A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül Készítette: Nagy Nelli Mérnök-közgazdász hallgató Belső Konzulens: Veresné dr. Somosi Mariann Egyetemi docens Külső Konzulens: Ráczné Nyiri Bernadett Ügyvezető 2013

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Szakirodalmi összefoglaló Munkaszervezeti felépítések Munkaszervezetek alakítása Stratégiai tervezés fejlődése Stratégiai elméletek Vezetői ellenőrzés rendszere Ellenőrzés alapfogalmai A Mento cégcsoport bemutatása Vizsgált cégcsoport tevékenységének bemutatása Szervezeti felépítés Helyzetfelmérés Szabályozottság Dokumentáltság A Mento cégcsoportnál folytatott tevékenységek Költségelszámolás Számlázás Kimenő számlák vizsgálata Bejövő számlák vizsgálata Termelésirányítás, termelésszervezés Kapacitáselemzés Munkaidő kihasználás Ügyfélszolgálat bemutatása Informatikai rendszerek, alkalmazások Rendszerfejlesztési javaslatok Szervezeti felépítés javaslatai Termelésirányítás Elszámolási rendszer Költségstruktúra

3 A felmerült költségek gyűjtése Karbantartási költségek Beruházás, felújítás Költségek bizonylatolása Közvetett költségek felosztása Utalványozás, költségelismerés Költségtervezés Költség ellenőrzések, költségelemzések, tájékoztatók Informatikai rendszer Ügyfélszolgálati rendszer Az ügyfélszolgálat szervezetének felépítése Alkalmazott módszerek Nyilvántartásba vétel, adatmódosítás alapdokumentumai Szolgáltatás, konténerrendelés, lomtalanítás, szelektívgyűjtés Matrica kezelés szabályai Információs bázis Adatgyűjtés, adatszolgáltatás és Ellenőrzés A bevezetett irányítási rendszer kiértékelése, előny-hátrány elemzés Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékletek

4 1. Bevezetés Témaválasztásomat indokolja, hogy a Mento cégcsoport oszlopos tagjaként a társaságok fejlődése során minden mozzanatnak aktív részese voltam, így a szervezetalakítást alátámasztó felülvizsgálat kezdeti szakaszától kezdve minden folyamatot és lépést közösen alakítottunk ki. A megnövekedett információk in- és output mennyisége, a felszínre kerülő hibák rendszer felülvizsgálatot és új vállalatirányítási rendszer létrehozását indokolta. A VIR létrehozása igaz, hogy napi és végrehajtói szinten koncentráltabb és többletmunkát igényel, de hosszú távú eredménye biztosabb, költséghatékonyabb és pontosabb vállalati adatokat, információkat biztosít a cégcsoport tulajdonosai számára. Például az ügyvezető adhoc információ kéréseinek azonnali teljesítése, évente két alkalommal megtartandó taggyűlés anyagának elkészítése ami a korábbi évektől eltérően, az adatok összegyűjtése miatt több hetes előkészületet igényelt a VIR rendszer alkalmazásával gyorsabban, így hatékonyabban és pontosabban szolgáltathatunk információkat. Ahhoz, hogy egy komplex vállalatirányítási rendszert vezessünk be mint az AVE esetében az SAP még nem elég fejlett a társaság még cégcsoport szinten sem, így saját kivizsgálás és kialakítás szükséges. Veresné is hivatkozik Dobák megfogalmazására miszerint A szervezetalakítás olyan átfogó tevékenység, amely külső és belső tényezők, szervezeti és emberi adottságok ismeretében a szervezeti struktúrák és magatartásszabályok tartós megváltozására irányul, ennek a mondatnak minden szava a dolgozat és az elkészített szakmai javaslat alappillérét képezi. [Veresné: Vállalkozásszervezés] Annyira szerves része voltam ennek a szervezetalakításnak és felülvizsgálatnak, hogy mindenképpen fontosnak tartottam a megvizsgált és javasolt folyamatokat ezen dolgozat keretén belül feldolgozzam. A szervezetalakítás felülvizsgálatakor és esetleges későbbiekben történő hasznosításkor egy biztos alapot ad a kiinduláshoz. 3

5 2. Szakirodalmi összefoglaló Lewin három fázist különböztet meg változások, vagy egy innováció bevezetése során: fellazítás változtatás megszilárdítás A fellazítás során a meglévő működést, illetve annak egyes elemeit, eljárásait lazítják fel, miközben az emberek felkészülnek a változásra. A változás ideje alatt kidolgozásra kerülnek az új működés elemei, s megpróbálják azokat alkalmazni. A végső megszilárdító fázis során az új módszerek, működési elemek elfogadott rendszerré kristályosodnak. Mindhárom fázisnak megvannak a sajátos problémái. Az első fázis során a kezdeti ellenállás felismerése és leküzdése a probléma. Az érintettek gondolkodását a megfelelő irányba kell terelni, hogy elfogadják és végrehajtsák a változást. A második fázis fő problémája a változás hatásossá és hatékonnyá tétele, míg az utolsó fázisban a változás állandósulására, intézményesedésére kell gondot fordítani. Megjegyzendő, hogy a legnagyobb probléma a változás kezelése során az ellenállás leküzdése, ugyanis azok az ellenállásfajták, amelyekkel a fellazítás során találkozunk alapvetően más típusúak, mint a következő fázisok gátló tényezői. [Veresné: Vállalkozásszervezés] 2.1. Munkaszervezeti felépítések Alapvetően három féle szervezetet különböztetünk meg: funkcionális divizionális mátrix Az általam vizsgált szervezet a funkcionális szervezetbe sorolható, így ezen szervezeti jellemzőket mutatnám be. 4

6 Kialakításának és hatékony működésének előfeltétele, hogy stabil piaci, tudományos technikai, technológiai környezettel rendelkezzen. Viszonylag könnyen áttekinthető termelési tevékenység, nem túl széles termékskála jellemezze. Munkamegosztás az elsődleges funkciók szerint történik, erős a szabályozottság. A hatáskörmegosztás a döntési jogok szerint centralizáltak, és erőteljesen szabályozottak. A strukturális jellemzők között a vertikális koordinációs mechanizmus számára kiépített funkciók és technokratikus eszközök figyelhetők meg. Mint minden szervezeti felépítésnek a funkcionális szervezetnek is vannak előnyei és hátrányai is: Előnyei: a specializáció a termékenység növekedését és az egységköltség csökkenését eredményezi. a vállalati stratégia kialakítása viszonylag egyszerű, olcsó. Hátrányai: felesleges mennyiségi és minőségi tartalékok keletkeznek nem tud a megváltozott környezethez időben alkalmazkodni koordinációs problémák a felsővezetésben. [Veresné: Vállalkozásszervezés] 2.2. Munkaszervezetek alakítása A szervezeti változások tartalmi kérdései azt vizsgálják, hogy a szervezetekben mi változik meg és milyen mértékben, míg a szervezeti változások folyamatára vonatkozó kérdések azt elemzik, hogy a változások milyen módon és milyen gyorsan zajlanak le, mennyire irányítottak és mennyire haladnak az előzetes terv szerint, illetve azt, hogy a változásokban milyen mértékben vesznek részt a szervezet alkalmazottai és egyéb szereplők. Szervezeti változásoknak tekintjük az olyan átalakulást, mely a szervezet lényeges jellemzőiben következik be. Ezek: működési folyamatok technológia outputok 5

7 struktúra kultúra magatartás hatalom Az, hogy mit kell valóban lényeges szervezeti jellemzőnek tekinteni, az mindig az adott környezeti és szervezeti szituációtól függ. Csak adott helyen és időben meghatározott feltételrendszer mellett dönthető el, hogy a szervezet milyen jellemzői tekinthetők igazán lényegesnek. A szervezeti jellemzők befolyásolásán keresztül végső cél a szervezeti teljesítmény fenntartása vagy javítása, aminek a hátterében legtöbbször vezetői stratégiák állnak. E változások mértéküket tekintve lehetnek fokozatosak vagy radikálisak. [Veresné: Vállalkozásszervezés] Összegzésképpen felsorolom a szervezeti változtatások néhány fontos tételét: A szervezetváltozás nem követhet egyen megoldásokat, ezért alapos helyzetelemzésnek kell megelőznie. A szervezetváltoztatáshoz elegendő erőforrásnak kell rendelkezésre állnia. A vezetés támogatása nélkül a szervezeti változtatások kudarcra vannak ítélve. A szervezeti változtatás sikeressége alapvetően függ attól, hogy a szervezet tagjai mennyire elkötelezettek. A szervezeti változtatás iteratív, tanulási folyamat. A szervezeti változás képessége egyre inkább a szervezetek alapvető képességévé válik. A szervezeti változások sikerességét növeli, ha avezetés rendszerszemléletben és hosszabb időhorizontban gondolkodva hajtja végre a változásokat. [Veresné: Vállalkozásszervezés] 6

8 2.3. Stratégiai tervezés fejlődése Az átalakító vezetés egyik legkézenfekvőbb, s mindenki által legjobban érzékeltethető beavatkozási terület a struktúrában létrehozott változás. Ha egy vállalkozás abban a fázisban van, hogy egyetlen domináns figura irányítja, legtöbbször az alapító vagy egy tulajdonos menedzser, a stratégiai gondolatok többnyire az ő fejében születnek meg. Mivel személyes kapcsolatokra alapozza a működést, az információt is személyesen szerzi, s a fontos döntéseket saját maga hozza, a tervezésnél alig van ideje és szüksége a tervező csapat szakértelmére, a hosszú távú tervek bonyolultságára vagy az információs rendszer komplexitására. A siker azonban többnyire növekvő mérethez, s a vállalkozás tevékenységeinek diverzifikálódásához, illetve bonyolódásához vezet. Az elmúlt évtizedekben a versenyből eredő nyomás hatására a vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egész társaságra kiterjedő tervezésre (corporate planning). A vállalati szintű tervezésnek többféle megközelítése ismert, ezek támogatására eszközöket is fejlesztettek ki, s egész tervezési folyamat professzionalizálódott. Az eltérő információkra alapozott stratégiai gondolkozás iteratív folyamat, mely a cégről kialakított olyan közös jövőképhez vezet, amit az igazgatók és a top menedzsment is magáénak vall. Az alkalmazotti csoportok támogatása a versenyképes piaci információk megszerzésében és az alternatívák értékelésében létfontosságú. Egyetlen alkalmazotti csoport sem képes azonban a stratégiai gondolkodásra; a társaság tervezői támogatást adhatnak az információk összegyűjtésében, elemzésében és a változatok előállításában, de kreatív felelősségvállalás az igazgatóság és a felső vezetés kompetenciájába tartozik. [Szintay: Stratégiai menedzsment] 7

9 2.4. Stratégiai elméletek A stratégiai elméletek a vállalat, illetve annak működési célját, struktúráját érintő felfogások, irányzatok, iskolák függvényében fejlődtek. Maguk az osztályozások is igen sokrétűek, melynél szempont lehet: A cég működésének célrendszere: egyetlen pl. profitmaximalizáló, plurális több célt, szempontot érvényesítő. A folyamat vagy diszkrét stratégia készítés és terv tartalmi felfogása: kifelé ható befogadó, adaptációs kölcsönösen egymásra ható. Változtatások időbelisége, dinamizmusa: evolúciós (kereten, struktúrán belüli) revolúciós (keretet törő, struktúraváltó) Vagyis maga a stratégia fogalma és tartalma is folyamatos változáson, finomodáson megy keresztül. Klasszikus irányzat: A cég a stratégiai akcióit négy területen értelmezi: Portfólió menedzselés, ami az üzletágak közötti sorrendek kialakítását, azok sorsára vonatkozó döntéseket jelenti. Újrastrukturálás / pozíció váltások végrehajtása, például rossz üzleti egységek feljavítása. Képességek / készségek transzfere. Megosztott tevékenységek integrálása. Folyamatorientált irányzat: A stratégiát elsődlegesen, mint a környezethez való alkalmazkodás módját ragadják meg, aminek a működési kör, a termék-piaci területek megválasztása mellett a szervezet alakítása is része. Ebből következően az elmélet művelőinél un. integrált szervezettípusokat figyelhetünk meg, 8

10 amelyek az egyedi termék-piac stratégiák, szervezeti struktúrák és folyamatok együtteseiként, konfigurációiként határozhatók meg. [Szintay: Stratégiai menedzsment] 2.5. Vezetői ellenőrzés rendszere Egyre fontosabb a vezető tevékenységének az a része, amely a kezdeményező munka, az önálló döntések gazdasági következményeit vizsgálja és értékeli. A mulasztások, a hibák, a hiányosságok jövedelemcsökkenésben, műszaki elmaradásban, gazdasági hátrányokban, vagyonvesztésben jelennek meg, aminek megelőzése és a hátrányos következmények gyors kijavítása a vállalkozó alapvető érdeke. Ennek fontos segítő eszköze az ellenőrzés, amely a vezetés minden szintjén nélkülözhetetlen funkció. Mindez egyre inkább szükségessé teszi az ellenőrzési ismeretek elsajátítását. [Bihari-Szántó-Vladár-Vörös: Vállalkozások ellenőrzése] Ellenőrzés alapfogalmai A vezetési funkciókból adódik, hogy követelményeket támaszt és tényeket alapul véve azokat számon kéri. Ebből kiindulva az ellenőrzés minden formája a megismert, feltárt tényeknek valamilyen követelményekhez történő hasonlítására és ezek alapján megállapított tények értékelésére, a követelményektől való eltérések okainak feltárására irányuló tevékenység. Az értékelés tehát az ellenőrzés során megállapított tények és a kialakított követelmények egybevetését jelenti azzal a céllal, hogy ez következtetésekre adjon lehetőséget. Az ellenőrzések keretében: megfigyeljük a már lezajlott vagy most zajló folyamatokat, eseményeket, helyzeteket, megállapítjuk a tényeket, a kialakult helyzetet, állapotot szembesítjük azokat az elérni kívánt célokkal, feladatokkal, tehát a követelményekkel és megállapítjuk a z eltéréseket, feltárjuk azok okait. Az ellenőrzés, a megismert tények megalapozott értékelése maga után vonhatja 9

11 a kialakult helyzet megváltoztatásához szükséges vezetői döntéseket a korábban hozott döntések felülvizsgálatát, módosítását, kiegészítését A döntés, az intézkedés ugyan kívül esik a szorosan vett ellenőrzési folyamat körén, azonban az ellenőrzés a maga sajátos eszközeivel, módszereivel a döntések megalapozásának, előkészítésének aktív részévé válhat. Az ellenőrzésen alapuló értékelést tehát rendszerint valamilyen beavatkozás, intézkedés követi. Az ellenőrzés ezt azzal is segíti, hogy megállapításai alapján javaslatokat is készít. Ellenőrzéskor legfontosabban meghatározandó alappillérek: 1. Az ellenőrzés célja: Mindig az általa képviselt érdekek határoznak meg. alapvető két fő csoportot különböztetünk meg: I. tulajdonosi érdekek II. hatósági érdekek (közérdek) 2. Az ellenőrzés tárgy: általában valamilyen emberi tevékenység, cselekmény, magatartás, illetve valamely magatartás- vagy cselekménysorozat, esetleges egyes embercsoportok össztevékenységének értékelése. 3. Az ellenőrzés módszere: az ellenőrzés közelebbi célja és tárgya határozza meg a módszerek ennek megfelelően rendkívül változatosak lehetnek 4. Az ellenőrzési rendszer: alapvetően a tulajdonformáktól és a tulajdonviszonyoktól függ Az ellenőrzés szabályozottsága: Az ellenőri szervezetek hatás- és feladatkörét, az eljárási kérdéseket jogszabályok (alkotmány, törvények, kormányrendeltek stb.) és azok keretei között gyakran a fő tartalmát, a szabályozás módját meghatározó előírások szerint készítendő belső szabályzatok, útmutatók határolják körül. Az ellenőrzés szerepe, helye a vezetésben: Az ellenőrzés a vezetés egyik funkciója, nélkülözhetetlen eleme. Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelményekből következik, hogy az ellenőrzésnek ma már minden szinten a vezetés, az irányító tevékenység részét kell képeznie. 10

12 A számvitel -szervezési és vezetési ismeretek keretében elsajátítottakra is támaszkodva, összefoglalva megállapítható, hogy az eredményes ellenőrzések meghatározó helye, szerepe van a vezető, irányító tevékenységben, mert bemutatja az irányítás, a vezetés döntései végrehajtásának alakulását, helyességét segíti a vizsgált témákban, területeken vagy tevékenységekben a hibák keletkezésének megelőzését feltárja a végrehajtás állását és végrehajtást akadályozó tényezőket, a kitűzött céloktól, feladatoktól való eltérés okait, mértékét következményeit megállapítja a céloktól való eltérés esetén fennálló felelősséget elősegíti javaslatok kialakításával a vezető számára azon vezetői intézkedések megalapozását, majd meghozatalát, amelyek a hiányosságok felszámolását célozzák előmozdítja a hatékonyabb végrehajtást segítő kedvező tapasztalatok, módszerek szélesebb körű alkalmazását, elterjesztését Minden területen növekszik az ellenőrzésekkel szemben az intézkedésekre orientáltság követelménye is, ami szintén erősíti az ellenőrzés helyét, szerepét a vezetésben és az irányító tevékenységben, munkában. [Vörös: Az ellenőrzés rendszere és módszertana] 11

13 3. A Mento cégcsoport bemutatása 3.1. Vizsgált cégcsoport tevékenységének bemutatása A Hulladékgazdálkodási törvény hatályba lépése felgyorsította a korszerű hulladékkezelési közszolgáltatás bevezetését az ország teljes területén. A szervezetlen, környezetvédelmi és gazdasági szempontok alapján is tarthatatlan "hulladékkezelési" állapot helyébe mára már a térségi, rendszer-szemléletű, komplex hulladékgazdálkodás lépett. A cégcsoportot a következő szorosan egymásra épülő tevékenységet folytató társaságok alkotják: 1. Mento Környezetkultúra Kft. A Zemplén területén a törvény által előírt kötelezettségek teljesítéséhez a MENTO Környezetkultúra Kft. az önkormányzatok számára egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer bevezetését javasolta, melynek központi eleme a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ. A társaság tulajdonában és üzemeltetésében van az Abaúj-Zemplén térség egyetlen, a legszigorúbb műszaki és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő Bodrogkeresztúri Regionális Települési Szilárdhulladék Lerakója. A lerakó, mint a térség hulladékgazdálkodás központi telephelye hetedik éve üzemel, 2024-ig engedéllyel rendelkezik, depónia tere kettős szigetelésű, az Uniós előírásoknak mindenben megfelelő. A fejlesztések eredményeként a hagyományos lerakási technológián túl hulladék-feldolgozó üzemmel és szelektív hulladék előkezelővel is rendelkezik. Központi szerepet tölt be a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ, hiszen közszolgáltatók által begyűjtött hulladékok ide kerülnek ártalmatlanításra. 2. Zempléni ZHK Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. A begyűjtési és szállítási feladatok hatékony elvégzésére május 29-én alakult meg a többségi önkormányzati tulajdonban lévő közszolgáltató társaság: a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. (Z.H.K. Kft). A magyar 12

14 tulajdonú MENTO Kft. és a zempléni önkormányzatok többségi tulajdonában levő társaság a térségbeli önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait látja el. A ZHK Kft.-ben 51%-ban az önkormányzatok, 49%-ban pedig a MENTO Kft. képviseli a tulajdonosi jogokat. A cég alaptevékenységének megnevezése: Kommunális szilárdhulladék begyűjtése, kezelő- és ártalmatlanító helyre szállítása A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft nem profitorientált multinacionális vállalat, tisztán magyar tulajdonban van (önkormányzati többségi tulajdonban). A tulajdonosként történő csatlakozás lehetősége az önkormányzatok számára folyamatosan fennáll. A fenti előnyökön túl a cégcsoportba történő belépéssel az önkormányzat részese lehet annak a vagyonnak is, mely a komplex hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésével folyamatosan gyarapodik, és amely jelenleg 1,7 milliárd forintra becsülhető. A folyamatos csatlakozás következtében a társaság tulajdonosi körében az önkormányzatok száma mára 72-re bővült. 3. SZHK Kft. A Szerencs és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatait a februárban alakult Brantner Walter Gmbh. látta el, amely a begyűjtési tevékenységét 2001.augusztus 1-jén kezdte meg. A cégen belül változások történtek évben. A Brantner Walter Gmbh. kivált, s helyét a szolgáltatás zökkenőmentes folytatása érdekében, a MENTO Környezetkultúra Kft. vette át, s már mint az új résztulajdonos vett részt a cég színvonalas, szakmailag megalapozott vezetésében és irányításában, már új Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. (SZHK Kft) néven. A magyar tulajdonú MENTO Kft. és a Szerencsi, Bekecsi, Mezőzombori és Legyesbényei önkormányzatok többségi tulajdonában levő társaság hasonlóan a Z.H.K. Kft-hez a térségbeli önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait látja el. A cég alaptevékenységének is hasonló: Kommunális szilárdhulladék begyűjtése, kezelő- és ártalmatlanító helyre szállítása. A korábbi években már többször felvetődött a két társaság összevonásának kérdése ben összeolvadás útján történő egyesüléssel az SZHK Kft megszűnt és beolvadt a Z. H. K. Kft-be. A beolvadás hatásainak, előnyeinek és hátrányainak vizsgálata egy külön dolgozat témájaként szolgálhat. Dolgozatom témáját és a 13

15 Mento cégcsoport átszervezésének és felülvizsgálatának az indokoltságát támasztja alá a két társaság összevonásából is adódó helyzetek. Az összevonás előnyei közé sorolhatóak, hogy tőkeerősebb társaság jön létre a személyi állomány és az eszközpark koordinálása egyszerűbb, a tevékenység dokumentálása áttekinthetőbb pályázatokon való indulás feltételei (pl. önrész, vagyoni fedezet, stb) könnyebben teljesíthetőek csökken az adminisztráció, az egymás közötti számlázások elmaradnak, a kintlévőség kezelése is áttekinthetőbb, az egymás felé fennálló tartozás-követelés összege elmarad az irányítási, dokumentálási költségek csökkennek a két társaságnál az eszközpótlás fedezetére képződött eredménytartalék összege biztosítja a folyamatos pótlást csak egy Felügyelő Bizottságot kell működtetni Az összeolvadásnak nemcsak előnyei, hanem hátrányai is vannak, melyek kiküszöbölése a Társaság céljai közt szerepel: az egyes önkormányzatok szavazati hányada csökken a lakossági ürítési díjak a két szolgáltatási területen eltérnek egymástól, egységes díjalkalmazás többlet terhet jelent a befogadónál (ZHK Kft.- nél), hasonló a helyzet az ingyenes lomtalanítással kapcsolatosan is az összevonást követően bővül az edényméret szortiment, de a ZHK Kft. nem rendelkezik 60 l-es edénnyel, amennyiben szükséges azokat az önkormányzatoknak kell beszerezni, az összevonás egyszeri többlet adminisztrációt igényel (értesítő levelek; logó, matricaváltás; adatállomány (vevői, szállítói számlák) átmentése, stb) az összevonás feszített ütemtervet igényel, amelynek végrehajtásában nem lehet csúszás 14

16 Az összevonás eredményessége már megfigyelhető, de számszerűsített adatok csak külön vizsgálat után kaphatók. A cégcsoport összehangolt tevékenységével a térségbeli önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak koordinátorává vált, európai szintű, az Abaúj- Zemplén környezeti állapotáért felelősséget érző komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakításán dolgozik. Munkája közben a tagönkormányzatok kohézióját erősítve, az egyszerű partneri viszonyon túlmutató kapcsolat alakult ki, amely megkönnyíti és gyorsítja a kitűzött célok elérését. A cégcsoport tevékenysége állandó önkormányzati kontroll alatt áll, így biztosítva, hogy a Zempléni Z.H.K. a szó eredeti, legmagasztosabb értelmében is a térség lakosságának érdekeit szolgálja. Teszi mindezt a magas szintű szolgáltatás ellátásán túl új munkahelyek teremtésével, hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításával, a térség versenyhátrányának csökkentésével. A társaság közepes méretű, így rugalmasan tud alkalmazkodni a megrendelők igényeihez. Az elmúlt öt évben a társaság által üzemeltetett komplex hulladékgazdálkodási rendszerben 2500 millió Ft-os értékben valósultak meg beruházások. A források jelentős részét uniós, kormányzati és regionális támogatások jelentették. A rendszer fejlesztését megkönnyítette az a tény, hogy a zempléni önkormányzatok és lakosság rendkívül pozitív és támogató módon kezelt minden hulladékgazdálkodással kapcsolatos beruházást. Köszönhető mindez a tagönkormányzatok vezetése, a civil szervezetek és a társaság ügyvezetése közötti rendszeres tájékoztatásnak, a felek közti korrekt viszony ápolásának. Az elkövetkezendő évek tervei a biomassza erőművel, komposztálóval, plasztik-dízel üzemmel, mechanika-biológiai kezelő és válogató üzemmel történő kibővített ra elkészülő hulladékgazdálkodási rendszer. A cégcsoport egyéb tevékenységei: Építési-bontási hulladékok fogadása, feldolgozása; Szennyeződés-mentesítés; 15

17 Ipari üzemek, telephelyek komplex hulladékgazdálkodásának kiépítése, üzemeltetése; Felhagyott lerakók rekultiválási munkáinak kivitelezése; Gépi földmunkák. [www.zhk.hu] 3.2. Szervezeti felépítés A cégcsoport a DNV Magyarország Kft általi ISO szabványoknak megfelelő minősítésekkel rendelkezik, ami a ISO 9001 Minőségirányítási rendszer és az ISO Környezetirányítási rendszer alkalmazásában valósul meg. Ennek alapján szigorú dokumentumokkal alátámasztott irányítási rendszert működtetnek, melynek részei a szabályzatok, eljárások, stratégiai útmutatók és kitűzött célok. A cégcsoport szervezeti felépítése a Mento csoport Szervezeti és Működési Szabályzatában van rögzítve. A cégcsoport szervezete áll: ügyvezetőből taggyűlésből, felügyelő bizottságból könyvvizsgálóból munkaszervezetből A szakdolgozatom vizsgálata kimondottan csak a munkaszervezet szervezeti felépítésére és az abban lezajlódó folyamatokra és átszervezésekre irányul,a többi szervezetek részletezése jelen esetben nem szeretném részletezni. A cégcsoport munkaszervezetének szervezeti felépítését a 1. sz. melléklet tartalmazza. 16

18 4. Helyzetfelmérés A változtatandó rendszer megismerésén és a hibák feltárásán keresztül lehet felmérni a cégcsoport helyzetét. Helyzetfelmérés lépései a következők: A munkafolyamatok átvilágítására, javaslatok tételére, szakértői anyag készítésére vizsgáló csoport létrehozására kerül sor. a vizsgáló csoport meghatározza a helyzetfelmérés főbb kérdésköreit: A cégcsoport tevékenységének szabályozottsága Kapacitástervezés, járat szervezés, termelésirányítás, termelés elszámolás, Logisztika, beszerzés, üzemanyag ellátás Karbantartás, felújítás Munkaerő gazdálkodás, munkaóra- és bérelszámolás, Számlázási tevékenység Alkalmazott elszámolási rendszer; nyilvántartások, analitikák, főkönyvi könyvelés költségelszámolás, költségfelosztás tervezés, kiértékelés, adatszolgáltatás, Alkalmazott informatikai rendszerek, közöttük meglévő kapcsolatok elemzése egyebek A csoport heti rendszerességgel értékelték a helyszíni vizsgálatokon tapasztaltakat. A megbeszélésekről jegyzőkönyvek készültek és az összegyűjtött információkat kiértékelték, hogy a szükséges változtatásokat meghatározhassák. A helyzetfelmérés egyik figyelemre méltó pontja volt a teljes középvezetői és e szint felett lévő alkalmazottak megnyilatkoztatása, esetleges elfekvő ügyek keresése, csontvázak felkutatása. Ezen nyilatkozattal a cél nemcsak a lezáratlan ügyek, esetleges nem beismert hibák, hiányosságok felmérése, hanem a rendszeren lévő hibapontok keresése és az alkalmazotti visszacsatolások elérése is. A főbb területekről nem csak a vezetők, hanem a 17

19 nem vezető beosztású dolgozók közül is megkérdezésre kerültek, hogy ők más szintről hogyan érzékelik a problémákat, így más-más területén tevékenykedők által több szempontból is nézhetjük a Társaságot. A nyilatkozatok másik célja, hogy a munkaszervezetet érdekelté tegyük a változásokban és éreztessük, hogy nekik is van beleszólásuk a kialakítandó szervezetbe Szabályozottság A szilárdhulladékok begyűjtése, szállítása, előkezelése és ártalmatlanítása tevékenységek folyamatai szabályozott minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerben folyik. A cégcsoport integrált irányítási rendszerben dolgozik. A MENTO Kft. és a ZHK Kft. vonatkozásában ISO dokumentumot képez az Integrált irányítási Kézikönyv. Az SZHK Kft. a beolvadás utáni audit során került a dokumentációkba, tehát a ma már Z.H.K. Kft néven illetett társaság mindkét társaságot magába foglalja. A Kézikönyvben a tevékenységeket 16 folyamatábra szemlélteti, amelyek többek között az irányítási rendszert; a beszerzési; hulladék begyűjtési; szilárdhulladék kezelési és ártalmatlanítási; szelektív hulladékkezelési és értékesítési; karbantartási; megfigyelő és mérőberendezések kezelési; nem-megfelelő szolgáltatások kezelése; belső audit; helyesbítő és megelőző tevékenység; dokumentumkészítés, jóváhagyás folyamatát ölelte fel. A gazdasági folyamatok, mint például a termelésszervezés, termelés elszámolás, számlázás szabályozása teljes körűen nem áll rendelkezésre, ill. nem aktualizáltak. SZÁMVITELPOLITIKA nincs. A MENTO Kft., és a ZHK Kft. a következő szabályzatokkal rendelkezik: Szervezeti és Működési Szabályzat MENTO Kft., Szervezeti és Működési Szabályzat ZHK Kft., Iratkezelési Szabályzat, Informatikai és Számítástechnika Védelmi szabályzat, Házipénztár Kezelési Szabályzat, 18

20 Leltározási Szabályzat, Selejtezési Szabályzat. A szabályzatok aktualizálást, átdolgozást igényelnek, cégcsoport szintű dokumentumkezelés kialakítása célszerű. A cégcsoport dolgozói munkaköri leírással rendelkeznek, de ezek is aktualizálásra szorulnak. Megvalósíthatósági tanulmány készült a hulladékkezelést támogató integrált logisztikai rendszerre 2007 évben a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet által, amely alapot képezhet a cégcsoport integrált irányítási rendszerének továbbfejlesztéséhez Dokumentáltság A cégcsoport tagjai szoros kapcsolatban állnak egymással, tevékenységük egymásra épül. Ebből eredően az alkalmazott bizonylatok, dokumentumok is általában azonosak, amelyek a következők: mérlegprogram által előállított mérlegelési jegy (szállítólevél), mérlegjegy összesítők, D. Gépj. 21. A/5 ny. számú..tehergépjármű menetlevél teljesítésigazolás konténeres hulladékszállításról (Metalen nyomda terméke), teljesítésigazolások, szerződések, megállapodások, munkaóra kimutatások, összesítők, jelenléti ívek, bejövő számlák, készpénzes számlák, kimenő számlák, készpénzes számlák, fuvarokmányok, menetlevelek, üzemanyag elszámolások, gépüzemnaplók, üzemnaplók, építési naplók, pénztárbizonylatok, stb. Itt szükséges megjegyezni, hogy az alkalmazott bizonylatokról, dokumentumokról szabályozás, nyilvántartás nem volt fellelhető. 19

21 A bizonylatok tartalmi ellenőrzése kapcsán megállapításra kerültek a következők: a rovatok teljes körűen kiállításra nem kerültek, de a minimális adatokat tartalmazták, az elvégzett munkák cégcsoporton belüli igazolása (felelős vezető szignója) több esetben hiányzott, a közúti járművek teljesítéseinek igazolására szolgáló D. Gépj. 21. A/5 ny. számú..tehergépjármű menetlevél en a közreműködő rakodók neve, a felhasznált munkaidő nem nyert feltüntetést, a gépnaplókon, üzemnaplókon a konkrétan elvégzett munka és annak mennyisége nem szerepelt, a munkaidő elszámolás a jelenléti ívek alapján történt, amelyből a ténylegesen végzett tevékenység mennyisége munkalap hiányában nem volt megállapítható, hasonló probléma jelentkezett a túlóra elszámolásoknál is, a járművek üzemanyag fogyasztásának norma szerinti és tényleges alakulását, eltérését folyamatosan kimutatják, de annak okát nem vizsgálják, intézkedés elvétve történt, az üzemanyag (gázolaj) bevételezés-kiadás Kútkönyvben kerül rögzítésre rendszámonkénti megjelöléssel A dokumentálás kialakítása nemcsak elméleti, hanem gyakorlati síkon is meg kell valósítani A Mento cégcsoportnál folytatott tevékenységek A közszolgáltatási szerződésekkel összefüggésben végzett tevékenység a ZHK Kft.- nél a lakossági és közületi kommunális és egyéb hulladék gyűjtése, a szelektív hulladékgyűjtés, komplex hulladékkezelés, hulladékhasznosítás. A Bodrogkeresztúri hulladéklerakóval rendelkező MENTO Kft. alapvetően lakossági és ipari szilárdhulladék fogadással, lerakással, ártalmatlanítással, előkezeléssel, építési-bontási hulladékok feldolgozásával foglalkozik. A Mento cégcsoportnál folytatott tevékenységek részletezése a következő: 1. ZHK Kft. 20

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Jogszabályi megfelelés Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató 2014. 1-8 havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató Dévaványa Város Képviselő Testülete Dévaványa Hősök tere 1 5510 Tisztelt Képviselő Testület! A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

2015. évi ÜZLETI TERVE

2015. évi ÜZLETI TERVE Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft. 2015. évi ÜZLETI TERVE Készítette: Somfalvi József Ügyvezető igazgató A tervezést befolyásoló tényezők A gazdasági terv elkészítésénél elsődleges szempont

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint MiReHuKöz Nonprofit ei a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint Sors zám Szerződés kelte Szerződő partner 1 2013.07.17. Miskolc Holding Zrt. 2 2013.09.30. Miskolc

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi koncepció

GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi koncepció GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2017 évi koncepció Pilis, 2016. November 7. Készítette: Schwarcz Péter Ügyvezető igazgató Gál Szilvia Gazdasági Vezető Bevezető Jelen koncepció

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

Tulajdonosi döntés alapján a Regionális Hulladékkezelő Kft. által átvállalt lerakói járulék kimutatása településenként 2014 Beszállított hulladék mennyiség (kg) 2014. december 31-ig Lerakói járulék 6 Ft/kg

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Előterjesztés. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi üzleti tervéről. Pilis, január.

Előterjesztés. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi üzleti tervéről. Pilis, január. Előterjesztés a GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről Pilis, 2016. január Készítette: Papp László ügyvezető igazgató Bevezető A Gerje-Forrás Nonprofit Kft.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Települési szilárd hulladék

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS

KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS Dr. Romhányi Gábor Lovák István KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS Szakmai nap 2011. Június 22. RG EGY. ADJ. Bemutatkozás Innotransz Mérnöki Iroda Kft. 1991 óta jelen a piacon Informatikai és

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Hulladékbegyűjtés gazdaságosan

Hulladékbegyűjtés gazdaságosan Hulladékbegyűjtés gazdaságosan XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás, Szombathely, 2008. Április 22-24. Hulladékgazdálkodási ügyvitel a XXI. században avagy Miként takaríthat meg az

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft.

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi informatika Tevékenységi területek HULLADÉK TERMELŐK Veszélyes

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei SZERVEZETI ALAPFORMÁK A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei Egyszerű, könnyen áttekinthető belső kapcsolatokkal rendelkező szervezet, alá és fölérendeltségi viszonyok egyértelműen rendezettek. Hátránya,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testülnek - Sárospatak Város Önkormányzata évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

Év zárás év nyitás tapasztalatok. Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes

Év zárás év nyitás tapasztalatok. Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes Év zárás év nyitás tapasztalatok Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes Év zárás év nyitás tapasztalatok 2014. évről az először elkészült beszámoló jóváhagyása: 2015. 03.25. 2014. évről

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Előadó: Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. május 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás logikai kerete Térségi rendszerek és létesítmények DE

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. július 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Tisztelt Taggyűlés!

Részletesebben

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Szabó Zsolt Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiindulási

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88)

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88)483-181 Fax: +36(88)483-181 email: bfkpolghiv@vnet.hu Előterjesztés Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról T á j é k o z t a t ó az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

2014. évi ÜZLETI TERVE

2014. évi ÜZLETI TERVE Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft. 2014. évi ÜZLETI TERVE Készítette: Somfalvi József Ügyvezető igazgató A tervezést befolyásoló tényezők A gazdasági terv elkészítésénél elsődleges szempont

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben