ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY"

Átírás

1 ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY A PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u , cégjegyzékszám: Cg , KSH szám: ; adószám: ; a továbbiakban: Szétváló társaság) társasági szerződésének VII. fejezet 4. pont 3. bekezdésében meghatározottak szerint, és a DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út em.; cégjegyzékszáma: Cg ; KSH száma: ; adószáma: ; a továbbiakban: Átvevő társaság) alapító okiratának 17.1 pontjában meghatározottak szerint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 21/A. (1) bekezdésére figyelemmel, a cégjegyzékbe bejegyzett honlapjukon az alábbi közleményt teszik közzé: A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által cégjegyzékszám alatt nyilvántartott PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szétválik oly módon, hogy a DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Kft. a társasági vagyon egy részével kiválik a Szétváló társaságból úgy, hogy a Gt. 86. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által cégjegyzékszám alatt nyilvántartott DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasághoz csatlakozik, a Szétváló társaság pedig a Biggeorge s Residential Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Lajos u , cégjegyzékszáma: ) részvételével fennmarad (Fennmaradó társaság). Az egyesülés módja: kiválás a Gt. 86. (2) bekezdésében foglaltak szerint A Szétváló társaság neve, székhelye, cégjegyzékszáma: PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1023 Budapest, Lajos u cégjegyzékszáma: Az Átvevő társaság neve, székhelye, cégjegyzékszáma: DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út em. cégjegyzékszáma: Az Átvevő társaság alapító okirata aláírásának a napja: Tekintettel arra, hogy a Gt. 81. (4) bekezdése értelmében az Átvevő társaság beolvadás utáni jegyzett tőkéjének megállapításakor a DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út em.; cégjegyzékszáma: Cg ) mint Szétváló társaságból kiváló tag ,- Ft, azaz Ötmillió forint összegű törzsbetéte figyelmen kívül marad, az Átvevő társaság alapító okiratában a beolvadást követően változás nem történik. Az Átvevő társaság beolvadás utáni főtevékenysége: Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

2 Az Átvevő társaság beolvadás utáni egyéb tevékenységei: Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Üzletviteli tanácsadás Adatfeldolgozás Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Az Átvevő társaság beolvadás utáni ügyvezetői: Gay Dymschiz Lakcím: 1121 Budapest, Hangya u em. 1. a. Veisz István Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér /2. A Fennmaradó társaság neve, székhelye, cégjegyzékszáma: PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1023 Budapest, Lajos u cégjegyzékszáma: A Fennmaradó társaság alapító okirata aláírásának a napja: december 01. A Fennmaradó társaság kiválás utáni főtevékenysége: világháló-portál szolgáltatás A Fennmaradó társaság kiválás utáni egyéb tevékenységei: erdészeti szolgáltatás nyomdai előkészítő tevékenység könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás egyéb sokszorosítás egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység épületépítési projekt szervezése könyvkiadás címtárak, levelezőjegyzékek kiadása napilapkiadás folyóirat, időszaki kiadvány kiadása egyéb kiadói tevékenység számítógépes játék kiadása egyéb szoftverkiadás hangfelvétel készítése, kiadása rádióműsor- szolgáltatás számítógépes programozás infromáció-technológiai szolgáltatás számítógép-üzemeltetés egyéb információ-technológiai szolgáltatás adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás saját tulajdonú ingatlan adásvétele saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése ingatlanügynöki tevékenység ingatlankezelés PR, kommunikáció üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2

3 reklámügynöki tevékenység médiareklám piac-, közvélemény-kutatás divat-, formatervezés máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység immateriális javak kölcsönzése építményüzemeltetés konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése követelésbehajtás máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás oktatást kiegészítő tevékenység A Fennmaradó társaság kiválás utáni ügyvezetője: Révész Sándor Lakcím: 2017 Pócsmegyer, Mély út 4. A. ép. A Szétváló, Fennmaradó és Átvevő társaságok átalakulási vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai: Az átalakuló PRO-NET 1 Kft. vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai: (eft-ban) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 SAJÁT TŐKE Immateriális javak Jegyzett tőke Tárgyi eszközök Tőketartalék Befektetett pénzügyi eszközök Eredménytartalék FORGÓESZKÖZÖK Lekötött tartalék Követelések KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek AKTÍV IDŐBELI 919 Rövid lejáratú kötelezettségek 306 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN Az átvevő Duna House Hitel Centrum Kft. vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai: (eft-ban) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE Immateriális javak 265 Jegyzett tőke Tárgyi eszközök Tőketartalék Befektetett pénzügyi eszközök Eredménytartalék FORGÓESZKÖZÖK Lekötött tartalék Követelések KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek AKTÍV IDŐBELI Rövid lejáratú kötelezettségek ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN Az átalakulás (beolvadás) után az átvevő Duna House Hitel Centrum Kft. vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai: (eft-ban) 3

4 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE Immateriális javak 265 Jegyzett tőke Tárgyi eszközök Tőketartalék Befektetett pénzügyi eszközök Eredménytartalék FORGÓESZKÖZÖK Lekötött tartalék Követelések KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek AKTÍV IDŐBELI Rövid lejáratú kötelezettségek ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN A szétválás után megmaradó PRO-NET 1 Kft. vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai: (eft-ban) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 SAJÁT TŐKE Immateriális javak Jegyzett tőke Tárgyi eszközök Tőketartalék Befektetett pénzügyi eszközök Eredménytartalék FORGÓESZKÖZÖK Lekötött tartalék Követelések KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek AKTÍV IDŐBELI 747 Rövid lejáratú kötelezettségek 153 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN A Szétváló társaságot megillető jogok és kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezései: A jogutód társaságok között a Szétváló társaságot megillető, illetve terhelő jogok és kötelezettségek a december 01. napján létrejött szétválási szerződés (a továbbiakban: Szétválási Szerződés) 1. számú mellékletét képező vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek szerint oszlanak meg, amelynek alapján az Átvevő és a Fennmaradó társaság a szétválás előtt keletkezett társasági kötelezettségekért az új saját tőkéhez igazodó %-os arányban felel. Azokért a követelésekért, amelyek a Szétválási Szerződés aláírását követően válnak ismertté, valamint azokért, amelyek teljesítését a jelen szerződés alapján kötelezett jogutód társaság elmulasztotta, a Fennmaradó és az Átvevő társaság felelőssége a Gt (3) bekezdése alapján egyetemleges. 1 A független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek fordulónapja október hó 31. napja, amely a Gt. 71. (1) bekezdésével összhangban nem régebbi, mint az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról döntő határozatok keltét megelőző 6 hónap. Az átalakulási vagyonmérleg tervezetek elkészítését követően, november 12-én a Szétváló társaság tagjainak sorában változás következett be, a TOWNFORD INVESTMENT Limited (székhelye: Agiou Pavlou, 15, 15, LEDRA HOUSE, Agiosu Andreas, P:C Nicosia, Cyprus, cégjegyzékszáma: HE 20359; értesítési címe: 1072 Budapest, Rákóczi út emelet) átruházta a Szétváló társaságban lévő ,- Ft, azaz Ötmillió forint névértékű üzletrészét az Átvevő társaságra. Erre való tekintettel az Átvevő társaság jegyzett tőkéjének meghatározásánál a Gt. 81. (4)-(5) bekezdéseit kell figyelembe venni, azaz az Átvevő társaság Szétváló társaságban lévő ,- Ft, azaz Ötmillió forint összegű törzsbetéte figyelmen kívül marad, amely a végleges vagyonmérlegben kerül átvezetésre. 4

5 Ha valamely vagyontárgyról, igényről a Szétválási szerződésben nem rendelkeztek, vagy az csak utóbb vált ismertté, a vagyontárgy, igény vagy annak ellenértéke (érvényesítési joga) valamennyi jogutód társaságot a vagyonmegosztás arányában illeti meg. A Gt. 76. (3) bekezdése értelmében a jelen átalakulás vonatkozásában nem kell alkalmazni a Gt. 76. (2) bekezdésében foglaltakat, így a hitelezőknek szóló felhívás közzétételére jelen esetben nem kerül sor. Budapest, december 01. Révész Sándor és Gay Dymschiz ügyvezetők PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Gay Dymschiz ügyvezető DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS 2015. [*] 1 SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépitő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

2/1 NAPI GAZDASÁG KIADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság. (1033 Budapest, Flórián tér 1.) Adószám: 10773453-2-41

2/1 NAPI GAZDASÁG KIADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság. (1033 Budapest, Flórián tér 1.) Adószám: 10773453-2-41 NAPI GAZDASÁG KIADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Flórián tér 1.) Adószám: 10773453-2-41 Cégtörténet 1992.06.29. és 2013.08.13. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 09 168017 (Hatályos)

Részletesebben

(1149 Budapest, Angol utca 77.) Adószám: 12100059-2-42

(1149 Budapest, Angol utca 77.) Adószám: 12100059-2-42 Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1149 Budapest, Angol utca 77.) Adószám: 12100059-2-42 Cégtörténet 1995.12.31. és 2014.02.10. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 3/a melléklet A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: "Sashalmi Piac" Kft 1163 Budapest Sashalmi tér 1. "Átalakulással létrejövő jogutód tt Vagyonleltár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

2/3 Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zártkorűen Működő Részvénytársaság. (1136 Budapest, Pannónia utca 11.) Adószám: 12252730-2-41

2/3 Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zártkorűen Működő Részvénytársaság. (1136 Budapest, Pannónia utca 11.) Adószám: 12252730-2-41 Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zártkorűen Működő Részvénytársaság (1136 Budapest, Pannónia utca 11.) Adószám: 12252730-2-41 Cégtörténet 1997.03.14. és 2014.02.10. között 1 Általános adatok

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Tartalomjegyzék 1. A Társaság adatai... 4 1.1. A Társaság cégneve:... 4 1.2. A Társaság neve angolul...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely: 1122 Budapest, Maros u. 19-21 ALAPÍTÓ OKIRATA

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely: 1122 Budapest, Maros u. 19-21 ALAPÍTÓ OKIRATA Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely: 1122 Budapest, Maros u. 19-21 ALAPÍTÓ OKIRATA (A II-III-IV-V/2015.. Alapítói határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. tájékoztatója. Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt.

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. tájékoztatója. Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés Egyesülési szerződés (tervezet) Amely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3527 Miskolc, József A.u. 70., Cg.:05-10-000106), HAJDÚ VOLÁN Közlekedési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

A pályázati felhívás szerint a pályázatok benyújtására biztosított határidő 2014. június 5.-e volt.

A pályázati felhívás szerint a pályázatok benyújtására biztosított határidő 2014. június 5.-e volt. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Budapest XVI. kerület

Részletesebben