AZ ÜNNEPEK LÁTVÁNYA KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSBEN THE SIGHT OF FEASTS APPROACHED FROM THE ASPECT OF COMMUNICATION THEORY TOKAJI ILDIKÓ *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÜNNEPEK LÁTVÁNYA KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSBEN THE SIGHT OF FEASTS APPROACHED FROM THE ASPECT OF COMMUNICATION THEORY TOKAJI ILDIKÓ *"

Átírás

1 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, VII. évfolyam, 1. szám (2012) pp AZ ÜNNEPEK LÁTVÁNYA KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSBEN THE SIGHT OF FEASTS APPROACHED FROM THE ASPECT OF COMMUNICATION THEORY TOKAJI ILDIKÓ * Habár gyakran eltérő módon jelennek meg, néha más a tartalmuk és jelentőségük, minden kultúrában fontos szerepe van az ünnepeknek. Valami azonban mindenféle ünnep esetében azonos és meghatározó: a hagyományozás és a reprezentáció megjelenése, hiszen ünnepek idején különös jelentőségű a bennünket körbevevő látvány. A látvány fogalmába sok minden belefér. Ide sorolható a környezetünk dekorációja, az ünnepi asztal terítése, a feltálalt ételek díszítése, sőt a ruházatunk is. Az ünnepi hangulat megteremtésében jelentős szerepe van a kereskedelemnek, amely már idejekorán elkezdi az ünnepi készülődést a kirakatok dekorálásával és kifejezetten az aktuális alkalomhoz köthető áruk kínálatával. Ezzel a készülődéssel törekednek a kereskedők arra, hogy sugallva az ünnep fontosságát, egyúttal meghatározva az ünnepi külsőségeket, fogyasztásra ösztönözzenek bennünket. Kulcsszavak: szimbólumok, szertartások, reprezentáció, manipuláló hatás Although they appear in different forms and sometimes have different contents and significance feasts and holidays play an important role in each culture. But there are some decisive features that all of them share: tradition and representation, as sight around us is of special significance during holidays. The notion of sight might include several things: the decoration of our environment, the layout of the table, decoration of the dishes served or even our clothing. Commerce plays an important role in creating holiday atmosphere. Stores start holiday preparation by decorating shop windows and providing special goods for the occasion. Tradesmen use this preparation to encourage consumption by suggesting the importance of the holiday and defining its externalities. Keywords: symbols, ceremonies, representation, manipulating effect 1. Kultúránk fontos része: az ünnep Az emberi kultúra alapvető törekvése kezdetektől fogva arra irányul, hogy a lehető legjobb életkörülményeket teremtse meg a társadalom tagjai számára. Amikor a létfenntartás feltételei megteremtődnek, akkor lehetőség van arra is, hogy az ember kikapcsolódjon, és a munkatevékenység felfüggesztésével más jellegű tevékenységet folytasson, hiszen ez teszi lehetővé munkabíró képessége újratermelését. A kikapcsolódásban kitüntetett szerepük van az ünnepeknek. * DR. TOKAJI ILDIKÓ főiskolai docens Dunaújvárosi Főiskola Társadalomtudományi Intézet Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.

2 154 Tokaji Ildikó Felmerül a kérdés, hogy mit tekintünk ünnepnek. Az ünnep olyan ciklikusan visszatérő esemény, amely a kultúránkra jellemző, amelyet családi, illetve társadalmi szinten ünnepelünk. Andor (1980) úgy véli, hogy mivel az ünnep kulturális univerzálé, ugyanakkor sokféle formája és funkciója létezik, nem definiálható pontosan. Korábban, amikor az ember életét többek között a mezőgazdasági termelés ciklikussága határozta meg, az ünnepek a munkatevékenységekhez és a természeti jelenségekhez voltak köthetők. Évszázadokon keresztül meghatározott volt a szertartások, ünnepnapok kelléktára. A szokások megszabták, hogy mit illik viselni, főzni, enni, hogyan szokás a lakást és a különböző intézményeket dekorálni bizonyos alkalmakkor. Az egyházi ünnepek szertartásait szabályozó tradíciókon kívül nem létezett valódi, kézzel fogható előírás, hanem csak hagyományozással közvetítették a szokásokat. Idővel megjelentek az állami ünnepek is. Globalizált világunkban az ünnep jelentősége és szerepe is átalakulóban van. Ennek következtében a szimbólumok, szertartásos cselekedetek jellege, hatása és funkciója jelentősen megváltozott. A változás részben attól is függ, hogy az ünnep eredeti tartalma, illetve szakrális szerepe megmaradt-e. Andor dolgozatában (1980: 187) olvasható, hogy egy kultúra ünnepei az időmegosztás folyamatában funkciók szerint is specializálódhatnak, így eredményesebben betölthetik funkciójukat. Az ünnep jellemzője továbbá a társadalmi kohéziós és stabilizáló szerep. Valójában az ünnepeknek is van normájuk, ugyanakkor viselkedésünk gyakran jelentősen eltér az elvárttól. Megfigyelhetők szinte deviánsnak mondható cselekedetek is, mint a tűzön járás, illetve az egyes kultúrákban előforduló önkínzás. 2. Az ünnepi külsőségek üzenete, az ünnepi jelképek szerepe Az ünnepek kommunikációs szerepüket a hagyományőrző és információközvetítő jellegükön keresztül teljesíthetik ki. Minden ünnep értékeket közvetít, ha nem is minden esetben hagyományos értékeket. Az ünnepek információmegőrző szerepe elsősorban az írás kialakulása előtt volt jelentős. Leginkább a mindennapi élet szféráján kívül eső információk, emlékek megőrzésében van az ünnepeknek kitüntetett kommunikatív szerepük (Andor, 1980). Az emberi kommunikáció sajátossága, hogy üzeneteinket alapvetően jelképes módon közvetítjük. A jelképeket hagyományozódás útján, közösségben való szocializálódás során sajátítjuk el. A bennünket ért ingerek közül talán vizuális élményeink hatnak ránk legtartósabban. Kepes (2008) szavaival élve: agyunk a külvilágból érkező vizuális jeleket értelmes dologgá törekszik alakítani. A vizuálisan érkező ünnepi szimbólumokat formái, színei segítenek dekódolni, azonban értelmezésük feltételezi az adott kultúra bizonyos mérvű ismeretét is, többségük ugyanis csak megfelelő történelmi, irodalmi, folklór stb. háttérrel értelmezhető. Az ünnepek nem léteznek szimbólumok nélkül, mert általuk alakítjuk környezetünket, teremtjük meg az ünnepi látványt és hangulatot A tárgykultúra reprezentációs jelértéke Az ünnepi hangulat megteremtésében elsősorban a vizuális elemek játszanak meghatározó szerepet. A legfontosabb jelentéshordozók, illetve kommunikációs szereppel rendelkezők a következők: a lakás, az öltözet, az ajándékok, az emléktárgyak. Ezeket egyre újabb formában tárja elénk a tömegkommunikáció és a kereskedelem. A mintát részben a médiából, részben azoktól vesszük, akiknek úgy véljük magasabb a társadalmi presztízsük,

3 Az ünnepek látványa kommunikációelméleti megközelítésben 155 annak ellenére, hogy akikkel érintkezünk, akikkel azonos társadalmi szituációban vagyunk, azoknál nem ezt tapasztaljuk. Szinte sugallja a média is S. Nagy szavaival élve, hogy a tárgyat megszerezve részévé válhatunk a vágyott társadalmi rétegnek: Egy tárgy megszerzése, birtoklása szimbolikusan egyenrangúvá teszi tulajdonosát azzal, akit utánozni kíván (S. Nagy, 1993: 34). Érdekes módon az ünnepi díszítések hivalkodó jellege nem feltétlenül a magasabb státuszú családoknál jelenik meg. Bizonyos jövedelmi szint fölött, illetve alatt gyakran jelentkezik a túldíszítés jelensége. A mintakövetésben ugyanakkor nem csak a vélt vagy valós presztízs, hanem a kortárscsoport is jelentős befolyásoló szereppel bír. Az ünnepi dekorálással kifejezhetjük a reprezentáció iránti igényünket, valamint tükrözhetjük az ünnepről bennünk élő képet. Nelson Goodman Languages of Art című művében erről a következőképpen ír: tény, hogy egy képnek ahhoz, hogy reprezentáljon egy tárgyat, ennek szimbóluma kell, hogy legyen, képviselnie kell azt (Goodman, 2003:42). Az aktuális ünnephez tartozó reprezentációs tárgyak kulturális szimbólumok, fontos szituációteremtő kellékek. Az egész ünnepi üzenetnek a megfelelő működés érdekében kommunikációs rendszer alapján kell felépülnie. A képi rendszerek a nyelvi kommunikációs rendszerekhez képest kevésbé szabályozottan, azonban a gyakorlati élet által kialakított módon reprezentálnak. Hála a kereskedelemnek, az ünnepi kelléktár tömegek számára elérhetővé vált, így bizonyos értelemben elértéktelenedett. Ez két dolgot eredményezett: Az ünnepi reprezentációs tárgyak minősége megváltozott, így módosult szimbolikus üzenetük, illetve jelentésük. A könnyen megszerezhetőség és az árubőség azt eredményezte, hogy a kereskedelemnek szükséges újra és újra megjelennie valamilyen újdonsággal a piacon A kereskedelem és a média által diktált ünnepi divatról A hagyományos ünnepi kelléktár változóban van, ezen a területen is megmutatkozik a divat. A divat azonban csak a fogyasztók egy rétegénél jelenik meg minden elemével, a többség csak törekszik annak követésére. Sajnálatos tendencia, hogy a divatos tárgyakat sokan kétely nélkül elfogadják, mert a kereskedelem a médiára támaszkodva eléri, hogy akár a családi ünnepek is silány látvány-ünneppé váljanak. Természetes, hogy ünnepi díszekkel vesszük körül magunkat, azonban az, hogy milyenekkel, egyáltalán nem mindegy, mint ahogy az sem, hogy az alkalmazott díszítőelemek képviselnek-e értéket, illetve, hogy csak a divatot szolgálják-e vagy a kereskedelmet is. Az árukínálatban az aktuális ünnep kellékei már hetekkel, sőt hónapokkal az ünnepek előtt megjelennek. A kereskedelem marketingkommunikációja alaposan ráerősít az egyébként is meglévő igényeinkre, és évről évre új kollekcióval jelentkezik. Nem tagadható, hogy a korán megjelenő üzleti dekoráció ébreszt bennünk szükségletet az ünnepek minél látványosabbá tételére. Mi pedig gyermeki ártatlansággal várjuk és élvezzük a látványt. A cél valójában nem az életünk megkönnyítése, hanem az, hogy minél többet vásároljunk.a tömegkommunikációs médiumok megfelelő manipulációs eszközök a kereskedelem kezében. A médiában megjelenő hírekre, a reklámokra és a politikai beszédekre a manipuláció és a meggyőzés egyaránt jellemző. Mindkettő a befolyásolás kategóriájába tartozik, és mindkettő célorientált (Simig Simigné 2009: 6). A manipuláció és a befolyás eredményes,

4 156 Tokaji Ildikó ezért azonosulunk a média által elénk tárt látvánnyal, a képzeletbeli világgal. Már kevésbé gondolkozunk, nem ábrándozunk, hat az üzenet, a»fejünkben lévő képek«ebből származnak, befolyásolnak bennünket a»választásban«, már ha egyáltalán van erre lehetőségünk, illetve még képesek vagyunk a választásra (Pratkins-Aronson, 1992: 48). A rábeszélő megnyerő külsővel, ünnepi környezetben, ünneplő ruhában, mosolyogva szerepel a reklámokban. A csinos, jó kinézetű kommunikátor hitelesnek tűnik, a beetetés eredményes. Híres emberek (illetve celebek ) szerepeltetése különösen hatásos marketingfogás. A látvány és az annak alapján szerzett vizuális benyomások alakítják ki bennünk az elképzelést arról, hogy milyen szimbólumok képviselik az ünnepek mondanivalóját. Egyoldalú, globalizált szemléletünk lesz az ünnepekről, kész sémákat alkalmazunk, az irányítást pedig átvette a kereskedelem. 3. A kereskedelem, illetve a média ünnepi manipuláló hatása A média megváltoztatta, manipulálja életünket, hiszen információink nagyobb részét a médiából szerezzük. Ma a tömegkommunikációs eszközök a kereskedelmi reklámok miatt nagyobb hangsúlyt helyeznek az egyházi és a vallási ünnepekre, illetve az olyan öncélú ajándékozási alkalomra, mint a Valentin-nap. Ekkor ugyanis nem csak a kereskedelmi egységek, hanem a vizuális effektusokat alkalmazó tömegkommunikációs eszközök is mindent rózsaszínbe, illetve pirosba öltöztetnek, és szívekkel árasztanak el. Sajnos az ünnepi készülődést befolyásoló döntéseinkhez is egyre gyakrabban a médiából merítjük az információt és a mintát. A média számára az ünnepek jó lehetőséget adnak arra, hogy közérdekűnek tűnő témákkal foglalkozzanak műsoraikban. S. Nagy megjegyzi: Maga a tömegkommunikációs eszköz is a tárgyválasztást befolyásoló, az ünnepi szokásokat az árukínálattal módosítani szándékozó manipulációs eszközzé válik ebben a folyamatban (S. Nagy, 1993: 49). A média által mutatott minta véleményformáló és szokásokat, hagyományokat megváltoztató szereppel bír. Hamis valóságot tárva elénk megmutatja, hogy mire van szükségünk a boldogsághoz, a tájékoztatás alakjába csomagolva küldi a hamis üzeneteket. Mivel képet mutatva közvetít, hitelesnek tűnik, azt az érzetet kelti bennünk, hogy nem az a lényeg, hogy mit, hanem az, hogy vásároljunk. Ez abban is nyomon követhető, hogy alkalomtól függetlenül (karácsony, anyák napja, illetve valamilyen gyakori névnap) ugyanazok a termékek jelennek meg, csak szimbólumokkal utalva az ünnep jellegére, hópehelybe, illetve piros színbe csomagolva. S. Nagy találóan állapítja meg, hogy: A kultúra kommercializálódásáért nagyon sokat tettek a tömegkommunikációs eszközök, és ebben is élen jártak a képre alapozottak (S. Nagy, 1993: 8). A média törekszik arra, hogy megfeleljen a kereskedelem igényeinek, hiszen a kereskedelemből él. Egyre növekszik az interneten való kereskedelem is, amely fokozatosan kiterjed a vásárlással kapcsolatos összes területre. 4. Az ünnepi szituáció megteremtése Az ünnepi szituációban meghatározó szerepük van a hangulatot megteremtő szimbolikus kellékeknek (lakásdekorálás, jellegzetes ételek és italok stb.). A lakásbelső a családi együttlét reprezentálását igyekszik kifejezni, nem közvetlen szükséglet-kielégítést jelent, ezért lehetőség szerint megváltozik az étkezés színhelye, a konyha helyett a szobában tálaljuk fel a vacsorát, előkerülnek a tálalás ritkábban használt eszközei. A vendéglátás kommu-

5 Az ünnepek látványa kommunikációelméleti megközelítésben 157 nikációs gesztusai között is szerepet játszanak a vizuális eszközök, azonban legmeghatározóbbak a non-verbális jellegzetességek (pl. a vendéglátó az otthonában is ünneplőruhát vesz fel). Ebben a helyzetben az ünnepi elvárásoknak megfelelő szerepet játszunk. Más (ünnepi) arcot igyekszünk a vendég elé tárni, nem hétköznapit. Az ünnepek alatt ritkábban fogyasztott szimbolikus ételeket készítünk. Ezek egy része (bejgli, sonka) szinte minden családnál asztalra kerül. Az asztalnál a családi kommunikációs szituáció közvetlenebbé (fesztelenebbé) válik, nő az összetartozás érzése. S. Nagy ezt találóan kommunikációs pótléknak nevezi. A feltálalt ételek a terítéssel együtt kulturális szignálként jelzik a család csoport-hovatartozását. Leginkább az ételek esztétikai színvonala, elkészítésük gondossága emeli a látványt, az ünnepi hangulatot. Egyidejűleg jelenik meg a hagyományőrzés, az utánzás, a hivalkodás, valamint a divatirányzat. Nemcsak a lakószobák, hanem a külső terek is egyre látványosabban tükrözik az ünnepi hangulatot Az ünnepi öltözetről Az ünnepi öltözködés kifejezi a reprezentáció iránti igényt. Ruházatunk ugyanis szimbolizálja az ünnephez való hozzáállásunkat, kötődésünket, ugyanakkor azt is kijelzi, hogy milyennek szeretnénk látszani. S. Nagy ezt az alábbi módon fogalmazza meg: Az ünnepi szokások, magatartásformák, tárgyak, ételek, öltöztek stb. saját tartalmukon túl a mindennapi életről tájékoztatnak, közvetítenek fontos közleményeket. Az ünnep tehát elsődlegesen nem önmagában, hanem mint viszony, a mindennapokhoz való viszonylatában fejezi ki az egyén társadalmasodását, humanizációja fokát és mikéntjét (S. Nagy, 1993: 47). Fontosabb családi események idején otthon is ünneplőbe öltözünk. Az öltözködési szokásokat is szocializációnk során sajátítjuk el, és kellemetlenül érezhetjük magunkat, ha nem a tanultakhoz, illetve ha nem az alkalomhoz illő módon vagyunk öltözve. Az öltözéknek, s így az ünnepi viseletnek azért van kitüntetett kulturális szignál értéke, mert mint az emberi testen hordott legszemélyesebb közvetlen környezetünk, mint tárgyiasult, látható külső jelzése a belsőnek, interakciós stílusnak, annak, hogy hogyan használjuk az adott kor, kultúra, társadalmi réteg szükséges és lehetséges előírásait, követelményeit, szokásait. Ünnepi szituációkban, amikor megnövekszik az öltözék felhívó jellege, és mikor el is várjuk, hogy saját és a mások külsején, ruháján a szokottnál hosszabb ideig időzzön a tekintet, a figyelem. (S. Nagy, 1993: 47). Az öltözködésünk ennek alapján szimbolikus azonosulás az adott ünneppel, néha azonban státusszimbólum szerepe van, illetve a másnak látszani igénye is megjelenik Ajándékozás, emléktárgyak Kitüntetett interakciós szereppel bírnak az ünnepek alkalmával adott ajándékok. Az ajándékok egy része szimbolikus, többnyire nem használati eszköz, hanem inkább díszítő funkciója, illetve értéke van (akár ha ruhadarab is). Kommunikációs értéke van a hasznos és a használati értékkel nem rendelkező ajándéktárgynak is. Az ajándéktárgyak átnyújtása szimbolikus üzenetet tartalmazhat elsősorban akkor, ha az különleges eszköz, illetve használata valamilyen eseményhez köthető.

6 158 Tokaji Ildikó Az ajándéktárgy csomagolása, illetve az ajándék saját megjelenése, színvilága tükrözi az ajándékozó ízlését, ezáltal téve látványossá az ajándékozáshoz kapcsolódó érzelmeket. S. Nagy kiemeli az ajándék kapcsolati szerepét is. Az ajándék tulajdonképpen közvetítő, az ajándékozás közvetítés a mindennapok és az ünnepek folyamatában. (S. Nagy, 1993: 48). Kommunikációs üzenete van annak is, hogy milyen módon, hogyan jelenik meg az ünnep a használati és díszítő tárgyakban, illetve objektumokban, ezeknek milyen a kapcsolata a bennünket körülvevő térrel (utcakép, lakásbelső, intézmények stb.), valamint hogy milyen a befogadó emberek viszonya ezekhez a vizuális ingerekhez. Az ünnepi dekoráció stílusa lehet kifinomult, de lehet zavaros, illetve giccses, habár egyes ünnepek eltűrik a giccset, hiszen maguk is jellegükből fakadóan giccsesek. Andor (1980) kiemeli, hogy az ünnepnek az információmegőrző funkciója az olyan jelpéldányok alkalmazásán keresztül érvényesül, amelyeket csakis ünnepnapokon használ a közösség. A hétköznapok során, de még inkább ünnepi alkalmakkor pazarlóan bánunk a tárgyakkal, túl sokat használunk, túl sok van belőlük az otthonunkban és a környezetünkben. A pazarlás vádja ellen azzal védekezünk, hogy társadalomban élünk, és igyekszünk alkalmazkodni, azonban ez az alkalmazkodás egyre inkább a fogyasztásban (még inkább a túlfogyasztásban) jelenik meg. Ha úgy is érezzük, hogy nincs szükségünk valamilyen új ajándékozással, pénzköltéssel járó ünnepre, akkor is törekszünk hozzáidomulni az általános szokásokhoz, a környezetünkben tapasztalt fogyasztási (mintához) kultúrához. 5. A színvonalat nélkülöző vizuális ingerek veszélyeiről S. Nagy kiemeli az ünnep kultúramegőrző, morális tartást adó funkcióját. Szerinte fontos jelzője a nemzettudatnak, hogy egy nép mit kezd az ünnepeivel. A tárgyak, elsősorban az ünnep tárgyai egyértelműen kulturális értéket képviselnek, mert kulturális szimbólumok, és kielégítik az egyén, illetve a közösség szükségletét. A szükséglet azonban lehet valódi és lehet mesterségesen keltett is. A vizuális üzenetek értelmezése mindig szubjektív, ugyanakkor a szocializáció során egy viszonylag egységes értelmezési kontextus alakul ki, tehát ha a kultúra normáinak megfelelően szerkesztjük a mondanivalót jelen esetben az ünnep üzenetét, valószínűleg célba ér az üzenet. Andor úgy véli, ma már az az emlékezés aktusa fontosabb az emlékezés tartalmánál. Ugyanis nem a közlemény a fontos, hanem az általa jelzett funkció, ezért az ünnepet a kollektív emlékezés aktusának nevezi (Andor, 1980: ). A legnagyobb kollektív hatású tömegkommunikációs eszköz, a televízió az emberek világképére közvetlen vizuális hatással van, ezáltal teremtve értéket. A média által sugárzott minta főleg a fiatal korosztályra van hatással, rájuk hivatkozva az árukínálatban értékrend-keveredés alakul ki. Talán nem teljesen tragikus a helyzet, az emberek ugyanis szelektálnak, keresik azokat a mintákat, módokat, amelyek megfelelnek az elvárásaiknak, amelyek a szokásaikat erősítik, illetve elképzeléseiket támasztják alá. A jól tervezett/felépített ünnepi látvány különleges. Alkalomhoz illő tradicionális színekkel, formákkal törekszik jelentést közvetíteni, reakciót kiváltani a szemlélőben. Kísérettel bizonyították (Metzger, 2008), hogy a gyermekeknek mutatott mintákkal az írás és a rajzolás képessége előnyösen és hátrányosan is befolyásolható. Ennek alapján megállapítot-

7 Az ünnepek látványa kommunikációelméleti megközelítésben 159 ták, hogy kétségtelenül hasonló hatással vannak a gyerekekre egyéb vizuális benyomások is. Értelemszerűen a készen kapott látványok meghatározzák az ünnepekről alkotott képünket, elképzeléseinket. Ha hagyjuk, hogy a gyermekek válogatás nélkül jussanak vizuális és verbális ingerekhez, akkor az üzlet és az ipar rajzolja meg világuk arcát, ez fejleszti képzeletüket. Metzger szerint a gyerekek velük született érzékenységgel rendelkeznek, melynek segítségével képesek felismerni a művészi értéket. Ez az érzék tartósan megmarad, ha nem bombázzuk őket silány vizuális ingerekkel. S. Nagy hasonlóan vélekedik, törékenynek nevezi a gyermekek művészi értékítéletét vizuális és nyelvi területen egyaránt. Megőrzésében felelősnek tartja a környezetet abban is, hogy a képi veszélyt elkerüljük (S. Nagy, 1993: 21). A képözön, az agresszív tolakodó hatású reklámok megváltoztatják elképzeléseinket mindennapjainkba behatolva, hozzátartozva a városképhez (utcai dekoráció, kirakatok, plakátok). Ezáltal befolyásolják viszonyunkat az ünnepekhez, hiszen a hétköznapokat is igyekeznek ünnepekké tenni: egyre csak vásárlásra ösztönöznek. Az új, a kereskedelem által kreált Valentin-nap például egyre ismertebbé, elfogadottabbá válik, és környezeti hatásra mi sem akarunk kimaradni belőle. Tömegméretű manipulációs eszközök állnak a modern szolgáltatóipar és kereskedelem rendelkezésére jelentősen korlátozva képzeletünket és megnyilvánulásunkat. A rengeteg képi információ igényt támaszt bennünk, hogy egyre többet kapjunk. Paszszív befogadóként elvárjuk, hogy megteremtsék számunkra az ünnepi miliőt. A számítógépes kommunikáció uralkodása is ezt segíti elő, hiszen az ünnepek körüli időkben mi is kidíszítjük üzeneteinket, sms-ben, -ben küldjük jókívánságainkat. A képvilág, a vizuális eszközök sokasága egy silányabb, értéktelen, az érdekekre, fogyasztásra orientált, a látszatokra adó világot közvetíti. S. Nagy megállapítása szerint: A képdömpingben meghal a képzelet: legsajátosabb, legindividuálisabb tevékenységünk. A média által elénk tárt világ törekszik megszüntetni a még létező vallási, etnikai, földrajzi, szubkulturális különbségeket, eltörölni a hagyomány maradékait. Ily módon alakul ki, hogy kontinensek vizuális ünnepi kultúrája szinte azonossá válik. A vizualitás megfelelő eszköz a kereskedelem és a média kezében a manipulálásra (S. Nagy, 1993: 7). 6. Vélemények elemzése Kíváncsi voltam, hogy a húsz év körüli fiatalok hogyan érzékelik a kereskedelem és a média befolyását. Nem reprezentatív módon kérdőívet töltettem ki néhány hallgatóval a Dunaújvárosi Főiskolán. Arra kerestem a választ, hogy érzik-e, mennyire befolyásolja őket a vásárlásban a kereskedelem ünnepi kínálata? A megkérdezettek egy része (négy fő) úgy gondolja, hogy a kínálat csak mintát ad, három fő pedig úgy gondolja, a választék meghatározó. Érdekes módon ezt a korosztályt nem sarkallja korai vásárlásra az a tény, hogy a kereskedelem korán kezdi az ünnepi akciókat. Az egyik hallgató részletesen is kifejtette erről a véleményét: Nem befolyásol a korai üzleti kínálat, sőt néha el is veszi a kedvem az adott ünneptől. Véleményem szerint csökkenti az ünnep fényét, hogy már októberben karácsonyi dekorációkat lehet találni az üzletek polcain. A túl hosszú»ráhangolódás«miatt, mire elérkezik az ünnep, néha elege van az embernek az egészből. Figyelembe kell azonban venni, hogy önálló jövedelemmel nem rendelkező válaszadókról van szó.

8 160 Tokaji Ildikó A másik terület, amire kíváncsi voltam, a hagyományok, szokások megléte. Rendkívül pozitív eredménynek tartom, hogy minden megkérdezettnél kiemelten fontos a családi hagyomány az ünneplés módjában az ajándékozás és az étkezés területén egyaránt. Összegzés Napjaink modern társadalmának szüksége van a tömegkultúrára, azonban elsősorban a hagyományokon alapuló, pozitív tartalmakra, melyeket esztétikus ünnepi kelléktárak közvetítenek számára. Ebben segíthet is a média, amennyiben pozitív befolyásolásra képes, megfelelő minta bemutatásával hajlandó ösztönözni. A média által elénk tárt világ azonban nem őszinte, sémákat, jelképeket, szimbólumokat alkalmazva tükröz valamilyen üzenetet, elképzelést, ösztönözve bennünket arra, hogy ne a saját fejünkkel gondolkozzunk: megmutatja nekünk, hogy mi legyen a vágyainkban, mit akarjunk elérni, miről mi legyen a véleményünk. Az ünnepek vizuális külsőségét a kereskedelem erőszakolja ránk, egyfajta látványünneppé silányítva az emberi érzéseket. Ezáltal az ünnepek stabilizáló és információmegőrző funkciói csökkennek, így új szerepet töltenek be: a fogyasztás szerepét. Az ünnepek (leginkább a karácsony és más, a kereskedelem által uralt ünnep) látványa káoszt mutat a természethez képest. Elképzeléseket teremt arról, hogy miként öltöztessük fel környezetünket, hogy vágyainkban megjelenjen sok olyan dolog, amely a média üzenetei nélkül nem kerülne látóterünkbe. Fontos lenne, hogy mi teremtsünk harmóniát, saját elképzeléseinkre alapozva. Ehhez tanulásra van szükségünk és elfogadásra, a környezet, a természet elfogadására. Irodalom Andor Csaba Jel kultúra kommunikáció. Budapest: Gondolat Kiadó. Csernák Lívia. Az ünnepek szerepe és előfordulása életünkben. Letöltve: május. 16. Goodman, Nelson Az újraalkotott valóságról és a képek hangjairól. In: Horányi Özséb (szerk.) A sokarcú kép, Typotex, Budapest, Kepes György Látásra nevelés. Budapest: Argumentum Kiadó. Metzger, Wolfgang 2008: Az esztétikai minták hatása. In: Kepes György: Látásra nevelés. Budapest: Argumentum Kiadó. Pratkins, Anthony R. Aronson, Elliot A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: Ab Ovo. Simig Ákos Simigné Fenyő Sarolta Szóbeli befolyásolás meggyőzés és manipuláció. In: Simigné Fenyő Sarolta (szerk.) A meggyőzéstől a manipulációig. MANYE MTA konferenciája január Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó S. Nagy Katalin A látvány, amelyben élünk. Budapest: Műegyetemi Kiadó. Tokaji Ildikó Meggyőzés és manipuláció vizuális eszközökkel. In: Simigné Fenyő Sarolta (szerk.) A meggyőzéstől a manipulációig. MANYE MTA konferenciája január Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Történelemtanítás a gyakorlatban Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Repárszky Ildikó Saját családi fényképeim alapján néhány elképzelhető téma, illetve az odatartozó képek elemzési szempontjai,

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet

Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet A tárgykör kövektező kötete: Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet A testbeszédtől az internetig AKTI TYPOTEX

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY Mitől lesz sikeres a prezentációnk? FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA Miről lesz szó? 2 1. A prezentáció 2. A felkészülés 3. A prezentálás (előadás) felépítése 4. Gyakori hibák 5. Stressz

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14 Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI Mi a reklám?...hír az, amit eltitkolnak, a többi hirdetés! (?) REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. Mennyiért? Mikor?

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA. igazgató P.H. 1 REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény reprezentációs kiadások felosztásának,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

IKEA BUSINESS. Inspiráció és Referenciák

IKEA BUSINESS. Inspiráció és Referenciák IKEA BUSINESS Inspiráció és Referenciák Tartalomjegyzék Irodák 3 Háttér irodák Kiskereskedelem 6 Üzletek Szolgáltatás Vendéglátás 9 Étterem és kávézó B&B és hotel Anderson & Son egy patinás könyvelő vállalat

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció REKLÁMPSZICHOLÓGIA 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció Reklámpszichológia A befogadás lélektana A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Érzékelés, észlelés, figyelem Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2

A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2 dr. Gaál Zoltán 1 : A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2 Napjaink versenytempóját jól jellemzi a címül választott, fiatalok által megfogalmazott bölcsesség. Igen, mert azért

Részletesebben

A MI ESKÜVŐNK. ilyen lesz

A MI ESKÜVŐNK. ilyen lesz szeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleks zeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleksz eretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleksze retlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszer

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Célcsoportok és marketing

Célcsoportok és marketing 1 Célcsoportok és marketing Mayer Péter TourBo Városlőd gyüttfogyasztók gyüttfogyasztók Értékajánlat gyüttfogyasztók Pozícionálás Márkaépítés Termék Értékesítés Reklám Árazás Értékajánlat gyüttfogyasztók

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

STÍLUS, ÖLTÖZKÖDÉS FELMÉRÉS 2011 www.stiluscoach.hu

STÍLUS, ÖLTÖZKÖDÉS FELMÉRÉS 2011 www.stiluscoach.hu STÍLUS, ÖLTÖZKÖDÉS FELMÉRÉS 2011 A felmérés adatai Részvevők neme : nők Kitöltési időtartam: 4 hét (2011.04.11.- 05.08) Célom: megismerni a nők gondolatait a stílusról, öltözködési szokásaikról, felmérni

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Színek és jelentésük

Színek és jelentésük Színek és jelentésük Múzeumi foglalkozás festmények tanulmányozásához Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred, 2011 É R T E L E M 1. A kompozíció (=összeállítás) az elemek (=tárgyak)

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

bútor plus rex K O N Y H A L A K Á S I R O D A Ü Z L E T Bútorok méretre

bútor plus rex K O N Y H A L A K Á S I R O D A Ü Z L E T Bútorok méretre BÚTORKATALÓGUS 2010-2011 K O N Y H A L A K Á S I R O D A Ü Z L E T Bútorok méretre Elegancia Senio Ez az egyik legnépszerűbb konyhatípusunk, mert független divattól és a látványos megjelenése mellett örök

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children 2014. TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children A TEACCH az autizmussal élő, és hasonló kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek kezelésére és oktatására

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. az IMÁZS és az imázstranszfer KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Védelem Orange KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Napocska Donuts

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás, részszakképesítés,

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Turisztikai fogyasztói magatartás 6.

Turisztikai fogyasztói magatartás 6. Turisztikai fogyasztói magatartás 6. Minőség és fogyasztói elégedettség a turizmusban 1 Mi a minıség? Definíciók Minőség: A turista fogyasztói elégedettség elérésének kulcsa Technológia-vezérelt, termék-orientált

Részletesebben

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE FŐÉPÍTÉSZ ELVEK CÍVIS HÁZ ZRT. ESZKÖZÖK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZÉSI TERVEK, ÉPÍTÉSI ÉS ESZTÉTIKAI SZABÁLYOK FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ISMERETE

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig.

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. Röviden televíziónkról A Szombathelyi Televízió 22-25 km- es sugárzási körzetével a vasi megyeszékhely környékét, 55.000 háztartást fed le. Hétköznapokon

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN

A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN Radácsi László, Ph.D. ügyvezető igazgató II. Magyarországi Klímacsúcs Budapest, 2009. február 19. NYELVHASZNÁLAT ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Reducing our climate impact

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Bódulat-marketing (az áru a piacon)

Bódulat-marketing (az áru a piacon) Bódulat-marketing (az áru a piacon) Tistyán László Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete Dala Bernadett gyakornok Módszer Tárgy: a legális pszichoaktív szerek, ezen belül is az ún. dizájner

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben