Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során"

Átírás

1 Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

2 Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály cím: Telefonszám: / 2390 Összhangban az építkezések biztonságáért Az építőiparral összefüggő veszélyek és szabálytalanságok megelőzéséért Construma Szakkiállítás Munkavédelmi Akadémia április 11. Hungexpo Budapesti Vásárközpont

3 Háttér Alapfogalmak - Összehangolási kötelezettség - tartalma - felelősség - Hatókörben tartózkodók - Koordinátorok Ha több munkáltató által foglalkoztatott munkavállalók végeznek munkát egy munkaterületen, a kockázatok megnőnek a különböző tevékenységek egymásra hatása miatt.

4 Összehangolási kötelezettség Felelősség a munkavédelemről szóló évi XCIII. Tv. (Mvt.) szerint A munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Aki az összehangolásért a felelősséget viseli, az felelős azért a többletveszélyeztetésért, amely a többféle tevékenység egy munkaterületen történő együttes végzéséből fakad. Az összehangolás megvalósításáért felelős a - Polgári Törvénykönyv szerinti fővállalkozó, ennek hiányában - a tényleges irányítást gyakorló, vagy a fő felelősséget viselő más személy vagy szervezet, ha ilyen nincs, akkor - akinek az érdekében a munkavégzés folyik.

5 Hatókörben tartózkodók Az összehangolási kötelezettség vizsgálata során meg kell állapítani, hogy kit kell olyan munkavállalónak tekinteni, akire kiterjed az összehangolási kötelezettség és ki tekinthető hatókörben tartózkodónak Hatókörben tartózkodó személyek például a vásárlók, szolgáltatást igénybe vevők, látogatók, járókelők, ott lakók. Ha felújítási munka zajlik egy intézményben, a saját dolgozók, akik nap, mint nap belépnek a felújítási munka alatt is az épületbe, a felújítási munka szempontjából hatókörben tartózkodóknak tekintendők. Ha a felújítás ideje alatt, a munkaterületet nem megfelelően kerítik el és az intézmény valamelyik dolgozóját baleset éri, a balesetet hatókörben tartózkodó balesetének kell tekinteni.

6 A felelősség megállapítása Ha a munkaterületen egyidejűleg, egymás mellett több munkáltató munkavállalója is dolgozik, úgy ezen munkáltatók munkavállalói vonatkozásában fontos az összehangolási kötelezettség tartalma és terjedelme. A munkavédelmi hatóság vizsgálat tárgyává teszi a vállalkozási szerződések tartalmát (megrendelő és vállalkozók, továbbá a vállalkozók egymás közötti viszonyában is) A hatóság vizsgálja, hogy a (sérült) munkavállaló mely gazdasági társasággal áll szervezett munkavégzésben. Kulcsfontosságú annak megállapítása, hogy a vállalkozók a munkaterületet mikor és hogyan adták át, továbbá eleget tettek-e az érintettek az őket terhelő tájékoztatási kötelezettségnek, meghozták-e a szükséges intézkedéseket.

7 Javaslatok Célszerű a vállalkozási szerződésekben ugyanazon szervezet felelősségévé tenni az összehangolási kötelezettséget. Ha csak azt rögzítik, hogy a munkáltató felelőssége, az nem igazít el és nem is elegendő az összehangolást illetően. Ha a megrendelő fővállalkozóval (generálkivitelezővel) köt szerződést a munka teljes elvégzésére, úgy az összehangolás megvalósításának kötelezettségét is célszerű a fővállalkozóra ruházni. Az viszont már tévútra vezethet, ha a fővállalkozó egyszerű szerződési kikötéssel a munkavédelmi kötelezettség teljesítéséért és az összehangolás megvalósításáért való felelősségét a különböző munkafolyamatokra kötött szerződéseivel az egyes alvállalkozókra ruházza át. (Az alvállalkozónak csak akkor merülhet fel összehangolási kötelezettsége, ha a szerződéssel vállalt tevékenységeket alvállalkozók bevonásával végzi.)

8 Javaslatok A többlet-veszélyeztetés kiküszöbölésének módja lehet (intézkedések) az alvállalkozók munkájának egymástól térben és időben történő elválasztása a veszélyhelyzet megszüntetése biztonsági berendezések segítségével Ehhez figyelembe kell venni az egyes munkafázisok elvégzéséhez szükséges időtartamokat (ide sorolva a technológiai időket, például a beton kötési idejét), mert csak ennek ismeretében határozható meg az egyidejűleg, illetve egymást követően végezhető tevékenységek köre, ütemezése. Az előre meghatározott ütemterv teljesülését folyamatosan nyomon kell követni, szükség esetén korrigálni kell a védelmi megoldásokon, mert a gyakorlatban a kivitelezés vagy anyagszállítás csúszhat, egyes munkafázisok fel is cserélődhetnek, vagy az időjárás is befolyásolhatja munkavégzést.

9 Biztonsági és egészségvédelmi koordinátorok (tájékoztatás) A koordinátorok lehetnek a fővállalkozó alkalmazottai vagy szerződéses jogviszonyban is állhatnak. Koordinálja a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottakat, a biztonsági és egészségvédelmi tervben (BET) az adott építési munkahely sajátosságainak meghatározását, tekintettel az egyidejűleg és egymás után végezhető munkákra. A kiviteli terv készítésétől kezdődően gondoskodni kell a koordinációról. A BET-et már a kivitelezési tervdokumentáció készítésekor össze kell állítani!

10 Biztonsági és egészségvédelmi koordinátorok A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítése során különösen: - szakmailag ellenőrzi a BET-et; - összeállítja azt a dokumentációt, amelyben a technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik; - összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását. A koordinátor feladatai az építés kivitelezés során különösen: - a meghatározott követelmények megvalósulását összehangolja; - kiegészítést készít a BET-hez; - közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt-beli felelősségi szabályokra;

11 Felelősség a koordinátor mulasztásáért A koordinátor alkalmazása nem menti fel a fővállalkozót az őt terhelő felelősség alól. Ha az összehangolási kötelezettség azért nem valósul meg, mert a fővállalkozóval szerződésben álló koordinátor mulaszt, az összehangolási kötelezettség elmulasztásáért a felelősség továbbra a fővállalkozóé marad. Ugyanakkor a közte és a koordinátor között fennálló jogviszony alapján a fővállalkozó felléphet az alkalmazottjával vagy az alvállalkozójával szemben. (Ennek megítélése a munkavédelmi hatóság hatáskörén kívül eső kérdés lesz.)

12 Jogszabály módosítás Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM EüM együttes rendelet módosítása folyamatban van. Oka - elsősorban a 92/57/EGK Irányelvnek történő megfeleltetés - az adminisztratív terhek csökkentése: módosítási javaslat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítására is az építés kivitelezési tevékenység egységes bejelentését érintően - sor kerül a 4. sz. melléklet átfogó módosítására is

13 Összefoglalásképpen Az összehangolási tevékenységnek az aktuális munkafázisokhoz mindig kell igazodnia, naprakésznek kell lennie, mert csak így előzhetők meg az építőiparra jellemző egymás veszélyeztetéséből származó balesetek! Amennyiben az összehangolási kötelezettség elmulasztása a munkavállaló(k) életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz a megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel szemben. Megnyugtató, hogy a lék nem a mi oldalunkon van

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL (2004.05.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 33 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Bevezetés a munka során használt veszélyes anyagok témakörébe Bevezetés A veszélyes anyagok számos munkahelyen megtalálhatók. Egy az utóbbi időben készült

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására 1 A. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről I. Egyéni jogok 1. A munkaviszony

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

A fogyatékossággal élő személyek munkakörülményei az ombudsmani vizsgálatok tükrében 1

A fogyatékossággal élő személyek munkakörülményei az ombudsmani vizsgálatok tükrében 1 Kozicz Ágnes Ottrok Viktória DOKUMENTUM A fogyatékossággal élő személyek munkakörülményei az ombudsmani vizsgálatok tükrében 1 Az eljárás megindítása A 2012. évben indított A Munka Méltósága című munkajogi

Részletesebben

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése Általános szabályok A rákkeltő anyagokkal kapcsolatos szabályokat alkalmazni kell valamennyi

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben