ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év"

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE év

2 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a különböző állami intézkedések. Az utóbbi évek fontosabb szabályváltozásai: Az egészségpénztári bevételekre és működésre jelentős hatást gyakorló adó- és társadalombiztosítási jogszabályok 2012-ben változtak. Az ún. kedvezményes, 19,04 %-os kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kulcs mellett fizethető munkáltatói hozzájárulás összege havonta maximum a mindenkori minimálbér 30 %-a lehet. Ez a szabályozás a évben is változatlanul maradt, a minimálbér január 1-től Ft-ra emelkedett ban a munkáltató által adott béren kívüli juttatásokat kifizetői személyi jövedelemadó kötelezettség, valamint 14 % EHO fizetési kötelezettség terhelte, melynek együttes mértéke az ún. kedvezményes körben összességében 35,7 %. A 263/2003. Kormányrendelet előírásainak az Öpt-be való beemelésével egyidőben az egészségpénztáron keresztül adómentesen finanszírozható szolgáltatások köre jelentősen csökkent (a változások június 1-jével léptek hatályba), annak ellenére, hogy az Egészségpénztárak erős érdekérvényesítő munkájának köszönhetően az eredeti jogszabályi szigorításokhoz képest sikerült egy-két szolgáltatást visszahelyeztetni az adómentes körbe. Az Öpt január 1-től hatályos módosítása nyomán az egészségpénztár által finanszírozható szolgáltatások köre jelentősen tovább szűkült; nem finanszírozhatók a fürdőszolgáltatások, a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása, gyógyüdülés, egészségügyi üdülés, rekreációs üdülés és az életmódjavítást elősegítő kúrák. Bár az egyéni befizetés után igénybe vehető adókedvezmények mértéke nem változott, azt azonban 2007-től nem igényelheti vissza a pénztártag közvetlenül, csak arról rendelkezhet, hogy az adójából ezen részt egészség-, vagy nyugdíjpénztári egyéni számlájára a NAV visszautalja. Az egészségpénztárak számára ez előnyt jelentett, hiszen a nyugdíjpénztári befizetés utáni adóvisszatérítési lehetőség egy részét is 2.oldal

3 az egészségpénztárba utalták a tagok a rugalmasabb felhasználhatóság miatt. Hátrányosan érintette az egészségpénztárakat a 2012-ben életbe lépett szabályozás, amelynek értelmében a munkáltatói hozzájárulás bekerült azon béren kívüli juttatások körébe, melyből a munkáltató éves viszonylatban az ún. alacsonyabb kulcsú adó és járulékteherrel (az összterhelés mértéke: 35,7 %) maximum évi 500 e Ft-ot nyújthat egy munkavállalója részére. Országos szinten az egészségpénztári működés anyagi hátterét egyre nehezebb előteremteni, mivel a tagdíjfizetések, munkáltatói hozzájárulások adókedvezményeinek csökkentése, az adómentesen igénybe vehető szolgáltatások körének megnyirbálása következtében az egészségpénztári szférában egyre kevesebb az egy főre jutó pénztári befizetés. Pénztárunknál köszönhetően a tőkeerős munkáltatói háttérnek - ez a tendencia még csekély mértékben érvényesült. A tagdíjbevételeinek alakulását az alábbiakban szemléltetjük: Év Tagdíjbefizetés (e Ft) Létszám (fő) Egy főre eső tagdíjbefizetés (Ft/fő/év) e Ft Tagdíjbefizetések alakulása oldal

4 2) A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA Megnevezés évi taglétszám alakulása az egészségpénztári szektorban és a ban: Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok főben Piaci részesedés (%) Nyitó taglétszám január ,19% Új belépő Átlépő másik pénztárból Kilépő Elhunyt Átlépő másik pénztárba Egyéb megszűnés Technika eltérés Záró taglétszám december ,24% * Forrás: TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA év A Pénztár taglétszáma december 31-én fő volt, az Egészségpénztár a taglétszám tekintetében 2013-ban is megőrizte piaci pozícióit. A taglétszám alakulását 2004-től kezdődően az alábbi ábra mutatja: Taglétszám alakulása évek Fő Évek 4.oldal

5 3) PÉNZTÁR VAGYONI HELYZETE a) Tagdíjbevételek Az egészségpénztári szektor, valamint a tagdíjbevétele évben a következők szerint alakult: TAGDÍJJELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS SZOLGÁLTATÁSI KIFIZETÉSEK év Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Tagok által fizetett tagdíj ,43% Munkáltatói tagdíjhozzájárulás ,72% Tagdíjbevételek összesen ,33% Tagok egyéb befizetései ,11% Támogatóktól befolyt összeg ,16% Befizetések összesen ,45% Szolgáltatások kiadásai ,08% * Forrás: Pénztárunk a befizetéseket tekintve 2013-ban a szektoron belül 5,45 %-os, míg a szolgáltatási kiadások tekintetében 5,08 %-os piaci részesedéssel bírt. 5.oldal

6 b) Egészségpénztári szolgáltatások Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Egészségpénztári szolgáltatások összesen ,08% Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások ,08% ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető eü.szolg.kiegészítése otthoni gondozás támogatása gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés támogatása vak személyekkel kapcsolatos ellátások vak személy részére vásárolt speciális könyvek vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő spec.eszközök vételárának tám sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások szenvedélybetegségekről való leszoktatás egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebből: gyógyszer vételárának támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén hátramaradottak segélyezése halál esetén OÉTI által nyilvántartásba vett gluténmentes élelmiszerek vásárlásának támogatása szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások díjának fizetése Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások ,44% ebből: természetgyógyászati szolgáltatások sporteszközök vásárlásának támogatása gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása * Forrás: Az egészségpénztár szolgáltatási adatai év Tagjaink összesen alkalommal vettek igénybe szolgáltatást e Ft értékben. A gyógyszerek és gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök vásárlásához igénybevett támogatás a szolgáltatási kiadások közel 80 %-át adja, értéke e Ft, tételszámot tekintve pedig ez az arány még magasabb. Ebben a szolgáltatási csomagban egy esetszám átlagosan Ft-ot képvisel. Jelentős, 16,36 %-os részarányt képviselnek a szakorvosi, magánorvosi ellátások finanszírozásához igénybevett támogatások, 6.oldal

7 melyre e Ft-ot fordítottak a pénztártagok. A sporteszköz vásárlás támogatásának igénybevétele e Ft volt 2013-ban, ez a szolgáltatási kiadások 1,69 %-a. Összességében a szolgáltatások kiadásai az előző évinél 3,34 %-kal alacsonyabb, a tervezettnél 23,3%-kal magasabb szinten alakultak. A tagok az általuk igénybe vett szolgáltatásról, illetve a szolgáltató kiválasztásáról maguk döntenek, így az igénybe vett szolgáltatásért kifizetett összeg és a szolgáltatás színvonala közötti összhang érvényesülését a kereslet-kínálat törvényszerűségei alapján a piaci mechanizmusok biztosítják. A piaci részesedése az egészségpénztári szolgáltatásokat tekintve 5,08 %. A szolgáltatási kiadások szolgáltatáscsoportonkénti megoszlását években az alábbi diagram szemlélteti: Szolgáltatások megoszlása években % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gyógyszer árkiegészítés Gyógyászati segédeszköz árkiegészítés Egészségügyi szolgáltatások Sporteszközök, sporttevékenység Eü. rehab. kapcs. szolgáltatások Táppénz kiegészítés Természetgyógyászati ellátások Haláleseti támogatás 7.oldal

8 c) Működési jellegű kiadások Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Összesen ,68% Szolgáltatások kiadásai ,08% Ezer Ft szolgáltatásnyújtás működési költsége (Ft) 81,86 59,22 - * Forrás: MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK év Míg a bevételek, illetve a szolgáltatási kiadások tekintetében 5 % körüli részesedéssel bír a Pénztár, a működési kiadásokat tekintve ez az arány 3,68 %, azaz a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása mellett igen alacsony működési költséggel üzemel. Ezt bizonyítja, hogy míg az országos adatok alapján a pénztárak átlagosan Ft értékű szolgáltatást 81,86 Ft költséggel biztosítottak évben, Pénztárunk ugyanezen mutatója 59,22 Ft/ezer Ft szolgáltatási kiadás, mely jelentős hatékonyságkülönbséget jelez a javára. d) A tartalékok alakulása A vagyon tekintetében a 4,94 %-os részesedéssel bír a szektor piacán. Az alapok alakulását részletesen az alábbi táblázat mutatja be: 8.oldal

9 Megnevezés Egészségpénztári szektor* Vitamin Egészségpénztár adatok e Ft-ban Piaci részesedés (%) Fedezeti alap ,50% Működési alap ,73% Likviditási alap ,03% Összesen ,94% * Forrás: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI VAGYON ALAPONKÉNTI ÖSSZETÉTELE december 31. Mint a táblázatokból látható, évben az alapok tartaléka összességében e Fttal csökkent. A fedezeti alap tartaléka e Ft-tal, a működési alap tartaléka e Fttal csökkent, míg a likviditási alap tartaléka e Ft-tal nőtt. A tartalékokon belül a fedezeti tartalék 83,37 %-ot, a működési tartalék 14,29 %-ot, míg a likviditási tartalék 2,34 %-ot képvisel. Az egészségpénztári szféra átlagos adataihoz képest a Pénztár megnyugtató mértékű működési és likviditási tartalékkal rendelkezik. 9.oldal

10 e) Pénztári befektetések alakulása A Pénztár eszközeit az egészségpénztári működés specialitásából adódóan csak megfelelően likvid, biztonságos értékpapírokba tudja befektetni. A vagyon így diszkontkincstárjegyekbe, illetve rövid lejáratú bankbetétbe került befektetésre. Ezek összetételét és alapok közötti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: A Pénztár letétkezelője 2006 óta az Erste Bank Hungary Zrt. A Pénztár vagyonkezelőt nem alkalmaz, vagyonát maga kezeli. f) A Vitamin Pénztárszolgáltató ZRt évi tevékenysége A Pénztár a Küldöttközgyűlés 30/2011 (2011.XI.29.) számú határozatának megfelelően november 30-án a működési alap terhére finanszírozott 5 millió Ft alaptőke hozzájárulással megalapította a SZÉP Magyarország ZRt-t, a társaságot a Cégbíróság cégjegyzékszámon bejegyezte. Időközben a Igazgató- 10.oldal

11 tanácsának javaslata alapján a SZÉP Magyarország ZRt. Igazgatósága a részvénytársaság névváltoztatásáról döntött, a társaság elnevezését Vitamin Pénztárszolgáltató ZRt-re változtatta. Ennek oka, hogy ez a név áll összhangban a társaság által végzett tevékenységgel. Ezt követően a Küldöttközgyűlés 31/2011 (2011.XI.29.) számú határozata alapján a Pénztár megkezdte a kártyarendszer üzemeltetésének kiszervezését a SZÉP Magyarország ZRthez. Ennek keretében a Pénztár a megújított szolgáltatási szerződéseket a mintegy kártyaelfogadó szolgáltató partnernek kiküldte és a visszaérkezést követően a Pénztárszolgáltató megkezdte a szerződések feldolgozását. Ezzel párhuzamosan a Pénztár kezdeményezte a banki partnereknél a POS terminál elfogadói szerződések módosítását, melynek értelmében a banki tranzakciós díjakat a bankok április 1. napjától a Vitamin Pénztárszolgáltató ZRt. nevére számlázzák ki, ezt követően pedig azok a megújított szolgáltatói szerződésben foglaltaknak megfelelően - továbbszámlázásra kerülnek a szolgáltatói partnerek felé. A banki tranzakciós díjak ÁFA terhe így nem az Egészségpénztárt terheli, az ebből adódó működési költség megtakarítás évben meghaladta a 1 millió Ft-ot. A társaság aktív piaci keresésének eredményeként megbízási szerződést kötött egy vállalkozással egészségpénztár alakulásához és működéséhez szükséges dokumentumok elkészítésére. Az alapítással kapcsolatos feladatok 2013-ban történt teljesítése után E Ft nettó árbevétele keletkezett a ZRt-nek. A szerződés alapján az egészségpénztár működéséhez szükséges szabályzatok elkészítése folyamatban van. Az ebből származó bevétel realizálása a pénztár tevékenységi engedélyének megszerzésének függvénye. Amennyiben a pénztár a tevékenységi engedélyt megkapja, az engedély jogerőre emelkedését követő naptól a társaság látja el az egészségpénztár pénztári adminisztrációs feladatait. A vállalkozás összességében eredményes évet zárt, üzemi (üzleti) eredménye 2013-ban E Ft volt. Az átmenetileg szabad pénzeszközeit bankbetétbe helyezte el a társaság, mellyel 100 E Ft-tal növelte bevételeit. A ZRt. adózás előtti eredménye E Ft volt, melyből 281 E Ft társasági adófizetési kötelezettség levonása után E Ft adózott eredménnyel zárta az évet. Tőkeemelésre nem került sor. 11.oldal

12 g) Kiegészítő vállalkozási tevékenység A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye alapján a Pénztár az alábbi kiegészítő vállalkozási tevékenységek végzésére jogosult: A Pénztár tagjai részére a pénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatókat, azok szolgáltatásait, valamint egészségügyi tárgyú kiadványokat hirdethet. PSZÁF határozat száma: E-IV/22/2008, kelte: szeptember 16. A hirdetési tevékenységből a Pénztárnak a beszámolási időszakban kiadása nem keletkezett, bevétele nem származott. A Pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenység keretében a Pénztár részbeni tulajdonában álló gazdasági társaság útján más egészségpénztárak, illetve egészségpénztári pénztárüzemet ellátó gazdasági társaság részére a gazdálkodás nyilvántartását, ezen belül az egészségpénztári számlák fogadását és azok feldolgozását végezheti. PSZÁF határozat száma: E-IV/M-37/2009, kelte: december 17. Az engedélynek megfelelően a Pénztár közvetlenül nem végzett évben más pénztárak, illetve egészségpénztári pénztárüzemet ellátó gazdasági társaság(ok) részére ellenérték fejében szolgáltatást, tekintettel arra, hogy azt a résztulajdonában álló E2K Kft. végzi. A Pénztárnál évben a tevékenységgel kapcsolatban ráfordítás nem merült fel, bevétele semmilyen jogcímen nem keletkezett, ennek következtében a kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye nulla Ft volt évben. A Pénztár az E2K Kft-ben 20 % tulajdonrésszel rendelkezik, melyet a vásárláskori számla szerinti értéken (6 millió Ft) a befektetett pénzügyi eszközök között üzletrészként tart nyilván. Az E2K Kft. mérlegbeszámolója szerint évben 31,8 millió Ft nyereséget realizált, melyből 20 millió Ft a tulajdonosok döntése alapján osztalékként májusban kifizetésre került. Így a Pénztár az üzletrészére jutó mértékű, 4 millió Ft-os osztalékbevételt realizált, mely az E2K Kft ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a as év üzleti eredménye (amely megközelítően 35 millió Ft) alapján 2014-ben is hasonló nagyságrendű lesz. A 2009-ben befektetett 6 millió Ft májusban már 100 %-ban megtérült és az osztalék kifizetés a további években tisztán nyereséget 12.oldal

13 jelent a Pénztár számára. h) Befektetési környezet értékelése Állampapír-piac 2013-ban az állampapír-piacon a leghosszabb, 15 éves lejáratot leszámítva minden lejáraton jelentős mértékben csökkentek a hozamok. Az év elején mind a rövid, mind a hosszú hozamok stagnáltak, majd májusig fokozatosan csökkentek. A rövid oldali hozamcsökkenésben jelentős szerepet játszott az, hogy a jegybank Monetáris Tanácsa óvatosan, havi 25 bázispontos ütemben csökkentette a jegybanki alapkamatot. Ezt az ország javuló kockázati megítélése amiben szerepet játszott a szigorú költségvetési politika és a visszafogott inflációs kilátások tették lehetővé. Ebben az időszakban az állampapír-piac számára a külföldi folyamatok, a Fed piaci műveletei kedvezőek voltak. Az év első felében a hosszú hozamok együtt csökkentek a rövid hozamokkal. Májustól jelentős változás állt be a külső környezetben, mivel a Fed elnöke bejelentette, hogy a mennyiségi lazítás visszafogására a korábban vártnál hamarabb kerülhet sor. A fejlett piaci hozamemelkedés és a korábbinál gyengébb kockázatvállalási hajlandóság következtében a magyar állampapírok hozamai megemelkedtek. Az MNB Monetáris Tanácsa folytatta bár ütemét augusztustól havi 20 bázispontra mérsékelte a kamatcsökkentési ciklust, így a rövid állampapír-piaci hozamok az év közepétől ismét egyenletes csökkenő trendet mutatnak. A hosszú állampapír-piaci hozamok ezzel szemben szeptemberig emelkedtek. Ekkor jelezte a Fed, hogy a korábbi bejelentésekkel ellentétben nem kezdi meg a mennyiségi lazítás visszafogását, ezt követően jelentős mértékben csökkentek a hosszú állampapír-piaci hozamok. Az év utolsó hónapjaiban a hosszú oldalon a hozamok stagnáltak, míg a rövid oldalon miközben a jegybank Monetáris Tanácsa 3,00%-ig csökkentette a jegybanki alapkamatot tovább folytatódott a hozamcsökkenés. Mindezzel a hozamgörbe meredeksége is soha korábban nem látott szintre nőtt, az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX Index pedig jelentős mértékben, 4,3 százalékponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX Indexet. A beszámoló készítés időpontjában az aktuális jegybanki alapkamat 2,7 %. 13.oldal

14 A rövid oldali referenciahozamok 2013 decemberének végén az egy évvel korábbinál 2,3-2,5 százalékponttal alacsonyabb szinten álltak. Az év eleji és a májusi stagnálást leszámítva az év folyamán fokozatosan csökkentek a rövid hozamok. Az éven túli lejáratok a 15 éves lejáratot leszámítva 0,6-1,6 százalékponttal csökkentek, míg a 15 éves lejáraton 0,1 százalékponttal emelkedtek 2013 év egészében. A rövid hozamokkal ellentétben a májusi hozamemelkedés jelentős mértékű volt és az év végi hozamcsökkenés ezt csak részben tudta ellensúlyozni. Az aukciós hozamok alakulása a referenciahozamok mozgását követte. Az éven belüli aukciós hozamok (a likviditási kincstárjegy aukció nélkül) 2,3-2,5 százalékponttal csökkentek az év végéig. A 3, 5 és 10 éves lejáratokon 1,0-1,6 százalékponttal, a 15 éves lejáraton 0,1 százalékponttal csökkent az aukciós átlaghozam. 14.oldal

15 Állampapírhozamok változása 2013-ban: (%) 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év ,33 5,28 5,4 5,61 5,89 6,11 6, ,86 2,85 3,04 4,01 4,66 5,61 6,26 Hozamváltozás -2,47-2,43-2,36-1,6-1,23-0,5 0,15 7,00 Állampapír-piaci hozamok alakulása 6,00 Hozam (%) 5,00 4,00 3,00 2, ,00 0,00 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év Mindez azt jelenti, hogy a kockázatmentes hozam immár jóval kisebb hozadékot biztosít a befektetők, így Pénztárunk számára is, mint azt korábban megszokhattuk. Mind e mellett a kockázatmentes hozam és az infláció viszonylatára is figyelemmel kell lenni, e tekintetben Pénztárunknak nincs oka a szégyenkezni, a évben realizált 4,5 %-os hozam magasan a KSH által közzétett 1,7 %-os inflációs szint felett van. Talán kissé túl gyorsan történtek a folyamatok, hogy ez természetesnek hasson, így vélhetően egy kis időre szükség lesz még ahhoz, hogy megszokjuk az új helyzetet, illetve az is kérdés, hogy ez tartósnak fog-e bizonyulni. Pillanatnyilag a biztonságos befektetésnek tartott rövid futamidejű állampapírokban kifejezetten alacsony, 3 % alatti a hozamlehetőség, s aki magasabb hozamra vágyik, annak veszélyesebb vizekre kell eveznie. A Pénztár pénzügyi eszközeit a beszámolási évben is a jogszabályi rendelkezések keretei között fektette be, biztosítva a Pénztár folyamatos fizetőképességének fenntartását, a 15.oldal

16 befektetések összhangját rövid lejáratú és hosszú távú kötelezettségekkel, valamint a kockázat-hozam optimális viszonyát. A beszámolási évben hatályos befektetési politika alapvető célkitűzése volt, hogy a Pénztár minimális kockázat mellett a lehető legmagasabb hozamot realizálja. Részvényeket nem vásárolt, határidős és opciós ügyleteket nem kötött, ebből adódóan az üzleti év mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügylete nem volt. 4) A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK A mérleg fordulónapja óta a Pénztár alapvető működését befolyásoló esemény nem történt. 5) VÁRHATÓ TENDENCIÁK Egészségpénztárunk 2014-re vonatkozó üzletpolitikájában nincs lényegi változás, tartalékképzésünk, Befektetési Politikánk megegyezik a 2013 évre kialakítottal. A sávos tartalékképzés a tagdíjvolumen függvényében emelkedő fedezeti arányt eredményez, ezzel is ösztönözve a befizetési/megtakarítási hajlandóságot. Befektetési Politikánkban továbbra is kizárólag állampapír befektetésekre korlátoztuk a mozgásteret, miután a tagi befizetésekként rendelkezésünkre bocsátott pénztári vagyontömeg átlagos futamideje alapvetően rövid futamidejű befektetéseket és magas likviditást indokol. Ezt támasztja alá, hogy a évet tekintve az egészségpénztári számlának méginkább a pénzforgalmi jellege tehát, hogy alapvetően a szolgáltatási igények finanszírozására szolgál, sem pedig a befektetési funkciója dominált. A szolgáltatásra fordított összeg meghaladta a fedezeti alap tárgyévi bevételeit, a pénztártagok korábbi megtakarításaikból is felhasználtak. A befizetett összegek tehát rövid időn belül szolgáltatási igényként kifizetésre is kerülnek a pénztári számlákról. A tevékenység jogszabályi környezetét tekintve a minimálbér Ft-ra történt emelése következtében 2013-ban a munkáltatók által egészségpénztárba fizethető hozzájárulás összege havi Ft-ra emelkedett, a hozzájárulást a személyi jövedelemadón felül 14 % 16.oldal

17 EHO fizetési kötelezettség is terheli, mely összességében a munkáltatók számára 35,71 %- os adó és járulékterhet jelent. Az egyéni befizetések adójóváírási lehetősége 2014-ben kedvezően változott, az egyes pénztártípusok egyéni befizetései, adományai után igénybe vehető adókedvezményekre külön-külön - a korábbi évekkel ellentétben -, nincs korlátozás. Az adójóváírás egy adóévben Ft lehet, mértéke továbbra is 20%, ezt a hozzáadott értéket megfelelő súlyán érdemes kezelni. A jelenlegi kamatkörnyezetben gondolunk itt a jegybanki alapkamat 2,75 %-os szintjére ugyanis a 20%-os hozzáadott érték immár egy közel 7 éves kockázatmentes kamatjövedelemnek feleltethető meg. A cafeteria rendszerén belül az egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás a növekvő terhek ellenére egy olyan juttatási forma, mely nemcsak anyagi, de erkölcsi szempontból is fontos a munkavállalók számára, hiszen munkáltatójuk az egészségük finanszírozásához járul hozzá. Feladat továbbra is népszerűsíteni az egészségpénztárakat az egyéni befizetők körében, hiszen a magánszemély tagdíjbefizetése után immár magasabb öszszegben igénybe vehető az adójóváírás. Budapest, április 25. Schmidt Péterné IT-elnök 17.oldal

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2012. ÉV

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2012. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2012. ÉV 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2012. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2013. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Táblakód: 73EA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 31 243 0 31 243 37 685 0 37 685 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 0 3 30 003 73EA03

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Dr. Lukács Marianna IV. Egészséginformációs Fórum, KSH-TÁRKI 2007. május 23-24. Témáink Az önkéntes egészségpénztár

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Patika Egészségpénztár 2013. éves jelentés 2014.05.05 Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 587 240 0 587 240 677 832 0 677 832 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöés

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Új Pillér Egészségpénztár 2013. éves jelentés Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 53 940 0 53 940 86 418 0 86 418 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 1. Általános kiegészítések A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu Kiegészítő melléklet Pécs, 2005. február 28. Általános kiegészítés A Mecsek Egészségpénztár bemutatása A Mecsek Egészségpénztár 1996. szeptember 17-én alakult, 15 fő alapító taggal. Az Alapszabály szerint

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára * ; 4 * Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET r r r r A 26. ÉVI EVES PÉNZTÁRI r r BESZÁMOLÓHOZ t (?, ^ V > :^ ' ; *.» . Általános kieeészítések A pénztár működési formája:

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája Mi az egészségpénztár? - A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája - Egy speciális számla, ahol a gyűjtött megtakarításokat csak egészségügyi célok érdekében lehet felhasználni - A társadalombiztosítás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2013. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt, legutóbb 2012. március 30-i hatállyal

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12.

Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12. Aktuális jogi ügyek az egészség- és önsegélyező pénztári szektorban Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12. Témák 1. Új Ptk. 2. Egészségpénztári szolgáltatások 3. Önsegélyező pénztárak

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2014. december

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

TEMPO Egészségpénztár 2008. Kiegészítő melléklet A T E M P O O R S Z Á G O S Ö N K É N T E S K I E G É S Z Í T Ő E G É S Z S É G P É N Z T Á R 2008. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO Egészségpénztár

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére

A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére 2012. évi események Pannónia Önsegélyező Pénztár, az önsegélyező pénztárak élvonalában Az önsegélyező

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 21. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 211.4.2 Pintérné Zlota Anikó Igazgatótanács elnöke 1/29 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2012. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt, legutóbb 2012. március 30-i hatállyal

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2008. december

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : -tól (év / hónap / nap) -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 2 2 5 (év

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások Szikszainé dr. Bérces Anna Pénzügyminisztérium IX. Pénztárkonferencia, 2006. november 8-9. Járulék - tagdíj A magánnyugdíj- illetve önkéntes

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz

Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz Gyor, 2005.május 6. Az 2004.évi tevékenységünkhöz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben