KONTROLLING SZAKIRÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONTROLLING SZAKIRÁNY"

Átírás

1 Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ - GAZDÁLKODÁSI SZAK KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2003, november 18. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető Pénzügy és Számvitel Tanszék

2 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK A SZAKIRÁNY FŐBB CÉLKITŰZÉSEI: A szakirány célja, hogy hozzájáruljon olyan közgazdászok képzéséhez, akik közgazdasági alapképzettségen túlmenően a vállalat, a pénzügyi szektor, a közszféra pénzügyi-számviteli feladatait is képesek átlátni és részt vesznek a gazdasági-pénzügyi döntési folyamatokban. A Pénzügy és Számvitel Tanszék a közgazdász képzés keretében az Adó és társadalombiztosítási szakirányt gondozza. A kiegészítő képzés közgazdász-gazdálkodási szakon szerzett tapasztalataink alapján úgy ítéljük meg, hogy a szakirány specializációja szűk területre terjed ki és feltételezi a gyakorlati ismeretek meglétét. A szakirány alaptárgyaiból továbbra is meg kívánjuk őrizni a számviteli elemzés és ellenőrzés területeket, valamint néhány kiemelt adóval kapcsolatos tárgyat. A közgazdász nappali képzésben szerzett tapasztalataink szerint a hallgatók igénylik gyakorlati jellegű pénzügyi és számviteli vonatkozású szakirány indítását. A javasolt Kontrolling szakirány tematikájának középpontjában az integrált pénzügyi-vezetési funkcióként definiálható kontrolling áll. Ismeretanyaga nemcsak a vállalkozások kontrolling témaköreit fedi le, hanem kitér a speciális gazdálkodó szervezetek (pénzintézetek, közszektor intézményei) és a különleges helyzetben levő vállalatok (vállalatcsoportok, nemzetközi vállalatok, vállalati fúziók) eltérő követelményeire és feladataira is. Programunk eleget tesz az alábbi elvárásoknak: a szakirányon szerezhető ismeretek korszerűek és piacképesek, az itt végzett hallgatók sikeres elhelyezkedésre számíthatnak, a képzés szorosan illeszkedik a gazdálkodási szak tantervi koncepciójába a szakirányban jól hasznosulnak a Tanszék eddigi tudományos kutatási és tananyag fejlesztési erőfeszítései, az oktatás személyi feltételei biztosítottak. A szakirányba olyan kötelező műszaki tárgyakat illesztettünk, amelyek a szakirány témaköreit gyakorlatorientált informatikai ismeretekkel támogatják. A három műszaki tárgy közül kettő már akkreditált (Döntés-előkészítés és menedzsment szimuláció alkalmazásával; Adatbányászat), a harmadik (Kontrolling informatika) a szakirány speciális követelményrendszeréhez került kialakításra. A tantárgyak tárgyfelelős oktatói a Pénzügy és Számvitel Tanszék oktatói. A választható tárgyak oktatásába részmunkaidőben foglalkoztatott oktatókat vonunk be. A tantárgyak tananyag ellátottsága biztosítható. Néhány kiemelt tantárgynál rendelkezünk a tanszék munkatársai által írt tananyagokkal, a többi tantárgy esetében a rendelkezésre álló szakkönyvekből válogattuk ki a kötelező szakirodalmat. 4

3 KONTROLLING SZAKIRÁNY TANTERV KONTROLLING SZAKIRÁNY TÁRGYAK FELVEZETŐ TÁRGY: KONTROLLING 4/6F KÖTELEZŐ SZAKTÁRGYAK: Közpénzügyek Pénzintézeti szolgáltatások gazdaságtana Számvitel 3. Vezetői számvitel Adótan Nemzetközi adózás és számvitel KÖTELEZŐ MŰSZAKI TÁRGYAK Döntés előkészítés és menedzsment szimuláció alkalmazásával BME GT Kontrolling informatika Adatbányászat BME GT KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Gyakorlati kontrolling Számvitel és kontrolling a sajátos helyzetű vállalkozásoknál Közszektor kontrolling Pénzintézeti kontrolling Ellenőrzés, könyvvizsgálat Minden szakirány számára kötelező pénzügyiszámviteli tárgyak Számvitel I-II. ( 3-4.szemeszter)6óra/6kr. 4/6V 2/3V 2/2V 2/3F 2/3F 4/6V 2/3V 2/2V 2/3F 2/3F 2/3F 4/6V 4/6V 2/2V Pénzügytan (5. szem ) 4óra/6kr. Vállalati pénzügyek I.-II. 6/6 6/6 Befektetés és finanszírozás 6/6 5

4 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK KÖTELEZŐ SZAKTÁRGYAK 1. KONTROLLING ADATOK Szakirány felvezető tárgy Szemeszter: 6. Kiméret: 4 óra/hét Kredit: 6 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐSÖK: Deliné dr. Pálinkó Éva egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék és dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Deliné dr. Pálinkó Éva egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Salamonné dr. Huszty Anna tanszékvezető főiskolai docens, Madarasiné Szirmai Andrea Phd hallgató, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A kontrolling ismeretanyag az üzleti élet egyik legdinamikusabban fejlődő területe, amely eredményes működtetés esetén hozzájárulhat a szervezet értéknövelő képességének fokozásához. Épít a korábban megszerzett gazdasági- és menedzsment tárgyak ismereteire. Fókuszál a vezetői döntések támogatására, elemzésére, ellenőrzésére. A tantárgy keretében Áttekintjük a szervezetek fő tevékenységi folyamatát, a stratégiai és operatív tervezéstől, a kalkuláción, a folyamatos költségellenőrzés és elemzésen, a vállalati folyamatok megfigyelésén és elemzésén át a gazdasági döntések hatáselemzéséig. Megismerjük a kontrolling hagyományos és legújabb tervezési, elemzési, értékelési és ellenőrzési eszközeit, és módszereit, különös tekintettel a kvantitatív mellett az egyre inkább felértékelődő kvalitatív mutatószámok, elemzési területek, értékelő módszerekben rejlő lehetőségekre. Mivel a kontrolling tantárgy egyben a kontrolling szakirány felvezető tárgya, ezért tematikájában mintegy a későbbi szakirányú tárgyak étlapjaként bemutatásra kerülnek a későbbiekben részletesen elsajátítható elméleti és gyakorlati ismeretekekkel kapcsolatos célkitűzések. A hallgatók olyan komplex és korrekt keresztmetszeti áttekintést kapnak a szakirány egészéről, amely alapján elkötelezhetik magukat a szakirány mellett, vagy elvethetik azt. 6

5 KONTROLLING SZAKIRÁNY A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét Stratégiai és operatív tervezési ismeretek. 2. hét Kalkuláció. Költségellenőrzés és elemzési ismeretek. 3. hét Folyamatelemzés, integrált elemzési és értékelési módszerek. Externális hatások elemzési és értékelési módszerei. 4. hét Döntés előkészítés módszertana. Gazdasági döntések hatásainak értékelése. 5. hét Vezetői számvitel: vezetői beszámolási és értékelési rendszerek kialakítása és működtetése. 6. hét Kontrolling tevékenység a kis- és középvállalkozói szférában, és a multinacionális konszernekben. 7. hét Vezetői döntéstámogató vállalati információs rendszer kiépítése. Informatikai kontrolling. 8. hét Évközi beszámoló dolgozat 9. hét Öko-kontrolling. Logisztikai és értékesítési kontrolling. 10. hét Erőforrás és tevékenység kontrolling. Projekt kontrolling. 11. hét Pénzügyi kontrolling. 12. hét Humán-kontrolling. 13. hét Szakirányú kontrolling ismeretek: Kontrolling a közszférában. 14. hét Szakirányú kontrolling ismeretek: Kontrolling a pénzintézeti szektorban. 15. hét Szakirányú kontrolling ismeretek: Kontrolling a sajátos helyzetű vállalkozásokban. KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy félévközi jeggyel zárul, amelynek feltétele a félévközi írásbeli és csoportfeladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Előadások internetről letölthető anyagai Horváth, Péter: Kontrolling : út egy hatékony kontrolling-rendszerhez Budapest : KJK-Kerszöv, Boda György - Szlávik Péter: Vezetői kontrolling Budapest : KJK-Kerszöv, Francsovics Anna: Kontrolling : elmélet és módszertan Ligatura, [1999], Katits Etelka: Pénzügyi döntések a vállalat életciklusaiban KJK-Kerszöv,

6 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 2. KÖZPÉNZÜGYEK ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 7. Kiméret: 4 óra/hét Kredit: 6 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Vígvári András egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Dr. Vígvári András egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Mizsák Márta PhD, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A tantárgy bemutatja a közpénzügyek és a kormányzati szektor gazdaságtanának alapjait, a modern közpénzügyi rendszerek jellemzőit, fejlődési irányait. Bemutatja a szektor különböző területeinek finanszírozási sajátosságait. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: Kormányzati funkciók, közszektor, a javak típusai. 2. hét: A kormányzati pénzügyek mikro-ökonómiai vonatkozásai. Költségvetési kiadási programok és finanszírozási módjuk. 3. hét: A generációk közötti elosztást biztosító rendszerek 4. hét: Több generációt szolgáló közösségi beruházások finanszírozása 5. hét: A közszektor működésének makro-ökonómiai vonatkozásai (deficit, államadósság, a különböző kormányzati funkciók kölcsönhatásai.) 6. hét: A közpénzügyi rendszerek modelljei 7. hét: A magyar államháztartás alrendszerei 8. hét: A költségvetési gazdálkodás alapegységei, a költségvetési intézmények gazdálkodása 9. hét: A fiskális decentralizáció problémái 10.hét: Helyi önkormányzatok Magyarországon 11.hét: Kormányzati statisztikai rendszerek főbb jellemzői (GFS, ESA) 12.hét: Pénzügyi ellenőrzési az államháztartásban 13.hét: Államháztartási reformok típusai 14.hét: Államháztartási reformok Magyarországon 15. hét: Az Európai Unió Közös Költségvetése 8

7 KONTROLLING SZAKIRÁNY KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli és csoportfeladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Vigvári András: Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek KJK- KERSZÖV Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana KJK-KERSZÖV

8 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 3. PÉNZINTÉZETI SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGTANA ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 7. Kiméret: 2 óra/hét Kredit: 3 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Szórádiné dr. Szabó Márta tanszékvezető egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Dr. Vígvári András egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Dr. Luttenberger Zoltán egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A pénzügyi szolgáltatók gazdaságtana a pénzügyi szolgáltatások piacának sajátosságaival, ezek szabályozásával, a szolgáltatók tevékenységével foglalkozó tárgy. Célja, hogy megismertesse a hallgatókat a pénzügyi szolgáltatók üzleti tevékenységével, A tárgy nagyobb részben az univerzális kereskedelmi banki tevékenység jellemzőivel, kisebb részben az üzleti biztosítókkal és más pénzügyi szolgáltatókkal foglalkozik. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: A pénzügyi szolgáltató szektor funkciója, főbb szolgáltató típusok. (kereskedelmi bankok, üzleti biztosítók, befektetési szolgáltató vállalatok.) 2. hét: Kereskedelmi bankok funkciói, üzemgazdasági sajátosságai. A bankok kockázatai. A mágikus háromszög a bankok tevékenységében. 3. hét: Banküzletek I. (Passzív és semleges bankműveletek). A forrásgyűjtés és a pénzforgalmi szolgáltatások főbb jellemzői. 4. hét: Banküzletek II. (Aktív bankműveletek). Hitelezés, egyéb finanszírozási szolgáltatások, befektetések. 5. hét: A bankok üzletpolitikai döntései.(termék és piacpolitika) 6. hét: Marketing tevékenység a bankoknál. A hazai bankpiac jellemzői és szereplői. 7. hét: Üzlet biztosítók funkciói, üzemgazdasági sajátosságai 8. hét: Biztosítási üzletágak I. Életbiztosítások 9. hét: Biztosítási üzletágak II. Nem életbiztosítások 10.hét: Biztosító intézetek üzletpolitikája 11.hét: Befektetési alapok, befektetési szolgáltatások 12.hét: Egyéb befektetési szolgáltatók (befektetési bankok, bróker cégek) 13.hét: A pénzügyi szolgáltatási piac sajátosságai 10

9 KONTROLLING SZAKIRÁNY 14.hét: A pénzügyi szolgáltató vállalatok szabályozása I. A szabályozási elvek első csomagja, Bázel I hét: A pénzügyi szolgáltató vállalatok szabályozása II.. A szabályozás új elvei. Bázel II. KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy szóbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli feladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Huszti Ernő Banktan (2001) Bozsik-Vigvári (szerk): Pénzügytan II. Miskolci Egyetem, Bibor Kiadó 11

10 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 4. SZÁMVITEL 3. ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 8. Kiméret: 4 óra/hét Kredit: 6 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Karai Éva egyetemi tudományos munkatárs, Pénzügy és Számvitel Tanszék Szekeres Bernadett PhD hallgató, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A tantárgy keretében megismerik a hallgatók azokat az egyes gazdálkodókra és intézményekre vonatkozó elszámolási és beszámolási speciális ismeretket, amelyeket a piacgazdaságban betöltött szerepkör és szervezeti forma (államháztartási szervezetek, konszern szervezetek, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, biztosítók, tőkepiaci vállalkozások és intézmények, pénztárak, egyéb szervezetek) tesz szükségessé. A tantárgy elszámolás és beszámolási kötelezettség vonatkozásában szervesen kiegészíti a szakirány kötelezően választható kontrolling tárgyait. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: I. Államháztartás szervezeteinek számvitele. Az ál1amháztartás szervezeteinek köre és tevékenysége. Az államháztartás szervezetei könyvvezetésének sajátosságai. A főkönyvi kivonat sajátosságai. Az államháztartás szervezeteinek beszámolója. A könyvviteli mérleg. 2. hét: Államháztartás szervezeteinek pénzforgalmi jelentés. Államháztartás szervezetei eredmény- és maradvány-kimutatásai. A pénzmaradvány-kimutatás. Előirányzatmaradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira). 3. hét: Eredménykimutatás. Államháztartás szervezetei beszámolójának kiegészítő melléklete. Az államháztartás alrendszerei költségvetése végrehajtásának pénzügyi lebonyolításában résztvevő szervezetek. Az államháztartás vagyona, a kincstári vagyon. 4. hét: II. Konszolidált beszámoló. A konszolidáció általános szabályai. A konszolidáció előkészítő feladatai. 5. hét: Tőkekonszolidálás. Adósságkonszolidálás. 6. hét: Közbenső eredmények konszolidálása. Bevételek, ráfordítások konszolidálása. Konszolidált kiegészítő melléklet és üzleti jelentés. 12

11 KONTROLLING SZAKIRÁNY 7. hét: Félévközi beszámoló dolgozat 8. hét: IV. Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások számvitele. Jogszabályi háttér. Fogalmak. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások tevékenysége. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások beszámolója. Könyvvezetési kötelezettség sajátosságai. 9. hét: V. Biztosítók számvitele. A biztosítási tevékenység. A biztosítók beszámolója. A mérlegtételek tartalma, értékelésükre vonatkozó szabályok. A biztosítók eredmény-kimutatása. A kiegészítő mel1éklet tartalma. Az üzleti jelentés. Könyvvezetésre vonatkozó előírások. A beszámoló hitelesítése, közzététele. Konszolidált beszámoló készítési kötelezettség. A biztosítók adatszolgáltatása. 10.hét: VI. Tőkepiaci vállalkozások és intézmények számvitele. Befektetési vállalkozások számvitele. Befektetési alapok számvitele. Tőzsdék és elszámoló-házi tevékenységet végző szervezetek számvitele. 11.hét: Betétbiztosítási és intézményvédelmi alapok, valamint befektető védelmi alapok számvitele. A kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok számvitele. A közraktárak számvitele. Magyar Nemzeti Bank számvitele. 12.hét: VII. Pénztárak számvitele. Pénztárak fajtái, tevékenysége. A pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége. Magánnyugdíj-pénztárak beszámolója. Sajátos könyvvezetési előírások. A könyvvizsgálati kötelezettség sajátosságai. A közzététel. Önkéntes nyugdíjpénztárak számvitele. 13.hét: VIII. Egyéb szervezetek számvitele. Az egyéb szervezetek köre, szabályozási módja. Az egyéb szervezetek tevékenysége és beszámolója. A számviteli törvény és a Kormányrendelet szerinti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettség sajátosságai. A számviteli törvény, illetve a Kormányrendelet szerinti beszámolók felépítése, tartalma. Az egyéb szervezetek számviteli szolgáltatással összefüggő szabályai. Az egyéb szervezetek nyilvánosságra hozatali, közzétételi, letétbe-helyezési kötelezettsége. Az egyéb szervezetek Ktv. szerinti beszámolási szabályai. 14.hét: Pénznemváltoztatás. 15. hét: Összefoglaló esettanulmány a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások számvitele témakörben. KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli feladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Előadások és gyakorlati példák internetről letölthető formában. Róth Adorján Lukács Veit: Számviteli esettanulmányok Budapest, MKVK

12 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 5. VEZETŐI SZÁMVITEL ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 8. Kiméret: 2 óra/hét Kredit: 3 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A vezetői számvitel tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a vállalkozás egészének teljesítőképességét kifejező globális értékadatokból nyerhető hagyományos és új típusú mutatókat, értsék, és készségszinten alkalmazzák azokat a vezetési döntéseket támogató elemzési módszereket, amelyek segítségével jobban átláthatják a vállalkozáson belül a termelő, szolgáltató, irányító, stb. egységek gazdálkodását, reális képet kaphatnak az egyes termékek, szolgáltatások jövedelemtermelő képességéről, az időszak során felmerülő költségek jellegéről, és egyéb, a gazdálkodás kézbentartásához szükséges információkról. nyerjenek betekintést egy olyan korszerű döntéselőkésztő, döntésellenőrző információs rendszerbe, amelyből nyerhető naprakész információk ismeretében magabiztosabban igazodhatnak el a belső elszámoló egységek nyereség/veszteség számbavételi lehetőségeiben, a folyamatos működés pénzügyi kihatásaiban, az üzleti terv pénzügyi tervfejezetének összeállításában, a költségelőirányzatkésztés és előrejelzés módszertanában. végül legyenek tisztában azokkal a jelenlegi számbavételi korlátokkal, amelyek esetenként téves vezetői döntésekhez vezethetnek, áttekintsék és továbbgondolják a lehetséges fejlődési, kitörési irányokat. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: I. Gazdasági döntések hatása a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetre. A beszámolórészek közötti kapcsolat: Vezetői léptékű áttekintés a gazdasági beszámoló jelentőségéről, a beszámoló fő részeiről és azok egymás közötti összefüggéseiről, elemzési-értékelési lehetőségeiről. Hol lehet a gazdasági döntéseink hatását lemérni a beszámoló egyes részeiben? Mit jelent a működő vagyon fogalma, és milyen megtérülési követelmény kapcsolható hozzá? 2. hét: Az elemzés elméleti és módszertani kérdései. 14

13 KONTROLLING SZAKIRÁNY 3. hét: Mit és hogyan: a működést meghatározó döntések eredménykimutatás és cash flow. Költségelemzés. Eredményelemzés. Pénzügyi helyzet elemzése. Cash flow kimutatás összeállítása, elemzése. 4. hét: Mivel: befektetési döntések mérleg eszköz oldala és cash flow. Befektetett tőke, működő tőke szerepe. Vagyoni helyzet elemzése. A vagyon és a vagyonvédelmi feladatok jelentősége a gazdálkodásban. Beruházási - aktiválási - amortizációs politikára vonatkozó - selejtezési - leértékelési felértékelési döntések hatása a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi pozíciókra. 5. hét: Miből: finanszírozási döntések mérleg forrás oldala és cash flow. Tőkeigény meghatározása. Tőkemegtérülési követelmény. Működő tőke hozamának értékelése 6. hét: Egy stratégiai üzleti egység gazdálkodási feltételrendszerének áttekintése a tanultak alapján Cash-flow terv: bevételek, kiadások, likviditás. Eredményterv: eredménybe beszámító hozamok, ráfordítások, eredményt terhelő adó, egyes eredménykategóriák. Mérlegterv, különös tekintettel a működő tőkére és a tőkemegtérülésre.) 7. hét: II. A felelősségelvű vezetői számviteltől a stratégiai számvitelig. A költségszámadásban érvényesülő fejlődési tendenciák. A költséggazdálkodás fontosabb módszereinek előnyei-hátrányai. 8. hét: A felelősség-elvű vezetői számviteli rendszer 9. hét: Hagyományos elemzési-értékelési módszerek a gazdálkodás hatékonyságnövelésének szolgálatában 10.hét: Újabb elemzési-értékelési módszerek a gazdálkodás hatékonyság-növelésének szolgálatában 11.hét: Évközi beszámoló dolgozat 12.hét: III. A vezetői döntéseket megalapozó vezetői számvitel követelményei a XXI. században: Mennyire képesek a jelenlegi elszámolás-technikák a vezetői döntéseket hatékonyan szolgálni? Hol kell figyelembe venni a számbavételi módszereink korlátait? Milyen számbavételi feladatokat állít az informatikai társadalom a közgazdászok elé? 13.hét: Értékközpontú vállalatirányítás. 14.hét: Integrált teljesítménymérési módszerek. Balanced Scorecard a gyakorlatban. 15. hét: A humán tényező számbavétele KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy szóbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli és csoportfeladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Laáb Ágnes: Üzleti számvitel II. rész. (várható megjelenés: Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) Az előadások internetről letölthető anyagai. Robert S. Kaplan Anthony A. Atkinson: Vezetői üzleti gazdaságtan Haladó vezetői számvitel (Panem Business Kft. Budapest, 2003.) Adorján Bary Lukács Róth - Veit: A számvitel és mérlegelemzés alapjai I- III.: Elemzés a számvitelben (Gábor Dénes Főiskola Bp ) Mikula János: A vezetői számvitel (kontrolling) kialakításának és működésének kézikönyve Budapest : Triorg,

14 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 6. ADÓTAN ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 9. Kiméret: 4 óra/hét Kredit: 6 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Dévai Katalin egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Dr. Dévai Katalin egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Herich Roland PhD hallgató, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A tantárgy célja átfogó ismeretek nyújtása a magyar adózási rendszerről. A tárgy általános közismereti jellegű szerepén túl ismeretanyagában való jártasságot a gazdasági élet minden területe megköveteli, de a mindennapi (köz)gazdasági munkának is szakmai és módszertani segítője. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a magyar adórendszer elemeivel, annak működésével, módszereivel. Általános megalapozást ad a tárgy azon hallgatók számára is, akik az egyes adónemekkel, illetve az adóztatás területeivel szorosabb és közvetlenebb kapcsolatot kívánnak létesíteni, illetve a későbbiekben szakirányú továbbképzéseken el kívánnak jutni, az adótanácsadói, illetve adószakértői képesítésekhez is. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: Bevezetés az adózásba. Az adóztatás célja, főbb elvei. Az állami költségvetés és az adóbevételek. Az adóztatás főbb funkciói. A magyar adórendszer alapjai. 2. hét: Jövedelem-típusú adók. A személyi jövedelemadó. Összevonandó és külön adózó jövedelmek. Adókedvezmények. 3. hét: Az egyéni vállalkozásra vonatkozó adózási szabályok. Vállalati személyi jövedelemadó, átalányadó, tételes átalányadó. 4. hét: Adóbevallás, adóelőleg-levonások gyakorlati foglalkozás 5. hét: Az ingó és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos adózási szabályok. Tőkejövedelmek adóztatása. 2 órás zárthelyi dolgozat az SZJA-ból. 6. hét: A Társasági adó. Adóalapkorrekciók. Adóalapot csökkentő és növelő tételek. A társasági adó számviteli összefüggései. Adókedvezmények. 7. hét: A társasági adó kiszámítása és bevallása, gyakorlati foglalkozás 8. hét: Amit az EVA-ról tudni kell. Zárthelyi dolgozat a társasági adózásból 9. hét: A forgalmi típusú adózásról. Az általános forgalmi adó szerepe az adózásban. Adóalap meghatározása, az ÁFA normál eljárás. 10.hét: Adómentesség az ÁFÁ-ban. 16

15 KONTROLLING SZAKIRÁNY 11.hét: A fogyasztási adó és a jövedéki szabályozás. Az ÁFA különleges eljárás 12.hét: Gyakorlat a forgalmi típusú adókról 13.hét: A helyi adóztatás általános elvei. Zárthelyi dolgozat az ÁFÁ-ból 14.hét: A helyi adóztatás gyakorlati kérdési. Adónemek. A gépjárműadó. 15. hét: Egyes adó-jellegű befizetések. Az adózás rendje és az adótervezés. Írásbeli dolgozat (a zárhelyik pótlása) KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli feladatok legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: dr. Herich György: Adótan I. + kiegészítő anyag (nyomdában) Nyusztay Lászlóné: Adópéldatár: készítette: (interneten) Aktuális adótörvények 17

16 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 7. NEMZETKÖZI ADÓ ÉS SZÁMVITEL ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 9. Kiméret: 2*2 óra/hét Kredit: 6 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Dévai Katalin, egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Dr. Dévai Katalin egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Herich Roland PhD hallgató, Pénzügy és Számvitel Tanszék Karai Éva egyetemi tudományos munkatárs, Pénzügy és Számvitel Tanszék Madarasiné Szirmai Andrea Phd hallgató, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A tantárgy célja ismeretek nyújtása a nemzetközi adózásról, a kettős adózás elkerülését célzó egyezményekről, valamint az adóharmonizáció kérdéseiről az Európai Unióban. a számvitel nemzetközi szabályozásának átfogó bemutatása, a magyar számviteli szabályozásról tanult ismeretanyag kibővítése a nemzetközi gyakorlattal, és így a beszámolók összehasonlításának, elemzésének és értelmezésének megteremtése a számviteli harmonizáció, globalizáció és ezen belül is a nemzetközi számviteli standardok (International Accounting Standards, IAS) bemutatása. Az IAS-ok vizsgálatánál mindig bemutatásra kerülnek a magyar szabályozástól való eltérések is. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: A nemzetközi adózás alapproblémái, jogforrásai és elvei. 1. hét: Az egyes nemzeti számviteli rendszereket kialakító tényezők. A számviteli rendszerek tipizálása. 2. hét: A kettős adózás elkerülésére és enyhítésére szolgáló módszerek. 2. hét: Az angolszász számvitel sajátosságai. A US GAAP. Néhány kiemelt ország számviteli sajátosságainak vizsgálata. 3. hét: A nemzetközi adózás egyoldalú szabályozása Magyarország. 3. hét: Nemzetközi harmonizáció, standardizáció. Az IAS története, standardalkotási folyamat, bizottságok feladatai. Értékelési eljárások a nemzetközi számviteli standardokban. A valós érték koncepciója. 4. hét: A kettős adóztatási modell-egyezmények. 4. hét: IAS 1 A pénzügyi kimutatások formája és tartalma, IAS 7 Cash Flow kimutatás. IAS 8 Az időszak nettó eredménye, alapvető hibák és a számviteli politika változása, IAS 10 Mérlegfordulónap utáni események, IAS 14 Segmens jelentések. 18

17 KONTROLLING SZAKIRÁNY 5. hét: Az USA, Ausztria, Németország kettős adóztatási egyezményei Magyarországgal 5. hét: IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény, IAS 34 Évközi pénzügyi kimutatások, IAS 35 Megszűnő tevékenységek. IAS 16 Tárgyi eszközök, IAS 38 Immateriális javak. IAS hét: Az Európai Unió adózási rendszerének fejlődése. Zárthelyi dolgozat a modellegyezményekből. 6. hét: Eszközök értékvesztése, IAS 40 Befektetési célú ingatlanok 7. hét: Adóharmonizáció az Európai Unióban: fogyasztási adók. 7. hét: IAS 17, Lízing, IAS 11 Beruházási szerződések 8. hét: Adóharmonizáció az Európai Unióban: a tőkeforgalom, osztalék adóztatása. 8. hét: IAS 18 Bevétel, IAS 20 Állami támogatások számvitele, IAS 2 Készletek, IAS 41 Mezőgazdaság 9. hét: Adóharmonizáció az Európai Unióban: kamat, jogdíj adóztatása, jogsegély. 9. hét: IAS 21 Az árfolyamváltozások hatása, IAS 23 Hitelezési költségek, IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések. 10.hét: Adóharmonizáció az Európai Unióban: közvetlen adók. 10.hét: IAS 12 Nyereségadók 11.hét: Az elszámolási árak. Zárthelyi dolgozat adóharmonizációból. 11.hét: IAS 22, 27, 28, 31 Cégegyesítés, Konszolidált pénzügyi kimutatások és a leányvállalatok számvitele, Társult vállalkozások számvitele, Közös vezetésű vállalkozások számvitele. 12.hét: Egyéb IAS-ek IAS 32, IAS 39 Pénzügyi instrumentumok, 19, 29, Munkavállalói juttatások, Pénzügyi kimutatások hiperinflációs gazdaságokban 12.hét: Magyar adóharmonizáció. 13.hét: IAS és a magyar számvitel eltérései. 13.hét: Adómenedékek. 14.hét: Gyakorlat: Quiz, Átforgatás gyakorlati példán 14.hét: Nemzetközi adótervezés. 15. hét: Írásbeli dolgozat (a zárhelyik pótlása) 15. hét: Gyakorlat: Összefoglaló esettanulmány megoldása. KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli feladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: dr. Herich György: Nemzetközi Adózás Adózás az Európai Unóban (Penta Unió Oktatási Centrum és Vizsgaközpont 2002) Aktuális nemzetközi egyezmények szövegei Nemzetközi beszámolókészítési standardok (IFRS). (2003) KPMG-BME Akadémia. Az előadásokon és szemináriumokon elhangzó és kiosztásra kerülő anyag. A gyakorlatvezető/előadó által kijelölt (kötelező és/vagy ajánlott) irodalom. Epstein B., J. - Mirza, A., A. (2003) Nemzetközi számviteli standardok. Magyarázatok és alkalmazások. Perfekt Nemzetközi Számviteli Standardok. (2003) Saldo 19

18 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK KÖTELEZŐ MŰSZAKI TÁRGYAK 1. DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS ÉS MENEDZSMENT SZIMULÁCIÓ ALKALMAZÁSÁVAL ADATOK Kötelező műszaki tárgy Tantárgy kódja: GT Szemeszter: 7. Kiméret: 2 óra/hét Kredit: 2 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Jávor András egyetemi tanár, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék ELŐADÓK: Dr. Jávor András egyetemi tanár, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék Dr. Szűcs Gábor egyetemi adjunktus, Dr. Jávor András egyetemi tanár, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék Varga András PhD hallgató, Dr. Jávor András egyetemi tanár, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: Bevezetést nyújtani a különböző műszaki gazdasági területek szimulációs vizsgálatának metodikájába és a tervezésnél, menedzselésnél ill. döntéshozataloknál való alkalmazásába. A főbb alkalmazási területek: informatika, gyártórendszerek, közlekedés, logisztika, környezetvédelem, mikro- és makrogazdasági, valamint komplex régiófejlesztési problémák. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: A tantárgy keretében ismertetésre kerülnek a döntés-előkészítés és menedzsment korszerű eszközeként alkalmazható szimuláció módszertani kérdései, valamint a gyakorlati alkalmazásokat bemutató esettanulmányok. A módszertani kérdések keretében a következők kerülnek ismertetésre: 20

19 KONTROLLING SZAKIRÁNY 1. hét: A szimuláció fogalomrendszere, klasszifikációja, célkitűzései 2. hét: A szimulációhoz kapcsolódó legfontosabb matematikai eszközök 3. hét: A szimuláció és az analitikus modellek kapcsolata 4-5. hét: Diszkrét szimulációs állapot- és időkezelés az állapot-idő térben, konfliktuskezelési eljárások 6-8. hét: Alap és magasszintű Petri Hálók a szimulációban 9. hét: Szimulációs software felépítési elvek, szimulációs software eszközök áttekintése 10. hét: Mesterséges Intelligencia alkalmazása a szimulációban, intelligens ügynökvezérelt szimuláció hét: Esettanulmányok, szimulációs problémamegoldás különböző területekről 14. hét: Szimulációs software bemutató 15. hét: Zárthelyi A gyakorlati esettanulmányok egy mesterséges intelligenciával vezérelt szimulációs programrendszer alkalmazásával kerülnek bemutatásra: bevezetésként ismertetésre kerül egy mesterséges intelligenciával rendelkező ügynököket és Tudás Attribútumú Petri Hálókat alkalmazó szimulációs rendszer az ismertetésre kerülő esettanulmányok a következő területekre vonatkoznak: rugalmas gyártó és minőségellenőrző rendszerek, piacgazdasági folyamatok, szolgáltató-ellátó rendszerek, forgalmi logisztikai problémák, komplex régiófejlesztési problémák, informatikai rendszerek KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli feladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Dr. Jávor András: Diszkrét szimuláció SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2000 Jávor, A. (ed.): Discrete Simulation and Related Fields North-Holland, Amsterdam, Jávor, A. (ed.): Simulation in Research and Development North-Holland, Amsterdam, Jávor, A., Lehmann, A., Molnár, I. (eds.): Modelling and Simulation ESM96, 1996 June 2-6. Budapest, Hungary 21

20 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 2. KONTROLLING INFORMATIKA ADATOK Kötelező műszaki tárgy Szemeszter: 8. Kiméret: 2 óra/hét Kredit: 2 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Kiss Ferenc egyetemi adjunktus, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék ELŐADÓ: Dr. Kiss Ferenc egyetemi adjunktus, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A tárgy keretében a hallgatók megismerik az e-business rendszerek tipikus szerkezeti megoldásait, az architektúra tervezés során figyelembe veendő szempontokat, a rendelkezésre álló technológiák közti választás lehetséges stratégiáit. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: A kontrolling informatika rendszerek és a vállalati IR viszonya 2. hét: A döntéstámogató rendszerek generációi technológiai szempontból. 3. hét: Számviteli és kontrolling rendszerek kapcsolata. A porosz és az angolszász kontrolling szemléletre alapozott kontrolling informatikai rendszerek eltérései 4. hét: Adatforrások és adathozzáférés 5. hét: Az adatraktár elv 6. hét: Adatpiacok és adatraktárak megvalósítási kérdései 7. hét: Jelentéskészítő rendszerek. 8. hét: Mutatószámok és mutatószám rendszerek. Kritikus sikertényezők, kulcs teljesítménytényezők és a Balanced Scorecard informatikai támogatása. 9. hét: Félévközi beszámoló dolgozat 10.hét: OLAP és OLAP++ 11.hét: Előrejelzések 12.hét: A kontrolling informatikai rendszer adatvédelmi és biztonsági kérdései 13.hét: Internet alapú megoldások. Outsourcing. 14.hét: A kontrolling informatikai rendszerek üzemeltetési kérdései. 15. hét: Összefoglalás gyakorlati esetpélda bemutatásával 22

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL. Kódja: NMG_KG101K5. Kreditszáma: 5

Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL. Kódja: NMG_KG101K5. Kreditszáma: 5 Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL NMG_KG101K5 Kreditszáma: 5 A tanóra típusa: ELŐADÁS + GYAKORLAT és száma: 2 + 2 KÖTELEZŐ A számonkérés módja: KOLLOKVIUM A tantárgy tantervi

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

Teljesítménymérés a védelemben

Teljesítménymérés a védelemben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Teljesítménymérés a védelemben A haderő hatékonyságának és eredményességének mérési nehézségei Ph.D. értekezés Készítette: Témavezető: Antal Erika

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

BPP Professional Education

BPP Professional Education Együtt az ön karrierjéért. BPP Professional Education 2010-es képzési program Tartalomjegyzék BPP Professional Education 3 Miért éppen a BPP? 4 Referenciák 5 Vizsgával záródó kurzusaink 6 ACCA 6 DipIFR

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01.

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETI OSZTÁLY 1. Az integráció gazdaságtana az EU

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben