ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év"

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE év

2 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a különböző állami intézkedések. Az utóbbi évek fontosabb szabályváltozásai: Az egészségpénztári bevételekre és működésre jelentős hatást gyakorló adó- és társadalombiztosítási jogszabályok 2012-ben változtak. Az ún. kedvezményes, 19,04 %-os kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kulcs mellett fizethető munkáltatói hozzájárulás összege havonta maximum a mindenkori minimálbér 30 %-a lehet. Ez a szabályozás a évben is változatlanul maradt, a minimálbér január 1-től Ft-ra emelkedett ban a munkáltató által adott béren kívüli juttatásokat kifizetői személyi jövedelemadó kötelezettség, valamint 14 % EHO fizetési kötelezettség terhelte, melynek együttes mértéke az ún. kedvezményes körben összességében 35,7 %. A 263/2003. Kormányrendelet előírásainak az Öpt-be való beemelésével egyidőben az egészségpénztáron keresztül adómentesen finanszírozható szolgáltatások köre jelentősen csökkent (a változások június 1-jével léptek hatályba), annak ellenére, hogy az Egészségpénztárak erős érdekérvényesítő munkájának köszönhetően az eredeti jogszabályi szigorításokhoz képest sikerült egy-két szolgáltatást visszahelyeztetni az adómentes körbe. Az Öpt január 1-től hatályos módosítása nyomán az egészségpénztár által finanszírozható szolgáltatások köre jelentősen tovább szűkült; nem finanszírozhatók a fürdőszolgáltatások, a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása, gyógyüdülés, egészségügyi üdülés, rekreációs üdülés és az életmódjavítást elősegítő kúrák. Bár az egyéni befizetés után igénybe vehető adókedvezmények mértéke nem változott, azt azonban 2007-től nem igényelheti vissza a pénztártag közvetlenül, csak arról rendelkezhet, hogy az adójából ezen részt egészség-, vagy nyugdíjpénztári egyéni számlájára a NAV visszautalja. Az egészségpénztárak számára ez előnyt jelentett, hiszen a nyugdíjpénztári befizetés utáni adóvisszatérítési lehetőség egy részét is 2.oldal

3 az egészségpénztárba utalták a tagok a rugalmasabb felhasználhatóság miatt. Hátrányosan érintette az egészségpénztárakat a 2012-ben életbe lépett szabályozás, amelynek értelmében a munkáltatói hozzájárulás bekerült azon béren kívüli juttatások körébe, melyből a munkáltató éves viszonylatban az ún. alacsonyabb kulcsú adó és járulékteherrel (az összterhelés mértéke: 35,7 %) maximum évi 500 e Ft-ot nyújthat egy munkavállalója részére. Országos szinten az egészségpénztári működés anyagi hátterét egyre nehezebb előteremteni, mivel a tagdíjfizetések, munkáltatói hozzájárulások adókedvezményeinek csökkentése, az adómentesen igénybe vehető szolgáltatások körének megnyirbálása következtében az egészségpénztári szférában egyre kevesebb az egy főre jutó pénztári befizetés. Pénztárunknál köszönhetően a tőkeerős munkáltatói háttérnek - ez a tendencia még csekély mértékben érvényesült. A tagdíjbevételeinek alakulását az alábbiakban szemléltetjük: Év Tagdíjbefizetés (e Ft) Létszám (fő) Egy főre eső tagdíjbefizetés (Ft/fő/év) e Ft Tagdíjbefizetések alakulása oldal

4 2) A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA Megnevezés évi taglétszám alakulása az egészségpénztári szektorban és a ban: Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok főben Piaci részesedés (%) Nyitó taglétszám január ,19% Új belépő Átlépő másik pénztárból Kilépő Elhunyt Átlépő másik pénztárba Egyéb megszűnés Technika eltérés Záró taglétszám december ,24% * Forrás: TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA év A Pénztár taglétszáma december 31-én fő volt, az Egészségpénztár a taglétszám tekintetében 2013-ban is megőrizte piaci pozícióit. A taglétszám alakulását 2004-től kezdődően az alábbi ábra mutatja: Taglétszám alakulása évek Fő Évek 4.oldal

5 3) PÉNZTÁR VAGYONI HELYZETE a) Tagdíjbevételek Az egészségpénztári szektor, valamint a tagdíjbevétele évben a következők szerint alakult: TAGDÍJJELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS SZOLGÁLTATÁSI KIFIZETÉSEK év Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Tagok által fizetett tagdíj ,43% Munkáltatói tagdíjhozzájárulás ,72% Tagdíjbevételek összesen ,33% Tagok egyéb befizetései ,11% Támogatóktól befolyt összeg ,16% Befizetések összesen ,45% Szolgáltatások kiadásai ,08% * Forrás: Pénztárunk a befizetéseket tekintve 2013-ban a szektoron belül 5,45 %-os, míg a szolgáltatási kiadások tekintetében 5,08 %-os piaci részesedéssel bírt. 5.oldal

6 b) Egészségpénztári szolgáltatások Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Egészségpénztári szolgáltatások összesen ,08% Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások ,08% ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető eü.szolg.kiegészítése otthoni gondozás támogatása gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés támogatása vak személyekkel kapcsolatos ellátások vak személy részére vásárolt speciális könyvek vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő spec.eszközök vételárának tám sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások szenvedélybetegségekről való leszoktatás egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebből: gyógyszer vételárának támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén hátramaradottak segélyezése halál esetén OÉTI által nyilvántartásba vett gluténmentes élelmiszerek vásárlásának támogatása szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások díjának fizetése Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások ,44% ebből: természetgyógyászati szolgáltatások sporteszközök vásárlásának támogatása gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása * Forrás: Az egészségpénztár szolgáltatási adatai év Tagjaink összesen alkalommal vettek igénybe szolgáltatást e Ft értékben. A gyógyszerek és gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök vásárlásához igénybevett támogatás a szolgáltatási kiadások közel 80 %-át adja, értéke e Ft, tételszámot tekintve pedig ez az arány még magasabb. Ebben a szolgáltatási csomagban egy esetszám átlagosan Ft-ot képvisel. Jelentős, 16,36 %-os részarányt képviselnek a szakorvosi, magánorvosi ellátások finanszírozásához igénybevett támogatások, 6.oldal

7 melyre e Ft-ot fordítottak a pénztártagok. A sporteszköz vásárlás támogatásának igénybevétele e Ft volt 2013-ban, ez a szolgáltatási kiadások 1,69 %-a. Összességében a szolgáltatások kiadásai az előző évinél 3,34 %-kal alacsonyabb, a tervezettnél 23,3%-kal magasabb szinten alakultak. A tagok az általuk igénybe vett szolgáltatásról, illetve a szolgáltató kiválasztásáról maguk döntenek, így az igénybe vett szolgáltatásért kifizetett összeg és a szolgáltatás színvonala közötti összhang érvényesülését a kereslet-kínálat törvényszerűségei alapján a piaci mechanizmusok biztosítják. A piaci részesedése az egészségpénztári szolgáltatásokat tekintve 5,08 %. A szolgáltatási kiadások szolgáltatáscsoportonkénti megoszlását években az alábbi diagram szemlélteti: Szolgáltatások megoszlása években % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gyógyszer árkiegészítés Gyógyászati segédeszköz árkiegészítés Egészségügyi szolgáltatások Sporteszközök, sporttevékenység Eü. rehab. kapcs. szolgáltatások Táppénz kiegészítés Természetgyógyászati ellátások Haláleseti támogatás 7.oldal

