Elégedettség vizsgálat I. kerület - Vérmező Főkert Nonprofit Zrt. Erdélyi Krisztina

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elégedettség vizsgálat I. kerület - Vérmező 2013. Főkert Nonprofit Zrt. Erdélyi Krisztina 2013.12.30."

Átírás

1 Elégedettség vizsgálat I. kerület - Vérmező Főkert Nonprofit Zrt. Erdélyi Krisztina

2 Tartalomjegyzék 1. FŐBB EREDMÉNYEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI A KUTATÁS MÓDSZERTANA PARKLÁTOGATÁSI SZOKÁSOK SZABADIDŐTÖLTÉS A VÉRMEZŐN A VÉRMEZŐ KEDVELTSÉGE ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK VÉLEMÉNYEK A PARKHASZNÁLATRÓL PARKFENNTARTÁS, PARKKEZELÉS BUDAPEST KÖZPARKJAIRÓL ÁLTALÁBAN O l d a l :

3 1. FŐBB EREDMÉNYEK A Vérmezőt alapvetően a környékbeli lakosok használják napi vagy heti többszöri rendszerességgel. A legtöbben sétálni, pihenni, illetve sportolni jönnek a parkba, de nagyon sok közeli lakó kutya sétáltatóként használja a parkot. Nem jellemző, hogy családi programot szervezzenek a Vérmezőre, annak ellenére, hogy a Mikó utcai játszótér biztonságos és jól felszerelt terület a gyerekeknek. A táblázatokból és diagramokból kiderül, hogy a parklátogatók biztonságérzete évről évre csökken, ahogy a kábítószeresek és a hajléktalanok száma nő. Ebből egyértelműen következtethető, hogy az emberek a köztisztasággal sincsenek alapvetően megelégedve, és a növekvő vandalizmusnak köszönhetően a parkberendezési tárgyak állapota javításra szorul. Alapvetően a növényekkel és a gondozottsággal meg vannak elégedve az emberek, viszont hiányolnak olyan lényegi dolgokat, mint az illemhely, vagy információs pavilon, esetleg sportszer kölcsönző. A környékbeliek és a rendszeresen idelátogatók szeretik a Vérmezőt, viszont kétségtelen, hogy az idő múlásának köszönhetően és a parkot életvitelszerűen használók miatt veszített vonzerejéből. 3 O l d a l :

4 2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Vérmező Krisztinaváros közparkja, alatta folyik az Ördög-árok a park a patak hordalékos lapályaként jött létre. A Vérmező története a XV. században kezdődött, mikor a terülten a Logod elnevezésű falu állt. A törökök kiűzése után úgynevezett glacis, vagyis a védelem részére kilövést biztosító sík terület lett ben a terület a várfalat védő katonai övezet lett, majd 1784-ben megszüntették a glacist és a katonai övezet helyét kaszáló váltotta fel, ekkor már Generális rétnek hívták. Jelenlegi nevét Martinovics Ignác és társai itteni kivégzéséről kapta egyes források szerint. A Vérmezőt először 1820 körül parkosították, később ismét katonai terület lett, a két világháború között pedig lovas pálya működött a területen. A II. világháború idején repülőgép felszálló pályának használták a parkot, ebből kifolyólag a háború befejeztével repülőgép roncsok borították a lapályt. Jelenlegi formáját a park a háború után nyerte el a terület parkosítását 1948-ban kezdték el. A Vérmezőn megtalálhatók a budapesti parkok gyakori fafajai, juharok, kőrisek, nyárfák, japánakácok hársak, szilfák, bükk, tölgy, az örökzöldek közül találkozunk tiszafákkal, hamisciprusokkal, ezüst és sima fenyőkkel, tujákkal, szerb luccal és atlasz-cédrussal. Az Attila út felöli oldalon között telepítették az úgynevezett Vérmezői sétányt. A sétány mellett jelenleg kerékpárút is halad. A Nemzetközi Gyermekévben 1979-ben Hetessy Józsefné különleges változatos játszóteret alkotott a Mikó utca felöli oldalon. Ezt 1996-ban felújították és bekerekítették. A játszótér egyik nevezetessége Kiss István szitakötős csobogója, melyről Szitakötő játszótérnek nevezték el. A játszótér melletti magasabb részt évekkel ezelőtt újították fel, ennek a felújításnak a terveit a Főkert Tervezési Stúdió (Szalkai Adrienne) készítette. A közelmúltban pedig átadták a Vérmezőn Magyarország legmodernebb és legkörnyezettudatosabb kerékpáros pihenőjét. 4 O l d a l :

5 3. A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJA Budapest közterületeinek megítélése szempontjából a kiemelt zöldterületek, közparkok, játszóterek állapota meghatározó jelentőségű. A közcélú zöldterületek környezetvédelmi, idegenforgalmi szerepe jelentős mértékben felértékelődött. A közterületek szociális jelentősége ugrásszerűen megnőtt az utóbbi években. Munkánk eredményes és a parkok fenntartására fordított összegek optimálisabb felhasználásához elengedhetetlen a lakosság elégedettségének, igényeinek felmérése. Közszolgáltatási Szerződésünk értelmében évente két helyszínen végzünk idén a Vérmezőn valamint az II. János Pál téren - a kezelésünkben levő meghatározó, nagy látogatottságú közparkban felmérést, melyet aztán írásban is kiértékelünk. Mind számunkra, mind a döntéshozók számára a közvélemény kutatás eredményeinek ismerete alapvetően elengedhetetlen az éves költségvetések tervezéséhez, a parkokban a súlyponti feladatok megfogalmazásához, illetve a hosszabb távra vonatkozó fejlesztési programok és zöldterületi stratégiák összeállításához. Jelen adatfelvétel a kutatás első hulláma. Amennyiben a Vérmező zöldterületi fejlesztése megtörténik, a felújítás eredményének (imázs változás, látogatottság, általános elégedettség stb.) méréséhez vagyis a kutatás további hullámaihoz mostani adatfelvételünk szolgáltat majd összehasonlítási alapot. Társaságunk célja a felmérési lap folyamatos átdolgozása, az éppen aktuális helyzetnek megfelelő átalakítása, hogy a kapott információk feldolgozása segítségével a leghatékonyabban tudjuk javítani a közfeladat ellátásának minőségét. A kutatás főbb témakörei a következők voltak: Parklátogatási szokások Szabadidőtöltés a területen A Vérmező kedveltsége előnyök/hátrányok Parkhasználati, berendezési/létesítményi vélemények Tulajdonosra, kezelőre vonatkozó kérdések 5 O l d a l :

6 4. A KUTATÁS MÓDSZERTANA Az adatfelvétel standard kérdőívvel, kérdezőbiztosok segítségével, a helyszínen történt. A teljes, reprezentatív minta 500 főt tett ki. A mintába a 14 éves vagy ennél idősebb éppen a parkot látogató személyek kerülhettek be. A megkérdezettek véletlenszerűen kerültek a mintába. A mintanagyságból fakadó statisztikai hibahatár a teljes mintára vonatkozóan ±3,1% Táblázatainkban, ábráinkon leggyakrabban a megkérdezettek válaszainak megoszlását (%) illetve a ötfokú skálák átlagait mutatjuk meg. 6 O l d a l :

7 Demográfiai adatok feldolgozása 5. PARKLÁTOGATÓI SZOKÁSOK A megkérdezettek 98 %-a a fővárosból, 1 %-a Pest megyéből érkezik ugyancsak 1% a Budapesthez közeli nagyobb városokból érkezik. A Vérmezőt látogatók kerületi megoszlása kevésbé széleskörű, megközelítőleg 70%-uk jellemzően az I, II, XII. kerületből érkezik. Jól látható, hogy a parkot jellemzően a környéken lakók látogatják, lakóövezeti park funkciót tölt be. A kérdezettek 60 %-a közép, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A látogatók 33 %-a tanuló, 18 %-a állami alkalmazott, köztisztviselő, közalkalmazott, s 14 %-a nyugdíjas. A területet 60 %-ban a fiatalok, fiatal középkorúak látogatják. A minta összetétele I. A kérdezett neme: nő 51,0% férfi 49,0% A kérdezett életkora: % % felett 12% Nem válaszolt 1% A kérdezett iskolai végzettsége: 8 általános vagy kevesebb 16% szakmunkásképző 12% szakközépiskola gimnázium 24% főiskola, egyetem 26% Nem válaszolt 2% A kérdezett kereseti státusza: alkalmazott magáncégnél 12% állami alkalmazott, közalkalmazott, köztisztviselő 18% egyéni vállalkozó 6% társas vállalkozás 4% háztartásbeli 4% munkanélküli 6% nyugdíjas 14% tanuló 33% egyéb inaktív 2% 7 O l d a l :

8 6. PARKLÁTOGATÁSI SZOKÁSOK A Vérmezőt vagy Generális rétet, ahogy azt az 1700-as évek végén nevezték, először az as években parkosították. Később katonai gyakorlótérnek használták. Jelenlegi formáját a második világháború után nyerte el. Ekkor a füves területeken még csak néhány fa állt itt-ott a mező szélén majd 1948-ban hozzáfogtak a parkosításához. Faállománya ezért aránylag fiatal, de változatos. A napjainkra karakterét vesztett közpark lehetséges felújításakor elengedhetetlen lesz a tér újraszervezése, határozott, áttekinthető parkszerkezet kialakítása. A parkot északról és délről városias, keletről nagyvárosias, jellemzően zártsorú lakóövezet veszi körül, ezért nem meglepő, hogy a parkot elsősorban a környék lakói látogatják. A Vérmezőt a parklátogatók közel fele, mintegy 46% pihenésre, sétálásra, használja 2-uk pedig sportolásra. A társas kapcsolatok építése és a kutyasétáltatás azonos arányban oszlik meg a Vérmező látogatói között. Meglepő adat viszont, hogy a parkban található játszótér ellenére, a gyerekekkel játszani választ elenyészően kevesen adták. A látogatók leginkább barátaikkal, kutyáikkal vagy egyedül látogatják a parkot, ritkábban fordul elő, hogy családi programként választják. A válaszadók több mint fele naponta vagy legalábbis hetente többször látogatja a Vérmezőt, s a zöldterületet látogatók 48 %-a ezt inkább hétköznap teszi. Egy-egy látogatás a év közötti fiataloknál (78%) illetve jellemzően az éves korosztály esetében egy-két órát vesz igénybe. Ezekből a számadatokból is látszik, hogy a látogatók többsége munka utáni, könnyed, egészségmegőrző programként jár a parkba. Milyen gyakran jár a parkba? havonta ritkábban 4% kéthetente naponta 27% hetente 2 hetente többször 29% 8 O l d a l :

9 A válaszadók elenyésző százaléka tölt 4 óránál többet a Vérmezőn. A számok alapján a Vérmező nem felel meg a mai kor elvárásainak, fejlesztésre, új koncepcióra van szüksége, ahhoz hogy az emberek hosszabb időt a parkba töltsenek. Alkalmanként mennyi időt? 4 óránál többet 3% 1 óránál kevesebbet 16% 2-4 órát 1-2 órát 61% Társaságunk célkitűzése, hogy tekintet nélkül arra, ki milyen időközönként látogatja, és mennyi időt tölt a Vérmezőn a zöldterülettel, illetve a parkberendezési tárgyakkal a lehető legnagyobb mértékben elégedett legyen. Hétköznap vagy hétvégén jár a parkba? 50% 40% inkább hétköznap inkább hétvégén kizárólag hétköznap kizárólag hétvégén 9 O l d a l :

10 A vizsgálatból kiderül, hogy a Vérmezőre közel egyelő arányba járnak barátokkal, valamint egyedül a látogatók. A válaszadók mindössze -a jön családdal kikapcsolódni a parkba, amiből ugyancsak azt a következtetést lehet levonni, hogy a park és környezete nem alkalmas a hosszabb távú ott tartózkodásra. Kivel szokott a parkba látogatni? 3 38% barátokkal 12% munkatársakkal családdal párjával egyedül 10 O l d a l :

11 7. SZABADIDŐTÖLTÉS A VÉRMEZŐN A parkba látogatók többsége sportolni, vagy sétálni, pihenni jár a Vérmezőre, de közkedvelt terület lett a kutyasétáltatók számára is. Milyen céllal jön? redezvényekre 3% Egyéb kutyát sétáltatni 14% találkozni másokkal 1 sétálni, pihenni sportolni 26% dolgozni 7% A sportolni járók %-a magasabb a többi nagyparkéhoz képest. (a Népligetbe a 2010-es kimutatás alapján csupán 10,8 % jár sportolni) Területi adottságok miatt a sportolók 38%-a az egyéni testmozgást választja. Amennyiben sportolni jön a parkba, akkor milyen sportot űz? 40% % 6. A Vérmező kedveltsége 11 O l d a l :

12 ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK A Vérmező vonatkozásában elmondható, hogy a válaszadók közepesen elégedettek, vagy egyáltalán nem elégedettek. A táblázat alapján kiderül, hogy a parklátogatók közel 60% nem érzi magát biztonságban a hajléktalanok jelenléte és a parkban egyre nagyobb mértékben elszaporodó kábítószer fogyasztás miatt. Hosszútávon mindenképpen érdemes a közbiztonság kérdéskör lehetséges megoldásainak felkutatásával is foglalkozni, bár a közbiztonság javítása nem tartozik társaságunk hatáskörébe. A leginkább fejlesztendő területek az útburkolatok javítása, információs táblák kihelyezése, ivókutak telepítése. Vélemények Nagyon elégedetlen Inkább elégedetlen Elégedett is meg nem is Inkább elégedett Nagyon elégedett Közbiztonság 32% 33% Köztisztaság 12% 29% 38% 17% 4% Parklátogatói szokások % 14% Növényállomány 3% 14% 36% 21% Parkberendezések állapota 9% 26% 28% 7% Utak, burkolatok állapota 1 23% 36% 6% Játszószerek 3% 7% 23% 4 22% A válaszadók nem tetszési listájának második helyén a kutyapiszok jelenléte áll, miközben ez a nem megfelelő kutyasétáltatásból adódik, melyet maguk a látogatók okoznak. További 21%-uk szemetesnek, koszosnak találja a parkot, mely sajnos szintén a nem megfelelő parklátogatási szokásokra, viselkedésre vezethető vissza. Pozitív eredmény, hogy az elégedetlenségi listán csupán a parkberendezési tárgyakat említik meg a válaszadók. A megkérdezettek többsége a friss levegő miatt jön a Vérmezőre, sokak a növények és a természet adta nyugalmat kedvelik, ezután a legkedveltebb parki tulajdonság a csend volt a válaszadók körében. A válaszadók semmilyen épített elemet nem jelöltek meg kiemelkedően pozitívnak a parkban, sajnos a játszóteret sem. 12 O l d a l :

13 8. A VÉRMEZŐ KEDVELTSÉGE A megkérdezettek 64 %-át pozitívan befolyásolná a parklátogatási szokásaiban egy lehetséges felújítás, korszerűsítés. Legtöbben az életvitelszerű parkhasználókat tiltanák ki a Vérmezőből, amit azt egy előző diagramon látható. Ennek ellenére a megkérdezettek 53%-a nem ért egyet, sőt felháborítónak tartaná a parkok bekerítését. Egy felújítást követően a válaszadók 30 % gyakrabban, több időt töltene a parkban, illetve további 15 % válaszolta azt, hogy más tevékenységet is végezne, valamint további 8 % másokat, több embert is hívna. Ez alapján elmondható, hogy a terület fejlesztése után valószínűleg nagyobb népszerűségnek örvendene a Vérmező. Véleménye szerint mi az, ami leginkább felújításra szorul? A válaszadók 48 %-a válaszolta erre a kérdésre azt, hogy a parkberendezési tárgyak felújítására lenne a legnagyobb szükség. A Vérmezőn található padok száma és állapota valóban nem megfelelő, a kihelyezett kukák mennyiség sem elegendő a válaszok alapján. A 2013-as évben átadott kerékpáros pihenő, valamelyest javít a Vérmező megítélésén és csak remélni tudjuk, hogy a 2014-es felmérésben nem lesz a felújításra szoruló parkberendezések vagy utcabútorok listáján. Véleménye szerint mi az, ami leginkább felújításra szorul? 50% 40% 0% játszóeszközök növényállomány parkberendezési tárgyak utak, útburkolatok 13 O l d a l :

14 A válaszadók 23 %-a nem elégedett a növények állapotával. Pedig a Vérmező növény állománya viszonylag fiatalnak mondható. Az utak, útburkolatok állapotával a válaszadók 35 % nem elégedett a 14%-uk pedig a játszóeszközöket újítaná fel. Véleménye szerint mi az a parki elem, ami hiányzik, vagy túl kevés? A leginkább hiányolt parki elemek a Vérmezőn a cserje, örökzöld, a több virágágyás. A parkberendezési tárgyak közül a padokat (19 %) és a szemeteskukákat (12 %) hiányolják a leginkább, mely igény minden nagyparkunk esetében felmerül. A válaszadók 24%-a jó minőségű szilárd burkolatokat hiányolja a parkból a megkérdezettek közel fele pedig ivókutakat szeretne látni a parkban. Véleménye szerint mi az a parki elem, ami hiányzik, vagy túl kevés? 50% 40% 0% Véleménye szerint mi az a létesítmény, ami hiányzik, vagy túl kevés? A legtöbben a válaszadók 51%-a a nyilvános illemhelyek hiányát említette. Sokaknak hiányzik egy információs pavilon, büfé, sportszerkölcsönző, elsősegély nyújtóhely. Többen szeretnék, ha rendőrőrse is lenne a Vérmezőnek, ami a hajléktalanok nagyszámú megjelenésének köszönhető, s a közbiztonságot érintő diagramon látható. 14 O l d a l :

15 9. VÉLEMÉNYEK A PARKHASZNÁLATRÓL Mi a véleménye a parkban tartott rendezvényekről/ szórakozóhelyekről? A Vérmezőn a többi nagyparkhoz képest nagyon kevés rendezvényt szerveznek, leginkább szűk körű megemlékezéseket tartanak, illetve itt rendezik meg az I. kerületi cserkészek az évenkénti Cserkész napot, ezért nem meglepő, hogy a válaszadók 38 %-a közömbös a kérdést illetően, 31 % viszont örül neki, mivel jó program lehetőségnek tartja, tartaná. Mi a véleménye a parkban tartott rendezvényekről? 4 40% % 31% örülök, mert jó programlehetőség 38% közömbös vagyok a kérdést illetően 27% nem örülök, mert sok a rongálás, szemetelés a rendezvények miatt 4% nem örülök, mert zavarnak szabadidős tevékenységemben 15 O l d a l :

16 Mi a véleménye a kutyák jelenlétéről a parkban? A Vérmező igazi kutya paradicsomnak számít, a környékbeli ebtartók előszeretettel viszik kedvenceiket a vérmezői füves területre. A kutyások elterjedésének az az oka, hogy a játszóteret leszámítva nincs semmilyen közösségi tér vagy létesítmény, ami megzavarná a kutyák szabad rohangálását a területen. Sajnos legtöbb esetben a nem kulturált kutyatartás következménye ott marad a gyepen. A kérdőívből is kiderül, hogy alapvetően a kutyák jelenléte sokkal kevesebb parkhasználót zavar, mint az, hogy a kutyapiszkot a gazdik nem takarítják el maguk után. A megoldást a valószínűleg a felelősségteljes és kulturált ebtartás elterjedése, valamint a nagyobb és jobban felszerelt kutyafuttatók kialakítása jelentené, de pozitív változást lehetne elérni több és/vagy speciális kutyapiszok gyűjtő kihelyezésével. Mi a véleménye a kutyák jelenlétéről a parkban? zavarnak a szabadidőm eltöltésében 4% nem tartom helyesnek a kutyapiszok miatt 41% helyesnek tartom a parkban való kutyasétáltatást 38% közömbös vagyok a kérdést illetően 16% 16 O l d a l :

17 11. PARKFENNTARTÁS, PARKKEZELÉS Tudja-e Ön, hogy kinek a tulajdonában van ez a park? Csak úgy, mint a legtöbb park esetében a Vérmező tulajdonosával sem volt tisztában a legtöbb válaszoló. Az eredmények csaknem megegyeznek a 2012-es évi Vérmezőn végzett kutatáséval, mely szerint a válaszadók közel fele elmondta, hogy nem tudja kinek a tulajdonában van a park. Elenyésző százalék tudta a helyes választ és 40% adott rossz választ a kérdésre. Tudja-e Ön, hogy mely szervezet végzi itt a parkfenntartást? A megkérdezettek válaszai alapján, (402 válaszadóból 262 helyesen válaszolt) az emberek több mint fele tisztában van azzal, hogy a Vérmező parkfenntartási feladatait a FŐKERT végzi. 17 O l d a l :

18 BUDAPEST KÖZPARKJAIRÓL ÁLTALÁBAN: A lenti diagramokon jól látható, hogy a válaszadók egy 10-es skálán adható pontszámok alapján általánosságban elégedettek Budapest közparkjaival. Érdekes, hogy a legpozitívabb megítélése a lakosság környezettudatosságának van, holott az eddig kapott eredmények, illetve az általános parkhasználói viselkedések Társaságunk számára nem ezt mutatják. Társaságunk számára pozitívum, hogy a második helyezett azok a játszóterek. Ez az eredmény betudható, a már említett tavalyi felújítási munkálatoknak. Mint ahogyan az egész vizsgálat során, általánosságban is a köztisztasággal, illetve a közbiztonsággal vannak a válaszadók a legkevésbé megelégedve. Kifejezetten örvendetes, hogy az idei évben is emelkedett azon parklátogatók száma, akik szerint a budapesti parkok, zöldterületek állapota kifejezetten javul. Közbiztonság Köztisztaság 2 1 7% 16% 11% 13% 6% 4% 2% 1% 2 1 1% 8% 19% 22% 18% 1% 0% 0% % Játszóterek Környezet tudatosság 2 27% 23% 12% 11% 40% 24% 1 0% 13% 1% 4% 0% 2% % 12% 22% 18% 9% 4% 2% 1% 1% 7% O l d a l :

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében A primer adatgyűjtés kiértékelése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Pályázati azonosító: TÁMOP- 6.1.2-11/1/-2012-0772 Pályázat címe: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programoklokális

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT MEGALAPOZANDÓ KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2014. DECEMBER TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 3 1. A kutatás célja... 5 2. Részletes

Részletesebben

A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben

A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben Kutatási jelentés Készült az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából. Budapest, 2003. július

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Interdiszciplináris Kritérium Rendszer Kérdések katalógusa Helyi szint

Interdiszciplináris Kritérium Rendszer Kérdések katalógusa Helyi szint A segítséget nyújt az Interdiszciplináris Kritérium Rendszer alkalmazásához. Tartalmazza az ICC-ben található kérdéseket, melyek a zöldterület értékeléséhez szükségesek. A kérdések alapján összeállítható

Részletesebben

AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012.

AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012. AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012. TURISZTIKAI HATÁSVIZSGÁLAT VENDÉGKÖRELEMZÉS ÉS VENDÉGELÉGEDETTSÉG MÉRÉS 1 Készítette: SUPER GUIDE Bt. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3 2. Az egri és Eger környéki vendégek által

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Kommentek megítélése. Elemzés

Kommentek megítélése. Elemzés Kommentek megítélése Elemzés 2012 Kommentek jelentősége Komment kifejezés ismertsége A kommentek, a kommentelés megkerülhetetlen jelensége a világhálónak: a rendszeresen internetezők döntő többsége, 82,2

Részletesebben

Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében 2014- ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok

Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében 2014- ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében 2014- ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok 2014 februárjában az iskola tanulói körében igény- és elégedettségvizsgálatot

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló -

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából

Részletesebben

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 KID.COMM A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A célcsoport jellemzői... 5 Szociodemográfiai jellemzők... 5 Pszichografikus jellemzők... 6 3. Érdeklődés és informálódás...

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

Kerek Perec tanulmányok I. Munkaerő-piaci helyzetfelmérés Perecesen Bán Dávid-Darázs Richárd

Kerek Perec tanulmányok I. Munkaerő-piaci helyzetfelmérés Perecesen Bán Dávid-Darázs Richárd Kerek Perec tanulmányok I. Munkaerő-piaci helyzetfelmérés Perecesen Bán Dávid-Darázs Richárd A kutatás általános céljai A távlati cél Pereces kulturális és közvetve gazdasági életének fellendítése, perecesi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA BUDAPEST, 1995 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának Társadalmi szervezetek

Részletesebben

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá Kapocs Ifjúsági Önsegító Szolgálat Budapest, 1995. A tanulmány a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat önkéntes munkatársai által végzett vizsgálat

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Tata város szociális térképe. Pataki Gergely Hubik Mónika Mitnyik József Ányos Lívia

Tata város szociális térképe. Pataki Gergely Hubik Mónika Mitnyik József Ányos Lívia Tata város szociális térképe 2014 Pataki Gergely Hubik Mónika Mitnyik József Ányos Lívia Tartalom 1. A szociális térkép és módszertana... 3 2. Tata a számok tükrében... 6 3. A Tatán élő időskorúak felmérése...

Részletesebben