó diagnosztikája Prof. Dr. Harkányi Zoltán Heim Pál Kórház, Budapest A máj és az eperendszer

Részletesebben

A TÜDŐEMBÓLIA KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA KISS ZSUZSANNA 1, DR. FORNET BÉLA 2, DR. LOMBAY BÉLA 2. Klinikai, módszertani összefoglalás

A TÜDŐEMBÓLIA KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA KISS ZSUZSANNA 1, DR. FORNET BÉLA 2, DR. LOMBAY BÉLA 2. Klinikai, módszertani összefoglalás Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 99 112. A TÜDŐEMBÓLIA KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA KISS ZSUZSANNA 1, DR. FORNET BÉLA 2, DR. LOMBAY BÉLA 2 Összefoglalás: A tüdőembólia akut, életveszélyes

Részletesebben

Diagnosztikus és terápiás bronchológia felnõttés gyermekkorban. Transthoracalis tûbiopszia

Diagnosztikus és terápiás bronchológia felnõttés gyermekkorban. Transthoracalis tûbiopszia Diagnosztikus és terápiás bronchológia felnõttés gyermekkorban. Transthoracalis tûbiopszia A Tüdõgyógyászati Szakmai Kollégium ajánlása 2005. Kedves Kollégák! Szakmánk régi adósságát törleszti a Bronchológiai

Részletesebben

Radiológia jegyzet. Radiológia Jegyzet 2007

Radiológia jegyzet. Radiológia Jegyzet 2007 Radiológia Jegyzet 2007 1 Bevezetı: Rtg sugárzás: - -egyenes irányban terjed, sugárforrástól gömbszerően - -terjedéséhez nem kell semmilyen közeg - -terjedési sebessége vákuumban a fénysebesség - -elhajlik

Részletesebben

A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában

A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása 2005. Készítette: dr. Battyány István PhD, tanszékvezető

Részletesebben

Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek

Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek 2014. június 26-28. Szeged A Magyar Radiológia folyóirat melléklete ISSN 0025-0287 Két éves kortól Amikor a biztonság a legfontosabb L.HU.PH.RI.22.05.2014.0063 Gadovist

Részletesebben

Programfüzet FEHÉRVÁRI ANGIOLÓGIAI NAPOK P R O G R A M F Ü Z E T XV. GYERMEKTRAUMATOLÓGIAI VÁNDORGYÛLÉS

Programfüzet FEHÉRVÁRI ANGIOLÓGIAI NAPOK P R O G R A M F Ü Z E T XV. GYERMEKTRAUMATOLÓGIAI VÁNDORGYÛLÉS XV. GYERMEKTRAUMATOLÓGIAI VÁNDORGYÛLÉS FEHÉRVÁRI ANGIOLÓGIAI NAPOK 2009. szeptember 17 19. Székesfehérvár, Vörösmarty Színház Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T www.asszisztencia.hu www.angiologia.hu

Részletesebben

Invazív radiológiai lehetőségek májbetegségek esetén

Invazív radiológiai lehetőségek májbetegségek esetén Invazív radiológiai lehetőségek májbetegségek esetén Deák Pál Ákos Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Radiológia Hepatológiai Iskola 2010 Tata, (2010. nov. 18-20.) Intervenciós

Részletesebben

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26.

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26. Veres Gergő radiográfus (BSc) Debrecen 2012. 09.06 A HCC előfordulása és a halálozási arány nőtt az elmúlt 10 évben Tanulmányok kimutatták, hogy cirrhosisban szenvedő betegek 2-6 %-ánál a HCC a halálok

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1249 TARTALOMJEGYZÉK Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovascularis betegségekről Készítette: a Magyar Stroke Társaság Vezetősége I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

A prosztatarák diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A prosztatarák diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A prosztatarák diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

ÖRÖKLETES ÉS SZERZETT FEHÉRÁLLOMÁNYI BETEGSÉGEK

ÖRÖKLETES ÉS SZERZETT FEHÉRÁLLOMÁNYI BETEGSÉGEK Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Gyakorlati Neuroradiológia Örökletes és szerzett fehérállományi kórképek. Epilepszia. Neurodegeneratív kórképek dementia. Liquor keringési zavarok

Részletesebben

52. Somogyi Egészségügyi Napok 23. Előadások és poszterek összefoglalói

52. Somogyi Egészségügyi Napok 23. Előadások és poszterek összefoglalói 52. Somogyi Egészségügyi Napok 23 Előadások és poszterek összefoglalói 24 52. Somogyi Egészségügyi Napok 52. Somogyi Egészségügyi Napok 25 A DIABETES KEZELÉS NEHÉZSÉGEI GERIÁTRIAI BETEGEKBEN DR. ÁDÁM ILDIKÓ

Részletesebben

A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése

A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése Finanszírozási protokoll háttér anyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

III./7.4. Patológiai jellemzők, a leggyakoribb daganattípusok. Bevezetés. Astrocytomák

III./7.4. Patológiai jellemzők, a leggyakoribb daganattípusok. Bevezetés. Astrocytomák III./7.4. Patológiai jellemzők, a leggyakoribb daganattípusok A leggyakoribb és legjelentősebb idegrendszeri daganatok patológiai és klinikai jellegzetességeit ismertetjük a következő fejezetben. Bevezetés

Részletesebben

Információk. A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21.

Információk. A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője: Dr. Tóth László Osztályvezető főorvos II. sz. Belgyógyászat/Kardiológia

Részletesebben

Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése

Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése 1 Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése az Infektologiai és a Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium közös irányelve (2006) Három évvel ezelıtt, 1998-ben jelent meg az Infektologiai, Pulmonologiai

Részletesebben

Az MR-urográfia technikai aspektusai két eset kapcsán

Az MR-urográfia technikai aspektusai két eset kapcsán MR-DIAGNOSZTIKA Metodikai közlemény Az MR-urográfia technikai aspektusai két eset kapcsán Horváth László, Bogner Péter, Nagy Gyöngyi, Bajzik Gábor, Vandulek Csaba, Repa Imre Az urogenitalis rendszer radiológiai

Részletesebben

Onkologia. O11O0001 Adott gén promotere hipermetilált mi lesz a következmény?

Onkologia. O11O0001 Adott gén promotere hipermetilált mi lesz a következmény? Onkologia O11O0001 Adott gén promotere hipermetilált mi lesz a következmény? semmi, mert a promoterrész nem íródik át a gén átírása gátolt a gén átírása fokozott mennyiségő fehérjéhez vezet a kérdés csak

Részletesebben

Az AIDS musculoskeletalis manifesztációi

Az AIDS musculoskeletalis manifesztációi 2005/2 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 79 Az AIDS musculoskeletalis manifesztációi HIV fertõzéshez és AIDS-betegséghez társuló musculoskeletalis eltérések I. rész. Fertõzéses eredetû musculoskeletalis állapotok

Részletesebben

Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája Onco Update, 2007 Gôdény Mária, Bodoky György A képalkotók fontos szerepet játszanak a csontmetasztázis kimutatásában, ezáltal a terápia megválasztásában.

Részletesebben

DEBRECEN - HAJDÚSZOBOSZLÓ 1 4. A B S Z T R A K T F Ü Z E T N O V E M B E R 6-8.

DEBRECEN - HAJDÚSZOBOSZLÓ 1 4. A B S Z T R A K T F Ü Z E T N O V E M B E R 6-8. A B S Z T R A K T F Ü Z E T DEBRECEN - HAJDÚSZOBOSZLÓ 2 0 1 4. N O V E M B E R 6-8. Védnökök: Prof. dr. Szilvássy Zoltán Prof. dr. Édes István dr. Lampé Zsolt dr. Ónodi-Szűcs Zoltán dr. Papp László Szervezők:

Részletesebben

ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése

ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése Finanszírozási protokoll háttéranyaga Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

Magyar Gyermekaneszteziológiai. és Intenzív Terápiás Társaság. XII. Kongresszusa, Továbbképző tanfolyama és. Szakmai Kiállítása

Magyar Gyermekaneszteziológiai. és Intenzív Terápiás Társaság. XII. Kongresszusa, Továbbképző tanfolyama és. Szakmai Kiállítása ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA 41(1): 2011 3 Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XII. Kongresszusa, Továbbképző tanfolyama és Szakmai Kiállítása Cserkeszőlő, Aqua Spa Konferencia

Részletesebben

Heveny aortadisszekció. Tüd embólia

Heveny aortadisszekció. Tüd embólia A heveny mellkasi fájdalom gyakori panasz. A mentkhöz befutó hívások egynegyedét indokolja mellkasi fájdalom. 7 A sürgsségi ellátásban a potenciálisan életveszélyes, azonnali ellátást igényl kórképekre

Részletesebben

EüM szakmai irányelv. a heredaganatos betegek ellátásáról 1

EüM szakmai irányelv. a heredaganatos betegek ellátásáról 1 1. oldal Készítette: az Urológiai Szakmai Kollégium EüM szakmai irányelv a heredaganatos betegek ellátásáról 1 Készült az EAU Guideline 2009 alapján I. Alapvető megfontolások Ez a dokumentum az Urológiai

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szív, mint embóliaforrás. Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szív, mint embóliaforrás. Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szív, mint embóliaforrás Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium 1. Alapvető megfontolások Az utóbbi években egyre inkább megnőtt az ischaemiás

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Sebészeti, Radiológia és

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. ELŐADÁS ABSZTRAKTOK 1. HOGYAN ISMERJÜK FEL A RITKA ANYAGCSERE BETEGSÉGEKET

Részletesebben

MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA

MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 2012. november 22-24. Debrecen MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 1 MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 2012.

Részletesebben