8 c) Működési jellegű kiadások Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Összesen ,68% Szolgáltatások kiadásai ,08% Ezer Ft szolgáltatásnyújtás működési költsége (Ft) 81,86 59,22 - * Forrás: MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK év Míg a bevételek, illetve a szolgáltatási kiadások tekintetében 5 % körüli részesedéssel bír a Pénztár, a működési kiadásokat tekintve ez az arány 3,68 %, azaz a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása mellett igen alacsony működési költséggel üzemel. Ezt bizonyítja, hogy míg az országos adatok alapján a pénztárak átlagosan Ft értékű szolgáltatást 81,86 Ft költséggel biztosítottak évben, Pénztárunk ugyanezen mutatója 59,22 Ft/ezer Ft szolgáltatási kiadás, mely jelentős hatékonyságkülönbséget jelez a javára. d) A tartalékok alakulása A vagyon tekintetében a 4,94 %-os részesedéssel bír a szektor piacán. Az alapok alakulását részletesen az alábbi táblázat mutatja be: 8.oldal

9 Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Fedezeti alap ,50% Működési alap ,73% Likviditási alap ,03% Összesen ,94% * Forrás: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI VAGYON ALAPONKÉNTI ÖSSZETÉTELE december 31. Mint a táblázatokból látható, évben az alapok tartaléka összességében e Fttal csökkent. A fedezeti alap tartaléka e Ft-tal, a működési alap tartaléka e Fttal csökkent, míg a likviditási alap tartaléka e Ft-tal nőtt. A tartalékokon belül a fedezeti tartalék 83,37 %-ot, a működési tartalék 14,29 %-ot, míg a likviditási tartalék 2,34 %-ot képvisel. Az egészségpénztári szféra átlagos adataihoz képest a Pénztár megnyugtató mértékű működési és likviditási tartalékkal rendelkezik. 9.oldal

10 e) Pénztári befektetések alakulása A Pénztár eszközeit az egészségpénztári működés specialitásából adódóan csak megfelelően likvid, biztonságos értékpapírokba tudja befektetni. A vagyon így diszkontkincstárjegyekbe, illetve rövid lejáratú bankbetétbe került befektetésre. Ezek összetételét és alapok közötti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: A Pénztár letétkezelője 2006 óta az Erste Bank Hungary Zrt. A Pénztár vagyonkezelőt nem alkalmaz, vagyonát maga kezeli. f) A Vitamin Pénztárszolgáltató ZRt évi tevékenysége A Pénztár a Küldöttközgyűlés 30/2011 (2011.XI.29.) számú határozatának megfelelően november 30-án a működési alap terhére finanszírozott 5 millió Ft alaptőke hozzájárulással megalapította a SZÉP Magyarország ZRt-t, a társaságot a Cégbíróság cégjegyzékszámon bejegyezte. Időközben a Igazgató- 10.oldal

11 tanácsának javaslata alapján a SZÉP Magyarország ZRt. Igazgatósága a részvénytársaság névváltoztatásáról döntött, a társaság elnevezését Vitamin Pénztárszolgáltató ZRt-re változtatta. Ennek oka, hogy ez a név áll összhangban a társaság által végzett tevékenységgel. Ezt követően a Küldöttközgyűlés 31/2011 (2011.XI.29.) számú határozata alapján a Pénztár megkezdte a kártyarendszer üzemeltetésének kiszervezését a SZÉP Magyarország ZRthez. Ennek keretében a Pénztár a megújított szolgáltatási szerződéseket a mintegy kártyaelfogadó szolgáltató partnernek kiküldte és a visszaérkezést követően a Pénztárszolgáltató megkezdte a szerződések feldolgozását. Ezzel párhuzamosan a Pénztár kezdeményezte a banki partnereknél a POS terminál elfogadói szerződések módosítását, melynek értelmében a banki tranzakciós díjakat a bankok április 1. napjától a Vitamin Pénztárszolgáltató ZRt. nevére számlázzák ki, ezt követően pedig azok a megújított szolgáltatói szerződésben foglaltaknak megfelelően - továbbszámlázásra kerülnek a szolgáltatói partnerek felé. A banki tranzakciós díjak ÁFA terhe így nem az Egészségpénztárt terheli, az ebből adódó működési költség megtakarítás évben meghaladta a 1 millió Ft-ot. A társaság aktív piaci keresésének eredményeként megbízási szerződést kötött egy vállalkozással egészségpénztár alakulásához és működéséhez szükséges dokumentumok elkészítésére. Az alapítással kapcsolatos feladatok 2013-ban történt teljesítése után E Ft nettó árbevétele keletkezett a ZRt-nek. A szerződés alapján az egészségpénztár működéséhez szükséges szabályzatok elkészítése folyamatban van. Az ebből származó bevétel realizálása a pénztár tevékenységi engedélyének megszerzésének függvénye. Amennyiben a pénztár a tevékenységi engedélyt megkapja, az engedély jogerőre emelkedését követő naptól a társaság látja el az egészségpénztár pénztári adminisztrációs feladatait. A vállalkozás összességében eredményes évet zárt, üzemi (üzleti) eredménye 2013-ban E Ft volt. Az átmenetileg szabad pénzeszközeit bankbetétbe helyezte el a társaság, mellyel 100 E Ft-tal növelte bevételeit. A ZRt. adózás előtti eredménye E Ft volt, melyből 281 E Ft társasági adófizetési kötelezettség levonása után E Ft adózott eredménnyel zárta az évet. Tőkeemelésre nem került sor. 11.oldal

12 g) Kiegészítő vállalkozási tevékenység A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye alapján a Pénztár az alábbi kiegészítő vállalkozási tevékenységek végzésére jogosult: A Pénztár tagjai részére a pénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatókat, azok szolgáltatásait, valamint egészségügyi tárgyú kiadványokat hirdethet. PSZÁF határozat száma: E-IV/22/2008, kelte: szeptember 16. A hirdetési tevékenységből a Pénztárnak a beszámolási időszakban kiadása nem keletkezett, bevétele nem származott. A Pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenység keretében a Pénztár részbeni tulajdonában álló gazdasági társaság útján más egészségpénztárak, illetve egészségpénztári pénztárüzemet ellátó gazdasági társaság részére a gazdálkodás nyilvántartását, ezen belül az egészségpénztári számlák fogadását és azok feldolgozását végezheti. PSZÁF határozat száma: E-IV/M-37/2009, kelte: december 17. Az engedélynek megfelelően a Pénztár közvetlenül nem végzett évben más pénztárak, illetve egészségpénztári pénztárüzemet ellátó gazdasági társaság(ok) részére ellenérték fejében szolgáltatást, tekintettel arra, hogy azt a résztulajdonában álló E2K Kft. végzi. A Pénztárnál évben a tevékenységgel kapcsolatban ráfordítás nem merült fel, bevétele semmilyen jogcímen nem keletkezett, ennek következtében a kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye nulla Ft volt évben. A Pénztár az E2K Kft-ben 20 % tulajdonrésszel rendelkezik, melyet a vásárláskori számla szerinti értéken (6 millió Ft) a befektetett pénzügyi eszközök között üzletrészként tart nyilván. Az E2K Kft. mérlegbeszámolója szerint évben 31,8 millió Ft nyereséget realizált, melyből 20 millió Ft a tulajdonosok döntése alapján osztalékként májusban kifizetésre került. Így a Pénztár az üzletrészére jutó mértékű, 4 millió Ft-os osztalékbevételt realizált, mely az E2K Kft ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a as év üzleti eredménye (amely megközelítően 35 millió Ft) alapján 2014-ben is hasonló nagyságrendű lesz. A 2009-ben befektetett 6 millió Ft májusban már 100 %-ban megtérült és az osztalék kifizetés a további években tisztán nyereséget 12.oldal

13 jelent a Pénztár számára. h) Befektetési környezet értékelése Állampapír-piac 2013-ban az állampapír-piacon a leghosszabb, 15 éves lejáratot leszámítva minden lejáraton jelentős mértékben csökkentek a hozamok. Az év elején mind a rövid, mind a hosszú hozamok stagnáltak, majd májusig fokozatosan csökkentek. A rövid oldali hozamcsökkenésben jelentős szerepet játszott az, hogy a jegybank Monetáris Tanácsa óvatosan, havi 25 bázispontos ütemben csökkentette a jegybanki alapkamatot. Ezt az ország javuló kockázati megítélése amiben szerepet játszott a szigorú költségvetési politika és a visszafogott inflációs kilátások tették lehetővé. Ebben az időszakban az állampapír-piac számára a külföldi folyamatok, a Fed piaci műveletei kedvezőek voltak. Az év első felében a hosszú hozamok együtt csökkentek a rövid hozamokkal. Májustól jelentős változás állt be a külső környezetben, mivel a Fed elnöke bejelentette, hogy a mennyiségi lazítás visszafogására a korábban vártnál hamarabb kerülhet sor. A fejlett piaci hozamemelkedés és a korábbinál gyengébb kockázatvállalási hajlandóság következtében a magyar állampapírok hozamai megemelkedtek. Az MNB Monetáris Tanácsa folytatta bár ütemét augusztustól havi 20 bázispontra mérsékelte a kamatcsökkentési ciklust, így a rövid állampapír-piaci hozamok az év közepétől ismét egyenletes csökkenő trendet mutatnak. A hosszú állampapír-piaci hozamok ezzel szemben szeptemberig emelkedtek. Ekkor jelezte a Fed, hogy a korábbi bejelentésekkel ellentétben nem kezdi meg a mennyiségi lazítás visszafogását, ezt követően jelentős mértékben csökkentek a hosszú állampapír-piaci hozamok. Az év utolsó hónapjaiban a hosszú oldalon a hozamok stagnáltak, míg a rövid oldalon miközben a jegybank Monetáris Tanácsa 3,00%-ig csökkentette a jegybanki alapkamatot tovább folytatódott a hozamcsökkenés. Mindezzel a hozamgörbe meredeksége is soha korábban nem látott szintre nőtt, az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX Index pedig jelentős mértékben, 4,3 százalékponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX Indexet. A beszámoló készítés időpontjában az aktuális jegybanki alapkamat 2,7 %. 13.oldal

14 A rövid oldali referenciahozamok 2013 decemberének végén az egy évvel korábbinál 2,3-2,5 százalékponttal alacsonyabb szinten álltak. Az év eleji és a májusi stagnálást leszámítva az év folyamán fokozatosan csökkentek a rövid hozamok. Az éven túli lejáratok a 15 éves lejáratot leszámítva 0,6-1,6 százalékponttal csökkentek, míg a 15 éves lejáraton 0,1 százalékponttal emelkedtek 2013 év egészében. A rövid hozamokkal ellentétben a májusi hozamemelkedés jelentős mértékű volt és az év végi hozamcsökkenés ezt csak részben tudta ellensúlyozni. Az aukciós hozamok alakulása a referenciahozamok mozgását követte. Az éven belüli aukciós hozamok (a likviditási kincstárjegy aukció nélkül) 2,3-2,5 százalékponttal csökkentek az év végéig. A 3, 5 és 10 éves lejáratokon 1,0-1,6 százalékponttal, a 15 éves lejáraton 0,1 százalékponttal csökkent az aukciós átlaghozam. 14.oldal

15 Állampapírhozamok változása 2013-ban: (%) 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év ,33 5,28 5,4 5,61 5,89 6,11 6, ,86 2,85 3,04 4,01 4,66 5,61 6,26 Hozamváltozás -2,47-2,43-2,36-1,6-1,23-0,5 0,15 7,00 Állampapír-piaci hozamok alakulása 6,00 Hozam (%) 5,00 4,00 3,00 2, ,00 0,00 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év Mindez azt jelenti, hogy a kockázatmentes hozam immár jóval kisebb hozadékot biztosít a befektetők, így Pénztárunk számára is, mint azt korábban megszokhattuk. Mind e mellett a kockázatmentes hozam és az infláció viszonylatára is figyelemmel kell lenni, e tekintetben Pénztárunknak nincs oka a szégyenkezni, a évben realizált 4,5 %-os hozam magasan a KSH által közzétett 1,7 %-os inflációs szint felett van. Talán kissé túl gyorsan történtek a folyamatok, hogy ez természetesnek hasson, így vélhetően egy kis időre szükség lesz még ahhoz, hogy megszokjuk az új helyzetet, illetve az is kérdés, hogy ez tartósnak fog-e bizonyulni. Pillanatnyilag a biztonságos befektetésnek tartott rövid futamidejű állampapírokban kifejezetten alacsony, 3 % alatti a hozamlehetőség, s aki magasabb hozamra vágyik, annak veszélyesebb vizekre kell eveznie. A Pénztár pénzügyi eszközeit a beszámolási évben is a jogszabályi rendelkezések keretei között fektette be, biztosítva a Pénztár folyamatos fizetőképességének fenntartását, a 15.oldal

16 befektetések összhangját rövid lejáratú és hosszú távú kötelezettségekkel, valamint a kockázat-hozam optimális viszonyát. A beszámolási évben hatályos befektetési politika alapvető célkitűzése volt, hogy a Pénztár minimális kockázat mellett a lehető legmagasabb hozamot realizálja. Részvényeket nem vásárolt, határidős és opciós ügyleteket nem kötött, ebből adódóan az üzleti év mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügylete nem volt. 4) A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK A mérleg fordulónapja óta a Pénztár alapvető működését befolyásoló esemény nem történt. 5) VÁRHATÓ TENDENCIÁK Egészségpénztárunk 2014-re vonatkozó üzletpolitikájában nincs lényegi változás, tartalékképzésünk, Befektetési Politikánk megegyezik a 2013 évre kialakítottal. A sávos tartalékképzés a tagdíjvolumen függvényében emelkedő fedezeti arányt eredményez, ezzel is ösztönözve a befizetési/megtakarítási hajlandóságot. Befektetési Politikánkban továbbra is kizárólag állampapír befektetésekre korlátoztuk a mozgásteret, miután a tagi befizetésekként rendelkezésünkre bocsátott pénztári vagyontömeg átlagos futamideje alapvetően rövid futamidejű befektetéseket és magas likviditást indokol. Ezt támasztja alá, hogy a évet tekintve az egészségpénztári számlának méginkább a pénzforgalmi jellege tehát, hogy alapvetően a szolgáltatási igények finanszírozására szolgál, sem pedig a befektetési funkciója dominált. A szolgáltatásra fordított összeg meghaladta a fedezeti alap tárgyévi bevételeit, a pénztártagok korábbi megtakarításaikból is felhasználtak. A befizetett összegek tehát rövid időn belül szolgáltatási igényként kifizetésre is kerülnek a pénztári számlákról. A tevékenység jogszabályi környezetét tekintve a minimálbér Ft-ra történt emelése következtében 2013-ban a munkáltatók által egészségpénztárba fizethető hozzájárulás összege havi Ft-ra emelkedett, a hozzájárulást a személyi jövedelemadón felül 14 % 16.oldal

17 EHO fizetési kötelezettség is terheli, mely összességében a munkáltatók számára 35,71 %- os adó és járulékterhet jelent. Az egyéni befizetések adójóváírási lehetősége 2014-ben kedvezően változott, az egyes pénztártípusok egyéni befizetései, adományai után igénybe vehető adókedvezményekre külön-külön - a korábbi évekkel ellentétben -, nincs korlátozás. Az adójóváírás egy adóévben Ft lehet, mértéke továbbra is 20%, ezt a hozzáadott értéket megfelelő súlyán érdemes kezelni. A jelenlegi kamatkörnyezetben gondolunk itt a jegybanki alapkamat 2,75 %-os szintjére ugyanis a 20%-os hozzáadott érték immár egy közel 7 éves kockázatmentes kamatjövedelemnek feleltethető meg. A cafeteria rendszerén belül az egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás a növekvő terhek ellenére egy olyan juttatási forma, mely nemcsak anyagi, de erkölcsi szempontból is fontos a munkavállalók számára, hiszen munkáltatójuk az egészségük finanszírozásához járul hozzá. Feladat továbbra is népszerűsíteni az egészségpénztárakat az egyéni befizetők körében, hiszen a magánszemély tagdíjbefizetése után immár magasabb öszszegben igénybe vehető az adójóváírás. Budapest, április 25. Schmidt Péterné IT-elnök 17.oldal

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

A Pénztár 2014. 07.01.-2015.06.30. közötti éves pénzügyi terve és a 2014.-2016. évek hosszú távú pénzügyi terve

A Pénztár 2014. 07.01.-2015.06.30. közötti éves pénzügyi terve és a 2014.-2016. évek hosszú távú pénzügyi terve A Pénztár 2014. 07.01.-2015.06.30. közötti éves pénzügyi terve és a 2014.-2016. évek hosszú távú pénzügyi terve 1 A 2013. évre vonatkozó jogszabályi változások a pénzügyi tervek készítésének újragondolását

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

A Pénztár 2015. 07.01.-2016.06.30. évi pénzügyi terve és a 2015.-2017. évek hosszú távú pénzügyi terve

A Pénztár 2015. 07.01.-2016.06.30. évi pénzügyi terve és a 2015.-2017. évek hosszú távú pénzügyi terve A Pénztár 2015. 07.01.-2016.06.30. évi pénzügyi terve és a 2015.-2017. évek hosszú távú pénzügyi terve 1 A 2013. évre vonatkozó jogszabályi változások (18/2012. évi PSZÁF rendelet) a pénzügyi tervek készítésének

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára?

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára? Tisztelt Munkáltató! Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény 1993 óta Magyarországon is lehetőséget teremt arra, hogy a cégek és vállalkozások hozzájáruljanak munkavállalóik aktívabb,

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz A hónap témája: Év végi hajrá megtakarítási fronton Mit a megtakarítás? Konstrukciók állami támogatással, ill. kamatkedvezménnyel. TBSZ,

Részletesebben

www.mkbnyp.hu www.mkbep.hu www.mkbosp.hu www.mkbszepkartya.hu Öngondoskodás MKB Pénztárak MKB SZÉP Kártya Lehoczky László 2013.

www.mkbnyp.hu www.mkbep.hu www.mkbosp.hu www.mkbszepkartya.hu Öngondoskodás MKB Pénztárak MKB SZÉP Kártya Lehoczky László 2013. www.mkbnyp.hu www.mkbep.hu www.mkbosp.hu www.mkbszepkartya.hu Öngondoskodás MKB Pénztárak MKB SZÉP Kártya Lehoczky László 2013. április Béren kívüli juttatások kedvezményes adózása o Adóalap 1,19-szerese

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA Az Ügyért. 2015. év TUDVA, HOGY A XXI. SZÁZADBAN - AZ ÁLLAMI RENDSZEREKET KIEGÉSZÍTVE - AZ ÖNGONDOSKODÁS SZEREPE MEGHATÁROZÓVÁ VÁLIK, MI, AZ ALAPÍTÓK A MAI NAPON DÖNTÖTTÜNK A TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir.

1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir. ÁLLamAdósság kezelô központ RT. 1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir.hu Állampapírpiac Éves

Részletesebben

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése Az ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Globális Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Globális Részvény Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben