Elégedettség vizsgálat I. kerület - Vérmező Főkert Nonprofit Zrt. Erdélyi Krisztina

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elégedettség vizsgálat I. kerület - Vérmező 2013. Főkert Nonprofit Zrt. Erdélyi Krisztina 2013.12.30."

Átírás

1 Elégedettség vizsgálat I. kerület - Vérmező Főkert Nonprofit Zrt. Erdélyi Krisztina

2 Tartalomjegyzék 1. FŐBB EREDMÉNYEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI A KUTATÁS MÓDSZERTANA PARKLÁTOGATÁSI SZOKÁSOK SZABADIDŐTÖLTÉS A VÉRMEZŐN A VÉRMEZŐ KEDVELTSÉGE ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK VÉLEMÉNYEK A PARKHASZNÁLATRÓL PARKFENNTARTÁS, PARKKEZELÉS BUDAPEST KÖZPARKJAIRÓL ÁLTALÁBAN O l d a l :

3 1. FŐBB EREDMÉNYEK A Vérmezőt alapvetően a környékbeli lakosok használják napi vagy heti többszöri rendszerességgel. A legtöbben sétálni, pihenni, illetve sportolni jönnek a parkba, de nagyon sok közeli lakó kutya sétáltatóként használja a parkot. Nem jellemző, hogy családi programot szervezzenek a Vérmezőre, annak ellenére, hogy a Mikó utcai játszótér biztonságos és jól felszerelt terület a gyerekeknek. A táblázatokból és diagramokból kiderül, hogy a parklátogatók biztonságérzete évről évre csökken, ahogy a kábítószeresek és a hajléktalanok száma nő. Ebből egyértelműen következtethető, hogy az emberek a köztisztasággal sincsenek alapvetően megelégedve, és a növekvő vandalizmusnak köszönhetően a parkberendezési tárgyak állapota javításra szorul. Alapvetően a növényekkel és a gondozottsággal meg vannak elégedve az emberek, viszont hiányolnak olyan lényegi dolgokat, mint az illemhely, vagy információs pavilon, esetleg sportszer kölcsönző. A környékbeliek és a rendszeresen idelátogatók szeretik a Vérmezőt, viszont kétségtelen, hogy az idő múlásának köszönhetően és a parkot életvitelszerűen használók miatt veszített vonzerejéből. 3 O l d a l :

4 2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Vérmező Krisztinaváros közparkja, alatta folyik az Ördög-árok a park a patak hordalékos lapályaként jött létre. A Vérmező története a XV. században kezdődött, mikor a terülten a Logod elnevezésű falu állt. A törökök kiűzése után úgynevezett glacis, vagyis a védelem részére kilövést biztosító sík terület lett ben a terület a várfalat védő katonai övezet lett, majd 1784-ben megszüntették a glacist és a katonai övezet helyét kaszáló váltotta fel, ekkor már Generális rétnek hívták. Jelenlegi nevét Martinovics Ignác és társai itteni kivégzéséről kapta egyes források szerint. A Vérmezőt először 1820 körül parkosították, később ismét katonai terület lett, a két világháború között pedig lovas pálya működött a területen. A II. világháború idején repülőgép felszálló pályának használták a parkot, ebből kifolyólag a háború befejeztével repülőgép roncsok borították a lapályt. Jelenlegi formáját a park a háború után nyerte el a terület parkosítását 1948-ban kezdték el. A Vérmezőn megtalálhatók a budapesti parkok gyakori fafajai, juharok, kőrisek, nyárfák, japánakácok hársak, szilfák, bükk, tölgy, az örökzöldek közül találkozunk tiszafákkal, hamisciprusokkal, ezüst és sima fenyőkkel, tujákkal, szerb luccal és atlasz-cédrussal. Az Attila út felöli oldalon között telepítették az úgynevezett Vérmezői sétányt. A sétány mellett jelenleg kerékpárút is halad. A Nemzetközi Gyermekévben 1979-ben Hetessy Józsefné különleges változatos játszóteret alkotott a Mikó utca felöli oldalon. Ezt 1996-ban felújították és bekerekítették. A játszótér egyik nevezetessége Kiss István szitakötős csobogója, melyről Szitakötő játszótérnek nevezték el. A játszótér melletti magasabb részt évekkel ezelőtt újították fel, ennek a felújításnak a terveit a Főkert Tervezési Stúdió (Szalkai Adrienne) készítette. A közelmúltban pedig átadták a Vérmezőn Magyarország legmodernebb és legkörnyezettudatosabb kerékpáros pihenőjét. 4 O l d a l :

5 3. A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJA Budapest közterületeinek megítélése szempontjából a kiemelt zöldterületek, közparkok, játszóterek állapota meghatározó jelentőségű. A közcélú zöldterületek környezetvédelmi, idegenforgalmi szerepe jelentős mértékben felértékelődött. A közterületek szociális jelentősége ugrásszerűen megnőtt az utóbbi években. Munkánk eredményes és a parkok fenntartására fordított összegek optimálisabb felhasználásához elengedhetetlen a lakosság elégedettségének, igényeinek felmérése. Közszolgáltatási Szerződésünk értelmében évente két helyszínen végzünk idén a Vérmezőn valamint az II. János Pál téren - a kezelésünkben levő meghatározó, nagy látogatottságú közparkban felmérést, melyet aztán írásban is kiértékelünk. Mind számunkra, mind a döntéshozók számára a közvélemény kutatás eredményeinek ismerete alapvetően elengedhetetlen az éves költségvetések tervezéséhez, a parkokban a súlyponti feladatok megfogalmazásához, illetve a hosszabb távra vonatkozó fejlesztési programok és zöldterületi stratégiák összeállításához. Jelen adatfelvétel a kutatás első hulláma. Amennyiben a Vérmező zöldterületi fejlesztése megtörténik, a felújítás eredményének (imázs változás, látogatottság, általános elégedettség stb.) méréséhez vagyis a kutatás további hullámaihoz mostani adatfelvételünk szolgáltat majd összehasonlítási alapot. Társaságunk célja a felmérési lap folyamatos átdolgozása, az éppen aktuális helyzetnek megfelelő átalakítása, hogy a kapott információk feldolgozása segítségével a leghatékonyabban tudjuk javítani a közfeladat ellátásának minőségét. A kutatás főbb témakörei a következők voltak: Parklátogatási szokások Szabadidőtöltés a területen A Vérmező kedveltsége előnyök/hátrányok Parkhasználati, berendezési/létesítményi vélemények Tulajdonosra, kezelőre vonatkozó kérdések 5 O l d a l :

6 4. A KUTATÁS MÓDSZERTANA Az adatfelvétel standard kérdőívvel, kérdezőbiztosok segítségével, a helyszínen történt. A teljes, reprezentatív minta 500 főt tett ki. A mintába a 14 éves vagy ennél idősebb éppen a parkot látogató személyek kerülhettek be. A megkérdezettek véletlenszerűen kerültek a mintába. A mintanagyságból fakadó statisztikai hibahatár a teljes mintára vonatkozóan ±3,1% Táblázatainkban, ábráinkon leggyakrabban a megkérdezettek válaszainak megoszlását (%) illetve a ötfokú skálák átlagait mutatjuk meg. 6 O l d a l :

7 Demográfiai adatok feldolgozása 5. PARKLÁTOGATÓI SZOKÁSOK A megkérdezettek 98 %-a a fővárosból, 1 %-a Pest megyéből érkezik ugyancsak 1% a Budapesthez közeli nagyobb városokból érkezik. A Vérmezőt látogatók kerületi megoszlása kevésbé széleskörű, megközelítőleg 70%-uk jellemzően az I, II, XII. kerületből érkezik. Jól látható, hogy a parkot jellemzően a környéken lakók látogatják, lakóövezeti park funkciót tölt be. A kérdezettek 60 %-a közép, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A látogatók 33 %-a tanuló, 18 %-a állami alkalmazott, köztisztviselő, közalkalmazott, s 14 %-a nyugdíjas. A területet 60 %-ban a fiatalok, fiatal középkorúak látogatják. A minta összetétele I. A kérdezett neme: nő 51,0% férfi 49,0% A kérdezett életkora: % % felett 12% Nem válaszolt 1% A kérdezett iskolai végzettsége: 8 általános vagy kevesebb 16% szakmunkásképző 12% szakközépiskola gimnázium 24% főiskola, egyetem 26% Nem válaszolt 2% A kérdezett kereseti státusza: alkalmazott magáncégnél 12% állami alkalmazott, közalkalmazott, köztisztviselő 18% egyéni vállalkozó 6% társas vállalkozás 4% háztartásbeli 4% munkanélküli 6% nyugdíjas 14% tanuló 33% egyéb inaktív 2% 7 O l d a l :

8 6. PARKLÁTOGATÁSI SZOKÁSOK A Vérmezőt vagy Generális rétet, ahogy azt az 1700-as évek végén nevezték, először az as években parkosították. Később katonai gyakorlótérnek használták. Jelenlegi formáját a második világháború után nyerte el. Ekkor a füves területeken még csak néhány fa állt itt-ott a mező szélén majd 1948-ban hozzáfogtak a parkosításához. Faállománya ezért aránylag fiatal, de változatos. A napjainkra karakterét vesztett közpark lehetséges felújításakor elengedhetetlen lesz a tér újraszervezése, határozott, áttekinthető parkszerkezet kialakítása. A parkot északról és délről városias, keletről nagyvárosias, jellemzően zártsorú lakóövezet veszi körül, ezért nem meglepő, hogy a parkot elsősorban a környék lakói látogatják. A Vérmezőt a parklátogatók közel fele, mintegy 46% pihenésre, sétálásra, használja 2-uk pedig sportolásra. A társas kapcsolatok építése és a kutyasétáltatás azonos arányban oszlik meg a Vérmező látogatói között. Meglepő adat viszont, hogy a parkban található játszótér ellenére, a gyerekekkel játszani választ elenyészően kevesen adták. A látogatók leginkább barátaikkal, kutyáikkal vagy egyedül látogatják a parkot, ritkábban fordul elő, hogy családi programként választják. A válaszadók több mint fele naponta vagy legalábbis hetente többször látogatja a Vérmezőt, s a zöldterületet látogatók 48 %-a ezt inkább hétköznap teszi. Egy-egy látogatás a év közötti fiataloknál (78%) illetve jellemzően az éves korosztály esetében egy-két órát vesz igénybe. Ezekből a számadatokból is látszik, hogy a látogatók többsége munka utáni, könnyed, egészségmegőrző programként jár a parkba. Milyen gyakran jár a parkba? havonta ritkábban 4% kéthetente naponta 27% hetente 2 hetente többször 29% 8 O l d a l :

9 A válaszadók elenyésző százaléka tölt 4 óránál többet a Vérmezőn. A számok alapján a Vérmező nem felel meg a mai kor elvárásainak, fejlesztésre, új koncepcióra van szüksége, ahhoz hogy az emberek hosszabb időt a parkba töltsenek. Alkalmanként mennyi időt? 4 óránál többet 3% 1 óránál kevesebbet 16% 2-4 órát 1-2 órát 61% Társaságunk célkitűzése, hogy tekintet nélkül arra, ki milyen időközönként látogatja, és mennyi időt tölt a Vérmezőn a zöldterülettel, illetve a parkberendezési tárgyakkal a lehető legnagyobb mértékben elégedett legyen. Hétköznap vagy hétvégén jár a parkba? 50% 40% inkább hétköznap inkább hétvégén kizárólag hétköznap kizárólag hétvégén 9 O l d a l :

10 A vizsgálatból kiderül, hogy a Vérmezőre közel egyelő arányba járnak barátokkal, valamint egyedül a látogatók. A válaszadók mindössze -a jön családdal kikapcsolódni a parkba, amiből ugyancsak azt a következtetést lehet levonni, hogy a park és környezete nem alkalmas a hosszabb távú ott tartózkodásra. Kivel szokott a parkba látogatni? 3 38% barátokkal 12% munkatársakkal családdal párjával egyedül 10 O l d a l :

11 7. SZABADIDŐTÖLTÉS A VÉRMEZŐN A parkba látogatók többsége sportolni, vagy sétálni, pihenni jár a Vérmezőre, de közkedvelt terület lett a kutyasétáltatók számára is. Milyen céllal jön? redezvényekre 3% Egyéb kutyát sétáltatni 14% találkozni másokkal 1 sétálni, pihenni sportolni 26% dolgozni 7% A sportolni járók %-a magasabb a többi nagyparkéhoz képest. (a Népligetbe a 2010-es kimutatás alapján csupán 10,8 % jár sportolni) Területi adottságok miatt a sportolók 38%-a az egyéni testmozgást választja. Amennyiben sportolni jön a parkba, akkor milyen sportot űz? 40% % 6. A Vérmező kedveltsége 11 O l d a l :

