Erősítő áramkörök, jellemzőik I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erősítő áramkörök, jellemzőik I."

Átírás

1 Dr. Nemes József rősíő áramkörök, jellemzőik. köveelménymodl megnevezése: lekronikai áramkörök ervezése, dokmenálása köveelménymodl száma: 97-6 aralomelem azonosíó száma és célcsoporja: SzT-39-5

2 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK ÉS JLLMZŐK. STFLVTÉS MNKHLYZT ermészen és a ecnológiában szükséges bizonyos jeleke érzékelni, feldolgozni, jelezni és árolni. Sok esen olyan s érékű jelek vannak, amelyekkel egy ilyen folyama megvalósíása szine leeelen. Gondoljnk csak egy KG, vagy G vizsgálara. bn az esen is az elekródákkal érzékel jeleke - a jelzés elő - fel kell erősíeni. De gyanígy kell eljárni egy iskolai ünnepség angosíásánál is, aol a szónok szédé a mikrofon és a angszóró közö fel kell erősíeni, ogy ávolabb is allaó legyen az előadás. ddigi ismereeink alapján milyen leeőségeink vannak, ogy akszikai jeleke (ango) nagyobb ávolságra sgározznk? Milyen elekronikai alkarészek leenek szükségesek elekronikai erősíő épíéséez? z alábbiakban jegyezze le eez kapcsolódó gondolaai!

3 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. SZKM NFOMÁÓTTLOM z erősíők feladaa a s szinű jeleke olyan szinre erősíeni, ogy azoka jeláalakíóra vezeessék. s feszülségeke, ill. eljesíményeke, amelyek pl. mikrofonról vagy anennákról érkeznek, úgy kell felerősíeni, ogy azokkal angszóró vagy képcsöve, jelző leessen vezérelni.. rősíési alapfogalmak - Négypóls: jelek számára ké menei és ké menei vezeésük van. Mivel a meneen nagyobb aásos jeleljesímény adnak le, min amekkorá a meneről felveek, ezér az erősíőke akív négypólsoknak nevezzük. z akív négypólsok az erősíésez szükséges energiá külső energiaforrásból (pl. egyenáramú ápelláásból) nyerik.. ábra. rősíőfokoza, min négypóls - menei áram i - menei áram - menei feszülség - menei feszülség - P menei eljesímény - P menei eljesímény - i áramerősíés - feszülségerősíés - p eljesíményerősíés p i p P P menő- és menőjelek (mennyiségek) közö az erősíés melle fáziselolás, ill. fázisfordíás is kövekeze.

4 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. - rősíés: z ado menei mennyiség és a ozzá arozó meni mennyiség ányadosa. Megkülönbözeünk feszülségerősíés, áramerősíés és eljesíményerősíés. zek méréséez a menőjele erelő-ellenállásra kell vezeni. rősíés, a a jel a négypólson áaladva nő. - sillapíás: Ha a jel a négypólson áaladva csökken. z erősíés reciproka, a menei és a menei mennyiségek ányadosa. Gyakran ln (), ill. deciln (d) adják meg. sillapíás, d /,4 3,6 5 3,6 5 P /P P lg P lg lg... Példa: négypóls menei feszülsége mv, a menei feszülség, mv. Mekkora a csillapíás? Megoldás: lg lg lg 5 4 d.. negaív csillapíás erősíés jelen. - Névleges eljesímény: leadaó válakozó áramú eljesímény. z akkor méreő, a az erősíőfokozao a névleges erelő-ellenállással erelve szinszos feszülséggel eljesen vezérlik. - P_ a felve egyenáramú eljesímény - P ~ a leado válakozó áramú eljesímény - P v a veszeségi eljesímény Po P _ P ~ P v S S - erősíés S D S - D csillapíás - S a menei mennyiség - S a menei eljesímény D 3

5 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. - Ávieli diagram: z ideális erősíő erősíési ényezője zérs, ill. eszőleges nagy frekvencián is azonos érékű. kapcsolásokban lévő kapaciások mia azonban ez nem valósíaó meg.. ábra. rősíő ávieli karakeriszikája z alsó és felső aárfrekvencia az a frekvencia, aol a menei feszülség a maximális menei feszülség /-szeres érékére esik vissza. z 3 d csillapíásnak felel meg. z alsó és felső aárfrekvencia közöi különbsége az erősíő (másképpen Δf) sávszélességének nevezzük. relaív sávszélesség alapján széles sávú és keskeny sávú erősíőke különbözeünk meg. z óbbiaka szelekív erősíőknek nevezzük. zekez arozik a legöbb nagyfrekvenciás erősíő, de pl. a angfrekvenciás erősíők is. - Torzíások: Lineáris orzíás: a menei és menei mennyiségek frekvencia-összeevői közö lineáris az összefüggés. z egyes szinszos összeevők jelalakja nem válozik meg, csak az ampliúdójk. sillapíási orzíás: a a különböző frekvenciájú szinszjeleke különböző erősíéssel erősíik, vagy csillapíják. Fázisorzíás: a feszülségválozás fási ideje, ill. különböző frekvenciájú jelek közvelen egymás áni csoporjainak csoporfási ideje az erősíő kapaciásainak érékéől függ, ezér frekvenciafüggő. csillapíási orzíás és a fázisorzíás az erősíők ávieli diagramjának felfó és lefó szakaszán egyarán kövekezik. 4

6 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. Nemlineáris orzíás: aására a szinszos jelek alakja is megválozik. z alaparmoniksoz ovábbi felarmoniksok adódnak, amelyek frekvenciája az alaparmoniks egész számú öbbszöröse. zek szperpozíciójakor az eredeiől jelenősen elérő jelalak alakl. nemkívánaos felarmoniksokból és az eredei jelből számíaó a armoniks orzíási ényező. K orzíási ényező, f az alaparmoniks (effekív érék), f a. felarmoniks (effekív érék), k f f f 3 f... 3 f nf... nf 3f a 3. felarmoniks (effekív érék). orzíási ényező a sfrekvenciás erősíő jóságának fonos mérőszáma. orzíás megállapíásáoz az erősíő meneére pl. khz-es szinszos jele kapcsolnak. menei feszülsége frekvencia érzékeny, pl.,, 3 khz sb. érékekre állíaó feszülségmérővel mérik. 4. felarmoniks álalában már elanyagolaó. 5

7 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK.. ipoláris ranziszoros erősíők 3. ábra. Tranziszor, min erősíő (kísérlei kapcsolás) bázisáram, ill. a bázis-emier feszülség válozaásával a ranziszor kollekor-emier ellenállásá válozajk. z a kollekoráram válozásával jár, amely lényegesen nagyobb, min a bázisáram válozása. Ha a kollekorkör ellenállás elyezünk, az ellenálláson eső feszülsége a kollekor-emier feszülsége is válozaja. z ellenállás aására az áramerősíés melle feszülségerősíés is lérejön. ranziszoros erősíő menei köré a feszülségerősíés vége ellenállás kell elyezni. ranziszoros erősíő menei köré a feszülségerősíés vége ellenállás kell elyezni. menei feszülség és a menei feszülség ellenfázisban van, a fáziselolás = 8. z álalános erősíés négypólsnak ké menei és ké menei vezeése van, a ranziszor azonban csak árom vezeésű. zér egy vezeés legalább válakozó áramú szemponból a menei, ill. a menei kör is kell ikani. 3. ábra szerini kísérlei kapcsolásban ez az emier vezeés. másik ké vezeés asonlóképpen asználva ozaó lére a kollekorkapcsolás, ill. a báziskapcsolás. kapcsolások egymással kombinálaók. 6

8 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. Megnevezés mierkapcsolás Kollekorkapcsolás áziskapcsolás Áramerősíés nagy, pl. 3 nagy, pl. 3 < Feszülségerősíés nagy, pl. 3 < nagy, pl. Teljesíményerősíés gen nagy, pl. 3 nagy, pl. 3 nagy, pl. emenei ellenállás, menei ellenállás közepes, néány k nagy, pl. k nagy, pl. 5 k csi, pl. csi, pl. 5 nagy, pl. k és az K viszonya ellenfázisú azonos fázisú azonos fázisú megado érékek n-p-n ranziszorra vonakoznak, közepes frekvencián feszülségerősíők meneének megajásá, ill. meneének erelésé láajk a 4. ábrán. 4. ábra. Négypólsok megajása és erelése generáorból az erősíő meneére jó feszülség éréke feszülségoszással aározaó meg: g g Ha az > g feléel eljesül, akkor az erősíő feszülséggeneráoros megajásáról szélünk. ü 7

9 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. erelési viszonyok vizsgálaánál figyelem vesszük, ogy az erősíő akív négypóls, ezér a mene egy feszülségforrással jellemezeő. Terelve az erősíő az üresjárási menei feszülség leoszo éréke j a menere. Ha az > feléel eljesül, akkor az erősíő képes a erelés feszülséggeneráorosan megajani. Teljesíményerősíőknél a meneen feszülséggeneráoros megajás a kívánaos. meneen viszon a maximális menei eljesímény elérése érdekén eljesíményilleszésre van szükség. Megállapíaó, ogy a megajás szemponjából a nagy menei ellenállású, a erelés szemponjából pedig a s menei ellenállású erősíő a kedvező. 3. Mnkapon ranziszorok üzem közn bázis-emier előfeszíés kapnak, erre szperponálódik a vezérlő válakozó feszülség. bázis-emier előfeszülség és a kollekor-emier feszülség állíja a ranziszor mnkaponjá. kollekor-emier feszülség a ápfeszülség, és a kollekor-emier kör elyeze ellenálláson eső feszülség különbsége. bázis-emier előfeszülség feszülségoszóval, vagy a ápfeszülség és a bázis közé elyeze előé-ellenállással ozaó lére. 5. ábra. bázis-emier előfeszülség előállíás bipoláris ranziszor melegedésekor az áram megnő, és a mnkapon elvándorol. zálal az erősíés, a menei ellenállás, a menei ellenállás, és a ranziszor álal felve egyenáramú eljesímény megválozik. zér a mnkapono sabilizálni kell. 8

10 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. 4. Mnkapon sabilizálás módjai - gyenáramú negaív visszacsaolás kollekoráram növekedésekor feszülségesése nő, az bázis-emier feszülség csökken. - gyenfeszülségű negaív visszacsaolás kollekoráram növekedésekor a kollekor-emier feszülség és, ezálal a bázis-emier feszülség csökken. zzel együ negaív válakozó feszülség-visszacsaolás lép fel. - Sabilizáló diódával melegedés aására a diódák ellenállása a sajávezeés mia csökken, így maradékfeszülségük csökken, ezálal a ranziszor előfeszülsége is csökken. - Sabilizáció őmérséklefüggő ellenállással melegedés aására az emier-bázis körn lévő feszülség is csökken. őmérséklefüggő ellenállás ermiksan csaolni kell a ranziszorral. 5. Közös emieres alapkapcsolás mierkapcsolásban éreő el a legnagyobb eljesíményerősíés, ezér ez a leggyakrabban asznál alapkapcsolás. z emierkapcsolás áramerősíése a ranziszor válakozó áramú elyeesíő képéből számíaó. 6. ábra. közös emieres kapcsolás válakozó áramú elyeesíő képe 9

11 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. ázisoszós mnkapon állíás bázisoszó árama az mnkaponi bázisáram ízszerese legyen = *. menei kör: T T z ismereén a mnkaponi bázisfeszülség: = * + T T z ellenállás éréke: z ellenálláson 9 * nagyságú áram folyik: 9 Mnkapon állíás leeőségei: - a ranziszor jelleggörbéin, a vezérlési aromány közepén válaszjk a mnkapono, - a - és menei jelleggörbéből leolvassk a mnkaponoz arozó -, és az - mnkaponi adaoka. - bázisáram áplálású, vagy bázisoszós módszerrel állíjk a ranziszor mnkaponjá, amelynek sabilizálásáról emier-ellenállással gondoskodnk. kondenzáor: azér, ogy vezérléskor az emier-ellenállás ne csökkense a bázis-emier közöi feszülség válozás. övidzárnak számí közepes frekvenciákon. áramerősíési ényező. Tipiks éréke: - 5. zér a kollekoráram a bázisáram - 5-szorosa. elyeesíő kép alapján megaározaók a kapcsolás válakozó áramú jellemzői, közepes frekvencián. menei ellenállás = x x. menei ellenállás

12 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. menei feszülsége az áramgeneráor árama ozza lére a generáorral párzamosan kapcsolódó ellenállások eredőjén: i bázisáram éréke: i bből az erősíés: negaív előjel a fázisfordíás jelöli. 7. ábra. közös emieres erősíő - és menei jelei z erősíő menei ellenállása: z erősíő menei ellenállása:

13 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. z áramerősíés: i, i,, i i Példa: ranziszor jellemzői: = = 6 és / = μs. Mekkora az áramerősíési ényező, a Z =, kω. Megoldás: S k ; i Z k 6 k.k Közös kollekoros alapkapcsolás bipoláris ranziszorral felépíe közös kollekoros kapcsolás mnkaponjának állíása, mind bázisáram áplálású, mind bázisoszós módszerrel öréne.

14 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. 8. ábra. közös kollekoros alapkapcsolás bázisoszós alapkapcsolás ranziszorának nincs mnkaellenállása, így a mnkaponállíására alkalmas ellenállások a kövekezőképpen számíaók. T O, T 9 T O állío mnkapon környezeén s ampliúdójú szinszos feszülséggel vezérelve a közös kollekoros kapcsolás, válozik a bázisáram és ezzel együ az emieráram is. z az emieráram válozás ozza lére a menei feszülsége az emier ellenálláson. válozás a menei feszülséggel azonos irányú. menei feszülség válozásá a nyio bázisemier ámene mia, a menei feszülség s eléréssel kövei. zér ez az áramkör gyakran emier köveőnek is nevezzük. közös kollekoros kapcsolás nem fordí fázis. elyeesíő kép alapján megaározaók a válakozó áramú jellemzők, közepes frekvencián. 3

15 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. 9. ábra. közös kollekoros erősíő elyeesíő képe menei ellenállás a elyeesíő kép alapján számíajk: i i i i i i i i i fejezés armadik agja: i i i i i z olsó ké összefüggés alapján:. mai ranziszorok érékei: és nagy érékű, ezér. 4

16 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK.. ábra. menei ellenállás számíása nagy érékű mia a zárójeln lévő mennyiség nagy érékű. zér megfelelő és ellenállások melle a közös kollekoros kapcsolás menei ellenállása nagy lee. menei ellenállás számíásakor a menei kör ellenállásá kell a menei kör ranszformálni. g. menei ellenállás számíása egyszerűsödik, a nagy érék, és. g kkor. kapcsolás menei ellenállása csi. feszülségerősíés a - és menei feszülségek ányadosa: 5

17 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. i. zárójeln lévő fejezésre ozznk lére egy új jelölés: i i i i i Mivel a, ezér a nevezőn szereplő ör igen csi, vagyis. z erősíés mindig sebb egynél. 7. Közös bázisú alapkapcsolás földel bázisú erősíőnél a vezérlőjele az emier és a bázis közé vezejük, míg a felerősíe jel a kollekorköri ellenálláson jelenik meg. kapcsolás működése a kövekező: vezérlőjel aására nyió emier-bázis körn megnő az emieráram. nyio emier oldal s ellenállás jelen, raja s feszülséggel djk az áramo növelni. z emieráram nagyobbik része azonban a zár kollekor-bázis záróáramá növeli. z nagy lső ellenállású és a nagy erelő ellenálláson dja az áramo áajani. Így a meneen nagyobb a jelfeszülség, min a meneen. z áramerősíés viszon sebb, min egyszeres.. ábra. Közös bázisú alapkapcsolás 6

18 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. menő feszülségválozás aására azonban a ranziszoron kereszül egy, a vezérléssel ellenées feszülség lép fel. jellemzők megaározásánál elanyagolajk az / mennyisége, mer éréke sokkal nagyobb, min a ozzákapcsol ellenállásoké.. ábra. Helyeesíő kapcsolás menei ellenállás számíásáoz a ellenállás az emierkör kell ranszformálni.. menei ellenállás s érékű. menei ellenállás:. menei ellenállás nagy érékű. feszülségerősíés megaározása: i ( ), i, 7

19 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. fokoza s menő és nagy menő ellenállása impedancia illeszésre eszi alkalmassá, azonkívül a kapcsolás fázis nem fordí. llenőrző kérdések: - Mi az erősíés? - smeresse a földel emieres kapcsolás és főbb jellemzői! - Foglalja össze a mnkapon állíással kapcsolaos meggondolásoka! - Mi a földel bázisú kapcsolás, és mik a főbb jellemzői? - Mi a földel kollekoros kapcsolás, és mik a főbb jellemzői? Összefoglalás gy ideális erősíő jellegzeességei a kövekezőkn foglalaók össze: - : végelen nagy ellenállás, ogy ne erelje a megelőző, megajó áramkör. - k : s menei ellenállás, ogy az álala megajo fokoza működési feléelei legkedvezőbk legyenek. - kíván mérékű erősíés, frekvenciáól függelen, eljesíése a felasználási, működési arományban. - menei jel alakű, orzíásmenes, nem késlelee megjeleníése, erősíe formában, a meneen. gyakorlaban alkalmazo erősíők minősíésekor, vagy megvalósíásakor a feni köveelményeke kell irányelvkén eneni. Természeesen, az ideális erősíő egy valóságos erősíővel csak közelíeni djk, egyidejűleg minden szemponból jó erősíő neéz előállíani. realizáció során valamelyik paraméer előér elyezése gyakran csak a másik rovására éreő el. z erősíés álalában egy dimenzió nélküli viszonyszám. TNLÁSÁNYÍTÓ z a aralomelem igényli az előismereeke. lyenek az - elekroecnikai alapfogalmak, - passzív és akív áramköri alkarészek, - a félvezeő áramköri elemek, - félvezeő diódák, - ranziszorok, - az elekronikai alapáramkörök ismeree 8

20 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. - képólsok, - négypólsok, - elekronikai áramkörök szerelési ecnológiái. ananyag vázlaa megmaja az a a feladacsoporo, amelye végre kell ajani a ananyag elsajáíásáoz: - erősíési alapfogalmak, - bipoláris ranziszoros erősíők, - mnkapon, - közös emieres alapkapcsolás, - közös kollekoros alapkapcsolás, - közös bázisú alapkapcsolás. z erősíési alapfogalmak anlmányozása án válaszolja meg a kövekező kérdéseke!. Mi érünk négypóls ala?. Hogyan származajk az erősíés a csillapíásból? 3. Milyen módon ábrázolajk az erősíőfokozao a elyeesíő kapcsolásban? 4. z erősíő ávieli diagramjának mely részein kelekezik lineáris orzíás? 5. Miből származik a nemlineáris orzíás? 6. Mi a nemlineáris orzíási ényező? 9

21 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK.

22 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. ipoláris ranziszoros erősíők anlása elő végezze el a kövekező kísérlee! gy n-p-n eljesíményranziszorra pl. D 439, amelynek kollekorkörén 4,7 kω-os ellenállás van, kapcsoljnk V ápfeszülsége és,8 V bázis-emier feszülsége. Növeljük a bázis-emier feszülsége V-ig! z áramkör az ábra alapján épísük meg! Mi apaszalnk? Mnkapon émakör anlása elő isméelje á a ranziszorok aralomelemnél anlaka! Közös emieres alapkapcsolás, a Közös kollekoros alapkapcsolás és a Közös bázisú alapkapcsolás c. részek anlmányozása során célszerű a érvezérlésű ranziszoros alapkapcsolásoka is megismerni. kövekező címen eléreő: p://e.sze./ejegyze/ejegyze/orlyg/kere.ml.

23 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. ÖNLLNŐZŐ FLDTOK. felada z alaparmoniks éréke V, a. felarmoniksé, V, a 3. felarmoniksé,5 V. Mekkora a orzíási ényező?. felada Számísa ábrán láaó közös emieres erősíő mnkapon-állíó ellenállásainak éréké bázisoszós áplálású állíás eseén!

24 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. 3. ábra. Közös emieres erősíő kapcsolás Ábrázolja a kapcsolás mnkaegyenesé és ünesse fel raja a jellemző érékeke! ranziszor jelleggörbéjén válaszo mnkapon: = 5 V, = 7 m, = μ, =,6 V. megkíván erősíés eléréséez szükséges kollekor-ellenállás: = Ω. kapcsolás ápfeszülsége: T = V. megoldás folyamán alkalmazaó feléelezések: - a ranziszor maradékáramai elanyagolaók, -, - a bázisoszó árama: = * 3. felada Méreezze az ábrán láaó közös emieres kapcsolású erősíő,, mnkaponállíó ellenállásai! számío érékek elye válasszon szabványos érékeke az -es sorból! Számísa az erősíő válakozó áramú jellemzői és a menei feszülség éréké! daok: = -8, = 5 kω, g = mv, g = 75 Ω, T = - V, = 3 m, =, V, = 5 V, =, kω, =, = * -5 S, = 8. 3

25 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. 4. ábra. Közös emieres kapcsolású erősíő 4. felada z ábrán egy közös kollekoros kapcsolás láaó. Számísa az,, mnkaponállíó ellenállások éréké! ajzolja fel az erősíő paraméeres elyeesíő képé közepes frekvencián, és számísa a fokoza - és menei ellenállásá és feszülségerősíésé! ajzolja fel a fokoza elyeesíő képé! daok: = 8 V, = m, =,65 V, T = V, =, = kω, =, kω, = 4, = 5 * -5 S, g = 5 Ω, = *. 4

26 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. 5. ábra. Közös kollekoros kapcsolás 5. felada z ábrán egy közös bázisú erősíő láaó. Számísa a mnkapon állíásáoz szükséges,, ellenállások éréké! ajzolja fel a paraméeres válakozó áramú elyeesíő képé közepes frekvencián, és aározza meg a - és menei ellenállás, az üresjárási és a erelés melle érvényes feszülségerősíés, valamin az áramerősíés! daok: 5

27 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. T V, 6V, 4,m,,.6V, k,.5k, 7, k, elanyagol aó. 6. ábra. Közös bázisú erősíő 6

28 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. 7 MGOLDÁSOK. felada K =,56 = 5,6%.. felada , T T V T k m T

29 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. 7. ábra.. felada mnkaegyenese z M mnkaponoz arozó adaok: = 7 m, = 5 V. 3. felada z előír erősíésez szükséges mnkaellenállás az összefüggésből számíaó: nnen =,8 kω. Szabványos éréke: = kω. zzel az ellenállás érékkel az erősíés z ellenállás számíása: T 3 5 3, k T 3 3 Szabványos éréke válaszva: =, kω. bázisoszó méreezése: V k. z ellenállás szabványos éréke: = kω. T k Szabványos éréke: = kω. válakozó áramú jellemzők számíása: 8

30 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK mv mv k g g i 4. felada , , k k V k T T T 8. ábra. közös kollekoros erősíő paraméeres elyeesíő képe

31 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. menei ellenállás éréke: 446 menei ellenállás éréke: k g feszülségerősíés éréke: ábra. közös kollekoros erősíő elyeesíő képe 3

32 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. 5. felada T, T V k. T k. Közepes frekvencián érvényes elyeesíő kép.. ábra. közepes frekvencián érvényes elyeesíő kép k. paraméer elanyagolásával: ü i

33 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK. ODLOMJGYZÉK FLHSZNÁLT ODLOM Zombori éla: lekronika. Nemzei Tankönyvadó, dapes, 4. Zombori éla: lekronikai feladagyűjemény. Nemzei Tankönyvadó dapes, 3. JÁNLOTT ODLOM. Tieze. Scenk: nalóg és digiális áramkörök. Műsza Könyvadó, dapes, 99. ik János - Pánczél éla: lekronikai gyakorlaok. Műsza Könyvadó, dapes, 5. éi Gyla: lekroniks gyakorlaok, nalóg áramkörök. Nemzei Tankönyvadó, dapes, 3. Szücs Lászlóné: lekroniks áramkörök. Műsza Könyvadó, dapes, 999. p://bsselekronika./ 3

34 (z) 97-6 modl 39 számú szakmai ankönyvi aralomeleme felasználaó az alábbi szakképesíésekez: szakképesíés OKJ azonosíó száma: szakképesíés megnevezése lekronikai ecniks szakmai ankönyvi aralomelem feldolgozásáoz ajánlo óraszám: 3 óra

35 advány az Új Magyarország Fejleszési Terv TÁMOP.. 8/-8- képzés minőségének és aralmának fejleszése kereén készül. projek az rópai nió ámogaásával, az rópai Szociális lap ársfinanszírozásával valósl meg. Kiadja a Nemzei Szakképzési és Felnőképzési néze 85 dapes, aross. 5. Telefon: () -65, Fax: () -63 Felelős adó: Nagy László főigazgaó

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elekronika. TFE30 Analóg elekronika áramköri elemei TFE30 Elekronika. Analóg elekronika Elekronika árom fő ága: Analóg elekronika A jelordozó mennyiség érékkészlee az érelmezési arományon belül folyonos.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003.

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003. MSKOL GYTM VLLMOSMÉNÖK NTÉZT LKTOTHNK- LKTONK TNSZÉK D. KOVÁS NŐ LKTONK /. (ŐSÍTŐK) LŐDÁS JGYZT 3. Mskolc gyeem lekroechnka-lekronka Tanszék.6. rősíők z erősíők az erősíő ípsú dszkré félvezeők és negrál

Részletesebben

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11 ELEKTONIKA (BMEVIMIA7) Az ún. (normál) kaszkád erősíő. A kapcsolás: C B = C c = 3 C T ki + C c = C A ranziszorok soros kapcsolása mia egyforma a mnkaponi áramk (I B - -nak véve, + -re való leoszásával

Részletesebben

Erősítő áramkörök, jellemzőik II.

Erősítő áramkörök, jellemzőik II. Dr Nemes Józse rősítő áramkörök, jellemzőik követelménymodl megnevezése: lektronikai áramkörök tervezése, dokmentálása követelménymodl száma: 097-06 tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-040-50

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Dr Nemes József rősítő áramkörök, jellemzőik MNKNYG követelménymodl megnevezése: lektronikai áramkörök tervezése, dokmentálása követelménymodl száma: 97-6 tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

F1301 Bevezetés az elektronikába Műveleti erősítők

F1301 Bevezetés az elektronikába Műveleti erősítők F3 Beezeés az elekronikába Műelei erősíők F3 Be. az elekronikába MŰVELET EŐSÍTŐK Műelei erősíők: Kiáló minőségű differenciálerősíő inegrál áramkör, amely egyenfeszülség erősíésére is alkalmas. nalóg számíás

Részletesebben

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő É 9-6// A /7 (. 7.) SzMM rendeleel módosío /6 (. 7.) OM rendele Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe örénő felvéel és örlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesíés, szakképesíés-elágazás,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmaó 063 ÉETTSÉGI VIZSG 006. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTÁLIS MINISZTÉIM

Részletesebben

Közelítés: h 21(1) = h 21(2) = h 21 (B 1 = B 2 = B és h 21 = B) 2 B 1

Közelítés: h 21(1) = h 21(2) = h 21 (B 1 = B 2 = B és h 21 = B) 2 B 1 LKTONIK (BMVIMI07) Fázishasíó kapcsolás U + B ukis U - feszülséerősíés az -es kimene felé a F-es, a -es kimene felé pedi a FK-os fokoza erősíésének minájára számíhaó ki: x u x u x x Ha x = x, akkor u =

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Jelformálás. 1) Határozza meg a terheletlen feszültségosztó u ki kimenı feszültségét! Adatok: R 1 =3,3 kω, R 2 =8,6 kω, u be =10V. (Eredmény: 7,23 V)

Jelformálás. 1) Határozza meg a terheletlen feszültségosztó u ki kimenı feszültségét! Adatok: R 1 =3,3 kω, R 2 =8,6 kω, u be =10V. (Eredmény: 7,23 V) Jelformálás ) Haározza meg a erhelelen feszülségoszó ki kimenı feszülségé! Adaok: =3,3 kω, =8,6 kω, e =V. (Eredmény: 7,3 V) e ki ) Haározza meg a feszülségoszó ki kimenı feszülségé, ha a mérımőszer elsı

Részletesebben

F1301 Bevezetés az elektronikába Bipoláris tranzisztorok

F1301 Bevezetés az elektronikába Bipoláris tranzisztorok D, Kísérlei Fizika Tanszék F1301 evezeés az elekronikába ipoláris ranziszorok F1301 ev. az elekronikába D, Kísérlei Fizika Tanszék POLÁRS TRANZSZTOROK Akív, háromkivezeéses, ké PN ámenei réeggel rendelkező

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése 7. Tápegységek A ápegységek az elekronikus rendezések megfelelő működéséhez szükséges elekromos energiá bizosíják. Felépíésüke és jellemzőike a áplálandó rendezés igényei haározzák meg. A legöbb elekronikus

Részletesebben

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen? Impulzusgeneráorok. a) Mekkora kapaciású kondenzáor alko egy 0 MΩ- os ellenállással s- os időállandójú RC- kör? b) Ezen RC- kör kisüésekor az eredei feszülségnek hány %- a van még meg s múlva?. Egy RC-

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébe TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA A eljesíményelekronika kapcsolóelemei BUDAPEST, 2002. 2-1

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉG VZSG 05. okóber. ELEKTONK LPSMEETEK EMELT SZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Schmitt-trigger tanulmányozása

Schmitt-trigger tanulmányozása Schmirigger anulmányozása 1. Bevezeés Analóg makroszkopikus világunkban minden fizikai mennyiség folyonos érékkészleű. Csak néhánya emlíve ilyenek a hossz, idő, sebesség, az elekromos mennyiségek (feszülség,

Részletesebben

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris. Alapkapcsolások (Attól függően, hogy a tranzisztor három csatlakozási pontja közül melyiket csatlakoztatjuk állandó potenciálú pólusra, megkülönböztetünk): földelt emitteres földelt bázisú földelt kollektoros

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Dr Nemes József rősítő áramkörök, jellemzőik követelménymodul megnevezése: lektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása követelménymodul száma: 097-06 tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-040-50

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 06 ÉETTSÉG VZSG 006. május 8. EEKTONK PSMEETEK EMET SZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS MNSZTÉM Tesz jelleű kérdések meoldása Maximális ponszám: 0.)

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

ANALÓG ELEKTRONIKA - előadás vázlat -

ANALÓG ELEKTRONIKA - előadás vázlat - Analó elekronka - előaás vázla ANAÓG EEKONIKA - előaás vázla - Eyen mennyséek (eyen-áramú körök) vzsálaa áramkör alkaelemek: -akív / passzív fesz/áramo ermelő elemeke szokás akív, öbke passzív elemeknek

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

Elektronika 2. INBK812E (TFBE5302)

Elektronika 2. INBK812E (TFBE5302) Elekronika 2. NBK812E (FBE5302) áplálás Analóg elekronika Az analóg elekronikai alkalmazásoknál a részfeladaok öbbsége öbb alkalmazási erüleen is elıforduló, közös felada. Az ilyen álalános részfeladaok

Részletesebben

! Védelmek és automatikák!

! Védelmek és automatikák! ! Védelmek és auomaikák! 4. eloadás. Védelme ápláló áramváló méreezése. 2002-2003 év, I. félév " Előadó: Póka Gyula PÓKA GYULA Védelme ápláló áramváló méreezése sacioner és ranziens viszonyokra. PÓKA GYULA

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

8. Fejezet A HÁROM MŰVELETI ERŐSÍTŐS MÉRŐERŐSÍTŐ

8. Fejezet A HÁROM MŰVELETI ERŐSÍTŐS MÉRŐERŐSÍTŐ LKTONIK (BMVIMI07) ZOLTI művelei erőíők alkalmazáai z lekronika -ben már zerepel: művelei erőíő alapkapcoláai: - nem inveráló alapkapcolá, - inveráló alapkapcolá, - differenciálerőíő alapkapcolá. További

Részletesebben

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik. SPEKTROFOTOMETRI SPEKTROSZKÓPI: omok, molekulák energiaállapoának megválozásakor kibosáo ill. elnyeld sugárzások vizsgálaával foglalkozik. Más szavakkal: anyag és elekromágneses sugárzás kölsönhaása eredményeképp

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

Fizikai tulajdonságok mérések

Fizikai tulajdonságok mérések Épíőanyagok II - Laborgyakorla Fizikai ulajdonságok, érések A fizikai ulajdonságok csoporjai Töegeloszlással kapcsolaos ulajdonságok és vizsgálauk Fajlagos felüle egaározása Szecseére-eloszlás egaározása

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

A u. u R. = i. 3.7. Tranzisztoros erősítők. 3.7.1. Az erősítő feladata, és fő jellemzői

A u. u R. = i. 3.7. Tranzisztoros erősítők. 3.7.1. Az erősítő feladata, és fő jellemzői 3.7. Tranzisztoros erősítők 3.7.1. Az erősítő feladata, és fő jellemzői A híradástechnika egyik leggyakrabban előfordló feladata a váltakozófeszültségek erősítése. A jelforrások (rádióvétel esetén az antenna,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin ÉETTSÉGI VIZSG. május 5. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ NEMZETI EŐFOÁS MINISZTÉIM Eyszerű, rövid feladaok Maximális

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ Telefon közponok Törénee: - 1877 Puskás Tivadar (Boson) - 1882 Budapes - 1928 auomaa közpon (7A-1 roary) - 1930-ól 7A-2 (1998) - 1974-ig 7DU - 1968-ól AR rendszer - 1989-ől digiális (ADS) közpon Csillagponos

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

Elektronika 1. 4. Előadás

Elektronika 1. 4. Előadás Elektronika 1 4. Előadás Bipoláris tranzisztorok felépítése és karakterisztikái, alapkapcsolások, munkapont-beállítás Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch.

Részletesebben

BSc) FELVONÓK HAJTÁSA (BSc( Váltakozóáramú hajtások. Váltakozó áramú felvonó hajtások. Felvonóhajtások ideális menetdiagramja

BSc) FELVONÓK HAJTÁSA (BSc( Váltakozóáramú hajtások. Váltakozó áramú felvonó hajtások. Felvonóhajtások ideális menetdiagramja 1 FELVONÓK HAJTÁSA (BSc( BSc) Válakozóáramú hajások Pollack Mihály Műszaki Kar Villamos Hálózaok Tanszék docens Válakozó áramú felvonó hajások 1. A modern felvonóhajások köveelményei. 2. Aszinkron gépek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

IV. A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei, mágneses

IV. A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei, mágneses V. A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye, mágneses körök A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás,

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

FIZIKA. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 2006 március 14. 3. előadás

FIZIKA. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 2006 március 14. 3. előadás FIZIKA Elekromágneses indukció, válakozó 6 március 14. 3. előadás FIZIKA II. 5/6 II. félév Áram ás mágneses ér egymásra haása Válakozó feszülség jellemzése FIZIKA II. 5/6 II. félév Lorenz erő mal ájár

Részletesebben

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) Félévi követelmények és beadandó feladatok ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) tárgyból a Villamosmérnöki szak levelező tagozat hallgatói számára Óbuda Budapest, 2005/2006. Az ELEKTRONIKA I. tárgy témaköre: Az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 02 Elektronikai technikus

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában Nukleon 214. március VII. évf. (214) 155 Digiális muliméer az elekroszaika aníásában Záonyi Sándor Szen-Györgyi Alber Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 56 Békéscsaba, Gyulai ú 53-57. A Magyar Nukleáris

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok

Részletesebben

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel kísérle, labor Izzíva, h ve... Láványos kísérleek vashuzallal és graficeruza béllel Az elekromos, valamin az elekronikus áramköröknél is, az áfolyó elekromos áram h"haása mia az egyes áramköri alkoóelemek

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS 3. MÉRÉS OTTO-MOTOR ÉS VILLAMOS GENERÁTOR GÉPCSOPORT MÉRÉSE (MOBIL AGGREGÁT) A mérés célja: Egy benzinmooros generáor jelleggörbéinek felvéele: A mérés során a gépcsopor erhelésének válozaása közben a

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Vezérlés Start bemenettel, tápfeszültséggel Tápfeszültséggel. Kétféle kivitel: (12 48 VDC / 24 48 VAC) vagy (100 240 VAC / 100 125 VDC)

Vezérlés Start bemenettel, tápfeszültséggel Tápfeszültséggel. Kétféle kivitel: (12 48 VDC / 24 48 VAC) vagy (100 240 VAC / 100 125 VDC) HCR-A,'5(/e 0XOWLIXQNFLyVHOHNWURQLNXVLGUHOp (OODSEDpSWKHW[PPWRNR]iV IpOHLG]WpVLIXQNFLy+&5-A). ]pohvlgwduomány (0,05 sec - 00 h). 9'(V]DEYiQ\QDNPHJIHOHOHOHONLYLWHO Típusválaszék Típus HCR-A HCR-AP HCR-A

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise Kapcsolási vázlat: Az ábrán egy kisjelű univerzális felhasználású tranzisztor (tip: 2N3904) köré van felépítve egy egyszerű, pár alkatrészből álló erősítő áramkör.

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás A tranzisztor felfedezése A tranzisztor kifejlesztését a Lucent Technologies kutatóintézetében, a Bell Laboratóriumban végezték el. A laboratóriumban három

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS

Részletesebben

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/202 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást. . Ideális olyadék FOLYDÉKOK ÉS GÁZOK SZTTIKÁJ Nincsenek nyíróerők, a olyadékréegek szabadon elmozdulanak egymásoz kées. Emia a nyugó olyadék elszíne mindig ízszines, azaz merőleges az eredő erőre. Összenyomaalan

Részletesebben

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások nalóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások Informatika/Elektronika előadás encz Márta/ess Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék 07-nov.-22 Témák Műveleti erősítőkkel kapcsolatos alapfogalmak

Részletesebben

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 25 pont É 047-06//E. felada Összesen 5 pon Bepárló készülékben cukoroldao öményíünk. A bepárló páraerében 0,6 bar abszolú nyomás uralkodik. A hidroszaikus nyomás okoza forrponemelkedés nem hanyagolhaó el. A függőleges

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK Taralomjegyzék 0. BEVEZETÉS... 7. ANYAGMOZGATÓGÉPEK ÁLTALÁNOS MOZGÁSEGYENLETEI... 9.. Ado mozgásállapo megvalósíásához szükséges energia... 0.. Mozgásállapo meghaározása ado energiaforrás alapján... 5.

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben