Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Szentes, Kossuth tér 6. Pf / /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu"

Átírás

1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/ Szentes, Kossuth tér 6. Pf / / Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős: Polyák Sándorné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal és intézményei i belső i terve Melléklet: 3 db kimutatás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló i CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a rendelkezik többek között a helyi önkormányzatok belső i rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is. A költségvetési szervek belső éről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében es i tervet kell készíteni. A belső i tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső i kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra. Az es i terv javaslat a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz tartalmazza a következőket: - az i tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, - a ek tárgyát, - az ek célját, - az ot, - a rendelkezésre álló és szükséges i kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását, - az ek típusát, - az ek ütemezését, - az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti ek megnevezését, - a tanácsadó tevékenységre kapacitást, - a soron kívüli ekre kapacitást, - a képzésekre kapacitást, - az egyéb tevékenységeket.

2 2 Az es i terv összeállításakor figyelembe vételre került, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli i feladatok is végrehajthatók legyenek, ezért es szinten 24 tartalékidő került megállapításra, melynek terhére kérhető tanácsadási tevékenység is. Mötv (5). bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó es i tervet a Képviselő-testület az előző december 31-ig hagyja jóvá. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megvitatását és az i terv elfogadását.../2013.(x.25.) Tárgy: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal i belső i terve Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló i CLXXXIX törvény 119. (5) bekezdésében foglaltak, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. (4) bekezdése alapján a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal i belső i tervét jóváhagyja, jelen határozat mellékletében foglaltak szerint. A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 4. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 5. Érintett gazdálkodó szervezetek Szentes, szeptember 21. Dr. Sztantics Csaba

3 3 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal re vonatkozó es i terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló i CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119. (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó es i tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az Mötv (4) bekezdése határozza meg, hogy a helyi önkormányzat belső e keretében gondoskodni kell az irányított költségvetési szervek éről is. A i belső i terv készítésekor az Államháztartásról szóló i CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29. és 31. -ának megfelelően a belső elkészíti az es i tervét. A belső a tárgyet követő re vonatkozó es i tervét megküldi a jegyző részére minden november 30-ig. Helyi önkormányzatok esetében az es i tervet a képviselő testület a tárgyet megelőző december 31-ig hagyja jóvá. Az es i tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az es i terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell. Az es i terv készítése során a Bkr. előírásai mellett szükséges figyelembe venni a Belső i Kézikönyv (BEK), a belső nemzetközi és hazai, azaz a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének Normáit és a magyarországi államháztartási belső i standardok tervezési standardjait, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Módszertani Útmutató szempontjait. Az es i tervnek tartalmaznia kell az i tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, a ek tárgyát, az ek célját, az ellenőrizendő időszakot, a rendelkezésre álló és a szükséges i kapacitás meghatározását, az ek típusát, az ek ütemezését, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti ek megnevezését, a tanácsadó tevékenységre kapacitás, a soron kívüli ekre kapacitást, a képzésekre kapacitást és az egyéb tevékenységeket. Kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása A belső a i munkatervét kockázatelemzés alapján készítette el, figyelembe ve a Bkr-ben foglaltakat, mely szerint felmérésre kerültek (kockázatelemzés) a költségvetési szervek tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok. A kockázatelemzés felmérésel, a vezetés javaslatával, a feltárt kockázati beazonosításával, minősítésel valamint az i tapasztalatok figyelembe vételel lett meghatározva az ellenőrizendő folyamat, és az célja, majd ezek alapján került sor az es tervjavaslat elkészítésére. A belső az es terv összeállításánál figyelembe vette:

4 - jogszabályváltozásokat, - a pénzkezelés szabályszerűségét, - a belső kontrollok működését, - a korábbi belső ek során tapasztaltakat, - a vezetés javaslatait A belső személyi feltételei 4 A belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelményeket a Bkr a határozza meg. A belső ellenőr rendelkezik az előírt szakmai gyakorlattal, főiskolai végzettséggel és felsőfokú szakmai képesítéssel. Képzések, továbbképzések időszükséglete esetén 6 munka, mely tartalmazza az ÁBPE rendszer bevezetésel a belső ellenőr kötelező es képzését, a mérlegképes könyvelői továbbképzés időszükségletét, továbbá az aktuális képzéseken való részvétel jainak számát. 1. számú melléklet Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal i belső i tervéhez kapcsolódó munkaidőmérleg re. Megnevezés i tári ok száma Heti pihenő-, munkaszüneti ok fizetett ünnepek, köztisztviselők ja miatt kieső ok száma: Naptári i munkaok száma: 251 Fizetett szabadság miatt kieső ok - 36 Továbbképzés, oktatás - 6 Betegség - 5 Munkában töltött 204 További belső ellenőri feladatok: Nagytőkén: Eperjesen: Szentesen: - tervezés - es i jelentés készítése - ek nyomon követése - i kézikönyv aktualizálása - nyilvántartások vezetése - testületi üléseken részvétel - tanácsadás Tartalékidő - 24 Éves munkatervben felosztható i ok száma: 150

5 5 2. számú melléklet i munkatervben ek i jainak fajtánkénti lebontása ek Szentes Eperjes Nagytőke Összesen fajtái Rendszer Pénzügyi Szabályszerűségi Összesen

6 3. számú melléklet A i ek Sorszám 1. Az intézmények i gazdálkodásának átfogó e 2. A költségvetés tervezési folyamatának a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal esetében Az célja, módszerei, Az célja: az intézményi működés szervezettségének és a gazdálkodás folyamatának elemzése, a pénzügyi szabályok megtartásának Az módszerei: 3 havi okmány tételes, az egész időszak anyagának szúrópróbaszerű e mintavétel útján Ellenőrzendő időszak: január 1-től december 31-ig Az célja: annak a megállapítása, hogy a jogszabálynak és belső szabályozási rendnek megfelelően történt-e a költségvetés tervezése, figyelembe vették-e a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveit Az módszerei: - adatbekérés, helyszíni el- - személyi változások - belső átszervezés - költségvetési előirányzat változás - intézmény finanszírozás - előző i pénzmaradvány felhasználása - dolgozói létszám változás - intézményi szabályzatok és munkaköri leírások összhangja - intézményi vagyon változása - okmány fegyelem, bizonylati rend betartása - vezetői és belső kontroll működése - a költségvetés tervezéséhez szolgáltatott adatok Az Rendszer szabályszerűségi Városi Intézmények Gazdasági Irodája és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda Az I II. Az re (i ) 20 i 10 i 6

7 Sorszám 3. Munkába járással kapcsolatos költségtérítések szabályszerűsége Az célja, módszerei, lenőrzés, elemzés Ellenőrzendő időszak: Az célja: annak, hogy az intézmény a jogszabályi előírásnak megfelelően fizeti-e ki a munkába járással kapcsolatos költségeket Az módszerei: - dokumentum alapú tételes Ellenőrzendő időszak: Az - a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet szabályszerű alkalmazása szabályszerűségi Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, Városi Intézmények Gazdasági Irodája és a hozzá tartozó minden önállóan működő intézmény, Központi Gyermekélelmezési Konyha, Szentesi Művelődési Központ, Koszta József Múzeum Az I. Az re (i ) 10 i 4. Cégautó adóval kapcsolatos adókötelezettség szabályszerűsége Az célja: annak, hogy az intézmény a cégautó adó fizetési kötelezettségét a gépjárműadóról szóló i LXXXII. törvény IV. fejezetét szabályszerűen alkalmazza-e Az módszerei: - dokumentum alapú tételes Ellenőrzendő időszak: a gépjárműadóról szóló i LXXXII. törvény IV. fejezetének szabályszerű alkalmazása - a bevallások megbízhatóságának nyomon követhetőségében és a bizonylati fegyelem megsértésében rejlő kockázatok szabályszerűségi Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon I. 5 i 7

8 Sorszám 5. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályszerűsége 6. Földgáz energia közbeszerzési eljárás Az célja, módszerei, Az célja: annak megállapítása, hogy a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének eleget tette a NAV felé Az módszerei: - dokumentumalapú tételes Ellenőrzendő időszak: Az célja: a közbeszerzési eljárás során a törvényi, valamint a belső szabályzatok előírásai teljes körűen betartásra kerültek-e Az módszerei: dokumentum alapú tételes Ellenőrzendő időszak: a bevallások megbízhatóságának nyomon követhetőségében és a bizonylati fegyelem megsértésében rejlő kockázatok - a rendszer komplexitása - változás (jogszabályi környezet) - pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége - szabályozás összetettsége - erőforrás rendelkezésre állása Az Szabályszerűségi Szabályszerűségi Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Az I I. Az re (i ) 5 i 5 i i normatív állami támogatásokhoz kapcsolódó a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda részére Az célja: az állami támogatások szabályszerű igénylésének és felhasználásának biztosítása Az módszerei: dokumentum alapú tételes Ellenőrzendő időszak: a rendszer komplexitása - pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége - szabályozottság és szabályosság Szabályszerűségi Városi Intézmények Gazdasági Irodája, Szentesi Művelődési Központ, Szentes Város Gondozási Központja, Központi Gyermekélelmezési Konyha II. 20 i 8

9 Sorszám 9. Étkezési térítési díjak beszedésének 10. Sport-, társadalmi és egyéb szervezetek részére az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának e Az célja, módszerei, Az célja: annak, hogy az előírt nyersanyagnormát hogyan tartják be a főzőkonyhák Az módszerei: dokumentum alapú tételes Ellenőrzendő időszak: Az célja: a pénzkezelésre vonatkozó pénzügyi szabályok betartásának Az módszerei: dokumentum alapú tételes Ellenőrzendő időszak: Az célja: annak, hogy a céljelleggel nyújtott támogatások elszámolása a támogatott szervezetek részéről a támogatásai szerződésben és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e Az módszerei: Dokumentum alapú, szükség esetén helyszíni - szabályozottság és szabályosság - szabályozottság és szabályosság - pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége - a támogatott szervezetek jogszabály szerinti elszámolása Az nyújtott adatszolgáltatásokat alátámasztó analitikus nyilvántartások e 8. Élelmezési nyersanyagnormák felül Szabályszerűségi Pénzügyi Pénzügyi Központi Gyermekélelmezési Konyha, Szentes Város Bölcsődéje Központi Óvoda és Tagóvodái, Kertvárosi Óvoda és Tagóvodái Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal érintett irodái, ei Az IV IV III. Az re (i ) 10 i i 9

10 Sorszám Az célja, módszerei, Ellenőrzendő időszak: Az Az Az re (i ) 11. Intézményi szabályzatok aktualizálásának e 12. A távhő szolgáltatás költségeinek 13. Az Önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre elszámolt Az célja: annak e, hogy az intézmény rendelkezik-e a gazdálkodáshoz előírt valamennyi szabályzattal, azokat aktualizálta-e Az módszerei: dokumentum alapú Az : Az célja: annak felül, hogy a Szolgáltató Kft. által alkalmazott alapdíjak és hődíjak jogszerűek-e, arányban állnak-e a felmerült költségekkel Az módszerei: - dokumentum alapú - összehasonlító az előző számadataival Ellenőrzött időszak: Az célja: a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésének, bérbeadásának, társasházak bevételeinek és kiadásainak - időjárási viszonyok - energia árak alakulása - alapdíj, összegének megállapítása - a hődíjhoz kapcsolódó költségek - a termálvíz kitermeléséhez szükséges szivattyú állapota - a hőközpontok összekötését biztosító távvezeték kiegészítése, cseréje - szabályozottság és szabályosság - lakás és helyiség bérleti szerződések alapján beszedendő bevételek - behajthatatlan tartozások - szabályozottság és szabályosság Szabályszerűségi Pénzügyi Pénzügyi Központi Gyermekélelmezési Konyha, Szentes Város Gondozási Központja Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szentes Városi Szolgáltató Kft III III III. 10 i 8 i 7 i 10

11 Sorszám kiadások Az célja, módszerei, Az módszerei: - dokumentum alapú - összehasonlító elemzés az előző számadataival időszak: állománya - hátralék állomány alakulása - hátralékok mérséklésére tett intézkedések - karbantartási költségek csökkentésére tett intézkedések Az Az Az re (i ) 11