MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása"

Átírás

1 Dr Nemes József rősítő áramkörök, jellemzőik MNKNYG követelménymodl megnevezése: lektronikai áramkörök tervezése, dokmentálása követelménymodl száma: 97-6 tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: Sz-39-5

2 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK SFLVÉS MNKHLYZ természetn és a tecnológiában szükséges bizonyos jeleket érzékelni, feldolgozni, jelezni és tárolni Sok esetn olyan s értékű jelek vannak, amelyekkel egy ilyen folyamat megvalósítása, szinte leetetlen Gondoljnk csak egy KG vagy G vizsgálatra bn az esetn is az elektródákkal érzékelt jeleket - a jelzés előtt - fel kell erősíteni De gyanígy kell eljárni egy iskolai ünnepség angosításánál is, aol a szónok szédét a mikrofon és a angszóró között fel kell erősíteni, ogy távolabb is allató legyen az előadás ddigi ismeretink alapján milyen leetőségeink vannak, ogy aksztikai jeleket (angot) nagyobb távolságra sgározzk? Milyen elektronikai alkatrészek leetnek szükségesek elektronikai erősítő építéséez? z alábbiakban jegyezze le eez kapcsolódó gondolatait! MNKNYG

3 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, SZKM NFOMÁÓLOM z erősítők feladata a s szintű jeleket olyan szintre erősíteni, ogy azokat jelátalakítóra vezetessék s feszültségeket, ill teljesítményeket, amelyek pl mikrofonról vagy antennákról érkeznek, úgy kell felerősíteni, ogy azokkal angszórót vagy képcsövet, jelzőt leessen vezérelni rősítési alapfogalmak - Négypóls: jelek számára két meneti és két meneti vezetésük van Mivel a meneten nagyobb atásos jelteljesítményt adnak le, mint amekkorát a menetről felvettek, ezért az erősítőket aktív négypólsoknak nevezzük z aktív négypólsok az erősítésez szükséges energiát külső energiaforrásból, pl egyenáramú tápellátásból nyerik ábra rősítőfokozat mint négypóls - meneti áram i - meneti áram - meneti feszültség MNKNYG - meneti feszültség - P meneti teljesítmény - P meneti teljesítmény - i áramerősítés - feszültségerősítés - p teljesítményerősítés p P p i P menő- és menőjelek (mennyiségek) között az erősítés mellett fáziseltolás, ill fázisfordítás is következet

4 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, - rősítés: z adott meneti mennyiség és a ozzá tartozó menti mennyiség ányadosa Megkülönböztetünk feszültségerősítést, áramerősítést és teljesítményerősítést zek méréséez a menőjelet terelő-ellenállásra kell vezetni rősítés, a a jel a négypólson átaladva nő - sillapítás: Ha a jel a négypólson átaladva csökken z erősítés reciproka, a meneti és a meneti mennyiségek ányadosa Gyakran ln (), ill deciln (d) adják meg sillapítás, d /,4 3,6 5 3,6 5 P/P P lg lg P lg MNKNYG Példa: négypóls meneti feszültsége mv, a meneti feszültség mv Mekkora a csillapítás? Megoldás: lg lg lg5 4d negatív csillapítás erősítést jelent - Névleges teljesítmény: leadató váltakozó áramú teljesítmény z akkor mérető, a az erősítőfokozatot a névleges terelő-ellenállással terelve szinszos feszültséggel teljesen vezérlik P _ - P_ a felvett egyenáramú teljesítmény - P ~ a leadott váltakozó áramú teljesítmény - P v a veszteségi teljesítmény Ptot S S - erősítés S D S - D csillapítás - S a meneti mennyiség - S a meneti teljesítmény P ~ P v D 3

5 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, - Átviteli diagram: z ideális erősítő erősítési tényezője zérs, ill tetszőleges nagy frekvencián is azonos értékű kapcsolásokban lévő kapacitások miatt azonban ez nem valósítató meg ábra rősítő átviteli karakterisztikája z alsó és felső atárfrekvencia az a frekvencia, aol a meneti feszültség a maximális meneti feszültség /-szeres értékére esik vissza z 3 d csillapításnak felel meg z alsó és felső atárfrekvencia közötti különbséget az erősítő (másképpen Δf) sávszélességének nevezzük relatív sávszélesség alapján széles sávú és keskenysávú erősítőket különböztetünk meg z tóbbiakat szelektív erősítőknek nevezzük zekez tartozik a legtöbb nagyfrekvenciás erősítő, de pl a angfrekvenciás erősítők is - orzítások: Lineáris torzítás: a meneti és meneti mennyiségek frekvencia-összetevői között lineáris az összefüggés z egyes szinszos összetevők jelalakja nem változik meg, csak az amplitúdójk MNKNYG sillapítási torzítás: a a különböző frekvenciájú szinszjeleket különböző erősítéssel erősítik, vagy csillapítják Fázistorzítás: a feszültség változás ftási ideje, ill különböző frekvenciájú jelek közvetlen egymás táni csoportjainak csoportftási ideje az erősítő kapacitásainak értékétől függ, ezért frekvenciafüggő csillapítási torzítás és a fázistorzítás az erősítők átviteli diagramjának felftó és leftó szakaszán egyaránt következik 4

6 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, Nemlineáris torzítás: atására a szinszos jelek alakja is megváltozik z alaparmoniksoz további felarmoniksok adódnak, amelyek frekvenciája az alaparmoniks egész számú többszöröse zek szperpozíciójakor az eredetitől jelentősen eltérő jelalak alakl nemkívánatos felarmoniksokból és az eredeti jelből számítató a armoniks torzítási tényező K torzítási tényező f f 3f az alaparmoniks (effektív érték); a felarmoniks (effektív érték); a 3 felarmoniks (effektív érték) k MNKNYG f f f 3 f torzítási tényező a sfrekvenciás erősítő jóságának fontos mérőszáma 3 f nf torzítás megállapításáoz az erősítő menetére pl khz-es szinszos jelet kapcsolnak meneti feszültséget frekvenciaérzékeny, pl,, 3 khz stb értékekre állítató feszültségmérővel mérik 4 felarmoniks általában már elanyagolató nf 5

7 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ipoláris tranzisztoros erősítők 3 ábra ranzisztor mint erősítő (kísérleti kapcsolás) bázisáram, ill a bázis-emitter feszültség változtatásával a tranzisztor kollektor-emitter ellenállását változtatjk z a kollektoráram változásával jár, amely lényegesen nagyobb, mint a bázisáram változása Ha a kollektorkör ellenállást elyezünk, az ellenálláson eső feszültséget a kollektor-emitter feszültséget is változtatja z ellenállás atására az áramerősítés mellett feszültségerősítés is létrejön tranzisztoros erősítő meneti köré a feszültségerősítés végett ellenállást kell elyezni MNKNYG tranzisztoros erősítő meneti köré a feszültségerősítés végett ellenállást kell elyezni meneti feszültség és a meneti feszültség ellenfázisban van, a fáziseltolás = 8 o z általános erősítés-négypólsnak két meneti és két meneti vezetése van, a tranzisztor azonban csak árom vezetésű zért egy vezetést legalább váltakozóáramú szempontból a meneti, ill a meneti kör is kell iktatni 3 ábra szerinti kísérleti kapcsolásban ez az emittervezetés másik két vezetést asonlóképpen asználva ozató létre a kollektorkapcsolás, ill a báziskapcsolás kapcsolások egymással kombinálatók 6

8 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, Megnevezés mitterkapcsolás Kollektorkapcsolás áziskapcsolás Áramerősítés nagy, pl 3 nagy, pl 3 < Feszültségerősítés nagy, pl 3 < nagy, pl eljesítményerősítés gen nagy, pl 3 nagy, pl 3 nagy, pl emeneti ellenállás Kimeneti ellenállás közepes, néány k nagy, pl k nagy, pl 5 k csi, pl csi, pl 5 nagy, pl k és az K viszonya ellenfázisú azonos fázisú azonos fázisú megadott értékek n-p-n tranzisztorra vonatkoznak, közepes frekvencián feszültségerősítők menetének megajtását, ill menetének terelését látatjk a 4 ábrán 4 ábra Négypólsok megajtása és terelése generátorból az erősítő menetére jtó feszültség értéke feszültségosztással atározató meg: MNKNYG g g Ha az >> g feltétel teljesül, akkor az erősítő feszültséggenerátoros megajtásáról szélünk 7

9 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ü t t terelési viszonyok vizsgálatánál figyelem vesszük, ogy az erősítő aktív négypóls, ezért a menet egy feszültségforrással jellemezető erelve az erősítőt az üresjárási meneti feszültség leosztott értéke jt a menetre Ha az t >> feltétel teljesül, akkor az erősítő képes a terelést feszültséggenerátorosan megajtani eljesítményerősítőknél a meneten feszültséggenerátoros megajtás a kívánatos meneten viszont a maximális meneti teljesítmény elérése érdekén teljesítményillesztésre van szükség Megállapítató, ogy a megajtás szempontjából a nagy meneti ellenállású, a terelés szempontjából pedig a s meneti ellenállású erősítő a kedvező 3 Mnkapont tranzisztorok üzem közn bázis-emitter előfeszítést kapnak, erre szperponálódik a vezérlő váltakozó feszültség bázis-emitter előfeszültség és a kollektor-emitter feszültség állítja a tranzisztor mnkapontját kollektor-emitter feszültség a tápfeszültség és a kollektor-emitter kör elyezett ellenálláson eső feszültség különbsége bázis-emitter előfeszültség feszültségosztóval vagy a tápfeszültség és a bázis közé elyezett előtét-ellenállással ozató létre MNKNYG 5 ábra bázis-emitter előfeszültség előállítás 8

10 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, bipoláris tranzisztor melegedésekor az áram megnő és a mnkapont elvándorol záltal az erősítés, a meneti ellenállás, a meneti ellenállás és a tranzisztor által felvett egyenáramú teljesítmény megváltozik zért a mnkapontos stabilizálni kell 4 Mnkapont stabilizálás módjai - gyenáramú negatív visszacsatolás kollektoráram növekedésekor feszültségesése nő, az bázis-emitter feszültség csökken - gyenfeszültségű negatív visszacsatolás kollektoráram növekedésekor a kollektor-emitter feszültség, és ezáltal a bázis-emitter feszültség csökken zzel együtt negatív váltakozófeszültség-visszacsatolás lép fel - Stabilizáló diódával melegedés atására a diódák ellenállásk a sajátvezetés miatt csökken, így maradékfeszültségük csökken, ezáltal a tranzisztor előfeszültsége is csökken - Stabilizáció őmérsékletfüggő ellenállással melegedés atására az emitter-bázis körn lévő feszültség is csökken őmérsékletfüggő ellenállás termiksan csatolni kell a tranzisztorral 5 Közös emitteres alapkapcsolás mitter kapcsolásban érető el a legnagyobb teljesítményerősítés, ezért ez a leggyakrabban asznált alapkapcsolás z emitterkapcsolás áramerősítése a tranzisztor váltakozó áramú elyettesítő képéből számítató MNKNYG 9

11 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 6 ábra közös emitteres kapcsolás váltakozó áramú elyettesítő képe ázisosztós mnkapont állítás bázisosztó árama az mnkaponti bázisáram tízszerese legyen =* meneti kör: z ismeretén a mnkaponti bázisfeszültség: = * + z ellenállás értéke: MNKNYG z ellenálláson 9* nagyságú áram folyik: 9 Mnkapont állítás leetőségei: - tranzisztor jelleggörbéin, a vezérlési tartomány közepén, választjk a mnkapontot,

12 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, - - és meneti jelleggörbéből leolvassk a mnkapontoz tartozó -, és az - mnkaponti adatokat - ázisáram táplálású, vagy bázisosztós módszerrel állítjk a tranzisztor mnkapontját, amelynek stabilizálásáról emitter-ellenállással gondoskodnk kondenzátor: ogy vezérléskor az emitter-ellenállás ne csökkentse a bázis-emitter közötti feszültség változást övidzárnak számít közepes frekvenciákon áramerősítési tényező ipiks értéke: -5 zért a kollektoráram a bázisáram -5-szorosa elyettesítő kép alapján megatározatók a kapcsolás váltakozó áramú jellemzői, közepes frekvencián meneti ellenállás = x x meneti ellenállás meneti feszültséget az áramgenerátor árama ozza létre a generátorral párzamosan kapcsolódó ellenállások eredőjén: i bázisáram értéke: i bből az erősítés: t MNKNYG t t negatív előjel a fázisfordítást jelöli

13 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, z erősítő meneti ellenállása 7 ábra közös emitteres erősítő - és meneti jelei z erősítő meneti ellenállása z áramerősítés: i Példa:, i, i, t t MNKNYG i tranzisztor jellemzői: = =6 és / =μs Mekkora az áramerősítési tényező, a Z t =, kω Megoldás: i Z k; S t k 6 49 k k t

14 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 6 Közös kollektoros alapkapcsolás bipoláris tranzisztorral felépített közös kollektoros kapcsolás mnkapontját, mind bázisáram táplálású, mind bázisosztós módszerrel történet 8 ábra közös kollektoros alapkapcsolás bázisosztós alapkapcsolás tranzisztorának nincs mnkaellenállása, így a mnkapontállítására alkalmas ellenállások a következőképpen számítatóak MNKNYG O, 9 O állított mnkapont környezetén s amplitúdójú szinszos feszültséggel vezérelve a közös kollektoros kapcsolást változik a bázisáram és ezzel együtt az emitteráram is z az emitteráram-változás ozza létre a meneti feszültséget az emitter ellenálláson változás a meneti feszültséggel azonos irányú meneti feszültség változását a nyitott bázisemitter átmenet miatt, a meneti feszültség s eltéréssel követi zért ezt az áramkört gyakran emitterkövetőnek is nevezzük 3

15 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, közös kollektoros kapcsolást nem fordít fázist elyettesítőkép alapján megatározatók a váltakozó áramú jellemzők, közepes frekvencián 9 ábra közös kollektoros erősítő elyettesítő képe meneti ellenállást a elyettesítő kép alapján számítatjk: i i i i i i i i fejezés armadik tagja: i i MNKNYG i i i i t z tolsó két összefüggés alapján: t 4

16 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, mai tranzisztorok értékei: és nagy értékű, ezért t ábra meneti ellenállás számítása MNKNYG nagy értékű miatt a zárójeln lévő mennyiség nagy értékű zért megfelelő és ellenállások mellett a közös kollektoros kapcsolás meneti ellenállása nagy leet meneti ellenállás számításakor a meneti kör ellenállását kell a meneti kör transzformálni g meneti ellenállás számítása egyszerűsödik, a 5

17 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, nagy érték, és g kkor kapcsolás meneti ellenállása csi feszültségerősítés a - és meneti feszültségek ányadosa: i t zárójeln lévő fejezésre ozznk létre egy új jelölést: t t i t i i t t i t i Mivel a, ezért a nevezőn szereplő tört igen csi, vagyis z erősítés mindig sebb egynél 7 Közös bázisú alapkapcsolás földelt bázisú erősítőnél a vezérlőjelet az emitter és a bázis közé vezetjük, míg a felerősített jel a kollektorköri ellenálláson jelenik meg kapcsolás működése a következő: vezérlőjel atására nyitó emitter-bázis körn megnő az emitteráram nyitott emitteroldal s ellenállást jelent, rajta s feszültséggel tdjk az áramot növelni z emitteráram nagyobbik része azonban a zárt kollektor-bázis záróáramát növeli z nagy lső ellenállású és nagy terelő ellenálláson tdja az áramot átajtani Így a meneten nagyobb a jelfeszültség, mint a meneten z áramerősítés viszont sebb, mint egyszeres t MNKNYG 6

18 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ábra Közös bázisú alapkapcsolás menőfeszültség-változás atására azonban a tranzisztoron keresztül egy, a vezérléssel ellentétes feszültség lép fel jellemzők megatározásánál elanyagolatjk az / mennyiséget, mert értéke sokkal nagyobb, mint a ozzá kapcsolt ellenállásoké MNKNYG ábra Helyettesítő kapcsolás meneti ellenállás számításáoz a ellenállást az emitterkör kell transzformálni 7

19 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, meneti ellenállás s értékű meneti ellenállás: meneti ellenállás nagy értékű feszültségerősítés megatározása: i ( ), t t t i, fokozat s - és nagy menőellenállása impedancia-illesztésre teszi alkalmassá, azonkívül a kapcsolás fázist nem fordít llenőrző kérdések: - Mi az erősítés? - smertesse a földelt emitteres kapcsolást és főbb jellemzőit! - Foglalja össze a mnkapont állítással kapcsolatos meggondolásokat! - Mi a földelt bázisú kapcsolás, és mik a főbb jellemzői? - Mia földelt kollektoros kapcsolás, és mik a főbb jellemzői? Összefoglalás gy ideális erősítő jellegzetességei a következőkn foglalatók össze: - : Végtelen nagy ellenállás, ogy ne terelje a megelőző, megajtó áramkört - k : s meneti ellenállás, ogy az általa megajtott fokozat működési feltételei legkedvezőbk legyenek MNKNYG - Kívánt mértékű erősítés a frekvenciától független teljesítése a felasználásiműködési tartományban - meneti jel alakű, torzításmentes, nem késleltetett megjelenítése erősített formában a meneten gyakorlatban alkalmazott erősítők minősítésekor vagy megvalósításakor a fenti követelményeket kell irányelvként tenteni ermészetesen, az ideális erősítőt egy valóságos erősítővel csak közelíteni tdjk, egyidejűleg minden szempontból "jó" erősítőt neéz előállítani realizáció során valamelyik paraméter előtér elyezése gyakran csak a másik rovására érető el 8

20 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, z erősítés általában egy dimenzió nélküli viszonyszám NLÁSÁNYÍÓ z a tartalomelem igényli az előismereteket lyenek az - elektrotecnikai alapfogalmak, - passzív és aktív áramköri alkatrészek, - a félvezető áramköri elemek, - félvezető diódák, - tranzisztorok, - az elektronikai alapáramkörök ismerete - kétpólsok, - négypólsok, - elektronikai áramkörök szerelési tecnológiái z egyes fogalmak szorosan épülnek egymásra z elektrotecnikai alapok ismerete nélkül nem lesz értető az anyag z a tananyagelem elméletigényes gyakorlattal sajátítató el z alapelvek nagyon fontosak, de nem érnek semmit sem, a nem leet azt a gyakorlatban is próbálni tananyag-vázlat megmtatja azt a négy feladatcsoportot, amelyet végre kell ajtani a tananyag elsajátításáoz - rősítési alapfogalmak, - ipoláris tranzisztoros erősítők, - Mnkapont, - Közös emitteres alapkapcsolás, - Közös kollektoros alapkapcsolás, - Közös bázisú alapkapcsolás MNKNYG témaköröz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazásáoz szükség az alábbi készségek fejlesztése: Írott szakmai szöveg megértése témaköröz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazásáoz szükség az alábbi személyes (Sze), társas (á), módszer (Mó) kompetenciák fejlesztéséez: - Mennyiségérzék, - ömör fogalmazás készsége, - Logiks gondolkodás, 9

21 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, - Áttentő képesség, - endszerező képesség, - smeretek elyén való alkalmazása, - Nmeriks gondolkodás, matematikai készség, - Módszeres mnkavégzés, - Gyakorlatias feladatértelmezés, - Körültentés, elővigyázatosság, - Figyelem-összpontosítás, - Figyelemmegosztás Javasolt tanlói tevékenységforma az ismeretek feldolgozásáoz: z írott szakmai szöveg feldolgozása tán az önellenőrző kérdések megválaszolása, a feladatok megoldása, internetről katalógslapok letöltése Önállóan oldja meg az " Önellenőrző feladatok" című fejezet gyakorló példáit, majd ellenőrizze tdását a "Megoldások" c fejezet tanlmányozásával! Gyakorlati példákon keresztül sajátítsa el a különböző egyenirányító kapcsolások felépítését z "erősítési alapfogalmak" tanlmányozása tán, válaszolja meg a következő kérdéseket! Mit értünk négypóls alatt? Hogyan származtatjk az erősítést a csillapításból? 3 Milyen módon ábrázolatjk az erősítőfokozatot a elyettesítő-kapcsolásban? 4 z erősítő átviteli diagramjának mely részein keletkezik lineáris torzítás? 5 Miből származik a nemlineáris torzítás? 6 Mi a nemlineáris torzítási tényező? "ipoláris tranzisztoros erősítők" tanlása előtt végezze el a következő kísérletet! gy n-p-n teljesítménytranzisztorra pl D 439, amelynek kollektorkörén 47 kω-os ellenállás van, kapcsoljnk V tápfeszültséget és 8 V bázis-emitter feszültséget Növeljük a bázis-emitter feszültséget V-ig! z áramkört az ábra alapján építsük meg! Mit tapasztalnk? MNKNYG "Mnkapont" témakör tanlása előtt ismételje át a tranzisztorok tartalomelemnél tanltakat!

22 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, Közös emitteres alapkapcsolás, a Közös kollektoros alapkapcsolás és a Közös bázisú alapkapcsolás tanlmányozása során célszerű a térvezérlésű tranzisztoros alapkapcsolásokat is megismerni következő címen elérető: ttp://esze/ejegyzet/ejegyzet/orlyg/kerettml MNKNYG

23 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ÖNLLNŐZŐ FLDOK feladat z alaparmoniks értéke V, a felarmoniksé V, a 3 felarmoniksé 5 V Mekkora a torzítási tényező? feladat Számítsa ábrán látató közös emitteres erősítő mnkapont-állító ellenállásainak értékét bázisosztós táplálású állítás esetén! MNKNYG

24 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 3 ábra Közös emitteres erősítő kapcsolás Ábrázoljk a kapcsolás mnkaegyenesét és tüntessük fel rajta a jellemző értékeket! tranzisztor jelleggörbéjén választott mnkapont: =5V, =7m, =μ, =,6 V megkívánt erősítés eléréséez szükséges kollektor-ellenállás: =Ω kapcsolás tápfeszültsége: = V megoldás folyamán alkalmazató feltételezések: - tranzisztor maradékáramai elanyagolatók, -, MNKNYG - bázisosztó árama: = * 3 feladat Méretezzük az ábrán látató közös emitteres kapcsolású erősítő,, mnkapontállító ellenállásait! számított értékek elyett válassznk szabványos értékeket az -es sorból! Számítsk az erősítő váltakozó áramú jellemzőit és a meneti feszültség értékét! datok: =-8, t =5kΩ, g =mv, g =75Ω, =-V, =3m, =V, =5V, =kω, =, =* -5 S, =8 3

25 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 4 feladat 4 ábra Közös emitteres kapcsolású erősítő z ábrán egy közös kollektoros kapcsolás látató Számítsk az,, mnkapontállító ellenállások értékét! ajzoljk fel az erősítő paraméteres elyettesítőképét közepes frekvencián és számítsk a fokozat -és meneti ellenállását és feszültségerősítését! ajzolja fel a fokozat elyettesítőképét! datok: =8V, =m, =65V, =V, =, t =kω, =kω, =4, =5* -5 S, g =5Ω, =* MNKNYG 4

26 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 5 feladat 5 ábra Közös kollektoros kapcsolás z ábrán egy közös bázisú erősítő látató Számítsk a mnkapont állításáoz szükséges,, ellenállások értékét! ajzoljk fel a paraméteres váltakozó áramú elyettesítőképét közepes frekvencián és atározzk meg a - és meneti ellenállást, az üresjárási és a terelés mellett érvényes feszültségerősítést, valamint az áramerősítést! datok: MNKNYG 5

27 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, t V, k, 6V, elanyagolató 4,m,, 6V, k, 5k, 7, 6 ábra Közös bázisú erősítő MNKNYG 6

28 MNKNYG ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 7 MGOLDÁSOK feladat K=56=5,6% feladat , V k m

29 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 7 ábra feladat mnkaegyenese z M mnkapontoz tartozó adatok: =7m, =5V 3 feladat z előírt erősítésez szükséges mnkaellenállás az összefüggésből számítató: 3 nnen =8 kω Szabványos értéke: =kω zzel az ellenállás értékkel az erősítés z ellenállás számítása: MNKNYG , 33 33k 3 3 Szabványos értéket választva: =kω bázisosztó méretezése: V k z ellenállás szabványos értéke: =kω k t Szabványos értéke: =kω váltakozó áramú jellemzők számítása: 8

30 MNKNYG ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, mv mv k g g t i 4 feladat , , k k V k 8 ábra közös kollektoros erősítő paraméteres elyettesítőképe

31 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, meneti ellenállás értéke: t 446 meneti ellenállás értéke: k g feszültségerősítés értéke: t t t ábra közös kollektoros erősítő elyettesítőképe 846 MNKNYG 3

32 MNKNYG ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, 3 5 feladat 743k k V , Közepes frekvencián érvényes elyettesítőkép ábra közepes frekvencián érvényes elyettesítőkép k paraméter elanyagolásával: ü 4 t i t

33 ŐSÍŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK, ODLOMJGYZÉK FLHSZNÁL ODLOM Zombori éla: lektronika dapest, Nemzeti ankönyvadó 4 Zombori éla: lektronikai feladatgyűjtemény dapest, Nemzeti ankönyvadó 3 JÁNLO ODLOM ietze Scenk: nalóg és digitális áramkörök Műsza Könyvadó, dapest, 99 ik János - Pánczél éla: lektronikai gyakorlatok Műsza Könyvadó dapest 5 éti Gyla: lektroniks gyakorlatok, nalóg áramkörök Nemzeti ankönyvadó, dapest, 3 Szücs Lászlóné: lektroniks áramkörök Műsza Könyvadó dapest 999 ttp://bsselektronika/ MNKNYG 3

34 (z) 97-6 modl 39-es szakmai tankönyvi tartalomeleme felasználató az alábbi szakképesítésekez: szakképesítés OKJ azonosító száma: szakképesítés megnevezése lektronikai tecniks szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásáoz ajánlott óraszám: 3 óra MNKNYG

35 advány az Új Magyarország Fejlesztési erv ÁMOP 8/-8- képzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretén készült projekt az rópai nió támogatásával, az rópai Szociális lap társfinanszírozásával valósl meg MNKNYG Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési ntézet 85 dapest, aross 5 elefon: () -65, Fax: () -63 Felelős adó: Nagy László főigazgató

Erősítő áramkörök, jellemzőik II.

Erősítő áramkörök, jellemzőik II. Dr Nemes Józse rősítő áramkörök, jellemzőik követelménymodl megnevezése: lektronikai áramkörök tervezése, dokmentálása követelménymodl száma: 097-06 tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-040-50

Részletesebben

Erősítő áramkörök, jellemzőik I.

Erősítő áramkörök, jellemzőik I. Dr. Nemes József rősíő áramkörök, jellemzőik. köveelménymodl megnevezése: lekronikai áramkörök ervezése, dokmenálása köveelménymodl száma: 97-6 aralomelem azonosíó száma és célcsoporja: SzT-39-5 ŐSÍTŐ

Részletesebben

Elektronika 1. 4. Előadás

Elektronika 1. 4. Előadás Elektronika 1 4. Előadás Bipoláris tranzisztorok felépítése és karakterisztikái, alapkapcsolások, munkapont-beállítás Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch.

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

A u. u R. = i. 3.7. Tranzisztoros erősítők. 3.7.1. Az erősítő feladata, és fő jellemzői

A u. u R. = i. 3.7. Tranzisztoros erősítők. 3.7.1. Az erősítő feladata, és fő jellemzői 3.7. Tranzisztoros erősítők 3.7.1. Az erősítő feladata, és fő jellemzői A híradástechnika egyik leggyakrabban előfordló feladata a váltakozófeszültségek erősítése. A jelforrások (rádióvétel esetén az antenna,

Részletesebben

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás A tranzisztor felfedezése A tranzisztor kifejlesztését a Lucent Technologies kutatóintézetében, a Bell Laboratóriumban végezték el. A laboratóriumban három

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Elektronikai áramkörök alapjai II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Elektronikai áramkörök alapjai II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Mészáros Miklós Elektronikai áramkörök alapjai II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 097-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Miterli Zoltán. Aktív áramkörök mérése. A követelménymodul megnevezése: Távközlési alaptevékenység végzése

MUNKAANYAG. Miterli Zoltán. Aktív áramkörök mérése. A követelménymodul megnevezése: Távközlési alaptevékenység végzése Miterli Zoltán Aktív áramkörök mérése A követelménymodl megnevezése: Távközlési alaptevékenység végzése A követelménymodl száma: 0908-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-00-50 AKTÍV

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2. Teljesítmény-erősítők Elektronika 2. Az erősítés elve Erősítés: vezérelt energia-átalakítás Vezérlő teljesítmény: Fogyasztó teljesítmény-igénye: Tápforrásból felvett teljesítmény: Disszipálódott teljesítmény:

Részletesebben

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 3 ÉETTSÉGI VIZSG 0. május 0. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ EMEI EŐOÁSOK MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok Maximális

Részletesebben

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések Kivezérelhetőség és teljesítményfokozatok: A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések 1. Ismertesse a B osztályú teljesítményfokozat tulajdonságait (P fmax, P Tmax, P Dmax(1 tr), η Tmax )! (szinuszos

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza Ismeretellenőrző kérdések A mérések megkezdése előtt kérem, gondolja végig a következő kérdéseket, feladatokat! Szükség esetén elevenítse fel ismereteit az ide vonatkozó elméleti tananyag segítségével!

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

Villamos mérések, vizsgálati technológiák

Villamos mérések, vizsgálati technológiák Tordai György Villamos mérések, vizsgálati technológiák A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Műveleti erősítők - műveleti erősítők alkalmazása II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Műveleti erősítők - műveleti erősítők alkalmazása II. A követelménymodul megnevezése: Dr. Nemes József Műveleti erősítők - műveleti erősítők alkalmazása II. MNKAANYAG A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 097-06 A tartalomelem

Részletesebben

EL 1.1 A PTC Ellenállás

EL 1.1 A PTC Ellenállás EL 1.1 A PTC Ellenállás 1 PIB PTC ellenállás 1 árammérő műszer 4 csatlakozó-vezeték tápegység Az izzólámpa nem Ohmos ellenállás. A bekapcsolás után az izzószál ellenállása a hőmérséklet növekedésével megnő.

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás 1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! gerjedés Bode hurokerősítés nem-invertáló db pozitív visszacsatolás követő egységnyi Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát!

Részletesebben

M ű veleti erő sítő k I.

M ű veleti erő sítő k I. dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján? III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján? 2.) Mi a tiltott sáv fogalma? 3.) Hogyan befolyásolja a tiltott sáv szélessége az anyagok

Részletesebben

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE MÉŐEŐSÍTŐK MÉŐEŐSÍTŐK EEDŐ FESZÜLTSÉGEŐSÍTÉSE mérőerősítők nagy bemeneti impedanciájú, szimmetrikus bemenetű, változtatható erősítésű egységek, melyek szimmetrikus, kisértékű (általában egyen-) feszültségek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

5. Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában

5. Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában 5. Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában A műveleti erősítőket emelkedő tlajdonságaik miatt az elektroniks mérőműszerek alapvető alkatrészei közé tartoznak. Felhasználásk nagyon gyakori a különböző

Részletesebben

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus Berta Miklós 1. Elméleti összefoglaló A műveleti erősítő (1. ábra) olyan áramkör, amelynek a kimeneti feszültsége a következőképpen függ a bemenetére

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint) Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának

Részletesebben

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás 1.A tétel Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás Definiálja a feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalmát, jellemzőit! Ismertesse a feszültség, az áram,

Részletesebben

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek 9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek (Componente optoelectronice) (Optoelectronic devices) 1. Fénydiódák (LED-ek) Elnevezésük az angol Light Emitting Diode rövidítéséből származik. Áramköri

Részletesebben

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat Az elkészítendő kis adatsebességű, rövidhullámú, BPSK adóvevő felépítése a következő: Számítsa ki a vevő földelt bázisú kis zajú hangolt kollektorkörös

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés tárgya: Egyszerű áramkör megépítése és bemérése (1. mérés) A mérés időpontja: 2004. 02. 10 A mérés helyszíne: BME, labor: I.B. 413 A mérést végzik: A Belso Zoltan B Szilagyi

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

Analóg áramköri elemek, áramkörök vizsgálata

Analóg áramköri elemek, áramkörök vizsgálata Tordai György Analóg áramköri elemek, áramkörök vizsgálata A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

MUNKAANYAG. Farkas József. Analóg áramkörök kapcsolásai. Kapcsolási rajzok értelmezése, készítése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Farkas József. Analóg áramkörök kapcsolásai. Kapcsolási rajzok értelmezése, készítése. A követelménymodul megnevezése: Farkas József Analóg áramkörök kapcsolásai. Kapcsolási rajzok értelmezése, készítése A követelménymodul megnevezése: Mérőműszerek használata, mérések végzése A követelménymodul száma: 1396-06 A tartalomelem

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés tárgya: Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások vizsgálata (5. mérés) A mérés időpontja: 2004. 03. 08 de A mérés helyszíne: BME, labor: I.B. 413 A mérést végzik: Belso Zoltan KARL48

Részletesebben

i1. Az elektronikában alkalmazott mennyiségek SI mértékegységei és prefixei.

i1. Az elektronikában alkalmazott mennyiségek SI mértékegységei és prefixei. i1. Az elektronikában alkalmazott mennyiségek SI mértékegységei és prefixei. M, mega 10 6 k, kilo 10 3 m,milli 10-3 µ, mikro 10-6 n, nano 10-9 p, piko 10-12 f, femto 10-15 Volt, Amper, Ohm, Farad, Henry,

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

21.B 21.B. Szinteltoló Erısítı Szinteltoló. A mőveleti erısítı tömbvázlata

21.B 21.B. Szinteltoló Erısítı Szinteltoló. A mőveleti erısítı tömbvázlata 2.B lapáramkörök alkalmazásai Mőeleti erısítık Mutassa a mőeleti erısítık felépítését, jellemzıit és jelképi jelöléseit! smertesse a mőeleti erısítık tömbázlatos felépítését! smertesse a differenciálerısítık,

Részletesebben

Analóg elektronika Dr. Halmai, Attila

Analóg elektronika Dr. Halmai, Attila Analóg elektronika Dr. Halmai, Attila Analóg elektronika Dr. Halmai, Attila Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dr. Halmai Attila Kézirat lezárva: 2011. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1 pályázati

Részletesebben

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

51. A földelt emitteres kapcsolás és munkaegyenes, munkapont

51. A földelt emitteres kapcsolás és munkaegyenes, munkapont 51. A földelt emitteres kapcsolás és munkaegyenes, munkapont Munkaponti adatok meghatározása: A kapcsolás munkapontját bázisellenállással vagy bázisosztó alkalmazásával állíthatjuk be. A bemenet a bázis-emitter,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bellák György László. Mechatronikai elemek. A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása

MUNKAANYAG. Bellák György László. Mechatronikai elemek. A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása Bellák György László Mechatronikai elemek A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása A követelménymodul száma: 0944-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS ANALÓG ELEKTRONIKA ELŐADÁS 2011-2012 tanév, II. félév AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS ÓRASZÁMOK AUTOMATIZÁLÁS Á ÉS IPARI INFORMATIKA hetente 2 óra előadás, 2 óra labor kéthetente

Részletesebben

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

Elektronika I. Dr. Pap László. 2013. február 12. Az ábrákat készítette: Dr. Elek Kálmán

Elektronika I. Dr. Pap László. 2013. február 12. Az ábrákat készítette: Dr. Elek Kálmán Elektronika I. Dr. Pap László 203. február 2. Az ábrákat készítette: Dr. Elek Kálmán 2 Tartalomjegyzék. Bevezetés 7 2. Az erősítés fogalma és mechanizmusa 3 2.. Az erősítés szükségessége elemi ohmos példa).....................

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Audio- és vizuáltechnikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elekronika. TFE30 Analóg elekronika áramköri elemei TFE30 Elekronika. Analóg elekronika Elekronika árom fő ága: Analóg elekronika A jelordozó mennyiség érékkészlee az érelmezési arományon belül folyonos.

Részletesebben

1. ábra 1 (C 2 X C 3 ) C 1 ( R 1 + R 2 ) R 3. 2 π R C

1. ábra 1 (C 2 X C 3 ) C 1 ( R 1 + R 2 ) R 3. 2 π R C A kettős T-tagos oszcillátorok amplitúdó- és frekvenciastabilitása hasonlóképpen kiváló, mint a Wien hidas oszcillátoroké. Széleskörű alkalmazásának egyetlen tény szabhat csak határt, miszerint a kettős

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A LED, mint villamos alkatrész

A LED, mint villamos alkatrész LED tápegységek - LED, mint villamos alkatrész - LED, a törpefeszültségű áramkörben - közel feszültséggenerátoros táplálás és problémái - analóg disszipatív áramgenerátoros táplálás - kapcsolóüzemű áramgenerátoros

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok 1 Felhasznált irodalom 1. Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola: Érettségi tételek (5.B, 20.B) 2.

Részletesebben

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE MISKOLCI EYETEM ILLMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKI- ELEKTRONIKI TNSZÉK DR. KOÁCS ERNŐ MŰELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE FŐISKOLI SZINTŰ, LEELEZŐ TOZTOS ILLMOSMÉRNÖK HLLTÓKNK MÉRÉSI UTSÍTÁS 2003. MŰELETI ERŐSÍTŐS

Részletesebben

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete

E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete Mérési feladatok: 1. Egyenáramú munkaponti adatok mérése Tápfeszültség beállítása, mérése (UT) Bázisfeszültség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Váltakozó áramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Váltakozó áramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Danás Miklós Váltakozó áramú hálózatok A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 481 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem illamosmérnöki és Informatikai Kar DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL HÁZI FELADAT ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJÁBÓL Szerző: Neptun

Részletesebben

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI. 9. Gyakorlat

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI. 9. Gyakorlat HADVEEK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI 9. Gyakorlat Hardverek Villamosságtani Alapjai/GY-9/1 9. Gyakorlat feladatai A gyakorlat célja: A szuperpozíció elv, a Thevenin és a Norton helyettesítő kapcsolások meghatározása,

Részletesebben

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető . Laboratóriumi gyakorlat A EMISZO. A gyakorlat célja A termisztorok működésének bemutatása, valamint főbb paramétereik meghatározása. Az ellenállás-hőmérséklet = f és feszültség-áram U = f ( I ) jelleggörbék

Részletesebben

Digitális multiméterek

Digitális multiméterek PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKAI INTÉZET Fizikai mérési gyakorlatok Digitális multiméterek Segédlet környezettudományi és kémia szakos hallgatók fizika laboratóriumi mérési gyakorlataihoz)

Részletesebben

feszültség konstans áram konstans

feszültség konstans áram konstans Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Egyszerű feszültség és áramszabályozó Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 10. Űrtetechnológia a gyakorlatban

Részletesebben

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata A függvénygenerátorok nemszinuszos jelekből állítanak elő kváziszinuszos jelet. Nemszinuszos jel lehet pl. a négyszögjel, a háromszögjel és a fűrészjel is. Ilyen típusú jeleket az úgynevezett relaxációs

Részletesebben

Beütésszám átlagmérő k

Beütésszám átlagmérő k Beütésszám átlagmérő k A beütésszám átlagmérők elsősorban a radioaktív sugárforrások intenzitásának ellenőrzésére és mérésére szolgálnak Természetesen használhatjuk más jeladók esetében is, amikor például

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn. I. Digitális multiméter 1.M 830B Egyenfeszültség 200mV, 2, 20,200, 1000V Egyenáram 200μA, 2, 20, 200mA, 10A *!! Váltófeszültség 200, 750V 200Ω, 2, 20, 200kΩ, 2MΩ Dióda teszter U F [mv] / I F =1.5 ma Tranzisztor

Részletesebben

C 1 T. U ki R t R 2 U g R E

C 1 T. U ki R t R 2 U g R E 4.B 4.B 4.B Tranzisztoros alapáramkörök Frekvenciaüggés ok és torzítások Frekvenciaüggés Alsó határrekvencia A közös emitteres erısítı alapkapcsolásban (srekvenciás tartományban) a csatolókondenzátorok

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret Épületgépészeti rendszerek tantárgy

Részletesebben

l. ábra Szemléltetõ rajz a tranzisztor mûködésének jobb megértéséhez.

l. ábra Szemléltetõ rajz a tranzisztor mûködésének jobb megértéséhez. LKTONKA MNKAPONTBÁLLÍTÁS eméljük, a Kivezérelhetõség anyagrészben sikerült meggyõznünk az Olvasót a munkapontbeállítás szükségességérõl. A korábban leírtakhoz csak annyit teszünk hozzá, hogy a kivezérelhetõség

Részletesebben

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom Szakközépiskola CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Erısáramú elektrotechnikus/erısáramú elektrotechnikus szakma gyakorlása

Részletesebben