XLVIII. évf. 4. szám. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla."

Átírás

1 XLVIII. évf. 4. szám szág Regösö cserészen sporr! nálgép spenó?! inerjú: Mohy Bence Demény, vizsl

2 rlom mix cserészhíre 4 becserész Mohy Bence 5 városi dzsungel rlom A vizsl megmondj 10 sporfejleszés Cserészen sporr 14 szág Regös cserésze 12 ripor Budpesi emléúr 24 foó: MTV ölsd fel e is épeide! gleri.cseresz.ne hónp épe Pedgógusonferenci 18 progrmjánló Országos Cserésznp 20 szmárfül Ájáró másvárosb 22 világjáró Cserésze Hiin 24 rend Rdosz-gyűrű 26 nálgép Szeresd spenóo! 28 lélesuli A hodi pon 30 inercserész Körép 32 öo Fehér ác 33 vicce 34 lpív: TÁMOP-5.2.8/12/ lpzár: uguszus 10. felelős szeresző: Tese Blázs főszeresző: Sárözi Gábor művészei vezeő: Sáfár László nyomdi előészíés: Válópon Közösségi Kommuniációs Ügynöség Nonprofi Kf. szerző: Molnár Szbolcs, Ngy Emese foó: Járdány Bence, MTV, MCSSZ/rchív, sfyphoo idj Mgyr Cserészszöveség felelős idó: Budy Brnbás, z MCSSZ elnöe A cie lényegé nem érinő válozás jogá szereszőség mgán fennrj. Tilos z MCS bármely foóján z MCSSZ engedélye nélüli újrözlése. Meg jeleni hvon. szereszőség elérheőségei: 1080 Budpes, Horánszy uc 20. fceboo/mcs HU-ISSN mgyr cserész 3

3 mix hősö ere A Hősö Tere ezdeményezés leheősége bizosí minden olyn mgánszemélyne, civil szervezene, vállln, i úgy gondoljá, hogy szüség vn héöznpi hősöre, i inspiráljá örnyezeüben élőe. A ezdeményezés szándé szerin szerené megdni ezdő löés hhoz, hogy egyre öbb ember, egyre öbbször egyen másoér. Abbn segíene, hogy héöznpi embere héöznpi hősöé váljn, hogy elsjáísá zo épességee, melye segíségével megválozhjá világun. Gyorlis, pszloon lpuló progrmoon ereszül szerené elérni, hogy z embere felismerjé zo helyzeee, melyeben segísége nyújhn máson, melyeen válozhn, s emelle érzéenyebbé váljn z ilyen sziuáció irán. Bővebben ezdeményezésről és progrmoról: uguszus 31-éig lehe jelenezni 2015-ös dzsembori részvevői, őrsvezeői és IST helyeire. A Projeindíó doumenum mindenine szól, i bármilyen módon szerepe válll, vgy ár érdelődi dzsembori irán. Megismerheed belőle mindzo z lpo, melye menén dolgozun, megudhod hogyn és iel ervezzü megvlósíni progrmo. Jelenezés és részlee cseresz. hu/dzsembori oldlon! cserészen sporr z elmúl évized hzi felfedezései A Felfedezése föld l című, március 27-én meg jelen önyv brlngo feláró szemszögéből muj be, felfedezése öréneé is megpróbálj visszdni, számos éppel és grfiávl. A Szen Özséb Brlnguó Egyesüle idásábn meg jelen önyv szerzői z ország ülönböző ájin sieree elér brlnguó özül erüle i, főszereszője egy cserész, Slíz György. 23. cserész világdzsembori elindul jelenezés! A szöveség elnöségéne érésére és jóváhgyásávl Czó Máron css. (320.) és Decher Áron elészíeé szöveség sporfejleszési srégiáján vázlá, vlmin bejegyzés l álló Cserészen Sporr Sporegyesüle ideális szervezei sruúrájá és műödési rendjé. A erve szerin ez sporegyesüle lesz sporolni vágyó cserésze özponi bázis. Szerenéne olyn szervezei háere észíeni, mi minden cserészne megfelel, ezér észíee egy érdőíve is, mi megörözee levelezőlisáon. A iölö érdőívee április 15-ig várjá gmil.com címre. További információ lp 12. oldlán. sporriporer rm lenni, és ész! Amior beszélgeün éppen ö éve erül Mgyr Televíziób. Amior meg jeleni z újság, or ünnepli szüleésnpjá, huszonöödie. Aor szülee, mior új jászerveződö hzi cserésze. Mohy Bence őv. (293.) sporriporer lprese, nyio, vgány, mosolygós. Igzi jó cserész. mcs Kilenc évesen cslozál cserészehez. Milyen emléeid vnn erről z időszról? mohy bence Erzsébevárosbn lun, és ny unoesvére, Viló (Hiúz) csábío mine, négy özül é ngyobbi fiú, hogy legyen z isolán ívül is ársságun. Gergő báyámml egy őrsbe erülün, Kjmánb. Ez pesi özeg vlmennyire ülönbözi ól, mi lán budi cspo pszln. Zugligeben vgy Szenimrevárosbn jóvl ngyobb meríési leheőség, min nálun, ár váloghn is jelenező özül. I, hodi, heedi erüleben jó, h ngy munávl é-három gyeree udun oborozni, nehezen induln el z őrsö. Rádásul sol öbb problémávl üszödő gyereel lálozun, min egy budi cserészvezeő. De csp ngyon soszínű, lán éppen emi ez dj ülönlegességé. Csöndes, visszhúzódó, érelmiségi csládból érező gyeree volun báyámml. Elvégezü feldo, de nem volun z bivlyerős, isporol fj, inább szelíd, gyönge, lelis ölyö volun, ezér nem mi volun száro cspbn. Én olyn ípus vgyo, ine ngyon számí poziív visszjelzés, így eleine néh vol emi hiányérzeem, de ésőbb ez eljesen megszűn. A Kjmán őrs g jivl ngyon jól iegészíeü egymás, és ngyon so szereee is pm cserészeől. De z igz, hogy eleine zo feldo, mie egy srmm, belevló városi gyere simán vesz, Inerjú Mohy Bencével neün nehezebben mene. Például z erdei muná, ásás, épíés olyn ihíváson bizonyul, mie időnén nem is eljesíeün mximálisn. becserész 4 mgyr cserész mgyr cserész 5

4 mcs Ezér vol pon nee vló ez ihívás! bence Egyébén igen. Ngyon jó, hogy mindez megpu cserészeől, és persze egy csomó olyn is vol, miben vol sierélményün. Ngyon szereem jáéo, és z is jól jö, hogy mindeen zenélün. Gergő csellózo, és pedig zongorázm, de cserésze özö mindeen megnulun giározni is. Az őrsün végül húzó őrs le cspon belül, ésőbb vol egy pár év, mior csp vezeősége is úlzássl Kjmán őrs vol, iegészülve egy-é emberrel. mcs A özépisolás éve l öbb nulás, z új ársság, eseleg egy mási örnyé mi öbben hnygoljá cserészee. Számodr mi vol megró erejű cserészeben eoribn? bence Soszor ehhez z elle, hogy ny z mondj: nee szüségee vn cserészere! Többször felmerül bennem, hogy öveező évben már nem ro áborb menni, bbhgyom. Tudod, én focis szereem voln lenni, edzésere járni, nem cserészprogrmor! Soszor zér nem udm elmenni hévégi bjnoi meccsre, mer rjpory vol. Edzőáborozni rm, de nem lehee cserészábor mi. Azó már belám, jobb, hogy így lul. Sol öbbe do cserésze, min mi foci dho voln! Nem lényegelen, hogy egy idő uán úgyis ihullom voln, mer nem vgyo nnyir eheséges, hogy válogo jáéos legye. mcs Márpedig mgdn szbo mérce mgsn vn. bence Jól éred. Én nem rm egy NB2-es özépcsp jáéos lenni, or inább cs hobbiból rúgom lbdá. A cserészeől viszon özössége, bráo pm. Azó is egy ársság vgyun, öszszejárun, minden meg udun beszélni. Tizenö éves oromig cs Kjmán őrs vol, ésőbb özös poryá, vezeőépzés élménye, és ósz rj özössége bizonyul megró erejűne. A vezeőin ráéreze rr, hogy mi ell másépp csinálni hhoz, hogy mi oroszályun leössé. Más jellegű progrmo szerveze, nem cs z erdőbe vie, hnem városi felfedezésere. Külföldre is menün öbb llomml: bejáru Újvidée, volun Münchenben, Prágábn, Króbn. Soszor izglmsbb vol, h Hősö erén frizbizün, min z, hogy üze run z erdőben. Az már százszor megcsinálu. Egy llomml zzl eü érdeessé ábor, hogy z egész rjörlee felru egy fár, négy méer mgsr. O még hgyományos evéenysége is más hngulo p. mcs Sporriporerne lenni, so ember elé iállni, műsor vezeni elég ngy hározoságo, vgányságo íván. A cserészeből mi udál meríeni? bence Mindeőhöz elengedheelen egy lpveő exhibicionizmus, de nem ez legfonosbb. Sporriporerén és cserészvezeőén is embereel vgyo pcsolbn. Amior inerjú észíe, bele ell udnom érezni mgm riporlny helyzeébe hhoz, hogy jól udj érdezni. A cserészáborbn pedig od ell figyelni rr, hogy gyere hogy érzi mgá, hiányzi-e z nyuáj, hogy éli á z, hogy egy eljesen új örnyezeben vn, erdő veszi örül. A beleérző épesség, hogy do eseben sjá nyelvén udj szólni egy emberhez legyen z újonc vgy focis ngyon so segí i is és munámbn is. mcs Mior dönöél z újságírás melle? bence Amior rájöem, hogy nem lesz belőlem válogo focis. Néhány hónp múlv elezdem írni z Új Ember ifjúsági hvilpjáb, Teofilb, és úgy érezem, hogy ez jól megy. Aor már z ervezem, hogy sporriporer lesze. mcs Tele vn z ország állásln újságíróvl. Mire számíoál? bence Amior éreségi elő ommuniáció szr jelenezem, ngyon son próbál lebeszélni, de eor már négy éve írm, inerjúzm. Addigr ngyon megszereem ez muná. Élvezem, hogy sporoló öz mozgo, z becserész 6 mgyr cserész mgyr cserész 7

5 eseményeen nem psszív néző vgyo, hnem od is mehee hozzáju. Nem fogllozo, hogy hányn nem láln állás, és z sem érdeel, hogy ommuniáció szo büfé-szn mondjá, vgyis egyese szerin lig ell nulni, cs úgy o vn z ember. Én sporriporer rm lenni, és ész! Ehhez pedig még mindig ommuniáció áll legözelebb. Jó dönésne bizonyul, mer vol időm z egyeem melle ezdeben gyornoén dolgozni évében. Az ori spor-főszeresző, Schule Csb do neem leheősége. Az jánl először é hére szól, zán nem zvr el, mer jól jö lelesedés: 2008 nyrán foci-eb és olimpi is vol, minden emberre szüség vol. Több min egy évig volm gyorno, zán félállásbn, é és fél éve pedig főállásbn vgyo Mgyr Televízió, illeve z MTVA munárs. H or nem po leheősége, nem bizos, hogy bármi özöm lenne szmához. Néh rr gondolo, hogy lán vnn nálm sol eheségesebb filo, iből sol jobb sporriporer váln, cs neem szerencsém vol. Ugynor hiszem, hogy mindenine d leheősége z éle, cs észre ell venni, és udni ell élni vele. Az igz, hogy én nem vágom huszonö évre visszmenőleg sporeredményee, min zo, i egész gyereorubn z puájul nézi meccsee, búj já z újságo. Ellenezőleg, neem úgy elle önyörögnöm, hogy leglább BL-meccse első félidejé hdd nézhessem meg. A épzés bbn merül i, hogy megveem sporújságo, vgy elolvsm z oszályársé, és jól megárgylu z előző esi meccse, mi ő lá, én meg nem. De ehelye csládól pm más páól öröölem írásészsége, más ípusú gondolodás, mi nem sporoldlról hozo, ny pedig rengeege segíe z első inerjúnál, hiszen ő már or rádiónál dolgozo. És számího leliismereesség, lpos felészülő mun, nyelvudás is. Az is láhá ollégáim, hogy ngyon elöél vgyo, minden enne munán rendelem lá. Például péne ese nem menem bulizni, h másnp orán reggel vidéi forgásr elle uzni. Másor meg éjszáb nyúlón ben mrdm, or is, h nem öeleze rá. Egyszerűen szereem voln megnulni szmá, és élvezem, hogy szívhom mgmb. mcs Olyn ez mun, hogyn issrácén elépzeled? bence Nem vol úl so elépzelésem zon úl, mi lám özveíésee nézve. Mos, hogy benne vgyo, zzl szembesülö, hogy minden egyes részfeldo élvezeel udo végezni. H nár lenné, szívesen fogllozné gyereeel, menné velü focizni szüneben, örülné, h megoszná velem problémái, áboroznán is, de például uálné dolgozo jvíni. Sporriporerén viszon z is élvezem, h imegyün forgni, zán végül csupán egy öven másodperces nyg jöhe le lényeg, hogy vlmi érdeese hozz i belőle. Az is ngy örömmel végzem, h fel ell észülni egy jelenős eseményre, özveíhee z olimpiáról, mi z egész ország figyel. Az is élvezem, h be ell ülni egy súdiób beszélgeni vlivel, vgy h pályszéli riporerén hllghom, hogy üvölözne ispdonál z edző jáéosol, zán fel ell ennem é-három érdés. Nem beszélve ülföldi udósíásoról, hol már önmgábn nemzeözi örnyeze feldob. mcs Volál már öbb világversenyen. Mi vol z eddigi legmeghározóbb élményed? bence A londoni nyári olimpi. Egyszer cs megbíz, én özveísem birózás. Semmi sem udm erről sporról, ezér fél évvel verseny elő lemenem birózóinhoz, és érem őe, nísn meg rr, mire cs lehe. Ngy segísége pm őlü, miér máig hálás vgyo. Nem úgy regál, hogy h nem udo semmi sporágról, or miér én lesze ommenáor, hnem z mondá: figyelj, vn rá fél éved, belenulsz. Olyn vol, minh egy új nyelve nulm voln meg. Az egyi első élő özveíésem vívó világbjnoság vol 2011-ben. Aor é heem vol felészülésre, i edzőáborbn lám z, hogy Szilágyi Áronr mindeni incsén ein, még sieree elér ngyo is; öbbiene szine megiszeleés vol vele vívni. Azán z olimpián pon szbdnpos volm, mior Áron rnyérme szerze, így o leheem, mior megnyere dönő. Aor z mondm, mos már bármi örénhe, ebből rossz olimpi nem lehe. A mási mrdndó élményem Gyur Dániel dönője 200 méeres mellúszásbn. Én volm z úgyneveze vegyes zónás riporer. Ő z, i elsőén szólíhj meg medencéből iszálló versenyzőe. A évéársságo ngy összegee fizene zér, hogy riporeree üldhessene erre folyosór. Én meg üvölöem, ugrálm özben, mi nem igzán illi, zán leglább nynyir lihegem, min Dni, mior ijö medencéből. Gyur Dni egyidős velem, 1989-ben szülee. Ő is egy vol zo özül, iről gyereén olvsm z újságbn, milyen eheséges izenö évesen már ezüsérmes vol z olimpián. Aoribn rr gondolm, hogy már milyen sor vie, én meg cs i löyögö focivl. Azán nyolc évre rá o leheem vele és nézőel, mior világcsúccsl megnyere z olimpiá! becserész 8 mgyr cserész mgyr cserész 9

6 Demény, véleményvezér Hlloo már híres vizslbloggerről, véleményvezérről, diáorról? Ai gzdiréner és uy-élemód nácsdó, vlmin deményizmus y j és erjeszője? Ő Demény, vizsl. Alp! gyepmeseri elepről öröbe fogdo, m pedig már z ország leghíresebb vizsláján gondoli gzdáj, Mgos Judi eszi özincscsé egy blogbn és uy sjá fceboo oldlán, mi öbb min húszezren övene. A mgyrnárén dolgozó gzdi öbbe özö rról fggu, hogy lul i ilyen szoros pcsol uy és gzdáj özö, Demény pedig özösségről loo véleményé oszj meg velee. mcs Hogy erül hozzád Demény, gyönyörű vizslfiú? mgos judi Nem rm még egy uyá. Mx, vizsloid még ölyöorábn erül hozzám, és eljesne érezem z éleem vele, megbonhln egységben élün. Elezdem zonbn z állvédelemmel fogllozni, és önénesedem Furin Egyesülene (rólu márciusi lpszámunbn olvsho szer.), i mgyr vizsl fjmenésével is fogllozn. Egyszer feljánlom, hogy elszállío egy hlms néme dogo egy vidéi gyepmeseri elepről. Bronx vol neve. demény így emléezi meg erről blogjánl Teljesen sool, hogy Gzdin már vn egy uyáj. Egy vizsloid. Rádásul. Persze, z én rdírorrom onr z ő feeeorr egyérelművé ee, hogy esélye sincs flvezéri szerepre. Én vgyo flvezér! Nyilván. Mior odérün, szól elep vezeője, hogy vn nálu egy vizsl is. Így lálozm Deménnyel. Bánosn lóg i z orrá egy uyólból, zonnl beleszereem. Nem hgyhm o. mcs Miér pon Demény válszod? Gondolom vol mellee öbb gzdáln vizsl is. judi Nem Demény vol z első vizsl, ivel menhelyen lálozm. Mindegyi uy megviseli z ember szívé. Amior rácso öz láod, minde hz rod vinni. Én nem rm, cs Demény. Nem udom megmgyrázni miéree, de szerelem vol első láásr. Egymásr nun, nem udm nei ellenállni. Tudom, hogy egy ölyö vizsl mennyire cui, udom, hogy szine meg ell zbálni, és mindeni oly r. De mnpság z embere nem örődne zzl, hogy felelősen válsszn házi edvence. Egy vizsl hlms nyűggel jár, nei nem elég, hogy egy erben él. Öröösen gzdi láb l vn, egy percre sem mozdul mellőle, és olyn mozgásigénye vn, mi szine ielégíheelen. Vdászuy, folymos fogllozás, feldo igényel, ülönben szészedi ere, megszöi. Nem egyszerű ese. Ez nem gondoljá végig z embere, mior z inerneen 5000 F-ér ölyöuyá veszne, és z sem, hogy mennyi fjisz vizsl él gyepmeseri elepeen z ilyen felelőlen vásárláso mi. H vli vizslá r, fogdjon öröbe és mensen meg egy élee, vgy h nnyir fonos geneii doságo, ne sjnáljn százezree fizeni egy örzs önyves ölyöér. Ne ámogssun felelőlen szporíó, i olás nélül áruln ölyöe hirdeési poráloon! mcs Az láom foóioon, hogy hlms özee z összhng. Ngyobb mun ez elérni egy felnőén öröbefogdo uyávl, min egy ölyöel? judi Nem álo seni zzl, hogy egy felnő uyá öröbe fogdni cs mó és cgás. Ngyon so muná és ürelme igényel, hogy iluljon z pcsol, mi egy ölyöén hzvi uyávl szine ermészeesen megy. Demény és én ngyon megüzdöün z elején. Egy felnő, menhelyes uy so sebe hordoz, mie nehéz begyógyíni. Nehezen lul i z felélen bizlom, mi egy gzdás uy ölyöoráól érez. So ürelemre és szereere vn szüség, míg megéri, hogy benned bízh, és e soh öbbé nem hgyod cserben, nem úgy, min z előző gzdáj. De megéri! Ahogy sérül uy folymosn megnyíli, és szereni ezd, z felbecsülheelen. mcs A blogo olvsv z z ember érzése, hogy olvsol uyád gondolibn. Néh már-már emléezenie ell mgá z olvsón, hogy ez bizony mégis ember ír. Mi ell hhoz, hogy egy gzdán ilyen pcsol luljon i uyájávl? Vgy z, hogy ilyen íráso szülene, cs eheség érdése? miér fogdj öröbe menhelyi uyá? Mer egy menhelyi uy is épes mindenre, mire egy pedigrés. Kuázni, já lopni, szófogdlnn lenni, elóborolni, iészíeni idegileg, és főleg: szereni éged feléel nélül. judi Demény eheséges, ez lp! A pcsol nem udom, min múli, lán cs szereeen. Az, hogy vli rr szánj szbdidejé, hogy uyáj blog já írj, nem bizos, hogy eheség érdése, inább elveemülségé. mcs Mi indío rr, hogy elezdd, illeve, hogy Demény elezdje blogo? judi Mindig szereem írni, sosem érezem mgm eheségesne, de vol bennem egy vágy z írásr. Mior Deménnyel lálozm, lám, hogy más, min egy álg uy, hiheelen ifejező rcberendezése vn, és bráim mind rjong ére. Eor ezdü el blogo, viccből. Nem gondolm soh, hogy egyszer ennyire sieres lesz, városi dzsungel 10 mgyr cserész mgyr cserész 11

7 cserészen sporr! srégi cserész sporegyesüle lul hogy megállín z ucán! Eor rjongóáborn zonbn már elvárási vnn, ez már felelősséggel jár. Kezdeben nem vol célom, mos zonbn szereném ez z olvsoságo rr hsználni, hogy más úon-módon hívjm fel figyelme z állvédelemre és felelős állrásr. mcs Mi öveező lépés? Egy önyv eseleg? Bár udom, son nyggjá ezzel Demény, de nincs ideje, hisz deményizmus irányíás emény feld! demény véleménye özösségről A uyá flállo, nem vgyun mgányos óboro, mi szereün összeverődve, együ, egy bndábn élni. A mgányosság legyen cs élábú iválság. Fláb, cspb rozni sol menőbb. Nyilván cs or, h nem vgy egy bmb omeg, i mindeni piszál, hnem jófej vgy és bráságos, min én. Neem Mx leg jobb hverom, mindig segíjü egymás, főleg h béászásról vgy csvdászról vn szó. Mondju, Mx bén, de ól én még szereem, mer egy cspbn vgyun, és uy megvédi ársi, meg ir fl melle. Ne legyee mgányos frso, zo unlms, inább legyen egy fláo, és rso i egymás melle, együ minden sol ngyobb buli. Kivéve öpöryűevés, mer or evesebb ju. judi Abbn mindig bizos volm, hogy puszán ddig írju blogo, míg élvezzü mi is, míg megmrd móán. Benne vn levegőben önyv, szerenén, h megszülene. Pon z nehéz benne, hogy nem udhom mos, mi lesz enne vége. Tlán világurlom Alp! d Szeresz mozogni, vgy cs nyűg esi ór? Szuszogsz lépcsőn, vgy eesével veszed foo? Mi cserésze vllju, hogy egészséges élemódo folyun. Ép esben ép léle! echer Áron sporszervező-menedzser z elnöség érésére és jóváhgyásávl, Czó Máronnl css. (320.) elészíeé Mgyr Cserészszöveség sporfejleszési ervezeé, vlmin folymosn dolgozn bejegyzés l álló Cserészen Sporr Sporegyesüle ideális szervezei felépíésén és műödési rendjén. I leheőség, hogy i is líso rj! A erve szerin ez sporegyesüle lesz sporolni vágyó cserésze özponi bázis, ezér ermészeesen olyn háere szerenéne ilíni, milyenre özösségne igénye vn. Így há rr érne benneee, hogy z infolisán özzée érdőíve ölsée i, és üldjée vissz április 20-áig. Minél öbben és minél őszinébben válszolo, nnál ideálisbb, és vlóbn özösség igényeine megfelelő sporegyesülee líun i, így fonos, hogy ív legyee! Az eddigie lpján úgy űni, hogy so érdeel osár- és ézilbd, lányo szerenéne finess-re járni, silóernyőzés és sárányrepülés is so vonz, és fuás, viorlázás is befuó helyen vn érdőíve eddig visszüldő örében. Számího rr, hogy öveező éveől egyre öbb szerveze erépáros úr, fuóverseny, eljesíményúr lesz. Azobn sporágbn, melyre öbben is jeleneze, profi edzőe fogd mjd z egyesüle, sporpályá bérel, mérőzésere uz, meccsee szervez. Azon dolgozn, hogy öbb helyszínen lehessen sporolni, és minél öbbene megmussu, hogy milyen vgányo cserésze. Lehe, hogy zér fogn cslozni mozglomhoz, mer jó velün sporolni, jászni! 12 mgyr cserész mgyr cserész 13

8 hej regörejem! szág Tinódi Lnos Sebesyén vol z uolsó regös, m cserésze folyjá. Az ősi erméenységvrázsló rigmusól regös cserészáborig hosszú ú vezee, és i udj, merre visz ovább. A népi ulúr fil őrzői regös cserésze. édszülein idejében még flujáró cserészene hívá zo főén fővárosi filo, i zér uz szere z országbn, hogy megmussá cserészee orbeli gyereene, egyúl láloz népi ulúrávl re eheő regös mozglom indíás, vly ősz ó pedig ismé vn szági vezeője örülbelül észáz fős, ív csoporn. Némehy Kálmán css. (442.) muj be szág. némehy álmán Idén lesz XXV. Kárpá-medencei Regöscserész Tábor. Hé éven á szervezem ez nyári ábor, én is regös vgyo, jól ismerem öbbiee. Az újrindulásor, 1989-ben leem cserész, ngyppám is z vol egyor. Éveig erdészne rm nulni, de gimnázium vége felé egy regös vezeőépző láborb csöppenem, lán nn hásár le belőlem mégis pedgógus, örénelem nár. Míg máso egy np osr fon, zán bőröze, neün ábor ideje l el elle sjáínun egy ismeserség lpji. Én egy rézdomboríó meser mellé erülem, zó is réfáln velem. H nem láln, or z mondjá: Kálmán bizos domboríj reze. Azó sjnos nemigen vol ilyen VK, rézdomboríás pláne. mcs Mi eszi gyereene regös szágbn? álmán Leginább lán ismesere. A mesere személyisége, mi lenyűgözi őe. Az évizede folymán sierül zseniális emberee megnyerni regösöne. Visszjáró, profi gárd jö lére. Bodcz Tibor ffrgó művész húsz éven á velün vol minden áborbn, mos men nyugdíjb. Igzi nevelő, rjong ére gyeree, olyn isugárzás. Csoni Melind ojásírás özben szorizi rról, melyi szimbólumn mi jelenése. Mindeni ismeri, ő szm csúcs. Füredi Zsuzs pedig szereeeli humorávl dobogj meg szívee, miözben csuházni níj őe. A gyeree leveszi, hogy nem csupán egy hobbiról vn szó, hnem meserene ez mg z éle. Nem udjá srob szoríni egyiüe sem, nincs z ereszérdés! Brsi Csb szinén húsz évig vol velün. Népánc nár, mos cslád fogllj le, nehéz vol meglálnun méló uódjá. Ngy József és párj, Mgyr Zsuzsnn szinén rendelezi ellő isugárzássl. Erre gyeree reciój z egyi bizonyíé: regösábor uán felől érdelőde, hol folyhná népánc nulás, és erre rendszeres llm bizosí Józsi. mcs A mi orunbn szine minden üres perce zzl ölün i, hogy vlmilyen eleronii eszözhöz nyúlun, ooselefon bbrálun. Erre megy világ. Lehe regös hgyományo övözni jelennel? álmán Többször felmerül ez érdés. Vissz ermészehez? Öoflv léesülne, elszigeel özössége vonuln i városból. Véleményem szerin ez egy-egy isözösségben műödi is, de ngybn nem. Hzánbn áncház mozglom bizonyío be, hogy XX - XXI. százdbn is lehe népzenére szórozni. Nyilvánvló, hogy nem leszün uenius, vgyis eredei forrás lpján, hieles népi ánco gyorló. Százöven évvel ezelő egy lsszius széi áncházbn cs széi áncrende áncol, o nem vol loszegi. De m, mior ilyen ngy mennyiségű inger éri z emberee, nem is műödi, hogy cs egyfélé fogysszun. És ez nem is bj. Minél öbbféle világ, nnál színesebb. Neün, mgyron óriási szerencsén vn, mer polgárisodás ésőbb indul el XIX. százdbn, min Európ nyugi érségében. Mire elér mine fejlődés, már vol olyn hngechnii eszözö, melyeel rögzíeni lehee népzené. Kodály Zolán és Bró Bél jelesede ebben gyűjőmunábn. Megvol ehá z érelmiség, és még léeze prszi ulúr. A mi orbn világzene divj is edvez népzene fennmrdásán. Még h nem is uenius, ily módon régi dllmo eljuhn dudd? zohoz is, i ddig nem láloz velü. H pedig vli mi ggódi, hogy eze z irányzo elsöpri z eredei hngzás, megnyugó, hogy meddig léezne eményvonls őrző, ddig lesz hová vissznyúlni. regösábor A regösáborbn izené féle ismesersége lehe gyorolni. Csipeverés, ffrgás, csuhézás, gyéényfonás, gygozás, osárfonás, ojásírás, mézeslács észíés, szövés-fonás, bőrözés, gyöngyfűzés és hímzés. A oroszály szerin szerveze láborobn népánc-, és népdlfogllozáso is rn, esénén élő zenés áncházzl. A ábor ideje l városismerei verseny, énpos pory, iránduláso, ájház láogás, helybeli örege feleresése is szerepel progrmo özö. Szombon népi lodlomml zárjá nyári együlée. A lodlomhoz so népszoás pcsolódi. A áborbn gimnzis orú özül válszjá i páro egy-egy verseny llmávl, ie álppo dn össze vlódi emplombn, hová szeéren, vgy lovs ocsivl érezne meg népviselebe ölözö filo. A házsság másnpig, hzfelé ró von indulásáig érvényes. 14 mgyr cserész mgyr cserész 15

9 6 A Muszáng őrs is eljesíee z MCSSZ 48-s emléúrájá pomázi 937. Sz. Trzícius cserészcsp szervezésében egyen á völgyön á, sárbn csúszv, szilá mászv és emérde csooládé beermelve, 205. sz. Zrínyi Milós Cserészcsp Muszáng őrséne iscserészei is eljesíeé 48-s emléúr 24 m-es úvonlá! h Feleheie érdés, honnn jö z öle, hogy egy iscserész őrs 24 m-es úrár jelenezzen, hiszen vezeőépzőben is jóvl rövidebb (10-15 m-es) ávo jvsoln. Őszinén, neem pofon egyszerű válsz: ismerem z őrsöme. Mindig is szereü ihíváso, mi muszángo. Ngy pszl vol z oóberi emléúr, mior 14 m-es ávo egyelen 15 perces megállássl (jszüne) vágázu végig, megdo szinidő lposn lelázv. Péneen ese zonbn Csobánán rendülelenül szdó eső issé elbizonylnío bennüne, hiszen sár ngyon háráló ud lenni. Sebj! Úgy vágun nei úrán, h beleöri bicsán, or se gond: legfeljebb levág ju z u, és hzbuszozun. Nem így örén... részé. Az első megrázódáso uóbb izglms, szórozó örülmén nyé vál: 2 lépés előre, 1 visszcsúszás, mjd 3 cenis lpréege cipelése, zz eljesen új bncsburol, vgy épp bncslp-leválás. A szülő ez vlószínűleg evésbé díjzá mosnivló láán... Menségünre szóljon: nem dire leün érdig sáros. Tény, hogy úr nem vol gylog-glopp. A háridőel Kevésbé élvezheü ermészee: nem vol időn lecspolni sárengeree, megnézni minden forrás, lposn feluni z összes brlngo, és nemigen vol időn dzsindzsázni sem járln uon, mer rni ru 24 iloméeres ávo és háridőe. Mondnom se ell, ermészeesen nem udun ellenállni ermésze csábíásán, és ezér is eleeze z egy órás csúszás. Közel sem bánu meg: felejheelen vág vol! A Muszáng őrs g jin erőnlée és léleereje még engem is megdöbbene: HÉV elérése érdeében 24 m uán szémen lábl, hs-, érd-, lábfej-, és lpfájás ellenére olyn empó diál, hogy néh neem is megerőleő vol, rádásul z uolsó 300 méer végigfuou. ripor szöveg: Gelley Áron Benede őv. (205.) foó: Járdány Bence g á v 254cenismlábl so üzdöün. Vol, hogy z uolsó pillnbn érün z ellenőrző ponr, vol, hogy ésve. A szinidő sem sierül rnun: 8 ór 25 perc l eü meg ávo z előír 7,5-8 ór helye. De megcsinálu, és hngsúlyoznám, hogy nem én erőleem! A Holdvilág-áro uán már ülönösen imerülne lám cspo, ezér feljánlom, hogy h rn felszállhun egy buszr, és bemeheün Pomázr, úr végállomásár pihenni. Ő ijeleneé, hogy nem, h öri, h szd, végigcsináljá! Eor 4 m vol még hár. Tíz ábl csoi ermelün be, végén már rá se bírun nézni... Három ábl mrd, és egy dg esz meg némi süi. Az őrs elszánságá, és lelesedésé jól jellemzi, hogy ijeleneé: jövőre 48 m-es ávr menjün! Mjd 4-5 év múlv visszérün rá A péneen lehulló cspdé min öbbi iránduló is núsíhj 20 ceni mély sárengerré váloz urisu jelenős 16 mgyr cserész mgyr cserész 17

10 foó: Járdány Bence özösség éré! A pedgógii onferencián legfőbb ihívás özös ugróöelezés jelenee hón p épe 18 mgyr cserész mgyr cserész 19

11 nee jánlju! országos cserésznp A np során mindeni z őrsével vehe rész ülönböző progrmoon, szere városbn. A Városligeben, özponi helyszínen, egész np színes progrmol várju z rr járó érdelődőe és csládo. Ez z llom reme leheőség, hogy megmussu világn, hányn vgyun, mi mindennel fogllozun, és eloszlssun mindenféle évhie záll, hogy z embere lálozhn velün progrmjinon. A Cserésznpon vló részvéel előzees regiszrációhoz öö! Az előzees regiszráció során számln ovábbi állomás és fogllozás özül is válszhsz. Annyi állomás láoghsz meg, mennyi cs szerenél és időd engedi! A sporo, népi hrcászo, de még művészee és ulúrá edvelő is láln mgun izglms elfogllságo. Mindenféle lbdjáér nevezhesz, és ihívhod mási rj vgy őrsö; megmuju z rr járón, milyen jó dolog is mé! Időpon: április 26. Közponi helyszín: Városlige Gyüleező: reggel 9 óráól. Fél 10-or zászlófelvonás, öszönő, np megnyiás, menelevele ioszás. További infó: cseresz.hu/cseresznp, A Cserésznp progrmjá TÁMOP forrásiból szervezzü. BUDAPEST Városlige április 26. Áller Hősö mezeje Prlmen városligei progrmo Mászófl Ugrálóvár Euro Bungee vidámpr bezár, de mi ngyor is gondolun! :) Kisgyerme jászóház Krácsony Sándor Regös Np: A csipeverésől hímes ojás észíéséig nyolcféle népi ézműves mesersége nulmányozhsz meserembere segíségével, és beleósolhsz legfinombb népi éeleinbe is! Ezen ívül leszne áncos fellépő, áncníás, népdlénelés, mesemondás. Zenero: Klá együes, Eszer-lánc, Anidephobi Cserész Fúvószener cserész szág A bringáso városi erépározás jegyében észülne egy figyelemfelhívó és jópof állomássl: egy úgyneveze bebicilizés ereében ár i is próbálhod Budpes legújbb ömegözleedési eszözé, MOL BUBI-, és még város is nézhesz özben! A vízicserészeel városligei von lálozhsz: de ne egy romnius csónázásr észülj A brlngász cserésze is észülne egy úszó-mászó móávl hogy föld fele, vgy föld l, z mjd elváli! A regösö özponi helyen rjá Krácsony Sándor Regös Npo. múzeumo és más fővárosi nevezeessége Több múzeum állndó iállíás is láoghó lesz ingyenesen, vgy minimális összegér znp cserésze számár. H z őrsöd még sosem vol Budpesen, jobb llm nem is lálhnál, hogy megismeresd velü hzán fővárosá! Prlmen Áller Terror ház Iprművészei Múzeum Közleedési Múzeum Szépművészei Múzeum ovábbi progrmo városszere Ismeredhesz fizi és émi udományávl 16-os cserésze jóvolából: Láogss el cserészeiddel Öveges professzorhoz! Próbáljáo i legláványosbb émii és fizii ísérleee: nincs is jobb módj jászv nulásn! Azér ngyobb sem fogn unozni Szeresz vonozni? És z is udod, mi vn színfl mögö? Mos megláoghod MÁV mozdonymosó- és jvíó műhelyé ide nem son jun el, z bizos! Az NNT2013-ből ismerős Hősö mezeje i is bemuozi: mgyr hrci ulúr minden izglmá ipróbálhod. progrmzárás A progrm zárásén déluán gyüleezün zászlófelvonás helyszínén, és levonju zászló. Ez öveően ngyobb (16+) szoásosól icsi elérő, lernív sílusú, esi városnézésre hívju, idegenvezeéssel, melyne címe: Fénye és bljós árny Budpes belvárosábn. Ez még helyiene is igzán érdees lesz, de vidéiene hározon jánlju! A Cserésznpo ószán és z idősebb oroszályn szóló fergeeges zárörű bulivl fejezzü be, városnézés is i ér mjd vége. 20 mgyr cserész mgyr cserész 21 progrmjánló

12 Mgyri Andre: ájáró másvárosb Mészely Il rjzivl Olyn nincs, hogy vlhol nem öréni semmi, illeve Geszenye - páibn egyszer megese, hogy néhány percig nem, de zán mégis örén vlmi. N de mi helyze Másvárosbn? Másváros egy ülönleges világ, bár so eineben olyn, min bármelyi város. Embere ln i is, i dolgozn, önyvárb járn, és éli mindennpi éleüe. Azzhogy cs élné, mer reenees dolog örén! Vgyis inább nem örén. Pon ez lényeg, hogy egy ideje nem öréni semmi! És enne borzlms öveezményei lehene: Másvárosb ugynis ilenc éves Kázmér szobájábn lálhó cserépályhán ereszül veze z ú, és z ájáró mindé iránybn hsználhó. Mi lesz, h z egyre növevő semmi, z unlom ide is áerjed? Főhőseinne, Kőhegyi Kázmérn, és legjobb bráján, Kmillán (ine sárgrép színű hj), z lesz feld, hogy megoldjá problémá, segísene Másváros lóin, és ezzel mi világun is megmensé. Klndjibn városló, Közbenjáró, hírvivő, Cer, fesőlány, Egyő Alber, profeszszor, Szripum, z író, és Don Zon Gór, muzsius leszne ársi. A város hírvivője, Közbenjáró láogj meg először Kázmér cserépályh vsjján érezve, és segíségé éri. Kázmér és Kmill sjá szemüel győződne meg ról, hogy mior nem öréni semmi, z nemcs unlms, de roppn félelmees is. A nyomo Szripumhoz vezene, ő írj le ugynis, hogy mi öréni, vgy mi fog örénni, de egy ideje semmi ihlee sincsen! Vjon sierül-e megállíni semmi, mi lssn mindé világo elurlj? Hzju-e Kázmér és Kmill? Megudjáo fordulobn gzdg, izglms ifjúsági regényből, melye 7-10 évesene jánln, de szerinün z idősebbe is remeül fogn szórozni, h elolvssá! részle önyvből Há így örén fejeze be Közbenjáró. És zó Másvárosbn nem öréni semmi. Nem öréni semmi? isméele Kázmér hielenedve. De olyn nincs! De vn mond Közbenjáró, és olyn szomorún űn, hogy lábi lóg rfáról, hogy Kázmérn összeszorul szíve. Egyébén edd vol. Ese z eső. Kázmérn, mire hzér, vizes le hj, pulóvere, zonij, ebédre pedig eláposz-főzelée elle melegíenie mgán. Mm már reggel szól, hogy cs ésőn jön hz, Pp meg szólás nélül is mindig ésőn jö. Nem csod, h Kázmérn egyre rosszbb le edve, és mire benlz eláposz-főzelée, már szine füsölgö méregől. Mer persze felnőe mindig jobbn udjá, mi ell z emberne, és leguálosbb dolgoról láljá i, hogy z jó esz min például eláposz-főzelé, sósfőzelé vgy finomfőzelé. Egyállán, i neveze el finomfőzelée finomfőzeléne?! Egyállán nem finom, éppen hogy undoríó z egész! - gondol Kázmér. Később cs ül szobájábn, és nem vol edve semmihez. Lssn besöéede, és ő ezde úgy érezni, egyedül vn z egész városbn, z egész országbn, z egész világon, ső z egész világegyeemben. Cs zér nem vol még jobbn egyedül, mer nem ud, vn-e még vlmi világegyeem uán, de ennyi egyedüllé épp elég egy ilenc éves isfiú számár, ső, máris olyn so, hogy egy ilencvenéves ngypó is lig udná elviselni. És or cserépályh felől mocorgás hllszo, mjd inyíl is vsjó, és előbúj Közbenjáró. Persze Kázmér or még cs z lá, hogy vli sárg bábn, nemezspávl fején ibúji zon z pró vsjón, pedig mior felegyenesedi és leporolj mgá, ő épp hogy válláig ér. A legfurcsább z vol, hogy Kázmér egyállán fülpresszum Meg jelenés éve: 2013 Kidó: Kolibri idó Műfj: ifjúsági regény Terjedelem: 190 oldl Mgyri Andre verseivel le ismer. Első gyereönyve, z Ájáró Másvárosb, már régen, íz éve elészül, de soáig nem lá benne fnáziá idó. Azán vly meg jelen és ngyon sieres le. Andre z írás melle ngol ní egy budpesi főisolán. nem ijed meg. Vlójábn mindig is ud, hogy egyszer örénni fog vlmi ilyesmi. Amior szüleivel ideölözö, még egészen icsi vol. Tud, hogy nem vélelenül jöe épp ide, cserépályhás lásb. Pedig szüleine egyállán nem juo eszébe iérni véleményé, és már mjdnem egy sol isebb lás vee meg, hol nem vol cserépályh, vol viszon hófehér onyhbúor, egészen lpos fűőese meg jó levegő, mi Mmi szerin ngyon fonos egy gyerene. De végül mégis ideölöze. És ésőbb, mior nei is lee lpos, fehér fűőesei, Pp le r bonni ályhá, hiszen úgysem lehee már fűeni benne, de Kázmér nnyir sír, hogy végül leee erről. Néhányszor még próbál meggyőzni Kázmér rról, hogy mennyivel ényelmesebben elférne szobájábn, h nem lenne o behemó cserépályh, Kázmér zonbn így is jól elfér, ályh pedig o mrd, és Kázmér ud, hogy ez nem vélelen. Hogy honnn? Egyszerűen cs ud. Vn, mi egyszerűen cs ud z ember, pedig nem mond nei seni. Segíened ell! özöle Közbenjáró, olyn omolyn, hogy még soh seni nem beszél Kázmérrl. És szüségün lesz még vlire. Kire? Ez need ell udnod felele Közbenjáró. Erre nézvés nem pm semmiféle usíás. Gondolozz! szmárfül mgyr cserész 22 mgyr cserész 23

2001-BEN ALAPÍTOTTA BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN IV. évfolyam 32. szám 5000 lej; 70 F.; 0,50 Az Irodalmi Jelen és az E-MIL novellapályázaa Novellapályázao hirde a havona megjelenõ Irodalmi Jelen folyóira és az Erdélyi

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Főmunkatárs: Kérelem.

Főmunkatárs: Kérelem. Komrom 98 j n u r 7 ^ /V. M R Komromrmegye és Komrom F^lc Voros Megjelenk K mden r c ^ ros és D egyk zonbn rsk 30 'form szoehól bu rbl rk'k. béree dendy és g z d g. ez z m.klen é z hnk, k' csk lyen er.

Részletesebben

Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3

Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Élõ-halott egyházun Nagyböjt ezdetén, amior a hamuval megjelöli a pap homlounat, vajon mi jár a fejünben? Emléezün, hogy porból lettün és

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben