KONTROLLING SZAKIRÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONTROLLING SZAKIRÁNY"

Átírás

1 Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető Pénzügy és Számvitel Tanszék

2 A szakirány főbb célkitűzései A Pénzügy és Számvitel Tanszék a közgazdászgazdálkodási szak kiegészítő képzése keretében az Adózási és társadalombiztosítási szakirányt gondozza. A kiegészítő képzésben szerzett tapasztalataink alapján úgy ítéljük meg, hogy a szakirány specializációja szűk, és gyakorlatigazdálkodási tapasztalatok meglétét feltételezi. A közgazdász nappali képzésben szerzett tapasztalataink szerint a hallgatók igénylik gyakorlati jellegű pénzügyi és számviteli vonatkozású szakirány indítását. A nappali képzés keretében a Tanszék gondozza a Kontrolling szakirányt, amely jelentős tananyagfejlesztést és oktatói felkészülést indított el. A nappali képzés Kontrolling szakirányáról a pozitív visszajelzések megerősítették a szakirány indítás helyességét, célszerű a tanszéki erőforrásokat egy szakirány gondozására összpontosítani. A fenti indokok alapján a Pénzügy és Számvitel Tanszék az Adózási és társadalombiztosítási szakirányt fel kívánja váltani a Kontrolling szakiránnyal. A kiegészítő képzés Kontrolling szakirány tantervi hálója követi a nappali képzés tantervi hálóját. A nappali képzés kötelezően választható blokkjából a választhatóság nem épül be a kiegészítő képzés tantervi hálójába, ezért a tartalmilag fontosabb tárgyakat vettük át. Az Adózási és társadalombiztosítási szakirány alaptárgyaiból továbbra is meg kívánjuk őrizni a számviteli elemzés és ellenőrzés területeket, valamint néhány kiemelt adóval kapcsolatos tárgyat, amelyet a nappali képzés kontrolling szakirány tantervi hálója is tartalmaz. A szakirány célja, hogy hozzájáruljon olyan közgazdászok képzéséhez, akik közgazdasági alapképzettségen túlmenően a vállalat, a pénzügyi szektor, a közszféra pénzügyiszámviteli feladatait is képesek átlátni és részt vesznek a gazdaságipénzügyi döntési folyamatokban. A javasolt Kontrolling szakirány tematikájának középpontjában az integrált pénzügyivezetési funkcióként definiálható kontrolling áll. Ismeretanyaga nemcsak a vállalkozások kontrolling témaköreit fedi le, hanem kitér a speciális gazdálkodó szervezetek (pénzintézetek, közszektor intézményei) és a különleges helyzetben levő vállalatok (vállalatcsoportok, nemzetközi vállalatok, vállalati fúziók) eltérő követelményeire és feladataira is. Programunk eleget tesz az alábbi elvárásoknak: a szakirányon szerezhető ismeretek korszerűek és piacképesek, a képzés szorosan illeszkedik a gazdálkodási szak tantervi koncepciójába, a szakirányban jól hasznosulnak a Pénzügy és Számvitel Tanszék eddigi tudományos kutatási és tananyag fejlesztési eredményei, az oktatás személyi feltételei biztosítottak. A szakirányba olyan kötelező műszaki tárgyakat illesztettünk, amelyek a szakirány témaköreit gyakorlatorientált informatikai ismeretekkel támogatják. Műszaki tárgyak: Döntéselőkészítés és menedzsment szimuláció alkalmazásával; Adatbányászat; Kontrolling informatika. A Kontrolling informatika a szakirány speciális követelményrendszeréhez került kialakításra. A tantárgyak tárgyfelelős oktatói a Pénzügy és Számvitel Tanszék oktatói. A Pénzintézeti kontrolling és a Közszektor kontrolling tárgyak oktatásába részmunkaidőben foglalkoztatott szakembereket vonunk be, akik az adott szakterület kiváló ismerői, az adott szakterület gyakorlatában több évet töltöttek el. A tantárgyak tananyag ellátottsága biztosítható. Néhány kiemelt tantárgynál rendelkezünk a Tanszék oktatói által kiadott szakkönyvvel. 2

3 TANTERV Közgazdászgazdálkodási szak kiegészítő képzés ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK (minden szakirány számára) Tantárgyak Szemeszterek Számvitel 4v* 4v 4v Statisztika II 6v (6) Termelésmenedzsment 4v (5) Vállalati pénzügyek Gazdasági jog 4f 4v Gazdaságpolitika 3v Külgazdaságtan 3v Marketing II 3f (3) Stratégiai menedzsment 3v (3) Vállalati információs rendszerek 3v Befektetés és finanszírozás 3v Összes óraszám Összes kredit [*A táblázatban található rövidítések tartalma: az első számjegy az adott tárgy havi kötelező óraszámát, a mellette levő betű a számonkérés módját jelöli meg. (Ennek értelmében a v=vizsga, a f=félévközi jegyet jelent.) A zárójelben szereplő szám pedig a tantárgyra adott kreditpontot jelenti.] 4f 4v 3

4 Tantárgyak TANTERV Közgazdászgazdálkodási szak kiegészítő képzés KONTROLLING SZAKIRÁNY Szemeszterek PÉNZÜGYTAN 4v* 2. ADÓTAN 4f 3. KONTROLLING 4f 4. PÉNZINTÉZETI SZOLGÁLTATÁSOK 4v GAZDASÁGTANA 5. PÉNZINTÉZETI KONTROLLING 3f 6. KÖZPÉNZÜGYEK 4v 7. KÖZSZEKTOR KONTROLLING 3v (3) 8. NEMZETKÖZI ADÓZÁS ÉS SZÁMVITEL 4f 9. GYAKORLATI KONTROLLING 4v 10. SZÁMVITEL ÉS KONTROLLING A 3v SAJÁTOS HELYZETŰ VÁLLALKOZÁSOKNÁL (3) 11. ELLENŐRZÉS ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT 3v 12. VEZETŐI SZÁMVITEL 2f (2) KÖTELEZŐ MŰSZAKI TÁRGYAK: 1.Döntés előkészítés, menedzsment szimuláció alkalmazásával 2. Kontrolling informatika 2v (2) 3. Adatbányászat 2v (2) ÖSSZES ÓRASZÁM ÖSSZES KREDIT SZAKDOLGOZAT 10 [*A táblázatban található rövidítések tartalma: az első számjegy az adott tárgy havi kötelező óraszámát, a mellette levő betű a számonkérés módját jelöli meg. (Ennek értelmében a v=vizsga, a f=félévközi jegyet jelent.) A zárójelben szereplő szám pedig a tantárgyra adott kreditpontot jelenti.] 2v (2) 4

5 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tantárgyi adatlap és tantárgykövetelmények szeptember PÉNZÜGYTAN KözgazdászGazdálkodási szak Kiegészítő, levelező képzés Kontrolling szakirány Kötelező tárgy 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév BMEGT v 4 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Dr. Tarafás Imre, egyetemi tanár Pénzügy és Számvitel Tanszék 4. A tantárgy előadója: Dr. Tarafás Imre egyetemi tanár Pénzügy és Számvitel Tanszék Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék, 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: mikro és makroökonómia 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a pénz szerepét, a pénzzel kapcsolatos közgazdasági koncepciók fejlődését, a pénzügyi rendszer fogalmát, elemeit, intézményeit. Ennek keretében sor kerül az alapvető monetáris politikai és fiskális politikai fogalmak és összefüggések megismertetésére, a pénzügyi piacok működésének bemutatására. Célunk, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzteremtés, a monetáris szabályozás, az infláció, a fizetési mérleg, az árfolyam és kamatpolitika, valamint a nemzetközi makrogazdasági pénzügyek (EMU) és a jelenlegi magyar pénzügyi politika alapvető jellemzőivel és összefüggéseivel. 8. A tantárgy részletes tematikája: A pénz szerepe a gazdaságban, pénzügyi rendszer elemei Pénzelméletek a közgazdaságtanban A monetáris közgazdaságtan alapjai Belföldi fizetési rendszer működése A pénzügyi rendszer stabilitásának alapkérdései A pénzügyi piacok jellemzői. Pénzpiaci instrumentumok A tőkepiacok jellemzői, tőkepiaci instrumentumok Közpénzügyi rendszer A nemzetközi fizetési mérleg és konvertibilitás A nemzetközi pénzügyi intézmények A globalizáció problémái. A valutaárfolyam fogalma, fajtái, árfolyamjegyzés, árfolyam elméletek. Gyakorlati kérdések Az euróövezet kialakulása, a közös valuta funkcionálásának eddigi tapasztalatai. Magyarország eurózónához történő csatlakozásának kérdései. Az EU közös költségvetése. A monetáris politika mozgástere kis nyitott gazdaságban, Magyarország példáján. A magyar monetáris politika működésének esettanulmány szerű bemutatása. 9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 10. Követelmények: szóbeli vizsga 11. Pótlási lehetőségek: A TVSZ előírásainak megfelelően. 5

6 12. Konzultációs lehetőségek: 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Tarafás Imre: A monetáris politika a válságtól az ingatag pénzpiacokig, Aula, 2001 (99149.oldalak) Dr. Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan KJKKERSZÖV2004. MNB (2002): Monetáris politika Magyarországon (1763. oldal) és IV. melléklet (Fogalomtár) letölthető CsajbókCsermely (szerk. 2003): Az euro hazai bevezetésének v árható haszna, költségei, időzítése MNB Műhelytanulmányok 24. (535. oldal) letölthető 14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: Az előadások látogatására és a hallgatók egyéni munkájára épülő kurzus. Követelmények: Félév végén szóbeli kollokvium. 15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 6

7 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KözgazdászGazdálkodási szak Kiegészítő, levelező képzés Kontrolling szakirány Kötelező tárgy Tantárgyi adatlap és tantárgykövetelmények szeptember ADÓTAN 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév BMEGT f 4 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Dr.Hóka Sándorné, egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék 4. A tantárgy előadói: Hóka Sándorné dr. egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék Herich Roland PhD hallgató Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: A tantárgy keretében a hallgatók gyakorlatorientált ismereteket kapnak a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóiról, adójellegű kötelezettségeiről, a kötelezettségek és jogok érvényesítési lehetőségeiről. A hallgatóknak Legyen rálátása és áttekintése a nemzetközi adózásra és adótervezésre, különös tekintettel az Európai Unió adóira és a jogharmonizációs törekvésekre. Legyenek képes az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzésére. Szerezzenek jártasságot abban, hogyan lehet egy vállalkozás költségvetési kapcsolatait optimalizálni, adótervet készíteni. 8. A tantárgy részletes tematikája: Bevezetés az adózásba. Az adóztatás célja, főbb elvei. Az állami költségvetés és az adóbevételek. Az adóztatás főbb funkciói. A magyar adórendszer alapjai. Az adózás rendjéről szó1ó törvény: Alapelvei, hatálya, az adózó fogalma. Az iratba való betekintési jog tartalma. Az adóigazgatási szervezetek, hatáskörük és illetékességük. Az adókötelezettségek rendszere, az egyes kötelezettségek főbb vonásai. Az ellenőrzésre vonatkozó előírások. Az adóigazgatási eljárás szabályai. Az adókövetelések érvényesítése, az adóvégrehajtás. A jogkövetkezmények az adózási rendben. Az elévülés jellemzői. Az adótitok lényegi vonásai. Gyakorlat: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék mulasztási bírság számítása. Jövedelemtípusú adók. A személyi jövedelemadózás általános előírásai (az alapelvek, a hatály, a jövedelem, a bevétel, a költség viszonya, az adókötelezettség elemei). Az összevont adóalap megállapítása és annak adója, az adókedvezmények. Az adóelőlegfizetés előírásai. A külön adózott jövedelmek rendszere és az ebbe tartozó egyes jövedelmek adóztatásának jellemzői. Adókedvezmények. Az egyéni vállalkozásra vonatkozó adózási szabályok. Gyakorlat: SZJAadóelőleglevonások. 7

8 Vállalkozási személyi jövedelemadó, átalányadó, tételes átalányadó. Az ingó és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos adózási szabályok. Tőkejövedelmek adóztatása. Gyakorlat: SZJAbevallás. A forgalmi típusú adózásról. Az általános forgalmi adó szerepe az adózásban. Az általános forgalmi adózás általános előírásai (a hatály, a teljesítési hely, az adófizetési kötelezettség). Az adó alapja és mértéke, az adómentességek csoportjai. Az adólevonási jog, a fizetésre kötelezett meghatározása. Adóalap meghatározása, az ÁFA normál eljárás. Gyakorlat: Az általános forgalmi adó kiszámítása és bevallása az ÁFA normál eljárás keretében. Adómentesség az ÁFÁban. Az általános forgalmi adózás eljárásjogi sajátosságai. A különös adózási módozatok és azok jellemzői. A fogyasztási adó és a jövedéki szabályozás. Az ÁFA különleges eljárás. Gyakorlat: Az általános forgalmi adó kiszámítása és bevallása különös adózási módozatok esetében. A társasági adózás és az osztalékadózás általános előírásai (az alapelvek, az adó alanyai, az adókötelezettség jellemzői és e kötelezettség összefüggései az adóalanyokkal). Az osztalékadózás szabályai. Gyakorlat: Az osztalék adó kiszámítása és bevallása. A társasági adó alapjának megállapítása, az adó mértéke, az adómentességek, az adókedvezmények. A fizetendő társasági adó megállapítása. A társasági adózás eljárási és adóelőlegfizetési előírásai. Amit az EVAról tudni kell. Gyakorlat: A társasági adó kiszámítása és bevallása. A helyi adók általános előírásai (a hatály, a fajták, az adófizetési kötelezettség). Az adó(k) alapja és mértéke, az adómentességek. Egyes adójellegű befizetések. (változások a vámszabályokban a csatlakozás után. Illetékek fajtái, jellemzői. A központi költségvetésből nyújtható, illetve igényelhető egyes támogatások (az árkiegészítési és a dotáció jellegűek). 9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 10. Követelmények: Írásbeli vizsga 11. Pótlási lehetőségek A TVSZ előírásainak megfelelően. 12. Konzultációs lehetőségek 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: dr. Herich György: Adótan I. + kiegészítő anyag. Penta Unió, Nyusztay Lászlóné: Adópéldatár, kézirat Aktuális adótörvények Hóka Sándorné dr. egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 8

9 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KözgazdászGazdálkodási szak Kiegészítő, levelező képzés Kontrolling szakirány Kötelező tárgy Tantárgyi adatlap és tantárgykövetelmények szeptember KONTROLLING 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév BMEGT f 4 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék 4. A tantárgy előadója: Dr. Boda György tanszékvezető főiskolai docens Zsigmond Király Főiskola Dr. Bőgel György stratégiai tanácsadó, KFKI, CEU oktató Deliné dr. Pálinkó Éva egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék Dr. Kiss Ferenc egyetemi adjunktus, Információ és Tudásmenedzsment Tanszék dr. Laáb Ágnes egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék Szórádiné Szabó Márta tanszékvezető egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék Takácsné Lengyel Andrea főiskolai adjunktus, BGF, Kontrolling Tanszék Dr. Vígvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: A kontrolling ismeretanyag az üzleti élet egyik legdinamikusabban fejlődő területe, amely eredményes működtetés esetén hozzájárulhat a szervezet értéknövelő képességének fokozásához. Épít a korábban megszerzett gazdasági és menedzsment tárgyak ismereteire. Fókuszál a vezetői döntések támogatására, elemzésére, ellenőrzésére. A tantárgy keretében Áttekintjük a szervezetek fő tevékenységi folyamatát, a stratégiai és operatív tervezéstől, a kalkuláción, a folyamatos költségellenőrzés és elemzésen, a vállalati folyamatok megfigyelésén és elemzésén át a gazdasági döntések hatáselemzéséig. Megismerjük a kontrolling hagyományos és legújabb tervezési, elemzési, értékelési és ellenőrzési eszközeit, és módszereit, különös tekintettel a kvantitatív mellett az egyre inkább felértékelődő kvalitatív mutatószámok, elemzési területek, értékelő módszerekben rejlő lehetőségekre. 8. A tantárgy részletes tematikája: 9

10 A kontrolling témakör fogalmi körülhatárolása. A kontrolling koncepció lényege. A kontrolling története. Kontrolling rendszerek, kontrolling szervezetek. Kontrolling szabályozókör. A kontroller helye és szerepe a vállalkozásban. Szervezet 1. Értéklánc a szervezetben. Szervezetek és feladatok. Szervezettípusok. Kisvállalkozásoktól a konszern vállalkozásokig. Új típusú szervezetek. (Tudásbázisú vállalkozások) Szervezet 2. Felelősségközpontok a szervezetben. Felelősségelvű számbavétel és ösztönzési rendszerek kialakulása és fejlődése. Elemzési értékelési módszerek a kontroller eszköztárában Költségkategóriák komplex rendszerei. Kalkuláció. Költségellenőrzés és elemzési ismeretek. A vállalati tevékenység jellege és a költséggazdálkodás. Költség és eredménykontrolling. A költséggazdálkodástól az integrált számbavétel szükségességének megjelenéséig. A vezetői számvitel fejlődésének főbb állomásai, és problémái. Beszámoló elemzés. Pénzügyi mutatószámok. Stratégiaalkotás, stratégai menedzsment. Pénzügyi kontrolling, értékteremtés. Az értékteremtés pénzügyi aspektusai, és folyamata, az üzleti tervezés elméleti és módszertani aspektusai Válságmegelőző kontrolling. Változásmenedzsment a kontrollálhatóság szolgálatában. A válság fogalma, kiváltó okai, válságtípusok, A rövid távú és a stratégiai válsághelyzet., Válságkezelési eljárások. Változás és változásmenedzsment. Kontrolling a pénzügyi és közszférában A kontrolling rendszerek informatikai támogatása A kontrolling elméleti alapok összegzése. Kontrolling a gyakorlatban. Hazai tapasztalatok, buktatók és lehetőségek. 9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 10. Követelmények: Írásbeli vizsga. 11. Pótlási lehetőségek A TVSZ előírásainak megfelelően. 12. Konzultációs lehetőségek: 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadások internetről letölthető anyagai (ftp://stigmata.cfm.hu ); Verlag Dashöffer: Controllinbg a gyakorlatban Komplex gyakorlati tanácsadó kontrolling szakembereknek (Kézikönyv CD melléklettel) Budapest, december Horváth, Péter: Kontrolling: út egy hatékony kontrollingrendszerhez Budapest, KJKKerszöv, A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka: 15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: dr. Laáb Ágnes egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 10

11 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KözgazdászGazdálkodási szak Kiegészítő, levelező képzés Kontrolling szakirány Kötelező tárgy Tantárgyi adatlap és tantárgykövetelmények szeptember PÉNZINTÉZETI SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGTANA 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév BMEGT v 4 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Szórádiné dr. Szabó Márta tanszékvezető egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék 4. A tantárgy előadói: Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék Dr. Horváth Lajos Nemzetközi Bankárképző 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: A pénzügyi szolgáltatók gazdaságtana a pénzügyi szolgáltatások piacának sajátosságaival, ezek szabályozásával, a szolgáltatók tevékenységével foglalkozó tárgy. Célja, hogy megismertesse a hallgatókat a pénzügyi szolgáltatók üzleti tevékenységével, A tárgy nagyobb részben az univerzális kereskedelmi banki tevékenység jellemzőivel, kisebb részben az üzleti biztosítókkal és más pénzügyi szolgáltatókkal foglalkozik. 8. A tantárgy részletes tematikája: A pénzügyi szolgáltató szektor funkciója, főbb szolgáltató típusok. (kereskedelmi bankok, üzleti biztosítók, befektetési szolgáltató vállalatok.) Kereskedelmi bankok funkciói, üzemgazdasági sajátosságai. A bankok kockázatai. A mágikus háromszög a bankok tevékenységében. Banküzletek I. (Passzív és semleges bankműveletek). A forrásgyűjtés és a pénzforgalmi szolgáltatások főbb jellemzői. Banküzletek II. (Aktív bankműveletek). Hitelezés, egyéb finanszírozási szolgáltatások, befektetések. A bankok üzletpolitikai döntései.(termék és piacpolitika) Marketing tevékenység a bankoknál. A hazai bankpiac jellemzői és szereplői. Üzlet biztosítók funkciói, üzemgazdasági sajátosságai Biztosítási üzletágak I. Életbiztosítások Biztosítási üzletágak II. Nem életbiztosítások Biztosító intézetek üzletpolitikája Befektetési alapok, befektetési szolgáltatások Egyéb befektetési szolgáltatók (befektetési bankok, bróker cégek) A pénzügyi szolgáltatási piac sajátosságai A pénzügyi szolgáltató vállalatok szabályozása I. A szabályozási elvek első csomagja, Bázel I.. 11

12 A pénzügyi szolgáltató vállalatok szabályozása II.. A szabályozás új elvei. Bázel II. 9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 10. Követelmények: Írásbeli vizsga 11. Pótlási lehetőségek A TVSZ előírásainak megfelelően. 12. Konzultációs lehetőségek: 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Huszti Ernő Banktan (2001) BozsikVigvári (szerk): Pénzügytan II. Miskolci Egyetem, Bibor Kiadó Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 12

13 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KözgazdászGazdálkodási szak Kiegészítő, levelező képzés Kontrolling szakirány Kötelező tárgy Tantárgyi adatlap és tantárgykövetelmények szeptember PÉNZINTÉZETI KONTROLLING 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév BMEGT f 4 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel 4. A tantárgy előadója: Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: A tárgy a pénzintézeti menedzsment komplex, integrált szemléletű bemutatását nyújtja. Áttekinti a pénzintézeti költségek és bevételek sajátosságait, a különböző tervezési funkciókat és a lehetséges szervezeti kereteket. Áttekinti a pénzintézetek belső irányítási rendszerét. 8. A tantárgy részletes tematikája: A bankmenedzsment célfüggvénye, a mágikus háromszög A pénzintézetek üzemgazdasági sajátosságai Költségek típusai, mérése. Tevékenység alapú költségelemzés. A pénzintézeti bevételek típusai, számítási módjuk. Termékjövedelmezőség értelmezése és számítása a pénzintézeteknél. Ügyféljövedelmezőség értelmezése és számítása a pénzintézeteknél. Stratégiai tervezés a pénzintézeteknél. Pénzügyi tervezés a pénzintézeteknél. Likviditási tervezés. Szervezeti stratégia a pénzintézeteknél. Profit centrum, szolgáltató centrum, költségcentrum a pénzintézeteknél Fiókjövedelmezőség. Pénzintézeti belső irányítási rendszerek (internal controls) I. Pénzintézeti belső irányítási rendszerek (internal controls) II. Belső ellenőrzés (internal audit) szerepe a pénzintézeteknél. 13

14 9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 10. Követelmények: Írásbeli vizsga 11. Pótlási lehetőségek A TVSZ előírásainak megfelelően. 12. Konzultációs lehetőségek: 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Julie Mabberley: Pénzügyi intézmények kontrollingja Panem Előadások internetről letölthető anyagai (ftp://stigmata.cfm.hu); 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka: 15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 14

15 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KözgazdászGazdálkodási szak Kiegészítő, levelező képzés Kontrolling szakirány Kötelező tárgy Tantárgyi adatlap és tantárgykövetelmények szeptember KÖZPÉNZÜGYEK 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév BMEGT v 4 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel 4. A tantárgy előadói: Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: A tárgy a közpénzügyek elméletének alapkérdéseit, a közpénzügyi rendszerek felépítését benne a magyar államháztartás rendszerét és az EU közös költségvetésének alapvető jellemzőit valamint a költségvetési gazdálkodás sajátosságait mutatja be. 8. A tantárgy részletes tematikája: Állam, kormányzat, közszektor. Kormányzati funkciók, közszektor, a javak típusai. A kormányzati pénzügyek mikroökonómiai vonatkozásai Költségvetési kiadási programok és finanszírozási módjuk. A közszektor működésének makroökonómiai vonatkozásai (deficit, államadósság, a különböző kormányzati funkciók kölcsönhatásai.) A költségvetési gazdálkodás főbb funkciói. Költségvetés készítés, zárszámadás. Végrehajtás, finanszírozás és vagyongazdálkodás. A magyar államháztartás rendszere, alrendszerei, alapegységei. A fiskális decentralizáció elméleti alapjai. A magyar helyi önkormányzati rendszer. Az ellenőrzés funkciói a közpénzügyi rendszerben. Az Európai Unió Közös költségvetése I. Az Európai Unió Közös költségvetése II. A pénzügyi szolgáltató szektor funkciója, főbb szolgáltató típusok. (kereskedelmi bankok, üzleti biztosítók, 15

16 befektetési szolgáltató vállalatok.) 9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 10. Követelmények: Írásbeli vizsga 11. Pótlási lehetőségek A TVSZ előírásainak megfelelően. 12. Konzultációs lehetőségek: 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Vigvári András: Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. KJKKERSZÖV. 1. ; 2.; 3.; 5.; 8.2; 10.1; fejezetek. Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 16

17 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KözgazdászGazdálkodási szak Kiegészítő, levelező képzés Kontrolling szakirány Kötelező tárgy Tantárgyi adatlap és tantárgykövetelmények szeptember KÖZSZEKTOR KONTROLLING 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév BMEGT v 3 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel 4. A tantárgy előadója: Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: A tárgy keretében a hallgató elsajátítják a közszektor menedzsment stratégiai és taktikai vonatkozásait. 8. A tantárgy részletes tematikája: A közszektor pénzügyi és számviteli információs rendszerének sajátosságai A közszektor pénzügyi beszámoló rendszerének fejlődési irányai (IFAC Standardok) A közszektor menedzsment céljai, a 3 E koncepciója (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) A közfeladat ellátás lehetséges szervezeti keretei. Előnyök és hátrányok, költségek és hasznok. Stratégiai tervezés lehetőségei a közszektorban. Hagyományos költségvetési tervezési módszerek. A programköltségvetés fogalma, alkalmazásának előnyei. Költségszámítás a közszektorban Teljesítmény mutatók szerepe, teljesítmény mutatók számítása. A költséghaszon elemzés alapjai Teljesítményellenőrzés, teljesítmény management. A közszektor belső irányítási rendszerének (internal controls) fogalma, jellemzői. A belső és külső ellenőrzés a közszektorban. Az államháztartás különböző alrendszerei értékelésének specifikumai Közszolgáltató vállalatok irányításának és teljesítmény értékelésének speciális kérdései 9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 17

18 10. Követelmények: Írásbeli vizsga. 11. Pótlási lehetőségek A TVSZ előírásainak megfelelően. 12. Konzultációs lehetőségek: 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Allen Tommassi: Managing public expenditures OECD Paris, Magyar kiadása folyamatban Előadások internetről letölthető anyagai (ftp://stigmata.cfm.hu); 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka: 15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: Dr. Vigvári András egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 18

19 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KözgazdászGazdálkodási szak Kiegészítő, levelező képzés Kontrolling szakirány Kötelező tárgy Tantárgyi adatlap és tantárgykövetelmények szeptember NEMZETKÖZI ADÓZÁS ÉS SZÁMVITEL 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév BMEGT f 4 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Hóka Sándorné dr., egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék 4. A tantárgy előadói: Hóka Sándorné dr. egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék Herich Roland PhD hallgató Pénzügy és Számvitel Tanszék Karai Éva Tudományos munkatárs Pénzügy és Számvitel Tanszék Madarasiné Szirmai Andrea PhD hallgató Pénzügy és Számvitel Tanszék Rózsa Ildikó Egyetemi tanársegéd Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: ismeretek nyújtása a nemzetközi adózásról, a kettős adózás elkerülését célzó egyezményekről, valamint az adóharmonizáció kérdéseiről az Európai Unióban. a számvitel nemzetközi szabályozásának átfogó bemutatása, a magyar számviteli szabályozásról tanult ismeretanyag kibővítése a nemzetközi gyakorlattal, és így a beszámolók összehasonlításának, elemzésének és értelmezésének megteremtése a számviteli harmonizáció, globalizáció és ezen belül is a nemzetközi számviteli standardok (International Accounting Standards, IAS) bemutatása. Az IASok vizsgálatánál mindig bemutatásra kerülnek a magyar szabályozástól való eltérések is. 8. A tantárgy részletes tematikája: A nemzetközi adózás alapproblémái, jogforrásai és elvei. A kettős adózás elkerülésére és enyhítésére szolgáló módszerek. A nemzetközi adózás egyoldalú szabályozása Magyarország. Nemzetközi harmonizáció. A kettős adóztatási modellegyezmények. Az USA, Ausztria, Németország kettős adóztatási egyezményei Magyarországgal. Az Európai Unió adózási rendszerének fejlődése. Adóharmonizáció az Európai Unióban: fogyasztási adók. A tőkeforgalom, osztalék adóztatása. Kamat, jogdíj adóztatása, jogsegély. Közvetlen adók. Magyar adóharmonizáció. Adómenedékek. Nemzetközi adótervezés. Az egyes nemzeti számviteli rendszereket kialakító tényezők. A számviteli rendszerek tipizálása. Az angolszász számvitel sajátosságai. A US GAAP. Néhány kiemelt ország számviteli sajátosságainak vizsgálata. Nemzetközi harmonizáció, standardizáció. Az IAS története, standardalkotási folyamat, bizottságok feladatai. Értékelési eljárások a nemzetközi számviteli standardokban. A valós érték koncepciója. 19

20 IAS 1 A pénzügyi kimutatások formája és tartalma, IAS 7 Cash Flow kimutatás. IAS 8 Az időszak nettó eredménye, alapvető hibák és a számviteli politika változása, IAS 10 Mérlegfordulónap utáni események, IAS 14 Segmens jelentések IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény, IAS 34 Évközi pénzügyi kimutatások, IAS 35 Megszűnő tevékenységek. IAS 16 Tárgyi eszközök, IAS 38 Immateriális javak. IAS 36. Eszközök értékvesztése, IAS 40 Befektetési célú ingatlanok. IAS 17, Lízing, IAS 11 Beruházási szerződések IAS 18 Bevétel, IAS 20 Állami támogatások számvitele, IAS 2 Készletek, IAS 41 Mezőgazdaság IAS 21 Az árfolyamváltozások hatása, IAS 23 Hitelezési költségek, IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések. IAS 12 Nyereségadók IAS 22, 27, 28, 31 Cégegyesítés, Konszolidált pénzügyi kimutatások és a leányvállalatok számvitele, Társult vállalkozások számvitele, Közös vezetésű vállalkozások számvitele. Egyéb IASek IAS 32, IAS 39 Pénzügyi instrumentumok, 19, 29, Munkavállalói juttatások, Pénzügyi kimutatások hiperinflációs gazdaságokban. IAS és a magyar számvitel eltérései. Gyakorlat: Quiz, Átforgatás gyakorlati példán Gyakorlat: Összefoglaló esettanulmány megoldása. 9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 10. Követelmények: Írásbeli vizsga 11. Pótlási lehetőségek A TVSZ előírásainak megfelelően. 12. Konzultációs lehetőségek 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom dr. Herich György: Nemzetközi Adózás Adózás az Európai Unóban (Penta Unió Oktatási Centrum és Vizsgaközpont 2002) Aktuális nemzetközi egyezmények Nemzetközi beszámolókészítési standardok (IFRS). (2003) KPMGBME Akadémia. Epstein B., J. Mirza, A., A. (2003) Nemzetközi számviteli standardok. Magyarázatok és alkalmazások. Perfekt Nemzetközi Számviteli Standardok. (2003) Saldo Hóka Sándorné dr. egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 20

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben