XLVIII. évf. 4. szám. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla."

Átírás

1 XLVIII. évf. 4. szám szág Regösö cserészen sporr! nálgép spenó?! inerjú: Mohy Bence Demény, vizsl

2 rlom mix cserészhíre 4 becserész Mohy Bence 5 városi dzsungel rlom A vizsl megmondj 10 sporfejleszés Cserészen sporr 14 szág Regös cserésze 12 ripor Budpesi emléúr 24 foó: MTV ölsd fel e is épeide! gleri.cseresz.ne hónp épe Pedgógusonferenci 18 progrmjánló Országos Cserésznp 20 szmárfül Ájáró másvárosb 22 világjáró Cserésze Hiin 24 rend Rdosz-gyűrű 26 nálgép Szeresd spenóo! 28 lélesuli A hodi pon 30 inercserész Körép 32 öo Fehér ác 33 vicce 34 lpív: TÁMOP-5.2.8/12/ lpzár: uguszus 10. felelős szeresző: Tese Blázs főszeresző: Sárözi Gábor művészei vezeő: Sáfár László nyomdi előészíés: Válópon Közösségi Kommuniációs Ügynöség Nonprofi Kf. szerző: Molnár Szbolcs, Ngy Emese foó: Járdány Bence, MTV, MCSSZ/rchív, sfyphoo idj Mgyr Cserészszöveség felelős idó: Budy Brnbás, z MCSSZ elnöe A cie lényegé nem érinő válozás jogá szereszőség mgán fennrj. Tilos z MCS bármely foóján z MCSSZ engedélye nélüli újrözlése. Meg jeleni hvon. szereszőség elérheőségei: 1080 Budpes, Horánszy uc 20. fceboo/mcs HU-ISSN mgyr cserész 3

3 mix hősö ere A Hősö Tere ezdeményezés leheősége bizosí minden olyn mgánszemélyne, civil szervezene, vállln, i úgy gondoljá, hogy szüség vn héöznpi hősöre, i inspiráljá örnyezeüben élőe. A ezdeményezés szándé szerin szerené megdni ezdő löés hhoz, hogy egyre öbb ember, egyre öbbször egyen másoér. Abbn segíene, hogy héöznpi embere héöznpi hősöé váljn, hogy elsjáísá zo épességee, melye segíségével megválozhjá világun. Gyorlis, pszloon lpuló progrmoon ereszül szerené elérni, hogy z embere felismerjé zo helyzeee, melyeben segísége nyújhn máson, melyeen válozhn, s emelle érzéenyebbé váljn z ilyen sziuáció irán. Bővebben ezdeményezésről és progrmoról: uguszus 31-éig lehe jelenezni 2015-ös dzsembori részvevői, őrsvezeői és IST helyeire. A Projeindíó doumenum mindenine szól, i bármilyen módon szerepe válll, vgy ár érdelődi dzsembori irán. Megismerheed belőle mindzo z lpo, melye menén dolgozun, megudhod hogyn és iel ervezzü megvlósíni progrmo. Jelenezés és részlee cseresz. hu/dzsembori oldlon! cserészen sporr z elmúl évized hzi felfedezései A Felfedezése föld l című, március 27-én meg jelen önyv brlngo feláró szemszögéből muj be, felfedezése öréneé is megpróbálj visszdni, számos éppel és grfiávl. A Szen Özséb Brlnguó Egyesüle idásábn meg jelen önyv szerzői z ország ülönböző ájin sieree elér brlnguó özül erüle i, főszereszője egy cserész, Slíz György. 23. cserész világdzsembori elindul jelenezés! A szöveség elnöségéne érésére és jóváhgyásávl Czó Máron css. (320.) és Decher Áron elészíeé szöveség sporfejleszési srégiáján vázlá, vlmin bejegyzés l álló Cserészen Sporr Sporegyesüle ideális szervezei sruúrájá és műödési rendjé. A erve szerin ez sporegyesüle lesz sporolni vágyó cserésze özponi bázis. Szerenéne olyn szervezei háere észíeni, mi minden cserészne megfelel, ezér észíee egy érdőíve is, mi megörözee levelezőlisáon. A iölö érdőívee április 15-ig várjá gmil.com címre. További információ lp 12. oldlán. sporriporer rm lenni, és ész! Amior beszélgeün éppen ö éve erül Mgyr Televíziób. Amior meg jeleni z újság, or ünnepli szüleésnpjá, huszonöödie. Aor szülee, mior új jászerveződö hzi cserésze. Mohy Bence őv. (293.) sporriporer lprese, nyio, vgány, mosolygós. Igzi jó cserész. mcs Kilenc évesen cslozál cserészehez. Milyen emléeid vnn erről z időszról? mohy bence Erzsébevárosbn lun, és ny unoesvére, Viló (Hiúz) csábío mine, négy özül é ngyobbi fiú, hogy legyen z isolán ívül is ársságun. Gergő báyámml egy őrsbe erülün, Kjmánb. Ez pesi özeg vlmennyire ülönbözi ól, mi lán budi cspo pszln. Zugligeben vgy Szenimrevárosbn jóvl ngyobb meríési leheőség, min nálun, ár váloghn is jelenező özül. I, hodi, heedi erüleben jó, h ngy munávl é-három gyeree udun oborozni, nehezen induln el z őrsö. Rádásul sol öbb problémávl üszödő gyereel lálozun, min egy budi cserészvezeő. De csp ngyon soszínű, lán éppen emi ez dj ülönlegességé. Csöndes, visszhúzódó, érelmiségi csládból érező gyeree volun báyámml. Elvégezü feldo, de nem volun z bivlyerős, isporol fj, inább szelíd, gyönge, lelis ölyö volun, ezér nem mi volun száro cspbn. Én olyn ípus vgyo, ine ngyon számí poziív visszjelzés, így eleine néh vol emi hiányérzeem, de ésőbb ez eljesen megszűn. A Kjmán őrs g jivl ngyon jól iegészíeü egymás, és ngyon so szereee is pm cserészeől. De z igz, hogy eleine zo feldo, mie egy srmm, belevló városi gyere simán vesz, Inerjú Mohy Bencével neün nehezebben mene. Például z erdei muná, ásás, épíés olyn ihíváson bizonyul, mie időnén nem is eljesíeün mximálisn. becserész 4 mgyr cserész mgyr cserész 5

4 mcs Ezér vol pon nee vló ez ihívás! bence Egyébén igen. Ngyon jó, hogy mindez megpu cserészeől, és persze egy csomó olyn is vol, miben vol sierélményün. Ngyon szereem jáéo, és z is jól jö, hogy mindeen zenélün. Gergő csellózo, és pedig zongorázm, de cserésze özö mindeen megnulun giározni is. Az őrsün végül húzó őrs le cspon belül, ésőbb vol egy pár év, mior csp vezeősége is úlzássl Kjmán őrs vol, iegészülve egy-é emberrel. mcs A özépisolás éve l öbb nulás, z új ársság, eseleg egy mási örnyé mi öbben hnygoljá cserészee. Számodr mi vol megró erejű cserészeben eoribn? bence Soszor ehhez z elle, hogy ny z mondj: nee szüségee vn cserészere! Többször felmerül bennem, hogy öveező évben már nem ro áborb menni, bbhgyom. Tudod, én focis szereem voln lenni, edzésere járni, nem cserészprogrmor! Soszor zér nem udm elmenni hévégi bjnoi meccsre, mer rjpory vol. Edzőáborozni rm, de nem lehee cserészábor mi. Azó már belám, jobb, hogy így lul. Sol öbbe do cserésze, min mi foci dho voln! Nem lényegelen, hogy egy idő uán úgyis ihullom voln, mer nem vgyo nnyir eheséges, hogy válogo jáéos legye. mcs Márpedig mgdn szbo mérce mgsn vn. bence Jól éred. Én nem rm egy NB2-es özépcsp jáéos lenni, or inább cs hobbiból rúgom lbdá. A cserészeől viszon özössége, bráo pm. Azó is egy ársság vgyun, öszszejárun, minden meg udun beszélni. Tizenö éves oromig cs Kjmán őrs vol, ésőbb özös poryá, vezeőépzés élménye, és ósz rj özössége bizonyul megró erejűne. A vezeőin ráéreze rr, hogy mi ell másépp csinálni hhoz, hogy mi oroszályun leössé. Más jellegű progrmo szerveze, nem cs z erdőbe vie, hnem városi felfedezésere. Külföldre is menün öbb llomml: bejáru Újvidée, volun Münchenben, Prágábn, Króbn. Soszor izglmsbb vol, h Hősö erén frizbizün, min z, hogy üze run z erdőben. Az már százszor megcsinálu. Egy llomml zzl eü érdeessé ábor, hogy z egész rjörlee felru egy fár, négy méer mgsr. O még hgyományos evéenysége is más hngulo p. mcs Sporriporerne lenni, so ember elé iállni, műsor vezeni elég ngy hározoságo, vgányságo íván. A cserészeből mi udál meríeni? bence Mindeőhöz elengedheelen egy lpveő exhibicionizmus, de nem ez legfonosbb. Sporriporerén és cserészvezeőén is embereel vgyo pcsolbn. Amior inerjú észíe, bele ell udnom érezni mgm riporlny helyzeébe hhoz, hogy jól udj érdezni. A cserészáborbn pedig od ell figyelni rr, hogy gyere hogy érzi mgá, hiányzi-e z nyuáj, hogy éli á z, hogy egy eljesen új örnyezeben vn, erdő veszi örül. A beleérző épesség, hogy do eseben sjá nyelvén udj szólni egy emberhez legyen z újonc vgy focis ngyon so segí i is és munámbn is. mcs Mior dönöél z újságírás melle? bence Amior rájöem, hogy nem lesz belőlem válogo focis. Néhány hónp múlv elezdem írni z Új Ember ifjúsági hvilpjáb, Teofilb, és úgy érezem, hogy ez jól megy. Aor már z ervezem, hogy sporriporer lesze. mcs Tele vn z ország állásln újságíróvl. Mire számíoál? bence Amior éreségi elő ommuniáció szr jelenezem, ngyon son próbál lebeszélni, de eor már négy éve írm, inerjúzm. Addigr ngyon megszereem ez muná. Élvezem, hogy sporoló öz mozgo, z becserész 6 mgyr cserész mgyr cserész 7

5 eseményeen nem psszív néző vgyo, hnem od is mehee hozzáju. Nem fogllozo, hogy hányn nem láln állás, és z sem érdeel, hogy ommuniáció szo büfé-szn mondjá, vgyis egyese szerin lig ell nulni, cs úgy o vn z ember. Én sporriporer rm lenni, és ész! Ehhez pedig még mindig ommuniáció áll legözelebb. Jó dönésne bizonyul, mer vol időm z egyeem melle ezdeben gyornoén dolgozni évében. Az ori spor-főszeresző, Schule Csb do neem leheősége. Az jánl először é hére szól, zán nem zvr el, mer jól jö lelesedés: 2008 nyrán foci-eb és olimpi is vol, minden emberre szüség vol. Több min egy évig volm gyorno, zán félállásbn, é és fél éve pedig főállásbn vgyo Mgyr Televízió, illeve z MTVA munárs. H or nem po leheősége, nem bizos, hogy bármi özöm lenne szmához. Néh rr gondolo, hogy lán vnn nálm sol eheségesebb filo, iből sol jobb sporriporer váln, cs neem szerencsém vol. Ugynor hiszem, hogy mindenine d leheősége z éle, cs észre ell venni, és udni ell élni vele. Az igz, hogy én nem vágom huszonö évre visszmenőleg sporeredményee, min zo, i egész gyereorubn z puájul nézi meccsee, búj já z újságo. Ellenezőleg, neem úgy elle önyörögnöm, hogy leglább BL-meccse első félidejé hdd nézhessem meg. A épzés bbn merül i, hogy megveem sporújságo, vgy elolvsm z oszályársé, és jól megárgylu z előző esi meccse, mi ő lá, én meg nem. De ehelye csládól pm más páól öröölem írásészsége, más ípusú gondolodás, mi nem sporoldlról hozo, ny pedig rengeege segíe z első inerjúnál, hiszen ő már or rádiónál dolgozo. És számího leliismereesség, lpos felészülő mun, nyelvudás is. Az is láhá ollégáim, hogy ngyon elöél vgyo, minden enne munán rendelem lá. Például péne ese nem menem bulizni, h másnp orán reggel vidéi forgásr elle uzni. Másor meg éjszáb nyúlón ben mrdm, or is, h nem öeleze rá. Egyszerűen szereem voln megnulni szmá, és élvezem, hogy szívhom mgmb. mcs Olyn ez mun, hogyn issrácén elépzeled? bence Nem vol úl so elépzelésem zon úl, mi lám özveíésee nézve. Mos, hogy benne vgyo, zzl szembesülö, hogy minden egyes részfeldo élvezeel udo végezni. H nár lenné, szívesen fogllozné gyereeel, menné velü focizni szüneben, örülné, h megoszná velem problémái, áboroznán is, de például uálné dolgozo jvíni. Sporriporerén viszon z is élvezem, h imegyün forgni, zán végül csupán egy öven másodperces nyg jöhe le lényeg, hogy vlmi érdeese hozz i belőle. Az is ngy örömmel végzem, h fel ell észülni egy jelenős eseményre, özveíhee z olimpiáról, mi z egész ország figyel. Az is élvezem, h be ell ülni egy súdiób beszélgeni vlivel, vgy h pályszéli riporerén hllghom, hogy üvölözne ispdonál z edző jáéosol, zán fel ell ennem é-három érdés. Nem beszélve ülföldi udósíásoról, hol már önmgábn nemzeözi örnyeze feldob. mcs Volál már öbb világversenyen. Mi vol z eddigi legmeghározóbb élményed? bence A londoni nyári olimpi. Egyszer cs megbíz, én özveísem birózás. Semmi sem udm erről sporról, ezér fél évvel verseny elő lemenem birózóinhoz, és érem őe, nísn meg rr, mire cs lehe. Ngy segísége pm őlü, miér máig hálás vgyo. Nem úgy regál, hogy h nem udo semmi sporágról, or miér én lesze ommenáor, hnem z mondá: figyelj, vn rá fél éved, belenulsz. Olyn vol, minh egy új nyelve nulm voln meg. Az egyi első élő özveíésem vívó világbjnoság vol 2011-ben. Aor é heem vol felészülésre, i edzőáborbn lám z, hogy Szilágyi Áronr mindeni incsén ein, még sieree elér ngyo is; öbbiene szine megiszeleés vol vele vívni. Azán z olimpián pon szbdnpos volm, mior Áron rnyérme szerze, így o leheem, mior megnyere dönő. Aor z mondm, mos már bármi örénhe, ebből rossz olimpi nem lehe. A mási mrdndó élményem Gyur Dániel dönője 200 méeres mellúszásbn. Én volm z úgyneveze vegyes zónás riporer. Ő z, i elsőén szólíhj meg medencéből iszálló versenyzőe. A évéársságo ngy összegee fizene zér, hogy riporeree üldhessene erre folyosór. Én meg üvölöem, ugrálm özben, mi nem igzán illi, zán leglább nynyir lihegem, min Dni, mior ijö medencéből. Gyur Dni egyidős velem, 1989-ben szülee. Ő is egy vol zo özül, iről gyereén olvsm z újságbn, milyen eheséges izenö évesen már ezüsérmes vol z olimpián. Aoribn rr gondolm, hogy már milyen sor vie, én meg cs i löyögö focivl. Azán nyolc évre rá o leheem vele és nézőel, mior világcsúccsl megnyere z olimpiá! becserész 8 mgyr cserész mgyr cserész 9

6 Demény, véleményvezér Hlloo már híres vizslbloggerről, véleményvezérről, diáorról? Ai gzdiréner és uy-élemód nácsdó, vlmin deményizmus y j és erjeszője? Ő Demény, vizsl. Alp! gyepmeseri elepről öröbe fogdo, m pedig már z ország leghíresebb vizsláján gondoli gzdáj, Mgos Judi eszi özincscsé egy blogbn és uy sjá fceboo oldlán, mi öbb min húszezren övene. A mgyrnárén dolgozó gzdi öbbe özö rról fggu, hogy lul i ilyen szoros pcsol uy és gzdáj özö, Demény pedig özösségről loo véleményé oszj meg velee. mcs Hogy erül hozzád Demény, gyönyörű vizslfiú? mgos judi Nem rm még egy uyá. Mx, vizsloid még ölyöorábn erül hozzám, és eljesne érezem z éleem vele, megbonhln egységben élün. Elezdem zonbn z állvédelemmel fogllozni, és önénesedem Furin Egyesülene (rólu márciusi lpszámunbn olvsho szer.), i mgyr vizsl fjmenésével is fogllozn. Egyszer feljánlom, hogy elszállío egy hlms néme dogo egy vidéi gyepmeseri elepről. Bronx vol neve. demény így emléezi meg erről blogjánl Teljesen sool, hogy Gzdin már vn egy uyáj. Egy vizsloid. Rádásul. Persze, z én rdírorrom onr z ő feeeorr egyérelművé ee, hogy esélye sincs flvezéri szerepre. Én vgyo flvezér! Nyilván. Mior odérün, szól elep vezeője, hogy vn nálu egy vizsl is. Így lálozm Deménnyel. Bánosn lóg i z orrá egy uyólból, zonnl beleszereem. Nem hgyhm o. mcs Miér pon Demény válszod? Gondolom vol mellee öbb gzdáln vizsl is. judi Nem Demény vol z első vizsl, ivel menhelyen lálozm. Mindegyi uy megviseli z ember szívé. Amior rácso öz láod, minde hz rod vinni. Én nem rm, cs Demény. Nem udom megmgyrázni miéree, de szerelem vol első láásr. Egymásr nun, nem udm nei ellenállni. Tudom, hogy egy ölyö vizsl mennyire cui, udom, hogy szine meg ell zbálni, és mindeni oly r. De mnpság z embere nem örődne zzl, hogy felelősen válsszn házi edvence. Egy vizsl hlms nyűggel jár, nei nem elég, hogy egy erben él. Öröösen gzdi láb l vn, egy percre sem mozdul mellőle, és olyn mozgásigénye vn, mi szine ielégíheelen. Vdászuy, folymos fogllozás, feldo igényel, ülönben szészedi ere, megszöi. Nem egyszerű ese. Ez nem gondoljá végig z embere, mior z inerneen 5000 F-ér ölyöuyá veszne, és z sem, hogy mennyi fjisz vizsl él gyepmeseri elepeen z ilyen felelőlen vásárláso mi. H vli vizslá r, fogdjon öröbe és mensen meg egy élee, vgy h nnyir fonos geneii doságo, ne sjnáljn százezree fizeni egy örzs önyves ölyöér. Ne ámogssun felelőlen szporíó, i olás nélül áruln ölyöe hirdeési poráloon! mcs Az láom foóioon, hogy hlms özee z összhng. Ngyobb mun ez elérni egy felnőén öröbefogdo uyávl, min egy ölyöel? judi Nem álo seni zzl, hogy egy felnő uyá öröbe fogdni cs mó és cgás. Ngyon so muná és ürelme igényel, hogy iluljon z pcsol, mi egy ölyöén hzvi uyávl szine ermészeesen megy. Demény és én ngyon megüzdöün z elején. Egy felnő, menhelyes uy so sebe hordoz, mie nehéz begyógyíni. Nehezen lul i z felélen bizlom, mi egy gzdás uy ölyöoráól érez. So ürelemre és szereere vn szüség, míg megéri, hogy benned bízh, és e soh öbbé nem hgyod cserben, nem úgy, min z előző gzdáj. De megéri! Ahogy sérül uy folymosn megnyíli, és szereni ezd, z felbecsülheelen. mcs A blogo olvsv z z ember érzése, hogy olvsol uyád gondolibn. Néh már-már emléezenie ell mgá z olvsón, hogy ez bizony mégis ember ír. Mi ell hhoz, hogy egy gzdán ilyen pcsol luljon i uyájávl? Vgy z, hogy ilyen íráso szülene, cs eheség érdése? miér fogdj öröbe menhelyi uyá? Mer egy menhelyi uy is épes mindenre, mire egy pedigrés. Kuázni, já lopni, szófogdlnn lenni, elóborolni, iészíeni idegileg, és főleg: szereni éged feléel nélül. judi Demény eheséges, ez lp! A pcsol nem udom, min múli, lán cs szereeen. Az, hogy vli rr szánj szbdidejé, hogy uyáj blog já írj, nem bizos, hogy eheség érdése, inább elveemülségé. mcs Mi indío rr, hogy elezdd, illeve, hogy Demény elezdje blogo? judi Mindig szereem írni, sosem érezem mgm eheségesne, de vol bennem egy vágy z írásr. Mior Deménnyel lálozm, lám, hogy más, min egy álg uy, hiheelen ifejező rcberendezése vn, és bráim mind rjong ére. Eor ezdü el blogo, viccből. Nem gondolm soh, hogy egyszer ennyire sieres lesz, városi dzsungel 10 mgyr cserész mgyr cserész 11

7 cserészen sporr! srégi cserész sporegyesüle lul hogy megállín z ucán! Eor rjongóáborn zonbn már elvárási vnn, ez már felelősséggel jár. Kezdeben nem vol célom, mos zonbn szereném ez z olvsoságo rr hsználni, hogy más úon-módon hívjm fel figyelme z állvédelemre és felelős állrásr. mcs Mi öveező lépés? Egy önyv eseleg? Bár udom, son nyggjá ezzel Demény, de nincs ideje, hisz deményizmus irányíás emény feld! demény véleménye özösségről A uyá flállo, nem vgyun mgányos óboro, mi szereün összeverődve, együ, egy bndábn élni. A mgányosság legyen cs élábú iválság. Fláb, cspb rozni sol menőbb. Nyilván cs or, h nem vgy egy bmb omeg, i mindeni piszál, hnem jófej vgy és bráságos, min én. Neem Mx leg jobb hverom, mindig segíjü egymás, főleg h béászásról vgy csvdászról vn szó. Mondju, Mx bén, de ól én még szereem, mer egy cspbn vgyun, és uy megvédi ársi, meg ir fl melle. Ne legyee mgányos frso, zo unlms, inább legyen egy fláo, és rso i egymás melle, együ minden sol ngyobb buli. Kivéve öpöryűevés, mer or evesebb ju. judi Abbn mindig bizos volm, hogy puszán ddig írju blogo, míg élvezzü mi is, míg megmrd móán. Benne vn levegőben önyv, szerenén, h megszülene. Pon z nehéz benne, hogy nem udhom mos, mi lesz enne vége. Tlán világurlom Alp! d Szeresz mozogni, vgy cs nyűg esi ór? Szuszogsz lépcsőn, vgy eesével veszed foo? Mi cserésze vllju, hogy egészséges élemódo folyun. Ép esben ép léle! echer Áron sporszervező-menedzser z elnöség érésére és jóváhgyásávl, Czó Máronnl css. (320.) elészíeé Mgyr Cserészszöveség sporfejleszési ervezeé, vlmin folymosn dolgozn bejegyzés l álló Cserészen Sporr Sporegyesüle ideális szervezei felépíésén és műödési rendjén. I leheőség, hogy i is líso rj! A erve szerin ez sporegyesüle lesz sporolni vágyó cserésze özponi bázis, ezér ermészeesen olyn háere szerenéne ilíni, milyenre özösségne igénye vn. Így há rr érne benneee, hogy z infolisán özzée érdőíve ölsée i, és üldjée vissz április 20-áig. Minél öbben és minél őszinébben válszolo, nnál ideálisbb, és vlóbn özösség igényeine megfelelő sporegyesülee líun i, így fonos, hogy ív legyee! Az eddigie lpján úgy űni, hogy so érdeel osár- és ézilbd, lányo szerenéne finess-re járni, silóernyőzés és sárányrepülés is so vonz, és fuás, viorlázás is befuó helyen vn érdőíve eddig visszüldő örében. Számího rr, hogy öveező éveől egyre öbb szerveze erépáros úr, fuóverseny, eljesíményúr lesz. Azobn sporágbn, melyre öbben is jeleneze, profi edzőe fogd mjd z egyesüle, sporpályá bérel, mérőzésere uz, meccsee szervez. Azon dolgozn, hogy öbb helyszínen lehessen sporolni, és minél öbbene megmussu, hogy milyen vgányo cserésze. Lehe, hogy zér fogn cslozni mozglomhoz, mer jó velün sporolni, jászni! 12 mgyr cserész mgyr cserész 13

8 hej regörejem! szág Tinódi Lnos Sebesyén vol z uolsó regös, m cserésze folyjá. Az ősi erméenységvrázsló rigmusól regös cserészáborig hosszú ú vezee, és i udj, merre visz ovább. A népi ulúr fil őrzői regös cserésze. édszülein idejében még flujáró cserészene hívá zo főén fővárosi filo, i zér uz szere z országbn, hogy megmussá cserészee orbeli gyereene, egyúl láloz népi ulúrávl re eheő regös mozglom indíás, vly ősz ó pedig ismé vn szági vezeője örülbelül észáz fős, ív csoporn. Némehy Kálmán css. (442.) muj be szág. némehy álmán Idén lesz XXV. Kárpá-medencei Regöscserész Tábor. Hé éven á szervezem ez nyári ábor, én is regös vgyo, jól ismerem öbbiee. Az újrindulásor, 1989-ben leem cserész, ngyppám is z vol egyor. Éveig erdészne rm nulni, de gimnázium vége felé egy regös vezeőépző láborb csöppenem, lán nn hásár le belőlem mégis pedgógus, örénelem nár. Míg máso egy np osr fon, zán bőröze, neün ábor ideje l el elle sjáínun egy ismeserség lpji. Én egy rézdomboríó meser mellé erülem, zó is réfáln velem. H nem láln, or z mondjá: Kálmán bizos domboríj reze. Azó sjnos nemigen vol ilyen VK, rézdomboríás pláne. mcs Mi eszi gyereene regös szágbn? álmán Leginább lán ismesere. A mesere személyisége, mi lenyűgözi őe. Az évizede folymán sierül zseniális emberee megnyerni regösöne. Visszjáró, profi gárd jö lére. Bodcz Tibor ffrgó művész húsz éven á velün vol minden áborbn, mos men nyugdíjb. Igzi nevelő, rjong ére gyeree, olyn isugárzás. Csoni Melind ojásírás özben szorizi rról, melyi szimbólumn mi jelenése. Mindeni ismeri, ő szm csúcs. Füredi Zsuzs pedig szereeeli humorávl dobogj meg szívee, miözben csuházni níj őe. A gyeree leveszi, hogy nem csupán egy hobbiról vn szó, hnem meserene ez mg z éle. Nem udjá srob szoríni egyiüe sem, nincs z ereszérdés! Brsi Csb szinén húsz évig vol velün. Népánc nár, mos cslád fogllj le, nehéz vol meglálnun méló uódjá. Ngy József és párj, Mgyr Zsuzsnn szinén rendelezi ellő isugárzássl. Erre gyeree reciój z egyi bizonyíé: regösábor uán felől érdelőde, hol folyhná népánc nulás, és erre rendszeres llm bizosí Józsi. mcs A mi orunbn szine minden üres perce zzl ölün i, hogy vlmilyen eleronii eszözhöz nyúlun, ooselefon bbrálun. Erre megy világ. Lehe regös hgyományo övözni jelennel? álmán Többször felmerül ez érdés. Vissz ermészehez? Öoflv léesülne, elszigeel özössége vonuln i városból. Véleményem szerin ez egy-egy isözösségben műödi is, de ngybn nem. Hzánbn áncház mozglom bizonyío be, hogy XX - XXI. százdbn is lehe népzenére szórozni. Nyilvánvló, hogy nem leszün uenius, vgyis eredei forrás lpján, hieles népi ánco gyorló. Százöven évvel ezelő egy lsszius széi áncházbn cs széi áncrende áncol, o nem vol loszegi. De m, mior ilyen ngy mennyiségű inger éri z emberee, nem is műödi, hogy cs egyfélé fogysszun. És ez nem is bj. Minél öbbféle világ, nnál színesebb. Neün, mgyron óriási szerencsén vn, mer polgárisodás ésőbb indul el XIX. százdbn, min Európ nyugi érségében. Mire elér mine fejlődés, már vol olyn hngechnii eszözö, melyeel rögzíeni lehee népzené. Kodály Zolán és Bró Bél jelesede ebben gyűjőmunábn. Megvol ehá z érelmiség, és még léeze prszi ulúr. A mi orbn világzene divj is edvez népzene fennmrdásán. Még h nem is uenius, ily módon régi dllmo eljuhn dudd? zohoz is, i ddig nem láloz velü. H pedig vli mi ggódi, hogy eze z irányzo elsöpri z eredei hngzás, megnyugó, hogy meddig léezne eményvonls őrző, ddig lesz hová vissznyúlni. regösábor A regösáborbn izené féle ismesersége lehe gyorolni. Csipeverés, ffrgás, csuhézás, gyéényfonás, gygozás, osárfonás, ojásírás, mézeslács észíés, szövés-fonás, bőrözés, gyöngyfűzés és hímzés. A oroszály szerin szerveze láborobn népánc-, és népdlfogllozáso is rn, esénén élő zenés áncházzl. A ábor ideje l városismerei verseny, énpos pory, iránduláso, ájház láogás, helybeli örege feleresése is szerepel progrmo özö. Szombon népi lodlomml zárjá nyári együlée. A lodlomhoz so népszoás pcsolódi. A áborbn gimnzis orú özül válszjá i páro egy-egy verseny llmávl, ie álppo dn össze vlódi emplombn, hová szeéren, vgy lovs ocsivl érezne meg népviselebe ölözö filo. A házsság másnpig, hzfelé ró von indulásáig érvényes. 14 mgyr cserész mgyr cserész 15

9 6 A Muszáng őrs is eljesíee z MCSSZ 48-s emléúrájá pomázi 937. Sz. Trzícius cserészcsp szervezésében egyen á völgyön á, sárbn csúszv, szilá mászv és emérde csooládé beermelve, 205. sz. Zrínyi Milós Cserészcsp Muszáng őrséne iscserészei is eljesíeé 48-s emléúr 24 m-es úvonlá! h Feleheie érdés, honnn jö z öle, hogy egy iscserész őrs 24 m-es úrár jelenezzen, hiszen vezeőépzőben is jóvl rövidebb (10-15 m-es) ávo jvsoln. Őszinén, neem pofon egyszerű válsz: ismerem z őrsöme. Mindig is szereü ihíváso, mi muszángo. Ngy pszl vol z oóberi emléúr, mior 14 m-es ávo egyelen 15 perces megállássl (jszüne) vágázu végig, megdo szinidő lposn lelázv. Péneen ese zonbn Csobánán rendülelenül szdó eső issé elbizonylnío bennüne, hiszen sár ngyon háráló ud lenni. Sebj! Úgy vágun nei úrán, h beleöri bicsán, or se gond: legfeljebb levág ju z u, és hzbuszozun. Nem így örén... részé. Az első megrázódáso uóbb izglms, szórozó örülmén nyé vál: 2 lépés előre, 1 visszcsúszás, mjd 3 cenis lpréege cipelése, zz eljesen új bncsburol, vgy épp bncslp-leválás. A szülő ez vlószínűleg evésbé díjzá mosnivló láán... Menségünre szóljon: nem dire leün érdig sáros. Tény, hogy úr nem vol gylog-glopp. A háridőel Kevésbé élvezheü ermészee: nem vol időn lecspolni sárengeree, megnézni minden forrás, lposn feluni z összes brlngo, és nemigen vol időn dzsindzsázni sem járln uon, mer rni ru 24 iloméeres ávo és háridőe. Mondnom se ell, ermészeesen nem udun ellenállni ermésze csábíásán, és ezér is eleeze z egy órás csúszás. Közel sem bánu meg: felejheelen vág vol! A Muszáng őrs g jin erőnlée és léleereje még engem is megdöbbene: HÉV elérése érdeében 24 m uán szémen lábl, hs-, érd-, lábfej-, és lpfájás ellenére olyn empó diál, hogy néh neem is megerőleő vol, rádásul z uolsó 300 méer végigfuou. ripor szöveg: Gelley Áron Benede őv. (205.) foó: Járdány Bence g á v 254cenismlábl so üzdöün. Vol, hogy z uolsó pillnbn érün z ellenőrző ponr, vol, hogy ésve. A szinidő sem sierül rnun: 8 ór 25 perc l eü meg ávo z előír 7,5-8 ór helye. De megcsinálu, és hngsúlyoznám, hogy nem én erőleem! A Holdvilág-áro uán már ülönösen imerülne lám cspo, ezér feljánlom, hogy h rn felszállhun egy buszr, és bemeheün Pomázr, úr végállomásár pihenni. Ő ijeleneé, hogy nem, h öri, h szd, végigcsináljá! Eor 4 m vol még hár. Tíz ábl csoi ermelün be, végén már rá se bírun nézni... Három ábl mrd, és egy dg esz meg némi süi. Az őrs elszánságá, és lelesedésé jól jellemzi, hogy ijeleneé: jövőre 48 m-es ávr menjün! Mjd 4-5 év múlv visszérün rá A péneen lehulló cspdé min öbbi iránduló is núsíhj 20 ceni mély sárengerré váloz urisu jelenős 16 mgyr cserész mgyr cserész 17

10 foó: Járdány Bence özösség éré! A pedgógii onferencián legfőbb ihívás özös ugróöelezés jelenee hón p épe 18 mgyr cserész mgyr cserész 19

11 nee jánlju! országos cserésznp A np során mindeni z őrsével vehe rész ülönböző progrmoon, szere városbn. A Városligeben, özponi helyszínen, egész np színes progrmol várju z rr járó érdelődőe és csládo. Ez z llom reme leheőség, hogy megmussu világn, hányn vgyun, mi mindennel fogllozun, és eloszlssun mindenféle évhie záll, hogy z embere lálozhn velün progrmjinon. A Cserésznpon vló részvéel előzees regiszrációhoz öö! Az előzees regiszráció során számln ovábbi állomás és fogllozás özül is válszhsz. Annyi állomás láoghsz meg, mennyi cs szerenél és időd engedi! A sporo, népi hrcászo, de még művészee és ulúrá edvelő is láln mgun izglms elfogllságo. Mindenféle lbdjáér nevezhesz, és ihívhod mási rj vgy őrsö; megmuju z rr járón, milyen jó dolog is mé! Időpon: április 26. Közponi helyszín: Városlige Gyüleező: reggel 9 óráól. Fél 10-or zászlófelvonás, öszönő, np megnyiás, menelevele ioszás. További infó: cseresz.hu/cseresznp, A Cserésznp progrmjá TÁMOP forrásiból szervezzü. BUDAPEST Városlige április 26. Áller Hősö mezeje Prlmen városligei progrmo Mászófl Ugrálóvár Euro Bungee vidámpr bezár, de mi ngyor is gondolun! :) Kisgyerme jászóház Krácsony Sándor Regös Np: A csipeverésől hímes ojás észíéséig nyolcféle népi ézműves mesersége nulmányozhsz meserembere segíségével, és beleósolhsz legfinombb népi éeleinbe is! Ezen ívül leszne áncos fellépő, áncníás, népdlénelés, mesemondás. Zenero: Klá együes, Eszer-lánc, Anidephobi Cserész Fúvószener cserész szág A bringáso városi erépározás jegyében észülne egy figyelemfelhívó és jópof állomássl: egy úgyneveze bebicilizés ereében ár i is próbálhod Budpes legújbb ömegözleedési eszözé, MOL BUBI-, és még város is nézhesz özben! A vízicserészeel városligei von lálozhsz: de ne egy romnius csónázásr észülj A brlngász cserésze is észülne egy úszó-mászó móávl hogy föld fele, vgy föld l, z mjd elváli! A regösö özponi helyen rjá Krácsony Sándor Regös Npo. múzeumo és más fővárosi nevezeessége Több múzeum állndó iállíás is láoghó lesz ingyenesen, vgy minimális összegér znp cserésze számár. H z őrsöd még sosem vol Budpesen, jobb llm nem is lálhnál, hogy megismeresd velü hzán fővárosá! Prlmen Áller Terror ház Iprművészei Múzeum Közleedési Múzeum Szépművészei Múzeum ovábbi progrmo városszere Ismeredhesz fizi és émi udományávl 16-os cserésze jóvolából: Láogss el cserészeiddel Öveges professzorhoz! Próbáljáo i legláványosbb émii és fizii ísérleee: nincs is jobb módj jászv nulásn! Azér ngyobb sem fogn unozni Szeresz vonozni? És z is udod, mi vn színfl mögö? Mos megláoghod MÁV mozdonymosó- és jvíó műhelyé ide nem son jun el, z bizos! Az NNT2013-ből ismerős Hősö mezeje i is bemuozi: mgyr hrci ulúr minden izglmá ipróbálhod. progrmzárás A progrm zárásén déluán gyüleezün zászlófelvonás helyszínén, és levonju zászló. Ez öveően ngyobb (16+) szoásosól icsi elérő, lernív sílusú, esi városnézésre hívju, idegenvezeéssel, melyne címe: Fénye és bljós árny Budpes belvárosábn. Ez még helyiene is igzán érdees lesz, de vidéiene hározon jánlju! A Cserésznpo ószán és z idősebb oroszályn szóló fergeeges zárörű bulivl fejezzü be, városnézés is i ér mjd vége. 20 mgyr cserész mgyr cserész 21 progrmjánló

12 Mgyri Andre: ájáró másvárosb Mészely Il rjzivl Olyn nincs, hogy vlhol nem öréni semmi, illeve Geszenye - páibn egyszer megese, hogy néhány percig nem, de zán mégis örén vlmi. N de mi helyze Másvárosbn? Másváros egy ülönleges világ, bár so eineben olyn, min bármelyi város. Embere ln i is, i dolgozn, önyvárb járn, és éli mindennpi éleüe. Azzhogy cs élné, mer reenees dolog örén! Vgyis inább nem örén. Pon ez lényeg, hogy egy ideje nem öréni semmi! És enne borzlms öveezményei lehene: Másvárosb ugynis ilenc éves Kázmér szobájábn lálhó cserépályhán ereszül veze z ú, és z ájáró mindé iránybn hsználhó. Mi lesz, h z egyre növevő semmi, z unlom ide is áerjed? Főhőseinne, Kőhegyi Kázmérn, és legjobb bráján, Kmillán (ine sárgrép színű hj), z lesz feld, hogy megoldjá problémá, segísene Másváros lóin, és ezzel mi világun is megmensé. Klndjibn városló, Közbenjáró, hírvivő, Cer, fesőlány, Egyő Alber, profeszszor, Szripum, z író, és Don Zon Gór, muzsius leszne ársi. A város hírvivője, Közbenjáró láogj meg először Kázmér cserépályh vsjján érezve, és segíségé éri. Kázmér és Kmill sjá szemüel győződne meg ról, hogy mior nem öréni semmi, z nemcs unlms, de roppn félelmees is. A nyomo Szripumhoz vezene, ő írj le ugynis, hogy mi öréni, vgy mi fog örénni, de egy ideje semmi ihlee sincsen! Vjon sierül-e megállíni semmi, mi lssn mindé világo elurlj? Hzju-e Kázmér és Kmill? Megudjáo fordulobn gzdg, izglms ifjúsági regényből, melye 7-10 évesene jánln, de szerinün z idősebbe is remeül fogn szórozni, h elolvssá! részle önyvből Há így örén fejeze be Közbenjáró. És zó Másvárosbn nem öréni semmi. Nem öréni semmi? isméele Kázmér hielenedve. De olyn nincs! De vn mond Közbenjáró, és olyn szomorún űn, hogy lábi lóg rfáról, hogy Kázmérn összeszorul szíve. Egyébén edd vol. Ese z eső. Kázmérn, mire hzér, vizes le hj, pulóvere, zonij, ebédre pedig eláposz-főzelée elle melegíenie mgán. Mm már reggel szól, hogy cs ésőn jön hz, Pp meg szólás nélül is mindig ésőn jö. Nem csod, h Kázmérn egyre rosszbb le edve, és mire benlz eláposz-főzelée, már szine füsölgö méregől. Mer persze felnőe mindig jobbn udjá, mi ell z emberne, és leguálosbb dolgoról láljá i, hogy z jó esz min például eláposz-főzelé, sósfőzelé vgy finomfőzelé. Egyállán, i neveze el finomfőzelée finomfőzeléne?! Egyállán nem finom, éppen hogy undoríó z egész! - gondol Kázmér. Később cs ül szobájábn, és nem vol edve semmihez. Lssn besöéede, és ő ezde úgy érezni, egyedül vn z egész városbn, z egész országbn, z egész világon, ső z egész világegyeemben. Cs zér nem vol még jobbn egyedül, mer nem ud, vn-e még vlmi világegyeem uán, de ennyi egyedüllé épp elég egy ilenc éves isfiú számár, ső, máris olyn so, hogy egy ilencvenéves ngypó is lig udná elviselni. És or cserépályh felől mocorgás hllszo, mjd inyíl is vsjó, és előbúj Közbenjáró. Persze Kázmér or még cs z lá, hogy vli sárg bábn, nemezspávl fején ibúji zon z pró vsjón, pedig mior felegyenesedi és leporolj mgá, ő épp hogy válláig ér. A legfurcsább z vol, hogy Kázmér egyállán fülpresszum Meg jelenés éve: 2013 Kidó: Kolibri idó Műfj: ifjúsági regény Terjedelem: 190 oldl Mgyri Andre verseivel le ismer. Első gyereönyve, z Ájáró Másvárosb, már régen, íz éve elészül, de soáig nem lá benne fnáziá idó. Azán vly meg jelen és ngyon sieres le. Andre z írás melle ngol ní egy budpesi főisolán. nem ijed meg. Vlójábn mindig is ud, hogy egyszer örénni fog vlmi ilyesmi. Amior szüleivel ideölözö, még egészen icsi vol. Tud, hogy nem vélelenül jöe épp ide, cserépályhás lásb. Pedig szüleine egyállán nem juo eszébe iérni véleményé, és már mjdnem egy sol isebb lás vee meg, hol nem vol cserépályh, vol viszon hófehér onyhbúor, egészen lpos fűőese meg jó levegő, mi Mmi szerin ngyon fonos egy gyerene. De végül mégis ideölöze. És ésőbb, mior nei is lee lpos, fehér fűőesei, Pp le r bonni ályhá, hiszen úgysem lehee már fűeni benne, de Kázmér nnyir sír, hogy végül leee erről. Néhányszor még próbál meggyőzni Kázmér rról, hogy mennyivel ényelmesebben elférne szobájábn, h nem lenne o behemó cserépályh, Kázmér zonbn így is jól elfér, ályh pedig o mrd, és Kázmér ud, hogy ez nem vélelen. Hogy honnn? Egyszerűen cs ud. Vn, mi egyszerűen cs ud z ember, pedig nem mond nei seni. Segíened ell! özöle Közbenjáró, olyn omolyn, hogy még soh seni nem beszél Kázmérrl. És szüségün lesz még vlire. Kire? Ez need ell udnod felele Közbenjáró. Erre nézvés nem pm semmiféle usíás. Gondolozz! szmárfül mgyr cserész 22 mgyr cserész 23

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A digitális multiméterek

A digitális multiméterek A digiális muliméere A digiális muliméere - z nlóg muliméerehez hsonlón - egyen- és válozó feszülség, egyen- és válozó árm, vlmin ohmos-ellenállás mérésére llms. Szolgálásu zonbn - digiális jelfeldolgozás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Juhász Árpád. interjú: selfie-trend. lovas. Kalazanti. őstermelői. szakág. szakág. visszatekintő. csapatnap. kanálgép. piac. www.cserkesz.

Juhász Árpád. interjú: selfie-trend. lovas. Kalazanti. őstermelői. szakág. szakág. visszatekintő. csapatnap. kanálgép. piac. www.cserkesz. XLVIII. évf. 6. szám www.cseresz.hu/mcs szág lovs szág visszeinő Klzni cspnp nálgép ősermelői pic inerjú: Juhász Árpád selfie-rend rlom mix cserz híre 4 rlom ölsd fel e is épeide! gleri.cseresz.ne becserz

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat

1. feladat. 2. feladat 1. felada Írja á az alábbi függvénee úg, hog azoban ne az eredei válozó, hanem az eredei válozó haéonsági egsére juó érée szerepeljen (azaz például az Y hele az szerepeljen, ahol = Y E L. Legen a munaerőállomán

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Különbözõ csõtípusok névleges méretei, külsõ átmérõk és csõtömegek. Acél csö vek (forrcsövek) DIN 2448 szerint DN Méret Csõ kül sõ- Csõtömeg üresen Csõtömeg

Részletesebben

KALANDSZIGET - TISZAFÜRED

KALANDSZIGET - TISZAFÜRED KALANDSZIGET - TISZAFÜRED Mgyrország legngyobb áréri klndprkj A Klndszige Tisz-ó fővárosábn Tiszfüreden helyezkedik el és számln élményekkel eli progrmo kínál mindenki számár spor és szbdidő kív elölésére

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Hcserélk alapegyenlete (írta : Ortutay Miklós)

Hcserélk alapegyenlete (írta : Ortutay Miklós) Hcserél lpegyenlee (ír : Oruy Milós). Hávieli ényez. Közepes hmérséle ülönség (egyenárm) 3. Háviel csoldlon éjárú, öpenyoldlon egyjárú hcseréél. Hávieli ényez Állndósul állpon cs üls és els felüleén hádássl,

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Jelek és rendszerek 2.

Jelek és rendszerek 2. Jelek é rendzerek.. Jelek oduláció é deoduláció - nlóg oduláció... Cél Inforáció oábbíá elekroniku elek egíégéel. nlóg oduláció eeében oábbíndó inforáció egy nlóg el (pl. bezéd, zene, b.), elynek inél

Részletesebben

EZ A SZÁM MOST INGYENES!

EZ A SZÁM MOST INGYENES! Figyelem! EZ A SZÁM MOST INGYENES! Yellow Blue Supporters mgzinj 02/09 Mrtin Biholong Guy ABENA 4.-5.oldl r view inte NOVOTA Amior rágondolo, hogy milyen hngultbn focizun még hideg is iráz. Élvezd z előnyöet

Részletesebben

Haladó mozgás. 1. Villamos hajtásoknál alkalmazott összefüggések áttekintése AUTOMATIZÁLT VILLAMOS HAJTÁSOK

Haladó mozgás. 1. Villamos hajtásoknál alkalmazott összefüggések áttekintése AUTOMATIZÁLT VILLAMOS HAJTÁSOK Dr. rni án 006 uoizál illo hjáo OZÁL LLOS HJÁSOK Pollc ihály űzi Kr illo Hálózo nzé Dr. NK án ocen. illo hjáonál llzo özefüggée áeinée.. hjáechni fel é eglóíái óji... ungé é illo oor col, erhelőnyoéo é

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás!

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás! számlázás Ismerje meg hetőségét! legorszerűbb le Sosem volt még ennyire egyszerű számlázás! A np 0-24 órájábn állíthtj i számláit 1 perc ltt! nem ell telepíteni bárhonnn elérhető önnyen ezelhető jogszbályövető

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész ismerd meg! A digiális ényképezgép VII. rész 3.5.3. Mélységélesség A képérzékel síkjábn kelekez kép szigorún véve cskis beállío ávolságr ekv árgyknál éles. Az ennél közelebb és ávolbb lev árgyk képe z

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

5.3 Erővel záró kötések

5.3 Erővel záró kötések 5.3 Erővel záró köések Az erővel záró köésekben z elemeke olyn mérékben szoríják össze, hogy felfekvő felüleükön ébreő súrlóás elmozulásuk megkályozz. Teherbírásuk z összeszoríó erő ( felülei nyomás) és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 20. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ł ö ĺľ ľ ľ ł ĺ ľ ü ö ű ą Í ü É Íľ É ľ Á Á É Ü ĺ ľ ľéü ĺ ĺ Á É Íľ Ü ľ É Á ł ŁĄ Ü ĺ É É É ł Ł ľľ É ł ľ ĺ ĺá ľ ń ü ü ü ź ű ź ö ö ö ű ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ł ö ü ĺ ö ö ľ Ü ö ú ľ ö ö ö ź ö ö ź ź ö ö ź

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ź ľ ü ú ľ ű ú ü ĺĺľ ĺĺ ü É Íľ É Á ĺ É Íľ ľ É É ł É Ü É ĺ ľ ĺ É ą Á Ą ą ľľ ľ ĺ ľé ľ ą ď ľ ĺá ľ ü ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ü ö ú ö ľ ľ ľ ü ľ ĺ ľ ö ź ľ ľ Ĺ ú ö ú ĺĺĺ ü ĺ ľ ľ ĺĺ ú ľ ľ ź ĺ ľ ĺ ö ö ľ ĺĺľ Ĺ ź Ą ľ ź

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben