ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év"

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE év

2 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a különböző állami intézkedések. Az utóbbi évek fontosabb szabályváltozásai: Az egészségpénztári bevételekre és működésre jelentős hatást gyakorló adó- és társadalombiztosítási jogszabályok 2012-ben változtak. Az ún. kedvezményes, 19,04 %-os kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kulcs mellett fizethető munkáltatói hozzájárulás összege havonta maximum a mindenkori minimálbér 30 %-a lehet. Ez a szabályozás a évben is változatlanul maradt, a minimálbér január 1-től Ft-ra emelkedett ban a munkáltató által adott béren kívüli juttatásokat kifizetői személyi jövedelemadó kötelezettség, valamint 14 % EHO fizetési kötelezettség terhelte, melynek együttes mértéke az ún. kedvezményes körben összességében 35,7 %. A 263/2003. Kormányrendelet előírásainak az Öpt-be való beemelésével egyidőben az egészségpénztáron keresztül adómentesen finanszírozható szolgáltatások köre jelentősen csökkent (a változások június 1-jével léptek hatályba), annak ellenére, hogy az Egészségpénztárak erős érdekérvényesítő munkájának köszönhetően az eredeti jogszabályi szigorításokhoz képest sikerült egy-két szolgáltatást visszahelyeztetni az adómentes körbe. Az Öpt január 1-től hatályos módosítása nyomán az egészségpénztár által finanszírozható szolgáltatások köre jelentősen tovább szűkült; nem finanszírozhatók a fürdőszolgáltatások, a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása, gyógyüdülés, egészségügyi üdülés, rekreációs üdülés és az életmódjavítást elősegítő kúrák. Bár az egyéni befizetés után igénybe vehető adókedvezmények mértéke nem változott, azt azonban 2007-től nem igényelheti vissza a pénztártag közvetlenül, csak arról rendelkezhet, hogy az adójából ezen részt egészség-, vagy nyugdíjpénztári egyéni számlájára a NAV visszautalja. Az egészségpénztárak számára ez előnyt jelentett, hiszen a nyugdíjpénztári befizetés utáni adóvisszatérítési lehetőség egy részét is 2.oldal

3 az egészségpénztárba utalták a tagok a rugalmasabb felhasználhatóság miatt. Hátrányosan érintette az egészségpénztárakat a 2012-ben életbe lépett szabályozás, amelynek értelmében a munkáltatói hozzájárulás bekerült azon béren kívüli juttatások körébe, melyből a munkáltató éves viszonylatban az ún. alacsonyabb kulcsú adó és járulékteherrel (az összterhelés mértéke: 35,7 %) maximum évi 500 e Ft-ot nyújthat egy munkavállalója részére. Országos szinten az egészségpénztári működés anyagi hátterét egyre nehezebb előteremteni, mivel a tagdíjfizetések, munkáltatói hozzájárulások adókedvezményeinek csökkentése, az adómentesen igénybe vehető szolgáltatások körének megnyirbálása következtében az egészségpénztári szférában egyre kevesebb az egy főre jutó pénztári befizetés. Pénztárunknál köszönhetően a tőkeerős munkáltatói háttérnek - ez a tendencia még csekély mértékben érvényesült. A tagdíjbevételeinek alakulását az alábbiakban szemléltetjük: Év Tagdíjbefizetés (e Ft) Létszám (fő) Egy főre eső tagdíjbefizetés (Ft/fő/év) e Ft Tagdíjbefizetések alakulása oldal

4 2) A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA Megnevezés évi taglétszám alakulása az egészségpénztári szektorban és a ban: Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok főben Piaci részesedés (%) Nyitó taglétszám január ,19% Új belépő Átlépő másik pénztárból Kilépő Elhunyt Átlépő másik pénztárba Egyéb megszűnés Technika eltérés Záró taglétszám december ,24% * Forrás: TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA év A Pénztár taglétszáma december 31-én fő volt, az Egészségpénztár a taglétszám tekintetében 2013-ban is megőrizte piaci pozícióit. A taglétszám alakulását 2004-től kezdődően az alábbi ábra mutatja: Taglétszám alakulása évek Fő Évek 4.oldal

5 3) PÉNZTÁR VAGYONI HELYZETE a) Tagdíjbevételek Az egészségpénztári szektor, valamint a tagdíjbevétele évben a következők szerint alakult: TAGDÍJJELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS SZOLGÁLTATÁSI KIFIZETÉSEK év Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Tagok által fizetett tagdíj ,43% Munkáltatói tagdíjhozzájárulás ,72% Tagdíjbevételek összesen ,33% Tagok egyéb befizetései ,11% Támogatóktól befolyt összeg ,16% Befizetések összesen ,45% Szolgáltatások kiadásai ,08% * Forrás: Pénztárunk a befizetéseket tekintve 2013-ban a szektoron belül 5,45 %-os, míg a szolgáltatási kiadások tekintetében 5,08 %-os piaci részesedéssel bírt. 5.oldal

6 b) Egészségpénztári szolgáltatások Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Egészségpénztári szolgáltatások összesen ,08% Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások ,08% ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető eü.szolg.kiegészítése otthoni gondozás támogatása gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés támogatása vak személyekkel kapcsolatos ellátások vak személy részére vásárolt speciális könyvek vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő spec.eszközök vételárának tám sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások szenvedélybetegségekről való leszoktatás egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebből: gyógyszer vételárának támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén hátramaradottak segélyezése halál esetén OÉTI által nyilvántartásba vett gluténmentes élelmiszerek vásárlásának támogatása szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások díjának fizetése Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások ,44% ebből: természetgyógyászati szolgáltatások sporteszközök vásárlásának támogatása gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása * Forrás: Az egészségpénztár szolgáltatási adatai év Tagjaink összesen alkalommal vettek igénybe szolgáltatást e Ft értékben. A gyógyszerek és gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök vásárlásához igénybevett támogatás a szolgáltatási kiadások közel 80 %-át adja, értéke e Ft, tételszámot tekintve pedig ez az arány még magasabb. Ebben a szolgáltatási csomagban egy esetszám átlagosan Ft-ot képvisel. Jelentős, 16,36 %-os részarányt képviselnek a szakorvosi, magánorvosi ellátások finanszírozásához igénybevett támogatások, 6.oldal

7 melyre e Ft-ot fordítottak a pénztártagok. A sporteszköz vásárlás támogatásának igénybevétele e Ft volt 2013-ban, ez a szolgáltatási kiadások 1,69 %-a. Összességében a szolgáltatások kiadásai az előző évinél 3,34 %-kal alacsonyabb, a tervezettnél 23,3%-kal magasabb szinten alakultak. A tagok az általuk igénybe vett szolgáltatásról, illetve a szolgáltató kiválasztásáról maguk döntenek, így az igénybe vett szolgáltatásért kifizetett összeg és a szolgáltatás színvonala közötti összhang érvényesülését a kereslet-kínálat törvényszerűségei alapján a piaci mechanizmusok biztosítják. A piaci részesedése az egészségpénztári szolgáltatásokat tekintve 5,08 %. A szolgáltatási kiadások szolgáltatáscsoportonkénti megoszlását években az alábbi diagram szemlélteti: Szolgáltatások megoszlása években % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gyógyszer árkiegészítés Gyógyászati segédeszköz árkiegészítés Egészségügyi szolgáltatások Sporteszközök, sporttevékenység Eü. rehab. kapcs. szolgáltatások Táppénz kiegészítés Természetgyógyászati ellátások Haláleseti támogatás 7.oldal

8 c) Működési jellegű kiadások Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Összesen ,68% Szolgáltatások kiadásai ,08% Ezer Ft szolgáltatásnyújtás működési költsége (Ft) 81,86 59,22 - * Forrás: MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK év Míg a bevételek, illetve a szolgáltatási kiadások tekintetében 5 % körüli részesedéssel bír a Pénztár, a működési kiadásokat tekintve ez az arány 3,68 %, azaz a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása mellett igen alacsony működési költséggel üzemel. Ezt bizonyítja, hogy míg az országos adatok alapján a pénztárak átlagosan Ft értékű szolgáltatást 81,86 Ft költséggel biztosítottak évben, Pénztárunk ugyanezen mutatója 59,22 Ft/ezer Ft szolgáltatási kiadás, mely jelentős hatékonyságkülönbséget jelez a javára. d) A tartalékok alakulása A vagyon tekintetében a 4,94 %-os részesedéssel bír a szektor piacán. Az alapok alakulását részletesen az alábbi táblázat mutatja be: 8.oldal

9 Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Fedezeti alap ,50% Működési alap ,73% Likviditási alap ,03% Összesen ,94% * Forrás: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI VAGYON ALAPONKÉNTI ÖSSZETÉTELE december 31. Mint a táblázatokból látható, évben az alapok tartaléka összességében e Fttal csökkent. A fedezeti alap tartaléka e Ft-tal, a működési alap tartaléka e Fttal csökkent, míg a likviditási alap tartaléka e Ft-tal nőtt. A tartalékokon belül a fedezeti tartalék 83,37 %-ot, a működési tartalék 14,29 %-ot, míg a likviditási tartalék 2,34 %-ot képvisel. Az egészségpénztári szféra átlagos adataihoz képest a Pénztár megnyugtató mértékű működési és likviditási tartalékkal rendelkezik. 9.oldal

10 e) Pénztári befektetések alakulása A Pénztár eszközeit az egészségpénztári működés specialitásából adódóan csak megfelelően likvid, biztonságos értékpapírokba tudja befektetni. A vagyon így diszkontkincstárjegyekbe, illetve rövid lejáratú bankbetétbe került befektetésre. Ezek összetételét és alapok közötti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: A Pénztár letétkezelője 2006 óta az Erste Bank Hungary Zrt. A Pénztár vagyonkezelőt nem alkalmaz, vagyonát maga kezeli. f) A Vitamin Pénztárszolgáltató ZRt évi tevékenysége A Pénztár a Küldöttközgyűlés 30/2011 (2011.XI.29.) számú határozatának megfelelően november 30-án a működési alap terhére finanszírozott 5 millió Ft alaptőke hozzájárulással megalapította a SZÉP Magyarország ZRt-t, a társaságot a Cégbíróság cégjegyzékszámon bejegyezte. Időközben a Igazgató- 10.oldal

11 tanácsának javaslata alapján a SZÉP Magyarország ZRt. Igazgatósága a részvénytársaság névváltoztatásáról döntött, a társaság elnevezését Vitamin Pénztárszolgáltató ZRt-re változtatta. Ennek oka, hogy ez a név áll összhangban a társaság által végzett tevékenységgel. Ezt követően a Küldöttközgyűlés 31/2011 (2011.XI.29.) számú határozata alapján a Pénztár megkezdte a kártyarendszer üzemeltetésének kiszervezését a SZÉP Magyarország ZRthez. Ennek keretében a Pénztár a megújított szolgáltatási szerződéseket a mintegy kártyaelfogadó szolgáltató partnernek kiküldte és a visszaérkezést követően a Pénztárszolgáltató megkezdte a szerződések feldolgozását. Ezzel párhuzamosan a Pénztár kezdeményezte a banki partnereknél a POS terminál elfogadói szerződések módosítását, melynek értelmében a banki tranzakciós díjakat a bankok április 1. napjától a Vitamin Pénztárszolgáltató ZRt. nevére számlázzák ki, ezt követően pedig azok a megújított szolgáltatói szerződésben foglaltaknak megfelelően - továbbszámlázásra kerülnek a szolgáltatói partnerek felé. A banki tranzakciós díjak ÁFA terhe így nem az Egészségpénztárt terheli, az ebből adódó működési költség megtakarítás évben meghaladta a 1 millió Ft-ot. A társaság aktív piaci keresésének eredményeként megbízási szerződést kötött egy vállalkozással egészségpénztár alakulásához és működéséhez szükséges dokumentumok elkészítésére. Az alapítással kapcsolatos feladatok 2013-ban történt teljesítése után E Ft nettó árbevétele keletkezett a ZRt-nek. A szerződés alapján az egészségpénztár működéséhez szükséges szabályzatok elkészítése folyamatban van. Az ebből származó bevétel realizálása a pénztár tevékenységi engedélyének megszerzésének függvénye. Amennyiben a pénztár a tevékenységi engedélyt megkapja, az engedély jogerőre emelkedését követő naptól a társaság látja el az egészségpénztár pénztári adminisztrációs feladatait. A vállalkozás összességében eredményes évet zárt, üzemi (üzleti) eredménye 2013-ban E Ft volt. Az átmenetileg szabad pénzeszközeit bankbetétbe helyezte el a társaság, mellyel 100 E Ft-tal növelte bevételeit. A ZRt. adózás előtti eredménye E Ft volt, melyből 281 E Ft társasági adófizetési kötelezettség levonása után E Ft adózott eredménnyel zárta az évet. Tőkeemelésre nem került sor. 11.oldal

12 g) Kiegészítő vállalkozási tevékenység A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye alapján a Pénztár az alábbi kiegészítő vállalkozási tevékenységek végzésére jogosult: A Pénztár tagjai részére a pénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatókat, azok szolgáltatásait, valamint egészségügyi tárgyú kiadványokat hirdethet. PSZÁF határozat száma: E-IV/22/2008, kelte: szeptember 16. A hirdetési tevékenységből a Pénztárnak a beszámolási időszakban kiadása nem keletkezett, bevétele nem származott. A Pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenység keretében a Pénztár részbeni tulajdonában álló gazdasági társaság útján más egészségpénztárak, illetve egészségpénztári pénztárüzemet ellátó gazdasági társaság részére a gazdálkodás nyilvántartását, ezen belül az egészségpénztári számlák fogadását és azok feldolgozását végezheti. PSZÁF határozat száma: E-IV/M-37/2009, kelte: december 17. Az engedélynek megfelelően a Pénztár közvetlenül nem végzett évben más pénztárak, illetve egészségpénztári pénztárüzemet ellátó gazdasági társaság(ok) részére ellenérték fejében szolgáltatást, tekintettel arra, hogy azt a résztulajdonában álló E2K Kft. végzi. A Pénztárnál évben a tevékenységgel kapcsolatban ráfordítás nem merült fel, bevétele semmilyen jogcímen nem keletkezett, ennek következtében a kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye nulla Ft volt évben. A Pénztár az E2K Kft-ben 20 % tulajdonrésszel rendelkezik, melyet a vásárláskori számla szerinti értéken (6 millió Ft) a befektetett pénzügyi eszközök között üzletrészként tart nyilván. Az E2K Kft. mérlegbeszámolója szerint évben 31,8 millió Ft nyereséget realizált, melyből 20 millió Ft a tulajdonosok döntése alapján osztalékként májusban kifizetésre került. Így a Pénztár az üzletrészére jutó mértékű, 4 millió Ft-os osztalékbevételt realizált, mely az E2K Kft ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a as év üzleti eredménye (amely megközelítően 35 millió Ft) alapján 2014-ben is hasonló nagyságrendű lesz. A 2009-ben befektetett 6 millió Ft májusban már 100 %-ban megtérült és az osztalék kifizetés a további években tisztán nyereséget 12.oldal

13 jelent a Pénztár számára. h) Befektetési környezet értékelése Állampapír-piac 2013-ban az állampapír-piacon a leghosszabb, 15 éves lejáratot leszámítva minden lejáraton jelentős mértékben csökkentek a hozamok. Az év elején mind a rövid, mind a hosszú hozamok stagnáltak, majd májusig fokozatosan csökkentek. A rövid oldali hozamcsökkenésben jelentős szerepet játszott az, hogy a jegybank Monetáris Tanácsa óvatosan, havi 25 bázispontos ütemben csökkentette a jegybanki alapkamatot. Ezt az ország javuló kockázati megítélése amiben szerepet játszott a szigorú költségvetési politika és a visszafogott inflációs kilátások tették lehetővé. Ebben az időszakban az állampapír-piac számára a külföldi folyamatok, a Fed piaci műveletei kedvezőek voltak. Az év első felében a hosszú hozamok együtt csökkentek a rövid hozamokkal. Májustól jelentős változás állt be a külső környezetben, mivel a Fed elnöke bejelentette, hogy a mennyiségi lazítás visszafogására a korábban vártnál hamarabb kerülhet sor. A fejlett piaci hozamemelkedés és a korábbinál gyengébb kockázatvállalási hajlandóság következtében a magyar állampapírok hozamai megemelkedtek. Az MNB Monetáris Tanácsa folytatta bár ütemét augusztustól havi 20 bázispontra mérsékelte a kamatcsökkentési ciklust, így a rövid állampapír-piaci hozamok az év közepétől ismét egyenletes csökkenő trendet mutatnak. A hosszú állampapír-piaci hozamok ezzel szemben szeptemberig emelkedtek. Ekkor jelezte a Fed, hogy a korábbi bejelentésekkel ellentétben nem kezdi meg a mennyiségi lazítás visszafogását, ezt követően jelentős mértékben csökkentek a hosszú állampapír-piaci hozamok. Az év utolsó hónapjaiban a hosszú oldalon a hozamok stagnáltak, míg a rövid oldalon miközben a jegybank Monetáris Tanácsa 3,00%-ig csökkentette a jegybanki alapkamatot tovább folytatódott a hozamcsökkenés. Mindezzel a hozamgörbe meredeksége is soha korábban nem látott szintre nőtt, az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX Index pedig jelentős mértékben, 4,3 százalékponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX Indexet. A beszámoló készítés időpontjában az aktuális jegybanki alapkamat 2,7 %. 13.oldal

14 A rövid oldali referenciahozamok 2013 decemberének végén az egy évvel korábbinál 2,3-2,5 százalékponttal alacsonyabb szinten álltak. Az év eleji és a májusi stagnálást leszámítva az év folyamán fokozatosan csökkentek a rövid hozamok. Az éven túli lejáratok a 15 éves lejáratot leszámítva 0,6-1,6 százalékponttal csökkentek, míg a 15 éves lejáraton 0,1 százalékponttal emelkedtek 2013 év egészében. A rövid hozamokkal ellentétben a májusi hozamemelkedés jelentős mértékű volt és az év végi hozamcsökkenés ezt csak részben tudta ellensúlyozni. Az aukciós hozamok alakulása a referenciahozamok mozgását követte. Az éven belüli aukciós hozamok (a likviditási kincstárjegy aukció nélkül) 2,3-2,5 százalékponttal csökkentek az év végéig. A 3, 5 és 10 éves lejáratokon 1,0-1,6 százalékponttal, a 15 éves lejáraton 0,1 százalékponttal csökkent az aukciós átlaghozam. 14.oldal

15 Állampapírhozamok változása 2013-ban: (%) 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év ,33 5,28 5,4 5,61 5,89 6,11 6, ,86 2,85 3,04 4,01 4,66 5,61 6,26 Hozamváltozás -2,47-2,43-2,36-1,6-1,23-0,5 0,15 7,00 Állampapír-piaci hozamok alakulása 6,00 Hozam (%) 5,00 4,00 3,00 2, ,00 0,00 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év Mindez azt jelenti, hogy a kockázatmentes hozam immár jóval kisebb hozadékot biztosít a befektetők, így Pénztárunk számára is, mint azt korábban megszokhattuk. Mind e mellett a kockázatmentes hozam és az infláció viszonylatára is figyelemmel kell lenni, e tekintetben Pénztárunknak nincs oka a szégyenkezni, a évben realizált 4,5 %-os hozam magasan a KSH által közzétett 1,7 %-os inflációs szint felett van. Talán kissé túl gyorsan történtek a folyamatok, hogy ez természetesnek hasson, így vélhetően egy kis időre szükség lesz még ahhoz, hogy megszokjuk az új helyzetet, illetve az is kérdés, hogy ez tartósnak fog-e bizonyulni. Pillanatnyilag a biztonságos befektetésnek tartott rövid futamidejű állampapírokban kifejezetten alacsony, 3 % alatti a hozamlehetőség, s aki magasabb hozamra vágyik, annak veszélyesebb vizekre kell eveznie. A Pénztár pénzügyi eszközeit a beszámolási évben is a jogszabályi rendelkezések keretei között fektette be, biztosítva a Pénztár folyamatos fizetőképességének fenntartását, a 15.oldal

16 befektetések összhangját rövid lejáratú és hosszú távú kötelezettségekkel, valamint a kockázat-hozam optimális viszonyát. A beszámolási évben hatályos befektetési politika alapvető célkitűzése volt, hogy a Pénztár minimális kockázat mellett a lehető legmagasabb hozamot realizálja. Részvényeket nem vásárolt, határidős és opciós ügyleteket nem kötött, ebből adódóan az üzleti év mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügylete nem volt. 4) A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK A mérleg fordulónapja óta a Pénztár alapvető működését befolyásoló esemény nem történt. 5) VÁRHATÓ TENDENCIÁK Egészségpénztárunk 2014-re vonatkozó üzletpolitikájában nincs lényegi változás, tartalékképzésünk, Befektetési Politikánk megegyezik a 2013 évre kialakítottal. A sávos tartalékképzés a tagdíjvolumen függvényében emelkedő fedezeti arányt eredményez, ezzel is ösztönözve a befizetési/megtakarítási hajlandóságot. Befektetési Politikánkban továbbra is kizárólag állampapír befektetésekre korlátoztuk a mozgásteret, miután a tagi befizetésekként rendelkezésünkre bocsátott pénztári vagyontömeg átlagos futamideje alapvetően rövid futamidejű befektetéseket és magas likviditást indokol. Ezt támasztja alá, hogy a évet tekintve az egészségpénztári számlának méginkább a pénzforgalmi jellege tehát, hogy alapvetően a szolgáltatási igények finanszírozására szolgál, sem pedig a befektetési funkciója dominált. A szolgáltatásra fordított összeg meghaladta a fedezeti alap tárgyévi bevételeit, a pénztártagok korábbi megtakarításaikból is felhasználtak. A befizetett összegek tehát rövid időn belül szolgáltatási igényként kifizetésre is kerülnek a pénztári számlákról. A tevékenység jogszabályi környezetét tekintve a minimálbér Ft-ra történt emelése következtében 2013-ban a munkáltatók által egészségpénztárba fizethető hozzájárulás összege havi Ft-ra emelkedett, a hozzájárulást a személyi jövedelemadón felül 14 % 16.oldal

17 EHO fizetési kötelezettség is terheli, mely összességében a munkáltatók számára 35,71 %- os adó és járulékterhet jelent. Az egyéni befizetések adójóváírási lehetősége 2014-ben kedvezően változott, az egyes pénztártípusok egyéni befizetései, adományai után igénybe vehető adókedvezményekre külön-külön - a korábbi évekkel ellentétben -, nincs korlátozás. Az adójóváírás egy adóévben Ft lehet, mértéke továbbra is 20%, ezt a hozzáadott értéket megfelelő súlyán érdemes kezelni. A jelenlegi kamatkörnyezetben gondolunk itt a jegybanki alapkamat 2,75 %-os szintjére ugyanis a 20%-os hozzáadott érték immár egy közel 7 éves kockázatmentes kamatjövedelemnek feleltethető meg. A cafeteria rendszerén belül az egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás a növekvő terhek ellenére egy olyan juttatási forma, mely nemcsak anyagi, de erkölcsi szempontból is fontos a munkavállalók számára, hiszen munkáltatójuk az egészségük finanszírozásához járul hozzá. Feladat továbbra is népszerűsíteni az egészségpénztárakat az egyéni befizetők körében, hiszen a magánszemély tagdíjbefizetése után immár magasabb öszszegben igénybe vehető az adójóváírás. Budapest, április 25. Schmidt Péterné IT-elnök 17.oldal

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2012. ÉV

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2012. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2012. ÉV 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2012. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2013. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz

73EME Mérleg - Eszköz 73EME Mérleg - Eszköz 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2 841 339 0 2 841 339 2 661 649 0 2 661 649 002 73EME11 A) Befektetett eszközök 4 756 0 4 756 3 616 0 3 616 003

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fő vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL Készült: Győr, 2011. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2010. év és 2011. évi várható alakulása 2010. január l-től érvényes

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 179,294 0 179,294 251,187 0 251,187 002 73EME11 Befektetett eszközök 81,546 0 81,546 170,313 0 170,313 003

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215 - Kiegészítő melléklet EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 215.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215.5.27 Fröhlich László Igazgatótanács elnöke 216.5.27 1./12 oldal 215 - Kiegészítő

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2012. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2011. év és 2012. évi várható alakulása 2011. január l-től érvényes

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. ÉV A kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÚJ PILLÉR 2014-BEN NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 3 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Táblakód: 73EA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 31 243 0 31 243 37 685 0 37 685 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 0 3 30 003 73EA03

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. ÉV 2016. MÁJUS 23. Tartalom 1. Általános kiegészítések 3 2. Számviteli politika fő vonásai 3 3. Valós pénzügyi, jövedelmi

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Dr. Lukács Marianna IV. Egészséginformációs Fórum, KSH-TÁRKI 2007. május 23-24. Témáink Az önkéntes egészségpénztár

Részletesebben

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ 1 A WELLNESS Országos Önkéntes Egészségpénztár 2007. évi kiegészítõ melléklete I. BEVEZETÕ RÉSZ 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA a) Elnevezése: WELLNESS

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi

Részletesebben

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu Kiegészítő melléklet Pécs, 2005. február 28. Általános kiegészítés A Mecsek Egészségpénztár bemutatása A Mecsek Egészségpénztár 1996. szeptember 17-én alakult, 15 fő alapító taggal. Az Alapszabály szerint

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Patika Egészségpénztár 2013. éves jelentés 2014.05.05 Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 587 240 0 587 240 677 832 0 677 832 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2 Kiegészítő melléklet 2006. év 1., Általános kiegészítések A Pénztár működési formája: kiegészítő önsegélyező pénztár Alapítás időpontja: 2003.06.30. Fő tevékenysége: területi alapon szerveződő önsegélyező

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöés

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ 1 A WELLNESS Országos Önkéntes Egészségpénztár 2006. évi kiegészítõ melléklete I. BEVEZETÕ RÉSZ 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA a) Elnevezése: WELLNESS

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 1. Általános kiegészítések A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MÁJUS

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MÁJUS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2004. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 2005. MÁJUS I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. ALAPÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK A Pénztár megalakulásának időpontja 2002. január 23. A

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára * ; 4 * Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET r r r r A 26. ÉVI EVES PÉNZTÁRI r r BESZÁMOLÓHOZ t (?, ^ V > :^ ' ; *.» . Általános kieeészítések A pénztár működési formája:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idõ : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A PATIKAPÉNZTÁR 2014-BAN A SZEKTOR FELETT TELJESÍTETT... 3 2. A PATIKAPÉNZTÁR

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Új Pillér Egészségpénztár 2013. éves jelentés Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 53 940 0 53 940 86 418 0 86 418 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája Mi az egészségpénztár? - A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája - Egy speciális számla, ahol a gyűjtött megtakarításokat csak egészségügyi célok érdekében lehet felhasználni - A társadalombiztosítás

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2013. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt, legutóbb 2012. március 30-i hatállyal

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz Helyiipari és Településüzemeltetési Önsegélyező Pénztár H E T Ö P Helyiipari és Településüzemeltetési Önsegélyező Pénztár H E T Ö P 1068 1141 Budapest, XIV. Cinkotai út 97/a. Tel: 222-8957 Fax: 222-8959

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Tradíció Egészségpénztár 2015. éves jelentés Készítette: Vargha László 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 39 0 39 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 124 0 124 122 0 122 003 73EA03 Tagdíjk

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Új Pillér Egészségpénztár 2015. éves jelentés Készítette: Vargha László 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 138 715 0 138 715 169 790 0 169 790 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 606 051 0 606

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2005. ÉVRÕL Készült : Budapest, 2006. április 25. Dr. Jáhn Gábor Igazgatótanács Elnöke I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Alapadatok: A pénztár

Részletesebben