12 ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK A Vérmező vonatkozásában elmondható, hogy a válaszadók közepesen elégedettek, vagy egyáltalán nem elégedettek. A táblázat alapján kiderül, hogy a parklátogatók közel 60% nem érzi magát biztonságban a hajléktalanok jelenléte és a parkban egyre nagyobb mértékben elszaporodó kábítószer fogyasztás miatt. Hosszútávon mindenképpen érdemes a közbiztonság kérdéskör lehetséges megoldásainak felkutatásával is foglalkozni, bár a közbiztonság javítása nem tartozik társaságunk hatáskörébe. A leginkább fejlesztendő területek az útburkolatok javítása, információs táblák kihelyezése, ivókutak telepítése. Vélemények Nagyon elégedetlen Inkább elégedetlen Elégedett is meg nem is Inkább elégedett Nagyon elégedett Közbiztonság 32% 33% Köztisztaság 12% 29% 38% 17% 4% Parklátogatói szokások % 14% Növényállomány 3% 14% 36% 21% Parkberendezések állapota 9% 26% 28% 7% Utak, burkolatok állapota 1 23% 36% 6% Játszószerek 3% 7% 23% 4 22% A válaszadók nem tetszési listájának második helyén a kutyapiszok jelenléte áll, miközben ez a nem megfelelő kutyasétáltatásból adódik, melyet maguk a látogatók okoznak. További 21%-uk szemetesnek, koszosnak találja a parkot, mely sajnos szintén a nem megfelelő parklátogatási szokásokra, viselkedésre vezethető vissza. Pozitív eredmény, hogy az elégedetlenségi listán csupán a parkberendezési tárgyakat említik meg a válaszadók. A megkérdezettek többsége a friss levegő miatt jön a Vérmezőre, sokak a növények és a természet adta nyugalmat kedvelik, ezután a legkedveltebb parki tulajdonság a csend volt a válaszadók körében. A válaszadók semmilyen épített elemet nem jelöltek meg kiemelkedően pozitívnak a parkban, sajnos a játszóteret sem. 12 O l d a l :

13 8. A VÉRMEZŐ KEDVELTSÉGE A megkérdezettek 64 %-át pozitívan befolyásolná a parklátogatási szokásaiban egy lehetséges felújítás, korszerűsítés. Legtöbben az életvitelszerű parkhasználókat tiltanák ki a Vérmezőből, amit azt egy előző diagramon látható. Ennek ellenére a megkérdezettek 53%-a nem ért egyet, sőt felháborítónak tartaná a parkok bekerítését. Egy felújítást követően a válaszadók 30 % gyakrabban, több időt töltene a parkban, illetve további 15 % válaszolta azt, hogy más tevékenységet is végezne, valamint további 8 % másokat, több embert is hívna. Ez alapján elmondható, hogy a terület fejlesztése után valószínűleg nagyobb népszerűségnek örvendene a Vérmező. Véleménye szerint mi az, ami leginkább felújításra szorul? A válaszadók 48 %-a válaszolta erre a kérdésre azt, hogy a parkberendezési tárgyak felújítására lenne a legnagyobb szükség. A Vérmezőn található padok száma és állapota valóban nem megfelelő, a kihelyezett kukák mennyiség sem elegendő a válaszok alapján. A 2013-as évben átadott kerékpáros pihenő, valamelyest javít a Vérmező megítélésén és csak remélni tudjuk, hogy a 2014-es felmérésben nem lesz a felújításra szoruló parkberendezések vagy utcabútorok listáján. Véleménye szerint mi az, ami leginkább felújításra szorul? 50% 40% 0% játszóeszközök növényállomány parkberendezési tárgyak utak, útburkolatok 13 O l d a l :

14 A válaszadók 23 %-a nem elégedett a növények állapotával. Pedig a Vérmező növény állománya viszonylag fiatalnak mondható. Az utak, útburkolatok állapotával a válaszadók 35 % nem elégedett a 14%-uk pedig a játszóeszközöket újítaná fel. Véleménye szerint mi az a parki elem, ami hiányzik, vagy túl kevés? A leginkább hiányolt parki elemek a Vérmezőn a cserje, örökzöld, a több virágágyás. A parkberendezési tárgyak közül a padokat (19 %) és a szemeteskukákat (12 %) hiányolják a leginkább, mely igény minden nagyparkunk esetében felmerül. A válaszadók 24%-a jó minőségű szilárd burkolatokat hiányolja a parkból a megkérdezettek közel fele pedig ivókutakat szeretne látni a parkban. Véleménye szerint mi az a parki elem, ami hiányzik, vagy túl kevés? 50% 40% 0% Véleménye szerint mi az a létesítmény, ami hiányzik, vagy túl kevés? A legtöbben a válaszadók 51%-a a nyilvános illemhelyek hiányát említette. Sokaknak hiányzik egy információs pavilon, büfé, sportszerkölcsönző, elsősegély nyújtóhely. Többen szeretnék, ha rendőrőrse is lenne a Vérmezőnek, ami a hajléktalanok nagyszámú megjelenésének köszönhető, s a közbiztonságot érintő diagramon látható. 14 O l d a l :

15 9. VÉLEMÉNYEK A PARKHASZNÁLATRÓL Mi a véleménye a parkban tartott rendezvényekről/ szórakozóhelyekről? A Vérmezőn a többi nagyparkhoz képest nagyon kevés rendezvényt szerveznek, leginkább szűk körű megemlékezéseket tartanak, illetve itt rendezik meg az I. kerületi cserkészek az évenkénti Cserkész napot, ezért nem meglepő, hogy a válaszadók 38 %-a közömbös a kérdést illetően, 31 % viszont örül neki, mivel jó program lehetőségnek tartja, tartaná. Mi a véleménye a parkban tartott rendezvényekről? 4 40% % 31% örülök, mert jó programlehetőség 38% közömbös vagyok a kérdést illetően 27% nem örülök, mert sok a rongálás, szemetelés a rendezvények miatt 4% nem örülök, mert zavarnak szabadidős tevékenységemben 15 O l d a l :

16 Mi a véleménye a kutyák jelenlétéről a parkban? A Vérmező igazi kutya paradicsomnak számít, a környékbeli ebtartók előszeretettel viszik kedvenceiket a vérmezői füves területre. A kutyások elterjedésének az az oka, hogy a játszóteret leszámítva nincs semmilyen közösségi tér vagy létesítmény, ami megzavarná a kutyák szabad rohangálását a területen. Sajnos legtöbb esetben a nem kulturált kutyatartás következménye ott marad a gyepen. A kérdőívből is kiderül, hogy alapvetően a kutyák jelenléte sokkal kevesebb parkhasználót zavar, mint az, hogy a kutyapiszkot a gazdik nem takarítják el maguk után. A megoldást a valószínűleg a felelősségteljes és kulturált ebtartás elterjedése, valamint a nagyobb és jobban felszerelt kutyafuttatók kialakítása jelentené, de pozitív változást lehetne elérni több és/vagy speciális kutyapiszok gyűjtő kihelyezésével. Mi a véleménye a kutyák jelenlétéről a parkban? zavarnak a szabadidőm eltöltésében 4% nem tartom helyesnek a kutyapiszok miatt 41% helyesnek tartom a parkban való kutyasétáltatást 38% közömbös vagyok a kérdést illetően 16% 16 O l d a l :

17 11. PARKFENNTARTÁS, PARKKEZELÉS Tudja-e Ön, hogy kinek a tulajdonában van ez a park? Csak úgy, mint a legtöbb park esetében a Vérmező tulajdonosával sem volt tisztában a legtöbb válaszoló. Az eredmények csaknem megegyeznek a 2012-es évi Vérmezőn végzett kutatáséval, mely szerint a válaszadók közel fele elmondta, hogy nem tudja kinek a tulajdonában van a park. Elenyésző százalék tudta a helyes választ és 40% adott rossz választ a kérdésre. Tudja-e Ön, hogy mely szervezet végzi itt a parkfenntartást? A megkérdezettek válaszai alapján, (402 válaszadóból 262 helyesen válaszolt) az emberek több mint fele tisztában van azzal, hogy a Vérmező parkfenntartási feladatait a FŐKERT végzi. 17 O l d a l :

18 BUDAPEST KÖZPARKJAIRÓL ÁLTALÁBAN: A lenti diagramokon jól látható, hogy a válaszadók egy 10-es skálán adható pontszámok alapján általánosságban elégedettek Budapest közparkjaival. Érdekes, hogy a legpozitívabb megítélése a lakosság környezettudatosságának van, holott az eddig kapott eredmények, illetve az általános parkhasználói viselkedések Társaságunk számára nem ezt mutatják. Társaságunk számára pozitívum, hogy a második helyezett azok a játszóterek. Ez az eredmény betudható, a már említett tavalyi felújítási munkálatoknak. Mint ahogyan az egész vizsgálat során, általánosságban is a köztisztasággal, illetve a közbiztonsággal vannak a válaszadók a legkevésbé megelégedve. Kifejezetten örvendetes, hogy az idei évben is emelkedett azon parklátogatók száma, akik szerint a budapesti parkok, zöldterületek állapota kifejezetten javul. Közbiztonság Köztisztaság 2 1 7% 16% 11% 13% 6% 4% 2% 1% 2 1 1% 8% 19% 22% 18% 1% 0% 0% % Játszóterek Környezet tudatosság 2 27% 23% 12% 11% 40% 24% 1 0% 13% 1% 4% 0% 2% % 12% 22% 18% 9% 4% 2% 1% 1% 7% O l d a l :

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. KÖZPARKOK közvélemény-kutatás a XIII. kerületi lakosság körében

KUTATÁSI JELENTÉS. KÖZPARKOK közvélemény-kutatás a XIII. kerületi lakosság körében KUTATÁSI JELENTÉS KÖZPARKOK közvélemény-kutatás a XIII. kerületi lakosság körében 2008 2011 2014 TARTALOM 1 ÖSSZEFOGLALÁS 3 2 BEVEZETÉS 4 3 A MINTA ÖSSZETÉTELE 5 4 VÉLEMÉNYEK A XIII. KERÜLETRŐL 6 5 A PARKBAN

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

A Nehru part és a Bálna jövője közös

A Nehru part és a Bálna jövője közös A Nehru part és a Bálna jövője közös elemzés Készítették: Horváth Áron Madurovicz-Tancsics Tünde Ez a változat lezárva: 2015. augusztus. A tanulmányból csak a forrás megjelölésével idézzen! A Nehru part

Részletesebben

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás Előadó: Erdélyi Krisztina Marketing és Pr csoportvezető Tudta-e Ön a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1867. évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában? a zöldterületek

Részletesebben

Kutatási jelentés 2006. január 22.

Kutatási jelentés 2006. január 22. FÖLDRAJZI MOBILITÁS BUDAPESTEN Kutatási jelentés 00. január. TARTALOMJEGYZÉK. ÖSSZEFOGLALÁS.... A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI.... A KUTATÁS MÓDSZERTANA.... MUNKAHELYRE MENET.... MUNKÁJUK SORÁN VIDÉKRE UTAZÓK

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Szocio-Demográfia A minta felépítése a következő specifikációk szerint: Vidék/ város Nem Születési év Végzettség Egy háztartáson belüli lakosok száma Lakás típusa Foglalkozás

Részletesebben

Interdiszciplináris Kritérium Rendszer Kérdések katalógusa Helyi szint

Interdiszciplináris Kritérium Rendszer Kérdések katalógusa Helyi szint A segítséget nyújt az Interdiszciplináris Kritérium Rendszer alkalmazásához. Tartalmazza az ICC-ben található kérdéseket, melyek a zöldterület értékeléséhez szükségesek. A kérdések alapján összeállítható

Részletesebben

Kutyapiszok elleni kampány, 2012, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kutyapiszok elleni kampány, 2012, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kutyapiszok elleni kampány, 2012, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat A kihívás A Hegyvidék hatalmas zöldterületeivel Budapest egyik legvonzóbb kerülete, ugyanakkor közterületeit tonnányi kutyapiszok

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 6/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Társadalomkutatási

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861 Megjelenik a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Maczuczáné Fenyvesi Viktória: Az önkéntesség megítélése Székesfehérváron

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Érvényes: 2015. július 15-től Rendezvény helyszíneink PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY a korszerű rendezvénycsarnok A 2006-ban átadott modern rendezvénycsarnok

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012.

AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012. AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012. TURISZTIKAI HATÁSVIZSGÁLAT VENDÉGKÖRELEMZÉS ÉS VENDÉGELÉGEDETTSÉG MÉRÉS 1 Készítette: SUPER GUIDE Bt. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3 2. Az egri és Eger környéki vendégek által

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

Debrecen Önkormányzat

Debrecen Önkormányzat Debrecen Önkormányzat Átfogó elemzés a lakosság körében, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) 2014. február 28. Módszertani riport Az adatgyűjtés módszere, személyes kérdőíves

Részletesebben

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta)

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) 4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) Az 1999. évi TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat a társas kapcsolatok feltérképezésére az 1985-ös Egyesült Államok-béli általános társadalmi felmérésben

Részletesebben

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Túlsúly népbetegség Felnőttkori fizikai aktivitás szerepe Sport fontossága Életmódváltozás

Részletesebben

Jogok Világnapja. Kutatás az Emberi. alkalmából. Tartalomjegyzék

Jogok Világnapja. Kutatás az Emberi. alkalmából. Tartalomjegyzék Kutatás az Emberi Jogok Világnapja alkalmából Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Előzmény... 2 A kutatás célja és módszertana... 3 Közvélemény-kutatás eredményei... 3 Közvélemény-kutatás ábrái...

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József Green city játszótér hallgatói ötletpályázat Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József vizsgálat megközelíthetőség Buszmegálló P Green city játszótér és környezete Duna Szigetbelsőből: BKV: 134,

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN

BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN A STUDIO METROPOLITANA KHT. ÉS A DOUBLE DECKER KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA SAJTÓANYAG 2005. június 21. A Studio Metropolitana

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010

ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010 ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010 XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Készült: Budapest, 2009. október 19. Előzetesen megtárgyalta és elfogadta a társaság Felügyelő Bizottsága, /2009.

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban.

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI Az elégedettségi kérdőív A válaszadás önkéntes volt A kérdőív kitöltése névtelen volt

Részletesebben

AVOP kérdőív és értékelése

AVOP kérdőív és értékelése AVOP kérdőív és értékelése A kérdőívre a két workshopon megjelentek közül 47-en válaszoltak. Bár a kérdőíves felmérés nem mondható reprezentatívnak, mégis alkalmas volt arra, hogy bizonyos problématerületeket

Részletesebben

ELŐZETES ADATOK A SZEGEDEN VÉGZETT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSBÓL

ELŐZETES ADATOK A SZEGEDEN VÉGZETT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSBÓL ELŐZETES ADATOK A SZEGEDEN VÉGZETT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSBÓL SZONDA IPSOS 2005. május Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a kérdésekre kapott válaszok százalékos megoszlását, illetve

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 3, A 42/2009. (IX. 30.) 4, A 45/2010.

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN BARÁTH GABRIELLA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

A MOHE-CÉGCSOPORT Betegelégedettségi vizsgálatainak elemzése, értékelése 2013.

A MOHE-CÉGCSOPORT Betegelégedettségi vizsgálatainak elemzése, értékelése 2013. A MOHE-CÉGCSOPORT Betegelégedettségi vizsgálatainak elemzése, értékelése 2013. Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány nagy hangsúlyt fektet a vevő -k, a betegek elégedettségének vizsgálatára. A szolgálatok menedzsmentje

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

FITT AZ ÉLET, HA ÚGY ÉLED! 2014-2015 sporteseménysorozat NAGYVÁRAD

FITT AZ ÉLET, HA ÚGY ÉLED! 2014-2015 sporteseménysorozat NAGYVÁRAD FITT AZ ÉLET, HA ÚGY ÉLED! 2014-2015 sporteseménysorozat NAGYVÁRAD Az élet olyan mint a kerékpározás: állandóan mozgásban kell lennünk, hogy egyensúlyban legyünk. (Albert Einstein) 1. A pályázat készítői

Részletesebben

Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV

Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV 1 1. Bevezetés A magyar családok többségének és nekünk, fiataloknak tízmillió forint sok pénz. Saját igényeinkkel, vágyainkkal pontosan tisztában vagyunk, így

Részletesebben

VIZAFOGÓ LAKÓTELEP KÖZPARKI FEJLESZTÉSE 2. LAKOSSÁGI KONCEPCIÓALKOTÁS 2013.11.20. 17:15-19:00 jelen van: 15 fő

VIZAFOGÓ LAKÓTELEP KÖZPARKI FEJLESZTÉSE 2. LAKOSSÁGI KONCEPCIÓALKOTÁS 2013.11.20. 17:15-19:00 jelen van: 15 fő VIZAFOGÓ LAKÓTELEP KÖZPARKI FEJLESZTÉSE 2. LAKOSSÁGI KONCEPCIÓALKOTÁS 2013.11.20. 17:15-19:00 jelen van: 15 fő ( a + jelek azt jelzik, hogyha egy felvetés több megerősítést kapott) Értékek sok a zöldfelület

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról

Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról A Csehországban tanuló és dolgozó szlovákiai magyarok száma évről évre növekszik, mégsem készült róluk eddig átfogó felmérés.

Részletesebben

A hasznos szabadidő eltöltés lehetőségei Balatonbogláron -kutatás- (gyors jelentés)

A hasznos szabadidő eltöltés lehetőségei Balatonbogláron -kutatás- (gyors jelentés) A hasznos szabadidő eltöltés lehetőségei Balatonbogláron -kutatás- (gyors jelentés) Kutatást készítette: Szalai Tünde, Kerekes Róbert Balatonboglár, 2008. 1 PROBLÉMAFELVETÉS Balatonboglár 6300 lelkes város

Részletesebben

AZ APEH WEBOLDALÁVAL KAPCSOLATOS ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS

AZ APEH WEBOLDALÁVAL KAPCSOLATOS ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS AZ APEH WEBOLDALÁVAL KAPCSOLATOS ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS Tartalomjegyzék Összefoglaló A kutatás célja és módszere Általános megállapítások a válaszadókról Nem Kor Iskolai végzettség Ügyfélszolgálat használata

Részletesebben

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT, z ahol a tények nem önmagukért beszélnek A tények önmagukban a döntési rendszernek csupán az inputjait képezik. A Fact Intézet abban segít,

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével!

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével! Kedves Tagtársunk! A 2015. március 22-én megrendezett közgyűlésen az MHE vezetőségében teljes tisztújításra került sor, az előző vezetőség és ellenőrző bizottság lemondott és helyettük új vezető tisztségviselők

Részletesebben

egyéni vállalkozó alkalmazott a magánszférában idılegesen nem dolgozik 0% 20% 40% 60% 80% 100%

egyéni vállalkozó alkalmazott a magánszférában idılegesen nem dolgozik 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Alsónémedi Településfejlesztési Koncepciójának megalapozása Kérdıívek kiértékelése A lakossági tájékoztatást a 11. tavaszán megjelent újságcikk és a község honlapján felhívás indította

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Bringa Park Program 2012 2014

Bringa Park Program 2012 2014 Bringa Park Program 2012 2014 1 A bringaparkok kialakításának célja: A fiatalok, iskolás korúak számára olyan aktív sportolást biztosító szabadtéri létesítmény létrehozni, ahol biztonságos de ugyanakkor

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

Fiatalok a munkaerőpiacon Európában 2013

Fiatalok a munkaerőpiacon Európában 2013 Fiatalok a munkaerőpiacon Európában 2013 A Cegos kutatása nemzetközi és magyar eredményekkel 2013. június 27. A felmérés módszertana 3 A felmérés módszertana és jellemzői Nem tudományos kutatás, az eredmények

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről 1. A minta jellemzői Vizsgálatunk bár nem reprezentatív mintán készült, annak fényében, hogy a megkeresett családok többsége

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

A Facebook nem politikai csodafegyver

A Facebook nem politikai csodafegyver A Facebook nem politikai csodafegyver a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének legfrissebb elemzése Készült: 01. december 18. 1 01. december 18. A FACEBOOK NEM POLITIKAI CSODAFEGYVER Választók a Facebook on

Részletesebben