A szándéktól a megvalósításig*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szándéktól a megvalósításig*"

Átírás

1 Üzleti Tanácsadás A szándéktól a megvalósításig* Magyarország *connectedthinking

2 A Közép- és Kelet-Európában, valamint a Független Államok Közösségének országaiban mûködô Üzleti Tanácsadási hálózatunk a régió legtöbb országában rendelkezik tanácsadókkal. A helyismerettel rendelkezô szakértô munkatársainkat a világ több mint 90 országában 8000 szakembert foglalkoztató, kiterjedt globális hálózat segíti. Üzleti tanácsadó szakembereink segítenek abban, hogy az Ön vállalkozása a mûködési hatékonyságának fejlesztésén keresztül javítsa teljesítményét. Személyre szabott megoldásokat nyújtunk ügyfeleinknek annak érdekében, hogy segítsük ôket a jogszabályi követelményekre, a versenypiaci kihívásokra és kockázatokra való válaszadásban.

3 Küldetésünk Segítjük ügyfeleinket abban, hogy: sikeresen megoldják összetett üzleti problémáikat fokozzák értékteremtô képességüket kezeljék kockázataikat fejlesszék hatékonyságukat A magyar vállalkozások mûködését számos tényezô befolyásolja: európai egységes piac és a globalizáció változó gazdasági jogszabályok fokozódó költségterhek és költségtudatosság egyre bonyolultabb üzleti folyamatok A jelenlegi dinamikusan változó piacon mûködô cégek egyre inkább átfogó megoldásokat keresnek a felmerülô kérdésekre és kihívásokra. Ma már többet akarnak tenni, mint csupán reagálni a megváltozott piaci feltételekre. Most zajlik pénzügyi szervezetünk gyökeres átalakítása. A PwC képes volt rugalmasan és szakértôi módon támogatni ezt az átalakítást. Matthew Gill, pénzügyi igazgató Budapest Airport augusztus 1

4 A változást sürgetô és üzleti kihívást jelentô öt fô tényezô: Gazdasági változások A tôke mobilitása és globalizáció, a jövedelmek növekedése és a vagyoni különbségek, változó tulajdonosi formák, a gazdasági stabilizáció középpontba kerülnek. Technikai változások Az innováció és a változások felgyorsulása, a széles körû felhasználási lehetôségek, az informatikai és távközlési költségek relatív csökkenése, új jogszabályi kihívások jelennek meg. Társadalmi változások Új népességstruktúrák, változó családés társadalomszerkezet, új prioritások a munka és a pihenés viszonylatában, új ízlések és választások, megváltozott társadalmi-politikai viselkedési formák alakulnak ki. Politikai változások Az EU bôvítése, intézményi reform, jóléti reformalternatívák, a liberalizáció és a szabályozás közötti egyensúly létrehozása. Környezeti változások Klímaváltozás, az új technológiákra adott válaszok, változó fogyasztói viselkedésmódok, változó vállalati viselkedésmódok, új jogszabályi kihívások. 2 Külsô szolgáltatónk tevékenységének felülvizsgálata során a PwC nemcsak a gyenge pontokat tárta fel, hanem egy, az erôsségeket hangsúlyozó, átfogó tanulmányt is készített. Szônyi Ákos vezérigazgató-helyettes, ügyviteli igazgató Aviva július

5 A magyarországi piacon számos, az ágazatok mindegyikére kiterjedô üzleti kihívással kell megküzdeni, így például: A jogszabályi változások, így például a hatályban lévô európai uniós direktívák és normák átvétele, újabb és újabb feladatokat támasztanak a cégekkel szemben. A vállalatok vezetôségének egyik legfôbb célja, hogy szervezetük tevékenysége megfeleljen ezen elvárásoknak. A gazdasági környezet, az EU piacaiba történô integrálódás új lehetôséget és egyben versenyhelyzetet jelent a piaci szereplôknek, rászorítva a vállalatokat, hogy költségeik alakítása és optimalizálása prioritás legyen az üzletvitel során. A gazdasági szereplôk mérhetô megtérülést várnak a vállalaton belül megvalósított projektjeiktôl, és az elért eredményekre helyezik a hangsúlyt. A nemzetközi és hazai szinten bekövetkezett vállalati összeomlások és botrányok miatt kiemelt hangsúlyt kap a hatékony vállalatirányítási rendszerek kialakítása, ezen belül különösen az üzleti és mûködési kockázatok kezelése. A változó és bizonytalan környezeti tényezôk miatt a nagyvállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak belsô kontrolljaik mûködésére. A piaci tendenciákra jellemzô fúziók és felvásárlások kapcsán a jelentkezô szinergiák maximális kihasználása kulcsfontosságú a vállalatvezetôk számára. Felmérések alapján állítható, hogy a vállalkozások üzleti veszteségeinek jelentôs hányada a bekövetkezett csalások következménye, így ezek kockázatának kezelése természetes igény a vezetôség részérôl. A multinacionális és a tôzsdén jegyzett vállalatokra egyre több és egyre bonyolultabb jelentési kötelezettség hárul, különös tekintettel a nyilvános információk transzparenciájára. 3

6 Üzleti Tanácsadás szakismeretek tárháza Üzleti Tanácsadási szolgáltatásaink alapja a számos területen felhalmozott szakismeret és tapasztalat, amely biztosítja, hogy ügyfeleink a lehetô legnagyobb üzleti hasznot érjék el, és hogy sikeres megoldásokat találjunk számukra az alábbi területeken: Informatikai hatékonyság Mûködési hatékonyság Emberek, folyamatok és változások Pénzügyi hatékonyság Vállalatirányítás, kockázat és megfelelôség Ügyfelek és szolgáltatások Ügyfeleink üzleti problémáit személyre szabott megoldásokkal válaszoljuk meg. Célunk, hogy segítsük ügyfeleinket teljesítményük javításában, kézzel fogható, valós eredmények elérésében. 4

7 Informatikai hatékonyság Értékhozzáadás informatikai beruházások révén SAP szolgáltatások Támogatjuk ügyfeleinket a rendszerkiválasztásban, a bevezetés különbözô fázisaiban. A már bevezetett rendszer kontrollkörnyezetét vizsgáljuk, beleértve a jogosultsági koncepciót is. Informatikai irányítás Segítjük a legjobb gyakorlatoknak megfelelô informatikai irányítás (szervezet, szerepkörök, felelôsségi körök, szabályozás és eljárások) bevezetését. Informatikai kiadások elemzése Áttekintjük ügyfeleink informatikai kiadásait, összehasonlító elemzést készítünk és összevetjük a legjobb gyakorlatokkal. Adatmenedzsment Segítjük megoldani az adatminôség területén jelentkezô problémákat, annak érdekében, hogy az elérhetô adatok jobb kiindulópontot jelentsenek az üzleti döntések meghozatala során. Biztonság Tanácsadást nyújtunk ügyfeleinknek informatikai biztonsági projektjeik során, és részletes biztonsági ellenôrzést végzünk a rendszereiken. Mûködési hatékonyság Versenyelôny biztosítása jobb folyamatok és rendszerek segítségével A költségek menedzselése fenntartható módon A mûködési folyamatok fejlesztésével segítjük ügyfeleink mûködési költségeinek csökkentését. Ellátási lánc menedzsment Segítjük ügyfeleinket, hogy az ellátási láncba tartozó folyamataikat a jobb teljesítmény érdekében fejlesszék. Rendszer- és folyamatfejlesztés Ügyfeleinkkel szorosan együttmûködve csökkentjük a mûködési költségeket és növeljük a hatékonyságot. Projektmenedzsment Támogatást nyújtunk mûködésfejlesztési projektek levezényléséhez és minôségbiztosításához a projektek jellegéhez és méretéhez igazodó módszertanokkal. 5

8 Emberek, folyamatok és változások Értékteremtés a megfelelô emberekkel Jutalmazás Tanácsadást nyújtunk a teljesítmény és a munkavállalói elkötelezettség vezérigazgatói, ügyvezetôi és beosztotti szinteken át történô jutalmazás növeléséhez. Vezetô- és tehetséggondozás Ügyfeleinkkel közösen dolgozunk ki olyan megközelítési módokat és eszközöket, melyekkel a vezetôk és vezetôi testületek személyes kapacitásaikat fejleszthetik. Kultúra Kulturális diagnosztikai elemzéseket készítünk, és ezekre építve dolgozunk ki terveket a szervezet átalakítására. HR stratégia Segítünk ügyfeleinknek a legfontosabb HR ügyekkel kapcsolatos kezdeményezések kiválasztásában, megfogalmazásában és megvalósításában az üzleti stratégia támogatása és maga a HR funkció értékének javítása érdekében. Változáskezelés Partnerként támogatjuk ügyfeleinket abban, hogy sikeres kulturális átalakulást és üzleti változtatásokat hajtsanak végre. Pénzügyi hatékonyság A pénzügyi funkció értéknövelése a vállalat számára Szabványosítás és egyszerûsítés A pénzügyi folyamatok javítása érdekében felmérjük ügyfeleink meglévô szabványait a pénzügyi kontrollok, a folyamatok, az adatkezelés, a szervezet, a munkatársak és a rendszerek tekintetében és összehasonlítjuk azokat a legjobb gyakorlatokkal. Teljesítménymenedzsment Segítjük ügyfeleinket a teljesítménymenedzsment átalakításában annak érdekében, hogy jobban megfeleljenek üzleti igényeiknek. Konszolidáció és vezetôi információk biztosítása Ügyfeleink zárási és konszolidációs folyamatának meggyorsítása érdekében egyedi, úgy nevezett smart close elnevezésû módszertant alkalmazunk. Munkatársak és szervezet A mûködési hatékonyság növelése érdekében tanácsot adunk a személyi és szervezeti struktúrák átalakításához. Treasury optimalizáció Segítjük ügyfeleinket a treasury területén alkalmazott megoldások és rendszerek optimalizálásában. 6

9 Vállalatirányítás, kockázat és kompetencia Az üzleti fenntarthatóság kereteinek biztosítása Vállalatirányítás Támogatjuk ügyfeleinket a vállalatirányítási keretek legjobb gyakorlatoknak megfelelô kidolgozásában és bevezetésében. Vállalati szintû kockázat és portfolió kockázat menedzsment - Felmérjük az ügyfeleinknél már létezô kockázatkezelési rendszert, és tanácsot adunk a vállalati szintû kockázatkezelési megközelítésmód megtervezéséhez és bevezetéséhez. Üzleti folyamatok felülvizsgálata a jogszabályi megfelelôség érdekében Támogatjuk ügyfeleinket a megfelelôségi gondolkodásmód meghonosításában, egyúttal a megfelelôségi kezdeményezéseket az üzleti célokhoz igazítjuk, beágyazzuk ôket az üzleti mûködésbe és a támogató technológiába. A kompetencia ellenôrzése és jelentés-készítés Segítjük ügyfeleinket a kompetencia kialakításában, a monitoring- és vizsgálati programok megtervezésében és lebonyolításában. Incidensek azonosítása és kezelése Támogatjuk ügyfeleinket incidensek, jogszabálysértések, és belsô szabályok megsértésének felismerésében és kezelésében. Kontrollrendszer optimalizálás Tanácsot adunk ügyfeleinknek a kockázati és kontrollrendszereikbe beépítendô, fenntartható Sarbanes-Oxley-féle és egyéb ellenôrzési eljárásokról. A fentieken túl az alábbi fôbb szolgáltatásokat nyújtjuk Program menedzsment Programhatékonysági tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk, beleértve a projektvezetést, a projekt-minôségbiztosítást és a kockázatkezelést. Változáskezelés A vállalatvezetés felkészítése a fenntartható változások eléréséhez szükséges tudás, készségek, hozzáállás és magatartás elsajátítására. Eredmények menedzselése Olyan megközelítésmódok kidolgozása, amelyek segítségével a szervezeten belüli értékek, a hozzáállás és a tényleges cselekedetek, illetve az ügyfelek stratégiai céljai összhangba kerülnek Ügyfelek és szolgáltatások Ügyfeleink inspirálása saját ügyfeleik inspirálására Ügyfélérték menedzselése Támogatjuk ügyfeleinket a hatékony ügyfélszerzési, -penetrációs és -megtartási stratégiák végrehajtásában. Ügyféltapasztalat és -elégedettség Tanácsot adunk ügyfeleinknek arra vonatkozóan, hogy miként tudják termék- és szolgáltatáskínálatukat, valamint a különbözô csatornákon folytatott kapcsolattartásukat úgy alakítani, hogy azzal növeljék ügyfeleik elégedettségi és megtartási szintjét. Értékesítési kiválóság Segítjük ügyfeleinket az ügyfélközpontú értékesítési funkciók és teamek szerkezetének, munkafolyamatainak, kultúrájának, ösztönzôinek és teljesítmény mérésének javításában és összehangolásában. Bevételi folyamat ellenôrzése és optimalizálása Támogatjuk ügyfeleinket árbevételük növelésében és a veszteségforrások megszüntetésében a funkcióközi folyamatok, technológiák, szervezeti és számszerûsítési stratégiák meghatározása révén. 7

10 Ügyfeleinkkel történô együttmûködés Figyelmünk elsôdlegesen mindig az ügyfelek problémáira irányul, és arra összpontosítunk, hogy a problémák megoldásához keressük a legeredményesebb válaszokat. Ez egy, a probléma megfogalmazásától és elemzésétôl a megoldásig terjedô átfogó megközelítésmódot takar. Szorosan együttmûködünk ügyfeleinkkel általában közös projektcsapatokban biztosítva ezáltal az ismeretek megfelelô átadását és a kínált megoldás elfogadását. Számos sikeres, az elmúlt évek során végzett nemzetközi és hazai projektrôl tudunk beszámolni. Ágazati know-how-val kombinált, szakmailag megalapozott megközelítésmódunkat Tanácsadási keretrendszer -nek nevezzük. E keretrendszert úgy alakítottuk ki, hogy egységesen és jó minôségben legyünk képesek világszerte megoldást nyújtani ügyfeleink problémáira és biztosítani az elvárt eredményeket. A gyakorlati meglátások a legjobb és piacvezetô gyakorlati megoldások ismeretét, és globális hálózatunk tagjainak ágazati és technikai szakértelmét jelentik. Gyakorlati meglátások Értéknövelés Alapos ügyfélkapcsolatok Ügyfeleinkkel folytatott interakciók révén folyamatosan fejlesztjük tudásunkat ügyfeleink vállalati kultúrájáról és igényeirôl, annak érdekében, hogy ügyfeleink problémáira személyre szabott megoldásokat tudjunk adni. Minôségi végrehajtás A minôségi végrehajtást az erôs projektmenedzsment és az ahhoz társuló, kézzel fogható eredményekre és hasznokra összpontosító hozzáállás biztosítja. 8

11 PricewaterhouseCoopers Kft. Wesselényi u. 16. H-1077 Budapest Tel.: +36/ Fax: +36/

12 Fô kapcsolattartók: Üzleti Tanácsadás John Wynn Cégtárs Tel: +36/ Informatikai hatékonyság Major Andrea Vezetô menedzser Tel: +36/ Mûködési hatékonyság Nagy Péter Igazgató Tel: +36/ Pénzügyi hatékonyság Szepesházi Zsolt Vezetô menedzser Tel: +36/ Emberek és folyamatok IT-biztonság Antal Lajos Igazgató Tel: +36/ Program-, érték- és változásmenedzsment Karsten Hegel Vezetô menedzser Tel: +36/ Ügyfelek és szolgáltatások Nagy Péter Igazgató Tel: +36/ Vállalatirányítás, kockázat és kompetencia Szôllôsi Zoltán Menedzser Tel: +36/ Szilágyi G. Andrea Menedzser Tel: +36/ PricewaterhouseCoopers Kft. Minden jog fenntartva. A "PricewaterhouseCoopers" kifejezés a PricewaterhouseCoopers Kft. magyarországi irodájára, illetve, a szövegkörnyezettôl függôen, a PricewaterhouseCoopers International Limited önálló és független jogi személynek minôsülô tagvállalatokból álló hálózatára vonatkozik. *connectedthinking a PricewaterhouseCoopers bejegyzett védjegye.

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

FElElôS vállalkozások irányítási modellje

FElElôS vállalkozások irányítási modellje FElElôS vállalkozások irányítási modellje A vállalkozások irányítási KépESSéGénEK FEJlESzTéSéhEz 2012. november Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Business

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/55 Kockázatkezelési Kézikönyv Integrált forgatókönyvek alkalmazása a vállalati készült a Business Process Modelling for Governance SPICE and Internal Financial Control BPM-GOSPEL projekt eredményeinek

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/93 Kockázatkezelési Kézikönyv Irányítási forgatókönyvek alkalmazása az integrált vállalati kockázatkezelés Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. április Oldal: 2/93 Tartalom

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1 4 6 7 9 14 15 16 18 19 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések 2007. évi teljesítményünk

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HR- I N N O V Á C I Ó K U T A T Á S I P R O J E K T A M E N N Y I B E N T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K AT I G É N Y E L A K U T A T Á S E R E D M É N Y E I V E L K A P C S O L

Részletesebben

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés 2015. március 31. Tartalom Bevezetés 1 1. Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok 2 2. A hálózat és a hálózaton belüli jogi és szervezeti

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Gyorsítsa fel az IT-t! Innovációhoz használja az Ön felhőjét!

Gyorsítsa fel az IT-t! Innovációhoz használja az Ön felhőjét! Gyorsítsa fel az IT-t! Innovációhoz használja az Ön felhőjét! Azért választottuk a WMware-t, mert ismertük fejlett technológiájukat és a felhőalapú informatikával kapcsolatos előremutató gondolkodásmódjukat.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni!

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2011. március Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Velünk jó lesz

Részletesebben

in Hungary svájci szakértője

in Hungary svájci szakértője Focus A cégügyek on Trust in Hungary svájci szakértője Adr.: Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 E-mail: Abt@abt.hu Web: www.abt.hu 20 éves tapasztalattal Magyarországon Szolgáltatásaink ABT Treuhand

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben