AZ ÜNNEPEK LÁTVÁNYA KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSBEN THE SIGHT OF FEASTS APPROACHED FROM THE ASPECT OF COMMUNICATION THEORY TOKAJI ILDIKÓ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÜNNEPEK LÁTVÁNYA KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSBEN THE SIGHT OF FEASTS APPROACHED FROM THE ASPECT OF COMMUNICATION THEORY TOKAJI ILDIKÓ *"

Átírás

1 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, VII. évfolyam, 1. szám (2012) pp AZ ÜNNEPEK LÁTVÁNYA KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSBEN THE SIGHT OF FEASTS APPROACHED FROM THE ASPECT OF COMMUNICATION THEORY TOKAJI ILDIKÓ * Habár gyakran eltérő módon jelennek meg, néha más a tartalmuk és jelentőségük, minden kultúrában fontos szerepe van az ünnepeknek. Valami azonban mindenféle ünnep esetében azonos és meghatározó: a hagyományozás és a reprezentáció megjelenése, hiszen ünnepek idején különös jelentőségű a bennünket körbevevő látvány. A látvány fogalmába sok minden belefér. Ide sorolható a környezetünk dekorációja, az ünnepi asztal terítése, a feltálalt ételek díszítése, sőt a ruházatunk is. Az ünnepi hangulat megteremtésében jelentős szerepe van a kereskedelemnek, amely már idejekorán elkezdi az ünnepi készülődést a kirakatok dekorálásával és kifejezetten az aktuális alkalomhoz köthető áruk kínálatával. Ezzel a készülődéssel törekednek a kereskedők arra, hogy sugallva az ünnep fontosságát, egyúttal meghatározva az ünnepi külsőségeket, fogyasztásra ösztönözzenek bennünket. Kulcsszavak: szimbólumok, szertartások, reprezentáció, manipuláló hatás Although they appear in different forms and sometimes have different contents and significance feasts and holidays play an important role in each culture. But there are some decisive features that all of them share: tradition and representation, as sight around us is of special significance during holidays. The notion of sight might include several things: the decoration of our environment, the layout of the table, decoration of the dishes served or even our clothing. Commerce plays an important role in creating holiday atmosphere. Stores start holiday preparation by decorating shop windows and providing special goods for the occasion. Tradesmen use this preparation to encourage consumption by suggesting the importance of the holiday and defining its externalities. Keywords: symbols, ceremonies, representation, manipulating effect 1. Kultúránk fontos része: az ünnep Az emberi kultúra alapvető törekvése kezdetektől fogva arra irányul, hogy a lehető legjobb életkörülményeket teremtse meg a társadalom tagjai számára. Amikor a létfenntartás feltételei megteremtődnek, akkor lehetőség van arra is, hogy az ember kikapcsolódjon, és a munkatevékenység felfüggesztésével más jellegű tevékenységet folytasson, hiszen ez teszi lehetővé munkabíró képessége újratermelését. A kikapcsolódásban kitüntetett szerepük van az ünnepeknek. * DR. TOKAJI ILDIKÓ főiskolai docens Dunaújvárosi Főiskola Társadalomtudományi Intézet Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.

2 154 Tokaji Ildikó Felmerül a kérdés, hogy mit tekintünk ünnepnek. Az ünnep olyan ciklikusan visszatérő esemény, amely a kultúránkra jellemző, amelyet családi, illetve társadalmi szinten ünnepelünk. Andor (1980) úgy véli, hogy mivel az ünnep kulturális univerzálé, ugyanakkor sokféle formája és funkciója létezik, nem definiálható pontosan. Korábban, amikor az ember életét többek között a mezőgazdasági termelés ciklikussága határozta meg, az ünnepek a munkatevékenységekhez és a természeti jelenségekhez voltak köthetők. Évszázadokon keresztül meghatározott volt a szertartások, ünnepnapok kelléktára. A szokások megszabták, hogy mit illik viselni, főzni, enni, hogyan szokás a lakást és a különböző intézményeket dekorálni bizonyos alkalmakkor. Az egyházi ünnepek szertartásait szabályozó tradíciókon kívül nem létezett valódi, kézzel fogható előírás, hanem csak hagyományozással közvetítették a szokásokat. Idővel megjelentek az állami ünnepek is. Globalizált világunkban az ünnep jelentősége és szerepe is átalakulóban van. Ennek következtében a szimbólumok, szertartásos cselekedetek jellege, hatása és funkciója jelentősen megváltozott. A változás részben attól is függ, hogy az ünnep eredeti tartalma, illetve szakrális szerepe megmaradt-e. Andor dolgozatában (1980: 187) olvasható, hogy egy kultúra ünnepei az időmegosztás folyamatában funkciók szerint is specializálódhatnak, így eredményesebben betölthetik funkciójukat. Az ünnep jellemzője továbbá a társadalmi kohéziós és stabilizáló szerep. Valójában az ünnepeknek is van normájuk, ugyanakkor viselkedésünk gyakran jelentősen eltér az elvárttól. Megfigyelhetők szinte deviánsnak mondható cselekedetek is, mint a tűzön járás, illetve az egyes kultúrákban előforduló önkínzás. 2. Az ünnepi külsőségek üzenete, az ünnepi jelképek szerepe Az ünnepek kommunikációs szerepüket a hagyományőrző és információközvetítő jellegükön keresztül teljesíthetik ki. Minden ünnep értékeket közvetít, ha nem is minden esetben hagyományos értékeket. Az ünnepek információmegőrző szerepe elsősorban az írás kialakulása előtt volt jelentős. Leginkább a mindennapi élet szféráján kívül eső információk, emlékek megőrzésében van az ünnepeknek kitüntetett kommunikatív szerepük (Andor, 1980). Az emberi kommunikáció sajátossága, hogy üzeneteinket alapvetően jelképes módon közvetítjük. A jelképeket hagyományozódás útján, közösségben való szocializálódás során sajátítjuk el. A bennünket ért ingerek közül talán vizuális élményeink hatnak ránk legtartósabban. Kepes (2008) szavaival élve: agyunk a külvilágból érkező vizuális jeleket értelmes dologgá törekszik alakítani. A vizuálisan érkező ünnepi szimbólumokat formái, színei segítenek dekódolni, azonban értelmezésük feltételezi az adott kultúra bizonyos mérvű ismeretét is, többségük ugyanis csak megfelelő történelmi, irodalmi, folklór stb. háttérrel értelmezhető. Az ünnepek nem léteznek szimbólumok nélkül, mert általuk alakítjuk környezetünket, teremtjük meg az ünnepi látványt és hangulatot A tárgykultúra reprezentációs jelértéke Az ünnepi hangulat megteremtésében elsősorban a vizuális elemek játszanak meghatározó szerepet. A legfontosabb jelentéshordozók, illetve kommunikációs szereppel rendelkezők a következők: a lakás, az öltözet, az ajándékok, az emléktárgyak. Ezeket egyre újabb formában tárja elénk a tömegkommunikáció és a kereskedelem. A mintát részben a médiából, részben azoktól vesszük, akiknek úgy véljük magasabb a társadalmi presztízsük,

3 Az ünnepek látványa kommunikációelméleti megközelítésben 155 annak ellenére, hogy akikkel érintkezünk, akikkel azonos társadalmi szituációban vagyunk, azoknál nem ezt tapasztaljuk. Szinte sugallja a média is S. Nagy szavaival élve, hogy a tárgyat megszerezve részévé válhatunk a vágyott társadalmi rétegnek: Egy tárgy megszerzése, birtoklása szimbolikusan egyenrangúvá teszi tulajdonosát azzal, akit utánozni kíván (S. Nagy, 1993: 34). Érdekes módon az ünnepi díszítések hivalkodó jellege nem feltétlenül a magasabb státuszú családoknál jelenik meg. Bizonyos jövedelmi szint fölött, illetve alatt gyakran jelentkezik a túldíszítés jelensége. A mintakövetésben ugyanakkor nem csak a vélt vagy valós presztízs, hanem a kortárscsoport is jelentős befolyásoló szereppel bír. Az ünnepi dekorálással kifejezhetjük a reprezentáció iránti igényünket, valamint tükrözhetjük az ünnepről bennünk élő képet. Nelson Goodman Languages of Art című művében erről a következőképpen ír: tény, hogy egy képnek ahhoz, hogy reprezentáljon egy tárgyat, ennek szimbóluma kell, hogy legyen, képviselnie kell azt (Goodman, 2003:42). Az aktuális ünnephez tartozó reprezentációs tárgyak kulturális szimbólumok, fontos szituációteremtő kellékek. Az egész ünnepi üzenetnek a megfelelő működés érdekében kommunikációs rendszer alapján kell felépülnie. A képi rendszerek a nyelvi kommunikációs rendszerekhez képest kevésbé szabályozottan, azonban a gyakorlati élet által kialakított módon reprezentálnak. Hála a kereskedelemnek, az ünnepi kelléktár tömegek számára elérhetővé vált, így bizonyos értelemben elértéktelenedett. Ez két dolgot eredményezett: Az ünnepi reprezentációs tárgyak minősége megváltozott, így módosult szimbolikus üzenetük, illetve jelentésük. A könnyen megszerezhetőség és az árubőség azt eredményezte, hogy a kereskedelemnek szükséges újra és újra megjelennie valamilyen újdonsággal a piacon A kereskedelem és a média által diktált ünnepi divatról A hagyományos ünnepi kelléktár változóban van, ezen a területen is megmutatkozik a divat. A divat azonban csak a fogyasztók egy rétegénél jelenik meg minden elemével, a többség csak törekszik annak követésére. Sajnálatos tendencia, hogy a divatos tárgyakat sokan kétely nélkül elfogadják, mert a kereskedelem a médiára támaszkodva eléri, hogy akár a családi ünnepek is silány látvány-ünneppé váljanak. Természetes, hogy ünnepi díszekkel vesszük körül magunkat, azonban az, hogy milyenekkel, egyáltalán nem mindegy, mint ahogy az sem, hogy az alkalmazott díszítőelemek képviselnek-e értéket, illetve, hogy csak a divatot szolgálják-e vagy a kereskedelmet is. Az árukínálatban az aktuális ünnep kellékei már hetekkel, sőt hónapokkal az ünnepek előtt megjelennek. A kereskedelem marketingkommunikációja alaposan ráerősít az egyébként is meglévő igényeinkre, és évről évre új kollekcióval jelentkezik. Nem tagadható, hogy a korán megjelenő üzleti dekoráció ébreszt bennünk szükségletet az ünnepek minél látványosabbá tételére. Mi pedig gyermeki ártatlansággal várjuk és élvezzük a látványt. A cél valójában nem az életünk megkönnyítése, hanem az, hogy minél többet vásároljunk.a tömegkommunikációs médiumok megfelelő manipulációs eszközök a kereskedelem kezében. A médiában megjelenő hírekre, a reklámokra és a politikai beszédekre a manipuláció és a meggyőzés egyaránt jellemző. Mindkettő a befolyásolás kategóriájába tartozik, és mindkettő célorientált (Simig Simigné 2009: 6). A manipuláció és a befolyás eredményes,

4 156 Tokaji Ildikó ezért azonosulunk a média által elénk tárt látvánnyal, a képzeletbeli világgal. Már kevésbé gondolkozunk, nem ábrándozunk, hat az üzenet, a»fejünkben lévő képek«ebből származnak, befolyásolnak bennünket a»választásban«, már ha egyáltalán van erre lehetőségünk, illetve még képesek vagyunk a választásra (Pratkins-Aronson, 1992: 48). A rábeszélő megnyerő külsővel, ünnepi környezetben, ünneplő ruhában, mosolyogva szerepel a reklámokban. A csinos, jó kinézetű kommunikátor hitelesnek tűnik, a beetetés eredményes. Híres emberek (illetve celebek ) szerepeltetése különösen hatásos marketingfogás. A látvány és az annak alapján szerzett vizuális benyomások alakítják ki bennünk az elképzelést arról, hogy milyen szimbólumok képviselik az ünnepek mondanivalóját. Egyoldalú, globalizált szemléletünk lesz az ünnepekről, kész sémákat alkalmazunk, az irányítást pedig átvette a kereskedelem. 3. A kereskedelem, illetve a média ünnepi manipuláló hatása A média megváltoztatta, manipulálja életünket, hiszen információink nagyobb részét a médiából szerezzük. Ma a tömegkommunikációs eszközök a kereskedelmi reklámok miatt nagyobb hangsúlyt helyeznek az egyházi és a vallási ünnepekre, illetve az olyan öncélú ajándékozási alkalomra, mint a Valentin-nap. Ekkor ugyanis nem csak a kereskedelmi egységek, hanem a vizuális effektusokat alkalmazó tömegkommunikációs eszközök is mindent rózsaszínbe, illetve pirosba öltöztetnek, és szívekkel árasztanak el. Sajnos az ünnepi készülődést befolyásoló döntéseinkhez is egyre gyakrabban a médiából merítjük az információt és a mintát. A média számára az ünnepek jó lehetőséget adnak arra, hogy közérdekűnek tűnő témákkal foglalkozzanak műsoraikban. S. Nagy megjegyzi: Maga a tömegkommunikációs eszköz is a tárgyválasztást befolyásoló, az ünnepi szokásokat az árukínálattal módosítani szándékozó manipulációs eszközzé válik ebben a folyamatban (S. Nagy, 1993: 49). A média által mutatott minta véleményformáló és szokásokat, hagyományokat megváltoztató szereppel bír. Hamis valóságot tárva elénk megmutatja, hogy mire van szükségünk a boldogsághoz, a tájékoztatás alakjába csomagolva küldi a hamis üzeneteket. Mivel képet mutatva közvetít, hitelesnek tűnik, azt az érzetet kelti bennünk, hogy nem az a lényeg, hogy mit, hanem az, hogy vásároljunk. Ez abban is nyomon követhető, hogy alkalomtól függetlenül (karácsony, anyák napja, illetve valamilyen gyakori névnap) ugyanazok a termékek jelennek meg, csak szimbólumokkal utalva az ünnep jellegére, hópehelybe, illetve piros színbe csomagolva. S. Nagy találóan állapítja meg, hogy: A kultúra kommercializálódásáért nagyon sokat tettek a tömegkommunikációs eszközök, és ebben is élen jártak a képre alapozottak (S. Nagy, 1993: 8). A média törekszik arra, hogy megfeleljen a kereskedelem igényeinek, hiszen a kereskedelemből él. Egyre növekszik az interneten való kereskedelem is, amely fokozatosan kiterjed a vásárlással kapcsolatos összes területre. 4. Az ünnepi szituáció megteremtése Az ünnepi szituációban meghatározó szerepük van a hangulatot megteremtő szimbolikus kellékeknek (lakásdekorálás, jellegzetes ételek és italok stb.). A lakásbelső a családi együttlét reprezentálását igyekszik kifejezni, nem közvetlen szükséglet-kielégítést jelent, ezért lehetőség szerint megváltozik az étkezés színhelye, a konyha helyett a szobában tálaljuk fel a vacsorát, előkerülnek a tálalás ritkábban használt eszközei. A vendéglátás kommu-

5 Az ünnepek látványa kommunikációelméleti megközelítésben 157 nikációs gesztusai között is szerepet játszanak a vizuális eszközök, azonban legmeghatározóbbak a non-verbális jellegzetességek (pl. a vendéglátó az otthonában is ünneplőruhát vesz fel). Ebben a helyzetben az ünnepi elvárásoknak megfelelő szerepet játszunk. Más (ünnepi) arcot igyekszünk a vendég elé tárni, nem hétköznapit. Az ünnepek alatt ritkábban fogyasztott szimbolikus ételeket készítünk. Ezek egy része (bejgli, sonka) szinte minden családnál asztalra kerül. Az asztalnál a családi kommunikációs szituáció közvetlenebbé (fesztelenebbé) válik, nő az összetartozás érzése. S. Nagy ezt találóan kommunikációs pótléknak nevezi. A feltálalt ételek a terítéssel együtt kulturális szignálként jelzik a család csoport-hovatartozását. Leginkább az ételek esztétikai színvonala, elkészítésük gondossága emeli a látványt, az ünnepi hangulatot. Egyidejűleg jelenik meg a hagyományőrzés, az utánzás, a hivalkodás, valamint a divatirányzat. Nemcsak a lakószobák, hanem a külső terek is egyre látványosabban tükrözik az ünnepi hangulatot Az ünnepi öltözetről Az ünnepi öltözködés kifejezi a reprezentáció iránti igényt. Ruházatunk ugyanis szimbolizálja az ünnephez való hozzáállásunkat, kötődésünket, ugyanakkor azt is kijelzi, hogy milyennek szeretnénk látszani. S. Nagy ezt az alábbi módon fogalmazza meg: Az ünnepi szokások, magatartásformák, tárgyak, ételek, öltöztek stb. saját tartalmukon túl a mindennapi életről tájékoztatnak, közvetítenek fontos közleményeket. Az ünnep tehát elsődlegesen nem önmagában, hanem mint viszony, a mindennapokhoz való viszonylatában fejezi ki az egyén társadalmasodását, humanizációja fokát és mikéntjét (S. Nagy, 1993: 47). Fontosabb családi események idején otthon is ünneplőbe öltözünk. Az öltözködési szokásokat is szocializációnk során sajátítjuk el, és kellemetlenül érezhetjük magunkat, ha nem a tanultakhoz, illetve ha nem az alkalomhoz illő módon vagyunk öltözve. Az öltözéknek, s így az ünnepi viseletnek azért van kitüntetett kulturális szignál értéke, mert mint az emberi testen hordott legszemélyesebb közvetlen környezetünk, mint tárgyiasult, látható külső jelzése a belsőnek, interakciós stílusnak, annak, hogy hogyan használjuk az adott kor, kultúra, társadalmi réteg szükséges és lehetséges előírásait, követelményeit, szokásait. Ünnepi szituációkban, amikor megnövekszik az öltözék felhívó jellege, és mikor el is várjuk, hogy saját és a mások külsején, ruháján a szokottnál hosszabb ideig időzzön a tekintet, a figyelem. (S. Nagy, 1993: 47). Az öltözködésünk ennek alapján szimbolikus azonosulás az adott ünneppel, néha azonban státusszimbólum szerepe van, illetve a másnak látszani igénye is megjelenik Ajándékozás, emléktárgyak Kitüntetett interakciós szereppel bírnak az ünnepek alkalmával adott ajándékok. Az ajándékok egy része szimbolikus, többnyire nem használati eszköz, hanem inkább díszítő funkciója, illetve értéke van (akár ha ruhadarab is). Kommunikációs értéke van a hasznos és a használati értékkel nem rendelkező ajándéktárgynak is. Az ajándéktárgyak átnyújtása szimbolikus üzenetet tartalmazhat elsősorban akkor, ha az különleges eszköz, illetve használata valamilyen eseményhez köthető.

6 158 Tokaji Ildikó Az ajándéktárgy csomagolása, illetve az ajándék saját megjelenése, színvilága tükrözi az ajándékozó ízlését, ezáltal téve látványossá az ajándékozáshoz kapcsolódó érzelmeket. S. Nagy kiemeli az ajándék kapcsolati szerepét is. Az ajándék tulajdonképpen közvetítő, az ajándékozás közvetítés a mindennapok és az ünnepek folyamatában. (S. Nagy, 1993: 48). Kommunikációs üzenete van annak is, hogy milyen módon, hogyan jelenik meg az ünnep a használati és díszítő tárgyakban, illetve objektumokban, ezeknek milyen a kapcsolata a bennünket körülvevő térrel (utcakép, lakásbelső, intézmények stb.), valamint hogy milyen a befogadó emberek viszonya ezekhez a vizuális ingerekhez. Az ünnepi dekoráció stílusa lehet kifinomult, de lehet zavaros, illetve giccses, habár egyes ünnepek eltűrik a giccset, hiszen maguk is jellegükből fakadóan giccsesek. Andor (1980) kiemeli, hogy az ünnepnek az információmegőrző funkciója az olyan jelpéldányok alkalmazásán keresztül érvényesül, amelyeket csakis ünnepnapokon használ a közösség. A hétköznapok során, de még inkább ünnepi alkalmakkor pazarlóan bánunk a tárgyakkal, túl sokat használunk, túl sok van belőlük az otthonunkban és a környezetünkben. A pazarlás vádja ellen azzal védekezünk, hogy társadalomban élünk, és igyekszünk alkalmazkodni, azonban ez az alkalmazkodás egyre inkább a fogyasztásban (még inkább a túlfogyasztásban) jelenik meg. Ha úgy is érezzük, hogy nincs szükségünk valamilyen új ajándékozással, pénzköltéssel járó ünnepre, akkor is törekszünk hozzáidomulni az általános szokásokhoz, a környezetünkben tapasztalt fogyasztási (mintához) kultúrához. 5. A színvonalat nélkülöző vizuális ingerek veszélyeiről S. Nagy kiemeli az ünnep kultúramegőrző, morális tartást adó funkcióját. Szerinte fontos jelzője a nemzettudatnak, hogy egy nép mit kezd az ünnepeivel. A tárgyak, elsősorban az ünnep tárgyai egyértelműen kulturális értéket képviselnek, mert kulturális szimbólumok, és kielégítik az egyén, illetve a közösség szükségletét. A szükséglet azonban lehet valódi és lehet mesterségesen keltett is. A vizuális üzenetek értelmezése mindig szubjektív, ugyanakkor a szocializáció során egy viszonylag egységes értelmezési kontextus alakul ki, tehát ha a kultúra normáinak megfelelően szerkesztjük a mondanivalót jelen esetben az ünnep üzenetét, valószínűleg célba ér az üzenet. Andor úgy véli, ma már az az emlékezés aktusa fontosabb az emlékezés tartalmánál. Ugyanis nem a közlemény a fontos, hanem az általa jelzett funkció, ezért az ünnepet a kollektív emlékezés aktusának nevezi (Andor, 1980: ). A legnagyobb kollektív hatású tömegkommunikációs eszköz, a televízió az emberek világképére közvetlen vizuális hatással van, ezáltal teremtve értéket. A média által sugárzott minta főleg a fiatal korosztályra van hatással, rájuk hivatkozva az árukínálatban értékrend-keveredés alakul ki. Talán nem teljesen tragikus a helyzet, az emberek ugyanis szelektálnak, keresik azokat a mintákat, módokat, amelyek megfelelnek az elvárásaiknak, amelyek a szokásaikat erősítik, illetve elképzeléseiket támasztják alá. A jól tervezett/felépített ünnepi látvány különleges. Alkalomhoz illő tradicionális színekkel, formákkal törekszik jelentést közvetíteni, reakciót kiváltani a szemlélőben. Kísérettel bizonyították (Metzger, 2008), hogy a gyermekeknek mutatott mintákkal az írás és a rajzolás képessége előnyösen és hátrányosan is befolyásolható. Ennek alapján megállapítot-

7 Az ünnepek látványa kommunikációelméleti megközelítésben 159 ták, hogy kétségtelenül hasonló hatással vannak a gyerekekre egyéb vizuális benyomások is. Értelemszerűen a készen kapott látványok meghatározzák az ünnepekről alkotott képünket, elképzeléseinket. Ha hagyjuk, hogy a gyermekek válogatás nélkül jussanak vizuális és verbális ingerekhez, akkor az üzlet és az ipar rajzolja meg világuk arcát, ez fejleszti képzeletüket. Metzger szerint a gyerekek velük született érzékenységgel rendelkeznek, melynek segítségével képesek felismerni a művészi értéket. Ez az érzék tartósan megmarad, ha nem bombázzuk őket silány vizuális ingerekkel. S. Nagy hasonlóan vélekedik, törékenynek nevezi a gyermekek művészi értékítéletét vizuális és nyelvi területen egyaránt. Megőrzésében felelősnek tartja a környezetet abban is, hogy a képi veszélyt elkerüljük (S. Nagy, 1993: 21). A képözön, az agresszív tolakodó hatású reklámok megváltoztatják elképzeléseinket mindennapjainkba behatolva, hozzátartozva a városképhez (utcai dekoráció, kirakatok, plakátok). Ezáltal befolyásolják viszonyunkat az ünnepekhez, hiszen a hétköznapokat is igyekeznek ünnepekké tenni: egyre csak vásárlásra ösztönöznek. Az új, a kereskedelem által kreált Valentin-nap például egyre ismertebbé, elfogadottabbá válik, és környezeti hatásra mi sem akarunk kimaradni belőle. Tömegméretű manipulációs eszközök állnak a modern szolgáltatóipar és kereskedelem rendelkezésére jelentősen korlátozva képzeletünket és megnyilvánulásunkat. A rengeteg képi információ igényt támaszt bennünk, hogy egyre többet kapjunk. Paszszív befogadóként elvárjuk, hogy megteremtsék számunkra az ünnepi miliőt. A számítógépes kommunikáció uralkodása is ezt segíti elő, hiszen az ünnepek körüli időkben mi is kidíszítjük üzeneteinket, sms-ben, -ben küldjük jókívánságainkat. A képvilág, a vizuális eszközök sokasága egy silányabb, értéktelen, az érdekekre, fogyasztásra orientált, a látszatokra adó világot közvetíti. S. Nagy megállapítása szerint: A képdömpingben meghal a képzelet: legsajátosabb, legindividuálisabb tevékenységünk. A média által elénk tárt világ törekszik megszüntetni a még létező vallási, etnikai, földrajzi, szubkulturális különbségeket, eltörölni a hagyomány maradékait. Ily módon alakul ki, hogy kontinensek vizuális ünnepi kultúrája szinte azonossá válik. A vizualitás megfelelő eszköz a kereskedelem és a média kezében a manipulálásra (S. Nagy, 1993: 7). 6. Vélemények elemzése Kíváncsi voltam, hogy a húsz év körüli fiatalok hogyan érzékelik a kereskedelem és a média befolyását. Nem reprezentatív módon kérdőívet töltettem ki néhány hallgatóval a Dunaújvárosi Főiskolán. Arra kerestem a választ, hogy érzik-e, mennyire befolyásolja őket a vásárlásban a kereskedelem ünnepi kínálata? A megkérdezettek egy része (négy fő) úgy gondolja, hogy a kínálat csak mintát ad, három fő pedig úgy gondolja, a választék meghatározó. Érdekes módon ezt a korosztályt nem sarkallja korai vásárlásra az a tény, hogy a kereskedelem korán kezdi az ünnepi akciókat. Az egyik hallgató részletesen is kifejtette erről a véleményét: Nem befolyásol a korai üzleti kínálat, sőt néha el is veszi a kedvem az adott ünneptől. Véleményem szerint csökkenti az ünnep fényét, hogy már októberben karácsonyi dekorációkat lehet találni az üzletek polcain. A túl hosszú»ráhangolódás«miatt, mire elérkezik az ünnep, néha elege van az embernek az egészből. Figyelembe kell azonban venni, hogy önálló jövedelemmel nem rendelkező válaszadókról van szó.

8 160 Tokaji Ildikó A másik terület, amire kíváncsi voltam, a hagyományok, szokások megléte. Rendkívül pozitív eredménynek tartom, hogy minden megkérdezettnél kiemelten fontos a családi hagyomány az ünneplés módjában az ajándékozás és az étkezés területén egyaránt. Összegzés Napjaink modern társadalmának szüksége van a tömegkultúrára, azonban elsősorban a hagyományokon alapuló, pozitív tartalmakra, melyeket esztétikus ünnepi kelléktárak közvetítenek számára. Ebben segíthet is a média, amennyiben pozitív befolyásolásra képes, megfelelő minta bemutatásával hajlandó ösztönözni. A média által elénk tárt világ azonban nem őszinte, sémákat, jelképeket, szimbólumokat alkalmazva tükröz valamilyen üzenetet, elképzelést, ösztönözve bennünket arra, hogy ne a saját fejünkkel gondolkozzunk: megmutatja nekünk, hogy mi legyen a vágyainkban, mit akarjunk elérni, miről mi legyen a véleményünk. Az ünnepek vizuális külsőségét a kereskedelem erőszakolja ránk, egyfajta látványünneppé silányítva az emberi érzéseket. Ezáltal az ünnepek stabilizáló és információmegőrző funkciói csökkennek, így új szerepet töltenek be: a fogyasztás szerepét. Az ünnepek (leginkább a karácsony és más, a kereskedelem által uralt ünnep) látványa káoszt mutat a természethez képest. Elképzeléseket teremt arról, hogy miként öltöztessük fel környezetünket, hogy vágyainkban megjelenjen sok olyan dolog, amely a média üzenetei nélkül nem kerülne látóterünkbe. Fontos lenne, hogy mi teremtsünk harmóniát, saját elképzeléseinkre alapozva. Ehhez tanulásra van szükségünk és elfogadásra, a környezet, a természet elfogadására. Irodalom Andor Csaba Jel kultúra kommunikáció. Budapest: Gondolat Kiadó. Csernák Lívia. Az ünnepek szerepe és előfordulása életünkben. Letöltve: május. 16. Goodman, Nelson Az újraalkotott valóságról és a képek hangjairól. In: Horányi Özséb (szerk.) A sokarcú kép, Typotex, Budapest, Kepes György Látásra nevelés. Budapest: Argumentum Kiadó. Metzger, Wolfgang 2008: Az esztétikai minták hatása. In: Kepes György: Látásra nevelés. Budapest: Argumentum Kiadó. Pratkins, Anthony R. Aronson, Elliot A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: Ab Ovo. Simig Ákos Simigné Fenyő Sarolta Szóbeli befolyásolás meggyőzés és manipuláció. In: Simigné Fenyő Sarolta (szerk.) A meggyőzéstől a manipulációig. MANYE MTA konferenciája január Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó S. Nagy Katalin A látvány, amelyben élünk. Budapest: Műegyetemi Kiadó. Tokaji Ildikó Meggyőzés és manipuláció vizuális eszközökkel. In: Simigné Fenyő Sarolta (szerk.) A meggyőzéstől a manipulációig. MANYE MTA konferenciája január Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas István A JÖVŐ ÉPÍTŐI Kommunikációs Akadémia Hurka nóta 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM (SZŰRÉS) (SZŰRÉS) KELL KELLAAREKLÁM REKLÁM ELLEN? ELLEN?

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS

SZERVEZETI VISELKEDÉS SZERVEZETI VISELKEDÉS DR. FINNA HENRIETTA EGYETEMI ADJUNKTUS MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK FINNA@MVT.BME.HU Q.A.317. +36-1-463-4010 Meggyőzés és társai 1 http://tinyurl.com/kutatok2016 2 További

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Történelemtanítás a gyakorlatban Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Repárszky Ildikó Saját családi fényképeim alapján néhány elképzelhető téma, illetve az odatartozó képek elemzési szempontjai,

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus SZKC 208_06 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus modul szerzője: N. Kollár Katalin, Somogyi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot!

Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot! unite for children 202 Karácsonyi katalógus Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot! Az UNICEF termékek megvásárlásával Ön is részt vehet a Föld legkiterjedtebb segélyakciójában. Minden megvásárolt UNICEF

Részletesebben

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola konferenciája 2014. május 9. Budapest Vitaindító előadás Nagy József

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Kollektív reprezentációk

Kollektív reprezentációk Kollektív reprezentációk Pintér András 2010.12.01. Durkheim - Reprezentációk Individuális reprezentációk érzékeink ingerlése által elménkben előállított érzetek, képek, diszpozíciók Kollektív reprezentációk

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Célcsoportok és marketing

Célcsoportok és marketing 1 Célcsoportok és marketing Mayer Péter TourBo Városlőd gyüttfogyasztók gyüttfogyasztók Értékajánlat gyüttfogyasztók Pozícionálás Márkaépítés Termék Értékesítés Reklám Árazás Értékajánlat gyüttfogyasztók

Részletesebben

A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem

A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem A könyörtelen könyörtelen a vásárló? Igen, a vásárló könyörtelen. egyértelmű a véleménye

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, január 28.

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, január 28. Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Tej-és tejtermékreklámok hatása a fogyasztói magatartásra Varga Ákos Egyetemi adjunktus Gazdaságtudományi Kar Kaposvári Egyetem

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag Előadó: Szilágyi Tamás A SZOCIOLÓGIA ELMÉLETÉNEK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE A társadalomról és magáról az emberről már az ókori

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában.

AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában. AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában. Ha az Isten íródiák volna S éjjel nappal mozogna a tolla, Úgy se győzné, ő se, följegyezni,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA. István KommunikációsAkadémia www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu

MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA. István KommunikációsAkadémia www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas SasIstván István Kommunikációs KommunikációsAkadémia Akadémia www.sasistvan.hu www.sasistvan.hu Hurka Gyurka 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben