KONTROLLING SZAKIRÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONTROLLING SZAKIRÁNY"

Átírás

1 Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ - GAZDÁLKODÁSI SZAK KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2003, november 18. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető Pénzügy és Számvitel Tanszék

2 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK A SZAKIRÁNY FŐBB CÉLKITŰZÉSEI: A szakirány célja, hogy hozzájáruljon olyan közgazdászok képzéséhez, akik közgazdasági alapképzettségen túlmenően a vállalat, a pénzügyi szektor, a közszféra pénzügyi-számviteli feladatait is képesek átlátni és részt vesznek a gazdasági-pénzügyi döntési folyamatokban. A Pénzügy és Számvitel Tanszék a közgazdász képzés keretében az Adó és társadalombiztosítási szakirányt gondozza. A kiegészítő képzés közgazdász-gazdálkodási szakon szerzett tapasztalataink alapján úgy ítéljük meg, hogy a szakirány specializációja szűk területre terjed ki és feltételezi a gyakorlati ismeretek meglétét. A szakirány alaptárgyaiból továbbra is meg kívánjuk őrizni a számviteli elemzés és ellenőrzés területeket, valamint néhány kiemelt adóval kapcsolatos tárgyat. A közgazdász nappali képzésben szerzett tapasztalataink szerint a hallgatók igénylik gyakorlati jellegű pénzügyi és számviteli vonatkozású szakirány indítását. A javasolt Kontrolling szakirány tematikájának középpontjában az integrált pénzügyi-vezetési funkcióként definiálható kontrolling áll. Ismeretanyaga nemcsak a vállalkozások kontrolling témaköreit fedi le, hanem kitér a speciális gazdálkodó szervezetek (pénzintézetek, közszektor intézményei) és a különleges helyzetben levő vállalatok (vállalatcsoportok, nemzetközi vállalatok, vállalati fúziók) eltérő követelményeire és feladataira is. Programunk eleget tesz az alábbi elvárásoknak: a szakirányon szerezhető ismeretek korszerűek és piacképesek, az itt végzett hallgatók sikeres elhelyezkedésre számíthatnak, a képzés szorosan illeszkedik a gazdálkodási szak tantervi koncepciójába a szakirányban jól hasznosulnak a Tanszék eddigi tudományos kutatási és tananyag fejlesztési erőfeszítései, az oktatás személyi feltételei biztosítottak. A szakirányba olyan kötelező műszaki tárgyakat illesztettünk, amelyek a szakirány témaköreit gyakorlatorientált informatikai ismeretekkel támogatják. A három műszaki tárgy közül kettő már akkreditált (Döntés-előkészítés és menedzsment szimuláció alkalmazásával; Adatbányászat), a harmadik (Kontrolling informatika) a szakirány speciális követelményrendszeréhez került kialakításra. A tantárgyak tárgyfelelős oktatói a Pénzügy és Számvitel Tanszék oktatói. A választható tárgyak oktatásába részmunkaidőben foglalkoztatott oktatókat vonunk be. A tantárgyak tananyag ellátottsága biztosítható. Néhány kiemelt tantárgynál rendelkezünk a tanszék munkatársai által írt tananyagokkal, a többi tantárgy esetében a rendelkezésre álló szakkönyvekből válogattuk ki a kötelező szakirodalmat. 4

3 KONTROLLING SZAKIRÁNY TANTERV KONTROLLING SZAKIRÁNY TÁRGYAK FELVEZETŐ TÁRGY: KONTROLLING 4/6F KÖTELEZŐ SZAKTÁRGYAK: Közpénzügyek Pénzintézeti szolgáltatások gazdaságtana Számvitel 3. Vezetői számvitel Adótan Nemzetközi adózás és számvitel KÖTELEZŐ MŰSZAKI TÁRGYAK Döntés előkészítés és menedzsment szimuláció alkalmazásával BME GT Kontrolling informatika Adatbányászat BME GT KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Gyakorlati kontrolling Számvitel és kontrolling a sajátos helyzetű vállalkozásoknál Közszektor kontrolling Pénzintézeti kontrolling Ellenőrzés, könyvvizsgálat Minden szakirány számára kötelező pénzügyiszámviteli tárgyak Számvitel I-II. ( 3-4.szemeszter)6óra/6kr. 4/6V 2/3V 2/2V 2/3F 2/3F 4/6V 2/3V 2/2V 2/3F 2/3F 2/3F 4/6V 4/6V 2/2V Pénzügytan (5. szem ) 4óra/6kr. Vállalati pénzügyek I.-II. 6/6 6/6 Befektetés és finanszírozás 6/6 5

4 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK KÖTELEZŐ SZAKTÁRGYAK 1. KONTROLLING ADATOK Szakirány felvezető tárgy Szemeszter: 6. Kiméret: 4 óra/hét Kredit: 6 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐSÖK: Deliné dr. Pálinkó Éva egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék és dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Deliné dr. Pálinkó Éva egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Salamonné dr. Huszty Anna tanszékvezető főiskolai docens, Madarasiné Szirmai Andrea Phd hallgató, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A kontrolling ismeretanyag az üzleti élet egyik legdinamikusabban fejlődő területe, amely eredményes működtetés esetén hozzájárulhat a szervezet értéknövelő képességének fokozásához. Épít a korábban megszerzett gazdasági- és menedzsment tárgyak ismereteire. Fókuszál a vezetői döntések támogatására, elemzésére, ellenőrzésére. A tantárgy keretében Áttekintjük a szervezetek fő tevékenységi folyamatát, a stratégiai és operatív tervezéstől, a kalkuláción, a folyamatos költségellenőrzés és elemzésen, a vállalati folyamatok megfigyelésén és elemzésén át a gazdasági döntések hatáselemzéséig. Megismerjük a kontrolling hagyományos és legújabb tervezési, elemzési, értékelési és ellenőrzési eszközeit, és módszereit, különös tekintettel a kvantitatív mellett az egyre inkább felértékelődő kvalitatív mutatószámok, elemzési területek, értékelő módszerekben rejlő lehetőségekre. Mivel a kontrolling tantárgy egyben a kontrolling szakirány felvezető tárgya, ezért tematikájában mintegy a későbbi szakirányú tárgyak étlapjaként bemutatásra kerülnek a későbbiekben részletesen elsajátítható elméleti és gyakorlati ismeretekekkel kapcsolatos célkitűzések. A hallgatók olyan komplex és korrekt keresztmetszeti áttekintést kapnak a szakirány egészéről, amely alapján elkötelezhetik magukat a szakirány mellett, vagy elvethetik azt. 6

5 KONTROLLING SZAKIRÁNY A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét Stratégiai és operatív tervezési ismeretek. 2. hét Kalkuláció. Költségellenőrzés és elemzési ismeretek. 3. hét Folyamatelemzés, integrált elemzési és értékelési módszerek. Externális hatások elemzési és értékelési módszerei. 4. hét Döntés előkészítés módszertana. Gazdasági döntések hatásainak értékelése. 5. hét Vezetői számvitel: vezetői beszámolási és értékelési rendszerek kialakítása és működtetése. 6. hét Kontrolling tevékenység a kis- és középvállalkozói szférában, és a multinacionális konszernekben. 7. hét Vezetői döntéstámogató vállalati információs rendszer kiépítése. Informatikai kontrolling. 8. hét Évközi beszámoló dolgozat 9. hét Öko-kontrolling. Logisztikai és értékesítési kontrolling. 10. hét Erőforrás és tevékenység kontrolling. Projekt kontrolling. 11. hét Pénzügyi kontrolling. 12. hét Humán-kontrolling. 13. hét Szakirányú kontrolling ismeretek: Kontrolling a közszférában. 14. hét Szakirányú kontrolling ismeretek: Kontrolling a pénzintézeti szektorban. 15. hét Szakirányú kontrolling ismeretek: Kontrolling a sajátos helyzetű vállalkozásokban. KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy félévközi jeggyel zárul, amelynek feltétele a félévközi írásbeli és csoportfeladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Előadások internetről letölthető anyagai Horváth, Péter: Kontrolling : út egy hatékony kontrolling-rendszerhez Budapest : KJK-Kerszöv, Boda György - Szlávik Péter: Vezetői kontrolling Budapest : KJK-Kerszöv, Francsovics Anna: Kontrolling : elmélet és módszertan Ligatura, [1999], Katits Etelka: Pénzügyi döntések a vállalat életciklusaiban KJK-Kerszöv,

6 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 2. KÖZPÉNZÜGYEK ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 7. Kiméret: 4 óra/hét Kredit: 6 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Vígvári András egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Dr. Vígvári András egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Mizsák Márta PhD, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A tantárgy bemutatja a közpénzügyek és a kormányzati szektor gazdaságtanának alapjait, a modern közpénzügyi rendszerek jellemzőit, fejlődési irányait. Bemutatja a szektor különböző területeinek finanszírozási sajátosságait. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: Kormányzati funkciók, közszektor, a javak típusai. 2. hét: A kormányzati pénzügyek mikro-ökonómiai vonatkozásai. Költségvetési kiadási programok és finanszírozási módjuk. 3. hét: A generációk közötti elosztást biztosító rendszerek 4. hét: Több generációt szolgáló közösségi beruházások finanszírozása 5. hét: A közszektor működésének makro-ökonómiai vonatkozásai (deficit, államadósság, a különböző kormányzati funkciók kölcsönhatásai.) 6. hét: A közpénzügyi rendszerek modelljei 7. hét: A magyar államháztartás alrendszerei 8. hét: A költségvetési gazdálkodás alapegységei, a költségvetési intézmények gazdálkodása 9. hét: A fiskális decentralizáció problémái 10.hét: Helyi önkormányzatok Magyarországon 11.hét: Kormányzati statisztikai rendszerek főbb jellemzői (GFS, ESA) 12.hét: Pénzügyi ellenőrzési az államháztartásban 13.hét: Államháztartási reformok típusai 14.hét: Államháztartási reformok Magyarországon 15. hét: Az Európai Unió Közös Költségvetése 8

7 KONTROLLING SZAKIRÁNY KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli és csoportfeladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Vigvári András: Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek KJK- KERSZÖV Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana KJK-KERSZÖV

8 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 3. PÉNZINTÉZETI SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGTANA ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 7. Kiméret: 2 óra/hét Kredit: 3 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Szórádiné dr. Szabó Márta tanszékvezető egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Dr. Vígvári András egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Dr. Luttenberger Zoltán egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A pénzügyi szolgáltatók gazdaságtana a pénzügyi szolgáltatások piacának sajátosságaival, ezek szabályozásával, a szolgáltatók tevékenységével foglalkozó tárgy. Célja, hogy megismertesse a hallgatókat a pénzügyi szolgáltatók üzleti tevékenységével, A tárgy nagyobb részben az univerzális kereskedelmi banki tevékenység jellemzőivel, kisebb részben az üzleti biztosítókkal és más pénzügyi szolgáltatókkal foglalkozik. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: A pénzügyi szolgáltató szektor funkciója, főbb szolgáltató típusok. (kereskedelmi bankok, üzleti biztosítók, befektetési szolgáltató vállalatok.) 2. hét: Kereskedelmi bankok funkciói, üzemgazdasági sajátosságai. A bankok kockázatai. A mágikus háromszög a bankok tevékenységében. 3. hét: Banküzletek I. (Passzív és semleges bankműveletek). A forrásgyűjtés és a pénzforgalmi szolgáltatások főbb jellemzői. 4. hét: Banküzletek II. (Aktív bankműveletek). Hitelezés, egyéb finanszírozási szolgáltatások, befektetések. 5. hét: A bankok üzletpolitikai döntései.(termék és piacpolitika) 6. hét: Marketing tevékenység a bankoknál. A hazai bankpiac jellemzői és szereplői. 7. hét: Üzlet biztosítók funkciói, üzemgazdasági sajátosságai 8. hét: Biztosítási üzletágak I. Életbiztosítások 9. hét: Biztosítási üzletágak II. Nem életbiztosítások 10.hét: Biztosító intézetek üzletpolitikája 11.hét: Befektetési alapok, befektetési szolgáltatások 12.hét: Egyéb befektetési szolgáltatók (befektetési bankok, bróker cégek) 13.hét: A pénzügyi szolgáltatási piac sajátosságai 10

9 KONTROLLING SZAKIRÁNY 14.hét: A pénzügyi szolgáltató vállalatok szabályozása I. A szabályozási elvek első csomagja, Bázel I hét: A pénzügyi szolgáltató vállalatok szabályozása II.. A szabályozás új elvei. Bázel II. KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy szóbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli feladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Huszti Ernő Banktan (2001) Bozsik-Vigvári (szerk): Pénzügytan II. Miskolci Egyetem, Bibor Kiadó 11

10 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 4. SZÁMVITEL 3. ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 8. Kiméret: 4 óra/hét Kredit: 6 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Karai Éva egyetemi tudományos munkatárs, Pénzügy és Számvitel Tanszék Szekeres Bernadett PhD hallgató, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A tantárgy keretében megismerik a hallgatók azokat az egyes gazdálkodókra és intézményekre vonatkozó elszámolási és beszámolási speciális ismeretket, amelyeket a piacgazdaságban betöltött szerepkör és szervezeti forma (államháztartási szervezetek, konszern szervezetek, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, biztosítók, tőkepiaci vállalkozások és intézmények, pénztárak, egyéb szervezetek) tesz szükségessé. A tantárgy elszámolás és beszámolási kötelezettség vonatkozásában szervesen kiegészíti a szakirány kötelezően választható kontrolling tárgyait. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: I. Államháztartás szervezeteinek számvitele. Az ál1amháztartás szervezeteinek köre és tevékenysége. Az államháztartás szervezetei könyvvezetésének sajátosságai. A főkönyvi kivonat sajátosságai. Az államháztartás szervezeteinek beszámolója. A könyvviteli mérleg. 2. hét: Államháztartás szervezeteinek pénzforgalmi jelentés. Államháztartás szervezetei eredmény- és maradvány-kimutatásai. A pénzmaradvány-kimutatás. Előirányzatmaradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira). 3. hét: Eredménykimutatás. Államháztartás szervezetei beszámolójának kiegészítő melléklete. Az államháztartás alrendszerei költségvetése végrehajtásának pénzügyi lebonyolításában résztvevő szervezetek. Az államháztartás vagyona, a kincstári vagyon. 4. hét: II. Konszolidált beszámoló. A konszolidáció általános szabályai. A konszolidáció előkészítő feladatai. 5. hét: Tőkekonszolidálás. Adósságkonszolidálás. 6. hét: Közbenső eredmények konszolidálása. Bevételek, ráfordítások konszolidálása. Konszolidált kiegészítő melléklet és üzleti jelentés. 12

11 KONTROLLING SZAKIRÁNY 7. hét: Félévközi beszámoló dolgozat 8. hét: IV. Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások számvitele. Jogszabályi háttér. Fogalmak. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások tevékenysége. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások beszámolója. Könyvvezetési kötelezettség sajátosságai. 9. hét: V. Biztosítók számvitele. A biztosítási tevékenység. A biztosítók beszámolója. A mérlegtételek tartalma, értékelésükre vonatkozó szabályok. A biztosítók eredmény-kimutatása. A kiegészítő mel1éklet tartalma. Az üzleti jelentés. Könyvvezetésre vonatkozó előírások. A beszámoló hitelesítése, közzététele. Konszolidált beszámoló készítési kötelezettség. A biztosítók adatszolgáltatása. 10.hét: VI. Tőkepiaci vállalkozások és intézmények számvitele. Befektetési vállalkozások számvitele. Befektetési alapok számvitele. Tőzsdék és elszámoló-házi tevékenységet végző szervezetek számvitele. 11.hét: Betétbiztosítási és intézményvédelmi alapok, valamint befektető védelmi alapok számvitele. A kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok számvitele. A közraktárak számvitele. Magyar Nemzeti Bank számvitele. 12.hét: VII. Pénztárak számvitele. Pénztárak fajtái, tevékenysége. A pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége. Magánnyugdíj-pénztárak beszámolója. Sajátos könyvvezetési előírások. A könyvvizsgálati kötelezettség sajátosságai. A közzététel. Önkéntes nyugdíjpénztárak számvitele. 13.hét: VIII. Egyéb szervezetek számvitele. Az egyéb szervezetek köre, szabályozási módja. Az egyéb szervezetek tevékenysége és beszámolója. A számviteli törvény és a Kormányrendelet szerinti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettség sajátosságai. A számviteli törvény, illetve a Kormányrendelet szerinti beszámolók felépítése, tartalma. Az egyéb szervezetek számviteli szolgáltatással összefüggő szabályai. Az egyéb szervezetek nyilvánosságra hozatali, közzétételi, letétbe-helyezési kötelezettsége. Az egyéb szervezetek Ktv. szerinti beszámolási szabályai. 14.hét: Pénznemváltoztatás. 15. hét: Összefoglaló esettanulmány a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások számvitele témakörben. KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli feladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Előadások és gyakorlati példák internetről letölthető formában. Róth Adorján Lukács Veit: Számviteli esettanulmányok Budapest, MKVK

12 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 5. VEZETŐI SZÁMVITEL ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 8. Kiméret: 2 óra/hét Kredit: 3 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A vezetői számvitel tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a vállalkozás egészének teljesítőképességét kifejező globális értékadatokból nyerhető hagyományos és új típusú mutatókat, értsék, és készségszinten alkalmazzák azokat a vezetési döntéseket támogató elemzési módszereket, amelyek segítségével jobban átláthatják a vállalkozáson belül a termelő, szolgáltató, irányító, stb. egységek gazdálkodását, reális képet kaphatnak az egyes termékek, szolgáltatások jövedelemtermelő képességéről, az időszak során felmerülő költségek jellegéről, és egyéb, a gazdálkodás kézbentartásához szükséges információkról. nyerjenek betekintést egy olyan korszerű döntéselőkésztő, döntésellenőrző információs rendszerbe, amelyből nyerhető naprakész információk ismeretében magabiztosabban igazodhatnak el a belső elszámoló egységek nyereség/veszteség számbavételi lehetőségeiben, a folyamatos működés pénzügyi kihatásaiban, az üzleti terv pénzügyi tervfejezetének összeállításában, a költségelőirányzatkésztés és előrejelzés módszertanában. végül legyenek tisztában azokkal a jelenlegi számbavételi korlátokkal, amelyek esetenként téves vezetői döntésekhez vezethetnek, áttekintsék és továbbgondolják a lehetséges fejlődési, kitörési irányokat. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: I. Gazdasági döntések hatása a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetre. A beszámolórészek közötti kapcsolat: Vezetői léptékű áttekintés a gazdasági beszámoló jelentőségéről, a beszámoló fő részeiről és azok egymás közötti összefüggéseiről, elemzési-értékelési lehetőségeiről. Hol lehet a gazdasági döntéseink hatását lemérni a beszámoló egyes részeiben? Mit jelent a működő vagyon fogalma, és milyen megtérülési követelmény kapcsolható hozzá? 2. hét: Az elemzés elméleti és módszertani kérdései. 14

13 KONTROLLING SZAKIRÁNY 3. hét: Mit és hogyan: a működést meghatározó döntések eredménykimutatás és cash flow. Költségelemzés. Eredményelemzés. Pénzügyi helyzet elemzése. Cash flow kimutatás összeállítása, elemzése. 4. hét: Mivel: befektetési döntések mérleg eszköz oldala és cash flow. Befektetett tőke, működő tőke szerepe. Vagyoni helyzet elemzése. A vagyon és a vagyonvédelmi feladatok jelentősége a gazdálkodásban. Beruházási - aktiválási - amortizációs politikára vonatkozó - selejtezési - leértékelési felértékelési döntések hatása a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi pozíciókra. 5. hét: Miből: finanszírozási döntések mérleg forrás oldala és cash flow. Tőkeigény meghatározása. Tőkemegtérülési követelmény. Működő tőke hozamának értékelése 6. hét: Egy stratégiai üzleti egység gazdálkodási feltételrendszerének áttekintése a tanultak alapján Cash-flow terv: bevételek, kiadások, likviditás. Eredményterv: eredménybe beszámító hozamok, ráfordítások, eredményt terhelő adó, egyes eredménykategóriák. Mérlegterv, különös tekintettel a működő tőkére és a tőkemegtérülésre.) 7. hét: II. A felelősségelvű vezetői számviteltől a stratégiai számvitelig. A költségszámadásban érvényesülő fejlődési tendenciák. A költséggazdálkodás fontosabb módszereinek előnyei-hátrányai. 8. hét: A felelősség-elvű vezetői számviteli rendszer 9. hét: Hagyományos elemzési-értékelési módszerek a gazdálkodás hatékonyságnövelésének szolgálatában 10.hét: Újabb elemzési-értékelési módszerek a gazdálkodás hatékonyság-növelésének szolgálatában 11.hét: Évközi beszámoló dolgozat 12.hét: III. A vezetői döntéseket megalapozó vezetői számvitel követelményei a XXI. században: Mennyire képesek a jelenlegi elszámolás-technikák a vezetői döntéseket hatékonyan szolgálni? Hol kell figyelembe venni a számbavételi módszereink korlátait? Milyen számbavételi feladatokat állít az informatikai társadalom a közgazdászok elé? 13.hét: Értékközpontú vállalatirányítás. 14.hét: Integrált teljesítménymérési módszerek. Balanced Scorecard a gyakorlatban. 15. hét: A humán tényező számbavétele KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy szóbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli és csoportfeladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Laáb Ágnes: Üzleti számvitel II. rész. (várható megjelenés: Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) Az előadások internetről letölthető anyagai. Robert S. Kaplan Anthony A. Atkinson: Vezetői üzleti gazdaságtan Haladó vezetői számvitel (Panem Business Kft. Budapest, 2003.) Adorján Bary Lukács Róth - Veit: A számvitel és mérlegelemzés alapjai I- III.: Elemzés a számvitelben (Gábor Dénes Főiskola Bp ) Mikula János: A vezetői számvitel (kontrolling) kialakításának és működésének kézikönyve Budapest : Triorg,

14 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 6. ADÓTAN ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 9. Kiméret: 4 óra/hét Kredit: 6 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Dévai Katalin egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Dr. Dévai Katalin egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Herich Roland PhD hallgató, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A tantárgy célja átfogó ismeretek nyújtása a magyar adózási rendszerről. A tárgy általános közismereti jellegű szerepén túl ismeretanyagában való jártasságot a gazdasági élet minden területe megköveteli, de a mindennapi (köz)gazdasági munkának is szakmai és módszertani segítője. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a magyar adórendszer elemeivel, annak működésével, módszereivel. Általános megalapozást ad a tárgy azon hallgatók számára is, akik az egyes adónemekkel, illetve az adóztatás területeivel szorosabb és közvetlenebb kapcsolatot kívánnak létesíteni, illetve a későbbiekben szakirányú továbbképzéseken el kívánnak jutni, az adótanácsadói, illetve adószakértői képesítésekhez is. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: Bevezetés az adózásba. Az adóztatás célja, főbb elvei. Az állami költségvetés és az adóbevételek. Az adóztatás főbb funkciói. A magyar adórendszer alapjai. 2. hét: Jövedelem-típusú adók. A személyi jövedelemadó. Összevonandó és külön adózó jövedelmek. Adókedvezmények. 3. hét: Az egyéni vállalkozásra vonatkozó adózási szabályok. Vállalati személyi jövedelemadó, átalányadó, tételes átalányadó. 4. hét: Adóbevallás, adóelőleg-levonások gyakorlati foglalkozás 5. hét: Az ingó és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos adózási szabályok. Tőkejövedelmek adóztatása. 2 órás zárthelyi dolgozat az SZJA-ból. 6. hét: A Társasági adó. Adóalapkorrekciók. Adóalapot csökkentő és növelő tételek. A társasági adó számviteli összefüggései. Adókedvezmények. 7. hét: A társasági adó kiszámítása és bevallása, gyakorlati foglalkozás 8. hét: Amit az EVA-ról tudni kell. Zárthelyi dolgozat a társasági adózásból 9. hét: A forgalmi típusú adózásról. Az általános forgalmi adó szerepe az adózásban. Adóalap meghatározása, az ÁFA normál eljárás. 10.hét: Adómentesség az ÁFÁ-ban. 16

15 KONTROLLING SZAKIRÁNY 11.hét: A fogyasztási adó és a jövedéki szabályozás. Az ÁFA különleges eljárás 12.hét: Gyakorlat a forgalmi típusú adókról 13.hét: A helyi adóztatás általános elvei. Zárthelyi dolgozat az ÁFÁ-ból 14.hét: A helyi adóztatás gyakorlati kérdési. Adónemek. A gépjárműadó. 15. hét: Egyes adó-jellegű befizetések. Az adózás rendje és az adótervezés. Írásbeli dolgozat (a zárhelyik pótlása) KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli feladatok legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: dr. Herich György: Adótan I. + kiegészítő anyag (nyomdában) Nyusztay Lászlóné: Adópéldatár: készítette: (interneten) Aktuális adótörvények 17

16 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 7. NEMZETKÖZI ADÓ ÉS SZÁMVITEL ADATOK Kötelező szaktárgy Szemeszter: 9. Kiméret: 2*2 óra/hét Kredit: 6 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Dévai Katalin, egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék ELŐADÓK: Dr. Dévai Katalin egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék Herich Roland PhD hallgató, Pénzügy és Számvitel Tanszék Karai Éva egyetemi tudományos munkatárs, Pénzügy és Számvitel Tanszék Madarasiné Szirmai Andrea Phd hallgató, Pénzügy és Számvitel Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A tantárgy célja ismeretek nyújtása a nemzetközi adózásról, a kettős adózás elkerülését célzó egyezményekről, valamint az adóharmonizáció kérdéseiről az Európai Unióban. a számvitel nemzetközi szabályozásának átfogó bemutatása, a magyar számviteli szabályozásról tanult ismeretanyag kibővítése a nemzetközi gyakorlattal, és így a beszámolók összehasonlításának, elemzésének és értelmezésének megteremtése a számviteli harmonizáció, globalizáció és ezen belül is a nemzetközi számviteli standardok (International Accounting Standards, IAS) bemutatása. Az IAS-ok vizsgálatánál mindig bemutatásra kerülnek a magyar szabályozástól való eltérések is. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: A nemzetközi adózás alapproblémái, jogforrásai és elvei. 1. hét: Az egyes nemzeti számviteli rendszereket kialakító tényezők. A számviteli rendszerek tipizálása. 2. hét: A kettős adózás elkerülésére és enyhítésére szolgáló módszerek. 2. hét: Az angolszász számvitel sajátosságai. A US GAAP. Néhány kiemelt ország számviteli sajátosságainak vizsgálata. 3. hét: A nemzetközi adózás egyoldalú szabályozása Magyarország. 3. hét: Nemzetközi harmonizáció, standardizáció. Az IAS története, standardalkotási folyamat, bizottságok feladatai. Értékelési eljárások a nemzetközi számviteli standardokban. A valós érték koncepciója. 4. hét: A kettős adóztatási modell-egyezmények. 4. hét: IAS 1 A pénzügyi kimutatások formája és tartalma, IAS 7 Cash Flow kimutatás. IAS 8 Az időszak nettó eredménye, alapvető hibák és a számviteli politika változása, IAS 10 Mérlegfordulónap utáni események, IAS 14 Segmens jelentések. 18

17 KONTROLLING SZAKIRÁNY 5. hét: Az USA, Ausztria, Németország kettős adóztatási egyezményei Magyarországgal 5. hét: IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény, IAS 34 Évközi pénzügyi kimutatások, IAS 35 Megszűnő tevékenységek. IAS 16 Tárgyi eszközök, IAS 38 Immateriális javak. IAS hét: Az Európai Unió adózási rendszerének fejlődése. Zárthelyi dolgozat a modellegyezményekből. 6. hét: Eszközök értékvesztése, IAS 40 Befektetési célú ingatlanok 7. hét: Adóharmonizáció az Európai Unióban: fogyasztási adók. 7. hét: IAS 17, Lízing, IAS 11 Beruházási szerződések 8. hét: Adóharmonizáció az Európai Unióban: a tőkeforgalom, osztalék adóztatása. 8. hét: IAS 18 Bevétel, IAS 20 Állami támogatások számvitele, IAS 2 Készletek, IAS 41 Mezőgazdaság 9. hét: Adóharmonizáció az Európai Unióban: kamat, jogdíj adóztatása, jogsegély. 9. hét: IAS 21 Az árfolyamváltozások hatása, IAS 23 Hitelezési költségek, IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések. 10.hét: Adóharmonizáció az Európai Unióban: közvetlen adók. 10.hét: IAS 12 Nyereségadók 11.hét: Az elszámolási árak. Zárthelyi dolgozat adóharmonizációból. 11.hét: IAS 22, 27, 28, 31 Cégegyesítés, Konszolidált pénzügyi kimutatások és a leányvállalatok számvitele, Társult vállalkozások számvitele, Közös vezetésű vállalkozások számvitele. 12.hét: Egyéb IAS-ek IAS 32, IAS 39 Pénzügyi instrumentumok, 19, 29, Munkavállalói juttatások, Pénzügyi kimutatások hiperinflációs gazdaságokban 12.hét: Magyar adóharmonizáció. 13.hét: IAS és a magyar számvitel eltérései. 13.hét: Adómenedékek. 14.hét: Gyakorlat: Quiz, Átforgatás gyakorlati példán 14.hét: Nemzetközi adótervezés. 15. hét: Írásbeli dolgozat (a zárhelyik pótlása) 15. hét: Gyakorlat: Összefoglaló esettanulmány megoldása. KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli feladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: dr. Herich György: Nemzetközi Adózás Adózás az Európai Unóban (Penta Unió Oktatási Centrum és Vizsgaközpont 2002) Aktuális nemzetközi egyezmények szövegei Nemzetközi beszámolókészítési standardok (IFRS). (2003) KPMG-BME Akadémia. Az előadásokon és szemináriumokon elhangzó és kiosztásra kerülő anyag. A gyakorlatvezető/előadó által kijelölt (kötelező és/vagy ajánlott) irodalom. Epstein B., J. - Mirza, A., A. (2003) Nemzetközi számviteli standardok. Magyarázatok és alkalmazások. Perfekt Nemzetközi Számviteli Standardok. (2003) Saldo 19

18 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK KÖTELEZŐ MŰSZAKI TÁRGYAK 1. DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS ÉS MENEDZSMENT SZIMULÁCIÓ ALKALMAZÁSÁVAL ADATOK Kötelező műszaki tárgy Tantárgy kódja: GT Szemeszter: 7. Kiméret: 2 óra/hét Kredit: 2 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Jávor András egyetemi tanár, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék ELŐADÓK: Dr. Jávor András egyetemi tanár, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék Dr. Szűcs Gábor egyetemi adjunktus, Dr. Jávor András egyetemi tanár, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék Varga András PhD hallgató, Dr. Jávor András egyetemi tanár, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: Bevezetést nyújtani a különböző műszaki gazdasági területek szimulációs vizsgálatának metodikájába és a tervezésnél, menedzselésnél ill. döntéshozataloknál való alkalmazásába. A főbb alkalmazási területek: informatika, gyártórendszerek, közlekedés, logisztika, környezetvédelem, mikro- és makrogazdasági, valamint komplex régiófejlesztési problémák. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: A tantárgy keretében ismertetésre kerülnek a döntés-előkészítés és menedzsment korszerű eszközeként alkalmazható szimuláció módszertani kérdései, valamint a gyakorlati alkalmazásokat bemutató esettanulmányok. A módszertani kérdések keretében a következők kerülnek ismertetésre: 20

19 KONTROLLING SZAKIRÁNY 1. hét: A szimuláció fogalomrendszere, klasszifikációja, célkitűzései 2. hét: A szimulációhoz kapcsolódó legfontosabb matematikai eszközök 3. hét: A szimuláció és az analitikus modellek kapcsolata 4-5. hét: Diszkrét szimulációs állapot- és időkezelés az állapot-idő térben, konfliktuskezelési eljárások 6-8. hét: Alap és magasszintű Petri Hálók a szimulációban 9. hét: Szimulációs software felépítési elvek, szimulációs software eszközök áttekintése 10. hét: Mesterséges Intelligencia alkalmazása a szimulációban, intelligens ügynökvezérelt szimuláció hét: Esettanulmányok, szimulációs problémamegoldás különböző területekről 14. hét: Szimulációs software bemutató 15. hét: Zárthelyi A gyakorlati esettanulmányok egy mesterséges intelligenciával vezérelt szimulációs programrendszer alkalmazásával kerülnek bemutatásra: bevezetésként ismertetésre kerül egy mesterséges intelligenciával rendelkező ügynököket és Tudás Attribútumú Petri Hálókat alkalmazó szimulációs rendszer az ismertetésre kerülő esettanulmányok a következő területekre vonatkoznak: rugalmas gyártó és minőségellenőrző rendszerek, piacgazdasági folyamatok, szolgáltató-ellátó rendszerek, forgalmi logisztikai problémák, komplex régiófejlesztési problémák, informatikai rendszerek KÖVETELMÉNYEK, SZÁMONKÉRÉS: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi írásbeli feladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése. KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT IRODALOM: Dr. Jávor András: Diszkrét szimuláció SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2000 Jávor, A. (ed.): Discrete Simulation and Related Fields North-Holland, Amsterdam, Jávor, A. (ed.): Simulation in Research and Development North-Holland, Amsterdam, Jávor, A., Lehmann, A., Molnár, I. (eds.): Modelling and Simulation ESM96, 1996 June 2-6. Budapest, Hungary 21

20 BME GTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK 2. KONTROLLING INFORMATIKA ADATOK Kötelező műszaki tárgy Szemeszter: 8. Kiméret: 2 óra/hét Kredit: 2 Nyelv: magyar TÁRGYFELELŐS: Dr. Kiss Ferenc egyetemi adjunktus, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék ELŐADÓ: Dr. Kiss Ferenc egyetemi adjunktus, GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE: A tárgy keretében a hallgatók megismerik az e-business rendszerek tipikus szerkezeti megoldásait, az architektúra tervezés során figyelembe veendő szempontokat, a rendelkezésre álló technológiák közti választás lehetséges stratégiáit. A TANANYAG TÉTELES FELSOROLÁSA: 1. hét: A kontrolling informatika rendszerek és a vállalati IR viszonya 2. hét: A döntéstámogató rendszerek generációi technológiai szempontból. 3. hét: Számviteli és kontrolling rendszerek kapcsolata. A porosz és az angolszász kontrolling szemléletre alapozott kontrolling informatikai rendszerek eltérései 4. hét: Adatforrások és adathozzáférés 5. hét: Az adatraktár elv 6. hét: Adatpiacok és adatraktárak megvalósítási kérdései 7. hét: Jelentéskészítő rendszerek. 8. hét: Mutatószámok és mutatószám rendszerek. Kritikus sikertényezők, kulcs teljesítménytényezők és a Balanced Scorecard informatikai támogatása. 9. hét: Félévközi beszámoló dolgozat 10.hét: OLAP és OLAP++ 11.hét: Előrejelzések 12.hét: A kontrolling informatikai rendszer adatvédelmi és biztonsági kérdései 13.hét: Internet alapú megoldások. Outsourcing. 14.hét: A kontrolling informatikai rendszerek üzemeltetési kérdései. 15. hét: Összefoglalás gyakorlati esetpélda bemutatásával 22

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Nappali képzés 2014/2015. I. félév Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Pénzügyi kontrolling 1 Tantárgy megnevezése: PÉNZÜGYI KONTROLLING Tantárgy kódja:

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató

Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató 2012/2013 II. félév 1 Tantárgy

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

A tananyag tartalma részletesen:

A tananyag tartalma részletesen: TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_GA112K5 Megnevezése: VÁLLALATÉRTÉKELÉS Szak: Gazdálkodási és menedzsment Heti tanóra: 4 Vizsgajelleg: Kollokvium A tantárgy

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT. Humán ellenőrzés és kontrolling. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT. Humán ellenőrzés és kontrolling. c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán ellenőrzés és kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2015/2016.tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Gazdálkodási menedzserasszisztens és projektmenedzser

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Konszern számvitel alapjai

Konszern számvitel alapjai SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai Pénzügy-számvitel alapszak Nappali tagozat 2016/2017. tanév II. félév 1 A tárgy oktatásának célja: A világgazdaságban és ebből következően

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok egy szervezetben 3 Korszerű gyakorlati vezetési rendszer

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 2 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 3 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli Sajátosságok tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Számviteli Sajátosságok Tanszék:

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Szak megjelölés/ mindkét szak 1

Szak megjelölés/ mindkét szak 1 Témaválasztáshoz 2013 őszétől: Téma ak megjelölés/ mindkét szak 1 Témavezető[1] Magyarországi befektetési, vagy ingatlan alapok hozamainak összehasonlító elemzése Zsugyel János hd Kiválasztott magyarországi

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. VÁLLALKOZÁSTAN Entrepreneurial studies

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. VÁLLALKOZÁSTAN Entrepreneurial studies SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET VÁLLALKOZÁSTAN Entrepreneurial studies Tantárgyi tájékoztató Érvényes a 2003/2004. tanévtől Előadó:

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Számviteli esettanulmányok

Számviteli esettanulmányok SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli esettanulmányok MSC Pénzügy-számvitel szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

A pénzügyek jelentősége

A pénzügyek jelentősége Pénzügyek alapjai A pénzügyi rendszer fogalma, funkciói, elemei, folyamatai és struktúrái és alrendszerei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi docens vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Kreditpontos szakmai rendezvények, illetve e-learning képzések 2015. II. félév SZÁMVITELI TÉMÁK ADÓZÁSI TÉMÁK JOGI

Részletesebben

Számvitel Tanszék témakörei

Számvitel Tanszék témakörei INTEGRÁLT SZÁMONKÉRÉS KÉRDÉSEK BSC tételsor Számvitel Tanszék témakörei 1. A számvitel helye, szerepe, fogalma (tárgya, jellemzői, részei). A számvitel nemzetközi gyakorlata. A számviteli szabályozás Magyarországon.

Részletesebben

Professzionális pénzügyiszámviteli. képzések

Professzionális pénzügyiszámviteli. képzések Professzionális pénzügyiszámviteli képzések Executive Finance - Pénzügy felsővezetői szinten Hatékony vezetői munka ma már nem létezik anélkül, hogy a menedzsment tagjai ne legyenek tisztában döntéseiknek

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

SZÁMVITEL MSC 2015/2016

SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZIGORLATI TÉTELEK 2 9. Mit nevezünk a számviteli törvény szerint sajátos számviteli helyzetnek? a) Mutassa be az átalakulás folyamatát, b) Mutassa be az átalakulás során készítendő

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozások pénzügyi alapjai Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Minden szakügyintéző szakirány számára 2011/2012.

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére SZÁMVITEL ADÓ JOG Budapest, 2015. január SZÁMVITEL TÉMAKÖRÖK 1. Előadók: A számviteli törvény 2015. évi változásai

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2015/2016. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: VVGK1K0MMEV Tanterv szerinti óraszám: 4+0

Részletesebben