A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN"

Átírás

1 Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: , A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN augusztus 27.

2 A A GT-k átalakulási szabályainak változása az új Ptk. tükrében Olyan történelmi pillanatban élünk, amelyben a változások annyira felgyorsultak, hogy a jelent lassan már csak akkor vesszük észre, amikor eltűnőben van. R.D. Laing

3 I. Jogi háttér, vonatkozó főbb törvények március 15. után évi V. törvény (Ptk.) évi CLXXVII. Tv. (Áft) az átmeneti rendelkezésekről 2013.évi CLXXVI. Tv. (Át) egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról évi V. törvény (Ctv) évi C. törvény (Szt)

4 Jogi háttér, vonatkozó főbb törvények ART (2003.évi XCII.tv. Az adózás rendjéről) TAO (1996.évi LXXXI.tv. A társasági adóról és az osztalékadóról) SZJA (1995.évi CXVII.tv. A személyi jövedelemadóról) 25% 2010-ig, 16% 2011-től ÁFA (2007. évi CXXVII.tv. Az általános forgalmi adóról) EHO (1998. évi LXVI.tv. Az egészségügyi hozzájárulásról) 14% 27% I (1990. évi XCIII.tv. Az illetékekről)

5 Az átalakulással érintett személyi és szervezeti kör Átalakulásban résztvevő társaságok Átalakuló társaságok Átalakulással létrejövő társaságok Tulajdonosok Társaságok Magánszemélyek

6 A jogelőd GT, a cégbejegyzés időpontjáig a már bejegyzett formában folytatja tevékenységét /Ptk. 3: 43. (3)/ Szövegmagyarázat (tv. indoklás) A jogutód működését legkorábban a cégbejegyzést követő napon kezdheti meg. (Ctv. 57. (2) A jogelőd megszűnése és a jogutód keletkezése a cégbejegyzés időpontjához kapcsolódik. A jogutódi működés megkezdésének legkorábbi időpontját és egyben a jogutód üzleti évének kezdetét pedig az SZT tv. határozza meg az átalakulás bejegyzését követő nappal. Az átalakulás közteher hatásait (pl.tao, illeték) vagy a jogelőd(ök) vagy a jogutód(ok) vallják be, illetve fizetik meg, vagy a cégbejegyzést záró napként vagy a cégbejegyzést követő napot nyitónapként magában foglaló időszakban.

7 Az átalakulás fogalma, típusai és a vagyonmozgás elszámolási időpontjai Fontos! Az átadandó vagyon egyidejűleg nem szerepeltethető az átalakuló(k) és az átalakulással létrejövő cég(ek) könyveiben. A jogutódnak a bejegyzést követő napon 00 óra 01 perckor szüksége van a vagyontárgyakra a működés megkezdéséhez. ÁTALAKULÁS TÍPUSA CÉGBEJEGYZÉS NAPJA BEJEGYZÉST KÖVETŐ NAP 1. TÁRSASÁGI FORMA VÁLTÁS PL.: BT -> KFT MEGSZŰNŐ JOGELŐD (BT, JOGUTÓD (KFT, KFT -> RT KFT) RT) 2. EGYESÜLÉS BEOLVADÁS ÖSSZEOLVADÁS (A -> B = B1) (A+B = C) MEGSZŰNŐ BEOLVADÓ (A) MEGSZŰNŐ ÖSSZEOLVADÓK (A,B) ÁTVEVŐ (B1) JOGUTÓD (C) 3. SZÉTVÁLÁS KÜLÖNVÁLÁS A B C MEGSZŰNŐ JOGELŐD (A) JOGUTÓDOK (B,C) KIVÁLÁS A A1 B JOGELŐD (A) JOGUTÓD (B) A tulajdonosok az átalakuláshoz kapcsolódó vagyonmozgásokat a cégbejegyzés napjával számolják el.

8 Áttérés az új szabályok alkalmazására Az átalakulások közös és általános szabályai Az új Ptk szabályainak alkalmazása Az átalakulásoknál más törvényi előírás hiányában az alapítás szabályait kell alkalmazni. 3.könyv (JOGI SZEMÉLY), első rész II.cím, első fejezet 3:4 (2)A jogi személy létesítő okiratában a (3) bekezdésben foglaltak kivételével eltérhetnek a Ptk-ban rögzített szabályoktól (3) Tilos az eltérés, ha A Ptk tiltja, A hitelezők, munkavállalók, kisebbség jogait nyilvánvalóan sértik, A törvényességi felügyelet érvényesítését akadályozza

9 2013. évi CLXXVI.Tv (Át) egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásról Elvi és fogalmi változások E tv-t kell alkalmazni Gt-k, szövetkezetek átalakulása, egyesülése, szétválása során Fogalmi változás Gt szerint ig Átalakulás = cégforma váltás + egyesülés + szétválás Jogi személy = a Gt-k közül a Kft, Rt, egyesülés Új Ptk szerint után Átalakulás = cégforma váltás, jogelőd megszűnik és új jogutód jön létre [3:39 (1)] Jogi személyként kezelt = valamennyi Gt + szövetkezet + alapítvány + egyesület Az előadás és a könyv a Gt fogalmait alkalmazza.

10 2013. évi CLXXVII.Tv (Áfa) az átmeneti rendelkezésekről A 3m Ft alatti jegyzett tőkéjű társaságoknak ig kell törzstőkéjüket erre a szintre felemelni, vagy a Ptk. szerint átalakulni. [13 (2)] Az előző pont szerinti eljárás nem jár illetékfizetési és közzétételi költségtérítési kötelezettséggel [12 (4)] A gazdasági társaságok létesítő okiratát A Ptk követelményeinek megfelelően, a továbbműködésről szóló döntéssel egyidejűleg = Az első módosítással egyidejűleg, de = Legkésőbb módosítani kell = Bt, Kkt esetében ig = Kft, Rt, egyéni cég, végrehajtói, közjegyzői iroda esetében ig = Szövetkezet esetében ig

11 Átmeneti rendelkezések A évi CLXXVI. tv. (az egyes jogi személyek átalakulásáról) rendelkezéseit azon esetekben kell alkalmazni, amelyeknél az első döntést után hozzák meg. Azon esetekben, amelyeknél az első döntés ig megtörtént, de a bejegyzési kérelmet még nem nyújtották be, a Gt. tv. szabályai alkalmazandók, de a jogutódok létesítő okiratára a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

12 Az új Ptk szerinti fő eljárási szabályváltozások az átalakulásokra vonatkozóan Az átalakulási terv készítése és a tagokkal való közlése kötelező [3:41 (2)] (Gt ezt jellemzően a tőkeváltozáshoz kötötte) Ez tartalmazza a vagyonmérleg-tervezetet. A tagok az átalakulási terv közlésétől számított 30 napon belül nyilatkoznak, amennyiben nem kívánnak a jogutód tagjai maradni [3:42 (1)] Az átalakulási tervet az előző nyilatkozatok figyelembevételével módosítani kell. [3:42 (3)] Az átalakulási tervet, az átalakulásról szóló döntéssel együtt közzé kell tenni. [3:43 (2)] Az egyesülésben résztvevők közös egyesülési tervet készítenek, amely tartalmazza a jogelődök és jogutód vagyonmérleg- tervezeteit. [3:44 (2)] (3.könyv, első rész V.cím, XIII.fejezet )

13 Átalakulási terv tartalmi elemei Jogelődök és jogutódok vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetei, A jogutód létesítő okirat tervezete, A kiváló tagokkal való elszámolás módozata (kp-dologi, könyvszerinti-, forgalmi érték) Egyéb döntést segítő szempontok leírása A tőkeszerkezet átrendezés módja Belépő új tagok vagyoni hozzájárulása Meglévő tagok pótlólagos vagyoni hozzájárulása Az esetleges vagyonátértékelés bemutatása

14 Vonatkozó főbb törvények, szabályok Az átalakuló GT az SZTV szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékelheti, kivéve a változatlan formában tovább működő GT-t. Átalakulás kapcsán kilépő tagot, ha a Társasági Szerződés (TSZ) mást nem ír elő, a tagot a jegyzett tőkéhez való hozzájárulása alapján illeti meg az elszámolás. Az elszámolás piaci értéken is történhet. Ha a kilépő tag járandóságát a létesítő okirat szerint piaci értéken kell meghatározni, akkor a vagyonátértékelés kötelező. /Át 6 (3)/

15 Vonatkozó főbb törvények, szabályok Az elszámolás alapja a tulajdonosi hányaddal, jegyzett tőkével arányos saját tőke (ST) - Könyv szerinti, vagy - Piaci értéken Az átalakulások többsége könyvszerinti értéken valósul meg A kilépő tagnak az elszámolás szerinti vagyont a jogutód cégbejegyzését követő 60 napon belül kell kiadni, kivéve ha az érintettek megállapodása későbbi időpontot jelöl meg. /Ptk. 3:134 (2) Át 6 (5)/ A kilépő taggal a tagsági viszony megszűnése időpontjában fennálló vagyoni állapot szerint kell elszámolni.

16 Az új Ptk szerint a Gt-ék jogi személyek átalakulására és egyesülésére vonatkozó általános szabályok Gt (Kkt, Bt, Kft, Rt) más társasági formába, egyesüléssé és szövetkezetté alakulhat át [3:133 (1)], illetve [3:136 ] egyesülhet Az átalakulás befejezése előtt meg kell határozni [3:134 ] a jogutód tagját, a jegyzett tőkéből megillető vagyonhányadot A tagok általi tőke kivonás csak megszűnés esetén lehetséges (BT, KKT). Nincs előírt JT követelmény.

17 Vagyonmérleg tervezetek alapja lehet (a 2. döntésig számítottan) a 180 napnál nem régebbi SZTV szerinti beszámoló, átértékelés nélküli átalakulás esetében /Át 4 (3)/ Ha a vagyonmérleg-tervezetek alapja nem a számviteli beszámoló, akkor ez az időszak max. 3 hónap lehet /Át 6 (1)/ Jogutód GT jogelődöt feltüntető cégbejegyzésével egyidejűleg a jogelődöt törölni kell. KIVÉVE: Kiválás esetén a jogelőd GT-t Beolvadás esetén átvevő GT-t A tagok általi tőke kivonás csak megszűnés esetén lehetséges (Bt, Kkt) Nincs előírt JT követelmény

18 MUNKAÜGY JOGUTÓDLÁS Szabályozás a évi I. tv, új MT A munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek a jogelődről a jogutódra szállnak át A dolgozó tájékoztatása a munkáltatói változásokról 15 napon belül Jogelőd és jogutód egyetemleges felelőssége az átalakulást megelőzően keletkezett munkavállalói kötelezettségekért Bejelentés a NAV felé Munkaszerződés módosítás (pl. munkavégzés helye, időbeosztás) Átalakulást követő 30 napon belül a dolgozó felmondhat /MT. 67 (2), 70 és 77 )

19 Az átalakulás folyamata, vonatkozó főbb törvények CTV évi V. Tv. 57. (1) A kért cégbejegyzést úgy kell időzíteni, hogy a Cégbíróságnak a beadást követően 30 munkanap álljon rendelkezésre 57. (2) Ha az átalakuló cég az átalakulás időpontját meghatározta, az átalakulás nem a cégbejegyzés napjával, hanem a cég által megadott napon következik be. Ha a megadott átalakulási nap a cégbejegyzés napját megelőzné, a cégbíróság az átalakulás időpontjaként a cégbejegyzés napját tünteti fel. A legkésőbbi kérhető időpont a cégbírósági beadástól számított 90. nap.

20 Az átalakulás folyamatábrája, abban az esetben, ha a vagyonmérleg-tervezet fordulónapját (dec.31.) követő 6 hónapon belül születik meg a második döntés

21 Az átalakulás folyamatábrája, abban az esetben, ha a vagyonmérleg-tervezet fordulónapját (dec.31.) követő 6 hónapon belül születik meg a második döntés Fontos könyvvizsgálati adottság, hogy a vagyonmérleg-tervezet és a végleges vagyonmérleg fordulónapja közül csak az egyik eshet december 31-re

22 Az átalakulások speciális szabályai, társasági forma típusonként való eltérései KFT-k esetében Minden tagnak 1 törzsbetéte van. /Ptk. 3:161 (2)/ Több különböző árfolyamon szerzett üzletrész esetén * sem a társaságnál * sem magánszemélynél (MSZ)! } Nincs FIFO. Átlagár van kivezetéskor Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik. Magyarázat BDT 1746!! Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, akkor ezt az eredeti üzletrészéhez hozzá kell számítani, azt azzal egyesíteni kell, és azt ily módon meg kell növelni. Megszűnt az üzletrészek Ft-tal való oszthatósági szabálya

23 KFT-k esetében A törzstőke leszállítást a cégközlönyben kétszer kell kihirdetni /Ptk. 3:203 (1)/ A tőke leszállításakor a hitelezők -kivéve a 3:204 (1) bekezdés szerinti eseteket- biztosítékot igényelhetnek. Törzstőke leszállításakor a tagokat megillető rész!! megállapítása során számba kell venni a törzstőke arányában a törzstőkén felüli vagyon összegét is. /Ptk. 3:185 (1)/ Tao, Szja vonzat A törzstőke leszállítás alapján a tagoknak kifizetést csak a tőke leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad teljesíteni (Ptk. 3:206 (3)

24 RT-k (jellemzően Zrt-k) esetében A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. /Ptk. 3:213 (1)/ Nincs bemutatóra szóló részvény. Minden részvény beazonosítható - Nyomdai úton előállított értékpapír - forgatmány útján forgalmazható, sorszámos, típus megjelölés rajta van -, vagy - dematerializált értékpapír, értékpapír számla azonosítja A nyomdai úton előállított részvényen többek között fel kell tüntetni: - Zrt. cégnevét, székhelyét - sorszám, sorozat és névérték adatot - első tulajdonos nevét - részvényhez fűződő jogot - kibocsátás időpontját - cégjegyzésre jogosult aláírását /Ptk. 3:215 (1)/

25 Az egyesülés közös tervezetének főbb elemei /Át 14 (1)/ a) Az egyesülő és a jogutód cégneve, társasági formája és székhelye b) Az egyesülés módja (összeolvadás v. beolvadás) c) Részesedések cserearánya és készpénz fizetés nagysága d) Az egyesülés hatása a foglalkoztatásra e) A részesedések osztalékra való jogosításának kezdete f) Jogutód tevékenységének kezdete g) Munkavállalói részesedések szabályozása

26 RT-k (jellemzően Zrt-k) esetében Át 24 (1) Az Rt átalakulásra vonatkozó különös szempontok Rt-k egyesülése esetében az egyesülési szerződésben az átalakulási terv tartalmi elemein túl meg kell határozni - a részvények cserearányát = kivezetendő részvény érték = nyilvántartásba veendő részvényérték - beolvadó Rt-k részvényesei számára az alaptőkén felüli vagyon terhére juttatandó kiegészítő kp. fizetés mértéke < Juttatott részvény vagyon névérték 10%-a = Át 24 (4) A vagyonmérleget auditáló könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell a cserearányokról, és azok megállapításához alkalmazott módszerekről.

27 RT-k (jellemzően Zrt-k) esetében Át 31 (1) Szétválás esetén a szétválási szerződésben az átalakulási terven túlmenően - a részvények cserearányát meg kell határozni, - a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére itt is juttatható a juttatott részvény vagyon névértékének max. 10%-a készpénzben

28 Szövetkezetek átalakulása Szövetkezet Kft-vé, vagy Rt-vé alakulhat át [3:366 (3)] Szövetkezet átalakulásával Zrt. alapítható [3:366 (4)]

29 2005/56/EK irányelv (2005.október 26.) a tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló egyesüléséről (7) Modell a beolvadásra. Beolvadás után létrejön H1 D H H1 1., Az egyesülő (A,D és H) jogelőd társaságok fúziós határozathozatali eljárásának jogszerűségét A, D és H hatóságai egyaránt ellenőrzik. 2., Az egyesülési eljárás jogszerűségét H1 ország hatósága = cégbírósága ellenőrzi. A 3., H joga határozza meg az egyesülés hatályosulásának időpontját ( cégbejegyzés) 4., Tőkeegyesítő társaság A 68/151/EGK irányelv 1 cikke szerinti társaság, vagy olyan társaság, amelyet jellemez Jegyzett tőke Korlátolt felelősség Jogi személyiség

30 Az átalakulási eljárás illeték-és költség vonzata Cégeljárás illetéke: - Nyrt Ft - Zrt, Kft Ft - Bt, Kkt Ft Cégközlöny hirdetmény 22/2006 IM rendelet Ft, áfamentes Szakértői díjak: - könyvelő - ügyvéd - könyvvizsgáló

31 Határidők az átalakulás bejegyzését követően 30 Nap TAO előleg bevallás Számviteli zárások 90 - x nap, megszűnő jogelőd beszámoló közzététel Végleges vagyonmérleg és vagyonleltár 90 nap Jogelőd záróbevallásai a megszűnés szabályai szerint Bejelentések, átírások az ágazati szabályok szerint

32 A független könyvvizsgáló főbb feladatai az átalakulás teljes folyamatában 1., A szándék elhatározás koncepcionális döntéseinek elvi megalapozása Az alapkoncepció megvalósíthatóságának kontrollálása A célnak megfelelő megoldások kiválasztása Adó konzekvenciák számbavétele és kommunikálása Komplex ismeret, szakmai kompetencia megléte feltétel 2., Vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek könyvvizsgálatának egyes sajátos feladatai Az átalakulási tervek, egyesülési illetve szétválási szerződések értékelése jogelőd(ök) és jogutódok alapítói dokumentumainak, illetve azok módosításainak áttekintése Részvény cserearány meghatározás egyesüléshez és szétváláshoz kapcsolódóan 3., Végleges vagyonmérlegek könyvvizsgálata

33 Az Rt-k egyesülése és szétválása esetén A könyvvizsgálónak vagy más független szakértőnek nyilatkoznia kell az egyesülési / szétválási szerződés megalapozottságáról, a részvények cserearány meghatározás módszereiről és megfelelőségéről, a hitelezői követelések kielégítésének veszélyeztetettségéről FONTOS! felmentés a KGY egyhangú szavazatával lehetséges /Át 24 (6)/ (Figyelem, saját értelmezés) A feladat elvállalásánál figyelembe kell venni: Az nem kizárólagosan könyvvizsgáló által, hanem más szakértő által is végezhető feladat Melyek a feladat végrehajtás feltételei Biztosított- e a szakmai kompetencia Díjazás

34 Az összeférhetetlenség szabályai A vagyonmérleg- és leltár tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és leltárak könyvvizsgálatából kizártak azok a könyvvizsgálók, akik a fordulónapot megelőző két üzleti évben könyvvizsgálatot, apport ellenőrzést végeztek az átalakulásban résztvevő társaságok részére. A jogutód(ok) könyvvizsgálójává nem választható meg az átalakulás cégbejegyzésétől számítva 3 évig, aki a vagyonmérleget auditálta. A jogelőd(ök) és jogutód(ok) vagyonmérlegeit külön- külön és ugyanaz a könyvvizsgáló is auditálhatja.

35 A vagyonmérlegek és leltárak auditálásának felelősségi viszonyai a., A független könyvvizsgáló véleményezi, hogy a vagyonmérleget és leltárat az átalakulásra vonatkozó előírások, az átalakulási terv, az egyesülési ill. szétválási szerződés alapján állították össze. b., A vagyonleltárak valósan támasztják-e alá a vagyonmérlegeket. c., A vagyonmérlegeket alátámasztó számviteli beszámolók, mérlegek valóságtartalmáért a társaság választott könyvvizsgálója felelős. d., A független könyvvizsgálónak ugyanakkor bizonyítékot kell szereznie arról, hogy a c.pont szerinti dokumentumok könyvvizsgálata a sztenderdek szerint megtörtént-e. (lsd. Előző könyvvizsgáló megkeresésének sztenderd szerinti szabályai) e., Ha a c.pont szerinti dokumentumok a d.pont szerinti auditálása nem történt meg, úgy a beszámoló mérlegek könyvvizsgálatát a független könyvvizsgálónak kell elvégeznie. (díjazás!)

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján Az új Ptk 2013. évi V. törvény kapcsán fontos az egyes társasági formák esetében a létesítő okiratok (alapszabályok és társasági szerződések) ismerete, illetve újragondolása.

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( új Ptk.) Az új Ptk. civil szervezetekre alkalmazandó jogszabályhelyei: jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 3:1. - 3:38. egyesületekre vonatkozó

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK BEFEKTETÉSI ALAPOK 1) befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben