Elégedettség vizsgálat I. kerület - Vérmező Főkert Nonprofit Zrt. Erdélyi Krisztina

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elégedettség vizsgálat I. kerület - Vérmező 2013. Főkert Nonprofit Zrt. Erdélyi Krisztina 2013.12.30."

Átírás

1 Elégedettség vizsgálat I. kerület - Vérmező Főkert Nonprofit Zrt. Erdélyi Krisztina

2 Tartalomjegyzék 1. FŐBB EREDMÉNYEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI A KUTATÁS MÓDSZERTANA PARKLÁTOGATÁSI SZOKÁSOK SZABADIDŐTÖLTÉS A VÉRMEZŐN A VÉRMEZŐ KEDVELTSÉGE ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK VÉLEMÉNYEK A PARKHASZNÁLATRÓL PARKFENNTARTÁS, PARKKEZELÉS BUDAPEST KÖZPARKJAIRÓL ÁLTALÁBAN O l d a l :

3 1. FŐBB EREDMÉNYEK A Vérmezőt alapvetően a környékbeli lakosok használják napi vagy heti többszöri rendszerességgel. A legtöbben sétálni, pihenni, illetve sportolni jönnek a parkba, de nagyon sok közeli lakó kutya sétáltatóként használja a parkot. Nem jellemző, hogy családi programot szervezzenek a Vérmezőre, annak ellenére, hogy a Mikó utcai játszótér biztonságos és jól felszerelt terület a gyerekeknek. A táblázatokból és diagramokból kiderül, hogy a parklátogatók biztonságérzete évről évre csökken, ahogy a kábítószeresek és a hajléktalanok száma nő. Ebből egyértelműen következtethető, hogy az emberek a köztisztasággal sincsenek alapvetően megelégedve, és a növekvő vandalizmusnak köszönhetően a parkberendezési tárgyak állapota javításra szorul. Alapvetően a növényekkel és a gondozottsággal meg vannak elégedve az emberek, viszont hiányolnak olyan lényegi dolgokat, mint az illemhely, vagy információs pavilon, esetleg sportszer kölcsönző. A környékbeliek és a rendszeresen idelátogatók szeretik a Vérmezőt, viszont kétségtelen, hogy az idő múlásának köszönhetően és a parkot életvitelszerűen használók miatt veszített vonzerejéből. 3 O l d a l :

4 2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Vérmező Krisztinaváros közparkja, alatta folyik az Ördög-árok a park a patak hordalékos lapályaként jött létre. A Vérmező története a XV. században kezdődött, mikor a terülten a Logod elnevezésű falu állt. A törökök kiűzése után úgynevezett glacis, vagyis a védelem részére kilövést biztosító sík terület lett ben a terület a várfalat védő katonai övezet lett, majd 1784-ben megszüntették a glacist és a katonai övezet helyét kaszáló váltotta fel, ekkor már Generális rétnek hívták. Jelenlegi nevét Martinovics Ignác és társai itteni kivégzéséről kapta egyes források szerint. A Vérmezőt először 1820 körül parkosították, később ismét katonai terület lett, a két világháború között pedig lovas pálya működött a területen. A II. világháború idején repülőgép felszálló pályának használták a parkot, ebből kifolyólag a háború befejeztével repülőgép roncsok borították a lapályt. Jelenlegi formáját a park a háború után nyerte el a terület parkosítását 1948-ban kezdték el. A Vérmezőn megtalálhatók a budapesti parkok gyakori fafajai, juharok, kőrisek, nyárfák, japánakácok hársak, szilfák, bükk, tölgy, az örökzöldek közül találkozunk tiszafákkal, hamisciprusokkal, ezüst és sima fenyőkkel, tujákkal, szerb luccal és atlasz-cédrussal. Az Attila út felöli oldalon között telepítették az úgynevezett Vérmezői sétányt. A sétány mellett jelenleg kerékpárút is halad. A Nemzetközi Gyermekévben 1979-ben Hetessy Józsefné különleges változatos játszóteret alkotott a Mikó utca felöli oldalon. Ezt 1996-ban felújították és bekerekítették. A játszótér egyik nevezetessége Kiss István szitakötős csobogója, melyről Szitakötő játszótérnek nevezték el. A játszótér melletti magasabb részt évekkel ezelőtt újították fel, ennek a felújításnak a terveit a Főkert Tervezési Stúdió (Szalkai Adrienne) készítette. A közelmúltban pedig átadták a Vérmezőn Magyarország legmodernebb és legkörnyezettudatosabb kerékpáros pihenőjét. 4 O l d a l :

5 3. A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJA Budapest közterületeinek megítélése szempontjából a kiemelt zöldterületek, közparkok, játszóterek állapota meghatározó jelentőségű. A közcélú zöldterületek környezetvédelmi, idegenforgalmi szerepe jelentős mértékben felértékelődött. A közterületek szociális jelentősége ugrásszerűen megnőtt az utóbbi években. Munkánk eredményes és a parkok fenntartására fordított összegek optimálisabb felhasználásához elengedhetetlen a lakosság elégedettségének, igényeinek felmérése. Közszolgáltatási Szerződésünk értelmében évente két helyszínen végzünk idén a Vérmezőn valamint az II. János Pál téren - a kezelésünkben levő meghatározó, nagy látogatottságú közparkban felmérést, melyet aztán írásban is kiértékelünk. Mind számunkra, mind a döntéshozók számára a közvélemény kutatás eredményeinek ismerete alapvetően elengedhetetlen az éves költségvetések tervezéséhez, a parkokban a súlyponti feladatok megfogalmazásához, illetve a hosszabb távra vonatkozó fejlesztési programok és zöldterületi stratégiák összeállításához. Jelen adatfelvétel a kutatás első hulláma. Amennyiben a Vérmező zöldterületi fejlesztése megtörténik, a felújítás eredményének (imázs változás, látogatottság, általános elégedettség stb.) méréséhez vagyis a kutatás további hullámaihoz mostani adatfelvételünk szolgáltat majd összehasonlítási alapot. Társaságunk célja a felmérési lap folyamatos átdolgozása, az éppen aktuális helyzetnek megfelelő átalakítása, hogy a kapott információk feldolgozása segítségével a leghatékonyabban tudjuk javítani a közfeladat ellátásának minőségét. A kutatás főbb témakörei a következők voltak: Parklátogatási szokások Szabadidőtöltés a területen A Vérmező kedveltsége előnyök/hátrányok Parkhasználati, berendezési/létesítményi vélemények Tulajdonosra, kezelőre vonatkozó kérdések 5 O l d a l :

6 4. A KUTATÁS MÓDSZERTANA Az adatfelvétel standard kérdőívvel, kérdezőbiztosok segítségével, a helyszínen történt. A teljes, reprezentatív minta 500 főt tett ki. A mintába a 14 éves vagy ennél idősebb éppen a parkot látogató személyek kerülhettek be. A megkérdezettek véletlenszerűen kerültek a mintába. A mintanagyságból fakadó statisztikai hibahatár a teljes mintára vonatkozóan ±3,1% Táblázatainkban, ábráinkon leggyakrabban a megkérdezettek válaszainak megoszlását (%) illetve a ötfokú skálák átlagait mutatjuk meg. 6 O l d a l :

7 Demográfiai adatok feldolgozása 5. PARKLÁTOGATÓI SZOKÁSOK A megkérdezettek 98 %-a a fővárosból, 1 %-a Pest megyéből érkezik ugyancsak 1% a Budapesthez közeli nagyobb városokból érkezik. A Vérmezőt látogatók kerületi megoszlása kevésbé széleskörű, megközelítőleg 70%-uk jellemzően az I, II, XII. kerületből érkezik. Jól látható, hogy a parkot jellemzően a környéken lakók látogatják, lakóövezeti park funkciót tölt be. A kérdezettek 60 %-a közép, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A látogatók 33 %-a tanuló, 18 %-a állami alkalmazott, köztisztviselő, közalkalmazott, s 14 %-a nyugdíjas. A területet 60 %-ban a fiatalok, fiatal középkorúak látogatják. A minta összetétele I. A kérdezett neme: nő 51,0% férfi 49,0% A kérdezett életkora: % % felett 12% Nem válaszolt 1% A kérdezett iskolai végzettsége: 8 általános vagy kevesebb 16% szakmunkásképző 12% szakközépiskola gimnázium 24% főiskola, egyetem 26% Nem válaszolt 2% A kérdezett kereseti státusza: alkalmazott magáncégnél 12% állami alkalmazott, közalkalmazott, köztisztviselő 18% egyéni vállalkozó 6% társas vállalkozás 4% háztartásbeli 4% munkanélküli 6% nyugdíjas 14% tanuló 33% egyéb inaktív 2% 7 O l d a l :

8 6. PARKLÁTOGATÁSI SZOKÁSOK A Vérmezőt vagy Generális rétet, ahogy azt az 1700-as évek végén nevezték, először az as években parkosították. Később katonai gyakorlótérnek használták. Jelenlegi formáját a második világháború után nyerte el. Ekkor a füves területeken még csak néhány fa állt itt-ott a mező szélén majd 1948-ban hozzáfogtak a parkosításához. Faállománya ezért aránylag fiatal, de változatos. A napjainkra karakterét vesztett közpark lehetséges felújításakor elengedhetetlen lesz a tér újraszervezése, határozott, áttekinthető parkszerkezet kialakítása. A parkot északról és délről városias, keletről nagyvárosias, jellemzően zártsorú lakóövezet veszi körül, ezért nem meglepő, hogy a parkot elsősorban a környék lakói látogatják. A Vérmezőt a parklátogatók közel fele, mintegy 46% pihenésre, sétálásra, használja 2-uk pedig sportolásra. A társas kapcsolatok építése és a kutyasétáltatás azonos arányban oszlik meg a Vérmező látogatói között. Meglepő adat viszont, hogy a parkban található játszótér ellenére, a gyerekekkel játszani választ elenyészően kevesen adták. A látogatók leginkább barátaikkal, kutyáikkal vagy egyedül látogatják a parkot, ritkábban fordul elő, hogy családi programként választják. A válaszadók több mint fele naponta vagy legalábbis hetente többször látogatja a Vérmezőt, s a zöldterületet látogatók 48 %-a ezt inkább hétköznap teszi. Egy-egy látogatás a év közötti fiataloknál (78%) illetve jellemzően az éves korosztály esetében egy-két órát vesz igénybe. Ezekből a számadatokból is látszik, hogy a látogatók többsége munka utáni, könnyed, egészségmegőrző programként jár a parkba. Milyen gyakran jár a parkba? havonta ritkábban 4% kéthetente naponta 27% hetente 2 hetente többször 29% 8 O l d a l :

9 A válaszadók elenyésző százaléka tölt 4 óránál többet a Vérmezőn. A számok alapján a Vérmező nem felel meg a mai kor elvárásainak, fejlesztésre, új koncepcióra van szüksége, ahhoz hogy az emberek hosszabb időt a parkba töltsenek. Alkalmanként mennyi időt? 4 óránál többet 3% 1 óránál kevesebbet 16% 2-4 órát 1-2 órát 61% Társaságunk célkitűzése, hogy tekintet nélkül arra, ki milyen időközönként látogatja, és mennyi időt tölt a Vérmezőn a zöldterülettel, illetve a parkberendezési tárgyakkal a lehető legnagyobb mértékben elégedett legyen. Hétköznap vagy hétvégén jár a parkba? 50% 40% inkább hétköznap inkább hétvégén kizárólag hétköznap kizárólag hétvégén 9 O l d a l :

10 A vizsgálatból kiderül, hogy a Vérmezőre közel egyelő arányba járnak barátokkal, valamint egyedül a látogatók. A válaszadók mindössze -a jön családdal kikapcsolódni a parkba, amiből ugyancsak azt a következtetést lehet levonni, hogy a park és környezete nem alkalmas a hosszabb távú ott tartózkodásra. Kivel szokott a parkba látogatni? 3 38% barátokkal 12% munkatársakkal családdal párjával egyedül 10 O l d a l :

11 7. SZABADIDŐTÖLTÉS A VÉRMEZŐN A parkba látogatók többsége sportolni, vagy sétálni, pihenni jár a Vérmezőre, de közkedvelt terület lett a kutyasétáltatók számára is. Milyen céllal jön? redezvényekre 3% Egyéb kutyát sétáltatni 14% találkozni másokkal 1 sétálni, pihenni sportolni 26% dolgozni 7% A sportolni járók %-a magasabb a többi nagyparkéhoz képest. (a Népligetbe a 2010-es kimutatás alapján csupán 10,8 % jár sportolni) Területi adottságok miatt a sportolók 38%-a az egyéni testmozgást választja. Amennyiben sportolni jön a parkba, akkor milyen sportot űz? 40% % 6. A Vérmező kedveltsége 11 O l d a l :

12 ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK A Vérmező vonatkozásában elmondható, hogy a válaszadók közepesen elégedettek, vagy egyáltalán nem elégedettek. A táblázat alapján kiderül, hogy a parklátogatók közel 60% nem érzi magát biztonságban a hajléktalanok jelenléte és a parkban egyre nagyobb mértékben elszaporodó kábítószer fogyasztás miatt. Hosszútávon mindenképpen érdemes a közbiztonság kérdéskör lehetséges megoldásainak felkutatásával is foglalkozni, bár a közbiztonság javítása nem tartozik társaságunk hatáskörébe. A leginkább fejlesztendő területek az útburkolatok javítása, információs táblák kihelyezése, ivókutak telepítése. Vélemények Nagyon elégedetlen Inkább elégedetlen Elégedett is meg nem is Inkább elégedett Nagyon elégedett Közbiztonság 32% 33% Köztisztaság 12% 29% 38% 17% 4% Parklátogatói szokások % 14% Növényállomány 3% 14% 36% 21% Parkberendezések állapota 9% 26% 28% 7% Utak, burkolatok állapota 1 23% 36% 6% Játszószerek 3% 7% 23% 4 22% A válaszadók nem tetszési listájának második helyén a kutyapiszok jelenléte áll, miközben ez a nem megfelelő kutyasétáltatásból adódik, melyet maguk a látogatók okoznak. További 21%-uk szemetesnek, koszosnak találja a parkot, mely sajnos szintén a nem megfelelő parklátogatási szokásokra, viselkedésre vezethető vissza. Pozitív eredmény, hogy az elégedetlenségi listán csupán a parkberendezési tárgyakat említik meg a válaszadók. A megkérdezettek többsége a friss levegő miatt jön a Vérmezőre, sokak a növények és a természet adta nyugalmat kedvelik, ezután a legkedveltebb parki tulajdonság a csend volt a válaszadók körében. A válaszadók semmilyen épített elemet nem jelöltek meg kiemelkedően pozitívnak a parkban, sajnos a játszóteret sem. 12 O l d a l :

13 8. A VÉRMEZŐ KEDVELTSÉGE A megkérdezettek 64 %-át pozitívan befolyásolná a parklátogatási szokásaiban egy lehetséges felújítás, korszerűsítés. Legtöbben az életvitelszerű parkhasználókat tiltanák ki a Vérmezőből, amit azt egy előző diagramon látható. Ennek ellenére a megkérdezettek 53%-a nem ért egyet, sőt felháborítónak tartaná a parkok bekerítését. Egy felújítást követően a válaszadók 30 % gyakrabban, több időt töltene a parkban, illetve további 15 % válaszolta azt, hogy más tevékenységet is végezne, valamint további 8 % másokat, több embert is hívna. Ez alapján elmondható, hogy a terület fejlesztése után valószínűleg nagyobb népszerűségnek örvendene a Vérmező. Véleménye szerint mi az, ami leginkább felújításra szorul? A válaszadók 48 %-a válaszolta erre a kérdésre azt, hogy a parkberendezési tárgyak felújítására lenne a legnagyobb szükség. A Vérmezőn található padok száma és állapota valóban nem megfelelő, a kihelyezett kukák mennyiség sem elegendő a válaszok alapján. A 2013-as évben átadott kerékpáros pihenő, valamelyest javít a Vérmező megítélésén és csak remélni tudjuk, hogy a 2014-es felmérésben nem lesz a felújításra szoruló parkberendezések vagy utcabútorok listáján. Véleménye szerint mi az, ami leginkább felújításra szorul? 50% 40% 0% játszóeszközök növényállomány parkberendezési tárgyak utak, útburkolatok 13 O l d a l :

14 A válaszadók 23 %-a nem elégedett a növények állapotával. Pedig a Vérmező növény állománya viszonylag fiatalnak mondható. Az utak, útburkolatok állapotával a válaszadók 35 % nem elégedett a 14%-uk pedig a játszóeszközöket újítaná fel. Véleménye szerint mi az a parki elem, ami hiányzik, vagy túl kevés? A leginkább hiányolt parki elemek a Vérmezőn a cserje, örökzöld, a több virágágyás. A parkberendezési tárgyak közül a padokat (19 %) és a szemeteskukákat (12 %) hiányolják a leginkább, mely igény minden nagyparkunk esetében felmerül. A válaszadók 24%-a jó minőségű szilárd burkolatokat hiányolja a parkból a megkérdezettek közel fele pedig ivókutakat szeretne látni a parkban. Véleménye szerint mi az a parki elem, ami hiányzik, vagy túl kevés? 50% 40% 0% Véleménye szerint mi az a létesítmény, ami hiányzik, vagy túl kevés? A legtöbben a válaszadók 51%-a a nyilvános illemhelyek hiányát említette. Sokaknak hiányzik egy információs pavilon, büfé, sportszerkölcsönző, elsősegély nyújtóhely. Többen szeretnék, ha rendőrőrse is lenne a Vérmezőnek, ami a hajléktalanok nagyszámú megjelenésének köszönhető, s a közbiztonságot érintő diagramon látható. 14 O l d a l :

15 9. VÉLEMÉNYEK A PARKHASZNÁLATRÓL Mi a véleménye a parkban tartott rendezvényekről/ szórakozóhelyekről? A Vérmezőn a többi nagyparkhoz képest nagyon kevés rendezvényt szerveznek, leginkább szűk körű megemlékezéseket tartanak, illetve itt rendezik meg az I. kerületi cserkészek az évenkénti Cserkész napot, ezért nem meglepő, hogy a válaszadók 38 %-a közömbös a kérdést illetően, 31 % viszont örül neki, mivel jó program lehetőségnek tartja, tartaná. Mi a véleménye a parkban tartott rendezvényekről? 4 40% % 31% örülök, mert jó programlehetőség 38% közömbös vagyok a kérdést illetően 27% nem örülök, mert sok a rongálás, szemetelés a rendezvények miatt 4% nem örülök, mert zavarnak szabadidős tevékenységemben 15 O l d a l :

16 Mi a véleménye a kutyák jelenlétéről a parkban? A Vérmező igazi kutya paradicsomnak számít, a környékbeli ebtartók előszeretettel viszik kedvenceiket a vérmezői füves területre. A kutyások elterjedésének az az oka, hogy a játszóteret leszámítva nincs semmilyen közösségi tér vagy létesítmény, ami megzavarná a kutyák szabad rohangálását a területen. Sajnos legtöbb esetben a nem kulturált kutyatartás következménye ott marad a gyepen. A kérdőívből is kiderül, hogy alapvetően a kutyák jelenléte sokkal kevesebb parkhasználót zavar, mint az, hogy a kutyapiszkot a gazdik nem takarítják el maguk után. A megoldást a valószínűleg a felelősségteljes és kulturált ebtartás elterjedése, valamint a nagyobb és jobban felszerelt kutyafuttatók kialakítása jelentené, de pozitív változást lehetne elérni több és/vagy speciális kutyapiszok gyűjtő kihelyezésével. Mi a véleménye a kutyák jelenlétéről a parkban? zavarnak a szabadidőm eltöltésében 4% nem tartom helyesnek a kutyapiszok miatt 41% helyesnek tartom a parkban való kutyasétáltatást 38% közömbös vagyok a kérdést illetően 16% 16 O l d a l :

17 11. PARKFENNTARTÁS, PARKKEZELÉS Tudja-e Ön, hogy kinek a tulajdonában van ez a park? Csak úgy, mint a legtöbb park esetében a Vérmező tulajdonosával sem volt tisztában a legtöbb válaszoló. Az eredmények csaknem megegyeznek a 2012-es évi Vérmezőn végzett kutatáséval, mely szerint a válaszadók közel fele elmondta, hogy nem tudja kinek a tulajdonában van a park. Elenyésző százalék tudta a helyes választ és 40% adott rossz választ a kérdésre. Tudja-e Ön, hogy mely szervezet végzi itt a parkfenntartást? A megkérdezettek válaszai alapján, (402 válaszadóból 262 helyesen válaszolt) az emberek több mint fele tisztában van azzal, hogy a Vérmező parkfenntartási feladatait a FŐKERT végzi. 17 O l d a l :

18 BUDAPEST KÖZPARKJAIRÓL ÁLTALÁBAN: A lenti diagramokon jól látható, hogy a válaszadók egy 10-es skálán adható pontszámok alapján általánosságban elégedettek Budapest közparkjaival. Érdekes, hogy a legpozitívabb megítélése a lakosság környezettudatosságának van, holott az eddig kapott eredmények, illetve az általános parkhasználói viselkedések Társaságunk számára nem ezt mutatják. Társaságunk számára pozitívum, hogy a második helyezett azok a játszóterek. Ez az eredmény betudható, a már említett tavalyi felújítási munkálatoknak. Mint ahogyan az egész vizsgálat során, általánosságban is a köztisztasággal, illetve a közbiztonsággal vannak a válaszadók a legkevésbé megelégedve. Kifejezetten örvendetes, hogy az idei évben is emelkedett azon parklátogatók száma, akik szerint a budapesti parkok, zöldterületek állapota kifejezetten javul. Közbiztonság Köztisztaság 2 1 7% 16% 11% 13% 6% 4% 2% 1% 2 1 1% 8% 19% 22% 18% 1% 0% 0% % Játszóterek Környezet tudatosság 2 27% 23% 12% 11% 40% 24% 1 0% 13% 1% 4% 0% 2% % 12% 22% 18% 9% 4% 2% 1% 1% 7% O l d a l :

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. sz. melléklete . diagram Leggyakrabban említett probléma: rossz minőségű utak és járdák,% 9,% 8,% 7,% 6,%,%,%,%,%,%,% 9,% 6,%

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27. Készítette: Gosztonyi Enikő 2008. október A kérdőíves vizsgálat, melynek célja a minőségi szolgáltatások

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. KÖZPARKOK közvélemény-kutatás a XIII. kerületi lakosság körében

KUTATÁSI JELENTÉS. KÖZPARKOK közvélemény-kutatás a XIII. kerületi lakosság körében KUTATÁSI JELENTÉS KÖZPARKOK közvélemény-kutatás a XIII. kerületi lakosság körében 2008 2011 2014 TARTALOM 1 ÖSSZEFOGLALÁS 3 2 BEVEZETÉS 4 3 A MINTA ÖSSZETÉTELE 5 4 VÉLEMÉNYEK A XIII. KERÜLETRŐL 6 5 A PARKBAN

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés 2012. február Könyvtár szolgáltatásai mennyire felelnek meg az olvasóknak, felhasználóknak. a vizsgálat célja, hogy a kapott válaszokat kiértékelve az igényeknek

Részletesebben

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok?

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? G Data-felmérés G Data. A biztonság németül. Munkahely és magánélet kapcsolata A 18 75 éves internetezők 56%-a rendelkezik teljes munkaidős vagy részmunkaidős állással.

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Alba Radar. 19. hullám

Alba Radar. 19. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Szent István Emlékév Székesfehérváron - ÁROP..4-202-202-0009 projekt keretén belül - 203. október 5. Készítette: Ruff Tamás

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Kutatásunkban azt kívántuk feltárni, hogy mi jellemzi a kollégista egyetemi hallgatók életvilágát, szabadidő eltöltési szokásait, kortársi szocializációját,

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

A HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT RÉSZLETES ELEMZÉSE

A HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT RÉSZLETES ELEMZÉSE KÉRDŐÍV az olvasók elégedettségének értékeléséhez ÖSSZESÍTÉS adatfelvétel: 2010 értékelés: 2011 A felmérés célja: használóink elégedettségének mérése egyes új szolgáltatások bevezetésére vonatkozó szükségletfelmérés:

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás Előadó: Erdélyi Krisztina Marketing és Pr csoportvezető Tudta-e Ön a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1867. évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában? a zöldterületek

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakossági elégedettség és igényfelmérés kiértékelése II. kör, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 2014.

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Kutatási jelentés 2006. január 22.

Kutatási jelentés 2006. január 22. FÖLDRAJZI MOBILITÁS BUDAPESTEN Kutatási jelentés 00. január. TARTALOMJEGYZÉK. ÖSSZEFOGLALÁS.... A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI.... A KUTATÁS MÓDSZERTANA.... MUNKAHELYRE MENET.... MUNKÁJUK SORÁN VIDÉKRE UTAZÓK

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei. Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011.

A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei. Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011. 1 A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011. április-május Készítette: Koltay Elvira 2 I. A válaszadókról Az

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

A Nehru part és a Bálna jövője közös

A Nehru part és a Bálna jövője közös A Nehru part és a Bálna jövője közös elemzés Készítették: Horváth Áron Madurovicz-Tancsics Tünde Ez a változat lezárva: 2015. augusztus. A tanulmányból csak a forrás megjelölésével idézzen! A Nehru part

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Szocio-Demográfia A minta felépítése a következő specifikációk szerint: Vidék/ város Nem Születési év Végzettség Egy háztartáson belüli lakosok száma Lakás típusa Foglalkozás

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása. 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda

Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása. 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda A fórumon vizsgált helyszínek számozása XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv Ügyfélelégedettség mérésére vonatkozó

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS

AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS ATTITDÖK gemiusadhoc Magyarország 2006. TARTALOMJEGYZÉK Módszertan... Vezeti összefoglaló...... Összefoglaló... Általános attitd az online hirdetésekkel kapcsolatban...

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT 2014. NOVEMBER 28.

ÖNKORMÁNYZAT 2014. NOVEMBER 28. BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETFEJLESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TÁRGYÁBAN INDÍTOTT PROJEKT 6-OS FELADAT: ÁTFOGÓ ELÉGEDETTSÉG

Részletesebben

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN BARÁTH GABRIELLA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Interdiszciplináris Kritérium Rendszer Kérdések katalógusa Helyi szint

Interdiszciplináris Kritérium Rendszer Kérdések katalógusa Helyi szint A segítséget nyújt az Interdiszciplináris Kritérium Rendszer alkalmazásához. Tartalmazza az ICC-ben található kérdéseket, melyek a zöldterület értékeléséhez szükségesek. A kérdések alapján összeállítható

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Hallgatói és oktatói igények összevetése NETWORKSHOP KONFERENCIA 2013. március 26-28. Kvaszingerné Prantner Csilla Eszterházy Károly Főiskola csilla@ektf.hu

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben