MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása"

Átírás

1 Dr Nemes József rősítő áramkörök, jellemzőik MNKNYG követelménymodl megnevezése: lektronikai áramkörök tervezése, dokmentálása követelménymodl száma: 97-6 tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: Sz-39-5

2 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK SFLVÉS MNKHLYZ természetn és a tecnológiában szükséges bizonyos jeleket érzékelni, feldolgozni, jelezni és tárolni Sok esetn olyan s értékű jelek vannak, amelyekkel egy ilyen folyamat megvalósítása, szinte leetetlen Gondoljnk csak egy KG vagy G vizsgálatra bn az esetn is az elektródákkal érzékelt jeleket - a jelzés előtt - fel kell erősíteni De gyanígy kell eljárni egy iskolai ünnepség angosításánál is, aol a szónok szédét a mikrofon és a angszóró között fel kell erősíteni, ogy távolabb is allató legyen az előadás ddigi ismeretink alapján milyen leetőségeink vannak, ogy aksztikai jeleket (angot) nagyobb távolságra sgározzk? Milyen elektronikai alkatrészek leetnek szükségesek elektronikai erősítő építéséez? z alábbiakban jegyezze le eez kapcsolódó gondolatait! MNKNYG

3 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, SZKM NFOMÁÓLOM z erősítők feladata a s szintű jeleket olyan szintre erősíteni, ogy azokat jelátalakítóra vezetessék s feszültségeket, ill teljesítményeket, amelyek pl mikrofonról vagy antennákról érkeznek, úgy kell felerősíteni, ogy azokkal angszórót vagy képcsövet, jelzőt leessen vezérelni rősítési alapfogalmak - Négypóls: jelek számára két meneti és két meneti vezetésük van Mivel a meneten nagyobb atásos jelteljesítményt adnak le, mint amekkorát a menetről felvettek, ezért az erősítőket aktív négypólsoknak nevezzük z aktív négypólsok az erősítésez szükséges energiát külső energiaforrásból, pl egyenáramú tápellátásból nyerik ábra rősítőfokozat mint négypóls - meneti áram i - meneti áram - meneti feszültség MNKNYG - meneti feszültség - P meneti teljesítmény - P meneti teljesítmény - i áramerősítés - feszültségerősítés - p teljesítményerősítés p P p i P menő- és menőjelek (mennyiségek) között az erősítés mellett fáziseltolás, ill fázisfordítás is következet

4 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, - rősítés: z adott meneti mennyiség és a ozzá tartozó menti mennyiség ányadosa Megkülönböztetünk feszültségerősítést, áramerősítést és teljesítményerősítést zek méréséez a menőjelet terelő-ellenállásra kell vezetni rősítés, a a jel a négypólson átaladva nő - sillapítás: Ha a jel a négypólson átaladva csökken z erősítés reciproka, a meneti és a meneti mennyiségek ányadosa Gyakran ln (), ill deciln (d) adják meg sillapítás, d /,4 3,6 5 3,6 5 P/P P lg lg P lg MNKNYG Példa: négypóls meneti feszültsége mv, a meneti feszültség mv Mekkora a csillapítás? Megoldás: lg lg lg5 4d negatív csillapítás erősítést jelent - Névleges teljesítmény: leadató váltakozó áramú teljesítmény z akkor mérető, a az erősítőfokozatot a névleges terelő-ellenállással terelve szinszos feszültséggel teljesen vezérlik P _ - P_ a felvett egyenáramú teljesítmény - P ~ a leadott váltakozó áramú teljesítmény - P v a veszteségi teljesítmény Ptot S S - erősítés S D S - D csillapítás - S a meneti mennyiség - S a meneti teljesítmény P ~ P v D 3

5 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, - Átviteli diagram: z ideális erősítő erősítési tényezője zérs, ill tetszőleges nagy frekvencián is azonos értékű kapcsolásokban lévő kapacitások miatt azonban ez nem valósítató meg ábra rősítő átviteli karakterisztikája z alsó és felső atárfrekvencia az a frekvencia, aol a meneti feszültség a maximális meneti feszültség /-szeres értékére esik vissza z 3 d csillapításnak felel meg z alsó és felső atárfrekvencia közötti különbséget az erősítő (másképpen Δf) sávszélességének nevezzük relatív sávszélesség alapján széles sávú és keskenysávú erősítőket különböztetünk meg z tóbbiakat szelektív erősítőknek nevezzük zekez tartozik a legtöbb nagyfrekvenciás erősítő, de pl a angfrekvenciás erősítők is - orzítások: Lineáris torzítás: a meneti és meneti mennyiségek frekvencia-összetevői között lineáris az összefüggés z egyes szinszos összetevők jelalakja nem változik meg, csak az amplitúdójk MNKNYG sillapítási torzítás: a a különböző frekvenciájú szinszjeleket különböző erősítéssel erősítik, vagy csillapítják Fázistorzítás: a feszültség változás ftási ideje, ill különböző frekvenciájú jelek közvetlen egymás táni csoportjainak csoportftási ideje az erősítő kapacitásainak értékétől függ, ezért frekvenciafüggő csillapítási torzítás és a fázistorzítás az erősítők átviteli diagramjának felftó és leftó szakaszán egyaránt következik 4

6 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, Nemlineáris torzítás: atására a szinszos jelek alakja is megváltozik z alaparmoniksoz további felarmoniksok adódnak, amelyek frekvenciája az alaparmoniks egész számú többszöröse zek szperpozíciójakor az eredetitől jelentősen eltérő jelalak alakl nemkívánatos felarmoniksokból és az eredeti jelből számítató a armoniks torzítási tényező K torzítási tényező f f 3f az alaparmoniks (effektív érték); a felarmoniks (effektív érték); a 3 felarmoniks (effektív érték) k MNKNYG f f f 3 f torzítási tényező a sfrekvenciás erősítő jóságának fontos mérőszáma 3 f nf torzítás megállapításáoz az erősítő menetére pl khz-es szinszos jelet kapcsolnak meneti feszültséget frekvenciaérzékeny, pl,, 3 khz stb értékekre állítató feszültségmérővel mérik 4 felarmoniks általában már elanyagolató nf 5

7 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ipoláris tranzisztoros erősítők 3 ábra ranzisztor mint erősítő (kísérleti kapcsolás) bázisáram, ill a bázis-emitter feszültség változtatásával a tranzisztor kollektor-emitter ellenállását változtatjk z a kollektoráram változásával jár, amely lényegesen nagyobb, mint a bázisáram változása Ha a kollektorkör ellenállást elyezünk, az ellenálláson eső feszültséget a kollektor-emitter feszültséget is változtatja z ellenállás atására az áramerősítés mellett feszültségerősítés is létrejön tranzisztoros erősítő meneti köré a feszültségerősítés végett ellenállást kell elyezni MNKNYG tranzisztoros erősítő meneti köré a feszültségerősítés végett ellenállást kell elyezni meneti feszültség és a meneti feszültség ellenfázisban van, a fáziseltolás = 8 o z általános erősítés-négypólsnak két meneti és két meneti vezetése van, a tranzisztor azonban csak árom vezetésű zért egy vezetést legalább váltakozóáramú szempontból a meneti, ill a meneti kör is kell iktatni 3 ábra szerinti kísérleti kapcsolásban ez az emittervezetés másik két vezetést asonlóképpen asználva ozató létre a kollektorkapcsolás, ill a báziskapcsolás kapcsolások egymással kombinálatók 6

8 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, Megnevezés mitterkapcsolás Kollektorkapcsolás áziskapcsolás Áramerősítés nagy, pl 3 nagy, pl 3 < Feszültségerősítés nagy, pl 3 < nagy, pl eljesítményerősítés gen nagy, pl 3 nagy, pl 3 nagy, pl emeneti ellenállás Kimeneti ellenállás közepes, néány k nagy, pl k nagy, pl 5 k csi, pl csi, pl 5 nagy, pl k és az K viszonya ellenfázisú azonos fázisú azonos fázisú megadott értékek n-p-n tranzisztorra vonatkoznak, közepes frekvencián feszültségerősítők menetének megajtását, ill menetének terelését látatjk a 4 ábrán 4 ábra Négypólsok megajtása és terelése generátorból az erősítő menetére jtó feszültség értéke feszültségosztással atározató meg: MNKNYG g g Ha az >> g feltétel teljesül, akkor az erősítő feszültséggenerátoros megajtásáról szélünk 7

9 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ü t t terelési viszonyok vizsgálatánál figyelem vesszük, ogy az erősítő aktív négypóls, ezért a menet egy feszültségforrással jellemezető erelve az erősítőt az üresjárási meneti feszültség leosztott értéke jt a menetre Ha az t >> feltétel teljesül, akkor az erősítő képes a terelést feszültséggenerátorosan megajtani eljesítményerősítőknél a meneten feszültséggenerátoros megajtás a kívánatos meneten viszont a maximális meneti teljesítmény elérése érdekén teljesítményillesztésre van szükség Megállapítató, ogy a megajtás szempontjából a nagy meneti ellenállású, a terelés szempontjából pedig a s meneti ellenállású erősítő a kedvező 3 Mnkapont tranzisztorok üzem közn bázis-emitter előfeszítést kapnak, erre szperponálódik a vezérlő váltakozó feszültség bázis-emitter előfeszültség és a kollektor-emitter feszültség állítja a tranzisztor mnkapontját kollektor-emitter feszültség a tápfeszültség és a kollektor-emitter kör elyezett ellenálláson eső feszültség különbsége bázis-emitter előfeszültség feszültségosztóval vagy a tápfeszültség és a bázis közé elyezett előtét-ellenállással ozató létre MNKNYG 5 ábra bázis-emitter előfeszültség előállítás 8

10 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, bipoláris tranzisztor melegedésekor az áram megnő és a mnkapont elvándorol záltal az erősítés, a meneti ellenállás, a meneti ellenállás és a tranzisztor által felvett egyenáramú teljesítmény megváltozik zért a mnkapontos stabilizálni kell 4 Mnkapont stabilizálás módjai - gyenáramú negatív visszacsatolás kollektoráram növekedésekor feszültségesése nő, az bázis-emitter feszültség csökken - gyenfeszültségű negatív visszacsatolás kollektoráram növekedésekor a kollektor-emitter feszültség, és ezáltal a bázis-emitter feszültség csökken zzel együtt negatív váltakozófeszültség-visszacsatolás lép fel - Stabilizáló diódával melegedés atására a diódák ellenállásk a sajátvezetés miatt csökken, így maradékfeszültségük csökken, ezáltal a tranzisztor előfeszültsége is csökken - Stabilizáció őmérsékletfüggő ellenállással melegedés atására az emitter-bázis körn lévő feszültség is csökken őmérsékletfüggő ellenállás termiksan csatolni kell a tranzisztorral 5 Közös emitteres alapkapcsolás mitter kapcsolásban érető el a legnagyobb teljesítményerősítés, ezért ez a leggyakrabban asznált alapkapcsolás z emitterkapcsolás áramerősítése a tranzisztor váltakozó áramú elyettesítő képéből számítató MNKNYG 9

11 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 6 ábra közös emitteres kapcsolás váltakozó áramú elyettesítő képe ázisosztós mnkapont állítás bázisosztó árama az mnkaponti bázisáram tízszerese legyen =* meneti kör: z ismeretén a mnkaponti bázisfeszültség: = * + z ellenállás értéke: MNKNYG z ellenálláson 9* nagyságú áram folyik: 9 Mnkapont állítás leetőségei: - tranzisztor jelleggörbéin, a vezérlési tartomány közepén, választjk a mnkapontot,

12 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, - - és meneti jelleggörbéből leolvassk a mnkapontoz tartozó -, és az - mnkaponti adatokat - ázisáram táplálású, vagy bázisosztós módszerrel állítjk a tranzisztor mnkapontját, amelynek stabilizálásáról emitter-ellenállással gondoskodnk kondenzátor: ogy vezérléskor az emitter-ellenállás ne csökkentse a bázis-emitter közötti feszültség változást övidzárnak számít közepes frekvenciákon áramerősítési tényező ipiks értéke: -5 zért a kollektoráram a bázisáram -5-szorosa elyettesítő kép alapján megatározatók a kapcsolás váltakozó áramú jellemzői, közepes frekvencián meneti ellenállás = x x meneti ellenállás meneti feszültséget az áramgenerátor árama ozza létre a generátorral párzamosan kapcsolódó ellenállások eredőjén: i bázisáram értéke: i bből az erősítés: t MNKNYG t t negatív előjel a fázisfordítást jelöli

13 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, z erősítő meneti ellenállása 7 ábra közös emitteres erősítő - és meneti jelei z erősítő meneti ellenállása z áramerősítés: i Példa:, i, i, t t MNKNYG i tranzisztor jellemzői: = =6 és / =μs Mekkora az áramerősítési tényező, a Z t =, kω Megoldás: i Z k; S t k 6 49 k k t

14 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 6 Közös kollektoros alapkapcsolás bipoláris tranzisztorral felépített közös kollektoros kapcsolás mnkapontját, mind bázisáram táplálású, mind bázisosztós módszerrel történet 8 ábra közös kollektoros alapkapcsolás bázisosztós alapkapcsolás tranzisztorának nincs mnkaellenállása, így a mnkapontállítására alkalmas ellenállások a következőképpen számítatóak MNKNYG O, 9 O állított mnkapont környezetén s amplitúdójú szinszos feszültséggel vezérelve a közös kollektoros kapcsolást változik a bázisáram és ezzel együtt az emitteráram is z az emitteráram-változás ozza létre a meneti feszültséget az emitter ellenálláson változás a meneti feszültséggel azonos irányú meneti feszültség változását a nyitott bázisemitter átmenet miatt, a meneti feszültség s eltéréssel követi zért ezt az áramkört gyakran emitterkövetőnek is nevezzük 3

15 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, közös kollektoros kapcsolást nem fordít fázist elyettesítőkép alapján megatározatók a váltakozó áramú jellemzők, közepes frekvencián 9 ábra közös kollektoros erősítő elyettesítő képe meneti ellenállást a elyettesítő kép alapján számítatjk: i i i i i i i i fejezés armadik tagja: i i MNKNYG i i i i t z tolsó két összefüggés alapján: t 4

16 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, mai tranzisztorok értékei: és nagy értékű, ezért t ábra meneti ellenállás számítása MNKNYG nagy értékű miatt a zárójeln lévő mennyiség nagy értékű zért megfelelő és ellenállások mellett a közös kollektoros kapcsolás meneti ellenállása nagy leet meneti ellenállás számításakor a meneti kör ellenállását kell a meneti kör transzformálni g meneti ellenállás számítása egyszerűsödik, a 5

17 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, nagy érték, és g kkor kapcsolás meneti ellenállása csi feszültségerősítés a - és meneti feszültségek ányadosa: i t zárójeln lévő fejezésre ozznk létre egy új jelölést: t t i t i i t t i t i Mivel a, ezért a nevezőn szereplő tört igen csi, vagyis z erősítés mindig sebb egynél 7 Közös bázisú alapkapcsolás földelt bázisú erősítőnél a vezérlőjelet az emitter és a bázis közé vezetjük, míg a felerősített jel a kollektorköri ellenálláson jelenik meg kapcsolás működése a következő: vezérlőjel atására nyitó emitter-bázis körn megnő az emitteráram nyitott emitteroldal s ellenállást jelent, rajta s feszültséggel tdjk az áramot növelni z emitteráram nagyobbik része azonban a zárt kollektor-bázis záróáramát növeli z nagy lső ellenállású és nagy terelő ellenálláson tdja az áramot átajtani Így a meneten nagyobb a jelfeszültség, mint a meneten z áramerősítés viszont sebb, mint egyszeres t MNKNYG 6

18 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ábra Közös bázisú alapkapcsolás menőfeszültség-változás atására azonban a tranzisztoron keresztül egy, a vezérléssel ellentétes feszültség lép fel jellemzők megatározásánál elanyagolatjk az / mennyiséget, mert értéke sokkal nagyobb, mint a ozzá kapcsolt ellenállásoké MNKNYG ábra Helyettesítő kapcsolás meneti ellenállás számításáoz a ellenállást az emitterkör kell transzformálni 7

19 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, meneti ellenállás s értékű meneti ellenállás: meneti ellenállás nagy értékű feszültségerősítés megatározása: i ( ), t t t i, fokozat s - és nagy menőellenállása impedancia-illesztésre teszi alkalmassá, azonkívül a kapcsolás fázist nem fordít llenőrző kérdések: - Mi az erősítés? - smertesse a földelt emitteres kapcsolást és főbb jellemzőit! - Foglalja össze a mnkapont állítással kapcsolatos meggondolásokat! - Mi a földelt bázisú kapcsolás, és mik a főbb jellemzői? - Mia földelt kollektoros kapcsolás, és mik a főbb jellemzői? Összefoglalás gy ideális erősítő jellegzetességei a következőkn foglalatók össze: - : Végtelen nagy ellenállás, ogy ne terelje a megelőző, megajtó áramkört - k : s meneti ellenállás, ogy az általa megajtott fokozat működési feltételei legkedvezőbk legyenek MNKNYG - Kívánt mértékű erősítés a frekvenciától független teljesítése a felasználásiműködési tartományban - meneti jel alakű, torzításmentes, nem késleltetett megjelenítése erősített formában a meneten gyakorlatban alkalmazott erősítők minősítésekor vagy megvalósításakor a fenti követelményeket kell irányelvként tenteni ermészetesen, az ideális erősítőt egy valóságos erősítővel csak közelíteni tdjk, egyidejűleg minden szempontból "jó" erősítőt neéz előállítani realizáció során valamelyik paraméter előtér elyezése gyakran csak a másik rovására érető el 8

20 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, z erősítés általában egy dimenzió nélküli viszonyszám NLÁSÁNYÍÓ z a tartalomelem igényli az előismereteket lyenek az - elektrotecnikai alapfogalmak, - passzív és aktív áramköri alkatrészek, - a félvezető áramköri elemek, - félvezető diódák, - tranzisztorok, - az elektronikai alapáramkörök ismerete - kétpólsok, - négypólsok, - elektronikai áramkörök szerelési tecnológiái z egyes fogalmak szorosan épülnek egymásra z elektrotecnikai alapok ismerete nélkül nem lesz értető az anyag z a tananyagelem elméletigényes gyakorlattal sajátítató el z alapelvek nagyon fontosak, de nem érnek semmit sem, a nem leet azt a gyakorlatban is próbálni tananyag-vázlat megmtatja azt a négy feladatcsoportot, amelyet végre kell ajtani a tananyag elsajátításáoz - rősítési alapfogalmak, - ipoláris tranzisztoros erősítők, - Mnkapont, - Közös emitteres alapkapcsolás, - Közös kollektoros alapkapcsolás, - Közös bázisú alapkapcsolás MNKNYG témaköröz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazásáoz szükség az alábbi készségek fejlesztése: Írott szakmai szöveg megértése témaköröz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazásáoz szükség az alábbi személyes (Sze), társas (á), módszer (Mó) kompetenciák fejlesztéséez: - Mennyiségérzék, - ömör fogalmazás készsége, - Logiks gondolkodás, 9

21 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, - Áttentő képesség, - endszerező képesség, - smeretek elyén való alkalmazása, - Nmeriks gondolkodás, matematikai készség, - Módszeres mnkavégzés, - Gyakorlatias feladatértelmezés, - Körültentés, elővigyázatosság, - Figyelem-összpontosítás, - Figyelemmegosztás Javasolt tanlói tevékenységforma az ismeretek feldolgozásáoz: z írott szakmai szöveg feldolgozása tán az önellenőrző kérdések megválaszolása, a feladatok megoldása, internetről katalógslapok letöltése Önállóan oldja meg az " Önellenőrző feladatok" című fejezet gyakorló példáit, majd ellenőrizze tdását a "Megoldások" c fejezet tanlmányozásával! Gyakorlati példákon keresztül sajátítsa el a különböző egyenirányító kapcsolások felépítését z "erősítési alapfogalmak" tanlmányozása tán, válaszolja meg a következő kérdéseket! Mit értünk négypóls alatt? Hogyan származtatjk az erősítést a csillapításból? 3 Milyen módon ábrázolatjk az erősítőfokozatot a elyettesítő-kapcsolásban? 4 z erősítő átviteli diagramjának mely részein keletkezik lineáris torzítás? 5 Miből származik a nemlineáris torzítás? 6 Mi a nemlineáris torzítási tényező? "ipoláris tranzisztoros erősítők" tanlása előtt végezze el a következő kísérletet! gy n-p-n teljesítménytranzisztorra pl D 439, amelynek kollektorkörén 47 kω-os ellenállás van, kapcsoljnk V tápfeszültséget és 8 V bázis-emitter feszültséget Növeljük a bázis-emitter feszültséget V-ig! z áramkört az ábra alapján építsük meg! Mit tapasztalnk? MNKNYG "Mnkapont" témakör tanlása előtt ismételje át a tranzisztorok tartalomelemnél tanltakat!

22 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, Közös emitteres alapkapcsolás, a Közös kollektoros alapkapcsolás és a Közös bázisú alapkapcsolás tanlmányozása során célszerű a térvezérlésű tranzisztoros alapkapcsolásokat is megismerni következő címen elérető: ttp://esze/ejegyzet/ejegyzet/orlyg/kerettml MNKNYG

23 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ÖNLLNŐZŐ FLDOK feladat z alaparmoniks értéke V, a felarmoniksé V, a 3 felarmoniksé 5 V Mekkora a torzítási tényező? feladat Számítsa ábrán látató közös emitteres erősítő mnkapont-állító ellenállásainak értékét bázisosztós táplálású állítás esetén! MNKNYG

24 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 3 ábra Közös emitteres erősítő kapcsolás Ábrázoljk a kapcsolás mnkaegyenesét és tüntessük fel rajta a jellemző értékeket! tranzisztor jelleggörbéjén választott mnkapont: =5V, =7m, =μ, =,6 V megkívánt erősítés eléréséez szükséges kollektor-ellenállás: =Ω kapcsolás tápfeszültsége: = V megoldás folyamán alkalmazató feltételezések: - tranzisztor maradékáramai elanyagolatók, -, MNKNYG - bázisosztó árama: = * 3 feladat Méretezzük az ábrán látató közös emitteres kapcsolású erősítő,, mnkapontállító ellenállásait! számított értékek elyett válassznk szabványos értékeket az -es sorból! Számítsk az erősítő váltakozó áramú jellemzőit és a meneti feszültség értékét! datok: =-8, t =5kΩ, g =mv, g =75Ω, =-V, =3m, =V, =5V, =kω, =, =* -5 S, =8 3

25 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 4 feladat 4 ábra Közös emitteres kapcsolású erősítő z ábrán egy közös kollektoros kapcsolás látató Számítsk az,, mnkapontállító ellenállások értékét! ajzoljk fel az erősítő paraméteres elyettesítőképét közepes frekvencián és számítsk a fokozat -és meneti ellenállását és feszültségerősítését! ajzolja fel a fokozat elyettesítőképét! datok: =8V, =m, =65V, =V, =, t =kω, =kω, =4, =5* -5 S, g =5Ω, =* MNKNYG 4

26 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 5 feladat 5 ábra Közös kollektoros kapcsolás z ábrán egy közös bázisú erősítő látató Számítsk a mnkapont állításáoz szükséges,, ellenállások értékét! ajzoljk fel a paraméteres váltakozó áramú elyettesítőképét közepes frekvencián és atározzk meg a - és meneti ellenállást, az üresjárási és a terelés mellett érvényes feszültségerősítést, valamint az áramerősítést! datok: MNKNYG 5

27 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, t V, k, 6V, elanyagolató 4,m,, 6V, k, 5k, 7, 6 ábra Közös bázisú erősítő MNKNYG 6

28 MNKNYG ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 7 MGOLDÁSOK feladat K=56=5,6% feladat , V k m

29 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 7 ábra feladat mnkaegyenese z M mnkapontoz tartozó adatok: =7m, =5V 3 feladat z előírt erősítésez szükséges mnkaellenállás az összefüggésből számítató: 3 nnen =8 kω Szabványos értéke: =kω zzel az ellenállás értékkel az erősítés z ellenállás számítása: MNKNYG , 33 33k 3 3 Szabványos értéket választva: =kω bázisosztó méretezése: V k z ellenállás szabványos értéke: =kω k t Szabványos értéke: =kω váltakozó áramú jellemzők számítása: 8

30 MNKNYG ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, mv mv k g g t i 4 feladat , , k k V k 8 ábra közös kollektoros erősítő paraméteres elyettesítőképe

31 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, meneti ellenállás értéke: t 446 meneti ellenállás értéke: k g feszültségerősítés értéke: t t t ábra közös kollektoros erősítő elyettesítőképe 846 MNKNYG 3

32 MNKNYG ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 3 5 feladat 743k k V , Közepes frekvencián érvényes elyettesítőkép ábra közepes frekvencián érvényes elyettesítőkép k paraméter elanyagolásával: ü 4 t i t

33 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ODLOMJGYZÉK FLHSZNÁL ODLOM Zombori éla: lektronika dapest, Nemzeti ankönyvadó 4 Zombori éla: lektronikai feladatgyűjtemény dapest, Nemzeti ankönyvadó 3 JÁNLO ODLOM ietze Scenk: nalóg és digitális áramkörök Műsza Könyvadó, dapest, 99 ik János - Pánczél éla: lektronikai gyakorlatok Műsza Könyvadó dapest 5 éti Gyla: lektroniks gyakorlatok, nalóg áramkörök Nemzeti ankönyvadó, dapest, 3 Szücs Lászlóné: lektroniks áramkörök Műsza Könyvadó dapest 999 ttp://bsselektronika/ MNKNYG 3

34 (z) 97-6 modl 39-es szakmai tankönyvi tartalomeleme felasználató az alábbi szakképesítésekez: szakképesítés OKJ azonosító száma: szakképesítés megnevezése lektronikai tecniks szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásáoz ajánlott óraszám: 3 óra MNKNYG

35 advány az Új Magyarország Fejlesztési erv ÁMOP 8/-8- képzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretén készült projekt az rópai nió támogatásával, az rópai Szociális lap társfinanszírozásával valósl meg MNKNYG Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési ntézet 85 dapest, aross 5 elefon: () -65, Fax: () -63 Felelős adó: Nagy László főigazgató