Belső ellenőri ütemterv évre Tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet"

Átírás

1 Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11

2 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője számára. A társult önkormányzatok a közszolgáltatások körébe tartozó belső ellenőrzési feladat ellátásáról a Tkt.. (1) bekezdés q) pontja a többcélú kistérségi társulás keretében gondoskodnak. A belső ellenőrzési vezető a 014. évi munkatervet kockázatelemzés alapján készítette el, figyelembe véve a 368/011 (XII.31.), továbbá a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásait, mely szerint felmérésre kerültek a költségvetési szervek tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok. A kockázatelemzés felmérésével a felső vezetés javaslatával, az ellenőri fókusz kialakításával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával, minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembe vételével lett meghatározva az ellenőrizendő folyamat, és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére. A vizsgálatokat a kockázatos folyamatok meghatározása, minősítése, valamint a belső folyamat kontrolljai segítik. A belső ellenőrzési szervezet az éves terv összeállításánál figyelembe vette: - a képviselő-testület hivatalánál, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó ellátandó tevékenységek, valamint a felügyeletük alá tatozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységek ellenőrzését, - a helyi önkormányzatok többségi irányításukkal működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, vagyonkezelőknél történő ket, - a korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait, - a külső ellenőrzést végző ÁSZ ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés optimálisan lefedje a szervezet működését. A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzatok által kitűzött stratégiai célok eléréséhez. Ennek érdekében, a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásainak betartatása mellett fontos a tulajdonosi szemléletű gazdálkodás érvényesülése. Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító legfontosabb feladatok az alábbiak: Az intézmények tulajdonosi, fenntartói ellenőrzésének stratégiai célja, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, szabályszerűségét, az alaptevékenységként meghatározott feladatellátás követelményeknek megfelelő teljesítése mellett, valamint megfelelő áttekintés biztosítása az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról. 1

3 A polgármesteri hivatalok, illetve a társulás belső ellenőrzésének stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a hivatal, és a társulás részére előírt feladatellátás hatékonyságának növeléséhez. A bevételi lehetőségek kihasználásának vizsgálata. Az önkormányzatok rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodásának elemzése. A hivatalok finanszírozási rendszerének hatékonyságának az elszámoltatási rendszerek kialakításának felülvizsgálatával. A hivatali belső gazdálkodás hatékonyságának emelése, a szervezeti keretek áttekintésével. Segítségnyújtás a rendelkezésre álló programok teljes körű kihasználásához. A vagyonkezelés szabályszerűségének. Információáramlás elősegítése. A belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos stratégiai cél az k hatékonyságának, eredményességének emelése. Az ellenőrzésre, a számvitelre valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szakirodalom folyamatos figyelése. Részvétel az ellenőrzéssel foglalkozó tanfolyamokon, konzultációkon. A vizsgálatok hatékonyságát, eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek alkalmazása. Technikai eszközök, különösen az informatika által nyújtott lehetőségek teljes körű kihasználása. Megnevezés Ellenőrzési kapacitás kalkuláció 014. évre Átlagos munkanapok száma / fő Létszám Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma (fő)* Bruttó munkaidő 61,0 5,0 Kieső munkaidő 46,0 9 Fizetett ünnepek 8,0 16 Fizetett szabadság (átlagos) 8,0 56 Létszám) Átlagos betegszabadság 0 Nettó munkaidő 15,0 430 Tervezett k végrehajtása Belső szakértői (tanácsadói) tevékenység Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, ISO, CAF, vezetői 19 megbeszélések, stb. Képzés Soron kívüli ellenőrzés 5% Felhasználható munkaidőkeret 16 Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges: Tartalékidő Külső szakértők igénybevétele - - *A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás kiszámolása

4 Az üresen hagyott cellák csak azután kerülhetnek meghatározásra, miután az önkormányzatok kiválasztották az elvégzendő ellenőrzési feladatokat. Az éves belső ellenőrzési terv fő belső ellenőrre és egy fő belső ellenőrzési vezetőre vetítetten (ellenőri kapacitás) készült el. Ellenőrzési kapacitás kalkuláció részletezése 1. naptári napok száma 365. szombat-vasárnap 4 3. fizetett ünnepek 8 4. fizetett szabadságok 8 5. betegség 6. levonások összesen(+3+4+5) fő ellenőrzésre fordítható átlag napok száma(1-6) ellenőrzésre fordítható idő (fő*7) vezetői feladatok 38. továbbképzések ellenőrzésre fordítható munkaidő alap (8-9-) soron kívüli ellenőrzésre kalkulált (5%*11) Munkaidő alap (11-1) tartalékidő Tervezhető munkaidő alap (11-1) 16 Az önkormányzatok által felhasználható időkeret Az önkormányzatok számára rendelkezésre álló idő 16 nap 1. Álmosd 14. Bagamér Hosszúpályi Kokad 5. Konyár 8 6. Létavértes Monostorpályi 7 8. Sáránd 7 9. Társulás 4 összesen: 16 3

5 Az Önkormányzatok számára javasolt vizsgálatok az alábbi táblázat tartalmazza, amelyekből a vizsgálatra felhasználható időkeret függvényében tudnak választani. A vizsgálathoz szükséges ellenőrök száma, ebből következően a vizsgálatok időkeret felhasználása függ az önkormányzat méretétől. A táblázatban látható ellenőri napok 1 főre tartalmazzák a felkészülés, helyszíni ellenőrzés, írásba foglalás, adminisztráció időtartamát. A es pontok minden Önkormányzat számára kötelezőek a törvényi előírások miatt. A 014. évre ajánlott belső ellenőri tevékenységek Ellenőri napok Az ellenőrizendő folyamatok Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia száma 1 Élelmezési anyagbeszerzés, nyersanyagnorma vizsgálata Pénzkezelés rendjének, valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata Az anyagbeszerzés bizonylatainak, nyersanyag felhasználás dokumentáltságának vizsgálata pénzkezeléshez kapcsolódó dokumentumok, folyamatok, bizonylatok 8 3 Számviteli nyilvántartás számviteli fegyelem vizsgálata a gazdasági műveletekről számviteli törvény szerinti bizonylatok megfelelőségének, a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítésének vizsgálata 4 Pályázati rend kialakítása alkalmazása Pályázati rend megfelelő kialakításának, kapcsolódó pénzügyi elszámolások, nyilvántartások szabályszerűségének vizsgálata 11 5 ÁFA nyilvántartása eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, a dokumentumok valamint nyilvántartások vizsgálata 11 6 Költségvetés készítés folyamatának Költségvetés készítési folyamat, dokumentáltság, rendeletalkotás szabályszerűsége 7 7 Önkormányzati folyamatok szabályozottságának vizsgálata az irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési rendszer működésének átfogó vizsgálata,a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség 4

6 8 Az ellenőrizendő folyamatok Beszámoló megalapozottságának vizsgálata 9 Helyi adók 11 Közhasznú, közcélú foglalkoztatás Személyi jellegű kifizetések Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia Mérlegadatok leltárral történő alátámasztásának vizsgálata, az értékelési eljárás saját szabályzatoknak valamint aktuális jogszabályoknak való megfelelése Helyi adókról szóló rendelet megalkotása, alkalmazása, adó mértékének megállapítása, kedvezmények,hátralékok kezelése közhasznú, közcélú foglalkoztatás dokumentumaink, nyilvántartásainak vizsgálata, Munkaügyi nyilvántartások megfelelőségének vizsgálata alkalmazási dokumentumok, személyi jellegű kifizetések bizonylatainak Ellenőri napok száma évi ellenőrzési jelentés A 014. évi belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása,a belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok összegzése. 13 Ellenőrzési ütemterv készítése A hatékony belső ellenőrzés megteremtése az egyes Önkormányzatoknál és a Kistérségben egyaránt, Az év belső i során szerzett tapasztalatok, észrevételek alapján és a törvényi előírásoknak megfelelően, a következő évi ellenőrzési ütemterv elkészítése. 14 Utók A munka-folyamatokban (a belső ellenőrzés során) feltárt hibák kiküszöbölésére tett intézkedések utó. 5

7 Visszajelző lap A Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérség Kistérségi Társulás belső ellenőrzés 014. évre tervezett vizsgálatairól Önkormányzat:. A 013. évre tervezett belső ellenőrzési ütemterv településre tervezett vizsgálataival egyetértek*: a(z).. intézményünknél, az alábbi típusú ellenőrzést kérem elvégezni:. Indok: (módosítás esetén szükséges kitölteni -a kockázatelemzéshez szükséges információ):. A vizsgálat tervezett időpontja:.... negyedév,..hónap nap A kockázatelemzés további szempontjaihoz az alábbi információkat kérjük megadni: A településen terveznek-e költségvetési szerv átszervezést*: Nem / Igen: iskolát / óvodát / polgármesteri hivatalt (körjegyzőség létrehozása) érintően, egyéb részletesen:.. A településen végeztek-e években felügyeleti, egyéb szervek (ÁSZ, Közig. Hiv., stb.) ket: 1. Ellenőrzést végző szerv: Ellenőrzés tárgya/ellenőrzést érintő időszak: A *-al jelzett szövegnél a megfelelő választ kérjük aláhúzással jelölni. Dátum: Aláírás 6